Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17."

Transcript

1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής και Χωρικά Ενεργοποιημένης Βάσης Δεδομένων(RDBMS): Αναφέρεται στις προδιαγραφές (σελ ) ότι ο αριθμός αδειών θα είναι κατ ελάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των εξυπηρετητών. Ο ελάχιστος αριθμός των εξυπηρετητών Βάσεων Δεδομένων είναι 1 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σελίδας 129. Άρα ο ελάχιστος αριθμός αδειών για το RDBMS είναι 3 με αυτόν τον ορισμό. Στην σελίδα 17 παρ ολ αυτά, αναφέρεται ότι απαιτείται ποσότητα 300 τεμαχίων. Ποιος είναι τελικά ο ελάχιστος αριθμός αδειών που απαιτούνται για το RDBMS; Απάντηση 1 Στη σελίδα 17, στο Α/Α 8 η διατύπωση διορθώνεται σε Σύστημα Διαχείρισης Χωρικά Ενεργοποιημένης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, ποσότητα: τουλάχιστον τρεις (3). Ερώτηση 2 Desktop GIS: Στις προδιαγραφές (σελ 143) αναφέρεται ελάχιστος αριθμός αδειών 5, ενώ στην σελίδα 17, τεμάχια 300. Ποιος είναι τελικά ο ελάχιστος αριθμός αδειών που απαιτούνται; Απάντηση 2 Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. Ερώτηση 3 Mobile GIS: Στις προδιαγραφές (σελ 145) αναφέρεται ελάχιστος αριθμός αδειών 5, ενώ στην σελίδα 17, τεμάχια 300. Ποιος είναι τελικά ο ελάχιστος αριθμός αδειών που απαιτούνται; Απάντηση 3 Στη σελίδα 145, C3.10 Mobile GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. Ερώτηση 4 Λογισμικό για την δημιουργία ΥΓΕΠ: Στις προδιαγραφές (σελ 147) αναφέρεται ελάχιστος αριθμός αδειών 5, ενώ στην σελίδα 17, τεμάχια 300. Ποιος είναι τελικά ο ελάχιστος αριθμός αδειών που απαιτούνται; Απάντηση 4 Στη σελίδα 147, C3.11 Λογισμικό για τη δημιουργία ΥΓΕΠ ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

2 Ερώτηση 4 Infokiosk: Στις προδιαγραφές (σελ 160) αναφέρεται απαίτηση διαγωνίου οθόνης 17 ίντσες. Η εν λόγω απαίτηση αφορά σε «τουλάχιστον 17» ή «ακριβώς 17» ίντσες για τις ανάγκες της οθόνης; Απάντηση 4 Στη σελίδα 160, C3.15 Infokiosk η απαίτηση με Α/Α 11 για τη διαγώνιο της οθόνης ορίζεται ως κατ ελάχιστον 17. Ερώτηση 5 Αριθμός εξυπηρετητών: Αναφέρεται ότι απαιτείται 1 εξυπηρετητής Διαδικτύου και Εφαρμογών (σελ. 128) και 1 εξυπηρετητής Βάσης Δεδομένων (σελ. 129). Στην σελίδα 15 αναφέρεται ότι απαιτείται ξεχωριστός εξυπηρετητής μόνο για την αποστολή SMS. Ισχύει, και αν ναι, ποια είναι τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται; Απάντηση 5 Στη σελίδα 15 η παράγραφος «Τέλος για την μαζική αποστολή μηνυμάτων sms απαιτείται ξεχωριστός εξυπηρετητής ο οποίος είναι επιφορτισμένος μόνο με την συγκεκριμένη λειτουργικότητα» τροποποιείται ως εξής: «Τέλος για την μαζική αποστολή μηνυμάτων sms ο ανάδοχος μπορεί να προσφέρει είτε ξεχωριστό εξυπηρετητή ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος μόνο με την συγκεκριμένη λειτουργικότητα είτε να κάνει χρήση ενός εκ των δύο άλλων εξυπηρετητών». Ερώτηση 6 Υποσύστημα διαχείρισης SMS: Το υποσύστημα θα αξιοποιεί την υπάρχουσα τηλεφωνική υποδομή του Φορέα για την αποστολή SMS ή θα είναι αυτόνομο; Αν ισχύει το δεύτερο, ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός μηνυμάτων ανά μήνα που θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην οικονομική προσφορά; Απάντηση 6 Το υποσύστημα θα αξιοποιεί την υπάρχουσα τηλεφωνική υποδομή του Φορέα. Το κόστος των SMS μηνυμάτων δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου. Ερώτηση 7 Δεδομένου ότι στην σελίδα 16 της εν θέματι διακήρυξης και στον πίνακα της ενότητας A3.2.2 Εξοπλισμός υπάρχει αναφορά για απαίτηση προμήθειας 20 τεμαχίων pda, στην σελίδα 17 και στον πίνακα της ενότητας "A3.2.3 Λογισμικό Συστημάτων & Πλατφορμών" υπάρχει αναφορά για απαιτήσεις σε 300 τεμάχια Mobile GIS, στην σελίδα 140 και στον πίνακα συμμόρφωσης C3.7 PDA και την απαίτηση 7. υπάρχει αναφορά για απαίτηση συμμόρφωσης ως προς λειτουργικό σύστημα «Android ή Windows Mobile Professional ή ισοδύναμο λειτουργικό σύστημα», στην σελίδα 145 και στον πίνακα συμμόρφωσης C3.10 Mobile GIS και την απαίτηση υπ.αριθμό 2, υπάρχει αναφορά για απαιτήσεις σε 5 άδειες,

3 στην σελίδα 145 και στον πίνακα συμμόρφωσης C3.10 Mobile GIS και την απαίτηση υπ.αριθμό 3, υπάρχει αναφορά για απαίτηση συμμόρφωσης ως προς τη «Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows Mobile», εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι απαιτήσεις (Στην σελίδα 140 και στον πίνακα συμμόρφωσης C3.7 PDA και την απαίτηση 7) σε λειτουργικό σύστημα συσκευών δεν περιορίζονται σε ένα λειτουργικό σύστημα, οπότε η απαίτηση υπ. αριθμό 3 στην σελίδα 145 και στον πίνακα συμμόρφωσης C3.10 Mobile GIS δεν δύναται να περιορίσει τις επιλογές ισοδύναμων λειτουργικών συστημάτων. Απάντηση 7 1. Η απαίτηση στον πίνακα της ενότητας A3.2.2 Εξοπλισμός, σελ. 16, για προμήθεια 20 τεμαχίων pda, παραμένει ως έχει. 2. Η απαίτηση στον πίνακα της ενότητας A3.2.3 Λογισμικό Συστημάτων & Πλατφορμών, σελ.17, για 300 τεμάχια Mobile GIS, παραμένει ως έχει. 3. Η απαίτηση υπ αριθμόν 7, στον πίνακα συμμόρφωσης C3.7 PDA, σελ. 140 τροποποιείται ως εξής: «λειτουργικό σύστημα Android ή Windows Mobile ή ισοδύναμο λειτουργικό σύστημα». 4. Η απαίτηση υπ αριθμόν 2, στον πίνακα συμμόρφωσης C3.10 Mobile GIS, σελ. 145, τροποποιείται ως εξής: «Αριθμός αδειών: 300» 5. Η απαίτηση υπ αριθμόν 3, στον πίνακα συμμόρφωσης C3.10 Mobile GIS, σελ. 145, τροποποιείται ως εξής: «συμβατότητα με το λειτουργικό σύστημα των προσφερόμενων συσκευών PDA» 6. Η απαίτηση υπ αριθμόν 21, στον πίνακα συμμόρφωσης C3.10 Mobile GIS, σελ. 147, τροποποιείται ως εξής: «Δυνατότητα επικοινωνίας με το προσφερόμενο Desktop GIS λογισμικό, τουλάχιστον σε επίπεδο ανταλλαγής αρχείων shapefile» Ερώτηση 8 Άρθρο Β2.6, παρ.2. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής. Ζητείται Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, με τουλάχιστον μία (ΐ) σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση Διαδικτυακής Πύλης, το οποίο να έχει ολοκληρωθεί πλήρως (100%). Α) Ποιο από τα δύο ισχύει το «5 τελευταία έτη» ή το «3 τελευταία έτη»; Β) Τι σημαίνει η απαίτηση «τελευταία έτη»; π.χ. 3 τελευταία έτη του τρέχοντος (2012) δηλαδή 2009, 2010, 2011; Απάντηση 8 Τα έργα που θα κριθούν ως επιλέξιμα είναι της τελευταίας τριετίας ήτοι 2011, 2010, Ερώτηση 9 Άρθρο Β1.2 Προϋπολογισμός. Παρακαλώ διευκρινίστε ότι το δικαίωμα προαίρεσης (15%) και συντήρησης (14%) είναι επιπλέον ποσά από τον συνολικό προϋπολογισμό: ΦΠΑ 23% = ,37 και δώστε τα ποσά αριθμητικά προκειμένου να

4 μην υπάρξει παρανόηση. Επίσης διευκρινίστε ότι πρόκειται περί λάθος υπολογισμού του ΦΠΑ (23) = που αναγράφεται στην σελίδα 35 στο άρθρο Β2.1 Απάντηση 9 Το δικαίωμα προαίρεσης αναφέρεται σε επιπλέον ποσά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ είναι ,00 και για αυτό το λόγο το ΦΠΑ είναι ,00 και η εγγυητική συμμετοχής ,95. Ερώτηση 10 Άρθρο Α2.1 Αντικείμενο έργου, σελ.10. Παρακαλώ διευκρινίστε τι εννοείται με τον όρο «προϊόν λογισμικού» για το οποίο πρέπει να παραδίδεται ο πηγαίος κώδικας; Εννοείται κάθε τυχόν λογισμικό που θα παραδοθεί στο παρόν έργο (π.χ. και εμπορικά λογισμικά) ή μόνο τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν από τον ανάδοχο στα πλαίσια του παρόντος έργου; Πιθανολογούμε ότι εννοείται τις εφαρμογές γιατί σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν μπορεί να αναδιανέμει άδειες λογισμικών τρίτων, να βελτιώνει, κ.λ.π. εξάλλου στην ίδια παράγραφο αναφέρεται για το σύνολο του «λογισμικού που θα αναπτύξει ο ανάδοχος» άρα δηλαδή τις εφαρμογές και όχι τα λογισμικά συστημάτων και πλατφορμών που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρ. Α3.2.3; Απάντηση 10 Αφορά το σύνολο των εφαρμογών και λογισμικών για τα οποία επιτρέπεται ο ανάδοχος να παραδώσει τον πηγαίο κώδικα έχοντας λάβει υπ όψιν του, τους κανόνες εμπορικής συμφωνίας που έχει με προμηθευτές και υπεργολάβους του. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε λογισμικό α) αναπτυχθεί εκ του μηδενός στο πλαίσιο του Έργου από τον Ανάδοχο β) αποτελεί παραμετροποίηση/επέκταση κ.τ.λ. λειτουργικότητας υπάρχοντος εμπορικού ή ελεύθερου λογισμικού θα παραδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο. Ερώτηση 11 Άρθρο Α3.4 σελ. 29. Η Αναθέτουσα θα μπορεί να διαθέτει όλα α παραπάνω παραδοτέα με την έκδοση 3.0 της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά ή Αναφορά Παρόμοια Διανομή, τα οποία θα κατατίθενται και στο αποθετήριο του Εθνικού Τυπογραφείου, ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο δημόσια και ανοιχτά προσβάσιμο αποθετήριο. Ο ανάδοχος θα έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις σχετικές άδειες ή να μεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώματα στην αναθέτουσα. Παρακαλώ διευκρινίστε ότι αυτό αφορά όπως και παραπάνω τις εφαρμογές και τα δεδομένα που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου και όχι λογισμικά συστημάτων και πλατφορμών για τα οποία είναι αδύνατον να έχει ή να μεταβιβάσει άδειες διανοητικής ιδιοκτησίας Απάντηση 11 Ισχύει η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση (10) Ερώτηση 12 Άρθρο Α3.2.1 Αρχιτεκτονική, σελ.15 και Α3.2.2 πίνακας εξοπλισμού, Πίνακες Συμμόρφωσης. Στην παράγραφο Α3.2.1 υπάρχει αναφορά για IVR και SMS server (physical), ενώ στον πίνακα εξοπλισμού (παρ.α3.2.2) και στους πίνακες συμμόρφωσης C δεν υπάρχει αντίστοιχη περιγραφή. Παρακαλώ διευκρινίστε αν τελικά ζητούνται ξεχωριστοί server (physical) για το IVR και SMS λογισμικό;

5 Απάντηση 12 Ισχύει η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση (5) Ερώτηση 13 Πίνακες Συμμόρφωσης, C3.7, σελίδα 140. PDA. Παρακαλώ διευκρινίστε αν με το όρο PDA εννοείται κάθε κινητή συσκευή (π.χ. smartphones, tablet pc, κ.λ.π.) δεδομένου ότι PDA με την κλασική έννοια του όρου δεν υπάρχουν πια στην αγορά (ή τείνουν να εξαφανισθούν); Απάντηση 13 Οι υποψήφιοι προσφέροντες μπορούν να προσφέρουν συσκευές που καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Ερώτηση 14 Άρθρο Α3.2.3 σελ. 16,17 πίνακας λογισμικού και πίνακες. συμμόρφωσης C3.8 Σύστημα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων, προδιαγραφή 3., C3.9 Desktop GIS προδιαγραφή, C3.10 Mobile GIS, προδιαγραφή 2 και λογισμικό για την δημιουργία ΥΓΕΠ προδιαγραφή 2. Παρακαλώ διευκρινίστε την αναντιστοιχία μεταξύ του πίνακα λογισμικού της παραγράφου Α3.2.3 και των αντιστοίχων πινάκων συμμόρφωσης όσον αφορά τις ποσότητες; Είναι 5 ή 300; Ενώ για το λογισμικό Βάσης δεδομένων είναι 1 άδεια ή το τριπλάσιο των εξυπηρετητών. Στον πίνακα της παραγράφου Α3.2.3 αναφέρεται ως μονάδα μέτρησης τα «τεμάχια» ενώ στους πίνακες συμμόρφωσης αναφέρεται «άδειες». Παρακαλούμε διευκρινίστε προς αποφυγή παρερμηνείας, τι είναι το «τεμάχιο» και τι η «άδεια»; Απάντηση 14 Έχουν δοθεί απαντήσεις σε παραπάνω ερωτήσεις Ερώτηση 15 A3.3.8 σελ.24. Διαμόρφωση δένδρου βλαβών. Μέσω ενός δένδρου βλαβών που διαμορφώνουν οι ίδιοι οι τεχνίτες ενός ΟΤΑ, κωδικοποιούνται όλες οι βλάβες που συμβαίνουν στο μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου, ενώ παράλληλα αποθηκεύονται στο ιστορικό των μηχανών, για μελλοντική χρήση, σημειώσεις των τεχνιτών σχετικά με τον τρόπο επισκευής των βλαβών. Παρακαλούμε διευκρινίστε σε ποιο εργοστάσιο αναφέρεστε; Μήπως πρόκειται εκ παραδρομής λάθος Απάντηση 15 Παρακαλούμε όπως αντικατασταθεί η φράση «εργοστάσιο» με την φράση «αμαξοστάσιο» που αφορά το Δήμο. Ερώτηση 16 Οι πίνακες ανακοινώσεων είναι για εσωτερική ή εξωτερική χρήση; Απάντηση 16 Οι πίνακες ανακοινώσεων είναι για εξωτερική χρήση

6 Ερώτηση 17 Οι πίνακες ανακοινώσεων θα είναι μονής ή διπλής όψης; Απάντηση 17 Οι πίνακες ανακοινώσεων θα είναι μονής όψης. Ερώτηση 18 Παρακαλώ δώστε μας μία εκτίμηση των μηνυμάτων SMS που θα χρειαστείτε για το χρονικό διάστημα της περιόδου εγγύησης (ένα έτος); Απάντηση 18 Έχει δοθεί απάντηση σε προηγούμενη ερώτηση παραπάνω. Ερώτηση 19 Στη Α3.2.1 σελ 14 του μέρους Α αναφέρετε «Τα λογισμικά που θα προσφερθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου για τις desktop GIS εφαρμογές και εφαρμογές πεδίου θα είναι ΕΛ/ΛΑΚ». Η φράση αναφέρεται σε εφαρμογές που θα αναπτύξει ο ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου ή αφορά το σύνολο των λογισμικών; Στη δεύτερη περίπτωση πρακτικά αποκλείεται το δικαίωμα συμμέτοχης σε εμπορικά λογισμικά GIS. Είναι ορθός αυτός ο αποκλεισμός; Απάντηση 19 Τα εν λόγω λογισμικά/εφαρμογές θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάπτυξης από τον Ανάδοχο και κατά συνέπεια ζητείται να είναι ΕΛ/ΛΑΚ και δεν αφορά το σύνολο των λογισμικών. Διευκρίνιση 1 Στην παράγραφο Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά», στο κριτήριο με α/α 2.4 η στήλη «Σύμφωνα με παραγράφους» γίνεται: Α3.3. Επίσης, στην ίδια παράγραφο (Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»), στο κριτήριο με α/α 2.5 η στήλη «Σύμφωνα με παραγράφους» γίνεται: Α3.3, Α3.4 και C3.17. Στην ίδια παράγραφο στο κριτήριο με α/α 2.6 η «Σύμφωνα με παραγράφους» διαγράφεται η παραπομπή Α3.6.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να Απόσπασμα υπ αριθμ. 6/11-6-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 24 Απριλίου 2008 Πληροφορίες: Α. Κουνά Οδυσ. Ανδρούτσου & Κανάρη 1 186 48 Πειραιάς Τηλ.: 210 4060857 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ Φ.900/195/186415/Σ.972 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 28 Νοε. 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο.

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Σε κανένα σημείο του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495538 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495905 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 4708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: 210 33 82 201 FAX.: 210 36 16 464 Email: salapatas@acci.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, ΤΚ: 105 53 Τηλ: 210.32.13.150 / Fax 210-32.13.850 Email: www.mdmgreece.gr Αθήνα, 11/09/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST

5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα