Το μεθάνιο είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου, το οποίο είναι καύσιμο μίγμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το μεθάνιο είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου, το οποίο είναι καύσιμο μίγμα"

Transcript

1 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ Αλκάνια Συμβολισμοί: C 2 H 2v+2, R-H, R-R, R-R' λέγονται και αλκάνια ή παραφίνες. Πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων είναι το Μεθάνιο. CH 4 Μεθάνιο Το μεθάνιο είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου, το οποίο είναι καύσιμο μίγμα αερίων υδρογοναν-θράκων. Το φυσικό αέριο σχηματίστηκε παρόμοια με το πετρέλαιο και εξάγεται από φυσικές κοιλότητες υπόγειες ή υποθαλάσσιες. Μεθάνιο παράγεται επίσης στο πεπτικό σύστημα των ζώων από τη βακτηριακή ζύμωση φυτικών τροφών. Έχει υπολογιστεί ότι μία αγελάδα παράγει 500L μεθανίου ημερησίως! Iδιότητες του μεθανίου και, γενικά, των αλκανίων Το μεθάνιο είναι αέριο, άχρωμο και άοσμο. Είναι ελάχιστα διαλυτό στο νερό και ελαφρότερο από τον αέρα. Γενικά, τα κατώτερα μέλη των αλκανίων (C 1 -C 4 ) είναι αέρια, άχρωμα και άοσμα, τα μέσα μέλη (C 5 -C 16 ) είναι υγρά με οσμή βενζίνης και τα ανώτερα (C 17 και άνω) είναι άχρωμα στερεά. Τα αλκάνια είναι αδιάλυτα στο νερό. Χημικές ιδιότητες Το μεθάνιο, όπως και όλα τα αλκάνια, είναι αδρανής ένωση και δίνει λίγες σχετικά αντιδράσεις. 1. Καύση Το μεθάνιο, όπως και όλα τα αλκάνια, όταν θερμανθεί με οξυγόνο ή αέρα καίγεται με μία γαλάζια φλόγα. Τα προϊόντα της καύσης είναι CO 2 και νερό, που βρίσκεται σε κατάσταση ατμού λόγω της θερμότητας που παράγεται. CH 4 +3O 2 2CO 2 +2H 2 O+Q (τέλεια καύση) 32

2 Γενικά: C ν H 2ν+2 + O 2 νco 2 +(ν+1)h 2 O Αν η ποσότητα του οξυγόνου δεν επαρκεί για να γίνει τέλεια καύση, τότε τα προϊόντα της καύσης είναι νερό και CO ή και C (ατελείς καύσεις). CH / 2 O 2 CO + 2H 2 O + Q CH 4 + O 2 C + 2H 2 O + Q 2. Αλογόνωση (χλωρίωση ή βρωμίωση) Το μεθάνιο, όπως και όλα τα αλκάνια, δίνει αντιδράσεις αντικατάστασης ενός ή περισσοτέρων ατόμων υδρογόνου από άτομα άλλων στοιχείων. Αντιδρά με χλώριο στο διάχυτο φως και με αλυσωτή αντίδραση δίνει μίγμα χλωροπαραγώγων. CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl + HCl χλωρομεθάνιο CH 3 Cl + Cl 2 CH 2 Cl 2 + HCl διχλωρομεθάνιο CH 2 Cl 2 + Cl 2 CHCl 3 + HCl τριχλωρομεθάνιο (χλωροφόρμιο) CHCl 3 + Cl 2 CCl 4 + HCl τετραχλωρομεθάνιο (τετραχλωράνθρακας) Γενικά: C ν H 2ν+2 + Χ 2 (Cl 2 ή Br 2 ) C ν H 2ν+1 Χ+HΧ (αλκυλαλογονίδιο) 33

3 ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΛΚΕΝΙΑ Είναι ακόρεστοι Υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό και γενικό τύπο C ν H 2ν Αλκένια ονομάζονται οι υδρογονάνθρακες στο μόριο των οποίων δύο γειτονικά άτομα άνθρακα συνδέονται μεταξύ τους με διπλό δεσμό. Τα δύο πρώτα μέλη της ομόλογης σειράς των αλκενίων είναι το αιθένιο, C 2 H 4 και το προπένιο, C 3 H 6. Το επόμενο μέλος, το βουτένιο, C 4 H 8 έχει 3 ισομερή. CH2 CH CH2 CH3 1 C 4H10 CH3 CH CH CH3 2 CH 2 C CH 3 2 CH3 Παρασκευές αλκενίων 1)Από αφυδάτωση αλκοολών ( με H 2 SO 4 στο εργαστήριο και Al 2 O 3 στη βιομηχανία) σε C: RCH 2 CH 2 OH R-CH=CH 2 + H 2 O 0 H S O , 2)Από αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίου ( με KOH ή NaOH) R-CH 2 -CH 2 -X + KOH KX + H 2 O + R-CH=CH 2 3)Με υδρογόνωση περισσότερο ακόρεστων υδρ/κων. C v H 2v-2 + H 2 C v H 2v 4)Με πυρόλυση κορεσμένων υδρογονανθράκων. Χημικές Ιδιότητες * Οι ολεφίνες εμφανίζουν τις παρακάτω σπουδαίες χημικές ιδιότητες: Α. Αντιδράσεις προσθήκης * Είναι εκείνες στις οποίες γίνεται ανόρθωση του διπλού δεσμού, ελευθερώνονται δύο μονάδες συγγένειας, οπότε ισάριθμες μονοσθενείς ομάδες προστίθενται στην ένωση, η οποία τελικά γίνεται κορεσμένη. Σώματα τα οποία προστίθενται στο διπλό δεσμό είναι: H 2 (H-H), X 2 (X-X), H (+) -X (-), H 2 O ( H (+) -OH (-) ), H 2 SO 4 ( H (+) -SO (-) 3 ΟΗ ), HClO ( Cl (+) -OH (-) ). 34

4 * Στις αντιδράσεις προσθήκης πρέπει να έχουμε υπ'όψη και τον κανόνα Markownikoff, συμφωνας με τον οποίο: το αρνητικό τμήμα της ένωσης που προστίθεται στο διπλό δεσμό (δ.δ.) ενώνεται με τον άνθρακα εκείνο του δ.δ. που έχει τα λιγότερα υδρογόνα (επειδή είναι θετικότερος): R-CH=CH 2 + A + B - R-CH-CH 2 B A + H 2 Υδρογόνωση R-CH 2 -CH 3 αλκάνια + X 2 Αλογόνωση + ΗΧ R-CH-CH 2 διαλογονοπαράγωγα Χ Χ R-CH=CH 2 Υδραλογόνωση R-CH-CH 3 αλκυλαλογονίδια Χ + Η 2 Ο (Η 2 SΟ 4 ) R-CH-CH 3 αλκοόλες Υδάτωση OH +H 2 SO 4 R-CH-CH 3 θειικοί εστέρες αλκοολών OSO 3 H Β. Αντιδράσεις πολυμερισμού * Γενικό σχήμα vch 2 =CH ( -CH 2 -CH-) v A A * 'Ετσι θα έχουμε: 1.Εάν Α=Η vch 2 =CH 2 (-CH 2 -CH 2 -) v πολυαιθυλένιο 2.Εάν Α=Cl vch 2 =CH (-CH 2 -CH -) v πολυβινυλοχλωρίδιο P.V.C Cl Cl 3.Εάν Α=-CH 3 ή vch 2 =CH (-CH 2 - CH -) v πολυπροπυλένιο CH 3 CH 3 4.Εάν Α=-C 6 H 5 vch 2 =CH (-CH 2 - CH -)v πολυστυρόλιο C 6 H 5 C 6 H 5 35

5 Αιθένιο C 2 H 4 (Αιθυλένιο) Το αιθένιο είναι το απλούστερο μέλος της σειράς των αλκενίων. Το αιθένιο παρασκευάζεται στο εργαστήριο με αφυδάτωση της αιθανόλης. CH 2 -CH 2 Η OH H S O, 4 CH 2 =CH 2 + H 2 O Η αφυδάτωση γίνεται με θέρμανση της αιθανόλης με πυκνό θειϊκό οξύ ή με διέλευση ατμών αιθανόλης πάνω από θερμαινόμενο Al 2 O 3. Φυσικές ιδιότητες του αιθενίου και γενικά των αλκενίων Το αιθένιο είναι άχρωμο αέριο με ασθενή χαρακτηριστική οσμή, είναι ελάχιστα διαλυτό στο νερό και διαλύε-ται στους οργανικούς διαλύτες. Γενικά, τα κατώτερα μέλη των αλκενίων (C 2 -C 4 ) είναι αέρια, τα μέσα μέλη (C 5 -C 14 ) είναι υγρά και τα ανώτερα (C 15 και άνω) στερεά. Τα αλκένια είναι αδιάλυτα στο νερό (εκτός από τα πρώτα μέρη που είναι ελάχιστα διαλυτά) και διαλύονται στους οργανικούς διαλύτες. Χημικές ιδιότητες του αιθενίου και γενικά των αλκενίων 1. Αντιδράσεις Προσθήκης Το αιθένιο και γενικά τα αλκένια είναι δραστικές ενώσεις λόγω του διπλού δεσμού ( ) που περιέχουν στο μόριό τους. Το αιθένιο και γενικά τα αλκένια δίνουν αντιδράσεις προσθήκης, κατά τις οποίες ο διπλός δεσμός «ανοίγει» και επιτρέπει σε διάφορες ουσίες να προστεθούν στο μόριο, οπότε σχηματίζονται κορεσμένες ενώσεις. Γενικά, κατά την προσθήκη μορίου ΗΑ σε αλκένιο, το Η του μορίου ενώνεται με τον άνθρακα του διπλού δεσμού που έχει τα περισσότερα υδρογόνα (κανόνας του Markovnikov) π.χ CH 3 CH=CH 2 +HCl CH 3 CHCH 3 Cl Με αντιδράσεις προσθήκης ο διπλός δεσμός μπορεί να προσλάβει: 36

6 α) Υδρογόνο, παρουσία νικελίου ως καταλύτη. Σχηματίζεται αιθάνιο. Η προσθήκη υδρογόνου λέγεται υδρογόνωση. β) Αλογόνο (χλώριο ή βρώμιο). Σχηματίζεται διαλογονίδιο. Εάν καστανέρυθρο διάλυμα βρωμίου σε CCl 4 προστεθεί σε μία ακόρεστη με διπλό δεσμό ένωση, τότε το διάλυμα του βρωμίου αποχρωματίζεται. Η αντίδραση αυτή χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του διπλού δεσμού και για τη διάκριση των αλκενίων από τα αλκάνια, τα οποία δεν αντιδρούν με το παραπάνω διάλυμα. γ) Υδραλογόνο π.χ. HBr. Σχηματίζεται βρωμοαιθάνιο. δ) Νερό. Με θέρμανση παρουσία H 2 SO 4 το αιθένιο εφυδατώνεται σχηματίζοντας αιθανόλη. 2. Πολυμερισμός του αιθενίου και γενικά των αλκενίων Το αιθένιο και γενικά τα αλκένια πολυμερίζονται. Πολυμερισμός είναι η αντίδραση κατά την οποία πολλά μόρια (μονομερή) συνενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο μόριο, το οποίο ονομάζεται πολυμερές. Ο πολυμερισμός γίνεται σε κατάλληλες συνθήκες παρουσία καταλυτών. Το μέγεθος της ανθρακικής αλυσίδας καθορίζεται από τις συνθήκες ή και με την προσθήκη ειδικών ουσιών (terminators). Με πολυμερισμό του αιθενίου σχηματίζεται το πολυαιθένιο νcη 2 =C Η 2 (-CH 2 -CH 2 -)v Γενικά: vch 2 =CHR (-CH 2 -CHR-)v 3. Καύση Το αιθένιο όταν θερμανθεί στον αέρα καίγεται με φλόγα φωτιστική. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2H 2 O + Q Γενικά: C ν H 2ν + 3 O2 νco 2 + νh 2 O 2 37

7 ΑΛΚΙΝΙΑ (1 τ.δ.) Αλκίνια ονομάζονται οι υδρογονάνθρακες οι οποίοι περιέχουν στο μόριό τους έναν τριπλό δεσμό. Αιθίνιο Το αιθίνιο C 2 H 2, πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς, είναι το αλκίνιο με τις περισσότερες χρήσεις. Ονομάζεται επίσης ακετυλένιο (και ασετυλίνη) και έχει συντακτικό τύπο HC CH Παρασκευή αιθινίου Το αιθίνιο παρασκευάζεται με επίδραση νερού στο καρβίδιο του ασβεστίου, (ανθρακασβέστιο) CaC 2 CaC 2 + 2H 2 O Ca(OH) 2 + HC CH αιθίνιο Το ανθρακασβέστιο (CaC 2 ) παρασκευάζεται από οξείδιο του ασβεστίου (ασβέστη) και άνθρακα (κωκ): CaO + 3C CaC 2 + CO Φυσικές ιδιότητες αιθινίου και γενικά των αλκινίων Το αιθίνιο είναι αέριο, άχρωμο και άοσμο. Το αιθίνιο είναι ελάχιστα διαλυτό στο νερό και διαλύεται στους οργανικούς διαλύτες. Στο εμπόριο φέρεται ως διάλυμα με προπανόνη μέσα σε χαλύβδινους κυλίνδρους. Τα κατώτερα μέλη της σειράς των αλκινίων είναι αέρια, τα μέσα είναι υγρά και τα ανώτερα στερεά. Χημικές ιδιότητες αιθινίου και γενικά των αλκινίων Το αιθίνιο και γενικά τα αλκίνια είναι δραστικές ενώσεις λόγω του τριπλού δεσμού - C C- που περιέχουν στο μόριό τους. 1. Αντιδράσεις προσθήκης Το αιθίνιο και γενικά τα αλκίνια δίνουν αντιδράσεις προσθήκης, οι οποίες γίνονται σε δύο στάδια. Στην αρχή ο -C C- μετατρέπεται σε C = C 38

8 και στη συνέχεια σε C C Η προσθήκη στο τριπλό δεσμό ακολουθεί επίσης τον κανόνα του Markovnikov Με αντιδράσεις προσθήκης ο τριπλός δεσμός μπορεί να προσλάβει: α) Υδρογόνο HC CH + 2H 2 CH 3 -CH 3 Η αντίδραση μπορεί να σταματήσει στο αλκένιο με χρήση ειδικών καταλυτών. HC CH + H 2 CH 2 =CH 2 β) Αλογόνο (Cl 2 ή Br 2 ) HC CH + 2Cl 2 CHCl 2 -CHCl 2 γ) Υδραλογόνο (HCl, HBr,HI) HC CH + 2HCl CH 3 -CHCl 2 Το CH 2 =CHCl (χλωροαιθένιο ή βινυλοχλωρίδιο), όπως το αιθένιο, πολυμερίζεται. Και παρέχει το πολυβινυλοχλωρίδιο ή P.V.C. νcη 2 =CHCl (-CH 2 -CHCl-)v δ) Υδροκυάνιο (HCN), υπό πίεση και παρουσία καταλυτών. Σχηματίζεται προπενονιτρίλιο (ακρυλονιτρίλιο). HC CH + HCN CH 2 =CHCN Το ακρυλονιτρίλιο είναι το μονομερές για τη βιομηχανική παραγωγή ακρυλικών ινών. νcη 2 =CHCN (-CH 2 -CHCN-)v ε) Νερό, οπότε σχηματίζονται καρβονυλικές ενώσεις. HC CH + H 2 O CH 3 -CHO 2. Πολυμερισμός Το ακετυλένιο κατά τη θέρμανσή του παρουσία καταλυτών διμερίζεται σε βινυλακετυλένιο ή τριμερίζεται σε βενζόλιο (C 6 H 6 ). 2HC CH CH 2 =CH-C CH 3HC CH C 6 H 6 39

9 3. Αντιδράσεις Αντικατάστασης Τα υδρογόνα του HC CH αντικαθίστανται από μέταλλο, οπότε σχηματίζονται ενώσεις που ονομάζονται ακετυλενίδια. α) Με επίδραση δραστικού μετάλλου Νa ή Κ: HC CH + Νa HC CNa + ½H 2 μονονάτριο ακετυλενίδιο HC CNa + Νa NaC CNa + ½H 2 δινάτριο ακετυλενίδιο β) Εάν διοχετεύσουμε αιθίνιο σε αμμωνιακό διάλυμα AgNO 3 ή σε αμμωνιακό διάλυμα CuCl HC CH + 2AgNO 3 + 2NH 3 AgC CAg + 2NH 4 NO 3 λευκό ίζημα HC CH + 2CuCl + 2NH 3 CuC CCu + 2NH 4 Cl καστανέρυθρο ίζημα Οι παραπάνω αντιδράσεις χρησιμεύουν για την ανίχνευση του HC CH, τη διάκριση και το διαχωρισμό του από τα αλκάνια και τα αλκένια. Γενική παρασκευή των αλκινίων Με απόσπαση υδραλογόνου από διαλογονίδια κατά τη θέρμανσή τους με αλκοολικό διάλυμα ΚΟΗ ή ΝαΟΗ. 4. Καύση Το αιθίνιο καίγεται στον αέρα με φλόγα φωτιστική και αιθαλίζουσα. Όταν αναμιχθεί με οξυγόνο σε κατάλληλη συσκευή καίγεται με φλόγα η οποία ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 3000 ο C (οξυακετυλενική φλόγα). 2C 2 H 2 + 5O 2 4CO 2 + 2H 2 O Το αιθίνιο χρησιμοποιείται για την κοπή και τη συγκόλληση μετάλλων (οξυακετυλενική φλόγα) και για την παρασκευή χλωροαιθενίου (CH 2 =CHCl) και προπενονιτριλίου (CH 2 =CHCN). Με πολυμερισμό του χλωροαιθενίου σχηματίζεται το πλαστικό PVC και με πολυμερισμό του προπενονιτριλίου η συνθετική ίνα με τα εμπορικά ονόματα 40

10 Αλκαδιένια Αλκαδιένια ονομάζονται οι υδρογονάνθρακες στο μόριο των οποίων υπάρχουν δύο διπλοί δεσμοί. Έχουν το γενικό τύπο C ν H 2ν-2, είναι, δηλαδή, ισομερείς με τους ακόρεστους με ένα τριπλό δεσμό υδρογονάνθρακες. Σπουδαιότερα μέλη της σειράς είναι: ζch2 CH CH CH2 και CH2 C CH CH φ = - = = - = 2 CH 3 η ηθ 1,3-ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ ΚΑΙ 2ΜΕΘΥΛΟ-1,3ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟψχ Στη βιομηχανία ελαστικών με πολυμερισμό του 1,3-βουταδιενίου σχηματίζεται το πολυ (1,3-βουταδιένιο). Η χημική ανάλυση έδειξε ότι το καουτσούκ είναι ένα φυσικό πολυμερές, το μονομερές του οποίου είναι ένας ακόρεστος υδρογονάνθρακας με δύο διπλούς δεσμούς και συγκεκριμένα το 2 μεθυλο-1,3-βουταδιένιο Για να βελτιώσουμε τις ιδιότητες του καουτσούκ, το υποβάλλουμε σε ειδική κατεργασία, που λέγεται Βουλκανισμός ή θείωση. Με το βουλκανισμό το καουτσούκ προσλαμβάνει θείο σε διάφορες ποσότητες. Μικρή ποσότητα θείου (1-10%) αυξάνει την ελαστικότητά του, ενώ μεγάλη ποσότητα θείου (30-50%) δίνει ως προϊόν ένα σκληρό σώμα, που λέγεται εβονίτης και χρησιμοποιείται ως μονωτικό στην ηλεκτροτεχνία. Το καουτσούκ χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή ελαστικών. Το τεχνητό καουτσούκ έχει διαφορετική χημική σύσταση από το φυσικό καουτσούκ, αλλά έχει ανάλογες ιδιότητες, γι αυτό και το υποκαθιστά στις χρήσεις του. Με πολυμερισμό του 2-μεθυλο-1,3-βουταδιενίου (ισοπρενίου) σχηματίζεται το πολύ (2- μεθυλο-1,3-βουταδιένιο) ή συνθετικό καουτσούκ. Η αντίδραση πολυμερισμού είναι ανάλογη με εκείνη που γίνεται στη φύση για το σχηματισμό του φυσικού προϊόντος. Το συνθετικό καουτσούκ έχει την ίδια χημική σύσταση με το φυσικό καουτσούκ, γι αυτό και το αντικαθιστά στις χρήσεις του. 41

11 ΠΟΛΥΜΕΡΗ Τι είναι τα πολυμερή; `Οπως γνωρίζουμε, πολυμερισμός είναι η συνένωση πολλών, μικρών, ακόρεστων μορίων και η δημιουργία πολύ μεγάλων μορίων. Τα μεγάλα αυτά μόρια λέγονται πολυμερή. Πολυμερή μπορεί να φτιάξει ο άνθρωπος αλλά και η φύση να δημιουργήσει. `Ετσι έχουμε δυο μεγάλες κατηγορίες πολυμερών, τα φυσικά και τα τεχνητά. Φυσικά πολυμερή Μερικά γνωστά φυσικά πολυμερή είναι το άμυλο και η κυτταρίνη. Και τα δυο παράγονται από τη γλυκόζη. Δηλαδή η γλυκόζη είναι το μονομερές. Η διαφορά τους οφείλεται στον τρόπο σύνδεσης των μορίων της γλυκόζης μεταξύ τους. Το άμυλο και η κυτταρίνη ανήκουν στους υδατάνθρακες. `Αλλο γνωστό φυσικό πολυμερές είναι το καουτσούκ. Παράγεται στους κορμούς των καουτσουκόδεντρων. Αφού συλλεγεί, επεξεργάζεται για να αποκτήσει καλύτερες ιδιότητες. Τεχνητά πολυμερή Τεχνητά πολυμερή είναι το συνθετικό καουτσούκ, το νάιλον, οι συνθετικές ίνες, τα πλαστικά και πολλά άλλα. Τα πλαστικά χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σήμερα στην καθημερινή ζωή γιατί είναι ελαφρά, ανθεκτικά, φθηνά. `Εχουν όμως και ένα μεγάλο μειονέκτημα, δεν αποσυντίθενται. Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχουν τα πολυμερή για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλαστικά; 1. Να λιώνουν και να παίρνουν το σχήμα του καλουπιού. 2. Να είναι ανθεκτικά, ελαφρά, αδιάλυτα στο νερό και άλλους διαλύτες και γενικά ιδιότητες που να τα κάνει χρήσιμα στη βιομηχανία. Τα πλαστικά διακρίνονται: 1. Στα θερμοπλαστικά, όπως είναι η πολυστερίνη, το PVC κ.α. Αυτά όταν θερμαίνονται μαλακώνουν και με την ψύξη στερεοποιούνται πάλι. 2. Στα θερμοσκληραινόμενα, όπως τη φορμάικα. Αυτά δε μαλακώνουν όταν τα θερμαίνουμε. Πολυαιθυλένιο Μονομερές: αιθυλένιο, αέριο 42

12 Πολυμερές: πολυαιθυλένιο, στερεό: Πλαστικές φιάλες, σακούλες, επένδυση ηλεκτρικών καλωδίων. P.V.C. Πολυβινυλοχλωρίδιο Μονομερές: βινυλοχλωρίδιο Πολυμερές: πολυβινυλοχλωρίδιο ή P.V.C.: Πλαστικά πατώματα, Πλαστικά δέρματα, Παιχνίδια Βενζόλιο: Είναι ο πιο απλός αρωματικός υδρογονάνθρακας. Αποτελείται από εξαμελή δακτύλιο στον οποίο εναλλάσσονται τρεις απλοί και τρεις διπλοί δεσμοί. Λαμβάνεται από το πετρέλαιο με κυκλοποίηση και αρωματοποίηση των αλκανίων (εξανίου). Χρησιμοποιείται στην παραγωγή στυρολίου και ως διαλυτικό οργανικών υλών. 43

13 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα προϊόντα ατελούς καύσης του μεθανίου με οξυγόνο μπορεί να είναι: α. μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και υδρατμοί β. υδρατμοί και οξυγόνο γ. διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμοί δ. μονοξείδιο του άνθρακα, άνθρακας και υδρατμοί. 2. Τα προϊόντα της συνθέρμανσης του αιθανικού νάτριου με NaOH, είναι: α. μεθάνιο και ανθρακικό νάτριο β. αιθάνιο και ανθρακικό νάτριο γ. αιθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα δ. μείγμα υδρογονανθράκων και ανθρακικό νάτριο. 3. Το φυσικό αέριο είναι: α. καύσιμο μείγμα αερίων υδρογονανθράκων που βρίσκεται σε φυσικές κοιλότητες στο εσωτερικό της Γης. β. μείγμα CH 4 και CO 2 που ελευθερώνεται από ρωγμές του εδάφους γ. τα αέρια προϊόντα που παράγονται κατά τη διύλιση του πετρελαίου δ. το αέριο που σχηματίζεται στα ανθρακωρυχεία. 4. Στα πετροχημικά προϊόντα δεν ανήκουν: α. τα πλαστικά και τα απορρυπαντικά β. τα εντομοκτόνα γ. τα λίπη και οι πρωτεΐνες δ. τα λιπάσματα. 5. Κατά την καύση οποιουδήποτε καυσίμου έχουμε πάντοτε: α. παραγωγή θερμότητας, φωτός και υδρατμών β. μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε χημική γ. μετατροπή της χημικής ενέργειας σε θερμική δ. παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών. 6. Αν ένα μίγμα μεθανίου, αιθενίου, προπενίου και προπανίου διαβιβασθεί σε περίσσεια διαλύματος Br 2 σε CCl 4, τότε τα αέρια που εξέρχονται από το διάλυμα αυτό είναι: α. μεθάνιο και προπάνιο β. αιθένιο και προπένιο γ. μεθάνιο δ. μεθάνιο, αιθένιο, προπάνιο και προπένιο. 44

14 7. Κατά την προσθήκη υδροβρωμίου σε προπένιο προκύπτει κυρίως: α. 1-βρωμο προπάνιο γ. 1,1-διβρωμο προπάνιο β. 2-βρωμο προπάνιο δ. 1,2-διβρωμο προπάνιο 8. Κατά την επίδραση νατρίου σε 2-χλωροπροπάνιο παράγεται η οργανική ένωση: α. προπάνιο γ. εξάνιο β. 2,μεθυλοπεντάνιο δ. 2,3 διμεθυλοβουτάνιο 9. Ο πολυμερισμός των αλκενίων αποδίδεται με τη χημική εξίσωση: α. ν CH C-R - CH = C - ν CH 3 β. νrch= CHR - CH - CΗ - ν R R γ. ν CH 2 = CH 2 CH 2 CΗ 2 ν δ. CH 2 CΗ R CH 2 CΗ ν R 10. Δίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες που αφορούν την άγνωστη ένωση Χ: i) έχει πολλαπλό δεσμό ii) μπορεί να πολυμεριστεί iii) παρασκευάζεται από το χλωροαιθάνιο σε ένα στάδιο. Επομένως η ένωση Χ είναι: α. το προπένιο β. το αιθένιο γ. το αιθυλοχλωρίδιο δ. το βουτάνιο 11. Με προσθήκη περίσσειας υδροχλωρίου στο ακετυλένιο προκύπτει η ένωση: α. 1,2-διχλωροαιθάνιο γ. χλωροαιθάνιο β. 1,2-διχλωροαιθένιο δ. 1,1-διχλωροαιθάνιο 12. Τα προϊόντα Α και Β των παρακάτω αντιδράσεων: CH CH+HOH 4 H 2 SO4,HgSO CuCl, NH4Cl 2 CH CH είναι αντίστοιχα: B, CH 2 =CH OH A α. βινυλακετυλένιο και αιθανόλη γ. αιθανόλη και βενζόλιο β. αιθανάλη και βινυλακετυλένιο δ. αιθανάλη και βενζόλιο 14. Μια ένωση Χ έχει τις παρακάτω ιδιότητες: δίνει αντιδράσεις προσθήκης, πολυμερίζεται, καίγεται και δίνει αντιδράσεις αντικατάστασης. Η ένωση Χ μπορεί να είναι: 45

15 α. αιθάνιο β. ακετυλένιο γ. βενζόλιο δ. αιθένιο 15. Η οργανική ένωση που θα σχηματιστεί κατά την επίδραση αλκοολικού διαλύματος ΚΟΗ σε 1,2- διχλωροβουτάνιο είναι: α. 2-βουτίνιο β. 1-βουτίνιο γ. 1-βουτένιο δ. 2-βουτένιο 16. Με πολυμερισμό του 1,3-βουταδιένιου παρασκευάζουμε: α. φυσικό καουτσούκ γ. τεχνητό καουτσούκ β. συνθετικό καουτσούκ δ. πλαστικά 17. Το συνθετικό καουτσούκ προκύπτει με πολυμερισμό του: α. 1,3-πενταδιένιου γ. 1,3-βουταδιένιου β. 2-μεθυλο-1,3-βουταδιένιου δ. ακετυλένιου 18. Μια βιομηχανική παρασκευή του βενζολίου είναι: α. με θέρμανση απουσία αέρα του φυσικού αερίου β. με κυκλοποίηση και αρωματοποίηση κορεσμένων υδρογον/κων γ. με αφυδρογόνωση των αλκανίων δ. με ισομερείωση των κορεσμένων υδρογονανθράκων Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Να γίνει αντιστοίχηση κάθε ένωσης της στήλης (Ι) με την ομόλογη σειρά στην οποία ανήκει και περιέχεται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) βενζόλιο αρωματικός υδρογονάνθρακας μεθάνιο αλκένιο προπένιο αλκάνιο αλκίνιο 2. Να αντιστοιχήσετε τον κάθε υδρογονάνθρακα της στήλης (Ι) με τη φυσική κατάσταση που βρίσκεται σε συνηθισμένες συνθήκες και αναγράφεται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) C 3 H 8 C 4 H 10 C 8 H 18 C 22 H 46 C 5 H 12 C 10 H 22 στερεό υγρό αέριο 3. Να αντιστοιχήσετε τους μοριακούς τύπους των υδρογονανθράκων της στήλης (Ι) με τα σώματα στα οποία αυτοί βρίσκονται και περιλαμβάνονται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) 46

16 CH 4 C 3 H 8 C 20 H 42 C 7 H 16 C 4 H 10 φυσικό αέριο βενζίνη υγραέριο παραφίνη κεριών C 8 H Nα γίνει αντιστοίχηση των αντιδρώντων σωμάτων της στήλης (I) με τα προϊόντα της στήλης (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) H 2 + C 2 H 4 διβρωμοαιθάνιο ΗBr + C 2 H 4 βρωμοαιθάνιο Βr 2 + C 2 H 4 αιθανόλη H 2 O + C 2 H 4 αιθάνιο 5. Να αντιστοιχήσετε την κάθε χημική ένωση της πρώτης στήλης με ένα μόνο υδρογονάνθρακα της στήλης (ΙΙ) o oποίος μπορεί να προκύψει από την ένωση αυτή με μία αντίδραση. (Ι) (ΙΙ) αιθανικό νάτριο αιθάνιο χλωρομεθάνιο βουτάνιο 1-χλωροπροπάνιο μεθάνιο ιωδοαιθάνιο προπάνιο 6. Να αντιστοιχήσετε το κάθε αλκυλαλογονίδιο της στήλης (Ι) με τους υδρογονάνθρακες της στήλης (ΙΙ) οι οποίοι είναι δυνατό να παρασκευαστούν από αυτό με μία μόνο χημική αντίδραση. (Ι) χλωροαιθάνιο 2-βρωμοπροπάνιο 1-βρωμοπροπάνιο (ΙΙ) αιθάνιο βουτάνιο προπάνιο εξάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 7. Να γίνει αντιστοίχηση των διεργασιών που αναφέρονται στη στήλη Α με τα προϊόντα που προκύπτουν και είναι γραμμένα στη στήλη Β. (Α) (Β) αφυδάτωση αιθανόλης (- CH 2 - CH 2 -) ν προσθήκη Η 2 σε προπένιο CH 2 = CH 2 επίδραση HΒr σε αιθυλένιο CH 2 - CH - CH 3 Br Br πολυμερισμός αιθυλενίου CH 3 - CH 2 - CH 3 επίδραση Br 2 σε προπένιο CH 3 - CH 2 Br 47

17 8. Να αντιστοιχήσετε το κάθε μονομερές της στήλης (Ι) με το πολυμερές της στήλης (ΙΙ). (Ι) προπένιο χλωροαιθυλένιο προπενονιτρίλιο (ΙΙ) P.V.C. (- CH 2 - CH 2 -) ν (- CH 2 - CH -) ν αιθίνιο C 6 H 6 αιθυλένιο Οrlon CH 3 9. Nα γίνει αντιστοίχηση των χημικών διεργασιών της στήλης Α με τα προϊόντα που προκύπτουν και βρίσκονται στη στήλη Β. (Α) (Β) υδρόλυση ανθρακασβεστίου ακρυλονιτρίλιο διμερισμός ακετυλενίου πολυβινυλοχλωρίδιο προσθήκη νερού σε ακετυλένιο βινυλακετυλένιο πολυμερισμός χλωροαιθένιου ακετυλένιο προσθήκη υδροκυάνιου σε ακετυλένιο αιθανάλη 10. Να γίνει αντιστοίχηση των ακόρεστων μονομερών της στήλης Α με τα προϊόντα που προκύπτουν από τον πολυμερισμό τους και βρίσκονται στη στήλη Β. (Α) (Β) 2-μεθυλο-1,3-βουταδιένιο πολυαιθυλένιο 1,3-βουταδιένιο πολυβινυλοχλωρίδιο χλωροαιθένιο τεχνητό καουτσούκ αιθένιο συνθετικό καουστούκ αιθίνιο βενζόλιο 11. Αντιστοιχήστε τα αντιδρώντα που περιέχονται στη στήλη (Ι) με όλα τα δυνατά προϊόντα της στήλης (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) προπενονιτρίλιο C 2 H 2 + νερό αιθυλένιο C 2 H 2 + υδρογόνο 1,1,2,2 τετραχλωροαιθάνιο C 2 H 2 + υδροχλώριο βινυλοχλωρίδιο C 2 H 2 + χλώριο αιθάνιο C 2 H 2 + υδροκυάνιο 1,2 διχλωροαιθένιο 1,1 διχλωροαιθάνιο αιθανάλη 48

18 2.3 Ερωτήσεις συμπλήρωσης 1. Συμπληρώστε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: α) CH 4 + O 2 CO β) CH 4 + O 2 CO +... γ) CH 4 + O 2 C Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: α) RCOONa +... RH +... β) RX + Na γ) CHCl CCl Συμπληρώστε τα διάστικτα στις παρακάτω χημικές εξισώσεις: RH + Na 2 CO 3 C 2 H 5 OH + 3O CH 3 Cl + 2Na NaCl CH 3 Cl +... CH 4 + HCl 5. Συμπληρώστε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: Η 2 Pt CH 3 - CH 3 CH 3 COONa Νa 2 CO Cl 2 CCl 4 + 4HCl Pt,CaCO H 2 CH 2 = CH 2 6. Να συμπληρωθούν τα διάστικτα στις παρακάτω χημικές εξισώσεις: π. H2 SO4, 170 C... C ν Η 2ν + Η 2 Ο C ν Η 2ν+1 Χ +... C ν Η 2ν ν CH 2 = CH H 2 O CH 3 -CH 2 OH CH 2 = CH CH 2 - CH 2 Br Br 49

19 7. Ποιες ενώσεις ονομάζονται αλκένια; Να γραφεί ο μοριακός τύπος του τρίτου μέλους της ομόλογης σειράς των αλκενίων και όλα τα συντακτικά του ισομερή. 8. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις που δείχνουν την παρασκευή των ενώσεων 2-χλωροπροπάνιο, 1,2-διβρωμοπροπάνιο και προπάνιο με προσθήκη της κατάλληλης ουσίας στην ίδια πάντα ακόρεστη ένωση. 9. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων πολυμερισμού του αιθενίου, του προπενίου και του χλωροαιθενίου. Να ονομάσετε τα προϊόντα αυτών των πολυμερισμών. 10. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων προσθήκης του ακετυλενίου: α) με υδρογόνο, β) με ένα αλογόνο, γ) με υδροχλώριο και δ) με νερό. Να ονομάσετε τα προϊόντα αυτών των αντιδράσεων. 11. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγματοποιηθούν, όταν διαβιβασθεί ακετυλένιο: α) σε ένα σιδερένιο σωλήνα που θερμαίνεται σε μεγάλη θερμοκρασία, β) σε υδατικό διάλυμα H 2 SO 4 - HgSO 4, γ) σε υδατικό διάλυμα CuCl -NH 4 Cl. Nα ονομάσετε τα προϊόντα αυτών των αντιδράσεων. 12. Περιγράψτε μία χημική μέθοδο με την οποία μπορούμε να εξετάσουμε αν το περιεχόμενο ενός μπαλονιού είναι αιθάνιο, αιθυλένιο ή ακετυλένιο. Να γράψετε τις σχετικές χημικές εξισώσεις. 13. Τι είναι τεχνητό, τί συνθετικό καουτσούκ και πώς παρασκευάζονται; ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις: 1. Επίδραση Η 2 σε μεθυλοπροπένιο. 2. Αναγωγή αιθυλοϊωδίδιου με ΗJ. 3. Αναγωγή ισοπροπυλοχλορίδιου με υδρογόνο "εν τω γεννάσθαι" 4. Επίδραση Νa σε αιθυλοβρωμίδιο, και μετά σε ισοπροπυλοχλωρίδιο. 5. Επίδραση Mg σε τριτοταγές βουτυλοχλωρίδιο και υδρόλυση του προϊόντος. 6. Θέρμανση βουτανικού νατρίου με νατράσβεστο. 7. Ηλεκτρόλυση διαλύματος 2-μεθυλο-προπανικού νατρίου. 8. Θέρμανση αιθανόλης στους 170 Ο C με H 2 SO 4. 50

20 9. Επίδραση αλκοολικού διαλυματος ΚΟΗ σε προπυλοβρωμίδιο. 10. Επίδραση αλκοολικού διαλυματος ΚΟΗ σε 2-χλωρο-3-μεθυλο-βουτάνιο. 11. Επίδραση χλωρίου σε προπένιο. 12. Επίδραση υδροχλωρίου σε βουτένιο και στο προϊόν επίδραση νατρίου. 13. Επίδραση νερού σε προπένιο παρουσία H 2 SO Επίδραση χλωρίου σε αιθυλένιο στους 600 ο C. 15. Πολυμερισμός προπένιου, βινυλολωρίδιου. 16. Επίδραση αλκοολικού διαλύματος ΚΟΗ σε 2,3 διβρωμο-βουτάνιο. 17. Επίδραση αλκοολικού διαλύματος ΚΟΗ σε 1,4 διβρωμο-βουτάνιο. 18. Επίδραση 1 mole Na σε ακετυλένιο και στο προϊόν επίδραση αιθυλοβρωμίδιου. 19. Επίδραση 2 mole Na σε ακετυλένιο και στο προϊόν επίδραση αιθυλοβρωμίδιου. 20. Επίδραση νερού σε προπίνιο και σε ακετυλένιο παρουσία Hg, HgSO 4, H 2 SO Διοχέτευση ακετυλενίου σε διάλυμα NH 3, CuCl. 22. Διοχέτευση ακετυλενίου σε διάλυμα ΝΗ 4 Cl, CuCl. 23. Διοχέτευση ακετυλενίου σε σιδερένιο σωλήνα στους 500 Ο C. 24. Θέρμανση 2-μεθυλο-βουτανοδιόλης-1,4 με Η 2 SO 4 στους 170 Ο C. 25. Προσθήκη 1 mole Η 2, Cl 2, σε 1 mole ισοπρενίου. 26. Πολυμερισμός ισοπρένιου, βουταδιενίου, χλωροπρενίου. 27. Επίδραση αλκοολικού διαλύματος ΚΟΗ σε 1,1 διχλωρο-βουτάνιο και στο προϊόν επίδραση νερού παρουσία Hg, HgSO 4, H 2 SO Θέρμανση προπανόλης-1 με H 2 SO 4 στους 170 Ο C και υδρόλυση του προϊόντος παρουσία H 2 SO Προσθήκη υδροχλωρίου σε βουτίνιο-1 μέχρι κορεσμού και στο προϊόν επίδραση αλκοολικού διαλύματος ΚΟΗ. 30. Αναγωγή ισοπροπυλοχλωριδίου με υδρογόνο καταλυτικά. 31. Θέρμανση βουτανικού νατρίου με ΝaΟΗ. 32. Ηλεκτρόλυση διαλύματος οξικού νατρίου. 33. Προσθήκη H 2 SO 4 στο εξένιο Προσθήκη HBrO στο προπένιο. 35. Επίδραση 1 mole Na σε 1 mole C 2 H 2 και στη συνέχεια επίδραση αιθυλοβρωμιδίου στο οργανικό προϊόν. 51

21 36. Προσθήκη H 2 O στο 3,3 διμεθυλο-βουτίνιο-1 παρουσία H 2 SO 4 και HgSO Προσθήκη 1 mole H 2 σε 1 mole ισοπρένιου. 38. Προσθήκη περίσσειας NaOH σε διάλυμα οξικού οξέος, εξάτμιση του διαλύματος και θέρμανση του στερεού υπολείμματος. 39. Επίδραση αλκοολικού διαλύματος ΚΟΗ σε 1,1 διχλωροπροπάνιο και προσθήκη περίσσειας HBr στο οργανικό προϊόν. 52

22 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Ποιοι είναι οι χημικοί τύποι και οι ονομασίες κατά IUPAC των αλκανίων που είναι δυνατό να προκύψουν από την αντίδραση 1 mol 1-βρωμοπροπανίου + 1mol 2-βρωμοπροπανίου με 2 moles Na; 2. 'Ενα διάλυμα περιέχει ισομοριακές ποσότητες δύο κορεσμένων μονοκαρβονικών οξέων. Το διάλυμα αντιδρά πλήρως με 160 cm 3 διαλύματος NaOH 0.1Μ και ύστερα εξατμίζεται. Το στερεό υπόλειμμα θερμαίνεται με αρκετή ποσότητα NaOH, οπότε ελευθερώνεται αέριο του οποίου η πυκνότητα είναι gr/lt σε S.T.P. Να καθορισθεί η ποιοτική και η ποσοτική σύσταση του μίγματος. 3. Μέσα σε ευδιόμετρο τοποθετούνται 10 cm 3 ενός αερίου υδρογονάνθρακα Α, 10 cm 3 υδρογονάνθρακα Β και 120 cm 3 O 2. Μετά την δημιουργία ηλεκτρικού σπινθήρα και την ψύξη των αερίων της καύσης παραμένουν 85 cm 3 αερίων, από τα οποία τα 70 cm 3 απορροφώνται από διάλυμα NaOH και τα υπόλοιπα από P. 10 cm 3 από το Β με 20 cm 3 H 2 δίνουν 10cm 3 υδρογονάνθρακα Γ. Ο Γ όταν μετατραπεί στο μονοϊωδοπαράγωγο αυτού και θερμανθεί με μεθυλοϊωδίδιο παρουσία Na δίνει τον υδρογονάνθρακα Α. Να βρεθούν: α) οι μοριακοί και δυνατοί συντακτικοί τύποι των Α, Β, Γ. 'Ολοι οι όγκοι έχουν υπολογιστεί σε K.Σ. 4. 'Ενα μίγμα μεθανίου και ακετυλενίου καταλαμβάνει όγκο 60 cm 3. Απ' αυτά καίγονται τα 20 cm 3 με το απαιτούμενο Ο 2 και δίνουν μετά την ψύξη 28 cm 3 αερίου που δεσμεύεται όταν διαβιβάζεται μέσα σε διάλυμα KOH. Τα υπόλοιπα 40 cm 3 του μίγματος αναμιγνύονται με 40 cm 3 Η 2 και θερμαίνονται πάνω από σκόνη Ni. Να προσδιοριστούν οι συστάσεις κατά βάρος και κατά όγκο: α) του αρχικού μίγματος και β) του μίγματος που προέκυψε μετά την αντίδραση με το Η 2. Οι όγκοι μετρήθηκαν σε S.T.P. 5. Σε 60 gr διαλύματος NaOH 4% κ.β. προστίθενται 60 gr διαλύματος οξικού οξέος 2% κ.β. Το διάλυμα εξατμίζεται και το ξηρό υπόλειμμα πυρώνεται. Να βρεθεί ο όγκος του αερίου που ελευθερώνεται και η μάζα του στερεού μίγματος που μένει μετά την πύρωση. 6. Δίνεται μίγμα CH 3 J και CH 3 CH 2 J με αναλογία 2:3. Ορισμένη ποσότητα του μίγματος αντιδρά με Na και σχηματίζεται αέριο μίγμα, ενώ παραμένει στερεό υπόλειμμα 15 gr. Ζητούνται : α) Να γραφούν οι δυνατές αντιδράσεις του μίγματος β) Να βρεθεί το βάρος του μίγματος γ) Ο όγκος του αερίου μίγματος που σχηματίστηκε σε S.T.P. Ο όγκος του Ο 2 που απαιτείται για να κάψει πλήρως το παραγόμενο αέριο μίγμα. 7. Μίγμα HCOONa και CH 3 COONa κατεργάζεται εν θερμώ με NaOH οπότε εκλύεται αέριο μίγμα, το οποίο για την καύση του απαιτεί ίσο όγκο Ο 2. Να βρεθει: α) η αναλογία moles του αρχικού μίγματος και β) η πυκνότητα σε S.T.P. του αερίου μίγματος. 53

23 8. Ορισμένη ποσότητα αιθυλοβρωμιδίου αντιδρά με Na και το παραγόμενο αέριο αναμιγνύεται με περίσσεια αέρα 20% του απαιτούμενου για την καύση. Ο όγκος των προϊόντων της καύσης ειναι lt σε S.T.P. Διπλάσια ποσότητα του αιθυλοβρωμιδίου μετατρέπεται σε υδρογονάνθρακα με την μέθοδο Grignard. Να βρεθεί ο όγκος του υδρογονάνθρακα σε S.T.P. 9. Ορισμένη ποσότητα αιθυλοϊωδίδιου χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος ανάγεται πλήρως με HJ καί δίνει αέριο Α, ενώ το άλλο μέρος αντιδρά πλήρως με μεταλλικό Κάλιο και δίνει αέριο Β. Για την πλήρη καύση των Α και Β χωριστά, καταναλώνονται ποσότητες Ο 2, των οποίων η σχέση βαρών είναι 21/65 αντίστοιχα. Να υπολογιστεί η αναλογία μορίων που είχαν τα δύο μέρη, στα οποία χωρίστηκε η αρχική ποσότητα αιθυλοϊωδίδιου. 10. Με επίδραση Cl 2 πάνω σε ορισμένη ποσότητα CH 4 και σε διάχυτο φως σχηματίζεται μίγμα χλωροπαραγώγων. Απ' αυτά απομονώνεται ένα χλωροπαράγωγο, ατμοποιείται οπότε προκύπτουν 120 cm 3 αερίου. Αν στην ποσότητα αυτή περιέχεται ο ίδιος αριθμός ατόμων Cl 2 με τον περιεχόμενο σε 180 cm 3 C 2 H 4 Cl 2, να βρείτε το Μ.Τ. του χλωροπαράγωγου. Οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 11. 'Ενα μίγμα από Ο 2 και ατμούς εξανίου εισάγεται μέσα σε ευδιόμετρο με σταθερό όγκο. Στους 227 o C η ολική πίεση των δύο αερίων είναι 425 mmhg. Μετά την ανάφλεξη του μίγματος, όλο το εξάνιο και όλο το Ο 2 αντιδρούν και δίνουν μίγμα CO, CO 2 και H 2 O. Η ολική πίεση των προϊόντων της καύσης στους 227 o C είναι 650 mmhg. Να γράψετε την χημική εξίσωση της αντίδρασης αυτής. 12. Να ονομαστεί η άκυκλη ένωση C 10 H 22 όταν γνωρίζουμε ότι α) παρασκευάζεται από την ηλεκτρόλυση του άλατος νατρίου ένος οξέος και β) η αποκαρβοξυλίωση του ίδιου οξέος δίνει 2,2- Διμεθυλοπροπάνιο. 13. Αλκάνιο C 6 H 14 που παρασκευάζεται με την μέθοδο Kolbe, έδωσε με χλωρίωση, παρουσία φωτός, μίγμα όλων των χλωροπαραγώγων. Με ανίχνευση βρέθηκε πως στο μίγμα υπάρχουν τρία μόνο ισομερή μονοχλωροπαράγωγα C 6 H 13 Cl. Γράψτε την αντίδραση παρασκευής του αλκανίου. 14. Βρείτε τον άκυκλο υδρογονάνθρακα C 6 H 14 που α) έχει ένα τουλάχιστον τριτοταγές άτομο άνθρακα β) παρασκευάζεται με την μέθοδο Wurtz σαν μοναδικό προϊόν. 15. Παρασκευάστε 3-μεθυλοπεντάνιο από υδρογόνωση παρουσία Ni τριών διαφορετικών αλκενίων. Ποιά είναι τα αλκένια; 16. Ορισμένη ποσότητα ισομοριακού μίγματος αλάτων με Na, δύο κορεσμένων μονοκαρβονικών οξέων θερμαίνονται με πυκνό NaOH. Το αέριο μίγμα που λαμβάνεται, όγκου V, όταν καίγεται πλήρως δίνει CO 2 όγκου 2V. Να καθορίσετε τους Μ.Τ. των δύο αλάτων. 17. Ορισμένη ποσότητα άλατος, ενός μονοκαρβονικού οξέος με Na, με ηλεκτρόλυση δίνει το αλκάνιο Α. Ισομοριακή ποσότητα άλατος ενός άλλου λιπαρού οξέος με ηλεκτρόλυση δίνει το αλκάνιο Β. Τα δυο αλκάνια απαιτούν συνολικά για πλήρη καύση όγκο οξυγόνου πενταπλάσιο 54

24 από το άθροισμα των όγκων των δυο αλκανίων. Να καθορισθούν οι Μ.Τ. των δύο αλάτων και των δύο αλκανίων. 18. Να γράψετε τη χημική εξίσωση της τέλειας καύσης του μεθανίου και να υπολογίσετε: α)τον όγκο ατμοσφαιρικού αέρα σε s.t.p. που απαιτείται για την πλήρη καύση 5 mol μεθανίου. β) Την κατ όγκο σύσταση των καυσαερίων που προκύπτουν από την παραπάνω καύση, μετά την απομάκρυνση των υδρατμών με ψύξη των καυσαερίων. Σύσταση ατμοσφαιρικού αέρα: 20% κ.ο. (v/v) Ο 2 και 80% κ.ο. (v/v) Ν Αναμείξαμε 10L C 2 Η 6 με 200L ατμοσφαιρικού αέρα και αναφλέξαμε το μείγμα. α) Γράψτε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης τέλειας καύσης που πραγματοποιήθηκε. β) Να βρείτε τη σύσταση των καυσαερίων μετά την ψύξη τους. Οι όγκοι όλων των αερίων αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες. Σύσταση ατοσφαιρικού αέρα: 20% κ.ο. (v/v) Ο 2 και 80% Ν Να γράψετε τη χημική εξίσωση της παρασκευής του μεθανίου από το αιθανικό νάτριο και να υπολογίσετε την ελάχιστη ποσότητα του αιθανικού νατρίου που απαιτείται για την παρασκευή 6,72 L μεθανίου σε s.t.p.. Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, H:1, O:16, Na: Ένα ισομοριακό μείγμα μεθανίου και προπανίου έχει μάζα 12g. α) Βρείτε τη μάζα και τον όγκο σε s.t.p. του κάθε συστατικού αυτού του αέριου μείγματος. β) Αν κάψουμε το παραπάνω μείγμα και διαβιβάσουμε τα θερμά καυσαέρια σε ψυχρό διάλυμα καυστικού νατρίου, κατά πόσο θα αυξηθεί η μάζα αυτού του διαλύματος; 22. Αναμείξαμε 10L ενός αέριου κορεσμένου υδρογονάνθρακα με 70L οξυγόνου και μετά αναφλέξαμε το μείγμα. Προσδιορίσαμε κατόπιν την ποσότητα του CO 2 στα καυσαέρια και την βρήκαμε 20L. Βρείτε: α) Το μοριακό τύπο του υδρογονάνθρακα. β) Τον όγκο του οξυγόνου σε s.t.p. που αντέδρασε, καθώς και αυτόν που περίσσεψε και περιέχεται στα καυσαέρια. Οι όγκοι όλων των αερίων μετρήθηκαν στους 0 C και σε πίεση 1at. 23. Διαπιστώθηκε ότι σε κάθε 100L βιοαερίου περιέχονται 60L CH 4 και 40L CO 2. Υπολογίστε: α) Τον όγκο του ατμοσφαιρικού αέρα που καταναλώνεται όταν καίγονται πλήρως 56L αυτού του βιοαερίου, καθώς και τον όγκο του CO 2 που περιέχεται στα καυσαέρια. β) Το ποσό θερμότητας που ελευθερώνεται από την παραπάνω καύση, αν γνωρίζουμε ότι η θερμαντική αξία του βιοαερίου είναι 20 MJ/Kg. Οι όγκοι όλων των αερίων δίνονται και ζητούνται σε s.t.p.. 55

25 24. Θερμάναμε με περίσσεια καυστικού νατρίου 50g καθαρού αιθανικού νατρίου. Μετρήσαμε στη συνέχεια το όγκο του αερίου που ελευθερώθηκε και τον βρήκαμε 11,2L σε s.t.p. α) Γράψτε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιήθηκε. β) Υπολογίστε το % ποσοστό του αιθανικού νατρίου που αντέδρασε. 25. Υπολογίστε τον όγκο του αέρα, περιεκτικότητας 20 % κ. ο. (v/v) σε οξυγόνο, που απαιτείται για την τέλεια καύση 1L οκτανίου πυκνότητας 0,855g/mL. Να υπολογίσετε επίσης και τη μάζα του διοξειδίου του άνθρακα που θα παραχθεί από αυτή την καύση. Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, O: Αναμείξαμε ορισμένη ποσότητα προπανικού νατρίου με περίσσεια καυστικού νατρίου και πυρώσαμε αυτό το μείγμα μέχρι να πάψει να ελευθερώνεται αέριο. Επειδή διαπιστώσαμε ότι στο αέριο που ελευθερώθηκε περιέχονταν και υδρατμοί, το διαβιβάσαμε σε ένα σωλήνα με άνυδρο χλωριούχο ασβέστιο. Ο σωλήνας συγκράτησε τους υδρατμούς καί έτσι η μάζα του αυξήθηκε από 38,4g σε 42,4g, ενώ ο όγκος του αερίου που βγήκε απ το σωλήνα ήταν 4,48L σε S.T.P. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα: α) Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιήθηκε κατά τη θέρμανση του μείγματος και να δώσετε μία πιθανή εξήγηση για την προέλευση των υδρατμών που περιέχονται στα αέρια που παράχθηκαν. β) Να υπολογίσετε την % κ.β. σύσταση των αερίων που παράχθηκαν κατά την πύρωση. γ) Να βρείτε τη μάζα του αιθανικού νατρίου που αντέδρασε. Δίνονται οι ατομικές μάζες: C:12, H:1, O:16, Na: Ένας υγρός υδρογονάνθρακας έχει πυκνότητα 0,72g/ml. Κάψαμε 50mL του υδρογονάνθρακα αυτού με περίσσεια οξυγόνου, ώστε η καύση να είναι πλήρης και μετρήσαμε κατάλληλα τις μάζες των καυσαερίων. Βρήκαμε ότι: μάζα Η 2 Ο = 54g και μάζα CO 2 = 110g. Με βάση τα δεδομένα αυτά: α) Βρείτε το μοριακό τύπο του υδρογονάνθρακα β) Γράψτε όλα τα δυνατά ισομερή αυτού και τις ονομασίες τους. 28. Ένα καμινέτο υγραερίου περιέχει φιαλίδιο με προπάνιο. Ζυγίσαμε αρχικά τη συσκευή και βρήκαμε τη μάζα της m 1 = 572g. Μετά από 12min λειτουργίας ξαναζυγίσαμε τη συσκευή και βρήκαμε τη μάζα της m 2 = 550g. α) Βρείτε τη μάζα του CO 2 που παράχθηκε κατά τον παραπάνω χρόνο λειτουργίας του καμινέτου. 56

26 β) Αν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η παροχή της συσκευής ήταν σταθερή, να βρείτε το ρυθμό κατανάλωσης του οξυγόνου για την καύση αυτή σε L/min. 29. Η θερμαντική αξία της βενζίνης είναι 35MJ/Kgr. Υπολογίστε: α) Τη θερμική ενέργεια που αποδίδει ένα όχημα στο περιβάλλον κατά τη διαδρομή Αθήνα - Πάτρα, 204 Km, αν καταναλώνει 1L βενζίνης ανά 60 Km. β) Αν θεωρήσουμε ότι η βενζίνη αποτελείται από ισομερή οκτάνια, υπολογίστε τη θερμαντική της αξία σε MJ/mol. Δίνεται η πυκνότητα της βενζίνης ρ = 0,8g/mL. Yπολογίστε: α) Την ελάχιστη μάζα του αλκυλοβρωμιδίου που απαιτείται για την παρασκευή 0,5mol προπενίου. β) Τη μέγιστη μάζα του πολυπροπενίου που μπορεί να παρασκευασθεί από 50 mol προπένιου. Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, H:1, Br: Μία θερμάστρα λειτουργεί με υγραέριο περιεκτικότητας 27,5% κ.β. σε προπάνιο και 72,5% κ.β. σε βουτάνιο. Η ωριαία κατανάλωση της συσκευής αυτής είναι 320g. α) Να υπολογίσετε τον όγκο του οξυγόνου που καταναλώνεται, καθώς και τον όγκο του CO 2 που παράγεται σε πέντε ώρες λειτουργίας αυτής της συσκευής. β) Αν υποτεθεί ότι η θερμάστρα αυτή λειτουργεί σε ένα ερμητικά κλειστό δωμάτιο όγκου 56 m 3, κατά πόσο % θα μειωθεί η ποσότητα του οξυγόνου στο δωμάτιο; Πιστεύτε ότι θα ήταν σωστό να κοιμηθείτε σ αυτό το δωμάτιο; Να εκτιμήσετε, μόνοι σας, στους υπολογισμούς σας, την τιμή του γραμμομοριακού όγκου των αερίων. Να θεωρήσετε ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει 20% κ.ο. Ο Σε ένα ποτήρι με αιθέρα διαλύουμε 5,45g αιθυλοβρωμιδίου και στο αιθερικό διά-λυμα προσθέτουμε 4,6g νατρίου, οπότε παράγεται μία αέρια οργανική ένωση Α. α) Να γράψετε το συντακτικό τύπο και υπολογίστε τη μάζα της ένωσης Α β) Να βρείτε τις μάζες των ανόργανων σωμάτων που περιέχονται στο ποτήρι μετά το τέλος της αντίδρασης. Δίνονται: α) Oι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, H:1, Νa:23, Br:80 β) Ότι η αντίδραση είναι ποσοτική. 32. Σε μία σφαιρική φιάλη που περιείχε 200mL διαλύματος NaOH 5 % κ.ο. (w/v) διαλύσαμε 16,4g αιθανικού νατρίου και θερμάναμε το διάλυμα μέχρι να εξατμισθεί όλη η ποσότητα του νερού. Στη συνέχεια πυρώσαμε το στερεό υπόλειμα μέχρι να πάψει να ελευθερώνεται αέριο. Βρείτε: 57

27 α) Τη μάζα του αερίου που ελευθερώθηκε κατά την πύρωση β) Τη σύσταση του τελικού στερεού υπολείμματος. 33. Ένα μείγμα Μ 1 που αποτελείται από υδρογόνο και αιθυλένιο έχει όγκο 56L σε S.T.P. και μάζα 31g. α) Υπολογίστε τον αριθμό των mol του κάθε αερίου που περιέχεται στο μείγμα. β) Διαβιβάζουμε το μείγμα Μ 1 πάνω από νικέλιο και σχηματίζεται ένα νέο μείγμα Μ 2 όγκου 33,6L σε S.T.P. Ποια είναι η ποιοτική και ποσοτική σύσταση του μείγματος Μ 2 ; 34. Διαβιβάσαμε 200mL ισομοριακού μείγματος Μ 1 αιθυλενίου και υδρογόνου μέσα από ένα σωλήνα που περιείχε καταλύτη λευκόχρυσο. Το μείγμα Μ 2 των αερίων που βγήκαν από το σωλήνα είχαν όγκο 120L. α) Να βρείτε την κατ όγκο σύσταση του μείγματος Μ 2. β) Αν το αέριο μείγμα Μ 2 διαβιβασθεί ξανά στο σωλήνα με τον καταλύτη και υποθέσουμε ότι αντιδρά το ίδιο ποσοστό του υδρογόνου με αυτό που αντέδρασε στην πρώτη περίπτωση, να βρείτε την κατ όγκο σύσταση του τελικού μείγματος αερίων Μ 3. Οι όγκοι όλων των αερίων δόθηκαν και ζητούνται να υπολογισθούν στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. 35. Ορισμένη ποσότητα C 2 H 4 αναμείχθηκε με ποσότητα αέρα, περισσότερη απ όση απαιτείται για την πλήρη καύση του. Μετά την ανάφλεξη του μείγματος, τα καυσαέρια ψύχθηκαν στους 0 0 C και μετρήθηκε ο όγκος του CO 2 και του Ο 2 που περιέχονταν σ αυτά, οι οποίοι βρέθηκαν αντίστοιχα 5,6L και 28L. Ζητούνται: α) Η μάζα του C 2 H 4 που κάηκε. β) Ο όγκος του αέρα με τον οποίο αναμείξαμε αρχικά το C 2 H Όπως είναι γνωστό, το βιοαέριο αποτελείται από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Για την τέλεια καύση 10L κάποιου βιοαερίου καταναλώθηκαν 12,8L οξυγόνου. α) Βρείτε την % κ.ο. σύσταση αυτού του βιοαερίου. β) Αν αναμείξουμε άλλα 10L από αυτό το βιοαέριο με 100L αέρα και αναφλέξουμε το μείγμα, ποιοι θα είναι οι όγκοι των καυσαερίων μετά την ψύξη τους; Οι όγκοι όλων των αερίων δόθηκαν και ζητούνται στις ίδιες συνθήκες. 37. Κάψαμε 5g οινοπνεύματος το οποίο περιείχε και μικρή ποσότητα νερού. Διαβιβάσαμε τα καυσαέρια αρχικά σε μία φιάλη με πυκνό Η 2 SO 4, το οποίο συγκράτησε τους υδρατμούς και στη συνέχεια σε ένα ποτήρι που περιείχε πυκνό διάλυμα NaOH. Η μάζα του ποτηριού με το καυστικό νάτριο ήταν αρχικά 304,2g, ενώ μετά τη διαβίβαση των καυσαερίων έγινε 313g. Να υπολογίσετε: 58

28 α) Την % κ.β. περιεκτικότητα του οινοπνεύματος σε νερό. β) Την αύξηση της μάζας της φιάλης. 38. Ένα διάλυμα νερού - οινοπνεύνατος έχει περιεκτικότητα σε νερό 8% κ.β. (w/w). Αναμείξαμε 20g αυτού του διαλύματος με πυκνό θειικό οξύ και θερμάναμε στους C. Παράχθηκε έτσι ένα αέριο Α, από το οποίο, αφού απομακρύναμε τους υδρατμούς, βρήκαμε ότι είχε όγκο 6,72L σε s.t.p.. Να υπολογίσετε: α) Το % ποσοστό της αλκοόλης που μετατράπηκε στο αέριο Α β) Διαβιβάσαμε το αέριο Α σε 300g διαλύματος Br 2 σε CCl 4 που είχε περιεκτικότητα 4% κ.β, και διαπιστώσαμε ότι το διάλυμα αποχρωματίστηκε πλήρως, ενώ κάποια ποσότητα από το αέριο δε συγκρατήθηκε από το διάλυμα. Πόση έγινε η μάζα του διαλύματος μετά από αυτή τη διαβίβαση και πόσος ήταν ο όγκος σε S.T.P. του αερίου Α που δε συγκρατήθηκε από το διάλυμα; 39. Τα καυσαέρια που προέκυψαν από την τέλεια καύση ορισμένης ποσότητας ολεφίνης Α τα διαβιβάσαμε σε κορεσμένο διάλυμα Ca(OH) 2. Απομονώσαμε με διήθηση το ίζημα που σχηματίστηκε, το πλύναμε με απεσταγμένο νερό και αφού το ξηράναμε, βρήκαμε ότι είχε μάζα 7,5g. Ίση ποσότητα από την ολεφίνη Α διαπιστώσαμε ότι χρειάστηκε για να αντιδράσει 2,4g Br 2. α) Βρείτε το μοριακό τύπο της ολεφίνης Α. β) Γράψτε όλα τα δυνατά ισομερή και τις ονομασίες των ενώσεων που αντιστοιχούν σ αυτούς, κατά I.U.P.A.C. Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, O:16, Ca:40, Br: Σε ένα διάλυμα που περιείχε 16g Br 2 διαβιβάσαμε αργά ένα αλκένιο, μέχρι να αποχρωματισθεί το διάλυμα. Η ποσότητα του αλκενίου που καταναλώθηκε για τον αποχρωματισμό αυτό ήταν 2,8g. α) Βρείτε το μοριακό τύπο του υδρογονάνθρακα και γράψτε το μοριακό τύπο και το όνομα του προϊόντος Α της παραπάνω αντίδρασης. β) Αν θερμάνουμε την ένωση Α με αλκοολικό διάλυμα ΝaΟΗ σχηματίζεται ένας υδρογονάνθρακας Β, ο οποίος αν αντιδράσει στη συνέχεια με νάτριο είναι δυνατό σχηματισθούν δύο ανθρακούχες ενώσεις Γ και Δ. Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Β, Γ και Δ και τις χημικές εξισώσεις όλων των αντιδράσεων που θα πραγματοποιηθούν. 41. Μελετήστε τις παρακάτω χημικές μετατροπές και βρείτε τους μοριακούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ και Ε. Γράψτε στη συνέχεια όλες τις χημικές εξισώσεις με πλήρη μορφή. CaC Ca(OH) 2 + A, A + H 2 B, Β + Br 2 Γ, B + HCl Δ, Δ + Na E 59

29 42. Υδρολύονται 640g καθαρού ανθρακασβεστίου και προκύπτει ένα αέριο, το οποίο καίγεται πλήρως. Να υπολογίσετε: α) Τον αριθμό mol του αερίου που παράγεται β) Τον όγκο του οξυγόνου σε S.T.P. που καταναλώθηκε για την καύση του αερίου. γ) Τη μάζα του CO 2 που παράχθηκε. 43. Κάψαμε πλήρως ορισμένη ποσότητα ενός αλκινίου και διαπιστώσαμε ότι παράχθηκε ίση μάζα υδρατμών με τη μάζα του αλκινίου. α) Βρείτε το μοριακό τύπο του υδρογονάνθρακα. β) Γράψτε και ονομάστε όλα τα ισομερή αυτού του αλκινίου και βρείτε ποιο από αυτά αντιδρά με νάτριο. 44. Σε μία φιάλη που περιείχε αρκετή ποσότητα νερού, ρίξαμε ένα κομμάτι ανθρακασβεστίου μάζας 20g και καθαρότητας 96 %. Υπολογίστε: α) Τον όγκο του αερίου σε S.T.P. που ελευθερώθηκε. β) Τη μάζα του ιζήματος που θα σχηματισθεί, αν διαβιβάσουμε το αέριο αυτό σε περίσσεια αμμωνιακού διαλύματος νιτρικού αργύρου. Δίνονται οι ατομικές μάζες: Ca:40, C:12, Ag: Ποσότητα ακετυλενίου διαβιβάζεται σε καταλύτες ΝΗ 4 Cl και CuCl, οπότε σχηματίζεται μία ακόρεστη ένωση Α. Με μερική υδρογόνωση της Α προκύπτει το αλκαδιένιο Β, που με πολυμερισμό του σχηματίζεται η ένωση Γ. Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις όλων των παραπάνω αντιδράσεων και να ονομασθούν οι ενώσεις Α, Β και Γ. 46. Προπένιο διαβιβάζεται σε διάλυμα βρωμίου, οπότε σχηματίζεται η ένωση Α. Η ένωση Α αφυδραλογονώνεται με επίδραση αλκοολικού διαλύματος καυστικού νατρίου και προκύπτει η ένωση Β, στην οποία επιδρούμε με μεταλλικό νάτριο, οπότε παράγεται η οργανική ένωση Γ. Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων και να ονομασθούν οι ενώσεις Α, Β και Γ. 47. Ένας σιδερένιος σωλήνας που περιέχει σκόνη σιδήρου θερμαίνεται στους C. Στο σωλήνα αυτό διαβιβάσαμε με αργό ρυθμό ακετυλένιο και στη συνέχεια ψύξαμε τα αέρια που έβγαιναν από το σωλήνα. Προέκυψε έτσι ένα υγρό πυκνότητας ρ=0,78g/ml, το οποίο διαπιστώσαμε ότι αποτελείται από βενζόλιο μέσα στο οποίο είναι διαλυμένο το ακετυλένιο που δεν αντέδρασε. Σε 20 ml από αυτό το διάλυμα προσθέσαμε αρκετή ποσότητα νατρίου και ελευθερώθηκαν 4,48L αερίου σε S.T.P. Υπολογίστε: 60

30 α) Την % κ.β. περιεκτικότητα του διαλύματος σε ακετυλένιο. β) Το ποσοστό του ακετυλενίου που μετατράπηκε σε βενζόλιο. 48. 'Ενα μίγμα δύο αερίων υδρογονανθράκων, μιας παραφίνης και μιάς ολεφίνης, ορισμένης συστάσεως, διαβιβάζεται αργά μέσα από ένα σωλήνα, που περιέχει 10gr βρωμίου, μέχρις ότου πραγματοποιηθεί αποχρωματισμός του περιεχομένου του σωλήνα. Τη χρονική αυτή στιγμή διαβιβάσθηκαν 3.65lt αερίου μίγματος, ενώ το βάρος του σωλήνα που περιείχε το Br 2, αυξήθηκε κατά 1.75gr. Από το αέριο, που δεν συγκρατήθηκε από τη μάζα του Br 2 (μέρος των 3.65lt), ένα μέρος διοχετεύτηκε σε ένα μπαλόνι χωρητικότητας 1lt, του οποίου αύξησε το βάρος κατά 1.34gr. Σε 0.187gr εξάλλου, από το υγρό περιεχόμενο του σωλήνα, που υπέστει τον αποχρωματισμό, πραγματοποιήθηκε ποσοτική στοιχειακή ανάλυση του βρωμίου, κατά την οποία σχηματίσθηκαν 0.375gr ιζήματος AgBr. α) Να προσδιορισθούν οι μοριακοί τύποι των δύο υδρογονανθράκων και η κατ'όγκο σύσταση του αρχικού μίγματος αυτών και β) να εκτιμηθεί κατά πόσο το αποτέλεσμα της ποσοτικής αναλύσεως είναι αξιόπιστο. 'Ολοι οι όγκοι έχουν μετρηθεί στις s.t.p. θερμοκρασίας και πιέσεως. Υποτίθεται ότι στις συνθήκες του πειράματος οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες δεν αντιδρούν με το βρώμιο. 49. Υδρογονάνθρακας Α έχει Μ.Β.= 68. α) Να βρεθεί ο Μ.Τ. β) Ποιοί οι δυνατοί Σ.Τ. του Α αν είναι γνωστό ότι με υδρογόνωση παρουσία Ni ως καταλύτη, δίνει κανονικό πεντάνιο γ) Ποιός ο Σ.Τ. του Α αν είναι γνωστό ότι αντιδρά με μηλεϊνικό ανυδρίτη; Να γραφεί η αντίδραση. Επίσης να γραφούν τα στερεοϊσομερή του Α. Να δείξετε τη δυνατότητα πολυμερισμού του Α. 50. Πως μπορούμε να διαχωρίσουμε μίγμα CH 4, C 2 H 4, C 2 H 2 και CO 2 στα συστατικά του. 51. Ακετυλένιο μετατρέπεται σε βινυλακετυλένιο με απόδοση 40%. Το βινυλακετυλένιο αντιδρά με HCl και δίνει χλωροπρένιο με απόδοση 50%. Τέλος το χλωροπρένιο, πολυμερίζεται, όποτε σχηματίζεται νεοπρένιο με απόδοση 80%. Ποιά η ποσότητα του C 2 H 2 που χρειάζεται για την παρασκευή 1kgr νεοπρένιου χλωροβουτάνιο αντιδρά με NaOH οπότε σχηματίζεται μίγμα αλκενίων. Ποιά είναι τα αλκένια και να γραφούν οι αντιδράσεις τους με HCl και Cl Ισοπροπυλοβρωμίδιο κατεργάζεται με αλκοολικό διάλυμα καυστικού καλίου, οπότε ποσοστό 49.2% του βρωμιδίου μετατρέπεται σε προπένιο. Να υπολογιστεί η αναλογία μεταξύ του βάρους του προπενίου που παράγεται και του βάρους του βρωμιδίου που χρησιμοποιήθηκε αρχικά. 61

31 54. Σε πυκνό διάλυμα H 2 SO 4 διαβιβάζονται 112cm 3 ολεφίνης σε S.T.P. οπότε σχηματίζονται 0.37gr κάποιας αλκοόλης. Να βρεθεί ο Μ.Τ. και οι Σ.Τ.της ολεφίνης gr αέριας ολεφίνης αποχρωματίζουν 125cm3 Br 2 3.2% κ.ό. Να καθορισθεί ο Μ.Τ. της ολεφίνης. Σε 560cm3 της ολεφίνης μετρημένα σε S.T.P. επιδρούν 2.25gr HBr. Να βρεθεί η ποσότητα καθώς και οι δυνατοί Σ.Τ. της ένωσης που προκύπτει. 56. Ισομοριακό μίγμα δύο ολεφινών προκαλεί αύξηση βάρους 5.88gr σε διάλυμα H 2 SO 4. Το διάλυμα που προκύπτει αραιώνεται και θερμαίνεται σε κατάλληλη διάταξη. 'Ετσι αποστάζουν 8.04gr μίγματος δύο αλκοολών. Αν όλες οι αντιδράσεις θεωρηθούν ποσοτικές να καθορισθούν οι Μ.Τ. 57. Πολυμερές προσθήκης που αποτελείται από C, H έχει Μ.Β= Ο αριθμός των μορίων του μονομερούς που σχημάτισαν ένα μόριο πολυμερούς είναι Ο αριθμός των ατόμων Η2 στο μόριο του μονομερούς είναι διπλάσιος από τον αριθμό των ατόμων του άνθρακα. α) Να βρεθεί το Μ.Β. του μονομερούς β) Να βρεθεί ποιο είναι το μονομερές και γ) να γραφεί η εξίσωση του πολυμερισμού του. 58. Μίγμα ολεφίνης και Η 2 έχει σχετική πυκνότητα 6 ως προς υδρογόνο και όγκο 5lt. Το μίγμα διοχετεύεται σε θερμαινόμενο Ni και τα αέρια που προκύπτουν καίγονται πλήρως. 'Ετσι καταναλώνονται 7.5lt Ο 2. Ζητούνται: α) ο Μ.Τ. της ολεφίνης β) η σύσταση του αρχικού μίγματος και γ) η ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αερίων που προέκυψαν μετά τη διοχέτευση του αρχικού μίγματος στο Ni και πριν απ' την καύση. 59. Μίγμα C 2 H 4 και C 3 H 6 έχει όγκο 200cm3. 'Οταν μίγμα καίγεται με περίσσεια αέρα, ο όγκος των προϊόντων, μετά την ψύξη τους βρίσκεται κατά 440cm3 μικρότερος, από τον όγκο των αντιδρώντων. Να υπολογιστεί το βάρος του Br 2 που αντιδρά με 1gr του αρχικού μίγματος. Οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. 60. Πως από ανόργανες πρώτες ύλες μπορούμε να παρασκευάσουμε 1,2,3,4 τετραχλωροβουτάνιο gr καθαρού CaC 2 υδρολύονται και το αέριο που προκύπτει διαβιβάζεται πάνω από θερμαινόμενο Ni, μαζί με ορισμένη ποσότητα Η 2. Μετά τη διαβίβαση αυτή προκύπτει αέριο το οποίο χωρίζεται σε 3 ίσα μέρη. Το ένα μέρος διοχετεύεται σε αμμωνιακό διάλυμα CuCl, οπότε δεν παρατηρείται καμία μεταβολή στο διάλυμα. Το δεύτερο μέρος διοχετεύεται σε αραιό διάλυμα Br 2, οπότε το χρώμα του διαλύματος παραμένει αμετάβλητο. Το τρίτο μέρος διοχετεύεται σε θερμαινόμενο σωλήνα που περιέχει CuO. Αν μετά τη διοχέτευση ο σωλήνας παρουσιάζει ελάττωση βάρους 29,6gr να καθορισθεί η ποιοτική και ποσοτική σύσταση του αερίου που προέκυψε. μετά την διαβίβαση του C 2 H2 και του Η 2 πάνω από το Ni. 62

32 62. 'Ενα αλκίνιο και ένα αλκάνιο έχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων C στο μόριο τους. 27.8gr μίγματος του αλκινίου και του αλκανίου, διαλύονται σε 1kgr βενζολίου και σχηματίζουν διάλυμα που έχει σημείο πήξης 3,15 ο C. 'Αλλα 27.8gr του ίδιου μίγματος αντιδρούν πλήρως με 1,2gr H 2 παρουσία Ni. Να καθορισθούν οι τύποι των υδρογονανθράκων. Το βενζόλιο πήζει στους 5,6 ο C και έχει Kf=4.9 o C. 63. Πόσα gr MnO 2 και πόσα gr διαλύματος HCl 36.5% κ.β. απαιτούνται ώστε με το παραγόμενο αέριο να ανορθωθεί ο δ.δ 10lt C 3 H 6 σε S.T.P. 64. Ορισμένος όγκος C 2 H 2 διοχετεύεται σε διάλυμα H 2 SO 4 που περιέχει και HgSO 4. 'Ετσι δεσμεύονται τα 80% του C 2 H 2. Το διάλυμα που προκύπτει θερμαίνεται οπότε αποστάζουν 23.1gr CH 3 CHO. Αν κατά της απόσταξη παρατηρούνται απώλειες 25% σε CH 3 CHO να υπολογιστεί ο αρχικός όγκος C 2 H 2 σε S.T.P. 65. Από το 1-βρωμοπροπάνιο, να παρασκευαστεί: προπάνιο, προπένιο, n-εξάνιο. 66. Αέριο μίγμα αποτελείται από Η 2 και δύο υδρογονάνθρακες (μια παραφίνη και μία ολεφίνη). 100cm3 του μίγματος δίνουν με καύση 160cm 3 CO 2. Αλλά 100cm 3 του ίδιου μίγματος θερμαίνονται παρουσία Ni, οπότε προκύπτει 1 μόνο αέριο, του οποίου ο όγκος είναι 80cm 3. Να υπολογιστεί η κ.ό. σύσταση του μίγματος και οι Μ.Τ. των υδρ/κων. 67. Μίγμα C 2 H 2 και Η 2 όγκου 2.8lt σε S.T.P. θερμαίνεται παρουσία Ni. Το αέριο μίγμα που σχηματίζεται αποχρωματίζει 25ml διαλύματος Br 2 16% κ.ό. Να προσδιοριστεί η σύσταση του αρχικού μίγματος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Στήν υδρογόνωση χρησιμοποιείται καταλύτης Ni. Ο όγκος ακόρεστου υδρογονάνθρακα κατά την υδρογόνωση παραμένει σταθερός. ( Μόνο ο μοριακός τύπος αλλάζει). Η ελάττωση όγκου που εμφανίζεται στις ασκήσεις υδρογόνωσης οφείλεται στην μείωση του όγκου του υδρογόνου, άρα ισούται, με τον όγκο του υδρογόνου του μίγματος που αντέδρασε. Η υδρογόνωση αλκενίων απαιτεί όγκο Η 2 ίσο με τον όγκο του αλκενίου που υδρογονώνεται. Η υδρογόνωση αλκινίων και αλκαδιενίων προς αλκένια απαιτεί ίσο όγκο Η 2 και προς αλκάνια διπλάσιο cm 3 μίγματος C 2 H 2 και H 2 θερμαίνονται παρουσία Ni. Το αέριο μίγμα που λαμβάνεται καίγεται πλήρως και δίνει 40 cm 3 CO 2. Να βρεθεί η σύσταση του αρχικού μίγματος και η σύσταση του μίγματος μετά την υδρογόνωση. 63

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-03-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Γενικό μοριακό τύπο C v H 2v (v 2) έχουν : α. όλοι οι άκυκλοι υδρογονάνθρακες β. τα αλκάνια γ. τα αλκένια δ. τα αλκίνια 2. Η οργανική ένωση CH 3 - CH - CH 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο Στάδια εξέλιξης του ανθρώπου Α Στάδιο Απουσία θνητών ειδών ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν Β Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.)

Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.) Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος Φιλόλογος (ΜΑ, University College, London) Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.) H «κλιμάκωση» του πελοποννησιακού πολέμου στο βόρειο Ιόνιο Σύγχρονοι ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Σοφία Αυγητίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1

Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1 Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1 Η Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης είναι ένα πολύπαθο μάθημα. Η εμπλοκή του στις πανελλαδικές εξετάσεις το μετατρέπει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ÁÍÉÁ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ÁÍÉÁ ΘΕΜΑ Α1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. «Φεντερασιόν»: σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή ιδεολογίας στη χώρα.» β. «Πεδινοί»: σελίδα 77: «Οι πεδινοί είχαν και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να εξηγηθεί η σειριακή αναζήτηση. Η λειτουργία της αναζήτησης σε πίνακα είναι η εύρεση της θέσης στην οποία υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή που ενδιαφέρει το χρήστη. Οι πιο γνωστές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Σύμφωνα με τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση της εγκυκλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002380/ 97 /33 /Α0014 ΠΟΛ 1004 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Β) Ντάκουλας Κωνσταντίνος Παππάς Βασίλης Πάσχος Αλέξανδρος Τσούκος Ηρακλής. Γ) Γείτονα Ανθή Πάτση Συμέλα Σκινήτης Φίλιππος Χασκή Βασιλική

Β) Ντάκουλας Κωνσταντίνος Παππάς Βασίλης Πάσχος Αλέξανδρος Τσούκος Ηρακλής. Γ) Γείτονα Ανθή Πάτση Συμέλα Σκινήτης Φίλιππος Χασκή Βασιλική Η τάξη μας αποτελείται από συνολικά 16 μαθητές. Χωριστήκαμε σε 4 ομάδες, όπου η κάθε ομάδα αποτελείται από 4 μαθητές: Α) Γιαγκούλας Στέλιος Παππάς Μάριος Τσιτσιόρης Γιώργος Φιλόκι Κλάιμπι Β) Ντάκουλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy. 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy. 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy 2 Σεπτεμβρίου 2010 Διευθυντή/ντρια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι ρυθμίσεις του νόμου για το Ασφαλιστικό θα είναι μόνιμες; Οι περικοπές του σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι ρυθμίσεις του νόμου για το Ασφαλιστικό θα είναι μόνιμες; Οι περικοπές του σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι ρυθμίσεις του νόμου για το Ασφαλιστικό θα είναι μόνιμες; Οι περικοπές του σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βασικός κανόνας είναι να συγκρατηθεί η δαπάνη για τις συντάξεις, ώστε να μην αυξηθούν πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΤΕΥΧΟΣ 4 Ιδιωτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Εκδότης: Υπεύθυνη Έκδοσης: Γενική Επιμέλεια Έκδοσης: Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-11-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αφιέρωση... 7 Εισαγωγή... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι θα κερδίσετε από αυτό το βιβλίο... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ανάληψη των ευθυνών σας... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Όλα ερείπια: το ψάξιμο στα συντρίμμια... 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ»

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Με προσκαλούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Ο Γ. Βιζυηνός χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων, ως δραματικός πεζογράφος. Η περίτεχνη πλοκή της αφήγησης, με τις εναλλαγές των σκηνών ή των συγκρούσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Θέμα: Κληρονομικά προβλήματα από νομική άποψη (κληρονομικό δίκαιο) από μαθηματική (συλλογισμοί και πράξεις για τον υπολογισμό των μεριδίων) Διδάσκοντες: Κ. Ντούρου (Κοινωνικός Γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος Μάιος 2002

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος Μάιος 2002 πρόγραμμα «εκπαίδευση & θέατρο» σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο χρόνο. Β Παγκόσμιος πόλεμος. Χιροσίμα-Ναγκασάκι»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο χρόνο. Β Παγκόσμιος πόλεμος. Χιροσίμα-Ναγκασάκι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ταξίδι στο χρόνο. Β Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Π.Κ.: 27/30-5-2002 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2002-2003) για τους όρους αμοιβής και Εργασίας των Θυρωρών στις πολυκατοικίες και τα Μέγαρα όλης της χώρας. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ

ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Δομή Συνάντησης 1 Εμπέδωση Βασικές αρχές 2 3 Πλαίσιο οργάνωσης Διαχείρισης τάξης Καλές πρακτικές 4 Εργαστήρια καλών πρακτικών 1. Εμπέδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Τρόπος συμπλήρωσης του υποδείγματος Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια

Οδηγίες: Τρόπος συμπλήρωσης του υποδείγματος Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια Οδηγίες: Τρόπος συμπλήρωσης του υποδείγματος Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια Εισαγωγή Όλοι οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υποβάλουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (ΣΔΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: Διδακτική των Μαθηματικών

Εργασία στο μάθημα: Διδακτική των Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία στο μάθημα: Διδακτική των Μαθηματικών Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος απευθύνεται στη κατάκτηση από

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. συλλογή από τον Γιώργο Σταυρακαντωνάκη Χημικό Λύκειο Γαζίου

4 ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. συλλογή από τον Γιώργο Σταυρακαντωνάκη Χημικό Λύκειο Γαζίου 4 ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 84 g C 3 H 6 αναμειγνύονται με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα (περιέχει 20% v/v Ο 2 και 80 % v/v Ν 2 ) και το μείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε.

Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε. Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ. 213 Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Την Τετάρτη 20 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΣ, ΓΥΨΟΣ & ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΣ, ΓΥΨΟΣ & ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΣ, ΓΥΨΟΣ & ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΝΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες Ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες Ο όρος ειδικές ανάγκες είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού.

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού. 1. Ταυτότητα ενότητας 1.Θέμα: Ρατσισμοί και διακρίσεις 2. Προτεινόμενες τάξεις: Γ -ΣΤ 3. Δημιουργός/οί: Άγγελος Χατζηνικολάου. Επεξεργασία: Τριανταφυλλιά Κωστούλη 4. Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 8-10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα