ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/ Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης 1) Στην απαίτηση του πίνακα συμμόρφωσης «Λειτουργική Μονάδα: e-assessment», σελίδα 12 αναφέρεται: «Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να διαμορφώσει ειδικά, αίθουσα της ΕΣΔΥ, τοποθετώντας ένα ασφαλές / κλειστό δίκτυο 20 ηλεκτρονικών υπολογιστών, με αρχιτεκτονική thin clients, οι οποίοι θα συνδέονται και θα επικοινωνούν με τα αντίστοιχα υποσυστήματα του e-master. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει: Προμήθεια των υπολογιστών, εγκατάσταση των thin clients στα PC, διαμόρφωση θέσεων εργασίας, καλωδίωση, εγκατάσταση λογισμικού στα PCs.» Η αρχιτεκτονική thin client προβλέπει την ύπαρξη κεντρικού εξυπηρετητή για τη λειτουργία των clients, όπως αναφέρεται και στη Μελέτη Επικαιροποίησης Αναγκών, παράγραφος Thin Clients, σελίδες (π.χ. αναφέρεται «Ο Thin Client είναι ένας Η/Υ σε δίκτυα αρχιτεκτονικής πελάτη εξυπηρετητή ο οποίος βασίζεται κύρια στην επεξεργαστική ισχύ του κεντρικού εξυπηρετητή.»). Παρακαλούμε παραθέστε τα χαρακτηριστικά του εξυπηρετητή που θα διατεθεί για τη λειτουργία των thin clients. O εξυπηρετητής (server) πρέπει να έχει τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής e-assesment που αυτός θα εξυπηρετεί, δεδομένων των χαρακτηριστικών της λειτουργικότητας και του φόρτου χρήσης που θα έχει η εφαρμογή (ενότητες Α και C.1.4 του τεύχους διακήρυξης). 1 από 5

2 2) Παρακαλούμε διευκρινίστε τον αριθμό των φοιτητών, καθηγητών και λοιπών χρηστών που θα χρησιμοποιούν ετησίως το e-master. Με βάση τα αρχεία των εγγεγραμμένων φοιτητών κατά τα προηγούμενα τρία ακαδημαϊκά έτη, εκτιμούμε ότι μετά την υλοποίηση του συστήματος και των υποσυστημάτων του e-master, θα χρησιμοποιείται κατ ελάχιστον από 150 φοιτητές ετησίως. Εκτιμάται επίσης, ότι το προσωπικό της ΕΣΔΥ (μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού, στελέχη των αρμόδιων τμημάτων της Γραμματείας) που αναμένεται να χρησιμοποιεί το e-master θα είναι κατ ελάχιστον 50 άτομα. Τέλος, εκτιμούμε ότι χρήστες (εκτός ΕΣΔΥ) θα χρησιμοποιούν τα υποσυστήματα του e-master σε ετήσια βάση. 2 3) Στην παράγραφο Α3.1 «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», σελίδα 25 αναφέρεται ότι στα πλαίσια του Έργου προβλέπεται η αντικατάσταση της υπάρχουσας πύλης («Αντικατάσταση της διαδικτυακής πύλης της ΕΣΔΥ»). Όμως, στην παράγραφο Α5.5 «Σενάρια Χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου», σελίδα 70 απαιτείται η χρήση της υπάρχουσας υποδομής («ο Ανάδοχος οφείλει να αξιοποιήσει την υφιστάμενη πύλη του Φορέα»). Παρακαλούμε διευκρινίστε αν στα πλαίσια του e-master προβλέπεται η αναβάθμιση της υπάρχουσας πύλης στην τελευταία έκδοση ή αντικατάστασή της. Στην περίπτωση της αντικατάστασης, παρακαλούμε παραθέστε λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις λειτουργικότητας της νέας πύλης. Η υπάρχουσα διαδικτυακή πύλη θα αντικατασταθεί με καινούργια και επιπρόσθετα θα πρέπει να αναπτυχθεί και η αγγλική εκδοχή της. Η νέα διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να επιτελεί, κατ ελάχιστον, τις ίδιες λειτουργίες με την υφιστάμενη. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να διεκπεραιώσουν τη μετάπτωση του περιεχομένου και των δεδομένων από την υφιστάμενη διαδικτυακή πύλη στη νέα που θα αναπτυχθεί. Οι τεχνολογίες, η αρχιτεκτονική και τα εργαλεία ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθούν για την προτεινόμενη λύση θα πρέπει να αναφερθούν. Αναφορικά με τα υποσυστήματα του e-master ειδικότερα αυτά που αφορούν στην παροχή εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες/μεταπτυχιακούς φοιτητές της ΕΣΔΥ διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσφέρουν είτε α) την 2 από 5

3 αναβάθμιση των υφιστάμενων υποσυστημάτων στις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις τους, είτε β) τη χρήση άλλων ισοδύναμων υποσυστημάτων. Τα ανωτέρω, διασυνδεόμενα με τα υπόλοιπα υποσυστήματα και τη διαδικτυακή πύλη της ΕΣΔΥ, θα πρέπει να προσφέρουν ολοκληρωμένη διαχείριση της γνώσης, του περιεχομένου και των ροών εργασιών του e-master. Στο πλαίσιο αυτό ισχύουν τα ακόλουθα: 3 Τεύχος Α. 1, 22, Παρ. Α2.4 «να αναβαθμίσει συγκεκριμένα υποσυστήματά του, όπως το Centra και το Moodle, σε νεότερες εκδόσεις» «να αναβαθμίσει συγκεκριμένα υποσυστήματά του, όπως το Centra και το Moodle, σε νεότερες εκδόσεις ή με άλλες τεχνολογικά ισοδύναμες λύσεις» 2. 25, Παρ. Α3.1 «Αναβάθμιση του συστήματος ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle με την τελευταία σταθερή έκδοση και μετάπτωση δεδομένων από τα ήδη λειτουργούντα υποσυστήματα του e-school, Saba και Moodle» «Αναβάθμιση του συστήματος ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle με την τελευταία σταθερή έκδοση ή με άλλη ισοδύναμη λύση και μετάπτωση δεδομένων από τα ήδη λειτουργούντα υποσυστήματα του e-school, Saba και Moodle» 3. 30, Παρ. Α «Το λογισμικό ασύγχρονης εκπαίδευσης θα πρέπει να διασυνδέεται πλήρως με τα υπόλοιπα υποσυστήματα e-registry, Centra, exchange server, e-job, κλπ αντικαθίσταται με : «Το λογισμικό ασύγχρονης εκπαίδευσης θα πρέπει να διασυνδέεται πλήρως με τα υπόλοιπα υποσυστήματα e-registry, Centra ή ισοδύναμη λύση, exchange server, e- job, κλπ 3 από 5

4 4. 51, Πίνακας 6: Φόρμα Περιγραφής Φάσης 2 α. «Στόχοι Φάσης: Στόχος της φάσης αυτής είναι η αναβάθμιση στις τελευταίες εκδόσεις του υπάρχοντος λογισμικού του e-school (Moodle, Centra), η ανάπτυξη των υποσυστημάτων του e-master, ειδικότερα, του εκπαιδευτικού υλικού και η ψηφιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης της ΕΣΔΥ. 4 «Στόχοι Φάσης: Στόχος της φάσης αυτής είναι η αναβάθμιση στις τελευταίες εκδόσεις του υπάρχοντος λογισμικού του e-school (Moodle, Centra) ή η διάθεση άλλης ισοδύναμης λύσης, η ανάπτυξη των υποσυστημάτων του e-master, ειδικότερα, του εκπαιδευτικού υλικού και η ψηφιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης της ΕΣΔΥ. και β. Περιγραφή Φάσης: Με βάση τη μελέτη εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στην αναβάθμιση, στις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις, συγκεκριμένων υποσυστημάτων του υπάρχοντος λογισμικού ασύγχρονης εκπαίδευσης, ανοικτού κώδικα, του e-school (Moodle) και στην προμήθεια αδειών χρήσης του συστήματος σύγχρονης εκπαίδευσης (Centra). Περιγραφή Φάσης: Με βάση τη μελέτη εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στην αναβάθμιση, στις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις, συγκεκριμένων υποσυστημάτων του υπάρχοντος λογισμικού ασύγχρονης εκπαίδευσης, ανοικτού κώδικα, του e-school (Moodle) ή τη διάθεση άλλης ισοδύναμης λύσης και στην προμήθεια αδειών χρήσης του συστήματος σύγχρονης εκπαίδευσης (Centra) ή άλλου ισοδύναμου συστήματος. 4) Στην παράγραφο Α3.7 «Πολυκαναλική προσέγγιση», σελίδα 43, παρατίθεται πίνακας στον οποίο ορίζεται ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες e-content, e-assessment, e-library και e-job θα γίνεται μέσω PC / Laptop/ tablet / smartphones / smart TVs. Η απαίτηση δε μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των υποσυστημάτων, λόγω της φύσης των συσκευών. Για παράδειγμα σε Smart TVs μπορεί να απαιτείται να τρέχουν εφαρμογές μέσω εξειδικευμένων applications και όχι browser, ενώ δεν περιγράφεται κάπου στη διακήρυξη ύπαρξη smart TV στους χώρους της σχολής, κάτι το οποίο θ απαιτούνται για πρόσβαση σε 4 από 5

5 υποσυστήματα μη προσβάσιμα απ το internet. Επίσης, καθώς στη διακήρυξη ορίζεται ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο εργαστήριο μέσω thin clients, δε διαφαίνεται να υφίσταται ανάγκη πρόσβασης μέσω Smart TVs. Παρακαλούμε διευκρινίστε ποιες υπηρεσίες πρέπει να είναι προσβάσιμες και από ποια μέσα, με τρόπο που ν ανταποκρίνεται σε αντικειμενικές συνθήκες χρήσης και στις ανάγκες του Έργου. 5 Ο σχεδιασμός της πύλης θα πρέπει να γίνει βάσει της αρχής responsive design, ώστε αυτή να είναι προσβάσιμη από όλες τις φορητές συσκευές (smartphones, tablets), ανεξαρτήτως κατασκευαστή και λογισμικού (ios, Android, Windows, κ.ά). Η απαίτηση για υποστήριξη του e-master από Smart TVs, διευκρινίζεται ότι είναι προαιρετική. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν αν καλύπτουν τη σχετική απαίτηση και με ποια συγκεκριμένη τεχνολογική λύση. 5) Παρακαλούμε παραθέστε ενδεικτικά των αριθμό των σελίδων που θα υπόκεινται σε έλεγχο λογοκλοπής ή/και των αριθμό των εργασιών που θα κατατίθενται ετησίως απ τους φοιτητές. Με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών στην ΕΣΔΥ και του ότι όλοι οι φοιτητές οφείλουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία, η οποία πρέπει να κυμαίνεται από σελίδες, εκτιμάται ότι ένας ενδεικτικός αριθμός σελίδων που θα υπόκεινται σε έλεγχο λογοκλοπής θα είναι περίπου (150 διπλωματικές εργασίες, ετησίως). Αναλυτικά για τις υποχρεώσεις των φοιτητών κατά τη φοίτησή τους στην ΕΣΔΥ και άλλα θέματα που άπτονται την ακαδημαϊκή οργάνωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΣΔΥ περιγράφονται αναλυτικά στους αντίστοιχους Οδηγούς Σπουδών, στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ (www.esdy.edu.gr). Η Πρόεδρος του Ε.Λ.Κ.Ε. Δόκτωρ Ελπίδα Πάβη Επιμελήτρια Ε.Σ.Δ.Υ. 5 από 5

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school Π 1.1 Καταγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί.

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί. -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χερσονήσου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 300.826,83 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 370.017,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κοζάνη 26/06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αθήνα, 19/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα