«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη»"

Transcript

1 «Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη» Στέλλα Στρατάκη 1 1 Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Συγκοινωνιολόγος Περίληψη Η παρούσα εργασία μελετά τη διακύμανση των κυκλοφοριακών φόρτων και της διάρκειας διαδρομών μετά από μια ενδεχόμενη αλλαγή στα στοιχεία του δικτύου. Οι αλλαγές κυκλοφοριακής ικανότητας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας αξιοβίωτης πόλης, όπου διατυπώνεται η συμβολή της προώθησης μέτρων ήπιας κινητικότητας στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου αστικού οδικού περιβάλλοντος. Περιοχή μελέτης είναι η Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου εξετάζονται το σενάριο αναφοράς και δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο εισάγει λεωφορειοδρόμους και ποδηλατοδρόμους σε οδικούς άξονες, ενώ το δεύτερο σενάριο αφορά στην εφαρμογή μέτρων ελέγχου της ταχύτητας. Προσδιορίζεται η σημασία των μέτρων αυτών, με βάση τη βιώσιμη κινητικότητα, καθώς επίσης και τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι οδικοί άξονες στους οποίους είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν. Στο πρακτικό μέρος γίνεται συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τα τρία σενάρια στο λογισμικό VISUM. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από την έρευνα, ενώ παρατίθενται και προτάσεις που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ασφαλέστερων συνθηκών κυκλοφορίας. Λέξεις κλειδιά: Μέτρα ήπιας κινητικότητας, οδική ασφάλεια, οδικό δίκτυο Ανατολικής Θεσσαλονίκης, VISUM, σχέδιο λεωφορειοδρόμων - ποδηλατοδρόμων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, βιώσιμη κινητικότητα, Σχεδιασμός Μεταφορών Abstract The paper focuses on the variation of travel time and volume after any change in traffic network components. Changes in the transport capacity held within the framework of a worth-living city, which sets out the contribution of promoting soft mobility measures in order to develop a safer urban road transport environment. The study area is Eastern Thessaloniki, in Greece. The current situation in the road network is imprinting upon the baseline scenario and two possible scenarios are considered. The first scenario introduces bus and bike lanes in main roads of the network, whereas the second scenario involves the implementation of speed control measures. The importance of traffic calming measures is determined, in light of sustainable mobility, as well as the criteria for selecting the roads in which they should be implemented. In the practical part, there is a comparative presentation of the results of the scenarios in VISUM software. Finally, conclusions arising from the investigation and proposals of the research are presented. Keywords: Traffic calming measures, urban road safety, Eastern Thessaloniki road network, VISUM software, bus and bike lane plan in Eastern Thessaloniki, sustainable mobility, four-step transportation forecasting model - 1 -

2 1. Εισαγωγή Η παρούσα εργασία εξετάζει την βιώσιμη κινητικότητα, δηλαδή την δημιουργία και εφαρμογή ενός βιώσιμου συστήματος μεταφοράς στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ένα βιώσιμο σύστημα μεταφοράς πρέπει να επιτρέπει την βασική πρόσβαση των ατόμων με ασφαλή τρόπο, να προσφέρει επιλογές μεταφορικών μέσων, αντιμετωπίζοντας την άνιση ανάπτυξη των διαφορετικών μεταφορικών μέσων, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις πόλεις, θέτοντας όρια εκπομπών και αποβλήτων, να περιορίζει τα φαινόμενα του κορεσμού και της συμφόρησης. 1.1 Προγενέστερη έρευνα Για την περιοχή μελέτης λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα των παρακάτω διπλωματικών εργασιών: Τσακιροπούλου Ανθή, «Συνέργεια Αστικών Μαζικών Μεταφορών και Ποδηλάτου στην πόλη της Θεσσαλονίκης», Δημητριάδου Ανεστίνα και Μάγκος Ευριπίδης, «Οργάνωση του ποδηλατικού δικτύου στο Δήμο Καλαμαριάς και της διασύνδεσής του με το αντίστοιχο του Δήμου Θεσσαλονίκης» και Στρατάκη Στέλλα, «Μέθοδοι κατανομής κυκλοφορίας και εφαρμογές σε αστικό οδικό δίκτυο με το λογισμικό VISUM». Στην τελευταία εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μεταβολής ενός παράγοντα (One-factorat-time), για την ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων στις μεταβολές της ζήτησης και της προσφοράς στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Διερευνήθηκε η σχέση που συνδέει τη μεταβολή του λόγου του κυκλοφοριακού φόρτου προς την χωρητικότητα καθώς μεταβάλλεται η ζήτηση και η προσφορά. Η σχέση, η οποία συνδέει την μεταβολή του κυκλοφοριακού φόρτου καθώς μεταβάλλεται η ζήτηση είναι γραμμική. Αντίθετα η σχέση, η οποία συνδέει την μεταβολή του κυκλοφοριακού φόρτου καθώς μεταβάλλεται η προσφορά είναι υπερβολική συνάρτηση. Διερευνήθηκε επίσης η σχέση που συνδέει την μεταβολή του λόγου, όπου to o βέλτιστος χρόνος διαδρομής και tcur ο χρόνος διαδρομής φορτισμένου δικτύου, και η σχέση που συνδέει την μεταβολή του λόγου, όπου vo η βέλτιστη ταχύτητα (Voptimum) και vcur η ταχύτητα φορτισμένου δικτύου, καθώς μεταβάλλεται η ζήτηση και η προσφορά. Παρατηρήθηκε, στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ότι αν μειωθεί η υπάρχουσα χωρητικότητα κατά 40%, το επίπεδο εξυπηρέτησης παραμένει το ίδιο. Υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας σε κάποια τμήματα του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης, με την παραχώρηση μέρους του οδικού τμήματος για άλλες χρήσεις και λειτουργίες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε συμφωνία με τις προτάσεις για ποδηλατόδρομο, όπως διατυπώθηκαν στη διπλωματική εργασία της Τσακιροπούλου Ανθής για το τμήμα της περιοχής μελέτης στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στη διπλωματική εργασία των Δημητριάδου Ανεστίνας και Μάγκου Ευριπίδη για το τμήμα που βρίσκεται στο Δήμο Καλαμαριάς. 1.2 Στόχος - 2 -

3 Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εμπεριστατωμένη προώθηση συλλογικών μέσων μεταφοράς και η εφαρμογή μέτρων ήπιας κινητικότητας στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με τη χρήση υποδειγμάτων Σχεδιασμού Μεταφορών, παρουσιάζονται δύο σενάρια παρεμβάσεων και λήψης μέτρων ήπιας κινητικότητας, με σκοπό την ανάδειξη των ωφελειών της πεζής μετακίνησης, της ποδηλασίας καθώς και της ενίσχυσης των συλλογικών μέσων μεταφοράς, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας αξιοβίωτης πόλης. Κύριοι κατευθυντήριοι άξονες αποτελούν η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, η αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου, η ενίσχυση της έννοιας της γειτονιάς, η τόνωση της τοπικής αγοράς, χωρίς την αντίστοιχη επιβάρυνση στους χρόνους μετακίνησης των κατοίκων. 1.3 Προτεινόμενη Στρατηγική Σύμφωνα με τον Αμερικανό πολεοδόμο Fred Kent «Αν σχεδιάζετε πόλεις για αυτοκίνητα και κίνηση, θα έχετε αυτοκίνητα και κίνηση. Αν σχεδιάζετε για ανθρώπους και χώρους, θα έχετε ανθρώπους και χώρους». Επομένως, η στρατηγική που ακολουθεί η παρούσα έρευνα συνάδει με τους στόχους του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης (Σ.Β.Α.Κ.). Το Σ.Β.Α.Κ. είναι στρατηγικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κινητικότητας των ατόμων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και τον περιβάλλοντα χώρο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη τις αρχές ολοκλήρωσης, συμμετοχής και αξιολόγησης. (ΣΑΣΘ 2012) Επιδιώκεται να προσδιορισθούν τρόποι επίλυσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων κυρίως μέσω της διαχείρισης της κυκλοφορίας και όχι με την κατασκευή νέας υποδομής. Ένας κύριος πυλώνας του Σ.Β.Α.Κ. είναι ο περιορισμός ή και η απαγόρευση χρήσης του Ι.Χ. στον αστικό ιστό και ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. Στην έρευνα η στρατηγική αυτή υλοποιείται με την εφαρμογή της σηματορρύθμισης διαδοχικών κύριων σηματοδοτημένων κόμβων σύμφωνα με την αρχή του πράσινου ή κόκκινου κύματος (Gartner, N.H. & Stamatiadis, C., 2002). Επιπλέον, η διαχείριση της στάθμευσης επηρεάζει το μέγεθος και τη γεωγραφική και χρονική κατανομή της κυκλοφοριακής ροής. Δύο άλλοι στόχοι του Σ.Β.Α.Κ. είναι η ενίσχυση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω δημιουργίας νέων και αξιοποίησης των υπαρχουσών υποδομών και η ενθάρρυνση χρήσης άλλων φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση) μέσω δημιουργίας κατάλληλων υποδομών και λήψης μέτρων. Αυτό επιτυγχάνεται με την επέκταση του δικτύου ποδηλατό/λεωφορειολωρίδων και τον επανασχεδιασμό του δικτύου ποδηλατό/λεωφορειακών γραμμών. Ακόμη, τα ΜΜΜ προωθούνται με τις αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας ΔΑΣ καθώς και με την προτεραιότητά τους σε σηματοδοτημένους κόμβους. Η καθιέρωση ενιαίου και ευφυούς συστήματος εισιτηρίων και πληρωμής και η συνεργασία με άλλους βασικούς φορείς της πόλης (ΠΚΜ, ΔΘ, ΙΜΕΤ) διευκολύνουν την ανάπτυξη επαρκούς συστήματος διαχείρισης αστικής κινητικότητας και ελέγχου της κυκλοφορίας. Ένας άλλος στόχος, ο οποίος υποστηρίζεται και από την παρούσα έρευνα, είναι η σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας των μετακινούμενων στην πόλη μέσα από διάφορα μέτρα και καμπάνιες. Τέλος, η διερεύνηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στα ΜΜΜ αποτελεί ένα στόχο για πιθανές μελλοντικές εργασίες. 2. Ήπια Κινητικότητα - 3 -

4 Η αύξηση της κίνησης στα αστικά κέντρα έχει ως αποτέλεσμα το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο της κυκλοφοριακής συμφόρησης με πολυάριθμες αρνητικές συνέπειες, ως προς το χαμένο χρόνο, την περιβαλλοντική όχληση και τα οδικά ατυχήματα. Οι οδικές μεταφορές αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα ρύπανσης του περιβάλλοντος, σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη μεταφορών και επιπλέον τον ταχύτερα εξελισσόμενο, παρά τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται για το αντίθετο. Εκτός όμως από τη συνολική κυκλοφορία οχημάτων και τη σύνθεσή της, υπάρχουν και άλλοι κυκλοφοριακοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυξημένες εκπομπές ρύπων από τα οχήματα, όπως η διακοπτόμενη πορεία και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορρύπανση εντείνονται κάθε χρόνο. Η αστική κυκλοφορία ευθύνεται για το 40% των εκπομπών CO2 και οι οδικές μεταφορές για το 70% των εκπομπών άλλων ρύπων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2007). Τα κυριότερα προβλήματα των συστημάτων Μεταφορών συνοψίζονται στα κάτωθι: Άνιση ανάπτυξη των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς, με κυριαρχία των οδικών Μεταφορών έναντι των υπολοίπων. Συμφόρηση στους μεγάλους οδικούς άξονες, καθώς και στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. Έλλειψη δικτυακών διασυνδέσεων και χαμηλή διατροπικότητα, που εμποδίζουν την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτεί ενιαία στρατηγική. Στην ουσία θα πρέπει να προωθηθεί ένα γενικό πλαίσιο που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στην αυτορρύθμιση των υπηρεσιών στις μεταφορές. Ο Σχεδιασμός Μεταφορών σε σχέση με την πόλη, τον δημόσιο χώρο της, τους δρόμους και τις μετακινήσεις που γίνονται σε αυτήν, θα πρέπει να νοηθεί ως το τελικό αποτέλεσμα μιας αλυσίδας ενεργειών και δραστηριοτήτων. Η αλυσίδα αυτή ξεκινά με την υιοθέτηση μιας δημόσιας πολιτικής για την κινητικότητα και οδηγεί στην εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και τέλος στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού [Ταξιλτάρης Χ., 2014]. Ο αστικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός είχε επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση και προώθηση της μεμονωμένης, ατομικής, μηχανοκίνητης μετακίνησης. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας ήταν η δημιουργία πόλεων κυριαρχούμενων πλήρως από τα Ι.Χ. Τα πάρκα και γενικότερα οι χώροι πρασίνου έχουν καταληφθεί από τα αυτοκίνητα, είτε για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, είτε για τη διευκόλυνση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Η πεζή μετακίνηση έχει παραγκωνισθεί με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των περισσοτέρων κατοίκων των πόλεων. Όμως, ο αστικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός είναι μια ατέρμων λειτουργία, με διαρκείς επικαιροποιήσεις δεδομένων και στόχων. Η βιωσιμότητα ή βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις σημερινές ανάγκες, χωρίς να υπονομεύει την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους. Η βιωσιμότητα αποτελεί σύνθετη έννοια, η οποία πέρα από τις μεταφορές και την κινητικότητα συμπεριλαμβάνει κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και πολιτικά-θεσμικά κριτήρια. Το βιώσιμο σύστημα μεταφορών πρέπει να ικανοποιεί ταυτόχρονα οικονομικά κριτήρια (κατά το δυνατόν βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται για τις ανάγκες των συγκοινωνιακών υποδομών), κοινωνικά (απεριόριστη και ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους ενδιαφερόμενους, με τρόπο οικονομικά προσιτό, ασφαλή, αξιόπιστο και ευέλικτο) και περιβαλλοντικά (περιορισμός επιβλαβών επιπτώσεων - 4 -

5 των μεταφορών, βελτίωση συνθηκών και ποιότητας ζωής, εξασφάλιση διαχρονικότητας φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων) [Πιτσιάβα - Λατινοπούλου 2012]. Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη μια συνδυασμένη πολιτική χωροταξικού, πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού, που θα επιτρέψει την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ακόμη, χρειάζεται μια πολιτική διαχείρισης κυκλοφορίας που προωθεί και υποστηρίζει συστηματικά τις μαζικές μετακινήσεις και μια πολιτική αναπλάσεων για ήπιες μορφές μετακίνησης, ώστε να αποδοθεί σημαντικός ωφέλιμος χώρος στους πεζούς και στους ποδηλάτες. Τέλος να προωθηθούν τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Σήμερα επιδιώκεται η δημιουργία αξιοβίωτων πόλεων με την προαγωγή ήπιων μορφών μετακίνησης, βάδισμα και ποδήλατο, με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση της υγείας και εν γένει της ποιότητας ζωής των κατοίκων [Stuster Jack and Coffman, Zail, 1998]. Στόχος είναι η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, η βελτίωση του δείκτη ποιότητας κυκλοφορίας, η μείωση των άχρηστων οχηματοχιλιομέτρων μέσα στην πόλη, η μείωση ταχύτητας διέλευσης από τις περιοχές κατοικίας, η αποτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας. Η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου συστήματος Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών είναι απαραίτητη. Η μείωση του επιπέδου των ρύπων, η μείωση των ατυχημάτων και της συμφόρησης, οι μικρότερες απαιτήσεις σε δημόσιο χώρο (σε σχέση με τα ΙΧ) καθώς και η γενικότερη βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας, είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης και λειτουργίας ΔΑΣ. Τα μέτρα ήπιας κινητικότητας αποσκοπούν [Ευφραιμίδου Ε., Ιορδανόπουλος Π., 2010]: στην παρεμπόδιση των μηχανοκίνητων οχημάτων να χρησιμοποιούν "ακατάλληλες" διαδρομές (εξάλειψη διαμπερούς κυκλοφορίας μέσα από περιοχές αμιγούς κατοικίας) στη βελτίωση της ασφάλειας της οδού για τους πλέον ευάλωτους χρήστες της (παιδιά, ηλικιωμένοι, ποδηλάτες και άτομα με ειδικές ανάγκες) στη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων στη μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην εξοικονόμηση χώρου για δραστηριότητες που δε σχετίζονται με την κυκλοφορία (κίνηση - στάση πεζών, παιδικό παιχνίδι κτλ.) στον εξωραϊσμό της οδού με πιθανές θετικές επιπτώσεις σε τοπικές οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στην αύξηση του παρόδιου πρασίνου στην ενθάρρυνση οικολογικά κατάλληλων και άρα επιθυμητών μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο Η εφαρμογή μέτρων ήπιας κυκλοφορίας μπορεί να κλιμακωθεί στα παρακάτω επίπεδα: Διαχειριστικά μέτρα είναι μέτρα, στα οποία δεν υφίσταται φυσικός διαχωρισμός των χρήσεων και περιορίζονται στην οριζόντια και κάθετη σήμανση, στη σηματορρύθμιση, στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε λεωφορειολωρίδες, ποδηλατολωρίδες κα. Δομικά Φυσικά μέτρα είναι μέτρα, στα οποία δημιουργείται φυσικός διαχωρισμός, όπως για παράδειγμα λεωφορειόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, αλλαγές στην επίστρωση της οδού. Πολεοδομικά μέτρα είναι μέτρα, τα οποία εντάσσονται στον γενικότερο πολεοδομικό σχεδιασμό και έχουν ευρύτερο χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός ή η ανάμειξη χρήσεων γης, η χωροθέτηση ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου κ.α

6 Σε κάθε περίπτωση η προώθηση της ήπιας (άρα και βιώσιμης) κινητικότητας στην πόλη αμφισβητεί την κυριαρχία της ιδιωτικής μηχανοκίνησης και συγκρούεται μ αυτήν. Την αμφισβητεί όχι μόνον ως τρόπο μετακίνησης αλλά κυρίως ως τρόπο οργάνωσης της πόλης και της ζωής στην πόλη. Η οργάνωση των αστικών μετακινήσεων σύμφωνα με τις αρχές της ήπιας κινητικότητας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη αξιοβίωτης μορφής πόλης (συμπαγής πόλη, δημιουργία σύντομων αποστάσεων, επέκταση γύρω από άξονες δημόσιων συγκοινωνιών, μεικτές χρήσεις γης) μπορεί να οδηγήσει στην ήπια πόλη. Η ήπια πόλη θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο του σχεδιασμού, προσφέροντας ταυτόχρονα ικανοποιητική προσβασιμότητα κυρίως με τα εναλλακτικά του Ι.Χ. μέσα, καθώς και γενικότερα καλής ποιότητας αστικό περιβάλλον. 2.1 Περιοχή Μελέτης - Υπάρχουσα Κατάσταση Η περιοχή μελέτης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από το ανατολικό μέρος του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Δήμο Πυλαίας και το Δήμο Καλαμαριάς. Σχήμα 1: Περιοχή Μελέτης - 6 -

7 Περιμετρικά οι οδοί, οι οποίες περικλείουν την περιοχή μελέτης είναι: από βόρεια η οδός της 3 ης Σεπτεμβρίου, ανατολικά η Περιφερειακή οδός και η λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, νότια η οδός Νικολάου Πλαστήρα και δυτικά η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου και η οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη. Το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης αποτελείται από μια κύρια αρτηρία, μία δευτερεύουσα και τις συλλεκτήριες οδούς, καθώς και όλες τις τοπικές ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα. Η επικρατέστερη μορφή χρήσης γης στην περιοχή μελέτης είναι η κατοικία με εξαίρεση σε κάποιους κεντρικούς οδικούς άξονες, όπου η χρήση γης στο ισόγειο είναι εμπορικού ενδιαφέροντος. Οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Πυλαίας και Καλαμαριάς εξυπηρετούνται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ο οποίος είναι ο μοναδικός φορέας αστικών συγκοινωνιών στο Νομό Θεσσαλονίκης και λειτουργεί από το Δεν υπάρχει αναπτυγμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων ή ποδηλατολωρίδων. Ο μοναδικός ποδηλατοδρόμος που διασχίζει την περιοχή μελέτης βρίσκεται παράλληλα με τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, προς το μέρος του παραλιακού μετώπου. Η διεξαγωγή Λαϊκών Αγορών αποτελεί τοπική ιδιαιτερότητα της περιοχής. Μερικές φορές οι Λαϊκές Αγορές αποκλείουν κύριους οδικούς άξονες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς φόρτους κατά το διάστημα λειτουργίας και η κυκλοφοριακή συμφόρηση επιβαρύνεται. Όσον αφορά στη σήμανση, σε όλη την έκτασή της, είναι ικανοποιητική. Στα σημαντικά σημεία υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες για μείωση ταχύτητας από τους οδηγούς (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δρόμοι στους οποίους παίζουν παιδιά). 2.2 Περιγραφή των Σεναρίων Παρεμβάσεων Μία σύγχρονη μεθοδολογική προσέγγιση των ζητημάτων του σχεδιασμού είναι η διατύπωση σεναρίων με την υλοποίηση παρεμβάσεων εφαρμογής και προώθησης της ήπιας κινητικότητας. Το σενάριο αναφοράς (Baseline scenario), περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή μελέτης, χωρίς καμία παρέμβαση, σύμφωνα με τα δεδομένα, τα οποία δόθηκαν από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και λειτουργεί ως βασικό σενάριο σύγκρισης. Το πρώτο σενάριο (Σενάριο 1) εξετάζει την επίδραση της εφαρμογής λεωφορειοδρόμων μικτής χρήσης ή ποδηλατοδρόμων στο οδικό δίκτυο. Πρόκειται για τους κύριους οδικούς άξονες της περιοχής και δεν διερευνάται η εφαρμογή πεζοδρόμησης. Οι παρεμβάσεις προτείνονται σε συμφωνία με τις προτάσεις για ποδηλατόδρομο, όπως διατυπώθηκαν σε προηγούμενες μελέτες, ενώ οι παρεμβάσεις για λεωφορειόδρομο, προτείνονται σύμφωνα με τις νέες λεωφορειολωρίδες που πρόκειται να υλοποιηθούν. Μετά από τις κυκλοφοριακές μελέτες του 2003 και διάφορες διοικητικές ενέργειες των αρμοδίων φορέων (ΥΠΟΜΕΔΙ, ΣΑΣΘ, ΟΑΣΘ, Δήμος Θεσσαλονίκης και Δ. Καλαμαριάς κ.α.) καθορίζονται και οδεύουν για υλοποίηση οι κάτωθι νέες Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Ειδικές Λωρίδες Λεωφορείων) (Γ. Αγγελίδης, 2012): a) Στην οδό Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από την οδό Κορομηλά και μέχρι 35μ. πριν από τη διασταύρωση με την οδό Θ. Σοφούλη, στη δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση κίνησης από την οδό Μ. Αλεξάνδρου προς την οδό Θ. Σοφούλη

8 b) Στην οδό Αγγελάκη, από την πλατεία ΧΑΝΘ και έως 60μ πριν από την πλατεία Συντριβανίου, στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση από την πλατεία ΧΑΝΘ προς την πλατεία Συντριβανίου. c) Στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της από τον κόμβο με την οδό Βαλαγιάννη και μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Στρατού, στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. d) Στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της από τον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως Λεωφόρου Στρατού και μέχρι 27μ.. πριν από τη διασταύρωσή της με την οδό Βαλαγιάννη, στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς Χαριλάου. e) Στη Λεωφόρο Στρατού, στο τμήμα της από την οδό Ι. Χρυσοστόμου και μέχρι την οδό Κυβερνίδου, στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. f) Στη Λεωφόρο Στρατού, στο τμήμα της από την οδό Ν. Ζέρβα και μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Μπιζανίου, στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς Χαριλάου. Η μεθοδολογική προσέγγιση του 1ου σεναρίου έγινε με βάση τις αλλαγές στις διατομές των οδών. Η νέα χωρητικότητα C υπολογίζεται: C = fw * C (1) όπου fw είναι πολλαπλασιαστικός συντελεστής, που εξαρτάται από το πλάτος της οδού και C η προηγούμενη χωρητικότητα. Στο δεύτερο σενάριο (Σενάριο 2) θεωρείται ότι έχουν γίνει οι παρεμβάσεις του Σεναρίου 1 και επιπρόσθετα αναπτύσσεται η λογική του δικτύου Δηλαδή, ορισμός περιοχών και οδών με βέλτιστες ταχύτητες αντίστοιχες της παραπάνω κλίμακας, ανάλογα με την κατηγοριοποίησή τους και τη θέση τους στο δίκτυο. Βέλτιστη ταχύτητα (Voptimum), είναι η ταχύτητα με την οποία επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ικανότητα στο οδικό δίκτυο με γνώμονα πάντοτε την οδική ασφάλεια. Οι διαφοροποιήσεις της βέλτιστης ταχύτητας (Vo) μιας οδού προκαλούν αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στην κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού. Έτσι για την εφαρμογή του δευτέρου σεναρίου στο λογισμικό ορίστηκε ως βέλτιστη ταχύτητα (Vo) στην Περιφερειακή Οδό η ταχύτητα των 70 km/h, στις κύριες αρτηρίες η ταχύτητα των 50 km/h και τέλος, στις υπόλοιπες, συλλεκτήριες οδούς ορίζεται ως βέλτιστη ταχύτητα διέλευσης Vo = 30km/h. Στο Σχήμα 2 φαίνονται οι αλλαγές των ταχυτήτων ανάμεσα στα σενάρια

9 Σχήμα 2: Στον αριστερό χάρτη απεικονίζονται οι βέλτιστες ταχύτητες σύμφωνα με το Σενάριο Αναφοράς (Baseline Scenario), ενώ, στο δεξί χάρτη, οι ταχύτητες σύμφωνα με το Σενάριο 2. Σύμφωνα με τα δύο σενάρια τροποποιήθηκαν τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά σε 33 οδικούς άξονες και το σύστημα επιλύθηκε, με την χρήση του λογισμικού VISUM, συνολικά για όλο το δίκτυο. Για τον καταμερισμό των μετακινήσεων επιλέχθηκε η μέθοδος «Assignment with ICA» όπου υπολογίζονται οι φόρτοι, οι καθυστερήσεις και το επίπεδο εξυπηρέτησης (LOS), σύμφωνα με το Highway Capacity Manual (HCM). Γίνεται ανάλυση και σύγκριση των σεναρίων με τη βοήθεια του λογισμικού VISUM, όπου έχει γίνει προτυποποίηση μέτρων ήπιας κινητικότητας. Στόχος είναι η πρόβλεψη των επιπτώσεων στο πραγματικό σύστημα και η πρόταση ρεαλιστικών επεμβάσεων για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, για την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 2.3 Συγκριτική Παρουσίαση Σεναρίων του οδικού δικτύου Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων θεωρήθηκε σκόπιμο να συγκριθούν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, τα οχηματοχιλιόμετρα και ο βαθμός κορεσμού (volume / capacity ratio). Παράλληλα, δημιουργήθηκαν πίνακες και διαγράμματα για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, επιλέχθηκαν οι αρτηρίες, που παρουσιάζονται παρακάτω αναλυτικά, στις οποίες γίνεται η σύγκριση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο σεναρίων και του σεναρίου αναφοράς. Αρχικά, πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε κάθε σενάριο. Η σύγκριση είναι απλώς μία - 9 -

10 ένδειξη για την ανταπόκριση των σεναρίων στο στόχο της μελέτης. Αυτό που ενδιαφέρει, δηλαδή η επιχειρησιακή αξία (engineering value) των αποτελεσμάτων, προκύπτει από την εξέταση των συνεπειών των σεναρίων σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες. Ο Πίνακας 1 έχει χωριστεί σε δύο μέρη, στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά οδικών τμημάτων και στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά οδικών αποστάσεων. Όπως παρατηρείται από τον παρακάτω πίνακα, η κυκλοφοριακή ικανότητα έχει μειωθεί κατά 29%, λαμβάνοντας υπόψη τα ακραία σενάρια. Η βέλτιστη ταχύτητα Vo, ανάμεσα στο σενάριο αναφοράς και το πρώτο σενάριο, παραμένει ίδια. Ενώ συγκριτικά με το δεύτερο σενάριο, όπου εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου ταχύτητας, μειώνεται κατά 16% στο σύνολο του δικτύου. Πίνακας 1: Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά συνολικά στην περιοχή μελέτης Κυκλοφοριακά Χαρακτηριστικά οδικών τμημάτων (links) Κυκλοφοριακά Χαρακτηριστικά οδικών αποστάσεων (paths) Σενάρια Κυκλοφ. Ικανότητα (Capacity) Βέλτιστη ταχύτητα Vο Οχηματοχιλιόμετρα V/C Βέλτιστος χρόνος (Τo) Βέλτιστη ταχύτητα Vο TCUR VCUR % 0% -10% 1% 15% -2% 61% -23% % -16% -16% -2% 31% -16% 83% -35% Τα οχηματοχιλιόμετρα μειώθηκαν αισθητά, κατά 10% και 16% αντίστοιχα σε κάθε σενάριο. Ως εκ τούτου, έχουμε μείωση κυκλοφοριακού φόρτου, και αυτό μεταφράζεται ως επίτευξη μείωσης των χρηστών ιδιωτικών μέσων για την μετακίνησή τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο βαθμός κορεσμού (V/C ratio), ο οποίος αυξομειώνεται ελάχιστα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Παρατηρείται ακόμη ότι μειώνοντας τη βέλτιστη ταχύτητα (Vo), μειώνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η συμφόρηση. 2.4 Συγκριτική Παρουσίαση Σεναρίων σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου, τα οποία προκύπτουν με την εφαρμογή των δύο σεναρίων, εξετάζονται τα ίδια κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες της μελετώμενης περιοχής. 2.5 Κυκλοφοριακός Φόρτος Στον Πίνακα 2 φαίνεται η διακύμανση του κυκλοφοριακού φόρτου στους οδικούς άξονες, με την εφαρμογή των σεναρίων. Πίνακας 2: Σενάρια 0-1 Κυκλοφοριακός φόρτος

11 ΟΔΟΙ Σενάριο 0 Σενάριο 1 Λόγος Σεν1/Σεν0 Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου Κωνσταντινουπόλεως Παπάφη Νικολάου Πλαστήρα Θεμ. Σοφούλη Βούλγαρη Αγίου Δημητρίου Εικοστής Ογδόης Οκτωβρίου Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου Ανατολικής Θράκης Μάρκου Μπότσαρη Μητροπολίτου Καλλίδου Π. Συνδίκα Δελφών Τάκη Οικονομίδη Μοσχονησίων Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή Πόντου Λεωφόρο Τρίτης Σεπτεμβρίου Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου Λυσάνδρου Καυταντζογλου Εγνατίας Αλεξάνδρου Παπαναστασίου Χιλής Γεωργίου Παπανδρέου Αδριανουπόλεως Κατσιμίδη Εθνικής Αντιστάσεως Γρηγορίου Λαμπράκη Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Λεωφόρος Στρατού Παρατηρείται ότι η εφαρμογή του σεναρίου 1 έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην Λεωφόρο Τζων Κέννεντυ και στις οδούς 25ης Μαρτίου και Κωνσταντινουπόλεως (τμήμα 1). Γι αυτό κατά την εφαρμογή του σεναρίου 2 θεωρήθηκε ότι δεν έγιναν οι παρεμβάσεις του σεναρίου 1 στους παραπάνω δρόμους. Υπάρχει στο 2ο τμήμα του πίνακα, μια ομάδα οδών

12 όπου η εφαρμογή του σεναρίου 1 επιφέρει μικρές διαφοροποιήσεις της τάξης του + ή- 20% στον κυκλοφοριακό φόρτο και θα εξετασθεί η χρησιμότητα της εφαρμογής των λεωφοριοδρόμων μικτής χρήσης και των ποδηλατοδρόμων. Τέλος στο 3ο τμήμα του πίνακα αναγράφονται οι οδοί, στις οποίες είναι απαραίτητη η εφαρμογή λεωφορειοδρόμων μικτής χρήσης ή ποδηλατοδρόμων, με προτεραιότητα στις Λεωφόρους Στρατού, Βασιλέως Γεωργίου και Βασιλίσσης Όλγας. Στον Πίνακα 3 γίνεται σύγκριση του κυκλοφοριακού φόρτου μεταξύ του δευτέρου σεναρίου και του σεναρίου αναφοράς. Πίνακας 3: Σενάρια 0-2 Κυκλοφοριακός φόρτος ΟΔΟΙ Σενάριο 0 Σενάριο 2 Λόγος Σεν2/Σεν0 Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ Παπάφη Θεμ. Σοφούλη Βούλγαρη Εικοστής Ογδόης Οκτωβρίου Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου Νικολάου Πλαστήρα Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου Μοσχονησίων Πόντου Αγίου Δημητρίου Δελφών Λυσάνδρου Καυταντζογλου Μητροπολίτου Καλλίδου Κωνσταντινουπόλεως Μάρκου Μπότσαρη Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή Π. Συνδίκα Ανατολικής Θράκης Χιλής Τάκη Οικονομίδη Εγνατίας Λεωφόρο Τρίτης Σεπτεμβρίου Κατσιμιδη Αλεξάνδρου Παπαναστασίου Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου Γεωργίου Παπανδρέου

13 Εθνικής Αντιστάσεως Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Αδριανουπόλεως Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας Γρηγορίου Λαμπράκη Λεωφόρος Στρατού Υπάρχει μία ομάδα οδών, όπως φαίνεται στο 1ο τμήμα του Πίνακα 3, όπου αντενδείκνυται η εφαρμογή μέτρων ελέγχου ταχύτητας, κυρίως στην Λεωφόρο Τζων Κέννεντυ, στην οδό Παπάφη, Σοφούλη, Βούλγαρη, 28ης Οκτωβρίου, 25ης Μαρτίου και Πλαστήρα. Ελέγχοντας το 3ο τμήμα του πίνακα για τις οδούς, όπου η εφαρμογή μέτρων ελέγχου ταχύτητας έχει σημαντικά θετική επίδραση, πρέπει να εξετάσουμε σε ποιες οδούς έχει επέλθει ήδη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω της εφαρμογής του σεναρίου 1. Έτσι στις Λεωφόρους Στρατού, Βασιλέως Γεωργίου, Βασιλίσσης Όλγας και στις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη, Εθνικής Αντιστάσεως και Κατσιμίδη η εφαρμογή του σεναρίου 1 έχει επιφέρει σημαντική μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Προκύπτει λοιπόν ότι τα μέτρα ελέγχου ταχύτητας απαιτούνται κυρίως στις οδούς Αδριανουπόλεως, Γ. Παπανδρέου, Παπαναστασίου και στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. 3. Συμπεράσματα Έγινε μία ικανοποιητική προσέγγιση των συνεπειών των παρεμβάσεων στην κυκλοφοριακή ικανότητα του δικτύου της ανατολικής Θεσσαλονίκης και προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, σχετικά με τις επιπτώσεις στο πραγματικό σύστημα της εφαρμογής των 2 σεναρίων. Αξιολογώντας συνολικά τα αποτελέσματα προκύπτει ότι σε 10 οδικούς άξονες πρέπει να εφαρμοσθούν και τα 2 σενάρια. Οι συνέπειες των επεμβάσεων θα είναι πολύ θετικές ιδίως η εφαρμογή των λεωφοριοδρόμων μικτής χρήσης και των ποδηλατοδρόμων στη Λεωφόρο Στρατού, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και στην οδό Λαμπράκη. Τα μέτρα ελέγχου ταχύτητας έχουν θετική επίδραση κυρίως στην οδό Αδριανουπόλεως και στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το κοινό στοιχείο των παραπάνω οδών είναι η σημαντική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, στη Λεωφόρο Στρατού, οι δυο λωρίδες κυκλοφορίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα, μετατράπηκαν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας για τα ιδιωτικά μέσα και μία λωρίδα κυκλοφορίας για τα ΜΜΜ και τα ποδήλατα. Σε 12 οδικούς άξονες χρειάζεται να δημιουργηθούν λεωφοριόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, χωρίς την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου ταχύτητας, όπως στη Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, την οδό Κατσιμίδη, Χιλής, Παπαναστασίου, Εγνατία και Καυταντζόγλου. Σ αυτούς τους οδικούς άξονες παρατηρείται ότι η συνεισφορά των μέτρων ελέγχου ταχύτητας έχει μικρή επίδραση και έτσι η εφαρμογή μόνο του 1ου σεναρίου είναι ικανοποιητική. Στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως και Ανατολικής Θράκης δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν λεωφοριόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, ενώ η εφαρμογή μέτρων ελέγχου ταχύτητας είναι επιθυμητή

14 Τέλος υπάρχουν 9 οδικοί άξονες, όπως η Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ, οι οδοί 25ης Μαρτίου, Μητροπολίτου Κυδωνίων, 28ης Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου, Βούλγαρη, Σοφούλη, Πλαστήρα και η Παπάφη, όπου δεν χρειάζεται να γίνει καμία επέμβαση. Με την εφαρμογή των σεναρίων, ο δείκτης V/C έχει χειροτερέψει. Άρα καλύτερα να μην εφαρμοστεί κανένα σενάριο. 4. Προτάσεις Με την παρούσα εργασία προσδιορίζονται και ιεραρχούνται οι οδικοί άξονες στους οποίους είναι σκόπιμο να δημιουργηθούν λεωφοριόδρομοι και ποδηλατόδρομοι ή να εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου ταχύτητας ή τέλος να εφαρμοστούν και τα δύο σενάρια. Στον Πίνακα 4 διακρίνονται οι οδικοί άξονες, ανάλογα με τις επεμβάσεις που προτείνονται. Πίνακας 4: Προσδιορισμός οδικών αξόνων εφαρμογής των παρεμβάσεων ΟΔΟΙ Σενάριο 0 Σενάριο 1 Σενάριο Σενάριο Εφαρμογής Λόγος Εφαρμογής/ Αναφοράς Παπάφη Νικολάου Πλαστήρα Θεμ. Σοφούλη Βούλγαρη Αγίου Δημητρίου 1,492 1,584 1,563 1, Εικοστής Ογδόης Οκτωβρίου Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου Κωνσταντινουπόλεως 1,073 1,073 1,021 1, Ανατολικής Θράκης Μητροπολίτου Καλλίδου Π. Συνδίκα Δελφών Μοσχονησίων Λεωφόρος Κωνσταντίνου 1.00 Καραμανλή 1,365 1,189 1,279 1,365 Πόντου Λυσάνδρου Καυταντζογλου

15 Εγνατίας 1,674 1,190 1,263 1, Αλεξάνδρου 0.67 Παπαναστασίου Χιλής Κατσιμιδη Λεωφόρος Βασιλέως 0.49 Γεωργίου 2,913 1,414 1,412 1,414 Μάρκου Μπότσαρη Τάκη Οικονομίδη 1,205 1, Λεωφόρο Τρίτης Σεπτεμβρίου Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 2,311 1,795 1,523 1, Γεωργίου Παπανδρέου 1, Αδριανουπόλεως 1, Εθνικής Αντιστάσεως 1, Γρηγορίου Λαμπράκη 1, Λεωφόρος 0.46 Βασιλίσσης Όλγας 2,340 1,168 1,085 1,085 Λεωφόρος Στρατού 1, Θεωρώντας ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να επιφέρουν βελτίωση των χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας τουλάχιστον κατά 25%, προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις. Εφαρμογή και των 2 σεναρίων στις Λεωφόρους Στρατού, Βασιλίσσης Όλγας, Μεγάλου Αλεξάνδρου και στους οδικούς άξονες Γρηγορίου Λαμπράκη, Εθνικής Αντιστάσεως, Αδριανουπόλεως και Γεωργίου Παπανδρέου. Εφαρμογή λεωφορειοδρόμων μικτής χρήσης στην Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου και στους οδικούς άξονες Κατσιμίδη, Χιλής, Παπαναστασίου και Εγνατία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων είναι αφενός μια αναλυτική διαδικασία διαβούλευσης, με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, με σκοπό την συνεργασία και την αλληλοκατανόηση ανάμεσα στους χρήστες και αφετέρου ο έλεγχος της λειτουργίας των μέτρων με αστυνόμευση και παρακολούθηση. Είναι πολύ σημαντικό τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που εφαρμόζονται να χαρακτηρίζονται από συνοχή και συνέχεια. Ένα συνεκτικό δίκτυο λεωφορειοδρόμων, λεωφορειολωρίδων, υποδομών ποδηλασίας, επιτρέπει στους χρήστες να φθάσουν στα περισσότερα μέρη της πόλης χρησιμοποιώντας μέσα φιλικά προς το περιβάλλον. Η δημιουργία τμηματικών, διάσπαρτων ποδηλατοδρόμων (π.χ. μικρότεροι από 500 μέτρα) ή λεωφορειοδρόμων σε επιμέρους τμήματα της πόλης δεν συνεισφέρουν πρακτικά στη βελτίωση του αντίστοιχου επιπέδου εξυπηρέτησης. Οι παρεμβάσεις επιδιώκουν τη συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια ανάμεσα στη χρήση του ποδηλάτου και των δημόσιων συγκοινωνιών. Ταυτόχρονα, μειώνεται ο χώρος της οδικής υποδομής, που αντιστοιχεί στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, και διατίθεται στις

16 εναλλακτικές μορφές κινητικότητας (λεωφορεία και ποδήλατα) οπότε επιτυγχάνεται η μείωση των ταχυτήτων και η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας. Η αξιοποίηση των παραπάνω συμπερασμάτων από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές θα είχε σαν συνέπεια τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου, την ενίσχυση της έννοιας της γειτονιάς, την τόνωση της τοπικής αγοράς, χωρίς την αντίστοιχη επιβάρυνση στους χρόνους μετακίνησης των κατοίκων. Η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να ενθαρρυνθεί με την παροχή αποκλειστικών λωρίδων για τις ΔΑΣ και παραχώρηση προτεραιότητας από τους φωτεινούς σηματοδότες. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί αύξηση της ταχύτητας κίνησης και της αξιοπιστίας των δρομολογίων των λεωφορείων, μείωση της εκπομπής καυσαερίων και σωματιδίων από τα οχήματα, μείωση των ατυχημάτων και της συμφόρησης. Συνέπεια των παραπάνω θα είναι η προσέλκυση νέων επιβατών από τα ιδιωτικά οχήματα και τα ΤΑΧΙ και η μετατόπιση των πολιτών σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. Με την επέκταση και πύκνωση των λεωφορειοδρόμων, ποδηλατοδρόμων αλλά και των άλλων μέτρων ήπιας κινητικότητας, δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις κινητικότητας σε μια πιο «αργή» αλλά οπωσδήποτε συνολικά πιο αξιοβίωτη (φιλικότερη, ασφαλέστερη και αισθητικά βελτιωμένη) πόλη. 4.1 Πιθανές μελλοντικές εργασίες βελτίωσης / Μελλοντική έρευνα Στην παρούσα εργασία δεν υπάρχει κάποια πρόνοια για την μεταβολή του ποσοστού χρήσης των οχημάτων λόγω των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχει αξιολογηθεί η επίδραση των μέτρων στη μεταβολή της ζήτησης που θα επέλθει στα διάφορα μέσα μεταφοράς. Συνεπώς, η σύνταξη έρευνας Δηλωμένης Προτίμησης αποτελεί μια μελλοντική εργασία. Ως έρευνα Δηλωμένης προτίμησης ορίζονται οι έρευνες με τις οποίες συλλέγουμε στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις - προθέσεις των μετακινούμενων και μπορούν να διακριθούν σε δύο είδη: σε αυτές που ρωτάμε τι θα διάλεγαν για μια δεδομένη κατάσταση-υπηρεσία που τους περιγράφουμε ή που την ξέρουν (Τεχνική Δηλωμένης Προτίμησης - Stated preference techniques) και σε εκείνες που ρωτάμε απλά τι επιλογή έκαναν σε μία δεδομένη περίπτωση (Τεχνική Αποκαλυπτόμενης Προτίμησης - Revealed preference techniques). Η χρησιμότητα αυτής της έρευνας είναι μεγάλη καθώς πραγματοποιείται μέτρηση των προτιμήσεων για κάποια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών σε σχέση με άλλα και υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασης - μετατροπής των προτιμήσεων σε πραγματικές επιλογές. Ακόμη, οι τεχνικές SP δίνουν την επαρκή ποιότητα δεδομένων και πληροφοριών για να κατασκευαστούν καλής ποιότητας στατιστικά μοντέλα. Μ αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η μεταβολή στην επιθυμία των χρηστών για χρήση Ι.Χ.(Μίντσης Γ. κ.α., 2005) Μια ακόμη μελλοντική εργασία είναι η αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Αυτός ο παράγοντας είναι πολύ σημαντικός για την πληρέστερη προσομοίωση του οδικού συστήματος και την ποσοτικοποίηση των θετικών ή μη αποτελεσμάτων, ως προς το περιβάλλον, των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Στόχος είναι η ποσοτική συσχέτιση ανάμεσα στους μειωμένους φόρτους των οδικών αξόνων και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος μιας περιοχής και ο χαρακτηρισμός του ως υποβαθμισμένου ή μη, γίνεται με βάση νομοθετημένα ή επιστημονικά καθιερωμένα όρια τιμών ορισμένων ρύπων. Οι ρύποι αυτοί, που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος προσδιορίζονται από τους περιβαλλοντικούς δείκτες και

17 παρακολουθούνται συστηματικά με μετρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις. Ακόμη θα ήταν καλό να γίνει ανάλυση της σύνθεσης της κυκλοφορίας σε διάφορες κατηγορίες οχημάτων για πιο ακριβή αποτελέσματα. Στην προκειμένη έρευνα έχουν χρησιμοποιηθεί οι Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων (ΜΕΑ) καθιστώντας αδύνατον να αναλυθεί η σύνθεση της κυκλοφορίας. Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον η περαιτέρω διερεύνηση της επιρροής των εμπορευματικών μεταφορών στο σύστημα αναφοράς. Η εφαρμογή νέων σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπορευματική δραστηριότητα, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της κυκλοφορίας, εξετάζοντας λεπτομερώς τις ανάγκες του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Ευχαριστίες Θεωρώ ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους, όσοι συνέδραμαν με το δικό τους τρόπο, στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Χρίστο Ταξιλτάρη, για την πολύτιμη καθοδήγηση, την αμέριστη υποστήριξη, τις ουσιώδεις συμβουλές και επισημάνσεις του, την αδιάκοπη συμπαράσταση και ενθάρρυνση που μου παρείχε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον υποψήφιο διδάκτορα Ηρακλή Στάμο για τις συμβουλές και τη βοήθεια που μου παρείχε στην εκμάθηση του λογισμικού VISUM. Χωρίς τη βοήθεια και την καθοδήγησή του, θα ήταν πολύ δύσκολη η επιτυχής ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Σοφία Κοσμοπούλου, για την ανιδιοτελή παραχώρηση των κυκλοφοριακών στοιχείων του δικτύου Θεσσαλονίκης, κρίσιμα στοιχεία για την εκπόνηση της εργασίας αυτής. Καθώς και τους συναδέλφους Ανθή Τσακιροπούλου, Ανεστίνα Δημητριάδου και Ευριπίδη Μάγκου, για την παραχώρηση στοιχείων σχετικά με προτάσεις για δίκτυο ποδηλατοδρόμων στον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Καλαμαριάς. 4. Αναφορές-Βιβλιογραφία Gartner, N.H. & Stamatiadis, C., 2002, Arterial-based control of traffic flow in urban grid networks. Mathematical and computer modelling, 35 (5-6), pp Highway Capacity Manual, Washington, D.C., 2000 Octavia Stepan, Irina Rotaru, 2011, Ενότητα 5, «Σχεδιασμός και διαμόρφωση δρόμων-μέτρα ήπιας κυκλοφορίας», ( τελευταία επίσκεψη ) Stuster Jack and Coffman, Zail, 1998, Synthesis of Safety Research Related to Speed and Speed Limits, FHWA-RD Federal Highway Administration ( τελευταία επίσκεψη ) Αγγελίδης Γ., 2012, «Λεωφορειολωρίδες Θεσσαλονίκης: Όχι στην υποβάθμιση της αστικής συγκοινωνίας παρακάμπτοντας τους πολίτες», Ένωση για τα δικαιώματα των πεζών, Τεύχος 441, σελ

18 Δημητριάδου Ανεστίνα και Μάγκος Ευριπίδης, 2013, Διπλωματική Εργασία «Οργάνωση του ποδηλατικού δικτύου στο Δήμο Καλαμαριάς και της διασύνδεσής του με το αντίστοιχο του Δήμου Θεσσαλονίκης» Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007, ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ, Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας (COM (2007) 551), Βρυξέλλες. Ευφραιμίδου Ε., Ιορδανόπουλος Π., 2010, «Αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας σε αστικές περιοχές: Η περίπτωση της Θέρμης» Μίντσης Γ., Ταξιλτάρης Χ., Μπάσµπας Σ., Ντεµογιάννη Σ., 2005, «Ο ρόλος των ερευνών δηλωµένων προτιµήσεων στην εκτίµηση του κόστους των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων» 3 ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ., 2005 ΣΑΣΘ, 2012, Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Το έργο ATTAC, Ημερίδα EPTA «Στρατηγικές Σχεδιασμού Κινητικότητας: κοινές δράσεις φορέων για τη βελτίωση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων» Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2012 Στρατάκη Στέλλα, 2013, Διπλωματική Εργασία «Μέθοδοι κατανομής κυκλοφορίας και εφαρμογές σε αστικό οδικό δίκτυο με το λογισμικό VISUM». Ταξιλτάρης Χ., 2011, «Οι καταστατικές αρχές του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή πώς υπηρετείται το δικαίωμα των πολιτών στη μετακίνηση», Δημοσίευση στον τιμητικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή Βασίλειο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη Ταξιλτάρης Χ., 2014, Διδακτικές Σημειώσεις μαθήματος «Οργάνωση και Διαχείριση συστημάτων Αστικών Μαζικών Μεταφορών», Διάλεξη «Συστήματα μαζικών μεταφορών, Χωρικές Παράμετροι και Αστική Ανάπτυξη» Τσακιροπούλου Ανθή, 2010, Διπλωματική Εργασία «Συνέργεια Αστικών Μαζικών Μεταφορών και Ποδηλάτου στην πόλη της Θεσσαλονίκης»

Η ποιότητα ζωής στις Σέρρες σήμερα

Η ποιότητα ζωής στις Σέρρες σήμερα Η ποιότητα ζωής στις Σέρρες σήμερα Μάιος 2008 PI0829 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 20. Παρουσίαση των ευριπίδειων τραγωδιών Ὀρέστης - Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομές Ιουνίου 2014

Εκδρομές Ιουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 01/06/2014 ΤΗΝΟΣ - ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 50 17 ΣΑΒΒΑΤΟ 07/06/2014 ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΚΑΛΑΜΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ) Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Ραφήνας για να επιβιβαστούμε στο καράβι.

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα.

Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα. Οι προτάσεις του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του ΤΕΕ. Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Συντονιστής του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ).

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ). Βιβλία Μελέτες 2007-2010 1. Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Κοινωνιολογική, Γνωστική και Εκπαιδευτική Θεμελίωση του Θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. 2. Βιτσιλάκη, Χ., Γκασούκα,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ Η έρημος στην δική μου αντίληψη έχει συνδυασθεί με ένα γοητευτικό μυστήριο. Το άγονο τοπίο, οι απέραντοι αμμόλοφοι, η διαμόρφωση του εδάφους με τους γυμνούς βράχους και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για μαθητές Ε & ΣΤ τάξης Δημοτικού Σχολείου Θεματική Ενότητα: Καλλιέργεια και πρώτη επεξεργασία στο χωριό 1. Στην προθήκη με το φωτογραφικό υλικό του Μουσείου διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ιατρικές ιδιότητες Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για το μακιγιάζ και το χτένισμα Φύλαγαν τα εργαλεία τους σε κασετίνες ΜΑΤΙΑ : Χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση

Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση Χρηστίδου Χριστίνα Κοινωνική Λειτουργός-Ψυχολόγος MSc Κοιν.Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής Σήμερα στο σχολείο : Τα θύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,02171 στρ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛΙΔΕΣ : Σελίδα 1 από 14 11. ΚΩΔΙΚΑΣ 11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΦΟΙ Ε. ΠΕΤΡΟΥ Ο.Ε. φροντίζει τους ανθρώπους της : εργαζομένους, πελάτες, μετόχους, καταναλωτές, προμηθευτές και επιχειρηματικούς συνεργάτες. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και καταγράψουμε τις παρατηρήσεις μας. Αρχικά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Έντυπο Υπολογισμού Κενών-Πλεονασμάτων Σχολείου στο Σύστημα «Αθηνά» Γενικές Πληροφορίες ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Ωράριο Διευθυντή 5 δηλ. τόσο εμφανίζεται στην οθόνη με τα ωράρια στο Αθηνά Όνομα/τα Υποδιευθυντή/ών 1. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν δέκα ακριβώς το πρωί, Σεπτέμβρης μήνας

Ήταν δέκα ακριβώς το πρωί, Σεπτέμβρης μήνας 1 Ήταν δέκα ακριβώς το πρωί, Σεπτέμβρης μήνας του 1994. Στη μικρή πέτρινη πλατεία του χωριού Αετοφωλιά ή και Φωλίτσα για κάποιους, επισήμως Αγία Μαρίνα, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μετά την Κόνιτσα,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοίκηση & Γραφεία 2 Επιστολή του Προέδρου 4 Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5 Σύσταση και αρμοδιότητες 6 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Σχέδια που έχουν συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του ΟΡήγας,επονομαζόμενοςΦεραίοςήΒελεστινλής, υπήρξεπρόδρομοςτηςελληνικήςεπανάστασηςτου1821. Ένας από εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ-LEASING» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πτυχιακή εργασία: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ-LEASING» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ I J J ΣΔΟ - ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ-LEASING» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2004 Πτυγιακπ εονασία Περιεχόμενα Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα 2. Κάθε µέρα λιγότερα προβλήµατα στην Αθήνα Η έννοια «καθηµερινότητα» είναι για όλους µας εξαιρετικά σύνθετη. Τα προβλήµατα που καθηµερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ: Περιεχόμενα - Μεθοδολογία. Οργάνωση Α/Α. Εκτίμηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ: Περιεχόμενα - Μεθοδολογία. Οργάνωση Α/Α. Εκτίμηση 1 : ζευγάρια σε απόσταση 3-5 μ \ μία μπάλα ο ένας από τους δύο Στόχος: Γρήγορη αντίδραση τόσο από τον κάτοχο της μπάλας όσο και από τον παίκτη που αμύνεται Επιθετική και αμυντική ατομική τακτική: θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-03-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 03 Κατασκευή βάθρων τριγωνοµετρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του.

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του. Α. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Μία μάζα αέρα οδηγείται από το τμήμα εισαγωγής στο συμπιεστή. Εκεί συμπιέζεται και οδηγείται στο θάλαμο καύσης, όπου αναμιγνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε διδακτική ενότητα ακολουθείται η λεγόμενη τετραμερής πορεία, χωρίζεται δηλαδή η διδασκαλία σε τέσσερα κύρια στάδια.

Για κάθε διδακτική ενότητα ακολουθείται η λεγόμενη τετραμερής πορεία, χωρίζεται δηλαδή η διδασκαλία σε τέσσερα κύρια στάδια. Πορεία διδασκαλίας λέγεται η διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διδασκαλία, ώστε να επέλθει η μάθηση η οποία προσδιορίζεται από τους Αντικειμενικούς Σκοπούς της κάθε διδακτικής ενότητας. Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων.

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Cover Story Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Φωτογραφίες: Δημήτρης Διακογιάννης Cover Ελευθέριος Γείτονας Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων Γείτονα 38 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εισηγητής: Μπαστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός νόμος: Όταν δεν λαμβάνονται μέτρα περιορισμού της χρήσης του ΙΧ, τότε τα ΙΧ τείνουν να καταλάβουν όλο το χώρο. Τα μέτρα είναι απαραίτητα.

Βασικός νόμος: Όταν δεν λαμβάνονται μέτρα περιορισμού της χρήσης του ΙΧ, τότε τα ΙΧ τείνουν να καταλάβουν όλο το χώρο. Τα μέτρα είναι απαραίτητα. Η Πανεπιστημίου πεζόδρομος!!! Γιατί πεζόδρομος; Γιατί η Πανεπιστημίου; Γιατί μόνο η Πανεπιστημίου; (άλλα αιτήματα) Και τι θα γίνει με τα αυτοκίνητα; (τι λέει το σχέδιο της πεζοδρόμησης) Ποιος ο λόγος αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» Ουάσιγκτον & Δημητσάνης 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22 100, Τηλ.:2710 224114, Fax.:2710 242773 www.koat.gr e-mail: info@koat.gr ΤΡΙΠΟΛΗ 29 / 09 / 07 Πρός: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ο Φεστιβάλ Προώθησης και Ανάδειξης των Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Σητείας «Σητείας Γη» Ο δήμος Σητείας σε συνεργασία με το Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης και την Περιηγητική Λέσχη Σητείας, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Βασικές συμβουλές

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Βασικές συμβουλές ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Βασικές συμβουλές Εισαγωγή Η συνέντευξη είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής προσωπικού - κυρίως στον ιδιωτικό τομέα - και αποτελεί ίσως το κρισιμότερο στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...3 2. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α....6 4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Τα ψάθινα καπέλα, Μαργαρίτα Λυμπεράκη (απόσπασμα) Ερώτηση 1 η Περίληψη -(Κατερίνα Ζουρλαδάνη) Το κείμενο μας, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρακτική εφαρμογή της Εμπέδωσης στην Δ τάξη. Δημήτρης Κουρουσίδης

Μια πρακτική εφαρμογή της Εμπέδωσης στην Δ τάξη. Δημήτρης Κουρουσίδης Μια πρακτική εφαρμογή της Εμπέδωσης στην Δ τάξη Δημήτρης Κουρουσίδης Η εμπέδωση ως περιεχόμενο και πολλές άλλες συναφείς δραστηριότητες (εξατομίκευση, ομαδοποίηση, ενίσχυση κτλ.) δεν είναι κάτι το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» Ουάσιγκτον & Δημητσάνης 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22 100, Τηλ.:2710 224114, Fax.:2710 242773 www.koat.gr e-mail: info@koat.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κολυμβητικών αγώνων «6 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο.

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο. Συνταξιοδοτικός οδηγός Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας Δημόσιο ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 2 :Y.πο.Με.Δι / Π. Δ. Ε./ ΣΑΕ 068 / 1997ΣΕ06800002

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α-?4^ 7 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ! 5Γ * 90 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ» Μέλι Ελάτης Μαίναλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ «ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: Στην Αθήνα σήμερα, 27 Ιουλίου 2012, συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων που ορίστηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 492/25/18.07.2012 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέθοδοι και προπονητικά συστήματα για την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας Από την δεκαετία του 70 που το bodybuilding άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές μέχρι και σήμερα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 3/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 3/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ευεργετών. Ελπίζουμε πως η συλλογική προσπάθεια των φοιτητών θα βοηθήσει το έργο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (E.M.E.ΔΙΑ).

Πίνακας Ευεργετών. Ελπίζουμε πως η συλλογική προσπάθεια των φοιτητών θα βοηθήσει το έργο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (E.M.E.ΔΙΑ). Πίνακας Ευεργετών Επιμέλεια: Ευαγγέλου Αλέξανδρος Στα πλαίσια του μαθήματος Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς (εαρινό εξάμηνο 2015) οι φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και ιστορίας ανέλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 02 Χωµατουργικά Έργα 08 Αντιµετώπιση Συνάντησης µε αγωγούς ΟΚΩ κατά τις Εκσκαφές 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Β`2 Καθηγήτρια: Μαρία Πουλιάου Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική εισαγωγή...σελ.3 Ιστορική διαδρομή...σελ.4 Οικία Ευστόλιου...σελ.5 Θέατρο Κουρείου...σελ.6-7 Σεισμόπληκτη

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκλεγμένος με την Ανεξάρτητη Κίνηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ. 6944285669 dapostolak@sch.gr ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Άνοιξη 2014

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Άνοιξη 2014 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Άνοιξη 2014 Βασικός στόχος της σχολής είναι η περαιτέρω τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες αναρριχητές να πραγματοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ τ Μ Η Μ Α ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2011(Αναθεώρηση 24/1/2012) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1. Η βιώσιμη κινητικότητα: Οι μετακινήσεις προσώπων και οι μεταφορές αγαθών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο θρεπτική αξία εννοούμε την ικανότητα των τροφίμων να παρέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τη διατήρηση του οργανισμού και τη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση της οργάνωσης «ιεθνής ιαφάνεια Ελλάς» για την εκδήλωση αυτή. Η ιεθνής ιαφάνεια, 25 χρόνια µετά την ίδρυσή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13 Λύση στο πρόβλημα του προσανατολισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και κυρίως επισκέπτες στην περιοχή του Πανοράματος επιχειρεί να δώσει ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, μέσω συγκοινωνιακής μελέτη που εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα