ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO."

Transcript

1 V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΗΚ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ/ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η/ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΗΘΥΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ... 25

3 1. ΣΚΟΠΟΣ Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας ή/και επιδότησης ή ειδικής χορηγίας για την πραγματοποίηση επενδύσεων για ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 1 και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ). Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που γίνονται στην απουσία εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών. Καλύπτει επίσης το κόστος μελετών όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες και όχι τεχνολογίες που βρίσκονται στο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι υπαγόμενες επενδύσεις κατατάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες: ΝΑ: Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) ΝΒ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑ Εξοικονόμηση Ενέργειας Ως ενεργειακές επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας νοούνται οι επενδύσεις σε συστήματα, εξοπλισμό και υλικά, με την εγκατάσταση των οποίων επιτυγχάνεται τουλάχιστο 10% εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Δεν θεωρούνται επιλέξιμες επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, επενδύσεις που γίνονται σε οχήματα και κινητά μηχανήματα. Επιπρόσθετα, η μελέτη και η κατασκευή μηχανών ή μεταφορικών μέσων, που μπορούν να λειτουργούν με λιγότερους φυσικούς πόρους, δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες για επιχορήγηση στην κατηγορία της εξοικονόμησης ενέργειας. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της μελέτης όπου αυτή απαιτείται, υπό τους περιορισμούς που καθορίζονται στα σχετικά έντυπα αιτήσεων για τις διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες του Σχεδίου. ΝΑ1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η κατηγορία ΝΑ1 του παρόντος σχεδίου χορηγιών εφαρμόζεται μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια. Ενισχύονται ενεργειακές επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε υφιστάμενα υποστατικά των 1 «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές» ορίζεται η ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ήτοι αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια. (Ο ορισμός αυτός δίδεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ) Σελίδα 3

4 εν λόγω επιχειρήσεων. Η άδεια οικοδομής των υποστατικών θα πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 28/12/2008. Υπάρχουν πέντε υποκατηγορίες επενδύσεων, ως ακολούθως: ΝΑ1.1 Αγορά/Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας είτε άμεσα είτε έμμεσα από ανάκτηση/ανακύκλωση απορριπτόμενων υλικών, προϊόντος ή εργαζομένου μέσου ΝΑ1.2 Αγορά/Ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για μείωση άεργων ενεργειακών καταναλώσεων και απωλειών ενέργειας ΝΑ1.3 Αγορά/Ένταξη νέου εξοπλισμού στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση της ενέργειας ΝΑ1.4 Αγορά/Εγκατάσταση νέου πληροφοριακού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης ή / και ένταξη αυτοματισμών άμεσης ρύθμισης / διακοπής της ενέργειας ΝΑ1.5 Αντικατάσταση υπαρχόντων υλικών ή/και εξοπλισμού που να αφορούν τις υποκατηγορίες ΝΑ1.1 έως ΝΑ1.4 Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί το έτος 2013 για τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων είναι ευρώ Διαφοροποίηση Επιλέξιμου Προϋπολογισμού Στις Αρχικές Επενδύσεις επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι ο συνολικά προταθείς εφόσον καλύπτει τα όρια και ποσοστά επιλέξιμων δαπανών και εφόσον γίνει δεκτός από τους αξιολογητές. Στην περίπτωση αγοράς και ένταξης νέου εξοπλισμού ή αντικατάστασης μηχανημάτων/συστημάτων που αφορούν τις υποκατηγορίες της εξοικονόμησης ενέργειας ΝΑ1.3 και ΝΑ1.5 με καινούργια συστήματα/μηχανήματα τα οποία λόγω νέας τεχνολογίας και σύγχρονου σχεδιασμού ή διαφοράς στον τρόπο λειτουργίας, εξοικονομούν τουλάχιστον 10% καταναλισκόμενη ενέργεια στα μέρη κίνησης και λειτουργίας τους σε σύγκριση με τα αντίστοιχα συμβατικά μηχανήματα/συστήματα και είναι της ίδιας προέλευσης και δυναμικότητας με τα αντίστοιχα συμβατικά, θα ισχύουν τα πιο κάτω: Το ποσό της επιχορήγησης θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς του κόστους της αγοράς/εγκατάστασης του νέου μηχανήματος/συστήματος και του κόστους αγοράς/εγκατάστασης του συμβατικού μηχανήματος/συστήματος. Ε=(Kv Kσ) 30% Όπου Ε = ποσό επιχορήγησης Kv = κόστος αγοράς/εγκατάστασης νέου μηχανήματος/συστήματος Kσ= κόστος αγοράς/εγκατάστασης συμβατικού μηχανήματος/συστήματος Στην περίπτωση αγοράς ή και αντικατάστασης μηχανημάτων/συστημάτων με άλλα τα οποία φέρουν ενσωματωμένα υποσυστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και εξοικονομούν τουλάχιστον 10% καταναλισκόμενη ενέργεια στα μέρη κίνησης και λειτουργίας τους έναντι των συμβατικών μηχανημάτων/ συστημάτων θα ισχύουν τα πιο κάτω: Το ποσό της επιχορήγησης θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί του κόστους των υποσυστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία είναι ενσωματωμένα πάνω στα μηχανήματα/συστήματα τα οποία θα εγκατασταθούν. Σελίδα 4

5 2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΒ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οι επενδύσεις αυτές, αφορούν στην αξιοποίηση μικρών αιολικών συστημάτων, ηλιακών συστημάτων, φωτοβολταϊκών συστημάτων, υδροηλεκτρικών συστημάτων, συστημάτων αφαλάτωσης και ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ. Ακολούθως, περιγράφονται αναλυτικά οι επενδύσεις που υπάγονται στην Κατηγορία ΝΒ. ΝΒ1 Μικρά αιολικά συστήματα ΝΒ1.2 Μικρά αυτόνομα συστήματα, για ηλεκτροπαραγωγή, δυναμικότητας μέχρι 30 kw ΝΒ1.3 Ανεμόμυλοι για άντληση νερού ΝΒ2 Ηλιακά συστήματα ΝΒ2.1 Εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης νερού χρήσης Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί το έτος 2013 για τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων είναι ευρώ. ΝΒ2.2 Εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης χώρου (Παραγωγή ζεστού νερού και αέρα από ηλιακούς συλλέκτες διαφόρων τύπων για θέρμανση/ψύξη χώρων) Για επενδύσεις σε κτίρια στα οποία δεν υπάρχει θερμομόνωση της οροφής, οι αιτητές για να λάβουν χορηγία θα πρέπει παράλληλα να θερμομονώνουν τις οροφές τους ώστε να επιτυγχάνεται συντελεστής θερμοπερατότητας μικρότερος ή ίσος με 0,75W/m2Κ όπως καθορίζεται στο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου) Διάταγμα του Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος θερμομόνωσης της οροφής θα συμπεριλαμβάνεται στο επιλέξιμο κόστος της επένδυσης με μέγιστο ποσό για το σκοπό αυτό τα ευρώ ανά κτίριο. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί το έτος 2013 για τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων είναι ευρώ. ΝΒ3 Φωτοβολταϊκά συστήματα ΝΒ3.2 Αυτόνομα (μη ενωμένα με το δίκτυο) φωτοβολταϊκά συστήματα, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 20kW, συνδυασμένα ή όχι με άλλα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί το έτος 2013 για τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων είναι ευρώ. ΝΒ3.3 Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα άντλησης νερού μέχρι 20kW. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν εξειδικευμένες αντλίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται με μεταβλητή τάση και ισχύ, καθιστώντας έτσι δυνατή την αποδοτική λειτουργία του συστήματος άντλησης νερού στην απουσία οποιασδήποτε συσκευής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξειδικευμένη αντλία θα επιχορηγείται μόνο στην περίπτωση Σελίδα 5

6 που το σύστημα για το οποίο υποβάλλεται αίτηση για επιχορήγηση, δεν περιλαμβάνει μπαταρίες. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί το έτος 2013 για τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων είναι ευρώ. ΝΒ4 Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ Περιλαμβάνονται όλα τα συστήματα αφαλάτωσης νερού με χρήση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. ΝΒ5 Υδροηλεκτρικά συστήματα ΝΒ5.1 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε ποταμούς και γενικά σε υδατορεύματα ΝΒ5.2 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε υφιστάμενα υδραυλικά δίκτυα ΝΒ6 Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ (Όλες οι τεχνολογίες) Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλες οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών που δεν αναφέρονται ονομαστικά στο σχέδιο αυτό, όπως την κυματική ενέργεια (Oscillating water colums, wave dragon, wave buoy κτλ), την ηλιακή θερμοηλεκτρική (PVsystems, concentrated PVSystems, concentrated solar thermoelectric using parabolic mirrors and/o vacuum tubes κλπ), την γεωθερμική ενέργεια και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο θα διοχετεύεται στο δίκτυο. Η τιμή που θα πληρώνει η ΑΗΚ ή άλλος προμηθευτής για την αγορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ θα καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). ΝΒ7 Αντλία θερμότητας με γεωεναλλάκτη για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου Ενισχύονται συστήματα κλιματισμού χώρων τα οποία εκμεταλλεύονται την θερμότητα των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπογείων, τα οποία τοποθετούνται σε υποστατικά, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων. Στο επιλέξιμο κόστος συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα : το κόστος της αντλίας θερμότητας το κόστος των γεωτρήσεων όταν αυτές αφορούν τα υπό αναφορά συστήματα το κόστος των διασωληνώσεων, του γεωεναλλάκτη, των αντλιών, των οργάνων ελέγχου από το έδαφος μέχρι και την αντλία θερμότητας το εργατικό κόστος (κόστος εγκατάστασης) το κόστος οποιασδήποτε μελέτης απαιτείται να υποβληθεί στην αίτηση για λήψη χορηγίας. Για επενδύσεις σε κτίρια στα οποία δεν υπάρχει θερμομόνωση της οροφής, οι αιτητές για να λάβουν χορηγία θα πρέπει παράλληλα να θερμομονώνουν τις οροφές τους ώστε να επιτυγχάνεται συντελεστής θερμοπερατότητας μικρότερος ή ίσος με 0,75W/m2Κ όπως καθορίζεται στο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου) Διάταγμα του Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος θερμομόνωσης της οροφής θα συμπεριλαμβάνεται στο επιλέξιμο κόστος της επένδυσης με μέγιστο ποσό για το σκοπό αυτό τα ευρώ ανά κτίριο. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί το έτος 2013 για τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων είναι ευρώ. Σελίδα 6

7 ΝΒ8 Αξιοποίηση βιομάζας Ο όρος «Βιομάζα» είναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων. «Βιορευστά» ορίζονται τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από κίνηση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα. Τα βιορευστά πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που περιγράφονται στο Άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να δικαιούνται χρηματοδοτικής στήριξης κάτω από αυτό το Σχέδιο Χορηγιών. Η αξιοποίηση της βιομάζας γίνεται χωρίς κατεργασία (απευθείας καύση) ή με διάφορες θερμοχημικές (π.χ. πυρόλυση, αεριοποίηση) ή βιοχημικές διεργασίες (π.χ. αερόβια ζύμωση, αναερόβια χώνευση). Οι επενδύσεις κατατάσσονται στις πιο κάτω υποκατηγορίες: ΝΒ8.1 Παραγωγή Βιοκαυσίμων για μεταφορές «βιοκαύσιμα»: ορίζονται τα υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί το έτος 2013 για τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων είναι ευρώ. ΝΒ8.2 Τηλεθέρμανση ή και τηλεψύξη ΝΒ8.3 Παραγωγή θερμότητας/ψύξης Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί το έτος 2013 για τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων είναι ευρώ. ΝΒ9 Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας ή και Ψύξης Υψηλής Απόδοσης. Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού / θερμότητας ή/και ψύξης υψηλής απόδοσης σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα ή ψύξη. Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης θεωρούνται εκείνες που: Παράγουν ρεύμα ή μηχανική ενέργεια από την ανάκτηση θερμότητας η οποία παράγεται από μετατροπή πρωτογενών καυσίμων ή με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα ή μηχανική ενέργεια από την μετατροπή πρωτογενών καυσίμων ή με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονα παράγουν θερμότητα και έχουν εξασφαλισμένη τη διάθεση της παραγόμενης θερμότητας για την κάλυψη άμεσων θερμικών ή/και έμμεσων ψυκτικών φορτίων. Παράγουν ρεύμα ή μηχανική ενέργεια με την ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και μη επικίνδυνων για το περιβάλλον βιομηχανικών υποπαραγωγών μονάδων/υποστατικών τα οποία είναι νόμιμα εγκατεστημένα στην Κυπριακή επικράτεια (ως βιομηχανικά υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα-κατάλοιπα της συγκεκριμένης μονάδας τα οποία αποδεσμεύονται από την παραγωγική διαδικασία). Σελίδα 7

8 Ικανοποιούν τις πρόνοιες του Περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου του 2006 (Ν174(Ι)/2006) και σχετικών τροποποιήσεών του, καθώς και των σχετικών Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται βάσει αυτού. Ενισχύσεις δύναται να εγκρίνονται όταν οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται για την πραγματοποίηση επενδύσεων υπέρ της συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος Ν174(Ι)/2006 και σχετικές τροποποιήσεις του και δευτερογενή νομοθετήματα που εκδίδονται βάση του Νόμου). Για το θέμα αυτό, λαμβάνεται υπόψη το είδος πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία παραγωγής. Η «Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης» θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια: εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου 174(Ι) του 2006, τουλάχιστον 10% συγκριτικά με τις τιμές αναφοράς που αντιπροσωπεύουν την χωριστή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτές καθορίζονται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδεται βάσει του νόμου. συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας (εγκατεστημένη ισχύς <50 kwe): Η παραγωγή που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μπορεί να χαρακτηρίζεται συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ανεξαρτήτως ποσοστού εξοικονόμησης. 3. ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Με το παρόν Σχέδιο εφαρμόζονται τρεις μορφές ενισχύσεων, η Περιφερειακή ενίσχυση, η ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (de minimis) και η Ειδική Χορηγία. 3.1 Περιφερειακή Ενίσχυση Η μία μορφή ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο παρόν Σχέδιο είναι η Περιφερειακή, σύμφωνα με τον χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (Κρατική ενίσχυση Ν814/2006 Κύπρος) (Παράρτημα I) και τον ορισμό των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L124 της 20/05/2003 σ ) (Παράρτημα II). Περιφερειακή ενίσχυση δεν μπορούν να λάβουν: οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα 1 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ). οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν απομίμηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμός 1898/87. οι επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές κατά την έννοια του άρθρου 1(7) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008. Για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008, μια ΜΜΕ θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους: Σελίδα 8

9 o αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή o αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή o ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008, οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής ανάκτησης μετά από προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής με την οποία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά, όπως προβλέπει το άρθρο 1(6) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008. Οι ενισχύσεις κάτω από αυτή την κατηγορία βασίζονται στον Κανονισμό ΕΚ αριθ. 800/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6 ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία) (EEL 214 της 9/8/2008, σ.3). Οι ορισμοί και έννοιες που αναφέρονται στο παρόν Σχέδιο έχουν την ίδια έννοια με τον εν λόγω κανονισμό. Δικαιούχοι Περιφερειακής Ενίσχυσης Για επενδύσεις οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε περιοχές εκτός του χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Κύπρου, θα δίνεται αποκλειστικά ενίσχυση της μορφής de minimis. Για όλες τις κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται μελέτη για σκοπούς χορηγίας, η επιχορήγηση που θα παραχωρείται για την μελέτη θα είναι αποκλειστικά της μορφής de minimis. Για όλες τις κατηγορίες για επενδύσεις που θα πραγματοποιούνται εντός του χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο κάθε αιτητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει την μορφή ενίσχυσης που επιθυμεί να λάβει, νοουμένου ότι πληροί όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτή (Πίνακας 1). 3.2 Ενίσχυση de minimis Η δεύτερη μορφή ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο παρόν σχέδιο, είναι η de minimis, που δίνεται για όλα τα είδη των ενεργειακών επενδύσεων. Ενίσχυση de minimis σημαίνει μια ή περισσότερες δημόσιες ενισχύσεις που χορηγούνται από μία ή περισσότερες Αρμόδιες Αρχές, με την οποία ή τις οποίες δεν χορηγείται συνολικά σε οποιαδήποτε επιχείρηση ποσό που υπερβαίνει τα ευρώ ανά τριετία, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και Σελίδα 9

10 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 379 της , σ.5). Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια δεδομένη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. O Κανονισμός de minimisδεν εφαρμόζεται: προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, για απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, για επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών ενισχύσεων (EE C 244 της 11/10/2005, σ.2). Σημειώνεται ότι ο ορισμός αυτός έχει ευρύτερη έννοια από ότι ο αντίστοιχος στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/ Ειδική Χορηγία Η τρίτη μορφή ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο παρόν σχέδιο είναι η Ειδική Χορηγία. Νομικά η Φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα αλλά δε νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό επηρεασμού των συναλλαγών θα λαμβάνουν αποκλειστικά την Ειδική Χορηγία. 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης. Για να υποβληθεί αίτηση πρέπει οι δικαιούχοι να μην έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση, να μην διώκονται ποινικά και να δραστηριοποιούνται στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση για χορηγία για κάθε μια από τις κατηγορίες και υποκατηγορίες επενδύσεων που αναφέρονται στους Πίνακες 1α και 1β του παρόντος Σχεδίου. Κάθε δικαιούχος δύναται να αιτηθεί χορηγίας με μια ή και περισσότερες αιτήσεις, για μια ή και περισσότερες επενδύσεις αντίστοιχα, για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία επένδυσης, και να λάβει συνολικά χορηγία μέχρι και το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στους Πίνακες 1α και 1β για κάθε κατηγορία/υποκατηγορία επένδυσης ξεχωριστά. Νοείται ότι για τις κατηγορίες και υποκατηγορίες επενδύσεων για τις οποίες εφαρμόζονται περιορισμοί σε ότι αφορά την μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ, κάθε αιτητής δύναται να αιτηθεί χορηγία για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία επένδυσης μέχρι να συμπληρώσει αθροιστικά την μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ. Όσο αφορά ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις, πρόσθετα από τους όρους που ισχύουν για τις ΜΜΕ, πριν την παραχώρηση χορηγίας θα γίνεται έλεγχος ότι τα έγγραφα που ετοίμασε ο δικαιούχος αποδεικνύουν το χαρακτήρα κινήτρου των ενισχύσεων βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα κριτήρια: i. Ουσιώδη αύξηση του μεγέθους του προγράμματος ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης ii. Ουσιώδη αύξηση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης Σελίδα 10

11 iii. iv. Ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το πρόγραμμα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης Ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του προγράμματος. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. Αποφ και ημερ «Οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο σε βάρος του οποίου υφίσταται οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη και/ή άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με προηγούμενο Σχέδιο Παροχής Χορηγιών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αποκλείεται από την καταβολή χορηγίας δυνάμει του παρόντος σχεδίου, εκτός αν έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής απόφασης». 5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Το παρόν Σχέδιο καλύπτει δαπάνες αγοράς καινούργιου εξοπλισμού/υλικών καθώς και δαπάνες εγκατάστασης του εξοπλισμού/υλικών. Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα μέρη του εξοπλισμού τα οποία καλύπτονται από το Σχέδιο καθορίζονται στα σχετικά έντυπα αιτήσεων και οδηγούς ενεργειακών επενδύσεων για κάθε κατηγορία. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της μελέτης όπου αυτή απαιτείται για σκοπούς χορηγίας, υπό τους περιορισμούς που καθορίζονται στα σχετικά έντυπα αιτήσεων. Εξαιρουμένων των δικαιούχων Ειδικής Χορηγίας, για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, η επιχορήγηση που θα παραχωρείται για τις μελέτες θα είναι αποκλειστικά της μορφής de minimis. Για την κατηγορία ΝΒ8 το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού ή και υλικών ή και οικοπέδων ή και κατασκευή κτιρίων. Στην περίπτωση αγοράς γηπέδων που είναι απόλυτα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων, το ανώτατο ποσό χορηγίας είναι οι με ανώτατη τιμή 20 ανά τετραγωνικό μέτρο. Όσο αφορά τα υποστατικά, το ανώτατο ποσό χορηγίας είναι οι με ανώτατη τιμή 255 ανά καλυμμένο τετραγωνικό μέτρο. Τα επενδυτικά έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό της αρχικής επένδυσης όπως ορίζεται στον κανονισμό 1628/ Ορισμός Αρχικής Ενεργειακής Επένδυσης Όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες του υφιστάμενου Σχεδίου Χορηγιών μπορούν να λάβουν ενίσχυση μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα αφορούν αρχικές ενεργειακές επενδύσεις. Ως αρχικές ενεργειακές επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις που αφορούν: Δημιουργία νέου ενεργειακού συστήματος, Επέκταση υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος, Εκκίνηση δραστηριότητας στην οποία ενυπάρχει θεμελιώδης αλλαγή στο προϊόν ή στη μέθοδο παραγωγής υφιστάμενης επιχειρηματικής μονάδας με σημαντικά όμως ενεργειακά αποτελέσματα. Ο ορισμός της αρχικής ενεργειακής επένδυσης δεν περιλαμβάνει τις επενδύσεις αντικατάστασης ή συνήθους αναβάθμισης και δεν καλύπτει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Σελίδα 11

12 5.2 Διαφοροποίηση Επιλέξιμου Προϋπολογισμού Στις Αρχικές Επενδύσεις επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι ο συνολικά προταθείς εφόσον καλύπτει τα όρια και ποσοστά επιλέξιμων δαπανών και εφόσον γίνει δεκτός από τους αξιολογητές. 5.3 Ανώτατα Ποσά Επιλέξιμων Δαπανών σε Τεχνολογίες ΑΠΕ και Συμπαραγωγής Τα ανώτατα ποσά επιλέξιμων δαπανών ανά τεχνολογία ΑΠΕ και για την Συμπαραγωγή ορίζονται στα σχετικά έντυπα αιτήσεων για τις κατηγορίες και υποκατηγορίες του Σχεδίου, όπου εφαρμόζονται περιορισμοί. 6. ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 6.1 Χρηματοδότηση Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν τις κατηγορίες ΝΑ (Εξοικονόμηση Ενέργειας), ΝΒ (Αξιοποίηση των ΑΠΕ) και ΝΓ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού / Θερμότητας ή/και Ψύξης Υψηλής Απόδοσης Συμπαραγωγή από ΑΠΕ). Τα ποσοστά χορηγίας ανά κατηγορία και υποκατηγορία καθώς και η μορφή ενίσχυσης ανά κατηγορία φαίνονται αναλυτικά στους Πίνακες 1α και 1β. 6.2 Ιδία Συμμετοχή Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Σελίδα 12

13 Α/Α ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 α (ΕΞΕ) Περιφερειακή Ενίσχυση ΝΑ1 Εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ΝΑ1.1 ΝΑ1.2 ΝΑ1.3 ΝΑ1.4 ΝΑ1.5 Αντικατάσταση** υπαρχόντων υλικών και εξοπλισμού που να αφορά τις υποκατηγορίες NA1.1, ΝA1.2, ΝA1.3 και ΝΑ1.4 15% ή 25% ή 30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) ανά μονάδα. - Χορηγία ανά Μορφή Ενίσχυσης Ενίσχυσηde minimis / Ειδική Χορηγία 30%, επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα. 30%, επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα. Σελίδα 13

14 Α/Α ΝΒ1 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1β (ΑΠΕ) Χορηγία ανά Μορφή Ενίσχυσης Ενίσχυση de minimis / Ειδική Περιφερειακή Ενίσχυση* Χορηγία **** / Συνολική Τιμή Πώλησης Ενέργειας Μικρά αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής ΝΒ1.2 Μικρά αυτόνομα αιολικά συστήματα για ηλεκτροπαραγωγή δυναμικότητας μέχρι 30kW 15% ή 25% ή 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) ανά μονάδα ανά δικαιούχο. 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα ανά δικαιούχο. ΝΒ1.3 Ανεμόμυλοι για άντληση νερού 15% ή 25% ή 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) ανά μονάδα. 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα. ΝΒ2 Ηλιακά συστήματα ΝΒ2.1 Κεντρικά ενεργητικά συστήματα θέρμανσης νερού χρήσης. (Αφορά νέα εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση**) 15% ή 25% ή 30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) ανά μονάδα. 30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα. ΝΒ3 ΝΒ2.2 Ηλιακά συστήματα θέρμανσης και ψύξης χώρου. (Αφορά νέα εγκατάσταση ή και αντικατάσταση**) Φωτοβολταϊκά συστήματα 15% ή 25% ή 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) ανά μονάδα. 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα. ΝΒ3.2 Αυτόνομα (μη ενωμένα με το δίκτυο του παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας) φωτοβολταϊκά συστήματα, μέχρι 20kW. Δεν εφαρμόζεται 40% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα. ΝΒ3.3 Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα άντλησης νερού μέχρι 20kW Δεν εφαρμόζεται 40% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα. Σελίδα 14

15 ΝΒ4 ΝΒ5 ΝΒ6 Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ Υδροηλεκτρικά Συστήματα ΝΒ5.1 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε ποταμούς και γενικά σε υδατορεύματα. ΝΒ5.2 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε υφιστάμενα υδραυλικά δίκτυα. Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 15% ή 25% ή 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) ανά μονάδα. 15% ή 25% ή 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) ανά μονάδα. 35% χορηγία επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα. 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - - ΝΒ7 Γεωθερμία Αντλία θερμότητας με γεωεναλλάκτη, για θέρμανση ή και ψύξη χώρου 15% ή 25% ή 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) ανά μονάδα. 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα Σελίδα 15

16 Χορηγία ανά Μορφή Ενίσχυσης Α/Α ΝΒ8 ΕΠΕΝΔΥΣΗ Αξιοποίηση Βιομάζας Περιφερειακή Ενίσχυση* Ενίσχυση de minimis / Ειδική Χορηγία ****/ Συνολική Τιμή Πώλησης Ενέργειας ΝΒ8.1 Παραγωγή Βιοκαυσίμων για μεταφορές ΝΒ8.2 Τηλεθέρμανση ή και τηλεψύξη 15% ή 25% ή 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) ανά μονάδα. 35%, επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών. : ΝΒ8.3 Παραγωγή θερμότητας/ψύξης 15% ή 25% ή 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) ανά μονάδα για την κατηγορία deminimis ΝΒ9 Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας ή και Ψύξης Υψηλής Απόδοσης ΝΒ9.1 Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας ή και ψύξης υψηλής απόδοσης. Δεν εφαρμόζεται Τιμή αγοράς από ΑΗΚ***** ή άλλο προμηθευτή. * Οι περιφερειακές ενισχύσεις μπορούν να παραχωρηθούν νοουμένου ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε επιλέξιμη για περιφερειακή ενίσχυση ζώνη για την περίοδο H επιλέξιμη για περιφερειακή ενίσχυση ζώνη, θα περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων, που θα διανέμεται στους ενδιαφερόμενους. Οι δικαιούχοι αυτοί δύνανται να επιλέξουν μεταξύ της περιφερειακής ενίσχυσης και της ενίσχυσης de minimis. Ωστόσο όσοι δικαιούχοι θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις εκτός των επιλέξιμων περιοχών για περιφερειακές ενισχύσεις, η ενίσχυση που θα παραχωρείται θα είναι αποκλειστικά de minimis. ** Για τις περιπτώσεις αντικατάστασης ή συνήθους αναβάθμισης υφιστάμενου εξοπλισμού η μορφή των ενισχύσεων που θα παραχωρείται θα είναι αποκλειστικά de minimis, ανεξάρτητα της περιοχής στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση. *** Η τιμή που θα πληρώνει η ΑΗΚ ή άλλος προμηθευτής για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Συμπαραγωγή Υψηλής απόδοσης και διοχετεύεται στο δίκτυο θα καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Η επιδότηση (η διαφορά μεταξύ της συνολικής τιμής πώλησης κιλοβατώρας και της τιμής της αγοράς από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή) θα καταβάλλεται από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ που έχει δημιουργηθεί και που χρηματοδοτείται με την επιβολή τέλους πάνω στην κατανάλωση ηλεκτρισμού. Η τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή, δύναται να τροποποιηθεί με αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή τροποποιηθεί, θα μεταβάλλεται ανάλογα και η τιμή επιδότησης που καταβάλλεται από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, έτσι ώστε η τιμή πώλησης κιλοβατώρας που παράγεται από ΑΠΕ και διοχετεύεται στο δίκτυο να παραμένει σταθερή. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή ξεπερνά την συνολική τιμή όπως αυτή καθορίζεται στα σχέδια χορηγιών, τότε η διαφορά μεταξύ της τιμής Σελίδα 16

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου ΑΕΠ (Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου) ΑμεΑ Ανάκτηση ΑΠΙΣ ΑΠ Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό ΔΑ Δημόσια Δαπάνη Δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα