Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών Peter Gorman, Mario De Nunzio, Richard Donnelly Ανασκόπηση Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι κύριες τεχνικές διαγνωστικής διερεύνησης που εφαρμόζονται στις αρτηριακές και φλεβικές παθήσεις. Ο σφυρο-βραχιόνιος δείκτης που υπολογίζεται από το λόγο της συστολικής πίεσης στο σφυρό προς τη συστολική πίεση στο βραχίονα, είναι ένας ευαίσθητος δείκτης αρτηριακής ανεπάρκειας στα κάτω μέλη και συσχετίζεται με την επιβίωση. Η ταχύτητα του αίματος αυξάνεται σε περιοχές στένωσης. Συνήθως, διπλασιασμός της μέγιστης συστολικής ταχύτητας συγκριτικά με την ταχύτητα σε ένα παρακείμενο τμήμα της ίδιας αρτηρίας υποδηλώνει στένωση της τάξης του 50% ή και περισσότερο. Στη διάγνωση της νόσου των μηριαίων και των ιγνυακών αρτηριών, η duplex υπερηχογραφία έχει ευαισθησία και ειδικότητα της τάξης του 80% και % αντίστοιχα. Η εισαγωγή της πολυτομικής αξονικής τομογραφίας (MDCT) έχει επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα στην αγγειακή απεικόνιση. Η πνευμονική αξονική αγγειογραφία (CTPA) για την υποψία πνευμονικής εμβολής (ΠΕ) είναι ένα καλό παράδειγμα, αλλά η αξονική και η μαγνητική αγγειογραφία χρησιμοποιούνται ευρέως κυρίως στη διερεύνηση της παθολογίας των μεγάλων αρτηριών. Η εξέταση με έγχρωμο duplex έχει ευαισθησία και ειδικότητα (90-100% στις περισσότερες σειρές) για τη διάγνωση της κεντρικής εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (ΕΒΦΘ). Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές αποφάσεις στους ασθενείς με αγγειακή νόσο βασίζονται κυρίως στο ιστορικό και τη φυσική εξέταση. Ωστόσο, η ακρίβεια και η πρόσβαση σε μη επεμβατικές εξετάσεις έχει αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην τεχνολογική εξέλιξη της αξονικής (CT) και της μαγνητικής τομογραφίας (MR). Η αξονική (CTA) και η μαγνητική αγγειογραφία (MRA) συνεχίζουν να εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς και περιγράφονται καλύτερα ως «ελάχιστα επεμβατικές» τεχνικές όταν διεξάγονται με τη χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού. Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές τεχνικές εξέτασης που χρησιμοποιούνται στην αρτηριακή και φλεβική νόσο. Αρχές υπερηχογραφίας των αγγείων Στην απλούστερη μορφή υπερηχογραφίας, οι υπέρηχοι εκπέμπονται σαν μια συνεχής δέσμη από μια κεφαλή που περιέχει δύο πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους. Ο κρύσταλλος- πομπός εκπέμπει υπερήχους με μια σταθερή συχνότητα (που ρυθμίζεται από το χειριστή του μηχανήματος, ανάλογα με το βάθος του εξεταζόμενου αγγείου), ενώ ο κρύσταλλοςδέκτης ταλαντούται ως απάντηση των ανακλώμενων κυμάτων και παράγει ηλεκτρικό σήμα εξόδου. Η συμβατική B-mode (brightness mode) υπερηχογραφία καταγράφει τα κύματα υπερήχων που αντανακλώνται από τις επιφάνειες των ιστών και δημιουργείται μια δισδιάστατη εικόνα ανάλογα προς τις ανακλαστικές ιδιότητες των ιστών. Τα σήματα υπερήχων που αντανακλώνται από στατικές επιφάνειες έχουν την ίδια συχνότητα με την οποία εκπέμφθηκαν, αλλά η αρχή που διέπει την υπερηχογραφία Doppler είναι ότι τα σήματα που ανακλώνται από κινούμενα αντικείμενα, όπως είναι για παράδειγμα τα ερυθρά αιμοσφαίρια, υφίστανται μια αλλαγή της συχνότητας ανάλογα με την ταχύτητα του κινούμενου αντικειμένου- στόχου. Το εξερχόμενο σήμα από μία συσκευή Doppler συνεχούς κύματος παρουσιάζεται συχνότερα ως ακουστό σήμα, (όπως για παράδειγμα σε μια φορητή συσκευή Doppler, Εικόνα 1.1), έτσι ώστε ένας ήχος να ακούγεται οπουδήποτε υπάρχει κίνηση του αίματος στο αγγείο που εξετάζεται. Στην υπερηχογραφία συνεχούς κύματος υπάρχει αδυναμία περιορισμού της περιοχής του ιστού που εξετάζεται, γιατί οποιοδήποτε ηχητικό κύμα λαμβάνεται από τον κρύσταλλο- δέκτη, παράγει ένα σήμα εξόδου. Η λύση είναι η χρήση της παλμικής υπερηχογραφίας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εξεταστή να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ιστού εκπέμποντας έναν παλμό υπερήχου και κλείνοντας περιοδικά το δέκτη, επιτρέπει να επιστρέφουν σήματα μόνο από ένα προσδιορισμένο βάθος. Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, να εξεταστούν ξεχωριστά η ροή στο κέντρο και στις τοιχωματικές περιοχές του αυλού μιας αρτηρίας. Η εξέταση μιας αρτηριακής στένωσης παρουσιάζει αύξηση στην ταχύτητα του αίματος στην περιοχή της ελαττωμένης διαμέτρου. Η περιοχή (ή περιοχές) τυχόν στενωτικών βλαβών μπορούν να αναγνωριστούν από τη διαδοχική τοποθέτηση του ηχοβολέα Doppler στο αρτηριακό δίκτυο κατά μήκος των μελών. Τα κριτήρια για τον ορισμό μιας στένωσης ποικίλλουν ανάλογα με το εργαστήριο, αλλά ο διπλασιασμός της μέγιστης συστολικής ταχύτητας σε σύγκριση με την ταχύτητα σε ένα παρακείμενο τμήμα της αρτηρίας συνήθως υποδεικνύει στένωση της τάξης του 50% ή και περισσότερο (Πίνακας 1.1). Η φυσιολογική (τριφασική) Doppler κυματομορφή αποτελείται από τρία τμήματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικές φάσεις της αρτηριακής ροής (Εικόνα 1.2α): Ταχεία προς τα εμπρός ροή φθάνοντας στο μέγιστό της κατά τη συστολή Παροδική αναστροφή της ροής στην αρχή της διαστολής Αργή προς τα εμπρός ροή προς το τέλος της διαστολής

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η αγγειακή εγκεφαλική νόσος (ΑΕΕ) Christopher I Price, Gary A Ford Ανασκόπηση Το εγκεφαλικό και το παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο είναι συχνές επείγουσες καταστάσεις. Η αποτελεσματική φροντίδα απαιτεί άμεση αντιμετώπιση από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων. Η θρομβόλυση για το εγκεφαλικό σε εξειδικευμένο κέντρο μειώνει την υπολειπόμενη αναπηρία. Η θεραπεία και η αποκατάσταση σε μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων μειώνει τη θνητότητα, την νοσηρότητα, τις επιπλοκές και το κόστος. Θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα τροποποίησης εκείνων των παραγόντων κινδύνου που επιδέχονται τροποποίηση. Στο εγκεφαλικό και στο παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ=transient ischemic attack) απαιτείται άμεση εκτίμηση και αντιμετώπιση από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα προκειμένου να μειωθεί η θνητότητα, η μακροχρόνια αναπηρία και το κόστος για την κοινωνία (Πλαίσιο 4.1). Κάθε χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία καταγράφονται περιστατικά νέων εγκεφαλικών επεισοδίων, που συνιστά ποσοστό 11% επί του συνόλου των θανάτων. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που ζουν με τις συνέπειες του εγκεφαλικού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που χρειάζονται καθημερινή βοήθεια στις ατομικές τους ανάγκες. Το παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο έχει επιπολασμό σε 5 για κάθε 1000 ανθρώπους και παρόλο που εξ ορισμού δεν υπάρχει αρχική μόνιμη νευρολογική διαταραχή, το 17% των ασθενών πρόκειται να πάθουν εγκεφαλικό μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Ο κίνδυνος για μερικούς ασθενείς να πάθουν εγκεφαλικό είναι τόσο υψηλός που έχουν 1 στις 3 πιθανότητες Πλαίσιο 4.1 Κόστος που σχετίζεται με εγκεφαλικά επεισόδια ετησίως (National Audit Office 2005) 2.8 δισεκατομμύρια άμεσο κόστος (ιατρική περίθαλψη) 1.8 δισεκατομμύρια έμμεσο κόστος (απώλεια εσόδων, διεκδίκηση οφειλών) 2.4 δισεκατομμύρια ανεπίσημο κόστος (φροντίδα που παρέχεται δωρεάν από τους συγγενείς) 7.0 δισεκατομμύρια συνολικό κόστος την εβδομάδα μετά τα συμπτώματα του παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου. Συνεπώς, το εγκεφαλικό και το παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα σε ειδικό για εκτίμηση είτε γίνει εισαγωγή του ασθενή σε νοσοκομείο είτε όχι, προκειμένου να ληφθούν μέτρα που θα μειώσουν τον κίνδυνο επακόλουθης αναπηρίας ή και θανάτου. Αιτιολογία Τα παροδικά ισχαιμικά επεισόδια και το 85% των εγκεφαλικών επεισοδίων (ισχαιμικά) οφείλονται σε αθηροθρομβωτική απόφραξη μίας εκ των αρτηριών του εγκεφάλου ή σε καρδιακή εμβολή. Οι νευρώνες είναι οξυγονο- εξαρτώμενοι σε μεγάλο βαθμό και εάν δεν αποκατασταθεί άμεσα η αιμάτωση, τότε αρχίζει μία μη αναστρέψιμη διαδικασία κυτταρικού θανάτου. Αιμορραγία είναι η αιτία στο υπόλοιπο 15% των εγκεφαλικών επεισοδίων (αιμορραγικά), κυρίως από πρωτοπαθή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία λόγω λιποϋαλίνωσης των μικρών αγγείων, έτσι προκαλείται καταστροφή των ιστών λόγω συμπίεσης από το αιμάτωμα και του αντιδραστικού αγγειόσπασμου. Παρόλα αυτά, το 1/3 των ασθενών μπορεί να έχει έναν υποκείμενο όγκο, ανεύρυσμα ή αρτηριοφλεβική δυσπλασία, και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση για εκείνους τους ασθενείς που επιβιώνουν χωρίς μεγάλη αναπηρία. Το εγκεφαλικό συμβαίνει κυρίως σε μεγαλύτερα άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 74 έτη, αλλά το 15% είναι κάτω των 60 ετών (Πίνακας 4.1). Για τους νεότερους ασθενείς είναι πολύ σημαντικό να εξετάζονται και τυχόν άλλοι εκτός από την αθηρωμάτωση- αιτιολογικοί μηχανισμοί για ισχαιμικό εγκεφαλικό, όπως ο διαχωρισμός της καρωτίδας, η παραμονή ανοικτού ωοειδούς τρήματος, η θρομβοφιλία και ασυνήθιστες γενετικές διαταραχές όπως το σύνδρομο CADASIL ή η νόσος του Fabry. Παρόλα αυτά, καμία αιτία δεν μπορεί να προσδιορίζεται στο 1/3 των ασθενών παρά τις όποιες διαγνωστικές προσπάθειες. Κλινική εκτίμηση Το εγκεφαλικό και το παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο συνιστούν τις αρχικές κλινικές διαγνώσεις που υποπτεύεται κανείς σε μία οξεία εστιακή νευρολογική διαταραχή με πιθανή αγγειακή αιτιολογία. Η συνήθης διάρκεια παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου είναι <20 min παρόλο που για πρακτικούς και δημογραφικούς λόγους ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) καθορίζει διάρκεια συμπτωμάτων έως 24 ώρες. Ωστόσο, εκτός από περιπτώσεις πλήρους ανάρρωσης τη στιγμή της ιατρικής εκτίμησης σε ασθενείς με χαμηλό

3 Η αγγειακή εγκεφαλική νόσος (ΑΕΕ) 21 Πίνακας 4.1 Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για ισχαιμικό εγκεφαλικό και παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο Αθηροθρόμβωση Υπέρταση Σακχαρώδης διαβήτης Υπερχοληστερολαιμία Κάπνισμα Στένωση καρωτίδας αρτηρίας Διαχωρισμός καρωτίδας Θρομβοφιλία Καρδιακή εμβολή Κολπική μαρμαρυγή Πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου Ανεύρυσμα αριστεράς κοιλίας Παραμονή ανοικτού ωοειδούς τρήματος Κλινικές παρατηρήσεις Το 50% των ασθενών έχει συστολική αρτηριακή πίεση>160 mmhg κατά την εμφάνιση Το 40% των ασθενών έχει μέτρια υπεργλυκαιμία κατά την εμφάνιση Έλεγχος σε 24 ώρες από το επεισόδιο Διπλασιάζει τον κίνδυνο υποτροπής του εγκεφαλικού Τήρηση τοπικού πρωτοκόλλου για υπερηχογράφημα καρωτίδων Τραχηλικό άλγος και σύνδρομο Horner στο 30% των ισχαιμικών εγκεφαλικών σε νεότερα άτομα Επιφυλακτική στάση σε νεότερους ασθενείς χωρίς αγγειακούς παράγοντες κινδύνου Εξετάζουμε 24ωρο ηλεκτροκαρδιογράφημα σε περίπτωση υποτροπής των επεισοδίων Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το πρόσθιο έμφραγμα του μυοκαρδίου σε διάστημα <4 εβδομάδες Διερεύνηση <140/85 είναι το όριο της δευτεροπαθούς πρόληψης (με όριο αρτηριακής πίεσης στο διαβήτη <130/80) Διάγνωση εάν η γλυκόζη αίματος νηστείας είναι >6.1 mmol/l (110 mg/dl) Αντιμετώπιση εάν η ολική χοληστερόλη είναι >5.2mmol/l (200 mg/dl) Καταγραφή βαρύτητας (pack/years) Αντιμετώπιση της συμπτωματικής στένωσης από 70-99% Αξονική ή μαγνητική αγγειογραφία των τραχηλικών αγγείων Έλεγχος θρομβοφιλίας Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα Θεραπεία πρώτης γραμμής Φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και συμβουλές για τον τρόπο ζωής Δίαιτα και φάρμακα για τη μείωση της γλυκόζης του αίματος Στατίνη Βοήθεια από ιατρείο διακοπής του καπνίσματος Ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας Αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για 3-6 μήνες Αντιπηκτική αγωγή εξαρτώμενη από τα εργαστηριακά ευρήματα, τον εξατομικευμένο κίνδυνο και την επιλογή Μακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή Αντιπηκτική αγωγή για 3-6 μήνες Ηλεκτροκαρδιογράφημα με ανάσπαση του ST Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα Μακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή Νεότεροι ασθενείς χωρίς αγγειακούς παράγοντες κινδύνου Διοισοφαγικό υπερηχοκαρδιογράφημα Εξέταση της δυνατότητας χειρουργικής διόρθωσης ή αντιπηκτική αγωγή εάν υπάρχει ανευρυσματικό έλλειμα μεσολπικού διαφράγματος ή/και προηγούμενα επεισόδια κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο, οι υπόλοιποι θα πρέπει να εισάγονται για περαιτέρω νευρολογικό έλεγχο και επείγουσα διερεύνηση. Μερικές καταστάσεις μπορεί να εμφανιστούν με παρόμοιο τρόπο με αυτές του εγκεφαλικού επεισοδίου (Πίνακας 4.2). Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί όταν υπάρχει γενικευμένη διαταραχή της συνείδησης (όπου η κλίμακα του GCS (Glasgow Coma Score) είναι <8), καθώς εμποδίζεται η αναγνώριση της ακριβούς νευρολογικής βλάβης και αυξάνει η πιθανότητα εναλλακτικού αιτιολογικού μηχανισμού της εστιακής σημειολογίας. Μπορεί ακόμη να κριθεί απαραίτητο να γίνει επειγόντως μια παρουσίαση των γεγονότων από Πίνακας 4.2 Διαφορική διάγνωση από παρόμοιες καταστάσεις Αιτία Επιληπτικές κρίσεις Συγκοπή (χαμηλή εγκεφαλική αιματική παροχή) Σήψη (ιδιαίτερα μετά από προηγούμενο εγκεφαλικό) Σωματοποίηση Χωροκατακτητική βλάβη Σάκχαρο (υπογλυκαιμία και υπεργλυκαιμία) Υποσκληρίδιο (μη αναφερόμενο τραύμα κεφαλής) Κάκωση νεύρου (συμπεριλαμβανομένης της παράλυσης Bell) Σοβαρή ημικρανία (χωρίς πονοκέφαλο) Σκλήρυνση (απομυελίνωση) GCS= Glasgow Coma Score Χρήσιμα χαρακτηριστικά Προηγούμενα επεισόδια. Χαμηλό GCS κατά την εμφάνιση για το μέγεθος της εστιακής διαταραχής Αποδεδειγμένη απώλεια συνείδησης. Η κλινική εικόνα βελτιώνεται με την αύξηση του ενδαγγειακού όγκου Μεταβαλλόμενη νευρολογική σημειολογία. Αυξημένη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. Ύπουλη εμφάνιση Ασαφής σημειολογία. Χαμηλός αγγειακός κίνδυνος. Ιστορικό άλλων ανεξήγητων συμπτωμάτων Υποξεία εμφάνιση. Προηγούμενος πρωτοπαθής όγκος. Οίδημα οπτικής θηλής Αποπροσανατολισμός/ υπνηλία και σχετική αδυναμία. Φαρμακευτική αγωγή Μεταβαλλόμενη σημειολογία. Αποπροσανατολισμός/ υπνηλία. Συχνές πτώσεις. Απουσία σήψης Αισθητικοκινητική διαταραχή σε μεμονωμένο νεύρο. Χαρακτηριστική σημειολογία αναφερόμενη στο αντίστοιχο δερμοτόμιο Προηγούμενα επεισόδια νευρολογικής ημικρανίας. Προοδευτικά συμπτώματα Προηγούμενα επεισόδια σε διάφορες αγγειακές περιοχές. Υποξεία εμφάνιση

4 40 ABC στις Αρτηριακές και Φλεβικές Παθήσεις Εικόνα 7.1 Αθηρωματική στένωση της νεφρικής αρτηρίας που συνήθως προσβάλλει την έκφυση της κύριας νεφρικής αρτηρίας αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και κλάδο ή και τα μικρότερα νεφρικά αγγεία που εμφανίζονται καθυστερημένα, υπάρχουν δευτερογενείς αλλαγές μέσα στο αγγειακό δέντρο του νεφρού που οδηγούν σε υπέρταση που επιμένει, παρόλο που οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές μπορεί να αντιστραφούν (Πλαίσιο 7.2). Σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη στένωση νεφρικής αρτηρίας, δεν ανευρίσκονται αυξημένες οι τιμές ρενίνης- αγγειοτεσίνης. Επιπλέον, σε υπερτασικούς, η αντι-υπερτασική αγωγή μπορεί να συγκαλύπτει τις ορμονικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές που διακρίνονται στην πειραματική στένωση της νεφρικής αρτηρίας, κι έτσι τα επίπεδα του πλάσματος ρενίνης και αλδοστερόνης μπορεί να είναι μη διαγνωστικά και παραπλανητικά. Η υπέρταση εμφανίζεται σαν συνέπεια της προβληματικής κάθαρσης άλατος και ύδατος καθώς και του μειωμένου ρυθμού σπειραματικής διήθησης, που επίσης προκαλεί εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας, ιδιαίτερα σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη νόσο. παραγόντων κινδύνου, σε αντίθεση με τη στένωση της νεφρικής αρτηρίας που οφείλεται σε ινομυϊκή δυσπλασία, η οποία προσβάλλει νεότερα άτομα, κυρίως γυναίκες (Εικόνα 7.2) Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι περισσότεροι ασθενείς πεθαίνουν από αγγειακή νόσο, παρά απευθείας ως συνέπεια της αθηρωματικής στένωσης της νεφρικής αρτηρίας. Κλασικά, η στένωση της νεφρικής αρτηρίας συνδέεται με υπέρταση, συχνά με αρτηριακή πίεση που αντιμετωπίζεται δύσκολα, με κακοήθη υπέρταση ανάλογα με τα συμπτώματα, και με υπέρταση που συνδέεται με νεφρική ανεπάρκεια (Εικόνα 7.3). Η αθηρωματική στένωση νεφρικής αρτηρίας είναι ακόμη μια αποδεδειγμένη αιτία νεφρικής νόσου τελικού σταδίου. Οι ασθενείς που εμφανίζουν νεφρική βλάβη ή νεφρική ανεπάρκεια συνήθως έχουν καθαρά ούρα ή πολύ χαμηλά επίπεδα πρωτεϊνουρίας. Ιστολογικά, οι νεφροί των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου που οφείλεται σε νόσο της νεφρικής αρτηρίας παρουσιάζουν ισχαιμικές αλλοιώσεις, με σπειραματική συρρίκνωση και σωληναριακή διάμεση ίνωση, παρόλο που ένας μικρός αριθμός ασθενών παρουσιάζει χαρακτηριστικά της εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης (FSGS) που μπορεί να συνδέεται με βαριά πρωτεϊνουρία. Μια άλλη σχετικά συχνή κλινική εκδήλωση είναι η οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ιδιαίτερα σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη στένωση νεφρικής αρτηρίας (ή στένωση σε ένα λειτουργικό νεφρό) που λαμβάνουν φάρμακα που αναστέλλουν το σύστημα ρενίνης- αγγειοτενσίνης που επιδεινώνεται με την αφυδάτωση ή συνοδό νόσο. Λιγότερο συχνές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν υποτροπιάζον αιφνίδιο πνευμονικό οίδημα, που πιθανόν είναι συνέπεια κατακράτησης υγρών και διαστολικής Κλινικά χαρακτηριστικά Η αθηρωματική στένωση της νεφρικής αρτηρίας στην τυπική της μορφή απαντά σε μεγαλύτερους ασθενείς, συχνότερα άνδρες, με συνυπάρχουσα αγγειακή νόσο σε άλλες περιοχές και με επιπολασμό των κλασικών καρδιαγγειακών Πλαίσιο 7.2 Παράγοντες που συνδέονται με την εμφάνιση αθηροσκληρωτικής στένωσης των νεφρικών αρτηριών Ηλικία Λευκή φυλή Νεφρική βλάβη Περιφερική αγγειακή νόσος (και αθηρωματική αγγειακή νόσος σε πολλαπλές περιοχές) Κάπνισμα Υψηλή αρτηριακή πίεση Διαβήτης Εικόνα 7.2 Στεφανιαία προβολή Μαγνητικής Αγγειογραφίας ενισχυμένης αντίθεσης που δείχνει στένωση νεφρικής αρτηρίας που οφείλεται σε ινομυϊκή δυσπλασία των νεφρικών αρτηριών. Οι βλάβες συνήθως προσβάλλουν την κύρια νεφρική αρτηρία και τους κλάδους αυτής, είναι κομβολογιοειδείς στην εμφάνιση και είναι συνήθως πολυεστιακές.

5 Στένωση των νεφρικών αρτηριών 41 αρτηρίας δεν είναι συνηθισμένα αμφοτερόπλευρα φυσήματα (Πλαίσιο 7.3). Εικόνα 7.3 Στεφανιαία προβολή Μαγνητικής Αγγειογραφίας ενισχυμένης αντίθεσης σε ασθενή με βαρειά υπέρταση που δείχνει σημαντική αθηροσκληρωτική στένωση στην έκφυση της δεξιάς νεφρικής αρτηρίας, που τροφοδοτεί ένα νεφρό κανονικού μεγέθους. Η αριστερή νεφρική αρτηρία έχει επίσης σημαντικού βαθμού στένωση και το αριστερό νεφρό είναι μικρό. κοιλιακής δυσλειτουργίας που συνοδεύει αμφοτερόπλευρη αθηροσκληρωτική στένωση νεφρικής αρτηρίας. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά φαίνεται ότι συνδέονται με στένωση της κύριας νεφρικής αρτηρίας. Ωστόσο, η νεφρική βλάβη μπορεί να συμβεί και σε ασθενείς με μη σημαντικές βλάβες των μεγάλων αγγείων και διάχυτη νόσο που προσβάλλει τους κλάδους των αγγείων μέσα στο νεφρικό παρέγχυμα. Βιοχημικές διαταραχές μπορεί επίσης να συμβούν σε ασθενείς χωρίς σημαντική νεφρική βλάβη. Η κλινική εξέταση συχνά αναδεικνύει φυσήματα πάνω από τα μεγάλα αγγεία, συμπεριλαμβανομένης της κοιλιακής αορτής και των μηριαίων αρτηριών που είναι χαρακτηριστικά γενικευμένης αθηροσκλήρωσης. Σε ασθενείς με μονόπλευρη στένωση νεφρικής Πλαίσιο 7.3 Κλινικά χαρακτηριστικά της στένωσης νεφρικής αρτηρίας Νεαροί υπερτασικοί ασθενείς (ινομυϊκή δυσπλασία) Ανθεκτική υπέρταση Γενικευμένη αθηροσκλήρωση Νεφρική βλάβη με ελάχιστη πρωτεϊνουρία Μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης > 30% με χορήγηση αναστολέα μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης Πνευμονικό οίδημα παρά τη φυσιολογική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας > 1.5 cm διαφορά του μεγέθους των νεφρών στο υπερηχογράφημα Δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός (χαμηλές συγκεντρώσεις Νατρίου και Καλίου στο πλάσμα) Διάγνωση Η αθηρωματική στένωση νεφρικής αρτηρίας είναι πιθανή σε ασθενείς με υπέρταση, νεφρική βλάβη και αθηρωματική νόσο σε άλλα σημεία. Η κύρια διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την υπερτασική νεφροσκλήρυνση ασυνήθιστη στο λευκό πληθυσμό και τη νόσο από μικροέμβολα χοληστερόλης που συνήθως ακολουθεί επεμβατικές παρεμβάσεις στις αρτηρίες ή αντιπηκτική αγωγή. Η διαφορική διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη, ιδιαίτερα καθώς και οι τρεις αυτές καταστάσεις μπορεί να συμβούν ταυτόχρονα. Η εξέταση εκλογής για την ανίχνευση του ανατομικού υπόβαθρου της νόσου είναι η αγγειογραφία, με επιλεκτικό καθετηριασμό της νεφρικής αρτηρίας, με ή χωρίς απεικόνιση ψηφιακής αφαίρεσης και συμπληρωματικά με μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης κατά μήκος της στένωσης ή και ενδοαγγειακό υπερηχογράφημα καθώς η αγγειογραφία από μόνη της δεν είναι αρκετή. Αυτό απαιτεί αρτηριακή παρακέντηση, με όλους τους κινδύνους μιας επεμβατικής μεθόδου καθώς και της χρήσης νεφροτοξικών σκιαγραφικών ουσιών. Η κλινική πρακτική έχει στραφεί στη χρήση μη επεμβατικών εξετάσεων, και συγκεκριμένα της αξονικής (CTA) και της μαγνητικής αγγειογραφίας (MRA) (Εικόνες 7.4 και 7.5). Με τη σύγχρονη πολυτομική αξονική τομογραφία, λαμβάνονται υψηλής ανάλυσης εικόνες των νεφρικών αγγείων με επιπρόσθετες πληροφορίες για τη σύσταση και ασβεστοποίηση των αθηρωματικών βλαβών που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη θεραπεία. Παρόλα αυτά, η ποσότητα της ακτινοβολίας είναι σημαντική, και απαιτείται η χρήση ιωδιούχου σκιαγραφικού υψηλής συγκέντρωσης, με πιθανότητα νεφροτοξικότητας. Οι πρώτες τεχνικές μαγνητικής αγγειογραφίας χωρίς την έγχυση σκιαγραφικού στερούνταν ακριβείας, αλλά με την είσοδο βελτιωμένης αντίθεσης μαγνητικής αγγειογραφίας (CE-MRA) με σκιαγραφικό βασισμένο στο γαδολίνιο, η μαγνητική αγγειογραφία έγινε ένα αποτελεσματικό μέσο για την απεικόνιση των νεφρικών αρτηριών. Κλινικές δοκιμές έχουν αποδείξει την υψηλή ακρίβεια της βελτιωμένης αντίθεσης μαγνητικής αγγειογραφίας για την ανάδειξη στένωσης του στομίου και εγγύς στενώσεων της νεφρικής αρτηρίας σε ασθενείς με νεφρική βλάβη. Ενώ η βελτιωμένης αντίθεσης μαγνητική αγγειογραφία απεικονίζει τη στενωτική νόσο στην κύρια νεφρική αρτηρία, ο προσδιορισμός της αιμοδυναμικής σημασίας είναι δυσκολότερος παρόλο που η συνεκτίμηση της ροής στη φάση αντίθεσης της μαγνητικής αγγειογραφίας έχει έναν επιπρόσθετο ρόλο για αυτό το σκοπό. Παρόλα αυτά, η ακρίβεια της αξονικής αγγειογραφίας και της βελτιωμένης αντίθεσης μαγνητικής αγγειογραφίας είναι λιγότερο ικανοποιητική στην εκτίμηση της στένωσης κλάδων της νεφρικής αρτηρίας όταν συγκρίνεται με την ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (DSA) σε ασθενείς με συστολική υπέρταση. Αυτή η μειωμένη ακρίβεια προσδιορισμού της στένωσης κλάδων οφείλεται στην ανεπαρκή ανάλυση της εικόνας συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση της αξονικής τομογραφίας αλλά και του μαγνητικού συντονισμού σε συνδυασμό με την ασάφεια των αγγείων που οφείλεται στην κίνηση των ασθενών που δεν μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους κατά την εξέταση. Οι συνεχείς πρόοδοι και στις δύο απεικονιστικές μεθόδους περιλαμβάνουν την επίλυση αυτών των ζητημάτων, προκειμένου να δημιουργηθούν παράλληλες απεικονιστικές τεχνικές

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Από την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Συγγραφική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: Από το Α έως το Ω

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: Από το Α έως το Ω 2011-07-25 10:05:12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Το ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) είχε αναγνωριστεί ως νοσολογική οντότητα από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας. Ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Η Π.Μ. είναι 46 χρονών, οικοκυρά, από την Λευκωσία, παντρεμένη με φθαρτέμπορα και μια κόρη 19 χρονών. Παρ όλο που ο άντρας της διαφωνεί με αχρείαστες και ακριβές ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

11. Συστάσεις για τη διαχείριση του άσθματος

11. Συστάσεις για τη διαχείριση του άσθματος 11. Συστάσεις για τη διαχείριση του άσθματος Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Σύσταση 1: Για την κλινική διάγνωση του άσθματος συστήνεται προσεκτική κλινική εκτίμηση διαλειπόντων ή σταθερών συμπτωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες

Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες Γεώργιος Στέργιου Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Κέντρο Υπέρτασης, Γ' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις αναπτυγμένες χώρες τα λεγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ταχύρυθµη εκπαίδευση ιατρών των Κέντρων Υγείας για επείγοντα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου Εργασία στη βιολογία Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες Μ. Κέλλυ Α 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα σύνθετο σύστημα αδένων και αποτελείται από τον θυρεοειδή, τους παραθυρεοειδείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Επιτροπή Πρόεδρος : Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας Μέλη : Κώστας Βέμμος, Αλεξανδρος Τσελέπης Εισαγωγικό σημείωμα Τα θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Συγγενείς καρδιοπάθειες Συγγενείς καρδιοπάθειες 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συγγενείς καρδιοπάθειες Οι συγγενείς καρδιοπάθειες συμβαίνουν σε 8 ανά 1000 γεννήσεις. Παρόλο που διαχωρίζονται σε κυανωτικές και μη κυανωτικές, υπάρχουν αρκετές που

Διαβάστε περισσότερα