ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ Α.µεΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ Α.µεΑ."

Transcript

1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ Α.µεΑ. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 Εισαγωγή Η εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό στο οποίο έχουν δικαίωµα πρόσβασης όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από τη νοητική ή τη σωµατική τους κατάσταση. Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και Α.µεΑ. παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα, ώστε να µην µπορούν να α- ντιµετωπισθούν µέσα στην τάξη όπως οι υπόλοιποι µαθητές. Γι αυτό χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια από εκπαιδευτικούς που διαθέτουν ειδικές γνώσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες για τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση τόσο για τα παιδιά µε σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες όσο και για τα παιδιά που παρουσιάζουν διάφορα οργανικά προβλήµατα. Είναι γεγονός ότι µε τον υπολογιστή δηµιουργείται ένα ελκυστικό περιβάλλον, το οποίο ασκεί µια ιδιαίτερη γοητεία σε όλα τα παιδιά. Έτσι λοιπόν µε τη βοήθεια κατάλληλων λογισµικών και ειδικού υποστηρικτικού υλικού οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες µπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στην εργασία αυτή αναφέρονται οι βασικές αρχές θεωριών µάθησης που ενσωµατώνονται σε εκπαιδευτικά λογισµικά, επισηµαίνονται τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές ανάγκες και γίνεται ειδική αναφορά σε εκπαιδευτικά λογισµικά που προορίζονται για µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και Α.µεΑ. και είναι αναρτηµένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας (e-yliko). Περιπτώσεις µαθητών µε ειδικές ανάγκες Περιπτώσεις µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και Α.µεΑ. που µπορούν να βοηθηθούν µε κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισµικά ή ειδικό υποστηρικτικό υλικό είναι παιδιά που παρουσιάζουν: 1. Μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά αυτά έχουν ένα πολύ αργό ρυθµό µάθησης σε σχέση µε τα κανονικά παιδιά χωρίς να έχουν απαραίτητα κάποια εµφανή σωµατική αναπηρία. 2. Τύφλωση ή µερική όραση. 3. Κώφωση ή βαρηκοΐα. 4. Κινητικά προβλήµατα. 5. Αυτισµό. Τα άτοµα αυτά έχουν µια αναπτυξιακή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από µειωµένη ικανότητα επικοινωνίας µε άλλα άτοµα καθώς και από περιορισµένη και στερεότυπη συµπεριφορά. 6. υσλεξία. Τα άτοµα αυτά, λόγω ορισµένων ανατοµικών ιδιαιτεροτήτων του εγκεφάλου, αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και στην κατανόηση κειµένων. Βασικές Θεωρίες Μάθησης και Υπολογιστές 1. Συµπεριφορισµός Σύµφωνα µε τους οπαδούς του συµπεριφορισµού έχουν µεγάλη σηµασία οι αλλαγές που συµβαίνουν στη συµπεριφορά του µαθητή κατά τη διάρκεια της µάθησης, δηλαδή το τι µπο-

2 2 ρεί να κάνει ο µαθητής ως αποτέλεσµα µιας κατάλληλης οργάνωσης του µαθησιακού περιβάλλοντος. Ο σηµαντικότερος µηχανισµός της µάθησης κατά τους συµπεριφοριστές είναι η ενίσχυση της επιθυµητής συµπεριφοράς. Η µάθηση συντελείται µέσω της αµοιβής στην περίπτωση επιτυχούς απάντησης (θετική ενίσχυση), ή µε αποδοκιµασία στην περίπτωση λανθασµένης απάντησης (αρνητική ενίσχυση). Ο Skinner είναι από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του συµπεριφορισµού. Σε αντίθεση µε τον Pavlov, υποστηρίζει ότι η συµπεριφορά δεν πρέπει να αποδίδεται σε κάποιο ανεξάρτητο ερέθισµα, αλλά να θεωρείται ως αποτέλεσµα εσωτερικών επενεργειών του οργανισµού. Η θεωρία του ονοµάστηκε ενεργός ή συντελεστική µάθηση. Βασικός άξονας των απόψεων του Skinner είναι η άποψη ότι αν ορισµένη αντίδραση ακολουθείται από κάποιο θετικό ερέθισµα, η πιθανότητα να επαναληφθεί σε ανάλογες περιπτώσεις η ίδια συµπεριφορά αυξάνεται. Αν, αντίθετα, µια ορισµένη συµπεριφορά δεν συνοδεύεται από κάποια ενίσχυση, τότε παύει σιγά-σιγά να εκδηλώνεται. Για να έχει αποτελέσµατα η ενίσχυση πρέπει να είναι άµεση. Πρέπει επίσης να έχει φροντίσει ο εκπαιδευτής να ερευνήσει ποια είναι κάθε φορά η κατάλληλη ενίσχυση για το κάθε άτοµο (Ράπτης, Ράπτη, 1999). Ο Skinner υπήρξε ο πρόδροµος των µηχανών διδασκαλίας πριν ακόµα αναπτυχθούν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα µε τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πίστευε ότι οι µηχανές αυτές θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν περιβάλλοντα ευνοϊκά για τη µάθηση που θα ανέτρεπαν τα µειονεκτήµατα του σχολικού συστήµατος, εφόσον θα ασχολούνταν µε τις απαντήσεις των µαθητών και θα ενίσχυαν τις σωστές απαντήσεις αµέσως µετά τη διατύπωσή τους, κάτι που δε γινόταν στο πλαίσιο µιας συνηθισµένης διδασκαλίας. Πίστευε επίσης ότι οι διδακτικές µηχανές θα µπορούσαν να εφαρµόσουν ορισµένες γενικές αρχές της διδασκαλίας, η οποία θα στηριζόταν στον προγραµµατισµό των διαδοχικών ερωτήσεων προς το µαθητή. Για τον παραπάνω λόγο η διδασκαλία αυτή ονοµάστηκε προγραµµατισµένη διδασκαλία. Κατά τη διδασκαλία λοιπόν µε τη βοήθεια του υπολογιστή µπορούν να αξιοποιηθούν ορισµένα θετικά στοιχεία του συµπεριφορισµού, όπως η καθοδήγηση των µαθητών προς την ε- πίτευξη των διδακτικών στόχων µέσω της επιβράβευσης των σωστών απαντήσεων ή της αποδοκιµασίας των λανθασµένων. 2. οµητισµός Ο δοµητισµός στο χώρο της Πληροφορικής υιοθετήθηκε από τον Papert, πατέρα της γλώσσας προγραµµατισµού Logo. Κατά τον δοµητισµό η προσέγγιση της µάθησης γίνεται µε την ενεργό συµµετοχή του µαθητή. Ο µαθητής µε τη συµµετοχή του ανακαλύπτει τρόπους µε τους οποίους «χτίζει» τη γνώση. Ο µαθητής µαθαίνει µέσω της ανακάλυψης, της δράσης, της εµπειρίας και της κριτικής σκέψης. Ο ρόλος του δασκάλου είναι κυρίως συµβουλευτικός και καθοδηγητικός. Εδώ, σε αντίθεση µε τον συµπεριφορισµό, αναγνωρίζεται η σηµασία του λάθους όπου κατά τη διάρκεια της διόρθωσής του ο µαθητής µαθαίνει. Η δόµηση της γνώσης κατά τον δοµητισµό δεν ανήκει αποκλειστικά και µόνο σε µία θεωρία. Οι ρίζες του απλώνονται σε πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις. Έτσι, διακρίνουµε τρεις βασικές αρχές της προσέγγισης της γνώσης, που είναι: 1. Κάθε άτοµο δηµιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις στηριζόµενο στις προσωπικές του εµπειρίες, οπότε δεν υπάρχει µοναδική αναπαράσταση της γνώσης (Kant, Dewey, Piaget, Vygotsky). 2. Κάθε µαθητής µαθαίνει µε τον δικό του τρόπο µέσω ενεργού εξερεύνησης και η µάθηση συντελείται όταν η εξερεύνηση του µαθητή αποκαλύπτει ανακολουθίες µεταξύ της υπάρχουσας αναπαράστασης της γνώσης και της εµπειρίας του (Piaget, συµµόρφωσηαφοµοίωση). Την ίδια αρχή υποστήριξε και ο Bruner µε την θεωρία της ανακαλυπτικής µάθησης.

3 3 3. Η µάθηση συντελείται µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, που παρέχει τα εργαλεία της γνώσης. Η αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών και ανάµεσα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της µαθησιακής διαδικασίας (Vygotsky). Οι νέες τεχνολογίες των υπολογιστών παρέχουν πολλές δυνατότητες για τη δηµιουργία περιβαλλόντων δοµητικής µάθησης. Χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικά Λογισµικά Ο υπολογιστής είναι το µοναδικό µηχάνηµα που έχει δηµιουργηθεί µια ολόκληρη επιστή- µη γύρω από αυτό, η Πληροφορική. Θα ήταν αδιανόητο λοιπόν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) να µην χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση. Πράγµατι, α- ληθινή πρόκληση για τις Τ.Π.Ε. υπήρξε το παιδαγωγικό αίτηµα για τη χρήση τους στην εκπαίδευση στο οποίο και ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία. Ο υπολογιστής, πέρα από γνωστικό α- ντικείµενο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας, ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας, αλλά και ως νοητικό εργαλείο µε την ανάπτυξη ανάλογων µοντέλων διδασκαλίας. Ωστόσο, στην βιβλιογραφία καταγράφονται τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία σχετικά µε την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση. Μερικά από αυτά είναι: Α Πλεονεκτήµατα 1. Ευνοείται η εξατοµικευµένη και διαφοροποιηµένη διδασκαλία, διότι υπάρχει η δυνατότητα προσαρµογής στους προσωπικούς ρυθµούς µάθησης και τα ενδιαφέροντα του κάθε µαθητή. 2. ηµιουργείται ένα ελκυστικό και φιλικό περιβάλλον για τον µαθητή που τον παρακινεί για µάθηση, µε αποτέλεσµα να παρακινούνται για µάθηση ακόµη και οι µαθητές που δεν ανταποκρίνονται στο σύνηθες µοντέλο διδασκαλίας. 3. Προσφέρεται αµοιβαία επικοινωνία µαθητή-υπολογιστή (αλληλεπίδραση). Ο µαθητής καλείται να σκεφθεί και να απαντήσει και ο υπολογιστής να τον επιβραβεύσει ή να τον διορθώσει και να του υποδείξει την ορθή απάντηση. 4. Περιορίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού και ενισχύεται ο έλεγχος της µαθησιακής διαδικασίας από τους µαθητές. 5. Παρέχεται η δυνατότητα πειραµατισµού και έρευνας και υποστηρίζεται ο µαθητής να αναπτύξει µεθοδικό και επιστηµονικό τρόπο σκέψης. Β Μειονεκτήµατα 1. Αποµονώνονται και αποξενώνονται οι µαθητές. 2. Απαιτείται ανάλογη υποδοµή, η οποία πολλές φορές δεν διατίθεται, διότι είναι δαπανηρή. 3. Πολλά εκπαιδευτικά λογισµικά κατασκευάζονται από µη ειδικούς, οι οποίοι δεν λαµβάνουν υπόψη τους τις θεωρίες µάθησης και τα ερευνητικά αποτελέσµατα της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής. 4. Τα προγράµµατα ίσως να µην είναι προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες µιας τάξης, αφού δεν κατασκευάζονται από τον διδάσκοντα στην τάξη αυτή. 5. ηµιουργείται αίσθηση εξάρτησης του µαθητή από τον υπολογιστή µε συνέπεια να µειώνεται η εµπιστοσύνη στις δικές του δυνάµεις. Εκπαιδευτικά Λογισµικά για παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και Α.µεΑ. Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση του υπολογιστή παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες και µέσα για τη σωµατική, γνωστική, συναισθηµατική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. «Ο Η/Υ στην Ειδική Αγωγή, εφοδιασµένος µε κατάλληλα περιφερειακά και τα κατάλληλα προγράµµατα (software), δεν βοηθάει µόνο στη διαδικασία ξεπεράσµατος των µαθησιακών δυσκολιών που δηµιουργεί η ύπαρξη της συγκεκριµένης αναπηρίας ή µειονεκτήµατος, αλλά επιπλέον µπορεί να αποκαλύψει πτυχές και δυνατότητες του

4 4 παιδιού που παρέµειναν αναξιοποίητες, λόγω της κύριας αναπηρίας/µειονεξίας αυτού» (Παπάς, 1989). «Ο Η/Υ δίνει πολλές ευκαιρίες στα άτοµα µε ειδικές ικανότητες µε αποτέλεσµα τα οφέλη να είναι πολλά, γιατί οι µαθητές παίρνουν στα χέρια τους την ίδια τους τη µάθηση και εργάζονται µε τους δικούς τους ρυθµούς» (Ράπτης, Ράπτη, 1999). Με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε., οι οποίες δηµιουργούν συνθήκες εξατοµικευµένης µάθησης, µπορούν να επιτευχθούν συγκεκριµένοι µαθησιακοί στόχοι στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό οφείλεται στο ότι το οπτικοακουστικό περιβάλλον που δηµιουργεί το χρησιµοποιούµενο λογισµικό προσελκύει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών αυτών. Μπορεί να προσαρµόζεται στις προσωπικές τους ανάγκες και να επαναλαµβάνεται µία κατάσταση όσες φορές το επιθυµεί ο χρήστης. Ακόµη, εξασφαλίζονται συνθήκες δηµιουργικότητας και επιβράβευσης για το παιδί µε συνέπεια να του προκαλείται το αίσθηµα της επιτυχίας και να ενισχύεται η αυτοεκτίµησή του. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Ανάλογα µε το πρόβληµα που έχει το κάθε παιδί θα πρέπει να συντάσσεται αντίστοιχο λογισµικό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατά περίπτωση ή να εφοδιάζεται και να ενισχύεται ο υπολογιστής µε το ανάλογο υλικό το οποίο να καλύπτει τις αδυναµίες του. Έτσι όλοι οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες µπορούν να έχουν υποστηρικτική βοήθεια. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λογισµικών ή το ειδικό υλικό κατά περίπτωση έχουν ως εξής: «Μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηµατικές διαταραχές, νοητική στέρηση και γνωστικές αναπηρίες: δίνεται έµφαση σε κατάλληλα σχεδιασµένο εκπαιδευτικό λογισµικό, αλλά και σε βίντεο, σε χρήση ειδικών πληκτρολογίων, σε βιβλία µε πολυµέσα που είναι αποθηκευ- µένα σε ψηφιακούς δίσκους, σε λογισµικό µετατροπής κειµένου σε οµιλία, σε σαρωτές λέξεων, σε λογισµικό αναγνώρισης φωνής, σε λογισµικό πρόβλεψης λέξεων, κ.ά. Αυτισµός: δίνεται έµφαση σε ειδικό εκπαιδευτικό λογισµικό µε εικόνα, ήχο και κινούµενη εικόνα, το οποίο µπορεί να προσελκύσει και να αποσπάσει την προσοχή, αλλά και σε λογισµικό ελεύθερου περιεχοµένου, όπως π.χ. λογισµικό ζωγραφικής. Προβλήµατα όρασης: δίνεται κύρια έµφαση σε εκπαιδευτικό λογισµικό µε τον ήχο ως κύριο φορέα µεταφοράς πληροφορίας, σε λογισµικό µεγέθυνσης εικόνας, αλλά και σε περιφερειακά µε αισθητήρες, σε αναγνώστες κειµένου οθόνης ή σε λογισµικό µετατροπής κειµένου σε οµιλία, σε σαρωτές αναγνώρισης χαρακτήρων και κυκλώµατα σύνθεσης φωνής, κ.ά. Προβλήµατα ακοής: δίνεται έµφαση σε εκπαιδευτικό λογισµικό µε εικόνα και κινούµενη εικόνα ως φορέων µεταφοράς πληροφορίας, αλλά και σε συστήµατα ενισχυτών ήχου (FM), σε υποτιτλισµό τµηµάτων εικόνας σε αντικατάσταση των ηχητικών µηνυµάτων, σε περιφερειακά γραφικού ανασχηµατισµού ήχων, κ.ά. Κινητικά προβλήµατα: δίνεται έµφαση σε θέµατα ευκολίας χρήσης αλλά και σε συνοδευτικό ειδικό υλικό (hardware), όπως κύκλωµα σύνθεσης φωνής, ή άλλο, το οποίο επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία χρήστη υπολογιστή» (Παναγιωτακόπουλος, 2013). Το Υπουργείο Παιδείας δίνει µεγάλη σηµασία στην υποστήριξη της εκπαίδευσης µαθητών µε ειδικές ανάγκες µε τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. και γι αυτό έχει αναρτήσει στο e-yliko διάφορα λογισµικά που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό, όπως τα παρακάτω:

5 5 1. Μικροί καλλιτέχνες σε δράση: Είναι ένα λογισµικό µε ενσωµατωµένες τις θεωρίες µάθησης του συµπεριφορισµού και του δοµητισµού και µε ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, µουσικής, κειµένων, εικόνων και έργων τέχνης. ιατηρεί αµείωτο το ενδιαφέρον των µαθητών µέσα από την αλληλεπίδραση υπολογιστή-µαθητή και προσαρµόζεται στις ικανότητες και στις δυνατότητες των µαθητών, έτσι ώστε όλοι οι µαθητές να έχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Προσεγγίζει τη γνώση µε βιωµατικό τρόπο ενισχύοντας και τη δηµιουργικότητα των µαθητών. Ενδείκνυται για µαθητές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και για παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και Α.µεΑ.. 2. Μαθαίνω να κυκλοφορώ µε ασφάλεια Το «Μαθαίνω να κυκλοφορώ µε ασφάλεια» αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) µε απλά και δηµιουργικά µαθήµατα και µε ενσωµατωµένες τις θεωρίες µάθησης του συµπεριφορισµού και του δοµητισµού επιτυγχάνει ένα άµεσο µαθησιακό αποτέλεσµα µέσα από ένα εξαιρετικό οπτικοακουστικό περιβάλλον. Περιλαµβάνει µαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής, ζωγραφική, βιντεοµαθήµατα, παζλ, εικόνες, ποδήλατο, µουσική, δηµιουργικά και γνωστικά παιγνίδια και γενικά πρωτότυπες και ε- ντυπωσιακές δραστηριότητες.

6 6 3. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ µε ΑΞΙΑ Είναι ένα λογισµικό µε ενσωµατωµένες τις θεωρίες µάθησης του συµπεριφορισµού και του δοµητισµού κατασκευασµένο για τη διδασκαλία των κερµάτων του ευρώ σε παιδιά µε σοβαρές δυσκολίες µάθησης, µειωµένης ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής καθώς και σε παιδιά που µαθησιακά βρίσκονται στο στάδιο των προαναγνωστικών δεξιοτήτων, της προγραφικής ανάπτυξης, των προµαθηµατικών εννοιών και του προφορικού λόγου των τριών λέξεων. Με καλά σχεδιασµένα παιχνίδια και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες διδάσκονται και επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι της αναγνώρισης των κερµάτων καθώς και της αγοραστικής τους αξίας από µαθητές των παραπάνω κατηγοριών. 4. Αριθµοµαχίες / Εικονόλεξα Είναι ένα λογισµικό µε ενσωµατωµένες τις θεωρίες µάθησης του συµπεριφορισµού και του δοµητισµού και περιλαµβάνει δραστηριότητες για την εξάσκηση των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες σε βασικά θέµατα υποδοµής της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και των µαθηµατικών. ίνει τη δυνατότητα στο κάθε παιδί να εξασκείται και να µαθαίνει εξατοµικευµένα και στον εκπαιδευτικό να παρακολουθεί µε διακριτό τρόπο την προσπάθεια κάθε µαθητή και ε- ποµένως να τον καθοδηγεί ανάλογα µε τις ιδιαίτερες µαθησιακές του ανάγκες. Επίλογος Σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές ανάγκες είναι αποτελεσµατική ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο

7 7 πρόβληµα αδυναµίας του κάθε παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή καλούνται να αντιµετωπίσουν το πολυδιάστατο πρόβληµα των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Γι αυτό θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις, ώστε να µπορούν να επισηµαίνουν το πρόβληµα του κάθε παιδιού και να προσδιορίζουν τον τρόπο αντιµετώπισής του εφαρµόζοντας τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και οι ειδικοί θα πρέπει να συνεχίσουν την παραγωγή λογισµικού και νέου υποστηρικτικού υλικού σύµφωνα µε τα ερευνητικά συµπεράσµατα της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της ιατρικής, της κοινωνιολογίας και άλλων επιστηµών µε σκοπό την εκπαίδευση και βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ατό- µων. Βιβλιογραφία 1. Ανθουλιάς Τάσος (1989). Πληροφορική και Εκπαίδευση. Αθήνα. 2. Γιαννακοπούλου Ελένη (1994). Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Αθήνα. 3. Παπάς Γρ. Γεώργιος (1989). Η Πληροφορική στο Σχολείο. Αθήνα. 4. Ράπτης Αριστοτέλης, Ράπτη Αθανασία (1999). Πληροφορική και Εκπαίδευση - Συνολική Προσέγγιση. Αθήνα. 5. Παναγιωτακόπουλος Χρήστος (2013). Υλικό του Ε.Κ...Α. για την επιµόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης για το Πιστοποιητικό Καθοδηγητικής Επάρκειας. 6. Λυµπούδης Βασίλης Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εναλλακτικού µέσου επικοινωνίας στον αυτισµό. ( ιαθέσιµο on line: gym-kriez.eyv.sch.gr, προσπελάστηκε στις 23/11/13). 7. Μικροί καλλιτέχνες σε δράση: Εκπαιδευτικό λογισµικό για Ειδική Αγωγή αναρτηµένο στο e-yliko. ( ηµιουργοί: Χ. Μπίτσης, Γρ. Ίτσκος, Π. Ακριτίδης, Ιουλία ήµου, Π. Παυλίδης, Χριστίνα Παπαϊωάννου και Π. Παπαϊωάννου). 8. Μαθαίνω να κυκλοφορώ µε ασφάλεια: Εκπαιδευτικό λογισµικό για Ειδική Αγωγή αναρτηµένο στο e-yliko. (Συγγραφή-Σχεδιασµός:. Χ. Μπίτσης, Γρ. Ίτσκος, Π. Ακριτίδης, Ιουλία ήµου, Π. Παυλίδης, Χριστίνα Παπαϊωάννου και Π. Παπαϊωάννου, Συντονιστής: Χ. Μπίτσης, Υπεύθυνος παραγωγής: Π. Παυλίδης). 9. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΑΞΙΑ: Εκπαιδευτικό λογισµικό για Ειδική Αγωγή αναρτηµένο στο e- yliko. (Συγγραφή-Σχεδιασµός: Θ. Αστέρη, Επιστηµονικός υπεύθυνος: Β. Κουρµπέτης, Υπεύθυνος έργου: Ν. Πετρόπουλος). 10. Αριθµοµαχίες / Εικονόλεξα: Εκπαιδευτικό λογισµικό για Ειδική Αγωγή αναρτηµένο στο e- yliko. (Συγγραφή-Σχεδιασµός: Πανεπιστήµιο Πατρών, Επιστηµονικός υπεύθυνος: Κ. Πόρποδας).

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός 3 ο Κεφάλαιο Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 1/46 Σκοπός Μπιχεβιορισμός Η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Ανάπτυξη λογισμικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ο Τάκης Αγροτάκης και η κηποπαρέα του. Πιλοτική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα