ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λάλη Αγγελική Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Στατιστική ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

2 UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF STATISTICS AND INSURANCE SCIENCE POSTGRADUATE PROGRAM IN APPLIED STATISTICS SEASONAL AND CYCLICAL TECHNICS OF ANALYSING GREEK S POPULATION NUPTIALITY By Lali Angeliki MSc Dissertation submitted to the Department of Statistics and Insurance Science of the University of Piraeus in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in Applied Statistics Piraeus, Greece December 2005

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη μελέτη αυτή εξετάζουμε το φαινόμενο της γαμηλιότητας στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας μηνιαία δεδομένα, κατά τη χρονική τη χρονική περίοδο 1980 εώς Παράλληλα εξετάζεται το φαινόμενο αυτό κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για τις αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Αναλυτικά, ο γάμος στην Ελλάδα, ως κοινωνικός και θρησκευτικός θεσμός, επηρεάζεται από παραδόσεις και θρησκευτικές δοξασίες. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση του φαινομένου της εποχικότητας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της διάσπασης χρονοσειρών, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι κάθε έτος κατά την περίοδο της Σαρακοστής παρατηρείται μια σημαντική μείωση του αριθμόυ των τελούμενων γάμων. Επιπροσθέτως, κατά την διάρκεια των δίσεκτων ετών, ανά τέσσερα έτη, ο αριθμός των γάμων εμφανίζεται αρκετά μειωμένος σε σχέση με άλλα έτη. Επιπλέον, από την εξέταση του φαινομένου συμπεραίνουμε ότι για κάθε έτος αυξάνεται ο αριθμός των γάμων κατά τον μήνα Ιούλιο, γεγονός που συνδέεται με την ύπαρξη καλών καιρικών συνθηκών, που ευνοούν την τέλεση των γάμων. Παράλληλα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των γάμων εμφανίζει μακροχρόνια καθοδική τάση, γεγονός που δείχνει την αλλαγή στις σηνήθειες των Ελλήνων όσον αφορά το θεσμό του γάμου. Τέλος, επιχειρούμε τη δημιουργία προβλέψεων του μελλοντικού αριθμού των γάμων τόσο με την μεθοδολογία της Διάσπασης χρονοσειρών όσο και μέσω της μεθοδολογίας Box Jenkins, η οποία επιλέγει τα κατάλληλα υποδείγματα SARIMA για τα δεδομένα μας.

4 ABSTRACT In this study we examine the phenomenon of nuptiality in Greece, using monthly data, at the time period 1980 until At the same time this phenomenon is examined for urban, semi-yrban and rural regions of country. Analytically, the marriage in Greece is influenced by tradition and religion, as a social and religious institution. As a result, it presents the phenomenon of seasonality. Specificly, using the methology of time series split, we led to the conclusion that each year is observed an important reduction of marriages at the period of Sarakosti. Besides, the number of marriages decreases dramatically at the duration of leap years, that is every four years, in comparison with other years. Moreover, we conclude that every year the number of marriages is increased in July. This is connected with the existence of good weather, that encourages the performance of marriages. At the same time we lead to the conclusion that marriages present long-lasting cathodic tendency. This shows the change of Greeks habits with regard to the institution of marriage. Finally, we try to forecast the number of marriages with the methologies of time series split and Box-Jenkins approach.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ 1.1 Εισαγωγή Ορισμοί και πηγές δεδομένων Χρονολογικοί δείκτες Γενική γαμηλιότητα Η εξελικτική πορεία της γαμηλιότητας στην Ευρώπη Προσδιοριστικοί παράγοντες της γαμηλιότητας στην Ελλάδα Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου στην Ελλάδα...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2.1 Εισαγωγή Ληξιαρχικές καταγραφές Αξιολόγηση των Ελληνικών δημογραφικών στοιχείων Ορισμοί Είδη δημογραφικών σφαλμάτων Ανίχνευση και διόρθωση των δημογραφικών σφαλμάτων...23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.1 Χρονολογική σειρά ορισμός Υποδείγματα χρονολογικών σειρών...25 I

6 3.3 Διάσπαση χρονοσειρών Συνθετικά στοιχεία χρονοσειρών Εξέταση των συνθετικών στοιχείων Ανάλυση ARIMA Στάδιο ταυτοποίησης ARIMA υποδειγμάτων Εκτίμηση των υποδειγμάτων ARIMA Διαγνωστικός έλεγχος Πρόβλεψη...38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΝΤΙΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 4.1 Εισαγωγή Ανάλυση της Εποχικότητας Τάση Κυκλικότητα Περιοδικότητα Προβλέψεις...57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 5.1 Εισαγωγή Στάδιο ταυτοποίησης ARIMA υποδειγμάτων Επιλογή του υποδείγματος SARIMA και εκτίμηση των παραμέτρων του Διαγνωστικός έλεγχος Προβλέψεις II

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1. Πίνακας Συνολικών Γάμων Πίνακας Γάμων σε Αστικές Περιοχές Πίνακας Γάμων σε Ημιαστικές Περιοχές Πίνακας Γάμων σε Αγροτικές Περιοχές ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ III

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.1: Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των στατιστικών ατομικών δελτίων των γάμων, γεννήσεων και θανάτων...18 Πίνακας 3.1: Συνθήκες για την επιλογή του υποδείγματος ARMA...35 Πίνακας 4.1: Δείκτες Εποχικότητας για Σύνολο, Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές περιοχές...42 Πίνακας 4.2: Μέσος Αριθμός Γάμων ανά έτος...52 Πίνακας 4.3: Μέσος Αριθμός Γάμων ανά έτος σε Αστικές Περιοχές...53 Πίνακας 4.4: Μέσος Αριθμός Γάμων ανά έτος σε Ημιαστικές Περιοχές...55 Πίνακας 4.5: Μέσος Αριθμός Γάμων ανά έτος σε Αγροτικές Περιοχές...56 Πίνακας 5.1: Output με τις εκτιμήσεις των παραμέτρων του υποδείγματος SARIMA(1,1,1)(0,1,2) 12 για τους Συνολικούς Γάμους...85 Πίνακας 5.2: Output με τις εκτιμήσεις των παραμέτρων του υποδείγματος SARIMA(1,1,1)(0,1,2) 12 για τους Γάμους σε Αστικές Περιοχές...86 Πίνακας 5.3: Output με τις εκτιμήσεις των παραμέτρων του υποδείγματος SARIMA(1,1,1)(0,1,2) 12 για τους Γάμους σε Ημιαστικές Περιοχές...87 Πίνακας 5.4: Output με τις εκτιμήσεις των παραμέτρων του υποδείγματος SARIMA(1,1,1)(0,1,2) 12 για τους Γάμους σε Αγροτικές Περιοχές...88 Πίνακας 5.5: Αυτοσυσχετίσεις σφαλμάτων για Συνολικούς Γάμους...91 Πίνακας 5.6: Μερικές Αυτοσυσχετίσεις σφαλμάτων για Συνολικούς Γάμους...92 Πίνακας 5.7: Αυτοσυσχετίσεις σφαλμάτων για Γάμους σε Αστικές περιοχές...95 Πίνακας 5.8: Μερικές Αυτοσυσχετίσεις σφαλμάτων για Γάμους σε Αστικές Περιοχές.96 Πίνακας 5.9: Αυτοσυσχετίσεις σφαλμάτων για Γάμους σε Ημιαστικές Περιοχές...99 Πίνακας 5.10: Μερικές Αυτοσυσχετίσεις σφαλμάτων για Γάμους σε Ημιαστικές Περιοχές Πίνακας 5.11: Αυτοσυσχετίσεις σφαλμάτων για Γάμους σε Αγροτικές Περιοχές Πίνακας 5.12: Μερικές Αυτοσυσχετίσεις σφαλμάτων για Γάμους σε Αγροτικές Περιοχές IV

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφημα 1.1: Ετήσιοι γάμοι στην Ελλάδα για τα έτη 1980 ως Γράφημα 1.2: Γάμοι στην Ελλάδα από το 1980 ως το 2000: Ιανουάριος του δίσεκτου έτους...12 Γράφημα 1.3: Γάμοι στην Ελλάδα από το 1980 ως το 2000: Δεκέμβριος πριν από το δίσεκτο έτου...13 Γράφημα 1.4: Δείκτες εποχικότητας των συνολικών γάμων στην Ελλάδα...14 Γράφημα 4.1: Δείκτες Εποχικότητας για το Σύνολο των Γάμων...43 Γράφημα 4.2: Δείκτες Εποχικότητας για Γάμους σε Αστικές Περιοχές...43 Γράφημα 4.3: Δείκτες Εποχικότητας για Γάμους σε Ημιαστικέ Περιοχές...44 Γράφημα 4.4: Δείκτες Εποχικότητας για Γάμους σε Αγροτικές Περιοχές...44 Γράφημα 4.5: Τάση για το Σύνολο των Γάμων Γράφημα 4.6: Τάση για τους Γάμους σε Αστικές Περιοχές...46 Γράφημα 4.7: Τάση για τους Γάμους σε Ημιαστικές Περιοχές Γράφημα 4.8: Τάση για τους Γάμους σε Αγροτικές Περιοχές Γράφημα 4.9: Εξέταση της κυκλικότητας των Συνολικών Γάμων...49 Γράφημα 4.10: Εξέταση της κυκλικότητας των Γάμων σε Αστικές Περιοχές...49 Γράφημα 4.11: Εξέταση της κυκλικότητας των Γάμων σε Ημιαστικές Περιοχές...50 Γράφημα 4.12: Εξέταση της κυκλικότητας των Γάμων σε Αγροτικές Περιοχές.50 Γράφημα 4.13: Μέσος Αριθμός Γάμων ανά έτος Γράφημα 4.14: Μέσος Αριθμός Γάμων ανά έτος σε Αστικές Περιοχές Γράφημα 4.15: Μέσος Αριθμός Γάμων ανά έτος σε Ημιαστικές Περιοχές...55 Γράφημα 4.16: Μέσος Αριθμός Γάμων ανά έτος σε Αγροτικές Περιοχές...57 Γράφημα 4.17 Αρχικές τιμές, Τάση και Προβλέψεις για τους Συνολικούς Γάμους 61 Γράφημα 4.18 Αρχικές τιμές, Τάση και Προβλέψεις για Γάμους σε Αστικές Περιοχές...65 V

10 Γράφημα 4.19 Αρχικές τιμές, Τάση και Προβλέψεις για Γάμους σε Ημιαστικές Περιοχές...70 Γράφημα 4.20 Αρχικές τιμές, Τάση και Προβλέψεις για Γάμους σε Αγροτικές Περιοχές...74 Γράφημα 5.1: ACF για το Σύνολο των Γάμων Γράφημα 5.2: PACF για το Σύνολο των Γάμων Γράφημα 5.3: ACF για τους Γάμους σε Αστικές Περιοχές Γράφημα 5.4: ΡACF για τους Γάμους σε Αστικές Περιοχές Γράφημα 5.5: ACF με 1 ες διαφορές για το Σύνολο των Γάμων Γράφημα 5.6: ΡACF με 1 ες διαφορές για το Σύνολο των Γάμων Γράφημα 5.7: ACF με 1 ες διαφορές για Γάμους σε Αστικές Περιοχές Γράφημα 5.8: ΡACF με 1 ες διαφορές για Γάμους σε Αστικές Περιοχές Γράφημα 5.9: ACF με 1 ες διαφορές για Γάμους σε Ημιαστικές Περιοχές...82 Γράφημα 5.10: ΡACF με 1 ες διαφορές για Γάμους σε Ημιαστικές Περιοχές..82 Γράφημα 5.11: ACF με 1 ες διαφορές για Γάμους σε Αγροτικές Περιοχές...83 Γράφημα 5.12: ΡACF με 1 ες διαφορές για Γάμους σε Αγροτικές Περιοχές...84 Γράφημα 5.13: ACF των καταλοίπων για το Σύνολο των Γάμων Γράφημα 5.14: PACF των καταλοίπων για το Σύνολο των Γάμων Γράφημα 5.15: ACF των καταλοίπων για τις Αστικές Περιοχές Γράφημα 5.16: ΡACF των καταλοίπων για τις Αστικές Περιοχές Γράφημα 5.17: ACF των καταλοίπων για τις Ημιαστικές Περιοχές...97 Γράφημα 5.18: ΡACF των καταλοίπων για τις Ημιαστικές Περιοχές...98 Γράφημα 5.19: ACF των καταλοίπων για τις Αγροτικές Περιοχές Γράφημα 5.20: ΡACF των καταλοίπων για τις Αγροτικές Περιοχές Γράφημα 5.21: Αρχικές τιμές και Προβλέψεις για τους Συνολικούς Γάμους.109 Γράφημα 5.22: Αρχικές τιμές και Προβλέψεις για τους Γάμους σε Αστικές Περιοχές VI

11 Γράφημα 5.23: Αρχικές τιμές και Προβλέψεις για Γάμους σε Hμιαστικές Περιοχές Γράφημα 5.24: Αρχικές τιμές και Προβλέψεις για Γάμους σε Αγροτικές Περιοχές.121 VII

12 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονη αλλαγή στην νοοτροπία και τις συνήθειες των Ελλήνων καθώς και σαφή τάση για εξομοίωσή της με αυτή των λαών της υπόλοιπης Ευρώπης. Εντούτοις θεσμοί στη χώρα μας, όπως αυτός της οικογένειας, παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί. Αναμφίβολα λοιπόν, η ανάλυση της γαμηλιότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο και πολλαπλό ενδιαφέρον, αν λάβουμε υπόψη ότι ο γάμος αποτελεί ιστορικά καταξιωμένο θεσμό, βάση για τον σχηματισμό της οικογένειας και κατ επέκταση αφετηρία για την ενεργοποίηση της αναπαραγωγικής δραστηριοποίηση των ατόμων. Από δημογραφική άποψη, ο γάμος θεωρείται επιλέξιμο και δυνητικά επαναλαμβανόμενο γεγονός, σε αντίθεση με το θάνατο που είναι αναπόφευκτο και μη επαναλαμβανόμενο. Εξάλλου, επειδή η πραγματοποίησή του εξαρτάται και προσδιορίζεται από την απόφαση δύο ατόμων, είναι φανερό ότι η ερευνητική προσέγγιση της γαμηλιότητας αναγκαστικά προσφεύγει στη χρησιμοποίηση σχετικά πολύπλοκων τεχνικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα και συνδυαστικά οι προθέσεις και τα χαρακτηριστικά των νεονύμφων, στο πλαίσιο των μηχανισμών επικοινωνίας που οδηγούν στη σύναψη του γάμου. 1.2 Ορισμοί και πηγές δεδομένων Στη χώρα μας ισχύει ο θεσμός της μονογαμίας. Ο Αστικός Κώδικας δεν δίνει ορισμό του γάμου και αυτό γιατί έχει γίνει αποδεκτός ο ορισμός του Ρωμαίου νομοδιδάσκαλου Μοδεστίνου, τον οποίο και η εκκλησία θεώρησε ως τον καλύτερα αποδίδοντα ορισμό. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό «γάμος εστίν ανδρός και γυναικός συνάφεια και συγκλήρωσις του βίου παντός, θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου - 1 -

13 κοινωνία». Συνεπώς ο γάμος είναι σύμβαση στην οποία όμως δεσπόζει το ηθικό στοιχείο, δηλαδή η «συγκλήρωση» του βίου (Βαβούσκος 1977). Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, γάμος είναι η αναγνωριζόμενη από το δίκαιο ένωση ανδρός και γυναικός. Το έγκυρο του γάμου στην Ελλάδα εξασφαλίζεται, για μεν το θρησκευτικό γάμο, με ιερολογία αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες του δόγματος ή θρησκεύματος των ερχομένων σε γάμο, για δε τον πολιτικό γάμο με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 1250/1982 Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το Δημογραφικό Λεξικό του ΟΗΕ, η γαμηλιότητα ως φαινόμενο ασχολείται με τη συχνότητα των γάμων και των διαζυγίων και με τα χαρακτηριστικά των ατόμων τα οποία εμπλέκονται στη δημιουργία ή τη λύση του δεσμού του γάμου. Ο γάμος αναφέρεται στη νόμιμη ένωση μεταξύ δύο ατόμων αντιθέτου φύλου η οποία συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις που καθορίζονται από το νόμο. Η εγκυρότητα της ένωσης πιστοποιείται κατά περίπτωση με το πιστοποιητικό τέλεσης θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου, το οποίο παρέχεται στο ζεύγος των νεονύμφων σύμφωνα με τους κανόνες της εκκλησίας και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Μικτοί γάμοι είναι οι γάμοι που συνάπτονται μεταξύ ατόμων διαφορετικής εθνικότητας, θρησκείας, γλώσσας, φυλής κ.τ.λ., ενώ ενδογαμία υφίσταται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες και οι δύο οι σύζυγοι ανήκουν στην ίδια ομάδα (π.χ. εθνικότητα, θρησκεία, γεωγραφική περιοχή). Ο όρος ομογαμία αναφέρεται στους γάμους μεταξύ ατόμων που διαθέτουν κοινά κοινωνικά, φυσικά ή πνευματικά χαρακτηριστικά. Η αντίθετη περίπτωση είναι γνωστή ως ετερογαμία. Σε ορισμένες χώρες (κυρίως της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής) η ένωση εκ συγκαταθέσεως αποτελεί ένα κοινωνικά αναγνωρισμένο δεσμό, ανάλογο με τη συμβίωση που απαντάται στη Δυτική Ευρώπη, με δικαιώματα και υποχρεώσεις που προσδιορίζονται από τη νομοθεσία. Ο γάμος συνεπάγεται αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης του ατόμου. Από δημογραφικής πλευράς ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάκριση μεταξύ πρώτου γάμου και επόμενου γάμου. Η πρωτο-γαμηλιότητα αναφέρεται γενικά στους γάμους των αγάμων. Οι γάμοι ανώτερης σειράς, δηλαδή οι γάμοι οι οποίοι συνάπτονται μεταξύ ατόμων που κατά το παρελθόν έχουν ήδη πραγματοποιήσει ένα γάμο που έχει νομίμως λυθεί, αφορούν τη γαμηλιότητα χήρων ή διαζευγμένων. Επειδή η σειρά του γάμου είναι δυνατόν να διαφέρει μεταξύ των δύο συζύγων, ο όρος «πρώτος γάμος» δεν είναι πάντα - 2 -

14 σαφής, εκτός αν διευκρινίζεται σε ποιόν από τους δύο συζύγους αναφέρεται. Μερικοί ερευνητές περιορίζουν τον όρο πρωτο-γαμηλιότητα στους γάμους που συνάπτονται μεταξύ αγάμων ανδρών και αγάμων γυναικών. Η λύση του γάμου είναι δυνατόν να επέλθει είτε λόγω θανάτου ενός εκ των δύο συζύγων, είτε κατόπιν ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται από το νόμο και η οποία στηρίζεται στο δικαίωμα αγωγής διαζυγίου που μπορούν να ασκήσουν οι σύζυγοι. Στην πρώτη περίπτωση ο επιζών σύζυγος ή επιζώσα σύζυγος τελεί σε κατάσταση χηρείας. Στη δεύτερη περίπτωση, ο γάμος λύεται με το διαζύγιο, δηλαδή την οριστική νόμιμη διάλυση του γάμου που προκαλεί τον χωρισμό των συζύγων με δικαστική πράξη. Και στις δύο περιπτώσεις, τα εν χηρεία ή τα διαζευγμένα άτομα έχουν το δικαίωμα να συνάψουν έναν επόμενο γάμο. Περιπτώσεις γάμων κατά τους οποίους οι σύζυγοι δεν συμβιούν πλην όμως δεν είναι νομίμως λελυμένοι καλούνται διερρηγμένοι γάμοι. Ο όρος ακύρωση γάμου αναφέρεται στη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται έγκυρος γάμος παρά το γεγονός ότι έλαβε χώρα η προβλεπόμενη γαμήλια τελετή. Υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ ακύρωσης γάμου και διαζυγίου. Η απόφαση ακυρότητας του γάμου βασίζεται σε κάποια συνθήκη που προϋπήρχε του γάμου που παρατύπως πραγματοποιήθηκε, ενώ απόφαση έκδοσης διαζυγίου στηρίζεται σε κάποια συνθήκη που προέκυψε κατά τη διάρκεια του συναφθέντος γάμου. Στις περισσότερες χώρες στοιχεία γάμων και διαζυγίων συλλέγονται μέσω του συστήματος των ληξιαρχικών καταγραφών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογο στατιστικό υλικό αντλείται από τα μητρώα πληθυσμού (σε χώρες που λειτουργούν) και ειδικές δειγματοληπτικές έρευνες. Επιπλέον, στοιχεία σχετικά με την κατανομή του πληθυσμού κατά οικογενειακή κατάσταση λαμβάνονται μέσω των απογραφών πληθυσμού. Το στατιστικό γραφείο του ΟΗΕ έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες και συστάσεις που αφορούν τους ορισμούς, τον τρόπο συλλογής και την παρουσίαση των δεδομένων γαμηλιότητας ώστε να εξασφαλίζεται συγκρισιμότητα των στοιχείων σε διεθνές επίπεδο. Δεν υπάρχει κοινή πρακτική αναφορικά με τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν τις συμβιώσεις και τις ακυρώσεις γάμων. Στην Ελλάδα, οι ληξιαρχικές καταγραφές των γάμων δημοσιεύονται αναλυτικά στην ετήσια έκδοση της ΕΣΥΕ Φυσική Κίνησις του Πληθυσμού της Ελλάδος και τα - 3 -

15 στατιστικά στοιχεία των διαζυγίων σε ειδικό δημοσίευμα με τίτλο Στατιστική της Δικαιοσύνης. Συνοπτικά στοιχεία των γάμων και των διαζυγίων δημοσιεύονται στην περιοδική έκδοση της ΕΣΥΕ Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος. 1.3 Χρονολογικοί δείκτες Τις περισσότερες φορές το φαινόμενο της γαμηλιότητας διερευνάται κατά τη διάρκεια μιας σύντομης χρονικής περιόδου. Ειδικότερα, η συνήθης πρακτική επιλέγει ως χρονική περίοδο αναφοράς το ημερολογιακό έτος, στη διάρκεια του οποίου υπολογίζεται ένα ευρύ φάσμα συνθετικών και αναλυτικών δεικτών, προκειμένου να σκιαγραφηθεί το τρέχον πρότυπο της γαμηλιότητας στο συνολικό πληθυσμό (γενική γαμηλιότητα) και σε επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες (γαμηλιότητα αγάμων, χήρων και διαζευγμένων). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της γαμηλιότητας των αγάμων (πρωτογαμηλιότητα), λόγω της ποσοτικής υπεροχής των πρώτων γάμων στο σύνολο των γάμων αλλά και εξαιτίας της αποκλειστικής σύμπραξης των γάμων της κατηγορίας αυτής στην κατασκευή των γενεαλογικών και χρονολογικών πινάκων γαμηλιότητας Γενική γαμηλιότητα Για την εκτίμηση του επιπέδου και των ειδικών χαρακτηριστικών της γενικής γαμηλιότητας επιλέγουμε τους ακόλουθους δείκτες ετήσιας αναφοράς: (α) Αδρός Δείκτης Γάμων. Είναι ο λόγος των γάμων ενός ημερολογιακού έτους (Μ) προς το συνολικό πληθυσμό στο μέσο του έτους αυτού (Ρ), επί 1000: M CMR = 1000 P Συνεπώς, ο αδρός δείκτης γάμων (CMR ) εκφράζει τον αριθμό των γάμων σε πληθυσμό 1000 ατόμων σε ετήσια βάση. Ο αδρός δείκτης γαμηλιότητας είναι δυνατόν να υπολογιστεί και σε μηνιαία βάση. Για ένα συγκεκριμένο μήνα (m), ο αδρός μηνιαίος δείκτης γαμηλιότητας - 4 -

16 ( CMR m ) υπολογίζεται ως ο λόγος των γάμων που πραγματοποιήθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ( M m) προς το συνολικό πληθυσμό στο μέσο του μήνα αυτού ( P m) επί ένα συντελεστή αναγωγής που εκφράζει τη χρονική σχέση των ημερών του έτους προς τον αριθμό ημερών του υπόψη μήνα k ) επί 1000: ( m CMR M = m m Pm m k Ο παρονομαστής ( P m) του δείκτη αυτού εκτιμάται με παρεμβολή, αν είναι γνωστό το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού στην αρχή και στο τέλος του έτους αναφοράς, ή αντικαθίσταται απλά από το συνολικό πληθυσμό στο μέσο του υπόψη έτους, τακτική που ακολουθείται συνήθως στην πράξη. Η μελέτη των μηνιαίων δεικτών γαμηλιότητας χρησιμεύει στην ανάλυση των εποχικών κυμάνσεων που πολλές φορές παρουσιάζουν τα δημογραφικά φαινόμενα. (β) Γενικός Δείκτης Γαμηλιότητας. Είναι ο λόγος των γάμων ενός ημερολογιακού έτους (Μ) προς τον πληθυσμό 15 ετών και άνω στο μέσο του έτους αυτού ( P 15+ ), επί 1000: M GMR = P Συνεπώς, ο γενικός δείκτης γαμηλιότητας (GMR) δίνει τον αριθμό των γάμων σε πληθυσμό 1000 ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω σε ετήσια βάση. (γ) Ειδικοί κατά Ηλικία Δείκτες Γαμηλιότητας. Για κάθε φύλο χωριστά, υπολογίζεται κατά ηλικία (x) ένας ειδικός δείκτης γαμηλιότητας ως λόγος των γάμων των ατόμων της υπόψη ηλικίας ( M ) που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους προς τον πληθυσμό των 1000: x ατόμων της ίδιας ηλικίας ( P x) στο μέσο του έτους αυτού, επί M = P µ x x x

17 Αν τα ληξιαρχικά και πληθυσμιακά στοιχεία δίνονται σε ομάδες ηλικιών ( x, x+ n) ο δείκτης γράφεται: n µ x = n M P n x x 1000 Συνεπώς, οι δείκτες αυτοί ( µ x, nµ x) δίνουν την αναλογία των γάμων σε πληθυσμό 1000 ατόμων ηλικίας x ετών ή ηλικίας xέως x+ nετών σε ετήσια βάση. (ε) Δείκτης Ολικής Γαμηλιότητας. Εκφράζει τον αριθμό των γάμων που αναμένεται να συνάψει μια πλασματική γενεά 1000 ατόμων (ανδρών ή γυναικών) στη διάρκεια της ζωής της, αν ακολουθήσει το πρότυπο γαμηλιότητας ενός ημερολογιακού έτους (που αποτυπώνεται στη σειρά των ειδικών κατά ηλικία δεικτών γαμηλιότητας) και αν αγνοηθεί η επίδραση της θνησιμότητας. Οι υπολογισμοί διεξάγονται για κάθε φύλο χωριστά. Εάν τα στοιχεία παρέχονται σε ακέραια έτη ηλικιών, ο δείκτης ολικής γαμηλιότητας (TMR) υπολογίζεται ως άθροισμα των ειδικών κατά ηλικία δεικτών γαμηλιότητας: TMR µ = x ενώ αν δίνονται σε πενταετείς ομάδες ο δείκτης λαμβάνει τη μορφή: TMR = 5 µ x Από τους δείκτες που προτείνονται παραπάνω προφανώς απλούστεροι και ευρύτερα κατανοητοί είναι ο αδρός δείκτης γάμων (CMR) και ο γενικός δείκτης γαμηλιότητας (GMR), που εκφράζουν ο πρώτος τον αριθμό των γάμων σε πληθυσμό 1000 ατόμων και ο δεύτερος τον αριθμό των γάμων σε πληθυσμό 1000 ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω (δηλαδή στο νυμφεύσιμο πληθυσμό). Εντούτοις, ακριβέστεροι και αντιπροσωπευτικότεροι μεταξύ των αναλυτικών δεικτών είναι οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γαμηλιότητας ( nµ x) και μεταξύ των συνθετικών δεικτών ο δείκτης ολικής γαμηλιότητας (TMR). Πράγματι, ο τελευταίος δείκτης δίνει τιμές που δεν εξαρτώνται και 5 δεν επηρεάζονται από τη σύνθεση του πληθυσμού κατά ηλικία, και συνεπώς αποτελεί κατάλληλο μέτρο διερεύνησης των διαχρονικών και γεωγραφικών διαφοροποιήσεων του - 6 -

18 φαινομένου. Εξυπακούεται ότι ο δείκτης TMR είναι ιδιαίτερα απαιτητικός σε στατιστική πληροφόρηση, αφού για την εκτίμησή του προϋποτίθεται η ύπαρξη αναλυτικών και αξιόπιστων πληθυσμιακών και ληξιαρχικών στοιχείων. 1.4 Η εξελικτική πορεία της γαμηλιότητας στην Ευρώπη Kατά τις αρχές του εικοστού αιώνα, το ποσοστό του πληθυσμού των περισσότερων χωρών της Δυτικής Ευρώπης που παρέμενε άγαμο ήταν, συγκριτικά με σήμερα, υψηλότερο. Επιπλέον, η μέση ηλικία γάμου ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μέση ηλικία της μεταπολεμικής περιόδου. Κατά τη δεκαετία του 1930, στην Ευρώπη, η συμπεριφορά απέναντι στον γάμο αλλάζει. Υπάρχει θεαματική αύξηση των γάμων και μάλιστα οι γάμοι αυτοί τελούνται από άτομα που βρίσκονται σε αρκετά νεαρή ηλικία. Πρόκειται για την επονομαζόμενη "χρυσή εποχή του γάμου", η οποία διάρκεσε τριάντα περίπου χρόνια. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πρότυπου η γυναίκα εργάζεται σπάνια, εκτός αν πρόκειται για την απασχόλησή της στην οικογενειακή εκμετάλλευση. Κύριά της ασχολία είναι η φροντίδα των παιδιών και το νοικοκυριό. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στις συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν, αφ ενός, στην πτώση στην ένταση της γαμηλιότητας και, αφ ετέρου, στη διάσταση μεταξύ γονιμότητας και γαμηλιότητας. Μεταξύ αυτών των αλλαγών οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες: α) Η αύξηση στον αριθμό των διαζυγίων, στοιχείο που καθορίζει την μετέπειτα εξέλιξη του θεσμού του γάμου. β) Η συστηματική χρήση του χημικού τρόπου αντισύλληψης, η οποία έγινε συστηματικότερη ήδη πριν το 1950, οπότε και η ισχύς της αντίληψης, σύμφωνα με την οποία ο γάμος καταλήγει σχεδόν υποχρεωτικά στην τεκνοποίηση, εξασθενεί. γ) Επέκταση του φαινομένου της ελεύθερης συμβίωσης, οπότε έχουμε ουσιαστικά έγγαμη ζωή, χωρίς επισημοποίησή της από την τέλεση του γάμου. Επιπλέον, η μεταβολή αυτή επηρέασε τον αριθμό των παιδιών εντός και εκτός γάμου

19 Παράλληλα, το δυτικό πρότυπο συζυγικού βίου τίθεται υπό αμφισβήτηση και ο γάμος υπαναχωρεί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την αφετηρία μίας μετεξέλιξης της συμπεριφοράς σχετικά με τον γάμο. Η ομοιογένεια και η γενίκευση των εξελίξεων αποκλείουν ερμηνείες συγκυριακού χαρακτήρα και το ερώτημα που τίθεται αφορά στην έκβαση αυτής της εξέλιξης. Ομως οι απόψεις αποκλίνουν. Σύμφωνα με κάποιες ερμηνείες, ο συνδυασμός της εξασθένησης των οικογενειακών δεσμών, της άμβλυνσης των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων, της σεξουαλικής απελευθέρωσης, οδηγούν σημαντική μερίδα νέων να αρνούνται τον γάμο. Επιδεικνύεται προτίμηση σε ιδιωτικές ρυθμίσεις, λιγότερο εξαναγκαστικές, όπου η ζωή του ζευγαριού και η τεκνοποίηση εκτυλίσσονται ανεξάρτητα από την όποια θεσμική κατοχύρωση. Σύμφωνα με άλλες ερμηνείες, η πτώση της γαμηλιότητας είναι προσωρινή. Πρόκειται ουσιαστικά για μεταβολή της μέσης ηλικίας γάμου, η οποία είναι συνδεδεμένη με την παράταση της περιόδου σπουδών και με την επέκταση του φαινομένου της προγαμιαίας συμβίωσης των νέων. Αυτή η νέα φάση στον κύκλο ζωής καθυστερεί ουσιαστικά τον γάμο, οπότε η πτώση της γαμηλιότητας έχει μεταβατικό χαρακτήρα. 1.5 Προσδιοριστικοί παράγοντες της γαμηλιότητας στην Ελλάδα Για τον προσδιορισμό των παραγόντων της γαμηλιότητας είναι αναγκαία η συνάρτηση του θεσμού του γάμου με τον θεσμό της οικογένειας. Ο γάμος, ως αρχικό φαινόμενο, επηρεάζεται από τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που καθορίζουν τις συνθήκες δημιουργίας και επιβίωσης της οικογένειας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η έλλειψη επαρκών ερευνητικών δεδομένων δεν επιτρέπει να αναλύσουμε σε βάθος το σύνολο των παραγόντων οι οποίοι επηρέασαν και επηρεάζουν την εξέλιξη των γάμων. Επιπλέον, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι μεταβολές σε επίπεδο γαμηλιότητας και οικογένειας είναι πρόσφατες και μικρότερης συγκριτικά έντασης. Μπορούν, ωστόσο, να επισημανθούν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι, κατά την πρόσφατη περίοδο, επέδρασαν στην εξέλιξη των γάμων: - 8 -

20 α) κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες: όπως έχει καταδειχθεί από τη μελέτη των γάμων σε άλλες χώρες, η διακύμανση της γαμηλιότητας έχει σχέση με τις οικονομικές κρίσεις τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές, καθώς και με τους πολέμους. β) η ύπαρξη τυπικών συμπεριφορών είναι συνυφασμένη με τα πολιτισμικά πρότυπα που κυριαρχούν σε κάθε γεωγραφική περιοχή και σε σημαντικό βαθμό προσδιορίζουν τη διαφοροποίηση της ηλικίας γάμου, τις διαφορές έντασης του φαινομένου. γ) οι διαφορές που σχετίζονται με μεταβλητές όπως κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες, μορφωτικό επίπεδο, εισόδημα επηρεάζουν την ηλικία γάμου, καθώς και τα κριτήρια επιλογής του/της συζύγου. Μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων οι οποίοι επέδρασαν στην εξέλιξη του πληθυσμού της χώρας, υπογραμμίζεται ο ρόλος της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Η εξωτερική μεταναστευτική κίνηση επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τη δομή του πληθυσμού κατά ηλικία, επιταχύνοντας τη διαδικασία της γήρανσης. Η εσωτερική μετανάστευση προκάλεσε, επίσης, σοβαρή διατάραξη στην ηλικιακή κατανομή πληθυσμού, τόσο στις περιοχές καταγωγής των μεταναστών (αγροτικές), όσο και στις περιοχές μετεγκατάστασής τους (αστικές). Στην Ελλάδα, οι παραδόσεις που σχετίζονται με τον γάμο παραμένουν ισχυρές. Οι πολιτισμικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του φαινομένου, διότι προδιαγράφουν τους ρυθμιστικούς κανόνες που αφορούν στην τέλεση του γάμου, την ηλικία γάμου, την επιλογή του συζύγου. Ομως, η λειτουργία των μηχανισμών που επιδρούν στον γάμο καθώς και η κοινωνική θέση των μη έγγαμων δεν είναι επαρκώς γνωστές. Οπως έχει καταδειχθεί από τις ανθρωπολογικές έρευνες, η διαφύλαξη της περιουσίας, η επιβίωση της οικογένειας, η τιμή και το γόητρό της συνιστούν αξίες, οι οποίες καθορίζουν τη γαμήλια συμπεριφορά. Η ισχύς αυτών των αξιών αμβλύνεται, λόγω της εξασθένησης του κοινωνικού ελέγχου, κυρίως στον αστικό χώρο και παρατηρείται απόκλιση των συμπεριφορών από τους ρυθμιστικούς κανόνες. Οι ως σήμερα κυρίαρχες αρχές ανατρέπονται υπέρ της ευτυχίας του ατόμου και του ζευγαριού. Η ηλικίας στην οποία παντρεύονται οι νέοι επηρεάζεται άμεσα από οικονομικούς παράγοντες. Σήμερα, το νεαρό ζευγάρι πρέπει, κατ' αρχήν, να εξασφαλίσει τα μέσα - 9 -

21 διαβίωσής του, να λύσει το ζήτημα της στέγης, της επαγγελματικής αποκατάστασης. Κατά συνέπεια, ο χρονικός προσδιορισμός του γάμου εξαρτάται από την οικονομική αυτάρκεια του ζευγαριού. Παλαιότερα, το νέο ζευγάρι είχε τη δυνατότητα να ενσωματωθεί στην οικογενειακή εκμετάλλευση, οπότε ο γάμος μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε συνάρτηση με την ηλικιακή ωριμότητα. Σήμερα, οι οικονομικοί παράγοντες υπεισέρχονται καθοριστικά στη διαδικασία απόφασης του γάμου. Οι δυσκολίες επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων συνιστούν ένα διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα, λόγω της οικονομικής κρίσης.ομως, η συσχέτιση των οικονομικών παραγόντων και της διαδικασίας απόφασης ενός γάμου απαιτεί αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα. Επίσης, δεδομένης της απουσίας κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής, το ζήτημα της κατοικίας κατατάσσεται μεταξύ των παραγόντων οι οποίοι καθυστερούν τον γάμο. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που εμφανίζεται έντονα οξύ στα αστικά κέντρα. Η προίκα εξακολουθεί να διατηρεί ρυθμιστικό ρόλο στη διαδικασία διακανονισμού του γάμου. Παρά τη νομική κατάργηση του θεσμού της προίκας, με βάση τον νόμο του 1982, ο οποίος αναδιαμόρφωσε το Οικογενειακό Δίκαιο, η προίκα διατηρεί την πραγματική της ισχύ: Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η εξαγορά της νύφης, που είναι το αντίθετο της προίκας, ισχύει, σε περιορισμένο βαθμό, στη Βόρειο, κυρίως, Ελλάδα Η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία άσκησε σημαντική επιρροή στην εξέλιξη της ελληνικής οικογένειας. Στις αγροτικές μάλιστα περιοχές, η εξουσία της είναι προφανέστερη. Εξασκώντας κοινωνικό έλεγχο, επηρεάζει τις αρχές που επιδρούν στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Σύμφωνα με τις θρησκευτικές διδαχές, στόχος του γάμου είναι η αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους και η αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των μελών της οικογένειας. Όμως, οι θρησκευτικές αρχές φαίνεται ότι παραμένουν βαθιά ριζωμένες, όχι μόνον στις λαϊκές αντιλήψεις, αλλά και στις πρακτικές των ατόμων. Στην Ελλάδα, μέχρι το 1982, ο θρησκευτικός γάμος ήταν ο μόνος νόμιμος. Ακόμη και μετά τη θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου, οι γάμοι εξακολουθούν να είναι στην πλειονότητά τους θρησκευτικοί: Οι πολιτικοί γάμοι δεν ξεπερνούν το 6% του συνόλου των γάμων ετησίως. 1.6 Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου στην Ελλάδα

22 Ο γάμος στην Ελλάδα, ως κοινωνικός και θρησκευτικός θεσμός, επηρεάζεται έντονα από τις θρησκευτικές παραδόσεις. Άμεση συνέπεια αυτών των παραδόσεων είναι η εμφάνιση ορισμένων ιδιαιτεροτήτων και ιδιομορφιών στο φαινόμενο της γαμηλιότητας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τα φαινόμενα της εποχικότητας και της περιοδικότητας. Το φαινόμενο της περιοδικότητας παρατηρείται ανά τέσσερα έτη και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των δίσεκτων ετών. Η επίδραση της ορθόδοξης θρησκείας, των παραδόσεων και ορισμένων προκαταλήψεων που συνδέονται με την τέλεση γάμου εντός των δίσεκτων ετών παραμένη έντονη στην ελληνική κοινωνία και αποτελεί μια ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα, όπως αναφέρει ο Β. Κοτζαμάνη (1997) ότι έχει επισημανθεί από τους P. Festy (1983), R. Majakow (1982), J. P. Sardon B. Kotzamanis (1998). Κατά τα δίσεκτα έτη λοιπόν, παρατηρείται μια μεγάλη πτώση του δείκτη των γάμων. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο ακόλουθο διάγραμμα, όπου απεικονίζονται οι ετήσιοι γάμοι για τα έτη 1980 ως ΓΑΜΟΙ ΕΤΟΣ Γράφημα 1.1 Ετήσιοι γάμοι στην Ελλάδα για τα έτη 1980 ως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY) Στην ξένη δηµογραφική βιβλιογραφία ο όρος feriliy αναφέρεται στην έκταση και την ένταση των γεννήσεων ζώντων σε ένα πληθυσµό. Αφορά λοιπόν το µέρος εκείνο της δηµογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας

2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας 2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας 2.1 Πτυχές των δημογραφικών εξελίξεων στη μεταπολεμική Ελλάδα με έμφαση στη γονιμότητα και τη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis

Η μεταβλητή χρόνος στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η αναφορά στο χρόνο Αναφερόμενοι στο χρόνο, θα πρέπει κατ αρχάς να τονίσουμε ότι αυτός μπορεί να είναι είτε το ημερολογιακό έτος, είτε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis) Δρ Ιωάννης Δημόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας Τι είναι η χρονολογική σειρά Χρονολογική σειρά ή Χρονοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ: 1961-2001.

Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ: 1961-2001. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο

Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο Βασιλική Στεφάνου, Προϊσταµένη /νσης Πληθυσµού, Ε.Σ.Υ.Ε. Χαρά Ζήκου, Προϊσταµένη Τµήµατος Φυσικής Κίνησης Πληθυσµού, /νση Πληθυσµού, Ε.Σ.Υ.Ε. Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940)

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940) Εκδόσεις Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (αρχεία σε ψηφιακή μορφή) που διατίθενται οργανωμένα στον δικτυακό τόπο e demography (http://www.e demography.gr ) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) Γλώσσα που αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων Μελέτες ασθενών-μαρτύρων Η πρώτη ΜΑΜ δημοσιεύθηκε το 1920 και αφορούσε τη σχέση καπνιστικής συνήθειας και επιθηλιώματος των χειλιών (μορφή καρκίνου του δέρματος) Το 1950, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες 4 μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ)

ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ Γλώσσα ελληνική και αγγλική γαλλική * Εξαντληµένο Γλώσσα που αποδίδεται το δηµοσίευµα - Γλώσσα που δε χρησιµοποιήθηκε το δηµοσίευµα ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (POPULATION PROJECTIONS)

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (POPULATION PROJECTIONS) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (OULATION ROJECTIONS) Η κύρια πηγή στατιστικών δεδοµένων που αφορούν το µέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσµού είναι η απογραφή. Η απογραφή πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Γεννητικότητα-γονιμότητα

Γεννητικότητα-γονιμότητα Γεννητικότητα-γονιμότητα Α. Ορισμοί Γεννητικότητα: Ο όρος παραπέμπει συνήθως στη συχνότητα των γεννήσεων σε έναν πληθυσμό, δηλαδή στο αδρό ποσοστό της γεννητικότητας. Γονιμότητα: Ο όρος έχει διπλή έννοια:

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η δημογραφική διάσταση της ενεργούς γήρανσης. Χρήστος Μπάγκαβος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η δημογραφική διάσταση της ενεργούς γήρανσης. Χρήστος Μπάγκαβος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Η δημογραφική διάσταση της ενεργούς γήρανσης Χρήστος Μπάγκαβος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Δύο μέρη 1. Δημογραφικές μεταβολές και πληθυσμός σε ηλικία εργασίας στην Ελλάδα (1970-2013), με έμφαση στα άτομα ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Φ.131360/12476/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 / 11 / 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2012) Υλική στέρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Π.2.1.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009 (Πίνακας 3). σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 (Πίνακας 4). 1ο- 10. 4ο- 09.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009 (Πίνακας 3). σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 (Πίνακας 4). 1ο- 10. 4ο- 09. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιανουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 4 ο τρίμηνο 2011 Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με έτος αναφοράς 2009=100,0 του μηνός Φεβρουαρίου 2014, έχει ως εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με έτος αναφοράς 2009=100,0 του μηνός Φεβρουαρίου 2014, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2014 Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με έτος αναφοράς 2009=100,0 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν, 21/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΒΥΡΩΝ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ

ΛΕΞΙΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΒΥΡΩΝ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΕΞΙΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΒΥΡΩΝ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ 1 1 Αγαμία Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα άτομα τα οποία είναι μεν σε ηλικία γάμου αλλά δεν έχουν ποτέ παντρευτεί. 2 Άγαμος Το άτομο, το οποίο δεν έχει συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Αθήνα, 10-11 Νοεμβρίου 2011 ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 4,1% τον Απρίλιο 2010, σε σύγκριση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Οι τεχνικές δειγματοληψίας είναι ένα σύνολο μεθόδων που επιτρέπει να μειώσουμε το μέγεθος των δεδομένων που

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονομασία: Ειδική έρευνα για το Συνδυασμό της Οικογενειακής ζωής και της Εργασίας (Ad hoc 2010) ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Το γενεόγραμμα MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Γενεόγραμμα είναι ένα γενεαλογικό δένδρο τουλάχιστον 3 γενεών που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015-2016 Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ Προσοχή!!! Τα πεδία της αίτησης με το σήμα του αστερίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Το ερωτηματολόγιο είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο συνεντευκτή και στον ερωτώμενο και σημαντικό εργαλείο στα προβλήματα έρευνας. Είναι ένα έντυπο το οποίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/ 12/2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009 Δείκτες συνθηκών διαβίωσης Από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα