ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος της τεχνολογίας είναι η απαραίτητη για το σύγχρονο µαθητή εξοικείωση µε το τεχνητό τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζει ανεξάρτητα από µελλοντικές επαγγελµατικές επιλογές. Η τεχνολογική εκπαίδευση µπορεί να βοηθήσει ώστε να αντιµετωπισθεί το κενό που υπάρχει µεταξύ της εξάρτησης από την τεχνολογία αφενός όλων των διαστάσεων της σύγχρονης ζωής και της έλλειψης ικανοτήτων και γνώσεων αφετέρου. Στο πλαίσιο της νέας «µεταβιοµηχανικής» εποχής, που η γενική εκπαίδευση αποκτά νέα µορφή, γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ η ένταξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης στη γενική εκπαίδευση ως απαραίτητο στοιχείο της. Η τεχνολογική εκπαίδευση εµπεριέχει και την αξιοποίηση του σύγχρονου εργαλείου που είναι οι υπολογιστές και το παγκόσµιο δίκτυο internet, για συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που αποτελούν τη βάση για την επίλυση οποιουδήποτε τεχνολογικού προβλήµατος. 2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ιαθεµατικής προσέγγισης Ι. ΗΜΟΤΙΚΟ Τάξη Άξονες γνωστικού περιεχοµένου Τα χαρακτηριστικά και ο σκοπός της Τεχνολογίας. Έννοιες που συνδέονται µε τον πυρήνα της τεχνολογίας. Σχέσεις µεταξύ των τεχνολογιών και διασύνδεση της Τεχνολογίας µε άλλους τοµείς. τεχνολογιών των κατασκευών. τεχνολογιών της παραγωγικής διαδικασίας Τεχνολογίες των µεταφορών. Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) Οι µαθητές επιδιώκεται να διαµορφώσουν µια πρώτη αντίληψη σχετικά µε: την ιστορία και τη φύση της τεχνολογίας, τη σχεδίαση και κατασκευή τεχνολογικών προϊόντων και συστηµάτων, τις διαφορές µεταξύ του φυσικού κόσµου και του τεχνητού κόσµου που κατασκευάστηκε από τον άνθρωπο, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για να δηµιουργήσουν το τεχνητό περιβάλλον. Την εξάρτηση τεχνολογικών συστηµάτων από πλουτοπαραγωγικούς πόρους και απαιτήσεις, τη σύνδεση τεχνολογικών εννοιών «πυρήνα» µε άλλες πλευρές της ζωής. Τη σύνδεση της γνώσης µε τις καθηµερινές εµπειρίες τους, συσχετίσεις και διασυνδέσεις µε άλλους τοµείς µελέτης. Το κατασκευασµένο τεχνητό περιβάλλον, την εξέλιξη της κατασκευής στεγάστρων για την προστασία των ανθρώπων (από σπήλαια σε σπίτια και πολύπλοκα κτίρια διαµερισµάτων και γραφείων), διαφορετικά επαγγέλµατα που εµπλέκονται στην κατασκευαστική διαδικασία. Αγαθά µεγάλης και µικρής διάρκειας ζωής, βιοµηχανικά αγαθά που σχεδιάζονται για κατανάλωση και, επανασχεδίαση προϊόντων για να λειτουργούν ταχύτερα, φθηνότερα κλπ., τρόπο σχεδιασµού, παραγωγής, ελέγχου, συσκευασίας των προϊόντων και προώθησής τους στην αγορά, το ρόλο των ανθρώπων στην παραγωγή. ρόµους και αυτοκινητόδροµους ως τµήµατα ενός µεγαλύτερου συστήµατος οδών και τη λειτουργία τους µέσα στο συνολικό σύστηµα µεταφορών και συγκοινωνιών, Ενδεικτικές Θεµελιώδεις έννοιες ιαθεµατικής προσέγγισης Χώρος-χρόνος Μεταβολή Χώρος-χρόνος Αλληλεπίδραση 434

2 Οι επιδράσεις της τεχνολογίας στο περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά και ο σκοπός της Τεχνολογίας. Έννοιες που συνδέονται µε τον πυρήνα της τεχνολογίας Συστήµατα, πλουτοπαραγωγι κοί πόροι, απαιτήσεις, όπτιµουµ λύση και τάσεις. Σχέσεις µεταξύ των τεχνολογιών και διασύνδεση της Τεχνολογίας µε άλλους ερευνητικούς τοµείς. τεχνολογιών των κατασκευών. τεχνολογιών της παραγωγικής διαδικασίας. τη λειτουργία και ασφαλή των συστηµάτων µεταφορών, τη µετακίνηση των ζώων από µέρος σε µέρος συγκριτικά µε το πώς οι ίδιοι οι µαθητές µετακινούνται από το σπίτι τους στο σχολείο και επιστρέφουν, τη φροντίδα ενός αυτοκινήτου και σε ποια κοµµάτια µπορούµε να το χωρίσουµε, το πώς τα οχήµατα χρησιµοποιήθηκαν σε διάφορα περιβάλλοντα για να µεταφέρουν άτοµα και αγαθά. Τη χρησιµοποίηση άχρηστου χαρτιού, µεταχειρισµένου χαρτονιού και κουτιών από αναψυκτικά που ανακυκλώνονται, για την κατασκευή προϊόντων, επιδράσεις της µόλυνσης σε ανθρώπους και ζώα, την επαναχρησιµοποίηση προϊόντων και τη χρησιµότητά της ανακύκλωσης, τις επιδράσεις ενός υλικού, ενός προϊόντος, ή ενός τεχνολογικού συστήµατος στο περιβάλλον. Οι µαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν συστηµατικότερα: Τις διαφορές µεταξύ τεχνολογίας και επιστηµών, διάφορες διαδικασίες και τεχνικές, το ότι η τεχνολογία αλλάζει την αντίληψη των ανθρώπων για τον κόσµο, το ότι η τεχνολογική ανάπτυξη διαµορφώνεται από πολιτιστικές και οικονοµικές επιδράσεις. Τις έννοιες των συστηµάτων, των πλουτοπαραγωγικών πόρων, των απαιτήσεων και των διαδικασιών, τη περισσότερο προηγµένων εργαλείων, τις παραµέτρους που καθορίζουν µια σχεδίαση: πώς ένα προϊόν θα αναπτυχθεί και θα χρησιµοποιηθεί, τους φυσικούς νόµους που περιορίζουν την ανάπτυξη µιας ιδέας, τους απαραίτητους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, τις πολιτιστικές νόρµες που επικρατούν. σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών και µεταξύ της τεχνολογίας και άλλων τοµέων µελέτης, το συνδυασµό διαφόρων τεχνολογιών κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και µηχανηµάτων. Τη σηµασία και την έννοια της δηµιουργίας κοινοτήτων, το πώς κατασκευάστηκε το τεχνητό περιβάλλον στο οποίο ζουν, το ότι οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι που χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευαστική διαδικασία είναι εργαλεία, µηχανήµατα, υλικά, πληροφόρηση, ενέργεια, κεφάλαιο (χρήµατα), χρόνος και άνθρωποι, το ότι η συντήρηση είναι µια σηµαντική έννοια για τη διατήρηση των κτιρίων και όλων των κατασκευών σε καλή κατάσταση. Τρόπους παραγωγής αγαθών, τη συντήρηση των αγαθών για εξασφάλιση ότι λειτουργούν κατάλληλα και ικανοποιούν τις εξελισσόµενες απαιτήσεις, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επιλογή βιοµηχανικών προϊόντων, την επίδραση της Τεχνολογίας στο περιβάλλον ως βασικό σηµείο ανάλυσης στη σχεδίαση ενός προϊόντος, τα συστήµατα παραγωγής ως διαδικασίες µετατροπής - 435

3 Τεχνολογίες των µεταφορών. Επιδράσεις της τεχνολογίας στο περιβάλλον φυσικών υλικών που καλλιεργούνται στη γη ή εξάγονται από ορυχεία και µετατρέπονται σε βιοµηχανικά αποθέµατα. Το τεχνολογικό σύστηµα των µεταφορών ως ένα σύνολο, του οποίου όλα τα επιµέρους στοιχεία συνεργάζονται αρµονικά µεταξύ τους για να βοηθήσουν τους ανθρώπους και τα αγαθά να µετακινηθούν από µέρος σε µέρος, διάφορα συστήµατα µεταφορών όπως ο σιδηρόδροµος, η θάλασσα µε τα πλοία, οι δρόµοι και τα αεροδρόµια, τη χρησιµοποίηση των γνώσεων από τον τοµέα των επιστηµών, των µαθηµατικών, των κοινωνικών επιστηµών, των τεχνών, στον τοµέα των µεταφορών, το ότι το σύστηµα µεταφορών είναι µια πολύπλοκη διάταξη από πολλά υποσυστήµατα, και ότι απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας για να λειτουργεί. Εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την επίδραση της τεχνολογίας στο περιβάλλον, θετική και αρνητική, διάφορες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για να περιοριστεί η ακατάλληλη των διαθέσιµων πλουτοπαραγωγικών πόρων, την κατάλληλη αποσύνθεση των αποβλήτων και τη συστηµατική της ανακύκλωσης, τους τρόπους που µπορούν να βοηθήσουν να διατηρηθεί το περιβάλλον καθαρό και να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον, τις εναλλακτικές µορφές µεταφορών για τον περιορισµό της µόλυνσης του περιβάλλοντος. ΙΙ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τάξη Α Α Β Άξονες γνωστικού περιεχοµένου Τα χαρακτηριστικά και ο σκοπός της Τεχνολογίας. Έννοιες που συνδέονται µε τον πυρήνα της τεχνολογίας Συστήµατα, πλουτοπαραγωγι κοί πόροι, απαιτήσεις, όπτιµουµ λύση και τάσεις. Σχέσεις µεταξύ λ ώ Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) Οι µαθητές να εµβαθύνουν σε έννοιες σχετικά µε : Τις τεχνολογικές αλλαγές και τις αιτίες τους. Τη διασύνδεση του τρόπου ζωής και της τεχνολογίας. Τις διαδικασίες βελτίωσης των τεχνολογιών που υπάρχουν. Τη υπολογιστών για να φτιαχτεί ένα µοντέλο πριν κατασκευαστεί ένα προϊόν στην πραγµατικότητα. Τη δηµιουργικότητα ως κεντρικό στοιχείο στην ανάπτυξη προϊόντων και συστηµάτων. Την ανάπτυξη της τεχνολογίας ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης της γνώσης µέσω έρευνας και πειραµατισµού. Την αξιολόγηση της εµπορικής εφαρµογής της τεχνολογίας µε ενδιαφέροντα οικονοµικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά. Τα τεχνολογικά συστήµατα και τα υποσυστήµατά τους. Τον τρόπο λειτουργίας µιας αυτοµατοποιηµένης γραµµής παραγωγής. Πρακτικές, κατασκευές. Τη χρησιµοποίηση πληροφόρησης για να καθορίζεται η λανθασµένη λειτουργία µιας συσκευής, και η διαδικασία συντήρησης προϊόντων και συστηµάτων. Τη διασύνδεση της τεχνολογίας µε άλλους τοµείς µελέτης. Ενδεικτικές Θεµελιώδεις έννοιες ιαθεµατικής προσέγγισης

4 Β Β Γ Γ των τεχνολογιών και διασύνδεση της τεχνολογίας µε άλλους ερευνητικούς τοµείς τεχνολογιών των κατασκευών. τεχνολογιών της παραγωγικής διαδικασίας. Τεχνολογίες των µεταφορών. Επιδράσεις της τεχνολογίας στο περιβάλλον. To πώς οι τεχνολογικές ιδέες, οι διαδικασίες, τα προϊόντα και τα συστήµατα συνδέονται µεταξύ τους. Τις σχέσεις και τις διασυνδέσεις των διαφόρων επαγγελµάτων στο χώρο της εργασίας στο τεχνολογικό και παραγωγικό περιβάλλον. Τη διανοµή της τεχνολογικής γνώσης ως ένα µέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αύξησης της ανταγωνιστικότητας µιας χώρας στη διεθνή αγορά. Τη σχεδίαση και την κατασκευή µοντέλων κατασκευών και τη σηµασία του κατασκευασµένου τεχνητού περιβάλλοντος στην καθηµερινή ζωή. Τύπους κατασκευών και σκοπούς που εξυπηρετεί ο καθένας. Τη σπουδαιότητα της κατάλληλης σχεδίασης, της συντήρησης και των κατάλληλων υποσυστηµάτων στα κτίρια, για τη λειτουργία κοινότητας. Τις µεταβολές και τις αλλαγές που συµβαίνουν στις κατασκευές, καθώς και τις αιτίες που τις προκαλούν. Τα υλικά που χρειάζονται σε µια κατασκευαστική εργασία. Τα βιοµηχανικά προϊόντα και συστήµατα, πώς κατασκευάζονται, πώς χρησιµοποιούνται σωστά, πώς προωθούνται στην αγορά και ποια είναι η µεταχείριση των αποβλήτων τους. Τη συντήρηση βιοµηχανικών προϊόντων προκειµένου να λειτουργούν αποδοτικά και µε ασφάλεια. Το πώς οι παραγωγικές διαδικασίες επιδρούν στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Τεχνικές για σχεδίαση και ανάπτυξη τεχνολογικών διαδικασιών και συστηµάτων που είναι συµβατά µε το φυσικό περιβάλλον. Τις παραµέτρους ανάπτυξης που κατανέµουν τον εργαζόµενο πληθυσµό σε εργαζοµένους στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Το πώς οι διάφορες µέθοδοι µεταφορών χρησιµοποιούνται στη γη, το νερό, τον αέρα και το διάστηµα και ότι κάθε περιβάλλον απαιτεί εξειδικευµένα οχήµατα και συστήµατα για µετακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Τα προβλήµατα που προκύπτουν αν ένα ιδιαίτερο υποσύστηµα δεν λειτουργεί ή λείπει καθώς και την αλληλεξάρτηση συστηµάτων στις µεταφορές, και τη σχέση των συστηµάτων αυτών µε άλλα συστήµατα. Το σχεδιασµό και την κατασκευή µοντέλων υποσυστηµάτων µεταφορών και το πώς συνδέεται το καθένα µε το περιβάλλον στο οποίο χρησιµοποιείται. Τον κύκλο ζωής ενός υλικού ή ενός προϊόντος. Το πώς ανακυκλώνονται τα απόβλητα ενός προϊόντος και δηµιουργείται ένα άλλο καινούργιο προϊόν. Τις φιλικές για το περιβάλλον παραγωγικές τεχνολογικές διαδικασίες. Το ότι η τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αλλάξει το «εχθρικό» για τον άνθρωπο περιβάλλον. Τη θετική επίδραση της τεχνολογίας στο να διατηρούνται καθαροί οι ποταµοί, οι λίµνες και οι ωκεανοί, και τις τεχνολογικές συσκευές ελέγχου της µόλυνσης που διοχετεύεται στον αέρα, οι οποίες περιόρισαν πολύ την όξινη βροχή. Τα θετικά και αρνητικά σηµεία σχετικά µιας συγκεκριµένης τεχνολογίας που θα πρέπει να εξετάζονται αντικειµενικά, προκειµένου να λαµβάνονται αποφάσεις. 437

5 Τη σχέση της τεχνολογίας µε το περιβάλλον και την οικονοµία. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Οι µαθητές επιδιώκεται να διαµορφώσουν σαφή αντίληψη σχετικά µε : την ιστορία και τη φύση της τεχνολογίας (τα πρώτα στάδια και την εξέλιξη της τεχνολογίας, την προσφορά της στο σύγχρονο πολιτισµό, τα διάφορα επαγγέλµατα στο χώρο της τεχνολογίας, καθώς και την καλλιέργεια πρακτικών ικανοτήτων µε την πραγµατοποίηση κατασκευών στην πράξη) τη σχεδίαση και την κατασκευή τεχνολογικών προϊόντων και συστηµάτων (ανάπτυξη ικανότητας στο µαθητή να εκτελεί πρακτική δουλειά ποιότητας µόνος του µε την αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης και µε ελάχιστη βοήθεια από τον καθηγητή) τη και τη διαχείριση της τεχνολογίας τα προβλήµατα και τα οφέλη που προκύπτουν από την τεχνολογία (ανάπτυξη ικανότητας στο µαθητή να λύνει προβλήµατα και να παίρνει αποφάσεις σχετικά µε πρακτικά τεχνολογικά προβλήµατα) την αποτελεσµατική κατάλληλων εργαλείων και υλικών, κατά περίπτωση, για τις κατασκευές τους στο σχολικό εργαστήριο τη διασύνδεση της τεχνολογίας µε τον πολιτισµό, τον τρόπο και την ποιότητα ζωής σε όλες τις κοινωνίες τις έντονες αλλαγές που χαρακτηρίζουν την τεχνολογία, τις αιτίες που τις δηµιουργούν, και την ανάγκη που δηµιουργείται για έλεγχο και προσαρµογή στις αλλαγές αυτές την αξιοποίηση των ιδιοτήτων των υλικών για την κατασκευή τεχνολογικών προϊόντων και µοντέλων συστηµάτων κατά περίπτωση την κατασκευή, τροποποίηση, βελτίωση και βελτιστοποίηση τεχνολογικών προϊόντων και τεχνολογικών συστηµάτων για την αποτελεσµατικότερη κάλυψη αναγκών την ασφαλή και αποδοτική διαχείριση ανθρώπων, πόρων και δραστηριοτήτων τη συλλογή και αποτελεσµατική ανάλυση δεδοµένων τη σύγκριση στοιχείων αξιολόγησης µε κριτήρια σχεδιασµού την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τη της τεχνολογίας. την αξία της τεχνολογίας και τη διασύνδεσή της µε άλλους γνωστικούς τοµείς την ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους άλλους, όπως απαιτείται στη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία τη σπουδαιότητα της τεχνικής σχεδίασης και της ς του τεχνικού σχεδίου στην πράξη για τη δηµιουργία κατασκευών την κάλυψη βασικών ατοµικών και κοινωνικών αναγκών σε τεχνολογικά προϊόντα, µε διαφορετικό τρόπο κατά την πάροδο του χρόνου 2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιατιθέµενος χρόνος Στο µάθηµα της τεχνολογίας δεν προβλέπεται η διδασκαλία συγκεκριµένης ύλης. Η µάθηση προκύπτει από την εµπλοκή των µαθητών σε οργανωµένες και προβλεπόµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. ΤΑΞΗ Α Στόχοι Οι µαθητές επιδιώκεται: Να διαµορφώσουν σαφή αντίληψη για τη φύση της τεχνολογίας (τα πρώτα στάδια και την εξέλιξη της τεχνολογίας, την προσφορά της στο σύγχρονο πολιτισµό, τα διάφορα επαγγέλµατα στο χώρο της τεχνολογίας, καθώς και την ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων µε την πραγµατοποίηση κατασκευών στην πράξη). Να αναπτύξουν ικανότητα να εκτελούν πρακτική δουλειά µόνοι τους µε την αξιοποίηση Θεµατικές Ενότητες Εργαλεία και µηχανές. Ενέργεια και ισχύς. Μεταφορές και επικοινωνίες. Γεωργική τεχνολογία Ενδεικτικές ραστηριότητες ( ιατιθέµενος χρόνος) ιερεύνηση βιβλιογραφίας και πραγµατοποίηση σεµιναρίων από τους µαθητές στην τάξη για ανάλυση των γενικών τεχνολογικών ενοτήτων : Εργαλεία και Μηχανές Ενέργεια και ισχύς Μεταφορές και επικοινωνίες Γεωργική τεχνολογία Επιλογή ενότητας µελέτης από τους µαθητές. Επιλογή έργου από κάθε µαθητή, για κατασκευή και µελέτη, που ανήκει στην ενότητα που διάλεξε η τάξη. Ο κάθε µαθητής θα κατασκευάσει ένα οµοίωµα πραγµατικού αντικειµένου µε τη διαθέσιµων εργαλείων και υλικών, εφαρµόζοντας κατασκευαστικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί από τον ίδιο και 438

6 πηγών πληροφόρησης και µε ελάχιστη βοήθεια από τον εκπαιδευτικό. Να αναπτύξουν πρακτικές ικανότητες ποιότητας. Να αναπτύξουν ικανότητα στο να λύνουν προβλήµατα και να παίρνουν αποφάσεις σχετικά µε πρακτικά τεχνολογικά προβλήµατα. Να αναπτύξουν ικανότητα στο να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά για τις κατασκευές τους στο σχολικό εργαστήριο. Να αναπτύξουν ικανότητα στο να επικοινωνούν και συνεργάζονται µε τους άλλους, όπως απαιτείται στη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία. Να διαµορφώσουν σαφή αντίληψη για το ρόλο της τεχνολογίας στην κοινωνία. Να διαµορφώσουν σαφή αντίληψη για ευρύτερες βασικές τεχνολογικές ενότητες, όπως είναι η ενέργεια και η ισχύς, τα εργαλεία και οι µηχανές, οι µεταφορές και οι επικοινωνίες, η γεωργική τεχνολογία. Να αναπτύξουν ικανότητα στην τεχνική σχεδίαση και χρησιµοποίηση του τεχνικού σχεδίου στην πράξη για δηµιουργία κατασκευών. Να συνδέσουν τα τεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζουν και µελετούν µε την κάλυψη βασικών ατοµικών και κοινωνικών αναγκών, µε διαφορετικό τρόπο κατά την πάροδο του χρόνου έχουν εγκριθεί από τον καθηγητή. (1 ώρα ) Έρευνα βιβλιογραφίας και συλλογή από το τεχνολογικό περιβάλλον στοιχείων που κρίνει ο µαθητής ως απαραίτητα για την κατασκευή του έργου που έχει επιλέξει. Ο κάθε µαθητής αξιοποιεί βιβλιοθήκες, διαφηµιστικά-πληροφοριακά έντυπα, γνώσεις από άλλα µαθήµατα και γενικά όλες τις πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή του. Ταξινόµηση της πληροφόρησης από τους ίδιους τους µαθητές και καθορισµός, µε τη βοήθεια του καθηγητή, των απαιτούµενων εργαλείων και υλικών για την κατασκευή, διοργάνωση σεµιναρίων από τους µαθητές και παρουσίαση του προγραµµατισµού της εργασίας τους σχετικά µε την κατασκευή του έργου που έχει αναλάβει ο καθένας. Κατασκευή του έργου από τον κάθε µαθητή. (10 ώρες ) Συγγραφή εργασίας από τον κάθε µαθητή σχετικά µε το έργο που έχει αναλάβει και παρουσίασή της προοδευτικά σε σεµινάρια στην τάξη. Η γραπτή εργασία θα περιλαµβάνει τα εξής: Ανάλυση της γενικής τεχνολογικής ενότητας στην οποία ανήκει η κατασκευή. Τεχνικά κατασκευαστικά σχέδια του θέµατος που διάλεξε ο µαθητής. Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε για τη µελέτη και την κατασκευή του θέµατος. Ανάλυση των οικονοµικών, κοινωνικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών παραµέτρων που επηρέασαν την εξέλιξη του συγκεκριµένου θέµατος και αναφορά στα διάφορα στάδια εξέλιξής του. Ανάλυση των αναγκών που εξυπηρετεί. Συσχέτιση µε τα επιστηµονικά στοιχεία και τις θεωρίες που αξιοποιούνται στο συγκεκριµένο τεχνολογικό προϊόν. Επιµέτρηση και εκτίµηση του κόστους της κατασκευής. Κατάλογος εργαλείων και υλικών που χρησιµοποίησε ο µαθητής. Βιβλία και πηγές πληροφόρησης που έλαβε υπόψη του. Παρουσίαση από τον κάθε µαθητή της κατασκευής και της µελέτης του σε τελικό σεµινάριο στην τάξη. (5 ώρες ) Επανάληψη της διαδικασίας για τις άλλες δύο τεχνολογικές ενότητες. ιοργάνωση έκθεσης και παρουσίαση των έργων και των γραπτών εργασιών στην κοινότητα του σχολείου. Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας Το σύνολο των δραστηριοτήτων του προγράµµατος µπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διαθεµατικής προσέγγισης. 3. ιδακτική µεθοδολογία Στο µάθηµα της Τεχνολογίας δεν προβλέπεται η διδασκαλία συγκεκριµένης ύλης. Προβλέπεται η εφαρµογή εκπαιδευτικών διαδικασιών µέσω των οποίων οι µαθητές µελετούν διάφορα τεχνολογικά προβλήµατα, κατασκευάζουν τεχνολογικά προϊόντα, χρησιµοποιώντας µια ποικιλία εργαλείων και υλικών, καθώς και τεχνικά σχέδια, γράφουν τεχνικές εκθέσεις σχετικά µε τις κατασκευές τους, κάνουν παρουσιάσεις σε αυτοδιοικούµενα σεµινάρια στην τάξη, αξιοποιώντας το ευρύτερο δυνατό φάσµα πηγών πληροφόρησης από το τεχνολογικό τους περιβάλλον συµπεριλαµβανοµένου και του παγκόσµιου δικτύου Internet. 439

7 Από τα µεγαλύτερα οφέλη για τους µαθητές είναι να µάθουν «να κάνουν τεχνολογία». Αυτό σηµαίνει να πραγµατοποιούν στο σχολικό εργαστήριο της τεχνολογίας ή σε ανάλογους χώρους πολλές από τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στον πραγµατικό κόσµο. Πρόσφατες έρευνες σχετικά µε τη µάθηση έχουν καταλήξει στο ότι οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα κάνοντας, παρά βλέποντας ή ακούγοντας, και ότι η µελέτη της τεχνολογίας δίνει απόλυτη προτεραιότητα και έµφαση στην πράξη και την ενεργό µάθηση. Στο µάθηµα της Τεχνολογίας οι µαθητές εργάζονται στην πράξη σε προβλήµατα αντίστοιχα µε αυτά του πραγµατικού κόσµου που αντιµετωπίζουν οι µηχανικοί, οι τεχνίτες και οι άλλοι που σχετίζονται µε τον τοµέα της τεχνολογίας. Η διαδικασία της σχεδίασης γενικά αρχίζει µε τον προσδιορισµό και τον ορισµό ενός προβλήµατος. Υπάρχει κάποια ανάγκη ή κάποιο «θέλω» που θα πρέπει να ικανοποιηθεί, και ο σχεδιαστής θα πρέπει να αντιληφθεί επακριβώς ποια είναι η ανάγκη αυτή. Κατόπιν προτείνει έναν αριθµό ιδεών ως πιθανών λύσεων στο πρόβληµα. Τελικά κατασκευάζεται το προϊόν στην τελική του µορφή, αφού προηγηθούν διάφορα στάδια κατασκευής µοντέλων των διάφορων εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες ελέγχονται και αξιολογούνται. Οι µαθητές χρησιµοποιούν στα έργα, στις κατασκευές και στις µελέτες τους συνθετικά και κατά ολιστικό τρόπο γνώσεις από όλους σχεδόν τους εκπαιδευτικούς τοµείς, και µάλιστα κατά τρόπο αντίστοιχο προς την πραγµατικότητα: τεχνικό σχέδιο, εργαλείων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, εξέταση εναλλακτικών λύσεων για τη υλικών µε βάση τις ιδιότητες, την ποιότητα και την αξία τους. Εµπλέκονται σε διαδικασίες ς και συντήρησης τεχνολογικών προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών και εξετάζουν τις οικονοµικότερες κατασκευαστικές λύσεις ως προς τα υλικά, τον εξοπλισµό, τις εργατο-ώρες που απαιτούνται, τη διάρκεια ζωής και το κόστος ς και συντήρησης του προϊόντος που κατασκευάζεται. Για την κριτική εξέταση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων οι µαθητές αξιοποιούν γνώσεις µαθηµατικών, χηµείας, φυσικής, ξένων γλωσσών, για να προσεγγίσουν πηγές πληροφόρησης και να γράψουν τεχνικές εκθέσεις κτλ. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ο καθηγητής έχει ένα σύγχρονο ρόλο στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία. Σε µια εποχή έκρηξης της γνώσης, και ιδιαίτερα στον τοµέα της τεχνολογίας, ο καθηγητής δεν είναι δυνατόν να αποτελεί τη µοναδική πηγή πληροφόρησης, να διδάσκει έναν περιορισµένο αριθµό σελίδων, τις ίδιες κάθε φορά για χρόνια, τις οποίες υποχρεώνονται να αποστηθίσουν οι µαθητές. Ιδιαίτερα στην τεχνολογία η παραδοσιακή αυτή διαδικασία είναι αδύνατον να εφαρµοσθεί. Στο µάθηµα της Τεχνολογίας, ο καθηγητής αναλαµβάνει ρόλο συµβουλευτικό στην επίλυση των τεχνολογικών προβληµάτων από τους µαθητές, µε άλλα λόγια αναλαµβάνει το ρόλο του διαχειριστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο καθηγητής στην περίπτωση αυτή έχει έναν πολύ δυσκολότερο ρόλο συγκριτικά µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις µαθαίνει και ο ίδιος. 4. Αξιολόγηση των µαθητών της Α Γυµνασίου. Οι µαθητές αξιολογούνται : Για το βαθµό και την ποιότητα της διερεύνησης των πηγών πληροφόρησης που χρησιµοποίησαν στην ανάλυση των τεχνολογικών ενοτήτων µελέτης και στην επιλογή ατοµικού θέµατος για κατασκευή και µελέτη Για την καταλληλότητα των εργαλείων και των υλικών που επέλεξαν για την κατασκευή τους Για την κατασκευή που έφτιαξαν (πολυπλοκότητα, αισθητική, εργαλείων, υλικών κτλ.) Για την έκταση, την ποιότητα και το βάθος της γραπτής εργασίας που συνοδεύει κάθε κατασκευή Για την εφαρµογή κανόνων ασφαλείας στο σχολικό εργαστήριο κατά την κατασκευή του θέµατος που έχουν επιλέξει. Για την παρουσίαση σε σεµινάρια στην τάξη του κατασκευαστικού µέρους του έργου και της τεχνικής έκθεσης που το συνοδεύει. ΤΑΞΗ Β 2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιατιθέµενος χρόνος Στόχοι Οι µαθητές επιδιώκεται: σχετικά µε την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και την εµπλοκή της τεχνολογίας σε αυτή για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. σχετικά µε τα προβλήµατα και τα οφέλη που προκύπτουν από το βιοµηχανικό τρόπο παραγωγής. για τις νέες συνθήκες που δ ώ ή Θεµατικές ενότητες της σύγχρονης βιοµηχανίας και των σύγχρονων παραγωγικών µονάδων. Κατασκευή µοντέλων βιοµηχανικών µονάδων κατά τρόπο αντίστοιχο µε την πραγµατικότητα, µε την αξιοποίηση Ενδεικτικές δραστηριότητες ( ιατιθέµενος χρόνος) Ανάλυση από τον καθηγητή και τους µαθητές του τρόπου οργάνωσης µιας βιοµηχανικής παραγωγικής µονάδας, µε την αξιοποίηση διαθέσιµης βιβλιογραφίας και του ευρύτερου δυνατού φάσµατος πηγών πληροφόρησης (συµπεριλαµβανόµενου του παγκόσµιου δικτύου www). Παράδειγµα οργανογράµµατος, τµήµατα από τα οποία αποτελείται και αρµοδιότητες κάθε τµήµατος. (3 ώρες ) Ανάλυση της συνεργασίας που απαιτείται µεταξύ των τµηµάτων. Ανάλυση των Τεχνολογιών που αξιοποιούνται από το κάθε τµήµα της Παραγωγικής µονάδας. 440

8 διαµορφώνονται στην παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία ως αποτέλεσµα της ς των νέων τεχνολογιών και των αυτοµατισµών και της µετάβασης στη µεταβιοµηχανική κοινωνία. Να αναπτύξουν ικανότητα για συλλογή και ταξινόµηση πληροφοριών σχετικά µε την παραγωγική διαδικασία. Να αναπτύξουν ικανότητα τεχνικής σχεδίασης παραγωγικών µονάδων σε συνάρτηση µε την τοποθέτησή τους σε κατάλληλα σηµεία της κοινότητα στην οποία λειτουργούν. Να αναπτύξουν ικανότητα κατασκευής µοντέλων παραγωγικών µονάδων που απεικονίζουν τις παραγωγικές διαδικασίες, µε βάση την τεχνική σχεδίαση και τη συλλογή τεχνικών πληροφοριών. Να επιλέγουν κατάλληλα εργαλεία και υλικά για την κατασκευή µοντέλων παραγωγικών µονάδων. Να αναπτύξουν ικανότητα χρησιµοποίησης µιας ποικιλίας εργαλείων και υλικών για την κατασκευή µοντέλων παραγωγικών µονάδων. Να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες για τη µιας ποικιλίας εργαλείων και υλικών. για τις επαγγελµατικές δυνατότητες που προσφέρονται στις σύγχρονες παραγωγικές µονάδες και για τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται από τους εργαζοµένους σε αυτές. Να αναπτύξουν ικανότητα επίλυσης τεχνολογικών προβληµάτων που συνδέονται µε τις διαδικασίες Να διαµορφώσουν σαφή αντίληψη για το βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης τεχνολογίας που εµπλέκεται στις παραγωγικές µονάδες και που είναι οι έντονες µεταβολές. για την επίδραση των παραγωγικών διαδικασιών στο περιβάλλον και για το κόστος που συνεπάγεται η µη τήρηση κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος. όλου τεχνολογικού φάσµατος. του Εκτέλεση ρόλων στελεχών παραγωγικών µονάδων κατά τρόπο αντίστοιχο µε την πραγµατικότητα. Συλλογή πληροφοριών µε αξιοποίηση όλων των πιθανών πηγών πληροφόρησης συµπεριλαµβανοµέ νου του δια δικτύου. Συγκρότηση οµάδων εργασίας από τους µαθητές. Επιλογή από κάθε οµάδα βιοµηχανίας για κατασκευή και µελέτη. Επιλογή ρόλου, από τον κάθε µαθητή της κάθε οµάδας, αντίστοιχου µε τα στελέχη µιας πραγµατικής βιοµηχανίας (Γενικός ιευθυντής, ιευθυντής ηµοσίων σχέσεων, ιευθυντής Ερευνών, ιευθυντής Παραγωγής, ιευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου, ιευθυντής Προσωπικού, ιευθυντής Μάρκετινγκ, ιευθυντής Οικονοµικών, ιευθυντής Σχεδίασης Προϊόντων, Μηχανικός Παραγωγής, ιευθυντής Εκπαίδευσης, ιευθυντής Ασφαλείας, ιευθυντής Προµηθειών). (3 ώρες ) Συλλογή και παρουσίαση, σε σεµινάριο από τον κάθε µαθητή, πληροφοριών σχετικά µε την αρµοδιότητα που έχει αναλάβει στη βιοµηχανία που έχει επιλέξει η οµάδα εργασίας στην οποία ανήκει. Αξιοποίηση των διαθέσιµων πηγών πληροφόρησης του τεχνολογικού περιβάλλοντος. της πληροφόρησης. Εκπόνηση από κάθε οµάδα κατασκευαστικού σχεδίου υπό κλίµακα του οµοιώµατος της βιοµηχανίας που έχει επιλέξει. Συνεισφορά του κάθε µαθητή σε συνάρτηση µε την αρµοδιότητα που έχει αναλάβει. Σύνταξη υποµνήµατος που συνοδεύει κάθε κατασκευαστικό σχέδιο και που αναφέρει το είδος των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή στα διάφορα σηµεία του µοντέλου της παραγωγικής µονάδας, την ποσότητα υλικού που θα απαιτηθεί από το κάθε είδος, το είδος των εργαλείων που απαιτούνται για την κατασκευή. Τελική επιλογή υλικών και εργαλείων για την κατασκευή µικρογραφίας της κάθε βιοµηχανίας από κάθε οµάδα µαθητών. Κατασκευή, µε τη συµµετοχή όλων των µελών της κάθε οµάδας, της µικρογραφίας της βιοµηχανίας την οποία έχουν επιλέξει. (8 ώρες ) Συγγραφή εργασιών από τον κάθε µαθητή, παράλληλα µε τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, για τις αρµοδιότητες που ο ίδιος έχει αναλάβει στη βιοµηχανία που έχει επιλέξει η οµάδα του. Οι γραπτές εργασίες παρουσιάζονται προοδευτικά σε σεµινάρια που οργανώνουν οι µαθητές στην τάξη. Οι γραπτές εργασίες των µαθητών µιας οµάδας θα πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αρµονικό σύνολο, εκφράζοντας την απαίτηση για συντονισµό των διαφόρων τµηµάτων σε µια βιοµηχανία. (3 ώρες ) Παρουσίαση των γραπτών εργασιών και των κατασκευών όλων των οµάδων σε τελικά σεµινάρια στην τάξη. ιοργάνωση εκθέσεων, από τους µαθητές µε τη βοήθεια του καθηγητή, όπου θα παρουσιασθούν στη σχολική κοινότητα οι κατασκευές και οι γραπτές εργασίες των µαθητών. (4 ώρες ) Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 441

9 Το σύνολο των δραστηριοτήτων του προγράµµατος µπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διαθεµατικής προσέγγισης. 3. ιδακτική µεθοδολογία Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Κάθε οµάδα επιλέγει να κατασκευάσει ένα οµοίωµα και να µελετήσει µια βιοµηχανία της επιλογής της. Παράλληλα οι µαθητές εκτελούν ρόλους παράλληλους µε τα στελέχη της βιοµηχανίας και γράφουν εργασίες ανάλογα µε το ρόλο τους. Το κατασκευαστικό και θεωρητικό µέρος της δουλειάς τους οι µαθητές το παρουσιάζουν σε διαδοχικά σεµινάρια στην τάξη. Στις κατασκευές τους και στο θεωρητικό µέρος οι µαθητές χρησιµοποιούν τεχνολογία από όλο το τεχνολογικό φάσµα. Για παράδειγµα, ενσωµατώνουν στο µοντέλο που κατασκευάζουν ηλεκτρολογικά στοιχεία που δίνουν κίνηση σε ορισµένα στοιχεία του οµοιώµατος, επεξεργάζονται υλικά για την κατασκευή τους κτλ. Για την κατασκευή τους και για τη συγγραφή των γραπτών εργασιών τους οι µαθητές χρησιµοποιούν όλες τις πιθανές πηγές πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένου του δικτύου Internet. Ο καθηγητής επιβλέπει και βοηθά τους µαθητές έχοντας ρόλο καθοδηγητή-διαχειριστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µαθαίνοντας και ο ίδιος συνεχώς νέα πράγµατα. Στη µεθοδολογία διδασκαλίας µπορεί να ενταχθεί και η συµµετοχή των µαθητών σε διεθνή προγράµµατα συνεργασίας µε άλλα σχολεία στον κόσµο για το ίδιο θέµα, όπως είναι για παράδειγµα το πρόγραµµα : στο οποίο συµµετέχουν σχολεία από 20 χώρες και το οποίο υλοποιείται µε πρωτοβουλία σχολείων της Αγγλίας, της Σκωτίας και των Η.Π.Α. 4. Αξιολόγηση των µαθητών της Β Γυµνασίου Η αξιολόγηση των µαθητών θα γίνει µε κριτήριο την επίδοσή τους σε κάθε δραστηριότητα που προβλέπεται από το πρόγραµµα, µε βάση: την ανάλυση ενός φάσµατος πηγών πληροφόρησης για τις σύγχρονες παραγωγικές µονάδες, την ποιότητα της γραπτής εργασίας, την ποιότητα της κατασκευής και τη συµµετοχή στο οµαδικό κατασκευαστικό έργο, την ποιότητα παρουσιάσεων και τη συµµετοχή στα σεµινάρια, το βαθµό κατανόησης της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας στη σύγχρονη µεταβιοµηχανική εποχή και της νέας πραγµατικότητας που δηµιουργούν οι ραγδαίες τεχνολογικές µεταβολές, το βαθµό κατανόησης των προβληµάτων, αλλά και του οφέλους που προκύπτει από το βιοµηχανικό τρόπο παραγωγής, την ποιότητα τεχνικού σχεδίου απεικόνισης των παραγωγικών µονάδων της ευρύτερης περιοχή, τις κατασκευαστικές ικανότητες, την ικανότητα επιλογής κατάλληλων εργαλείων και υλικών, τη συµµετοχή στα σεµινάρια, την ικανότητα περιγραφής επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, το βαθµό αντίληψης του περιβαλλοντικού κόστους από ακατάλληλες τεχνολογικές λύσεις και της ανάγκης τεχνολογικής µόρφωσης για όλους τους πολίτες, το βαθµό και την ικανότητα για την «καλώς εννοούµενη» συνεργασία. 442

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες ραστηριότητες ( ιατιθέµενος χρόνος) Οι µαθητές επιδιώκεται : Να διαµορφώσουν σαφή αντίληψη για τη φύση της τεχνολογίας (τα π

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες ραστηριότητες ( ιατιθέµενος χρόνος) Οι µαθητές επιδιώκεται : Να διαµορφώσουν σαφή αντίληψη για τη φύση της τεχνολογίας (τα π 1. Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η µέθοδος της Ατοµικής Εργασίας είναι αυτή που θα ακολουθηθεί σε αυτό το µάθηµα και έχει το πλεονέκτηµα ότι δύνεται η δυνατότητα στο κάθε µαθητή να αναπτύξει τις νοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση του Μαθήματος ανά τρίμηνο στην Α και Β τάξη Γυμνασίου (Διαθεματική προσέγγιση)

Οργάνωση του Μαθήματος ανά τρίμηνο στην Α και Β τάξη Γυμνασίου (Διαθεματική προσέγγιση) Οργάνωση του Μαθήματος ανά τρίμηνο στην Α και Β τάξη Γυμνασίου (Διαθεματική προσέγγιση) Ελευθέριος Σπ. Χονδρογιάννης Εκπ/κός Κλ.ΠΕ17.04/ΠΕ04.01 στο 2 ο Γυμνάσιο Αχαρνών Διευθυντής ΓΕΛ Άνοιξης M.Sc. Ε.Α.Π,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου βιβλίου της Τεχνολογίας Β Γυμνασίου

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου βιβλίου της Τεχνολογίας Β Γυμνασίου Βασικά χαρακτηριστικά του νέου βιβλίου της Τεχνολογίας Β Γυμνασίου Γλώσσα (δεύτερο ενικό πρόσωπο) Ερωτήσεις Φιγούρες-γραφήματα κάνουν το βιβλίο φιλικό στο μαθητή, ο καθηγητής είναι παρών ακόμα και όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ)

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) 1 1.Τα χαρακτηριστικά και το πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας 2. Οι βασικές έννοιες «πυρήνα» της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Σύνδεση της εμπειρίας των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Σύνδεση της εμπειρίας των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο 1 ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ Α' ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2010-2011 ΕΚΠ/ΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., Msc Υ/ΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ορισμοί της Τεχνολογίας Τεχνολογικό περιβάλλον ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης Επιπτώσεις της Τεχνολογίας Ορισμός σχολικού βιβλίου για την Τεχνολογία Με την ευρεία έννοια του όρου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου

Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου Η Επιτροπή Σύνταξης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίας» 1. Νικόλαος Ηλιάδης, Επίτιμος Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του έργου. και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων

Σκοπός του έργου. και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι, σε γενικές γραμμές, οσχεδιασμός, ηανάπτυξη και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων αποτελούμενου από 3 σχολικά εργαστήρια - με ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς ηµήτρης Καλογήρου Θωµαή Καρακίτσου Βασιλική Μακρή Κατερίνα Χριστόπουλος Νίκος Σχολείο Αθήνας Σχολείο Χανίων Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)

Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα Προτεινόμενη δραστηριότητα Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 09: Σχεδιασμός και Οργάνωση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ Πολυξένη

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος Τα πρώτα εργαλεία που κατασκεύασε ο άνθρωπος (2.000.000 χρόνια πριν) αποτελούν τα πρώτα τεχνολογικά δημιουργήματά του Ορισμός 1. Τεχνολογία με την ευρεία έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας.

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας. Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας. ΝΕΡΟ- ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ- ΕΝΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ ΑΓΑΘΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία κατασκευής γνώσης Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το κάθε παιδί είναι ξεχωριστή προσωπικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: 7.3.15.7/2 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail: chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 4 Νοεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

Α. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους 2 Ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός ΠΕ 12 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ- ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ "ΑΧΡΗΣΤΑ" στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΧΡΗΣΤΑ στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία» Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ "ΑΧΡΗΣΤΑ" στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία» Εισηγητές: Σοφία Θεοδωρίδου, Δέσποινα Καραδήμου, Ιωάννης Σουκιούρογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα,

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα, Ιστορία Γυμνασίου Γυμνάσιο Βεργίνα, 2012-2013 Ιστορία «Ιστορία, το φως της αλήθειας κι ο δάσκαλος της ζωής» Κικέρων, Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός Διδάσκουμε Ιστορία Α Γυμνασίου: Κ.Μιλτιάδου, Ν.Κασεττά-

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Εκπαιδευτικό λογισμικό Εκπαιδευτικό λογισμικό Παλαιγεωργίου Γιώργος, Λέκτορας gpalege@uwm.gr Στόχοι του μαθήματος: Οι φοιτητές μετά το πέρα τους μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση: να κατανοήσουν και να γνωρίσουν το εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2015-2016 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΑΠΣ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης

Εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης Εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά (ΔΕ) Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΤΖΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Είναι μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων (δεικτών),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Παρουσίαση των εργασιών της οµάδας στο άλλο τµήµα της τάξης. ηµοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου µας. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η εµπέδωση των εννοιών

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Παρουσίαση των εργασιών της οµάδας στο άλλο τµήµα της τάξης. ηµοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου µας. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η εµπέδωση των εννοιών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ισότητα και διαµοιρασµός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα