«Μορφές και χαρακτηριστικά της βίας κατά των παιδιών: θεωρητικοί µετασχηµατισµοί και σύγχρονα δεδοµένα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Μορφές και χαρακτηριστικά της βίας κατά των παιδιών: θεωρητικοί µετασχηµατισµοί και σύγχρονα δεδοµένα»"

Transcript

1 «Μορφές και χαρακτηριστικά της βίας κατά των παιδιών: θεωρητικοί µετασχηµατισµοί και σύγχρονα δεδοµένα» Γιώργος Νικολαΐδης Ψυχίατρος /ντης ιεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρου για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης Παραµέλησης του Παιδιού Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Περίληψη Στο κείµενο αυτό επιχειρείται να δοθεί µια συνοπτική εικόνα του φαινοµένου της βίας κατά ανηλίκων, όπως αυτή προκύπτει από τον συγκερασµό των πορισµάτων της πραγµάτευσής του από διαφορετικές επιστηµονικές οπτικές αφενός των διακριτών πεδίων Λόγου που το πραγµατεύονται (όπως οι επιστήµες της ζωής και της υγείας και εκείνες του ανθρώπου, του νόµου και της κοινωνίας) και αφετέρου των θεωρητικών µοντέλων και στοχασµών και των εµπειρικών δεδοµένων και µελετών. Αυτή η διττή πολλαπλότητα, που συχνά ονοµατίζεται συλλήβδην «δι-επιστηµονικότητα», περιοδολογούµενη αποκαλύπτει ένα µεγάλο πλούτο στοιχείων, γνώσεων, θεωρητικών και εµπειρικών προτάσεων, αλλά και µεγάλες ασυνέχειες και αναπάντητα ερωτηµατικά και α-πορίες στις µεθοδολογίες και τα συµπεράσµατα γνωστικών κλάδων και µελετητών, ερευνητών και επαγγελµατιών «πρώτης γραµµής». Με αυτήν την έννοια και εξετάζονται ακροθιγώς κατ αρχήν οι θεωρητικές, µεθοδολογικές και επιστηµολογικές αφετηρίες των διαφόρων κοµβικών εννοιών που βρίσκονται σε τρέχουσα χρήση στην έρευνα και στην πρακτική του πεδίου της βίας κατά ανηλίκων. Στη συνέχεια, επιχειρείται µια ευσύνοπτη ανασκόπηση των χαρακτηριστικών της κακοποίησης παραµέλησης των παιδιών, αλλά και των κυριοτέρων µορφών µε τις οποίες εµφανίζεται στο σύγχρονο κόσµο. Τέλος, διαγράφονται κάποια νέο-αναδυόµενα ερωτήµατα µε σηµασία για το χώρο της έρευνας, της κοινωνικής πολιτικής και της κλινικής πράξης και σκιαγραφούνται κάποιες πιθανές ατραποί περεταίρω θεωρητικής και εµπειρικής προσπέλασής τους. 1

2 Βία, Παιδί και Οικογένεια Επιχειρώντας κανείς να µιλήσει για το φαινόµενο της κακοποίησης παραµέλησης των παιδιών, βρίσκεται αναπόδραστα µπροστά στην αναγκαιότητα να µιλήσει για δύο - τρεις έννοιες συστατικές του φαινοµένου: τη βία και την παιδικότητα κατ αρχήν, αλλά, καθώς το πλείστον των κρουσµάτων της βίας κατά των παιδιών λαµβάνει χώρα µέσα σε, γύρω από ή σε σχέση µε το περιβάλλον ανάπτυξης του παιδιού, και την ίδια την οικογένεια και παρά το γεγονός ότι στους ανθρώπους των σύγχρονων Ευρωπαϊκών κοινωνιών µπορεί να µοιάζουν αυτονόητες και οικουµενικές, οι τρεις παραπάνω έννοιες πολύ απέχουν από το να είναι οικουµενικά αναγνωρίσιµες ή σταθερές ως προς το περιεχόµενό τους. Η βία, κατά πρώτον, αποτελεί µια κατ εξοχήν παραδειγµατική περίπτωση ενός σύγχρονου γνωστικού πεδίου, µε το οποίο ασχολούνται συνάµα µια σειρά σώµατα επιστηµονικού Λόγου, όπως οι επιστήµες της ψυχικής και της σωµατικής υγείας, οι κοινωνικές, ανθρωπιστικές και νοµικές επιστήµες. Πέρα, ωστόσο, από αυτό, η βία είναι µια έννοια ευρύτερου δηµοσίου ενδιαφέροντος, για το οποίο εκφέρονται γνώµες, εκφράζονται απόψεις, υπαγορεύονται στάσεις και συµπεριφορές από το σύνολο των σύγχρονων ανεπτυγµένων κοινωνιών. Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσµα την επικράτηση ενός συµπιλήµατος αντιλήψεων σχετικά µε τη φύση, τον χαρακτήρα και τη λειτουργία της βίας ως φαινοµένου και, µάλιστα, πολύ περισσότερο στην περίπτωση της βίας κατά των παιδιών. Η δε αντιφατική, πολλές φορές, αυτή, σύµφυση των επιστηµονικών δεδοµένων µε τις κοινωνικές παραδοχές, τις εκάστοτε κρατούσες ηθικές πεποιθήσεις και τις κυρίαρχες αντιλήψεις των κοινωνιών, είναι έκδηλη σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαχρονικής περιοδολόγησης των επικρατέστερων θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών αναφορικά µε τη βία (µε χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπως, η βία κατά ανηλίκων ή γυναικών ή η ενδοοικογενειακή βία εν γένει). Φαίνεται, µάλιστα, πως παρά τις κατά καιρούς απόπειρες διατύπωσης γενικών θεωριών για τη βία που να συνθέτουν εµπειρικά δεδοµένα και κρατούσες κοινωνικές τάσεις, οι αντιφάσεις διαπερνούσαν (και εν πολλοίς εξακολουθούν να διαπερνούν) τον εκφραζόµενο Λόγο των κοινωνιών σχετικά µε αυτήν. Η ιστορική, πάντως, αναγνώριση της βίας ως ιδιαίτερου φαινοµένου, δεν έγινε αυτόµατα, αλλά στη βάση των µεταβαλλόµενων συστηµάτων ηθικών αξιών, αλλά και λειτουργικών κοινωνικών στοχεύσεων. Ιδιαίτερα, η διαπροσωπική βία, στην ιστορική διαδροµή των ανθρώπινων κοινωνιών αντιπαραβάλλεται κατ εξοχήν µε την προσφυγή στο νόµο (και, άρα, µε τη «µονοπώληση» της βίας από το οργανωµένο Μέρος του κειµένου που υποτιτλίζεται εδώ ως «Βία, Παιδί και Οικογένεια», δηµοσιεύεται στα Γ. Νικολαΐδης, «Βία, Νόµος και Υγεία: από την Φυσιογνωµική στην σύγχρονη Γενετική και από την Φρενολογία στην Τεκµηριωµένη Ιατρική» στην Ειδική Έκδοση Τόµου Πρακτικών του Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα: «Η σύγχρονη Εγκληµατικότητα, η αντιµετώπισή της και η Εγκληµατολογία» που διοργανώθηκε από τον Τοµέα Εγκληµατολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου (Επιστηµ. Επιµέλεια: Α. Μαγγανάς), Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση (υπό έκδοση) και Γ. Νικολαΐδης, «Βία κατά ανηλίκων: ένα φαινόµενο στις εσχατιές του χώρου της υγείας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής πολιτικής» στην Ειδική Έκδοση Τόµου Πρακτικών του Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα: «ιεπιστηµονικότητα και διεταιρικότητα για την κοινωνική ένταξη του νεαρού παραβάτη» που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσµο Επιµελητών Ανηλίκων και το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών της Νοµικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, (Επιστηµ. Επιµέλεια:. Χιόνης, Φ. Ντούρα, Π. Ζαγούρα), Αθήνα, εκδόσεις Σάκκουλα, (υπό έκδοση). Τα µέρη αυτά δηµοσιεύονται εδώ ενοποιηµένα και επανεπεξεργασµένα. 2

3 κοινωνικό σύνολο και την περιστολή της δυνατότητας αυτόνοµης άσκησης βίας από τα επιµέρους άτοµα που την απαρτίζουν). ιαπιστώνεται, δηλαδή, µια σύµφυτη ανάδυση της απροσδιοριστίας του βίαιου ή µη χαρακτήρα πράξεων και συµπεριφορών σε σχέση µε τα δεδοµένα κρατούντα κοινωνικά πρότυπα. Μετά, δε, το ιαφωτισµό, στο θέµα της βίας (και δη κατά των παιδιών) καλούνται να συνεισφέρουν µε απαντήσεις και µεθοδολογικά εργαλεία µια σειρά από επιστηµονικοί κλάδοι και παραδόσεις όπως οι κοινωνικές και νοµικές επιστήµες, η επιστηµονική Ψυχολογία και Ψυχιατρική, η Νευροβιολογία κ.ο.κ. Στην πρωτο-ϊστορία, µάλιστα, της ενασχόλησης των δυτικών κοινωνιών µε τη βία κυριάρχησαν κλάδοι σήµερα παρωχηµένοι και µάλλον ανυπόληπτοι όπως, η Φυσιογνωµική και η Φρενολογία. Οι κλάδοι αυτοί, που, ωστόσο, υπήρξαν mutatis mutandis επιστήµες της εποχής τους, αναπτύχθηκαν στις εσχατιές των επιστηµών της υγείας και του νόµου. Η υποκείµενη παραδοχή που τις θεµελίωνε ήταν εκείνη µιας ενιαίας και λίγο πολύ ανελαστικής «φύσης» του κάθε ατόµου. Ο Ναπολιτάνος J.B. Porta υπήρξε αυθεντία στη διαµόρφωση της συστηµατικής της Φυσιογνωµικής και ένας από τους µαθητές τους χρηµατίζοντας Υπουργός ικαιοσύνης στο Βασίλειο της Νάπολης, ζητούσε πριν από κάθε εκτέλεση να εξετάζει αυτοπροσώπως ψηλαφητικώς το κρανίο του µελλοθανάτου προκειµένου να αποφανθεί αν τα όποια αδικήµατα που διέπραξε ο καταδικασµένος ήταν αποτέλεσµα «κακών συγκυριών» που επιδέχονταν σωφρονισµού (οπότε και απένεµε χάρη) ή απότοκα του «διεφθαρµένου χαρακτήρα» του κακούργου (Lanteri-Laura, 1999). Οι επιστηµονικοί αυτοί κλάδοι συνέδεσαν, βέβαια, το όνοµά τους µε αρκετά δηµοφιλείς στην Ευρώπη τον 18 ο -19 ο αιώνα ρατσιστικές αντιλήψεις. Όµως, η ουσιαστική εξάλειψή τους δεν θα γίνει από τη γενική αποδοκιµασία του ευρω-κεντρικού ρατσισµού, αλλά από την επικράτηση των «καταστασιακών» αντιλήψεων για τη συµπεριφορά των ατόµων έναντι των «χαρακτηριολογικών»: µετά και µέσα από τον ταραγµένο 19 ο αιώνα, στην Ευρώπη θα γίνει λίγο πολύ κοινός τόπος πως ο ίδιος άνθρωπος µπορεί να πράξει «καλώς» ή «κακώς» ανάλογα µε τις συγκυρίες και πως η ευγενική τους καταγωγή, φύση ή προηγούµενη συµπεριφορά δεν προδικάζει κατ ανάγκη το πώς δρα σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Παρά, δε, το ότι σε γενικές γραµµές ο θεωρητικός πυρήνας της «χαρακτηριολογίας» φαίνεται να ξεπεράστηκε, δεν έλειψε και στον 20 ο αιώνα η υποτελής αναπαραγωγή παρόµοιων αντιλήψεων σε επιστηµονικά πεδία όπως η εντοπιστική θεωρία των εγκεφαλικών λειτουργιών στις νευροεπιστήµες του Franz Gall (Rosenfield, 1988), που αποτέλεσε το κυρίαρχο µοντέλο εγκεφαλικής λειτουργίας µέχρι τη δεκαετία του 80 (ο ίδιος ο Gall, ως γνωστόν, είχε εκτενείς αναφορές στο έργο των Daubenton, Cuvier και Camper, διαµορφωτών των θεωριών των κρανιο-προσωπικών γωνιών - Lanteri-Laura, 1999). Αλλά και στο επίπεδο της πρακτικής, οι ιδέες της «χαρακτηριολογίας» αναπαρήχθησαν έστω µερικώς στην καθ ηµέρα πράξη των δικαστηρίων (όπου συχνά εξετάζεται και συνυπολογίζεται το «ποιόν» του ανθρώπου) και στις λαϊκές αντιλήψεις σε συγκεκριµένες κοινωνίες (π.χ. Β. Αµερική) για την πρωτοκαθεδρία του «χαρακτήρα» έναντι της «περίστασης». Η ριζική τοµή, ωστόσο, υπήρξε για τις χώρες της Ευρώπης, η εµπειρία των δύο Παγκόσµιων Πολέµων του 20 ου αιώνα. Η έκταση και η ένταση της φρίκης του πολέµου που έφεραν εκτός της µαζικής και συντεταγµένης πολεµικής χρήσης βίας και διάχυτη ανά τον «πολιτισµένο» κόσµο χρήση διαπροσωπικής βίας, αλλά και ο τρόµος από τις ιδεολογίες και τις πρακτικές των διαφόρων εθνικών, φυλετικών και θρησκευτικών «καθάρσεων», δηµιουργεί µια στέρεη βάση προβληµατισµού σχετικά µε τα Ανθρώπινα ικαιώµατα και, άρα, και τα ικαιώµατα του Παιδιού. Άλλωστε, 3

4 είναι επαρκώς τεκµηριωµένο πως (αντιθέτως µε τα συχνά αναφερόµενα) προϊόντων των αιώνων οι πόλεµοι στοχεύουν και στηρίζονται πολύ περισσότερο στις απώλειες αµάχων και στην επιβολή «κοινωνικού χάους» παρά στην καταφορά πληγµάτων των εµπλεκοµένων στρατιωτικών συνάµεων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το πρωτοφανές ποσοστό αµάχων θυµάτων των δύο Παγκοσµίων Πολέµων του 20 ου αιώνα συγκριτικά µε οποιοδήποτε (οσοδήποτε Μεγάλο) πόλεµο. Χαρακτηριστικά, πάντως, για την αλλαγή πλαισίου προβληµατισµού τον 20 ο αιώνα, ο Freud στην απαντητική επιστολή του στον Einstein το 1932 παραµονές του ξεσπάσµατος του ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου και ενώ το φάσµα του Ναζισµού εξαπλώνεται γρήγορα πάνω από την Ευρώπη, εκφράζει την έντονη απαισιοδοξία του για την πιθανότητα κάποτε να εξαλειφθεί η βία από τον πλανήτη. Στο ερώτηµα, δε, του µεγάλου φυσικού, από πού µπορεί να προέρχεται αυτή η τόσο φορτισµένη τάση των ανθρώπων για καταστροφή, ο θεµελιωτής της ψυχανάλυσης, προτείνει ένα διπλό σχήµα (το οποίο και έκτοτε θα κυριαρχήσει στις ψυχοδυναµικές θεωρήσεις της βίας). Η τάση για καταστροφή, λοιπόν, σύµφωνα µε τον Freud µπορεί να έλκει την καταγωγή της και από λιβιδινικές και από καταστροφικές ενορµήσεις του ανθρώπινου ψυχισµού (Freud, 1932). Στην πρώτη περίπτωση, κινητήρια δύναµη της καταστρεπτικότητας είναι κατά βάση ο ανταγωνισµός για ένα ερωτικό αντικείµενο (ή ότι έχει υποκαταστήσει αυτό µέσω λιβιδινικών επενδύσεων). Πρωτοτυπική τέτοια περίπτωση είναι τα εχθρικά αισθήµατα των παιδιών προς τους γονείς και των γονέων προς τα παιδιά κατά την Οιδιπόδεια φάση της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Άλλωστε, ήταν ακριβώς η µελέτη της βιαιότητας της Οιδιπόδειας περιόδου που δηµιούργησε στον Freud την ιδέα της µυθολογίας της πρωταρχικής ορδής, µιας µακρινής πολιτισµικής ανάµνησης συνοµωσίας των παιδιών να σκοτώσουν και στη συνέχεια να φάνε τον πατέρα, καταλαµβάνοντας την θέση του. Στη δεύτερη περίπτωση, η ενόρµηση του Θανάτου ως πηγή της καταστρεπτικότητας αναπαριστά την εγγενή τάση από-επένδυσης από τα αντικείµενα του κόσµου του επιστητού και ψυχαναγκαστικής τάσης επιστροφής στην ανόργανη κατάσταση (Freud, 1920, ). Ούτως ή άλλως, η ιδέα της ενόρµησης του Θανάτου διαµορφώνεται στον Freud µέσα και µέσω της φρίκης του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου και των συνακόλουθων από αυτόν προσωπικών του απωλειών (Freud 1915). Όµως, παράλληλα, στην ίδια επιστολή του ο Freud, τονίζει πως η θεώρησή του πολύ απέχει από µια γενική καταδίκη της βίας από «θέσεις αρχής», υπογραµµίζοντας πως αν η καταστρεπτική µανία έλκει την καταγωγή της από θεµελιώδη ορµέµφυτα του ανθρώπινου ψυχικού οργάνου, δεν θα πρέπει να διαφεύγει το γεγονός πως το δίκαιο συνδέεται ιστορικά και διαχρονικά µε την ισχύ, κάτι που περιπλέκει ακόµα περισσότερο τα πράγµατα. Το δίκαιο ( Right ), λοιπόν, καταγόµενο από την εξουσία ( Might ) δεν είναι άλλο από την επιβολή µιας ορισµένης βίας κάποιας ορισµένης εξουσίας ούτως ή άλλως. Στην κατακλείδα, δε, αυτής της ιστορικής επιστολής ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης αφήνει µόνο µια ελπίδα για την ανθρωπότητα, δηλώνοντας πως τα φιλειρηνικά του αισθήµατα δεν θα πρέπει να αποδοθούν σε κάποια a priori «καλοσύνη» ή στην εγγενή τάση του ανθρώπου προς το «καλό» και το «δίκαιο»: αντίθετα είναι το γεγονός πως στην πλειονότητα των καλλιεργηµένων και µορφωµένων διανοητών, οι καταστρεπτικές ενορµήσεις έχουν µετουσιωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η νευρωτική τους δοµή δεν τους επιτρέπει την άµεση καταφυγή στην βία. Άρα, λοιπόν, για τον Freud τουλάχιστον, ο µόνος τρόπος να εκριζωθεί η καταστροφικότητα από τις ανθρώπινες κοινωνίες θα ήταν η επικράτηση των ατόµων εκείνων που εκ της νευρωτικής δοµής της προσωπικότητάς τους δεν θα µπορούσαν να ασκήσουν άµεση βία παρά θα ήταν «αναγκασµένα» να καταφεύγουν σε άλλα µέσα για την επίτευξη 4

5 των στόχων τους, αν και ο ίδιος ήταν µάλλον απαισιόδοξος για ένα τέτοιο ενδεχόµενο (Freud, 1932). Αν η βία, και δη η διαπροσωπική τέτοια, διαθέτει ως έννοια µια εγγενή σχετικότητα, το ίδιο λίγο πολύ ισχύει και για τις έννοιες της οικογένειας και της παιδικότητας, οι οποίες, επίσης, υπέστησαν σηµαντικούς µετασχηµατισµούς στη διαδροµή του χρόνου. Είναι γνωστό, για παράδειγµα, πως η οικογένεια υπεβλήθη σε µια σειρά σηµαντικούς µετασχηµατισµούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 αιώνων (ανάλογα και µε τη συγκεκριµένη περιοχή του πλανήτη και την αντίστοιχη πρόοδο των σηµαντικών οικονοµικών και κοινωνικών µεταβολών που συντελέστηκαν την ίδια περίοδο στις κοινωνίες). Οι οικογένειες των αγροτών ή των τεχνιτών του Μεσαίωνα αντικαταστάθηκαν πολύ γρήγορα από τις οικογένειες των µισθωτών: αυτό, ανάµεσα στα άλλα, είχε ως αποτέλεσµα την απόζευξη της παραγωγικής λειτουργίας από την οικογένεια και την τοποθέτησή της εκτός οικογενειακού τόπου και «χώρου» στην δηµόσια σφαίρα (Mitterauer και Sieder, 1977). Αυτό και µόνο το γεγονός εγκατέστησε ένα διαχωρισµό «δηµόσιας σφαίρας» και «ιδιωτικού (οικιακού) χώρου» που υπάρχει µέχρι και σήµερα. Μαζί, όµως, µε αυτή την απώλεια της παραγωγικής λειτουργίας της οικογένειας, η συγκρότηση µεγάλων εθνικών κρατών, η απεξάρτηση της παραγωγής από τον πρωτογενή τοµέα και η αστικοποίηση δηµιούργησαν την υλική βάση για τη γένεση της δηµογραφίας και του πληθυσµού: εκεί που ο αριθµός των παιδιών ιστορικά αντιµετωπιζόταν µε βάση τις περιοδικές ανάγκες για εργατικά χέρια (κυρίως) στη γη, πλέον αποτελούσαν δηµόσια υπόθεση καθώς η επαύξηση του πληθυσµού συνδεόταν µε ευρύτερους κρατικούς στόχους (Foucault, 1966). Η προοδευτική αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης και εν γένει το φαινόµενο της «επιδηµιολογικής µετάβασης» από µεταδοτικά νοσήµατα µε µεγάλους δείκτες θνησιµότητας της νεογνικής και παιδικής ηλικίας, αλλά και η µετέπειτα βαθµιαία µείωση του δείκτη γονιµότητας δηµιούργησαν ένα σκηνικό στην οικογενειακή ζωή µάλλον πρωτόγνωρο στη µέχρι τότε ιστορία της: τη µικρή σχετικά διαφορά ηλικίας των παιδιών µεταξύ τους, τη µεγάλη διαφορά τους µε τους γονείς και το σχετικά µεγάλο χρόνο παραµονής τους εντός ενός θεσµού (της οικογένειας), η οποία δεν είχε πια παραγωγική λειτουργία (Mitterauer, 1986). Η αναγκαιότητες των εποχών µε την ανάπτυξη της υποχρεωτικής (εξω-οικογενειακής) εκπαίδευσης απέσπασαν τρόπον τινά από την οικογένεια και τη λειτουργία της κατάρτισης και προετοιµασίας των νεότερων µελών τους για την είσοδο των τελευταίων στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι, η οικογένεια αφενός «ιδιωτικοποιήθηκε» (µε την έννοια ότι κατέστη «ιδιωτικός χώρος») αφετέρου αποψιλώθηκε από βασικές µέχρι τότε λειτουργίες της, ενώ στο εσωτερικό της βάθυνε το χάσµα ενηλίκων ανηλίκων. Οι εξελίξεις αυτές υπήρξαν λίγο πολύ το υπόβαθρο της «συναισθηµατικοποίησης» των ενδο-οικογενειακών σχέσεων, ενώ, παράλληλα, µια άλλη σηµαντική παράµετρος είχε εµφανιστεί στο προσκήνιο της οικογενειακής ζωής: η σεξουαλικότητα (Foucault, 1978). Η διέγερση και η εν συνεχεία πειθάρχηση της σεξουαλικότητας εντός του νεοδηµιουργηθέντος «ιδιωτικού» οικογενειακού χώρου είχε πολλά και αρκετά µελετηµένα σήµερα αποτελέσµατα µε κορυφαίο την πρωτοφανή σταυροφορία κατά του αυνανισµού των παιδιών τον 18 ο και 19 ο αιώνα. Μια σταυροφορία της οποίας οι πρακτικές σήµερα θα διεκδικούσαν επαξίως τον τίτλο της κακοποίησης των παιδιών, αλλά η οποία έλαβε χώρα πανευρωπαϊκά µε γνώµονα την «προστασία» των παιδιών και την προάσπιση της ιδιωτικότητας από την εισβολή µιας ανεξέλεγκτης σεξουαλικότητας (Laquer, 2003). 5

6 Την ίδια, περίπου, εποχή, ο ιαφωτισµός δηµιουργεί τον Άνθρωπο, µια έννοια, επίσης, πρωτοφανέρωτη στην ιστορία του Λόγου, ένα ιστορικό Υπερ-Υποκείµενο, αλλά και µια καθηµερινότητα ενός ιδιωτικού Εαυτού του καθενός: οι αυξηµένες ατοµικές δεξιότητες που οι καιροί απαιτούσαν, βρήκαν εδώ το καλύτερο προαπαιτούµενό τους, αλλά και υπαγόρευσαν την ανάγκη καλλιέργειας του Εαυτού ως θεµελιώδη αναγκαιότητα και προνοµιακό πεδίο της διαµόρφωσης του χαρακτήρα εντός του (απαλλαγµένου από τις παραγωγικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες) οικογενειακού χώρου (Foucault, 1984). Ο «Αιµίλιος» του Ρουσσώ (άσχετα µε το αν ο πραγµατικός Αιµίλιος, γιός του Ρουσσώ, όπως και τα άλλα τέσσερα αδέρφια του µεγάλωσαν κυριολεκτικά «πεταµένα» σε ιδρύµατα Kessen, 1978) σηµατοδοτεί την απαρχή ενός νέου τρόπου αντιµετώπισης των παιδιών και του µεγαλώµατός τους από γονείς και παιδαγωγούς, παράλληλα µε την αυξηµένη πανκοινωνική εκστρατεία υπέρ του µητρικού θηλασµού και της προστασίας των νεογέννητων (Schiebinger, 1994). Με αυτήν, λοιπόν, την έννοια, µε το ιαφωτισµό, η τοµή της Καρτεσιανής σχάσης ανάµεσα στο νου που σκέπτεται και στο δηµόσιο χώρο ολοκληρώνεται, ενώ, παράλληλα, τα κοσµοϊστορικά γεγονότα του 19 ου και των αρχών του 20 ου αιώνα (επαναστάσεις, κοινωνικά κινήµατα κ.λ.π.) θεµελιώνουν πάνω στην ατοµική υποκειµενικότητα την έννοια των ατοµικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ταυτόχρονα, η εγκαθίδρυση συγκεντρωτικών κρατικών µορφωµάτων επιτάσσει το µονοπώλιο της φυσικής βίας από το κράτος και τους µηχανισµούς του, αναιρώντας κάθε προηγούµενη εθιµική ή τυπική ρύθµιση, συµβαδίζοντας, επιπρόσθετα, µε τις απαιτήσεις των καιρών και της αναµορφωµένης παραγωγικής διαδικασίας, η οποία ως ασκούµενη πλέον σε γραµµές παραγωγής και όχι στη φύση δεν απαιτούσε πλέον την πρώιµη εισαγωγή των ατόµων στην άσκηση άµεσης φυσικής βίας αλλά περισσότερο την πειθαρχία και τον σεβασµό στους νόµους. Έτσι λοιπόν, και µε βάση όλα αυτά, δεν είναι αδικαιολόγητη η Φουκωϊκή παρατήρηση (Foucault, 1966), πως δεν είναι, τυχαίο, που την ίδια πάνω κάτω εποχή που στη Γαλλία αναιρείται το «δικαίωµα της ζωής» του πατέρα (ότι, δηλαδή, αυτός που δίνει τη ζωή έχει δικαίωµα και να την αφαιρεί), ο Freud διατυπώνει τη θεωρία του Οιδιπόδειου συµπλέγµατος (προβάλλοντας, έτσι, την επιθετικότητα και την αιµοµικτική σεξουαλική επιθυµία όχι σε κάποια «περιθώρια» της κοινωνικής ζωής ή σε κάποια παρωχηµένη ιστορική εποχή, αλλά στον καθένα µόνο τοποθετηµένα «εσωτερικά» στο επίπεδο της ατοµικής ψυχικής πραγµατικότητας του καθενός µας). Κατ αντιστοιχία δεν είναι τυχαίο που στη περίοδο που στις Σκανδιναβικές χώρες καταργούνται οι νόµοι που επέβαλλαν στους γονείς να δέρνουν καθηµερινά τα παιδιά τους (µε το σκεπτικό πως αν αυτό δεν λάµβανε χώρα, τα παιδιά αυτά µεγαλώνοντας δεν θα γινόντουσαν «καλοί πολίτες»), την ίδια εποχή, ο George Bernard Shaw διακηρύττει πως «το λουρί και το ραβδί είναι τα όργανα επιβολής του ανόητου» (σηµατοδοτώντας, έτσι, τη διάχυτη αλλαγή νοοτροπίας στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες Baron, 2005, Elliman και Lynch, 2000). εδοµένων όλων των παραπάνω, όσο κι αν σήµερα µπορεί να ηχεί παράξενα, µπορούµε να υποθέσουµε πως, για παράδειγµα, η πρώιµη εισαγωγή των παιδιών στη φυσική βία σε προηγούµενους ιστορικά κοινωνικούς σχηµατισµούς, εκτός των άλλων, πιθανώς να «εξυπηρετούσε» και λειτουργικούς στόχους, όπως την έγκαιρη εισαγωγή των ατόµων σε κοινωνίες, στις οποίες η καταφυγή στην άµεση φυσική βία ήταν καθηµερινή πρακτική για λόγους επιβίωσης. Έτσι, καθώς στους κοινωνικούς αυτούς σχηµατισµούς µεγάλο µέρος της καθηµερινότητας δεν είχε υπαχθεί σε µια «κρατική», µε τη διευρυµένη έννοια του όρου, δηλαδή, δηµόσια ρύθµιση, και η προσφυγή στο νόµο, στη πραγµατικότητα, δεν αφορούσε µεγάλο µέρος των 6

7 διαπροσωπικών διαφορών, η διεκδίκηση των δικαίων ενός εκάστου συχνά πέρναγε από την άσκηση βίας (Τσιµπούκα και Νικολαΐδης, 2008). Χαρακτηριστικά, υπολογίζεται, ότι στον γεωγραφικό χώρο της σηµερινής Αγγλίας κατά το µεσαίωνα ο δείκτης ανθρωποκτονιών ήταν περίπου 20 φορές µεγαλύτερος από ότι σήµερα (Lane, 1997). Κι ακόµα, σε καιρούς ταραγµένους, η εξοικείωση των παιδιών µε τη βία από νωρίς µπορεί να αναπαριστούσε ένα πραγµατικό εξελικτικό πλεονέκτηµα, καθώς εκείνοι που, είτε αψηφούσαν την πιθανότητα ο άλλος να ασκήσει βία, είτε αδυνατούσαν οι ίδιοι να ασκήσουν βία, είχαν πρακτικά µικρές πιθανότητες επιβίωσης. Καθώς, όµως, η ιδέα του νόµου ως µονοπωλίου άσκησης της βίας από το κράτος, αρθρώνεται στις κοινωνίες σε συνάρτηση µε τις σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές τους µεταβολές των τελευταίων αιώνων, µε σχεδόν ευθέως ανάλογο τρόπο διεξάγεται και η συζήτηση για την άσκηση βίας στα παιδιά. Για αυτό, άλλωστε, και η συζήτηση σχετικά µε τη χρήση της βίας στην ανατροφή των παιδιών δεν είναι τόσο νέα όσο µερικές φορές πιστεύουµε, αν και όχι πάντα µε την οπτική που πρυτανεύει στο σήµερα. Ήδη από τους κλασσικούς χρόνους της Ελληνικής αρχαιότητας, φαίνεται να έχουν διαµορφωθεί οι χαρακτηριστικές αντιλήψεις για το ζήτηµα. Έτσι, τον 4 ο αιώνα π.χ., ο ποιητής Μένανδρος ο Κηφισιεύς έγραφε: «αυτός που δεν έχει µαστιγωθεί δεν πρόκειται ποτέ να µορφωθεί». Ή, αντίστοιχα, ο Κώδικας του Χαµουραµπί προέβλεπε τιµωρία µε αποκοπή της χειρός σε όποιο γιό χρησιµοποιώντας την χτυπούσε τον πατέρα του (Άρθρο 195), σηµατοδοτώντας, έτσι, αφενός µια µονοµερή εστίαση του ενδιαφέροντος στην υποταγή των νεότερων στους µεγαλύτερους αφετέρου µια σαφή τοποθέτηση του ζητήµατος της ενδο-οικογενειακής βίας εντός του ανδροκρατικού πατριαρχικού συστήµατος οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων. Υπήρχαν, όµως, ακόµα και στην αρχαιοελληνική γραµµατεία, αντίθετα παραδείγµατα. Χαρακτηριστικά, ο Αλεξανδρινός ψευδο-φωκυλίδης τον 1 ο αιώνα µ.χ. συνιστούσε στους γονείς: «µην απλώνετε χέρι βίαια στα τρυφερά παιδιά, µην είστε απότοµοι αλλά να είστε ευγενείς στα παιδιά σας» (Baron, 2005). Η στάση, λοιπόν, των κοινωνιών αναφορικά µε τη χρήση βίας στα παιδιά µέσα στην οικογένεια, φαίνεται να διαµορφώνεται παλλόµενη ανάµεσα σε αυτές τις δύο θέσεις αναλόγως µε τις συνθήκες και τις προτεραιότητες που οι κοινωνίες θέτουν για το ρόλο των παιδιών αυτών ως ενηλίκων και τις λειτουργίες που επιφυλάσσουν σε αυτούς. εδοµένης, δε, της κοινωνικής και ιστορικής διαχρονικής σχετικότητας των απαντήσεων στα ερωτήµατα της βίας, της παιδικότητας και της οικογένειας, και σε συνάρτηση µε την πραγµάτευση των ερωτηµάτων αυτών από επιστηµονικούς Λόγους που αναπτύχθηκαν αυτόνοµα µεταξύ τους (δηλαδή, µε τα δικά τους κριτήρια, έννοιες, µεθοδολογίες και εργαλεία προσέγγισης ο καθένας), µπορεί να ερµηνευθεί καλύτερα η σηµερινή πανσπερµία αντιλήψεων, αλλά και οι ενεργείς αντιφάσεις στις απαντήσεις που δίνονται στα ερωτήµατα αυτά (Τσιµπούκα και Νικολαΐδης, 2008, Νικολαΐδης, 2008). Τέτοιες αντιφάσεις υφίστανται σε ικανό αριθµό µέχρι και σήµερα στον επισήµως υιοθετούµενο λόγο για το φαινόµενο της βίας, της κακοποίησης και τις σχέσεις νόµου και ψυχικής υγείας εν γένει. Λόγου χάριν, από την αρχή κιόλας της ενασχόλησης µε τα φαινόµενα της βίας αναδύθηκαν και στο επίπεδο της επιστηµονικής αναζήτησης και στη δηµόσια συζήτηση µια σειρά ερωτήµατα τα οποία και έµελλε να αποδειχθούν µάλλον διαχρονικά, αλλά και εν πολλοίς αναπάντητα µε έναν οριστικό τρόπο. Παραδείγµατα τέτοιων ερωτηµάτων είναι η διχοτοµίες του τύπου «σκότωσε επειδή ήταν (ψυχικά) ασθενής ή επειδή ήταν εγκληµατίας;» που τείνουν να (επαν)εµφανιστούν σε µια σειρά περιστάσεις εκδήλωσης βίας (βιασµός, σεξουαλικά εγκλήµατα, βία κατά των παιδιών κ.ο.κ.) και όχι µόνο (Νικολαΐδης, 7

8 2008). Τα ερωτήµατα αυτά, συνοδεύουν εν γένει την ανάδυση των επιστηµών της συµπεριφοράς τον 19 ο και τον 20 ο αιώνα σε ιδιαίτερα πεδία ερµηνευτικής όπως η βία, η σεξουαλικότητα, η «τρέλα», οι διάφορες εκκεντρικότητες κ.ο.κ. Χαρακτηριστικά, άλλα τέτοια παραδείγµατα εκτός της βίας, παρόµοιων διπολικών απαντήσεων που εµφανίζονται την ίδια πάνω κάτω περίοδο είναι η απόδοση σε ψυχική «διαστροφή» ή κοινωνική απόκλιση κάποιων σεξουαλικών προτιµήσεων ατόµων (σοδοµισµός, νεκροφιλία κ.λ.π.), η παρόµοια ανάδειξη του αυνανισµού ως ιδιαίτερου «προβλήµατος» για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών, η διαρκής ταλάντευση των κρατούντων αντιλήψεων για αντιµετώπιση της «τρέλας», είτε ως ψυχικής διαταραχής, είτε ως παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς χρήζουσας κατασταλτικής και περιοριστικής δράσης κ.α. (βλέπε π.χ. Foucault, 1964, Laqueur, 2003). Παρόµοιες είναι και οι ρίζες µιας άλλης κατηγορίας διαρκών ερωτηµάτων, είτε του επιστηµονικού, είτε του δηµόσιου λόγου για τη βία (Νικολαΐδης, 2008) και, συγκεκριµένα, του προβληµατισµού αναφορικά µε επίπλαστες ψευδο-διχοτοµίες του τύπου «είναι η βία κοινωνικό φαινόµενο ή ψυχοβιολογική εκδήλωση;». Και πάλι, βέβαια, η διχοτοµική αυτή διχογνωµία αφορά στην πραγµατικότητα µεγάλο εύρος του αντικειµένου των επιστηµών της συµπεριφοράς. Έτσι, παρόµοια ερωτήµατα αρθρώνονται παλαιόθεν έως τις ηµέρες µας για ζητήµατα όπως, η χρήση εθιστικών και ψυχοτρόπων ουσιών, για τις διαταραχές προσωπικότητας, αλλά ακόµα και για τις πρωτοτυπικές ψυχικές διαταραχές όπως, η σχιζοφρένεια ή η κατάθλιψη. Φυσικά, και στον αντίποδα όλων αυτών, κανείς δεν διανοήθηκε πως είχε νόηµα να ρωτήσει αν π.χ. η φυµατίωση, η πνευµονία ή οι εντερικές λοιµώξεις είναι «βιολογικές» ή «κοινωνικές» εκδηλώσεις. Και τούτο γιατί πολύ απλά από την ανάδυση του κυρίαρχου σήµερα επιστηµολογικού Παραδείγµατος στις επιστήµες της υγείας πραγµατοποιήθηκε µια τέτοια ανάπτυξη ανάλογων γνωστικών περιοχών και πρακτικών που προσδιόρισαν (µέσα σε αυτό που ο Foucault θα ονόµαζε ως «θετικότητα») το ρόλο και το εύρος της κάθε δοµής που αντιµετωπίζει τις καταστάσεις αυτές χωριστά «ως εάν» να ήταν, είτε αποκλειστικά κοινωνικό, είτε βιολογικό φαινόµενο: έτσι, έγινε ξεκάθαρο πως οι προαναφερθείσες καταστάσεις είναι µετά βεβαιότητας και τα δύο: όλοι λίγο πολύ θα συµφωνούσαν πως είναι φαινόµενα κοινωνικώς επικαθοριζόµενα (άρα, και κοινωνικά) που η υποστασιοποίησή τους λαµβάνει χώρα µέσα από βιολογικές αλληλεπιδράσεις (άρα, και βιολογικά). Μόνο, όµως, στο πεδίο των επιστηµών της συµπεριφοράς φαίνεται να εµµένει µια αντίληψη πως έχει νόηµα να ρωτιούνται τέτοιες ερωτήσεις διχοτοµικού χαρακτήρα (που αποκλείουν, δηλαδή, a priori την ταυτόχρονη κοινωνική και βιολογική εξήγηση των ενιαίων και αδιαίρετων υπό εξέταση φαινοµένων). Η διχοτοµική αυτή πραγµάτευση του θέµατος της βίας και δη της βίας κατά ανηλίκων δυστυχώς πρυτανεύει µέχρι και σήµερα στη θεωρία και στις πρακτικές ουκ ολίγων εµπλεκοµένων ατόµων και οργανισµών στη χώρα µας και διεθνώς. ιαπιστώνεται, δηλαδή, µια prima facie ασυµβατότητα όχι της πράξης της βίας καθαυτής (άλλωστε, κάθε φαινόµενο είναι αδιαίρετο: ο τεµαχισµός του είναι νοητικός στην προσπάθεια θεωρητικής περιγραφής και εγγραφής του εντός ενός σώµατος λόγων), αλλά του Λόγου των διαφόρων επιστηµονικών παραδόσεων όσον αφορά στη βία. Κι αυτό είναι σηµαντικό, καθώς οι παραπάνω αντιφάσεις διαπερνούν τον τρόπο περιγραφής και προσέγγισης των φαινοµένων της βίας. Η, δε, πανσπερµία θεωριών και προσεγγίσεων ακόµα και εντός της καθεµιάς των επιστηµονικών παραδόσεων που ασχολούνται µε τα φαινόµενα της βίας προσιδιάζει σε αυτό που έχει περιγραφτεί ως περίοδος αστάθειας - κρίσης προ της εµπέδωσης ενός ενιαίου επιστηµονικού Παραδείγµατος κατά Kuhn. Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, εκτός από την έλλειψη ενιαίου και 8

9 ευρέως αποδεκτού Παραδείγµατος, στην περίπτωση της βίας έχουµε επιπροσθέτως να κάνουµε και µε τις εγγενείς ασυµβατότητες των θεωρητικών αναπαραστάσεων των επιστηµών, είτε της υγείας, είτε του νόµου. Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται πως από τη σκοπιά των επιστηµών της υγείας τα φαινόµενα εξετάζονται ως φυσικά βιολογικά, άρα, αυθύπαρκτα, σχετικά σταθερά στο χρόνο, µε συνεχή κατανοµή, πολλές φορές εξατοµικευµένα και µε στοχαστικό χαρακτήρα και άλλοτε άλλο βαθµό εγγενούς απροσδιοριστίας. Από την άλλη, ο νόµος δεν αποτελεί παρά µια κοινωνική - ανθρώπινη κατασκευή, οφείλει και σε κάθε περίπτωση είναι διαρκώς αναθεωρούµενος, προϋποθέτει σαφή όρια και ακρίβεια και θα πρέπει να τυγχάνει οµοιόµορφης ή κατά το δυνατόν οµότιµης εφαρµογής. Οι συνέπειες της ασυµβατότητας αυτής στην περιγραφή των φαινοµένων από τη σκοπιά των επιστηµών της υγείας από τη µια και του νόµου από την άλλη, δεν είναι τόσο διακριτές στις «ακραίες» περιπτώσεις π.χ. δεν θεωρείται από κανένα ως έγκυρη µια συναίνεση ενός µικρού παιδιού ή ενός ενηλίκου µε βαριά νοητική στέρηση, όπου και κατά γενική οµολογία παρατηρείται σχετική ευχέρεια στη σύγκλιση απόψεων. Ωστόσο, τα προβλήµατα µεγεθύνονται στις «µεθοριακές» περιπτώσεις όπως π.χ. εφηβεία, και τότε, ελλείψει σύγκλισης σε ένα επιστηµονικό Παράδειγµα, υπεισέρχονται συχνά οι ηθικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές αντιλήψεις και στο πεδίο της εµπειρικής έρευνας και στην επιστηµονική θεωρία και στην καθηµερινή πρακτική. εν πρέπει, όµως, να διαφεύγει το γεγονός ότι αυτή η ασυµβατότητα δεν ανήκει στα φαινόµενα καθαυτά, αλλά στους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισής τους: επειδή η αντίληψη των κοινωνιών είναι αποσπασµατική και διασπασµένη, αυτό δεν σηµαίνει καθόλου ότι µια περίσταση βίας (ή µη) χάνει το µοναδικό και αδιαίρετό της χαρακτήρα ως µέρος της εµβιούµενης πραγµατικότητας. Μια άλλη πηγή ανάλογων προβληµάτων, που, όµως, έχει τις ρίζες της στην ίδια θεωρητική ρευστότητα που αναφέρθηκε παραπάνω, είναι η διάσταση ανάµεσα στις έννοιες της βίας, της επιθετικότητας και της σύγκρουσης (Νικολαΐδης, 2008). Μερικές φορές, µάλιστα, φαίνεται ως εάν να εκλαµβάνεται η µεταφορική χρήση των όρων αυτών στην τρέχουσα γλώσσα ως κυριολεκτική, µε αποτέλεσµα µια συχνή σχετικοποίηση των ορίων ανάµεσά τους. Ωστόσο, είναι προφανές ότι, όσο κι αν µιλάµε στην καθηµερινότητα για «επιθετικές συγχωνεύσεις εταιρειών» ή για «βίαιες συγκρούσεις ουρανίων σωµάτων», τα όρια µεταξύ των εννοιών αυτών είναι δυσδιάκριτα, αλλά ορατά. Έτσι, η µεν βία είναι µια κοινωνική - ανθρώπινη «κατασκευή» - µια «απόδοση» προθέσεων συγκρινόµενη µε ένα κώδικα ηθικής, προϋποθέτει ένα ηθικό (ή και νοµικό) κανόνα και είναι εν δυνάµει εµπρόθετη (καθώς πάντα µπορεί να καταλογισθεί, είτε η πρόθεση µιας βίαιης πράξης, είτε η πρόθεση ή η έλλειψη πρόθεσης της αναστολής της). Ιδιαίτερα, δε, η ύπαρξη ενός ηθικού κανόνα και η απόδοση πρόθεσης είναι συστατικά sin e qua non στοιχεία της βίας: κανένας δεν διανοείται να αποδώσει τον κυριολεκτικό χαρακτήρα βίας σε µια επίθεση ενός σαρκοβόρου ζώου σε ένα άλλο ή σε µια πράξη που συµβαίνει συνεπεία ατυχήµατος. Η επιθετικότητα (Aggression ή Aggressiveness) ή και η οµόλογή της έννοια της εχθρικότητας (Hostility), είναι έννοιες βιολογικές, που προϋποθέτουν ένα κάποιο βιολογικό υποκείµενο, όντας ιδιότητες της ζώσας ύλης και συνήθως ενστικτώδεις: ένα είδος ζώου µπορεί να είναι πιο επιθετικό από ένα άλλο, αλλά και ένας εκπρόσωπος ενός ζωικού είδους πιο επιθετικός από έναν άλλο του ίδιου είδους, του ανθρώπου συµπεριλαµβανοµένου. Ωστόσο, επειδή σε αυτές τις έννοιες ελλείπει η πρόθεση και το ηθικό κριτήριο, δεν επαρκούν για να συντελεσθεί ή και να γίνει επιθυµητή ή να σχεδιασθεί µια πράξη βίας: υπάρχουν άνθρωποι λίαν επιθετικοί που δεν θα προβούν ποτέ στη ζωή τους σε καµία πράξη βίας. Τέλος, η σύγκρουση είναι 9

«Βία κατά ανηλίκων: ερευνητικά δεδοµένα και εφαρµογές τους στην καθ ηµέρα πράξη των υπηρεσιών» Γιώργος Νικολαΐδης Ψυχίατρος, MD, MA, MSc, PhD

«Βία κατά ανηλίκων: ερευνητικά δεδοµένα και εφαρµογές τους στην καθ ηµέρα πράξη των υπηρεσιών» Γιώργος Νικολαΐδης Ψυχίατρος, MD, MA, MSc, PhD «Βία κατά ανηλίκων: ερευνητικά δεδοµένα και εφαρµογές τους στην καθ ηµέρα πράξη των υπηρεσιών» Γιώργος Νικολαΐδης Ψυχίατρος, MD, MA, MSc, PhD /ντης ιεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

«Η βία στην Οικογένεια και η γυναίκα» Γ. Νικολαΐδης 1, Κ. Πετρουλάκη 2

«Η βία στην Οικογένεια και η γυναίκα» Γ. Νικολαΐδης 1, Κ. Πετρουλάκη 2 «Η βία στην Οικογένεια και η γυναίκα» Γ. Νικολαΐδης 1, Κ. Πετρουλάκη 2 (1) Ψυχίατρος, MD, PhD, ιευθυντής ιεύθυνσης Οικογενειακών Σχέσεων, Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (2) Ψυχολόγος, PhD, Επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος:

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος: AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: Οι γνώσεις, οι στάσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης των περιπτώσεων παιδικής κακοποίησης από τους νηπιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος οκίµια Γιώργος Καραντάνος Παιδοψυχίατρος Βάγια Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Μαρίτσα Καµπούρογλου Λογοπεδικός Γιάννης Βογινδρούκας Λογοπεδικός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ TΟ ΒΙΩΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΡ. ΑΡΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, MSc Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ 13. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡ. ΙΑΚ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 647/02-10-2006 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/01/2008

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι νέοι.8 Ρατσισμός.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ Πρόλογος..13

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 1 Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ο παράγοντας φύλο και η σχολική πραγµατικότητα στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Μελέτη Επισκόπησης) Επιµέλεια-Συγγραφή Λ. Φρόση Ε. Κουϊµτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Η ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Α Σεπτέμβριος 2004 Ετοιμάστηκε από: Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Βία, Παιδί, Θεσμοί. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Εισηγήσεις από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 8-10 Ιουνίου 2007

Βία, Παιδί, Θεσμοί. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Εισηγήσεις από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 8-10 Ιουνίου 2007 Βία, Παιδί, Θεσμοί Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις Εισηγήσεις από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 8-10 Ιουνίου 2007 οργάνωση: Παιδοψυχιατρική Εταιρείας Ελλάδος- Ένωση Ψυχιάτρων

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Εισαγωγή Τα δικαιώµατα των ανηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 3 Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα 3 Στάσεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις και η δια του λόγου ψυχολογία 3 Ομαδική σύγκρουση και η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα