Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισµός: (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ (23%): ,80 ). Διάρκεια υλοποίησης: 8 µήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Ηµεροµηνία Δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο: Δηµοσίευση στο site: 10/12/2014 Τοπική Εφηµερίδα O ΧΡΟΝΟΣ : 12/12/2014 Εφηµερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : 12/12/2014 Εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ : 12/12/2014 Ηµεροµηνία Δηµοσίευσης στο ΦΕΚ Δηµοσίων Συµβάσεων: 12/12/2014 Ηµεροµηνία αποστολής στην ΕΕΕE: 10/12/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: Κύριο αντικείµενο: , Πρόσθετα αντικείµενα , , , , , , , Κωδικός ΟΠΣ: L 1 από 70

2 2 από 70

3 Πίνακας Περιεχοµένων 3 από 70

4 Μέρος Α: Αντικείµενο Μέρος και Προδιαγραφές Α: Αντικείµενο και Έργου Προδιαγραφές... Έργου 3 Πίνακας Περιεχοµένων... 3 Συντοµογραφίες Περιβάλλον του Έργου Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Οργανωτική Δοµή και Στελέχωση του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Αντικείµενο του Έργου Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Στόχοι και Έκταση του Έργου Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Λειτουργική Αρχιτεκτονική Λειτουργικές Απαιτήσεις Λογισµικού Λογισµικό αναπαραγωγής υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος Άδειας χρήσης Λογισµικού Οδηγού 2D/QR code (ανά όχηµα) Λογισµικό δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού πλατφόρµας e-learning Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρµογών Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφόρησης επιβατών για κινητά τηλέφωνα (ενδεικτικά: Windows Mobile, iphone, Android) Αναβάθµιση διαδραστικής ιστοσελίδας για τον καλύτερο συντονισµό και παρακολούθηση των δροµολογίων από την πλευρά των επιβατών Ανάπτυξη εφαρµογής Web API Ανάπτυξη Εφαρµογής Υπολογισµού Κίνησης Οδικού Δικτύου Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφόρησης επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες µέσω εξωτερικών Infokiosk Ανάπτυξη εφαρµογής Mobile ticketing Ανάπτυξη εφαρµογής Web Ticketing (eticket) Ανάπτυξη εφαρµογής αποµακρυσµένης διαχείρισης και ελέγχου λειτουργίας αυτόµατων πωλητών Εφαρµογή παρουσίασης συνθηκών κίνησης για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βασισµένο και σε κοινωνικά δίκτυα Παραµετροποίηση Εφαρµογής Λογισµικού αναπαραγωγής και υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος (infotainment) Παραµετροποίηση πλατφόρµας e-learning και ανάπτυξη ηλεκτρονικών µαθηµάτων Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού Διαδραστική Οθόνη για την πληροφόρηση επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες µέσω εξωτερικών Infokiosk Οθόνη πληροφόρησης επιβατών εντός του οχήµατος 20' µε βάση (για κάθε όχηµα) Συσκευή αναπαραγωγής υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος Συσκευή παροχής ασύρµατου Internet (Wifi) εντός του οχήµατος Αυτόµατοι Πωλητές Εισιτηρίων από 70

5 3.5.6.Ηλεκτρονικές Μέρος Πινακίδες Α: Αντικείµενο Έξυπνων Στάσεων και Προδιαγραφές Τεχνολογίας Έργου LED, Διπλής Όψης Σύστηµα οδηγού µε ενσωµατωµένη οθόνη για την ανάγνωση mobile ticket eticket 2D/ QR Code και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) Τηλεµατικός υπολογιστής οχήµατος µε οθόνη οδηγού, χειριστήριο οδηγού, GPS module και GPRS/3G router (compact ενιαία συσκευή) (για κάθε όχηµα επέκτασης) Εξυπηρετητής e-learing Διαλειτουργικότητα Πολυκαναλική προσέγγιση Ανοιχτά δεδοµένα Απαιτήσεις Ασφάλειας Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος Απαιτήσεις Προσβασιµότητας Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου Πίνακας Παραδοτέων Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Υπηρεσίες Εγκατάστασης και παραµετροποίησης Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Σχήµα Διοίκησης, σχεδιασµού και υλοποίησης του Έργου Σχέδιο και Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας Σχέδιο και Σύστηµα Διαχείρισης Κινδύνων Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου από 70

6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το ζητούµενο τηλεµατικό σύστηµα για το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. θα παρέχει στο επιβατικό κοινό ένα σύνολο από αναβαθµισµένες υπηρεσίες προκειµένου τα συγκεκριµένα µέσα µεταφοράς να γίνουν πιο προσφιλή, αποτελώντας παράλληλα ένα σύγχρονο µέσο σε σχέση µε τα εναλλακτικά µέσα µετακίνησης. Το έργο θα έχει σταθερή και διαχρονική αξία καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των πολιτών ειδικά σε θέµατα πληροφόρησης εντός και εκτός του οχήµατος (µέσω ειδικών πινακίδων και «έξυπνων στάσεων», όπως για παράδειγµα τα δροµολόγια και η συχνότητα αυτών, καθώς και σε τοµείς όπως η προµήθεια και η ακύρωση του εισιτηρίου µέσω των αυτόµατων πωλητών που θα υπάρχουν εγκατεστηµένα σε κεντρικά σηµεία της κάθε πόλης, µέσω των αυτόµατων πωλητών που θα υπάρχουν εγκατεστηµένα. Επιπλέον, το σύστηµα αυτό σκοπεύει στην αύξηση της αξιοπιστίας του µέσου και των παρεχόµενων υπηρεσιών που θα προκύψουν, βοηθώντας το επιβατικό κοινό να προγραµµατίζει ευκολότερα το χρόνο του ενισχύοντας παράλληλα την προτίµησή του. Πρόσθετα οφέλη που θα αποκοµίσουν τόσο οι πολίτες όσο και οι εργαζόµενοι στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ αλλά και η διοίκηση είναι να επιτυγχάνεται µέσω των εγκατεστηµένων εφαρµογών και της συλλογής των ποικίλων δεδοµένων (από τα οχήµατα, τις στάσεις και τους αυτόµατος πωλητές) καλύτερη διαχείριση του στόλου των λεωφορείων και του ανθρώπινου δυναµικού ειδικά όταν προβλέπεται αυξηµένη ζήτηση ή προβλήµατα που µπορεί να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (όπως καιρικές συνθήκες όπου µπορεί να απαιτείται µεγαλύτερη συχνότητα δροµολογίων, φθορές και αντικατάσταση λεωφορείων, κλπ). Αντικείµενο του έργου είναι η υλοποίηση Τηλεµατικών υπηρεσίών επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού. Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη διαχείριση των δροµολογίων, ο προγραµµατισµός και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Η δυναµική πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, µέσω διαδραστικών συστηµάτων (web, smart phones, συµβατικά κινητά τηλέφωνα, κλπ), σχετικά µε τα δροµολόγια τον χρόνο διέλευσης και λοιπές πληροφορείς πάντα σε πραγµατικό χρόνο είναι στους στόχους της του έργου. Επιπλέον, στόχος του έργου είναι ο οικονοµικός έλεγχος των εισιτηρίων και η διασύνδεση µε το κεντρικό σύστηµα του φορέα λειτουργίας (back-office), µειώνοντας έτσι τα λειτουργικά κόστη και προσφέροντας αναβαθµισµένες υπηρεσίες στους πολίτες. Ο εκσυγχρονισµός του Αστικού ΚΤΕΛ αποτελεί µία µεγάλη αναγκαιότητα για τις µεταφορές και τη βελτίωση των συνθηκών για όλα τα µέρη που εµπλέκονται σε αυτές. 6 από 70

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ " Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού " Έδρα του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ Ανοικτός Διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε: (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ (23%): ,80 ). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΥΛ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδροµή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συµµετοχή). 8 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης 28/01/ /01/2015 ώρα 10:00 ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Αίθουσα Διοικητικού Συµβουλίου ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30/01/2015 ώρα 11:00 7 από 70

8 ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Σ.Δ.Ε.Π. Σύστηµα Διαχειριστικής Επάρκειας ΟΔΕ Οµάδα Διοίκησης Έργου ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση ISO International Organization for Standardization ΜΜΜ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Κ.Ε. Κέντρο Ελέγχου ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου ΕΥΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΔΠΕ Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου 1. Περιβάλλον του Έργου 1.1.Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και λειτουργίας του Έργου είναι το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ. Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ. θα έχει τη συνολική εποπτεία του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Στόχο του έργου αποτελεί η δηµιουργία ενός Κέντρου Διαχείρισης Επιβατών και Παρακολούθησης Εισιτηρίων. Την εποπτεία του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας θα την έχει το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Οι βασικές αρχές λειτουργίας του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ παραµένουν, από την ίδρυσή του, οι εξής: - η εξυπηρέτηση των τακτικών λεωφορειακών γραµµών και η ακρίβεια στα καθορισµένα δροµολόγια, 8 από 70

9 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού - η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σταθµών και των στεγάστρων αναµονής επιβατών, η τοποθέτηση πινακίδων αφετηριών και στάσεων και η λήψη γενικά όλων των χρήσιµων µέτρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, - η σωστή και έγκυρη πληροφόρηση του επιβατικού κοινού για το δίκτυο και τα δροµολόγια των επιβατικών γραµµών, καθώς και για κάθε άλλο χρήσιµο στοιχείο, - η ασφαλή µεταφορά των επιβατών, - η ακριβής εκτέλεση του προγραµµατισµένου έργου, της συχνότητας και της τήρησης των δροµολογίων και του χρόνου διαδροµής, - η ικανοποιητική εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και κατά την παραµονή τους στους χώρους άφιξης αναχώρησης λεωφορείων - η παροχή οργανωµένων υπηρεσιών πληροφοριών Βασικοί Στόχοι του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ είναι: - Η συνέχιση της ποιοτικής και ασφαλούς µεταφοράς του επιβατικού κοινού µε σύγχρονα µέσα και η ανταπόκριση στις αναδυόµενες ανάγκες του. - Η ενίσχυση της χρήσης των Αστικών Κ.Τ.Ε.Λ. από το επιβατικό κοινό µε την κυκλοφορία νέων σύγχρονων λεωφορείων, φιλικών προς τους επιβάτες και το περιβάλλον, µε κλιµατισµό και φυσικά µε συχνότητα δροµολογίων τέτοια που δεν θα αποτρέπει τη χρήση του από τους επιβάτες. - Η δηµιουργία σταθµών µετεπιβίβασης για τους επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών. - Η προώθηση της κυκλοφοριακής αγωγής για τη χρησιµοποίηση όσο γίνεται περισσότερο των αστικών Κ.Τ.Ε.Λ., έτσι ώστε να µειωθεί το κυκλοφοριακό πρόβληµα. Ανθρώπινο Δυναµικό Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ, προσπαθώντας να ανταποκριθεί καθηµερινά και να καλύψει τις ανάγκες του επιβατικού κοινού µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, συνεργάζεται µε στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων, τόσο στον τοµέα της διοίκησης όσο και στον τοµέα κίνησης. Τα στελέχη του ΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. λειτουργούν µε σηµείο αναφοράς και κύριο στόχο την ικανοποίηση των ωφελουµένων. Διαθέτουν σηµαντική εµπειρία στον τοµέα των µεταφορών και βρίσκονται σε τακτική επαφή µε τους αντίστοιχους φορείς και οργανισµούς προκειµένου να ανταπεξέλθουν σε µία ευρεία γκάµα υφιστάµενων και νέων αναγκών του επιβατικού κοινού. Κατά συνέπεια, διαθέτουν πολύπλευρη ενηµέρωση για τα µέσα µεταφοράς και τους σχετικούς οργανισµούς και προσφέρουν αντίστοιχη πληροφόρηση στο κοινό. Οι προµηθευτές αποτελούν στο µεγαλύτερο ποσοστό σταθερούς συνεργάτες του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ. Είναι ενεργοί στην αγορά στο πεδίο προµηθειών, το οποίο καλύπτουν, οπότε προσφέρουν εξειδικευµένα προϊόντα, µε άµεση δυνατότητα πρακτικής εφαρµογής από το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας είναι το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ 9 από 70

10 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το έργο θα συντονίζεται από στελέχη του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ που θα απαρτίζουν την επιτροπή επίβλεψης/ Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) Υπεύθυνος Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρµόδιο στέλεχός της, ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του έργου και τον συντονισµό των επιµέρους εµπλεκόµενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σηµείο επαφής µε τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήµατα του έργου. Ο ρόλος του υπευθύνου έργου είναι να αποτελεί το σηµείο επαφής ανάµεσα στην οµάδα Διοίκησης και Συντονισµού του Έργου και την Επιτροπή Επίβλεψης/ Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) καθώς και να αποτελεί το σηµείο επαφής ανάµεσα στον ανάδοχο και στην αναθέτουσα αρχή σε επίπεδο επικοινωνίας. Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προσφορών και την εισήγηση των αποτελεσµάτων στο Διοικητικό Συµβούλιου. Επιτροπή Ελέγχου των Eνδικοφανών προσφυγών. Η Επιτροπή Ελέγχου των ενδικοφανών προσφυγών θα είναι υπεύθυνη για την εκδίκαση των προσφυγών και την εισήγηση των αποτελεσµάτων στο Διοικητικό Συµβούλιου Οι δύο παραπάνω επιτροπές είναι διακριτές και απαρτίζονται από διαφορετικά µέλη. Επιτροπή Επίβλεψης/Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Επίβλεψης/ Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.)», η οποία θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής που ως βασικό στόχο έχουν την προετοιµασία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και τη διοίκηση και συντονισµό των επιµέρους εργασιών του. Η ΕΠΠΕ έχει γνωµοδοτικό ρόλο µιας και όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται από το Διοικητικό Συµβούλιου. Στην Ε.Π.Π.Ε. ορίζονται και τα ακόλουθα µέλη, σύµφωνα µε το Σύστηµα Διαχειριστικής Επάρκειας (Σ.Δ.Ε.Π.) του Φορέα: - Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου - Υπεύθυνος Οικονοµικής Διαχείρισης Έργου Αρµοδιότητα της Ε.Π.Π.Ε. αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Θεµατικές Οµάδες Εργασίας & Βασικοί Χρήστες (Key Users) Η προετοιµασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται εφ οσον απαιτείται µε τη λειτουργία Θεµατικών Οµάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα 10 από 70

11 Αρχή. Σε αυτές τις οµάδες θα εµπλέκονται και βασικοί χρήστες του νέου συστήµατος (Key Users). Τις θεµατικές οµάδες εργασίες τις στελεχώνουν στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Βασικοί Χρήστες είναι τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής που θα αναλάβουν τον χειρισµό και την λειτουργία του συστήµατος µετά την ολοκλήρωσή του. Το αντικείµενο των θεµατικών οµάδων εργασίας είναι να συµµετέχουν στις συναντήσεις και τις παρουσιάσεις του αναδόχου προκειµένου να υπάρχει πλήρης ενηµέρωση για τη σηµαντικότητα του έργου και τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος. Ευθύνες ως προς την υλοποίηση δεν θα έχουν οι Θεµατικές Οµάδες Εργασίας. Οι βασικοί χρήστες θα αποτελούν τις θεµατικές οµάδες εργασίας. Ο συντονισµός των Θεµατικών Οµάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 1.2.Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Τα µέσα µαζικής µεταφοράς και συγκεκριµένα τα Αστικά ΚΤΕΛ, όπου αποτελούν το κύριο µέσο µαζικής µεταφοράς στην περιφέρεια, καθώς αποτελούν και τα µόνα µέσα µε τα οποία µπορεί να εξυπηρετηθεί το κοινωνικό σύνολο, είναι ένα πολύτιµο κοινωνικό δηµόσιο αγαθό και ανεξαρτήτως της νοµικής υπόστασης που έχουν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε αυτόν τον τρόπο. Ο ρόλος τους, η λειτουργίας τους, οι υπηρεσίες τους συγκλίνουν προς την κατεύθυνση ότι η µη ύπαρξη αυτών των µεταφορικών µέσων ή έστω η υποβάθµιση των Αστικών ΚΤΕΛ οδηγεί σε υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µιας πόλης και ειδικότερα µιας περιφερειακής πόλης µε µικρούς ρυθµούς ανάπτυξης και ευηµερίας, µε αποτέλεσµα ο εκσυγχρονισµός αυτών και η υποστήριξη από την κοινωνία και το Κράτος να αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ειδικότερα δε και της στρατηγικής σηµασίας που έχει και του κοινωνικού ρόλου που κατέχει µε την άδεια του ίδιου του κρατικού µηχανισµού. Τα Αστικά ΚΤΕΛ αποτελούσαν και αποτελούν µέρος του στρατηγικού σχεδίου του κρατικού µηχανισµού, λόγω της διασποράς που υπάρχει και του οφέλους που δηµιουργείται στο κράτος από την ύπαρξη τέτοιων µηχανισµών, µέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο τρόπος λειτουργίας των µέσων αυτών, το πλαίσιο των παρεχόµενων υπηρεσιών, το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης, καθώς την κοινωνική πολιτική που πρέπει να ασκείται τόσο από τα µεταφορικά µέσα όσο και από το ίδιο το κράτος µε την υποστήριξη στο παρελθόν ορισµένων ασύµφορων γραµµών αλλά και τη µείωση στο παρόν της υποστήριξης αυτής προς τα Αστικά ΚΤΕΛ λόγω των οικονοµικών συγκυριών καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για µια καθαρή επιχειρηµατική πρωτοβουλία ιδιωτών, αλλά για µια δηµόσια λειτουργία στενά συνυφασµένη µε την κοινωνική δοµή των πόλεων, και την δέσµευση των ιδιωτών να επιλέξουν τον τρόπο που θα επιχειρήσουν. Πρόκειται για ένα στενά ελεγχόµενο κλάδο, µε σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες από το αρµόδιο Υπουργείο και ένα αυστηρά νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς το έργο τους αφορά ένα σηµαντικό κοµµάτι της κοινωνικής ζωής των πόλεων και της οικονοµικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, χαράσσοντας πολιτική προς όφελος των πολιτών και ικανοποιώντας παράλληλα τις µνηµονιακές απαιτήσεις στον τοµέα των µεταφορών σχετικά µε την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των µέσων µαζικής µεταφοράς. 11 από 70

12 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αντίστοιχης ενταγµένης δράσης που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, το κοινωνικό σύνολο, εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο λειτουργίας µε τους φορείς των Αστικών ΚΤΕΛ και στρατηγικής σηµασίας για το Υπουργείο αποτελεί ο ΟΑΣΑ και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως επίσης και οι έξυπνες στάσεις. Η διαφορά µε τον ΟΑΣΑ έγκειται στο νοµικό πλαίσιο διοίκησης των Αστικών ΚΤΕΛ λόγω και τη διασποράς που παρουσιάζουν και της αδυναµίας, λόγω του µεγέθους τους, να συντονίζονται και να διαχειρίζονται από το ίδιο το Κράτος. Η προτεινόµενη πράξη θα υλοποιηθεί µέσω ενός υποέργου. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση που έχει η πράξη και που τόσο οι υλικοτεχνικές υποδοµές όσο και οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν και θα εγκατασταθούν δεν µπορούν να διαχωριστούν. Επιπλέον, βοηθάει στη διαφάνεια εκτέλεσης της πράξης µέσω ενός διεθνή διαγωνισµού, αυξάνοντας τον ανταγωνισµό και διασφαλίζοντας ότι θα υλοποιηθεί στο ακέραιο και όχι µέρος του έργου το οποίο σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήτανε λειτουργικό. Συνεπώς ο διαχωρισµός του έργου σε µικρότερα τµήµατα θα µπορούσε να επιφέρει σοβαρά θέµατα (τεχνικής, λειτουργικής και οικονοµικής φύσεως) εάν τµήµα του έργου απέβαινε άκαρπο κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς επίσης και θα δηµιουργούσε σηµαντικά προβλήµατα της παρακολούθησης και ελέγχου αυτού από τη διαχειριστική αρχή και τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. Για την καλύτερη παρακολούθηση, διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου η προτεινόµενη πράξη θα πραγµατοποιηθεί µέσω πέντε φάσεων στις οποίες υπάρχουν διακριτά και σαφή παραδοτέα. Η τµηµατική παραλαβή που θα γίνεται από την ΕΠΠΕ αλλά και η Μελέτη Εφαρµογής θα καθορίσουν επιµέρους διαδικασίες και τµήµατα τα οποία σε ένα στενά παρακολουθούµενο χρονοδιάγραµµα θα περιορίζουν τις οποιεσδήποτε καθυστερήσεις και αποκλίσεις από την προτεινόµενη περιγραφή του έργου. Η λειτουργία και οργάνωση των Αστικών ΚΤΕΛ δεν οµοιάζει µε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και κατά συνέπεια απαιτείται προσεκτικός και στρατηγικός σχεδιασµός ώστε τα αναµενόµενα οφέλη να είναι άµεσα ορατά στον επιβατικό κοινό. Οποιεσδήποτε παρεµβάσεις οι οποίες δεν θα ακολουθήσουν το µοντέλο του ψεκασµού (άµεση ενεργοποίηση όλων των συστηµάτων µε παράλληλη προσαρµογή του επιβατικού κοινού θα οδηγήσει σε αντίδραση του κοινού, αµφισβήτηση της αποτελεσµατικότητά του νέου συστήµατος διαχείρισης και παρακολούθησης, την καχυποψία για το σκοπό και το λόγο υλοποίησης της επένδυσης µε αποτέλεσµα τη µετατόπιση το χρόνο αποδοχής του έργου. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό να προβλεφθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν όχι µόνο την οργανωτική λειτουργία του φορέα ώστε να παραµείνει αδιάλειπτη καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, αλλά και να προβλεφθεί ο τρόπος διείσδυσης της τεχνολογίας και του νέου τρόπου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού αποφεύγοντας τις όποιες αντιδράσεις υιοθέτησης. Είναι λοιπόν προφανές ότι η µελέτη εφαρµογής θα αποτελέσει τον οδηγό µετάβασης τόσο του φορέα όσο και του επιβατικού κοινού λαµβάνοντας υπόψη τη νοοτροπία των κατοίκων της συγκεκριµένης πόλης, τον οµαλό τρόπο που θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο φορέας χωρίς να «αναταράξει τα νερά» 12 από 70

13 της πόλης εις βάρος του ταυτίζοντας τις αλλαγές αυτές µε το ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών της καθηµερινότητας των πολιτών λόγω της οικονοµικής κρίσης και ειδικότερα αναγνωρίζοντας όλοι οι τοπικοί παράγοντες τα θετικά οφέλη Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις µε τις οποίες λειτουργεί το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ, όπως έχει διαµορφωθεί και ισχύει σήµερα, οι αρµοδιότητες σχετικές µε τη διαχείριση του συνόλου του κύκλου ζωής των συγχρηµατοδοτούµενων έργων έχουν ως εξής: 1. Η Οµάδα Προγραµµατισµού Έργων µε αρµοδιότητα τον Προγραµµατισµό έργων/ενεργειών 2. Το Τµήµα Υλοποίησης Έργων µε αρµοδιότητα το Σχεδιασµό υλοποίησης έργων και την Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και του φυσικού αντικειµένου αυτού. 3. Το Τµήµα Λογιστηρίου µε αρµοδιότητα την Οικονοµική διαχείριση των έργων 4. Ο Νοµικός Σύµβουλος Εξωτερικός Συνεργάτης µε αρµοδιότητα την Νοµική υποστήριξη 1. Η Οµάδα Προγραµµατισµού Έργων είναι υπεύθυνη για την διαπίστωση και την καταγραφή των αναγκών και την προώθηση των αιτηµάτων αυτών για έγκριση και µετά για την έγκρισή τους στο Λογιστήριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 2. Το Λογιστήριο γραφείο Προµηθειών είναι υπεύθυνο για την διενέργεια της διαδικασίας µιας προµήθειας. Αφού λάβει τα εγκεκριµένα αιτήµατα, ακολουθεί τις απαραίτητες διαδικασίες που ορίζονται από αυτόν τον κανονισµό ή από τις διαδικασίες των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (αν είναι διαφορετικές) και προετοιµάζει/ολοκληρώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες: προετοιµάζει τις παραγγελίες ή οργανώνει τους απαραίτητους διαγωνισµούς για λογαριασµό του Τµήµατος Υλοποίησης Έργων (Επιτροπής Προµηθειών Διαγωνισµών) 3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος και οι Συντονιστές Έργων εγκρίνουν την αναγκαιότητα και την σκοπιµότητα των προµηθειών που διαπιστώνει η οµάδα προγραµµατισµού ελέγχοντας παράλληλα την ύπαρξη πίστωσης ή δυνατότητας στον προϋπολογισµό. Η έγκριση αυτή για ποσά που υπερβαίνουν τα οριζόµενα όρια των εποµένων άρθρων δίνεται µόνο από το Διοικητικό Συµβούλιο. 4. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί κατά το στάδιο της έγκρισης να απαιτήσει υψηλότερες προδιαγραφές από τις ήδη ορισµένες, αν κρίνει ότι έτσι διασφαλίζεται καλύτερα η διαφάνεια ή οι ανάγκες της κάθε προµήθειας σε σχέση µε την καλύτερη ποιότητα. Επίσης το Διοικητικό Συµβούλιο κατακυρώνει τις αποφάσεις του τµήµατος Υλοποίησης Έργων. 5. Το Τµήµα Υλοποίησης Έργων είναι υπεύθυνο για τις παραγγελίες υλικών αγαθών και για την επιλογή συνεργατών ή στελεχών, το κόστος των οποίων υπερβαίνει κάποιο ποσό (όπως ορίζεται παρακάτω) και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται. Το Τµήµα ορίζει Επιτροπές για όλα τα στάδια των διαγωνισµών και οι αποφάσεις τους επικυρώνονται από το ΔΣ. Οι επιτροπές αυτές θα αποτελούνται είτε από µέλη του Δ.Σ. του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ είτε από εξωτερικούς συνεργάτες µε την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία οι οποίοι θα 13 από 70

14 παρέχουν τις υπηρεσίες τους µέσω Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών και σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων στα οποία επιθυµεί να συµµετέχει το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ Οργανωτική Δοµή και Στελέχωση του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Η συνοπτική περιγραφή της οργανωτικής δοµής και τη στελέχωσης της Αναθέτουσας Αρχής παρουσιάζονται στην παρ. Α Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι επιχειρησιακές διεργασίες στις οποίες στοχεύει το έργο και οι οποίες επηρεάζονται από τα αποτελέσµατα της υλοποίησης είναι οι παρακάτω: Η παροχή από το ΚΤΕΛ υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων µε δεδοµένο ότι µε το σύστηµα θα περιοριστεί ο χρόνος άσκοπης µετακίνησης και θα δοθεί η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν περισσότεροι πολίτες στην περιοχή εφαρµογής. Η ύπαρξη ενός καινοτόµου συστήµατος που προσφέρει ουσιαστικά on-line - πληροφόρηση για το χρόνο άφιξης των λεωφορείων µε δυνατότητα διασύνδεσης µε εξωτερικά συστήµατα του ΚΤΕΛ (συστήµατα µηχανογράφησης κλπ.) Η µετάδοση της πληροφορίας µέσα από πινακίδες και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο εµπορικό κέντρο. Οι ηλεκτρονικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε κοµβικά σηµεία θα πληροφορούν τους επιβάτες για τον χρόνο άφιξης των λεωφορείων. Η διαρκής ενηµέρωση της διοίκησης του ΚΤΕΛ για την χρήση και την προσφορά στατιστικής ενηµέρωσης της αποδοτικότητας του έργου. Το σύστηµα θα έχει θετικές επιδράσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία όλων των επιµέρους τµηµάτων του αστικού µεταφορικού συστήµατος δηµοσίων συγκοινωνιών. Μέσω της εφαρµογής διαχείρισης στόλου και διαχείρισης εισιτηρίων, ο οργανισµός διαθέτει ένα ισχυρό εργαλείο άµεσης αντιµετώπισης προβληµάτων, σχεδιασµού της συντήρησης του στόλου, και έγκαιρης αντιµετώπισης κρίσεων. Επιπλέον η συλλογή και δυνατότητα ανάλυσης των συγκοινωνιακών δεδοµένων (δεδοµένα εισιτηρίων, και εκτέλεσης δροµολογίων) επιτρέπει στο Αστικό ΚΤΕΛ τόσο την µακρόχρονη βελτιστοποίηση του στρατηγικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού όσο και την εύκολη υλοποίηση βραχυπρόθεσµων διορθωτικών ενεργειών. Τέλος, η παροχή ενηµέρωσης σε «πραγµατικό» χρόνο για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων στις επιβατικές στάσεις κοινού αποτελεί υπηρεσία προστιθέµενης αξίας για τον επιβάτη µε στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτησή του και την προσέλκυση στη χρήση λεωφορείων. 14 από 70

15 1.2.4.Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ διαθέτει ήδη λογισµικό διαχείρισης στόλου οχηµάτων και τηλεµατικό εξοπλισµό στο µεγαλύτερο µέρος των οχηµάτων του. Στα πλαίσια του παρόντος έργου, θα εγκατασταθεί τηλεµατικός εξοπλισµός στα οχήµατα που αυτή τη στιγµή δεν διαθέτουν καθώς και εξοπλισµός ενηµέρωσης επιβατών, έκδοσης και επικύρωσης εισιτηρίων, µέτρησης κατανάλωσης καυσίµων, µαζί µε συνοδευτικές εφαρµογές, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους. Το υφιστάµενο λογισµικό τηλεµατικής περιλαµβάνει µια σειρά από λειτουργικότητες που καλύπτουν τις ανάγκες του Αστικού ΚΤΕΛ. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται από τις τηλεµατικές συσκευές καταλήγουν σε µια εφαρµογή όπου επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σε αντίστοιχες βάσεις δεδοµένων ώστε να χρησιµοποιηθούν από τις υπόλοιπες εφαρµογές. 2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 2.1.Αντικείµενο του Έργου Το έργο περιλαµβάνει: Π1.1: Μελέτη Εφαρµογής Π1.2: Υπηρεσίες συλλογής δεδοµένων και δροµολογίων Π.2.1: Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφόρησης επιβατών για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) Π.2.2: Web API Π.2.3: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ WEBSITE Εφαρµογής «πρότασης/αναζήτησης διαδροµών» - Διαδραστική Ιστοσελίδα για τον καλύτερο συντονισµό και παρακολούθηση των δροµολογίων από την πλευρά των επιβατών Π.2.4: Ανάπτυξη εφαρµογής Mobile ticketing Π.2.5: Ανάπτυξη εφαρµογής Web Ticketing (eticket) Π.2.6: Ανάπτυξη εφαρµογής αποµακρυσµένης διαχείρισης και ελέγχου λειτουργίας αυτόµατων πωλητών Π.2.7: Ανάπτυξη εφαρµογής κίνησης οδικού δικτύου Π.2.8: Ανάπτυξη Εφαρµογής παρουσίασης συνθηκών κίνησης για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βασισµένο και σε κοινωνικά δίκτυα Π.2.9: Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφόρησης επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες µέσω εξωτερικών Infokiosk Π.2.10: Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρµογής Λογισµικού αναπαραγωγής υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος Π.2.11: Εγκατάσταση και παραµετροποίηση πλατφόρµας e-learning Π.2.12: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών µαθηµάτων e-learning 15 από 70

16 Π.3.1: Άδεια Χρήσης Λογισµικού αναπαραγωγής υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος Π.3.2: Άδειας χρήσης Λογισµικού Εισιτηρίων Οδηγού (ανά όχηµα) Π.3.3: Λογισµικό δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού πλατφόρµας e-learning Π.3.4: Σύστηµα οδηγού µε ενσωµατωµένη οθόνη για την ανάγνωση mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) Π.3.5: Συσκευή αναπαραγωγής υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος Π.3.6: Αυτόµατος Πωλητής έκδοσης εισιτηρίου Π.3.7: Διαδραστική Οθόνη για την πληροφόρηση επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες µέσω εξωτερικών Infokiosk Π.3.8: Οθόνη πληροφόρησης επιβατών εντός του οχήµατος 20' µε βάση (για κάθε όχηµα) Π.3.9: Συσκευή παροχής ασύρµατου Internet (Wifi) εντός του οχήµατος Π.3.10: Τηλεµατικές ευφυείς στάσεις πληροφόρησης πολιτών τεχνολογίας LED, διπλής όψης & Ιστός στήριξης Π.3.11: Τηλεµατικός υπολογιστής οχήµατος µε οθόνη οδηγού, χειριστήριο οδηγού, GPS module και GPRS/3G router (compact ενιαία συσκευή) (για κάθε όχηµα επέκτασης) Π.3.12: Εξυπηρετητής e-learning Π4.1: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης κεντρικής δοµής και περιφερειακών σηµείων εγκατάστασης (εκπαίδευση προσωπικού διαχείρισης συστηµάτων) & Εκπαιδευτικό Υλικό Π4.2: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης χρηστών (on the job training + σεµινάρια εκπαίδευσης ) για τους οδηγούς & Εκπαιδευτικό Υλικό Π4.3: Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδοµένων (δροµολογίων & διαδροµών από το υφιστάµενο µηχανογραφικό σύστηµα) Π4.4: Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργίας Π5.1: Δράσεις δηµοσιότητας του έργου 2.2.Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Η σηµερινή οργάνωση και λειτουργία των Αστικών δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς απέχει πολύ από τις απαιτήσεις των πολιτών / επιβατών στο να παρέχει σύγχρονες, ποιοτικές και, κατά το δυνατόν, αυτοµατοποιηµένες υπηρεσίες. Ακόµη και η πιο απλή εργασία που σε άλλους οργανισµούς ασκείται ηλεκτρονικά στα Αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς υλοποιείται µε χειρωνακτική εργασία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι οι πίνακες ανακοινώσεων (timetables) προβάλλονται µε αισθητικά αναχρονιστικό τρόπο, όπως η ανάρτηση «χαρτιών» πρόχειρων πινάκων ανακοινώσεων κ.ο.κ., οι οποίοι συνήθως λειτουργούν ως αναποτελεσµατικοί επικοινωνιακοί δίαυλοι, διότι δεν µεταφέρουν έγκυρη ενηµέρωση δροµολόγησης των αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς. Παράλληλα, παρά την συνεχώς αυξανόµενη χρήση σύγχρονων µέσων (όπως φωνητικές πύλες, χρήση κινητού κ.τ.λ.) από πλευράς των πολιτών, η δυνατότητα πληροφόρησης του πολίτη καθίσταται ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη, διότι στα Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν έχουν διείσδυση και εφαρµογή οι δράσεις Τ.Π.Ε. 16 από 70

17 Το έργο καλύπτει πάγιες και διαχρονικές ανάγκες των πολιτών στην πληροφόρηση για τα Αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς, σε θέµατα καθηµερινής χρήσης και ανάγκης και ταυτόχρονα µεγάλη ζήτηση για πληροφορία που αφορά δροµολόγια µέσων Αστικής µεταφοράς. Βάσει της νοµοθεσίας, τα Αστικά ΚΤΕΛ αποτελούν το µοναδικό µέσο µαζικής µεταφοράς εντός των επαρχιακών πόλεων και παρέχουν υπηρεσίες ΓΟΣ (Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος). Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ έχοντας εντοπίσει τα προβλήµατα που προέκυψαν από πολλά χρόνια αδράνειας στον τοµέα της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, είναι αποφασισµένο να επιφέρει σηµαντικές τοµές στον τρόπο λειτουργίας των Αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς και εξυπηρέτησης των πολιτών από αυτά. Παράλληλα, έχοντας αναγνωρίσει: - την ανάγκη χρήσης των νέων τεχνολογιών στην αυτοµατοποίηση λειτουργικών διαδικασιών, την συλλογή πληροφοριών και των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. - την ανάγκη διείσδυσης δράσεων και λειτουργιών ΤΠΕ στο κλάδο των Αστικών δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς. Με απώτερο σκοπό την αύξηση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες µέσα από internet, κινητό τηλέφωνο κοκ., θέτει ως µεσοπρόθεσµο στρατηγικό στόχο να παρέχει αξιόπιστες, ποιοτικές, και ολοκληρωµένες υπηρεσίες στους πολίτες -χρήστες των Αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς. Επίσης αξίζει να αναφερθεί η υψηλή αποδοτικότητα, διατηρησιµότητα και το κοινωνικό όφελος του έργου. Το καταγεγραµµένο πολύ µικρό ποσοστό χρήσης των Τ.Π.Ε. στο κλάδο των Αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς, αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη. Πλήθος ερευνών καταγράφουν ότι η διείσδυση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. δυσχεραίνεται σε συνθήκες ελλειµµατικής ενηµέρωσης,µε αποτέλεσµα να προκαλούνται αντιστάσεις που στηρίζονται στην προκατάληψη και την άγνοια και να περιορίζεται η δυνατότητα συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και στις επιλογές που θα καθορίσουν το «πρόσωπο» της νέας κοινωνίας. Η Πρωτοβουλία του Αστικού ΚΤΕΛ για την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος Τηλεµατικής Αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς, επιφέρει πολλαπλές θετικές συνέπειες στο κλάδο κόπτοντας, αναχρονιστικές αντιλήψεις, στερεότυπα και άλλες συνθήκες οι οποίες δυσχεραίνουν την εφαρµογή ΤΠΕ στο κλάδο των δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ από την υλοποιούµενη επένδυση αναµένεται να ωφελήσει ένα µεγάλο σύνολο πληθυσµιακών οµάδων, προτρέποντας ολοένα και περισσότερους πολίτες στη χρήση των αστικών συγκοινωνιών και αποφορτίζοντας το συγκοινωνιακό δίκτυο στο κέντρο των πόλεων. Δυνητικά και µελλοντικά ωφελούµενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσµού που εξυπηρετείται από το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. Πιο συγκεκριµένα: 17 από 70

18 Πολίτες / χρήστες των Αστικών Μέσων Μεταφοράς, καθώς µε την εγκατάσταση και εφαρµογή των νέων συστηµάτων πληροφορικής και τηλεµατικής, µπορεί να ενηµερωθεί και να εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά καθώς και να προβεί στην ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων αφού του παρέχεται άµεση και έγκυρη ενηµέρωση για τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Η εγκατάσταση ηλεκτρονικών σηµείων πληροφόρησης, καθώς και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, θα διευκολύνει την καθηµερινότητα των επιβατών οι οποίοι θα µπορούν να εκδίδουν µόνοι τους την στιγµή που τους είναι απαραίτητο το εισιτήριο τους, τόσο µέσω του διαδικτύου (µέσω πρόσβασης από PC ή φορητό υπολογιστή) όσο και µέσω των 3ης γενιάς κινητών τηλεφώνων. Πολίτες εργαζόµενοι σε Αστικές και περιαστικές περιοχές: Σηµαντικό τµήµα εργαζοµένων Ειδικό Κοινό : χρησιµοποιεί σχεδόν καθηµερινά τα Αστικά Λεωφορεία για την µετακίνησή του από το σπίτι στο χώρο εργασίας. Οι εργαζόµενοι εκτός από την δυσκολία εύρεσης έγκυρης πληροφόρησης για την επιλογή των συµφεροτέρων χρονικά αστικών γραµµών αντιµετωπίζουν αυξηµένα προβλήµατα σε περιόδους κυκλοφορική πίεσης, όπως εορτές, αργίες, στιγµές έντονης ζήτησης από το επιβατικό κοινό κ.τ.λ. Η αναχρονιστική δοµή των φορέων άσκησης δηµοσίας µεταφοράς και η παντελής έλλειψη πληροφοριακών συστηµάτων ενηµέρωσης κοινού, καθιστούν αδύνατη την άµεση προσαρµογή τους στις συνθήκες έντονης ζήτησης. Αποτέλεσµα είναι να υπάρχουν τροµερές καθυστερήσεις κατάλληλης δροµολόγησης µέσων στις απαιτήσεις των πολιτών, οι οποίοι από την πλευρά τους χάνουν χρήσιµες ώρες ελευθέρου ή εργάσιµου ηµερήσιου χρόνου. Φοιτητές: η ηλικιακή κατηγορία χρησιµοποιεί Η/Υ και ίντερνετ περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ή άλλη κατηγορία του πληθυσµού. Α.Μ.Ε.Α., ηλικιωµένοι: Η τεχνολογική βοήθεια αφορά την προσαρµογή της φωτεινότητας και του χρώµατος των πινάκων ανακοινώσεων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των Α.Μ.Ε.Α. (χωρίς ή µε µειωµένη όραση). Παράλληλα οι πληροφορίες παρέχονται στις έξυπνες στάσεις και εσωτερικά στο οχήµατα µε ηχητικά µηνύµατα. Δήµοι, Δηµοτικά Διαµερίσµατα: καθώς θα πληροφορούνται για το χρόνο και την πληρότητα των αστικών δροµολογίων που έχει προγραµµατίσει το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ προκειµένου να συνεργάζονται µε την εταιρεία για να καλύψουν νέες απαιτήσεις ή αλλαγές στο συγκοινωνιακό δίκτυο. Τουρίστες: Προβλέπεται η παροχή έγκυρης πληροφόρησης (µέσα από internet, παρουσίαση µε γεωγραφικά υπόβαθρα gis, φωνητικές αναγγελία άφιξης στάσεων κ.ο.κ.) των δροµολογίων των αστικών και περαστικών περιοχών. Επίσης θα υπάρχει αυξηµένη παροχή πληροφοριών των Αστικών δροµολογίων σε αρχαιολογικούς χώρους, ξενοδοχειακές µονάδες, χώρους αναψυχής, πολιτισµού, κ.ο.κ. Επιχειρήσεις: σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων µεταφέρονται από τα Αστικά κέντρα, τόσο προς την πρωτεύουσα του νοµού, όσο και στην ενδοχώρα, µε την χρήση κυρίως των αστικών 18 από 70

19 συγκοινωνιών. Η άµεση πληροφόρηση των επιχειρηµατιών για τους πραγµατικούς χρόνους άφιξης, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας της επιχείρησης. 2.3.Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι βασικοί και άµεσοι στόχοι του έργου είναι οι παρακάτω: Αντικείµενο του έργου είναι η υλοποίηση ενσωµάτωση συστηµάτων και εφαρµογών που βελτιώνουν και προάγουν το Συγκοινωνιακό έργο. Συγκεκριµένα, στο έργο περιλαµβάνονται συστήµατα ενηµέρωσης επιβατών εντός του λεωφορείου (infotainment systems) µέσω οθονών LCD, πρόσβαση σε υπηρεσίες Internet εντός του οχήµατος, µέσω Wi-Fi, ενσωµάτωση επιπλέον επιλογών έξυπνου εισιτηρίου µε τεχνολογίες web ticketing και mobile ticketing καθώς και εφαρµογές για την πληροφόρησης του επιβατικού κοινού σε πραγµατικό χρόνο µέσω της αναβαθµισµένης ιστοσελίδας και των εφαρµογών για τα κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, ενεργοποιούνται υπηρεσίες όπως η ανάπτυξη εφαρµογής υπολογισµού κίνησης οδικού δικτύου που θα επιτρέψει στο Αστικό ΚΤΕΛ να οργανώσει καλύτερα το µεταφορικό του έργου ενώ παράλληλα θα προσφέρει και σε άλλους φορείς µια εικόνα της κίνησης στους δρόµους της πόλης. Τέλος, ενσωµατώνονται έξυπνες στάσεις και infokiosk µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες που έχουν ως αποκλειστικό στόχο τη πληροφόρησης των επιβατών ενώ τοποθετούνται επιπλέον αυτόµατοι πωλητές εισιτηρίων για τη µέγιστη κάλυψη των αναγκών του επιβατικού κοινού. Στην προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνεται ο εξοπλισµός και το λογισµικό για την εφαρµογή mobile ticketing (µέσω app και smartphone), όσο και Web ticketing Έτσι το επιβατικό κοινό θα έχει µεγαλύτερη ευελιξία και επιλογές στην προµήθεια εισιτηρίων, καθιστώντας τις Αστικές συγκοινωνίες ακόµη πιο εύχρηστες. Μέσω της εφαρµογής mobile ticketing αλλά και web ticketing ο επιβάτης θα έχει τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου το οποίο θα λαµβάνει στο κινητό του τηλέφωνο υπό µορφή 2D/QR code ή θα µπορεί να εκτυπώσει µέσω όπως λειτουργούν σήµερα τα ΜΜΜ σε πόλεις της κεντρικής Ευρώπης αλλά και οι αεροπορικές εταιρείες στη χώρα µας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του νέου τρόπου πληρωµής και έκδοσης εισιτηρίων προτείνεται η προµήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωµένης συσκευής επικύρωσης/ ακύρωσης των ηλεκτρονικών εισιτηρίων µέσα στο όχηµα οποία χειρίζεται από τον οδηγό. Τέλος υπηρεσίες e-learning ενσωµατώνονται στη πρόταση µε σκοπό τη κάλυψη ενεργειών εκπαίδευσης του προσωπικού του Αστικού ΚΤΕΛ. Παρακάτω παρατίθενται οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι 1. Στόχος 1. Η κατά 10% βελτίωση των δροµολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ. 2. Στόχος 2. Η κατά 5% εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση των ατοµικών δαπανών µετακίνησης. 3. Στόχος 3. Η κατά 10% µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων στο κέντρο του Δήµου. 4. Στόχος 4. Η κατά 100% βελτίωση της πληροφόρησης του κοινού αναφορικά µε το χρόνο άφιξης των λεωφορείων 5. Στόχος 5. Η µείωση κατά 10% της λαθρεπιβίβασης 19 από 70

20 2.4.Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Οι κρίσιµοι παράγοντες που αναµένεται να επηρεάσουν την επιτυχή ολοκλήρωση και την επίτευξη των αποτελεσµάτων του έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Κρίσιµος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος Σχετικές Ενέργειες Αντιµετώπισης Ζητήµατα διατηρησιµότητας και επεκτασιµότητας της τεχνογνωσίας του έργου Διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και αµφίδροµη ροή πληροφοριών µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Τ, Ο, Δ Εκπαίδευση προσωπικού, που στοχεύει στην εύκολη και αυτόνοµη χρήση του συστήµατος εφαρµογών. Θα υιοθετηθούν τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν στην Αναθέτουσα Αρχή να εµπλουτίζει µε νέο περιεχόµενο τις ψηφιακές εφαρµογές και µετά τη λήξη του έργου Ο Επάρκεια και διαθεσιµότητα των στελεχών της Οµάδας Έργου Εξασφάλιση της ανταπόκρισης του εξυπηρετούµενου πληθυσµού στους στόχους του Έργου Ο Ο Θέσπιση συγκεκριµένων κριτηρίων σε επίπεδο διακήρυξης, ιδιαίτερη έµφαση σε ε π ί π ε δ ο α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς τ ε χ ν ι κ ώ ν προσφορών Πολύ καλή προετοιµασία των δράσεων δικτύωσης, παράλληλες δράσεις 3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 3.1.Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα πρέπει κατ ελάχιστον να προσφέρει το έργο είναι οι ακόλουθες: Άρθρο 4 της κοινοτικής οδηγίας 2006/123/ΕΚ: Παροχή συγκεκριµένου αποτελέσµατος που επιθυµεί να λάβει ένας πολίτης ή µία επιχείρηση από έναν οργανισµό του Δηµοσίου Τοµέα 20 από 70

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ - Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ - Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482352 Πράξη Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Διάρκεια Διαβούλευσης Από:9/7/2014 Έως:21/7/2014 Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Δικτυακός τόπος για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Δικτυακός τόπος για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ επιχειρηματικότητα και την απασχόληση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:09:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Δ1ΤΝ-1ΞΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞ0521-150622 Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών

Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών Έλσα Κουκουλούδη Υπεύθυνη Τμήματος Μελετών Logistics Οργάνωσης-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495878 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα