Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων σε υπολογιστικό νέφος (cloud computing) Δρ. Χρήστος Βασιλάκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων σε υπολογιστικό νέφος (cloud computing) Δρ. Χρήστος Βασιλάκος"

Transcript

1 Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων σε υπολογιστικό νέφος (cloud computing) Δρ. Χρήστος Βασιλάκος

2 Ορισμός cloud computing Το νέφος υπολογιστών είναι ένα μοντέλο το οποίο επιτρέπει την απεριόριστη και σε κάθε ζήτηση πρόσβαση σε μια συλλογή παραμετροποιήσημων υπολογιστικών πόρων (δίκτυο, διακομιστές, αποθήκευση, εφαρμογές και υπηρεσίες) οι οποίοι μπορούν να δεσμευτούν και απελευθερωθούν γρήγορα με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και αλληλεπίδραση. Αυτό το μοντέλο αποτελείται από 5 σημαντικά χαρακτηριστικά, 3 μοντέλα υπηρεσίας, και 4 μοντέλα ανάπτυξης National Institute of Standards and Technology, 2011

3 Χαρακτηριστικά Αυτό-εξυπηρέτηση με κάθε ζήτηση: Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να δέσμευση μονομερώς τους επιθυμητούς πόρους όπως, χρόνο επεξεργασίας στους διακομιστές και χώρο αποθήκευσης όποτε το χρειαστεί χωρίς να απαιτείται αλληλεπίδραση με προσωπικό από τον πάροχο. Ευρυζωνική πρόσβαση: Δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης για όλες τις πλατφόρμες πελατών (κινητά, tablets, laptops και desktop). Διαθεσιμότητα πόρων: Οι φυσικοί και εικονικοί πόροι του παρόχου είναι διαθέσιμοι μέσω ενός μοντέλου μίσθωσης και εξυπηρετούν παράλληλα πολλαπλούς πελάτες. Η γεωγραφική τοποθεσία των πόρων δεν επηρεάζει τη διαθεσιμότητα και ο πελάτης συνήθως δεν γνωρίζει την ακριβή θέση τους. Γρήγορη ελαστικότητα: Ηαυτόματηδέσμευσηκαιηαποδέσμευση των πόρων μέσω της δυναμικής επεκτασιμότητας Μετρήσιμη υπηρεσία: Οι παρεχόμενοι πόροι μπορούν να μετρηθούν, ώστε ο πελάτης να μπορεί να ελέγξει την κατανάλωσή και τη χρέωση τους.

4 Μοντέλα υπηρεσίας Softwareasa Service(SaaS).Η δυνατότητα που παρέχεται στον πελάτη να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή του παρόχου η οποία τρέχει στο νέφος/ Ο πελάτης δεν ελέγχει ή διαχειρίζεται τις υποδομές που υποστηρίζουν την εφαρμογή ούτε τις ιδιότητες της εφαρμογής. Platform as a Service (PaaS). Η δυνατότητα που παρέχεται στον πελάτη να αναπτύξει σε υποδομές [που βρίσκονται στο νέφος, εφαρμογές που έχει αναπτύξει ή προμηθευτεί από τρίτους χρησιμοποιώντας εργαλεία (γλώσσα προγραμματισμού, βιβλιοθήκες, services) που υποστηρίζονται από τον πάροχο. Ο πελάτης δεν διαχειρίζεται ή ελέγχει τις υποδομές όπως το δίκτυο, τους διακομιστές, τα λειτουργικά συστήματα παρά μόνο την εφαρμογή που θα ανεβάσει στο νέφος Infrastructure as a Service (IaaS). Η δυνατότητα που παρέχεται στον πελάτη να δεσμεύει υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο, δίκτυο και άλλους κύριους πόρους στους οποίους ο πελάτης μπορεί να αναπτύξει και να τρέξει οποιαδήποτε εφαρμογή συμπεριλαμβανομένων του λειτουργικού συστήματος καθώς και άλλων εφαρμογών διαχείρισης (πχ firewall)

5 Mοντέλα ανάπτυξης Private cloud. Οι υποδομές νέφους που προορίζονται για αποκλειστική χρήση από μια ομάδα ατόμων πχ υπαλλήλους εταιρίας, μέλη πανεπιστημιακής κοινότητας κτλ. Community cloud. Οι υποδομές νέφους που προορίζονται για αποκλειστική χρήση από μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, στόχους, απαιτήσεις ασφάλειας κτλ. Public cloud. Οι υποδομές νέφους που προορίζονται για ανοιχτήχρήσηαπότογενικόκοινό. Ανήκει, διαχειρίζεται και λειτουργεί από ένα εμπορικό, ακαδημαϊκό ή κυβερνητικό οργανισμό. Hybrid cloud. Οι υποδομές νέφους που αποτελεί μια σύνθεση από τα παραπάνω μοντέλα ανάπτυξης.

6 Σημασία θέσπισης συστήματος εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών Δασικές πυρκαγιές Σύνθετο φυσικό φαινόμενο, από τις σημαντικότερες φυσικές καταστροφές Η πρόληψη αποτελεί σημαντικό στάδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών Διασπορά ομάδων επιφυλακής, ανάπτυξη δικτύων παρατηρητηρίων Ταχύτερη επισήμανση και αναγγελία ταχύτερη επέμβαση και κατάσβεση Aναγνώριση περιοχών µε υψηλή επικινδυνότητα εφαρμογή συγκεκριμένων διαχειριστικών και προκατασταλτικών μέτρων

7 Τι είναι σύστημα εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών Σύστημα: Σύνολο υπολογιστών, λογισμικού, μετεωρολογικών σταθμών, δορυφόρων ποσοτική ή/και ποιοτική εκτίμηση του κινδύνου. Κύριο χαρακτηριστικό ενός επιχειρησιακού συστήματος, να βασίζεται σε παραμέτρους που προσδιορίζονται και επεξεργάζονται εύκολα και γρήγορα.

8 Χαρακτηριστικά επιχειρησιακών συστημάτων / ερευνητικών μεθόδων Χωρική κλίμακα εκτίμησης του κινδύνου Σημειακή εκτίμηση κινδύνου / Χωρική εκτίμηση κινδύνου Είδος παραμέτρων (Δυναμικές-Στατικές /Ποσοτικές-Ποιοτικές) Δομή συστημάτων / ύπαρξη υποσυστημάτων που λαμβάνονται υπόψη Σχέσεις συσχετισμού μεταξύ των παραμέτρων Δυνατότητα πρόγνωσης

9 Μεθοδολογία Εκτίμηση Κινδύνου Έναρξης Πυρκαγιάς

10 Αποτελέσματα

11 Αξιολόγηση 2004

12 Εφαρμογή Εκτίμησης Κινδύνου Έναρξης Δασικών Πυρκαγιών Ανάπτυξη σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic 6 Για την υποστήριξη δεδομένων ΣΓΠ χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη αντικειμένων ArcObjects Ανάπτυξη στοιχείου ελέγχου ActiveX για την παρακολούθηση του λάθους εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο Δυνατότητα δημιουργίας σεναρίου

13 Δομή εφαρμογής Εκπαίδευση ΤΝΔ Εκτίμηση Κινδύνου Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων Μετεωρολογικ οί Σταθμοί Πραγματικός SKIRON Προγνωστικός Ιστορικό Πυρκαγιών ΤΝΔ Σενάριο Χαρτογραφική Απεικόνιση ΔΚΕΠ

14 Το πρόβλημα ESRI Το κελί πρέπει να είναι αρκετά μικρό ώστε να απεικονίζει την απαιτούμενη λεπτομέρεια αλλά και αρκετά μεγάλο ώστε να καταναλώνει λίγους πόρους στην αποθήκευση και την επεξεργασία.

15 Lesvos Island

16 Greece

17 Start Download weather data from ftp server Create Wind Raster Create Temperature Raster Create Relative Humidity Raster Create Rain Raster Project Rain Raster Project Relative Humidity Raster Project Temperature Raster Project Wind Raster Create Wind Raster for FWI Create Temperature Raster for FWI Create Relative Humidity Raster for FWI Create Moisture Raster for FHI Create Rain Raster for FWI Create FPI Create FRI Create FHI Create FWI FWI: Fire Weather Index FHI: Fire Hazard Index FRI: Fire Risk Index FPI: Fire Probability Index

18 Εκτίμηση Κινδύνου με MS HPC Εφαρμογή παράλληλης επεξεργασίας σε χωρικά προβλήματα Μεγάλες περιοχές μελέτης με μεγάλη ανάλυση χρειάζονται περισσότερη υπολογιστική ισχύ Σειριακή παράλληλη (thread model approach) Αύξηση ταχύτητας 33% (2( υπολογιστές,, 8 πυρήνες) Χρόνος επεξεργασίας σειριακά: = 333 sec vs. HPC = 224 sec Προϋποθέσεις γρήγορου δικτύου i.e. Infiniband Ακριβά λογισμικά (third party components) σε κάθε κόμβο επεξεργασίας Tasks Time Cores

19 Αρχιτεκτονική VirtualFire

20

21 Στόχος VENUS-C δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα εκμεταλλεύεται όλα τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα (ωριαίες μετεωρολογικές τιμές για τις επόμενες 5 μέρες) για την παραγωγή ωριαίων χαρτών εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών δυνατότητα προσομοίωσης της εξάπλωσης πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε προγνωστικούς χάρτες μετεωρολογικών συνθηκών.

22 Γιατί νέφος υπολογιστών πλεονέκτημα της δυναμικής επεκτασιμότητας δηλαδή επιτρέπει την αυξομείωση του αριθμού των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή όποτε απαιτηθεί, ενώ ο τελικός χρήστης χρεώνεται μόνο για τις ώρες χρήσης των υποδομών επεξεργασίας, δικτύωσης και αποθήκευσης. ο εν δυνάμει τελικός χρήστης (π.χ. η Πυροσβεστική Υπηρεσία) θα χρεωθεί αποκλειστικά για τις ώρες επεξεργασίας που θα απαιτηθούν από το σύστημα και μόνο κατά τους μήνες της αντιπυρικής περιόδου που χρησιμοποιείται (Ιούνιος Σεπτέμβριος). Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα για εφαρμογές υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεων και έχει τη δυνατότητα παράλληλης εκτέλεσης των διαφόρων διεργασιών που περιλαμβάνει.

23 Περιπτώσεις χρήσης Περίπτωση 1: Υπολογισμός του κινδύνου πυρκαγιάς βασισμένος σε προγνωστικά μετεωρολογικά δεδομένα, ο οποίος πραγματοποιείται μία φορά ημερησίως. Περίπτωση 2: Υπολογισμός του κινδύνου πυρκαγιάς βασισμένος στις πραγματικές μετεωρολογικές συνθήκες. Ο παραπάνω αλγόριθμος εκτελείται κάθε ώρα. Περίπτωση 3: Η τρίτη περίπτωση χρήσης, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο περιπτώσεις, απαιτεί την αλληλεπίδραση με το χρήστη και αφορά την εκτίμηση της εξάπλωσης πυρκαγιάς για ένα ή περισσότερα σημεία έναρξης.

24 blobs Περίπτωση 1 Υπολογισμός πρόγνωσης κινδύνου update blobs Worker Role Web Role Silverlight app πυρκαγιάς while (true) { if (time = 08 UTC ) { increase_workers(); calculate_fire_risk_maps(); decrease_workers(); } }

25 Παράλληλη επεξεργασία Worker Role Worker Role JobQueue job1 job2 first worker for (i=1 to 120) { download_from_ftp(file_i); create_job();//put a msg into JobQueue } Worker Role job120 all workers while (true) { get_job_fromqueue(); processjob();//calculate fire risk map delete_job_fromqueue(); }

26 Περίπτωση 2 Υπολογισμός πραγματικού κινδύνου blobs update blob Worker Role Web Role Silverlight app πυρκαγιάς once per hour): { fetch_real_time_data(); calculate_fire_risk_maps(); }

27 Περίπτωση 3 Πρόγνωση εξάπλωσης πυρκαγιάς Silverlight app WCF service duplex service ignition_point(x,y) Web Role Service.svc queue msg: start_execution(x,y) Worker Role queue msg: finished_execution if (msg!= null) { Process p; // static input files fetch_data_from_blobs(); //use local storage for intermediate results p.start( fire_propagation.exe ); //put images in blobs store_maps_in_blobs(); cloudqueue.deletemessage(msg); }

28

29 Αρχές του επεξεργασίας σε νέφος υπολογιστών by Dianne O Compute Average Inactivity Period Usage Compute Average Usage Time Time Compute Average Usage Compute Average Usage Time Time

30 Use Case -1 Use Case -1 Compute Use Case -2 Use Case -3 Inactivity Period Use Case -2 Use Case -3 Average October - May Usage Time Η εφαρμογή λειτουργεί μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο (Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος). Μείωση του κόστους σε σύγκριση με λύσεις όπου ο εξοπλισμός διατίθεται από τον τελικό χρήστη.

31 Compute Use Case -1 Use Case -2 Use Case -3 -Geographic extend \ study area - Resolution / cell size Average Usage Time Η εφαρμογή μπορεί να ανταποκριθεί σε τυχόν αύξηση των απαιτήσεων σε πόρους λόγω αύξησης της γεωγραφικής περιοχής ή/και της χωρικής ανάλυσης.

32 Compute Use Case -3 Multiple fire ignitions / fire propagation simulations Average Usage Time Κατά τη διάρκεια πολλαπλών περιστατικών πυρκαγιάς, είτε πραγματικών είτε κατά την εκπαίδευση του προσωπικού, το νέφος μπορεί να ανταποκριθεί παρέχοντας άμεσα την απαιτουμένη υπολογιστική ισχύ που θα ζητηθεί.

33 120 fire risk map processing every morning Compute Use Case -1 Average Usage Time Κάθε πρωί γίνονται διαθέσιμα τα μετεωρολογικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό 112 χαρτών εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς.

34 Αποτελέσματα 7-πύρινη ανάπτυξη εφαρμογής εκτίμησης κινδύνου Χρόνος απόκρισης Κατανάλωση πόρων (122 ημέρες) Επιτάχυνση (Αποτελεσματικότητα) 23 min 36 sec hrs επεξεργασίας x5,95 (85%)

35 Κόστος - Εκτίμηση του κινδύνου hrs επεξεργασίας (1 + 6) Πρόγνωση διάδοσης hrs επεξεργασίας (1) Web role hrs επεξεργασίας (1) 264 Μέγιστη τιμή Μέση τιμή

36

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών.

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Ιφιγένεια Βαρδακώστα και Σαράντος Καπιδάκης {ifigenia, sarantos}@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα