ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

2 Η εταιρεία KEMIM S.A. ιδρύθηκε το 1978 και ασχολείται µε τη σχεδίαση και κατασκευή Μηχανηµάτων και Γραµµών Παραγωγής για τους ακόλουθους κλάδους της βιοµηχανίας: Τροφίµων και Ποτών, Γαλακτοβιοµηχανίας, Ζωοτροφών, Χηµικών, Καλλυντικών, Φαρµακευτικών, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών, Υλικών Κατασκευών, Πετρελαιοειδών, Αλουµινίου και άλλων σηµαντικών κλάδων της βιοµηχανίας. Η KEMIM S.А. παράγει τα παρακάτω µηχανήµατα: Γραµµές Παραγωγής για Τυρί Γραµµές Παραγωγής για γιαούρτι Συστήµατα ιακίνησης Γραµµές Παλετοποίησης και Αποπαλετοποίησης Μηχανήµατα Συρρίκνωσης Μηχανήµατα ιαµόρφωσης και Σφραγίσµατος Χαρτοκιβωτίων Μηχανήµατα Οµαδοποίησης και Εγκιβωτισµού Τυλιχτικά Παλετών Γεµιστικά Μηχανήµατα για Προφίλ Αλουµινίου Πρωτότυπες Κατασκευές Όλα τα µηχανήµατα µπορούν να κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη. Η εταιρεία µας ακολουθεί τις οδηγίες και τις απαιτήσεις των κανονισµών του ISO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. KEMIM S.A. established back in 1978 and is dealing with the design and manufacturing of machines and production lines for he following industrial sectors: Foods and Beverages, Dairy products, Animal Foods, Chemicals, Cosmetics, Pharmaceuticals, Electrical and Electronics, Construction's Materials, Oil Industry, Aluminium and other important industries. KEMIM S.A. produces the following machines: Production Lines for Cheese Production Lines for Yogurt Conveying Systems Palletizing and Depalletizing Lines Shrinking Machines Carton Forming and Sealing Machines Grouping and Encasing Machines Pallet Wrappers Filling Machines Aluminium Profile Machines Prototype Machines All machines can be produced according to customer's special dimensions and needs. Our company is following the instructions and the requirements of ISO Standard and E.U. Certifications.

3 Η εταιρεία KEMIM S.А. έχει αναπτύξει τις Γραµµές Παραγωγής για τον τοµέα των Τυριών. Τα µηχανήµατά µας καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος από εφαρµογές που αφορούν σε όλα τα βήµατα της Παραγωγής Τυριού. Όλα τα µηχανήµατα είναι ανοξείδωτης κατασκευής, πλήρως αυτόµατα µε δυνατότητα ηµερήσιας επεξεργασίας λίτρων γάλακτος. Με δεδοµένο ότι η παραγωγή Φέτας ξεκίνησε από την Ελλάδα, πιστεύουµε ότι έχουµε την τεχνογνωσία να παρέχουµε στους πελάτες µας προηγµένες λύσεις και µηχανήµατα που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. Η KEMIM S.A. κατασκευάζει µηχανήµατα για τη βιοµηχανία Φέτας για περισσότερα από 30 χρόνια και έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει αρκετά µεσαίας και υψηλής παραγωγής τυροκοµεία. Τα µηχανήµατα είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους Λευκών Τυριών (τύπου Φέτας ). KEMIM S.A. has developed the Production Lines for Cheese sector. Our machines cover a wide range of applications concerning all the steps of the Cheese Production. All machines are stainless steel constructions, full automatic, with a daily process of litres. Concerning that Feta Cheese production first started in Greece, we believe that we have the technical knowledge to provide our customers with advanced solutions and machines that met their requirements. KEMIM S.A. is producing machines for the Feta Cheese industry for more that 30 years and has designed and manufactured many medium and high production industries. Machines are suitable for every type of white cheese ( Feta type). ΜΙΚΕΛΗ 20 ΑΙΓΑΛΕΩ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΤΗΛ: , FAX: Site:

4 ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Γραµµές Παραγωγής για Φέτα, κατάλληλες για λίτρα γάλακτος. Production Lines for White Cheese, suitable for litres of milk. Αυτόµατος Ανατροπέας για την ανατροπή της στοίβας µε τα καλούπια φέτας. Ο Ανατροπέας είναι τοποθετηµένος ξεχωριστά από την Γραµµή Παραγωγής Φέτας. Automatic Tumbler for the reverse of the stack with Cheese molds. The Tumbler is separated from the Cheese Production Line.

5 Βηµατικός Μεταφορέας για τη διακίνηση των καλουπιών Φέτας στον Στοιβαχτή. Stepwise Conveyor distributing the Cheese molds to the stacker. Σηµείο Εξόδου της Γραµµής Παραγωγής Φέτας. Κεντρικός Πίνακας για τον χειρισµό της Γραµµής Παραγωγής. Λεκάνη για τη Στράγγιση της στοίβας πριν τη διαδικασία ανατροπής στον Ανατροπέα. Exit point of the Cheese Production Line. Main Panel for the control of the Production Line. Sump for the straining of the stack before the reverse procedure at the Tumbler. Στοιβαχτής Καλουπιών. Στοιβάζει τα καλούπια µαζί και µετά τα τοποθετεί έξω από τη Γραµµή Παραγωγής, πάνω σε ένα καρότσι, ώστε αυτά να σταλούν στον Ανατροπέα. Molds Stacker: It stacks molds together and then places them outside the Production Line, on a trolley in order to send them to the Tumbler.

6 ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Γραµµές Παραγωγής για Φέτα, κατάλληλες για λίτρα γάλακτος. Production Lines for White Cheese, suitable for litres of milk. Μεταφορέας Συνεχούς Ροής, διακινεί τα καλούπια στο σηµείο γέµισης. Streaming Conveyor distributing molds to the filling point. Όταν τα καλούπια γεµίσουν, ο Μεταφορέας τα οδηγεί στον Στοιβαχτή. When molds are full filled the Conveyor drives them to the Stacker.

7 Στοιβαχτής, στοιβάζει τα καλούπια µαζί µε το υπερκείµενο ώστε να σταθούν και να στραγγίσουν. Stacker, piles up the molds together with the overhead in order to stand and strain. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Αποστοιβαχτής/Στοιβαχτής: Μετά τη διαδικασία στράγγισης, τα καλούπια αποστοιβάζονται, το υπερκείµενο αποµακρύνεται και τα καλούπια στοιβάζονται ξανά. Destacker/Stacker: After the straining procedure molds are destacked, overhead is removed and molds are stacked again. Μεταφορείς Συνεχούς Ροής και Βαγόνι Μεταφοράς για στοίβες µε καλούπια φέτας. Streaming Conveyors and Transport Wagon for stacks with cheese molds.

8 Αυτόµατοι Στοιβαχτές σε Αυτόµατη Γραµµή Τυροκόµισης. Automatic Stackers in an Automatic Cheese Production Line. Ανοξείδωτοι Μεταφορείς (Συνεχούς Ροής και Βηµατικοί), για τη διακίνηση και το στράγγισµα των καλουπιών. Stainless Steel Conveyors (Streaming and Stepwise), for the distribution and straining of the molds.

9 Αυτόµατος Ανατροπέας Καλουπιών Φέτας για την περιστροφή της στοίβας των καλουπιών. Ο Ανατροπέας είναι ενσωµατωµένος στη Γραµµή Παραγωγής. Automatic Tumbler for the reverse of the stack with Cheese molds. The Tumbler is integrated in the Cheese Production Line. Αποστοιβαχτής, κατάλληλος για την εξαγωγή της φέτας από το καλούπι. Destacking Device, suitable for the exportation of the White Cheese from the molds. Η εξαγωγή της φέτας από τα καλούπια επιτυγχάνεται µε σύστηµα δόνησης. The exportation of the Cheese from the molds is accomplished by vibration mechanism.

10 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σύστηµα Πλυσίµατος δοχείων Φέτας. Cans Washing System. Γραµµή απόσυσκευασίας παλέτας και Σύστηµα πλυσίµατος οχείων. Unpacking Line for Pallets with Cans and Cans Washing System. Πλυντήριο Βαρελιών Φέτας. Η πλύση γίνεται σε πέντε στάδια: - Πλύση µε Τυρόγαλο, - Πλύση µε ζεστό νερό, - Αποστείρωση µε ατµό, - Πλύση µε κρύο νερό, - Φύσηµα αέρα. Feta Cheese Barrels Washing System. Wash in five steps: - With whey, - With warm water, - Vapor Pasteurization, - Wash with cool water, - Air blow.

11 Γραµµή Γεµίσµατος και Σφραγίσµατος για δοχεία Φέτας: 1. Αποθήκη οχείων 2. Σηµείο Γέµισης 3. Γέµιση µε Άλµη 4. Τοποθέτηση µεµβράνης και σφράγισµα. 5. Τοποθέτηση καπακιού 6. Σφράγισµα καπακιού 7. Πλύσιµο οχείου 8. Στέγνωµα οχείου 9. Έξοδος Filling and Sealing Line for Cheese Containers: 1. Containers Storage 2. Filling Point 3. Filling with Brine 4. Film Placement and Sealing 5. Cover Placement 6. Cover Sealing 7. Containers Wash 8. Containers Drying 9. Exit Τυρολέβητες για την παρασκευή του τυριού και εξαρτήµατα Τυροκόµισης. Cheese Vats for the production of the cheese and cheese-making Accessories. Κλειστικό για δοχεία Φέτας: 1. Τοποθέτηση οχείων 2. Τοποθέτηση καπακιού 3. Σφράγισµα καπακιού 4. Έξοδος Sealing Line for Cheese Containers: 1. Containers Placement 2. Cover Placement 3. Cover Sealing 4. Exit

12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΙΚΕΛΗ 20, ΑΙΓΑΛΕΩ - Τ.Κ ΤΗΛ: , FAX: URL:

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

> ψυκτικοί θάλαμοι. > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης. > μονώσεις. > καταγραφικά. > ψυκτικά μηχανήματα. > υδραυλικές πόρτες

> ψυκτικοί θάλαμοι. > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης. > μονώσεις. > καταγραφικά. > ψυκτικά μηχανήματα. > υδραυλικές πόρτες > ψυκτικοί θάλαμοι > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης > μονώσεις > καταγραφικά > ψυκτικά μηχανήματα > υδραυλικές πόρτες Από το 1961 μέχρι και σήμερα η Stathis αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη γενιά των μηχανών καφέ. The next generation of coffee machines.

Η επόμενη γενιά των μηχανών καφέ. The next generation of coffee machines. Η επόμενη γενιά των μηχανών καφέ. The next generation of coffee machines. Επιβλητική εξωτερική εμφάνιση. Έξοχη εσωτερική κατασκευή. Perfect exterior. Superior interior. Η σειρά υπεραυτόματων μηχανών καφέ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-10 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 11-1 102-X-30 : Σειρά 3 πανέλων σε κατά πλάτος διάταξη και κλίση

Διαβάστε περισσότερα

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO 4 33 41 45 49 52 53 ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ κ.α. 57 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ M P F Fire Safety AUTOMATIC AYTOMATA C FIRE-FIGHTING SYSTEMS Π. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ Οι ειδικοί στη διακίνηση υγρών ISO 9001 : 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT Η εταιρεία LEON INOX, δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE GLASS SYSTEMS

INNOVATIVE GLASS SYSTEMS INNOVATIVE GLASS SYSTEMS INNOVATIVE GLASS SYSTEMS ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ GLASS BANISTERS Κ1800 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ I ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΕΣ I ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ GLASS PARTITION WALLS I FOLDING GLASS WALLS I GLASS BANISTERS ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-6 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 3-6 H2200 Συστήματα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων σε Στέγες H2200 Photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ ΜΠΟΥΡΙΑ GARDEN DECORATION BARBEQUES DG & LPG HEATING UNITS STOVES METAL VENTILATION TURBINES ENAMELED PIPES ΕΙ Η ΚΗΠΟΥ BARBEQUE NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τ.Ε.Κ.Ε.Σ.Υ.Π. Fluid Power and Industrial Solutions ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - COMPANY PROFILE Από το 1975 στην εταιρεία μας Ι. Μπέλλος & ΣΙΑ ΟΕ ΤΕΚΕΣΥΠ, παράγουμε μεταλλικά εξαρτήματα (ρακόρ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop COMPANY PROFILE Γνωρίζοντας την Drop Getting to know Drop Η Drop είναι μια εταιρεία γεννημένη στη δεκαετία του 80 που εξακολουθεί να κινείται σταθερά προς τα εμπρός ακολουθώντας το δρόμο της αναγνωρισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540872 C Publication date: 3 Nov 2009 ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906 e-mail info@cold.org.gr, www.cold.org.gr. www.cold.org.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906 e-mail info@cold.org.gr, www.cold.org.gr. www.cold.org.gr ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906 Οδηγός για Ψυκτικές Αποθήκες και Κέντρα ιανοµής Προϊόντων Ψύξης και των Επιχειρήσεων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε Ψυκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία.

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Η εταιρία Γρ. Σαράντης ιδρύθηκε το 1930 στην Κωνσταντινούπολη, με βασική δραστηριότητα την εμπορία καλλυντικών. Σήμερα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

www.eurodoor.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

www.eurodoor.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ EURODOORWOOD ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Εργοστάσιο-Εκθεση: ΒΙ.ΠΕ. Σερρών τηλ.: 23210 51049-23210 78588 - fax: 23210 78580 Υποκατάστηµα Αθηνών: Σουλίου, Αγ. Δημήτριος T.K. 17342 τηλ & fax.: 210 9716688

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ UPRIGHT REFRIGERATORS AND COUNTERS USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GR) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτού χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

The technological and innovative capacity of Central

The technological and innovative capacity of Central 6 6 EÊ ÚÌÔÁ OÚÈ ÔÓÙ ˆÓ TÂ ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÊ ÚÂÈ Application of Generic Technologies in the Region H τεχνολογική και καινοτοµική ικαν τητα της Κ. Μακεδονίας µπορεί να αξιολογηθεί απ το επίπεδο εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα