Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) 3 ης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πληροφ.: Α. Στρογγύλη Θεσσαλονίκη, 1 / 2 / 2013 Αρ. πρωτ.: 1967 Προς: (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις για την αποδοχή της οικονοµικής διαχείρισης των προς διεξαγωγή κλινικών µελετών και των τροποποιήσεων τους, χρηµατοδοτούµενων ή µη χρηµατοδοτούµενων από εξωτερικούς φορείς στα Νοσοκοµεία αρµοδιότητας της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)» ΣΧΕΤ.: Η υπ αριθµ. 2 η / /θέµα 6 ο Απόφαση της Επιτροπής Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας). Σας ενηµερώνουµε ότι µε την ανωτέρω σχετική της Απόφαση η Επιτροπή Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας ορίστηκαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την έναρξη και οικονοµική διαχείριση των προς διεξαγωγή κλινικών µελετών και των τροποποιήσεων τους, χρηµατοδοτούµενων ή µη χρηµατοδοτούµενων από εξωτερικούς φορείς στα Νοσοκοµεία αρµοδιότητας της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ως ακολούθως και κατά περίπτωση: Α. Γενικές προϋποθέσεις για την αποδοχή της οικονοµικής διαχείρισης του συνόλου των προς διεξαγωγή µελετών: 1. Έγκριση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, στην Απόφαση του οποίου, σύµφωνα µε το υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφο του ΕΟΦ, µε το οποίο διαβιβάστηκε το από έγγραφο της ΕΕ, που τροποποίησε το υπ αριθµ. πρωτ / «Έναρξη ιαδικασίας Έγκρισης Κλινικών Μελετών από την Εθνική Επιτροπή εοντολογίας» έγγραφο της και σε συνέχεια α)της υπ αριθ. πρωτ / Απόφασης του Προέδρου του ΕΟΦ «Ερευνητικές Εργασίες» και β)της υπ αρ. πρωτ / «ιευκρινιστικής Εγκυκλίου για τις µη παρεµβατικές µελέτες» του ΕΟΦ, 1.1.θα αναγράφεται ρητά η κατηγορία της µελέτης, ήτοι εάν πρόκειται για: α)ερευνητική εργασία, β)µη παρεµβατική µελέτη, γ)µη παρεµβατική µετεγκριτική µελέτη ασφαλείας ή αποτελεσµατικότητας, δ)παρεµβατική κλινική δοκιµή ή ε)κλινική έρευνα µε ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 1.2 θα διαβεβαιώνεται / πιστοποιείται ότι: Ο επιστηµονικά υπεύθυνος και οι συνεργάτες του έχουν την εξειδίκευση, την εµπειρία και την δυνατότητα διεξαγωγής της µελέτης. Για κάθε εµπλεκόµενο στην µελέτη (ιατρό, νοσηλευτή, ερευνητή, τεχνικό εργαστηρίου κ.λ.π.), πρέπει να αναγράφεται ονοµαστικά το ποσοστό του χρόνου απασχόλησης στην µελέτη, σε σχέση µε το συνολικό χρόνο απασχόλησης στο κύριο έργο τους Σε περίπτωση συµµετοχής εξωτερικών συνεργατών ως συνερευνητών στη διεξαγωγή της µελέτης, ότι η συµµετοχή αυτών οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού ή στην έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού στο Νοσοκοµείο.

2 Σελίδα 2 από Το ερευνητικό κέντρο διαθέτει τον αριθµό εκείνο των ασθενών, από τους οποίους θα επιλεγούν οι κατάλληλοι για συµµετοχή στην µελέτη, στο χρονικό διάστηµα που προβλέπεται από την µελέτη Το ερευνητικό κέντρο διαθέτει την υλικοτεχνική υποδοµή, που προβλέπεται στο πρωτόκολλο της µελέτης, ώστε να παρέχει την δυνατότητα διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της µελέτης εντός του προβλεποµένου χρόνου Το ύψος της οικονοµικής επιβάρυνσης του ερευνητικού κέντρου και κατά επέκταση των ασφαλιστικών ταµείων των υποψήφιων προς ένταξη στην διεξαγωγή της µελέτης ασθενών, από την διεξαγωγή της µελέτης στο ποσό, που δεν καλύπτεται από τον χορηγό της µελέτης Το ύψος της αµοιβής του ερευνητικού κέντρου από τον χορηγό για το κόστος διαχείρισης της µελέτης (νοσήλια, κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, απασχόληση προσωπικού). εδοµένου ότι το πρωτόκολλο είναι το κείµενο που περιγράφει πέραν όλων των άλλων τον σχεδιασµό και τη µεθοδολογία µιας µελέτης και αναφέρεται ως όρος και στις τροποποιήσεις του, αναπόσπαστο τµήµα της Απόφασης του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι το αναλυτικό πρωτόκολλο µε όλες τις τρέχουσες τροποποιήσεις του και ως εκ τούτου κατατίθεται στην υπηρεσία µας Το σύνολο της οικονοµικής επιβάρυνσης του ερευνητικού κέντρου (νοσήλια, κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, λειτουργικό κόστος κ.τ.λ.) σε περίπτωση που: είτε ο χορηγός δεν την καλύπτει είτε είναι µελέτη µη χρηµατοδοτούµενη από εξωτερικό φορέα Στην Απόφαση θα καταγράφεται ο αριθµός των ειδικών ιατρών, που υπηρετούν στο συγκεκριµένο ερευνητικό κέντρο. 2. Εισήγηση του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) προς τον ιοικητή της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) για την έγκριση ή µη της µελέτης, στην οποία: 2.1 Θα βεβαιώνεται το ύψος της επιβάρυνσης ή µη του νοσοκοµείου, καθώς και των ασφαλιστικών ταµείων των υποψήφιων προς ένταξη στην διεξαγωγή της µελέτης ασθενών κατά αντιστοιχία των αναφεροµένων στην Απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου, µε την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή της µελέτης. 2.2 Θα δηλώνεται εάν τα φάρµακα συνταγογραφούνται ή θα περιγράφεται ο τρόπος διάθεσης των φαρµάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (εµφυτεύσιµων ή µη), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 12 (Παρασκευή και εισαγωγή υπό έρευνα φαρµάκων) της ΚΥΑ 89292/ (ΦΕΚ Β 1973/ ) κατά την οποία: «Τα ερευνητικά φαρµακευτικά προϊόντα καθώς και τα εικονικά φάρµακα (placebo) διακινούνται µε ευθύνη του προϊσταµένου φαρµακοποιού της φαρµακευτικής υπηρεσίας του νοσοκοµείου (δηµόσιου ή ιδιωτικού), ή του κύριου ερευνητή µε την προϋπόθεση ότι, διασφαλίζεται η τήρηση των προβλεποµένων από τους κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής σχετικά µε τις συνθήκες διακίνησης κι αποθήκευσης των ερευνητικών φαρµάκων. Στην περίπτωση που το φάρµακο διακινείται µέσω του κύριου ερευνητή, ενηµερώνεται κατάλληλα ο προϊστάµενος φαρµακοποιός της φαρµακευτικής υπηρεσίας του νοσοκοµείου». Σε περίπτωση που η διακίνηση των ερευνητικών φαρµακευτικών προϊόντων, των εικονικών φαρµάκων (placebo) και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων γίνεται µέσω του Επιστηµονικά Υπεύθυνου, τότε µε ευθύνη του Επιστηµονικά Υπεύθυνου θα επισυνάπτεται στην Εισήγηση του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ.. Παπαγεωργίου) το έντυπο «Βεβαίωση ιακίνησης Φαρµάκου» (υπόδειγµα του οποίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας και πιο συγκεκριµένα, στον σύνδεσµο ΕΛΚΕΑ) υπογεγραµµένο α)από τον προϊστάµενο Φαρµακοποιό της φαρµακευτικής υπηρεσίας του νοσοκοµείου και β)από τον ίδιο τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο.

3 Σελίδα 3 από Υποβολή από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης της «Αίτησης Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (προϋπολογισµού της µελέτης), στην οποία: 3.1 Θα κατανέµονται αναλογικά οι αµοιβές του προσωπικού, που συνδράµει στην διεκπεραίωση της µελέτης (επιστηµονικά υπεύθυνος, συνερευνητής, λοιπό επιστηµονικό, τεχνικό προσωπικό κ.τ.λ.) και θα καταγράφονται οι δαπάνες για παρακλινικές εξετάσεις, θεραπευτικές επεµβατικές πράξεις, εξοπλισµό, αναλώσιµα υλικά, µετακινήσεις του προσωπικού κ.τ.λ. 3.2 Η αµοιβή του Επιστηµονικά Υπεύθυνου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού των συνολικών αµοιβών του προσωπικού της µελέτης. Σε περίπτωση µη συµµετοχής συνερευνητών, η αµοιβή του προσωπικού αναφέρεται αποκλειστικά στον επιστηµονικά υπεύθυνο. 3.3 Στην κατανοµή των αµοιβών θα δηλώνεται η ειδικότητα κάθε ερευνητή και η θέση του στο ΕΣΥΚΑ (ή στην πανεπιστηµιακή κλινική, που λειτουργεί εντός του νοσοκοµείου του ΕΣΥΚΑ) ή αν είναι εξωτερικός συνεργάτης. Σε περίπτωση που συµµετέχει εξωτερικός συνεργάτης ως συνερευνητής στην διεξαγωγή της µελέτης, έχει την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και ως εκ τούτου οφείλει να καταθέσει στην υπηρεσία µας: α) επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, β) επικυρωµένο αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος ή επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου για τις ειδικότητες για τις οποίες δεν χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, γ) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την.ο.υ. στην οποία υπάγεται δ) βεβαίωση ασφάλισης του ασφαλιστικού του φορέα, στην οποία θα αναγράφεται το έτος έναρξης ασφάλισης και ο αριθµός µητρώου του ασφαλισµένου, ε) έγγραφο του Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε. (Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.), όπου θα αναγράφεται ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και να υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό, που επέχει θέση σύµβασης ανεξαρτήτου εργασίας για την µελέτη, µετά από εξουσιοδότηση του Προϊστάµενου Γραµµατείας ΕΛΚΕΑ για την υπογραφή του εν λόγω συµφωνητικού. 3.4 Ποσοστό παρακράτησης υπέρ του ΕΛΚΕΑ 15% επί του προ Φ.Π.Α. ποσού του συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης. Η αύξηση του ποσοστού παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.ΕΑ από 10% σε 15%, ισχύει για όσες αιτήσεις οικονοµικής διαχείρισης µελετών κατατίθενται από τις και έπειτα στο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης. 3.5 Ποσοστό Φ.Π.Α. 23% επί του ποσού του προϋπολογισµού, τηρουµένης της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί Φ.Π.Α. 4. Σύναψη τετραµερούς «Σύµβασης Οικονοµικής ιαχείρισης Κλινικής Μελέτης» µεταξύ α)του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), β)του φορέα χρηµατοδότησης, γ)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου και δ)του Επιστηµονικά Υπεύθυνου: κατατίθεται στο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης το πρότυπο της «Σύµβασης Οικονοµικής ιαχείρισης Κλινικής Μελέτης», που έχει εκδοθεί από την 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας και πιο συγκεκριµένα, στον σύνδεσµο ΕΛΚΕΑ, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογεγραµµένο από τον φορέα χρηµατοδότησης, τον ιοικητή ή τον Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου και τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο. Σε περίπτωση που ο συνυπογράφων την τετραµερή σύµβαση δεν είναι ο φορέας χρηµατοδότησης, αλλά νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, οφείλει να καταθέσει στην υπηρεσία µας το ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο ή την ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.

4 Σελίδα 4 από Επικυρωµένο αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης διεξαγωγής της µελέτης, η οποία έχει συναφθεί µεταξύ του φορέα χρηµατοδότησης, του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και του Επιστηµονικά Υπεύθυνου στην οποία: Η παραποµπή σε διατάξεις ή κανονισµούς του αλλοδαπού δικαίου τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε κανόνες δηµόσιας τάξης του εσωτερικού ή του κοινοτικού δικαίου. Κατά τα λοιπά, η ευθύνη και γενικά οι υποχρεώσεις του επιστηµονικά υπευθύνου, του νοσοκοµείου και του φορέα χρηµατοδότησης ρυθµίζονται µε βάση τους ισχύοντες εθνικούς ή κοινοτικούς κανόνες. Προβλέπεται ότι η διεξαγωγή της µελέτης γίνεται σύµφωνα µε όλες τις εφαρµοστέες και αποδεκτές αρχές και µε όλες τις ισχύουσες διατάξεις νόµων και τους όρους εχεµύθειας, εµπιστευτικότητας, προσωπικών δεδοµένων και τους κανόνες δηµοσιότητας. Σε περίπτωση, που ο επιστηµονικά υπεύθυνος είναι ιατρός, προβλέπεται όρος ότι θα τηρήσει τα άρθρα 24 «Ιατρική Έρευνα», 25 «Κλινική έρευνα µε νέα φάρµακα ή νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές µεθόδους» και 26 «Μη θεραπευτική βιοϊατρική έρευνα» του κεφ. Ζ «Επιστηµονική έρευνα» και το κεφ. Η «Ιατρός και φροντίδα ψυχικής υγείας» του Ν (ΦΕΚ Α 287/ ) «Κώδικας Ιατρικής εοντολογίας». Σε περίπτωση, που ο επιστηµονικά υπεύθυνος είναι ιατρός, υποχρεούται, σε εφαρµογή του άρθρου 27 ( ηµοσιότητα ανακαλύψεων) του Ν (ΦΕΚ Α 287/ ) «Κώδικας Ιατρικής εοντολογίας», να καθιστά γνωστές, κατά προτεραιότητα, στην ιατρική κοινότητα, µε τον πιο πρόσφορο τρόπο, τις ανακαλύψεις που επέτυχε και τα συµπεράσµατα στα οποία έχει καταλήξει από τις επαγγελµατικές του µελέτες σε διαγνωστικά ή θεραπευτικά θέµατα. Αποφεύγει την ευρύτερη δηµοσιοποίηση των ανακαλύψεων και των συµπερασµάτων του στο µη ιατρικό κοινό, προτού τα υποβάλει στην κριτική των συναδέλφων του. Επιπλέον, σε κάθε επιστηµονική του ανακοίνωση αναφέρει όλους τους συνεργάτες του, που συνέβαλαν στο περιεχόµενο της επιστηµονικής ανακοίνωσης και επιπλέον, δηλώνει οπωσδήποτε τον φορέα χρηµατοδότησης, που χρηµατοδότησε µερικά ή ολικά την έρευνα του. 6. Αν ο επιστηµονικά υπεύθυνος αποδέχτηκε ενυπογράφως την υποχρέωση του να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα του επί της ενδεχόµενης εφεύρεσης στον φορέα χρηµατοδότησης, επί εξαρτηµένης εφεύρεσης, η συµφωνία αυτή δεν θίγει τα δικαιώµατα του νοσοκοµείου ως εργοδότη, αφού αυτά απορρέουν από διατάξεις δηµοσίου δικαίου. 7. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από όλο το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥΚΑ (ή τους πανεπιστηµιακούς ιατρούς, που υπηρετούν σε κλινική νοσοκοµείου του ΕΣΥΚΑ), το οποίο αµείβεται από την µελέτη, σύµφωνη µε τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 άρθρο 45 «Εφηµερίες» παρ. 9, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 «Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ.» του Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ Α 227/ ) στο οποίο προβλέπεται ότι: «Το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών ή άλλων απολαβών των ιατρών, περιλαµβανοµένων και των αποζηµιώσεων από εφηµερίες, δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβεί κατά µήνα τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, χωρίς συνυπολογισµό σε αυτές της οικογενειακής παροχής και των επιδοµάτων εορτών και αδείας. Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των προσθέτων αµοιβών τους κατά µήνα δεν µπορεί να υπερβεί τις µηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέτη µε 19 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή, όπως οι αποδοχές αυτές καθορίστηκαν από το άρθρο 57 του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α )».

5 Σελίδα 5 από Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από όλο το λοιπό προσωπικό του ΕΣΥΚΑ, το οποίο αµείβεται από τη µελέτη, στην οποία θα δηλώνει ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές του δεν υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 2 «Ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών» του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40/ ) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης». 9. Σε κάθε στάδιο πληρωµής ο φορέας χρηµατοδότησης θα υποβάλλει στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας τα περιοδικά οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία της µελέτης. Πριν την τελική πληρωµή, ο φορέας χρηµατοδότησης θα υποβάλλει στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας τα τελικά οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία της µελέτης και ο επιστηµονικά υπεύθυνος θα αποστέλλει στο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης συµπληρωµένο το «Έντυπο Αποτίµησης Κλινικής Μελέτης» (υπόδειγµα του οποίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας 10. Όταν πραγµατοποιούνται καταθέσεις στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. από τον φορέα χρηµατοδότησης και προκειµένου να γίνουν οι πληρωµές των αµοιβών, ο επιστηµονικά υπεύθυνος κάθε φορά θα υποβάλλει στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. συµπληρωµένη χωριστά και για κάθε αµειβόµενο την Εντολή Επιστηµονικά Υπευθύνου (υπόδειγµα της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας τηρουµένης της αναλογικότητας σύµφωνα µε την «Αίτηση Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (προϋπολογισµό της Μελέτης). 11. Όταν πραγµατοποιούνται καταθέσεις στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. από τον φορέα χρηµατοδότησης και προκειµένου να γίνουν οι πληρωµές των παρακλινικών εξετάσεων, θεραπευτικών-επεµβατικών πράξεων κ.λ.π., που έχουν διεξαχθεί στο Νοσοκοµείο για την διεξαγωγή της Μελέτης: 11.1 ο επιστηµονικά υπεύθυνος κάθε φορά θα υποβάλλει στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. συµπληρωµένη την Εντολή Επιστηµονικά Υπευθύνου (υπόδειγµα της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας και 11.2 το Οικονοµικό οµικό Τµήµα του Νοσοκοµείου µετά από σχετική ενηµέρωση από τον επιστηµονικά υπεύθυνο - κάθε φορά θα εκδίδει στα στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. και θα αποστέλλει στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. τιµολόγιο µε την αξία των πραγµατοποιηθεισών παρακλινικών εξετάσεων, θεραπευτικών επεµβατικών πράξεων κ.λ.π εδοµένου ότι το συνολικό ποσό της χρηµατοδότησης µιας µελέτης είναι προϋπολογισθέν, η έκδοση τιµολογίου από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. θα γίνεται µετά την κατάθεση των χρηµάτων από τον φορέα χρηµατοδότησης στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 13. Η υπηρεσία µας διατηρεί το δικαίωµα της για παραγγελία ελεγκτικής παρέµβασης του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και εοντολογίας ως προς την τήρηση των βασικών κανόνων και αρχών της δεοντολογίας στα πάσης φύσεως ερευνητικά πρωτόκολλα οποθενδήποτε προερχόµενα, ερευνητικές εργασίες επί ανθρώπων, συµπεριλαµβανοµένων και των µη παρεµβατικών, αλλά και των απλών περιγραφικών, των κλινικών δοκιµών φαρµάκων, των κλινικών ερευνών µε ιατροτεχνολογικά προϊόντα κ.τ.λ.

6 Σελίδα 6 από 17 Β.1. Για την αποδοχή της οικονοµικής ς διαχείρισης των προς διεξαγωγή : παρεµβατικών κλινικών δοκιµών, κλινικών ερευνών µε ιατροτεχνολογικό προϊόν (ενεργά εµφυτεύσιµο ή µη), το οποίο είτε δε φέρει σήµανση CE,, είτε φέρει σήµανση CE,, αλλά πρόκειται να δοκιµασθεί σε νέες χρήσεις που δεν καλύπτονται ται από αυτήν και κλινικών ερευνών µε in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σε περίπτωση που το προϊόν πρόκειται να έλθει σε άµεση ή έµµεση επαφή µε το ανθρώπινο σώµα, πέραν των παραπάνω στην Α παράγραφο απαραίτητων προϋποθέσεων επιπλέον απαιτείται: ται: 1. Υποβολή από τον επιστηµονικά υπεύθυνο στην υπηρεσία µας αναλυτικού προϋπολογισµού του κόστους της µελέτης προς ενηµέρωση της Εθνικής Επιτροπής εοντολογίας (ΕΕ ). 2. Θετική γνωµοδότηση από την Εθνική Επιτροπή εοντολογίας (ΕΕ ) και έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ). 3. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ύψους Ευρώ για τους ασθενείς που θα συµµετάσχουν στην µελέτη. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα είναι εκδόσεως ασφαλιστικού φορέα, που έχει την έδρα του εντός της Κοινότητας και παρέχει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα, και θα καλύπτει την αστική ευθύνη του ερευνητή και του χορηγού για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η µελέτη. 4. Για την σύµβαση διεξαγωγής της µελέτης, η οποία έχει συναφθεί µεταξύ του φορέα χρηµατοδότησης, του Επιστηµονικά Υπεύθυνου και του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου), πέραν των όσων αναφέρονται στο σηµείο 5 της παραγράφου Α, γίνεται σαφής πρόβλεψη για τις παραπάνω περιπτώσεις µελετών ότι αυτή διέπεται από τις διατάξεις των ΚΥΑ υπ αριθ. ΥΓ3/89292/ (ΦΕΚ Β 1973/ ), ΥΓ3(α)/69150/ (ΦΕΚ Β 1503/ ), ΥΓ3α/Γ.Π /06/ (ΦΕΚ Β 72/ ), ΥΓ3α/79602/ (ΦΕΚ Β 64/ ) Υ8δ/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ Β 2197/ ) και Υ8δ/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ Β 2198/ ). Β.2. Για την αποδοχή της οικονοµικής διαχείρισης της τροποποίησης των διεξαγόµενων και ήδη εγκεκριµένων από την Επιτροπή του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) παρεµβατικών κλινικών δοκιµών: Βάσει: του υπ αριθµ. πρωτ / εγγράφου της ΕΕ «Έναρξη διαδικασίας έγκρισης κλινικών µελετών από την Εθνική Επιτροπή εοντολογίας», όπως διευκρινίστηκε τροποποιήθηκε µε το από έγγραφο της ΕΕ και διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας µε το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο του ΕΟΦ, της υπ αρ. πρ / Εγκυκλίου Ενηµέρωσης του ΕΟΦ «Λεπτοµερείς οδηγίες για την χορήγηση άδειας διεξαγωγής παρεµβατικής κλινικής δοκιµής και διαδικασίες για την γνωστοποίηση ουσιώδους τροποποίησης και τη δήλωση περάτωσης κλινικής δοκιµής» για την αποδοχή της οικονοµικής διαχείρισης: 1. τροποποίησης παρεµβατικής κλινικής δοκιµής που χαρακτηρίζεται ως «ουσιώδης», βάσει της ανωτέρω αναφερόµενης υπ αρ. πρ / Εγκυκλίου Ενηµέρωσης του ΕΟΦ, απαιτείται: 1.1. Έγκριση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Θετική γνωµοδότηση από την Εθνική Επιτροπή εοντολογίας (ΕΕ ) και έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) Υποβολή από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης της τροποποιηµένης «Αίτησης Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (τροποποιηµένου προϋπολογισµού).

7 Σελίδα 7 από Νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης της αστικής ευθύνης του ερευνητή και του χορηγού, σε περίπτωση που µεταβάλλονται οι όροι του αρχικά εκδιδόµενου ασφαλιστηρίου συµβολαίου Σύναψη τροποποιητικής τριµερούς σύµβασης για την οικονοµική διαχείριση της τροποποίησης της παρεµβατικής κλινικής δοκιµής µεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), του φορέα χρηµατοδότησης και του Επιστηµονικά Υπεύθυνου, εφόσον µεταβάλλονται όροι της ήδη υπογεγραµµένης σύµβασης που επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονοµική της διαχείριση από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας. 2. τροποποίησης παρεµβατικής κλινικής δοκιµής που χαρακτηρίζεται ως «µη ουσιώδης», βάσει της ανωτέρω αναφερόµενης υπ αρ. πρ / Εγκυκλίου Ενηµέρωσης του ΕΟΦ, απαιτείται: 2.1. Ενηµερωτική επιστολή από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου Ενηµερωτική επιστολή του φορέα χρηµατοδότησης προς τον ΕΟΦ και την ΕΕ Υποβολή από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης της τροποποιηµένης «Αίτησης Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (τροποποιηµένου προϋπολογισµού) Νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης της αστικής ευθύνης του ερευνητή και του χορηγού, σε περίπτωση που µεταβάλλονται οι όροι του αρχικά εκδιδόµενου ασφαλιστηρίου συµβολαίου Σύναψη τροποποιητικής τριµερούς σύµβασης για την οικονοµική διαχείριση της τροποποίησης της παρεµβατικής κλινικής δοκιµής µεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), του φορέα χρηµατοδότησης και του επιστηµονικά υπεύθυνου, εφόσον µεταβάλλονται όροι της ήδη υπογεγραµµένης σύµβασης που επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονοµική της διαχείριση από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας. Β.3. Για την αποδοχή της οικονοµικής διαχείρισης της τροποποίησης των διεξαγόµενων και ήδη εγκεκριµένων από την Επιτροπή του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας): κλινικών ερευνών µε ιατροτεχνολογικό προϊόν (ενεργά εµφυτεύσιµο ή µη), το οποίο είτε δε φέρει σήµανση CE,, είτε φέρει σήµανση CE,, αλλά πρόκειται να δοκιµασθεί σε νέες χρήσεις που δεν καλύπτονται από αυτήν και κλινικών ερευνών µε in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σε περίπτωση που το προϊόν πρόκειται να έλθει σε άµεση ή έµµεση επαφή µε το ανθρώπινο σώµα 1. Έγκριση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 2. Θετική γνωµοδότηση από την Εθνική Επιτροπή εοντολογίας (ΕΕ ) και έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ). 3. Υποβολή από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης της τροποποιηµένης «Αίτησης Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (τροποποιηµένος προϋπολογισµός). 4. Νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης της αστικής ευθύνης του ερευνητή και του χορηγού, σε περίπτωση που µεταβάλλονται οι όροι του αρχικά εκδιδόµενου ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 5. Σύναψη τροποποιητικής τριµερούς σύµβασης για την οικονοµική διαχείριση της τροποποίησης της κλινικής έρευνας µεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), του φορέα χρηµατοδότησης και του επιστηµονικά υπεύθυνου, εφόσον µεταβάλλονται όροι της ήδη υπογεγραµµένης σύµβασης που επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονοµική της διαχείριση από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας.

8 Σελίδα 8 από 17 Γ.1. Για την αποδοχή της οικονοµικής διαχείρισης των προς διεξαγωγή Μη Παρεµβατικών Μελετών, πέραν των παραπάνω στην Α παράγραφο απαραίτητων προϋποθέσεων, επιπλέον απαιτείται: Βάσει της υπ αρ. πρωτ / «ιευκρινιστικής Εγκυκλίου για τις µη παρεµβατικές µελέτες» του ΕΟΦ: Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ): «ο µοναδικός τύπος µη παρεµβατικών µελετών που υποβάλλονται εφεξής στον ΕΟΦ είναι οι µη παρεµβατικές µετεγκριτικές ικές µελέτες ασφαλείας ή αποτελεσµατικότητας που επιβάλλονται από Αρµόδια Αρχή είτε κατά την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας είτε µεταγενέστερα, για διεξαγωγή αποκλειστικά και µόνο στην Ελλάδα». Αντίγραφο της κοινοποίησης στο Τµήµα Κλινικών οκιµών στον ΕΟΦ: για τις µη παρεµβατικές µελέτες που θα πραγµατοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη-µέλη και που αξιολογούνται και λαµβάνουν γνωµάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρµακοεπαγρύπνησης Αξιολόγησης του Κινδύνου (PRAC). Γ.2. Για την αποδοχή οχή της οικονοµικής διαχείρισης της τροποποίησης διεξαγόµενων και ήδη εγκεκριµένων από την Επιτροπή του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) Μη Παρεµβατικών Μελετών: Γ.2.1 Βάσει της υπ αρ. πρωτ / «ιευκρινιστικής Εγκυκλίου για τις µη παρεµβατικές µελέτες» του ΕΟΦ, για την τροποποίηση εγκεκριµένης µη παρεµβατικής µετεγκριτικής µελέτης ασφαλείας και αποτελεσµατικότητας που θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο στην Ελλάδα, εφαρµόζεται η υπ αρ. πρωτ / εγκύκλιος του ΕΟΦ «Μη Παρεµβατικές Μελέτες Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση» και ως εκ τούτου απαιτείται: 1. Έγκριση από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου. 2. Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ), λαµβάνοντας υπόψη ότι «τροποποίηση θεωρείται οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην άδεια διεξαγωγής της µελέτης, καθώς και η προσθήκη νέου κέντρου». 3. Υποβολή από τον επιστηµονικά υπεύθυνο συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης της τροποποιηµένης «Αίτησης Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (τροποποιηµένου προϋπολογισµού) και 4. Σύναψη τροποποιητικής τριµερούς σύµβασης για την οικονοµική διαχείριση της τροποποίησης της µη παρεµβατικής µελέτης µεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), του φορέα χρηµατοδότησης και του επιστηµονικά υπεύθυνου, εφόσον µεταβάλλονται όροι της ήδη υπογεγραµµένης σύµβασης που επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονοµική της διαχείριση από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας. Γ.2.2 Αντίγραφο της κοινοποίησης της ουσιώδους τροποποίησης στο Τµήµα Κλινικών οκιµών στον ΕΟΦ: για τις µη παρεµβατικές µελέτες που θα πραγµατοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη-µέλη και που αξιολογούνται και λαµβάνουν γνωµάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρµακοεπαγρύπνησης Αξιολόγησης του Κινδύνου (PRAC). Γ.2.3 Περαιτέρω, για τις ουσιώδεις τροποποιήσεις µη παρεµβατικών µελετών που έχουν αρχικά εγκριθεί από τον ΕΟΦ πριν την ηµεροµηνία εκδόσεως της ανωτέρω αναφερόµενης υπ αρ. πρωτ / «ιευκρινιστικής Εγκυκλίου για τις µη παρεµβατικές µελέτες» του ΕΟΦ, απαιτούνται τα ως άνω αναφερόµενα 1 έως 4 δικαιολογητικά.

9 Σελίδα 9 από 17. Για την αποδοχή της οικονοµικής διαχείρισης των προς διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών και της τροποποίησης των διεξαγόµενων ερευνητικών εργασιών: Βάσει της υπ αριθ. πρωτ / Απόφασης του Προέδρου του ΕΟΦ «Ερευνητικές Εργασίες»: 1. για την αποδοχή της οικονοµικής τους διαχείρισης απαιτούνται οι ανωτέρω αναφερόµενες στην Α παράγραφο απαραίτητες προϋποθέσεις και 2. για την αποδοχή της οικονοµικής διαχείρισης της τροποποίησης τους, απαιτείται: 2.1. Έγκριση από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου Υποβολή από τον επιστηµονικά υπεύθυνο συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης της τροποποιηµένης «Αίτησης Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (τροποποιηµένου προϋπολογισµού) Σύναψη τροποποιητικής τριµερούς σύµβασης για την οικονοµική διαχείριση της τροποποίησης της ερευνητικής εργασίας µεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), του φορέα χρηµατοδότησης και του επιστηµονικά υπεύθυνου, εφόσον µεταβάλλονται όροι της ήδη υπογεγραµµένης σύµβασης που επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονοµική της διαχείριση από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας. Ε. Περάτωση µελετών και ολοκλήρωση ή εκκαθάριση της οικονοµικής τους διαχείρισης δ από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας): Ε.1. Για τις περιπτώσεις των µελετών που: έχουν γίνει αποδεκτές ως προς την οικονοµική τους διαχείριση από την Επιτροπή Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας, έχουν ολοκληρωθεί ως προς την διεξαγωγή τους και διαπιστώνεται συµφωνία µεταξύ α)του κατατεθειµένου από τον επιστηµονικά υπεύθυνο & εγκεκριµένου από την Επιτροπή Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας προϋπολογισµού και β)των καταθέσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον φορέα χρηµατοδότησης της µελέτης στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας είναι απαραίτητο, πριν την τελική πληρωµή και την ολοκλήρωση της οικονοµικής τους διαχείρισης από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α., να υποβάλλεται στο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον επιστηµονικά υπεύθυνο το «Έντυπο Αποτίµησης Κλινικής Μελέτης» (υπόδειγµα του οποίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας Ε.2. Για τις περιπτώσεις των µελετών που: έχουν γίνει αποδεκτές ως προς την οικονοµική τους διαχείριση από την Επιτροπή Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας, έχουν ολοκληρωθεί ως προς την διεξαγωγή τους και διαπιστώνεται διαφορά µεταξύ α)του κατατεθειµένου από τον επιστηµονικά υπεύθυνο & εγκεκριµένου από την Επιτροπή Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας προϋπολογισµού και β)των καταθέσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον φορέα χρηµατοδότησης της µελέτης στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας, είναι απαραίτητο, πριν την τελική πληρωµή και την εκκαθάριση της οικονοµικής τους διαχείρισης από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α.: 1. να κατατίθεται από τον φορέα χρηµατοδότησης στην υπηρεσία µας επιστολή, µε την οποία θα µας ενηµερώνει για την περάτωση της µελέτης και θα µας καταθέτει τα απολογιστικά οικονοµικά στοιχεία της µελέτης, ώστε να τεκµηριώνεται η προκύπτουσα αυτή διαφορά και 2. να υποβάλλεται στο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον επιστηµονικά υπεύθυνο το «Έντυπο Αποτίµησης Κλινικής Μελέτης» (υπόδειγµα του οποίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας

10 Σελίδα 10 από 17 ΣΤ. Πρόωρη διακοπή ή ακύρωση µελετών: Για τις µελέτες που: α) είτε έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία µας προς αποδοχή της οικονοµικής τους διαχείρισης β) είτε έχουν γίνει αποδεκτές ως προς την οικονοµική τους διαχείριση από την Επιτροπή Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας και διακόπτονται πρόωρα ή ακυρώνονται ως προς την διεξαγωγή τους, είναι απαραίτητο ο φορέας χρηµατοδότησης να αποστείλει στην υπηρεσία µας: 1. αντίγραφο της γραπτής γνωστοποίησης του Επιστηµονικά Υπευθύνου προς το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, 2. αντίγραφο της γραπτής γνωστοποίησης του φορέα χρηµατοδότησης προς τον ΕΟΦ, για την πρόωρη διακοπή ή την ακύρωση της διεξαγωγής των µελετών που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ, 3. αντίγραφο της γραπτής γνωστοποίησης του φορέα χρηµατοδότησης προς τον ΕΟΦ και την ΕΕ για την πρόωρη διακοπή ή την ακύρωση της διεξαγωγής τους, για τις περιπτώσεις των µελετών που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ και έχουν λάβει θετική γνωµοδότηση από την ΕΕ, 4. επιστολή µε τα οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία των µελετών που έχουν διακοπεί πρόωρα, 5. επιστολή µε την οποία θα µας βεβαιώνει για την µη πραγµατοποίηση πληρωµών για τις µελέτες που έχουν ακυρωθεί. Για τις µελέτες αυτές ο επιστηµονικά υπεύθυνος θα υποβάλλει συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το «Έντυπο ΑποτίµησηςΑ Κλινικής Μελέτης» (υπόδειγµα του οποίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και πιο συγκεκριµένα, στον σύνδεσµο ΕΛΚΕΑ). Ζ. Τελικές διατάξεις: 1. Καταργείται η ισχύς κάθε προηγουµένου εγγράφου σχετικού µε διαδικασία έγκρισης των προϋποθέσεων για την έναρξη και οικονοµική διαχείριση των προς διεξαγωγή κλινικών µελετών από την υπηρεσία µας. 2. Το παρόν έγγραφο του Τµήµατος Έρευνας & Ανάπτυξης, καθώς και το νέο πρότυπο «Βεβαίωση ιακίνησης Φαρµάκου», θα αναρτηθούν άµεσα στην ιστοσελίδα της υπηρεσία µας. Ο ΥΠΟ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11 Σελίδα 11 από 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: Η κατάθεση του φακέλου γίνεται σε έντυπη µορφή. Περιεχόµενα του φακέλου για: α)τις παρεµβατικές κλινικές δοκιµές, β)τις κλινικές έρευνες µε ιατροτεχνολογικό προϊόν (ενεργά εµφυτεύσιµο ή µη), το οποίο είτε δε φέρει σήµανση CE,, είτε φέρει σήµανση CE,, αλλά πρόκειται να δοκιµασθεί σε νέες χρήσεις που δεν καλύπτονται από αυτήν και γ)τις κλινικές έρευνες µε in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σε περίπτωση που το προϊόν πρόκειται να έλθει σε άµεση ή έµµεση επαφή µε το ανθρώπινο σώµα. 1. Έγκριση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 2. Υποβολή στην υπηρεσία µας από τον επιστηµονικά υπεύθυνο αναλυτικού προϋπολογισµού του κόστους της µελέτης, ώστε έπειτα ο προϋπολογισµός αυτός να κατατεθεί στην ΕΕ από τον φορέα χρηµατοδότησης. 3. Θετική γνωµοδότηση από την Εθνική Επιτροπή εοντολογίας (ΕΕ ). 4. Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ). 5. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης της αστικής ευθύνης του ερευνητή και του χορηγού για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η µελέτη, ύψους Ευρώ για τους ασθενείς που θα συµµετάσχουν στην µελέτη. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα είναι εκδόσεως ασφαλιστικού φορέα, που έχει την έδρα του εντός της Κοινότητας και παρέχει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα. 6. Αναλυτικό πρωτόκολλο της µελέτης µε όλες τις τρέχουσες τροποποιήσεις του. 7. Εισήγηση του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) προς τον ιοικητή της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) για την έγκριση ή µη της µελέτης, στην οποία όταν η διακίνηση των ερευνητικών φαρµακευτικών προϊόντων, των εικονικών φαρµάκων (placebo) και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων γίνεται µέσω του Επιστηµονικά Υπεύθυνου θα επισυνάπτεται µε ευθύνη του Επιστηµονικά Υπεύθυνου το έντυπο «Βεβαίωση ιακίνησης Φαρµάκου», υπογεγραµµένο α)από τον προϊστάµενο Φαρµακοποιό της φαρµακευτικής υπηρεσίας του νοσοκοµείου και β)από τον ίδιο τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο. 8. Υποβολή από τον επιστηµονικά υπεύθυνο της «Αίτησης Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ». 9. Τετραµερής «Σύµβαση Οικονοµικής ιαχείρισης Κλινικής Μελέτης» µεταξύ α)του Προέδρου της Επιτροπής Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), β)του φορέα χρηµατοδότησης, γ)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και δ)του επιστηµονικά υπεύθυνου. 10. Ακριβές αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης διεξαγωγής της µελέτης, η οποία έχει συναφθεί µεταξύ α)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου), β) του φορέα χρηµατοδότησης και γ) του επιστηµονικά υπεύθυνου. 11. Υπεύθυνη δήλωση πέρι µη υπέρβασης του ανώτατου ορίου απολαβών στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, από το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥΚΑ, το οποίο αµείβεται από την µελέτη. 12. Υπεύθυνη δήλωση πέρι µη υπέρβασης του ανώτατου ορίου απολαβών στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, από όλο το λοιπό προσωπικό του ΕΣΥΚΑ, το οποίο αµείβεται από την µελέτη.

12 Σελίδα 12 από 17 Σε περίπτωση συµµετοχής εξωτερικού συνεργάτη ως συνερευνητή στη διεξαγωγή της µελέτης: 13. Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 14. Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος ή επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου για τις ειδικότητες για τις οποίες δεν χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 15. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την.ο.υ. στην οποία υπάγεται. 16. Βεβαίωση ασφάλισης του ασφαλιστικού του φορέα, στην οποία θα αναγράφεται το έτος έναρξης ασφάλισης και ο αριθµός µητρώου του ασφαλισµένου. 17. Έγγραφο του Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε. (Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.), όπου θα αναγράφεται ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Περιεχόµενα του φακέλου για τις µη παρεµβατικές µελέτες: 1. Έγκριση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 2. Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) εφαρµόζεται στις µη παρεµβατικές µετεγκριτικές µελέτες ασφαλείας ή αποτελεσµατικότητας που επιβάλλονται από Αρµόδια Αρχή είτε κατά την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας είτε µεταγενέστερα, για διεξαγωγή αποκλειστικά και µόνο στην Ελλάδα. 3. Αντίγραφο της κοινοποίησης στο Τµήµα Κλινικών οκιµών του ΕΟΦ: για τις µη παρεµβατικές µελέτες που θα πραγµατοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη-µέλη και που αξιολογούνται και λαµβάνουν γνωµάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρµακοεπαγρύπνησης Αξιολόγησης του Κινδύνου (PRAC). 4. Αναλυτικό πρωτόκολλο της µελέτης µε όλες τις τρέχουσες τροποποιήσεις του. 5. Εισήγηση του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) προς τον ιοικητή της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) για την έγκριση ή µη της µελέτης, στην οποία θα δηλώνεται εάν τα φάρµακα θα συνταγογραφούνται. 6. Υποβολή από τον επιστηµονικά υπεύθυνο της «Αίτησης Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ». 7. Τετραµερής «Σύµβαση Οικονοµικής ιαχείρισης Κλινικής Μελέτης» µεταξύ α)του Προέδρου της Επιτροπής Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), β)του φορέα χρηµατοδότησης, γ)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και δ)του επιστηµονικά υπεύθυνου. 8. Ακριβές αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης διεξαγωγής της µελέτης, η οποία έχει συναφθεί µεταξύ α)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου), β) του φορέα χρηµατοδότησης και γ) του επιστηµονικά υπεύθυνου. 9. Υπεύθυνη δήλωση πέρι µη υπέρβασης του ανώτατου ορίου απολαβών στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, από το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥΚΑ, το οποίο αµείβεται από την µελέτη. 10. Υπεύθυνη δήλωση πέρι µη υπέρβασης του ανώτατου ορίου απολαβών στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, από όλο το λοιπό προσωπικό του ΕΣΥΚΑ, το οποίο αµείβεται από την µελέτη. Σε περίπτωση συµµετοχής εξωτερικού συνεργάτη ως συνερευνητή στη διεξαγωγή της µελέτης: 11. Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 12. Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος ή επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου για τις ειδικότητες για τις οποίες δεν χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 13. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την.ο.υ. στην οποία υπάγεται. 14. Βεβαίωση ασφάλισης του ασφαλιστικού του φορέα, στην οποία θα αναγράφεται το έτος έναρξης ασφάλισης και ο αριθµός µητρώου του ασφαλισµένου. 15. Έγγραφο του Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε. (Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.), όπου θα αναγράφεται ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

13 Σελίδα 13 από 17 Περιεχόµενα του φακέλου για τις ερευνητικές εργασίες: 1. Έγκριση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 2. Αναλυτικό πρωτόκολλο της µελέτης µε όλες τις τρέχουσες τροποποιήσεις του. 3. Εισήγηση του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) προς τον ιοικητή της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) για την έγκριση ή µη της µελέτης. 4. Υποβολή από τον επιστηµονικά υπεύθυνο της «Αίτησης Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ». 5. Τετραµερής «Σύµβαση Οικονοµικής ιαχείρισης Κλινικής Μελέτης» µεταξύ α)του Προέδρου της Επιτροπής Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), β)του φορέα χρηµατοδότησης, γ)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και δ)του επιστηµονικά υπεύθυνου. 6. Ακριβές αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης διεξαγωγής της µελέτης, η οποία έχει συναφθεί µεταξύ α)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου), β) του φορέα χρηµατοδότησης και γ) του επιστηµονικά υπεύθυνου. 7. Υπεύθυνη δήλωση πέρι µη υπέρβασης του ανώτατου ορίου απολαβών στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, από το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥΚΑ, το οποίο αµείβεται από την µελέτη. 8. Υπεύθυνη δήλωση πέρι µη υπέρβασης του ανώτατου ορίου απολαβών στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, από όλο το λοιπό προσωπικό του ΕΣΥΚΑ, το οποίο αµείβεται από την µελέτη. Σε περίπτωση συµµετοχής εξωτερικού συνεργάτη ως συνερευνητή στη διεξαγωγή της µελέτης: 9. Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 10. Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος ή επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου για τις ειδικότητες για τις οποίες δεν χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 11. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την.ο.υ. στην οποία υπάγεται. 12. Βεβαίωση ασφάλισης του ασφαλιστικού του φορέα, στην οποία θα αναγράφεται το έτος έναρξης ασφάλισης και ο αριθµός µητρώου του ασφαλισµένου. 13. Έγγραφο του Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε. (Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.), όπου θα αναγράφεται ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

14 Σελίδα 14 από 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ & Η Η ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Λ.Κ.Ε.Α. ΤΗΣ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕΛΕΤΩΝ: Η κατάθεση του φακέλου γίνεται σε έντυπη µορφή. Σηµειώνεται ότι πέραν των κάτωθι αναφερόµενων, είναι πιθανόν να προκύψουν επιπλέον κατά περίπτωση τροποποίησης δικαιολογητικά. Περιεχόµενα του φακέλου για τις παρεµβατικές κλινικές δοκιµές: Α. Για την αποδοχή της οικονοµικής διαχείρισης τροποποίησης παρεµβατικής κλινικής δοκιµής που χαρακτηρίζεται ως «ουσιώδης», βάσει της υπ αρ. πρ / Εγκυκλίου Ενηµέρωσης του ΕΟΦ: 1. Έγκριση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 2. Θετική γνωµοδότηση από την Εθνική Επιτροπή εοντολογίας (ΕΕ ). 3. Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ). 4. Τροποποιηµένη «Αίτηση Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (τροποποιηµένο προϋπολογισµό της παρεµβατικής κλινικής δοκιµής). 5. Νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης της αστικής ευθύνης του ερευνητή και του χορηγού, σε περίπτωση που µεταβάλλονται οι όροι του αρχικά εκδιδόµενου ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 6. Τροποποιητική τετραµερής σύµβαση οικονοµικής διαχείρισης της τροποποίησης της παρεµβατικής κλινικής δοκιµής µεταξύ α)του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), β)του φορέα χρηµατοδότησης, γ)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και δ)του επιστηµονικά υπεύθυνου, εφόσον µεταβάλλονται όροι της ήδη υπογεγραµµένης σύµβασης που επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονοµική της διαχείριση από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας. Β. Για την αποδοχή της οικονοµικής διαχείρισης τροποποίησης παρεµβατικής κλινικής δοκιµής που χαρακτηρίζεται ως «µη ουσιώδης», βάσει της ανωτέρω αναφερόµενης υπ αρ. πρ / Εγκυκλίου Ενηµέρωσης του ΕΟΦ: 1. Ενηµερωτική επιστολή από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου. 2. Ενηµερωτική επιστολή του φορέα χρηµατοδότησης προς τον ΕΟΦ και την ΕΕ. 3. Τροποποιηµένη «Αίτηση Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (τροποποιηµένο προϋπολογισµό της παρεµβατικής κλινικής δοκιµής). 4. Νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης της αστικής ευθύνης του ερευνητή και του χορηγού, σε περίπτωση που µεταβάλλονται οι όροι του αρχικά εκδιδόµενου ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 5. Τροποποιητική τετραµερής σύµβαση οικονοµικής διαχείρισης της τροποποίησης της παρεµβατικής κλινικής δοκιµής µεταξύ α)του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), β)του φορέα χρηµατοδότησης, γ)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και δ)του επιστηµονικά υπεύθυνου, εφόσον µεταβάλλονται όροι της ήδη υπογεγραµµένης σύµβασης που επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονοµική της διαχείριση από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας.

15 Σελίδα 15 από 17 Περιεχόµενα του φακέλου για τις: κλινικές έρευνες µε ιατροτεχνολογικό προϊόν (ενεργά εµφυτεύσιµο ή µη), το οποίο είτε δε φέρει σήµανση CE,, είτε φέρει σήµανση CE,, αλλά πρόκειται να δοκιµασθεί σε νέες χρήσεις που δεν καλύπτονται από αυτήν και τις κλινικές έρευνες µε in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σε περίπτωση που το προϊόν πρόκειται να έλθει σε άµεση ή έµµεση επαφή µε το ανθρώπινο σώµα. 1. Έγκριση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 2. Θετική γνωµοδότηση από την Εθνική Επιτροπή εοντολογίας (ΕΕ ). 3. Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ). 4. Τροποποιηµένη «Αίτηση Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (τροποποιηµένος προϋπολογισµός). 5. Νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης της αστικής ευθύνης του ερευνητή και του χορηγού, σε περίπτωση που µεταβάλλονται οι όροι του αρχικά εκδιδόµενου ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 6. Τροποποιητική τετραµερής σύµβαση οικονοµικής διαχείρισης της τροποποίησης της παρεµβατικής κλινικής δοκιµής µεταξύ α)του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), β)του φορέα χρηµατοδότησης, γ)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και δ)του επιστηµονικά υπεύθυνου, εφόσον µεταβάλλονται όροι της ήδη υπογεγραµµένης σύµβασης που επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονοµική της διαχείριση από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας. Περιεχόµενα του φακέλου για τις µη παρεµβατικές µελέτες: (στην κατηγορία αυτή εµπεριέχονται οι α)µη παρεµβατικές µετεγκριτικές µελέτες ασφαλείας ή αποτελεσµατικότητας που θα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στην Ελλάδα και β)µη παρεµβατικές µελέτες που έχουν αρχικά εγκριθεί από τον ΕΟΦ πριν την ηµεροµηνία εκδόσεως της ανωτέρω αναφερόµενης υπ αρ. πρωτ / «ιευκρινιστικής Εγκυκλίου για τις µη παρεµβατικές µελέτες» του ΕΟΦ) 1. Έγκριση από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου. 2. Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ), εφόσον πρόκειται για ουσιώδη τροποποίηση και αφορά σε µη παρεµβατικές µετεγκριτικές µελέτες ασφαλείας ή αποτελεσµατικότητας που πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στην Ελλάδα). 3. Αντίγραφο της κοινοποίησης της ουσιώδους τροποποίησης στο Τµήµα Κλινικών οκιµών του ΕΟΦ (για τις µη παρεµβατικές µελέτες που πραγµατοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη-µέλη και που αξιολογούνται και λαµβάνουν γνωµάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρµακοεπαγρύπνησης Αξιολόγησης του Κινδύνου (PRAC). 4. Τροποποιηµένη «Αίτηση Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (τροποποιηµένο προϋπολογισµό της µελέτης). 5. Τροποποιητική τετραµερής σύµβαση οικονοµικής διαχείρισης της τροποποίησης της παρεµβατικής κλινικής δοκιµής µεταξύ α)του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), β)του φορέα χρηµατοδότησης, γ)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και δ)του επιστηµονικά υπεύθυνου, εφόσον µεταβάλλονται όροι της ήδη υπογεγραµµένης σύµβασης που επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονοµική της διαχείριση από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας. Περιεχόµενα του φακέλου για τις ερευνητικές εργασίες: 1. Έγκριση από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου. 2. Τροποποιηµένη «Αίτηση Ένταξης Έργου στις ιαδικασίες ιαχείρισης του ΕΛΚΕΑ» (τροποποιηµένο προϋπολογισµό της ερευνητικής εργασίας). 3. Τροποποιητική τετραµερής σύµβαση οικονοµικής διαχείρισης της τροποποίησης της παρεµβατικής κλινικής δοκιµής µεταξύ α)του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3 ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), β)του φορέα χρηµατοδότησης, γ)του ιοικητή ή του Αναπληρωτή ιοικητή του Νοσοκοµείου ή του Γενικού ιευθυντή (για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και δ)του επιστηµονικά υπεύθυνου, εφόσον µεταβάλλονται όροι της ήδη υπογεγραµµένης σύµβασης που επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονοµική της διαχείριση από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας.

16 Σελίδα 16 από 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Κ.Ε.Α. ΤΗΣ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ): (για τις οποίες διαπιστώνεται συµφωνία µεταξύ α)του κατατεθειµένου από τον επιστηµονικά υπεύθυνο & εγκεκριµένου από την Επιτροπή Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας προϋπολογισµού και β)των καταθέσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον φορέα χρηµατοδότησης της µελέτης στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας) Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε έντυπη µορφή. Πριν την τελική πληρωµή: επιστολή από τον φορέα χρηµατοδότησης, µε την οποία θα ενηµερώνει την υπηρεσία µας για την περάτωση της µελέτης και θα µας καταθέτει τα απολογιστικά οικονοµικά στοιχεία της µελέτης το «Έντυπο Αποτίµησης Κλινικής Μελέτης» συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον επιστηµονικά υπεύθυνο (υπόδειγµα του οποίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Κ.Ε.Α. ΤΗΣ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ): (για τις οποίες διαπιστώνεται διαφορά µεταξύ α)του κατατεθειµένου από τον επιστηµονικά υπεύθυνο & εγκεκριµένου από την Επιτροπή Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας προϋπολογισµού και β)των καταθέσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον φορέα χρηµατοδότησης της µελέτης στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της υπηρεσίας µας) Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε έντυπη µορφή. Πριν την τελική πληρωµή: 1. επιστολή από τον φορέα χρηµατοδότησης, µε την οποία θα ενηµερώνει την υπηρεσία µας για την περάτωση της µελέτης και θα µας καταθέτει τα απολογιστικά οικονοµικά στοιχεία της µελέτης, ώστε να τεκµηριώνεται η προκύπτουσα διαφορά 2. το «Έντυπο Αποτίµησης Κλινικής Μελέτης» συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον επιστηµονικά υπεύθυνο (υπόδειγµα του οποίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΙΑΚΟΠΗΣ Ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε σ έντυπη µορφή. 1. Αντίγραφο της γραπτής γνωστοποίησης του επιστηµονικά υπεύθυνου προς το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου. 2. Αντίγραφο της γραπτής γνωστοποίησης του φορέα χρηµατοδότησης προς τον ΕΟΦ, για την πρόωρη διακοπή ή την ακύρωση της διεξαγωγής των µελετών που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ. 3. Αντίγραφο της γραπτής γνωστοποίησης του φορέα χρηµατοδότησης προς τον ΕΟΦ και την ΕΕ για την πρόωρη διακοπή ή την ακύρωση της διεξαγωγής τους, για τις περιπτώσεις των µελετών που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ και έχουν λάβει θετική γνωµοδότηση από την ΕΕ. 4. Επιστολή µε τα οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία των µελετών που έχουν διακοπεί πρόωρα. 5. Επιστολή µε την οποία θα µας βεβαιώνει για την µη πραγµατοποίηση πληρωµών για τις µελέτες που έχουν ακυρωθεί. Το «Έντυπο Αποτίµησης Κλινικής Μελέτης» συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον επιστηµονικά υπεύθυνο (υπόδειγµα του οποίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας

17 Σελίδα 17 από 17 Πίνακας Αποδεκτών ποδεκτών: 1. ιοικήσεις των Νοσοκοµείων αρµοδιότητας της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) 2. Γενικό ιευθυντή του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου 3. Προέδρους των Επιστηµονικών Συµβουλίων των Νοσοκοµείων αρµοδιότητας της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) 4. ιευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκοµείων αρµοδιότητας της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) 5. ιευθυντές Φαρµακείων Νοσοκοµείων των Νοσοκοµείων αρµοδιότητας της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) 6. Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) 7. Εθνική Επιτροπή εοντολογίας (ΕΕ ) 8. Σύνδεσµός Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 9. Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας (ΠΕΦ)

Σελίδα 1 από 15 ΣΧΕΤ.:

Σελίδα 1 από 15 ΣΧΕΤ.: Σελίδα 1 από 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) 3 ης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ως ο πίνακας αποδεκτών

Προς: ως ο πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσσαλονίκη,05/08/2008 Αρ. Πρωτ.: 13140 /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016 ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16). 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Servier Hellas

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Servier Hellas Μεθοδολογικό Σημείωμα Servier Hellas Α. Σύνοψη Το παρόν Μεθοδολογικό Σημείωμα, είναι συνοδευτικό του Εντύπου Δημοσιοποίησης και διευκρινιστικό των διαφόρων θεμάτων του εντύπου, μέσω του οποίου η ΣΕΡΒΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Διεύθυνση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων Τηλ. : 210 6507384, 6507297, 6507206 Χολαργός, 28-01- 2010 Αρ. πρωτ. 6434

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Εισαγωγή Oι επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr τηλ.210.6507203 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Θεσσαλονίκη, 30-5-2014 Αρ. Πρ.: 12880 /νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ εγκρίθηκε στην 299/22-3-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου και τίθεται σε ισχύ µετά την θετική γνώµη της Επιτροπής Ερευνών στη Συνεδρίαση 379/14-9-2012 Η εξασφάλιση της αντικειµενικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 13-03-2013 Αριθµ.Πρωτ.:2293 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12.

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και ανάπτυξης Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E.

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E. Προς Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της επιστολής που μας στείλατε με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2014, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά προς τον Σύλλογο σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 27 /01/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8 (102 41) Γ99/22 ΑΡ. 8 Αρ.Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Πελαγία Κλάδου Τηλ/Fax: 2810-338176/ 2810-226.110 E-mail: protokolo@portheraklion.gr website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΜΑ: Λεπτομερείς οδηγίες για τα περιεχόμενα του Εντύπου Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης των συμμετεχόντων σε παρεμβατική κλινική μελέτη και για τις Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 12-02-2014 Αριθµ.Πρωτ.:1326 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Αντικείµενο Σύµβασης 1)α) Εργασίες εφαρµογής του ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος για τα έτη σύµφωνα µε τ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Αντικείµενο Σύµβασης 1)α) Εργασίες εφαρµογής του ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος για τα έτη σύµφωνα µε τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 09-03-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 8644 ΙΟΙΚΗΣΗ Α Α: 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Τµήµα: Ε.Λ.Κ.Ε.Α. Ταχ. ιεύθυνση: Μόδη 9 Ταχ. Κωδικός: 546 35 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Αθήνα, 12-07-12 Παροχής Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ.: 31596 Υγείας www.eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις : Πράξη Κατάθεσης Αιτιολογικής Έκθεσης.» Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος ισχύουν τα κάτωθι :

«Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις : Πράξη Κατάθεσης Αιτιολογικής Έκθεσης.» Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος ισχύουν τα κάτωθι : EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 12-11-2012 Αριθµ.Πρωτ.:8533 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών».

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14 / 2 /2008 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32 / 171 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Γραφείο Προέδρου Χολαργός, 30 Σεπτεμβρίου 2010 αριθ. πρωτ. 66500 Ως ο πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ

Προς : προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 04 /03/2015 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθµ. Πρωτ.: 16034 /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τµήµα Γραµµατείας & ιοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) Άρθρο 1 Με απόφαση του.σ. της Εταιρείας καθιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 8 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη υπογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 06-05-2015 Αριθμ.Πρωτ.:4045 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 30-9-2016 ΝΠ «Κοινωνικής Πολιτικής ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1802 Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Κυριάκος Σουλιώτης 1, Χαράλαμπος Νάκος 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2 Φαρμακοποιός / Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :Διαδικασία έγκρισης απόδοσης της δαπάνης για ορισμένα υψηλού κόστους εμφυτεύσιμα υλικά στους ασφαλιμένους μας. Επιτροπές ΚΕ.Σ.Υ. Σχετικά: 1.

ΘΕΜΑ :Διαδικασία έγκρισης απόδοσης της δαπάνης για ορισμένα υψηλού κόστους εμφυτεύσιμα υλικά στους ασφαλιμένους μας. Επιτροπές ΚΕ.Σ.Υ. Σχετικά: 1. ΘΕΜΑ :Διαδικασία έγκρισης απόδοσης της δαπάνης για ορισμένα υψηλού κόστους εμφυτεύσιμα υλικά στους ασφαλιμένους μας. Επιτροπές ΚΕ.Σ.Υ. Σχετικά: 1. Το Θ14/226/25.9.2002 Γενικό Έγγραφο για βηματοδότες και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 Αθήνα, 12-7-2010 ΠΡΟΣ: ΕΛΜΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Λέκκα 26 105 62 Αθήνα ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Στ.σήμερα την μεταξύ αφενός του Διοικητή του Νοσοκομείου..., δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ32 / 1641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Μ Η Μ Α ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 2. Τη Νοµαρχιακή Μονάδα Υγείας ΙΚΑ

ΠΡΟΣ 2. Τη Νοµαρχιακή Μονάδα Υγείας ΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αθήνα 19/08/2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια 15/06/2016 Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια 15/06/2016 Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια 15/06/2016 «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» & Αριθμ..Πρωτ.:23596 Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Τμήμα Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 6.4. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/38 ΑΡ.:26

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα διαδικασία αφορά στη σύνταξη και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014)

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΒ469Β7Γ-Κ3Λ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ηράκλειο 07.09.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 5988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 9 / 2013 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αθήνα, 23 / 9 / 2013 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 22-05-2014 Αριθµ.Πρωτ.:5503 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα