Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση"

Transcript

1 Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc Αθηνά Γαγλία, MSc Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ινστιτούτο Μελετών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Δεκέμβριος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το έργο DATAMINE 3 2. Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ στην Ελλάδα 4 3. Πιλοτική εφαρμογή του DATAMINE στην Ελλάδα Στόχοι Εμπλεκόμενοι φορείς Η Ελληνική Βάση Δεδομένων DATAMINE Διαδικασία συλλογής δεδομένων Διαθέσιμες μεθοδολογίες ενεργειακών επιθεωρήσεων και αξιολόγησης της 7 ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων στην Ελλάδα Ανταπόκριση των διαθέσιμων μεθοδολογιών αξιολόγησης κτιρίων στις απαιτήσεις 10 της Ελληνικής Βάσης Δεδομένων Πληρότητα Ελληνικής Βάσης Γενικά χαρακτηριστικά κτιρίων της Ελληνικής Βάσης Δεδομένων DATAMINE Αποτελέσματα Στατιστικά Κτιριακό κέλυφος και ενεργειακές απαιτήσεις κτιρίων Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας Ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση Συστήματα παραγωγής-απόδοσης θερμότητας Γενικές πληροφορίες Ενεργειακή απόδοση συστημάτων παραγωγής θερμότητας Ενεργειακή απόδοση συστημάτων παραγωγής-διανομής θερμότητας Συνολική ενεργειακή απόδοση κτιρίων Απαιτήσεις πρωτογενούς ενέργειας Αποδιδόμενη ενέργεια Υπολογιζόμενες ενεργειακές απαιτήσεις Πραγματική κατανάλωση ενέργειας Περαιτέρω ανάλυση ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Παρατηρήσεις για τον ενεργειακό κανονισμό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Ευρωπαϊκές μεθοδολογίες ανακαίνισης κτιρίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ευρωπαϊκές μεθοδολογίες ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Βάση δεδομένων DATAMINE 78 2

3 1. Το έργο DATAMINE Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/EΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) απαιτεί να υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για όλα σχεδόν τα κτίρια στην Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το πιστοποιητικό θα αποδίδει στο κτίριο έναν αριθμητικό δείκτη για την συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής του απόδοσης, ενώ παράλληλα θα συνοδεύεται από συστάσεις με οικονομικά αποδοτικά μέτρα βελτίωσής της. Το ΠΕΑ θα είναι απαραίτητο κατά την κατασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση των κτιρίων. Παράλληλα, η πρόσφατη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες (2006/32/EC η οποία τροποποιεί την 93/76/EEC) με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών του CO2, απαιτεί την λήψη μέτρων από το 2008 με στόχο την μείωση της τελικής χρήσης ενέργειας στο 9% μέχρι το Το DATAMINE που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Energy Intelligent Europe) έχει ως στόχο του τη βελτίωση της υπάρχουσας γνώσης για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων μέσα από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της Ενεργειακής Επιθεώρησης & Πιστοποίησης των κτιρίων στις χώρες της ΕΕ. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: Δημιουργία κοινά αποδεκτής μεθοδολογίας συγκέντρωσης, ανάλυσης και εκμετάλλευσης πληροφοριών από τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων. Υλοποίηση 12 Πιλοτικών Προγραμμάτων για συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στις 12 χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων δεδομένων από τα 12 πιλοτικά προγράμματα σε μια κοινή Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων. Ανάλυση και σύγκριση των δεδομένων κτιριακού αποθέματος για τις 12 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η κοινή Βάση Δεδομένων περιλαμβάνει 255 παραμέτρους, που καλύπτουν όλες τα χαρακτηριστικά που αφορούν την ενεργειακή συμπεριφορά και απόδοση του κτιρίου. Τα διαθέσιμα στοιχεία περιλαμβάνουν: Πληροφορίες από τα ενεργειακά πιστοποιητικά (π.χ. ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού, ενεργειακή κατάταξη κτιρίου), Γενικά στοιχεία κτιρίου (π.χ. θέση, χρήση, κλιματιζόμενη επιφάνεια), Ειδικά στοιχεία κελύφους (π.χ. U-values, επιφάνειες, κατασκευαστικά χαρακτηριστικά), Πληροφορίες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, Υπολογιζόμενες ενεργειακές απαιτήσεις (π.χ. φορτία θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης), Παράμετροι λειτουργίας, Κατανάλωση ενέργειας, Εκπομπές CO 2. H βάση δεδομένων είναι συνδεδεμένη με ένα εργαλείο επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος για την επεξεργασία: Των δεδομένων των κτιρίων που περιλαμβάνονται στα 12 Πιλοτικά Προγράμματα (π.χ. στατιστική ανάλυση για τον αριθμό, την χρονολογία κατασκευής, τον τύπο, την επιφάνεια των κτιρίων, κλπ.) Των δεικτών ενεργειακής απόδοσης (π.χ. συντελεστές θερμοπερατότητας U-values, αποδόσεις συστημάτων, ετήσιες ενεργειακές καταναλώσεις, εκπομπές CO 2 κλπ.) Με το τέλος του προγράμματος, η κοινή Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων θα περιλαμβάνει δεδομένα από περίπου κτίρια κατοικιών και του τριτογενή τομέα από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία και Πολωνία. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρέχουν την δυνατότητα συγκέντρωσης και εκμετάλλευσης της τεράστιας αξίας πληροφορίας που θα προέρχεται από την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών και θα αποτελέσουν μια καλή βάση για την καθιέρωση εναρμονισμένων συστημάτων ελέγχου του κτιριακού αποθέματος και της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες για το DATAMINE: 3

4 2. Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ στην Ελλάδα Η ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας στην μελέτη κτιρίων περιορίζεται στη μελέτη θερμομόνωσης που απαιτείται για κάθε νέα κατασκευή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ), Πρoεδρικό Διάταγμα Φ.Ε.Κ./ , ο οποίος παρέμεινε χωρίς καμιά προσαρμογή για περίπου τρεις δεκαετίες. Στη δεκαετία του 1990, λόγω της αύξησης του ενδιαφέροντος σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και ιδιαίτερα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε συνδυασμό με την ανάγκη εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας με τις τότε σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες (96/76 της ), άρχισαν να γίνονται μερικά θετικά βήματα. Δυστυχώς όμως περιορίστηκαν στο επίπεδο εκπόνησης μελετών και κάποιων οδηγιών, χωρίς όμως να περάσουν στη φάση της υλοποίησης και υποχρεωτικής εφαρμογής. Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό, εμπορικό και τριτογενή τομέα (Ενέργεια 2001) που ολοκληρώθηκε το 1995, προετοιμάστηκε και εκδόθηκε η υπ'αριθμ 21475/2707 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του ΥΠ.ΕΘ.Ο., ΥΠ.ΑΝ., Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 880/B ) που αφορούσε τον καθορισμό μέτρων και όρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για τον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Η βασική καινοτομία της κοινής υπουργικής απόφασης ήταν η καθιέρωση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού Κτιρίων. Ο κορμός της προσπάθειας αυτής προβλεπόταν να είναι ο Κανονισμός Oρθολογικής Χρήσης & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ) ο οποίος θα έπρεπε να εκδοθεί σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓOΚ) και θα αντικαθιστούσε τον ισχύοντα κανονισμό θερμομόνωσης, μεταξύ όλων των άλλων απαιτούμενων ενεργειακών μελετών, ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποίησης των κτιρίων, ενεργειακής ταυτότητας, κλπ. Διάφορα άρθρα του ΓΟΚ τροποποιήθηκαν, για την εφαρμογή επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, για προσθήκη θερμομόνωσης, ενσωμάτωση ενεργητικών και παθητικών ηλιακών συστημάτων, χρήση σκιάστρων και βιοκλιματικά κτίρια κλπ. Δυστυχώς, οι αλλαγές αυτές δεν ίσχυσαν ακόμη, μια και δεν υλοποιήθηκε η έκδοση του ΚΟΧΕΕ που θα προδιέγραφε και θα υποστήριζε την υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων. Το προσχέδιο του ΚΟΧΕΕ ετοιμάστηκε από το ΚΑΠΕ για το ΥΠΕΧΩΔΕ και παραδόθηκε με καθυστέρηση στα τέλη του Ακολούθησε στις αρχές του 2004 η περιορισμένη δημοσιοποίησή του στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης, κατά την διάρκεια της οποίας διάφοροι φορείς, μεταξύ των οποίων και το ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους. Η διαδικασία διεκόπη, και τον Απρίλιο του 2005 συστάθηκε μια νέα επιτροπή από το Υπουργείο Ανάπτυξης - ΥΠΑΝ (Δ6/Β/7461/ ) με εκπροσώπους από το ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΕΕ, ΕΛΟΤ και το ΚΑΠΕ, που ανέλαβε το έργο. Ο κανονισμός μετονομάστηκε σε Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), λαμβάνοντας υπόψη τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Η επιτροπή «ολοκλήρωσε» το έργο της στο τέλος του 2005, με την προετοιμασία ενός γενικού θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή της Οδηγίας, και ενός σχεδίου υπουργικής απόφασης για το μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, χωρίς όμως να γίνει καμιά δημόσια κοινοποίηση των όποιων αποτελεσμάτων. Το ΤΕΕ, μέσω της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας, προχώρησε στη σύσταση μιας νέας επιτροπής που ασχολείται με το θέμα. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία δημοσιοποίηση οποιασδήποτε σχετικής απόφασης ή άλλης πληροφόρησης σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύσταση του περιεχομένου του ενεργειακού πιστοποιητικού, των εθνικών ορίων για τη κατανάλωση ενέργειας, της γενικότερης μεθοδολογίας κλπ (πέρα από το ότι θα είναι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς). Στις 27 Ιουνίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας της μη συμμόρφωσής της με την EPBD. 4

5 Το ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ ολοκλήρωσε για το ΥΠΕΧΩΔΕ το 2002 [1] μια εκτεταμένη και λεπτομερή μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των δεδομένων σχετικά με: - το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα και την αξιολόγηση στοιχείων για την ειδική κατανάλωση ενέργειας ανά κατηγορία κτιρίου και ανά χρήση (για τα κτίρια κατοικίας [2] και τα κτίρια του τριτογενή τομέα [3], - ιεράρχηση ρυθμίσεων που προτείνονται τόσο από το σχέδιο δράσης Ενέργειας 2001, όσο και αυτών που είχαν θεσπιστεί από την 21475/4707 ΚΥΑ, aξιολόγηση του σχεδίου του ΚΟΧΕΕ (με συγκεκριμένες επιμέρους προτάσεις αλλά και μελλοντικές δράσεις οι οποίες συνοψίζονται στο Παράρτημα 1), και αυτών που προέκυψαν από την ανάλυση συνεπαγόμενου κόστους / αναμενόμενου οφέλους από την υιοθέτηση αυτών των ρυθμίσεων, - σε οικονομικό, θεσμικό και διοικητικό επίπεδο που θα διευκολύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών, την παροχή των απαραίτητων οικονομικών εργαλείων, τον έλεγχο και την καταγραφή της ενεργειακής απόδοσης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, καθώς και την εξασφάλιση της πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες, - Υπόδειξη των κατάλληλων μέσων, όρων και προϋποθέσεων που μπορούν να εγγυηθούν τη διευκόλυνση της διείσδυσης των μέτρων πολιτικής που τίθενται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, - Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των μέτρων που θα διευκολύνει τη σύνταξη ανά διετία των Εθνικών Εκθέσεων προόδου προς την αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε άλλα συναρμόδια διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, - Υπόδειξη μεθόδων καταγραφής, ελέγχου και αξιολόγησης της εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτυγχάνεται από τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής της 21475/4707 /ΚΥΑ (απόλυτοι αριθμοί ανά κτίριο), - Εξασφάλιση της πρόσβασης στις πληροφορίες. Το ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ συνέχισε στα πλαίσια του προγράμματος DATAMINE την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΕΕ, ΚΑΠΕ) για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EPBD, σχετικά με την πρόοδο που τυχόν σημειώνεται, αλλά και για την ενημέρωσή τους μαζί με άλλους μηχανικούς και εμπειρογνώμονες, σχετικά με τις διαθέσιμες μεθοδολογίες, λογισμικά και άλλα εργαλεία που είναι διαθέσιμα. 5

6 3. Πιλοτική εφαρμογή του DATAMINE στην Ελλάδα Στόχοι Οι γενικοί στόχοι του πιλοτικού προγράμματος στην Ελλάδα περιλαμβάνουν: Αξιοποίηση διαθέσιμων δεδομένων που προέρχονται από ενεργειακές επιθεωρήσεις, υπάρχουσες μεθοδολογίες και λογισμικά για Ελληνικά κτίρια Συλλογή επιπλέον στοιχείων μέσω διαδικτύου για την πραγματική κατανάλωση ενέργειας (με βάση τους λογαριασμούς για πετρέλαιο θέρμανσης και ΔΕΗ) σε κτίρια κατοικίας και τριτογενούς τομέα. Επεξεργασία διαθέσιμων και, εφόσον υπάρχουν, νέων δεδομένων και ενσωμάτωσή τους στην Κοινή Βάση Δεδομένων του DATAMINE για την εξαγωγή Δεικτών Ενεργειακής Απόδοσης. Προκαταρκτικός καθορισμός ορίων κατανάλωσης για Ελληνικά κτίρια. Αξιοποίηση των δεδομένων της βάσης για την αξιολόγηση υπαρχουσών μεθόδων/λογισμικών διεξαγωγής ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Διερεύνηση και καταγραφή της άποψης των αρμόδιων φορέων για τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Εξέταση του (υπό ανάπτυξη) νόμου για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων στην Ελλάδα. Παροχή συστάσεων που μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα στο εθνικό πλαίσιο προετοιμασίας για την εναρμόνιση της Ελλάδας με την Οδηγία Εμπλεκόμενοι φορείς Οι εργασίες και τα αποτελέσματα του προγράμματος DATAMINE απευθύνονται στους παρακάτω φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην Ελλάδα: Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Μηχανικοί και ενεργειακοί σύμβουλοι Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων πρόκειται να εφαρμοστεί από το ΥΠΑΝ σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ. Προτεραιότητες θα δοθούν σε κατοικίες και δημόσια κτίρια. Τα ΤΕΕ και ΚΑΠΕ έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες προσπάθειες για την εναρμόνιση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Η Ελληνική Βάση Δεδομένων DATAMINE Το Ελληνικό πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την επεξεργασία στοιχείων από περίπου 250 ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, κολυμβητήρια και όλα τα αεροδρόμια από αντιπροσωπευτικές πόλεις της χώρας, και για διαφορετικές περιόδους κατασκευής Διαδικασία συλλογής δεδομένων Μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί πρόοδος με την εφαρμογή της EPBD στην Ελλάδα και δεν υπάρχει ενεργειακή πιστοποίηση για νεόκτιστα ή υπάρχοντα κτίρια. Το ΕΑΑ έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την ανάπτυξη μεθοδολογιών και λογισμικών για ενεργειακές καταγραφές και την υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για ανακαίνιση 6

7 κτιρίων. Στις μεθοδολογίες αυτές εντάσσονται οι EPIQR [4] και INVESTIMMO [5] για κτίρια κατοικιών, TOBUS [6] για κτίρια γραφείων και XENIOS [7] για ξενοδοχεία. Πρόσφατα, μια άλλη ομάδα μεθοδολογιών έχει αναπτυχθεί με επίκεντρο την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση κτιρίων. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις μεθοδολογίες EPA-ED [8] για κατοικίες και EPA-NR [8] για κτίρια του τριτογενούς τομέα. Το ΕΑΑ είναι σε επαφή με τους βασικούς φορείς υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2002/91/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ και τους έχει επανειλημμένα ενημερώσει για τις παραπάνω μεθοδολογίες. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν δείξει ενδιαφέρον και οι υποδείξεις τους έχουν ληφθεί υπόψη στην τελική διαμόρφωση των μεθοδολογιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Επιπλέον, οι παραπάνω μεθοδολογίες έχουν ελεγχθεί με επιτυχία για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους αλλά και για την καταλληλότητά τους για εφαρμογή στα Ελληνικά κτίρια. Στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων το ΕΑΑ έχει χρησιμοποιήσει τις παραπάνω μεθοδολογίες σε πιλοτικές εφαρμογές για σημαντικό αριθμό κτιρίων στην Ελλάδα. Περίπου το 40% των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στην κοινή Βάση Δεδομένων για την πιλοτική εφαρμογή του DATAMINE στην Ελλάδα προέρχονται από την εφαρμογή των παραπάνω μεθοδολογιών σε Ελληνικά κτίρια. Επιπλέον δεδομένα υπήρχαν διαθέσιμα από ενεργειακές καταγραφές σε μεγάλο αριθμό κτιρίων σε διάφορες πόλεις της χώρας με χρήση τυποποιημένων εντύπων για ενεργειακές επιθεωρήσεις και συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών. Τέλος, στα πλαίσια του προγράμματος DATAMINE, το ΕΑΑ έχει οργανώσει μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (http://env.meteo.noa.gr/datamine/gresdata.html), μέσω της οποίας οι επισκέπτες μπορούν να συμπληρώσουν τις βασικές παραμέτρους για το κτίριό τους, ώστε να είναι εύκολη η ενσωμάτωσή τους στην κοινή Βάση Δεδομένων Διαθέσιμες μεθοδολογίες ενεργειακών επιθεωρήσεων και αξιολόγησης της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων στην Ελλάδα Αν και η διαδικασία εναρμόνισης της Ελλάδας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/91 βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Κατά συνέπεια δεν έχει ακόμη αρχίσει η ενεργειακή πιστοποίηση των Ελληνικών κτιρίων. Στα πλαίσια συλλογής των απαιτούμενων πληροφοριών για την Ελληνική Βάση δεδομένων του Datamine, χρησιμοποιήθηκαν διαθέσιμες πληροφορίες από προγενέστερες ενεργειακές επιθεωρήσεις και προγράμματα που έγιναν σύμφωνα με: Μεθοδολογίες για επιθεωρήσεις κτιρίων με σκοπό την ανακαίνιση, την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, όπως το EPIQR [4] για κτίρια κατοικιών, το TOBUS [6] για κτίρια γραφείων και το XENIOS [7] για κτίρια ξενοδοχείων (http://env.meteo.noa.gr/xenios/) Το EPIQR είναι ένα πρόγραμμα πολυμέσων για αρχιτέκτονες και μηχανικούς, βασιζόμενο στα αποτελέσματα ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την ενεργειακή, περιβαλλοντική & κατασκευαστική επιθεώρηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης πολυκατοικιών. Χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση κτιρίων, την εκτίμηση των δυνατοτήτων επέμβασης για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων (πχ κέλυφος και κατασκευαστικά στοιχεία του κτιρίου, Η/Μ εγκαταστάσεις), τον υπολογισμό των θερμικών και ψυκτικών φορτίων και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, τον υπολογισμό του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, και ζεστό νερό χρήσης, την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, και την σύνταξη ενός προϋπολογισμού. Η δομή, και τα στοιχεία του προγράμματος, οι βιβλιοθήκες (οπτικό υλικό 1000 φωτογραφιών, τυπικές κατασκευές, υλικά, μετεωρολογικά δεδομένα, εργασίες, κόστος εργασιών/υλικών, νομοθεσία, τεχνικές οδηγίες) είναι προσαρμοσμένα στην Ελληνική πραγματικότητα. Το EPIQR έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία κατά την επιθεώρηση πάνω από 60 πολυκατοικίες στην Ελλάδα, ενώ αντίστοιχες εθνικές εκδόσεις χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην Γερμανία και Ελβετία. 7

8 Η ανωτέρω μεθοδολογία και λογισμικό μετεξελίχθηκαν ώστε να καλύπτουν τα κτίρια γραφείων (TOBUS) και ξενοδοχείων (XENIOS). Κατά την διάρκεια της επιθεώρησης και της αξιολόγησης των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνονται οι πιο σύνθετες Η/Μ εγκαταστάσεις των εμπορικών κτιρίων, καθώς επίσης και ειδικά θέματα βελτίωσης της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατανάλωση ενέργειας, την εξοικονόμηση νερού. Και σε αυτή την περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον αναλυτικό προϋπολογισμό των ανακαινιστικών εργασιών που θα απαιτηθούν, για την σύνταξη του προϋπολογισμού. Μεθοδολογίες για ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας (2002/91/EC) για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, όπως το EPA-ED (www.epa-ed.org) για κτίρια κατοικιών και το EPA-NR (www.epa-nr.org) για κτίρια του τριτογενή τομέα [8]. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικασία κατάλληλη για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια, η οποία βασίζεται σε ένα σύνολο εργαλείων που διευκολύνουν τους εμπειρογνώμονες να επιθεωρήσουν και να αξιολογήσουν ένα τμήμα του κτιρίου ή ένα ολόκληρο κτίριο με παρόμοιο τρόπο. Επίσης, παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη ώστε ο εμπειρογνώμονας να προτείνει στους ιδιοκτήτες συγκεκριμένες συμβουλές και προτάσεις για μέτρα εξοικονόμηση ενέργειας, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοσή των κτιρίων, όπως και με την εγκατάσταση θερμομόνωσης, διπλών υαλοστασίων, συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και αερισμού υψηλής απόδοσης, παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα, κλπ. Το λογισμικό αποτελείται από τον πυρήνα των υπολογισμών, τις βιβλιοθήκες με τις τυπικές τιμές, την μάσκα εισαγωγής δεδομένων και την μάσκα των αποτελεσμάτων. Ο πυρήνας των υπολογισμών είναι δομημένος με την λογική των αυτόνομων ρουτινών, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα εναρμόνισης στις εθνικές προδιαγραφές διαφορετικών χωρών, επικαιροποίησης και αναπροσαρμογής σε εθνικό επίπεδο. Οι υπολογισμοί βασίζονται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (CEN), καθώς και σε καλές πρακτικές. Για την διευκόλυνση του χρήστη, το λογισμικό EPA διαθέτει ενσωματωμένες εθνικές βιβλιοθήκες με τις σταθερές της μεθοδολογίας (βιβλιοθήκη κλιματικών δεδομένων, καυσίμων, κατασκευαστικών χαρακτηριστικών, Η/Μ συστημάτων), οι οποίες περιέχουν δεδομένα ανεξάρτητα από το εκάστοτε κτίριο, προσφέρουν ευελιξία για την εισαγωγή δεδομένων σε εθνική βάση και τέλος, είναι αυτόνομες και μπορούν να αναπροσαρμοστούν. Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν τα εξής βήματα: Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου και υπολογισμός των μηνιαίων φορτίων και ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση και ψύξη χώρων, ζεστό νερό χρήσης, φωτισμό και βοηθητικά συστήματα. Διαμόρφωση και αξιολόγηση σεναρίων επεμβάσεων και νέος υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης. Υπολογισμός της θερμικής και ηλεκτρικής εξοικονομούμενης ενέργειας (kwh/m 2 ) & μείωσης ρύπων (kg CO 2 /m 2 ) ανά έτος. Υπολογισμός του κόστους των επεμβάσεων και του χρόνου αποπληρωμής. Ο έλεγχος της μεθοδολογία και της ακρίβειας των υπολογισμών έγινε σύμφωνα με την διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο BESTEST (EN ISO ASHRAE Standard 140). Τα αποτελέσματα των υπολογισμών περιλαμβάνουν: Φορτία & Καταναλώσεις σε μηνιαία και ετήσια βάση, Κατανάλωση πρωτογενούς Ενέργειας & Εκπομπές CO 2, Εξοικονόμηση (καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών CO 2 ), Κόστος, Περίοδος αποπληρωμής. Tα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια. Η μέθοδος EPA-ED εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε τέσσερις (4) Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Δανία, Ελλάδα και Ολλανδία) και συνολικά μελετήθηκαν έξι (6) κτίρια κατοικιών (μονοκατοικίες και πολυκατοικίες) διαφορετικής ηλικίας, αντιπροσωπευτικά των αντίστοιχων εθνικών τυπολογιών. Η μέθοδος EPA-NR εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε επτά (7) χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ολλανδία) και συνολικά μελετήθηκαν είκοσι πέντε (25) κτίρια γραφείων, σχολείων, νοσοκομείων και ξενοδοχείων, αντιπροσωπευτικά των αντίστοιχων εθνικών τυπολογιών, ηλικίας 2 70 ετών και επιφάνειας m 2. Συνεπώς, οι μεθοδολογίες και τα λογισμικά EPA-ED και EPA-NR μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μηχανικών, μελετητών και εμπειρογνωμόνων, που ασχολούνται με την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση υφισταμένων κτιρίων οικιακού και τριτογενή τομέα. 8

9 Ανταπόκριση των διαθέσιμων μεθοδολογιών αξιολόγησης κτιρίων στις απαιτήσεις της Ελληνικής Βάσης Δεδομένων Η κοινή Βάση Δεδομένων περιλαμβάνει 255 παραμέτρους, που καλύπτουν όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν την ενεργειακή συμπεριφορά και απόδοση του κτιρίου. Στα πλαίσια του προγράμματος DATAMINE το ΕΑΑ αξιολόγησε τη δυνατότητα των υπαρχουσών μεθοδολογιών να παρέχουν πληροφορίες για τις παραπάνω παραμέτρους. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά της βάσης που καλύπτονται από τις παραπάνω μεθοδολογίες, άμεσα ή έμμεσα (με ελάχιστους υπολογισμούς) ανά κατηγορία δεδομένων. Πίνακας 1: Ποσοστά κάλυψης των απαιτούμενων στοιχείων στην κοινή Βάση Δεδομένων του DATAMINE από τις διαθέσιμες Ευρωπαϊκές μεθοδολογίες. Κατηγορίες δεδομένων στη βάση DATAMINE A. Δεδομένα Ενεργειακού Πιστοποιητικού B. Γενικές πληροφορίες κτιρίου EPA-NR Ποσοστό (%) δεδομένων ανά μεθοδολογία EPA-NR (*) EPA-ED EPIQR TOBUS XENIOS Γ. Κτιριακό κέλυφος Δ. Συστήματα E. Υπολογισμοί ενεργειακών αναγκών ΣΤ. Βασικές παράμετροι πραγματικής λειτουργίας κτιρίου Ζ. Κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας H. Πρωτογενής Ενέργεια, Εκπομπές CO Σύνολο (*) τα ποσοστά που δίνονται στην τρίτη από δεξιά στήλη αντιστοιχούν στην κάλυψη της μεθόδου EPA-NR, αν η μάσκα επικοινωνίας της διαμορφωθεί έτσι ώστε να παρέχει επιπρόσθετες παραμέτρους. Όπως συνάγεται από τον Πίνακα 1 και οι δύο ομάδες παρέχουν σημαντικό αριθμό στοιχείων στην κοινή Βάση Δεδομένων του DATAMINE. Ειδικότερα, στην περίπτωση των μεθοδολογιών EPA ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί διαμορφώνοντας κατάλληλα τη μάσκα επικοινωνίας τους (η ελληνική έκδοση είναι υπό διαμόρφωση) ώστε να παρέχει περισσότερες από τις πληροφορίες που 9

10 ζητούνται. Η αυτόματη μεταφορά δεδομένων από τις μεθοδολογίες στην κοινή Βάση Δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί εύκολα. Ήδη έχει αυτοματοποιηθεί και εισαχθεί ένα κουμπί στην μάσκα της Ελληνικής έκδοσης του λογισμικού EPIQR, και του XENIOS, για την εξαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών στην κοινή Βάση Δεδομένων του DATAMINE. Παρόμοια θα υλοποιηθεί και η προσαρμογή της αντίστοιχης διαδικασίας στην ελληνική έκδοση του EPA-NR που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Συνεπώς, είναι δυνατή η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής και συλλογής όλων των δεδομένων από τις επιθεωρήσεις των κτιρίων, αλλά και των αποτελεσμάτων από την ενεργειακή πιστοποίηση και αξιολόγηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία της μελλοντικής εθνικής βάσης δεδομένων. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακόμα στη Ελλάδα διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, και με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή τους σε κτίρια τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι παραπάνω μεθοδολογίες θεωρούνται πολύ χρήσιμα και πρακτικά εργαλεία για την αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων και είναι αρκετά ευέλικτες, ώστε να προσαρμοστούν στις εθνικές απαιτήσεις μόλις αυτές προσδιοριστούν. Το ΕΑΑ έχει ήδη πάρει θετικά σχόλια από το ΚΑΠΕ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλους αρμόδιους φορείς για τη χρησιμότητα των μεθοδολογιών καθώς και για τη δυνατότητα προσαρμογής τους στην Ελληνική πραγματικότητα Πληρότητα Ελληνικής Βάσης Η κοινή Βάση Δεδομένων περιλαμβάνει 255 παραμέτρους, που καλύπτουν όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν την ενεργειακή συμπεριφορά και απόδοση του κτιρίου. Στα σχήματα 1α και 1β γίνεται μια απεικόνιση της πληρότητας της Ελληνικής Βάσης ανά κατηγορία και παράμετρο για τον οικιακό (Σχ.1α) και τον τριτογενή (Σχ.1β) τομέα. Οι κατηγορίες και παράμετροι που αποτελούν τη Βάση Δεδομένων του DATAMINE δίνονται στο Παράρτημα 4. Παρατηρούμε ότι και για τα δύο δείγματα κτιρίων στην Ελληνική βάση δεδομένων (οικιακού και τριτογενή τομέα) υπάρχουν αρκετά δεδομένα όσον αφορά τη γενική περιγραφή των κτιρίων, το κέλυφος και τα εγκατεστημένα συστήματα. Αντίθετα, υπάρχουν πολύ λίγα από υπολογισμούς ενεργειακών αναγκών. Αυτό οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία των δεδομένων που εισήχθησαν στην κοινή Βάση Δεδομένων για την πιλοτική εφαρμογή του DATAMINE στην Ελλάδα υπήρχαν διαθέσιμα από ενεργειακές καταγραφές σε μεγάλο αριθμό κτιρίων σε διάφορες πόλεις της χώρας με χρήση τυποποιημένων εντύπων για ενεργειακές επιθεωρήσεις και συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών. Μόνο το 40% των δεδομένων προέρχονται από εφαρμογή μεθοδολογιών και των αντίστοιχων λογισμικών τους για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Η αναλογία αυτή θα αλλάξει όταν οριστικοποιηθεί η μέθοδος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων κατά τη διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τα Ελληνικά κτίρια. 10

11 Σχ. 1α: Πληρότητα Ελληνικής Βάσης Δείγμα οικιακού τομέα Α: Δεδομένα Ενεργειακού Πιστοποιητικού Β: Γενικές πληροφορίες κτιρίου Γ: Κτιριακό κέλυφος Δ: Συστήματα

12 Ε: Υπολογισμοί ενεργειακών αναγκών ΣΤ: Βασικές παράμετροι πραγματικής λειτουργίας κτιρίου Ζ: Κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας Η: Πρωτογενής ενέργεια, Εκπομπές CO 2 12

13 Σχ. 1β: Πληρότητα Ελληνικής Βάσης Δείγμα τριτογενή τομέα Α: Δεδομένα Ενεργειακού Πιστοποιητικού Γ: Κτιριακό κέλυφος Β: Γενικές πληροφορίες κτιρίου Δ: Συστήματα

14 Ε: Υπολογισμοί ενεργειακών αναγκών ΣΤ: Βασικές παράμετροι πραγματικής λειτουργίας κτιρίου Ζ: Κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας Η: Πρωτογενής ενέργεια, Εκπομπές CO Γενικά χαρακτηριστικά κτιρίων της Ελληνικής Βάσης Δεδομένων DATAMINE Συνολικά 250 ελληνικά κτίρια ενσωματώθηκαν στην κοινή βάση δεδομένων του DATAMINE. Από αυτά, 176 κτίρια ανήκουν στον οικιακό και 74 στον τριτογενή τομέα. Η κατανομή των κτιρίων που έχουν εισαχθεί στη βάση φαίνεται στο Σχήμα 2. 14

15 Σχ. 2: Κατανομή κτιρίων βάσης Ελληνικού πιλοτικού προγράμματος (με κόκκινο σημειώνεται ο αριθμός κτιρίων ανά κατηγορία). Νοσοκομεία 4% (10) Ξενοδοχεία Σχολεία 1% (2) 2% (4) Αεροδρόμια 12% (29) Γυμναστήρια 7% (18) Κολυμβητήρια 2% (6) Γραφεία 2% (5) Κατοικίες 70% (176) Τα κτίρια του οικιακού τομέα αποτελούν το 70% του συνόλου, ενώ το υπόλοιπο 30% αποτελείται από κτίρια διαφόρων χρήσεων του τριτογενή τομέα. Αυτή η κατανομή είναι αντιπροσωπευτική του ελληνικού κτιριακού αποθέματος στο οποίο, όπως αναφέρεται από τη Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ, 2006) ο οικιακός τομέας αποτελεί το 77% του συνολικού κτιριακού αποθέματος, ενώ ο τριτογενής το 23%. Στην ίδια πηγή αναφέρεται ότι η κατανομή του τριτογενή ανά χρήση κτιρίου είναι: 2.7% γραφεία και εμπορικά, 0.46% σχολεία, 0.82% ξενοδοχεία, 0.06 νοσοκομεία και 19% άλλες χρήσεις (πχ. αεροδρόμια, γυμναστήρια κα). Η κατανάλωση θερμικής ενέργειας των κτιρίων οικιακού τομέα κυμαίνεται από 35 έως 329 kwh/m 2 με μέση τιμή 127 kwh/m 2. H συνολική κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται από 41 έως 409 kwh/m 2. Η κατανάλωση θερμικής ενέργειας των κτιρίων του τριτογενή τομέα κυμαίνεται από 18 έως 840 kwh/m 2 με μέση τιμή 156 kwh/m 2. H συνολική κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται από 18 έως 840 kwh/m 2 με μέση τιμή 257 kwh/m 2. Σχ.3: Κατανάλωση θερμικής ενέργειας στα κτίρια του Ελληνικού πιλοτικού προγράμματος 900 Θερμική ενέργεια (kwh/m 2 ) Κατοικίες Γραφεία Σχολεία Νοσοκομεία Αεροδρόμια Ξενοδοχεία Γυμναστήρια Κολυμβητήρια 15

16 Τα κτίρια που μελετήθηκαν καλύπτουν μεγάλο εύρος τιμών όσον αφορά στο έτος κατασκευής, στο συνολικό εμβαδόν και στην ενέργεια θέρμανσης, όπως φαίνεται αναλυτικά και στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Έτος κατασκευής, Επιφάνεια και Ενέργεια θέρμανσης ανά τύπο κτιρίου. Τύπος κτιρίου Έτος κατασκευής Επιφάνεια (m 2 ) Ενέργεια θέρμανσης Ηλεκτρική ενέργεια (kwh/m 2 ) (kwh/m 2 ) Κατοικίες Γραφεία Σχολεία Νοσοκομεία Αεροδρόμια Κλειστά γυμναστήρια Κλειστά κολυμβητήρια Στα κτίρια του οικιακού τομέα που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική πιλοτική εφαρμογή περιλαμβάνονται 118 πολυκατοικίες και 58 μονοκατοικίες. Οι δύο κατηγορίες αυτές εξετάζονται ξεχωριστά, ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά το μέγεθος, το βαθμό έκθεσης του εξωτερικού κελύφους και τις διαφορετικές ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης. Η μέση κατανάλωση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στις πολυκατοικίες είναι 107 και 44 kwh/m 2 αντίστοιχα, ενώ για μονοκατοικίες οι αντίστοιχες τιμές είναι 163 και 51 kwh/m 2 αντίστοιχα. Περαιτέρω ανάλυση περιλαμβάνει διερεύνηση των χαρακτηριστικών κτιριακού κελύφους και εγκατεστημένων συστημάτων για τις δύο κατηγορίες. Τα κτίρια του τριτογενή τομέα που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική πιλοτική εφαρμογή ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες τελικής χρήσης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός κτιρίων είναι πολύ μικρός. Συνεπώς η ανάλυση των χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς τους ανά κατηγορία δεν θα ήταν στατιστικά αποδεκτός. Ο Ελληνικός Κανονισμός Θερμομόνωσης (ΚΘΚ) τέθηκε σε ισχύ το 1979, αντιγράφοντας τον πρώτο Γερμανικό Κανονισμό, καθορίζοντας τα μέγιστα όρια για την θερμοπερατότητα των διαφόρων στοιχείων (τοίχοι, οροφή, παράθυρα) και του κελύφους του κτιρίου. Σαν αποτέλεσμα, ένα μεγάλο ποσοστό των κτιρίων δεν έχουν θερμομόνωση, παρά το γεγονός ότι οι βαθμοημέρες θέρμανσης ξεπερνούν τις 2600 στο βόρειο τμήμα της χώρας. Επίσης, κατά την διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της εφαρμογής του ΚΘΚ ( ), η πλειοψηφία των κτιρίων δεν είχαν πλήρη μόνωση και μόνο οι νεότερες κατασκευές έχουν θερμομόνωση του φέροντα οργανισμού για την αποφυγή των θερμογεφυρών. Από τα κτίρια που μελετήθηκαν το 29.5% έχει πλήρη θερμομόνωση ενώ το 35.2% δεν έχει καθόλου, όπως φαίνεται και αναλυτικά στον Πίνακα 2. Στα κτίρια με μερική θερμομόνωση, το 35% είχαν θερμομόνωση οροφής, το 34% θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων, το 18% θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων και οροφής, το 11% πλήρη θερμομόνωση εκτός από τον φέροντα οργανισμό και το 3% πλήρη θερμομόνωση εκτός από τον φέροντα οργανισμό και την οροφή. Πίνακας 3: Ποσοστό κτιρίων με πλήρη, μερική και καθόλου θερμομόνωση. Σύνολο Κατοικίες Γραφεία Σχολεία Νοσοκομεία Αεροδρόμια Γυμναστήρια Κολυμβητήρια Πλήρης Μερική Καθόλου

17 3.4. Αποτελέσματα Στατιστικά Στο Σχήμα 4 δίνεται το ποσοστό κάλυψης των διαφόρων κατηγοριών της βάσης δεδομένων για την Ελληνική πιλοτική εφαρμογή. Όπως φαίνεται, υπάρχει αρκετή πληροφορία για τις κατηγορίες γενικών χαρακτηριστικών, δεδομένα για το κτιριακό κέλυφος και για τα εγκατεστημένα συστήματα στα κτίρια της βάσης. Παρόλα αυτά, πληροφορίες σε κάποιες παραμέτρους μπορεί να λείπουν ή να υπάρχουν για περιορισμένο αριθμό κτιρίων. Για το λόγο αυτό, το Σχ.1 δίνει σαφέστερη εικόνα για την πληρότητα της βάσης. Σχ. 4: Πληρότητα δεδομένων Sections of the DATAMINE data structure MP6 gr A. Energy Certificate Data B. General data of the building C. Building envelope data D. System Data E. Calculated Energy Demand (Asset Rating) F. Basic Parameters of Operational Rating G. Summary Consumption / Generation H. Primary Energy, CO2 and benchmarks used (total: 194) not used (total: 61) number of variables Ο οικιακός τομέας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος (70%) των κτιρίων της Ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής (Σχήμα 5). Ο τριτογενής τομέας καταλαμβάνει το 30%. Οι δύο τομείς διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τη χρήση, το μέγεθος, το είδος και το ωράριο λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης καθώς και τις απαιτούμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας εσωτερικού περιβάλλοντος. Προκειμένου να εξαχθούν πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει ανάλυση των δεδομένων για κάθε τομέα χωριστά, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες καθενός. Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει ξεχωριστή παρουσίαση για τις πολυκατοικίες από τις μονοκατοικίες. Οι πρώτες, αποτελούν το 67% του δείγματος του οικιακού τομέα στην Ελληνική βάση δεδομένων, ενώ οι δεύτερες, το υπόλοιπο 33%. Στο Σχήμα 6 δίνεται η κατανομή των κτιρίων της Ελληνικής βάσης δεδομένων με βάση την κλιματιζόμενη επιφάνειά τους. Η θερμαινόμενη επιφάνεια των κατοικιών του δείγματος φτάνει μέχρι και m 2. Περίπου το 30% είναι μεγαλύτερες από 1000 m 2, ενώ 20% έχουν θερμαινόμενη επιφάνεια μεταξύ 200 και 500 m 2. Η πληροφορία αυτή αναδεικνύει την αναγκαιότητα να προσαρμοστεί (μειωθεί) το όριο των 1000 m 2 για την επιβολή των ενεργειακών επιθεωρήσεων στην Ελλάδα έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην εφαρμογή της οδηγίας και οι κατοικίες, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος. Θα πρέπει να διευκρινιστεί επίσης εάν η εφαρμογή θα ισχύσει και για διαμερίσματα, αντιμετωπίζοντας τις ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα διαμερίσματα / επιμέρους ιδιοκτησίες μιας 17

18 πολυκατοικίας, όταν κάποιες επεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε όλο το κτίριο, που θα απαιτεί τη σύμφωνο γνώμη όλων των ιδιοκτητών. Σχ. 5: Κατανομή των κτιρίων ανά τύπο χρήσης Utulization type MP6 gr Apartment buildings 118 Dw ellings 58 Airports Sports Halls Hospitals Swimming Pools Offices Schools Hotels 2 Total number of buildings Σχ. 6: Κατανομή των κτιρίων ανά μέγεθος Floor area [m²] <=200 >200 and <=500 >500 and <=1000 >1000 and <= Residential Tertiary MP6 gr > total A_C_ref* Number of datasets Στο Σχήμα 7 δίνεται η κατανομή των κτιρίων ανά έτος ανέγερσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί μετά το Η πλειοψηφία έχει κατασκευαστεί πριν το 1980, ημερομηνία ορόσημο για την εφαρμογή του ισχύοντος Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ), συνεπώς θεωρούνται αμόνωτα ή μονωμένα ανεπαρκώς. 18

19 Σχ. 7: Κατανομή των κτιρίων ανά έτος κατασκευής Construction cycle <=1900 >1900 and <= Residential Tertiary MP6 gr >1920 and <=1940 >1940 and <=1960 >1960 and <=1980 >1980 and <= >2000 total A_C_ref* Number of datasets Κτιριακό κέλυφος και ενεργειακές απαιτήσεις κτιρίων Στα επόμενα διαγράμματα (Σχ.8-12) η ανάλυση βασίζεται σε υπολογισμούς για κτίρια με επαρκή δεδομένα για το κτιριακό κέλυφος Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας Στο Σχήμα 8 δίνεται ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτιριακού κελύφους σε συνάρτηση με την ηλικία του κτιρίου. Όπως φαίνεται στο σχήμα, πριν από τη θέσπιση του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ) το 1980, ο μέσος συντελεστής ήταν 2.3 W/m 2 K για τον οικιακό και 2.1 W/m 2 K για τον τριτογενή τομέα. Κατά τις επόμενες δεκαετίες παρατηρείται μείωσή του κατά 18% και 26% αντίστοιχα για τους δύο τομείς. Παρόλα αυτά, η μέση τιμή του συντελεστή, ακόμα και για τα νεώτερα κτίρια, παραμένει υψηλότερη από την προβλεπόμενη από τον ΚΘΚ (0.7 W/m 2 K). Αυτό αποτελεί μια ένδειξη για τις δυσκολίες που ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει κατά την εφαρμογή του ο ΚΘΚ. Στα Σχήματα 9-12 η ανάλυση αναφέρεται στον συνολικό αριθμό κτιρίων οικιακού τομέα (176 κτίρια) και στο 50% των κτιρίων του τριτογενή τομέα. Η πλειοψηφία των κτιρίων (90%) έχουν κτιστεί κατά την περίοδο Στο Σχήμα 9 δίνεται ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας των εξωτερικών τοίχων σε σχέση με την ηλικία του κτιρίου. Στο σχήμα σημειώνεται και το προβλεπόμενο από τον ΚΘΚ όριο με διακεκομμένη κόκκινη γραμμή, Ο συντελεστής θερμικών απωλειών (U-value) της τοιχοποιίας (αδιαφανών επιφανειών) για τις κατοικίες του δείγματος κυμαίνεται από 0.84 έως 1.93 W/m 2 K. Η μέση τιμή του συντελεστή για τα κτίρια που είχαν κατασκευαστεί πριν το 1980 είναι 1.73 W/m 2 K, ενώ παρατηρείται μείωσή του κατά 45% μετά την ισχύ του ΚΘΚ, το Οι πιο χαμηλές τιμές αντιστοιχούν σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το Παρόλα αυτά ο μέσος όρος του συντελεστή, ακόμα και για κτίρια μικρότερης ηλικίας παραμένει υψηλότερος από τον προβλεπόμενο από τον ΚΘΚ (0.7 W/m 2 K), αναδεικνύοντας ότι τα προβλήματα στην εφαρμογή του συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Η μέση τιμή του συντελεστή για τα κτίρια που είχαν κατασκευαστεί πριν το 1980 είναι 2.56 W/m 2 K, ενώ παρατηρείται μείωσή της κατά 69% μετά την ισχύ του ΚΘΚ, το Καθώς τα κτίρια με το μικρότερο συντελεστή έχουν κατασκευαστεί μετά το 1980 και αποτελούν το 47% του εξεταζόμενου δείγματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα 19

20 νεοαναγειρόμενα κτίρια του τριτογενούς τομέα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΘΚ. Σχ. 8: Απώλειες μεταφοράς ανά m² κελύφους (παρόμοιο με τον μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας του κελύφους), σε σχέση με το έτος κατασκευής (Κτίρια οικιακού τομέα 57 από of 176 / Κτίρια τριτογενή τομέα 15 από 74) Construction cycle <=1900 >1900 and <= Residential Tertiary MP6 gr >1920 and <= >1940 and <=1960 >1960 and <=1980 >1980 and <= >2000 ALL A_C_ref* Temperature and envelope related transmission losses [W /m²k] Σχ. 9: Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας (U-Value) εξωτερικών τοίχων, σε σχέση με το έτος κατασκευής 0.7 Construction cycle <=1900 >1900 and <= Residential Tertiary MP6 gr >1920 and <= A_C_ref* >1940 and <= >1960 and <= >1980 and <= > ALL Mean U-value w alls [W /m²k] Στο Σχήμα 10 δίνεται ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας των εξωτερικών υαλοπινάκων σε σχέση με την ηλικία του κτιρίου. Στο σχήμα σημειώνονται και τα προβλεπόμενα από τον ΚΘΚ όρια με διακεκομμένη κόκκινη γραμμή. Σε αντίθεση με το συντελεστή θερμικών απωλειών από τους τοίχους, ο αντίστοιχος συντελεστής για τους υαλοπίνακες δεν παρουσιάζει σαφή τάση με την πάροδο του χρόνου. Αυτό οφείλεται στο ότι η αντικατάσταση των μονών υαλοστασίων με διπλά αποτελεί μια πολύ συνηθισμένη πρακτική κατά την ανακαίνιση κτιρίων αφού με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται τόσο η θερμική όσο και η ακουστική άνεση. Για το λόγο αυτό παρατηρούνται μικρές 20

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Collecting Data from Energy Certification to Monitor Performance Indicators for New and Existing buildings D1.6: National Executive Summary Εκτεταμένη Περίληψη Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org XX www.facebook.com/groupenergyconservation Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12-13 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ. 3 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης Παράμετρος κλίμα Πανεπιστήμιο Πατρών: «Αειφορικός σχεδιασμός» - Α εξάμηνο 2015-2016 Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ASHRAE HELLENIC CHAPTER ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ENERGY IN BUILDINGS» 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με κοινοτική οδηγία από το 2009

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με κοινοτική οδηγία από το 2009 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με κοινοτική οδηγία από το 2009 Η γενικότερη ανησυχία και ευαισθητοποίηση για τις μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες και τα λιγοστά πλέον αποθέματα ενέργειας του πλανήτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ Ε Ν Α Κ ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc 09 FORUM ΑΠΕ / ΕΞΕ 20 Φεβρουαρίου 2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: βελτίωση ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων «SERPENTE Ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοφίνου 3 Δεκεμβρίου 2014 Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πέτρος Χριστοδουλίδης Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για κατοικίες και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Την βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια.

1. Την βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια. Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Αμαλιάδος 17 Αθήνα Υπόψη : Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κας Τίνας Μπιρμπίλη Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2010 Θέμα : «Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής

TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής Κωνσταντίνος Α. Μπαλαράς, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης Ερευνών ΙΕΠΒΑ Επιμελητής ΜΕ ΤΕΕ Θεμάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Δρ. Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διευθύντρια των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Ημερίδα «Σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη, 18.02.15 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα www.eu.fhg.de/el-tertiary Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Φωτεινή Καραμάνη, Χημικός Μηχ/κος, ΚΑΠΕ Crowne Plaza, 20/6/2008 Εισαγωγή Η ηλεκτρική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΒΕ - ΠΑΣΥΔΙΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ

ΣΜΗΒΕ - ΠΑΣΥΔΙΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΣΜΗΒΕ - ΠΑΣΥΔΙΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ CEN Technical Expert Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΥΔΙΠ Συντονιστής Φορέα Παθητικών Συστημάτων & Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Λένα Λαμπροπούλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΘΗΝΑ, 31 Μαίου 2006 Στόχοι της Πολιτικής της Ε Ε για τη Ενέργεια και το

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης. Μηνιαία έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Τεύχος 63 Η AHI CARRIER θα συμμετέχει στην έκθεση «Οικονομική Θέρμανση» & σας προσκαλεί στο περίπτερό της. Συστήματα Θέρμανσης Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα