Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα)"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 03 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 2ο Βιβλιογραφία Μαθήµατος: «Computer Networks», Tanenbaum, 4 th Edition, Pr. Hall, «Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών». Τσιλιγκιρίδης, Θ., Αλεξίου, Γ., Μπούρας Χ., Μαµαλούκας Χ., Αγγελόπουλος, Π Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα) Μήκος Κύµατος (σε µέτρα) Πλάτος 1 sec χρόνος Περίοδος (sec) Συχνότητα (Ηz)

2 Μορφές Σήµατος Τα µηνύµατα µπορούν να µεταδοθούν είτε ως αναλογικά είτε ως ψηφιακά σήµατα Τα αναλογικά σήµατα µεταβάλλονται συνεχώς µέσα στο χρόνο και έχουν τη µορφή ηµιτονοειδής καµπύλης. Τα ψηφιακά σήµατα παίρνουν διακριτές τιµές µέσα στο χρόνο, δηλαδή έχουν ένα διακριτό αριθµό δυνατών καταστάσεων. Παράδειγµα: ύο καταστάσεις Η κατάσταση 1 (ΟΝ) και η κατάσταση 0 (OFF), οι οποίες συνήθως αντιστοιχούν στις ηλεκτρικές τάσεις των +5 Volt και 0 Volt Μεταβάλλοντας τη συχνότητα, τοπλάτοςήτηφάσηενός σήµατος, µπορούµε ναµεταφέρουµε πληροφορία. Μορφές Σήµατος

3 Χαρακτηριστικά των Μέσων Μετάδοσης Εύρος Ζώνης Κάθε πληροφορία, προκειµένου να µεταδοθεί από την πηγή στον προορισµό της, πρέπει να χρησιµοποιήσει ένα ελαστικό µέσο, το µέσο µετάδοσης. Κάθε πηγή εκπέµπει σε ορισµένες συχνότητες, οι οποίες καθορίζουν τη ζώνη εκποµπής (spectrum): η µέγιστη και ελάχιστη συχνότητα που µπορεί να εκπέµψει). Οµοίως κάθε µέσο µετάδοσης είναι σχεδιασµένο για ένα συγκεκριµένο εύρος συχνοτήτων που µπορεί να υποστηρίξει (στο οποίο το σήµα µεταδίδεται ικανοποιητικά) Εύρος Ζώνης Παράδειγµα 1: Tα τηλεφωνικά καλώδια χαλκού υποστηρίζουν συχνότητες από 300 ως Hz, δηλαδή έχουν εύρος ζώνης 3 ΚHz Το Εύρος Ζώνης σχετίζεται άµεσα µε την«ποσότητα» πληροφορίας που µπορεί να µεταφέρει ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα που διατρέχει το µέσο. Χαρακτηριστικά των Μέσων Μετάδοσης Εύρος Ζώνης (Bandwidth) Παράδειγµα: Στο ράδιο η µετάδοση στα FM γίνεται στο spectrum των MHz. To εύρος ζώνης είναι =20 MHz. Στις ψηλές συχνότητες, είναι δυνατή η κωδικοποίηση 8 bit ανά Hertz. Θεωρητικά δηλαδή, για εύρος ζώνης 30ΤΗz θα µπορούσαµε να έχουµερυθµό µετάδοσης 240Τbps. Υψηλότερες µπάντες: Περισσότερη ενέργεια, µικρότερη κάλυψη. Χαµηλότερες µπάντες: Μεγαλύτερη κάλυψη, λιγότερη ενέργεια Σε πολλά µέσα µετάδοσης υπάρχει η δυνατότητα το εύρος ζώνης να επιµεριστεί σε ζώνες συχνοτήτων µικρότερου εύρους, που ονοµάζονται λογικά κανάλια. Η τεχνική λέγεται πολυπλεξία. Έχετε ακούσει τον όρο «Ευρυζωνική (Broadband) Σύνδεση»;

4 Χαρακτηριστικά των Μέσων Μετάδοσης Χωρητικότητα (Capacity) 1/2 Η χωρητικότητα εκφράζει το µέγιστο ρυθµό µε τον οποίο µπορούµε ναστείλουµε ήναπάρουµε πληροφορία, χωρίς σφάλµατα. Η χωρητικότητα έχει άµεση σχέση µε τοεύροςζώνηςτου µέσου µετάδοσης. Στα συστήµατα επικοινωνίας δεδοµένων, η χωρητικότητα µετριέται σε δυαδικά ψηφία ανά δευτερόλεπτο (bps: bits per second) Χαρακτηριστικά των Μέσων Μετάδοσης Χωρητικότητα (Capacity) 2/2 Tbps Gbps Mbps Kbps Tera Giga Mega Kilo Milli Micro Nano Pico bps 10 9 bps 10 6 bps 10 3 bps 10-3 bps 10-6 bps 10-9 bps bps

5 ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Τα ενσύρµατα µέσα µετάδοσης διακρίνονται σε: Συνεστραµµένα Ζεύγη καλωδίων (TP Twisted Pair) Αθωράκιστο Καλώδιο Συνεστραµµένου Ζεύγους (Unshielded TP) Θωρακισµένο Καλώδιο Συνεστραµµένου Ζεύγους (Unshielded TP) Οµοαξονικά Καλώδια Οπτικές Ίνες Αθωράκιστα Καλώδια Συνεστραµµένου Ζεύγους

6 ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Συνεστραµµένα Ζεύγη Καλωδίων Συνεστραµµένα ζεύγη Το «πλέξιµο» των καλωδίων συνεπάγεται µεγαλύτερη αντοχή σε παρεµβολές (εσωτερικές / εξωτερικές), άρα αύξηση ρυθµών µετάδοσης Κλασσικό παράδειγµα: Το τηλεφωνικό καλώδιο. Ένα αθωράκιστο καλώδιο UTP αποτελείται από ένα ή περισσότερα τέτοια ζεύγη, τα οποία περιβάλλονται από πλαστικό µονωτικό υλικό. Τα καλώδια UTP χωρίζονται σε κατηγορίες (Cat1-Cat6), ανάλογα µε το πόσο «πυκνό» είναι το πλέξιµο των καλωδίων. Οπλέονδηµοφιλής τύπος συνεστραµµένου καλωδίου Σε ένα θωρακισµένο καλώδιο STP, κάθε ζεύγος προστατεύεται από ένα µεταλλικό περίβληµα, για επιπλέον προστασία από θόρυβο ή παρεµβολές. Αθωράκιστα Καλώδια Συνεστραµµένου Ζεύγους Η ΕΙΑ/ΤΙΑ έχει ορίσει τις κατάλληλες τυποποιήσεις για καλώδια UTP Category 1 - Το παραδοσιακό τηλεφωνικό καλώδιο- κατάλληλο για φωνή αλλά όχι για δεδοµένα. Category 2 - Καλώδιο τεσσάρων ζευγών, κατάλληλο για µετάδοση δεδοµένων έως 4 Mbps. Category 3 - Καλώδιο τεσσάρων ζευγών, κατάλληλο για µετάδοση δεδοµένων έως 10 Mbps σε ίκτυα Ethernet Category 4 - Καλώδιο τεσσάρων ζευγών, κατάλληλο για µετάδοση δεδοµένων έως 16 Mbps σε ίκτυα Token Ring. Category 5 - Καλώδιο τεσσάρων ζευγών, για µετάδοση δεδοµένων έως 100 Mbps σε ίκτυα Ethernet. Category 6,7 Καλώδια UTP για µεταδόσεις της τάξης του 1 Gbps.

7 Καλώδια Cat 3 και Cat 5 Category 3 UTP Category 5 UTP Θωρακισµένα Καλώδια Συνεστραµµένου Ζεύγους

8 Οµοαξονικό Καλώδιο (Coaxial Cable) Το οµοαξονικό καλώδιο παρέχει καλύτερη θωράκιση από τα συνεστραµµένα καλώδια (=προστασία από παρεµβολές / θορύβους), ως εκ τούτου παρέχει δυνατότητα κάλυψης µεγαλύτερων αποστάσεων. Μπορεί να υποστηρίξει ρυθµούς µετάδοσης ίσους ή και µεγαλύτερους από τα καλώδια συνεστραµµένου ζεύγους Εύρος έως 1 Ghz Υψηλότερο κόστος από τα καλώδια συνεστραµµένου ζεύγους. ιακρίνονται σε καλώδια βασικής και ευρείας ζώνης Έχετε ακούσει για το «Καλωδιακό Internet» (Cable Internet); Καλωδιακό Internet (USA)

9 Οµοαξονικό Καλώδιο (Coaxial Cable) Οπτικές Ίνες (Fiber Optic) (ρυθµός µετάδοσης σταόριατουµέσου- 50Tbps Σε ένα καλώδιο Οπτικών Ινών, η µεταφορά των πληροφοριών γίνεται µε παλµούς φωτός, όχι µε ηλεκτρικά σήµατα. Κάθε παλµός φωτός αντιπροσωπεύει το δυαδικό ψηφίο 1, ενώ η απουσία παλµού το δυαδικό ψηφίο 0. Ένα σύστηµα µετάδοσης αποτελείται από την πηγή, την οπτική ίνα και τους οπτικο-ηλεκτρονικούς συζευκτές. Πηγή Ηλεκτρικό σήµα Συζεύκτης φως Οπτική Ίνα Συζεύκτης Ηλεκτρικό σήµα έκτης Το φως µεταδίδεται πάντα προς µια κατεύθυνση στην ίνα. Γιαναεξασφαλιστείηµετάδοση και από τα δύο άκρα, ένα οπτικό καλώδιο αποτελείται από περισσότερες από µία οπτικές ίνες.

10 Οπτική Ίνα (Fiber Optic) Σχηµ. Αναπαράσταση Μετάδοση του φωτός µέσα σε µια Οπτική Ίνα (πολύτροπη) Ο µέγιστος (εν δυνάµει) ρυθµός µετάδοσης που µπορεί να επιτευχθεί µε την τρέχουσα τεχνολογία οπτικών ινών είναι 50Τbps (Tera bit per sec) O λόγος που τα σηµερινάόριαείναιακόµα στα50 Gbps, ηαδυναµία µας να µετατρέπουµε τόσο γρήγορα το ηλεκτρικό σήµα σεοπτικό Φάσµα Συχνοτήτων και το Ορατό φως

11 Αξιολόγηση των Ενσύρµατων Μέσων Μετάδοσης Chronological list of events of wireless systems 1860s J.C. Maxwell postulates electromagnetic waves 1880s H.R. Hertz provides proof of electromagnetic waves 1895 G. Marconi demonstrates wireless communication and applies for patent 1913 Establishment of marine radio telegraphy 1921 Detroit police conducts field trials with mobile radio 1946 Bell Lab. deploys first commercial mobile radio telephone system 1950 Microwave links are developed 1980s Wide deployment of analog cellular systems 1992 Introduction of 2nd generation digital cellular systems 1993 Introduction of multiservices capabilities in the 2nd generation systems 2000 Third generation cellular systems with multimedia capabilities are introduced 2003 Start of commercial deployment of 3rd generation systems Source: B. Furht, Handbook of Internet and Multimedia Systems and Applications. IEEE Press, 1999

12 Ασύρµατα ίκτυα Πλεονεκτήµατα / Μειονεκτήµατα Ευελιξία στην εγκατάσταση, στη συντήρηση και στη χρήση Απαλλαγή από καλωδίωση Μειωµένο κόστος Π.χ. δηµιουργία δικτύου σε κτίριο µε «παλιά» καλωδίωση Ιδανικά για µικροµεσαίες επιχειρήσεις Επεκτασιµότητα, plug and play Χαµηλότεροι µέγιστοι ρυθµοί µετάδοσης (εύρος bandwidth) Υψηλότεροι Ρυθµοί Σφαλµάτων

13 Ασύρµατες Μεταδόσεις (Wireless Transmissions) Στις ασύρµατες µεταδόσεις, το µέσο µετάδοσης των ηλεκτρο- µαγνητικών κυµάτων είναι η γήινη ατµόσφαιρα ή το ιάστηµα. Οι ασύρµατες µεταδόσεις µε οπτικήεπαφήστηρίζονται σε υπέρυθρες ακτίνες, laser και σε ορισµ. περιοχές του φάσµατος µικροκύµατων. Οι ασύρµατες µεταδόσεις χωρίς οπτική επαφή βασίζονται κυρίως στα ραδιοκύµατα, καθώς και σε ορισµ. περιοχές του φάσµατος µικροκύµατων. Τα ραδιοκύµατα και τα µικροκύµατα (σε ορισµένες συχνότητες) µπορούν να διαπερνούν ηµιδιαφανή ήαδιαφανήαντικείµενα.

14 Ασύρµατες Μεταδόσεις- Ραδιοκύµατα Ευρύτατες εφαρµογές, στην ασύρµατη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ραδιοεπικοινωνία, ραδιοφωνία, τηλεοπτ. µεταδόσεις Τα ραδιοκύµατα έχουν χαµηλότερες συχνότητες από τα µικροκύµατα, διανύουν εκατοντάδες χλµ, αλλά είναι αρκετά ευαίσθητα σε παρεµβολές ή / και καιρικά φαινόµενα. Επειδή τα ραδιοκύµατα διανύουν µεγάλες αποστάσεις, και για να αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις, τα κράτη εκχωρούν ειδικές άδειες για κάθε µπάντα (µε κάποιες εξαιρέσεις). Ανάλογα µε τοµήκος κύµατος, διαιρούνται σε ζώνες όπως υπερ-µακρά (VLF), Μακρά (LF), Μεσαία (MF), Βραχέα (HF), Υπερ-Βραχέα (VHF) Ασύρµατες Μεταδόσεις Μικροκύµατα Πάνω από 100 MHz, τα ραδιοκύµατα έχουν την τάση να ταξιδεύουν σε ευθεία δέσµη (Μεγαλύτερη αντοχή σε θορύβους) Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα µικροκύµατα απαιτούν οπτική επαφή (π.χ. κεραίες σε πύργους, κορυφές βουνών κ.λ.π) κατευθυνόµενη µετάδοση. Ευρύτατες εφαρµογές στη µεταβίβαση τηλεοπτικών προγραµµάτων, και σε δορυφορικές συνδέσεις, ανίχνευση radar,.. Υψηλές συχνότητες (σε σχέση µε τααπλάραδιοκύµατα, καλύπτουν το φάσµα από100 MHz ως 30 GHz. Σε περιπτώσεις κακών καιρικών συνθηκών η µετάδοση καθίσταται προβληµατική. Οι κύριες κατηγορίες είναι: UHF Ultra High Frequency, SHF Super High Frequency, και EHF (Extremely High Frequency).

15 Ασύρµατες Μεταδόσεις: Υπέρυθρα - Lazer Οι υπέρυθρες ακτίνες και τα lazer έχουν εφαρµογή σε περιπτώσεις όπου τα ενσύρµατα ή άλλα ασύρµατα µέσα είναι ανεπιθύµητα (υψηλό κόστος, αδυναµία εγκατάστασης). Παράδειγµα: Συνδέσεις, σηµείο προς σηµείο, των κτιρίων ενός βιοµηχανικού, εµπορικού ή εκπαιδευτικού συµπλέγµατος κάποιας περιοχής ή ενός οικοδοµικού τετραγώνου. Η επικοινωνία µε lazer ή υπέρυθρες προυποθέτει οπτική επαφή και παρέχει υψηλή χωρητικότητα σε χαµηλό κόστος. Ωστόσο, καιρικοί παράγοντες (π.χ. υψηλή θερµοκρασία) µπορεί να επιφέρουν προβλήµατα (π.χ αλλαγή κατεύθυνσης δέσµης) ορυφορικές Συνδέσεις Τα δορυφορικά συστήµατα αποτελούνται από τους επικοινωνιακούς δορυφόρους και τους αντίστοιχους σταθµούς εδάφους Ο δορυφόρος πρέπει να βρίσκεται πάντα σε οπτική επαφή µε ένανσταθµό εδάφους, ώστε να υπάρχει αδιάλειπτη επικοινωνία Ένας δορυφόρος µπορεί να θεωρηθεί σαν µια γιγάντια Kεραία ή/και Eπαναλήπτης-repeater που λαµβάνει και στέλνει (σε διαφορετική συχνότητα από αυτήν που λαµβάνει) σήµατα µικροκυµάτων (UHF, SHF) στους/από τους σταθµούς εδάφους. Ρυθµοί µετάδοσης έως 50Mbps.

16 Κατηγοριοποίηση ορυφόρων ορυφορικές Συνδέσεις Γεωστατικοί ορυφόροι Km

17 Σύγκριση Ενσύρµατων και Ασύρµατων µέσων (* = υπέρ ενσύρµατων, - = υπέρ ασύρµατων) Υψηλότεροι ρυθµοί µετάδοσης (οπτική ίνα, χαλκός Cat 5,6,7) Λιγότερα σφάλµατα από παρεµβολές / θορύβους (STP, Ίνες) εν επηρεάζονται από καιρικούς / ατµοσφαιρικούς παράγοντες Χαµηλότερο κόστος προµήθειας και εγκατάστασης. Απροβληµάτιστη µεταφορά για µεγάλες αποστάσεις χωρίς την ανάγκη χρήσης αναµεταδοτών. Σύγκριση ορυφορικών - Επίγειων Συνδέσεων (* = υπέρ Επίγειων, - = υπέρ δορυφορικών) Υψηλότεροι ρυθµοί µετάδοσης (οπτική ίνα, χαλκός Cat 5,6,7) Μικρές καθυστερήσεις στην µετάδοση (σε αντίθεση µε δορυφορικές επικοινωνίες, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις της τάξεως των msec). Το κόστος µετάδοσης είναι ανεξάρτητο από την απόσταση ή/και τον αριθµότωνσταθµών λήψης του µηνύµατος. Υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο Internet για µεµονωµένους χρήστες (όπου, η χρήση οπτικών ινών θα ήταν ασύµφορη), µε σχετικά µικρό κόστος εγκατάστασης.

18 Ταξινόµηση Ασύρµατων ικτύων (βάσει εµβέλειας) WWAN GSM/ GPRS WMAN IEEE WLAN IEEE (Wi- Fi) WPAN Bluetooth WAN WAN-MAN MAN PAN MAN-LAN LAN-PAN Pico-Cell Personal Operating Space ~50km ~2km 0km ~10m Courtesy of IEEE , Jan Design and Implementation-KMITNBJan2004.ppt

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Ασύρµατα ίκτυα. Ενότητα. Syllabus. Ασύρµατες Μεταδόσεις. ορυφορικές Επικοινωνίες

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Ασύρµατα ίκτυα. Ενότητα. Syllabus. Ασύρµατες Μεταδόσεις. ορυφορικές Επικοινωνίες Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Ασύρµατα ίκτυα Ενότητα ρ. Ε. Μάγκος Syllabus Ασύρµατες Μεταδόσεις Φυσικό Επίπεδο ορυφορικές Επικοινωνίες LEO, MEO, GEO Κινητή Τηλεφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Διαδίκτυο Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 2 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Επικοινωνία (telecommunication) είναι η μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνθήκες διάδοσης σημάτων - Κεραίες Σαρρίδης Δ. Ιωάννης Επιβλέπων: Τσαλαμάνης Ιωάννης Εισηγητής: Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Εισαγωγικά στοιχεία Επικοινωνία;;; Επικοινωνία διαμοιρασμός ιδεών και πληροφοριών Γενικά, επικοινωνία είναι οτιδήποτε (όχι μόνο πληροφορία) που στέλνεται και λαμβάνεται Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 2 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Μέσα μετάδοσης ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Καθοδηγούμενα (περιορισμοί από το μέσο) Χάλκινο καλώδιο συνεστραμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax

Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ελευθεριάδης Εμμανουήλ Μιλτιάδης Καραδήμας Επιβλέπων : Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκων: κ. Χρήστος Μπούρας Συνεργάτες: Σακελλαρίδη Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ IS-95 ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ Κουτούλα Μαρία (ΑΜ: Τ-2870) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πάτρα, Ιούλιος 2006 Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής, MSc Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Τηλεπικοινωνίες

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Τηλεπικοινωνίες ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τηλεπικοινωνίες Δρ. Κωνσταντίνος Πίτρης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Τηλεπικοινωνίες (1 Διάλεξη)

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Τηλεπικοινωνίες (1 Διάλεξη) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τηλεπικοινωνίες (1 Διάλεξη) 14 Νοεμβρίου 2007 Δρ. Κωνσταντίνος Πίτρης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή Η εποχή μας θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Παπαπέτρου

Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Μετάδοση Πληροφορίας και Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 76

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά Δίκτυα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος. Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών. Τεχνολογίες πρόσβασης. Τεχνολογίες κορμού

Ευρυζωνικά Δίκτυα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος. Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών. Τεχνολογίες πρόσβασης. Τεχνολογίες κορμού Ευρυζωνικά δίκτυα Επισκόπηση Ενότητες Μαθήματος Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών Integrated services digital networks (ISDN) Broadband integrated services digital networks (B-ISDN)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LMDS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL Επιβλέπων Καθηγητής: Τραχανάς Κωνσταντίνος Του σπουδαστή: Αλεξίου Αριστείδη Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλο = Σύνολο από κανόνες που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντωνιάδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ph. D. Univ. of Michigan (Ην. Πολ. Αμερικής)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τµήµα Πληροφορικής. Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τµήµα Πληροφορικής. Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Πληροφορικής Θέµα Εισήγησης Ασύρµατο Μητροπολιτικό ίκτυο Θεσσαλονίκης Κανούτας Ευάγγελος Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Ευχαριστώ όλα τα µελή του TWMN

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα