Δίκτυα Αναρρόφησης: Μία Νέα Τεχνολογία Αποχέτευσης Λυμάτων Με Οικονομοτεχνικά, Περιβαλλοντικά και Κατασκευαστικά Πλεονεκτήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυα Αναρρόφησης: Μία Νέα Τεχνολογία Αποχέτευσης Λυμάτων Με Οικονομοτεχνικά, Περιβαλλοντικά και Κατασκευαστικά Πλεονεκτήματα"

Transcript

1 Δίκτυα Αναρρόφησης: Μία Νέα Τεχνολογία Αποχέτευσης Λυμάτων Με Οικονομοτεχνικά, Περιβαλλοντικά και Κατασκευαστικά Πλεονεκτήματα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΜΑΛΙΩΚΑΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑΝΘΗ Β. ΜΑΛΙΩΚΑ M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός Περίληψη Σε περιοχές με επίπεδο τοπογραφικό ανάγλυφο, υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, ασταθές ή βραχώδες υπέδαφος, καθώς και σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές αναφορικά με την προστασία των υπόγειων υδροφοριών, την ύπαρξη αρχαιοτήτων κλπ., η κατασκευή συμβατικών δικτύων αποχέτευσης (βαρυτικά δίκτυα) σχετίζεται με την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων (κατασκευαστικών, λειτουργικών, οικονομικών, κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές τα δίκτυα αναρρόφησης δίνουν λύσεις με οικονομοτεχνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τα συμβατικά δίκτυα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ρόλος των συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων είναι καθοριστικός για την προστασία της δημόσιας υγείας. Σκοπός των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων είναι η συλλογή των λυμάτων και η μεταφορά αυτών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων θα έπρεπε να διαθέτουν μέχρι την , οι οικισμοί με ΙΠ πάνω από κατοίκους και μέχρι την , οι οικισμοί με ΙΠ από μέχρι κατοίκους [1], [2]. Τα συστήματα αποχέτευσης λυμάτων διακρίνονται στα συμβατικά και στα εναλλακτικά συστήματα. Τα συμβατικά συστήματα αφορούν στα βαρυτικά συστήματα ή συνδυασμό βαρυτικού και συστήματος υπό πίεση. Τα εναλλακτικά αποχετευτικά συστήματα αφορούν στα συστήματα αναρρόφησης, τα αμιγώς υπό πίεση συστήματα και τα συστήματα μικρής διαμέτρου με βαρύτητα [3], [4]. Τα αποχετευτικά συστήματα αναρρόφησης λειτουργούν με υποπίεση η οποία δημιουργείται με αντλίες κενού. Τα αμιγώς υπό πίεση συστήματα προϋποθέτουν τη χρήση αντλιών για τη μεταφορά των λυμάτων. Τα συστήματα μικρής διαμέτρου με βαρύτητα πλησιάζουν τη λειτουργία των συμβατικών βαρυτικών συστημάτων. Χαρακτηριστικό των συμβατικών συστημάτων είναι το υψηλό κόστος κατασκευής, ειδικά σε αραιοκατοικημένους οικισμούς που χαρακτηρίζονται από την επιπεδότητα του εδάφους, το οποίο προκύπτει από τις σχετικά μεγάλες διαμέτρους, τις βαθιές εκσκαφές και τον μεγάλο αριθμό φρεατίων επίσκεψης. Μείωση του κόστους κατασκευής μπορεί να επιτευχθεί με τα εναλλακτικά συστήματα αποχέτευσης, τα οποία χαρακτηρίζονται από τη χρήση αγωγών μικρής διαμέτρου, την τοποθέτηση αγωγών σε μικρά βάθη και την αποφυγή φρεατίων επίσκεψης. Σημειώνεται ότι τα εναλλακτικά συστήματα αποχέτευσης είναι η μόνη λύση σε περιπτώσεις με μη ευνοϊκό τοπογραφικό ανάγλυφο, υψηλό υδροφόρο

2 ορίζοντα, μη ευνοϊκές υπεδάφιες συνθήκες (αστάθεια, βράχος) και περιβαλλοντικούς περιορισμούς (μόλυνση υπόγειων νερών) [5]. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η τεχνολογία των συστημάτων αναρρόφησης, τα πλεονεκτήματα και το πεδίο εφαρμογής της. Τέλος, παρουσιάζεται η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής των συστημάτων αναρρόφησης στον οικισμό Καπετάν Μητρούση του Νομού Σερρών, ο οποίος συγκεντρώνει αρκετά τυπικά χαρακτηριστικά για την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου, όπως αναλυτικά θα παρουσιαστεί στην συνέχεια. Συμβολισμοί ΔΔ ΕΕΛ ΕΣΥΕ ΙΠ Δημοτικό Διαμέρισμα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας Ισοδύναμος Πληθυσμός 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ H ιδέα της χρησιμοποίησης συστήματος αναρρόφησης (δημιουργία υποπίεσης) για την συλλογή των λυμάτων και άλλων εκροών εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1860 κυρίως από τον Charles T. Liernur. Από τότε ελάχιστα βελτιώθηκε αυτή η τεχνολογία έως το 1950 που ο Joel Liljendhal από τη Σουηδία τελειοποίησε τη μέθοδο συλλογής με αναρρόφηση (vacuum system). Τα συστήματα αναρρόφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών, αλλά κυρίως χρησιμοποιούνται για τη συλλογή λυμάτων σε οικιστικές περιοχές. Μια τυπική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία που είναι τα ακόλουθα: 1. Τα φρεάτια συλλογής, στα οποία πραγματοποιείται η συλλογή των εκροών από τις συνδεδεμένες ιδιοκτησίες και επιτυγχάνεται μέσω αυτών η είσοδος των λυμάτων στο δίκτυο αγωγών μέσω πνευματικής βαλβίδας. 2. Οι αγωγοί υποπίεσης, οι οποίοι αποτελούν το δίκτυο των αγωγών μέσω του οποίου η πίεση κενού μεταδίδεται στις πνευματικές βαλβίδες οι οποίες βρίσκονται στα φρεάτια συλλογής και διαμέσου αυτών τα λύματα μεταφέρονται στο αντλιοστάσιο κενού. 3. Το αντλιοστάσιο κενού, το οποίο αποτελεί το κεντρικό τμήμα του όλου συστήματος, εντός του οποίου δημιουργείται η υποπίεση για όλο το αποχετευτικό δίκτυο επιτρέποντας τη συλλογή και εν συνεχεία, μέσω δικτύου κατάλληλων αγωγών, τη μεταφορά των λυμάτων στη μονάδα επεξεργασίας τους. Στην Εικόνα (1) που ακολουθεί παρουσιάζεται μία τυπική εφαρμογή ενός συστήματος αναρρόφησης.

3 Εικόνα 1: Σκαρίφημα τυπικής εφαρμογής δικτύου αναρρόφησης Αναλυτικότερα η περιγραφή της λειτουργίας του εν λόγω συστήματος παρουσιάζεται στην συνέχεια. Από τα αποχετευόμενα κτίρια τα λύματα ρέουν μέσω βαρυτικών αγωγών (ιδιωτικές συνδέσεις) προς τα φρεάτια συλλογής του συστήματος. Μέσω αυτών τα λύματα εισέρχονται στο δίκτυο αναρρόφησης. Ένα φρεάτιο συλλογής συνίσταται από δύο τμήματα. Στο κατώτερο τμήμα βρίσκεται το δοχείο συλλογής και στο ανώτερο είναι τοποθετημένη πνευματική βαλβίδα. Καθώς η στάθμη του υγρού αυξάνει, αέρας παγιδεύεται σε έναν σωλήνα (sensor pipe), με αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση της πίεσης μέσα σε αυτόν. Πάνω από ένα όριο η πίεση αυτή ενεργοποιεί τον διακόπτη της πνευματικής βαλβίδας και με αυτό τον τρόπο η υποπίεση κενού επιδρά στο κυρίως μέρος της βαλβίδας και την ανοίγει. Με τη βαλβίδα σε ανοιχτή κατάσταση, ο ατμοσφαιρικός αέρας επιδρά στην επιφάνεια των λυμάτων στο φρεάτιο και τα αναγκάζει να εισέλθουν στον αγωγό αναρρόφησης. Αφού αφαιρεθούν όλα τα λύματα από το φρεάτιο η βαλβίδα κλείνει και έτσι ολοκληρώνεται ένα κύκλος λειτουργίας. Τα λύματα εισέρχονται στους αγωγούς υποπίεσης (διαμέτρου 90mm έως 250mm) και κινούνται με τη βοήθεια του εισερχόμενου από την πνευματική βαλβίδα αέρα. Αρχικά η μάζα του μίγματος υγρού και αέρα μεταφέρεται με ταχύτητες μέχρι και 6 m/s. Σταδιακά η ταχύτητα του μίγματος μειώνεται και ο αέρας ξεπερνά τα λύματα τα οποία σε αυτό το σημείο συμπεριφέρονται όπως και σε ένα συμβατικό δίκτυο αποχέτευσης. Τελικά τα λύματα σταματούν σε κάποιο από τα χαμηλά σημεία του δικτύου (invert lifts) μέχρι την επόμενη φορά που κάποια βαλβίδα θα ανοίξει και θα εισαχθεί αέρας στο δίκτυο. Στο τέλος τα λύματα φτάνουν στο αντλιοστάσιο κενού, τον κύριο εξοπλισμό του οποίου αποτελούν οι αντλίες κενού, μια δεξαμενή συλλογής, οι αντλίες εκβολής και ένας πίνακας

4 ελέγχου. Οι αντλίες κενού δημιουργούν την απαραίτητη υποπίεση τόσο στη δεξαμενή λυμάτων, όσο και στους συνδεδεμένους αγωγούς. Η στάθμη των λυμάτων στη δεξαμενή συλλογής διακρίνεται από κατάλληλους ανιχνευτές οι οποίοι ενεργοποιούν τη λειτουργία των αντλιών εκβολής για τη μεταφορά των λυμάτων στην τοπική μονάδα επεξεργασίας ακαθάρτων. Σε μια εγκατάσταση δικτύου αναρρόφησης υπάρχει σύστημα παρακολούθησης των πνευματικών βαλβίδων, το οποίο ανιχνεύει την κατάσταση κάθε πνευματικής βαλβίδας του συστήματος και δείχνει αν μία βαλβίδα είναι κλειστή ή ανοιχτή μέσω ενός διακόπτη που είναι προσαρτημένος σε καθεμία και αναμεταδίδει την πληροφορία στον πίνακα ελέγχου που βρίσκεται στο αντλιοστάσιο κενού. Πρόκειται για ένα απαραίτητο λειτουργικό εργαλείο το οποίο εντοπίζει βαλβίδες που δεν έχουν κλείσει σωστά προκαλώντας απώλεια πίεσης στο σύστημα, και με το οποίο μια προβληματική βαλβίδα ανιχνεύεται γρήγορα με αποτέλεσμα την άμεση επισκευή και ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την επαναφορά σε ομαλή λειτουργία. Παράλληλα με το σύστημα παρακολούθησης των πνευματικών βαλβίδων εγκαθίσταται και σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση που η στάθμη των λυμάτων σε κάποιο φρεάτιο συλλογής ξεπεράσει ένα καθορισμένο όριο [6]. 3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Η επιλογή ενός συστήματος αποχέτευσης με αναρρόφηση έναντι ενός συμβατικού δικτύου αποχέτευσης προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία συνοψίζονται στα εξής: εξοικονόμηση κόστους κατασκευής, ευκολία και λειτουργικότητα σχεδιασμού, αποφυγή κατασκευαστικών και λειτουργικών προβλημάτων στις περιπτώσεις που η εφαρμογή του συμβατικού συστήματος (βαρυτικό δίκτυο) δημιουργεί δυσχέρειες. Χωρίς περιορισμούς στις γραμμές ή στο επίπεδο των αγωγών κενού, οι σωλήνες μπορούν να εγκατασταθούν κατάλληλα, ώστε να εφαρμόζουν στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Λόγω του μικρού βάθους ορύγματος και των ελαφρών, μικρής διαμέτρου αγωγών προσφέρεται μεγάλη ευκολία εγκατάστασης σε μια μεγάλη ποικιλία πυθμένων και σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η μεταφορά των λυμάτων υπό πίεση επιτρέπει την ανηφορική μετακίνηση τους και έτσι εμπόδια στη ροή των λυμάτων μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν σχεδιάζοντας τη διαδρομή των αποχετευτικών αγωγών πάνω, κάτω ή γύρω από τα εμπόδια. Λόγω των παραπάνω, το αντλιοστάσιο κενού δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί σε χαμηλά βάθη. Γενικότερα, η ευελιξία στην εγκατάσταση του αντλιοστασίου προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα ειδικά σε περιπτώσεις όπου η διαθεσιμότητα χώρου είναι περιορισμένη ή υφίστανται διάφοροι περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Το κόστος κατασκευής ενός τέτοιου συστήματος παρουσιάζεται μειωμένο έως 40% [6], [7], [8] περίπου συγκριτικά με το κόστος κατασκευής ενός συμβατικού δικτύου αποχέτευσης για τους παρακάτω λόγους: Οι απαιτούμενες εκσκαφές ορύγματος για την κατασκευή του δικτύου των αγωγών είναι περιορισμένες και ρηχές (μέγιστο βάθος 1,5m) προσφέροντας επιπλέον γρηγορότερη κατασκευή. Δεν απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις λόγω της χρήσης αγωγών πολυαιθυλενίου μικρού βάρους ούτε φρεάτια στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης των αγωγών.

5 Τα φρεάτια συλλογής εγκαθίστανται σε μέγιστο βάθος 2m σε όλο το αποχετευτικό δίκτυο. Απαιτείται μόνο ένα αντλιοστάσιο κενού για μία εγκατάσταση (με μειωμένο βάθος θεμελίωσης), σε αντίθεση με τα συμβατικά δίκτυα αποχέτευσης που απαιτούν συνήθως αρκετά αντλιοστάσια. Στα πλαίσια της πληρότητας της προσέγγισης των πλεονεκτημάτων ενός συστήματος αποχέτευσης με αναρρόφηση είναι σημαντικό να αναφερθούν κάποια προβλήματα που συνδέονται με αυτό. Ειδικότερα, το εν λόγω σύστημα παρουσιάζει πολυπλοκότερη υδραυλική λειτουργία σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα αποχέτευσης. Όπως περιγράφηκε ανωτέρω η ροή εντός των αγωγών του συστήματος είναι μη μόνιμη διφασική ροή αέρα/νερού. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που σχετίζεται με την πολυπλοκότητα της υδραυλικής λειτουργίας του συστήματος είναι σημαντικό κατά την φάση του σχεδιασμού να είναι απολύτως κατανοητός ο μηχανισμός της υδραυλικής ροής και των συνθηκών που δημιουργούνται εντός των αγωγών αναρρόφησης και βάσει αυτών να πραγματοποιείται η διαστασιολόγηση και η χάραξη της μηκοτομής των αγωγών (πριονωτή διάταξη invert lifts). Στο σημείο αυτό αναφέρεται ένα σημαντικό πλεονέκτημα που συνδέεται με τις συνθήκες που επικρατούν εντός των αγωγών αναρρόφησης. Συγκεκριμένα, εντός των αγωγών αναρρόφησης αναπτύσσονται ταχύτητες της τάξης των 6 m/s οι οποίες συμβάλλουν στην δημιουργία συνθηκών αυτοκαθαρισμού των αγωγών και δεν απαιτείται καθάρισμα/απομάκρυνση ιζημάτων από αυτούς. Ένα άλλο πρόβλημα αφορά στην ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του συστήματος για τον άμεσο εντοπισμό βλαβών και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτού. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος εγκαθίσταται σύστημα παρακολούθησης των βαλβίδων του συστήματος (monitoring system). Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση του συστήματος δεν απαιτείται εξειδικευμένη εκπαίδευση, αλλά καλό είναι οι λειτουργοί αυτού να λάβουν γνώση και να κατανοήσουν την υδραυλική λειτουργία του συστήματος. 4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Η εφαρμογή της τεχνολογίας των δικτύων αναρρόφησης είναι ιδανική για περιοχές με επίπεδο τοπογραφικό ανάγλυφο (πεδινές και παραλιακές περιοχές) στις οποίες η λύση των συμβατικών δικτύων βαρύτητας θα απαιτούσε μεγάλα βάθη εκσκαφών. Η τοποθέτηση των δικτύων αναρρόφησης σε μικρά βάθη είναι η πλέον οικονομική λύση για περιοχές με βραχώδες, ασταθές ή αμμώδες υπέδαφος. Η στεγανότητα που χαρακτηρίζει τα δίκτυα αναρρόφησης, δίνει τη λύση σε περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα αποτρέποντας την διείσδυση νερού στο δίκτυο με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου των λυμάτων προς επεξεργασία και την ομαλή λειτουργία της ΕΕΛ. Ταυτόχρονα, αποτρέπεται και η διαρροή λυμάτων από τους αγωγούς καθιστώντας τη λύση των δικτύων αναρρόφησης ελκυστική για περιοχές περιβαλλοντικά ευαίσθητες (απειλούμενες υπόγειες υδροφορίες). Περιοχές με

6 περιορισμένο χώρο για τη κατασκευή δικτύων μπορούν να εξυπηρετηθούν με δίκτυα αναρρόφησης τα οποία απαιτούν αγωγούς μικρών διαμέτρων και τοποθέτησή τους σε μικρά βάθη. Άλλες τυπικές εφαρμογές αυτής της περιβαλλοντικά ελκυστικής τεχνολογίας αποτελούν η κύρια αποχέτευση σε αγροτικές κοινότητες, αποχέτευση κατασκηνώσεων, παλιές πόλεις με στενά δρομάκια, αποχέτευση νοσοκομείων, αποχέτευση σιδηροδρομικών σταθμών και αεροδρομίων, αποχέτευση αρχαιολογικών χώρων, εμπορικά κέντρα με περιορισμένους χώρους, αντικατάσταση συμβατικών δικτύων αποχέτευσης με βαρύτητα, πετροχημική βιομηχανία, αποχέτευση εργοστασίων, στραγγίσματα από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, παραποτάμιες ή παραλιακές κοινότητες, συλλογή λυμάτων από πλοία σε ακτή, από μαρίνες και λιμάνια, κλπ. [6] Τα τελευταία χρόνια η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης με αναρρόφηση έχει τύχει ευρείας αποδοχής στο εξωτερικό και προτιμάται στις περιπτώσεις που ενδείκνυται η κατασκευή αυτών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμβατικών δικτύων αποχέτευσης. Στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία έχει παρουσιαστεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την λύση που δίνεται με τα συστήματα αναρρόφησης σε περιπτώσεις που τα συμβατικά συστήματα συνδέονται με σημαντικά οικονομοτεχνικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Σημειώνεται ότι έχουν κατασκευαστεί και βρίσκονται σε λειτουργία δίκτυα αποχέτευσης με αναρρόφηση στην Ποτίδαια και σε οικισμούς του Δήμου Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής, ενώ σε αρκετές άλλες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα ανάλογα συστήματα βρίσκονται υπό κατασκευή. 5. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Δ. Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Το Δημοτικό Διαμέρισμα Καπετάν Μητρούση υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Κ. Μητρούση του Νομού Σερρών, απέχει 8 km περίπου από την πόλη των Σερρών. Ο πληθυσμός του ανέρχεται σε κατοίκους (ΕΣΥΕ, 2001), συνεπώς, σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΕ θα έπρεπε ήδη να διαθέτει δίκτυα και ΕΕΛ [1], [2]. Σημειώνεται ότι ο οικισμός Κ. Μητρούση αποτελείται από δύο τμήματα (Άνω και Κάτω Μητρούση) που διαχωρίζονται από την αποστραγγιστική τάφρο Μπελίτσα. Ο εν λόγω οικισμός δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και τα παραγόμενα λύματα καταλήγουν είτε σε απορροφητικούς βόθρους, είτε διοχετεύονται απευθείας στις υφιστάμενες αποστραγγιστικές τάφρους που υφίστανται εντός του οικισμού. Αναφέρεται ότι για την επεξεργασία των λυμάτων υπάρχει πρόβλεψη για την επεξεργασία αυτών στην ΕΕΛ της πόλης των Σερρών μετά την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων. Σημειώνεται ότι για τον εν λόγω οικισμό υφίσταται μελέτη για την αποχέτευση των λυμάτων με την συμβατική μέθοδο (βαρυτικό σύστημα), η οποία εκπονήθηκε κατά το έτος 2003 [9]. Δεδομένου ότι από την σύνταξη της μελέτης έχει μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα και του γεγονότος ότι εν τω μεταξύ έχει αρχίσει να γίνεται γνωστή, με δυνατότητα πλήρους εφαρμογής, η μέθοδος των δικτύων αναρρόφησης, διερευνάται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η δυνατότητα τροποποίησης του αρχικού σχεδιασμού.

7 Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι επιλέχθηκε η περίπτωση του Δ.Δ. Κ. Μητρούση, καθώς πρόκειται για έναν οικισμό ο οποίος συγκεντρώνει αρκετές ιδιαιτερότητες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν κατάλληλα κατά την σύνταξη της μελέτης με την συμβατική μέθοδο, αλλά όπως θα αναλυθεί και στην συνέχεια έθεταν σημαντικά οικονομοτεχνικά θέματα. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι σε όλη την έκταση του οικισμού Κ. Μητρούση επικρατούν μηδενικές κλίσεις εδάφους, ο υδροφόρος ορίζοντας είναι υψηλός (σε βάθος 1 1,5 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους), από γεωτεχνικής άποψης η σύσταση του εδάφους δεν χαρακτηρίζεται καλή για την πραγματοποίηση μεγάλου βάθους εκσκαφών ορυγμάτων (αργιλο ιλυώδες και αργιλο αμμώδες έδαφος), ενώ όπως προαναφέρθηκε από το μέσον του οικισμού διέρχεται μεγάλη αποστραγγιστική τάφρος. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αρχικής μελέτης (συμβατική μέθοδος), για την συλλογή των λυμάτων απαιτούνταν συνολικά 9 αντλιοστάσια, το μέσο βάθος εκσκαφής ήταν 2,10 m, με μέγιστο βάθος εκσκαφής τα 3,10 m, ενώ για το 80% του συνολικού μήκους του δικτύου, περίπου m, απαιτούνταν η αντιστήριξη των σκαμμάτων με μεταλλικά πετάσματα (krings). Από την υδραυλική μελέτη των αγωγών και την διαστασιολόγηση αυτών προέκυψε ότι οι διάμετροι αυτών θα ήταν από Φ200 έως Φ315, ενώ για την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου προβλέφθηκαν 765 φρεάτια [9]. Στην περίπτωση που στον οικισμό Κ. Μητρούση εφαρμοζόταν η μέθοδος της αναρρόφησης ο αρχικός σχεδιασμός θα διαφοροποιούνταν ως εξής. Για την συλλογή των λυμάτων θα απαιτούνταν ένα αντλιοστάσιο συλλογής εκβολής (αντλιοστάσιο κενού). Σημειώνεται ότι ένα επιπλέον πλεονέκτημα που προκύπτει στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η δυνατότητα διέλευσης της τάφρου Μπελίτσας με αγωγό αναρρόφησης, χωρίς να απαιτείται η προσθήκη επιπλέον αντλιοστασίου. Σε προσέγγιση, που πραγματοποιήθηκε, για τον σχεδιασμό του δικτύου με την μέθοδο αναρρόφησης, προέκυψε ότι το βάθος εκσκαφής θα κυμαίνονταν από 1,10 m έως 1,40 m, ενώ λόγω του μικρού βάθους εκσκαφής δεν θα απαιτούνταν η λήψη μέτρων αντιστήριξης. Οι αγωγοί του δικτύου θα ήταν από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου Φ90 Φ200. Τέλος, για την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου θα απαιτούνταν 165 φρεάτια (150 φρεάτια συλλογής και 15 φρεάτια απομόνωσης). Σημειώνεται ότι τα φρεάτια απομόνωσης επιτρέπουν την απομόνωση τμημάτων του δικτύου σε περίπτωση βλάβης, ενώ χρησιμοποιούνται και ως σημεία μέτρησης της πίεσης στους αγωγούς, με τη χρήση φορητού μανόμετρου. Τα ανωτέρω δεδομένα από τον σχεδιασμό του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού Κ. Μητρούση με την συμβατική μέθοδο και την προσέγγιση του σχεδιασμού με την μέθοδο της αναρρόφησης συσχετίστηκαν με το οικονομικό κόστος που προκύπτει για την φάση της κατασκευής και λειτουργίας των δικτύων. Αναφορικά με το κόστος κατασκευής, προέκυψαν οι ακόλουθοι προϋπολογισμοί έργων: Συμβατική μέθοδος, ,00 (με Φ.Π.Α., Γ.Ε. κ Ο.Ε., απροβλ.) Μέθοδος αναρρόφησης, ,00 (με Φ.Π.Α., Γ.Ε. κ Ο.Ε., απροβλ.) Από τα παραπάνω προκύπτει μειωμένο κατά 40% το κόστος κατασκευής στην περίπτωση που εφαρμοστεί η μέθοδος της αναρρόφησης. Η μείωση προέρχεται, κυρίως, από την

8 μείωση της δαπάνης για τις χωματουργικές εργασίες, λόγω του μικρότερου όγκου των εκσκαφών στην περίπτωση που εφαρμοστεί η μέθοδος της αναρρόφησης, καθώς και από την μείωση των δαπανών για την κατασκευή φρεατίων. Αναφορικά με το λειτουργικό κόστος επισημαίνεται ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κατανάλωση ενέργειας. Η ενεργειακή κατανάλωση στην περίπτωση που εφαρμοστεί η συμβατική μέθοδος προσδιορίστηκε για μία ώρα λειτουργίας ίση με 8,85 KWh, ενώ για την περίπτωση των δικτύων αναρρόφησης προσδιορίστηκε για μία ώρα λειτουργίας ίση με 15,36 KWh. Οι προαναφερθείσες ενεργειακές καταναλώσεις ανήχθηκαν σε ετήσια βάση και προσδιορίστηκε το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι δημότες από την λειτουργία των δύο συστημάτων, θεωρώντας την τρέχουσα τιμή της KWh (0,10 Ευρώ/ KWh). Τελικά, προέκυψε ότι για την περίπτωση του οικισμού Κ. Μητρούση το ετήσιο ενεργειακό κόστος είναι ίσο με 1,85 Ευρώ/κάτοικο/έτος για την περίπτωση της συμβατικής μεθόδου και ίσο με 3,21 Ευρώ/ κάτοικο/έτος για την περίπτωση της μεθόδου με δίκτυα αναρρόφησης. Για το συγκεκριμένο έργο προκύπτει το ακόλουθο συνολικό ετήσιο ενεργειακό κόστος της παρούσας φάσης: Συμβατική μέθοδος, x 1,85 Ευρώ/κάτοικο/έτος = 4.114,50 ευρώ Μέθοδος αναρρόφησης, x 3,21 Ευρώ/κάτοικο/έτος = ευρώ Προκειμένου να πραγματοποιηθεί σε συνολικό επίπεδο σύγκριση των κατασκευαστικών και λειτουργικών δαπανών των δύο αποχετευτικών συστημάτων, υπολογίστηκε η παρούσα αξία του ενεργειακού κόστους για τον χρόνο ζωής του έργου (40ετία). Για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας ελήφθη προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 6,5%. Υπολογίστηκε ότι η παρούσα αξία του ενεργειακού κόστους που αντιστοιχεί στο προαναφερθέν ετήσιο κόστος για την συμβατική μέθοδο ισούται με Ευρώ, ενώ για την μέθοδο αναρρόφησης ισούται με Ευρώ. Σημειώνεται ότι με το λειτουργικό κόστος σχετίζεται, επίσης, το κόστος συντήρησης των δικτύων. Τόσο στα δίκτυα αναρρόφησης, όσο και στα συμβατικά δίκτυα απαιτείται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αντλίες). Επιπλέον, στα δίκτυα αναρρόφησης απαιτείται η πραγματοποίηση εργασιών ελέγχου και συντήρησης των φρεατίων του δικτύου (εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης: 4 ώρες/εβδομάδα) και λεπτομερής έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού του αντλιοστασίου κενού, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα για την επιτυχή λειτουργία του δικτύου (εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης: 8 ώρες/εβδομάδα). Σημειώνεται ότι το προσωπικό λειτουργίας του δικτύου αναρρόφησης θα πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να αποκτήσει στοιχειώδεις γνώσεις της υδραυλικής λειτουργίας του δικτύου, να ρυθμίζει την αναλογία αέρα/λυμάτων στο δίκτυο και να ελέγχει τα επίπεδα της υποπίεσης για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και για τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας. Ακριβής και γενικευμένη εκτίμηση του κόστους συντήρησης δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε αυτή τη φάση, δεδομένου ότι εξαρτάται από τον τρόπο διαχείρισης του έργου σε υπηρεσιακό επίπεδο κατά την φάση της λειτουργίας. Δύναται, όμως, να επισημανθεί ότι το κόστος συντήρησης των δικτύων αναρρόφησης δεν διαφοροποιείται σημαντικά, αλλά εκτιμάται της ίδιας τάξης μεγέθους με το κόστος συντήρησης των

9 συμβατικών δικτύων, δεδομένου ότι οι τυπικές εργασίες παρακολούθησης είναι κοινές και στις δύο περιπτώσεις, ενώ οι επιπλέον απαιτήσεις συντήρησης του δικτύου αναρρόφησης δεν σχετίζονται με σημαντικό αριθμό επιπλέον εργατοωρών. Συνεπώς, για την οικονομική σύγκριση των δύο μεθόδων αθροίζονται το κατασκευαστικό και ενεργειακό κόστος (παρούσα αξία για τον χρόνο ζωής του έργου) και προκύπτουν οι εξής δαπάνες: Συμβατική μέθοδος, Μέθοδος αναρρόφησης, Διαπιστώνεται ότι το συνολικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης παρουσιάζεται μειωμένο κατά 40% στην περίπτωση που αντί της συμβατικής μεθόδου, εφαρμοστεί η μέθοδος των δικτύων αναρρόφησης στο Δ.Δ. Κ. Μητρούση. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε η τεχνολογία αποχέτευσης λυμάτων με δημιουργία κενού σαν μία σύγχρονη εναλλακτική λύση με σημαντικά οικονομοτεχνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Σε περιοχές με επίπεδο τοπογραφικό ανάγλυφο, υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, κακή ποιότητα εδάφους, τα δίκτυα αναρρόφησης δίνουν οικονομικότερες και ευκολότερες κατασκευαστικά λύσεις συγκριτικά με τα συμβατικά δίκτυα. Το κόστος κατασκευής είναι σημαντικά μειωμένο, ενώ το κόστος λειτουργίας είναι μεγαλύτερο, διαφορά όμως που διαπιστώθηκε αμελητέα σε σχέση με το ύψος των δαπανών κατασκευής, δεδομένης της σημαντικής μείωσης αυτών. Επιπλέον, των οικονομοτεχνικών πλεονεκτημάτων, τα δίκτυα αναρρόφησης είναι τα πλέον κατάλληλα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Η στεγανότητα των δικτύων αναρρόφησης δεν επιτρέπει την διαρροή λυμάτων από τους αγωγούς και έτσι εξασφαλίζεται η προστασία των υπόγειων υδροφοριών. Επίσης, η στεγανότητα των δικτύων δεν επιτρέπει τις εισροές υδάτων στους αγωγούς με αποτέλεσμα να μην αυξάνεται ο όγκος των λυμάτων που συλλέγονται από τα δίκτυα και οδηγούνται στην ΕΕΛ. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/ ). Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 19661/1982/99 (ΦΕΚ 1811/Β/ ) και 48392/939/ (ΦΕΚ 405/Β/ ) με την προσθήκη του καταλόγου των ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση των αστικών λυμάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 91/271/EEC Για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου Οδηγία 91/271/EEC, Mάιος Για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

10 3. Water Environment Federation (WEF), (1986). Alternative Sewer Systems. Manual of Practice FD United States Environmental Protection Agency (USEPA), October Manual Alternative Wastewater Collection Systems. EPA/625/1 91/ Metcalf & Eddy and George Tchobanoglous, May Wastewater Engineering: Collection and Pumping of Wastewater. ΜcGrow Hill College. 6. Μαλιώκας Β., Απρίλιος Σύστημα αναρρόφησης με δημιουργία κενού για την αποχέτευση λυμάτων. Περιοδικό Υδροοικονομία, Τεύχος 31, σελ.: Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ, Οκτώβριος Υποστηρικτικό Πλαίσιο Ενεργειών για τη Διαχείριση των Υγρών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Διαχειριστική Μελέτη. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας. 8. Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ, Μάιος Επικαιροποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Υγρών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας. 9. Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ, A. Καραβασίλης, Οκτώβριος Μελέτη Ακαθάρτων Δήμου Καπετάν Μητρούση. Δήμος Κ. Μητρούση. Βασίλειος Λ. Μαλιώκας, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Γ. Παπανδρέου 18, Θεσσαλονίκη Μαριάνθη Β. Μαλιώκα, M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός, Γ.Παπανδρέου 18, Θεσσαλονίκη 54645

11 Vacuum Sewer Systems: A New Sewer Technology With Techno economic, Environmental and Construction Advantages VASSILIOS L. MALIOKAS Dr. Civil Engineer MARIANTHI V. MALIOKA M.Sc. Civil Engineer Abstract In areas with flat topography, high water table, structurally unstable soil or rocky conditions as well as environmentally sensitive areas (e.g. protected groundwater aquifers, archaeological sites), the use of conventional gravity sewers is related with considerable problems in construction, operation, cost, etc. Under these particular conditions, the vacuum sewer systems offer solutions with techno economic, environmental and construction advantages when compared to conventional sewers. 1. INTRODUCTION The role of the sewer systems is decisive in protecting public health. The aim of the sewer systems is the collection of wastewater and the conveyance to the WWTP facilities. According to the current legislation, sewer systems are required until for towns with PE>15,000 inhabitants and until for settlements with PE from 2,000 to 15,000 inhabitants [1], [2]. The sewer systems are distinguished in conventional and alternative systems. The conventional systems include the gravity systems or the combination of gravity and pressure systems. The alternative systems include the vacuum systems, the pure pressure systems and the small diameter gravity systems [3], [4]. The conventional sewer systems have high construction cost, especially for sparse populated communities with flat topography, resulting from relatively large pipeline diameters, deep excavations and large number of manholes. The alternative sewer systems can reduce the construction cost with the use of small diameter pipelines, the placement of the pipelines in shallow depths and the requirement of a small number of manholes (collection chambers). It should be noted that the alternative sewer systems are the only solution under conditions of unfavorable topography, high water table, unfavorable soil (instability, sand, rock) and environmental constraints [5]. The present work presents the technology, advantages and application of the vacuum sewer systems. Finally, a case study is presented for MD of Capetan Mitrousi, Prefecture Serres which has the typical characteristics for the application of the vacuum technology. Abbreviations MD Municipal District

12 WWTP Wastewater Treatment Plant HSA Hellenic Statistical Authority PE Population Equivalent 2. DESCRIPTION OF THE VACUUM SEWER TECHNOLOGY The use of vacuum (negative pressure) for the collection of wastewater and other effluents was applied initially in 1860 by Charles T. Liernur and developed further in 1950 by Joel Liljendhal from Sweden. A typical vacuum sewer system includes the following three core elements: 1. The collection chambers, which collect the effluent wastewater from the connected households and through them wastewater enters the vacuum pipeline network via pneumatic valves. 2. The vacuum pipelines, which form the pipeline network through which the vacuum pressure is transferred to the pneumatic valves in the collection chambers from where wastewater is conveyed to the vacuum pump station. 3. The vacuum pump station, which is the central part of the whole system, where the negative pressure (vacuum) is created for the entire sewer system for the collection of wastewater and then, through discharge pumps and a pressure pipeline network, its conveyance to the WWTP facility. Additionally, a vacuum sewer system includes a monitoring system for the status of the pneumatic valves and alert system when the wastewater level in the collection chambers exceeds certain limits [6]. 3. ADVANTAGES OF VACUUM SEWER SYSTEMS The vacuum sewer systems offer reduced construction costs and avoid the construction and operation problems encountered by the conventional systems (gravity sewers). The wastewater conveyance within the pipelines, being under pressure, allows the placement of the pipes in upward slopes and the bypass of several obstacles. The construction cost appears to be reduced up to 40% due to lower excavation volumes (maximum excavation depth for pipelines and collection chambers is 1.50 m and 2.00 m respectively) and requirement for only one pump station in contrast to the conventional system which require several pump stations. Problems associated with the vacuum sewer systems are the complexity of the hydraulic operation of them and the need for constant monitoring. In order to overcome these problems, good knowledge of the hydraulic conditions within the pipes and installation of a monitoring system are needed. 4. APPLICATION FIELD OF THE VACUUM SEWER SYSTEMS Vacuum sewer systems are ideal for areas with flat topography (plains and coastal areas) where the conventional gravity sewers would require deep excavation depths. The placement of the vacuum pipelines in shallow depths is the most economic solution in areas

13 with rocky, sandy or unstable soils. The watertightness of the vacuum pipelines solves the problem in areas with high water tables. The wastewater leakage is prevented which is especially important in environmentally sensitive areas (e.g. threatened groundwater aquifers). Simultaneously, the water infiltration into the pipes is prevented and the collected wastewater volume does not increase during its conveyance to the WWTP facility. The use of small diameter pipelines and their placement in shallow depths, solves the problem in areas with limited space. Other applications include the main sewer system for rural communities, campsites, archaeological sites, old cities with narrow streets, hospitals, airports and railway stations, marines and ports, leachate from sanitary landfills, etc [6]. The construction of vacuum sewer systems has been widely accepted worldwide. In Greece the last decade particular interest has been shown in these systems. Vacuum sewer systems are in operation in Potidea and in settlements of Kassandra, Halkidiki. In several other cases in Greece, vacuum sewer systems are under construction. 5. TΗE CASE STUDY OF MUNICIPAL DISTRICT CAPITAN MITROUSI, PREFECTURE SERRES The MD Capitan Mitrousi has a population of inhabitants (HAS, 2001) and in compliance with Directive 91/271/EC it should had already construct sewer systems and WWTP facility [1], [2]. Currently the sewer infrastructure does not exist and there is a planning for the wastewater treatment to take place at the City of Serres WWTP facility. There is an existing design study for a gravity sewer system since 2003 [9]. The case study includes a comparison between the conventional and vacuum sewer systems. The MD Capitan Mitrousi was selected because the particular conditions govern the area are ideal for the application of the vacuum sewer systems. More specifically, the entire area is flat, the groundwater aquifer is high ( m below grade), the soil is structurally unstable (clay and sand) and the sewer pipelines have to bypass a large drainage trench that passes through the middle of the MD area. According to the design of the conventional system, the wastewater collection system required 9 pump stations, the average excavation depth was 2.10 m and for the 80% of the total pipeline length (approximately 30,000 m) required trench shoring systems (krings type). The required pipeline diameters ranged from 200 mm to 315 mm and 765 manholes were required for the operation and maintenance of the pipeline network [9]. According to the design of the vacuum system, the wastewater collection system required one vacuum lift pump station. It should be noted that the bypass of the large drainage trench with vacuum pipeline does not require the use of an extra pump station. The average excavation depth ranged from 1.10 m to 1.40 m and due to shallow depths, trench shoring systems were not needed. The required pipeline diameters ranged from 90 mm to 200 mm and 165 manholes (150 collection manholes and 15 isolation manholes) were required for the operation and maintenance of the pipeline network.

14 The application of the vacuum sewer system induced a 40% reduction in construction costs. This reduction originates mainly from the reduced costs for earthworks, due to lower excavation volumes, and lower expenses for the construction of the manholes. The operational cost is directly related with the energy consumption. For the conventional system, the energy consumption for operation of 1 hour is 8.85 KWh, whereas for the vacuum system, the energy consumption for operation of 1 hour is KWh. The aforementioned energy consumptions were extrapolated on an annual basis for the determination of the annual energy cost per capita assuming the current electricity price of 0.10 /KWh. The resulted annual energy cost for the conventional system was 1.85 /KWh/capita, whereas for the vacuum system was 3.21 /KWh/capita. The operational cost is also related to the maintenance cost of the pipeline networks. Both the conventional and vacuum systems require maintenance of the pumps. In addition, the vacuum systems require check and maintenance of the manholes (estimated time: 4 hours/week) and detailed check and maintenance of the equipment of the vacuum pump station (estimated time: 8 hours/week) by trained personnel. The maintenance cost of the networks considered, in both cases, the same order of magnitude, so for the comparison of the total costs for construction and operation of the two systems, the construction cost and the energy consumption cost were summed. It is noted that the present value of the energy consumption cost for the lifetime of the project (40 years) was calculated. It was found that the total cost of construction and operation of sewerage networks decreased by 40% if instead of the conventional method, vacuum sewers are applied in M.D. Capitan Mitrousi. 6. CONCLUSIONS The present work presented the vacuum sewer systems as a current alternative with significant techno economic and environmental advantages. In areas with flat topography, high water tables and structurally unstable soils, the use of vacuum sewer systems offers solutions with low costs and facile construction when compared to conventional sewers. The construction cost is significantly lower whereas operational cost is higher. It is noted that the increase of the operational cost found negligible, compared to the large decrease of the construction cost. In addition to the techno economic advantages, the vacuum sewer systems are the most suitable in environmentally sensitive areas. They are watertight (they do not allow wastewater leakage) ensuring the protection of the groundwater aquifers. Further, due to the watertightness of the system, groundwater cannot enter the pipelines and the collected wastewater volume does not increase during its conveyance to the WWTP facility.

15 7. REFERENCES 1. Joint Ministerial Decision [JMD] 5673/400/97 (Greek Government Gazette [GGG] 192/Β/ ). Guidelines for urban wastewater treatment, as amended by JMD 19661/1982/99 (GGG 1811/Β/ ) and 48392/939/ (GGG 405/Β/ ) with the addition of the list of sensitive areas for urban wastewater disposal Compliance with the European Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment. 2. European Council Directive 91/271/EEC, May Urban wastewater treatment. 3. Water Environment Federation (WEF), (1986). Alternative Sewer Systems. Manual of Practice FD United States Environmental Protection Agency (USEPA), October Manual Alternative Wastewater Collection Systems. EPA/625/1 91/ Metcalf & Eddy and George Tchobanoglous, May Wastewater Engineering: Collection and Pumping of Wastewater. ΜcGrow Hill College. 6. Maliokas V., April Vacuum Sewer Systems. Greek Magazine Hydrooikonomia, Issue 31, pp Vassilios Maliokas & Associates LTD, October Liquid Waste Master Plan for Prefecture of Western Greece. Prefecture of Western Greece Authority of Management Program for Western Greece. 8. Vassilios Maliokas & Associates LTD, May Update of Liquid Waste Master Plan for Prefecture of Central Macedonia. Prefecture of Central Macedonia Authority of Management Program for Central Macedonia. 9. Vassilios Maliokas & Associates LTD, October Design of Wastewater Collection System for Municipality of Capitan Mitrousi. Municipality of Capitan Mitrousi. Vassilios L. Maliokas, Dr. Civil Engineer, G. Papandreou 18, Thessaloniki, Marianthi V. Malioka, M.Sc. Civil Engineer, G. Papandreou 18, Thessaloniki,

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

JUNE 2014. Final Report

JUNE 2014. Final Report JUNE 2014 Analysis of Pressures and Impacts on runoff water quality for the Oroklini Lake catchment Specific task as part of the project LIFE10 NAT/CY/716 where BirdLife Cyprus is an associated beneficiary

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε. 1, Σαμαράς Π. 2 1 Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος 2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Επίπτωση της Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενεργείας της Κρήτης» Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πράσινα - Έξυπνα κτίρια, εφαρμογή της ενεργειακής πληροφορικής τεχνολογίας στην κτιριοκαινοτομία για την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι χώροι υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα: υφιστάμενη κατάσταση και εμπειρίες

Οι χώροι υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα: υφιστάμενη κατάσταση και εμπειρίες Οι χώροι υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα: υφιστάμενη κατάσταση και εμπειρίες Α. Μαυρόπουλος*, Β. Στοϊλόπουλος, Κ. Κολοκοτρώνη, Ε. Φαγογένη Εργασία για λογαριασμό της Μόνιμης Ομάδας Εργασίας (ΜοΕ) για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ WP4 CoM Sustainable Action Plan Definition Task 4.1 Realisation of the SEAP and their formal acceptance by the Municipalities Mayors Sustainable Energy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων Athens-Biowaste Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων (Recommendations for technical specifications and bio-waste related legislation) Αύγουστος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΜΑΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση αεροσταθμών και απαιτούμενες προσαρμογές λόγω της συνθήκης Schengen εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα

Διαστασιολόγηση αεροσταθμών και απαιτούμενες προσαρμογές λόγω της συνθήκης Schengen εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα Διαστασιολόγηση αεροσταθμών και απαιτούμενες προσαρμογές λόγω της συνθήκης Schengen εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα Δρ. Α. Μπαλλής 1, Λεκτ., Δρ. Δ. Τσούκα 2 και Ιρ.Αμπακούμκιν 3 1 Τομέας Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου Έργου : Σελίδα 2 από 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 6 4.1 Περίληψη του έργου του TAP 6 4.1.1 Σκοπός της Περιγραφής του Έργου 6 4.1.2 Έργο του TAP - Σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νανιόπουλος Α., Παλούκης Ε., Ναλµπάντης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα