Αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου 2013"

Transcript

1 Αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου Ανανέωση της σύνθεσης των Τεχνικών Επιτροπών 1.1 Ηλιακά Θερµικά Συστήµατα CYS/TE 13 Το.Σ. εκτιµώντας το πολυδιάστατο έργο που επιτελεί η Επιτροπή την τελευταία τριετία, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της για 3 χρόνια (Απρίλιος ) και η σύνθεσή της θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε ενδιαφερόµενο φορέα. Επιπρόσθετα, πέραν από τις οργανώσεις, υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στο σχετικό σηµείωµα, ενέκρινε την συµµετοχή στην Επιτροπή αντιπροσώπου από το Πανεπιστήµιο Κύπρου, τον Κυπριακό Σύνδεσµο Καταναλωτών, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις συντεχνίες. 1.2 Προπαρασκευασµένα Υλικά από σκυρόδεµα - CYS/TE 14 Το.Σ. εκτιµώντας το πολυδιάστατο έργο που επιτελεί η Επιτροπή την τελευταία τριετία, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της για 3 χρόνια (Απρίλιος ) και η σύνθεσή της θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε ενδιαφερόµενο φορέα. Επιπρόσθετα, πέραν από τις οργανώσεις, υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στο σχετικό σηµείωµα, ενέκρινε την συµµετοχή στην Επιτροπή αντιπροσώπου από την ΟΕΒ, τον Κυπριακό Σύνδεσµο Καταναλωτών, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις συντεχνίες. (Απόφαση ηµερ. 18/04/2013) 2. Έκπτωση στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τους Συνδροµητές του CYS Το.Σ. υπό τις δυσχερείς οικονοµικές περιστάσεις και αναγνωρίζοντας τις µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις του τόπου, ενέκρινε το αίτηµα για αύξηση στην έκπτωση που παρέχεται στους Συνδροµητές για την αγορά Ευρωπαικών Προτύπων ΕΝ, από 20% σε 35%. (Απόφαση ηµερ. 18/04/2013) 3. Συµφωνία CYS-ΕΛΟΤ για τους Ευρωκώδικες Το.Σ. ενέκρινε την συµφωνία CYS-ΕΛΟΤ για τη µετάφραση των ελληνικών κειµένων των Ευρωκωδίκων από τον CYS. (Απόφαση ηµερ. 28/05/2013) 4. Συµµετοχή του CYS στη Γενική Συνέλευση του ISO Στην επικείµενη Γ. Συνέλευση του ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης( ISO) που θα διεξαχθεί στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας στις 18-20/9/2013, τον CYS θα εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος και ο Γ. ιευθυντής του Οργανισµού. Επιπρόσθετα, ο Γ. ιευθυντής θα συµµετάσχει στη συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου του ISO στις 21/9/2013. (Απόφαση ηµερ. 11/07/2013) σελίδα 1 από 5

2 5. Συνεργασία µε ΚΥΣΟΑ Ο Γ. ιευθυντής ενηµέρωσε το.σ. αναφορικά µε την πρόσφατη εποικοδοµητική και καρποφόρα συνάντηση που έγινε µε το.σ. της ΚΥΣΟΑ κατά την οποία αποφασίστηκε όπως διοργανωθεί από κοινού στις 9/10/2013 συνέδριο για την τυποποίηση µε τις οργανώσεις αναπήρων. Επιπρόσθετα µετέφερε στο.σ. την ανάγκη που έχει η ΚΥΣΟΑ σε µικρό αριθµό προτύπων ενόψει της χρησιµότητας να προωθήσει την εφαρµογή τους στην εθνική νοµοθεσία. Το.Σ. ενέκρινε εισήγηση όπως τα Ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα που χρειάζεται ο ΚΥΣΟΑ παραχωρούνται χωρίς χρέωση, πάντοτε µε τη σχετική υδατογραφία για υπηρεσιακή χρήση της Οργάνωσης µόνο. (Απόφαση ηµερ. 11/07/2013) 6. Σύσταση Εθνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS Νέα Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS Τ.Ε. 19 Πλαστικά Ντεπόζιτα Νερού Ο ιευθυντής Τυποποίησης επεξήγησε την ανάγκη που προέκυψε κατόπιν αιτήµατος οµάδας βιοµηχάνων που κατασκευάζουν πλαστικά ντεπόζιτα νερού, για να εκπονηθεί εθνικό πρότυπο το οποίο να συµπεριλαµβάνει όλα τα τεχνικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Το.Σ. αφού έλαβε υπόψη και σχετικό αιτιολογιτικό σηµείωµα από τον αρµόδιο Λειτουργό, ενέκρινε τη σύσταση της νέας Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS Τ.Ε. 19 Πλαστικά Ντεπόζιτα Νερού. Το Συµβούλιο ζήτησε επίσης όπως ο CYS ευθυγραµµιστεί, εάν παραστεί ανάγκη µε την οδηγία 98/34. Νέα Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS Τ.Ε. 20 Υαλοπετάσµατα, Πορτοπαράθυρα, Επικαλύψεις Κτηρίων Ο ιευθυντής Τυποποίησης επεξήγησε την ανάγκη που προέκυψε κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Εσωτερικών ως η αρµόδια Αρχή για τον έλεγχο της αγοράς για προϊόντα όπως τα υαλοπετάσµατα, τα πορτοπαράθυρα και οι επικαλύψεις κτηρίων, για σύσταση Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής η οποία να επιληφθεί των απαραίτητων τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία θα πρέπει να συµπεριληφθούν στα σχετικά παραρτήµατα των εναρµονισµένων προτύπων που θα εφαρµόζονται στην Κύπρο. Με τη σύµφωνο γνώµη των πλείστων ενδιαφεροµένων µερών, ετοιµάστηκε σχετικό αιτιολογιτικό σηµείωµα βάσει του οποίου το.σ. ενέκρινε τη σύσταση της νέας Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS Τ.Ε. 20 Υαλοπετάσµατα, Πορτοπαράθυρα, Επικαλύψεις Κτηρίων. Το Συµβούλιο ζήτησε επίσης όπως ο CYS ευθυγραµµιστεί, εάν παραστεί ανάγκη µε την οδηγία 98/34 7. Μνηµόνιο Συνεργασίας CYS-SARM Ο Γ. ιευθυντής ενηµέρωσε το.σ. για το αίτηµα του Γ. ιευθυντή του Αρµενικού Οργανισµού Τυποποίησης (SARM) όπως υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των δύο Οργανισµών και κατέθεσε σχετικό προσχέδιο προς έγκριση. Το Υπουργείο Εξωτερικών αφού εξέτασε το σχετικό προσχέδιο συµφωνίας, έδωσε τη συγκατάθεση του τονίζοντας ότι η Αρµενία είναι παραδοσιακά σταθερός σύµµαχος της Κύπρου και ιδιαίτερα φιλική χώρα προς εµάς. Το.Σ. ενέκρινε την υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας και εξουσιοδότησε τον Γενικό ιευθυντή να το υπογράψει το συντοµότερο δυνατό κατόπιν συνεννόησης µε τον SARM. σελίδα 2 από 5

3 8. Στρατηγικό Πλάνο Ο Γ. ιευθυντής ενηµέρωσε το.σ. αναφορικά µε την προεργασία που έγινε από ειδική επιτροπή της οποίας προέδρευε και συµµετείχε ο ιευθυντής Τυποποίησης και τρεις αρµόδιοι Λειτουργοί του CYS. Στόχος της επιτροπής ήταν ο καθορισµός των Στρατηγικών Σκοπών για την ερχόµενη τριετία και τις δράσεις οι οποίες θα µετατρέπονται σε στόχους εντός του ετήσιου προγράµµατος εργασίας κάθε Λειτουργού. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις προσπάθειες για αύξηση των εσόδων του Οργανισµού αλλά και σε άλλες φιλόδοξες δράσεις που θα εφαρµοστούν µέσα από την αποστολή του CYS. Το.Σ. συνεχάρη τους συντελεστές του τρίτου Στρατηγικού Πλάνου του Οργανισµού το οποίο όπως τονίστηκε θα εφαρµοσθεί κάτω από πρωτόγνωρες οικονοµικές συνθήκες και υπό περιορισµένους πόρους που θα έχει στη διάθεσή του ο CYS. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων σε επιµέρους θέµατα και το.σ. αφού το ενέκρινε, ζήτησε όπως: (α) Συµπεριληφθεί Στρατηγικός Σκοπός για εφαρµογή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο πλαίσιο που καθόρισε το κράτος πρόσφατα, η εφαρµογή του οποίου από τον CYS θα είναι σε εθελοντική βάση (β) Οι δράσεις κάτω από τους επιµέρους Στρατηγικούς Σκοπούς, εκεί και όπου είναι εφικτό, να αποκτήσουν χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, αρµόδια άτοµα υλοποίησης και άλλα ποιοτικά κριτήρια (γ) Να ετοιµάζεται ετήσιο πλάνο υλοποίησης το οποίο να υποβάλλεται ενώπιον του.σ. και σ αυτό να συµπεριλαµβάνονται µετρήσιµοι στόχοι. 9. Εκλογή Νέου.Σ. της CEN Ο Γ. ιευθυντής ενηµέρωσε το.σ. ότι η διαδικασία για τη νέα σύνθεση του.σ. της CEN από φέτος αλλάζει και πλέον τα µέλη θα εκλέγονται από τη Γ. Συνέλευση. Ο αριθµός εκπροσώπησης των µελών µειώνεται στα 13. Ο Γενικός ιευθυντής εισηγήθηκε πως ο CYS θα πρέπει να επιδιώξει εκπροσώπηση στο νέο.σ. της CEN αφού το πρόβληµα µε τον TSE δεν έχει επιλυθεί ακόµη, ενδέχεται να οξυνθεί περισσότερο, ενώ δεν αποκλείεται και να επιδιωχθεί εκπροσώπηση και εκλογή του ιδίου του TSE στο νέο.σ. της CEN. Το.Σ. ενέκρινε την πρόταση για να υποβληθεί υποψηφιότητα για µία θέση στο.σ. της CEN και την εισήγηση του Γ. ιευθυντή, όπως τον Οργανισµό εκπροσωπήσει στην προσπάθεια αυτή ο ιευθυντής Τυποποίησης. Αποφασίστηκε όπως καταβληθεί κάθε δυνατή συντονισµένη προσπάθεια µε στοχευµένες επαφές στις οµάδες των άλλων Εθνικών Οργανισµών Τυποποίησης µε επιρροή, για να εξασφαλισθεί η επίτευξη του στόχου αυτού. 10. Νέα Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS Τ.Ε. 21 Λευκαρίτικα Κεντήµατα Ο ιευθυντής Τυποποίησης επεξήγησε την ανάγκη που προέκυψε κατόπιν αιτήµατος του ήµου Λευκάρων και των κεντητριών Λευκαρίτικων κεντηµάτων, για να εκπονηθεί εθνικό πρότυπο το οποίο να συµπεριλαµβάνει όλα τα τεχνικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Το πρότυπο στόχο θα έχει µεταξύ άλλων την προστασία του Λευκαρίτικου κεντήµατος ως προϊόν πολιτιστικής κληρονοµιάς της Κύπρου. Το.Σ. αφού έλαβε υπόψη και σχετικό αιτιολογιτικό σηµείωµα από αρµόδιο Λειτουργό, ενέκρινε τη σύσταση της νέας Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS Τ.Ε. 21 Λευκαρίτικα Κεντήµατα. Στους φορείς που εγκρίθηκε να κληθούν να συµµετάσχουν στις εργασίες της Επιτροπής, πέραν των εισηγήσεων του αρµόδιου Λειτουργού, ζητήθηκε όπως προσκληθεί και η σελίδα 3 από 5

4 Υπηρεσία Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας του Τµήµατος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. 11. Ηµερίδα Ποιότητας 2013 Το.Σ. ενηµερώθηκε για τις προετοιµασίες που αφορούν τη βέλτιστη διοργάνωση της Ηµερίδας Ποιότητας 2013 η οποία θα διεξαχθεί στις 12/11/2013 στο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. Το.Σ. ενέκρινε εισήγηση όπως ειδικά για φέτος µη πραγµατοποιηθεί δεξίωση µε το πέρας της διοργάνωσης και ποσό 500 από τον CYS και ισόποσο από την ΚΕΠ δοθεί σε φιλανθρωπικό ίδρυµα. Στο Υπουργείο Οικονοµικών δόθηκε σχετική λίστα ιδρυµάτων από την οποία επιλέγηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Ταµασού & Ορεινής. 12. Μνηµόνια Συνεργασίας µε τα Ιδιωτικά Πανεπιστήµια UCLAN & CIIM O ιευθυντής Τυποποίησης ενηµέρωσε το.σ. για τις επαφές που γίνονται ξεχωριστά µε τα ιδιωτικά Πανεπιστήµια UCLAN & CIIM στοχεύοντας στη σύναψη και υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας, στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής του CYS αλλά και των συστάσεων του νέου Ευρωπαικού Κανονισµού 1025/2012 για σύσφιξη των σχέσεων των Εθνικών Οργανισµών Τυποποίησης µε τα Ακαδηµαικά και Ερευνιτικά Ιδρύµατα στιςε χώρες- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 13. Υποψηφιότητα του CYS στο Νέο.Σ. της CEN. Τίµηση Γ CYS από τις CEN&CENELEC O Γενικός ιευθυντής ενηµέρωσε το.σ. ότι µαζί µε τον ιευθυντή Τυποποίησης θα µεταβούν στις Βρυξέλλες 19-21/11/2013 όπου κατά τη Γ.Σ. της CEN θα διεξαχθεί ψηφοφορία για εκλογή µελών του νέου.σ. της CEN.Η υποψηφιότητα της Κύπρου µέσω του ιευθυντή Τυποποίησης αποτελεί ένα από τους στόχους της αποστολής ενώ στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων των CEN&CENELEC οι δύο Οργανώσεις θα τιµήσουν τον αποχωρούντα Γ. ιευθυντή του CYS για την 25χρονη ευδόκιµη παρουσία και προσφορά του στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. 14. Ευρωπαϊκή Πρωτιά CYS στην Υιοθέτηση ΕΝ προτύπων Ο Γ. ιευθυντής ενηµέρωσε το.σ. για τη συνεχιζόµενη Ευρωπαϊκή πρωτιά του CYS στην υιοθέτηση ΕΝ προτύπων, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που εξέδωσαν οι 3 Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί Τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI για το τρίτο τέταρτο του Nέο 3ετές Στρατηγικό Σχέδιο του CYS Αναφορικά µε το τελικό κείµενο του νέου τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του CYS, αυτό θα σταλεί στα Μέλη του.σ. σε ηλεκτρονική µορφή τις αµέσως επόµενες ηµέρες µόλις συµπληρωθούν οι τελευταίες λεπτοµέρειες. Το.Σ. ζήτησε από το ιευθυντή Τυποποίησης όπως ενηµερώνει µε σχετική έκθεσή του το.σ. ανά 6µηνο για την πρόοδο εφαρµογής του. σελίδα 4 από 5

5 16. Εκλογή του CYS στο.σ. της CEN Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα Μέλη για την επιτυχή κατάληξη που είχε η εκλογή του CYS στο.σ. της CEN και συγχάρηκε εκ µέρους του.σ. το ιευθυντή Τυποποίησης, ευχόµενος κάθε επιτυχία στο έργο του. Αναφέρθηκε ότι το.σ. τον στηρίζει στα καθήκοντά του αυτά και τον κάλεσε να συνεχίσει την καλή παράδοση που έχει κτίσει ο Οργανισµός στην εκπροσώπηση της Κύπρου στα ιοικητικά Σώµατα της Τυποποίησης διεθνώς. Ο ιευθυντής Τυποποίησης ευχαρίστησε το.σ. για τη στήριξη του και διαβεβαίωσε ότι θα εργασθεί προς ευόδωση των προσδοκιών του CYS και των καλώς νοούµενων συµφερόντων της χώρας µας. 17. Τιµητική ιάκριση του CYS από το Ι ΕΠ (Ίδρυµα ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ια Βίου Μάθησης) Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το.σ. για την τιµητική διάκριση την οποία παρέλαβε εκ µέρους του CYS σε τελετή που διοργάνωσε το Ι ΕΠ και στην οποία τιµήθηκε ο Οργανισµός για την αποτελεσµατικότητά του στη διαχείριση του υποβληθέντος και υλοποιηθέντος προγράµµατος κινητικότητας που εφάρµοσε το τρέχον έτος στην Πορτογαλία, Ολλανδία και Νορβηγία σε αντίστοιχους Εθνικούς Οργανισµούς Τυποποίησης. Το.Σ συγχάρηκε τους συντελεστές της επιτυχίας αυτής και ευχήθηκε κι άλλες παρόµοιες διακρίσεις στο µέλλον. # σελίδα 5 από 5

Όραμά μας... Η εδραίωση του CYS ως του πιο αξιόπιστου και πρωτοπόρου φορέα ποιότητας στην Κύπρο.

Όραμά μας... Η εδραίωση του CYS ως του πιο αξιόπιστου και πρωτοπόρου φορέα ποιότητας στην Κύπρο. Όραμά μας... Η εδραίωση του CYS ως του πιο αξιόπιστου και πρωτοπόρου φορέα ποιότητας στην Κύπρο. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΠεριεχΟμενα 7 Λίγα λόγια για τον CYS 8 Διοικητικό Συμβούλιο 9 Οργανόγραμμα CYS 2012 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠεριεχΟμενα 7 Λίγα Λόγια για τον CYS 8 Διοικητικό Συμβούλιο 9 Οργανόγραμμα & Στελέχωση 11 Χαιρετισμός από τον Προέδρο 13 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ii 1 η Έκδοση Ιούλιος 2007 1 η Αναθεώρηση: Μάιος 2008 2 η Αναθεώρηση: Απρίλιος 2009 3 η Αναθεώρηση: Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του Νόμου περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 1969-2005 και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 296 Νοέμβριος 2012 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο Ο παρών Κανονισµός καθορίζει τις θεµελιώδεις αρχές και τη διαδικασία που πρέπει να τηρεί και ακολουθεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ IΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ: 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014

αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014 αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014 Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού µας µε την ευκαιρία των γιορτών εύχεται σε όλο τον κόσµο της ΑΗΚ Καλά Χριστούγεννα και είθε η νέα Χρονιά που θα υποδεχθούµε σε λίγες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Α. Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 4 Β. Σχετικά με τον Απολογισμό 5 1. Eταιρικά Προφίλ 7 1.1 Επενδύοντας στην Ψηφιακή Ελλάδα 8 1.2 Εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα