Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου"

Transcript

1 Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου Η Επιτροπή Σύνταξης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίας» 1. Νικόλαος Ηλιάδης, Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τ. Ειδ. Γραμματέας του Υ.ΠΑΙ.Θ. 2. Μαρία Παπαδοπούλου Πούλου, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. κλάδου ΠΕ 17.01, Α Αθήνας. 3. Κωνσταντίνος Καλτσάς, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. κλάδου ΠΕ 17.03, Δ Αθήνας. 4. Σεραφείμ Παναγιώτης Τριβέλλας, Εκπαιδευτικός Δ.Ε. κλάδου ΠΕ στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Αθήνα 27 Ιουνίου

2 Σενάρια Εφαρμογής Εκπαιδευτικών διαδικασιών ανά τάξη και παραδείγματα καλών πρακτικών που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία Για κάθε τάξη Α, Β και Γ τάξη περιγράφεται παρακάτω πιθανό σενάριο εφαρμογής της προβλεπόμενης από το αναλυτικό πρόγραμμα διαδικασίας για το μάθημα της τεχνολογίας. Α Γυμνασίου Στην αρχή του μαθήματος ο καθηγητής εξηγεί στους μαθητές τη σπουδαιότητα που έχουν σήμερα γνώσεις σχετικά με εργαλεία, μηχανές, ενέργεια, ισχύ, μεταφορές, επικοινωνίες, τεχνολογία των πληροφοριών, κλπ. Ακόμη ότι η τεχνολογία δημιουργεί ένα τεχνητό περιβάλλον σύμφωνα με τα «ατομικά και κοινωνικά θέλω» και τις ατομικές ανάγκες και του κοινωνικού συνόλου. Απαιτούνται μορφωμένοι τεχνολογικά πολίτες που θα καθοδηγούν την τεχνολογία προς επιθυμητές και θετικές κατευθύνσεις με την κατάλληλη χρήση οικονομικών πόρων και πλουτοπαραγωγικών μέσων, με την κατάλληλη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο αναλφάβητος στη σύγχρονη εποχή θα είναι ο τεχνολογικά αναλφάβητος. Οι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν με την αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης για τις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιδράσεις της τεχνολογίας, τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της τεχνολογίας στο περιβάλλον (τρόποι μεγιστοποίησης των θετικών και ελαχιστοποίησης των αρνητικών), και τον ρόλο της κοινωνίας στην ανάπτυξη. Ο καθηγητής δημιουργεί ερεθίσματα στους μαθητές να αξιοποιήσουν πηγές πληροφόρησης σχετικά με τεχνολογικά θέματα και να κάνουν σχετικές παρουσιάσεις στην τάξη. Χρήσιμες πηγές πληροφόρησης μπορεί να είναι : Η φύση της τεχνολογίας Τεχνολογία και κοινωνία Ο κατασκευασμένος/ σχεδιασμένος μη φυσικός κόσμος Προετοιμασία όλων των μαθητών για έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία Οι μαθητές μπορεί ακόμη να διερευνήσουν θέματα όπως ανακύκλωση και διάθεση αποβλήτων, αλλαγές στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων, διαδικασίες σχεδίασης προϊόντων, κατασκευή μοντέλων, διαδικασίες συλλογής πληροφοριών, αξιολόγηση και εξέταση μιας λύσης, βελτίωση μιας λύσης, ακολούθηση οδηγιών βήμα-βήμα για την κατασκευή προϊόντων, η ιατρική τεχνολογία και η ανάπτυξη συσκευών για να επιδιορθωθούν ή να αντικατασταθούν συγκεκριμένα τμήματα του σώματος, ανάπτυξη και 2

3 χρησιμοποίηση συστημάτων που παρέχουν πληροφόρηση, γεωργικά απόβλητα, διαδικασίες στη γεωργία, συστήματα και υποσυστήματα μεταφορών, μοντέρνες κοινωνίες, κατασκευές και συστήματα που χρησιμοποιούν. Οι τεχνολογικές αυτές έννοιες θα αναλυθούν σε οργανωμένες συζητήσεις σεμιναριακού τύπου στην τάξη, με τον καθηγητή να δημιουργεί ερεθίσματα και τους μαθητές να κάνουν παρουσιάσεις που τους έχουν ανατεθεί και να συμμετέχουν σε συζητήσεις στην τάξη. Μετά τον εισαγωγικό αυτό κύκλο ο καθηγητής θα ζητήσει από τους μαθητές να επιλέξουν μια τεχνολογική ενότητα για μελέτη. Η εκλογή αυτή δημιουργεί ορισμένες δεσμεύσεις. Ο κάθε μαθητής θα κατασκευάσει και θα μελετήσει ένα θέμα της εκλογής του, αλλά όλα τα θέματα θα ανήκουν στην ενότητα που διάλεξε η τάξη για μελέτη. Για παράδειγμα ένας μαθητής θα μπορούσε να κατασκευάσει και να μελετήσει έναν ανεμόμυλο αν η τάξη είχε επιλέξει την τεχνολογική ενότητα «ενέργεια και ισχύς», ή μια βάρκα αν η τάξη είχε διαλέξει την ενότητα «μεταφορές και επικοινωνίες». Η επιλογή προσαρμόζει την εκπαιδευτική διαδικασία στα ενδιαφέροντα των μαθητών και έτσι δημιουργούνται κίνητρα για μάθηση, όμως η μελέτη της ομάδας που αποτελούν οι μαθητές θα πρέπει να είναι συγκροτημένη σε ένα ενιαίο σύνολο. Οι μαθητές δεν θα πρέπει να μελετούν «ότι τύχει», ανεξάρτητα από την ενότητα που διάλεξε η τάξη. ο θέμα που θα επιλέξει ο κάθε μαθητής για κατασκευή και μελέτη θα αποτελέσει αυτόματα υποδιαίρεση της τεχνολογικής ενότητας που διάλεξε η τάξη. Για να διευκολυνθούν οι μαθητές στην επιλογή ενότητας, ο καθηγητής θα παρουσιάσει στην τάξη κατασκευές και εργασίες που έγιναν από μαθητές παλαιότερα. Για παράδειγμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση παρουσιάζεται το έργο «αλιευτικό σκάφος» της ενότητας μεταφορές και επικοινωνίες που έγινε στο Γυμνάσιο Ρέντη στην Αθήνα υπό την εποπτεία του καθηγητή Ντούση Ηρακλή που οι μαθητές σε συνεργασία με τον καθηγητή τους το «ανέβασαν στο Youtube όπως και άλλα έργα και κατασκευές άλλων τάξεων. Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση έχει καταχωρηθεί έργο μαθήτριας «βιοκλιματική κατοικία» του ιδίου γυμνασίου. https://www.youtube.com/watch?v=yh1ytje7aro Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση έχει καταχωρηθεί έκθεση έργων των μαθητών στην Α Γυμνασίου στο ίδιο Γυμνάσιο. https://www.youtube.com/watch?v=vzpq2nx69ok&feature=youtu Η εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τη μέθοδο της Ατομικής Εργασίας στο αρχικό αυτό εισαγωγικό στάδιο απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 1. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΤOΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Ρόλος του Μαθητή 1. Παρακολούθηση στην τάξη. Πραγματοποίηση παρουσιάσεων Για τεχνολογικά θέματα Ο Ρόλος του καθηγητή 1. Ανάλυση της σπουδαιότητας που έχει η μελέτη τεχνολογικών θεμάτων που αναφέρονται σε εργαλεία, μηχανές, ενέργεια, επικοινωνίες, μεταφορές, κατασκευές κλπ. 2. Συμμετοχή στη συζήτηση 2. Παρουσίαση τεχνολογικών ενοτήτων, ανάλυση, δημιουργία ερεθισμάτων στους μαθητές. 3. Διερεύνηση-αναζήτηση Πηγών πληροφόρησης σε σχέση με διάφορες ενότητες μελέτης 3. Εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής τεχνολογικής ενότητας μελέτης και των δεσμεύσεων που δημιουργεί η επιλογή αυτή. 4. Συμμετοχή στην τάξη 4. Επιλογή ενότητας μελέτης 5. Επιλογή ενότητας μελέτης 5. Παρουσίαση κατασκευών και γραπτών εργασιών που έγιναν παλαιότερα από μαθητές. Η εκλογή ενότητας μελέτης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επιφανειακά σαν μια διαδικασία ρουτίνας. Οι μαθητές θα πρέπει να αναλύουν τις ενότητες μελέτης που τους παρουσιάζει ο καθηγητής αξιοποιώντας όλες τις πηγές πληροφόρησης του τεχνολογικού τους περιβάλλοντος (για παράδειγμα, δίκτυο internet, βιβλία, βιβλιοθήκες, μουσεία, παραγωγικές μονάδες, ειδικούς). Οι μαθητές θα πρέπει να παρουσιάζουν και να αναλύουν το υλικό που συγκεντρώνουν σε σεμινάρια που θα διοργανώνουν στην τάξη. Ο κάθε μαθητής θα διαλέξει το δικό του θέμα, σύμφωνα με τις δυνατότητές του και τα ενδιαφέροντά του, μέσα στα πλαίσια της ενότητας που διάλεξε η τάξη. Η διαδικασία κατά το στάδιο της εκλογής θέματος από τους μαθητές αρχίζει με τον καθηγητή, που ζητά από όλους τους μαθητές να προτείνουν όσο περισσότερα θέματα μπορούν σχετικά με την τεχνολογική ενότητα που επιλέχτηκε. Ο στόχος είναι να αναλυθεί η τεχνολογική ενότητα σε βάθος και έκταση από τους ίδιους τους μαθητές που θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και τις πηγές πληροφόρησης του τεχνολογικού τους περιβάλλοντος, μαθαίνοντας και συνηθίζοντας να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις πηγές αυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις σε άλλες χώρες μαθητές πρότειναν μέχρι και 180 θέματα ως πιθανά για κατασκευή και μελέτη. Ο αριθμός των θεμάτων που προτείνονται καθώς και η ποιότητά τους, διαφέρει από μαθητή σε μαθητή, σαν αποτέλεσμα γνώσεων, ικανότητας, και μελέτης. 4

5 Όλα τα θέματα που προτείνονται από όλους τους μαθητές συγκεντρώνονται από τον καθηγητή και παρουσιάζονται στην τάξη. Μέχρι το σημείο αυτό, κανένα δεν κρίνεται ως ακατάλληλο. Αντικειμενικός σκοπός είναι να εκφράσουν οι μαθητές ελεύθερα τις ιδέες τους σύμφωνα με το δυναμικό τους. Η ανάλυση της τεχνολογικής ενότητας γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές, και έτσι έχει μεγαλύτερη αξία. Έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στην τάξη, να συνεισφέρουν στο σύνολο, και να αναπτύξουν και αίσθημα υπευθυνότητας. Στη συνέχεια οι μαθητές καθορίζουν με τη βοήθεια του καθηγητή τα κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιούν τα θέματα εργασίας. Τα κριτήρια αυτά θα καθορίσουν ποια από τα θέματα που έχουν προτείνει οι μαθητές είναι κατάλληλα και ποια όχι. Ένα θέμα θεωρείται κατάλληλο όταν : Προσφέρει ευκαιρίες για απόκτηση γνώσεων αξίας, για έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών. Δεν είναι επικίνδυνο σαν κατασκευή. Προσφέρει ευκαιρίες στο μαθητή να εξασκήσει την κρίση του και να πάρει αποφάσεις. Προσφέρει ευκαιρίες στο μαθητή να λύσει κατασκευαστικά προβλήματα και να εκφράσει τη δημιουργικότητά του. Προσφέρει την ευκαιρία στον μαθητή να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία από εργαλεία και υλικά. Μπορεί να κατασκευαστεί στα χρονικά περιθώρια του μαθήματος και στο εργαστήριο του σχολείου. Ανήκει στην τεχνολογική ενότητα που διάλεξε η τάξη για μελέτη. Προσφέρει στο μαθητή ευκαιρίες να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει νοητικές, φυσικές, πρακτικές, και κοινωνικές ικανότητες. Έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος σαν κατασκευή. Ο καθορισμός των κριτηρίων έχει σκοπό : Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι κάθε εργασία πρέπει να ικανοποιεί ορισμένες απαιτήσεις. Να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητα να καθορίζουν απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί η εργασίας τους. Να καθοριστούν τα θέματα που είναι κατάλληλα για το μάθημα από τους ίδιους τους μαθητές. Από τα θέματα που θα κριθούν κατάλληλα ο κάθε μαθητής θα διαλέξει το δικό του θέμα για κατασκευή και μελέτη. Το θέμα αυτό δεν είναι απαραίτητο να το έχει προτείνει ο ίδιος αρχικά. Μπορεί να διαλέξει ένα από τα πολλά που έχει προτείνει κάποιος συμμαθητής του, με την προϋπόθεση ότι δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος για το ίδιο θέμα. 5

6 Η εκπαιδευτική διαδικασία για την εκλογή θέματος στη μέθοδο της ατομικής εργασίας παρουσιάζεται στον πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Ρόλος του Μαθητή - Να διερευνήσει πηγές πληροφόρησης για συλλογή θεμάτων που να ανήκουν στην ενότητα μελέτης που διάλεξε η τάξη. - Να βοηθήσει τους συμμαθητές του στη συλλογή πληροφοριών. - Να προτείνει κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιούν τα θέματα μελέτης. - Να διαλέξει ένα θέμα για κατασκευή και μελέτη. Ο Ρόλος του καθηγητή - Να κατευθύνει τις διαδικασίες στην τάξη για να διαλέξουν οι μαθητές θέμα εργασίας. - Να βοηθήσει τους μαθητές στον καθορισμό των κριτηρίων που θα πρέπει να ικανοποιούν τα θέματα μελέτης. - Να βοηθήσει τους μαθητές στην έρευνα για συλλογή θεμάτων εργασίας. - Να εξηγήσει στην τάξη τη σπουδαιότητα και το σκοπό του καθορισμού κριτηρίων. Κατασκευαστικές Διαδικασίες Γραπτές Εργασίες Στη Μέθοδο Της Ατομικής Εργασίας Στη φάση αυτή οι μαθητές κατασκευάζουν στο σχολικό εργαστήριο το θέμα που έχει επιλέξει ο καθένας. Προηγουμένως έχουν σχεδιάσει αυτό που πρόκειται να κατασκευάσουν (χρησιμοποιούν δηλαδή τεχνικό σχέδιο, κάτοψη, όψη, τομές) και έχουν εκτιμήσει την ποσότητα και το είδος των υλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουν. Η κατασκευή του κάθε μαθητή αντικατοπτρίζει την ικανότητά του και τις ιδέες του. Είναι δυνατόν σε μια απλή κατασκευή να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικά στοιχεία για φωτισμό ή κίνηση ορισμένων τμημάτων της κατασκευής, γραφικές τέχνες για να τονισθούν σημεία κ.ά. Ο κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του θέματός του που θα πρέπει να απαιτεί τη χρησιμοποίηση εργαλείων και υλικών από έναν μεγάλο αριθμό τομέων της τεχνολογίας (κατεργασία ξύλου, μετάλλων, ηλεκτρολογικά), και την αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Για την αντιμετώπιση κατασκευαστικών προβλημάτων και στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το θέμα που κατασκευάζει και μελετάει, ο μαθητής ενθαρρύνεται και πάλι να μελετήσει σε βιβλιοθήκες, να συμβουλευτεί ειδικούς, να επισκεφθεί βιομηχανίες, να αναλύσει διαφημιστικά-πληροφοριακά έντυπα, και γενικά να αξιοποιήσει όλες τις πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή του. Οι μαθητές καλούνται παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων να αναπτύξουν πρωτοβουλία, αυτενέργεια, ανεξαρτησία σαν άτομα, κοινωνικότητα, ικανότητα για επίλυση προβλημάτων της πραγματικής ζωής. Ακόμα να αναπτύξουν την ικανότητα να συσχετίζουν το άτομό τους (ικανότητες, χαρίσματα, ενδιαφέροντα, δυνατότητες, δημιουργικές ιδέες) με την πραγματικότητα του περιβάλλοντός τους. 6

7 Με τη διαδικασία αυτή δηλαδή την επιλογή θέματος και τη δημιουργική εμπλοκή στην μελέτη και κατασκευή θεμάτων, η εκπαιδευτική διαδικασία απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα ικανότητας των μαθητών. Σε μαθητές με ιδιαίτερα υψηλές νοητικές και πρακτικές ικανότητες, σε μαθητές με μέτριες νοητικές και πρακτικές ικανότητες, και σε μαθητές με κατώτερες νοητικές και πρακτικές ικανότητες. Ο κάθε μαθητής ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του κάνει τις ανάλογες επιλογές θέματος προς μελέτη, αξιοποιεί τις ανάλογες γνώσεις του από προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες και τέλος αξιοποιεί ανάλογα τις εκπαιδευτικές διαδικασίες για ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων,που του προσφέρει η μέθοδος της ατομικής εργασίας. Έτσι, αξιοποιούνται και καλλιεργούνται από την εκπαιδευτική διαδικασία όλα τα επίπεδα ικανότητας των μαθητών. Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ενδεικτικά Στην ηλεκτρονική διεύθυνση οι μαθητές μπορούν να έχουν μια ιδέα για τις γνώσεις και ικανότητες που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη εποχή και πιστοποιούνται από εξετάσεις του Κέμπριτζ. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η σελίδα προσφέρει πρόσβαση στο περιοδικό «Σφαιρικό μάτι»το οποίο προωθεί την κατανόηση θεμάτων που συνδέονται με τη σύγχρονη ανάπτυξη και το πώς αυτή πραγματοποιείται. Η σελίδα προσφέρει πρόσβαση σε δίκτυο μάθησης για τα σχολεία στην Αγγλία. Η ιστοσελίδα προσφέρει πρόσβαση στην Βρετανική βιβλιοθήκη Γραπτή Εργασία Η κατασκευή των μαθητών θα συνοδεύεται και από γραπτή εργασία που θα την παρουσιάσουν στην τάξη. Η γραπτή εργασία ολοκληρώνεται σταδιακά. Η εξέλιξη της γραπτής εργασίας αντικατοπτρίζει την πορεία μελέτης του μαθητή. Σε διάφορα χρονικά διαστήματα οργανώνονται σεμινάρια στην τάξη και ο κάθε μαθητής παρουσιάζει την πρόοδο της εργασίας του στο θεωρητικό και κατασκευαστικό μέρος. Η γραπτή εργασία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών για επικοινωνία σε τεχνολογικά θέματα, την ανταλλαγή πληροφοριών, την ταξινόμηση γνώσεων, τη συσχέτιση θεωρητικών γνώσεων με την πράξη. Η γραπτή εργασία που θα συνοδεύει την κάθε κατασκευή θα περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια : 1. Τη γενική ενότητα που διάλεξε η τάξη για μελέτη και συνοπτική ανάλυση της ενότητας αυτής. 2. Την περιγραφή του συγκεκριμένου θέματος που διάλεξε ο κάθε μαθητής για κατασκευή και μελέτη. 7

8 3. Τεχνικά, κατασκευαστικά σχέδια του θέματος που διάλεξε ο μαθητής να μελετήσει και να κατασκευάσει. Σε περίπτωση που οι μαθητές αδυνατούν να απεικονίσουν το έργο με τεχνικό σχέδιο, χρησιμοποιούνται φωτογραφίες. 4. Τη διαδικασία που ακολούθησε ο κάθε μαθητής για την κατασκευή και μελέτη του θέματός του. Στο τμήμα αυτό της τεχνικής έκθεσης αναφέρονται και όλες οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Η διαδικασία που ακολούθησε ο μαθητής για την κατασκευή και μελέτη του θέματός του θα απεικονισθεί και σε διάγραμμα (flow-chart). 5. Την ιστορική εξέλιξη του τεχνολογικού θέματος που μελέτησε και κατασκεύασε ο μαθητής. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφέρονται όλοι οι οικονομικοί, κοινωνικοί, γεωγραφικοί, και πολιτιστικοί παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξή του. Ακόμα θα αναφέρονται οι ανάγκες που ήθελε κάθε φορά να ικανοποιήσει ο άνθρωπος καθώς προχωρούσε στην εξέλιξη του τεχνολογικού αυτού θέματος, και τα αποτελέσματα που είχε η προσπάθεια αυτή στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Ιστοσελίδα σχετικά με διάφορους πολιτισμούς 6. Τα επιστημονικά στοιχεία και τις θεωρίες που συνδέονται και βρίσκουν εφαρμογή στο συγκεκριμένο θέμα που μελέτησε και κατασκεύασε ο μαθητής. 7. Τη χρησιμότητα του θέματος που μελέτησε και κατασκεύασε ο μαθητής στη σημερινή κοινωνία με τη σημερινή του μορφή (που και πως χρησιμοποιείται). 8. Την επιμέτρηση και την εκτίμηση του κόστους της κατασκευής. 9. Τον κατάλογο των εργαλείων, υλικών και μηχανημάτων που χρησιμοποίησε ο μαθητής για την κατασκευή του θέματός του. 10. Τη βιβλιογραφία και τις πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποίησε ο μαθητής. Απεικόνιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη μελέτη του θέματος που επέλεξε σε διάγραμμα που συμπεριλαμβάνεται στη γραπτή εργασία από κάθε μαθητή (flow chart). Μελέτη τεχνολογικών ενοτήτων Ανάλυση του τεχνολογικού περιβάλλοντος Καθορισμός τεχνολογικής ενότητας μελέτης κριτήρια Έρευνα για βιβλιογραφία και πηγές 8

9 Πληροφόρησης Συζητήσεις στην τάξη με τον καθηγητή και με συμμαθητές (οργανωμένα σε σεμινάρια) Επιλογή θέματος από κάθε μαθητή κριτήρια Σχεδίαση κατασκευαστικά σχέδια Προγραμματισμός εργασίας Έρευνα για πληροφόρηση Απαιτούμενα εργαλεία Και συλλογή στοιχείων και υλικά Κατασκευή του θέματος Συγγραφή γραπτής εργασίας Παρουσίαση τελική του θέματος σε σεμινάριο 9

10 Πραγματοποίηση σχολικής έκθεσης με τα έργα Και τις γραπτές εργασίες των μαθητών Αξιολόγηση των μαθητών από τον καθηγητή Σεμινάρια Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οργανώνονται σεμινάρια στην τάξη σε διάφορα χρονικά διαστήματα (κατά την κρίση του καθηγητή) από τους ίδιους τους μαθητές. Κάθε μαθητής ορίζεται με τη σειρά υπεύθυνος ενός σεμιναρίου. Ο υπεύθυνος φροντίζει: 1. Να ετοιμάσει το πρόγραμμα του σεμιναρίου με τους ομιλητές/ μαθητές και υα θέματα που θα παρουσιασθούν. 2. Να παρουσιάσει εισαγωγικά τους ομιλητές της ημέρας πριν από κάθε παρουσίαση. 3. Να διευθύνει τη συζήτηση, τις ερωτήσεις και τα σχόλια, που θα ακολουθήσουν κάθε παρουσίαση. 4. Να καθορίσει ένα συνολικό χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του σεμιναρίου. Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων οι ομιλητές- μαθητές παρουσιάζουν την πρόοδο της εργασίας τους στο κατασκευαστικό και θεωρητικό μέρος, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιούν. Τα σεμινάρια 1. Προσφέρουν τη δυνατότητα στο σύνολο των μαθητών να επωφεληθεί από την ατομική εργασία του κάθε μαθητή στην τάξη. 2. Προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αλληλοβοηθούνται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 3. Αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας στην τάξη. 4. Δίνουν τη δυνατότητα στον καθηγητή να αξιολογήσει τους μαθητές. 5. Προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν εποπτικά μέσα για τις παρουσιάσεις τους στην τάξη. 6. Αναπτύσσουν στους μαθητές κοινωνικότητα και ικανότητα επικοινωνίας. Όταν οι μαθητές τελειώσουν το κατασκευαστικό και θεωρητικό τμήμα της εργασίας τους, γίνεται ένα τελικό σεμινάριο, και τα διάφορα θέματα που κατασκευάσθηκαν και μελετήθηκαν παρουσιάζονται στην τελική τους μορφή. Τα σεμινάρια συνδέουν τις ατομικές εργασίες του κάθε μαθητή, και επειδή όλα τα θέματα ανήκουν σε μια ενότητα, αποτελούν ένα τρόπο παρουσίασης και ανάλυσης της γενικής ενότητας που διάλεξε η τάξη για μελέτη. Σχολική έκθεση για επίδειξη της εργασίας των μαθητών 10

11 Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οργανώνεται μια έκθεση στο σχολείο. Η έκθεση περιλαμβάνει τις κατασκευές των μαθητών και τις γραπτές εργασίες που αντιστοιχούν σε κάθε κατασκευή. Σε κεντρικό σημείο της αίθουσας υπάρχει επιγραφή με τη γενική τεχνολογική ενότητα που μελετήθηκε, στην οποία ανήκουν όλες οι κατασκευές. Τη σχολική έκθεση επισκέπτονται γονείς και κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες, γεγονός που ικανοποιεί τους μαθητές, αναπτύσσει τις σχέσεις μεταξύ σχολείου και κοινωνίας και προβάλλει στις κατάλληλες διαστάσεις την τεχνολογική εκπαίδευση στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης. Επίσης διάφοροι εκπρόσωποι βιομηχανιών και παραγωγικών μονάδων, έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του θεσμού και να προσφέρουν σε υλικά, μηχανήματα, πληροφόρηση κλπ. Αξιολόγηση των μαθητών κατά την εφαρμογή της μεθόδου. Οι μαθητές αξιολογούνται για κάθε δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν. Ο καθηγητής παρατηρεί και αξιολογεί τους μαθητές συνεχώς ενώ διατηρεί αρχείο με την αξιολόγηση λεπτομερώς όλων των δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα οι μαθητές αξιολογούνται : Για την ποιότητα των παρουσιάσεων που έκαναν για την ανάλυση τεχνολογικών ενοτήτων. Για τον αριθμό και την ποιότητα των θεμάτων που πρότειναν για κατασκευή και μελέτη. Για το μέγεθος της έρευνας που έκαναν στο περιβάλλον τους προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το θέμα που μελετούν. Για την κατασκευή που έφτιαξαν (πολυπλοκότητα, αισθητική, για την αποτελεσματική χρήση εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και υλικών κλπ.) Για την έκταση και το βάθος της γραπτής εργασίας που συνοδεύει κάθε κατασκευή. Για την ικανότητά τους να οργανώσουν τη δουλειά τους. Για την εφαρμογή κανόνων ασφαλείας στο εργαστήριο. Για τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαν για το θέμα τους. Για την ικανότητά τους να οργανώσουν και να διευθύνουν ένα σεμινάριο. Για την παρουσίαση του θέματός τους κατά τη διάρκεια σεμιναρίων. Για τις γνώσεις τους σε σχέση με τα τεχνολογικά θέματα που μελέτησε η τάξη 11

12 Β Γυμνασίου Πιθανό σενάριο εφαρμογής της προβλεπόμενης από το αναλυτικό πρόγραμμα διαδικασίας για τη Β τάξη για το μάθημα της τεχνολογίας. Εφαρμογή της μεθόδου της ομαδικής βιομηχανίας. εργασίας για τη μελέτη της Στην αρχή του μαθήματος ο καθηγητής εξηγεί στους μαθητές το βιομηχανικό τρόπο παραγωγής προϊόντων. Οι άνθρωποι χιλιάδες χρόνια πριν, όταν ανακάλυψαν τους τρόπους καλλιέργειας της γης, έπαψαν να είναι μετακινούμενοι κυνηγοί νομάδες για εξασφάλιση τροφής, εγκαταστάθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν χωριά και πόλεις. Αυτή ήταν η Γεωργική εποχή. Η Γεωργική εποχή Η ιστορία της γεωργίας Εικόνες από τη γεωργική εποχή https://www.google.gr/search?q=agricultural+era&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=x&ei =LVOlU4rwHdT07AbAqYCYDA&ved=0CDUQ7Ak&biw=1170&bih=583 Ο πολιτισμός της Γεωργικής περιόδου και της αντίστοιχης Οικονομίας, πλήρωνε συγκεκριμένα επαγγέλματα και ικανότητες. Κυρίως πρωτόγονη μυϊκή δύναμη. Με τη βιομηχανική επανάσταση που άρχισε με την ανακάλυψη της ατμομηχανής περίπου 300 χρόνια πριν, η επεξεργασία υλικών για την μετατροπή τους σε άλλα περισσότερο χρήσιμα (βιομηχανία σιδήρου, τσιμέντου κλπ) και η παραγωγή τυποποιημένων βιομηχανικών προϊόντων σε μεγάλη ποσότητα (αυτοκίνητα) έγινε δυνατή. Η βιομηχανική επανάσταση περιγράφεται συνοπτικά στην ιστοσελίδα : Εικόνες από τη βιομηχανική επανάσταση https://www.google.gr/search?q=industrial+revolution&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa= X&ei=dE-lU-OcEoiM7QbfzIDQBw&ved=0CDMQ7Ak&biw=1170&bih=583 Οι νέες μέθοδοι παραγωγής που δημιούργησε η βιομηχανική επανάσταση, Δημιούργησαν και νέο τρόπο ζωής και ένα νέο πολιτισμό. Δημιούργησαν μεγάλες πόλεις κοντά σε μεγάλα βιομηχανικά κέντρα όπου συγκεντρώθηκαν τεράστιοι πληθυσμοί που δούλευαν στις βιομηχανίες, δημιούργησαν ανάγκες για μεταφορές εκατομμυρίων εργαζομένων καθημερινά από το σπίτι στους σε χώρους εργασίας και αντίστροφα, μεγάλα σχολεία για εκπαίδευση των παιδιών, πανεπιστήμια, χώρους αναψυχής για τον ελεύθερο 12

13 χρόνο, ανάλογο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, ανάλογες υπηρεσίες για να υποστηρίζουν το κύκλωμα αυτό παραγωγής κλπ. Η διάταξη του φυσικού περιβάλλοντος οργανώθηκε ανάλογα με τον βιομηχανικό τρόπο παραγωγής και τις ανάγκες ζωής που δημιουργήθηκαν. Δημιουργήθηκε ένα τεχνητό περιβάλλον σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής. Πολίτες χωρίς βασικές γνώσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της βιομηχανίας δεν μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την οργάνωση του τρόπου ζωής σε ένα τεχνολογικό και βιομηχανικό περιβάλλον που ζουν και εργάζονται. Μηχανήματα και εργαλεία που επινοήθηκαν με τη βιομηχανική επανάσταση ενσωματώθηκαν στις γεωργικές διαδικασίες παραγωγής και επηρέασαν τη γεωργική παραγωγή. Στην εποχή μας γίνεται η μετάβαση στη μεταβιομηχανική εποχή της πληροφορίας και των υπολογιστών που είναι δύσκολο να την αντιληφθούμε γιατί τη ζούμε. Γίνεται ριζική μετατροπή των βιομηχανιών της βιομηχανικής εποχής σε βιομηχανίες που λειτουργούν με αυτοματισμούς και με έξυπνα μηχανήματα που τους προγραμματίζουν και τους λειτουργούν ανάλογοι εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι. Η βιομηχανική κοινωνία δημιούργησε απλά μηχανές που αύξησαν την μυϊκή δύναμη του ανθρώπου. Οι βιομηχανίες της μεταβιομηχανικής εποχής λειτουργούν όλες σε ένα βαθύτερο επίπεδο γνώσης. Στη νέα παραγωγική διαδικασία των νέων βιομηχανιών και του νέου χώρου της εργασίας εμπλέκεται περισσότερο το μυαλό και όχι οι μύες όπως στη Βιομηχανική και οπωσδήποτε περισσότερο στη γεωργική εποχή. Οι προηγμένες χώρες ζουν το πρόβλημα της μετατροπής των βιομηχανιών τους σε νέες, την ανάγκη για επανεκπαίδευση των εργαζομένων, την ανάγκη για νέες επενδύσεις κλπ. προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες στη νέα πραγματικότητα. Εικόνες για τη μεταβιομηχανική κοινωνία (post industrial society) και δημιουργία του αντίστοιχου τεχνητού περιβάλλοντος που ζει ο άνθρωπος στην κοινωνία, όπως το διαμορφώνουν οι νέες ανάγκες. https://www.google.gr/search?q=post+industrial+societies&tbm=isch&tbo=u&source=univ &sa=x&ei=1walu_lmlowr7ab094gyca&ved=0cc8qsaq&biw=1170&bih=583 Οι μαθητές θα συζητήσουν και θα προβληματισθούν σχετικά με τις αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία και τις αντίστοιχες αλλαγές στον τρόπο ζωής Και τον νέο πολιτισμό που δημιουργείται. Περιγραφή της μεταβιομηχανικής κοινωνίας Η πρώτη μέθοδος της ομαδικής εργασίας αναφέρεται στις βιομηχανίες επεξεργασίας που μετατρέπουν τις πρώτες ύλες σε περισσότερο χρήσιμες μορφές (processing industries). Η δεύτερη μέθοδος της γραμμής παραγωγής αναφέρεται σε βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες (Line production Industries). Στην περίπτωση που υπάρχει σχολικό εργαστήριο που επιτρέπει την εφαρμογή της μεθόδου της γραμμής παραγωγής, και οι μαθητές επιλέξουν την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, η τάξη μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή της. 13

14 Το συγκεκριμένο σενάριο αναφέρεται στην εφαρμογή της μεθόδου της ομαδικής εργασίας για τη μελέτη βιομηχανίας που μετατρέπει πρώτες ύλες σε περισσότερο χρήσιμες μορφές. Η εφαρμογή της μεθόδου της ομαδικής εργασίας Ο καθηγητής μετά την παραπάνω εισαγωγή για τις εξελίξεις στο χώρο της παραγωγής στην ιστορία της ζωής της ανθρωπότητας, εξηγεί ότι η βιομηχανία μπορεί να θεωρηθεί ως το όργανο ή το μέσο που παράγει την τεχνολογία. Ακόμη ότι η βιομηχανία είναι ένα σύστημα που η αποδοτική λειτουργία του προϋποθέτει τον κατάλληλο συσχετισμό παραμέτρων, όπως η οικονομία, οι πρώτες ύλες, το περιβάλλον, ο ανταγωνισμός, οι γνώσεις η τεχνολογική υποδομή, η γενικότερη υποδομή του γεωγραφικού χώρου στον οποίο λειτουργεί, η ανθρώπινη ικανότητα κ.ά Ο καθηγητής αναθέτει στους μαθητές εργασίες για παρουσιάσεις σε μορφή σεμιναρίου στα οποία συμμετέχει και ο ίδιος ως πηγή δημιουργίας ερεθισμάτων, οι οποίες αναφέρονται στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και τα κίνητρα, τη ζήτηση προϊόντων και τα συστήματα παραγωγής, τους διαθέσιμους πλουτοπαραγωγικούς πόρους στην περιοχή και την κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πόρων διεθνώς, την αλληλεπίδραση τεχνολογικών συστημάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων της βιομηχανίας, τις επιδράσεις της βιομηχανίας στην πολιτική, την οικονομία και τον πολιτισμό, τη συσχέτιση περιβαλλοντικών και οικονομικών παραμέτρων, την ανάπτυξη που καθοδηγείται από τη ζήτηση, τις αξίες και τα συμφέροντα/ ενδιαφέροντα, τις ανακαλύψεις και τις εξελίξεις, την έρευνα και την καινοτομία, την εξειδίκευση ή ελαστικότητα της εργασίας, τη χρήση αυτοματισμών στην παραγωγή, κανονισμούς ασφαλείας, την εξασφάλιση φτηνής ενέργειας, τα συστήματα και υποσυστήματα μεταφορών, τη σχεδίαση και μελέτη κατασκευών, το Μάρκετιγκ προϊόντων, κλπ. Η σφαιρική αντιμετώπιση προβλημάτων στο χώρο της βιομηχανίας είναι απαραίτητη. Οι διάφορες μεταβλητές που υπεισέρχονται στο χώρο της παραγωγής επηρεάζουν η μία την άλλη. Μικρο -βελτιώσεις σε ένα τομέα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση σε άλλους τομείς, μπορεί να δημιουργήσουν ζημία αντί για οφέλη. Χωρισμός σε ομάδες Κάθε τάξη χωρίζεται σε ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει να μελετήσει σε βάθος μια βιομηχανία πρώτων υλών. Οι μαθητές οργανώνονται, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ομαδικά ένα και μοναδικό κάθε ομάδα έργο μοντέλο που απεικονίζει ή αναπαριστά τη βιομηχανία που έχουν επιλέξει για να μελετήσουν. Με τον τρόπο αυτό αυτόματα το αντικείμενο της μελέτης προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και δημιουργούνται κίνητρα για μάθηση. Επιπλέον το αντικείμενο μελέτης προσαρμόζεται και σε τοπικές συνθήκες (του περιβάλλοντος των μαθητών και του συγκεκριμένου σχολείου). Στο μοντέλο (μακέτα) θα αντικατοπτρίζεται η λειτουργία της πραγματικής βιομηχανίας με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο. Θα απεικονίζονται δηλαδή υπό σχετική κλίμακα χώροι φορτοεκφόρτωσης πρώτων υλών, ο βιομηχανικός εξοπλισμός και η ροή παραγωγής, γραφεία και χώροι προσωπικού, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ. Στην ιδανική περίπτωση οι μαθητές θα κατασκευάσουν μια μικρογραφία της πραγματικής βιομηχανίας. Η κατασκευή θα συνοδεύεται από τομέας που θα δείχνουν εσωτερικούς χώρους, χάρτες με οικονομοτεχνικά στοιχεία του χώρου εγκατάστασης της βιομηχανίας, χάρτες που θα 14

15 απεικονίζουν το σιδηροδρομικό δίκτυο με το οποίο θα υποστηριχθεί η λειτουργία της βιομηχανίας που θα εγκατασταθεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τα έργα υποδομής που απαιτούνται για τις ανάγκες της βιομηχανίας κ.ά Το μοντέλο θα έχει μηχανικά, φωτεινά και κινούμενα στοιχεία, και θα πρέπει να απαιτεί για την κατασκευή του μια ποικιλία υλικών και ικανοτήτων από πλευράς μαθητών. Οι μαθητές θα ανακαλύψουν ότι το κόστος παραγωγής ανά μονάδα παραγομένου προϊόντος σε μια βιομηχανία μπορεί να είναι φθηνότερο σε μια περιοχή συγκριτικά με μια άλλη, και ότι εξ αυτού και μόνο του λόγου μπορεί η επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί σε καλύτερο από πλευράς υποδομών μέρος, μπορεί να παράγει φθηνότερα τελικά προϊόντα αν και πληρώνει μεγαλύτερες αμοιβές στους εργαζομένους της. Ακόμη μπορεί οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης να πληρώνονται περισσότερο, αλλά να προσφέρουν με τις γνώσεις τους λύσεις σε άλλους τομείς που μειώνουν τελικά το συνολικό κόστος παραγωγής, και έτσι συμφέρει στην επιχείρηση να έχει αδρά αμειβόμενους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι υψηλού επιπέδου είναι ο σημαντικότερος πλουτοπαραγωγικός πόρος μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η κατασκευή του μοντέλου της βιομηχανίας που επέλεξαν οι μαθητές και η θεωρητική ανάλυση που απαιτεί προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντιληφθούν ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας οποιασδήποτε βιομηχανίας. Η λειτουργία της βιομηχανίας εξασφαλίζεται μόνο από τη στιγμή που είναι σε θέση να παράγει προϊόντα σε τέτοια τιμή και ποιότητα, που να μπορεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό ομοειδών βιομηχανιών σε τοπική ή διεθνή βάση. Στο εισαγωγικό αυτό στάδιο οι μαθητές ενημερώνονται και προσανατολίζονται για τη δουλειά που θα κάνουν συμμετέχοντας σε συζητήσεις και σε σεμινάρια στην τάξη. Οι συζητήσεις περιστρέφονται πλην άλλων και γύρω από διάφορες βιομηχανίες και τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη λειτουργία τους, για να διαμορφώσουν οι μαθητές γνώμη για τη βιομηχανία που θα διαλέξουν για κατασκευή και μελέτη. Συζητείται ακόμη η μορφή που θα έχει η κατασκευή (μακέτα) με την οποία θα ασχοληθούν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση μηχανισμών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών στοιχείων, που θα ενσωματωθούν στην κατασκευή για να τονισθούν οι διάφορες λειτουργίες της βιομηχανίας που θα μελετηθεί. Η ενσωμάτωση στοιχείων της μορφής αυτής στην κατασκευή, θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να ασχοληθούν θεωρητικά και πρακτικά με μια ποικιλία θεμάτων από το χώρο της τεχνολογίας. Συνηθίζεται να τοποθετούνται μηχανισμοί στη μακέτα που εξηγούν τη λειτουργία της βιομηχανίας, σε συνδυασμό με φωτεινά σήματα, που ενεργοποιούνται ανάλογα με το τμήμα της βιομηχανίας που περιγράφεται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η εξωτερική όψη της κατασκευής που θα κάνουν οι μαθητές για να απεικονίσουν τη λειτουργία της βιομηχανίας που αποφάσισαν να μελετήσουν, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της αισθητικής. Τα διάφορα καλώδια κλπ. που θα δίνουν κίνηση θα τοποθετηθούν σε υποδοχές ή στο πίσω (αφανές) τμήμα της. Για την πραγματοποίηση της κατασκευής οι μαθητές θα είναι οργανωμένοι κατά τρόπο παράλληλο με την πραγματικότητα ως προς την οργάνωση των στελεχών στην αντίστοιχη βιομηχανία (Διευθυντής προσωπικού, Διευθυντής παραγωγής, Γενικός Διευθυντής κλπ.) και ο κάθε μαθητής μέλος της ομάδας ορίζεται να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο αντίστοιχο με τους ρόλους στον πραγματικό χώρο της εργασίας. Ο κάθε μαθητής προσφέρει 15

16 πληροφόρηση στην ομάδα του για την κατασκευή του μοντέλου αντίστοιχη με το ρόλο του και συμμετέχει παράλληλα και στην κατασκευή του μοντέλου ως εργαζόμενος στην πράξη. Περιοδικά πραγματοποιούνται και «συναντήσεις εργασίας» των μελών της ομάδας ανάλογα με τις αντίστοιχες των διευθυντικών στελεχών στην πραγματική βιομηχανία υπό την εποπτεία του «Γενικού Διευθυντή». Οι συναντήσεις αυτές σε μορφή σεμιναρίων, διευκολύνουν το μάνατζμεντ, τη σχεδίαση, και την πραγματοποίηση της κατασκευής με ομαλότερο τρόπο, καθώς επίσης εξασφαλίζουν και τη διανομή της πληροφόρησης από τον κάθε μαθητή με μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα προς τους υπόλοιπους της ομάδας. Για να αντιληφθούν οι μαθητές καλύτερα τις απαιτήσεις του μαθήματος και να διευκολυνθούν στην επιλογή βιομηχανίας για μελέτη, είναι σκόπιμο να παρουσιάσει ο καθηγητής κατασκευές που έγιναν από μαθητές στο παρελθόν, ή να τους δημιουργήσει ερεθίσματα με τη χρήση φωτογραφιών, παρουσιάσεων VIDEO, κλπ. Παραδείγματα από έργα μαθητών στο γυμνάσιο Ρέντη που έχουν καταχωρηθεί στο διαδίκτυο από τον αρμόδιο καθηγητή του μαθήματος Ντούση Ηρακλή, σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου της ομαδικής εργασίας για τη μελέτη της βιομηχανίας, περιλαμβάνονται στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις : Γαλακτοβιομηχανία https://www.youtube.com/watch?v=-xr-9-qv9a0&feature=youtu.be Τεχνολογία Β γυμνασίου-φαρμ/χανία ΦΑΡΜΕΛ-Φαρμακευτική Επιχείρηση Έκθεση μακετών τεχνολογίας : https://www.youtube.com/watch?v=4z6u4mabhcu&featur Εικόνες από τις δραστηριότητες στο μάθημα της τεχνολογίας στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας : ksis_13-14.html Οι διάφοροι ρόλοι - υπευθυνότητες των μαθητών βρίσκονται σε αλληλοεξάρτηση. Για παράδειγμα η λύση που θα προτείνει ο μηχανικός παραγωγής ενός προϊόντος, είναι συνάρτηση στοιχείων που θα πρέπει να προσφερθούν από τον διευθυντή προμηθειών, από τον διευθυντή πωλήσεων, από τον διευθυντή Μάρκετιγκ, από τον διευθυντή οικονομικών, από τον διευθυντή προσωπικού, και επιπλέον θα πρέπει να δικαιολογηθεί και να εγκριθεί μετά από ορθολογική εξέταση δεδομένων από τον γενικό διευθυντή. Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με τους συμμαθητές του στην ομάδα που ανήκει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του κατά τρόπο εποικοδομητικό για τον εαυτό του και για το σύνολο. Ο κάθε μαθητής διαλέγει το ρόλο του στην ομάδα. Σε περίπτωση ασυμφωνιών γίνεται ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον καθηγητή. Οι μαθητές θα κατασκευάσουν ένα διάγραμμα οργάνωσης προσωπικού της βιομηχανίας τους και του τρόπου αλληλεξάρτησης των διαφόρων υπευθυνοτήτων αρμοδιοτήτων (των ρόλων των μαθητών) όπως αυτό στο παρακάτω παράδειγμα. 16

17 ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ Δ/της Δημοσίων Σχέσεων Δ/της Δ/της Δ/της Δ/της Δ/της Δ/τής Ερευνών Παραγωγής Ποιοτικού Προσωπικού Μάρκετιγκ Οικονομικών Ελέγχου Δ/της Μηχανικός Δ/της Δ/της Δ/τής Σχεδίασης Παραγωγής Εκπαίδευσης Ασφαλείας Προμηθειών προϊόντων Επισημαίνεται ότι η μέθοδος της ομαδικής εργασίας δεν έχει στόχο να μάθει στους μαθητές καθήκοντα και αρμοδιότητες συγκεκριμένων επιτελικών επαγγελμάτων από το χώρο της βιομηχανίας. Για παράδειγμα ο μαθητής που εκτελεί το ρόλο του Διευθυντή παραγωγής στη βιομηχανία της ομάδας του, στην πραγματικότητα εκτελεί και μελετά σε γενικές γραμμές τις δραστηριότητες ενός τμήματος της βιομηχανίας (του τμήματος παραγωγής) και όχι τις δραστηριότητες ενός συγκεκριμένου ατόμου. Οι μαθητές με την εκτέλεση ρόλων εξοικειώνονται στην ουσία με τις διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας βιομηχανίας, και που πρέπει να βρίσκονται σε ένα κατάλληλο σημείο ισορροπίας, για να εξασφαλιστεί η λειτουργία της βιομηχανίας. Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά μερικά από τα καθήκοντα που εκτελούν οι μαθητές ανάλογα με το ρόλο τους σύμφωνα με τη μέθοδο της ομαδικής εργασίας κατά τρόπο παράλληλο με την πραγματικότητα, για τη μελέτη μιας βιομηχανίας. Τα καθήκοντα αυτά σύμφωνα με το πνεύμα της μεθόδου δεν θα πρέπει να προσφερθούν έτοιμα στους μαθητές. Μόνοι τους θα πρέπει να ανακαλύψουν τα καθήκοντα μετά από έρευνα των πηγών πληροφόρησης του τεχνολογικού τους περιβάλλοντος. Στην πράξη συνηθίζεται να τους προσφέρονται κατάλογοι με πιθανά καθήκοντα για κάθε ρόλο. Η περιγραφή των παρακάτω ρόλων είναι χρήσιμη και για τη μέθοδο της Γραμμής Παραγωγής. Βασικά Τμήματα Επιχείρησης / Παραγωγικής Μονάδας 17

18 Οι τομείς δράσης μιας επιχείρησης / παραγωγικής μονάδα όπως ενέργεια, τρόποι παραγωγής, υλικά, οργάνωση, Management, Δημόσιες σχέσεις, Έρευνα αγοράς Marketing, Έρευνα, ιδιοκτησία,, χρηματοδότηση, μεταφορές, επικοινωνία, επηρεάζουν το ένα το άλλο και θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλη ισορροπία. Η επιχείρηση / παραγωγική μονάδα είναι ένας φορέας εφαρμογής γνώσης και χρησιμοποίησης υλικών και ανθρώπινου δυναμικού για την παραγωγή αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ανθρώπου. Η ενορχήστρωση (αρμονία μεταξύ ανθρώπινων ενεργειών, τεχνολογικών δεδομένων, φυσικού περιβάλλοντος) υλοποιείται όταν όλα τα μέρη του «συνολικού» συστήματος ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να λειτουργούν σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα. Γενική Διεύθυνση Μετά από συζητήσεις με τους υφισταμένους και μελέτη γραπτών εισηγήσεων, θα λαμβάνει αποφάσεις για θέματα Παραγωγής Εξοπλισμού Προσωπικού που απαιτείται Επενδύσεων Προγραμματίζει δραστηριότητες της εταιρείας όπως : Συνεδριάσεις του προσωπικού των διαφόρων τμημάτων (σεμινάρια) με θέματα που συνδέονται με την πρόοδο της βιομηχανίας και τα προβλήματα πωλήσεων και παραγωγής. Οργάνωση εκπαιδευτικών διαλέξεων για το προσωπικό με θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία της βιομηχανίας. Κατασκευή «μακέτας που θα απεικονίζει τη λειτουργία της βιομηχανίας και τα βασικά της μέρη για λόγους επικοινωνίας τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών. Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων για τα διάφορα στάδια του κύκλου παραγωγής. Προμήθεια των υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή. Έρευνα αγοράς. Διαφήμιση του προϊόντος Πωλήσεις. Εξετάζει γραπτές αναφορές των διαφόρων τμημάτων για την πρόοδο και τα προβλήματά τους. Ανακοινώνει και εξηγεί τους στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου στους υπεύθυνους των τμημάτων και γενικά στο προσωπικό της βιομηχανίας. 18

19 Καθορίζει μεθόδους και διαδικασίες για αξιολόγηση της απόδοσης των τμημάτων της βιομηχανίας. Τις διαδικασίες αυτές τις εξηγεί στο προσωπικό και ζητά την αποδοχή του, ή και τη συμμετοχή του στον καθορισμό των διαδικασιών αυτών. Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόοδο της βιομηχανίας. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία και φροντίζει για την ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους πελάτες, τους μετόχους, τους προμηθευτές, και το κοινό. Υπογράφει συμβόλαιο, δίνει δώρα στο προσωπικό. Σχεδιάζει έντυπα που θα βοηθήσουν την τυποποίηση της αλληλογραφίας με τα διάφορα τμήματα της εταιρείας και θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις της εταιρείας του. (1) Διεύθυνση προσωπικού Προσλήψεις και απολύσεις Σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό Καθορισμός μισθών Ασφάλεια και υγεία του προσωπικού Ρύθμιση αναγκών του προσωπικού Καθορισμός καθηκόντων κάθε εργαζομένου. Κατασκευάζεται διάγραμμα οργάνωσης του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος έχει μια συγκεκριμένη θέση με συγκεκριμένα καθήκοντα. Καθορίζει σύστημα προσλήψεων σύμφωνα με τις ανάγκες. Σχεδιάζει σύστημα ελέγχου του χρόνου εργασίας κάθε εργαζομένου. Οργανώνει και εφαρμόζει σύστημα καλών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης της εταιρείας. Το σύστημα αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό να προτείνει λύσεις σε θέματα εργασίας, ατομικά ή συλλογικά. Ακόμη θα επιβραβεύει (ηθικά, οικονομικά) ενέργειες που θα οδηγούν σε αύξηση του οικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησης. Εξετάζει και επιλύει ατομικά προβλήματα των εργαζομένων. Οργανώνει προγράμματα για κοινωνικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία του προσωπικού. Καθορίζει μισθολογική κλίμακα των εργαζομένων και τα κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους των αποδοχών. (2) Διεύθυνση Σχεδίασης προϊόντων Ο υπεύθυνος Μηχανικός/ οι για τη σχεδίαση νέων προϊόντων είναι έχουν πολύ σπουδαία δουλειά για μια σύγχρονη εποχή στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Μια 19

20 σύγχρονη επιχείρηση είναι σαν το ποδήλατο. Αν σταματήσει «το πεντάλ» ο αναβάτης πέφτει. Έτσι και η επιχείρηση, αν σταματήσει να εξελίσσεται και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα σταματήσει να υπάρχει. Οι Μηχανικοί σχεδίασης νέων προϊόντων σχεδιάζουν νέα προϊόντα ανοίγοντας νέες αγορές ή βελτιώνουν τα παλιά για να μπορεί να διατηρηθεί η επιχείρηση στη ζωή. Τα προϊόντα πρέπει να ικανοποιούν απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, την απαιτούμενη εργασία, το κόστος και το χρόνο παραγωγής. Οι παράμετρες αυτές εξετάζονται σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της αγοράς και τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι αρμόδιοι για τη σχεδίαση προϊόντων, Συμμετέχουν στα συμβούλια που καθορίζουν την πολιτική της εταιρείας σε σχέση με θέματα παραγωγής. Καθορίζουν τις διαδικασίες για παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς της εταιρείας και κατευθύνουν τους μηχανικούς παραγωγής. Σε συνεργασία με τους αρμοδίους παραγωγής και Μάρκετιγκ καθορίζουν το κόστος παραγωγής, και φροντίζουν για την ικανοποίηση του καταναλωτικού κοινού με την ποιότητα των προϊόντων και τον καθορισμό προδιαγραφών. Συντάσσονται προϋπολογισμοί για την παραγωγή ενός προϊόντος σε συνάρτηση με τις οικονομικές δυνατότητες της βιομηχανίας. Εκπαιδεύονται και συγκεντρώνουν πληροφορίες ώστε να σχεδιάζουν και να μελετούν προϊόντα υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους παραγωγής. (3) Διεύθυνση Εκπαίδευσης προσωπικού Ο υπεύθυνος προσωπικού οργανώνει και εκτελεί προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της βιομηχανίας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με στόχο την αύξηση της απόδοσης της εργασίας (που θα οδηγήσει και στην αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Καθορίζεται ένα χρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων και οι εισηγητές. Ορισμένα από τα θέματα μπορεί να είναι : - Μαζική παραγωγή - Αυτοματισμός και κυβερνητική στη βιομηχανία - Σχέσεις εργαζομένων και διοίκησης - Οικονομική διάρθρωση της βιομηχανίας - Ανάλυση αγοράς - Οργάνωση και έλεγχος παραγωγής - Ιστορία της βιομηχανίας - Αυτοματισμός - Διαφήμιση και Μάρκετιγκ - Μαζική παραγωγή 20

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ορισμοί της Τεχνολογίας Τεχνολογικό περιβάλλον ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης Επιπτώσεις της Τεχνολογίας Ορισμός σχολικού βιβλίου για την Τεχνολογία Με την ευρεία έννοια του όρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ Σειρά: Γενικό Λύκειο Οικονομικές Επιστήμες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ζάννειο Λύκειο 2009. Τίτλος Εργασίας. Η συνηθέστερη επιλογή είδους (πειραματική, κοινωνική, κατασκευαστική) εργασίας για το μάθημα της τεχνολογίας

Ζάννειο Λύκειο 2009. Τίτλος Εργασίας. Η συνηθέστερη επιλογή είδους (πειραματική, κοινωνική, κατασκευαστική) εργασίας για το μάθημα της τεχνολογίας Τίτλος Εργασίας Η συνηθέστερη επιλογή είδους (πειραματική, κοινωνική, κατασκευαστική) εργασίας για το μάθημα της τεχνολογίας Όνομα: Νεφέλη Προκοπάκη Κωστοπούλου Σχολείο: Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΈΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ (1) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΡΓΟ Κοινά στοιχεία & διαφορές Διενεργούνται από ανθρώπους (και) μηχανές Διαθέτουν περιορισμένους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

4 Εαν προσπαθούσα να ξεφύγω από κάτι, τότε τα επιχειρήματα μου θα ήταν: Α με συνέπεια Β με μοναδικότητα C με λεπτομέρεια D με εξειδικευμένες γνώσεις

4 Εαν προσπαθούσα να ξεφύγω από κάτι, τότε τα επιχειρήματα μου θα ήταν: Α με συνέπεια Β με μοναδικότητα C με λεπτομέρεια D με εξειδικευμένες γνώσεις Kolbe A Test Απάντησε ρωτώντας τον εαυτό σου: Αν ήμουν ελεύθερος να δράσω όντας ο εαυτός μου και κάνοντας αυτό που μπορώ να κάνω καλύτερα, τότε θα έκανα... (επέλεξε μία από τις 4 επιλογές, καθώς και μία

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα