Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2

4 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες Τιμή Ευαισθησία ίκαια Μεταχείριση Στόχοι Κατάσταση * Μερίδιο Αγ. * Κόστος Κατάσταση *Μερίδιο Αγοράς *Κόστος Συνεργασία ιαφοροποίηση Κανάλια ιανομής Επιχείρησης, Στόχοι 3 Μεταβλητά Κόστη

5 Παράδειγμα Στρατηγικής & Τιμολόγησης 4

6 Παράδειγμα Σημαντικότητας Τιμής Έστω ότι μία επιχείρηση έχει περιθώριο κέρδους 8%. Εάν η επιχείρηση αυτή μπορούσε να αυξήσει την τιμή πώλησης κατά 1% χωρίς να επηρεαστούν καθόλου οι πωλήσεις, τι θα σήμαινε αυτό στην κερδοφορία; 5

7 Παράδειγμα Σημαντικότητας Τιμής Έστω ότι μία επιχείρηση έχει περιθώριο κέρδους 8%. Εάν η επιχείρηση αυτή μπορούσε να αυξήσει την τιμή πώλησης κατά 1% χωρίς να επηρεαστούν καθόλου οι πωλήσεις, τι θα σήμαινε αυτό στην κερδοφορία; Πωλήσεις: Χ Περιθώριο: 0.08Χ Κόστος: 0.92Χ Νέες Πωλήσεις: 1.01Χ Κόστος: 0.92Χ (δεν μεταβάλλεται) Νέο Περιθώριο: 0.09Χ Αύξηση Περιθωρίου: 100x( )/0.08Χ=12.5% 6

8 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Τιμή Εσωτερικοί (Εταιρικοί) Παράγοντες Αποφάσεις Εξωτερικοί (Περιβαλλοντικοί) Παράγοντες 7

9 Τιμολόγηση με Βάση την Αξία Προϊόντική Προσέγγιση Πελατοκεντρική Προσέγγιση Προϊόν Κόστος Τιμή Πελάτες Αξία Τιμή Αξία Κόστος Πελάτες Προϊόν 8

10 Καμπύλη Προσφοράς Τιμή P Ποσότητα Q 9

11 Καμπύλη ς P a A Τιμή P P b B Ποσότητα Q Q Για να μπορέσει να πουλήσει το προϊόν Α Q τεμάχια, θα πρέπει να ρίξει περισσότερο την τιμή του από το Β 10

12 Καθορισμός Τιμής από τις Καμπύλες Προσφοράς & ς Τιμή P Τιμή Άνω του Σημείου Ισορροπίας Τιμή Ισορροπίας Τιμή Κάτω του Σημείου Ισορροπίας Υπερβαίνουσα Προσφορά Υπερβαίνουσα Προσφορά Πτώση Τιμής Αύξηση Τιμής Ποσότητα Q 11

13 Επίδραση Αύξησης της ς Τιμή P Προσφορά Αυξημένη Ποσότητα Q Αύξηση της ζήτησης οδηγεί σε αύξηση των τιμών και αύξηση της προσφοράς σε μία ιδανική αγορά 12

14 Επίδραση Αύξησης της Προσφοράς Τιμή P Προσφορά Αυξημένη Προσφορά Ποσότητα Q Αύξηση της προσφοράς οδηγεί σε μείωση των τιμών και αύξηση της ζήτησης σε μία ιδανική αγορά 13

15 Επίδραση Μείωσης της ς Τιμή P Προσφορά Μειωμένη Ποσότητα Q Μείωση της ζήτησης οδηγεί σε μείωση των τιμών και μείωση της προσφοράς σε μία ιδανική αγορά 14

16 Επίδραση Μείωσης της Προσφοράς Τιμή P Μειωμένη Προσφορά Προσφορά Ποσότητα Q Μείωση της προσφοράς οδηγεί σε αύξηση των τιμών και μείωση της ζήτησης σε μία ιδανική αγορά 15

17 Τιμολόγηση σε ιαφορετικές Καθαρός Ανταγωνισμός Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός ιαφορετικοί Τύποι Αγορών Ολιγοπωλιακός Ανταγωνισμός Καθαρό Μονοπώλιο 16

18 Τιμολόγηση σε Μονοπωλιακές Η εταιρεία που δρα σε μονοπωλιακές αγορές έχει ελεύθερο το πεδίο για την τιμολόγηση των προϊόντων της, ειδικά όταν η είσοδος νέων παικτών είναι δύσκολη Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο κέρδος και όχι στην τιμή, με αποτέλεσμα να επιδιώκεται το ελάχιστο μοναδιαίο κόστος Παράγεται η κατάλληλη ποσότητα σε σχέση με τη ζήτηση, ώστε η τιμή να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και να επιτυγχάνονται τα υψηλότερα δυνατά περιθώρια κέρδους Σε κάθε περίπτωση μονοπωλιακής αγοράς, ο παίκτης θα πρέπει να μην παραβαίνει πολιτικούς και κοινωνικούς κανόνες (για παράδειγμα, πραγματοποίηση πωλήσεων με υπερβολικά κέρδη σε βάρος του καταναλωτή) 17

19 Τιμολόγηση σε Ολιγοπωλιακές Οι συμμετέχοντες σε μία ολιγοπωλιακή αγορά που δρουν σε συνεννόηση οδηγεί σε μονοπώλιο Ειδικό νομοθετικό καθεστώς ρυθμίζει τους κανόνες που απαγορεύουν τέτοιου είδους κινήσεις Η προσπάθεια των παικτών στο ολιγοπώλιο είναι να επισκιαστούν οι ανταγωνιστές Είναι σπάνια η περίπτωση ο ανταγωνισμός να καταλήξει σε πόλεμο τιμών Τελικά, δημιουργείται μία έντονη σχέση αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των ανταγωνιστών Οι τιμές διαμορφώνονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να επιτευχθεί μία σταθερή ζήτηση και να επιτευχθούν λογικές οικονομίες κλίμακας 18

20 Κοστολόγηση Η τιμολόγηση, αν και επηρεάζεται από την κοστολόγηση, είναι μία εντελώς διαφορετική διαδικασία Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι τιμολόγησης, κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζει θετικά και αρνητικά ύο δημοφιλείς μέθοδοι τιμολόγησης είναι η μέθοδος cost plus και η μέθοδος τιμολόγησης με βάση την αξία (value-based pricing) 19

21 Τιμολόγηση με τη Μέθοδο Cost Plus Τιμή & Ποσότητα Έστω ότι οι εκτιμώμενες πωλήσεις είναι 100 τεμάχια Εάν το κόστος ανά μονάδα είναι 10 και το περιθώριο 20%, η τιμή με τη μέθοδο cost plus είναι 12 Έστω ότι οι πραγματικές πωλήσεις είναι 80 τεμάχια Το νέο κόστος έστω ότι γίνεται 11, οπότε με βάση τη μέθοδο cost plus, η νέα τιμή γίνεται 13.2 Το ερώτημα είναι πόσα τεμάχια εκτιμάται να πωληθούν την επόμενη περίοδο; Άλλες κριτικές της μεθόδου cost plus είναι ο ανακριβής τρόπος υπολογισμού του κόστους ανά προϊόν και η πιθανότητα κατάληξης σε πολύ υψηλή τιμή ακατάλληλη για τον πελάτη 20

22 Προσδιορισμός Νεκρού Σημείου Κόστος ( 000) 1,200 1, Κέρδος - Στόχος ( 200,000) Συνολικό Εισόδημα Συνολικό Κόστος Σταθερό Κόστος Όγκος Πωλήσεων (000 Τμχ.) 21

23 Επίδραση Τιμολόγησης στο Νεκρό Σημείο Έσοδα & Κόστος 2 1 P h P 3 Κόστος P l Q h Q Ποσότητα Q Q l 22

24 Τιμή & Κύκλος Ζωής Προϊόντος (1/2) : Συνήθως χρησιμοποιείται η πολιτική της υψηλής τιμής, αφού οι νεωτεριστές (innovators) που είναι οι πρώτοι δοκιμαστές των προϊόντων δεν είναι ευαίσθητοι στις υψηλές τιμές. Ανάπτυξη: Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της τιμής και η αποδοχή του προϊόντος στην αγορά. Θα πρέπει να τονιστεί η άυλη αξία του προϊόντος ώστε οι πιέσεις στις τιμές να μειωθούν. Ωριμότητα: εν επιδιώκεται συνήθως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τιμή αλλά διατήρηση της θέσης στα επικερδή τμήματα της αγοράς. Αρχίζει η τελική εκμετάλλευση του προϊόντος ώστε να εξασφαλιστούν εισοδήματα που θα στηρίξουν τη δημιουργία νέων προϊόντων 23

25 Τιμή & Κύκλος Ζωής Προϊόντος (2/2) Παρακμή: Οι πωλήσεις συνήθως σταθεροποιούνται και η τιμολογιακή πολιτική γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Σε συνεργασία με τη ιεύθυνση Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων θα πρέπει να διαμορφωθεί η τελική τιμολογιακή πολιτική, ανάλογα με την εκτιμώμενη εναπομένουσα ζωή του προϊόντος (π.χ. τελική εκμετάλλευση cash cows μέσω προσφορών). Πτώση: Με την απόσυρση του προϊόντος στην τελευταία φάση του κύκλου ζωής, η τιμολογιακή πολιτική δεν μπορεί να επιτύχει πολλά πράγματα. Θα πρέπει να κάνει ευκολότερη όσο είναι δυνατό την απόσυρση του προϊόντος ώστε οι πιστοί πελάτες να μην απογοητευτούν και να μην βλαφτεί το όνομα της εταιρείας 24

26 Πορτφόλιο Προϊόντων Πωλήσεις Προϊόν Α Προϊόν Β Προϊόν Γ Κόστος Προϊόν Σήμερα Χρόνος Τ Πρόγνωση Πωλήσεων Η πολιτική των τιμών θα πρέπει να αντιμετωπίζει το σύνολο των διαθέσιμων προϊόντων 25

27 Τιμολόγηση Ανάλογα με την Εξέλιξη της Επιχείρησης Παλαιά Στοιχειώδης Ώριμη Προχωρημένη Τιμολόγηση με Βάση το Κόστος Στάδια Εξέλιξης Τιμολόγηση με Βάση τον Ανταγωνισμό Τιμολόγηση με Βάση την Αντιληπτή Αξία Τιμολόγηση με Βάση την Προστιθέμενη Αξία 26

28 Η Τιμή από την Οπτική του Πελάτη Η αλλαγή της τιμής δεν έχει πάντοτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα που προβλέπει η οικονομική θεωρία Σε αρκετές περιπτώσεις, η τιμή συνδέεται άμεσα με το status των προϊόντων Είναι διαφορετικό θέμα τα πλεονεκτήματα (advantages) του προϊόντος και διαφορετικό τα οφέλη του (benefits) Το Marketing θα πρέπει να ξεχωρίζει τα πλεονεκτήματα από τα οφέλη ώστε να ακολουθεί την κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική 27

29 Τιμολογιακή Πολιτική & Image ιαφοροποίηση Τιμής Υψηλή Χαμηλή Α Σπάνια Περίπτωση Γ Β Περίπτωση υνατών Προϊόντων Δ Περίπτωση Προϊόντων Me Too Σπάνια Περίπτωση Χαμηλή Υψηλή ιαφοροποίηση Προϊόντος / Εικόνας 28

30 Τιμολογιακή Πολιτική Νέων Προϊόντων Πολιτική «Ξαφρίσματος» (Skimming Pricing Policy) Τιμολόγηση νέου προϊόντος σε υψηλές τιμές με στόχο την γρήγορη αποκόμιση κέρδους από την αγορά - στόχο Πολιτικής Διείσδυσης (Penetration Pricing Policy) Τιμολόγηση νέου προϊόντος σε χαμηλές τιμές με στόχο την γρήγορη απόκτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς 29

31 Τιμολογιακή Πολιτική ιόρθωσης Τιμών Εκπτώσεις Αξία Ποσότητα Εποχικότητα Λειτουργικότητα Προσφορά ιαμόρφωση Τιμών Τμηματοποίηση Ψυχολογία Πελάτης Μορφή Τόπος Χρόνος 30

32 Ο Ρόλος των Εκπτώσεων Εκπτώσεις συνήθως παρέχονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: πελατών σε μεγάλες ποσότητες Πωλήσεις εκτός εποχής (off-season sales) με πληρωμή μετρητοίς Οι εκπτώσεις είναι μία τακτική που αυξάνει τον όγκο πωλήσεων, εξισορροπεί την εποχικότητα και ρυθμίζει τις χρηματοροές Οι εκπτώσεις πρέπει να δίνουν κίνητρα στον πελάτη ανάλογα με τις διορθωτικές κινήσεις που θέλει να πραγματοποιήσει η επιχείρηση Η χρήση των εκπτώσεων θέλει μεγάλη προσοχή διότι μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων και κερδών 31

33 Το Θερμόμετρο της Τιμολόγησης... Μέση Τιμή Μικρή Προσφορά Image Προϊόντος Σημαντική ιαφοροποίηση Εκμετάλλευση Αγοράς (milking) Υψηλό Κόστος Έλλειψη ιαφοροποίησης Στρατηγική Αύξησης Μεριδίου Αγοράς Προϊόν «Loss Leader» Υπερπροσφορά 32

34 Βήματα Αποφάσεως Τιμολόγησης Προσδιορισμός Αξίας κατά τον Πελάτη Εντοπισμός Διαφοροποιήσεων Καθορισμού Αξίας Πρόβλεψη Αντίδρασης Ανταγωνιστών Έλεγχος Τιμολογήσεων Προσδιορισμός Ευαισθησίας Πελάτη στην Τιμή Προσδιορισμός Συναισθηματικής Αντίδρασης Πελάτη Προσδιορισμός Βέλτιστης Δομής Τιμολόγησης Ανάλυση Τελικών Ωφελειών 33

35 Καμπύλη Αντίδρασης ς σε Αλλαγές στην Τιμή Ψηφιακές Κάμερες % Πιθανών Τιμή Αγοραστών 34

36 Μεταβολή της Τιμής & Ιστορικά εδομένα Όγκος (Εκ. Μονάδες) Όγκος Πωλήσεων Κέρδος Δείκτης Κέρδους Τιμή 35

37 Ερωτήσεις... 36

38

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Βενέτης Ιούνιος 2009 1 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουτσουριδάκη Κλειώ Μαρίνα (Α.Μ.:381)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Data Mining & CRM. «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)»

Data Mining & CRM. «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)» «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)» 1 Πίνακας Περιεχομένων: 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Πρόλογος... 4 1.2 Στόχοι της εργασίας... 4 1.3 Δομή της εργασίας... 5 2.Το

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΣ:ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Οι (Θεμελιώδεις) Βάσεις του Μάρκετινγκ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Οι (Θεμελιώδεις) Βάσεις του Μάρκετινγκ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Οι (Θεμελιώδεις) Βάσεις του Μάρκετινγκ 1 Βασικά σημεία αναφοράς/χαρακτηριστικά και ορισμοί Η παγκοσμιοποίηση και η πληροφορία αποτελούν τα κεντρικά ζητήμτα της αγοράς τα τελευταία είκοσι πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ MARKETING

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ MARKETING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ MARKETING ΜΑΝΩΛΗΣ Λ. ΒΟΤΣΗΣ B.S.Bus.Adm. The Ohio State University Columbus, Ohio, USA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Ανάπτυξη Στρατηγικών και Σχεδίων Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος Πίνακας Περιεχομένων Μάρκετινγκ και αξία στον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.1 Από το μάκρο στο μίκρο περιβάλλον

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.1 Από το μάκρο στο μίκρο περιβάλλον ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.1 Από το μάκρο στο μίκρο περιβάλλον 2.2 Το μάκρο περιβάλλον 2.2.1 Ανάλυση μακροπαραγόντων 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Του: Γιάννη Πορφυρίδη* Περίληψη Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα