Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας"

Transcript

1 Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες * _0215* Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 02/ /EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες Χρήση του εγχειριδίου Δομή των οδηγιών ασφαλείας Σημασία των λέξεων σήμανσης Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποκλεισμός ευθυνών Συμπληρωματικά έντυπα Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Οδηγίες ασφαλείας Γενικές οδηγίες Ομάδα αποδεκτών Προβλεπόμενη χρήση Μη προβλεπόμενη χρήση Λειτουργίες ασφαλείας Συστήματα διαύλων Μέτρα προστασίας και προστατευτικά συστήματα Μεταφορά / Αποθήκευση Εγκατάσταση και έναρξη χρήσης Υποδείξεις σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση Δομή συσκευής Ονομασία μονάδας και πινακίδες αναγνώρισης Παράδειγμα ονομασίας τύπου Παράδειγμα πινακίδας τύπου Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης DOP11C-40, -51, -70 και DOP11C-120 και Εγκατάσταση Σημαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης βασικής συσκευής Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL Χώρος τοποθέτησης για την εγκατάσταση Αποσυσκευασία τερματικού Στερέωση τερματικού Εγκατάσταση τερματικού Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας Σύνδεση τερματικού Προκαταρκτικά μέτρα Σύνδεση τερματικού σε μετατροπέα και σε υπολογιστή Τρόποι σύνδεσης Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 3

4 Περιεχόμενα 5 Έναρξη χρήσης Σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη χρήσης Έναρξη τερματικού Λειτουργία Κλήση μενού "" Αποσυναρμολόγηση και απόσυρση αποβλήτων Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων Τεχνικά στοιχεία Κωδικοί Τάση τροφοδοσίας Οθόνη Περίβλημα Συνθήκες περιβάλλοντος Εγκρίσεις Επικοινωνία και μνήμη Αντιστοίχηση βυσμάτων Σειριακές υποδοχές Ethernet USB Καλώδιο Τυποποιημένα καλώδια επικοινωνίας Φύλλα διαστάσεων Φύλλο διαστάσεων DOP11C Δελτίο διαστάσεων DOP11C Φύλλο διαστάσεων DOP11C Φύλλο διαστάσεων DOP11C Φύλλο διαστάσεων DOP11C Φύλλο διαστάσεων DOP11C Παράρτημα Χημική αντοχή Μεταλλικό περίβλημα Πλαστικό περίβλημα Ανθεκτικότητα της επιφάνειας ενδείξεων σε διαλυτικά Ανθεκτικότητα των επιστρώσεων σε διαλυτικά Λίστα διευθύνσεων Ευρετήριο όρων Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

5 Γενικές οδηγίες Χρήση του εγχειριδίου 1 1 Γενικές οδηγίες 1.1 Χρήση του εγχειριδίου Tο εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνει σημαντικές υποδείξεις. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες στο προϊόν. Το εγχειρίδιο θα πρέπει να διατηρείται προσιτό σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται με το λογισμικό και τις συνδεδεμένες συσκευές της SEW-EURODRIVE με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στην SEW-EURODRIVE. 1.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ταξινόμηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης στις οδηγίες ασφαλείας. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Ελαφροί τραυματισμοί ΠΡΟΣΟΧΗ Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει τη χρήση του συστήματος κίνησης. Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 5

6 1 Γενικές οδηγίες Δομή των οδηγιών ασφαλείας Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι οδηγίες ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα κινδύνου υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία οδηγία ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Σημασία των συμβόλων κινδύνου Τα σύμβολα κινδύνου, που υπάρχουν στις οδηγίες ασφαλείας έχουν την ακόλουθη σημασία: Σύμβολο κινδύνου Σημασία Γενικό σημείο κινδύνου Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση Προειδοποίηση για καυτές ειφάνειες Προειδοποίηση για κίνδυνο σύνθλιψης Προειδοποίηση για αιωρούμενα φορτία Προειδοποίηση για κίνδυνο αυτόματης εκκίνησης Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. 6 Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

7 Γενικές οδηγίες Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αξιώσεις παροχής εγγύησης Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία και για κάλυψη στα πλαίσια της εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών του υπάρχοντος εγχειριδίου λειτουργίας. Για αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε με το λογισμικό και τις συνδεδεμένες συσκευές της SEW-EURODRIVE, διαβάστε προσεκτικά τα τεχνικά εγχειρίδια! Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά εγχειρίδια είναι διαθέσιμα σε ευανάγνωστη μορφή στους υπεύθυνους για το μηχάνημα και για τη λειτουργία, καθώς και στα άτομα τα οποία εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη. 1.4 Αποκλεισμός ευθυνών Τηρείτε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο αλλά και στα άλλα εγχειρίδια για το λογισμικό καθώς και για τις συνδεδεμένες συσκευές που παραδίδει η SEW EURODRIVE. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για ασφαλή λειτουργία και για την επίτευξη των αναγραφόμενων ιδιοτήτων της συσκευής και των τιμών ισχύος. Για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η SEW EURODRIVE ακυρώνει την υποχρέωση εγγύησης. 1.5 Συμπληρωματικά έντυπα Χρησιμοποιείτε πάντοτε την τρέχουσα έκδοση των εγχειριδίων και του λογισμικού. Στην ιστοσελίδα της SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) θα βρείτε μια μεγάλη συλλογή αρχείων για λήψη σε διάφορες γλώσσες. Αν χρειάζεται μπορείτε να παραγγείλετε τα έντυπα από την SEW EURODRIVE τυπωμένα και δεμένα. 1.6 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 1.7 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 2015 SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική. Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 7

8 2 Οδηγίες ασφαλείας Γενικές οδηγίες 2 Οδηγίες ασφαλείας 2.1 Γενικές οδηγίες Μελετήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Κατά την παραλαβή εξετάστε τη συσκευασία για τυχόν ζημιές από τη μεταφορά. Αν διαπιστώσετε ζημιές ενημερώστε άμεσα την μεταφορική εταιρεία. Το τερματικό πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ περί ΗΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 4. Το τερματικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στη μεταλλευτική βιομηχανία ή στο ύπαιθρο, ούτε και σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων ή πυρκαγιών. Η εταιρεία SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τροποποιημένο, αλλαγμένο ή ανασκευασμένο εξοπλισμό. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά και πρόσθετα εξαρτήματα, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας SEW-EURODRIVE. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης και χειρισμού προτού κάνετε την τοποθέτηση της συσκευής, τη θέσετε σε λειτουργία ή κάνετε τυχόν επισκευές. Από τις εγκοπές και τις σχισμές του τερματικού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να διεισδύσουν μέσα υγρά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να καταστήσει τον εξοπλισμό ηλεκτρικά αγώγιμο. Ο χειρισμός του τερματικού επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. 2.2 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των εγχειριδίων θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανολογική εγκατάσταση, την επιδιόρθωση βλαβών και τη συντήρηση του προϊόντος και που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανολογίας (π.χ. μηχανικοί ή μηχατρονικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση αυτού του εγχειριδίου. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των εγχειριδίων θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, την αντιμετώπιση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ηλεκτρολόγοι ή μηχατρονικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση αυτού του εγχειριδίου. Αυτά τα άτομα θα πρέπει ακόμη να είναι εξοικειωμένα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τους νόμους, και ειδικότερα με τις απαιτήσεις του βαθμού απόδοσης σύμφωνα με το DIN EN ISO καθώς και με τα λοιπά, πρότυπα οδηγίες και νόμους που περιέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο. Τα προαναφερθέντα άτομα πρέπει να έχουν ρητή άδεια από την εταιρεία για την έναρξη χρήσης, τον προγραμματισμό, την παραμετροποίηση, την επικόλληση επισημάνσεων και τη γείωση των συσκευών, των συστημάτων και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα για τα συστήματα ασφαλείας. 8 Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

9 Οδηγίες ασφαλείας Προβλεπόμενη χρήση 2 Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. 2.3 Προβλεπόμενη χρήση Τα τερματικά χειρισμού της σειράς DOP11C είναι συσκευές για το χειρισμό και τη διάγνωση βιομηχανικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Η σειρά DOP11C περιλαμβάνει τερματικά αποκλειστικά για σταθερή εγκατάσταση. Στη μονάδα ελέγχου θα πρέπει να ενσωματωθεί υποχρεωτικά μια κατάλληλη διάταξη απόκρισης για σφάλματα επικοινωνίας μεταξύ DOP11C και μονάδας ελέγχου. Επίσης, θα πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. διακόπτης τερματικής θέσης, παρακολούθηση θέσης) ώστε να αποτρέψετε το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιών σε περίπτωση ενός σφάλματος επικοινωνίας με το DOP11C. H έναρξη χρήσης (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρούνται οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί. Εάν τα τερματικά χειρισμού χρησιμοποιούνται σε χώρες της ΕΕ/ΕΖΕΣ, τότε ισχύουν τα παρακάτω πρότυπα: Η έναρξη χρήσης (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας της 2006/42/ΕΚ (περί μηχανημάτων). Θα πρέπει να τηρείται το πρότυπο EN H έναρξη χρήσης (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρείται η Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ. 2.4 Μη προβλεπόμενη χρήση Η συναρμολόγηση ή η λειτουργία των τερματικών υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία απαγορεύεται Λειτουργίες ασφαλείας Τα τερματικά της σειράς DOP11C χωρίς συστήματα ασφαλείας ανώτερης κλίμακας δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν λειτουργίες ασφαλείας. 2.5 Συστήματα διαύλων Το σύστημα διαύλου επιτρέπει την προσαρμογή με μεγάλη ακρίβεια των μετατροπέων συχνότητας ή και των εκκινητών στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Από την προσαρμογή αυτή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί μη αναμενόμενη, όχι όμως ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του συστήματος λόγω της εξωτερικά μη ορατής αλλαγής των παραμέτρων.. Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 9

10 2 Οδηγίες ασφαλείας Μέτρα προστασίας και προστατευτικά συστήματα 2.6 Μέτρα προστασίας και προστατευτικά συστήματα Τα μέτρα και τα συστήματα προστασίας πρέπει να ανταποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισμού (π.χ. EN ή EN 50178). Απαραίτητα μέτρα προστασίας: Γείωση της συσκευής Απαραίτητα συστήματα προστασίας: Συστήματα προστασίας από υπερβολικό ρεύμα 2.7 Μεταφορά / Αποθήκευση Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εταιρεία. Αν υπάρχουν ζημιές δεν επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία το τερματικό. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό μεταφοράς, επαρκούς αντοχής. Αν δεν πρόκειται να τοποθετήσετε το τερματικό αμέσως, αποθηκεύστε το σε ξηρό και καθαρό από σκόνες χώρο. 2.8 Εγκατάσταση και έναρξη χρήσης Κατά την εγκατάσταση τοποθετήστε το τερματικό πάνω σε σταθερή επιφάνεια. Αν πέσει κάτω, η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιές. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. Γειώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό. Τα καλώδια υψηλής τάσης, σημάτων και τροφοδοσίας πρέπει να περνιούνται ξεχωριστά. Προτού συνδέσετε το τερματικό στην ηλεκτρική παροχή, βεβαιωθείτε πως η τάση και η πολικότητα της πηγής ρεύματος είναι σωστές. Τα ανοίγματα στο περίβλημα προορίζονται για την κυκλοφορία του αέρα και δεν επιτρέπεται να καλύπτονται. Μην τοποθετείτε το τερματικό σε σημεία όπου υπάρχουν δυνατά μαγνητικά πεδία. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στο σκοπό χρήσης. Για την αποφυγή γδαρσίματος στο γυαλί της οθόνης κατά τη μεταφορά η οθόνη είναι καλυμμένη με λεπτή αυτοκόλλητη μεμβράνη. Μετά την εγκατάσταση αφαιρέστε προσεκτικά την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη ώστε να αποτρέψετε ζημιές στο τερματικό από στατικό ηλεκτρισμό. 2.9 Υποδείξεις σχετικά με τη λειτουργία Το τερματικό πρέπει να διατηρείται πάντοτε καθαρό. Η λειτουργία διακοπής κινδύνου και άλλες λειτουργίες ασφαλείας δεν επιτρέπεται να ελέγχονται από το τερματικό χειρισμού. 10 Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

11 Οδηγίες ασφαλείας και συντήρηση 2 Τα πλήκτρα, η οθόνη κλπ. δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα. Λάβετε υπόψη πως ακόμη και όταν ο εσωτερικός φωτισμός της οθόνης είναι σβηστός, το τερματικό μπορεί να λειτουργεί και να καταγράφει τις καταχωρήσεις που γίνονται από την οθόνη αφής και συντήρηση Οι απαιτήσεις για κάλυψη λόγω εγγύησης ρυθμίζονται με συμβόλαιο. Ο καθαρισμός της οθόνης και της μπροστινής πλευράς του τερματικού γίνεται με ένα απαλό καθαριστικό μέσο και με ένα μαλακό πανί. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό. Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 11

12 3 Δομή συσκευής Ονομασία μονάδας και πινακίδες αναγνώρισης 3 Δομή συσκευής 3.1 Ονομασία μονάδας και πινακίδες αναγνώρισης Παράδειγμα ονομασίας τύπου Παράδειγμα: DOP11C-40 Τύπος DOP DOP = Drive Operator Panel Γενιά 11 Έκδοση C Έκδοση 40 Οθόνη TFT/LCD: 40 = 4.3 ιντσών, 480 x 272 εικονοστοιχεία ( χρώματα) 51 = 5 ιντσών, 800 x 480 εικονοστοιχεία ( χρώματα) 70 = 7 ιντσών, 800 x 480 εικονοστοιχεία ( χρώματα) 100 = 10.4 ιντσών, 640 x 480 εικονοστοιχεία ( χρώματα) 120 = 12.1 ιντσών, 1280 x 800 εικονοστοιχεία ( χρώματα) 150 = 15.4 ιντσών, 1280 x 800 εικονοστοιχεία ( χρώματα) Παράδειγμα πινακίδας τύπου Η πινακίδα τύπου είναι τοποθετημένη στην πίσω πλευρά της συσκευής Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

13 Δομή συσκευής Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: Τερματικό χειρισμού DOP11C Υλικά συναρμολόγησης Βύσμα για DC 24 V, 5 mm, 3-πολικό Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας και σύντομο εγχειρίδιο λειτουργίας (στα αγγλικά) Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 13

14 3 Δομή συσκευής DOP11C-40, -51, -70 και DOP11C-40, -51, -70 και -100 Η παρακάτω ενότητα παρέχει μια επισκόπηση σχετικά με τις συνδέσεις. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία και δελτία διαστάσεων" ( 2 35). Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις υποδοχές στην κάτω πλευρά του τερματικού: [1] [2] [3] [4] Θέση Υποδοχή Περιγραφή [1] Τάση τροφοδοσίας DC 24 V (18 32 V DC) [2] COM1/2 Υποδοχές επικοινωνίας (σειριακές, 9 πόλων, D- Sub): RS232, RS422 και RS485 [3] Θύρα Ethernet (LAN) 1 x 10/100 Base-T (θωρακισμένο RJ45) [4] COM3/4 Υποδοχές επικοινωνίας (σειριακές, 9 πόλων, D- Sub): RS232, RS422 και RS485 για DOP11C-40, -70 και -100 RS232 και RS485 για DOP11C-51 Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις υποδοχές στην πίσω πλευρά του τερματικού: [1] [2] Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

15 Δομή συσκευής DOP11C-120 και Θέση Υποδοχή Περιγραφή [1] Θύρα USB [2] Υποδοχή κάρτας μνήμης SD για DOP11C-40, -70 και -100 Λάβετε υπόψη: Το DOP11C-51 δεν διαθέτει καμία υποδοχή για κάρτα μνήμης SD. 1 x USB Host 2.0, μέγιστο ρεύμα εξόδου: 200 ma για DOP11C-40, -70 και ma για DOP11C-51 1 x κάρτα μνήμης SD (προαιρετική) 3.4 DOP11C-120 και -150 Η παρακάτω ενότητα παρέχει μια επισκόπηση σχετικά με τις συνδέσεις. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία και δελτία διαστάσεων" ( 2 35). Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις υποδοχές στην κάτω πλευρά του τερματικού: [1] [2] [3] [4][5] [6] [7] Θέση Υποδοχή Περιγραφή [1] Τάση τροφοδοσίας DC 24 V (18 32 V DC) [2] COM1/2 Υποδοχές επικοινωνίας (σειριακές, 9 πόλων, D- Sub): RS232, RS422 και RS485 [3] Θύρα Ethernet (LAN2) 1 x 10/100/1000 Base-T (θωρακισμένο RJ45) [4] Θύρα USB 2 x USB-Host 2.0, μέγιστο ρεύμα εξόδου 500 ma [5] Έξοδος ήχου Ίσιο βύσμα 3.5 mm [6] Θύρα Ethernet (LAN1) 1 x 10/100 Base-T (θωρακισμένο RJ45) [7] COM3/4 Υποδοχές επικοινωνίας (σειριακές, 9 πόλων, D- Sub): RS232, RS422 και RS485 Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις υποδοχές στην πίσω πλευρά του τερματικού: Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 15

16 3 Δομή συσκευής DOP11C-120 και -150 [1] [2] Θέση Υποδοχή Περιγραφή [1] Θύρα USB 1 x USB-Host 2.0, μέγιστο ρεύμα εξόδου 500 ma [2] Κάρτα μνήμης SD 1 x κάρτα μνήμης SD (προαιρετική) 16 Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

17 Εγκατάσταση Σημαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση 4 4 Εγκατάσταση 4.1 Σημαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης βασικής συσκευής Ξεχωριστά κανάλια καλωδίων Τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και τα καλώδια ηλεκτρονικών πρέπει να περνιούνται σε ξεχωριστά κανάλια. Διατομές Ηλεκτρική τροφοδοσία: Διατομή ανάλογα το ονομαστικό ρεύμα εισόδου. Καλώδια ηλεκτρονικού συστήματος: 1 κλώνος ανά ακροδέκτη 0,20 mm 2 0,75 mm 2 (AWG20 17) 2 κλώνοι ανά ακροδέκτη 0,20 mm 2 0,75 mm 2 (AWG20 17) Θωράκιση και γείωση Χρησιμοποιείτε μόνο θωρακισμένα καλώδια σήματος. Συνδέστε τη θωράκιση στη γείωση από τη συντομότερη διαδρομή με επαφή μεγάλης επιφάνειας. Για αποφυγή των βρόχων γείωσης, μπορείτε να γειώσετε το ένα άκρο της θωράκισης μέσω ενός πυκνωτή αντιπαρασιτικής δράσης (220 nf / 50 V). Σε αγωγό διπλής θωράκισης, γειώστε την εξωτερική θωράκιση στην πλευρά του ελεγκτή και την εσωτερική στο άλλο άκρο. Παραδείγματα σωστής σύνδεσης της θωράκισης με μεταλλικό κολάρο (ακροδέκτης θωράκισης) ή με μεταλλικό στυπιοθλίπτη καλωδίου: Για επίτευξη της θωράκισης μπορείτε επίσης να περάσετε τα καλώδια μέσα σε γειωμένα μεταλλικά κανάλια ή σωλήνες. Σε αυτή την περίπτωση τα καλώδια ρεύματος και σημάτων θα πρέπει να περαστούν ξεχωριστά (όχι μαζί). Η γείωση της συσκευής γίνεται μέσω του βύσματος της τάσης τροφοδοσίας 24 V. Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 17

18 4 Εγκατάσταση Σημαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL Για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις: Ως καλώδια σύνδεσης χρησιμοποιήστε μόνο χάλκινα καλώδια με περιοχή θερμοκρασίας 60/75 C. Αποσυνδέετε τις συσκευές μόνο όταν δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση. Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει συσσωρευτή ή μπαταρία. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο και πάνω σε επίπεδη, λεία επιφάνεια. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Ως εξωτερική πηγή τάσης για DC 24 V χρησιμοποιείτε μόνο ελεγμένες συσκευές με περιορισμένη τάση εξόδου (U max = DC 30 V) και περιορισμένο ρεύμα εξόδου (I 8 A). Η πιστοποίηση UL δεν ισχύει για τη λειτουργία σε ηλεκτρικά δίκτυα με μη γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα ΙΤ). 18 Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

19 Εγκατάσταση Σημαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση Χώρος τοποθέτησης για την εγκατάσταση Το πάχος της βάσης συναρμολόγησης εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής. Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει το μέγιστο επιτρεπτό πάχος τοίχου για όλους τους τύπους συσκευών: Τύπος συσκευής DOP11C-40 DOP11C-51 DOP11C-70 DOP11C-100 DOP11C-120 DOP11C-150 Μέγιστο πάχος της βάσης συναρμολόγησης 11 mm 5.5 mm 11 mm 8 mm 8 mm 8 mm Χώρος για την εγκατάσταση του τερματικού: 100 mm 50 mm 50 mm 100 mm 100 mm Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 19

20 4 Εγκατάσταση Αποσυσκευασία τερματικού 4.2 Αποσυσκευασία τερματικού Βγάλτε τις συσκευές από τη συσκευασία. Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας. Αν διαπιστώσετε ζημιές ενημερώστε άμεσα την μεταφορική εταιρεία. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά την εγκατάσταση τοποθετήστε το τερματικό πάνω σε σταθερή επιφάνεια. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιές εάν πέσει κάτω. 4.3 Στερέωση τερματικού Η στερέωση του τερματικού εξαρτάται από τον χρησιμοποιούμενο τύπο συσκευής: DOP11C-40, -70 και -100: Στερεώστε το τερματικό χειρισμού χρησιμοποιώντας όλες τις εγκοπές συγκράτησης και τις παρεχόμενες γωνίες και βίδες: Nm DOP11C-51: Στερεώστε το τερματικό χειρισμού χρησιμοποιώντας όλες τις εγκοπές συγκράτησης και τις παρεχόμενες γωνίες και βίδες: 20 Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

21 Εγκατάσταση Στερέωση τερματικού Nm DOP11C-120 και DOP11C-150: Στερεώστε το τερματικό στη θέση εγκατάστασής του με τις 8 βίδες (Torx, M4). Για το σκοπό αυτό λύστε τη βίδα [1] με ένα κατσαβίδι (Torx, TX7) [2], ώστε να ευθυγραμμιστεί ο σφιγκτήρας στερέωσης [3]. Κατόπιν, σφίξτε τη βίδα δεξιόστροφα (0,4 Nm), ώστε ο σφιγκτήρας στερέωσης [3] να πιεστεί προς το τοίχωμα περιβλήματος. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και με τις υπόλοιπες βίδες. TX7 [3] [1] [2] [1] Βίδα (Torx, M4) [2] Κατσαβίδι (Torx, TX7) [3] Σφιγκτήρας στερέωσης Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 21

22 4 Εγκατάσταση Εγκατάσταση τερματικού 4.4 Εγκατάσταση τερματικού Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το διάγραμμα εγκατάστασης του τερματικού: [1] [2] [3] [4] DC 24 V Ethernet RS232 / RS422 / RS485 RS232 / RS422 / RS485 DC 24 V [5] Ethernet [1] Πόρτα ηλεκτρολογικού πίνακα/ [4] Μονάδα ελέγχου Πρόσοψη [2] Τερματικό χειρισμού [5] Ηλεκτρολογικός πίνακας [3] Τροφοδοτικό DC (ηλεκτρική τροφοδοσία) Για να εγκαταστήσετε το τερματικό, ενεργήστε ως εξής: 1. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα. Ταυτόχρονα προσέξτε ότι: Το τερματικό και η μονάδα ελέγχου πρέπει να έχουν την ίδια ηλεκτρική γείωση (τάση αναφοράς). Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν προβλήματα στην επικοινωνία. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω βίδες: Βίδες M5 για DOP11C-40, -70, -100, -120 και -150 Βίδες M3 για DOP11C-51 Χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό αγωγό (με το μικρότερο δυνατό μήκος) με ελάχιστη διατομή 2,5 mm 2. Χρησιμοποιήστε μόνο θωρακισμένα καλώδια επικοινωνίας. Απομονώνετε τα καλώδια υψηλής τάσης από τα καλώδια σημάτων και τροφοδοσίας. Πριν την έναρξη χρήσης το τερματικό πρέπει να αποκτήσει θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε περίπτωση δημιουργίας συμπυκνώματος θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το τερματικό χειρισμού είναι στεγνό πριν συνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Κατά τη σύνδεση προσέξτε τη σωστή τάση και πολικότητα της πηγής ρεύματος. 2. Για να αποτρέψετε ζημιές στο τερματικό από στατικό ηλεκτρισμό αφαιρέστε προσεκτικά την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη. 22 Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

23 Εγκατάσταση Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας ΠΡΟΣΟΧΗ Ζημιά στη συσκευή λόγω λανθασμένης πολικότητας κατά τη σύνδεση. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Κατά τη σύνδεση προσέξτε τη σωστή πολικότητα. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Βεβαιωθείτε πως το τερματικό και ο ελεγκτής διαθέτουν την ίδια ηλεκτρική γείωση (τιμή τάσης αναφοράς). Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν προβλήματα στην επικοινωνία. Τάση τροφοδοσίας DOP11C: [1] +24 V [2] 0 V [3] Γείωση [1] [2] [3] Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 23

24 4 Εγκατάσταση Σύνδεση τερματικού 4.6 Σύνδεση τερματικού Προκαταρκτικά μέτρα ΠΡΟΣΟΧΗ Ζημιά στη συσκευή λόγω αποσύνδεσης ή σύνδεσης των βυσμάτων υπό ηλεκτρική τάση. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τάση. Ποτέ μην αποσυνδέετε και μη συνδέετε τα βύσματα υπό ηλεκτρική τάση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω απρόσμενης εκκίνησης του κινητήρα μέσω του συνδεδεμένου μετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Αποτρέψτε την απρόσμενη εκκίνηση του κινητήρα μέσω κατάλληλων μέτρων: Αποσυνδέστε την ηλεκτρονική είσοδο X13.0/Φραγή ρελέ ή απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τάση (η τάση ανόρθωσης 24 V πρέπει να εξακολουθεί να εφαρμόζεται). Ανάλογα με την εφαρμογή, πρέπει να ληφθούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή των κινδύνων για ανθρώπους και μηχανές. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω απρόσμενης εκκίνησης του κινητήρα μέσω του συνδεδεμένου μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες "Δεξιόστροφη περιστροφή" και "Ενεργοποίηση". Ανάλογα με την εφαρμογή, πρέπει να ληφθούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή των κινδύνων για ανθρώπους και μηχανές. 24 Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

25 Εγκατάσταση Σύνδεση τερματικού Σύνδεση τερματικού σε μετατροπέα και σε υπολογιστή ΥΠΟΔΕΙΞΗ Προτού συνδέσετε το τερματικό μελετήστε την Online βοήθεια του λογισμικού HMI- Builder.PRO. Το λογισμικό χειρισμού αποτελεί βασικό τμήμα του MOVITOOLS MotionStudio. 1. Συνδέστε το τερματικό και τους μετατροπείς. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση RS485" ( 2 26). RS485 RS Συνδέστε το τερματικό και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο καλώδιο Ethernet-Patch. Περισσότερες πληροφορίες για την επικοινωνία Ethernet θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση Ethernet" ( 2 28). ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η θύρα Ethernet του τερματικού υποστηρίζει τη λειτουργία "Autocrossing". Για το λόγο αυτό δεν είναι απαραίτητη η χρήση ενός καλωδίου Crossover για συνδέσεις σημείου προς σημείο. Ethernet Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 25

26 4 Εγκατάσταση Σύνδεση τερματικού 3. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, εάν δεν υπάρχει, εγκαταστήστε σε αυτόν το λογισμικό χειρισμού HMI-Builder.PRO και εκκινήστε το. 4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία (24 V) για το τερματικό και τον συνδεδεμένο μετατροπέα συχνοτήτων Τρόποι σύνδεσης Σύνδεση RS485 Στη θύρα RS485 μπορούν να συνδεθούν σε ένα τερματικό μέχρι και 31 συσκευές MOVIDRIVE. Η απευθείας σύνδεση του DOP11C στο μετατροπέα συχνότητας τύπου MOVIDRIVE μέσω της θύρας RS485 γίνεται μέσω βύσματος 9 πόλων Sub-D. Διάγραμμα σύνδεσης θύρας RS485 Σύνδεση RS485: RS485 RS Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

27 Εγκατάσταση Σύνδεση τερματικού 4 Αντιστοίχηση ακροδεκτών DOP11C: DOP11C MOVITRAC MOVIDRIVE 9-πολικό βύσμα D-Sub Γέφυρα μεταξύ 1 και 6, για ενεργοποίηση απόληξης διαύλου. 120 Ω 0.25 W X44 S1 ON OFF S2 Μονάδα ελέγχου Φραγή ελεγκτή Δεξιά/Διακοπή* Αριστερά/Διακοπή* Ενεργοποίηση/Γρήγορο στοπ* n11/n21* n12/n22* Αναφορά X13:DIØØ DIØ5 Έξοδος +24V Δυναμικό αναφοράς δυαδικών σημάτων RS485 + RS485 X13: DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST RS422/RS FSC11B X45 X46 H L ^ Έλασμα ή ακροδέκτης θωράκισης Προδιαγραφές καλωδίων Χρησιμοποιήστε ένα συνεστραμμένο και θωρακισμένο χάλκινο καλώδιο 2 x 2 κλώνων (καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με θωράκιση από χάλκινο πλέγμα). Το καλώδιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές: Διατομή κλώνων 0,5 0,75 mm 2 (AWG20 18) Αντίσταση καλωδίου Ω στο 1 MHz Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους 40 pf/m (12 pf/ft) στο 1 Hz Για παράδειγμα κατάλληλα είναι τα εξής καλώδια: Τυποποιημένα καλώδια της SEW-EURODRIVE. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό θα βρείτε στο κεφάλαιο "Τυποποιημένα καλώδια επικοινωνίας" ( 2 39). Εταιρεία Lappkabel, UNITRONIC BUS CAN, 2 x 2 x 0,22 mm 2. Εφαρμογή της θωράκισης Εφαρμόστε τη θωράκιση με μεγάλη επιφάνεια επαφής και στις πλευρές στον ακροδέκτη θωράκισης ηλεκτρονικών του ελεγκτή και στο περίβλημα του 9-πολικού βύσματος Sub D του τερματικού. Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C 27

28 4 Εγκατάσταση Σύνδεση τερματικού ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει πιθανότητα καταστροφής του ελεγκτή διαύλου λόγω βραχυκυκλώματος της απόζευξης ΗΜΣ μεταξύ των ηλεκτρονικών και της γείωσης. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέσετε τα άκρα της θωράκισης με το DGND. Μήκος αγωγών Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος ανέρχεται σε 200 m. Μετατόπιση δυναμικού ΠΡΟΣΟΧΗ Ζημιά στις συσκευές που συνδέονται σε θύρα RS485 λόγω διαφοράς δυναμικού. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Αποτρέπετε τη δημιουργία διαφοράς δυναμικού με κατάλληλα μέσα, όπως για παράδειγμα: Σύνδεση των γειώσεων των συσκευών (GND) με ξεχωριστό καλώδιο. Σύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας (24 V). Σύνδεση Ethernet Σύνδεση του DOP11C σε υπολογιστή για τον προγραμματισμό και την τηλεσυντήρηση μέσω Ethernet και TCP/IP. LAN Switch / Hub Uplink DOP11C Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C