Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A / R1a

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a"

Transcript

1 Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A / R1a

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά αυτά που αναφέρονται στο "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ" στην ειδική παράγραφο. ΣΎΜΒΟΛΑ a ΚΙΝΔΥΝΟΣ Δείχνει ενέργειες που, εάν δεν εκτελεστούν σωστά, μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα γενικής φύσης ή μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες ή υλικές βλάβες στη συσκευή και κατά συνέπεια απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και κατάλληλη προετοιμασία. f ΚΙΝΔΥΝΟΣ Δείχνει ενέργειες που, εάν δεν εκτελεστούν σωστά, μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα ηλεκτρικής φύσης και κατά συνέπεια απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και κατάλληλη προετοιμασία. d ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Δείχνει ενέργειες που ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εκτελεστούν. Δείχνει ιδιαίτερα χρήσιμες και σημαντικές πληροφορίες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προκαταρκτικοί έλεγχοι Έναυση Ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης Ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης Κωδικοί δυσλειτουργιών / βλαβών ΣΒΉΣΙΜΟ Προσωρινό σβήσιμο Σβήσιμο για μεγάλες περιόδους ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κανονισμοί Εξωτερικός καθαρισμός Καθαρισμός του περιβλήματος ΔΙΆΘΕΣΗ ΩΣ ΑΠΌΒΛΗΤΟ Διάθεση της συσκευής ως απόβλητο (Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ)

3 1 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1.1 Προκαταρκτικοί έλεγχοι Η πρώτη φορά που θα τεθεί σε λειτουργία ο λέβητας Brava Slim HE πρέπει να πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένο Προσωπικό, ενώ στη συνέχεια ο λέβητας θα μπορεί να λειτουργεί αυτόματα. Μπορεί όμως να χρειαστεί ο Χρήστης να θέσει εκ νέου σε λειτουργία τη συσκευή αυτόνομα, χωρίς την επέμβαση του τεχνικού του, για παράδειγμα μετά από μία περίοδο διακοπών. Προκαταρκτικά ελέγξτε ότι οι βάνες παροχής του καυσίμου και της εγκατάστασης ύδρευσης είναι ανοιχτές. 1.2 Έναυση Αφού πραγματοποιήσετε τους προκαταρκτικούς ελέγχους, για να θέσετε σε λειτουργία το λέβητα: τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο ON (ανοιχτό) για να μπορέσετε να προβάλλετε, στην οθόνη, την πίεση της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της πλήρωσης βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος λειτουργίας είναι στο "Stand-by, σε αντίθετη περίπτωση πατήστε το πλήκτρο y μέχρι να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία ανοίξτε μία ή περισσότερες βρύσες του ζεστού νερού. Ο λέβητας θα λειτουργήσει στη μέγιστη ισχύ του μέχρι να κλείσουν οι βρύσες. Αφού θέσετε σε λειτουργία το λέβητα στη "λειτουργία ΚΑΛΟ- ΚΑΙΡΙ" l, με το πλήκτρο y, πατημένο για 1 δευτερόλεπτο τουλάχιστον, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ n. Η οθόνη θα προβάλλει την τιμή της θερμοκρασίας του νερού προσαγωγής που έχει εντοπιστεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Σ' αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον/τους θερμοστάτη/ες περιβάλλοντος στη θερμοκρασία που επιθυμείτε, ή εάν η εγκατάσταση διαθέτει χρονοθερμοστάτη, ελέγξτε ότι είναι ενεργός και ρυθμισμένος. ON Εικ. 1 εξακριβώστε στην οθόνη (1) ότι η πίεση της εγκατάστασης θέρμανσης, εν ψυχρώ, είναι 1-1,2 bar. Σε αντίθετη περίπτωση ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης (2) και αποκαταστήστε την εγκατάσταση θέρμανσης μέχρι να εμφανιστεί, στην οθόνη (1), η πίεση 1-1,2 bar κλείστε τη βάνα πλήρωσης (2) 1.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία θέρμανσης, πατήστε το πλήκτρο t και στη συνέχεια τα πλήκτρα > ή < μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία που επιθυμείτε. Η ρύθμιση μπορεί να κυμαίνεται από 20 έως 80 C. 1 2 Εικ Ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης πατήστε το πλήκτρο r και στη συνέχεια τα πλήκτρα > ή < μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η ρύθμιση που μπορεί να γίνει κυμαίνεται από 10 έως 60 C. επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ l πατώντας, τουλάχιστον για 1 δευτερόλεπτο, το πλήκτρο y. Η οθόνη θα προβάλλει την τιμή του αισθητήρα προσαγωγής που έχει ανιχνεύσει τη συγκεκριμένη στιγμή 3

4 1.5 Κωδικοί δυσλειτουργιών / βλαβών Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λέβητα παρουσιαστεί μία δυσλειτουργία/βλάβη στην οθόνη θα προβληθεί η ένδειξη «ALL», ακολουθούμενη από τον κωδικό δυσλειτουργίας (π.χ. «06» - μη εντοπισμός φλόγας). Εάν παρουσιάζεται και η ένδειξη d πατήστε για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο y και εξακριβώστε εάν αποκαθιστώνται οι συνθήκες κανονικής λειτουργίας. τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "OFF (κλειστό) κλείστε τη βάνα του αερίου. OFF Εικ. 4 Σε περίπτωση αποτυχίας κάντε ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑ- ΘΕΙΑ, στη συνέχεια: κλείστε τη βάνα παροχής του αερίου τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "OFF (κλειστό) καλέστε το υποστήριξη. Εάν η εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το ΜΗΔΕΝ, καθώς η συσκευή προστατεύεται από την "αντιπαγωτική λειτουργία": ΒΑΛΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ STAND-BY αφήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "ON (λέβητας με ηλεκτρική τροφοδοσία) αφήστε ανοιχτή τη βάνα το αερίου. OFF Εικ Σβήσιμο για μεγάλες περιόδους Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το λέβητα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες: πατήστε, τουλάχιστον για 1 δευτερόλεπτο, το πλήκτρο y, μία φορά από τη "λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ" n ή δύο φορές από τη "λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" l, για να θέσετε το λέβητα σε stand-by. Στην οθόνη θα προβληθεί «- -» Ο πίνακας των κωδικών των δυσλειτουργιών και οι σχετικές περιγραφές υπάρχουν στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στην ειδική παράγραφο. 2 ΣΒΉΣΙΜΟ τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "OFF (κλειστό) 2.1 Προσωρινό σβήσιμο Σε περίπτωση που θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία του λέβητα προσωρινά, πατήστε, για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, το πλήκτρο y, μία φορά από τη "λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ" n ή δύο φορές από τη "λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" l. Στην οθόνη θα προβληθεί «- -». OFF Εικ. 5 f ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο λέβητας συνεχίζει να είναι τροφοδοτημένος ηλεκτρικά. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, για σαββατοκύριακο, σύντομα ταξίδια, κλπ. και με εξωτερικές θερμοκρασίες πάνω από το ΜΗΔΕΝ: πατήστε το πλήκτρο y, μία φορά από τη "λειτουργία ΧΕΙ- ΜΩΝΑΣ" n ή δύο φορές από τη "λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" l, για να θέσετε το λέβητα σε stand-by κλείστε τη βάνα του αερίου κλείστε τις βάνες προσαγωγής και επιστροφής της θερμικής εγκατάστασης και της παραγωγής νερού χρήσης εκκενώστε την θερμική εγκατάσταση και της παραγωγής νερού χρήσης εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Προσωπικό εάν δεν μπορεί να εκτελεστεί εύκολα η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. 4

5 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4 ΔΙΆΘΕΣΗ ΩΣ ΑΠΌΒΛΗΤΟ 3.1 Κανονισμοί Για μία αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία της συσκευής σας συμβουλεύουμε να αναθέσετε ως Χρήστες σε έναν Επαγγελματικά Ειδικευμένο Τεχνικό την περιοδική ΕΤΗΣΙΑ, συντήρησή του. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται ΜΟΝΟ από διαπιστευμένο προσωπικό το οποίο θα ακολουθήσει αυτά που αναφέρονται στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 3.2 Εξωτερικός καθαρισμός 4.1 Διάθεση της συσκευής ως απόβλητο (Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ) Η συσκευή, όταν φθάσει στο τέλος της ζωής χρήσης της, ΠΡΕ- ΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΩΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, όπως προβλέπεται από την Ισχύουσα Νομοθεσία. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να απορριφθεί μαζί με τα αστικά απόβλητα. Μπορεί να παραδοθεί στα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής, εάν υπάρχουν, ή στα καταστήματα πώλησης που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση αποβλήτων αποτρέπει δυνητικές βλάβες για το περιβάλλον και την υγεία. Επιτρέπει επίσης την ανάκτηση πολλών ανακυκλώσιμων υλικών, με σημαντική οικονομική και ενεργειακή εξοικονόμηση Καθαρισμός του περιβλήματος Για τον καθαρισμό του περιβλήματος χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό και σαπούνι ή με νερό και οινόπνευμα σε περίπτωση επίμονων λεκέδων. d ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση λειαντικών προϊόντων. 5

6 6

7 7

8 Fonderie Sime S.p.A - Via Garbo, Legnago (Vr) Tel Fax Η Fonderie SIME SpA διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τα προϊόντα της με σκοπό τη βελτίωση αυτών χωρίς να επηρεαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά.

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el EN ES EL RU HU CS SK GR CZ High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Επιτοιχιος

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A Innovens Pro Ελλάδα EL Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-5 Οδηγίες χρήσης 30004754-00-A Ευρετήριο Εισαγωγή...4. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...4. Συντμήσεις...4.3 Γενικές πληροφορίες...5.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 6 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή.

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή. γενικά GR Το interface του συστήματος SENSYS σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με το λέβητα από το χώρο του σπιτιού σας που προτιμάτε. Έτσι θα μπορείτε να εγκαθιστάτε το λέβητα στον πλέον ενδεδειγμένο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AIR-CHECK PLUS / HD 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ...6 3.1 Προορισµός χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα