Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα"

Transcript

1 Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα Ευθυµία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ

2 Περιεχόµενα Ενεργειακές καλλιέργειες Πρακτικές βέλτιστης ανάπτυξης Οικονοµική αξιολόγηση Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα Συµπεράσµατα

3 Ενεργειακές καλλιέργειες Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούµενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιοµάζα ως κύριο προϊόν, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς.

4 Παραδοσιακές καλλιέργειες σιτάρι το κριθάρι, ο αραβόσιτος, τα ζαχαρότευτλα ο ηλίανθος όταν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίµων (βιοαιθανόλης και βιοντήζελ).

5 Ενεργειακές καλλιέργειες Πολυετείς Καλάµι (Arundo donax) Αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus) Μίσχανθος (Miscanthus sinensis x giganteus) Switchgrass (Panicum virgatum) Ευκάλυπτος (Eucalyptus spp.) Ψευδακακία (Robinia pseudacacia) Ετήσιες Γλυκό και ινώδες σόργο (Sorghum bicolor) Κενάφ (Hibiscus cannabinus) Ελαιοκράµβη (B. carinata, B. napus)

6 Ενεργειακές καλλιέργειες Παραδοσιακές σιτηρά, αραβόσιτος, ηλίανθος, κ.ά. Νέα είδη ελαιοκράµβη, Γλυκό σόργο, µίσχανθος, αγριαγκινάρα, καλάµι Ευκάλυπτος, κ.ά Τελικές χρήσεις Βιοντήζελ Βιοαιθανόλη Θερµική & ηλεκτρική ενέργεια

7 Πρακτικές µιας αειφορικής γεωργικής παραγωγής Η στρατηγική της επιλογής των ενεργειακών φυτών πρέπει να λαµβάνει υπόψη µια σειρά παραµέτρων και τοπικών συνθηκών: τοπογραφία της περιοχής και κλίµα εδαφικά χαρακτηριστικά του αγροκτήµατος, εχθρούς και ασθένειες, τοπική διαθεσιµότητα εισροών, στόχους κάθε αγρότη χωριστά και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς όπου το τελικό προϊόν απευθύνεται

8 Πρακτικές µιας αειφορικής γεωργικής παραγωγής Οι πρακτικές µιας αειφορικής γεωργικής παραγωγής περιλαµβάνουν µια ποικιλία από διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως: επιλογή ειδών και ποικιλιών που είναι καλά προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες (κλίµα, έδαφος), αποτελεσµατική χρήση των εισροών, διαχείριση του εδάφους για την βελτίωση και προστασία της ποιότητάς του καλλιεργητικές πρακτικές για την βελτίωση τόσο της παραγωγής όσο και του οικοσυστήµατος.

9 Γιατί όχι µονοκαλλιέργεια; αποφεύγονται οι κίνδυνοι απώλειας της συγκοµιδής. ενισχύεται η βιοποικιλότητα εξασφαλίζεται ορθολογικότερη χρήση του ανθρώπινου δυναµικού και των µηχανηµάτων στη διάρκεια του έτους. Εξασφαλίζεται σταθερή παροχή πρώτης ύλης µε σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου λειτουργίας της µονάδας παραγωγής ενέργειας µειώνεται ο οικονοµικός κίνδυνος από µεγάλες διακυµάνσεις τιµών

10 Κριτήρια επιλογής Ο πολυετής κύκλος ζωής τους Ο χρόνος συγκοµιδής τους Το (εκτιµώµενο) κόστος παραγωγής τους Η δυνατότητα πολυτροφοδοσίας των µονάδων θερµικής επεξεργασίας της βιοµάζας Ώστε να επιτευχθεί: ιαθεσιµότητα βιοµάζας στη διάρκεια του έτους, µέσω της καλλιέργειας φυτών, διαδοχικά συγκοµιζόµενων, µε σηµαντικά οικονοµικά οφέλη (µειωµένο κόστος αποθήκευσης, ορθολογικότερη χρήση µηχανηµάτων, κ.α) Εξασφάλιση διαφόρων ειδών καυσίµου στη διάρκεια του χρόνου για να περιορίστεί η πιθανότητα ελλείψεων σε πρώτη ύλη, γεγονός που αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιµότητα µιας µονάδας ενεργειακής µετατροπής βιοµάζας.

11 Πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες Γεωργικά φυτά

12 Αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus L.) Πολυετές είδος αγκαθιού, που καλλιεργείται παραδοσιακά σε κάποιες περιοχές της µεσογειακής ζώνης. Πολύ καλά προσαρµοσµένη στο ξηρό κλίµα των µεσογειακών χωρών. Ως χειµερινό φυτό έχει τη δυνατότητα να εκµεταλλεύεται τις βροχοπτώσεις και να δίνει το µέγιστο των αποδόσεων, ακόµη και χωρίς άρδευση. Λόγω του εύρωστου Σπορά: Άνοιξη Φθινόπωρο ριζικού συστήµατος που διαθέτει προστατεύει από τη Συγκοµιδή: Καλοκαίρι (Ιούλιος, Αύγουστος) διάβρωση τα επικλινή κι άγονα εδάφη.

13 Switchgrass (Panicum virgatum L.) Πολυετές ριζωµατώδες φυτό που ανήκει στα αγροστώδη (Gramineae). Αυτόχθονο στη Νότιο Αµερική Παραδοσιακά καλλιεργούµενο στις ΗΠΑ σε βοσκότοπους και λειµώνες τα τελευταία 50 χρόνια. Η καλλιέργεια του παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα αφού µπορούν να παραχθούν σηµαντικές ποσότητες βιοµάζας ακόµη και σε συνθήκες µειωµένων εισροών (λίπανση, ζιζανιοκτονία). Σπορά: Άνοιξη Οι αρδευτικές ανάγκες του Συγκοµιδή: από Νοέµβριο ως Φεβρουάριο Switchgrass είναι χαµηλές αφού χαρακτηρίζεται από αποδοτική χρήση του νερού.

14 Switchgrass (Panicum virgatum L.) View of the crop at the harvesting time (December February) View of the crop at the regrowth (early to middle of March)

15 Μίσχανθος (Miscanthus x giganteus) Φύτευση ριζωµάτων: τέλη Φεβρουαρίου Συγκοµιδή: από εκέµβριο ως Φεβρουάριο Πολυετές ριζωµατώδες φυτό που ανήκει στα αγροστώδη (Gramineae). Προέρχεται από την Ανατολική Ασία, όπου απαντάται σε περιοχές µε τροπικό, υποτροπικό έως εύκρατο κλίµα. Ο γονότυπος που χρησιµοποιείται εισάχθηκε από την Ιαπωνία το Η καλλιέργειά του παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα αφού µπορούν να παραχθούν σηµαντικές ποσότητες βιοµάζας ακόµη και σε συνθήκες µειωµένων εισροών (λίπανση, ζιζανιοκτονία). Μπαίνει σε υψηλή παραγωγικότητα από τον τρίτο χρόνο καλλιέργειας.

16 Καλάµι (Arundo donax L.) Φύτευση ριζωµάτων: Νοέµβριος - Φεβρουάριος Συγκοµιδή: Ιανουάριος - Φεβρουάριος Πολυετές ριζωµατώδες φυτό που ανήκει στα αγροστώδη (Gramineae). Αυτόχθονο στις χώρες της Μεσογείου. Πιστεύεται ότι προέρχεται από την Ασία. Απαντάται στη Νότιο Ευρώπη, Νότιο Αφρική, Μέση Ανατολή, Αυστραλία, Βόρεια και Νότια Αµερική, σε µεγάλο εύρος κλιµατικών και εδαφικών συνθηκών. Η καλλιέργειά του παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα αφού µπορούν να παραχθούν σηµαντικές ποσότητες βιοµάζας ακόµη και σε συνθήκες µειωµένων εισροών (άρδευση, λίπανση, ζιζανιοκτονία).

17 View of energy fields in Aliartos, Greece (CRES) Giant reed switchgrass kenaf

18 Πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες ασικά φυτά µικρού περίτροπου χρόνου Συγκοµίζονται ανά µικρά και τακτά χρονικά διαστήµατα (κάθε 2 ή 3 χρόνια) όταν καλλιεργούνται για παραγωγή ενέργειας, λόγω της ικανότητάς τους να αναπτύσσονται µε γρήγορους ρυθµούς µετά τη συγκοµιδή. Τέτοια φυτά, που προωθούνται, στη µεν βόρεια Ευρώπη είναι η ιτιά κι η λεύκη, ενώ στη νότια Ευρώπη ο ευκάλυπτος κι η ψευδοακακία.

19 Ευκάλυπτος (Eucalyptus camaldulensis Dehnh & E. globulus Labill.) E. globulus Labill, καλλιεργούµενο είδος σε πολλές µεσογειακές χώρες για παραγωγή χαρτοπολτού. Είναι απαιτητικός σε άρδευση και ευαίσθητος στο ασβέστιο και γι αυτό το λόγο περιορίζεται το εύρος της καλλιέργειας του (σε περιοχές µε υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης και µε όξινα εδάφη). E. camaldulensis Dehnh., που χρησιµοποιείται επίσης για παραγωγή χαρτοπολτού σε εµπορική κλίµακα στο Μαρόκο και σε µικρότερη έκταση στην Ισπανία και Πορτογαλία. Είναι το πιο διαδεδοµένο είδος ευκαλύπτου στις περιοχές της νότιας Ευρώπης, λόγω ανθεκτικότητας στην ξηρασία και στις υψηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου, που χαρακτηρίζουν τα περισσότερα εδάφη της νότιας Ευρώπης.

20 Ψευδακακία (Robinia pseudacacia) Φυτό ψυχανθές, πολυετές, δενδρώδες, που χαρακτηρίζεται από ταχύτατη ανάπτυξη του υπέργειου µέρους, σηµαντική παραγωγή βιοµάζας κι εξαιρετική αναβλάστηση µετά την κοπή. Το ενδιαφέρον για την ψευδακακία αυξάνει τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ασία. H ψευδακακία, εξ αιτίας του ταχύτατου ρυθµού ανάπτυξης, της υψηλής πυκνότητας του ξύλου και της χαµηλής περιεκτικότητας σε υγρασία, σε σχέση µε άλλα είδη, θεωρείται πολύ παραγωγικό φυτό σε βιοµάζα.

21 Παραγωγικότητα ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα Φυτικά είδη Καλάµι Αγριαγκινάρα Μίσχανθος Switchgrass Ευκάλυπτος Ψευδακακία Γλυκό/Ινώδες σόργο Κενάφ Ελαιοκράµβη Αποδόσεις (τόνοι ξ.ο/στρ/χρόνο) ,4-2,5 <3,5 0,6-1, ,5 0,3-0,8

22 Ετήσιεςενεργειακές καλλιέργειες

23 Γλυκό και κυτταρινούχο σόργο (Sorghum bicolor L. Moench) Σπορά: Μάιος Συγκοµιδή: Οκτώβριος Ετήσιο αγροστώδες φυτό. Προέρχεται από την Ασία και απαντάται σε περιοχές µε υποτροπικό έως εύκρατο κλίµα. Η καλλιέργειά του παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα αφού µπορούν να παραχθούν σηµαντικές ποσότητες βιοµάζας ακόµη και σε συνθήκες µειωµένων εισροών (άρδευση, λίπανση, ζιζανιοκτονία). Έχει µεγάλη φωτοσυνθετική ικανότητα, υψηλές αποδόσεις σε βιοµάζα, υψηλό ποσοστό σε διαλυτά σάκχαρα και κυτταρίνες. Τα τελευταία χρόνια µελετάται ευρύτατα, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, για παραγωγή αλκοόλης από τα στελέχη του.

24 Κενάφ (Hibiscus cannabinus L.) Σπορά: Μάιος Συγκοµιδή: Οκτώβριος- εκέµβριος (ανάλογα µε την τελική χρήση) Ετήσιο αγροστώδες φυτό µικρής ηµέρας. Είναι φυτό των τροπικών και υποτροπικών κλιµάτων. Μπορεί να προσαρµοστεί σε ένα µεγάλο εύρος κλιµατικών και εδαφικών συνθηκών. Τα στελέχη αποτελούνται από ένα κεντρικό δακτύλιο µε ίνες µικρού µήκους και το φλοιό µε ίνες µεγάλου µήκους. Από τις τελευταίες µπορεί να παραχθεί χαρτί ανώτερης ποιότητας. Η καλλιέργειά του παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα αφού µπορούν να παραχθούν σηµαντικές ποσότητες βιοµάζας ακόµη και σε συνθήκες µειωµένων εισροών (άρδευση, λίπανση, ζιζανιοκτονία).

25 Παραγόµενα βιοκαύσιµα από διάφορα φυτά & αποδόσεις ανά στρέµµα σε σπόρο και λάδι Βιοκαύσιµο Πρώτη Ύλη Απόδοση (κιλά/στρ.) Απόδοση σε βιοκαύσιµο (κιλά/στρ.) Απόδοση σε βιοκαύσιµο (λίτρα/στρ.) Βιοντήζελ Ηλίανθος Ελαιοκράµβη Βαµβάκι Σόγια Βιοαιθανόλη Σιτάρι Αραβόσιτος Τεύτλα Σόργο

26 Στάδιαδιαχείρισης διαχείρισηςτης πρώτηςύλης

27 Στάδια διαχείρισης της πρώτης ύλης Στον αγρό Συλλογή / Συγκοµιδή Μεταφορά Μορφή ιαστάσεις Σωρός 5m Στοίβες 5m Μπάλες m Billets m Ψιλοτεµαχισµένη 0.05m Σκόνη 0.005m Αποθήκευση Μεταχείριση Μεταφορά Κονιορτοποίηση Ξήρανση Στη µονάδα µετατροπής Αποθήκευση Μεταχείριση Κονιορτοποίηση Ταξινόµηση Ξήρανση Τροφοδοσία Μεταφορά

28 Συλλογή καλαµιού και µίσχανθου Mowing Chopped material Mowing and chopping

29 Μηχανήµατα συγκοµιδής Πηγή: CLAAS company

30 Συγκοµιδή switchgrass Raking-windrowing Mowing Baling Baler

31 Συγκοµιδή switchgrass Raking-windrowing Mowing Baling Baler

32 Συγκοµιδή αγριαγκινάρας Pick up of heads Separation of seads Mower Swathe r Swaths Baler Bale

33 Availability of biomass

34 Χαρακτηρισµός του καυσίµου Περιεκτικότητα σε υγρασία Θερµιδική αξία Περιεκτικότητα σε τέφρα Χηµική σύσταση (C, H, N, S, Cl, Si, Ca, Mg, K, Na, P, Al Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Cr, Pb, Cd, Hg) Αποτελέσµατα Η περιεκτικότητα σε C, H, N, είναι παρόµοια για τα τέσσερα πολυετή φυτά Η υψηλή θερµιδική αξία (HHV) κυµαίνεται από ~17.5 έως 18.5 MJ/kg.

35 Περιεκτικότητα σε τέφρα Στα επίπεδα του άχυρου Σηµαντικά υψηλότερη από το ξύλο Επηρεάζεται από τη µέθοδο συγκοµιδής και τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκειά της Ash wt% (d.b.) Card. M isc. Arun. (Reed) Switch Grass Wheat straw Wood chips

36 Περιεκτικότητα σε K, Cl, Ca, Si K 30,000 Cl 25,000 mg/kg [d.b.] 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Card. M isc. Arun. (Reed) Switch Grass Wheat straw Wood chips mg/kg [d.b.] 20,000 15,000 10,000 5, Card. M isc. Arun. (Reed) Switch Grass Wheat straw Wood chips Ca Si mg/kg (d.b.) mg/kg (d.b.) Cyn. Misc. Arun. Switch Grass Wheat straw Wood chips - Cyn. M isc. Arun. Switch Grass Wheat straw Wood chips Στα επίπεδα του αχύρου και σηµαντικά υψηλότερα του ξύλου

37 Οικονοµικά στοιχεία

38 Οικονοµικά στοιχεία Κόστος παραγωγής και διαχείρησης βιοµάζας 100 /τόννο ξηρής ου σίας Αγριαγκινά ρα Καλάµι Μίσχανθος Switchgras s Multicroppi ng Παραγωγή βιοµάζας 28,87 78,12 97,24 69,36 68,4 Logistics 14,41 32,88 15,5 12,46 30,78

39 Περιβαλλοντικά οφέλη των πολυετών ενεργειακών καλλιεργειών Οι πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς να επιβαρύνουν τα φυσικά οικοσυστήµατα, αν τα συστήµατα παραγωγής τους σχεδιαστούν σωστά. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βιολογικά φίλτρα για τον καθαρισµό λυµάτων. Η περιβαλλοντική συνεισφορά τους δεν εξαρτάται µόνο από το είδος των φυτών αλλά και από τη διαχείρηση της καλλιέργειάς τους (χρήση λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, µηχανολογικού εξοπλισµού).

40 Βασικά χαρακτηριστικά τους Παρουσιάζουν µέτρια έως υψηλή αποτελεσµατικότητα χρήσης νερού. Ειδικότερα, η αγριαγκινάρα µπορεί να καλλιεργηθεί ξηρικά και να αντικαταστήσει τα χειµερινά σιτηρά, όπως το σιτάρι και το κριθάρι. Το καλάµι και ο µίσχανθος µπορούν να αναπτυχθούν ικανοποιητικά χωρίς άρδευση, αν και όταν αρδεύονται η παραγωγή τους σε βιοµάζα είναι υψηλότερη. Απαιτούν χαµηλότερα επίπεδα λιπάνσεων, σε σχέση µε τα ετήσια φυτά Απαιτούν χαµηλότερες εισροές φυτοφαρµάκων. Έχουν τη δυνατότητα εκµετάλλευσης εδαφών χαµηλής γονιµότητας, Παρέχουν προστασία έναντι της διάβρωσης του εδάφους, χάρις στο πλούσιο υπέργειο τµήµα και το εκτεταµένο ριζικό τους σύστηµα

41 Θεωρητικό δυναµικό βιοµάζας: ~8.7 MT ξ.ο/year Γεωργικά υπολείµµατα Θεωρητικά διαθέσιµο δυναµικό βιοµάζας: ~5.5 MT dm/year Ενεργειακό δυναµικό: ~99 PJ/year (~ 27.7 TWh) Greece Dry Biomass Olive tree pruning: t Olive Kernel: t Straw: t Tree pruning t Vineyard prunings: t Cotton residues: t Maize residues: 515,246

42 Υπολείµµατα γεωργικών βιοµηχανιών Ορυζόµυλοι: Φλοιός ρυζιού Εκκοκκιστήρια βαµβακιού: Φύλλα, άχρηστες ίνες Βιοµηχανίες µεταποίησης φρούτων: Πυρήνες Σπαστήρια αµυγδάλων: Κέλυφος αµυγδάλων Πυρηνελαιουργεία: Πυρηνόξυλο Ελαιουργεία: Ελαιοπυρήνας Θεωρητικό δυναµικό: ~0.7 εκ τόνοι ξηρής ουσίας/χρόνο Ενεργειακό δυναµικό: ~6 PJ/χρόνο

43 Υπολείµµατα γεωργικών βιοµηχανιών Αρκετά εκκοκκιστήρια χρησιµοποιούν τα υπολείµµατά τους για κάλυψη των θερµικών τους αναγκών (~0.4 PJ/έτος) Οι περισσότερες ποσότητες πυρηνόξυλου χρησιµοποιούνται σε τοπικές εφαρµογές (~3 PJ/έτος) Οι πυρήνες των φρούτων και τα κελύφη των αµυγδάλων χρησιµοποιούνται για θέρµανση κατοικιών (~0.01 PJ/έτος) Οι φλοιοί του ρυζιού χρησιµοποιούνται στους οριζόµυλους για παραγωγή θερµότητας (0.09 PJ/έτος) και ηλεκτρισµού σε ένα εργοστάσιο (0.44 MWe)

44 υναµικό παραγωγής καυσοξύλων Θεωρητικό δυναµικό : ~410,000 τόνοι ξ.ο/χρόνο Ενεργειακό περιεχόµενο: ~7.7 PJ/χρόνο(~ 2.1 TWh)

45 Για πληροφορίες: ΚΑΠΕ / Τµήµα Βιοµάζας 19ο χλµ. Λεωφόρου Μαραθώνα, Πικέρµι Τηλ: Fax:

46 Χρήσιµες ιστοσελίδες έργων που έχουν συντονιστεί ή συντονίζονται από το ΚΑΠΕ

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Κεφάλαιο 02-02 σελ. 1 02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 01-02-02, η ποώδης βιομάζα αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες πηγές βιομάζας στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας ΗΜΕΡΙ Α Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 Χαλκίδα Συνεδριακό κέντρο Π.Ε. Εύβοιας Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας - Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης. Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008

Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης. Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008 Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008 Π. ΠΕΖΑΡΟΣ Διευθυντής Αγροτικής Πολιτικής ΥΠΑΑΤ AGROTICA 2008 Ημερίδα Π.Α.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Άχυρα Σιτηρών, θερμοχημική μετατροπή, μέγιστο οικονομικό όφελος Του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ.

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ & ΞΥ ΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ PROARES: «Προώθηση δυνατοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργας. Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 2080/05 ( ΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα

01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα Κεφάλαιο 01-01 σελ. 1 01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα Το ξύλο αποτέλεσε την πρώτη πηγή ενέργειας για την ανθρωπότητα, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε ποικιλία εφαρμογών όπως η θέρμανση, η μαγειρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού.

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού. Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού Έκδοση 1 η Επιμέλεια: Μαρία Ντούλα - Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets)

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Αθανασάκος Άγις-Προκόπης Φοιτητής Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική πρώτη ύλη για βιοκαύσιμα, βιομάζα και ζωοτροφή για βιολογική κτηνοτροφία

Εναλλακτική πρώτη ύλη για βιοκαύσιμα, βιομάζα και ζωοτροφή για βιολογική κτηνοτροφία Αγριαγκινάρα Εναλλακτική πρώτη ύλη για βιοκαύσιμα, βιομάζα και ζωοτροφή για βιολογική κτηνοτροφία Κίμων Καράτζος, γεωπόνος PhD - Agricon Hellas, e-mail: agricon@otenet.gr, info@agricon.gr Η παραγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κων/νος Σπανός. Παυλώνια (Paulownia spp.)

Δρ Κων/νος Σπανός. Παυλώνια (Paulownia spp.) Δρ Κων/νος Σπανός Τακτικός Ερευνητής του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τηλ.: 2310 461171 (2, 3), Fax: 2310 461341, e-mail: kspanos@fri.gr Παυλώνια (Paulownia spp.) Ένα πολύτιμο δασικό δέντρο για εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Διοικητικός Οδηγός Φωτογραφίες εξωφύλλου: CETA, INIPA Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Στοιχεία της έκδοσης Συγγραφείς Σιούλας Κωνσταντίνος, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen Ανασκόπηση κειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets Ιωάννης-Χρίστος Π. Μαραβέλιας Α.Μ : 2004010101 Επιβλέπων : Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσεις βιομάζας ξυλείας

Χρήσεις βιομάζας ξυλείας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Χρήσεις βιομάζας ξυλείας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ & Γεώργιος Νάνος Εργαστήριο Δενδροκομίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η αμυγδαλιά ήταν μια σημαντική καλλιέργεια για τη χώρα μας αλλά λόγω του μικρού κέρδους που έδινε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8. 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14

Περιεχόμενα. 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8. 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Περιεχόμενα Σελίδα 1. Φυσικό Περιβάλλον της Αμπέλου-Μεθοδολογία καθορισμού ζωνών 3 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14 4. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα