Στρογγυλή Τράπεζα της ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ και του ερευνητικού προγράµµατος ACCEPT PLURALISM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρογγυλή Τράπεζα της ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ και του ερευνητικού προγράµµατος ACCEPT PLURALISM"

Transcript

1 Στρογγυλή Τράπεζα της ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ και του ερευνητικού προγράµµατος ACCEPT PLURALISM Η ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ και το ερευνητικό πρόγραµµα ACCEPT PLURALISM που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσαν στις 20 εκεµβρίου µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα του Μετανάστη (18 εκεµβρίου) µια Στρογγυλή Τράπεζα µε θέµα την πολιτισµική διαφορετικότητα στην ελληνική κοινωνία του 21 ου αιώνα και πιο συγκεκριµένα τις στάσεις της ελληνικής κοινωνίας προς την διαφορετικότητα αυτή. Στον εναρκήριο χαιρετισµό του ο Κωστής Παπαϊωάννου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα, τόνισε πόσο σηµαντικό είναι να συζητηθεί το θέµα της πολιτισµικής διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία και να αναγνωρισθούν οι µετανάστες σαν ενεργά µέλη της. Σηµείωσε ότι η Ελλάδα µπαίνει στη νέα δεκαετία µε ένα νέο νόµο περί πολιτογράφησης αλλά και αντιµετωπίζοντας σηµαντικές προκλήσεις µη νόµιµης µετανάστευσης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ασύλου καθώς και συνολικά της κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταναστών. Την πρώτη ενότητα της Στρογγυλής Τράπεζας συντόνισε ο δηµοσιογράφος Φίλιος Στάνγκος που τόνισε πόσο επίκαιρη είναι η συζήτηση αυτή σήµερα και θύµισε την ανάγκη ικανοποίησης του πάγιου αιτήµατος των µουσουλµάνων που κατοικούν στην Αθήνα για την έγερση ενός επίσηµου χώρου λατρείας (τζαµιού). Το ζήτηµα αυτό ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο και πάλι µε την δηµόσια προσευχή των µουσουλµάνων στις 18 Νοεµβρίου, µέρα του Άιντ (σηµαντικής µουσουλµανικής θρησκευτικής εορτής που σηµατοδοτεί το τέλος του Ραµαζανιού), στις πλατείες της Αθήνας. Η Άννα Τριανταφυλλίδου, καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και Συντονίστρια του ερευνητικού προγράµµατος ACCEPT PLURALISM, παρουσίασε πώς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις της εθνοτικής, πολιτισµικής και θρησκευτικής διαφορετικότητας. Καταρχήν η Άννα Τριανταφυλλίδου τόνισε ότι το ερώτηµα πόση ετερότητα µπορούν να «χωρέσουν» οι ευρωπαϊκές δηµοκρατικές φιλελεύθερες κοινωνίες είναι ρητορικό. εν υπάρχει µια συγκεκριµένη «ποσότητα» ή «ποιότητα» διαφορετικότητας που να είναι αρκετή ή υπερβολική σε κάθε κοινωνία. Το ερώτηµα απαντάται σε κάθε κοινωνία, και κάθε ιστορική στιγµή µε διαφορετικό τρόπο. Η οµιλήτρια τόνισε ότι η Μ. Βρεττανία εµµένει στο µοντέλο της πολυπολιτισµικότητας, παρά τις εσωτερικές επικρίσεις που αυτό δέχτηκε κατά την τελευταία δεκαετία µε την άνοδο της διεθνούς τροµοκρατίας. Το µοντέλο αυτό αποδέχεται όχι µόνο την ατοµική αλλά και την συλλογική πολιτισµική και θρησκευτική ετερότητα σαν κοµµάτι της κοινωνίας και τείνει να την ενσωµατώσει στους θεσµούς και τις δηµόσιες πολιτικές, καθώς και µακρόπροθεσµα στην αυτοαντίληψη της κοινωνίας του τι σηµαίνει να είσαι βρεττανός. Η Γαλλία αντίθετα τονίζει σαν βάση της εθνικής συνοχής µια κοινή πολιτική κουλτούρα που βασίζεται στον απόλυτο χωρισµό κράτους και εκκλησίας, δηµόσιας ζωής και ιδιωτικής πολιτισµικής διαφορετικότητας. Στα πλαίσια αυτού του ρεπουµπλικανικού µοντέλου οι πολίτες

2 καλούνται να αφοµοιωθούν στην κοινή πολιτειακή κουλτούρα (civic culture) κρατώντας τις πολιτισµικές και θρησκευτικές τους παραδόσεις για την ιδιωτική τους ζωή. Η οµιλήτρια τόνισε ότι τα δύο µοντέλα αν και αρκετά διαφορετικά δίνουν πειστικές απαντήσεις στις προκλήσεις της διαφορετικότητας χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν έχουν και αρκετές αδυναµίες. Και τα δύο µοντέλα αυτά χαρακτηρίζονται πάντως από µια φιλελεύθερη πολιτική πολιτογράφησης. Κατόπιν η κ. Τριανταφυλλίδου σχολίασε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Γερµανία σήµερα, χώρα που, αντίθετα µε τις δηλώσεις της καγκελαρίου Μέρκελ, δεν υιοθέτησε ποτέ το µοντέλο της πολυπολιτισµικότητας αλλά αντίθετα αρνήθηκε επί µακρόν να αναγνωρίσει ότι ο πληθυσµός της είχε γίνει πολυπολιτισµικός ντε φάκτο, λόγω της οικονοµικής µετανάστευσης στην µεταπολεµική περίοδο. Η οµιλήτρια τόνισε ότι η γερµανική πολιτική στηρίζεται στην άποψη ότι η επιτυχηµένη ενσωµάτωση των παιδιών µεταναστευτικών οικογενειών στα σχολεία και η επιτυχής τους αποφοίτηση από αυτά θα οδηγήσει αντίστοιχα στην οµαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας και µέσα από αυτή στην κοινωνική ένταξη (integration). Η προσέγγιση αυτή προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει δώσει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα αφού η δεύτερη και τρίτη γενιά µεταναστών εξακολουθούν να είναι και να αισθάνονται κοινωνικά και οικονοµικά περιθωριοποιηµένοι. Τέλος ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση της Ολλανδίας µιας από τις σηµαντικότερες χώρες αποδέκτες οικονοµικής µετανάστευσης που πρωτοστατούσε στις πολυπολιτισµικές πολιτικές την δεκαετία του 80 και του 90, και η οποία πέρασε εξαιρετικά γρήγορα από την πολυπολιτισµικότητα των παράλληλων θεσµών στην δυσανεξία της πολιτισµικής και θρησκευτικής διαφορετικότητας Η κ. Τριανταφυλλίδου παρουσίασε µε συντοµία την έννοια της ανοχής ή ανεκτικότητας (tolerance) H βασική έννοια της ανοχής/ανεκτικότητας ορίζεται ως Ο X ανέχεται τον Y, όπου: Ο X αποδοκιµάζει τον Y. Ο X έχει την δύναµη να επέµβει και να εµποδίσει τον Y αλλά αποφασίζει να µην το κάνει. Βασικό πλεονέκτηµα της ανεκτικότητας ή ανοχής είναι ότι έχει εκτεταµένο πεδίο εφαρµογής και µπορεί να βοηθήσει στην διευθέτηση κοινωνικών εντάσεων. Το βασικό της µειονέκτηµα είναι ότι δεν απαντά στο αίτηµα µεταναστευτικών πληθυσµών και µειονοτήτων για σεβασµό της διαφορετικότητας τους ούτε για ενσωµάτωση των δικών τους χαρακτηριστικών στην αυτοαντίληψη του έθνους και της πολιτείας Υπάρχουν δύο είδη ανοχής/ανεκτικότητας προς την ετερότητα: η φιλελεύθερη ανεκτικότητα: η µη επέµβαση στον τρόπο ζωής ενός ανθρώπου ακόµα και εαν κάποιος διαφωνεί µε αυτόν και τον αποδοκιµάζει και η ισότιµη ανεκτικότητα: αναφέρεται σε θεσµικές ρυθµίσεις και δηµόσιες πολιτικές που καταπολεµούν τα αρνητικά στερεότυπα (κατά των µειονοτήτων), αναγνωρίζουν την συλλογική διαφορετικότητα και στο δηµόσιο χώρο,

3 δηµιουργούν µια κοινή ταυτότητα που αγκαλιάζει όλες τις οµάδες που απαρτίζουν µια κοινωνία Το ερευνητικό πρόγραµµα ACCEPT PLURALISM \ ερευνά εµπειρικά αλλά και εξετάζει τους ηθικούς και πολιτικούς λόγους για τους οποίους ζητείται (για συγκεκριµένα άτοµα, οµάδες ή πρακτικές) Να τις ανεχθούµε ενώ δεν θα έπρεπε να τις ανεχθούµε Να τις ανεχθούµε και θα πρέπει να τις ανεχθούµε Να τις ανεχθούµε ενώ θα έπρεπε όχι απλά να τις ανεχθούµε αλλά να τις αποδεχθούµε, αναγνωρίσουµε και σεβαστούµε Σχολιάζοντας µε συντοµία την περίπτωση της Ελλάδας η οµιλήτρια τόνισε την αντίληψη που υπήρχει ότι το έθνος κράτος είανι οµοιογενές και οµογενές (έλληνες στο γένος, χριστιανοί ορθόδοξοι), µια αντίληψη που αλλάζει κάτω από το βάρος των γεγονότων: 10% του πληθυσµού σήµερα είναι µετανάστες ή απόγονοι µεταναστών. Οι γηγενείς µειονότητες (Τούρκοι και άλλοι Μουσουλµάνοι στην Θράκη, Σλαβοµακεδόνες στην ελληνική Μακεδονία, έλληνες Ροµά) είναι µικροί αριθµητικά πληθυσµοί αλλά αντιµετωπίζονται ως ιδιαίτερα «προβληµατικοί» αφού θεωρείται ότι αντιβαίνουν την αρχική µονοπολιτισµική και µονοθρησκευτική αντίληψη του έθνους. Οι πολιτικές πολιτογράφησης του ελληνικού κράτους µέχρι πρόσφατα (τον Μάρτιο του 2010) βασίζονταν στο δίκαιο του αίµατος και µόνον ενώ οι µετανάστες έχουν αφοµοιωθεί αλλά ως µη ισότιµοι προς τους έλληνες πολίτες πρόκειται για το µοντέλο που οι κοινωνιολόγοι ονοµάζουν περιθωριοποιηµένη αφοµοίωση (segmented assimilation). Η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από δυσανεξία προς την διαφορετικότητα: µεγάλο µέρος της κοινής γνώµης θεωρεί ότι η διαφορετικότητα δεν µας «ανήκει» και ότι η εθνική κουλτούρα (πρέπει να) είναι αµιγής «ξένων» στοιχείων. Η ανυπαρξία συµβουλευτικών και συµµετοχικών θεσµών για τους µεταναστευτικούς πληθυσµούς δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την κοινωνική και πολιτική ενσωµάτωση τους κατέληξε η οµιλήτρια. εύτερος οµιλητής ήταν ο Αχµέντ Μοαβία, συντονιστής του ελληνικού Φόρουµ Μεταναστών µε µακρόχρονη εµπειρία στην κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα. Ο Αχµέντ Μοαβία τόνισε ότι η περίοδος που διανύουµε είναι δύσκολη και ότι τα ζητήµατα της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών βρίσκονται στο προσκήνιο σε πολλές χώρες. Τόνισε ότι οι κοινές κατευθυντήριες γραµµές σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφορούν κυρίως στην ανάγκη εκµάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής από τους µετανάστες αλλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Σηµαντικό ζήτηµα αποτελεί η ενσωµάτωση, κοινωνική και πολιτική, της δεύτερης γενιάς, θέµα το οποίο απασχολεί έντονα αρκετές από τις βορειοευρωπαϊκές χώρες. Καταλήγοντας ο Αχµέντ Μοαβία αναρωτήθηκε τι είναι η διαφορετικότητα και πώς την αντιλαµβάνεται ο καθένας. Μετά τον Αχµέντ Μοαβία παρουσιάστηκε ένας σύντοµος χαιρετισµός από την υφυπουργό Άννα Νταλάρα, υπεύθυνη στο υπουργείο Εργασίας για τα θέµατα µετανάστευσης (η οποία δεν µπόρεσε να παρευρεθεί λόγω παράτασης της συνεδρίασης του Υπουργικού Συµβουλίου το ίδιο απόγευµα). Η κ. Νταλάρα τόνισε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να καταπολεµήσει τον κοινωνικό αποκλεισµό των µετανάστων καθώς και την φτώχεια και να προωθήσει την

4 κοινωνική τους ένταξη. Η υφυπουργός τόνισε ότι το υπουργείο ξεκινά την διερεύνηση και καταγραφή του µεταναστευτικού πληθυσµού και των βασικών χαρακτηριστικών του παράλληλα µε την αεθνική απογραφή του 2011 µε στόχο την συγκρότηση του Πανελλαδικού Μεταναστευτικού Χάρτη. Η καταγραφή αυτή θα επιτρεψει την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες καθώς και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, µε στόχο την δηµιουργία επαρκών και θεσµικά κατοχυρωµένων οργανώσεων µεταναστών. Στην συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν πολλά και σηµαντικά ερωτήµατα όπως τι σηµαίνει πολυπολιτισµικότητα και αν είµαστε όλοι τελικά προϊόντα πολυπολιτισµικών επιδράσεων, ποιο είναι το θεσµικό κριτήριο αναγνώρισης ενός µεταναστευτικού πληθυσµού ως (νέας) µειονότητας; Τι σηµαίνει κοινωνική ένταξη ή ενσωµάτωση και τι σηµαίνει διαφορετικότητα, ποικιλοµορφία ή ετερότητα; Τέθηκε επίσης το ζήτηµα της πολιτικοποίησης του µεταναστευτικού ζητήµατος και ακόµα περισσότερο το ζήτηµα της χρήσης των µεταναστών και των αποδήµων για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής από τα κράτη προέλευσης τους. Τέλος τέθηκε και το θέµα του τι σηµαίνει φιλελεύθερη ανοχή και ποια είναι τα ηθικά και πολιτικά όρια της; Η δεύτερη ενότητα της Στρογγυλής Τράπεζας επικεντρώθηκε στο θέµα της ιδιότητας του πολίτη και τον πρόσφατο νέο νόµο περί πολιτογράφησης που ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή την άνοιξη του Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο Μιχάλης Τρεµόπουλος, αντιπρόεδρος της ΜΚΟ Αντιγόνη και ευρωβουλευτής, τόνισε ότι οι στάσεις των ελλήνων πολιτών προς την ετερότητα εµφανίζονται αντιφατικές. Αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας της κοινής γνώµης έδειξε ότι το 87% των ερωτηθέντων δεν θέλει άλλους µετανάστες στη χώρα, το 85% θεωρεί τις µειονότητες απειλή για το έθνος. Παράλληλα το 80% δηλώνει ότι δεν έχει προβλήµατα σε ατοµικά επίπεδο µε µετανάστες συνανθρώπους του. Η αντιφατική αυτή σταση φαίνεται να επιβεβαιώνει, παρά τις αλλαγές που έχουν συµβεί στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 20 χρόνια, την πίστη στο µοναδικό εθνικό «πεπρωµένο» και στην εθνική «µοναξιά» που οιονεί οι µετανάστες και οι µειονότητες «απειλούν». Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Νίκο Άγκο, δηµοσιογράφος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος τόνισε ότι συχνά αντιµετωπίζουµε τις δικές µας θρησκευτικές παραδόσεις µε περηφάνια σαςν κάτι θετικό που θέλουµε να κρατήσουµε, ενώ τις αντίστοιχες θρησκευτικές παραδόσεις των «άλλων» τις βλέπουµε σαν κάτι κακό, επικίνδυνο, φονταµενταλιστικό. Ο ηµήτρης Χριστόπουλος, επίκουρος καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου, παρουσίασε τα βασικά µοντέλα ιδιότητας του πολίτη και πολιτογράφησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε ότι η ιδιότητα του πολίτη βασίζεται στην παράδοση (η οποία είναι και αυτή δυναµική, όχι στατική), εκφράζεται µε τη νοµοθεσία και εφαρµόζεται µέσα από τη διοικητική πρακτική. Ένα έθνος µπορεί να αλλάξει τον αυτοπροσδιορισµό του και κατά συνέπεια την πολιτική πολιτογράφησης του είτε για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας είτε για λόγους πολιτικού ρεαλισµού. Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι η σηµαντικότερη αλλαγή που έφερε ο νέος νόµος περί πολιτογράφησης στην Ελλάδα είναι η εφαρµογή βασικών κανόνων στην διοικητική πρακτική: και συγκεκριµένα του καθορισµού

5 προθεσµίας µέσα στην οποία η πολιτεία οφείλει να απαντήσει στον αιτώντα, καθώς και το ότι η πολιτεία οφείλει να αιτιολογήσει την αρνητική της απάντηση. Ο ηµήτρης Χριστόπουλος τέλος τόνισε ότι η πολιτική πολιτογράφησης είναι θέµα λαϊκής κυριαρχίας και όχι θεωρητικό ζήτηµα πολιτικής επιστήµης. εύτερη στο πάνελ αυτό µίλησε η Έντα Γκέµι, ερευνήτρια και συντονίστρια στο Στέκι Πολιτισµού Αλβανών Μεταναστών. Η Έντα Γκέµι σχολίασε ότι ο νόµος περί πολιτογράφησης είναι σηµαντικός αν και είναι µόνο η αρχή. Πολλές φορές η δεύτερη γενιά µεταναστών καλείται να αποδείξει την ελληνικότητα της µε τρόπους που δεν ζητείται από τους «γηγενείς» νέους. Σηµείωσε επίσης ότι η ερώτηση «αισθάνεσαι περισσότερο έλληνας ή... αλβανός/γεωργιανός/ουκρανός/πακιστανός» τονίζει έµµεσα ότι δεν µπορείς να είσαι και το ένα και το άλλο. Τέλος παρουσίασε συνοπτικά τα αποτελέσµατα της πολύ πρόσφατης διδακτορικής της έρευνας σε θέµατα κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και συγκεκριµένα σχετικά µε το ζήτηµα της πολιτογράφησης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι ερωτηθέντες, σχεδόνα ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους, βλέπουν την ιδιότητα του έλληνα πολίτη εργαλειακά, σαν ένα µέσο να αποφύγουν την ανασφάλεια και την γραφειοκρατία και να εξασφαλίσουν το µέλλον των παιδιών τους. Πολλοί µάλιστα αµφισβητούν ότι θα καταφέρουν κάποτε να γίνουν ισότιµοι έλληνες πολίτες. Πιστεύουν αντίθετα ότι θα παραµείνουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας ακόµα και αν πολιτογραφηθούν. Σηµαντική ήταν η παρέµβαση και του Ανδρέα Τάκη, Γενικού Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής, και πρώην Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος τόνισε ότι ο όρος µειονότητα εµπεριέχει την έννοια της µειονεξίας καθώς και το ζήτηµα ότι υπάρχουν πολιτικές και αριθµητικές µειονότητες αλλά ότι αυτές δεν ταυτίζονται πάντα. Τόνισε ότι µπορεί να υπάρχουν δύο βασικές απαντήσεις στο θέµα της διαφορετικότητας. Η πρώτη αποσκοπεί στην διατήρηση της διαφορετικότητας και η δεύτερη στην αφοµοίωση της. Στα πλαίσια της βασικής αυτής επιλογής (περί διατήρησης ή αφοµοίωσης) τίθεται και το ζήτηµα της ατοµικής ή συλλογικής διάστασης της διαφορετικότητας. Καταλήγοντας τόνισε ότι ο νέος νόµος περί πολιτογράφησης ορµάται από την παράδοση της «Χάρτας» του Ρήγα δίνοντας έτσι ένα πολιτειακό νόηµα (και πλέον όχι µόνον εθνοτικο-πολιτισµικό) στην ιδιότητα του έλληνα πολίτη. Τόνισε βέβαια ότι ο νόµος δεν µπορεί ποτέ να προβλέψει την πολυπλοκότητα της πραγµατικότητας και ότι παρόλο που η ερµηνευτική εγκύκλιος του νόµου είναι λεπτοµερειακή, δεν είναι εύκολο για τις επιτροπές πολιτογράφησης που εξετάζουν τους αιτούµενους να σχηµατίσουν µια ξεκάθαρη γνώµη και να λάβουν την σχετική απόφαση εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας την αίτηση πολιτογράφησης. Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα θερµή καθώς ο Ανδρέας Τάκης είχε φέρει και συγκεκριµένα παραδείγµατα ανθρώπων που έκαναν αίτηση πολιτογράφησης ενώ δεν φαίνονταν να ενστερνίζονται κάποιες από τις επικρατούσες αξίες της ελληνικής κοινωνίας. Τονίστηκε βέβαια ότι ο νόµος αυτός είναι µόνον η αρχή και φυσικά πολλά θα κριθούν από την εφαρµογή του. Η Στρογγυλή Τράπεζα ολοκληρώθηκε σε θερµό κλίµα συζήτησης και µε την ελπιδοφόρα παρατήρηση ότι αν και οι καιροί είναι δύσκολοι στην Ελλάδα γίνονται σηµαντικά βήµατα (και χρειάζονται βέβαια ακόµα περισσότερα) για την αποδοχή και ενσωµάτωση της πολιτισµικής διαφορετικότητας.

Διαφορετικότητα Στα Ελληνικά Σχολεία: Θεωρία Και Πράξη Καθ. Άννα Τριανταφυλλίδου, European University Institute, Florence

Διαφορετικότητα Στα Ελληνικά Σχολεία: Θεωρία Και Πράξη Καθ. Άννα Τριανταφυλλίδου, European University Institute, Florence Διαφορετικότητα Στα Ελληνικά Σχολεία: Θεωρία Και Πράξη Καθ. Άννα Τριανταφυλλίδου, European University Institute, Florence Αντιμέτωπα με την εθνική και πολιτισμική διαφορετικότητα, τα σχολεία μπορούν είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ 23 & 24 Νοεµβρίου 2006 Divani Caravel Hotel (Αίθουσα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ), Αθήνα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ... σελ.2 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. σελ.3 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ..σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ:

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: Eπιμέλεια: Αλέξανδρος Αφουξενίδης Νίκος Σαρρής Όλγα Τσακηρίδη ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Martin Baldwin-Edwards ± Συνδιευθυντής, Παρατηρητήριο Μετανάστευσης στη Μεσόγειο UEHR, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

EÙÂÚÔÁ ÓÂÈ Î È Û ÔÏÂ Ô

EÙÂÚÔÁ ÓÂÈ Î È Û ÔÏÂ Ô 25-04-07 11:05 Page 2 EÙÂÚÔÁ ÓÂÈ Î È Û ÔÏÂ Ô AÏÂÍ Ó Ú AÓ ÚÔ ÛÔ N ÏÏË AÛÎÔ ÓË ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EXOFILA 2* Ú ÍË Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È Î Ù 80% fi ÙÔ Úˆ Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È Î Ù 20% fi ıóèîô fiÚÔ. À, ÓÂ ÈÛÙ ÌÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μια Συγκριτική ανάλυση των πρακτικών στους χώρους εργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... i Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ένταξη: Μια Εκπαιδευτική Προοπτική ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα Φιλία ΙΙ σελ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.25 συνεδρίασε στην Αίθουσα 150 του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή Άμυνας

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Συγγραφική Ομάδα: Ευαγγέλου Οδυσσέας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παπαγιάννη Βούλα Επιστημονική Συνεργάτης ΚΕ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΜΠΣ) «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Y ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ P R O G R E S S (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ VS/2009/0383) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Oδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών Καταγραφή φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 Φορείς υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική µειονότητα της Αλβανίας σήµερα

Η ελληνική µειονότητα της Αλβανίας σήµερα Η ελληνική µειονότητα της Αλβανίας σήµερα Λάµπρος Μπαλτσιώτης ρ Σύγχρονης Ιστορίας 1. Ιστορικό πλαίσιο 1 Α. Πριν το 1940 Η επέκταση της Ελλάδας προς βορά µε τους Βαλκανικούς Πολέµους το 1912-1913 κατοχύρωσε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000

Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000 Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000 Κωστής Τσιούµης Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα το ρεύµα του ροµαντικού ελληνικού εθνικισµού και οι υποστηρικτές

Διαβάστε περισσότερα