ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ"

Transcript

1 25/08/2011 Πρόεδρος: Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος Αντιπρόεδρος: Χατζηφωτιάδης ανιήλ Γραµµατέας: Μαστοράκου Αννα Ταµίας: Παπαπαναγιώτου ηµήτριος Μέλη: Γεωργιτζίκης Αθανάσιος Μαϊντά Αικατερίνη Λαµπράκος Λουκάς Προς Πρόεδρο του ΟΠΑ Κο. Σουλιώτη Κυριάκο Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας Κο. Λοβέρδο Ανδρέα ΠΟΣΙΠΥ ΠΙΣ Ιατρικοί Σύλλογοι Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ e-diagnosis Λάβαµε γνώση της υπ αριθµόν εγκυκλίου σας (20/07/2011) κατά την οποία υποχρεούνται οι συµβεβληµένοι µε τον ΟΠΑ ιδιώτες Ιατροί υποχρεωτικά να παραπέµπουν ηλεκτρονικά για παρακλινικές εξετάσεις και να συνταγογραφούν φάρµακα από 22/08/2011, µεσούσης της θερινής ραστώνης, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση για τους δηµόσιους Ιατρούς ή ένα αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των ηλεκτρονικών εφαρµογών από τις διοικήσεις των ηµόσιων Νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας. Θα επανέλθουµε γραπτώς µε επισηµάνσεις που είχαν εκφραστεί γραπτώς µε επιστολή µας (Αρ. Πρωτ /11/10) και προφορικώς σε σας εδώ και µήνες, για τις σηµαντικές αδυναµίες του εφαρµοζόµενου ηλεκτρονικού συστήµατος: 1. ιαπιστώσαµε µε ιδιαίτερη ανησυχία ότι και οι δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις (ediagnosis και e-syntagografisi) δεν διαθέτουν κανένα πιστοποιητικό ασφαλείας (ssl certification) που να διασφαλίζει την κωδικοποιηµένη µετάδοση πληροφοριών και προσωπικών δεδοµένων των ασφαλισµένων του ταµείου σας κατά παράβαση του άρθρο 10 #3 του Ν.2472/1997, καθιστώντας το όλο εγχείρηµα ευάλωτο σε επιθέσεις ή κακόβουλες πράξεις. Η πιθανότητα υποκλοπής κωδικών ιατρών ή ασφαλισµένων ή ακόµα και «ευαίσθητων» προσωπικών δεδοµένων ασθενών από το σύστηµα είναι ένα πολύ σοβαρό ενδεχόµενο και καµία προστασία ή ασφάλεια δεν παρέχεται µε το

2 εγκατεστηµένο ηλεκτρονικό σύστηµα, καθιστώντας το ταµείο σας ευάλωτο σε αθέµιτες ή κερδοσκοπικές συµπεριφορές. 2. εν υπάρχουν επίσηµοι όροι χρήσης του λογισµικού στο e-diagnosis και δεν έχει γνωστοποιηθεί ή ζητηθεί από κανένα συλλογικό Ιατρικό συνδικαλιστικό φορέα να κάνει αποδεκτούς τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού συστήµατος καταγραφής και διακίνησης των «ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων». Αυτοί οι όροι πρέπει να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των µελών και τη διαφύλαξη των δηµογραφικών δεδοµένων και του ιατρικού ιστορικού µε την αυστηρή εφαρµογή των όρων του κώδικα της ιατρικής δεοντολογίας αλλά και την απαγόρευση της διακίνησης και εκµετάλλευσης των στοιχείων για διαφηµιστικούς ή άλλους σκοπούς. Αυτό καθιστά τους Ιατρούς νοµικά ανοχύρωτους σε οποιαδήποτε καταγγελία ασθενών σε περίπτωση µη σωστής εφαρµογής του συστήµατος. Όσον αφορά τους όρους χρήσης που αναγράφονται στο e-syntagografisi.gr, κατά την άποψή µας, δεν επιτρέπεται να είναι αποδεκτοί οι όροι χρήσης του ιστότοπου αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα, όταν δεν υπάρχει σοβαρή διασφάλιση των διαδικασιών της προστασίας και ασφαλούς διακίνησης των δεδοµένων, µε αποτέλεσµα να τίθενται σε αµφισβήτηση νοµικά η όλη διαδικασία. 3. ιαπιστώνονται συστηµατικά λάθη ηλεκτρονικής εγγραφής των ασφαλισµένων του ταµείου σας στην κατηγορία των άµεσων ή έµµεσων ασφαλισµένων, δηµιουργώντας σύγχυση για την ύπαρξη ή όχι συµµετοχής, που θα πρέπει να εισπραχθεί από τους εργαστηριακούς Ιατρούς (e-diagnosis). 4. ιαπιστώνονται συστηµατικά σφάλµατα εγγραφής των εργαστηριακών εξετάσεων που αφορούν την ειδικότητά µας αλλά και όλο το φάσµα των εργαστηριακών εξετάσεων, όπου εµφανίζονται διπλοεγγραφές εξετάσεων που κοστολογούνται κατά διαφορετικό τρόπο, κάνοντας ταυτόχρονα χρήση διαφορετικών τιµολογήσεων από διαφορετικά ΦΕΚ αλλά και λανθασµένες τιµολογήσεις εξετάσεων όπως επανειληµµένως έχουµε επισηµάνει τηλεφωνικά στο 1135, παρόλο που έχει γίνει αποδεκτή νοµοθετικά και από το ταµείο σας η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων βάσει των Π και των Υπουργικών Αποφάσεων. Το αποτέλεσµα είναι συνήθως χαοτικό, και η ζηµία για τα διαγνωστικά εργαστήρια σίγουρη, όταν πληκτρολογούνται εξετάσεις που έχουν αναχρονιστικές τιµές. Προς διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουµε παράρτηµα µε πίνακα εξετάσεων που αφορούν το µεγαλύτερο φάσµα της ειδικότητάς µας, µε την αντίστοιχη αναφορά στα Π ή Υπουργικές Αποφάσεις.

3 5. Η ταχύτητα διεκπεραίωσης των παραπεµπτικών είναι εξαιρετικά αργή σε ώρες αιχµής, και θα προτείναµε την αναβάθµιση των server του συστήµατος για την απαραίτητη κάλυψη των αναγκών και προς εξυπηρέτηση του αυξηµένου αριθµού των χρηστών. 6. ιαπιστώνεται δυσκολία ανεύρεσης πολλών εξετάσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα, µε διαφορετικό τρόπο από την επιστηµονική ονοµασία, µε αποτέλεσµα την άσκοπη σπατάλη χρόνου, που κατά µέσο όρο αγγίζει τα min, ανάλογα µε την εµπειρία του χρήστη. Προτείνεται η αναβάθµιση του ηλεκτρονικού συστήµατος µε δυνατότητα πολλαπλής επιλογής εξετάσεων κατηγοριοποιηµένη ανάλογα µε την πάθηση ώστε να διευκολύνεται η έκδοση του ηλεκτρονικού παραπεµπτικού. 7. εν παρέχεται η δυνατότητα χρέωσης της ίδιας εξέτασης σε διαφορετικούς χρόνους ώστε να εκτελεστεί δοκιµασία διέγερσης ή καταστολής των ορµονών µετά από συγκεκριµένο ερέθισµα ή φάρµακο, που όµως είναι απαραίτητο διαγνωστικό όπλο στη φαρέτρα του ενδοκρινολόγου. 8. Θα πρέπει να παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα ανεύρεσης της αποθηκευµένης λίστας των παραπεµπτικών συνολικά, ώστε να µπορεί να ελέγξει την ηλεκτρονική διεκπεραίωσή τους. 9. εδοµένου ότι οι «ιατροί και οι µονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή», θα πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος λειτουργίας του συστήµατος στον ιδιωτικό τοµέα µε την υποχρεωτική αναγκαία απόκτηση από µερίδιο συναδέλφων µας της αναγκαίας τεχνολογικής υποδοµής, την αναγκαία γραµµατειακή υποστήριξη, την εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος, το κόστος αναλωσίµων, της χρήσης ευρυζωνικής σύνδεσης κ.α και να δοθεί η δυνατότητα να καλυφθεί αυτή ή δαπάνη µέσω επιδοτούµενων προγραµµάτων. 10. Η τηλεφωνική πρόσβαση στο 1135 το τελευταίο χρονικό διάστηµα είναι αδύνατη ως ανύπαρκτη. εδοµένου ότι πληθώρα ιδιωτών Ιατρών δεν έχουν προβεί ακόµη σε διαδικασία προµήθειας του κωδικού πρόσβασης στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρµογές (e-diagnosis και e- syntagografisi) και δεν έχουν ακόµη εξοικειωθεί µε τη διαδικασία, ζητούµε µία εύλογη παράταση ώστε να διευθετηθούν οι σοβαρές αδυναµίες του συστήµατος και να προλάβουν όλοι (ιδιώτες και δηµόσιοι Ιατροί) ταυτόχρονα να ενταχθούν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Οφείλουµε να επιµείνουµε στην πρότασή µας, το σύστηµα να εφαρµοστεί όπως ορίζει το άρθρο 1.ιε. του Νόµου Ν 3892 ΦΕΚ 189 Α (04/11/10) σε όλα τα Νοσοκοµειακά ιδρύµατα της χώρας, τα Κέντρα Υγείας και τα αγροτικά ιατρεία, όπου θα είναι υποχρεωτική και απαραίτητη η

4 µηχανογράφηση του συστήµατος διαχείρισης των αναλωσίµων, η υιοθέτηση συστήµατος bar code και εφαρµογή της ηλεκτρονικής φαρµακαποθήκης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ IN VITRO ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ Τ3 ΤΡΙΙΩ ΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΛΙΚΗ 12,38 Π..157/91 XI.195 Τ4 ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΛΙΚΗ 8,28 Π..157/91 XI.196 FT3 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩ ΟΘΥΡΟΝΙΝΗ 20,54 Α4/οικ 3628/8-7/92 FT4 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ 20,54 Α4/οικ 3628/8-7/92 TSH ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.190 ΑΒΤPO ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΚΑΤΑ ΘΥΡ. ΥΠΕΡΟΞΕΙ ΑΣΗΣ 17,61 Α4/οικ 3628/8-7/92 ANTI-T ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΚΑΤΑ ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΠΟΣΟΤ 14,67 Α4/οικ 3628/8-7/92 ANTI-M ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΘΥΡ. ΑΝΤΙΣΩΜ. ΠΟΣΟΤ 14,67 Α4/οικ 3628/8-7/92 ΑΘΑ ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤ 6,22 Π.. 81/88.6 ANTI-T ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤ 6,22 Π.. 81/88.2 ANTI-M ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤ 6,22 Π.. 81/88.3 TSI, TRAB ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ TSH 12,38? Κατά αναλογία?tsh R T3 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΙΟ ΩΘΥΡΟΝΙΝΗ 11,89 Π.. 81/88 Β.1 TBG ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ 7,16 Π.. 81/88 Β.13 RT3U ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΟΥ Τ3, Τ4 9,83 Π..157/91 IV.82 ΤG ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,89 Π.. 81/88 Β.14 CT ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ 11,89 Π.. 81/88 Β.16 ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ GLUC ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ 11,89 Π.. 81/88 Β.3 INS ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΟΛΙΚΗ 12,38 Π..157/91 XI.200 INS-F ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 12,38 Κατά αναλογία? C-PEPT ΠΕΠΤΙ ΙΟ C ΟΡΟΥ 9,51 Π.. 81/88 Β.6 TRYPS ΘΡΥΨΙΝΗ 14,23 Π.. 81/88 Β.12 IΑΑ ΙgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ IgG 9,51 Π.. 81/88.16 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΕΠΙΝΕΦΡΙ ΙΩΝ FSH ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 10,8 Π..157/91 Χ.192 LH ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 10,8 Π..157/91 Χ.193 PRL ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.248 mprl ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ 12,38? Κατά αναλογία?

5 E2 ΟΙΣΤΡΑ ΙΟΛΗ 12,38 Π..157/91 XI.211 ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ. ΟΛΙΚΟ (OΡΟΥ Η ΟΥΡΩΝ) 8,28 Π..157/91 ΧΙ.241 E1 ΟΙΣΤΡΟΝΗ 35,22 Α4/οικ 3628/8-7/92 E3 ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΟΛΙΚΗ 12,38? Κατά αναλογία? Ε2 ΒΗCG B-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 12,38 Π..157/91 XI.249 ΒΗCG B-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 12,38 Π..157/91 XI.249 PROG ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.247 TESTO ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 16,46 Π..157/91 XI.198 FTESTO ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 26,41 Α4/οικ 3628/8-7/92 DHEAS ΘΕΪΙΚΗ ΕΎ ΡΟΕΠΙΑΝ ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ 9,51 Π.. 81/88 Β.8 DHEA ΕΎ ΡΟΕΠΙΑΝ ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ 9,51 Π.. 81/88 Β.7 4 ΑΝ ΡΟΣΤΕΝΕ ΙΟΝΗ 23,48 Α4/οικ 3628/8-7/92 3a-diol 3a ΓΛΥΚΟΡΟΥΝΙ ΙΟ ΑΝ ΡΟΣΤΕΝΕ ΙΟΝΗΣ 23,48? Κατά αναλογία? OHPG 17 Υ ΡΟΞΥ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 9,51 Π.. 81/88 Β.19 SHBG ΦΥΛΟ ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 B.11 CORT ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΛΙΚΗ 12,38 Π..157/91 XI.199 CORT ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 12,38 Π..157/91 XI.199 Ucort 24hr ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (ΟΛΙΚΗ Ή ΕΛΕΥΘ.) 24,94 Α4/οικ 3628/8-7/92 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ F ΒΗCG ΕΛΕΥΘΕΡΗ B-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΗ 12,38? Κατά αναλογία? ΗPL ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ 10,8 Π..157/91 XI.207 PAPPA TEST ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚ. ΕΛΕΓΧ.ΧΡΩΜ ΑΝΩΜ Α ΤΡΙΜ 73,87 Π..157/91 XI.246 Α ΤΕST/Β ΤΕSΤ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚ. ΕΛΕΓΧ.ΧΡΩΜ ΑΝΩΜ Β ΤΡΙΜ 73,87 Π..157/91 XI.246 UE3 ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 12,38? Κατά αναλογία? Ε2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β12 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 (ΚΥΑΝΟΚΟΒΑΛΑΜΙΝ) 15,29 Π..157/91 IV.78 Β12 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 15,29 Π..157/91 IV.78 FA ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 7,16 Π.. 81/88 Α.16 FA ΕΝΖ ENZYMA ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 18,99 Π.. 81/88 Γ.55 VIT A ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α 4,05 Π..157/91 XI.163 VIT ΒΙΤΑΜΙΝΗ 14,97 Π..157/91 IV.81 VIT B1 ΘΕΙΑΜΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Α.17 VIT B2 ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Α.18 VIT B6 ΠΥΡΙ ΟΞΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Α.19 VIT Ε ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ 4,75 Π.. 81/88 Γ.54 FER ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 9,51 Π.. 81/88 Α.32

6 ΕΡΟ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Α.47 EΠΙΒΙΩΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ ΡΑ ΙΕΝ. ΧΡΩΜΙΟ 21,72 Π..157/91 IV.76 METABOΛΙΣΜΟΣ ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΣΙ ΗΡΟΥ 21,72 Π..157/91 IV.77 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ YΠΟΦΥΣΗΣ / ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑCTH ΦΛΟΙΟΠΙΝΕΦΡΙ ΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.216 ADH ΑΝΤΙ ΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΒΑΖΟΠΡΕΣΙΝΗ) 44,02 Α4/οικ 3628/8-7/92 HGH ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.197 ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΑΝΤΙΣΩΜΑ 12,38 Π..157/91 XI.197 IGF-1 ΣΩΜΑΤΟΜΕ ΙΝΗ 26,41 Α4/οικ 3628/8-7/92 IGF-2 ΣΩΜΑΤΟΜΕ ΙΝΗ Α 26,41? Κατά αναλογία IGFPB3 ΕΣΜ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕ ΙΝΗΣ 26,41? Κατά αναλογία MSH ΜΕΛΑΝΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ) 12,38 Π..157/91 XI.240 Β-ΕND Β-ΕΝ ΟΡΦΙΝΗ 14,23 Π.. 81/88 Β.2 GNRH ΥΠΟΘΑΛ ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 14,23 Π.. 81/88 Β.18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΑΛ - ΥΠΟΦΥΣΗΣ 30,46 Π..157/91 ΧΙ.250 ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ( ) ΙΕΓΕΡΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤRH TEST ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ TRH 23,71 Π.. 81/88 Β.17 LH-RH TEST ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ LH-RH 40,32 Π.. 81/88 B.9 LH-RH TEST ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ LH-RH (2 δείγµ.) 28,47 Π.. 81/88 B.10 SYNACTHEN TEST ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ACTH ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΚΑΡ ΙΑ, ΕΠΙΝΕΦΡΙ ΙΑ ADR Α ΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 6,63 Π..157/91 XI.103 uadr Α ΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 6,63 Π..157/91 XI.103 NORADR ΝΟΡΑ ΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 6,63 Π..157/91 XI.104 unoradr ΝΟΡΑ ΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24HR 6,63 Π..157/91 XI.104 ALDO ΑΛ ΟΣΤΕΡΟΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 15,29 Π..157/91 XI.109 ualdo ΑΛ ΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 15,29 Π..157/91 XI.109 VMA ΒΑΝΙΛΛΥΛΟΜΑΝ ΕΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 12,38 Π..157/91 XI.234 CAT-U ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ ΟΛΙΚΕΣ 7,63 Π..157/91 XI.102 CAT ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 17-ΚS 17-ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙ Η ΟΥΡΩΝ 5,22 Π..157/91 XI ΚS 17-ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙ Η ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 5,22 Κατά αναλογία? 17-OHCS 17-Υ ΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙ Η 5,22 Κατά αναλογία? 5-ΟΗ-ΤΡYPT ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ Ή 5-ΟΗ-ΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗ 12,97 Π..157/91 XI ΟΗ-ΤΡYPu ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ (5-ΟΗ-ΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ) 12,97 Π..157/91 XI.106

7 REN ΡΕΝΙΝΗ ΑΜΕΣΗ 26,85 Π..157/91 XI.143 PRA ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ 26,85 Π..157/91 XI.143 5ΗΙΑΑ 5- Y ΡΟΞΥ-ΙΝ ΟΛΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 4,49 Π..157/91 XI.107 AMP ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗ Α ΕΝΟΣΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Γ.7 camp ΚΥΚΛ. ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗ Α ΕΝΟΣΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Γ.24 camp-u ΚΥΚΛ. ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗ Α ΕΝΟΣΙΝΗ ΟΥΡ. 7,16 Π.. 81/88 Γ.25 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 1.25OH-VD3 1,25 ΙΥ ΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 11,89 Π.. 81/88 Β OH-VD3 25- Υ ΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 11,89? Κατά αναλογία? " " " VD ΚΑΛΣΙΦΕΡΟΝΗ (ΒΙΤ D) 11,89? Κατά αναλογία? " " " BGP ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ 15,85 Π.. 138/90 40 PTH ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ 16,46 Π..157/91 XI.244 OΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ / ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ GASTR ΓΑΣΤΡΙΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.201 CEA ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 12,38 Π..157/91 XI.212 ΑFP ΑΛΦΑ ΕΜΒΡΥϊΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ 12,38 Π..157/91 XI.238 CA 15-3 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA ,13 Π.. 138/90 32 CA 125 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA ,16 Π.. 138/90 53 CA 19-9 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA ,16 Π.. 138/90 54 CA 50 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 50, 48,95 Π.. 138/90 56 CA 72-4 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA ,63 Π.. 138/90 55 B2-M B2-MIKΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,74 Α4/οικ 2878/ A2-M A2-MIKΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,74 Α4/οικ 2878/ SCC ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ SCC 41,2 Π.. 138/90 58 NSE ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ NSE 40,85 Π.. 138/90 57 TPA ΠΟΛΥΠΕΠΤΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΩΝ 45,08 Π.. 138/90 60 TPS ΠΟΛΥΠΕΠΤΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΩΝ 45,08? Kατά αναλογία? PSA ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 41,91 Π.. 138/90 59 FPSA ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 41,91? Kατά αναλογία? PAP ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 11,89 Π.. 81/88 Γ.39 PSA-ACT COMPLEX ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (ΣΥΝ Ε ΕΜ.) 41,91? Kατά αναλογία? TEST KIT TEST KIT IN VITRO Ca ΟΥΡΟ ΟΧ. ΚΥΣΤΕΩΣ 35,22 Υ 7 /287/ CA ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙGE ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε 12,38 Π..157/91 XI.231 ΙGE (RAST) ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε ΕΙ ΙΚΗ ANA ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ 11,89 Π.. 81/88.21

8 IGA ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ A 12,38 Π..157/91 XI.231 IGG ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G 12,38 Π..157/91 XI.231 IGM ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ M 12,38 Π..157/91 XI.231 IGD ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D 12,38 Π..157/91 XI.231 ANA ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 9,51 Π.. 81/88.15 RF RA TEST 2,26 Π..157/91 XI.179 ΑΝΤΙ-dsDNA ΑΝΤ ΕΟΞΥΡΙΒΟΝΟΥΚΛ. ΟΞ. (DNA), ΙΚΛ. (dsdna) 9,51 Π.. 81/88.7 ΑΝΤΙ-ssDNA ΑΝΤ ΕΟΞΥΡΙΒΟΝ. ΟΞ. (DNA), ΜΟΝΟΚΛ. (ssdna) 9,51 Π.. 81/88.7 ASMA ΑΝΤΙΣ. ΚΑΤΆ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 7,16 Π.. 81/88.4 APCA ΑΝΤΙΣ. ΚΑΤΆ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤ. ΣΤΟΜΑΧΟΥ 6,22 Π.. 81/88.5 ANTI-ENA ΑΝΤΙΣ. ΕΚΧΥΛΙΣΜ ΠΥΡΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HBSAG ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 9,51 Π.. 81/88 Α.1 ΑΝΤΙ-ΗΒS ΑΝΤΙΣΩΜ ΚΑΤΆ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝ. 9,51 Π.. 81/88 Α.2 HBEAG ΑΝΤΙΓΟΝΟ Ε 9,51 Π.. 81/88 Α.3 ΑΝΤΙ-ΗΒE ΑΝΤΙΣΩΜ ΚΑΤΆ ΑΝΤΙΓΟΝ.E 9,51? Kατά αναλογία? ΑΝΤΙ-ΗΒC ΑΝΤΙΣΩΜ ΚΑΤA ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝ. 9,51 Π.. 81/88 Α.4 Α-ΗΒC IGG ΑΝΤΙΣΩΜ ΚΑΤA ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝ. IGG 9,51 Π.. 81/88.17 Α-ΗΒC IGM ΑΝΤΙΣΩΜ ΚΑΤA ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝ. IGM 9,51 Π.. 81/88.18 HCV ΑΝΤΙΣΩΜ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ C 9,51 Υ 7 /2755/ HAV ΑΝΤΙΣΩΜ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Α (TOTAL) 4,75 Π.. 81/88 Α.5 HAV IGM ΑΝΤΙΣΩΜ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Α (IGM) 4,75 Π.. 81/88 Α.5 HIV I ΑΝΤΙΓΟΝΟ AIDS HIV I 9,51 Υ 7 /2755/ HIV II ΑΝΤΙΓΟΝΟ AIDS HIV II 9,51 Υ 7 /2755/ CMV IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ (CMV) 10,98 Π..157/91 Ζ.5 CMV IGM ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ (CMV), IMG 10,98 Π..157/91 Ζ.5 RUB IGG ANTΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ (IGG) 7,16 Π..157/91 Ζ.1 RUB IGM ANTΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ (IGM) 12,38 TOXO IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ 6,22 Π..157/91 Ζ.6 TOXO IGM ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ, IGM 6,22 Π..157/91 Ζ.6 Α1 Α - Τ Α1- ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ 4,75 Π.. 81/88 Α.42 CER ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ 4,75 Π.. 138/90 38 ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ DIG ΕΠΙΠΕ Α ΙΓΟΞΙΝΗΣ 14,67 Π.. 427/91 18 DEPAKENE ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ ΟΞΥ 9,51 Π.. 81/88 Γ.19/Γ.53 ΑΜΙΝ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ 7,16 Π.. 81/88 Γ.35 ANGORON ΑΜΙΟ ΑΡΟΝΗ 8,07 Π.. 81/88 Γ.37 EPANUTIN ΦΑΙΝΥΝΤΟΙΝΗ 10,56 Π.. 138/90 33 TEGRETOL ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ 9,51 Π.. 81/88 Γ.52

9 THEO ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ 7,16 Kατά αναλογία? LANATOXIN ΙΓΙΤΟΞΙΝΗ 9,51 Kατά αναλογία? Li ΛΙΘΙΟ 4,49 Π..157/91 ΧΙ.141 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ IN VIVO ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Π..157/91 ΣΤ. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ Α.Α. οκιµασία προσλήψεως ραδιενεργού ιωδίου 10,86 IV 63 Σπινθηρογράφηµα θυροειδούς αδένους 6,63 IV 64 οκιµασία προσλήψεως σπινθηροειδούς, συγχρόνως 17,37 IV 65 Σπινθηρογράφηµα ήπατος 17,37 IV 66 Σπινθηρογράφηµα νεφρών 12,97 IV 67 Σπινθηρογράφηµα σπληνός 15,29 IV 68 Σπινθηρογράφηµα πνευµόνων 21,72 IV 69 Σπινθηρογράφηµα λεµφογαγγλίων 15,29 IV 70 Σπινθηρογράφηµα εγκεφάλου 25,83 IV 71 Σπινθηρογράφηµα οστών 25,83 IV 72 Σπινθηρογράφηµα νωτιαίου σωλήνος 21,72 IV 73 Τοπογραφικό διάγραµµα θυρεοειδούς δια J ,63 IV 87 Τοπογραφικό διάγραµµα (γενικό whole Body Scanning) 16,02 IV 88 Εντόπιση όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης (HG) 32,13 IV 89 SCANNING νεφρών µε 99Μ TCDMNA 41,12? IV 96 υναµική ψηφιακή σπινθηρογράφηση νεφρών 37,95 ΣΤ 1 Εντόπιση πρωτοπαθούς όγκου µε κιτρικό γάλλιο 67 47,42 ΣΤ 2 Κοιλιογραφία κοπώσεως µε τεχνίτιο 71,11 ΣΤ 3 Νεφρόγραµµα µε ,87 ΣΤ 4 Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία 14,23 ΣΤ 5 Ραδιενεργός φωσφόρος (370 κάθε MC) 21,39 ΣΤ 6 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεµία και µετά κόπωσην 71,11 ΣΤ 7 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεµία 47,42 ΣΤ 8 Ραδιενεργό νεφρόγραµµα µε 99 TG D.T.P.A.P. και ανάλυσις µε Η/ Υ 56,87 ΣΤ 9 Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή αγγειοκαρδιογραφία 37,95 ΣΤ 10 Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή κοιλιογραφία 37,95 ΣΤ 11 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία µετά κόπωση 47,42 ΣΤ 12 Ραδιενεργό νεφρόγραµµα µε 121 και ανάλυσις µε Η/Υ 56,87 ΣΤ 13

10 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεµία και µετά κόπωση 71,11 ΣΤ 14 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεµία 47,42 ΣΤ 15 Σπινθηρογράφηµα µεκελείου αποφύσεως 11,89 ΣΤ 16 Σπινθηρογράφηµα σιελογόνων αδένων 14,23 ΣΤ 17 Σπινθηρογράφηµα µυελού οστών 14,91 ΣΤ 18 Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 99 TC-PUP εν ηρεµία 23,71 ΣΤ 19 Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 201 TL εν ηρεµία 56,87 ΣΤ 20 Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 201 TL µετά κόπωση 75,83 ΣΤ 21 Σπινθηρογράφηµα καρδιάς πρώτης διόδου για έλεγχο επικοινωνίας 37,95 ΣΤ 22 Σπινθηρογράφηµα αερώσεως των πνευµόνων µε 133 Χρ. 56,87 ΣΤ 23 Σπινθηρογράφηµα αερώσεως αιµατώσεως των πνευµόνων µε 133 Χρ 71,11 ΣΤ 24 Σπινθηρογράφηµα νεφρών µε D.M.S.A. και ανάλυσις µε Η/Υ 23,71 ΣΤ 25 Σπινθηρογράφηµα επινεφριδίων 118,47 ΣΤ 26 Σπινθηρογράφηµα παγκρέατος SHILLING TEST 71,11 ΣΤ 27 SHILLING TEST 33,19 ΣΤ 28 Σπινθηρογράφηµα νεφρών µε DTRA 56,87 ΣΤ 29 Σπινθηρογράφηµα µε 67 Ga 104,3 ΣΤ 30 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Εφαρµογή ραδίου (επιφανειακή) 10,86 IV 85 Εφαρµογή ραδίου (επιφανειακή) στη Γ' θέση και εξ ασθενών 2,26 IV 86 Θεραπεία υπερλειτουργίας δια J ,85 IV 90 Θεραπεία δια J. 131 (καρκίνου) 40,32 IV 91 Θεραπεία δια ραδιουχρυσού κατ' έγχυση 32,22 IV 92 Εµφύτευση κόκκων χρυσού 10,86 IV 93 Θεραπεία µε Ραδιενεργό ιρίδιο α) Χειρουργική επέµβαση για εµφύτευση Ραδιενεργού ιριδίου 83,26 IV 97 β) Αµοιβή ναρκώσεως, σύµφωνα µε ότι ισχύει για αντίστοιχες χειρουργικές επεµβάσεις γ) Νοσηλεία σε ειδικά θωρακισµένο δωµάτιο για κάθε ηµέρα 23,86 δ) Χρέωση ραδιενεργού υλικού, σύµφωνα µε τα υποβαλλόµενα τιµολόγια Π 138 / 90 Οστική πυκνότητα (διπλή φωτονιακή απορρόφηση DPA) 52,82 29 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ενδαρθρική χορήγηση 3 ραδιενεργών ισοτόπων σε αρθροπάθ. 176,08 25 Ραδιοϊσοτοπική ραδιοϋµενόλυση 176,08 26

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ IN VIVO ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ME Γ-CAMERA ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α4/3307/ Α/Α ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟ 1. Σπινθηρογράφηµα γ camera οστών 63,1 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera ήπατος 60,16 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera ήπατος σπληνός 64,27 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera στατικό νεφρών 60,45 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera δυναµικό νεφρών 66,62 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera εγκεφάλου 54,88 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera θυροειδούς TC99M 49,01 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera θυροειδούς J131 55,17 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera θυροειδούς TL 95,08 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera στατικό καρδιάς 94,79 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera δυναµικό καρδιάς 175,79 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera ολόσωµο J131 98,9 Α 4 /3307/ Σπινθηρογράφηµα γ camera ολόσωµο TL 135 Α 4 /3307/ Μετά τιµής, Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος Μαστοράκου Αννα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1233 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.90380/5383/738 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β 2456)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΨΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 10.50 ΚΛΑΣΜΑ Ι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ 5.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.ΚΑ.ΝΑ. Μ.Κ.Ε. Φωτούλα Ντινάκη, Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε... Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3054 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3 11 2011) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3457 Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που απευθύνομαι για έγκριση εξωσωματικής γονιμοποίησης, έγκριση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και έγκριση χορήγησης γοναδοτροπινών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ Για την αδειοδότηση-λειτουργία των τραπεζών ΟΠΑ υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, προτείνονται οι προδιαγραφές πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα