SG R. Χυτοσιδηρός λέβητας. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Η ενότητα για τη Χρήστη είναι στο τέλος του εγχειριδίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SG R. Χυτοσιδηρός λέβητας. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Η ενότητα για τη Χρήστη είναι στο τέλος του εγχειριδίου"

Transcript

1 Χυτοσιδηρός λέβητας SG R Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης Η ενότητα για τη Χρήστη είναι στο τέλος του εγχειριδίου

2 Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους Τεχνικούς Κανονισμούς, στην εθνική και τοπική ισχύουσα Νομοθεσία. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας, εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Υποδείξεις για τη διάθεση της συσκευής (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EΕ) Η συσκευή, όταν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διάθεση μαζί με τα αστικά απορρίμματα. Μπορείτε να την παραδώσετε στα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής, εφόσον υπάρχουν, ή στα καταστήματα πώλησης που διαθέτουν την υπηρεσία αυτή. Η διαφοροποιημένη διάθεση αποτρέπει πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία. Επιτρέπει επίσης την ανάκτηση πολλών ανακυκλώσιμων υλικών, με σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας. Πάνω στη συσκευή αναγράφεται το παρακάτω σύμβολο διαφοροποιημένης διάθεσης που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία

3 - 3 - ΓΕΝΙΚΑ

4 Αγαπητέ Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή μας, ένα προϊόν απλό, ποιοτικό και με υψηλή απόδοση, που θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις άνεσης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και να τηρήσετε, ειδικά, τις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Σας συνιστούμε επίσης να απευθυνθείτε στο Σέρβις Biasi που είναι εξειδικευμένο στη συντήρηση της συσκευής και που χρησιμοποιεί, σε περίπτωση ανάγκης, γνήσια ανταλλακτικά. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και επομένως πρέπει να φυλάσσεται με φροντίδα για κάθε μελλοντική ανάγκη ή για να παραδοθεί στον επόμενο ιδιοκτήτη ή χρήστη. Με φιλικούς χαιρετισμούς. Η Διεύθυνση ΕΓΓΥΗΣΗ Για τις συσκευές SG R υπάρχει μια ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ που αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία επικύρωσης εκ μέρους του Σέρβις. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Οι συσκευές SG R συμμορφούνται με: Οδηγία Αερίων 90/396/ΕΟΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ Οι συσκευές SG 80 R συμμορφούνται με: Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ Για τον αριθμό σειράς ανατρέξτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η Διεύθυνση - 4 -

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελ. 6 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 6 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελ. 7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 7 ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 9 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Σελ. 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ 3 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 4 ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4 ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ 7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ 8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 9 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 22 ΕΛΕΓΧΟΙ 23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σελ. 24 ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25 ΧΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ) ΕΝΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΒΗΣΙΜΟ Σελ. 26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 28 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 28 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

6 b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα και την πληρότητα της προμήθειας και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό που ενεργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς Κανονισμούς καθώς και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή. Η συσκευή πρέπει να προορίζεται για την προβλεπόμενη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για βλάβες ή ατυχήματα τα οποία οφείλονται σε λανθασμένη εγκατάσταση, ρύθμιση, συντήρηση και σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Σε περίπτωση διαρροής νερού αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, κλείστε την παροχή νερού και ειδοποιήστε άμεσα το Σέρβις ή εξειδικευμένο προσωπικό. Ελέγχετε περιοδικά αν η πίεση λειτουργίας της υδραυλικής εγκατάστασης κυμαίνεται μεταξύ και,5 bar. Σε αντίθετη περίπτωση απευθυνθείτε στο Σέρβις ή σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σε περίπτωση μη χρήσης της συσκευής, για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει τουλάχιστον να γίνουν οι εξής ενέργειες: - Βάλτε το γενικό διακόπτη της συσκευής και το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στη θέση "off" - Κλείστε τα ρουμπινέτα του καυσίμου και του νερού της εγκατάστασης παροχής νερού - Αδειάστε τη θερμική εγκατάσταση και την εγκατάσταση νερού χρήσης αν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και επομένως θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να τη συνοδεύει ακόμα και σε περίπτωση εκχώρησης σε άλλο Ιδιοκτήτη ή Χρήστη ή μεταφοράς της σε άλλη εγκατάσταση. Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται με προσοχή και σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας είναι δυνατό να ζητήσετε ένα άλλο αντίγραφο από το Σέρβις. Συνιστάται η συντήρηση της συσκευής μία φορά το χρόνο. a ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ρύθμιση της συσκευής από παιδιά ή από ανήμπορα άτομα χωρίς βοήθεια. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ενεργοποίηση ηλεκτρικών διατάξεων ή συσκευών όπως διακόπτες, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, κλπ. αν αισθανθείτε οσμή καυσίμου ή άκαυστων αερίων. Στην περίπτωση αυτή: - Αερίστε το χώρο ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα - Κλείστε το σύστημα διακοπής καυσίμου - Καλέστε αμέσως το Σέρβις ή εξειδικευμένο προσωπικό. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αγγίζετε τη συσκευή όταν έχετε γυμνά πόδια και με βρεγμένα χέρια. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κάνετε τεχνικές επεμβάσεις ή καθαρισμό αν πρώτα δεν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο βάζοντας το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης και τον κύριο διακόπτη της συσκευής στη θέση "off". ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τροποποιείτε τα συστήματα ασφαλείας ή ρύθμισης χωρίς την εξουσιοδότηση και τις υποδείξεις του κατασκευαστή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τραβάτε, αποσυνδέετε, λυγίζετε τα ηλεκτρικά καλώδια που βγαίνουν από τη συσκευή, ακόμα και αν αυτά δεν είναι συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κλείνετε ή να μειώνετε τις διαστάσεις των ανοιγμάτων αερισμού του χώρου εγκατάστασης και της συσκευής (αν υπάρχουν). Τα ανοίγματα αερισμού είναι απαραίτητα για τη σωστή καύση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αφήνετε δοχεία με εύφλεκτες ουσίες στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να πετάτε στο περιβάλλον τα υλικά συσκευασίας επειδή αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου. Επομένως η διάθεσή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι συσκευές SG R είναι γεννήτριες θερμότητας και ζεστού νερού μελετημένες και κατασκευασμένες για εγκατάσταση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης. Αποτελούνται από ένα σώμα εναλλαγής από χυτοσίδηρο EN GJL200 εξαιρετικής ποιότητας και μεγάλου πάχους και από διπλή μόνωση, γύρω από το σώμα και στο εσωτερικό του περιβλήματος, ώστε να μειώνονται οι θερμικές απώλειες και ο θόρυβος. Τα ηλεκτρικά συστήματα, ασφαλείας και ρύθμισης, είναι τοποθετημένα στον πίνακα ελέγχου που ταιριάζει απόλυτα με το περίβλημα. Il quadro comandi, in base alla presenza o meno dei collegamenti JP oppure JP2 e JP3, può gestire il circolatore impianto nei due modi seguenti: Solo JP presente - Quando TA chiude, richiesta di calore, si accende solo il bruciatore. Il circolatore impianto parte solo quando la temperatura dell acqua di caldaia raggiunge il valore regolato con il termostato TP. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma sia il bruciatore, che il circolatore impianto (logica di spegnimento totale). Solo JP2 e JP3 presenti - Quando TA chiude, richiesta di calore, si avviano sia il bruciatore, che il circolatore impianto. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma solo il bruciatore. Il circolatore impianto continua a funzionare fino a quando la temperatura dell acqua di caldaia è scesa al di sotto del valore regolato con il termostato TP. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο προσδιορισμός της συσκευής γίνεται από: - την Τεχνική πινακίδα που υπάρχει στο περίβλημα - την Πινακίδα σώματος που υπάρχει στο μπροστινό μέρος του σώματος ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ PIN ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NOX ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΒΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η επέμβαση, αφαίρεση, απουσία της τεχνικής πινακίδας ή οτιδήποτε άλλο εμποδίζει τον ασφαλή προσδιορισμό της συσκευής, καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης και συντήρησης

8 ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Μπροστινό κάλυμμα 2 Μόνωση σώματος 3 Πίνακας ελέγχου 4 Μανδύας ανιχνευτών 5 Μπροστινή πόρτα 6 Άνοιγμα ελέγχου φλόγας 7 Θέση καυστήρα 8 Οπές για ανύψωση και μετακίνηση 9 Πάνω κάλυμμα 0 Πλαϊνό κάλυμμα Σύνδεση απαγωγής καυσαερίων 2 Σώμα λέβητα - 8 -

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SG 23 R SG 3 R SG 35 R SG 46 R SG 58 R SG 70 R SG 80 R Καύσιμο Αέριο / Πετρέλαιο Πετρέλαιο Χώρα/ες προορισμού ΕΛΛΑΔΑ Τύπος συσκευής B23 Μέγ. ονομαστική θερμική παροχή (Qn) 23,5 3,5 36,0 46,5 58,0 70,0 8,0 kw Μέγ. ωφέλιμη ισχύς (Pn) 26,0 34,5 40,0 5,4 64,0 77,5 89,5 kw Ωφέλιμη απόδοση στην Pn (80/60 C) 90,0 90,5 90,0 9,0 90,6 90,3 90,0 % Ωφέλιμη απόδοση στο 30% της Pn (Tm=50 C) 9,0 92,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 % Θερμοκρασία καυσαερίων (ΔT) C Πίεση στην εστία 0,25 0,22 0,25 0,27 0,30 0,35 0,40 mbar CO2 2,5 2,8 % Bacharach < αρ. Απώλεια στην καμινάδα με τον καυστήρα αναμμένο 8,8 8,4 9,0 8, 8,6 9,0 9,2 % Απώλειες στο περίβλημα,2,,0 0,8 0,8 0,7 0,9 % Απώλεια στην καμινάδα με τον καυστήρα σβηστό βλέπε εγκατεστημένο καυστήρα % Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία 0 C Θερμοκρασία λειτουργίας (πεδίο) 8 78 C Ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία επιστροφής 50 C Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας "PMS" 4 bar Ηλεκτρική τροφοδοσία 230 ~ 50 V ~ Hz Μέγ. απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς ηλεκτρική ισχύς εγκατεστημένου καυστήρα W Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας X0D IP Κατηγορία NOx βλέπε εγκατεστημένο καυστήρα n Παροχή καυσαερίων g/s Όγκος της εστίας 6,2 25,8 25,8 35,4 45,0 54,6 64,2 dm 3 Διάμετρος του ρακόρ καμινάδας mm Πτώση πίεσης πλευράς νερού (ΔT=5 C) mbar Ποσότητα νερού στο λέβητα 22,5 29,5 29,5 36,0 42,8 49,6 56,4 l Στοιχεία αρ. ΓΕΝΙΚΑ Οι τιμές μετρήθηκαν με καύση πετρελαίου στην αναφερόμενη ρύθμιση

10 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ Μανδύας ανιχνευτών που περιέχει: - Ανιχνευτής θερμοστάτη λέβητα (TC) - Ανιχνευτής θερμοστάτη θερμικής ασφάλειας (TST) - Ανιχνευτής θερμόμετρου λέβητα (TMC) MI RI Κατάθλιψη εγκατάστασης Επιστροφή εγκατάστασης MI RI ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ip TST TMC SBB TC Ip Γενικός διακόπτης με φωτεινή σήμανση TST Θερμοστάτης θερμικής ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά TMC Θερμόμετρο λέβητα TC Θερμοστάτης λέβητα SBB Ενδεικτική λυχνία εμπλοκής καυστήρα - 0 -

11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Ip SAE ΓΕΝΙΚΑ TC 2 2 C C TST C TP 2 SBB M N L JP L N T T2 S3 B4 προς τον καυστήρα CI TA IG SpB N L 230V~50Hz ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ OP Ip Γενικός διακόπτης TST Θερμοστάτης θερμικής ασφάλειας TC Θερμοστάτης λέβητα TP Θερμοστάτης αντλίας SAE Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρικής τροφοδοσίας SBB Ενδεικτική λυχνία εμπλοκής καυστήρα SpB Φις καυστήρα M Κλέμα πίνακα JP Βραχυκυκλωτήρας IG TA CI OP Γενικός διακόπτης Θερμοστάτης δωματίου Κυκλοφορητής εγκατάστασης Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού (προαιρετικά) με ευθύνη του εγκαταστάτη L'apparecchio lascia la fabbrica in questa configurazione e la logica di funzionamento è la seguente: - Quando TA chiude, richiesta di calore, si accende solo il bruciatore. Il circolatore impianto parte solo quando la temperatura dell acqua di caldaia raggiunge il valore regolato con il termostato TP. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma sia il bruciatore, che il circolatore impianto (logica di spegnimento totale). - -

12 Ip SAE ΓΕΝΙΚΑ 2 2 TC C C TST C TP 2 SBB M N L JP L N T T2 S3 B4 προς τον καυστήρα CI JP2 TA IG SpB JP3 ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ OP N L 230V~50Hz Ip Γενικός διακόπτης TST Θερμοστάτης θερμικής ασφάλειας TC Θερμοστάτης λέβητα TP Θερμοστάτης αντλίας SAE Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρικής τροφοδοσίας SBB Ενδεικτική λυχνία εμπλοκής καυστήρα SpB Φις καυστήρα M Κλέμα πίνακα IG Γενικός διακόπτης TA Θερμοστάτης δωματίου CI Κυκλοφορητής εγκατάστασης OP Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού (προαιρετικά) JP Βραχυκυκλωτήρας (να καταργηθεί) JP2 Βραχυκυκλωτήρας 2 (να συνδεθεί) JP3 Βραχυκυκλωτήρας 3 (να συνδεθεί) με ευθύνη του εγκαταστάτη Se si realizza questo schema la logica di funzionamento dell'apparecchio è la seguente: - Quando TA chiude, richiesta di calore, si avviano sia il bruciatore, che il circolatore impianto. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma solo il bruciatore. Il circolatore impianto continua a funzionare fino a quando la temperatura dell acqua di caldaia è scesa al di sotto del valore regolato con il termostato TP

13 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ Gli apparecchi Serie SG R vengono forniti in più pallet in legno. - Corpi caldaie Assieme ai corpi vengono fornite le buste documenti (A) che contengono: - Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών - Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης - Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής - Κατάλογος ανταλλακτικών. 2 - Mantellature Complete dei componenti per il montaggio ed i materassini per l isolamento dei corpi caldaia 3 - Quadri di comando b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ A 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό και προστατευτικά πρόληψης ατυχημάτων για να αφαιρέσετε τη συσκευασία καθώς και για τη μετακίνηση της συσκευής. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και επομένως συνιστάται να το διαβάσετε πριν την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της συσκευής και να το φυλάξετε με φροντίδα για κάθε μελλοντική ανάγκη ή για να το παραδώσετε στον επόμενο ιδιοκτήτη ή χρήστη. 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ Διαστάσεις και βάρος SG 23 R SG 3 R SG 35 R SG4 6 R SG 58 R SG 70 R SG 80 R L 600 mm P mm H 860 mm Καθαρό βάρος Kg - 3 -

14 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, η μετακίνηση της συσκευής γίνεται χειροκίνητα με τον εξής τρόπο: - Μεταφέρετε τα συσκευασμένα κόλα έτσι ώστε να μην πάθουν ζημιά - Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες () στερέωσης της συσκευής στην παλέτα - Σηκώστε τη συσκευή βάζοντας δύο σωλήνες (2), με διάμετρο 3/4", στις οπές (3) που υπάρχουν στα πόδια στήριξης του σώματος λέβητα. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Χρησιμοποιήστε προστατευτικά πρόληψης ατυχημάτων και τηρήστε το μέγιστο βάρος που μπορεί να σηκώσει ένα άτομο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να πετάτε στο περιβάλλον τα υλικά συσκευασίας επειδή αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου. Επομένως η διάθεσή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2 3 ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει πάντα να ανταποκρίνεται στους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και στη Νομοθεσία. Πρέπει να διαθέτει ανοίγματα αερισμού, κατάλληλων διαστάσεων. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 0,6 m 0,6 m 0,6 m b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Βεβαιωθείτε ότι ο βαθμός ηλεκτρικής προστασίας της συσκευής ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης. Λάβετε υπόψη τις απαραίτητες αποστάσεις για την πρόσβαση στα συστήματα ασφαλείας/ρύθμισης και για την εκτέλεση των ενεργειών συντήρησης. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εγκατάσταση των συσκευών SG R στο ύπαιθρο γιατί δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον τύπο εγκατάστασης

15 ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι: - Η καπνοδόχος, αν υπάρχει, είναι κατάλληλη για τη νέα συσκευή, για τις θερμοκρασίες των προϊόντων καύσης, ότι έχει υπολογιστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς, ότι είναι όσο το δυνατόν ευθύγραμμη, στεγανή, μονωμένη και ότι δεν είναι βουλωμένη ή στενή (*) - Η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ειδικούς Κανονισμούς από εξειδικευμένο προσωπικό - Η γραμμή προσαγωγής του καυσίμου και το ενδεχόμενο ρεζερβουάρ είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ειδικούς Κανονισμούς - Το δοχείο διαστολής εξασφαλίζει την πλήρη απορρόφηση της διαστολής του ρευστού που περιέχεται στην εγκατάσταση - Η εγκατάσταση έχει πλυθεί, καθαριστεί από λάσπη και άλατα, εξαερωθεί και ότι έχει γίνει έλεγχος της υδραυλικής στεγανότητας - Έχει προβλεφθεί ένα σύστημα επεξεργασίας όταν το νερό τροφοδοσίας/αναπλήρωσης είναι ειδικό. Δύο στοιχεία αναφοράς ενός κανονικού νερού είναι: - ph=6 8 - Ολική σκληρότητα 35 F. (*) Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές που θα προκληθούν από τη λανθασμένη κατασκευή της απαγωγής καυσαερίων ή από συνεχείς αναπληρώσεις νερού στο λέβητα. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Οι χρησιμοποιούμενοι καυστήρες πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE. Οι διαστάσεις των συνδέσεων και της κεφαλής καύσης αναφέρονται στην εικόνα. Προσαρμόστε τη διάμετρο της μόνωσης (G) στην μπούκα του καυστήρα, χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ από 80 έως 20 D Ø 0 max 285 max L M8 G 06 SG 23 R SG 3 R SG 35 R SG 46 R SG 58 R SG 70 R SG 80 R 06 D mm L mm - 5 -

16 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Οι συσκευές SG R είναι μελετημένες και κατασκευασμένες για εγκατάσταση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης. Οι χαρακτηριστικά των υδραυλικών συνδέσεων αναφέρονται στην εικόνα: MI Κατάθλιψη εγκατάστασης (Ø "/4 F) RI Επιστροφή εγκατάστασης (Ø "/4 F) MI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της συσκευής, όταν ο καυστήρας είναι σε λειτουργία, πρέπει να εξασφαλίσετε μια ελάχιστη παροχή νερού ίση με περίπου το 25% της συνολικής με ΔT=0 C. Χρησιμοποιήστε, αν είναι αναγκαίο, μια κατάλληλη αντλία αποστράγγισης συμπυκνωμάτων. Η θερμοκρασία του νερού επιστροφής, σε συνεχή λειτουργία, πρέπει να είναι 37 C. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RI MI ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4 Βαλβίδες διακοπής 2 Κυκλοφορητές 3 Βαλβίδες αντεπιστροφής 4 Συλλέκτης κατάθλιψης 5 Συλλέκτης επιστροφής 6 Δοχείο διαστολής 7 Αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης 8 Βαλβίδα ασφαλείας 9 Ρυθμιστής πίεσης 0 Φίλτρο αποσκλήρυνσης Ενδεχόμενη αντλία αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 2 Αποχετεύσεις RI MI Κατάθλιψη εγκατάστασης RI Επιστροφή εγκατάστασης IAF Είσοδος κρύου νερού b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0 9 Η αποχέτευση της βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ένα σύστημα απόρριψης. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν πλημμύρισμα λόγω της επέμβασης της βαλβίδας ασφαλείας. Στις εγκαταστάσεις που περιέχουν αντιψυκτικό πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούνται βάνες διακοπής. Η επιλογή και η εγκατάσταση των εξαρτημάτων της εγκατάστασης είναι αρμοδιότητα του εγκαταστάτη, που πρέπει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της τεχνικής. Το δοχείο διαστολής, του κυκλώματος θέρμανσης, πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη απορρόφηση της διαστολής του ρευστού που περιέχεται στην εγκατάσταση και να έχει πίεση προφόρτισης ίση με,5 bar. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων με δοχείο ανοιχτού τύπου, εξασφαλίστε ένα ελάχιστο μανομετρικό ύψος 0 μέτρων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τοποθετήστε τη βαλβίδα εξαέρωσης (7) στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης. IAF - 6 -

17 ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ Το κανάλι καυσαερίων πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία, με άκαμπτους αγωγούς, ανθεκτικούς στη θερμοκρασία, στη συμπύκνωση, στις μηχανικές καταπονήσεις και πρέπει να είναι στεγανό A 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SG 23 R SG 3 R SG 35 R SG 46 R SG 58 R SG 70 R SG 80 R A mm b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Στην παρούσα διαμόρφωση, η συσκευή αναρροφά τον αέρα καύσης από το χώρο εγκατάστασης που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ανοίγματα αερισμού κατασκευασμένα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τους Τεχνικούς Κανονισμούς. Οι μη μονωμένοι αγωγοί απαγωγής είναι πιθανές εστίες κινδύνου. Η καπνοδόχος () πρέπει να εξασφαλίζει την ελάχιστη αρνητική αντίθλιψη που προβλέπεται από τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη "μηδενική" πίεση στο ρακόρ με το κανάλι καυσαερίων (2). Ακατάλληλες ή λανθασμένων διαστάσεων καπνοδόχοι () και κανάλια καυσαερίων (2) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα συμπύκνωσης, να επηρεάσουν αρνητικά τις παραμέτρους καύσης και να προκαλέσουν θόρυβο. Η στεγανοποίηση των συνδέσεων πρέπει να γίνει με υλικά που αντέχουν σε θερμοκρασία τουλάχιστον 250 C

18 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ Τοποθετήστε τα περιβλήματα και τη μόνωση, αφού τα αφαιρέσετε από τη συσκευασία, με τον εξής τρόπο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Τοποθετήστε γύρω από το σώμα λέβητα () το μονωτικό μαξιλαράκι (2), ασφαλίζοντάς το με τα δεματικά που παρέχονται - Στερεώστε τα δύο πάνω στηρίγματα (3) και (4) και τα δύο κάτω (5) και (6) στους εντατήρες χρησιμοποιώντας τα παξιμάδια (7) - Στερεώστε τα πλαϊνά καλύμματα (8) και (9) στα κάτω στηρίγματα (5) και (6) και στα πάνω (3) και (4) ασφαλίζοντάς τα με τις λαμαρινόβιδες (0) - Τοποθετήστε τον πίνακα ελέγχου () ανάμεσα στα πλαϊνά καλύμματα (8) και (9) και ασφαλίστε τον στο στήριγμα (3) χρησιμοποιώντας τις βίδες (2) - Τοποθετήστε τα δύο πίσω καλύμματα (3) και (4) ασφαλίζοντάς τα στα πλαϊνά καλύμματα (8) και (9) με τις βίδες (0) - Στερεώστε, από μπροστά, το πάνω κάλυμμα (5) στα πλαϊνά καλύμματα (8) και (9) καθώς και από πίσω με τις λαμαρινόβιδες (0) - Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα (6) στερεώνοντάς το στους πείρους που υπάρχουν στα πλαϊνά καλύμματα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφού ολοκληρώσετε την τοποθέτηση ο εγκαταστάτης πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετήσει στο περίβλημα την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, ώστε να είναι ευανάγνωστη μετά την εγκατάσταση της συσκευής. Παραδείγματος χάρη πάνω σε ένα πλαϊνό κάλυμμα όπως δείχνει η εικόνα

19 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Οι συσκευές B30 χρειάζονται μερικές συνδέσεις στην εσωτερική κλέμα στον πίνακα ελέγχου, του καλωδίου τροφοδοσίας, του θερμοστάτη περιβάλλοντος (TA) και του κυκλοφορητή εγκατάστασης (CI), που πρέπει να γίνουν από τον εγκαταστάτη ή από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να έχετε πρόσβαση στην κλέμα του πίνακα ελέγχου: - Βγάλτε το επάνω () και το μπροστινό (2) κάλυμμα του περιβλήματος - Ξεβιδώστε τις δύο βίδες (3) που κλείνουν τον πίνακα ελέγχου και γυρίστε το μπροστινό τμήμα (4) - Βάλτε τα καλώδια (5) της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, του κυκλοφορητή εγκατάστασης και του θερμοστάτη περιβάλλοντος στα ανοίγματα που υπάρχουν στο πίσω μέρος του περιβλήματος της συσκευής και του πίνακα ελέγχου. Χρησιμοποιήστε κατάλληλους στυπειοθλίπτες καλωδίων. - Eseguire i collegamenti alla morsettiera (M) come illustrato nelle figure sottoriportate, in base alla logica di funzionamento preferita. Αφού ολοκληρώσετε τις συνδέσεις τοποθετήστε ξανά τα πάντα με την αντίστροφη σειρά ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 M N L M CI JP TA IG 4 N L 230V~50Hz OP L'apparecchio lascia la fabbrica in questa configurazione e la logica di funzionamento è la seguente: - Quando TA chiude, richiesta di calore, si accende solo il bruciatore. Il circolatore impianto parte solo quando la temperatura dell acqua di caldaia raggiunge il valore regolato con il termostato TP. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma sia il bruciatore, che il circolatore impianto (logica di spegnimento totale)

20 5 M N L M CI JP JP2 TA IG ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 JP3 OP JP Βραχυκυκλωτήρας (να καταργηθεί) JP2 Βραχυκυκλωτήρας 2 (να συνδεθεί) JP3 Βραχυκυκλωτήρας 3 (να συνδεθεί) N L 230V~50Hz Se si realizza questo schema la logica di funzionamento dell'apparecchio è la seguente: - Quando TA chiude, richiesta di calore, si avviano sia il bruciatore, che il circolatore impianto. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma solo il bruciatore. Il circolatore impianto continua a funzionare fino a quando la temperatura dell acqua di caldaia è scesa al di sotto del valore regolato con il termostato TP. b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Είναι υποχρεωτική: Η χρήση ενός πολυπολικού θερμομαγνητικού διακόπτη γραμμής, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ Η τήρηση της σύνδεσης L (φάση) - Ν (ουδέτερο) Αφήστε τον αγωγό γείωσης μακρύτερο τουλάχιστον κατά 2 cm ως προς τους αγωγούς L (φάση) - Ν (ουδέτερο) Ανατρέξτε στα ηλεκτρικά σχεδιαγράμματα του παρόντος εγχειριδίου για οποιαδήποτε επέμβαση ηλεκτρικής φύσεως Συνδέστε σε μια αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης (*). ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιείτε τους σωλήνες νερού ως γείωση για τη συσκευή. (*) Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές που θα προκληθούν από την έλλειψη γείωσης της συσκευής και από τη τήρηση των όσων αναγράφονται στα ηλεκτρικά σχεδιαγράμματα

21 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Οι συσκευές SG R ΔΕΝ είναι εφοδιασμένες με ρουμπινέτα πλήρωσης και εκκένωσης της εγκατάστασης που πρέπει να προβλεφθούν κατά την τοποθέτηση. Στην επιστροφή της συσκευής πρέπει επομένως να τοποθετηθεί ένα κατάλληλο σύστημα πλήρωσης και εκκένωσης της εγκατάστασης. MI ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με συστήματα εξαέρωσης. Αν οι εγκαταστάσεις τοποθετηθούν πιο χαμηλά από τη γεννήτρια, φροντίστε να υπάρχει μια αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης στο πιο υψηλό σημείο του συστήματος (γεννήτριας/εγκατάστασης). Πριν αρχίσετε τις ενέργειες πλήρωσης και εκκένωσης της εγκατάστασης: IG RI Ip ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Βάλτε το γενικό διακόπτη (IG) της εγκατάστασης και το γενικό διακόπτη (Ip) του πίνακα ελέγχου στη θέση "off" ΠΛΗΡΩΣΗ - Βεβαιωθείτε ότι το ρουμπινέτο εκκένωσης είναι κλειστό - Βεβαιωθείτε ότι η πίεση προφόρτισης του εγκατεστημένου δοχείου διαστολής είναι,5 bar - Ανοίξτε τις βάνες της εγκατάστασης παροχής νερού και γεμίστε αργά μέχρι να διαβάσετε στο μανόμετρο την τιμή του,5 bar RI - Κλείστε τις βάνες της εγκατάστασης παροχής νερού. MI b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Στην περίπτωση εγκαταστάσεων με δοχείο ανοιχτού τύπου, εξασφαλίστε ένα ελάχιστο μανομετρικό ύψος 0 μέτρων. ΕΚΚΕΝΩΣΗ - Βεβαιωθείτε ότι οι βάνες της εγκατάστασης παροχής νερού είναι κλειστές RI - Συνδέστε το ρουμπινέτο εκκένωσης και ανοίξτε το

22 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή είναι απαραίτητο να ελέγξετε αν: - Τα ρουμπινέτα του καυσίμου και της εγκατάστασης παροχής νερού είναι ανοικτά - Η πίεση του υδραυλικού κυκλώματος, εν ψυχρώ, κυμαίνεται μεταξύ και,5 bar και αν το κύκλωμα έχει εξαερωθεί - Η πίεση προφόρτισης του δοχείου διαστολής είναι,5 bar - Οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν γίνει σωστά - Οι αγωγοί απαγωγής καυσαερίων και τα ανοίγματα για την αναρρόφηση του αέρα καύσης είναι σωστά κατασκευασμένα. Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή: IG ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Ρυθμίστε το θερμοστάτη περιβάλλοντος στην επιθυμητή θερμοκρασία (~20 C) - Βάλτε το γενικό διακόπτη (IG) της εγκατάστασης και το γενικό διακόπτη (Ip) του πίνακα ελέγχου στη θέση "on" Βάλτε το θερμοστάτη λέβητα (TC) όπως στην εικόνα. Ip TST TMC Η συσκευή θα εκτελέσει τις φάσεις εκκίνησης και θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι την επίτευξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Αν παρουσιαστούν ανωμαλίες έναυσης, ο καυστήρας εκτελεί ένα "ΣΒΗΣΙΜΟ ΕΜΠΛΟΚΗΣ". Κόκκινη ενδεικτική λυχνία (SBB) "αναμμένη". Για την αποκατάσταση των συνθηκών εκκίνησης βλέπε το Εγχειρίδιο του καυστήρα. SBB TC ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η επέμβαση του θερμοστάτη θερμικής ασφάλειας (TST) δεν επισημαίνεται από ενδεικτικές λυχνίες, αλλά από το θερμόμετρο του λέβητα (TMC) (T 0 C). Για την αποκατάσταση των συνθηκών εκκίνησης: - Περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία στο λέβητα πέσει κάτω από τους 75 C - Αφαιρέστε το καπάκι () του θερμοστάτη θερμικής ασφάλειας (TST) - Πιέστε τον πείρο χειροκίνητης επαναφοράς (2) - Περιμένετε την εκτέλεση των φάσεων εκκίνησης

23 ΕΛΕΓΧΟΙ Μετά την εκκίνηση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σβήνει και, στη συνέχεια, ανάβει και πάλι: Ip - Αλλάζοντας τη ρύθμιση του θερμοστάτη λέβητα (TC) - Βάζοντας το γενικό διακόπτη (IG) της εγκατάστασης και το γενικό διακόπτη (Ip) του πίνακα ελέγχου στη θέση "on" ή/και στη θέση "off". IG TC - Επεμβαίνοντας στο θερμοστάτη περιβάλλοντος ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αν όλες οι συνθήκες ικανοποιηθούν, ανάψτε τη συσκευή και κάνετε την ανάλυση καυσαερίων (βλ. τις παραμέτρους καύσης του πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών). Η οπή παροχής για την ανάλυση των καυσαερίων πρέπει να κατασκευαστεί στο ευθύγραμμο κομμάτι του καναλιού καυσαερίων σε απόσταση τουλάχιστον 2 διαμέτρων από την έξοδο της συσκευής (βλ. Ισχύουσα Νομοθεσία). D 2D

24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Η περιοδική συντήρηση είναι μια νομοθετική υποχρέωση και είναι βασική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Ο εσωτερικός καθαρισμός της συσκευής και η αφαίρεση των υπολειμμάτων καύσης από τις επιφάνειες εναλλαγής είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο. Είναι μια βασική συνθήκη για τη μείωση της κατανάλωσης, των ρύπων και για τη διατήρηση των επιδόσεων. Πριν αρχίσετε τις ενέργειες συντήρησης ή/και καθαρισμού: IG Ip - Βάλτε το γενικό διακόπτη (IG) της εγκατάστασης και το γενικό διακόπτη (Ip) του πίνακα ελέγχου στη θέση "off" - Κλείστε τα ρουμπινέτα διακοπής του καυσίμου. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο καθαρισμός του περιβλήματος μπορεί να γίνει με ένα πανί και σαπουνόνερο. Σε περίπτωση δύσκολης βρωμιάς, βρέξτε ένα πανί με ένα διάλυμα 50% νερού και οινοπνεύματος ή με ειδικά προϊόντα. Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε καλά τη συσκευή. TC ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτημάτων χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ γνήσια ανταλλακτικά. Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα, βενζίνη ή τριχλωροαιθυλένιο. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής: - Αφαιρέστε τον καυστήρα - Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα () - Βγάλτε τα παξιμάδια στερέωσης και ανοίξτε την πόρτα (2) - Καθαρίστε το εσωτερικό της διαδρομής καυσαερίων (3) με μια βούρτσα και αναρροφήστε τα υπολείμματα μέσα από την οπή καυστήρα 2 3 Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό τοποθετήστε και πάλι όλα τα εξαρτήματα με την αντίστροφη σειρά

25 ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ανωμαλία Αιτία Λύση Οσμή άκαυστων προϊόντων - Διασπορά καυσαερίων στο περιβάλλον - Ελέγξτε την καθαριότητα του σώματος καυστήρα - Ελέγξτε την καθαριότητα της απαγωγής καυσαερίων - Ελέγξτε την ερμητικότητα της γεννήτριας, του αγωγού καυσαερίων και του καυστήρα - Ελέγξτε την ποιότητα καύσης Η γεννήτρια βρωμίζει σε σύντομο χρονικό διάστημα Η γεννήτρια έχει τη σωστή θερμοκρασία αλλά το σύστημα θέρμανσης είναι κρύο Η γεννήτρια δε θερμαίνεται - Λανθασμένη ρύθμιση καυστήρα - Διαδρομή καυσαερίων - Διαδρομή αέρα καυστήρα - Ελέγξτε τη ρύθμιση του καυστήρα (ανάλυση καυσαερίων) - Καθαρίστε τη διαδρομή καυσαερίων - Καθαρίστε τη διαδρομή αέρα και το θόλο του καυστήρα - Παρουσία αέρα στην εγκατάσταση - Εξαερώστε την εγκατάσταση - Κυκλοφορητής - Θερμοστάτης αντλίας TP - Σώμα γεννήτριας βρώμικο - Παροχή καυστήρα ανεπαρκής - Θερμοστάτης λέβητα - Ξεμπλοκάρετε τον κυκλοφορητή - Αντικαταστήστε τον κυκλοφορητή - Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία - Ελέγξτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία - Καθαρίστε τη διαδρομή καυσαερίων και το θάλαμο καύσης - Ελέγξτε τη ρύθμιση του καυστήρα - Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία - Ελέγξτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η γεννήτρια παρουσιάζει εμπλοκή θερμικής ασφάλειας Συχνή επέμβαση της βαλβίδας ασφαλείας - Θερμοστάτης αντλίας TP - Θερμοστάτης λέβητα - Διακοπή νερού - Πίεση εγκατάστασης θέρμανσης- Διαδρομή αέρα καυστήρα - Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία - Ελέγξτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία - Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία - Ελέγξτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία - Ελέγξτε την ηλεκτρική καλωδίωση - Ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα του θερμοστάτη λέβητα - Ελέγξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης - Ελέγξτε την πίεση του κυκλώματος θέρμανσης - Ελέγξτε την πίεση πλήρωσης - Ελέγξτε το ρυθμιστή πίεσης - Ελέγξτε την απόδοση της βαλβίδας - Δοχείο διαστολής εγκατάστασης - Ελέγξτε την απόδοση

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el EN ES EL RU HU CS SK GR CZ High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Επιτοιχιος

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

City. Basic. Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση. City Basic 24 C

City. Basic. Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση. City Basic 24 C City Basic City Basic 24 C Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα των προειδοποιήσεων ασφαλείας.. 4 Νόμοι και κανονισμοί.....................

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα