ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΛΞ-ΣΛΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων Επιχειρησιακός Οικονομικός Σχεδιασμός και Δείκτες παρακολούθησης. Στην Λάρισα σήμερα την 22 Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 19) Λαμπρούλης Γεώργιος, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μάντζαρη Δέσποινα, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 27) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 28) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 29) Μπεκύρης Μιχαήλ, 30) Ντάβαρη Ευαγγελία, 31) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σαμουρέλης Κων/νος, 38) Σάπκας Ιωάννης, 39) Σουλούκου Ασπασία, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος καθώς επίσης οι Πρόεδροι:1 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ξηρομερίτης Βασίλειος, 2 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Μητούλας Βάϊος, 4 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ζιώγας Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης κ. Δαβλέρης Ιωάννης, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάννης κ. Λυγούρας Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας κ. Χρήστου Αθανάσιος, Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών κ. Παπακωστούλης Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας κ. Τζέος Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας κ. Νατσίδης Παναγιώτης, Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας κ. Μακρίδης Νικόλαος. και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Κέλλας Χρήστος καθώς επίσης και η Πρόεδρος της 3 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Τσιβελεκίδου Σεβαστή, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου κ. Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας κ. Νότας Κωνσταντίνος και Τοπικής Κοινότητας Λουτρού κ. Μαυρομύτης Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 2

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων Επιχειρησιακός Οικονομικός Σχεδιασμός και Δείκτες παρακολούθησης και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 4 α του άρθρου 43 του Ν. 3979/ To ΠΔ 185 ΦΕΚ 221 Α/2007 και 89 ΦΕΚ 213 Α/ Το με αριθμ. 17/ Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων. 4. Τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου. 5. Την ενημέρωση του Διευθυντή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού κ. Οικονομίδη Γεωργίου. 6. Την εισήγηση του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Τζανακούλη Κωνσταντίνου. 7. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ. Σάπκα Ιωάννη, Λαμπρούλη Γεωργίου, Καλογιάννη Απόστολου, Μπαρτζώκη Γεωργίου, Σούλτη Γεωργίου, Σαμουρέλη Κωνσταντίνου και Λέτσιου Ιωάννη. 8. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μητσιός Αθανάσιος και είκοσι πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ζωγράφος Βασίλειος, Λαμπρούλης Γεώργιος και Ούντρια Ευαγγελή ψήφισαν ΚΑΤΑ, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αλεξούλης Ιωάννης, Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, Καφφές Θεόδωρος, Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, Λέτσιος Ιωάννης, Παπακρίβος Χρυσόστομος, Σάπκας Ιωάννης και Σούλτης Γεώργιος δήλωσαν ΠΑΡΟΝ. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αράπκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Κλεισιάρης Βασίλειος, Μπαρτζώκης Βασίλειος, Σουλούκου Ασπασία και Τσιαούσης Κωνσταντίνος. 9. Την θετική ψήφο των παρόντων Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΙV... 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ... Ενότητα ράσεις Επιχειρησιακού Προγράµµατος... ( ράσεις ανά Υπηρεσία και Κατανοµή Προγραµµατισµού στα έτη)... Ενότητα Έσοδα και Πηγές Χρηµατοδότησης... Ενότητα Ο Προϋπολογισµός ράσεων ανά έτος Προϋπογισµός Γενικών Στόχων Επιχειρησιακού Προγράµµατος... Ενότητα Η Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος... ΜΕΡΟΣ V ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... Ενότητα είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης... Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενότητες του Στρατηγικού Σχεδιασµού αποτυπώνουν την υπηρεσιακή οργάνωση του ήµου Λαρισαίων και τη συνολική οργανωτική δοµή του συµπεριλαµβανοµένων των Νοµικών Προσώπων, το εξωτερικό περιβάλλον και το όραµα της ιοίκησης και βάσει των ανωτέρω αναλύουν τα αδύνατα και δυνατά σηµεία, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, για να καταλήξουν στην χάραξη του στρατηγικού σχεδιασµού µε την διαµόρφωση των αξόνων προτεραιότητας και γενικών στόχων για την πόλη της Λάρισας. Στην παρούσα ενότητα οι γενικοί στόχοι µεταφράζονται σε συγκεκριµένες δράσεις. Οι δράσεις αποτελούν τον πυρήνα του επιχειρησιακού σχεδιασµού, ο οποίος και ολοκληρώνεται µε τον χρονικό και οικονοµικό προγραµµατισµό τους. Εν συνεχεία αναλύονται: 1. Οι προτεραιότητες και ο χρονικός ορίζοντας των δράσεων 2. Τα έσοδα του ήµου και οι πηγές χρηµατοδότησης 3. Ο προϋπολογισµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 4. Η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

6 ΜΕΡΟΣ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

7 Ενότητα 12 ράσεις Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

8 Οι ράσεις του επιχειρησιακού προγράµµατος του ήµου Λαρισαίων. Προτεραιότητες και χρονικός προγραµµατισµός Οι δράσεις αποτελούν ενέργειες τις οποίες ο ήµος Λαρισαίων καλείται να υλοποιήσει, προκειµένου να εκπληρώσει τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς του στόχους. Προχωρώντας ένα βήµα περαιτέρω, η εκπλήρωση των προαναφερόµενων στόχων, καθορίζεται από τον ορθό προγραµµατισµό των δράσεων, τον οποίο χαράζει ο ήµος. Μια από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους του προγραµµατισµού αποτελεί ο χρόνος, σε συνάρτηση πάντα µε τις προτεραιότητες που τίθενται. Για τις ανάγκες του παρόντος, οι δράσεις οµαδοποιούνται και αποτελούν µικρότερες ενέργειες συναφούς περιεχοµένου, µε ταυτόχρονη αποφυγή γενικών διατυπώσεων ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη ακρίβεια. Οι πίνακες που ακολουθούν παραθέτουν ο µεν πρώτος τις ράσεις ανά ενώ ο επόµενος παραθέτει αναλυτικά τις δράσεις που περιλαµβάνει ο επιχειρησιακός σχεδιασµός του ήµου Λαρισαίων, ανά άξονα, µέτρο, γενικό στόχο. Περιλαµβάνει επίσης την αρµόδια για κάθε δράση, το είδος κάθε δράσης (έργο, µελέτη, υπηρεσιά, προµήθεια υλικών, προµήθεια παγίου), την προτεραιότητά τους και την κατανοµή του προϋπολογισµού στα έτη Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

9 Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ Γενικός Στόχος ράση Αρµόδια Υπηρεσία ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Πρασίνου ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Πρασίνου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝ ΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Πρασίνου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Πρασίνου ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙ ΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ιάφορες Υπηρεσίες ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ιάφορες Υπηρεσίες ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Πρασίνου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Πρασίνου ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιάφορες Υπηρεσίες ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Πρασίνου ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΗΛΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Πρασίνου ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Γ.Π.Σ. Τεχνικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

10 Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.2 ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Γενικός Στόχος ράση Αρµόδια Υπηρεσία ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΟΧΛΗΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΠΟΚΤΗΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΩΝ Πολεοδοµίας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΙΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Πολεοδοµίας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ. Πολεοδοµίας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ιάφορες Υπηρεσίες ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟ ΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗΣ Πολεοδοµίας ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΕ13 (ΑΓ ΘΩΜΑΣ) ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Πολεοδοµίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕ19 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΗΣ Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Πολεοδοµίας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Πολεοδοµίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Πολεοδοµίας Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ / ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

11 Γενικός Στόχος ράση Αρµόδια Υπηρεσία ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ι.Χ. Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τεχνικών Υπηρεσιών ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ο ΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών Ο ΙΚΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΙΚΤΥΑ Τεχνικών Υπηρεσιών Ο ΟΠΟΙΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.4 Υ ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗ ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ.Ε.Υ.Α.Λ. Πρασίνου ΜΕΛΕΤΕΣ.Ε.Υ.Α.Λ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Λ. ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

12 Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Λ ΜΕΛΕΤΕΣ.Ε.Υ.Α.Λ. - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO & ΝΕΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Τεχνικών Υπηρεσιών ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ & ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ (ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ) Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΥΤΑ (ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Ο..Σ.Α.) Καθαριότητας Περιβάλοντος ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑ ΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καθαριότητας Περιβάλοντος Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΚΛΠ)) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Καθαριότητας Περιβάλοντος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

13 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Φ.Ο..Σ.Α. Καθαριότητας Περιβάλοντος ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. Καθαριότητας Περιβάλοντος ΣΤΑ ΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Καθαριότητας Περιβάλοντος Καθαριότητας Περιβάλοντος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πρασίνου ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑ ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΑΞΙΟΙΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΧΥΤΑ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΥ Άξονας: 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο: 2.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΧΑΡΑΥΓΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ) Καθαριότητας Περιβάλοντος Κοινωνικών ράσεων Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ "ΣΤΕΚΙΩΝ" ΤΟΥ ΗΜΟΥ Κοινωνικών ράσεων ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Κ.Α.Π.Η. (ΑΒΕΡΩΦ, ΚΟΥΛΟΥΡΙ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τεχνικών Υπηρεσιών Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ( ΗΚΕΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Πρόνοιας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Κοινωνικών ράσεων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΕΑ Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Τεχνικών Υπηρεσιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Κοινωνικών ράσεων Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

14 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Η.Κ.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ( ΗΚΕΛ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Πρόνοιας ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α ΥΝΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Άξονας: 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο: 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΣΩΝ ΒΙΩΝΟΥΝ Ή ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑ ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Πρόνοιας Κοινωνικών ράσεων Κοινωνικών ράσεων Κοινωνικών ράσεων ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ Η ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Κοινωνικών ράσεων ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ROM ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών Άξονας: 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο: 2.3 ΠΑΙ ΕΙΑ - ΝΕΟΛΑΙΑ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ / ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΑ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ) ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας ( ΟΠΑΕΛ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ (ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Άξονας: 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο: 2.4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (.Ε.Υ.Α.Λ.) ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας ( ΟΠΑΕΛ) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

15 2.4.1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΝΙΣΧΥΣΗ.Ο.Π.Α.Ε.Λ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας ( ΟΠΑΕΛ) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΩΝ - ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Άξονας: 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο: 2.5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας ( ΟΠΑΕΛ) ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας ( ΟΠΑΕΛ) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας ( ΟΠΑΕΛ) ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας ( ΟΠΑΕΛ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ "ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΟΤΥΡΓΙΑΣ ΗΠΕΘΕ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ" ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας ( ΗΠΕΘΕ) Λάρισας "Θεσσαλικό Θέατρο" ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας "Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα" ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας "Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα" Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

16 2.5.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ) ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ" ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας ( ΟΠΑΕΛ) ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας ( ΗΠΕΘΕ) Λάρισας "Θεσσαλικό Θέατρο" ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας "Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα" ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας ( ΟΠΑΕΛ) Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ( ΗΚΕΛ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας ( ΟΠΑΕΛ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ:ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΗΜΕΡΙ ΕΣ, ΣΥΝΕ ΡΙΑ ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας ( ΟΠΑΕΛ) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ.Ω.Λ. ηµοτικό Ωδείο Λάρισας (.Ω.Λ.) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ω.Λ. (ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΡΕΣΙΤΑΛ, ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ) - ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ηµοτικό Ωδείο Λάρισας (.Ω.Λ.) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.Ω.Λ. ηµοτικό Ωδείο Λάρισας (.Ω.Λ.) ΘΕΑΤΡΙΚΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας ( ΗΠΕΘΕ) Λάρισας "Θεσσαλικό Θέατρο" ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας ( ΗΠΕΘΕ) Λάρισας "Θεσσαλικό Θέατρο" ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ( ΗΠΕΘΕ) Λάρισας "Θεσσαλικό ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΩΝ Θέατρο" ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΛΟΦΟΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ, Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΑ ΕΙΞΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΟΥ. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Τεχνικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

17 Άξονας: 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μέτρο: 3.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κοινωνικών ράσεων ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΛΑΕΚ Κοινωνικών ράσεων Άξονας: 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μέτρο: 3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΜΕΖΟΥΡΛΟ) Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΖΟΥΡΛΟ Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άξονας: 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μέτρο: 3.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπικής Αγροτικής Οικονοµίας Τοπικής Αγροτικής Οικονοµίας Τοπικής Αγροτικής Οικονοµίας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ιάφορες Υπηρεσίες ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ DVD ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ( ΗΚΕΛ) ΜΕΖΟΥΡΛΟ:ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΗΠΕΘΕ) Λάρισας "Θεσσαλικό ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θέατρο" Άξονας: 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μέτρο: 3.4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΕ Τεχνικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

18 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑ ΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WiFi, WiMax, Gis, Portal κ.α. Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Άξονας: 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Μέτρο: 4.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ ιάφορες Υπηρεσίες ΕΝΙΑΙΟ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ν. 3230/04) Καθαριότητας Περιβάλοντος Άξονας: 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Μέτρο: 4.2 ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) Τεχνικών Υπηρεσιών ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ιάφορες Υπηρεσίες Άξονας: 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Μέτρο: 4.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ιάφορες Υπηρεσίες Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

19 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ιάφορες Υπηρεσίες ιάφορες Υπηρεσίες Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Άξονας: 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Μέτρο: 4.4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πολεοδοµίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ιάφορες Υπηρεσίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ιάφορες Υπηρεσίες ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ιάφορες Υπηρεσίες ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (ΠΙΝΕΠΘ) ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Άξονας: 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιάφορες Υπηρεσίες Πρόνοιας Μέτρο: 4.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ (ΣΕΙΣΜΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183 Ενότητα 7... 185 7.Περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων... 185 7.1 Οργάνωση και Συνεργασίες Δήμου Λαρισαίων... 185 7.1.1 Οργάνωση του Δήμου Λαρισαίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκριση Νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα