Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την"

Transcript

1 Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την ανθρώπινη υγεία! Κωνσταντίνος Γ. Βροντάκης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας & Περιβάλλοντος Στην εποχή µας, ο αναπτυγµένος τεχνολογικά πολιτισµός έχει ουσιαστικά επιβάλλει στον άνθρωπο να ζει καθηµερινώς µέσα σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Η πλέον αναντικατάστατη ηλεκτρική ενέργεια για κάθε νοικοκυριό σε συνδυασµό µε τη χρήση ποικίλων και πολλαπλών ηλεκτρικών συσκευών, έχει ως αποτέλεσµα την διάχυση σηµαντικής ποσότητας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εντός της κάθε κατοικίας. Κάθε πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος δηµιουργεί γύρω της ένα ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρικές συσκευές όπως ο φούρνος µικροκυµάτων, η ηλεκτρική σκούπα αλλά ακόµη και η τηλεόραση ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική (ΗΜ) ακτινοβολία. Επιπρόσθετα, η διαρκής ανάπτυξη του τοµέα της ράδιο-τηλεόρασης και η συνεχής αύξηση του αριθµού των ποµπών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών έχει ως αποτέλεσµα τη στέγαση πολλών πηγών ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες) σε υψηλά σηµεία όπως στις ταράτσες πολυκατοικιών ή σε λόφους, προκειµένου η ακτινοβολία να φθάνει σε κάθε οικισµό. Σε συνδυασµό µε τη ραγδαία εξέλιξη των ασύρµατων τηλεπικοινωνιών, η ατµόσφαιρα των αστικών περιοχών έχει ουσιαστικά καλυφθεί µε ποικίλα ηλεκτροµαγνητικά σήµατα, τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις έχουν γεννήσει πολύπλοκα δίκτυα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και συχνά τη συνεγκατάσταση ποµπών και κεραιών σε κοινούς χώρους, µε τελική συνέπεια την αύξηση της πυκνότητας της ΗΜ-ακτινοβολίας στο γειτονικό περιβάλλον. Το κινητό τηλέφωνο, τα ασύρµατα τηλέφωνα, το ασύρµατο internet, τo Bluetooth αποτελούν ορισµένες από τις καθηµερινές πηγές ΗΜ-ακτινοβολίας για το σύγχρονο άνθρωπο. Μορφές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας Το φάσµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας διαχωρίζεται σε δύο βασικούς τοµείς, της ιονίζουσας και της µη-ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η πρώτη (κυρίως ακτινοβολία Χ ή γ) δύναται να προκαλέσει τη γένεση ιόντων καθώς Σελ 1 από 8

2 προσπίπτει σε ιστούς, ενώ η δεύτερη όχι. Το εύρος του µήκους κύµατος όλου του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας είναι πάρα πολύ µεγάλο (από µερικά pm έως αρκετά Km), όπως και της συχνότητας (από εκατοµµύρια GHz έως 0Hz, αντιστρόφως ανάλογα). Ενώ η ιονίζουσα ΗΜ-ακτινοβολία βρίσκει κυρίως ιατρικές και µηχανολογικές εφαρµογές, η µη-ιονίζουσα µορφή έχει ποικίλες καθηµερινές χρήσεις. ΕΙΚΟΝΑ 1: Σχηµατική απεικόνιση του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας Φυσικές Πηγές ΗΜ-ακτινοβολίας Μαγνητικό Πεδίο Γης Κεραυνοί στην Ατµόσφαιρα Κοσµική ακτινοβολία Υπεριώδης & υπέρυθρη ακτινοβολία Τεχνητές Πηγές Παραγωγής Μη-Ιονιζουσών Ακτινοβολιών Υποθαλάσσια Καλώδια - Γραµµές Μεταφοράς Υψηλής Τάσης Ηλεκτρικά Τραίνα - Υπόγειος Σιδηρόδροµος Κεραίες Ραδιοτηλεοπτικών Σταθµών Σταθµοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Ασυρµάτων Επικοινωνιών ιατάξεις Radar Οπτική Ακτινοβολία (Laser χαµηλού µήκους κύµατος) Υπέρηχοι Σελ 2 από 8

3 ΕΙΚΟΝΑ 2: Εφαρµογές που παράγουν Μη-Ιονίζουσες Ακτινοβολίες ορυφορικός σταθµός Ασύρµατες τηλεπικοινωνίες Σταθµοί κινητής τηλεφωνίας Σελ 3 από 8

4 Επίδραση της µη ιονίζουσας ΗΜ-ακτινοβολίας στην υγεία Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε συχνότητα από 0 Hz έως χιλιάδες GHz θεωρείται σχετικά αθώα καθώς δεν δύναται να ιονίσει (γένεση ηλεκτρικών φορτίων) τα ανθρώπινα κύτταρα. Όµως η πρόσκρουση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων επιδρά θερµικά στους ιστούς του ανθρώπου, δονώντας και µετατοπίζοντας τα βιολογικά σωµατίδια, φαινόµενο που ενισχύεται όσο αυξάνει η συχνότητα και µικραίνει το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας. Με αυτόν τον τρόπο, υψηλής συχνότητας ραδιοκύµατα και µικροκύµατα µπορούν να προκαλέσουν φλεγµονή στους ιστούς που προσπίπτουν και στη συνέχεια νέκρωση και σχηµατισµό ουλής. Η απορρόφηση της ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας εξαρτάται από το προσανατολισµό του ανθρωπίνου σώµατος σε συνδυασµό µε την κατεύθυνση της ακτινοβολίας. Επιπρόσθετα αυξάνει µε τη µείωση της απόστασης από την πηγή, την άνοδο της σχετικής % υγρασίας και της θερµοκρασίας. Παρά το επιβεβαιωµένο γεγονός ότι οι ακτινοβολίες µε φάσµα συχνότητας µεταξύ 15 MHz και 25 GHz, είναι αυτές που κυρίως απορροφά το ανθρώπινο σώµα, υπάρχουν επιστηµονικές ενδείξεις σχετικές µε την καρκινογένεση ιστών που απορροφούν πολύ χαµηλής συχνότητας ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (<200Hz). Τα κλινικά συµπτώµατα που δύνανται να ακολουθήσουν µετά από έντονη έκθεση σε µεγάλες δόσεις µη ιονίζουσας ΗΜ-ακτινοβολίας είναι: Αίσθηµα φλόγωσης τοπικά Τοπικό µούδιασµα & πόνο Ερυθρότητα περιοχής Πονοκέφαλος (ήπιος) Ζάλη ναυτία (ίλιγγος) Νευρικότητα Ανορεξία δυσφαγία Αύξηση αρτηριακής πίεσης Αύξηση CPK (Βιοχηµικός είκτης) Σελ 4 από 8

5 Αξιολόγηση της έκθεσης σε ΗΜ-ακτινοβολία Προκειµένου να υπολογίσουµε µε επιστηµονική ακρίβεια τα επίπεδα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε ένα σηµείο του χώρου, µπορούµε να διεξάγουµε απευθείας µετρήσεις ή και να εφαρµόσουµε το θεωρητικό µοντέλο υπολογισµού ραδιοκυµάτων (RF modeling). Το τελευταίο εξαρτάται από πολλά στοιχεία όπως η ισχύς εισόδου των ΗΜ-κυµάτων, η κατεύθυνση και κλίση αυτών, το ύψος τοποθέτησης των κεραιών και τα χαρακτηριστικά εκποµπής της ΗΜ-ακτινοβολίας. Λόγω της συνεχούς διακύµανσης ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, τα επίπεδα της ακτινοβολίας πρέπει να αξιολογηθούν ανάλογα µε την κατανοµή τους στο χώρο και το χρόνο έκθεσης. Τα όρια των επιπέδων αναφοράς εκφράζονται για 6 λεπτά επαγγελµατικής έκθεσης ή 30 λεπτά για το γενικό πληθυσµό. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα επίπεδα αναφοράς για το γενικό πληθυσµό, όσον αφορά τις κυριότερες συχνότητες εφαρµογής ΗΜ-ακτινοβολίας, ενώ στον πίνακα 2 τα αντίστοιχα επίπεδα για τους επαγγελµατικά απασχολούµενους. Πίνακας 1: επίπεδα αναφοράς µη ιονίζουσας ΗΜ-ακτινοβολίας για το γενικό πληθυσµό (κυριότερες συχνότητες εφαρµογής) Συχνότητα E (V/m) H (A/m) B (µt) S (W/m 2 ) 50 Hz MHz [GSM] 41,25 0,111 0,138 4, MHz [DCS] 58,33 0,157 0, ,5 GHz [MW-link] 61 0,16 0,20 10 Πίνακας 2: επίπεδα αναφοράς µη ιονίζουσας ΗΜ-ακτινοβολίας για τους επαγγελµατικά απασχολούµενους. Συχνότητα E (V/m) H (A/m) B (µt) S (W/m 2 ) 50 Hz MHz [GSM] 90 0,24 0,3 22, MHz [DCS] 127,28 0,34 0, GHz 137 0,36 0,45 50 Ε: ένταση ηλεκτρικού πεδίου, Η: ένταση µαγνητικού πεδίου, Β: µαγνητική επαγωγή, S: πυκνότητα ισχύος Σελ 5 από 8

6 Πίνακας 3: ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΠΕ Α ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2004/40/EC ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 Ζώνη Συχνοτήτων Ε (V/m) H (A/m) B (µτ) S (W/m 2 ) 0-1 Hz *10 5 2* Hz *10 5 /f 2 2*10 5 /f Hz /f 2.5 * 10 4 /f khz 500/f 20/f 25/f khz 1 MHz MHz 610/f 1.6/f 2.0/f MHz MHz 3 f 1/ f 1/ f 1/2 F/ GHz Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 3 πραγµατοποιείται η κατηγοριοποίηση των περιοχών ασφαλείας περιµετρικά µιας κεραίας που εκπέµπει ΗΜ-ακτινοβολία. Οι περιοχές ασφάλειας γύρω από µια πηγή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας διαχωρίζονται σε τρεις έγχρωµες ζώνες: πρόσβαση γενικού πληθυσµού <20% των επιπέδων αναφοράς πρόσβαση όλων των εργαζοµένων 20%-100% των επιπέδων αναφοράς πρόσβαση ειδικών εργαζοµένων >100% των επιπέδων αναφοράς Σελ 6 από 8

7 Οδηγίες προς εκτιθέµενους (αποφύγετε τα πολλά ηλεκτροµαγνητικά κύµατα) Αποφυγή της χρήσης του κινητού τηλεφώνου σε περιοχές µε χαµηλό σήµα (υψηλή ένταση της ΗΜ-ακτινοβολίας) Αποφυγή της χρήσης του κινητού τηλεφώνου σε κλειστούς χώρους µε πολλές µεταλλικές επιφάνειες: π.χ. αυτοκίνητο, ασανσέρ (ανάκλαση της ΗΜ-ακτινοβολίας) Αποφυγή της φύλαξης του κινητού τηλεφώνου κοντά σε ήλεκτροευαίσθητα µέρη του σώµατος (π.χ. εγκέφαλος, καρδιά, γεννητικά όργανα) Αποφύγετε τα κινητά 3G (αυξηµένη πυκνότητα ακτινοβολίας) Αποφύγετε να κοιµάστε κοντά σε ηλεκτρική πρίζα (προστατεύστε ιδίως το κεφάλι σας) Αποµακρυνθείτε από το φούρνο µικροκυµάτων όταν είναι ενεργός Αποφύγετε τις πολλές ασύρµατες συσκευές στην κατοικία σας (π.χ. τηλέφωνα, συστήµατα ενδοεπικοινωνίας, δίκτυο internet, συσκευές Bluetooth, ηχεία, παιχνίδια κ.ά.) Αποφύγετε η κατοικία σας να βρίσκεται κοντά σε πυλώνες (υψηλής τάσης) ηλεκτρικού ρεύµατος ή σταθµούς αναµετάδοσης ΗΜ-σηµάτων (κινητής τηλεφωνίας, ραδιοτηλεοπτικούς, δορυφορικούς κ.ά.) Όπου παρατηρείτε προειδοποιητική σήµανση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, να εντοπίζετε και να κινείστε µόνο στις πράσινες ζώνες Εφόσον εργάζεσθε σε περιβάλλον υψηλής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (κίτρινη ή κόκκινη ζώνη), πρέπει να ενηµερωθείτε επαρκώς για τις επιδράσεις αυτής στην ανθρώπινη υγεία και να προµηθευτείτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό και εξοπλισµό. Να θυµάστε ότι σε χαµηλές συχνότητες ΗΜ-ακτινοβολίας (0Hz - 30kHz) το σηµαντικότερο µέγεθος που εκτιµάται είναι η µαγνητική επαγωγή Β, ενώ αντίστοιχα σε υψηλές συχνότητες (30kHz GHz) η πυκνότητα ισχύος S Σελ 7 από 8

8 Βιβλιογραφία Καθ. Β. Μακρόπουλος, ρ Κ. Χαλκιώτης. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ. Εκδόσεις ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα 2002 ρ Ε. Ζηµάλης. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Εκδόσεις Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ, Αθήνα 2002, σελ J. Ladou. CURRENT OCCUPATIONAL & ENVIRONMENTAL MEDICINE, third edition. Lange Medical Books/McGraw-Hill. University of California, San Fransisco 2004; 11: Macri MA, Di Luzio S: Biological effects of electromagnetic fields. Int J Immunopathol Pharmacol 2002;15:95. Ahlbom IC, et al: Review of epidemiologic literature on EMF and health. Envirn Health Perspect 2001;109:911. Repacholi MH: Health risks from the use of mobile phones. Toxicol Lett 2001;120:32. Caplan LS, Schoenfeld ER, O Leary ES, Leske MC: Breast Cancer and electromagnetic fields - a review. Ann Epidemiol 2000;10:31. Shaw GM: Adverse luman reproductive outcomes and electromagnetic fields: A brief summary of the epidemiologic literature. Bioelectromagnetics 2001;5:55. Σελ 8 από 8

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (WiFi) ΣΤΗΝ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Έκδοση 1.0 ράκος Ανδρέας Βίκτωρας Ματεεβίτσι 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον»

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & M.Π.Σ. «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» Υγεία Νόσος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 30. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/59 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΤΑΗ ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα θέµατα υγείας, που σχετίζονται µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστήριο Βιοφυσικής Ακτινοβολιών» Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Εργαστήριο Βιοφυσικής Ακτινοβολιών» Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επίδραση ακτινοβολίας κεραιών βάσης κινητής τηλεφωνίας στην υγεία των κατοίκων: ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Λουκά Χ. Μαργαρίτη, Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας και Ραδιοβιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Συνεργάτες: ρ.. Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας

Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας Ο καταναλωτής είναι απαραίτητο να είναι ορθά πληροφορηµένος, ώστε να µπορεί να κάνει σωστές επιλογές. Γι αυτό και η Cyta δεσµεύεται να κρατά το κοινό ενήµερο αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου 2010-2011

Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου 2010-2011 ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ TA KINHTA ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου 2010-2011 Επιµέλεια : Βαγενάς Αθανάσιος και Ζαχαρής Κωνσταντίνος 1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ «ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

ΓΙΑ «ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ΓΙΑ «ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» Επίδραση ακτινοβολίας κινητής τηλεφωνίας: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Εισαγωγή Οι βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΕΜ: 3489) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος Περίληψη: Συχνές Ερωταπαντήσεις (ΣΕΑ) για την συσχέτιση µεταξύ των γραµµών µεταφοράς, των ηλεκτρικών επαγγελµάτων και καρκίνου. Περιλαµβάνει συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 2004 ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α

ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 2004 ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α Το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκε το Σχολικό Έτος 2003-2004 από την 1 η Νοεµβρίου 2003 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Περιβαλλοντική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α ΕΝΗΓΜΑ Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Κέντρο Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Αθανασίου Έκτορας 1, Γούλα Μαρία 1, Κλαδάς Αθανάσιος 1, Κοτσαβασίλογλου Λήδα 1, Μαρκούδης Ευάγγελος 1 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF) & ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (MW) Κώστας Κάππας Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF) & ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (MW) Κώστας Κάππας Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF) & ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (MW) Κώστας Κάππας Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας RF - MW, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ραδιοσυχνότητες είναι το τμήμα του Η/Μ φάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 346 3 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2300 ΕΦΑ (493) Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγός (ΥΙ) Μαρίνος Καρανάσσος, Ιατρός Αντώνης Κερασνούδης

ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγός (ΥΙ) Μαρίνος Καρανάσσος, Ιατρός Αντώνης Κερασνούδης 46 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγός (ΥΙ) Μαρίνος Καρανάσσος, Ιατρός Αντώνης Κερασνούδης ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝIΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΥΓΕIΑ Η ευρεία χρήση των κινητών τηλεφώνων την

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Μελέτες ραδιοεκπομπών-μετρήσεις Δρ. Ε. Καραμπέτσος Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ε.Ε.Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ π π π À À π π π º π ƒ π Το έργο συγχρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από το Ελληνικό ηµόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία Μύθοι και πραγματικότητες για τη μεταξύ τους σχέση ΚΕΙΜΕΝΟ: Αθανάσιος Παπανδρέου, Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Η έκρηξη

Διαβάστε περισσότερα