2. Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις"

Transcript

1 . Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις Α. Ενημερωτική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακά Ανταγωνιστική Αγορά (Butters, Gerard 977, Equilibrium Distribution of Prices and Advertising) -To υπόδειγμα του Butters στηρίζεται στις εξής υποθέσεις: Το αγαθό που πουλάνε οι επιχειρήσεις είναι ομογενές και η παραγωγή χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίμακας. Οι καταναλωτές είναι ομογενείς (έχουν τις ίδιες προτιμήσεις) και υπάρχει μοναδιαία ζήτηση του αγαθού εκ μέρους των καταναλωτών (δηλαδή κάθε καταναλωτής είτε αγοράζει μία μονάδα του αγαθού από κάποια εκ των επιχειρήσεων είτε δεν αγοράζει καθόλου το αγαθό). Η αγορά του αγαθού είναι μονοπωλιακά ανταγωνιστική, δηλαδή υπάρχει ελεύθερη είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά και κάθε επιχείρηση πραγματοποιεί μηδενικά κέρδη στην ισορροπία.

2 Οι επιχειρήσεις στέλνουν διαφημιστικά μηνύματα στους καταναλωτές προκειμένου να τους ενημερώσουν για την ύπαρξη και τηντιμήτωνπροϊόντωντους. - Στο πλαίσιο αυτό, ο Butters δείχνει ότι το συνολικό επίπεδο διαφήμισης που επιλέγεται (από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου αθροιστικά) στη μονοπωλιακά ανταγωνιστική ισορροπία είναι άριστο κατά Pareto. - Αλλά: Η αποτελεσματικότητα της ισορροπίας με ενημερωτική διαφήμιση εξαρτάται από τις αυστηρές υποθέσεις στις οποίες βασίζεται το υπόδειγμα του Butters (ομογενείς καταναλωτές, μοναδιαία ζήτηση κ.λπ.).

3 Α. Ενημερωτική Διαφήμιση στην Ολιγοπωλιακή Αγορά με Διαφοροποιημένο Προϊόν (Grossman, Gene and Carl Shapiro 984, Informative Advertising with Differentiated Products) - Τροποποιούμε το υπόδειγμα του Hotelling για να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της ενημερωτικής διαφήμισης σε μια ολιγοπωλιακή αγορά με διαφοροποιημένο προϊόν. - Υποθέτουμε μια πόλη που παριστάνεται από ένα ευθύγραμμο τμήμα μήκους L=. 0 a x b - Υπάρχουν δύο επιχειρήσεις, στην αγορά του αγαθού και οι συναρτήσεις κόστους των επιχειρήσεων είναι: c( q) = c q c ( q ) = c q, όπου q i είναι η ποσότητα που παράγει η επιχείρηση i=,. 3

4 - Κάθε επιχείρηση i=, πουλάει το προϊόν της σε τιμή p i. -H επιχείρηση είναι εγκαταστημένη στο σημείο α και η επιχείρηση είναι εγκαταστημένη στο σημείο b, όπου: 0 α b (δηλαδή υποθέτουμε ότι η επιχείρηση είναι εγκαταστημένη αριστερά της επιχείρησης ) - Υπάρχει ένα συνεχές (continuum) καταναλωτών, οι οποίοι βρίσκονται ομοιόμορφα κατανεμημένοι στην πόλη διάστημα [0,]. - Υποθέτουμε μοναδιαία ζήτηση (unit demand) τουαγαθούεκμέρους των καταναλωτών δηλαδή, κάθε καταναλωτής είτε αγοράζει μία μονάδα του αγαθού από κάποια εκ των επιχειρήσεων, είτε δεν αγοράζει καθόλου το αγαθό. - Κάθε καταναλωτής αποκομίζει ακαθάριστο πλεόνασμα (χρησιμότητα) s από την αγορά μιας μονάδας του αγαθού. - Το συνολικό κόστος για έναν καταναλωτή που αγοράζει το αγαθό από την επιχείρηση i είναι η τιμή (p i ) που πληρώνει συν το κόστος μεταφοράς με το οποίο επιβαρύνεται για να διανύσει την απόσταση (d) που τον χωρίζει από την επιχείρηση. 4

5 - Υποθέτουμε ότι το κόστος μεταφοράς του κάθε καταναλωτή που βρίσκεται στο σημείο x [0,] είναι μια τετραγωνική συνάρτηση της διανυόμενης απόστασης: t d, όπου t > 0. - Δηλαδή, το κόστος μεταφοράς του καταναλωτή x [0,] είναι: t x a t ( x b), αν ο καταναλωτής αγοράζει το αγαθό από την επιχείρηση ( ), αν ο καταναλωτής αγοράζει το αγαθό από την επιχείρηση - Έχουμε ήδη δείξει στο υπόδειγμα του Hotelling με τετραγωνική συνάρτηση κόστους μεταφοράς (βλ. Lecture Notes Weeks 5-6) ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν τον μέγιστο βαθμό διαφοροποίησης στην ισορροπία δηλαδή η επιχείρηση εγκαθίσταται στο αριστερό άκρο του διαστήματος και η επιχείρηση εγκαθίσταται στο δεξί άκρο του διαστήματος: α=0, b=. - Για το λόγο αυτό, υποθέτουμε εδώ εξαρχής α=0, b= (δηλαδή υποθέτουμε μέγιστη γεωγραφική διαφοροποίηση του προϊόντος) και εστιάζουμε στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων ως προς τη διαφήμιση. - Στην περίπτωση αυτή, το κόστος μεταφοράς του καταναλωτή x [0,] είναι: t x, αν ο καταναλωτής αγοράζει το αγαθό από την επιχείρηση 5 t ( x), αν ο καταναλωτής αγοράζει το αγαθό από την επιχείρηση

6 - Άρα, η συνολική χρησιμότητα του καταναλωτή x είναι: U = s p tx x U = s p t( x) x - Υπόθεση. Καμία επιχείρηση δεν αποτελεί μονοπώλιο στην αγορά. Δηλαδή: i U ( x= 0) U ( x= 0) p p + t () x x (ο καταναλωτής που βρίσκεται στην ίδια θέση με την επιχείρηση προτιμά να αγοράσει το αγαθό από την επιχείρηση ) i U ( x= ) U ( x= ) p p + t () x x (ο καταναλωτής που βρίσκεται στην ίδια θέση με την επιχείρηση προτιμά να αγοράσει το αγαθό από την επιχείρηση ) (),() t p p t (3), αν ο καταναλωτής αγοράζει το αγαθό από την επιχείρηση, αν ο καταναλωτής αγοράζει το αγαθό από την επιχείρηση - Υπόθεση. Ολόκληρη η αγορά καλύπτεται (εξυπηρετείται), δηλαδή όλοι οι καταναλωτές προτιμούν να αγοράσουν το αγαθό από κάποια εκ των επιχειρήσεων, παρά να μην αγοράσουν καθόλου το αγαθό. 6

7 (Π) ΙσορροπίαμεΤέλειαΠληροφόρηση -Υποθέτουμε αρχικά ότι οι καταναλωτές έχουν τέλεια πληροφόρηση για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά, (δηλαδή γνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο επιχειρήσεις, από τις οποίες μπορούν να αγοράσουν το προϊόν). - Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις, επιλέγουν ταυτόχρονα τις τιμές p,p (ανταγωνίζονται ως προς τις τιμές) με δεδομένες τις θέσεις εγκατάστασης α=0, b=. - Δηλαδή: Κάθε επιχείρηση i=, επιλέγει την τιμή (p i ) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την τιμή (p j ) που επιλέγει η επιχείρηση j και θεωρώντας δεδομένη τη συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει για το προϊόν της [q i =q i (p i,p j )]. - Γιαναλύσουμετοπρόβλημαμεγιστοποίησηςτωνκερδώνγιακάθε επιχείρηση i, εξάγουμε πρώτα τη συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση για το προϊόν της. Δηλαδή: 7

8 - Βήμα. Λύνουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης της χρησιμότητας για κάθε καταναλωτή x [0,] και υπολογίζουμε τη συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση για το προϊόν της. - Κάθε καταναλωτής x [0,] προτιμά να αγοράσει το αγαθό από την επιχείρηση παρά από την επιχείρηση αν: p p+ t Ux Ux x = x [όπου x [0,] λόγω της (3)]. Άρα: t (i) Οι καταναλωτές που βρίσκονται αριστερά του σημείου αγοράζουν το αγαθό από την επιχείρηση, δηλαδήησυνάρτησηζήτησηςπου αντιμετωπίζει η επιχείρηση για το προϊόν της είναι: x p p + t t (, ) = = (4) q p p x (ii) Ο καταναλωτής που βρίσκεται στο σημείο είναι αδιάφορος αν θα αγοράσει το αγαθό από την επιχείρηση ή από την επιχείρηση. x 8

9 (iii) Οι καταναλωτές που βρίσκονται δεξιά του σημείου αγοράζουν το αγαθό από την επιχείρηση, δηλαδή η συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει η επιχείρηση για το προϊόν της είναι: q p p x p p + t t (, ) = = (5) Βήμα. Λύνουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών για κάθε επιχείρηση και βρίσκουμε τις συναρτήσεις άριστης αντίδρασης των επιχειρήσεων,. Επιχείρηση x max Π = pq cq = ( p c) q { p } st.. q = q( p, p ) = p 0 p p+ t t 9

10 max (, ) ( )( ) { p } Π p p = p c st.. p 0 -H λύση του PMP είναι: p( p ) = p + t+ c p p + t t (6) (Συνάρτηση άριστης αντίδρασης της επιχείρησης ) (PMP ) Επιχείρηση max Π = pq cq = ( p cq ) { p } st.. q = q ( p, p ) = p 0 p p + t t 0

11 max (, ) ( )( ) { p } Π p p = p c st.. p 0 -H λύση του PMP είναι: p( p ) = p + t+ c p p + t t (7) (Συνάρτηση άριστης αντίδρασης της επιχείρησης ) (PMP ) Βήμα 3. Ένας συνδυασμός τιμών είναι μια ισορροπία κατά Nash F του παιγνίου με τέλεια πληροφόρηση αν η τιμή p αποτελεί την άριστη F F αντίδραση της επιχείρησης στην τιμή p και η τιμή p αποτελεί την άριστη F αντίδραση της επιχείρησης στην τιμή p = p ( p ) F F F F = p p ( p ) F F ( p, p ) - Για να προσδιορίσουμε αλγεβρικά την ισορροπία, λύνουμε ως προς p,p το σύστημα εξισώσεων: p :

12 p = p ( p ) = p = p ( p ) = p + t+ c p + t+ c - Η λύση του συστήματος είναι: p = c+ t p = c+ t F F - Παρατήρηση. Είναι: F F p p = 0 [ t, t], δηλαδή η λύση ικανοποιεί τη συνθήκη (3). - Αντικαθιστούμε τις τιμές ισορροπίας στις συναρτήσεις ζήτησης (4), (5) και βρίσκουμε τις ποσότητες ισορροπίας: F F q = q = / - Τα κέρδη των επιχειρήσεων, στην ισορροπία είναι: π = ( p cq ) = ( p cq ) = π = t/ F F F F F F

13 - Σύνοψη. Η ισορροπία κατά Nash του παιγνίου με τέλεια πληροφόρηση είναι: F F ( ) ( p, p ) = c+ t, c+ t F F ( ) ( q, q ) = /,/ F F ( t t ) ( π, π ) = /, / (8) (Π) Ισορροπία με Ατελή Πληροφόρηση και Ενημερωτική Διαφήμιση - Για να προσδώσουμε ενημερωτικό ρόλο στη διαφήμιση, υποθέτουμε ότι οι καταναλωτές αρχικά αγνοούν πόσα προϊόντα είναι διαθέσιμα στην αγορά (δηλαδή αγνοούν την ύπαρξη των επιχειρήσεων,). - Κάθε καταναλωτής ενημερώνεται για την ύπαρξη (διαθεσιμότητα) του προϊόντος μιας επιχείρησης μόνο αν λάβει ένα διαφημιστικό μήνυμα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση δηλαδή ο ρόλος της διαφήμισης είναι ενημερωτικός. 3

14 - Η αποστολή ενός διαφημιστικού μηνύματος από μια επιχείρηση δε συνεπάγεται ότι όλοι οι καταναλωτές ενημερώνονται για την ύπαρξη του προϊόντος που παράγει η συγκεκριμένη επιχείρηση. - Δηλαδή: Ένα ποσοστό καταναλωτών εξακολουθεί να αγνοεί την ύπαρξη του συγκεκριμένου προϊόντος ακόμα και μετά την αποστολή του διαφημιστικού μηνύματος από την επιχείρηση (π.χ. επειδή κάποιοι καταναλωτές δεν παρακολουθούσαν τηλεόραση τη στιγμή που μεταδιδόταν το διαφημιστικό μήνυμα). -To ποσοστό των καταναλωτών που λαμβάνουν το διαφημιστικό μήνυμα της επιχείρησης (δηλαδή ενημερώνονται για την ύπαρξη της επιχείρησης ) συμβολίζεται με θ [0,] και το ποσοστό των καταναλωτών που λαμβάνουν το διαφημιστικό μήνυμα της επιχείρησης (δηλαδή ενημερώνονται για την ύπαρξη της επιχείρησης ) συμβολίζεται με θ [0,]. - Τότε, οι καταναλωτές μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 4

15 θ θ (i) Ένα ποσοστό των καταναλωτών λαμβάνει τα διαφημιστικά μηνύματα και των δύο επιχειρήσεων, και, επομένως, ενημερώνεται για την ύπαρξη και των δύο προϊόντων στην αγορά. (ii) Ένα ποσοστό θ( θ) των καταναλωτών λαμβάνει το διαφημιστικό μήνυμα της επιχείρησης αλλά δε λαμβάνει το διαφημιστικό μήνυμα της επιχείρησης. Αυτοί οι καταναλωτές γνωρίζουν την ύπαρξη μόνο του προϊόντος της επιχείρησης και, επομένως, αγοράζουν σίγουρα το προϊόν της επιχείρησης. (iii) Ένα ποσοστό ( θ) θ των καταναλωτών λαμβάνει το διαφημιστικό μήνυμα της επιχείρησης αλλά δε λαμβάνει το διαφημιστικό μήνυμα της επιχείρησης. Αυτοί οι καταναλωτές γνωρίζουν την ύπαρξη μόνο του προϊόντος της επιχείρησης και, επομένως, αγοράζουν σίγουρα το προϊόν της επιχείρησης. 5

16 (iv) Ένα ποσοστό ( θ)( θ) των καταναλωτών δε λαμβάνει το διαφημιστικό μήνυμα καμίας επιχείρησης. Αυτοί οι καταναλωτές αγνοούν την ύπαρξη και των δύο προϊόντων και, επομένως, δεν αγοράζουν το προϊόν καμίας επιχείρησης. - Υπόθεση. Όλοι οι καταναλωτές που βρίσκονται στο διάστημα [0,] έχουν την ίδια πιθανότητα να λάβουν το διαφημιστικό μήνυμα μιας επιχείρησης - δηλαδή η διαφήμιση δεν έχει τοπικό χαρακτήρα (not localized advertising). - Υποθέτουμε επίσης ότι η διαφημιστική δαπάνη (Α) κάθε επιχείρησης i=, προσδιορίζεται από τη συνάρτηση: aθ i A( θ i ) =, όπου a > 0 i Άρα: A ( θ ) = aθ > 0, A ( θ ) = a> 0 i i i (τετραγωνική συνάρτηση διαφημιστικής δαπάνης ) Η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης i=, αυξάνεται με αυξανόμενο ρυθμό καθώς αυξάνεται το ποσοστό (θ i ) των καταναλωτών που ενημερώνονται για την ύπαρξη του προϊόντος της.

17 - Παρατήρηση. Το επίπεδο διαφήμισης της επιχείρησης i=, παριστάνεται από το ποσοστό (θ i ) των καταναλωτών που επιλέγει να ενημερώσει η επιχείρηση i διαφημίζοντας το προϊόν της. - Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις, επιλέγουν ταυτόχρονα τις τιμές p,p και τα επίπεδα διαφήμισης θ,θ (δηλαδή ανταγωνίζονται ως προς τις τιμές και ως προς τα επίπεδα διαφήμισης) με δεδομένες τις θέσεις εγκατάστασης α=0, b=. - Δηλαδή: Κάθε επιχείρηση i=, επιλέγει την τιμή (p i ) και το επίπεδο διαφήμισης (θ i ) για το προϊόν της κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την τιμή (p j ) και το επίπεδο διαφήμισης (θ j ) που επιλέγει η επιχείρηση j και θεωρώντας δεδομένη τη συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει για το προϊόν της [q i =q i (p i,p j,θ i,θ j )]. - Γιαναλύσουμετοπρόβλημαμεγιστοποίησηςτωνκερδώνγιακάθε επιχείρηση i, εξάγουμε πρώτα τη συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση για το προϊόν της. Δηλαδή: 7

18 - Βήμα. Λύνουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης της χρησιμότητας για κάθε καταναλωτή x [0,] και υπολογίζουμε τη συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση για το προϊόν της. - Γνωρίζουμε ότι: Ένα ποσοστό θ( θ) αγοράζει σίγουρα το προϊόν της επιχείρησης (διότι αγνοεί την ύπαρξη του προϊόντος της επιχείρησης ). Ένα ποσοστό ( θ) θ αγοράζει σίγουρα το προϊόν της επιχείρησης (διότι αγνοεί την ύπαρξη του προϊόντος της επιχείρησης ). Ένα ποσοστό ( θ)( θ) δεν αγοράζει το προϊόν καμίας επιχείρησης (διότι αγνοεί την ύπαρξη και των δύο προϊόντων). θ θ Ένα ποσοστό λαμβάνει τα διαφημιστικά μηνύματα και των δύο επιχειρήσεων και, επομένως, διαθέτει τέλεια πληροφόρηση για την ύπαρξη και των δύο προϊόντων. Οι επιχειρήσεις, ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προσελκύσουν τη συγκεκριμένη ομάδα των (πλήρως ενημερωμένων) 8 καταναλωτών.

19 - Κάθε καταναλωτής x [0,] που ανήκει στη συγκεκριμένη ομάδα (των πλήρως ενημερωμένων καταναλωτών) προτιμάνααγοράσειτο αγαθό από την επιχείρηση παρά από την επιχείρηση αν: p p+ t Ux Ux x = x [όπου x [0,] λόγω της (3)]. Άρα: t (i) Οι καταναλωτές που ανήκουν στο ποσοστό θ θ και βρίσκονται αριστερά του σημείου x αγοράζουν το αγαθό από την επιχείρηση, δηλαδή η συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει η επιχείρηση για το προϊόν της είναι: q p p = + x = + p p + t t (,, θ, θ) θ( θ) θθ θ θ θ (9) (ii) Ο καταναλωτής που βρίσκεται στο σημείο είναι αδιάφορος αν θα αγοράσει το αγαθό από την επιχείρηση ή από την επιχείρηση. (iii) Οι καταναλωτές που ανήκουν στο ποσοστό θ θ και βρίσκονται δεξιά του σημείου x αγοράζουν το αγαθό από την επιχείρηση, δηλαδή η συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει η επιχείρηση για το προϊόν της είναι: 9 x

20 q p p x p p + t t (,, θ, θ) = ( θ) θ + θθ ( ) = θ θ+ θ (0) - Παρατήρηση. Γνωρίζουμε ότι η μονοπωλιακή δύναμη κάθε επιχείρησης μειώνεται (δηλαδή η ανταγωνιστικότητα του κλάδου αυξάνεται) καθώς αυξάνεται η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι: q q θp eq, p= = () p p p p+ t ( t θ + θ ) t - Επειδή οι συναρτήσεις ζήτησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, είναι συμμετρικές και οι επιχειρήσεις έχουν τις ίδιες συναρτήσεις κόστους, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η ισορροπία του παιγνίου θα είναι συμμετρική: i p = p = p, θ = θ = θ () () θ p t( θ) Άρα: (0) eq, p =, με: > 0 e q, p θ 0

21 - Άρα: Καθώς αυξάνεται το επίπεδο της διαφήμισης (θ), η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή αυξάνεται και, επομένως, η ανταγωνιστικότητα της αγοράς αυξάνεται (ο κλάδος γίνεται πιο ανταγωνιστικός). Βήμα. Λύνουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών για κάθε επιχείρηση και βρίσκουμε τις συναρτήσεις άριστης αντίδρασης των επιχειρήσεων,. Επιχείρηση aθ aθ max Π = pq cq = ( p c) q st.. q = q( p, p, θ, θ) = θ θ + θ p 0 { p, θ } 0 θ p p+ t t

22 p p + t aθ max Π = ( p c) θ θ + θ t st.. p 0 { p, θ } 0 θ - Οι FOCs του PMP είναι: (PMP ) π p p + t θ π = θ θ + θ ( p c) θ 0, p = 0 p t t p π p p + t π = ( p c) θ + θ αθ 0, θ = 0 θ t θ - Υπόθεση: p,θ >0. Τότε: π p t c t( θ ) p > 0 = 0 p = p ( p, θ ) = (3) p θ

23 - Εξήγηση της (3): Ο πρώτοςόροςστοδεξίμέροςτης(3) είναι η συνάρτηση άριστης αντίδρασης (6) της επιχείρησης όταν υπάρχει τέλεια πληροφόρηση (οπότε ισχύει θ =θ =, δηλαδή όλοι οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι για τα προϊόντα και των δύο επιχειρήσεων). Ο δεύτερος όρος είναι ένα πρόσθετο περιθώριο κέρδους που απολαμβάνει η επιχείρηση όταν υπάρχει ατελής πληροφόρηση, επειδή η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή είναι χαμηλότερη σε αυτή την περίπτωση (όπου ισχύει θ i <) και, επομένως, η επιχείρηση διαθέτει μεγαλύτερη δύναμη αγοράς και μπορεί να πουλάει το προϊόν της σε υψηλότερη τιμή. π p p+ t θ > 0 = 0 ( p c) θ + θ = αθ (4) θ t - Εξήγηση της (4): Το αριστερό μέρος της (4) είναι το οριακό όφελος της επιχείρησης απόμιααύξησητηςδιαφήμισης(θ ) κατά μία μονάδα: ( p c) q ( p c) θ θ p p + t = + θ t 3

24 - Το δεξί μέρος της (4) είναι το οριακό κόστος της επιχείρησης από μια αύξηση της διαφήμισης (θ ) κατά μία μονάδα: αθ. Ηεπιχείρηση επιλέγει το επίπεδο της διαφήμισης (θ ) κατά τρόπο ώστε το οριακό όφελος να ισούται με το οριακό κόστος από την αύξηση τηςδιαφήμισηςκατάμίαμονάδα. - Η (4) γράφεται ως εξής μέσω της (3): p p+ t [ p( p, θ) c] (3) θ + θ t (4) θ = θ( p, θ) = (5) α - Οι (3), (5) είναι οι συναρτήσεις άριστης αντίδρασης της επιχείρησης. { p, θ } Επιχείρηση aθ aθ max Π = pq cq = ( p cq ) p p + t st.. q = q( p, p, θ, θ) = θ θ+ θ t p 0 0 θ 4

25 p p + t aθ max Π = ( p c) θ θ+ θ t st.. p 0 { p, θ } 0 θ - ΗλύσητουPMP είναι: p+ t+ c t( θ) p = p( p, θ) = + θ θ = θ ( p, θ ) = (6) [ p ( p, θ ) c] θ + θ α p p + t t * * * * (,,, ) p p θ θ (PMP ) (7) - Οι (6), (7) είναι οι συναρτήσεις άριστης αντίδρασης της επιχείρησης. Βήμα 3. Ένας συνδυασμός στρατηγικών είναι μια * ισορροπία κατά Nash του παιγνίου με ατελή πληροφόρηση αν η τιμή p και * το επίπεδο διαφήμισης θ αποτελούν τις άριστες αντιδράσεις της επιχείρησης * * * * στις επιλογές p, θ και η τιμή p και το επίπεδο διαφήμισης θ αποτελούν * * τις άριστες αντιδράσεις της επιχείρησης στις επιλογές 5 p, θ :

26 p = p ( p, θ ) * * * * * * = ( p, ) * * * = θ * * * = p θ θ θ p p ( p, ) θ θ (, θ ) - Για να προσδιορίσουμε αλγεβρικά την ισορροπία, λύνουμε ως προς p,p,θ,θ το παραπάνω σύστημα εξισώσεων. - Επειδή οι συναρτήσεις ζήτησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, είναι συμμετρικές και οι επιχειρήσεις έχουν τις ίδιες συναρτήσεις κόστους, υποθέτουμε ότι η ισορροπία του παιγνίου είναι συμμετρική: p = p = p, θ = θ = θ (8) (Συνθήκη Συμμετρικής Ισορροπίας) - Αντικαθιστούμε τη συνθήκη συμμετρικής ισορροπίας (8) στις συναρτήσεις άριστης αντίδρασης (3), (6) και παίρνουμε: p+ t+ c t( θ ) p = + θ (9) 6

27 - Όμοια, αντικαθιστούμε τη συνθήκη συμμετρικής ισορροπίας (8) στις συναρτήσεις άριστης αντίδρασης (5), (7) και παίρνουμε: θ = ( p c)( θ ) α (0) - Λύνουμε το σύστημα των (9), (0) και βρίσκουμε το επίπεδο διαφήμισης και την τιμή ισορροπίας: * θ = + a/ t * p c at = + - Παρατήρηση. Πρέπει: θ = a t/ () + a/ t *

28 - Αντικαθιστούμε το επίπεδο διαφήμισης και την τιμή ισορροπίας στις συναρτήσεις ζήτησης (9), (0) και βρίσκουμε τις ποσότητες ισορροπίας: q = q = θ( θ) / = a/ t * * (+ a/ t) - Τα κέρδη των επιχειρήσεων, στην ισορροπία είναι: π = π = ( p c) q aθ /= a * * (+ a/ t) - Σύνοψη. Η ισορροπία κατά Nash στο παίγνιο με ατελή πληροφόρηση είναι : p = p = p = c+ at * * * * * * θ = θ = θ = + a/ t q = q = q = a/ t * * * π = π = π = (+ a/ t) a * * * (+ a/ t) () 8

29 - Παρατήρηση. Είναι: F p = c+ at > p = c+ t a t/ ισχύει υπό την (). * i i - Άρα: Η τιμή ισορροπίας των προϊόντων στο υπόδειγμα με ατελή πληροφόρηση είναι μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας στο υπόδειγμα με τέλεια πληροφόρηση. - Εξήγηση. Όταν οι καταναλωτές δε διαθέτουν τέλεια πληροφόρηση (δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι) για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά (δηλαδή όταν ισχύει θ*<), οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ελαστικότητα ζήτησης για το προϊόν τους, οπότε η μονοπωλιακή δύναμη κάθε επιχείρησης αυξάνεται και οι επιχειρήσεις μπορούν να πουλάνε το προϊόν τους σε υψηλότερη τιμή. - Παρατήρηση. Είναι: θ * p * < 0, > 0 a a - Άρα: Καθώς αυξάνεται το κόστος (α) της διαφήμισης, το επίπεδο διαφήμισης (θ*) που επιλέγουν οι επιχειρήσεις στην ισορροπία μειώνεται και η τιμή ισορροπίας (p*) των προϊόντων αυξάνεται.

30 - Παρατήρηση 3. Είναι: π * = > 0 3 a (+ a/ t) - Άρα: Καθώς αυξάνεται το κόστος (α) της διαφήμισης, τα κέρδη των επιχειρήσεων στην ισορροπία με ατελή πληροφόρηση αυξάνονται. - Εξήγηση. Η αύξηση του α έχειδύοχωριστέςεπιπτώσειςστακέρδητης επιχείρησης: ( θ) = aθ / (i) Η αύξηση του α αυξάνει τη διαφημιστική δαπάνη και, επομένως, τείνει να μειώσει τα κέρδη της επιχείρησης (δηλαδή, ηαύξηση του α έχει μια άμεση αρνητική επίπτωση στα κέρδη). (ii) Η αύξηση του α μειώνει το επίπεδο της διαφήμισης που επιλέγουν οι επιχειρήσεις στην ισορροπία (διότι θ */ a < 0). Η ενημέρωση που έχουν οι καταναλωτές για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά μειώνεται (δηλαδή αυξάνεται η ενημερωτική στρέβλωση στην αγορά). Η ελαστικότητα ζήτησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για τα προϊόντα τους μειώνεται. A 30

31 Η μονοπωλιακή δύναμη των επιχειρήσεων αυξάνεται. Οι επιχειρήσεις μπορούν να πουλάνε τα προϊόντα τους σε υψηλότερη τιμή ( p*/ a > 0), οπότε τα κέρδη των επιχειρήσεων τείνουν να αυξηθούν. - Αυτήηέμμεσηθετικήεπίπτωσημιαςαύξησηςτουκόστους(α) της διαφήμισης στα κέρδη των επιχειρήσεων ονομάζεται στρατηγικό αποτέλεσμα (strategic effect). - Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτήηθετικήστρατηγικήεπίπτωσηείναι ισχυρότερηαπότηνάμεσηαρνητικήεπίπτωσηκαι, επομένως, η αύξηση του κόστους (α) της διαφήμισης αυξάνει τα κέρδη των επιχειρήσεων στην ισορροπία. - Αυτή η θεωρητική πρόβλεψη επιβεβαιώνεται από εμπειρικά στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο κερδοφορίας ενός κλάδου και το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στον συγκεκριμένο κλάδο. 3

32 - Άρα: Η εφαρμογή μιας κυβερνητικής πολιτικής που επιβάλλει νομικούς περιορισμούς στη διαφήμιση ενός προϊόντος (δηλαδή αυξάνει το κόστος (α) με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων στους καταναλωτές) μπορεί τελικά να αυξήσει τα κέρδη των επιχειρήσεων που παράγουν το συγκεκριμένο προϊόν. - Ηδιαπίστωσηαυτήίσωςεξηγείτογεγονόςότιοιμεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες των ΗΠΑ πρόσφατα συμφώνησαν με την πρόταση της κυβέρνησης να επιβάλλει περιορισμούς στη διαφήμιση των τσιγάρων. 3

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος () Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος - Στα χωροθετικά υποδείγματα διαφοροποιημένου προϊόντος, οι καταναλωτές είναι ετερογενείς (δηλαδή έχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ τους ή βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος . Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Ορισμός. Αν η αύξηση του επιπέδου ενός χαρακτηριστικού που διαφοροποιεί τα προϊόντα των επιχειρήσεων ωφελεί κάποιους καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

(2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του Salop

(2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του Salop (2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του alop (alop, teve 979, Moopolstc Competto wth Outsde Goods) - Υποθέτουμε μια πόλη που παριστάνεται από την περιφέρεια ενός κύκλου με περίμετρο L=. p

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1Α. Δελεαστική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακή Αγορά - Έστω ότι η αγορά ενός αγαθού είναι μονοπωλιακή και η διαφήμιση του προϊόντος είναι δελεαστική δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων (β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων Ελεύθερη Είσοδος και Ισορροπία Μηδενικών Κερδών - Η δυνατότητα νέων επιχειρήσεων να εισέρχονται ελεύθερα στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand 3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα ertrand - To υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία Ολιγοπωλιακή Ισορροπία - Χρησιμοποιούμε τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων για να εξετάσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, εστιάζοντας την προσοχή μας

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης

Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης (ilgrom, Paul and John Roberts 98, imit Pricing and Entry under Incomplete Information) - Μια επιχείρηση ακολουθεί πολιτική οριακής τιμολόγησης (limit pricing) όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot -To υπόδειγμα Cournot έχει υποστεί τρία είδη κριτικής: () Το υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση μεγιστοποιεί μόνο τα δικά της κέρδη και, επομένως, δε λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων. (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος)

ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων. (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος) ΟΙΚ 6 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος). Υποθέτουμε ότι η αγορά ενός προϊόντος είναι μονοπωλιακή και η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης - Οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο ως προς τις τιμές στις οποίες επιλέγουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. - Ο μη-τιμολογιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς (arket Segmentation ή ultimarket Price iscrimination) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Παράδειγμα: Τα αυτοκίνητα διαφοροποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Γενίκευση: Πλήρως Μη Γραμμική Τιμολόγηση

Γενίκευση: Πλήρως Μη Γραμμική Τιμολόγηση Γενίκευση: Πλήρως Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Σχεδιασμός Συμβολαίων υπό Συνθήκες Ασυμμετρικής Πληροφόρησης) -H τιμολόγηση δύο μερών Τ(q)=α+pq αποτελείται από ένα σταθερό βασικό αντίτιμο (α) και ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των Spence-Dixit

Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των Spence-Dixit Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των pence-dixit pence, Michael 977, Entry, apacity, Investment and Oligopolisting Pricing Dixit, Avinash 979, A Model of Duopoly uggesting a Theory of Entry Barriers - Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Βασική ιάκριση: Προϊόντα κάθετα διαφοροποιηµένα (κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα οριζόντια διαφοροποιηµένα (δεν υπάρχει κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ECΟ465) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΡΟΣ Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ECΟ465) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ECΟ465) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΡΟΣ Α 1 o Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών (τηλέφωνο, fax, e-mail, υπηρεσίες μηνυμάτων, κ.τ.λ) αποτελεί το πιο απλό και φυσικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων - Ορισμός. Αν οι επιλογές μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τότε υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Βασικές Υποθέσεις (i) Οι αγορές όλων των αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό Α. - Οι προτιμήσεις των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 08-09 Αν. Παπανδρέου, Φ. Κουραντή, Ηρ. Κόλλιας Δεύτερο πακέτο ασκήσεων Προθεσμία παράδοσης Παρασκευή 0 Μαϊου. Θα υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Οµοιογενή Προϊόντα Ισορροπία Courot-Nash Έστω δυοπώλιο µε συνάρτηση ζήτησης: ( ) a b a, b > 0 () Βέβαια ισχύει ότι: + () Ακόµα υποθέτουµε ότι η τεχνολογία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 22Νοεμβρίου 2015 ΑΥΞΟΥΣΕΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Αν μια συνάρτηση f ορίζεται σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών /3/7 HL R. VRIN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ εξετάζουμε αγορές, που έχουν: Κάποια χαρακτηριστικά ανταγωνισμού και Κάποια χαρακτηριστικά μονοπωλίου. Αυτή η δομή αγοράς ονομάζεται μονοπωλιακός ανταγωνισμός, όπου

Διαβάστε περισσότερα

2. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι:

2. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 η Σειρά Ασκήσεων 1 Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: q( p) = 1000 50 p Υποθέτουμε αρχικά ότι υπάρχει μία επιχείρηση στην αγορά και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ECΟ465) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΡΟΣ B

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ECΟ465) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΡΟΣ B ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ECΟ465) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΡΟΣ B 1 ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ o Θα κάνουμε τις εξής υποθέσεις: Υπάρχει μια υπηρεσία τηλεπικοινωνίας (για παράδειγμα,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως,

Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως, Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως, αντιμετωπίζει μια πλήρως ελαστική (οριζόντια) καμπύλη ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία: dq1 dq1 dq1 P1 E1. dq2 dq2 dq2 P2 E2 1 1 P E E. d π dp dc dq dq dq. dp dc dq dq

Θεωρία: dq1 dq1 dq1 P1 E1. dq2 dq2 dq2 P2 E2 1 1 P E E. d π dp dc dq dq dq. dp dc dq dq Θεωρία: Θέµα ο Η συνάρτηση κέρδους του µονοπωλητή ο οποίος πραγµατοποιεί διάκριση τιµών τρίτου βαθµού µεταξύ δύο αγορών και είναι η π µε τύπο π (, ) = R ( ) + R ( ) C( + ) Συνθήκες α' τάξης = R ' C ' =

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψωνιακή Ισορροπία

Μονοψωνιακή Ισορροπία Μονοψωνιακή Ισορροπία - Αν η αγορά εργασίας είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένο το μισθό και, επομένως, αντιμετωπίζει μια πλήρως ελαστική (οριζόντια) καμπύλη προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

- Παράδειγμα 2. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να

- Παράδειγμα 2. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να - Παράδειγμα. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να αποκρούσει ένας τερματοφύλακας. - Αν οι δύο παίκτες επιλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Μονοπώλιο 1. Χωρίς διάκριση τιμών Καταναλωτές Χ D (P) U(, m) = B() + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Καταναλωτές λήπτες τιμών Παραγωγοί : 1 επιχείρηση Γνωρίζει Χ D (P) ή P D () Έχει συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας

Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας - Πρόβλημα Καταναλωτή: Επιλογή καταναλωτικού συνδυασμού x=(x, x ) υπό ένα σύνολο φυσικών, θεσμικών και οικονομικών περιορισμών κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά

Διαβάστε περισσότερα

Εργοδοτικές Εισφορές και Φορολογία στους Εργάτες

Εργοδοτικές Εισφορές και Φορολογία στους Εργάτες Εργοδοτικές Εισφορές και Φορολογία στους Εργάτες Έστω μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές: 1 και. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ (ή: την εργασία ) και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Ρεβέκκα Χριστοπούλου Εαρινό εξάμηνο 2017 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διαφοροποίηση προϊόντων Μέχρι τώρα περιγράψαμε: τον πλήρη ανταγωνισμό ως μια αγορά με πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

To 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας

To 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας o 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας - Το 1 ο Θεώρημα Ευημερίας (FW) εξασφαλίζει ότι η ανταγωνιστική ισορροπία είναι άριστη κατά Pareto αλλά δεν εξασφαλίζει μια ίση διανομή των οικονομικών οφελών μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης (2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης - Αν η αγορά του προϊόντος είναι µονοπωλιακή, η επιχείρηση επιλέγει την τιµή (p) του προϊόντος κατά τρόπο ώστε να µεγιστοποιεί τα κέρδη της θεωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης

Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης - Στο εξής, συμβολίζουμε την ποσότητα του καταναλωτικού αγαθού με q. - Έστω ότι η συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης είναι: q=f(k,l),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  Facebook: Didaskaleio Foititiko Άσκηση. «Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται στον κλάδο της γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φαινομενικά παράδοξο να ευημερούν οι αγρότες περισσότερο όταν οι σοδειές τους δεν είναι καλές, και να πλήττονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Κόστους

Ελαχιστοποίηση του Κόστους Ελαχιστοποίηση του Κόστους - H ανάλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του κόστους παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους: (1) Επιτρέπει τη διατύπωση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Σηματοδοτικά Παίγνια και Τέλεια Μπεϊζιανή Ισορροπία

Σηματοδοτικά Παίγνια και Τέλεια Μπεϊζιανή Ισορροπία Σηματοδοτικά Παίγνια και Τέλεια Μπεϊζιανή Ισορροπία - Ορισμός. Ένα παίγνιο ονομάζεται παίγνιο πλήρους πληροφόρησης (game of complete information) όταν κάθε παίκτης διαθέτει πλήρη πληροφόρηση για τις συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο

Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Εκδόσεις Κριτική Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο Ύλη για τη Μίκρο ΙΙ: κεφάλαιο 28.1 έως και 28.9 Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο Cournot Stackelberg Bertrand

Διαβάστε περισσότερα

Κατώτατος Μισθός. - Οι περιουσίες των καταναλωτών παριστάνονται από τα διανύσματα:

Κατώτατος Μισθός. - Οι περιουσίες των καταναλωτών παριστάνονται από τα διανύσματα: Κατώτατος Μισθός Έστω μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές: και. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό Α. - Οι προτιμήσεις των καταναλωτών παριστάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1]

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1] ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Θέµα ο. (α) Η µονοπωλιακή επιχείρηση µεγιστοποιεί το κέρδος της οποίο δίνεται από τη συνάρτηση π µε τύπο π ( ) = (6 ), δηλαδή λύνει το πρόβληµα max. π ( ) = (6 ) π '( ) =

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό - Ορισμός. Μια ανταγωνιστική οικονομία που διέπεται από το θεσμό της ατομικής ιδιοκτησίας είναι μια οικονομία όπου: (i)

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p *

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p * Διάκριση Τιμών - Μέχρι τώρα, υποθέσαμε ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση πουλάει όλες τις μονάδες του αγαθού σε μια ενιαία τιμή (uniform price) p. Μονοπωλιακή Ισορροπία: Σημείο Μ (q,p ). p, R, C Α p 0 Ζ C(

Διαβάστε περισσότερα

Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης

Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης - Μπορούμε να διατυπώσουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών και να βρούμε τις συναρτήσεις ζήτησης εισροών, τη συνάρτηση προσφοράς και τη συνάρτηση κερδών της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Συνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto Συνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή τους στις διάφορες αγορές. - Τα οικονομικά υποδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Ακρότατα συναρτήσεων δύο μεταβλητών Συνάρτηση παραγωγής Ελαστικότητα Μακροοικονομικό μοντέλο Μεγιστοποίηση κερδών ακρότατα Για να βρούμε τα ακρότατα μίας συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές

Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές 1. Παρακίνηση: Στήριξη τιμών αγροτικών προϊόντων 2. Νεκρή ζημία: «Μία αγορά τέλειου ανταγωνισμού χωρίς παρέμβαση μεγιστοποιεί τι συνολικό πλεόνασμα» 3. Κυβερνητική παρέμβαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Notes. Notes. Notes. Notes

Notes. Notes. Notes. Notes Αγορές - Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 6 Δεκεμβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Αγορές - 6 Δεκεμβρίου 2012 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαμε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές. Μία συνέπεια των

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 1 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων Περιεχόμενα διάλεξης Υπόδειγμα για τη χωροθέτηση της παραγωγής Weber και Moses Ανάλυση της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητες Ζήτησης

Ελαστικότητες Ζήτησης Ελαστικότητες Ζήτησης - Η ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας x σε μεταβολές της τιμής μπορεί να μετρηθεί άμεσα από το λόγο Δx / Δ (ήαπότην παράγωγο x / ). - Αυτό το μέτρο ευαισθησίας έχει το μειονέκτημα

Διαβάστε περισσότερα

Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ. Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ. Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2. Οικονοµική Θεµελίωση: Δοµές Αγοράς Χ. Μήλλιου - ΟΠΑ 2 Αγορά Τι είναι η αγορά; Στην αγορά κάθε προϊόντος υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C Διάρκεια Εξέτασης: 10 Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Απαντήστε με σαφήνεια και σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε διαγράμματα φροντίστε να είναι ευανάγνωστα και πλήρη. Κατανείμετε ανάλογα το

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία παραγωγού. Μικροοικονομική Θεωρία Ι / Διάλεξη 11 / Φ. Κουραντή 1

Θεωρία παραγωγού. Μικροοικονομική Θεωρία Ι / Διάλεξη 11 / Φ. Κουραντή 1 Θεωρία παραγωγού Σκοπός: Μεγιστοποίηση κερδών (υπάρχουν κι άλλοι σκοποί, π.χ. ένας μάνατζερ επιδιώκει την μεγιστοποίηση εσόδων κτλ. Τελικά όμως σκοπεύει στην μεγιστοποίηση των κερδών για να μπορέσει να

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Επισκόπηση Τύποι οικονομιών κλίμακας Τύποι ατελούς ανταγωνισμού Ολιγοπώλιο και μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εισαγωγικά Στο μάθημα αυτό θα συζητήσουμε την σπουδαιότητα την οποία έχει ο πλήρης προσδιορισμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων Θα εξετάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ιδάσκων: Ε. Πετράκης. Επαναληπτική Εξέταση: 15/09/99 Απαντήστε στα τρία από τα τέσσερα θέµατα. Όλα τα υποερωτήµατα βαθµολογούνται το ίδιο. 1. Θεωρήσατε ένα ολιγοπωλιακό κλάδο όπου τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Εάν D(p) = 20 2p η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος 2016-17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass) 1 ιάλεξη2 Ανταγωνισμός, οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός.

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός. Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης υνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto υνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων

Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων Μεγιστοποίηση κερδών Διάθεση προϊόντος με δύο συναρτήσεις ζήτησης Οριακά έσοδα σε σχέση με ελαστικότητα Εύρεση πεδίου ορισμού Επιβολή φόρου Σημείο μεγιστοποίησης κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. x 300 = = = Άσκηση 3.1

Κεφάλαιο 3. x 300 = = = Άσκηση 3.1 Άσκηση. Κεφάλαιο Έστω χ η πόσοτητα ενός αγαθού που παράγει μια επιχείρηση. Η κάθε μονάδα αυτής της ποσότητας μπορεί να πουλήθει στην τιμή που δίνεται από τη συνάρτηση P = 00. Το συνολικό κόστος για την

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ότι έχουµε 2 µάρκες υπολογιστών: A (Apricot), B (Banana) [ ιαρκή Αγαθά].

Έστω ότι έχουµε 2 µάρκες υπολογιστών: A (Apricot), B (Banana) [ ιαρκή Αγαθά]. 2.2. ΥΟΠΩΛΙΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Έστω ότι έχουµε 2 µάρκες υπολογιστών: (pricot), (anana) [ ιαρκή Αγαθά]. Υποθέτουµε µηδενικό κόστος παραγωγής και P, P, οι τιµές για το Α, αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο πακέτο ασκήσεων

Πρώτο πακέτο ασκήσεων ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 08-09 Αν. Παπανδρέου, Φ. Κουραντή, Ηρ. Κόλλιας Πρώτο πακέτο ασκήσεων Προθεσμία παράδοσης Παρασκευή Απριλίου. Θα υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner ιαφήµιση Βασικά Ερωτήµατα: Γιατί κάποιοι κλάδοι διαφηµίζουν εντατικά τα προϊόντα τους; Γιατί η ένταση της διαφήµισης διαφέρει µεταξύ βιοµηχανικών κλάδων; Η Ένταση της ιαφήµισης (I ) ορίζεται ως ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ . ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Μέγιστα και Ελάχιστα Συναρτήσεων Χωρίς Περιορισμούς Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής Εστω f ( x) είναι συνάρτηση μιας μόνο μεταβλητής. Εστω επίσης ότι x είναι ένα σημείο στο πεδίο ορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ένθετο Κεφάλαιο ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μικροοικονομική Ε. Σαρτζετάκης 1 Καταναλωτική συμπεριφορά Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ43. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ43. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ43 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 ΑΣΚΗΣΗ Νο 1 (20%) ΟΔΗΓΙΑ: Σε κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής επιλέγετε μία απάντηση, και η επιλογή σας σημειώνεται με 1 στο αντίστοιχο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Ζήτηση και Κόστος στη Μονοπωλιακή Αγορά Συνάρτηση Ζήτησης Q=A-bP ή P=(A-Q)/b Συνολικά Έσοδα (TR) TR=PQ=Q(Α-Q)/b

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2 5/9/2002 Απαντήστε σε μια από τις δυο ερωτήσεις. 3. Να υπολογιστεί η ανταγωνιστική ισορροπία και τα σημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2 5/9/2002 Απαντήστε σε μια από τις δυο ερωτήσεις. 3. Να υπολογιστεί η ανταγωνιστική ισορροπία και τα σημεία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5/9/00 Απαντήστε σε μια από τις δυο ερωτήσεις. 1.Θεωρουμε οικονομία αποτελούμενη από ένα καταναλωτή, με προτιμήσεις U log+ logx,και περιουσία μόνο μια μονάδα του αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τέσσερις βασικές μορφές οργάνωσης της αγοράς: ο πλήρης ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27 Διάλεξη 8 Ολιγοπώλιο VA 27 Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από μια και μόνο επιχείρηση. Ένα δυοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από δυο επιχειρήσεις. Ένα ολιγοπώλιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ ΕΚΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος Γ - Δημόσια Οικονομική

Τόμος Γ - Δημόσια Οικονομική Τόμος Γ - Δημόσια Οικονομική 1. Η καμπύλη δυνατοτήτων χρησιμότητας δύο καταναλωτών, του Α και του Β, δίνεται από τη σχέση 2U A + U B = 250, όπου U A είναι η χρησιμότητα του καταναλωτή Α, και U B είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Άσκηση 5 Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 και u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 Ω = (2,0) Ω = (0,1) και το αρχικό απόθεμα και. Να προσδιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων 1. Τέλειος Ανταγωνισμός και Μονοπώλιο 1Α. Επιλογή του Παραγόμενου Προϊόντος εκ μέρους της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης - Υποθέτουμε ότι υπάρχει μια επιχείρηση στην

Διαβάστε περισσότερα