SG R. Χυτοσιδηρός λέβητας. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Η ενότητα για τη Χρήστη είναι στο τέλος του εγχειριδίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SG R. Χυτοσιδηρός λέβητας. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Η ενότητα για τη Χρήστη είναι στο τέλος του εγχειριδίου"

Transcript

1 Χυτοσιδηρός λέβητας SG R Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης Η ενότητα για τη Χρήστη είναι στο τέλος του εγχειριδίου

2 Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους Τεχνικούς Κανονισμούς, στην εθνική και τοπική ισχύουσα Νομοθεσία. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας, εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Υποδείξεις για τη διάθεση της συσκευής (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EΕ) Η συσκευή, όταν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διάθεση μαζί με τα αστικά απορρίμματα. Μπορείτε να την παραδώσετε στα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής, εφόσον υπάρχουν, ή στα καταστήματα πώλησης που διαθέτουν την υπηρεσία αυτή. Η διαφοροποιημένη διάθεση αποτρέπει πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία. Επιτρέπει επίσης την ανάκτηση πολλών ανακυκλώσιμων υλικών, με σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας. Πάνω στη συσκευή αναγράφεται το παρακάτω σύμβολο διαφοροποιημένης διάθεσης που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία

3 - 3 - ΓΕΝΙΚΑ

4 Αγαπητέ Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή μας, ένα προϊόν απλό, ποιοτικό και με υψηλή απόδοση, που θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις άνεσης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και να τηρήσετε, ειδικά, τις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Σας συνιστούμε επίσης να απευθυνθείτε στο Σέρβις Biasi που είναι εξειδικευμένο στη συντήρηση της συσκευής και που χρησιμοποιεί, σε περίπτωση ανάγκης, γνήσια ανταλλακτικά. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και επομένως πρέπει να φυλάσσεται με φροντίδα για κάθε μελλοντική ανάγκη ή για να παραδοθεί στον επόμενο ιδιοκτήτη ή χρήστη. Με φιλικούς χαιρετισμούς. Η Διεύθυνση ΕΓΓΥΗΣΗ Για τις συσκευές SG R υπάρχει μια ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ που αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία επικύρωσης εκ μέρους του Σέρβις. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Οι συσκευές SG R συμμορφούνται με: Οδηγία Αερίων 90/396/ΕΟΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ Οι συσκευές SG 80 R συμμορφούνται με: Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ Για τον αριθμό σειράς ανατρέξτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η Διεύθυνση - 4 -

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελ. 6 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 6 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελ. 7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 7 ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 9 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Σελ. 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ 3 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 4 ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4 ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ 7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ 8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 9 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 22 ΕΛΕΓΧΟΙ 23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σελ. 24 ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25 ΧΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ) ΕΝΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΒΗΣΙΜΟ Σελ. 26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 28 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 28 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

6 b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα και την πληρότητα της προμήθειας και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό που ενεργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς Κανονισμούς καθώς και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή. Η συσκευή πρέπει να προορίζεται για την προβλεπόμενη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για βλάβες ή ατυχήματα τα οποία οφείλονται σε λανθασμένη εγκατάσταση, ρύθμιση, συντήρηση και σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Σε περίπτωση διαρροής νερού αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, κλείστε την παροχή νερού και ειδοποιήστε άμεσα το Σέρβις ή εξειδικευμένο προσωπικό. Ελέγχετε περιοδικά αν η πίεση λειτουργίας της υδραυλικής εγκατάστασης κυμαίνεται μεταξύ και,5 bar. Σε αντίθετη περίπτωση απευθυνθείτε στο Σέρβις ή σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σε περίπτωση μη χρήσης της συσκευής, για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει τουλάχιστον να γίνουν οι εξής ενέργειες: - Βάλτε το γενικό διακόπτη της συσκευής και το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στη θέση "off" - Κλείστε τα ρουμπινέτα του καυσίμου και του νερού της εγκατάστασης παροχής νερού - Αδειάστε τη θερμική εγκατάσταση και την εγκατάσταση νερού χρήσης αν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και επομένως θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να τη συνοδεύει ακόμα και σε περίπτωση εκχώρησης σε άλλο Ιδιοκτήτη ή Χρήστη ή μεταφοράς της σε άλλη εγκατάσταση. Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται με προσοχή και σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας είναι δυνατό να ζητήσετε ένα άλλο αντίγραφο από το Σέρβις. Συνιστάται η συντήρηση της συσκευής μία φορά το χρόνο. a ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ρύθμιση της συσκευής από παιδιά ή από ανήμπορα άτομα χωρίς βοήθεια. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ενεργοποίηση ηλεκτρικών διατάξεων ή συσκευών όπως διακόπτες, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, κλπ. αν αισθανθείτε οσμή καυσίμου ή άκαυστων αερίων. Στην περίπτωση αυτή: - Αερίστε το χώρο ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα - Κλείστε το σύστημα διακοπής καυσίμου - Καλέστε αμέσως το Σέρβις ή εξειδικευμένο προσωπικό. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αγγίζετε τη συσκευή όταν έχετε γυμνά πόδια και με βρεγμένα χέρια. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κάνετε τεχνικές επεμβάσεις ή καθαρισμό αν πρώτα δεν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο βάζοντας το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης και τον κύριο διακόπτη της συσκευής στη θέση "off". ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τροποποιείτε τα συστήματα ασφαλείας ή ρύθμισης χωρίς την εξουσιοδότηση και τις υποδείξεις του κατασκευαστή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τραβάτε, αποσυνδέετε, λυγίζετε τα ηλεκτρικά καλώδια που βγαίνουν από τη συσκευή, ακόμα και αν αυτά δεν είναι συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κλείνετε ή να μειώνετε τις διαστάσεις των ανοιγμάτων αερισμού του χώρου εγκατάστασης και της συσκευής (αν υπάρχουν). Τα ανοίγματα αερισμού είναι απαραίτητα για τη σωστή καύση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αφήνετε δοχεία με εύφλεκτες ουσίες στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να πετάτε στο περιβάλλον τα υλικά συσκευασίας επειδή αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου. Επομένως η διάθεσή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι συσκευές SG R είναι γεννήτριες θερμότητας και ζεστού νερού μελετημένες και κατασκευασμένες για εγκατάσταση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης. Αποτελούνται από ένα σώμα εναλλαγής από χυτοσίδηρο EN GJL200 εξαιρετικής ποιότητας και μεγάλου πάχους και από διπλή μόνωση, γύρω από το σώμα και στο εσωτερικό του περιβλήματος, ώστε να μειώνονται οι θερμικές απώλειες και ο θόρυβος. Τα ηλεκτρικά συστήματα, ασφαλείας και ρύθμισης, είναι τοποθετημένα στον πίνακα ελέγχου που ταιριάζει απόλυτα με το περίβλημα. Il quadro comandi, in base alla presenza o meno dei collegamenti JP oppure JP2 e JP3, può gestire il circolatore impianto nei due modi seguenti: Solo JP presente - Quando TA chiude, richiesta di calore, si accende solo il bruciatore. Il circolatore impianto parte solo quando la temperatura dell acqua di caldaia raggiunge il valore regolato con il termostato TP. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma sia il bruciatore, che il circolatore impianto (logica di spegnimento totale). Solo JP2 e JP3 presenti - Quando TA chiude, richiesta di calore, si avviano sia il bruciatore, che il circolatore impianto. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma solo il bruciatore. Il circolatore impianto continua a funzionare fino a quando la temperatura dell acqua di caldaia è scesa al di sotto del valore regolato con il termostato TP. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο προσδιορισμός της συσκευής γίνεται από: - την Τεχνική πινακίδα που υπάρχει στο περίβλημα - την Πινακίδα σώματος που υπάρχει στο μπροστινό μέρος του σώματος ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ PIN ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NOX ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΒΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η επέμβαση, αφαίρεση, απουσία της τεχνικής πινακίδας ή οτιδήποτε άλλο εμποδίζει τον ασφαλή προσδιορισμό της συσκευής, καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης και συντήρησης

8 ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Μπροστινό κάλυμμα 2 Μόνωση σώματος 3 Πίνακας ελέγχου 4 Μανδύας ανιχνευτών 5 Μπροστινή πόρτα 6 Άνοιγμα ελέγχου φλόγας 7 Θέση καυστήρα 8 Οπές για ανύψωση και μετακίνηση 9 Πάνω κάλυμμα 0 Πλαϊνό κάλυμμα Σύνδεση απαγωγής καυσαερίων 2 Σώμα λέβητα - 8 -

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SG 23 R SG 3 R SG 35 R SG 46 R SG 58 R SG 70 R SG 80 R Καύσιμο Αέριο / Πετρέλαιο Πετρέλαιο Χώρα/ες προορισμού ΕΛΛΑΔΑ Τύπος συσκευής B23 Μέγ. ονομαστική θερμική παροχή (Qn) 23,5 3,5 36,0 46,5 58,0 70,0 8,0 kw Μέγ. ωφέλιμη ισχύς (Pn) 26,0 34,5 40,0 5,4 64,0 77,5 89,5 kw Ωφέλιμη απόδοση στην Pn (80/60 C) 90,0 90,5 90,0 9,0 90,6 90,3 90,0 % Ωφέλιμη απόδοση στο 30% της Pn (Tm=50 C) 9,0 92,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 % Θερμοκρασία καυσαερίων (ΔT) C Πίεση στην εστία 0,25 0,22 0,25 0,27 0,30 0,35 0,40 mbar CO2 2,5 2,8 % Bacharach < αρ. Απώλεια στην καμινάδα με τον καυστήρα αναμμένο 8,8 8,4 9,0 8, 8,6 9,0 9,2 % Απώλειες στο περίβλημα,2,,0 0,8 0,8 0,7 0,9 % Απώλεια στην καμινάδα με τον καυστήρα σβηστό βλέπε εγκατεστημένο καυστήρα % Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία 0 C Θερμοκρασία λειτουργίας (πεδίο) 8 78 C Ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία επιστροφής 50 C Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας "PMS" 4 bar Ηλεκτρική τροφοδοσία 230 ~ 50 V ~ Hz Μέγ. απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς ηλεκτρική ισχύς εγκατεστημένου καυστήρα W Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας X0D IP Κατηγορία NOx βλέπε εγκατεστημένο καυστήρα n Παροχή καυσαερίων g/s Όγκος της εστίας 6,2 25,8 25,8 35,4 45,0 54,6 64,2 dm 3 Διάμετρος του ρακόρ καμινάδας mm Πτώση πίεσης πλευράς νερού (ΔT=5 C) mbar Ποσότητα νερού στο λέβητα 22,5 29,5 29,5 36,0 42,8 49,6 56,4 l Στοιχεία αρ. ΓΕΝΙΚΑ Οι τιμές μετρήθηκαν με καύση πετρελαίου στην αναφερόμενη ρύθμιση

10 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ Μανδύας ανιχνευτών που περιέχει: - Ανιχνευτής θερμοστάτη λέβητα (TC) - Ανιχνευτής θερμοστάτη θερμικής ασφάλειας (TST) - Ανιχνευτής θερμόμετρου λέβητα (TMC) MI RI Κατάθλιψη εγκατάστασης Επιστροφή εγκατάστασης MI RI ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ip TST TMC SBB TC Ip Γενικός διακόπτης με φωτεινή σήμανση TST Θερμοστάτης θερμικής ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά TMC Θερμόμετρο λέβητα TC Θερμοστάτης λέβητα SBB Ενδεικτική λυχνία εμπλοκής καυστήρα - 0 -

11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Ip SAE ΓΕΝΙΚΑ TC 2 2 C C TST C TP 2 SBB M N L JP L N T T2 S3 B4 προς τον καυστήρα CI TA IG SpB N L 230V~50Hz ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ OP Ip Γενικός διακόπτης TST Θερμοστάτης θερμικής ασφάλειας TC Θερμοστάτης λέβητα TP Θερμοστάτης αντλίας SAE Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρικής τροφοδοσίας SBB Ενδεικτική λυχνία εμπλοκής καυστήρα SpB Φις καυστήρα M Κλέμα πίνακα JP Βραχυκυκλωτήρας IG TA CI OP Γενικός διακόπτης Θερμοστάτης δωματίου Κυκλοφορητής εγκατάστασης Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού (προαιρετικά) με ευθύνη του εγκαταστάτη L'apparecchio lascia la fabbrica in questa configurazione e la logica di funzionamento è la seguente: - Quando TA chiude, richiesta di calore, si accende solo il bruciatore. Il circolatore impianto parte solo quando la temperatura dell acqua di caldaia raggiunge il valore regolato con il termostato TP. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma sia il bruciatore, che il circolatore impianto (logica di spegnimento totale). - -

12 Ip SAE ΓΕΝΙΚΑ 2 2 TC C C TST C TP 2 SBB M N L JP L N T T2 S3 B4 προς τον καυστήρα CI JP2 TA IG SpB JP3 ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ OP N L 230V~50Hz Ip Γενικός διακόπτης TST Θερμοστάτης θερμικής ασφάλειας TC Θερμοστάτης λέβητα TP Θερμοστάτης αντλίας SAE Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρικής τροφοδοσίας SBB Ενδεικτική λυχνία εμπλοκής καυστήρα SpB Φις καυστήρα M Κλέμα πίνακα IG Γενικός διακόπτης TA Θερμοστάτης δωματίου CI Κυκλοφορητής εγκατάστασης OP Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού (προαιρετικά) JP Βραχυκυκλωτήρας (να καταργηθεί) JP2 Βραχυκυκλωτήρας 2 (να συνδεθεί) JP3 Βραχυκυκλωτήρας 3 (να συνδεθεί) με ευθύνη του εγκαταστάτη Se si realizza questo schema la logica di funzionamento dell'apparecchio è la seguente: - Quando TA chiude, richiesta di calore, si avviano sia il bruciatore, che il circolatore impianto. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma solo il bruciatore. Il circolatore impianto continua a funzionare fino a quando la temperatura dell acqua di caldaia è scesa al di sotto del valore regolato con il termostato TP

13 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ Gli apparecchi Serie SG R vengono forniti in più pallet in legno. - Corpi caldaie Assieme ai corpi vengono fornite le buste documenti (A) che contengono: - Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών - Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης - Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής - Κατάλογος ανταλλακτικών. 2 - Mantellature Complete dei componenti per il montaggio ed i materassini per l isolamento dei corpi caldaia 3 - Quadri di comando b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ A 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό και προστατευτικά πρόληψης ατυχημάτων για να αφαιρέσετε τη συσκευασία καθώς και για τη μετακίνηση της συσκευής. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και επομένως συνιστάται να το διαβάσετε πριν την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της συσκευής και να το φυλάξετε με φροντίδα για κάθε μελλοντική ανάγκη ή για να το παραδώσετε στον επόμενο ιδιοκτήτη ή χρήστη. 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ Διαστάσεις και βάρος SG 23 R SG 3 R SG 35 R SG4 6 R SG 58 R SG 70 R SG 80 R L 600 mm P mm H 860 mm Καθαρό βάρος Kg - 3 -

14 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, η μετακίνηση της συσκευής γίνεται χειροκίνητα με τον εξής τρόπο: - Μεταφέρετε τα συσκευασμένα κόλα έτσι ώστε να μην πάθουν ζημιά - Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες () στερέωσης της συσκευής στην παλέτα - Σηκώστε τη συσκευή βάζοντας δύο σωλήνες (2), με διάμετρο 3/4", στις οπές (3) που υπάρχουν στα πόδια στήριξης του σώματος λέβητα. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Χρησιμοποιήστε προστατευτικά πρόληψης ατυχημάτων και τηρήστε το μέγιστο βάρος που μπορεί να σηκώσει ένα άτομο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να πετάτε στο περιβάλλον τα υλικά συσκευασίας επειδή αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου. Επομένως η διάθεσή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2 3 ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει πάντα να ανταποκρίνεται στους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και στη Νομοθεσία. Πρέπει να διαθέτει ανοίγματα αερισμού, κατάλληλων διαστάσεων. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 0,6 m 0,6 m 0,6 m b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Βεβαιωθείτε ότι ο βαθμός ηλεκτρικής προστασίας της συσκευής ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης. Λάβετε υπόψη τις απαραίτητες αποστάσεις για την πρόσβαση στα συστήματα ασφαλείας/ρύθμισης και για την εκτέλεση των ενεργειών συντήρησης. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εγκατάσταση των συσκευών SG R στο ύπαιθρο γιατί δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον τύπο εγκατάστασης

15 ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι: - Η καπνοδόχος, αν υπάρχει, είναι κατάλληλη για τη νέα συσκευή, για τις θερμοκρασίες των προϊόντων καύσης, ότι έχει υπολογιστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς, ότι είναι όσο το δυνατόν ευθύγραμμη, στεγανή, μονωμένη και ότι δεν είναι βουλωμένη ή στενή (*) - Η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ειδικούς Κανονισμούς από εξειδικευμένο προσωπικό - Η γραμμή προσαγωγής του καυσίμου και το ενδεχόμενο ρεζερβουάρ είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ειδικούς Κανονισμούς - Το δοχείο διαστολής εξασφαλίζει την πλήρη απορρόφηση της διαστολής του ρευστού που περιέχεται στην εγκατάσταση - Η εγκατάσταση έχει πλυθεί, καθαριστεί από λάσπη και άλατα, εξαερωθεί και ότι έχει γίνει έλεγχος της υδραυλικής στεγανότητας - Έχει προβλεφθεί ένα σύστημα επεξεργασίας όταν το νερό τροφοδοσίας/αναπλήρωσης είναι ειδικό. Δύο στοιχεία αναφοράς ενός κανονικού νερού είναι: - ph=6 8 - Ολική σκληρότητα 35 F. (*) Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές που θα προκληθούν από τη λανθασμένη κατασκευή της απαγωγής καυσαερίων ή από συνεχείς αναπληρώσεις νερού στο λέβητα. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Οι χρησιμοποιούμενοι καυστήρες πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE. Οι διαστάσεις των συνδέσεων και της κεφαλής καύσης αναφέρονται στην εικόνα. Προσαρμόστε τη διάμετρο της μόνωσης (G) στην μπούκα του καυστήρα, χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ από 80 έως 20 D Ø 0 max 285 max L M8 G 06 SG 23 R SG 3 R SG 35 R SG 46 R SG 58 R SG 70 R SG 80 R 06 D mm L mm - 5 -

16 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Οι συσκευές SG R είναι μελετημένες και κατασκευασμένες για εγκατάσταση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης. Οι χαρακτηριστικά των υδραυλικών συνδέσεων αναφέρονται στην εικόνα: MI Κατάθλιψη εγκατάστασης (Ø "/4 F) RI Επιστροφή εγκατάστασης (Ø "/4 F) MI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της συσκευής, όταν ο καυστήρας είναι σε λειτουργία, πρέπει να εξασφαλίσετε μια ελάχιστη παροχή νερού ίση με περίπου το 25% της συνολικής με ΔT=0 C. Χρησιμοποιήστε, αν είναι αναγκαίο, μια κατάλληλη αντλία αποστράγγισης συμπυκνωμάτων. Η θερμοκρασία του νερού επιστροφής, σε συνεχή λειτουργία, πρέπει να είναι 37 C. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RI MI ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4 Βαλβίδες διακοπής 2 Κυκλοφορητές 3 Βαλβίδες αντεπιστροφής 4 Συλλέκτης κατάθλιψης 5 Συλλέκτης επιστροφής 6 Δοχείο διαστολής 7 Αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης 8 Βαλβίδα ασφαλείας 9 Ρυθμιστής πίεσης 0 Φίλτρο αποσκλήρυνσης Ενδεχόμενη αντλία αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 2 Αποχετεύσεις RI MI Κατάθλιψη εγκατάστασης RI Επιστροφή εγκατάστασης IAF Είσοδος κρύου νερού b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0 9 Η αποχέτευση της βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ένα σύστημα απόρριψης. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν πλημμύρισμα λόγω της επέμβασης της βαλβίδας ασφαλείας. Στις εγκαταστάσεις που περιέχουν αντιψυκτικό πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούνται βάνες διακοπής. Η επιλογή και η εγκατάσταση των εξαρτημάτων της εγκατάστασης είναι αρμοδιότητα του εγκαταστάτη, που πρέπει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της τεχνικής. Το δοχείο διαστολής, του κυκλώματος θέρμανσης, πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη απορρόφηση της διαστολής του ρευστού που περιέχεται στην εγκατάσταση και να έχει πίεση προφόρτισης ίση με,5 bar. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων με δοχείο ανοιχτού τύπου, εξασφαλίστε ένα ελάχιστο μανομετρικό ύψος 0 μέτρων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τοποθετήστε τη βαλβίδα εξαέρωσης (7) στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης. IAF - 6 -

17 ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ Το κανάλι καυσαερίων πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία, με άκαμπτους αγωγούς, ανθεκτικούς στη θερμοκρασία, στη συμπύκνωση, στις μηχανικές καταπονήσεις και πρέπει να είναι στεγανό A 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SG 23 R SG 3 R SG 35 R SG 46 R SG 58 R SG 70 R SG 80 R A mm b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Στην παρούσα διαμόρφωση, η συσκευή αναρροφά τον αέρα καύσης από το χώρο εγκατάστασης που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ανοίγματα αερισμού κατασκευασμένα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τους Τεχνικούς Κανονισμούς. Οι μη μονωμένοι αγωγοί απαγωγής είναι πιθανές εστίες κινδύνου. Η καπνοδόχος () πρέπει να εξασφαλίζει την ελάχιστη αρνητική αντίθλιψη που προβλέπεται από τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη "μηδενική" πίεση στο ρακόρ με το κανάλι καυσαερίων (2). Ακατάλληλες ή λανθασμένων διαστάσεων καπνοδόχοι () και κανάλια καυσαερίων (2) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα συμπύκνωσης, να επηρεάσουν αρνητικά τις παραμέτρους καύσης και να προκαλέσουν θόρυβο. Η στεγανοποίηση των συνδέσεων πρέπει να γίνει με υλικά που αντέχουν σε θερμοκρασία τουλάχιστον 250 C

18 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ Τοποθετήστε τα περιβλήματα και τη μόνωση, αφού τα αφαιρέσετε από τη συσκευασία, με τον εξής τρόπο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Τοποθετήστε γύρω από το σώμα λέβητα () το μονωτικό μαξιλαράκι (2), ασφαλίζοντάς το με τα δεματικά που παρέχονται - Στερεώστε τα δύο πάνω στηρίγματα (3) και (4) και τα δύο κάτω (5) και (6) στους εντατήρες χρησιμοποιώντας τα παξιμάδια (7) - Στερεώστε τα πλαϊνά καλύμματα (8) και (9) στα κάτω στηρίγματα (5) και (6) και στα πάνω (3) και (4) ασφαλίζοντάς τα με τις λαμαρινόβιδες (0) - Τοποθετήστε τον πίνακα ελέγχου () ανάμεσα στα πλαϊνά καλύμματα (8) και (9) και ασφαλίστε τον στο στήριγμα (3) χρησιμοποιώντας τις βίδες (2) - Τοποθετήστε τα δύο πίσω καλύμματα (3) και (4) ασφαλίζοντάς τα στα πλαϊνά καλύμματα (8) και (9) με τις βίδες (0) - Στερεώστε, από μπροστά, το πάνω κάλυμμα (5) στα πλαϊνά καλύμματα (8) και (9) καθώς και από πίσω με τις λαμαρινόβιδες (0) - Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα (6) στερεώνοντάς το στους πείρους που υπάρχουν στα πλαϊνά καλύμματα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφού ολοκληρώσετε την τοποθέτηση ο εγκαταστάτης πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετήσει στο περίβλημα την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, ώστε να είναι ευανάγνωστη μετά την εγκατάσταση της συσκευής. Παραδείγματος χάρη πάνω σε ένα πλαϊνό κάλυμμα όπως δείχνει η εικόνα

19 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Οι συσκευές B30 χρειάζονται μερικές συνδέσεις στην εσωτερική κλέμα στον πίνακα ελέγχου, του καλωδίου τροφοδοσίας, του θερμοστάτη περιβάλλοντος (TA) και του κυκλοφορητή εγκατάστασης (CI), που πρέπει να γίνουν από τον εγκαταστάτη ή από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να έχετε πρόσβαση στην κλέμα του πίνακα ελέγχου: - Βγάλτε το επάνω () και το μπροστινό (2) κάλυμμα του περιβλήματος - Ξεβιδώστε τις δύο βίδες (3) που κλείνουν τον πίνακα ελέγχου και γυρίστε το μπροστινό τμήμα (4) - Βάλτε τα καλώδια (5) της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, του κυκλοφορητή εγκατάστασης και του θερμοστάτη περιβάλλοντος στα ανοίγματα που υπάρχουν στο πίσω μέρος του περιβλήματος της συσκευής και του πίνακα ελέγχου. Χρησιμοποιήστε κατάλληλους στυπειοθλίπτες καλωδίων. - Eseguire i collegamenti alla morsettiera (M) come illustrato nelle figure sottoriportate, in base alla logica di funzionamento preferita. Αφού ολοκληρώσετε τις συνδέσεις τοποθετήστε ξανά τα πάντα με την αντίστροφη σειρά ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 M N L M CI JP TA IG 4 N L 230V~50Hz OP L'apparecchio lascia la fabbrica in questa configurazione e la logica di funzionamento è la seguente: - Quando TA chiude, richiesta di calore, si accende solo il bruciatore. Il circolatore impianto parte solo quando la temperatura dell acqua di caldaia raggiunge il valore regolato con il termostato TP. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma sia il bruciatore, che il circolatore impianto (logica di spegnimento totale)

20 5 M N L M CI JP JP2 TA IG ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 JP3 OP JP Βραχυκυκλωτήρας (να καταργηθεί) JP2 Βραχυκυκλωτήρας 2 (να συνδεθεί) JP3 Βραχυκυκλωτήρας 3 (να συνδεθεί) N L 230V~50Hz Se si realizza questo schema la logica di funzionamento dell'apparecchio è la seguente: - Quando TA chiude, richiesta di calore, si avviano sia il bruciatore, che il circolatore impianto. - Quando TA raggiunge il valore regolato, si ferma solo il bruciatore. Il circolatore impianto continua a funzionare fino a quando la temperatura dell acqua di caldaia è scesa al di sotto del valore regolato con il termostato TP. b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Είναι υποχρεωτική: Η χρήση ενός πολυπολικού θερμομαγνητικού διακόπτη γραμμής, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ Η τήρηση της σύνδεσης L (φάση) - Ν (ουδέτερο) Αφήστε τον αγωγό γείωσης μακρύτερο τουλάχιστον κατά 2 cm ως προς τους αγωγούς L (φάση) - Ν (ουδέτερο) Ανατρέξτε στα ηλεκτρικά σχεδιαγράμματα του παρόντος εγχειριδίου για οποιαδήποτε επέμβαση ηλεκτρικής φύσεως Συνδέστε σε μια αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης (*). ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιείτε τους σωλήνες νερού ως γείωση για τη συσκευή. (*) Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές που θα προκληθούν από την έλλειψη γείωσης της συσκευής και από τη τήρηση των όσων αναγράφονται στα ηλεκτρικά σχεδιαγράμματα

21 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Οι συσκευές SG R ΔΕΝ είναι εφοδιασμένες με ρουμπινέτα πλήρωσης και εκκένωσης της εγκατάστασης που πρέπει να προβλεφθούν κατά την τοποθέτηση. Στην επιστροφή της συσκευής πρέπει επομένως να τοποθετηθεί ένα κατάλληλο σύστημα πλήρωσης και εκκένωσης της εγκατάστασης. MI ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με συστήματα εξαέρωσης. Αν οι εγκαταστάσεις τοποθετηθούν πιο χαμηλά από τη γεννήτρια, φροντίστε να υπάρχει μια αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης στο πιο υψηλό σημείο του συστήματος (γεννήτριας/εγκατάστασης). Πριν αρχίσετε τις ενέργειες πλήρωσης και εκκένωσης της εγκατάστασης: IG RI Ip ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Βάλτε το γενικό διακόπτη (IG) της εγκατάστασης και το γενικό διακόπτη (Ip) του πίνακα ελέγχου στη θέση "off" ΠΛΗΡΩΣΗ - Βεβαιωθείτε ότι το ρουμπινέτο εκκένωσης είναι κλειστό - Βεβαιωθείτε ότι η πίεση προφόρτισης του εγκατεστημένου δοχείου διαστολής είναι,5 bar - Ανοίξτε τις βάνες της εγκατάστασης παροχής νερού και γεμίστε αργά μέχρι να διαβάσετε στο μανόμετρο την τιμή του,5 bar RI - Κλείστε τις βάνες της εγκατάστασης παροχής νερού. MI b ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Στην περίπτωση εγκαταστάσεων με δοχείο ανοιχτού τύπου, εξασφαλίστε ένα ελάχιστο μανομετρικό ύψος 0 μέτρων. ΕΚΚΕΝΩΣΗ - Βεβαιωθείτε ότι οι βάνες της εγκατάστασης παροχής νερού είναι κλειστές RI - Συνδέστε το ρουμπινέτο εκκένωσης και ανοίξτε το

22 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή είναι απαραίτητο να ελέγξετε αν: - Τα ρουμπινέτα του καυσίμου και της εγκατάστασης παροχής νερού είναι ανοικτά - Η πίεση του υδραυλικού κυκλώματος, εν ψυχρώ, κυμαίνεται μεταξύ και,5 bar και αν το κύκλωμα έχει εξαερωθεί - Η πίεση προφόρτισης του δοχείου διαστολής είναι,5 bar - Οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν γίνει σωστά - Οι αγωγοί απαγωγής καυσαερίων και τα ανοίγματα για την αναρρόφηση του αέρα καύσης είναι σωστά κατασκευασμένα. Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή: IG ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Ρυθμίστε το θερμοστάτη περιβάλλοντος στην επιθυμητή θερμοκρασία (~20 C) - Βάλτε το γενικό διακόπτη (IG) της εγκατάστασης και το γενικό διακόπτη (Ip) του πίνακα ελέγχου στη θέση "on" Βάλτε το θερμοστάτη λέβητα (TC) όπως στην εικόνα. Ip TST TMC Η συσκευή θα εκτελέσει τις φάσεις εκκίνησης και θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι την επίτευξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Αν παρουσιαστούν ανωμαλίες έναυσης, ο καυστήρας εκτελεί ένα "ΣΒΗΣΙΜΟ ΕΜΠΛΟΚΗΣ". Κόκκινη ενδεικτική λυχνία (SBB) "αναμμένη". Για την αποκατάσταση των συνθηκών εκκίνησης βλέπε το Εγχειρίδιο του καυστήρα. SBB TC ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η επέμβαση του θερμοστάτη θερμικής ασφάλειας (TST) δεν επισημαίνεται από ενδεικτικές λυχνίες, αλλά από το θερμόμετρο του λέβητα (TMC) (T 0 C). Για την αποκατάσταση των συνθηκών εκκίνησης: - Περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία στο λέβητα πέσει κάτω από τους 75 C - Αφαιρέστε το καπάκι () του θερμοστάτη θερμικής ασφάλειας (TST) - Πιέστε τον πείρο χειροκίνητης επαναφοράς (2) - Περιμένετε την εκτέλεση των φάσεων εκκίνησης

23 ΕΛΕΓΧΟΙ Μετά την εκκίνηση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σβήνει και, στη συνέχεια, ανάβει και πάλι: Ip - Αλλάζοντας τη ρύθμιση του θερμοστάτη λέβητα (TC) - Βάζοντας το γενικό διακόπτη (IG) της εγκατάστασης και το γενικό διακόπτη (Ip) του πίνακα ελέγχου στη θέση "on" ή/και στη θέση "off". IG TC - Επεμβαίνοντας στο θερμοστάτη περιβάλλοντος ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αν όλες οι συνθήκες ικανοποιηθούν, ανάψτε τη συσκευή και κάνετε την ανάλυση καυσαερίων (βλ. τις παραμέτρους καύσης του πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών). Η οπή παροχής για την ανάλυση των καυσαερίων πρέπει να κατασκευαστεί στο ευθύγραμμο κομμάτι του καναλιού καυσαερίων σε απόσταση τουλάχιστον 2 διαμέτρων από την έξοδο της συσκευής (βλ. Ισχύουσα Νομοθεσία). D 2D

24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Η περιοδική συντήρηση είναι μια νομοθετική υποχρέωση και είναι βασική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Ο εσωτερικός καθαρισμός της συσκευής και η αφαίρεση των υπολειμμάτων καύσης από τις επιφάνειες εναλλαγής είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο. Είναι μια βασική συνθήκη για τη μείωση της κατανάλωσης, των ρύπων και για τη διατήρηση των επιδόσεων. Πριν αρχίσετε τις ενέργειες συντήρησης ή/και καθαρισμού: IG Ip - Βάλτε το γενικό διακόπτη (IG) της εγκατάστασης και το γενικό διακόπτη (Ip) του πίνακα ελέγχου στη θέση "off" - Κλείστε τα ρουμπινέτα διακοπής του καυσίμου. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο καθαρισμός του περιβλήματος μπορεί να γίνει με ένα πανί και σαπουνόνερο. Σε περίπτωση δύσκολης βρωμιάς, βρέξτε ένα πανί με ένα διάλυμα 50% νερού και οινοπνεύματος ή με ειδικά προϊόντα. Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε καλά τη συσκευή. TC ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτημάτων χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ γνήσια ανταλλακτικά. Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα, βενζίνη ή τριχλωροαιθυλένιο. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής: - Αφαιρέστε τον καυστήρα - Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα () - Βγάλτε τα παξιμάδια στερέωσης και ανοίξτε την πόρτα (2) - Καθαρίστε το εσωτερικό της διαδρομής καυσαερίων (3) με μια βούρτσα και αναρροφήστε τα υπολείμματα μέσα από την οπή καυστήρα 2 3 Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό τοποθετήστε και πάλι όλα τα εξαρτήματα με την αντίστροφη σειρά

25 ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ανωμαλία Αιτία Λύση Οσμή άκαυστων προϊόντων - Διασπορά καυσαερίων στο περιβάλλον - Ελέγξτε την καθαριότητα του σώματος καυστήρα - Ελέγξτε την καθαριότητα της απαγωγής καυσαερίων - Ελέγξτε την ερμητικότητα της γεννήτριας, του αγωγού καυσαερίων και του καυστήρα - Ελέγξτε την ποιότητα καύσης Η γεννήτρια βρωμίζει σε σύντομο χρονικό διάστημα Η γεννήτρια έχει τη σωστή θερμοκρασία αλλά το σύστημα θέρμανσης είναι κρύο Η γεννήτρια δε θερμαίνεται - Λανθασμένη ρύθμιση καυστήρα - Διαδρομή καυσαερίων - Διαδρομή αέρα καυστήρα - Ελέγξτε τη ρύθμιση του καυστήρα (ανάλυση καυσαερίων) - Καθαρίστε τη διαδρομή καυσαερίων - Καθαρίστε τη διαδρομή αέρα και το θόλο του καυστήρα - Παρουσία αέρα στην εγκατάσταση - Εξαερώστε την εγκατάσταση - Κυκλοφορητής - Θερμοστάτης αντλίας TP - Σώμα γεννήτριας βρώμικο - Παροχή καυστήρα ανεπαρκής - Θερμοστάτης λέβητα - Ξεμπλοκάρετε τον κυκλοφορητή - Αντικαταστήστε τον κυκλοφορητή - Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία - Ελέγξτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία - Καθαρίστε τη διαδρομή καυσαερίων και το θάλαμο καύσης - Ελέγξτε τη ρύθμιση του καυστήρα - Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία - Ελέγξτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η γεννήτρια παρουσιάζει εμπλοκή θερμικής ασφάλειας Συχνή επέμβαση της βαλβίδας ασφαλείας - Θερμοστάτης αντλίας TP - Θερμοστάτης λέβητα - Διακοπή νερού - Πίεση εγκατάστασης θέρμανσης- Διαδρομή αέρα καυστήρα - Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία - Ελέγξτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία - Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία - Ελέγξτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία - Ελέγξτε την ηλεκτρική καλωδίωση - Ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα του θερμοστάτη λέβητα - Ελέγξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης - Ελέγξτε την πίεση του κυκλώματος θέρμανσης - Ελέγξτε την πίεση πλήρωσης - Ελέγξτε το ρυθμιστή πίεσης - Ελέγξτε την απόδοση της βαλβίδας - Δοχείο διαστολής εγκατάστασης - Ελέγξτε την απόδοση

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - www.sime.it SIME: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η παραδοσιακή ποιότητα των χυτοσιδηρών εναλλακτών της εταιρείας Sime προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνωμάτων

Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνωμάτων Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνωμάτων Επίτοιχοι λέβητες Murelle EV HE θέρμανσης και στιγμιαίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Murelle EV HE με αποθήκευση Ο εξελιγμένος λέβητας Murelle EV HE είναι μια σειρά λεβήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Επίτοιχοι λέβητες Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι λέβητες Brava DGT HE, Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχες μονάδες περιορισμένων διαστάσεων, ιδιαιτέρως κατάλληλοι για χρήση στους

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100%

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100% Predisposizione Solare Low NOx Funzione CALDO SUBITO Pompa MODULANTE 100% άνεση και οικονομία μειωμένη κατανάλωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Smile Solar Balturella 1986 Genio C 1996 Smile Sola r 2012 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ F IN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ F IN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ F IN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Οι θερμικές μονάδες F της r είναι σύμφωνες με: Οδηγία αερίου 2009/142/CE (HHHH) Οδηγία απόδοσης 92/42/CEE

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C BALI RTN

IST 03 C BALI RTN IST 03 C443-01 BALI RTN GR ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και αγοράσατε έναν από τους λέβητές μας, παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή αυτές τις οδηγίες για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa ΠΡΟΕΙΔΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

GTU C 330. >> Εύκολη προσαρμογή και τέλεια ενσωμάτωση >> Κορυφαία απόδοση λειτουργίας >> Ευρεία γκάμα ισχύος

GTU C 330. >> Εύκολη προσαρμογή και τέλεια ενσωμάτωση >> Κορυφαία απόδοση λειτουργίας >> Ευρεία γκάμα ισχύος ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ GTU ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ C 220 GTU C 330 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PROJECT **** Λέβητες πετρελαίου συμπύκνωσης μεγάλης ισχύος >> Εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Brenner und Heizsysteme "GIEGA NTG 4-9" 27-84 kw ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Έκδοση: SATURN - Giega NTG - 060-00 Σελίδα / 7 Ø 50 267 O 00 4 x M 8 A Εικ. 46 49 43

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ- ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 45-65 kw Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε μεμονωμένοι είτε σε συστοιχία Με ισχύ θέρμανσης από 45 kw έως 65

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα