ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ"

Transcript

1 25/08/2011 Πρόεδρος: Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος Αντιπρόεδρος: Χατζηφωτιάδης ανιήλ Γραµµατέας: Μαστοράκου Αννα Ταµίας: Παπαπαναγιώτου ηµήτριος Μέλη: Γεωργιτζίκης Αθανάσιος Μαϊντά Αικατερίνη Λαµπράκος Λουκάς Προς Πρόεδρο του ΟΠΑ Κο. Σουλιώτη Κυριάκο Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας Κο. Λοβέρδο Ανδρέα ΠΟΣΙΠΥ ΠΙΣ Ιατρικοί Σύλλογοι Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ e-diagnosis Λάβαµε γνώση της υπ αριθµόν εγκυκλίου σας (20/07/2011) κατά την οποία υποχρεούνται οι συµβεβληµένοι µε τον ΟΠΑ ιδιώτες Ιατροί υποχρεωτικά να παραπέµπουν ηλεκτρονικά για παρακλινικές εξετάσεις και να συνταγογραφούν φάρµακα από 22/08/2011, µεσούσης της θερινής ραστώνης, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση για τους δηµόσιους Ιατρούς ή ένα αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των ηλεκτρονικών εφαρµογών από τις διοικήσεις των ηµόσιων Νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας. Θα επανέλθουµε γραπτώς µε επισηµάνσεις που είχαν εκφραστεί γραπτώς µε επιστολή µας (Αρ. Πρωτ /11/10) και προφορικώς σε σας εδώ και µήνες, για τις σηµαντικές αδυναµίες του εφαρµοζόµενου ηλεκτρονικού συστήµατος: 1. ιαπιστώσαµε µε ιδιαίτερη ανησυχία ότι και οι δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις (ediagnosis και e-syntagografisi) δεν διαθέτουν κανένα πιστοποιητικό ασφαλείας (ssl certification) που να διασφαλίζει την κωδικοποιηµένη µετάδοση πληροφοριών και προσωπικών δεδοµένων των ασφαλισµένων του ταµείου σας κατά παράβαση του άρθρο 10 #3 του Ν.2472/1997, καθιστώντας το όλο εγχείρηµα ευάλωτο σε επιθέσεις ή κακόβουλες πράξεις. Η πιθανότητα υποκλοπής κωδικών ιατρών ή ασφαλισµένων ή ακόµα και «ευαίσθητων» προσωπικών δεδοµένων ασθενών από το σύστηµα είναι ένα πολύ σοβαρό ενδεχόµενο και καµία προστασία ή ασφάλεια δεν παρέχεται µε το

2 εγκατεστηµένο ηλεκτρονικό σύστηµα, καθιστώντας το ταµείο σας ευάλωτο σε αθέµιτες ή κερδοσκοπικές συµπεριφορές. 2. εν υπάρχουν επίσηµοι όροι χρήσης του λογισµικού στο e-diagnosis και δεν έχει γνωστοποιηθεί ή ζητηθεί από κανένα συλλογικό Ιατρικό συνδικαλιστικό φορέα να κάνει αποδεκτούς τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού συστήµατος καταγραφής και διακίνησης των «ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων». Αυτοί οι όροι πρέπει να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των µελών και τη διαφύλαξη των δηµογραφικών δεδοµένων και του ιατρικού ιστορικού µε την αυστηρή εφαρµογή των όρων του κώδικα της ιατρικής δεοντολογίας αλλά και την απαγόρευση της διακίνησης και εκµετάλλευσης των στοιχείων για διαφηµιστικούς ή άλλους σκοπούς. Αυτό καθιστά τους Ιατρούς νοµικά ανοχύρωτους σε οποιαδήποτε καταγγελία ασθενών σε περίπτωση µη σωστής εφαρµογής του συστήµατος. Όσον αφορά τους όρους χρήσης που αναγράφονται στο e-syntagografisi.gr, κατά την άποψή µας, δεν επιτρέπεται να είναι αποδεκτοί οι όροι χρήσης του ιστότοπου αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα, όταν δεν υπάρχει σοβαρή διασφάλιση των διαδικασιών της προστασίας και ασφαλούς διακίνησης των δεδοµένων, µε αποτέλεσµα να τίθενται σε αµφισβήτηση νοµικά η όλη διαδικασία. 3. ιαπιστώνονται συστηµατικά λάθη ηλεκτρονικής εγγραφής των ασφαλισµένων του ταµείου σας στην κατηγορία των άµεσων ή έµµεσων ασφαλισµένων, δηµιουργώντας σύγχυση για την ύπαρξη ή όχι συµµετοχής, που θα πρέπει να εισπραχθεί από τους εργαστηριακούς Ιατρούς (e-diagnosis). 4. ιαπιστώνονται συστηµατικά σφάλµατα εγγραφής των εργαστηριακών εξετάσεων που αφορούν την ειδικότητά µας αλλά και όλο το φάσµα των εργαστηριακών εξετάσεων, όπου εµφανίζονται διπλοεγγραφές εξετάσεων που κοστολογούνται κατά διαφορετικό τρόπο, κάνοντας ταυτόχρονα χρήση διαφορετικών τιµολογήσεων από διαφορετικά ΦΕΚ αλλά και λανθασµένες τιµολογήσεις εξετάσεων όπως επανειληµµένως έχουµε επισηµάνει τηλεφωνικά στο 1135, παρόλο που έχει γίνει αποδεκτή νοµοθετικά και από το ταµείο σας η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων βάσει των Π και των Υπουργικών Αποφάσεων. Το αποτέλεσµα είναι συνήθως χαοτικό, και η ζηµία για τα διαγνωστικά εργαστήρια σίγουρη, όταν πληκτρολογούνται εξετάσεις που έχουν αναχρονιστικές τιµές. Προς διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουµε παράρτηµα µε πίνακα εξετάσεων που αφορούν το µεγαλύτερο φάσµα της ειδικότητάς µας, µε την αντίστοιχη αναφορά στα Π ή Υπουργικές Αποφάσεις.

3 5. Η ταχύτητα διεκπεραίωσης των παραπεµπτικών είναι εξαιρετικά αργή σε ώρες αιχµής, και θα προτείναµε την αναβάθµιση των server του συστήµατος για την απαραίτητη κάλυψη των αναγκών και προς εξυπηρέτηση του αυξηµένου αριθµού των χρηστών. 6. ιαπιστώνεται δυσκολία ανεύρεσης πολλών εξετάσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα, µε διαφορετικό τρόπο από την επιστηµονική ονοµασία, µε αποτέλεσµα την άσκοπη σπατάλη χρόνου, που κατά µέσο όρο αγγίζει τα min, ανάλογα µε την εµπειρία του χρήστη. Προτείνεται η αναβάθµιση του ηλεκτρονικού συστήµατος µε δυνατότητα πολλαπλής επιλογής εξετάσεων κατηγοριοποιηµένη ανάλογα µε την πάθηση ώστε να διευκολύνεται η έκδοση του ηλεκτρονικού παραπεµπτικού. 7. εν παρέχεται η δυνατότητα χρέωσης της ίδιας εξέτασης σε διαφορετικούς χρόνους ώστε να εκτελεστεί δοκιµασία διέγερσης ή καταστολής των ορµονών µετά από συγκεκριµένο ερέθισµα ή φάρµακο, που όµως είναι απαραίτητο διαγνωστικό όπλο στη φαρέτρα του ενδοκρινολόγου. 8. Θα πρέπει να παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα ανεύρεσης της αποθηκευµένης λίστας των παραπεµπτικών συνολικά, ώστε να µπορεί να ελέγξει την ηλεκτρονική διεκπεραίωσή τους. 9. εδοµένου ότι οι «ιατροί και οι µονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή», θα πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος λειτουργίας του συστήµατος στον ιδιωτικό τοµέα µε την υποχρεωτική αναγκαία απόκτηση από µερίδιο συναδέλφων µας της αναγκαίας τεχνολογικής υποδοµής, την αναγκαία γραµµατειακή υποστήριξη, την εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος, το κόστος αναλωσίµων, της χρήσης ευρυζωνικής σύνδεσης κ.α και να δοθεί η δυνατότητα να καλυφθεί αυτή ή δαπάνη µέσω επιδοτούµενων προγραµµάτων. 10. Η τηλεφωνική πρόσβαση στο 1135 το τελευταίο χρονικό διάστηµα είναι αδύνατη ως ανύπαρκτη. εδοµένου ότι πληθώρα ιδιωτών Ιατρών δεν έχουν προβεί ακόµη σε διαδικασία προµήθειας του κωδικού πρόσβασης στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρµογές (e-diagnosis και e- syntagografisi) και δεν έχουν ακόµη εξοικειωθεί µε τη διαδικασία, ζητούµε µία εύλογη παράταση ώστε να διευθετηθούν οι σοβαρές αδυναµίες του συστήµατος και να προλάβουν όλοι (ιδιώτες και δηµόσιοι Ιατροί) ταυτόχρονα να ενταχθούν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Οφείλουµε να επιµείνουµε στην πρότασή µας, το σύστηµα να εφαρµοστεί όπως ορίζει το άρθρο 1.ιε. του Νόµου Ν 3892 ΦΕΚ 189 Α (04/11/10) σε όλα τα Νοσοκοµειακά ιδρύµατα της χώρας, τα Κέντρα Υγείας και τα αγροτικά ιατρεία, όπου θα είναι υποχρεωτική και απαραίτητη η

4 µηχανογράφηση του συστήµατος διαχείρισης των αναλωσίµων, η υιοθέτηση συστήµατος bar code και εφαρµογή της ηλεκτρονικής φαρµακαποθήκης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ IN VITRO ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ Τ3 ΤΡΙΙΩ ΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΛΙΚΗ 12,38 Π..157/91 XI.195 Τ4 ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΛΙΚΗ 8,28 Π..157/91 XI.196 FT3 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩ ΟΘΥΡΟΝΙΝΗ 20,54 Α4/οικ 3628/8-7/92 FT4 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ 20,54 Α4/οικ 3628/8-7/92 TSH ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.190 ΑΒΤPO ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΚΑΤΑ ΘΥΡ. ΥΠΕΡΟΞΕΙ ΑΣΗΣ 17,61 Α4/οικ 3628/8-7/92 ANTI-T ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΚΑΤΑ ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΠΟΣΟΤ 14,67 Α4/οικ 3628/8-7/92 ANTI-M ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΘΥΡ. ΑΝΤΙΣΩΜ. ΠΟΣΟΤ 14,67 Α4/οικ 3628/8-7/92 ΑΘΑ ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤ 6,22 Π.. 81/88.6 ANTI-T ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤ 6,22 Π.. 81/88.2 ANTI-M ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤ 6,22 Π.. 81/88.3 TSI, TRAB ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ TSH 12,38? Κατά αναλογία?tsh R T3 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΙΟ ΩΘΥΡΟΝΙΝΗ 11,89 Π.. 81/88 Β.1 TBG ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ 7,16 Π.. 81/88 Β.13 RT3U ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΟΥ Τ3, Τ4 9,83 Π..157/91 IV.82 ΤG ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,89 Π.. 81/88 Β.14 CT ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ 11,89 Π.. 81/88 Β.16 ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ GLUC ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ 11,89 Π.. 81/88 Β.3 INS ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΟΛΙΚΗ 12,38 Π..157/91 XI.200 INS-F ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 12,38 Κατά αναλογία? C-PEPT ΠΕΠΤΙ ΙΟ C ΟΡΟΥ 9,51 Π.. 81/88 Β.6 TRYPS ΘΡΥΨΙΝΗ 14,23 Π.. 81/88 Β.12 IΑΑ ΙgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ IgG 9,51 Π.. 81/88.16 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΕΠΙΝΕΦΡΙ ΙΩΝ FSH ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 10,8 Π..157/91 Χ.192 LH ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 10,8 Π..157/91 Χ.193 PRL ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.248 mprl ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ 12,38? Κατά αναλογία?

5 E2 ΟΙΣΤΡΑ ΙΟΛΗ 12,38 Π..157/91 XI.211 ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ. ΟΛΙΚΟ (OΡΟΥ Η ΟΥΡΩΝ) 8,28 Π..157/91 ΧΙ.241 E1 ΟΙΣΤΡΟΝΗ 35,22 Α4/οικ 3628/8-7/92 E3 ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΟΛΙΚΗ 12,38? Κατά αναλογία? Ε2 ΒΗCG B-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 12,38 Π..157/91 XI.249 ΒΗCG B-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 12,38 Π..157/91 XI.249 PROG ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.247 TESTO ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 16,46 Π..157/91 XI.198 FTESTO ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 26,41 Α4/οικ 3628/8-7/92 DHEAS ΘΕΪΙΚΗ ΕΎ ΡΟΕΠΙΑΝ ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ 9,51 Π.. 81/88 Β.8 DHEA ΕΎ ΡΟΕΠΙΑΝ ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ 9,51 Π.. 81/88 Β.7 4 ΑΝ ΡΟΣΤΕΝΕ ΙΟΝΗ 23,48 Α4/οικ 3628/8-7/92 3a-diol 3a ΓΛΥΚΟΡΟΥΝΙ ΙΟ ΑΝ ΡΟΣΤΕΝΕ ΙΟΝΗΣ 23,48? Κατά αναλογία? OHPG 17 Υ ΡΟΞΥ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 9,51 Π.. 81/88 Β.19 SHBG ΦΥΛΟ ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 B.11 CORT ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΛΙΚΗ 12,38 Π..157/91 XI.199 CORT ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 12,38 Π..157/91 XI.199 Ucort 24hr ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (ΟΛΙΚΗ Ή ΕΛΕΥΘ.) 24,94 Α4/οικ 3628/8-7/92 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ F ΒΗCG ΕΛΕΥΘΕΡΗ B-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΗ 12,38? Κατά αναλογία? ΗPL ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ 10,8 Π..157/91 XI.207 PAPPA TEST ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚ. ΕΛΕΓΧ.ΧΡΩΜ ΑΝΩΜ Α ΤΡΙΜ 73,87 Π..157/91 XI.246 Α ΤΕST/Β ΤΕSΤ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚ. ΕΛΕΓΧ.ΧΡΩΜ ΑΝΩΜ Β ΤΡΙΜ 73,87 Π..157/91 XI.246 UE3 ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 12,38? Κατά αναλογία? Ε2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β12 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 (ΚΥΑΝΟΚΟΒΑΛΑΜΙΝ) 15,29 Π..157/91 IV.78 Β12 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 15,29 Π..157/91 IV.78 FA ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 7,16 Π.. 81/88 Α.16 FA ΕΝΖ ENZYMA ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 18,99 Π.. 81/88 Γ.55 VIT A ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α 4,05 Π..157/91 XI.163 VIT ΒΙΤΑΜΙΝΗ 14,97 Π..157/91 IV.81 VIT B1 ΘΕΙΑΜΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Α.17 VIT B2 ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Α.18 VIT B6 ΠΥΡΙ ΟΞΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Α.19 VIT Ε ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ 4,75 Π.. 81/88 Γ.54 FER ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 9,51 Π.. 81/88 Α.32

6 ΕΡΟ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Α.47 EΠΙΒΙΩΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ ΡΑ ΙΕΝ. ΧΡΩΜΙΟ 21,72 Π..157/91 IV.76 METABOΛΙΣΜΟΣ ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΣΙ ΗΡΟΥ 21,72 Π..157/91 IV.77 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ YΠΟΦΥΣΗΣ / ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑCTH ΦΛΟΙΟΠΙΝΕΦΡΙ ΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.216 ADH ΑΝΤΙ ΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΒΑΖΟΠΡΕΣΙΝΗ) 44,02 Α4/οικ 3628/8-7/92 HGH ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.197 ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΑΝΤΙΣΩΜΑ 12,38 Π..157/91 XI.197 IGF-1 ΣΩΜΑΤΟΜΕ ΙΝΗ 26,41 Α4/οικ 3628/8-7/92 IGF-2 ΣΩΜΑΤΟΜΕ ΙΝΗ Α 26,41? Κατά αναλογία IGFPB3 ΕΣΜ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕ ΙΝΗΣ 26,41? Κατά αναλογία MSH ΜΕΛΑΝΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ) 12,38 Π..157/91 XI.240 Β-ΕND Β-ΕΝ ΟΡΦΙΝΗ 14,23 Π.. 81/88 Β.2 GNRH ΥΠΟΘΑΛ ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 14,23 Π.. 81/88 Β.18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΑΛ - ΥΠΟΦΥΣΗΣ 30,46 Π..157/91 ΧΙ.250 ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ( ) ΙΕΓΕΡΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤRH TEST ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ TRH 23,71 Π.. 81/88 Β.17 LH-RH TEST ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ LH-RH 40,32 Π.. 81/88 B.9 LH-RH TEST ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ LH-RH (2 δείγµ.) 28,47 Π.. 81/88 B.10 SYNACTHEN TEST ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ACTH ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΚΑΡ ΙΑ, ΕΠΙΝΕΦΡΙ ΙΑ ADR Α ΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 6,63 Π..157/91 XI.103 uadr Α ΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 6,63 Π..157/91 XI.103 NORADR ΝΟΡΑ ΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 6,63 Π..157/91 XI.104 unoradr ΝΟΡΑ ΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24HR 6,63 Π..157/91 XI.104 ALDO ΑΛ ΟΣΤΕΡΟΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 15,29 Π..157/91 XI.109 ualdo ΑΛ ΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 15,29 Π..157/91 XI.109 VMA ΒΑΝΙΛΛΥΛΟΜΑΝ ΕΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 12,38 Π..157/91 XI.234 CAT-U ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ ΟΛΙΚΕΣ 7,63 Π..157/91 XI.102 CAT ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 17-ΚS 17-ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙ Η ΟΥΡΩΝ 5,22 Π..157/91 XI ΚS 17-ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙ Η ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 5,22 Κατά αναλογία? 17-OHCS 17-Υ ΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙ Η 5,22 Κατά αναλογία? 5-ΟΗ-ΤΡYPT ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ Ή 5-ΟΗ-ΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗ 12,97 Π..157/91 XI ΟΗ-ΤΡYPu ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ (5-ΟΗ-ΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ) 12,97 Π..157/91 XI.106

7 REN ΡΕΝΙΝΗ ΑΜΕΣΗ 26,85 Π..157/91 XI.143 PRA ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ 26,85 Π..157/91 XI.143 5ΗΙΑΑ 5- Y ΡΟΞΥ-ΙΝ ΟΛΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 4,49 Π..157/91 XI.107 AMP ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗ Α ΕΝΟΣΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Γ.7 camp ΚΥΚΛ. ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗ Α ΕΝΟΣΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Γ.24 camp-u ΚΥΚΛ. ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗ Α ΕΝΟΣΙΝΗ ΟΥΡ. 7,16 Π.. 81/88 Γ.25 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 1.25OH-VD3 1,25 ΙΥ ΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 11,89 Π.. 81/88 Β OH-VD3 25- Υ ΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 11,89? Κατά αναλογία? " " " VD ΚΑΛΣΙΦΕΡΟΝΗ (ΒΙΤ D) 11,89? Κατά αναλογία? " " " BGP ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ 15,85 Π.. 138/90 40 PTH ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ 16,46 Π..157/91 XI.244 OΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ / ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ GASTR ΓΑΣΤΡΙΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.201 CEA ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 12,38 Π..157/91 XI.212 ΑFP ΑΛΦΑ ΕΜΒΡΥϊΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.238 CA 15-3 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA ,13 Π.. 138/90 32 CA 125 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA ,16 Π.. 138/90 53 CA 19-9 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA ,16 Π.. 138/90 54 CA 50 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 50, 48,95 Π.. 138/90 56 CA 72-4 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA ,63 Π.. 138/90 55 B2-M B2-MIKΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,74 Α4/οικ 2878/ A2-M A2-MIKΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,74 Α4/οικ 2878/ SCC ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ SCC 41,2 Π.. 138/90 58 NSE ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ NSE 40,85 Π.. 138/90 57 TPA ΠΟΛΥΠΕΠΤΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΩΝ 45,08 Π.. 138/90 60 TPS ΠΟΛΥΠΕΠΤΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΩΝ 45,08? Kατά αναλογία? PSA ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 41,91 Π.. 138/90 59 FPSA ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 41,91? Kατά αναλογία? PAP ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 11,89 Π.. 81/88 Γ.39 PSA-ACT COMPLEX ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (ΣΥΝ Ε ΕΜ.) 41,91? Kατά αναλογία? TEST KIT TEST KIT IN VITRO Ca ΟΥΡΟ ΟΧ. ΚΥΣΤΕΩΣ 35,22 Υ 7 /287/ CA ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙGE ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε 12,38 Π..157/91 XI.231 ΙGE (RAST) ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε ΕΙ ΙΚΗ ANA ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ 11,89 Π.. 81/88.21

8 IGA ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ A 12,38 Π..157/91 XI.231 IGG ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G 12,38 Π..157/91 XI.231 IGM ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ M 12,38 Π..157/91 XI.231 IGD ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D 12,38 Π..157/91 XI.231 ANA ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 9,51 Π.. 81/88.15 RF RA TEST 2,26 Π..157/91 XI.179 ΑΝΤΙ-dsDNA ΑΝΤ ΕΟΞΥΡΙΒΟΝΟΥΚΛ. ΟΞ. (DNA), ΙΚΛ. (dsdna) 9,51 Π.. 81/88.7 ΑΝΤΙ-ssDNA ΑΝΤ ΕΟΞΥΡΙΒΟΝ. ΟΞ. (DNA), ΜΟΝΟΚΛ. (ssdna) 9,51 Π.. 81/88.7 ASMA ΑΝΤΙΣ. ΚΑΤΆ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 7,16 Π.. 81/88.4 APCA ΑΝΤΙΣ. ΚΑΤΆ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤ. ΣΤΟΜΑΧΟΥ 6,22 Π.. 81/88.5 ANTI-ENA ΑΝΤΙΣ. ΕΚΧΥΛΙΣΜ ΠΥΡΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HBSAG ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 9,51 Π.. 81/88 Α.1 ΑΝΤΙ-ΗΒS ΑΝΤΙΣΩΜ ΚΑΤΆ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝ. 9,51 Π.. 81/88 Α.2 HBEAG ΑΝΤΙΓΟΝΟ Ε 9,51 Π.. 81/88 Α.3 ΑΝΤΙ-ΗΒE ΑΝΤΙΣΩΜ ΚΑΤΆ ΑΝΤΙΓΟΝ.E 9,51? Kατά αναλογία? ΑΝΤΙ-ΗΒC ΑΝΤΙΣΩΜ ΚΑΤA ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝ. 9,51 Π.. 81/88 Α.4 Α-ΗΒC IGG ΑΝΤΙΣΩΜ ΚΑΤA ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝ. IGG 9,51 Π.. 81/88.17 Α-ΗΒC IGM ΑΝΤΙΣΩΜ ΚΑΤA ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝ. IGM 9,51 Π.. 81/88.18 HCV ΑΝΤΙΣΩΜ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ C 9,51 Υ 7 /2755/ HAV ΑΝΤΙΣΩΜ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Α (TOTAL) 4,75 Π.. 81/88 Α.5 HAV IGM ΑΝΤΙΣΩΜ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Α (IGM) 4,75 Π.. 81/88 Α.5 HIV I ΑΝΤΙΓΟΝΟ AIDS HIV I 9,51 Υ 7 /2755/ HIV II ΑΝΤΙΓΟΝΟ AIDS HIV II 9,51 Υ 7 /2755/ CMV IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ (CMV) 10,98 Π..157/91 Ζ.5 CMV IGM ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ (CMV), IMG 10,98 Π..157/91 Ζ.5 RUB IGG ANTΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ (IGG) 7,16 Π..157/91 Ζ.1 RUB IGM ANTΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ (IGM) 12,38 TOXO IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ 6,22 Π..157/91 Ζ.6 TOXO IGM ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ, IGM 6,22 Π..157/91 Ζ.6 Α1 Α - Τ Α1- ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ 4,75 Π.. 81/88 Α.42 CER ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ 4,75 Π.. 138/90 38 ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ DIG ΕΠΙΠΕ Α ΙΓΟΞΙΝΗΣ 14,67 Π.. 427/91 18 DEPAKENE ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ ΟΞΥ 9,51 Π.. 81/88 Γ.19/Γ.53 ΑΜΙΝ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Γ.35 ANGORON ΑΜΙΟ ΑΡΟΝΗ 8,07 Π.. 81/88 Γ.37 EPANUTIN ΦΑΙΝΥΝΤΟΙΝΗ 10,56 Π.. 138/90 33 TEGRETOL ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ 9,51 Π.. 81/88 Γ.52

9 THEO ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ 7,16 Kατά αναλογία? LANATOXIN ΙΓΙΤΟΞΙΝΗ 9,51 Kατά αναλογία? Li ΛΙΘΙΟ 4,49 Π..157/91 ΧΙ.141 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ IN VIVO ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Π..157/91 ΣΤ. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ Α.Α. οκιµασία προσλήψεως ραδιενεργού ιωδίου 10,86 IV 63 Σπινθηρογράφηµα θυροειδούς αδένους 6,63 IV 64 οκιµασία προσλήψεως σπινθηροειδούς, συγχρόνως 17,37 IV 65 Σπινθηρογράφηµα ήπατος 17,37 IV 66 Σπινθηρογράφηµα νεφρών 12,97 IV 67 Σπινθηρογράφηµα σπληνός 15,29 IV 68 Σπινθηρογράφηµα πνευµόνων 21,72 IV 69 Σπινθηρογράφηµα λεµφογαγγλίων 15,29 IV 70 Σπινθηρογράφηµα εγκεφάλου 25,83 IV 71 Σπινθηρογράφηµα οστών 25,83 IV 72 Σπινθηρογράφηµα νωτιαίου σωλήνος 21,72 IV 73 Τοπογραφικό διάγραµµα θυρεοειδούς δια J ,63 IV 87 Τοπογραφικό διάγραµµα (γενικό whole Body Scanning) 16,02 IV 88 Εντόπιση όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης (HG) 32,13 IV 89 SCANNING νεφρών µε 99Μ TCDMNA 41,12? IV 96 υναµική ψηφιακή σπινθηρογράφηση νεφρών 37,95 ΣΤ 1 Εντόπιση πρωτοπαθούς όγκου µε κιτρικό γάλλιο 67 47,42 ΣΤ 2 Κοιλιογραφία κοπώσεως µε τεχνίτιο 71,11 ΣΤ 3 Νεφρόγραµµα µε ,87 ΣΤ 4 Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία 14,23 ΣΤ 5 Ραδιενεργός φωσφόρος (370 κάθε MC) 21,39 ΣΤ 6 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεµία και µετά κόπωσην 71,11 ΣΤ 7 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεµία 47,42 ΣΤ 8 Ραδιενεργό νεφρόγραµµα µε 99 TG D.T.P.A.P. και ανάλυσις µε Η/ Υ 56,87 ΣΤ 9 Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή αγγειοκαρδιογραφία 37,95 ΣΤ 10 Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή κοιλιογραφία 37,95 ΣΤ 11 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία µετά κόπωση 47,42 ΣΤ 12 Ραδιενεργό νεφρόγραµµα µε 121 και ανάλυσις µε Η/Υ 56,87 ΣΤ 13

10 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεµία και µετά κόπωση 71,11 ΣΤ 14 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεµία 47,42 ΣΤ 15 Σπινθηρογράφηµα µεκελείου αποφύσεως 11,89 ΣΤ 16 Σπινθηρογράφηµα σιελογόνων αδένων 14,23 ΣΤ 17 Σπινθηρογράφηµα µυελού οστών 14,91 ΣΤ 18 Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 99 TC-PUP εν ηρεµία 23,71 ΣΤ 19 Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 201 TL εν ηρεµία 56,87 ΣΤ 20 Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 201 TL µετά κόπωση 75,83 ΣΤ 21 Σπινθηρογράφηµα καρδιάς πρώτης διόδου για έλεγχο επικοινωνίας 37,95 ΣΤ 22 Σπινθηρογράφηµα αερώσεως των πνευµόνων µε 133 Χρ. 56,87 ΣΤ 23 Σπινθηρογράφηµα αερώσεως αιµατώσεως των πνευµόνων µε 133 Χρ 71,11 ΣΤ 24 Σπινθηρογράφηµα νεφρών µε D.M.S.A. και ανάλυσις µε Η/Υ 23,71 ΣΤ 25 Σπινθηρογράφηµα επινεφριδίων 118,47 ΣΤ 26 Σπινθηρογράφηµα παγκρέατος SHILLING TEST 71,11 ΣΤ 27 SHILLING TEST 33,19 ΣΤ 28 Σπινθηρογράφηµα νεφρών µε DTRA 56,87 ΣΤ 29 Σπινθηρογράφηµα µε 67 Ga 104,3 ΣΤ 30 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Εφαρµογή ραδίου (επιφανειακή) 10,86 IV 85 Εφαρµογή ραδίου (επιφανειακή) στη Γ' θέση και εξ ασθενών 2,26 IV 86 Θεραπεία υπερλειτουργίας δια J ,85 IV 90 Θεραπεία δια J. 131 (καρκίνου) 40,32 IV 91 Θεραπεία δια ραδιουχρυσού κατ' έγχυση 32,22 IV 92 Εµφύτευση κόκκων χρυσού 10,86 IV 93 Θεραπεία µε Ραδιενεργό ιρίδιο α) Χειρουργική επέµβαση για εµφύτευση Ραδιενεργού ιριδίου 83,26 IV 97 β) Αµοιβή ναρκώσεως, σύµφωνα µε ότι ισχύει για αντίστοιχες χειρουργικές επεµβάσεις γ) Νοσηλεία σε ειδικά θωρακισµένο δωµάτιο για κάθε ηµέρα 23,86 δ) Χρέωση ραδιενεργού υλικού, σύµφωνα µε τα υποβαλλόµενα τιµολόγια Π 138 / 90 Οστική πυκνότητα (διπλή φωτονιακή απορρόφηση DPA) 52,82 29 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ενδαρθρική χορήγηση 3 ραδιενεργών ισοτόπων σε αρθροπάθ. 176,08 25 Ραδιοϊσοτοπική ραδιοϋµενόλυση 176,08 26

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ IN VIVO ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ME Γ-CAMERA ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α4/3307/ Α/Α ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟ 1. Σπινθηρογράφηµα γ camera οστών 63,1 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera ήπατος 60,16 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera ήπατος σπληνός 64,27 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera στατικό νεφρών 60,45 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera δυναµικό νεφρών 66,62 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera εγκεφάλου 54,88 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera θυροειδούς TC99M 49,01 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera θυροειδούς J131 55,17 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera θυροειδούς TL 95,08 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera στατικό καρδιάς 94,79 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera δυναµικό καρδιάς 175,79 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera ολόσωµο J131 98,9 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera ολόσωµο TL 135 Α 4 /3307/ Μετά τιµής, Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος Μαστοράκου Αννα

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ACTH [03304] C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ [03310] IL-1β (Ιντερλευκίνη 1β) [03104] IL - 6 ( Ιντερλευκίνη 6 ) [03018] INHIBIN B [03017] 17-ΟΗ PRG [03336] Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910 Παροχές υγείας ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ προς τα Μέλη του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Αστυνομικών Αττικής & ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ: ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΖΥΓΟΙ & ΠΑΙΔΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com α-εμβρυϊκήσφαιρίνη Ιδεα-FP α-φετοπρωτεϊνη Ιδεα-FP α-fp α-υδροξυ-βουτυρικήδεϋδρογονάση Ιδεα-HBDH α1 αντιθρυψίνη α1 όξινοςγλυκοπρωτεϊνη Ιδεόξυνοςγλυκοπρωτείνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.74/20/7-07-203 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ D-DIMERS 2 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ υσλιπιδαιµία 90 υσλιπιδαιµια ιαβητικού 72 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ TSH Lp (a) FT4 Μη- HDL-C TGs/ HDL-C Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης(homa-ir) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του θυρεοειδούς και έλεγχος των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C ΟΡΜΟΝΕΣ 312 T 3 (Τριϊωδοθυρονίνη) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) Ενήλικες 0,8 1,9 ng/ml Σταθερότητα: 7d / 4 C Παιδιά 1 3 ηµερών 0,9 3,2 4 30 ηµερών 0,8 3,3 ng / ml 1,54 = nmol / L 2 12 µηνών 0,8 3,2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 49976 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τηλ.: 210-6871784 Fax: 210-6871795 Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό) ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ & Α ΕΛΦΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Ιωάννινα 16 10-2012 Αριθ. Πρωτ. 32429 Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 0015

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 0015 0001 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 0005 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ Η ΚΑΤ` ΩΜΟΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ F-P ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΟΛΗ 0006 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ Η ΠΟ ΩΝ ( FACE-PROFIL) 2,88 3,87 0007 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ Η ΠΟ ΩΝ ( ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο.

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP 0030109006 Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ESR ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙNIΝΗ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Απαραίτητη η χρήση του Νοσοκομειακού Προγράμματος Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Ιατρικές Επισκέψεις 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Code Name ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Δερμοαντίδραση νυγμού για 69999001 κάθε δοκιμασία 0 ΟΧΙ 1,76 2,00 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LIAISON XL Murex HIV Ab/Αg Diasorin 200 TESTS ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ: 310260 ΚΩΓΙΚΟ GMDN:43454 ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΑΠΣΤ:618819

LIAISON XL Murex HIV Ab/Αg Diasorin 200 TESTS ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ: 310260 ΚΩΓΙΚΟ GMDN:43454 ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΑΠΣΤ:618819 LIAISON XL Murex HIV Ab/Αg Diasorin 200 TESTS ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ: 310260 ΚΩΓΙΚΟ GMDN:43454 ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΑΠΣΤ:618819 LIAISON XL Murex Control HIV A/b/Ag Diasorin SET ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ: 310261 ΚΩΓΙΚΟ GMDN:43454

Διαβάστε περισσότερα

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα.

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των 20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα : καλύπτονται από ΟΠΑΔ/ΤΔΚΥ : καλύπτονται από ορισμένα ταμεία (πχ οίκος Ναύτου) : καλύπτονται ιδιωτικά (πχ ιδιωτική ασφάλιση) Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα 1 17 KS ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 2 17 OH Προγεστερόνη ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προς: Oλους τους συνεργάτες Χαλάνδρι, 15/9/2011 ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία μας για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνωστικοί Έλεγχοι Προληπτικής Ιατρικής και Επιπλέον Παροχές:

ιαγνωστικοί Έλεγχοι Προληπτικής Ιατρικής και Επιπλέον Παροχές: Tα εν λόγω προγράµµατα check up και οι επιπλέον παροχές, πραγµατοποιούνται σε όλες τις µονάδες του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Αττική και Θεσσαλονίκη (Παράρτηµα ΙΙ), προσκοµίζοντας την Κάρτα Μέλους Wedding Mall.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ κλάδος της ιατρικής ο οποίος ασχολείται µε τις ασθένειες του ενδοκρινολογικού συστήµατος. το ενδοκρινολογικό σύστηµα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ. 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 0513 MCV, MCH, MCHH ΕΡΥΘΡΩΝ ( ΚΑΘΕ ΜΙΑ ) 0,53 0,53 0192 ΑΓΓΕΙΟΤΟΝΙΝΗ ΙΙ - SACE 6,66 9,13 0082 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 0080 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΗΜΕΡΑΣ 2,26 2,26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά µέλος) και οι υπόλοιπες στην προνοµιακή τιµή των 20, 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Στην απενεργοποίηση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΟΡ9Χ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ (Ο.Π.Α..) (Ν. Π...) Αθήνα, 26/04/2011 Αρ. Πρωτ.: OIK. 12414 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Τιμές, που έχουμε συμφωνήσει με διαγνωστικά κέντρα υγείας και κλινικές Λάρισας και Θεσσαλίας, αποκλειστικά για τα μέλη του EXODOS CLUB κατόχους της

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΟΝΕΙΣ NEW PARENT AWARENESS Συζητάτε λεπτομερώς τα διάφορα προβλήματα που σας απασχολούν με τον παιδίατρό σας

Διαβάστε περισσότερα

11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA

11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ 11 00 00 011 157/168 Αιμολυτικά Test διάφορα 4,49 11 00 00 012 81/13 Παρασκευή πλάσματος 2,23 11 00 00 014 138/61 Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές:

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: 1. Προκαθορισμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι για τα μέλη σας με προσωπική τους χρέωση, θα βρείτε αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8 H VICTORY ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΠΕ σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDICENTER στην

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις Ενδοκρινών Αδένων. C.D.A. Εβδ.5 01/29

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις Ενδοκρινών Αδένων. C.D.A. Εβδ.5 01/29 01/29 Ανατοµία _Φυσιολογία Ενδοκρινείς Αδένες Εβδ.9 Σύστηµα ενδοκρινών αδένων: 1. Υπόφυση 2. Επίφυση 3. Θυρεοειδής αδένας 4. Παραθυρεοειδής αδένες 5. Επινεφρίδια 6. Πάγκρεας 7. Ωοθήκες 8. Όρχεις 9. Θύµος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KAI ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νικόλαος Χ. Σύρμος ANAΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο άνθρωπος αναπαράγεται με αμφιγονική αναπαραγωγή. Δύο γαμετικά κύτταρα,το ωάριο (θηλυκό)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ενδοκρινολογίας

Βασικές Αρχές Ενδοκρινολογίας Βασικές Αρχές Ενδοκρινολογίας Εισαγωγικό μάθημα Νικόλαος Κατσιλάμπρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την ιατρό και υποψήφια διδάκτορα Χρυσή Χ. Κολιάκη Η Ενδοκρινολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 11-12 Οκτωβρίου 2013 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Οθων Παναγιωτάκης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Ιωάννινα 20 08-2012 Αριθ. Πρωτ. 26260 Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια 39 αμινοξέα Μ.Β. 4500 προοπιομελανοκορτίνη(pomc) 1. κορτικοτροπίνη (ACTH), 2. β λιποτροφίνη (β LPH), 3. γ λιποτροφίνη (γ LPH),

Διαβάστε περισσότερα

*Όσον αφορά στα προνόμια των μελών του ΕΥ CLUB ακολουθεί ενδεικτική αναφορά

*Όσον αφορά στα προνόμια των μελών του ΕΥ CLUB ακολουθεί ενδεικτική αναφορά Θεσσσαλονίκη 10/12/2012 Αγαπητά μέλη, Ο σύλλογος μας ήρθε σε επαφή με το EY CLUB εταιρία προγραμμάτων υγείας (ΟΧΙ ασφαλιστική εταιρία) και εξασφάλισε συμφωνία ειδικά διαμορφωμένη για τα μέλη μας, με παροχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ STRESS ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (ASI) Τα επινεφρίδια είναι δυο µικροί αδένες. Βρίσκονται πάνω από τα νεφρά και ο καθένας τους ζυγίζει 3 έως 5 γραµµάρια. Τους χαρακτηρίζει ο γοργός

Διαβάστε περισσότερα

COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00. COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1

COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00. COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ιαθέσιµες Εξετάσεις (Σηµειώστε µε "1" τις παρεχόµενες εξετάσεις) ΦΕΚ COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00 COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 G-6-PD ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Β.Πρασόπουλος /ντής Πυρηνικής Ιατρικής PET/CT.Θ.Κ.Α. Υγεία ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΥΣ -Ραδιοφάρµακο εκλογής I 131 -Εφαρµογή σε καλοήθεις και κακοήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ιωάννα Δ. Αναστασοπούλου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΞ7Μ-8Δ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/06/2012. Αρ. Πρωτ.: 26688

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΞ7Μ-8Δ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/06/2012. Αρ. Πρωτ.: 26688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Παρουσίαση Περιστατικών. Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ.

Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Παρουσίαση Περιστατικών. Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις Παρουσίαση Περιστατικών Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Αεροπορίας Περιστατικό 1 Άρρεν ασθενής 41 ετών προσήλθε στο Ενδοκρινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης των προβλημάτων στον τομέα της ανδρικής γονιμότητας Λεωφ. Κηφισίας 46 115 26 Αθήνα (2ος όροφος) Τηλ: 210 6452 172, 210 6400

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/A11 του Πιστοποιητικού Aρ. 356-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε. (Αθήνα) Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πιστοποίηση και συνταγογράφηση θεραπόντων ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρικών εταιρειών και ιδιωτικών πολυϊατρείων βάσει του Π.Δ.

Α. Πιστοποίηση και συνταγογράφηση θεραπόντων ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρικών εταιρειών και ιδιωτικών πολυϊατρείων βάσει του Π.Δ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ, 10-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΑΧ. ΚΩΔ. 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ. Πρωτ.: 16362 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης

Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης 35 ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα 23-25/10/2014 Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης Φ.Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ Καρδιολόγος Αρχίατρος ε.α Πρόεδρος Ε.Ε.Κ.Ε. - ΠΟΣΚΕ Ταμίας ΙΣΑ Επαγγελματικές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( )

A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( ) A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( ) 1 ΛΙΠΑΣΗ 2,26 2 Β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,74 3 ΑΖΩΤΟ ΟΡΟΥ 14,67 4 ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 4,05 6 ΑΛΔΟΛΑΣΗ 2,26 8 ΑΜΥΛΑΣΗ 2,26 10 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE 12,38 11 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD 12,38

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. npqt,..,... ΗΜΕιΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. npqt,..,... ΗΜΕιΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -327845 (3/7) 06/02/2015 13:29:55 +02C ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Μ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικό Κέντρο Δικταίον (Λευκωσία)

Ιατρικό Κέντρο Δικταίον (Λευκωσία) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) περιφερειακού αρτηριακού συστήματος (ένα πόδι) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) περιφερειακού αρτηριακού συστήματος (δύο πόδια) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) φλεβικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 10 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 10.1. Εξετάσεις Παρακλινικές εξετάσεις είναι όλες οι διαγνωστικού περιεχοµένου. α) Μικροβιολογικές εξετάσεις. Το Ταµείο καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές της έμμηνης ρύσης Από το σύμπτωμα στην αιτιολογία και την αντιμετώπιση

Διαταραχές της έμμηνης ρύσης Από το σύμπτωμα στην αιτιολογία και την αντιμετώπιση Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διαταραχές της έμμηνης ρύσης Από το σύμπτωμα στην αιτιολογία και την αντιμετώπιση Δημήτριος Γ. Γουλής Ενδοκρινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ Πανεπιστημίου 56 10678 Αθήνα τηλ: 210 3306487 fax:2103306459 Mail : posipy1@gmail.com Ιστοσελίδα : www.posipy.gr Α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ Μεταβολισμός της κορτιζόλης Η κορτιζόλη μεταβολίζεται στο ήπαρ. Στην συνέχεια οι μεταβολίτες συζευγνύνται με γλυκουρονιδικές και θειικές ομάδες, γίνονται υδατοδιαλυτά, εισέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0001 ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4442 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0444 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 4441 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ C ΟΛΙΚΟ (CH 100) [03272] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 75-160 U/ml C1q [03288] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 100-250 mg/l C1r [03184] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 50-100 mg/l C1s [03185] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 30-100 mg/l CRP ΠΟΙΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά απόκάποιογεύµα, οπότετοαίµαείναιπλούσιοσε θρεπτικές ύλες από

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι Ο πιο απλός ορισμός είναι ότι ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διασπορά ανώμαλων κυττάρων. Αν η εξάπλωση δεν ελεγχθεί θα οδηγήσει στο θάνατο. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση.

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση. ΙΣΤΟΙ 1. Τα κύτταρα που αποτελούν τον οργανισµό µας, διακρίνονται σε διάφορους τύπους, παρά το γεγονός ότι όλα, τελικώς, προέρχονται από το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο µε το οποίο ξεκίνησε η ζωή µας.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25%

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25% ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ Ο ΩΡΕΑΝ CHECK UP ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γενική Αίµατος Γενική Ούρων Ολική Χοληστερίνη ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2 / 2005. ΘΕΜΑ : «Υπενθύμιση αποφάσεων του Ταμείου που ρυθμίζουν θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2 / 2005. ΘΕΜΑ : «Υπενθύμιση αποφάσεων του Ταμείου που ρυθμίζουν θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2 / 2005 ΘΕΜΑ : «Υπενθύμιση αποφάσεων του Ταμείου που ρυθμίζουν θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης» Συνάδελφοι, Είναι αλήθεια ότι η πάροδος μεγάλου χρονικού διαστήματος από την αρχική ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr Ηµερίδα του τµήµατος εργαστηριακής διάγνωσης και ελέγχου ποιότητας της Ε.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής χημειοφωταύγειας, τυχαίας (random) και συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα