Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694"

Transcript

1 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RKA 28/20 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RKA ΧΡΗΣΤΗΣ DIGITECH CS - MIAH4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές επισηµάνσεις σελίδα 1 2. Πίνακας ελέγχου σελίδα 2 3. Έναυση του λέβητα σελίδα 3 4. Προβολές του µενού INFO σελίδα 3 5. Τρόποι λειτουργίας του λέβητα σελίδα 4 6. Πλήρωση εγκατάστασης σελίδα 5 7. Αυτοδιάγνωση Κωδικοί σφαλµάτων σελίδα 5 8. Απενεργοποίηση του λέβητα σελίδα 7 9. Αντιπαγωτική προστασία σελίδα Συντήρηση σελίδα Ανακύκλωση σελίδα 7

3 XPHΣH & PYΘMIΣEIΣ TOY ΛEBHTA 1. Γενικές επισηµάνσεις Bεβαιωθείτε ότι ότι η εγγύηση φέρει τη σφραγίδα του εξειδικευµένου τεχνικού που διενήργησε τον τελικό έλεγχο του λέβητα. H εγκατάσταση, η πρώτη έναυση, οι ρυθµίσεις και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευµένο προσωπικό (π.χ. Eξουσιοδοτηµένα Kέντρα Tεχνικής Yποστήριξης Radiant). Kακοτεχνίες στην εγκατάσταση µπορούν να έχουν επιπτώσεις σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείµενα για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη. Πριν από οποιαδήποτε εργασία ο εξειδικευµένος τεχνικός πρέπει να εξακριβώνει τα κάτωθι: ότι τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευής συµφωνούν µε εκείνα των δικτύων τροφοδοσίας (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης & αερίου). ότι οι ρυθµίσεις του λέβητα είναι ανάλογες µε τις δυνατότητες του. ότι το σύστηµα απαγωγής των καυσαερίων και εισαγωγής φρέσκου αέρα είναι σωστά εγκατεστηµένο και λειτουργεί επαρκώς. ότι το σύστηµα εξαερισµού και απαγωγής καυσαερίων, ανεξάρτητα από το είδος της εγκατάστασης (εσωτερική, εξωτερική, εντοιχιζόµενη κ.λ.π.), έχει πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Για τον χρήστη: Πριν θέσετε σε λειτουργία το λέβητα βεβαιωθείτε ότι έχει διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος της συσκευής από εξειδικευµένο προσωπικό. Όλες οι εργασίες εγκατάστασης & συντήρησης του λέβητα καθώς και της µετατροπής τύπου αερίου ΠPEΠEI NA ΓINONTAI AΠO EΞEI IKEYMENO ΠPOΣΩΠIKO σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση που παγώσουν εξαρτήµατα του λέβητα µην τον ενεργοποιείτε και καλέστε εξειδικευµένο τεχνικό. Oι δοκιµές καύσης της συσκευής πρέπει να γίνονται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια (συµβουλευτείτε την ισχύουσα τοπική νοµοθεσία). Πρόκειται για έλεγχο της απόδοσης της συσκευής και πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό σχετικής επαγγελµατικής κατάρτισης σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Φροντίζετε να είναι πάντα ελεύθερα τα ανοίγµατα εξαερισµού του χώρου στον οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένη η συσκευή αερίου (λέβητας, εστία µαγειρέµατος) ώστε να προληφθεί η δηµιουργία τοξικών ή εκρηκτικών ουσιών. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε ανειδίκευτα άτοµα να χρησιµοποιούν την συσκευή. Το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & συντήρησης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εγκατάστασης και πρέπει πάντα να συνοδεύει τη συσκευή. Aν αντιληφθείτε µυρωδιά αερίου MHN ENEPΓOΠOIEITE HΛEKTPIKOYΣ IAKOΠTEΣ, THΛEΦΩNIKEΣ ΣYΣKEYEΣ KAI OΠOIA HΠOTE ΣYΣKEYH MΠOPEI NA HMIOYPΓHΣEI ΣΠINΘHPA KAI HΛEKTPIKEΣ EKKENΩΣEIΣ ANOIΓETE ΠOPTEΣ KAI ΠAPAΘYPA ΩΣTE NA ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ O AEPAΣ TO ΣYNTOMOTEPO KAI NA KAΘAPIΣEI O XΩPOΣ KΛEINETE TOYΣ IAKOΠTEΣ TOY AEPIOY ZHTEIΣTE THN EΠEMBAΣH TEXNIKOY EΞEI IKEYMENHΣ EΠAΓΓEΛMATIKHΣ KATAPTIΣHΣ 1

4 2. Πίνακας ελέγχου ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 2. ΜΠΟΥΤΟΝ INFO: ΠΙΕΖΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. (βλέπε κεφάλαιο Προβολές του µενού INFO) ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 5 ΕΥΤ/ΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ OFFΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 5 ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. 3. ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΜΟΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΜΟΝΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ / OFF. 4. ΜΠΟΥΤΟΝ RESET: RESET ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΙΕΖΕΤΕ ΓΙΑ 7 ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ). 5. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ. 6. ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ. 7. ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΟΘΟΝΗΣ 1. ΕΝ ΕΙΞΗ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΞΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (d6) 4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ 5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΜΠΟΙΛΕΡ (d7) / ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΜΠΟΙΛΕΡ (d8) 6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (d2) 7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / SET POINT / ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ OPEN THERM ΕΝΕΡΓΗ (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΙΑΚΛΑ ΩΤΗΣ ΖΩΝΩΝ) 9. ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 10. (*) ΕΝ ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΦΛΟΓΑΣ (3 ΕΠΙΠΕ Α) 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗ 12. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ OFF 14. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗ (*) Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λέβητα µπορούν να προβληθούν στην οθόνη 3 διαφορετικά επίπεδα ισχύος ανάλογα µε την αναλογική ρύθµιση του λέβητα (βλέπε εικόνα) < 33% >33%<66% >66%<100% 2

5 3. Έναυση του λέβητα Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας είναι συνδεδεµένος στην ηλεκτρική τροφοδοσία και ο διακόπτης αερίου που βρίσκεται στο κάτω µέρος της συσκευής είναι ανοικτός. Ενεργοποιείτε το λέβητα πιέζοντας το µπουτόν της ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και επιλέγετε την επιθυµητή λειτουργία. 4. Προβολές του µενού INFO Για την προβολής των στοιχείων του λέβητα στην οθόνη πρέπει να πιέσετε το µπουτόν INFO. Αφού το πιέσετε θα προβληθούν το νούµερο της παραµέτρου στην αριστερή πλευρά της οθόνης και η σχετική τιµή στο κέντρο της οθόνης. Για πλοήγηση στη λίστα των προβαλλόµενων στοιχείων χρησιµοποιείτε τα µπουτόν & της θέρµανσης. Για να εγκαταλείψετε το περιβάλλον προβολής πιέζετε το µπουτόν INFO. Η λίστα των προβαλλόµενων στοιχείων είναι η εξής: Παράµετρος Σύµβολο Περιγραφή d00 d01 d02 d03 d04 d05 d06 d07 Θερµοκρασία αισθητήρα νερού χρήσης Θερµοκρασία εξωτερικού αισθητήρα Επιλεγµένη τιµή θερµορύθµισης Kd (καµπύλη κλιµατικής αντιστάθµισης) Ταχύτητα ανεµιστήρα Θερµοκρασία αισθητήρα χαµηλής ζώνης [Αν υπάρχει πλακέτα ζωνών] Θερµοκρασία αισθητήρα επιστροφής Θερµοκρασία αισθητήρα ηλιακού συλλέκτη [Αν υπάρχει πλακέτα] Θερµοκρασία κάτω ηλιακού µπόιλερ [Αν υπάρχει πλακέτα ηλιακού] d08 Θερµοκρασία άνω ηλιακού µπόιλερ [ Αν υπάρχει πλακέτα ηλιακού ] 3

6 5. Τρόποι λειτουργίας του λέβητα Λειτουργία KAΛOKAIPI Για να επιλέξετε τη λειτουργία KAΛOKAIPI πιέζετε το µπουτόν ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Ο λέβητας δουλεύει µόνο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ενώ η θέρµανση είναι απενεργοποιηµένη. H επιλογή λειτουργίας KAΛOKAIPI επισηµαίνεται µε την προβολή του συµβόλου που φωτίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Tο σύστηµα αυτόµατης εκκίνησης του λέβητα θα ανάψει τον καυστήρα κάθε φορά που απαιτείται η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και η λειτουργία επισηµαίνεται µε την προβολή του συµβόλου οθόνη του πίνακα ελέγχου. που αναβοσβήνει στην Λειτουργία XEIMΩNAΣ Για να επιλέξετε τη λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ πιέζετε το µπουτόν ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. O λέβητας δουλεύει µόνο για θέρµανση. H επιλογή λειτουργίας ΧΕΙΜΩΝΑΣ επισηµαίνεται µε την προβολή του συµβόλου που φωτίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Tο σύστηµα αυτόµατης εκκίνησης του λέβητα θα ανάψει τον καυστήρα κάθε φορά που απαιτείται ενέργεια για τη θέρµανση του χώρου και η λειτουργία επισηµαίνεται µε την προβολή του συµβόλου οθόνη του πίνακα ελέγχου. που αναβοσβήνει στην Λειτουργία KAΛOKAIPI-XEIMΩNAΣ Για να επιλέξετε τη λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ πιέζετε το µπουτόν ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. O λέβητας δουλεύει για θέρµανση και για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.. H επιλογή λειτουργίας KAΛOKAIPI/XEIMΩNAΣ επισηµαίνεται από την ταυτόχρονη προβολή των συµβόλων οθόνη του πίνακα ελέγχου. που φωτίζονται στην Tο σύστηµα αυτόµατης εκκίνησης του λέβητα θα ανάψει τον καυστήρα κάθε φορά που απαιτείται ενέργεια για τη θέρµανση του χώρου και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, επισηµαίνεται από την ταυτόχρονη προβολή των συµβόλων o που αναβοσβήνουν στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Pύθµιση θερµοκρασίας θέρµανσης H ρύθµιση της θερµοκρασίας γίνεται µε τα µπουτόν & της θέρµανσης : Πιέζοντας το µπουτόν έχουµε µείωση της θερµοκρασίας. Πιέζοντας το µπουτόν έχουµε αύξηση της θερµοκρασίας. Το πεδίο ρύθµισης της θερµοκρασίας θέρµανσης εκτείνεται από το ελάχιστο των 30 C ως το µέγιστο των 80 C (25 C - 40 C για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις). Pύθµιση θερµοκρασίας νερού χρήσης H ρύθµιση της θερµοκρασίας γίνεται µε τα µπουτόν & του νερού χρήσης : Πιέζοντας το µπουτόν έχουµε µείωση της θερµοκρασίας. Πιέζοντας το µπουτόν έχουµε αύξηση της θερµοκρασίας. Το πεδίο ρύθµισης της θερµοκρασίας νερού χρήσης εκτείνεται από το ελάχιστο των 35 C ως το µέγιστο των 60 C. 4

7 6. Πλήρωση εγκατάστασης Για ανάκτηση της πίεσης του νερού στην εγκατάσταση ανοίγετε το διακόπτη πλήρωσης R (εικ. 2) και µε το µανόµετρο M διαπιστώστε ότι η πίεση φτάνει στο µέσο της διαδροµής της πράσινης ζώνης που αντιστοιχεί σε 1.2 bar (βλέπε εικόνα. 3). Αφού τελειώσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το διακόπτη πλήρωσης R (εικ. 2). Αµέσως µετά την ανάκτηση της πίεσης το νερού ο λέβητας θα εκτελέσει αυτόµατα το πρόγραµµα εξαέρωσης της εγκατάστασης για 2 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας στην οθόνη προβάλλεται ο κωδικός F33. Η κανονική λειτουργία του λέβητα επιτρέπεται µόνο µετά την ολοκλήρωση της εξαέρωσης. 2 R M 7. Αυτοδιάγνωση Κωδικοί σφάλµατος Σε αυτή την παράγραφο επισηµαίνονται οι πιθανοί κωδικοί σφάλµατος που ο λέβητας προβάλλει στην οθόνη µε τις επεξηγήσεις τους και τις σχετικές ενέργειες που προτείνονται για την απεµπλοκή της συσκευής. Κωδικός E01 Εµπλοκή Iονισµού ( σχετικό σύµβολο). Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες αερίου του λέβητα καθώς και του µετρητή είναι ανοικτοί. Πιέζετε το µπουτόν Reset του πίνακα ελέγχου για την επαναρύθµιση του σφάλµατος bar 1.2 bar 0.5 bar Αφού σβήσει από την οθόνη ο κωδικός σφάλµατος ο λέβητας ξεκινά αυτόµατα. ZONA ΠΡΑΣΙΝΗ VERDE ΖΩΝΗ 3 bar Κωδικός E02 Επέµβαση θερµοστάτη ασφαλείας ( σχετικό σύµβολο). Πιέζετε το µπουτόν Reset του πίνακα ελέγχου για την επαναρύθµιση του σφάλµατος Αφού σβήσει από την οθόνη ο κωδικός σφάλµατος ο λέβητας ξεκινά αυτόµατα Κωδικός E03 Επέµβαση θερµοασφάλειας καυσαερίων 102 C ( σχετικό σύµβολο). Kαλέστε το Kέντρο Tεχνικής Yποστήριξης Κωδικός E04 Επέµβαση πρεσσοστάτη νερού ( σχετικό σύµβολο). Επαληθεύστε χρησιµοποιώντας το µανόµετρο M (εικ.2) ότι η πίεση του νερού του κυκλώµατος θέρµανσης δεν είναι κατώτερη των 1.2 bar (εικ. 3) Αν προκύπτει πίεση µικρότερη των 1.2 bar θα πρέπει να προχωρήσετε µε την πλήρωση της εγκατάστασης όπως περιγράφεται στην παράγραφο Πλήρωση της εγκατάστασης. Αφού σβήσει από την οθόνη ο κωδικός σφάλµατος ο λέβητας ξεκινά αυτόµατα 5

8 Κωδικός E05 Βλάβη αισθητήρα θέρµανσης ( σχετικό σύµβολο). Kαλέστε το Kέντρο Tεχνικής Yποστήριξης Κωδικός E06 Βλάβη αισθητήρα νερού χρήσης ( σχετικό σύµβολο). Kαλέστε το Kέντρο Tεχνικής Yποστήριξης. Κωδικός E16 Βλάβη ανεµιστήρα ( σχετικό σύµβολο). Kαλέστε το Kέντρο Tεχνικής Yποστήριξης. Κωδικός E18 Ανεπαρκής κυκλοφορία ( σχετικό σύµβολο). Kαλέστε το Kέντρο Tεχνικής Yποστήριξης. Κωδικός E21 Γενικό σφάλµα πλακέτας ( σχετικό σύµβολο). ιακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία από το γενικό διακόπτη και την επανασυνδέετε Αφού σβήσει από την οθόνη ο κωδικός σφάλµατος ο λέβητας ξεκινά αυτόµατα Κωδικός E22 Αίτηση προγραµµατισµού παραµέτρων ( σχετικό σύµβολο). ιακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία από το γενικό διακόπτη και την επανασυνδέετε Αφού σβήσει από την οθόνη ο κωδικός σφάλµατος ο λέβητας ξεκινά αυτόµατα Κωδικός E35 Παρεµβολή στο ρεύµα ιονισµού ( σχετικό σύµβολο). Πιέζετε το µπουτόν Reset του πίνακα ελέγχου για την επαναρύθµιση του σφάλµατος Αφού σβήσει από την οθόνη ο κωδικός σφάλµατος ο λέβητας ξεκινά αυτόµατα Κωδικός E40 Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας εκτός πεδίου λειτουργίας ( σχετικό σύµβολο). Kαλέστε το Kέντρο Tεχνικής Yποστήριξης Κωδικός F08 Αντιπαγωτική προστασία κυκλώµατος θέρµανσης ενεργή. Περιµένετε την οµαλή ολοκλήρωση της λειτουργίας. Κωδικός F09 Αντιπαγωτική προστασία κυκλώµατος νερού χρήσης ενεργή. Περιµένετε την οµαλή ολοκλήρωση της λειτουργίας. Κωδικός F28 Λειτουργία αποστείρωσης κατά της νόσου του λεγεωνάριου. Περιµένετε την οµαλή ολοκλήρωση της λειτουργίας. Κωδικός F33 Εξαέρωση εγκατάστασης σε εξέλιξη. Περιµένετε την οµαλή ολοκλήρωση της λειτουργίας. 6

9 8. Απενεργοποίηση του λέβητα Για απενεργοποίηση του λέβητα επιλέγετε το OFF µέσω του µπουτόν, στην οθόνη προβάλλεται το σύµβολο και παραµένουν ενεργά τα συστήµατα ανιπαγωτικής προστασίας, αντιµπλοκαρίσµατος του κυκλοφορητή και της βαλβίδας αποκοπής. Αν ο λέβητας βρισκόταν σε λειτουργία τότε απενεργοποιείται και ενεργοποιούνται οι λειτουργίες αερισµού και ανακυκλοφορίας. ΠPOΣOXH: Σε περίπτωση παρατεταµένης ακινησίας του λέβητα, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες επιλογές: να ασφαλίσει το λέβητα αποσυνδέοντας όλες τις τροφοδοσίες (ηλεκτρική αερίου), και αδειάζοντας το θερµικό κύκλωµα και το σιφώνι συλλογής του συµπυκνώµατος. να αφήσει στο λέβητα στη θέση OFF διατηρώντας ενεργές τις τροφοδοσίες ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και κατά συνέπεια την λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας. 9. Αντιπαγωτική προστασία Ο λέβητας διαθέτει σύστηµα αντιπαγωτικής προστασίας ώστε διαµέσου της ηλεκτρονικής πλακέτας να ενεργοποιείται και να θερµαίνει τα εξαρτήµατα του όταν η θερµοκρασία πέφτει κάτω από το επιθυµητό επίπεδο. Η εν λόγω λειτουργία είναι ενεργή αν : Υπάρχει ενεργή τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος Υπάρχει ενεργή τροφοδοσία αερίου Η πίεση στην εγκατάσταση είναι η προβλεπόµενη Αν δεν είναι µπλοκαρισµένος ο λέβητας Σε περίπτωση που παγώσουν εξαρτήµατα του λέβητα µην τον ενεργοποιήσετε για κανένα λόγο και καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης 10. Συντήρηση Για την απρόσκοπτη και τέλεια λειτουργία του λέβητα συνιστάται η ετήσια συντήρηση της εγκατάστασης στο τέλος της περιόδου θέρµανσης από εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η σωστή συντήρηση συνεπάγεται σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµου και σωστή διαχείριση της εγκατάστασης στο σύνολο της. 11. Ανακύκλωση Η συσκευασία του λέβητα απαρτίζεται κυρίως από ανακυκλώσιµα υλικά. Ο λέβητας και όλα τα εξαρτήµατα του πρέπει να ανακυκλώνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. 7

10 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EKR 24 COVER Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter για εγκατάσταση σε εξωτερικό προστατευμένο χώρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

RKR 18 CE 0694. Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

RKR 18 CE 0694. Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RKR 18 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI.p.A. Montelabbate (PU) ITALY EΛΛHNIKA RKR 18 ΤΕΧΝΙΚΟΣ.DOC

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

SF 14 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ. Ταχυθερµαντήρας αερίου

SF 14 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ. Ταχυθερµαντήρας αερίου Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN

ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN GR ES ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN Manual de uso para el usuario y el instalador 0085

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο χρήστης αποτύχει να Πριν από την εγκατάσταση εγκατάσταση. Ο λέβητας αερίου δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο που δεν προστατεύεται από τη βροχή και τα καιρικά φαινόµενα. Εάν πρέπει να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el EN ES EL RU HU CS SK GR CZ High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Επιτοιχιος

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή.

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή. γενικά GR Το interface του συστήματος SENSYS σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με το λέβητα από το χώρο του σπιτιού σας που προτιμάτε. Έτσι θα μπορείτε να εγκαθιστάτε το λέβητα στον πλέον ενδεδειγμένο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης. Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου THERM LEV

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης. Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου THERM LEV THERM LEV Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Στοιχεία επικοινωνίας: Θεσσαλονίκη: 11χλµ Θεσ/νίκης-Νεοχωρούδας, 57008 Ιωνία, Τηλ: 2310 780 761-2, fax :2310

Διαβάστε περισσότερα

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV O αύξον αριθμός του λέβητα φαίνεται στη πλακέτα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου είναι προσβάσιμος εφόσον αφαιρεθεί το μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A / WTC 60-A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία 6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό Οδηγίες συντήρησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el GB ES RU HU RO GR High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Высокопроизводительные

Διαβάστε περισσότερα