Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α 1 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφές , Οι προδιαγραφές & του Πίνακα Συμμόρφωσης 9 τροποποιήθηκαν ανάλογα. FUJITSU Στις παραγράφους και του κεφαλαίου «9. Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ)» στις σελίδες 164 και 165 αναφέρεται «Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων σε εξυπηρετητή/ες και συστοιχία που θα δοθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο.» Επειδή ειδικότερα σε πολυεθνικές εταιρείες (όπως είναι οι κατασκευάστριες εταιρείες Συστημάτων Αποθήκευσης Storage), δεν υπάρχουν ανά χώρα Labs αλλά στις κεντρικές τους εγκαταστάσεις, προτείνεται η επαναδιατύπωση της φράσης και πιο συγκεκριμένα: «Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων σε εξυπηρετητή/ες και συστοιχία που θα δοθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου επιδείξεων/δοκιμών αυτού. Οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση είτε με επιτόπου επίσκεψη.»

2 2 Πίνακας Συμμόρφωσης 10 Σύστημα εισαγωγής, επεξεργασίας και κωδικοποίησης οπτικοακουστικών σημάτων & μετάδοσης εικονορροών (Τμήμα Ε), Προδιαγραφή Παρακαλώ, αναφερόμενοι στο άρθρο διευκρινίστε εάν είναι 1080p και όχι 1080i. 3 Πίνακας Συμμόρφωσης 10 Σύστημα εισαγωγής, επεξεργασίας και κωδικοποίησης οπτικοακουστικών σημάτων & μετάδοσης εικονορροών (Τμήμα Ε), Προδιαγραφή Στην περίπτωση του άρθρου και εάν επιλεγεί ως έξοδος 1080p τότε λόγω φόρτου υπολογιστικής ισχύος θα παρέχεται μια ακόμα τουλάχιστον έξοδος σε Standard Definition εκτός της προαναφερθείσης. 4 Ενότητα Α Τμήμα Β «Λογισμικό σύνδεσης χρηστών στην υπηρεσία e:presence» Σελ.28 στο σημείο: "Προγραμματισμένη είναι η απαραίτητη ανάπτυξη για υποστήριξη φορητών συσκευών" παρακαλούμε να διευκρινιστεί πιο ευκρινώς αν απαιτείται από τον ανάδοχο η υποστήριξη φορητών συσκευών. 5 Ενότητα Προδιαγραφές Λειτουργικής Ενότητας web portal Σελ.45 στο σημείο: "Ο προγραμματισμός τηλεδιάσκεψης σε μελλοντικό χρόνο δεν είναι απαραίτητος, καθώς η υποδομή θα πρέπει να προσαρμόζεται μεσοπρόθεσμα στον φόρτο του όγκου χρηστών και του αριθμού των διασκέψεων." καλό θα ήταν να υπάρχει επεξήγηση του τι σημαίνει "προσαρμόζεται μεσοπρόθεσμα". π.χ. μέσα από παρεμβάσεις διαχειριστών για ενεργοποίηση επιπλέον εξυπηρετητών (manual provisioning) ώστε να Εκ παραδρομής αναφέρθηκε 1080i ενώ το ορθό είναι 1080p. Η προδιαγραφή 4.4 του Πίνακα 10 τροποποιείται ώστε να αίρεται οποιαδήποτε ενδεχόμενη ασάφεια για το ζητούμενο πλήθος των ταυτοχρόνως υποστηριζόμενων ενεργών ροών εξόδου στις διάφορες αναλύσεις (κυρίως HD 1080p αλλά και άλλες). / Οι απαιτούμενες προδιαγραφές για το Τμήμα Β του έργου δίνονται αναλυτικά στην ενότητα Γ.3.5. Πίνακας Συμμόρφωσης 5: Τμήμα Β «Λογισμικό σύνδεσης χρηστών στην υπηρεσία e:presence» Λογισμικό ενσωμάτωσης διενεργούμενης τηλεδιάσκεψης σε ιστοσελίδες Προστέθηκε επεξηγηματικά η φράση «με χειροκίνητη ενεργοποίηση επιπλέον πόρων από την υπολογιστική υποδομή της ΕΔΕΤ Α.Ε.» ARISTON BTS ARISTON BTS

3 ικανοποιούν την αύξηση της ζήτησης. 6 Ενότητα Προδιαγραφές Λειτουργικής Ενότητας διασκέψεων και καταγραφών Σελ.47 στο σημείο: "αλλά απαιτείται να περιέχει τουλάχιστον την παρουσίαση, το screen sharing και τον ήχο." θα πρέπει τα χαρακτηριστικά της διάσκεψης που απαιτούνται να καταγράφονται να εμφανίζονται όπως και στους πίνακες συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα, το screen sharing, ενώ αναφέρεται εδώ, δεν εμφανίζεται ως υποχρεωτικό στους πίνακες. Σύμφωνα με τους πίνακες, υποχρεωτικά είναι το video και ο ήχος των συμμετεχόντων και η παρουσίαση. Επιθυμητά, το whiteboard, το screen sharing και το chat. Τροποποιήθηκε το σημείο έτσι ώστε να συμβαδίζει πλήρως με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 2. 7 Ενότητα Προδιαγραφές ανάπτυξης τμημάτων λογισμικού Σελ.49 η ενότητα όλη η ενότητα αφορά ανάπτυξη λογισμικού, που μάλλον δεν υφίσταται ως δραστηριότητα στο Τμήμα Β του διαγωνισμού. Πιθανώς να αφορά το Τμήμα Α, οπότε θα πρέπει να μεταφερθεί στο Α Η ενότητα μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου κάτω από την ενότητα Α Τμήμα Α: «Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων μέσω web (Web Conferencing)», έτσι ώστε να φορά το Α Τμήμα του έργου. 8 Ενότητα Πηγαίος κώδικας Σελ.51 σημείο: "Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παρέχει εμπορικό λογισμικό ή λογισμικό κλειστού κώδικα " Καθώς η λύση που προδιαγράφεται είναι αποκλειστικά ανοικτού λογισμικού, δεν θα έπρεπε να μένει ανοικτό το ενδεχόμενο ο ανάδοχος να παραδώσει "εμπορικό λογισμικό ή λογισμικό Το κείμενο τροποποιήθηκε ως εξής: «Σε περίπτωση που η λύση ανοιχού λογισμικού συμπεριλαμβάνει κλειστό κώδικα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την ανάγκη χρήσης του και να παραδώσει πλήρως τεκμηριωμένο εγχειρίδιο των API calls αυτού του κλειστού κώδικα.»

4 κλειστού κώδικά". Ίσως η διατύπωση μπορεί να αναφέρει: "Σε περιπτώσεις που η λύση ανοικτού λογισμικού ενσωματώνει κλειστό κώδικα (π.χ. κάποια ενσωματωμένη binary βιβλιοθήκη, ή βιβλιοθήκη με θέματα copyrights), ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την ανάγκη χρήσης της και να παραδώσει τεκμηριωμένο εγχειρίδιο των API calls..." 9 Ενότητα Α. 3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Σελ.54 σημείο: "Υπηρεσία τηλεδιάσκεψης υψηλής ποιότητας χωρίς την χρήση τερματικού εξοπλισμού (Web-based)" Η περιγραφή αυτή αφορά το Τμήμα Α του διαγωνισμού; Για λόγους αποφυγής σύγχυσης με το από κάτω κελί και το Τμήμα Β, θα ήταν καλό να ακολουθείται και στον πίνακα αυτόν η επίσημη ονομασία των μερών του διαγωνισμού: - "Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων μέσω web (Web Conferencing)" - "Λογισμικό σύνδεσης χρηστών στην υπηρεσία e:presence" Επίσης, δεν είναι σαφές ποιό είναι το ζητούμενο. Να μεριμνήσει ο ανάδοχος ώστε τα διαχειριστικά web interfaces που θα παρέχει η λύση να είναι συμβατά με PC, Laptop, tablet, Smartphone; Αυτό προφανώς δεν θα ισχύει για όλη τη διαχείριση, καθώς θα υπάρχουν διαχειριστικές λειτουργίες που απαιτούν scripting, APIs και command line εργαλεία για τη διασύνδεσή τους με υπάρχοντα συστήματα της ΕΔΕΤ. Η ονομασία των υπηρεσιών όπως έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την ονομασία των Τμημάτων του παρόντος έργου. 10 Πίνακας Συμμόρφωσης 4 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας (Τμήμα Α) Παρακαλούμε να διευκρινιστεί το ακριβές αντικείμενο της εγγύησης. Ο Πίνακας Συμμόρφωσης 4 τροποποιήθηκε ώστε να αντιμετωπίζει τις παρατηρήσεις

5 Υποθέτουμε ότι η σκοπιμότητα είναι να διασφαλίσει την καλή λειτουργία του λογισμικού που αναπτύχθηκε και όχι υποστήριξη της υπηρεσίας που θα τρέχει σε παραγωγή. Άρα το Helpdesk του Αναδόχου θα είναι 2ου επιπέδου, όπως περιγράφεται στο 4.3 και 4.5 και επιλύει bugs που διαπιστώνονται από το ΕΔΕΤ. Οι τελικοί χρήστες θα επικοινωνούν με το Helpdesk του αναδόχου, ή αποκλειστικά οι τεχνικοί του ΕΔΕΤ; Η επικοινωνία θα είναι τηλεφωνική ή απαραίτητα μέσω ticketing συστήματος για την καλύτερη καταγραφή και επίλυση; Ο όρος "βλάβες" στο 4.8 παραπέμπει σε κάτι διαφορετικό από τα bugs του λογισμικού. Οι βλάβες αφορούν τη διαχείριση της υπηρεσίας από τους τεχνικούς του ΕΔΕΤ και είναι λογικό να απαιτούν μικρό χρόνο απόκρισης και επεκταμένο ωράριο. Η ανάλυση και αναγνώριση των bugs απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο απόκρισης από 2 ώρες και η απόκριση μπορεί να είναι σε εργάσιμες μέρες και ώρες, όπως ορίζεται και για το Τμήμα Β του διαγωνισμού για τον προμηθευτή λύσης λογισμικού. Επίσης, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει διάκριση μεταξύ των bugs που αφορούν το λογισμικό που ανέπτυξε ο ανάδοχος και εκείνων που διαπιστώνονται στα open-source πακέτα που ενσωματώνει η λύση. Θα πρέπει να προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση. 11 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.4.6, σελ. 156 Δεν κρίνεται σκόπιμη η υποχρεωτική αύξηση της συνολικής μνήμης. EMC Στην Προδιαγραφή απαιτείται «Συνολική μνήμη Cache (Read/Write) >= 48G», και δεδομένου των υψηλών απαιτήσεων σε χωρητικότητα αλλά και IOPS, προτείνουμε την επαύξηση της σε τουλάχιστον «>=80GB» έτσι ώστε το αποθηκευτικό σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς και αξιόπιστα στις προαναφερθείσες προδιαγραφές.

6 12 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή σελ. 156 Παρακαλούμε να είναι αποδεκτή πρόταση Tiered Storage με Solid State δισκούς στο Tier 1 αντί του Read-Write Accelerator. Η χρήση του υποσυστήματος επιτάχυνσης των λειτουργιών ανάγνωσης/εγγραφής κρίνεται αναγκαία βάσει των χαρακτηριστικών του φορτίου που θα τοποθετηθεί στο σύστημα αποθηκευτικού χώρου. 13 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή σελ. 156 Παρακαλούμε να είναι αποδεκτή πρόταση Tiered Storage με Solid State δισκούς (Tier 1) με μεγέθος 1ΤΒ. Η χρήση του υποσυστήματος επιτάχυνσης των λειτουργιών ανάγνωσης/εγγραφής κρίνεται αναγκαία βάσει των χαρακτηριστικών του φορτίου που θα τοποθετηθεί στο σύστημα αποθηκευτικού χώρου. 14 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή σελ Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή σελ Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή σελ Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή σελ. 157

7 18 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή σελ. 160 Η αυξημένη ασφάλεια που παρέχουν οι NFS ACL είναι σημαντική σε ένα σύστημα αποθηκευτικού χώρου που προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον παροχής εικονικών μηχανών. 19 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή σελ. 161 Αφαιρέθηκαν οι αναφορές στην υποστήριξη των πρωτοκόλλων CIFS, FTP, HTTP Παρακαλούμε να γίνει η συγκεκριμένη η υποστήριξη FCP, WEBDAB 20 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή σελ. 165 Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου και διαχείρισης του συστήματος αποθηκευτικού χώρου. 21 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή σελ. 165 Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη υπηρεσιών cloud που παρέχει η ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Στη σελ. 34 επαναλαμβάνεται «η απαίτηση για πλήρη μεταφορά δεδομένων (χωρίς απώλειες)». Να δοθεί δείκτης επιτυχίας 98 99%.

9. Στη σελ. 34 επαναλαμβάνεται «η απαίτηση για πλήρη μεταφορά δεδομένων (χωρίς απώλειες)». Να δοθεί δείκτης επιτυχίας 98 99%. Σχόλια επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο: «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS Integrated Library System as Service) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 483009 Πράξη Ένταξη Νοσοκοµειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδηµαϊκό δίκτυο Ε ΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

dimitra.halikia@opekepe.gr

dimitra.halikia@opekepe.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Προµήθεια Υλικού & Λογισµικού για

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ»

«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» Ερωτήσεις Απαντήσεις και Συμπληρωματικές Διευκρινιστικές Οδηγίες προς Υποψήφιους Αναδόχους Νο 3 για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Σε απάντηση των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από εταιρείες στο πλαίσιο του αναφερόμενου διαγωνισμού, διευκρινίζουμε τα παρακάτω: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σε απάντηση των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από εταιρείες στο πλαίσιο του αναφερόμενου διαγωνισμού, διευκρινίζουμε τα παρακάτω: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΘΗΝΑ 25/06/2014-10:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 104 37 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321 25 Μαρτίου αρ. 1 Μοίρες Δ. Φαιστού 70400 Κρήτη ΔΕ Μοιρών Τηλ.: 2892340200 ΔΕ Τυμπακίου Τηλ.: 2892340400 ΔΕ Ζαρού Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λειτουργική αναβάθμιση, Επικαιροποίηση, Επέκταση, Μετάπτωση και Συντήρηση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμού: 39.700,00 (πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου

Ενότητα Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 327506 Πράξη «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369384 Πράξη Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Περιεχομένων 1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης...2 2. Διαστασιολόγηση Έργου...2 3. Απαιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ...7 3.1 Γενικές Απαιτήσεις...7 3.2 Υπηρεσίες Ετοιμασίας Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ. «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δήμος Σουφλίου Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα