ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ / FAX ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Οι θέσεις του ΣΜΥΕ&ΔΥΠ σχετικά με το ισχύον πλαίσιο μελετών έχουν εκφραστεί δημοσίως στην πρόσφατη διημερίδα του ΤΕΕ (22 και 23 Σεπτεμβρίου 2009). Με αφορμή την πρόσκληση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ, επαναδιατυπώνουμε τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις με στόχο την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών. Για την παρουσίαση των απόψεων του Συνδέσμου χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις άξονες, όπως τους έθεσε η πρόσκληση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ. Σημειώνεται ότι, οι άξονες αυτοί, με βάση τους οποίους προβλέπεται να γίνει η παρέμβαση στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, συνεπώς στις όποιες τροποποιήσεις πρέπει να εκτιμηθεί ο τρόπος που επηρεάζουν κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς. Για παράδειγμα, η διαδικασία σύνταξης λεπτομερών και εξειδικευμένων ανάλογα με το αντικείμενο τεχνικών προσφορών από πλευράς υποψηφίων, στοχεύει μεν στη βελτίωση της ποιότητας, προκαλεί όμως προβλήματα καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης αλλά και πιθανά θέματα αξιοκρατίας κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που οφείλονται στις υφιστάμενες αδυναμίες ελέγχου και αξιολόγησης εκ μέρους των αρμοδίων επιτροπών. Το αποτέλεσμα αναμόρφωσης του νομικού πλαισίου θα πρέπει να ακολουθήσει τη «χρυσή τομή» των ανωτέρω αναφερόμενων ανταγωνιστικών στόχων, με παράλληλες ενέργειες που δεν αφορούν άμεσα το νόμο μελετών αλλά λοιπά καίρια θέματα μητρώων μελετητών, προδιαγραφών εκπόνησης κλπ, προκειμένου να προκύψει ένα πλήρες, σύγχρονο, με σαφήνεια διατυπωμένο και εφαρμόσιμο πλαίσιο εκπόνησης μελετών και υπηρεσιών.

2 Να σημειωθεί ότι οι δυνατότητες προσαρμογής του νομικού πλαισίου περιορίζονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 17 και 18/2004 περί συμβάσεων Δημοσίου, με τις οποίες πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση. Οι παρακάτω θέσεις του Συνδέσμου μας έχουν στόχο να επισημάνουν για άλλη μια φορά τα ειδικά προβλήματα από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του Ν3316/05, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το άμεσο αντικείμενό μας των υδραυλικών έργων και των έργων διαχείρισης υδατικών πόρων, καθώς και να θεμελιώσουν βασικές προτάσεις, χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει στην κατά γράμμα μεταβολή του νομικού περιεχομένου, αφού δεν είναι γνωστό αν η διαδικασία θα καταλήξει σε σύνταξη νέου νόμου ή βελτίωση του παλαιού. Επιθυμούμε να τονίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υδραυλικών έργων και μελετών, τα οποία συνοπτικά αναφέρουμε: - Υψηλής κοινωνικής αξίας και σχετιζόμενα με πρωτεύουσες ανθρώπινες ανάγκες έργα (ύδρευση και επεξεργασία νερού, αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων, αποχέτευση ομβρίων υδάτων, αντιπλημμυρικά έργα, εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα προστασίας και διευθέτησης χειμάρρων και ποταμών, φράγματα και λιμνοδεξαμενές, υδροηλεκτρικά έργα, κλπ). - Καίριου χαρακτήρα έργα υποδομής, που απαιτούν πολυετή και διεξοδικό προγραμματισμό και σχεδιασμό, ιδιαίτερα όταν τίθενται στο σύγχρονο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. - Μεγάλου περιβαλλοντικού ειδικού βάρους, λόγω της συνάφειάς τους με ένα εξόχως πολύτιμο, αλλά και ευαίσθητο ανθρώπινο αγαθό. - Αφανή ή δύσκολο να εντοπιστούν έργα (υπόγειοι αγωγοί, έργα σε απρόσιτες περιοχές με μικρή επισκεψιμότητα, έργα που λειτουργούν κάτω από το νερό κλπ) με μεγάλες αβεβαιότητες στο σχεδιασμό και την κατασκευή τους. - Σύνθετα και πολύπλοκα έργα, που απαιτούν συνδρομή και από πολλές άλλες επιστημονικές ειδικότητες στο σχεδιασμό και την κατασκευή τους. 2 από 15

3 Άξονας Α. Βελτίωση της ποιότητας των μελετών και των παρεχομένων υπηρεσιών Η διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας των μελετών και υπηρεσιών στο στάδιο που προηγείται της ανάθεσης αλλά και γενικότερα, προϋποθέτει σε γενικές γραμμές την ύπαρξη αξιόπιστου και με την απαιτούμενη πληρότητα φακέλου του έργου με βάση τον οποίο θα συνταχθούν οι προσφορές και θα ανατεθούν οι μελέτες, εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων προδιαγραφών σύνταξης των μελετών και βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου από πλευράς επιβλεπόντων της ποιότητας των μελετών και υπηρεσιών με βάση τις προδιαγραφές. Ταυτόχρονα, για τη διασφάλιση της καλής σχέσης ποιότητας τιμής, απαραίτητη είναι και η βελτίωση του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού των αμοιβών αυτών που να ανταποκρίνεται στο προς μελέτη έργο και τις απαιτήσεις του. Πιο αναλυτικά: - Διαδικασίες ανάθεσης - Φάκελος έργου. Η απαίτηση ύπαρξης φακέλου του έργου που συνοδεύει τα τεύχη διαγωνισμού για την ανάθεση μιας μελέτης, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα. Οι φάκελοι είναι ελλιπείς, αποτελούν βάρος για τις υπηρεσίες οι οποίες αδυνατούν να τους συντάξουν σε εύλογο χρόνο, ενώ συχνά δεν παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τα εκάστοτε έργα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του νόμου 3316/05 (Ανάθεση προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη) έχει σχεδόν εξ ολοκλήρου εγκαταλειφθεί από τις υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του ιδίου νόμου για ανάθεση με το άρθρο 7 (Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών) και με βάση την παρ. 5 του άρθρου 5 η οποία επιτρέπει χρήση της εν λόγω διαδικασίας του άρθρου 7, ουσιαστικά έχει απαξιωθεί το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης, που αποτελεί κρίσιμο σταθμό στην πορεία ωρίμανσης της μελέτης ενός έργου. Είναι χαρακτηριστικός ο απειροελάχιστος αριθμός διαγωνισμών εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων που έχουν προκηρυχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 6 η οποία προβλέπει σύνταξη και αξιολόγηση των προκαταρκτικών μελετών και εν συνεχεία ανάθεση των λοιπών σταδίων, αφού είναι σαφώς προτιμητέα η διαδικασία του άρθρου 7, η οποία εξοικονομεί χρόνο και φόρτο στις αναθέτουσες αρχές. Έχει παρατηρηθεί επίσης σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση παλαιών αναγνωριστικών μελετών για ευρύ φάσμα έργων ως υφιστάμενες μελέτες, προκειμένου να αιτιολογηθεί η δυνατότητα επίκλησης του άρθρου 7. Οι μελέτες αυτές, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι επαρκείς, δε 3 από 15

4 λαμβάνουν υπόψη νεότερα δεδομένα, με αποτέλεσμα να γίνεται κακή εκτίμηση των συνθηκών του έργου, των απαιτήσεων σε συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες κλπ παραμέτρων. Έχει επίσης γίνει συχνό φαινόμενο η ανάθεση, από τις Υπηρεσίες, μελετών (μέχρι κάποιου ποσού αμοιβής) με τη διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2, με απ ευθείας ανάθεση χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης, το οποίο αφενός οδηγεί σε υποβάθμιση της αντικειμενικής αξίας του μελετητικού έργου και πολλές φορές της ποιότητας του αποτελέσματος. Η διαδικασία αυτή είναι ταχεία και παρακάμπτει τις ανοικτές διαδικασίες, προωθεί όμως την αδιαφάνεια και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. - Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας μελετών. Καμία από τις προβλέψεις του Ν3316/05, αν και έχει περιληφθεί στις νέες συγγραφές υποχρεώσεων (ανάλογα με την προεκτιμώμενη αμοιβή) η σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης, δεν εξασφαλίζει την ποιότητα των μελετών. Όπως είναι γνωστό, σε ότι αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια ελέγχου της ποιότητας των μελετών, για παράδειγμα των υδραυλικών, γίνεται παραπομπή στο προϋπάρχον πλαίσιο προδιαγραφών του ΠΔ 696/74. Υπό τις σημερινές δυσμενείς συνθήκες ανταγωνισμού, το γεγονός αυτό οδηγεί συχνά σε «ελαχιστοποίηση» της προσφερόμενης υπηρεσίας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των παραδοτέων και να οδηγούνται συχνά σε αδιέξοδα. Η εκ των υστέρων, κατά την εφαρμογή, αξιολόγηση της ποιότητας της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δε γίνεται και δεν είναι δυνατόν να γίνει, με τις παρούσες συνθήκες φόρτου και ανεπαρκούς επάνδρωσης των επιβλεπουσών υπηρεσιών. Αναφέρεται τέλος ότι είναι σύνηθες φαινόμενο οι ανάδοχοι κατασκευαστές να επιχειρούν την ανατροπή των μελετών των έργων που αναλαμβάνουν, σε πολλές περιπτώσεις αδικαιολόγητα, ούτως ώστε να επιφέρουν αλλαγές με βάση το δικό τους συμφέρον και όχι κατ ανάγκη επ ωφελεία του έργου. - Αμοιβές μελετών. Η εύλογη αμοιβή μίας μελέτης αποδεδειγμένα έχει επιπτώσεις στην ποιότητά της, ενώ στις επικρατούσες συνθήκες η υψηλή αμοιβή δεν εξασφαλίζει αναγκαία και την αντίστοιχη ποιότητα. Στο σημερινό πλαίσιο, οι αμοιβές προβλέπονται από τον σχετικό Κώδικα. Σε ότι αφορά τα υδραυλικά έργα, ο Κώδικας παρουσιάζει ελλείψεις, σημαντικές δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του και έχει σοβαρά περιθώρια βελτίωσης. Η βελτίωση αφορά συμπληρώσεις εργασιών που δεν περιλαμβάνονται, διασαφηνίσεις και συμπληρώσεις σε υπάρχοντα άρθρα και τροποποιήσεις που ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε αυξήσεις αλλά και μειώσεις των αμοιβών, ανάλογα με το είδος του (υδραυλικού ή άλλου) έργου. Επίσης, η 4 από 15

5 προεκτιμώμενη αμοιβή συχνά διαφέρει σημαντικά από την τελική αμοιβή του έργου που μελετάται με τη σύμβαση (είτε προς το έλασσον, είτε προς το μείζον). Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να γίνεται τελική προσαρμογή της αμοιβής του μελετητή προς το οριστικό παραδοτέο της μελέτης. Να σημειωθεί ότι σημαντικό αίτιο είναι και ο, συχνά ελλιπής, φάκελος έργου, που δε μπορεί να προβλέψει το σωστό μέγεθος και την τελική μορφή του έργου, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, αλλά και οι δυσχέρειες, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και την εφαρμοζόμενη πρακτική, στη μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου και την εξασφάλιση των επιπλέον κονδυλίων. Όλα τα ανωτέρω είναι αναμενόμενα, όταν το ζητούμενο (ένα τεχνικό έργο όπως θα προκύψει από μια μελέτη) δίνεται ως προαπαιτούμενο (φάκελος έργου και προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης του). Συχνά παρατηρείται σε τεύχη προεκτίμησης αμοιβής και η αναφορά στο άρθρο ΓΕΝ.4 του κανονισμού περί υπολογισμού αμοιβής με το χρόνο απασχόλησης, για τον υπολογισμό αμοιβών είδους εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στον Κανονισμό. Η πρακτική αυτή εκτός του ότι δεν είναι σωστή (βλ. και Εγκ. Ε.10/ ), οδηγεί σε προεκτίμηση αμοιβών μελετών που συχνά διαφέρουν πολύ από τις πραγματικές αμοιβές που αναλογούν σε παρόμοιες εργασίες και πρέπει να εγκαταλειφθεί. Επίσης, το θέμα αναθεώρησης των αμοιβών πρέπει να εξεταστεί, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις οι χρόνοι υπολογισμού των προεκτιμώμενων αμοιβών απέχουν σημαντικά από τους χρόνους εκπόνησης/υποβολής των μελετών, οι οποίοι μάλιστα όταν πρόκειται για σύνθετα έργα, ανέρχονται σε αρκετά έτη. Άλλωστε και οι χρόνοι από τη σύνταξη των τευχών διαγωνισμού μέχρι την ανάθεση και υπογραφή σύμβασης συχνά απέχουν σημαντικά, έως και πάνω από έτος. Οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν είναι σημαντικές και δεν πρέπει να αναλαμβάνονται από τους μελετητές. Όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να περιληφθεί και κονδύλιο υπολογισμού αμοιβής σύνταξης Φακέλου Εργου, ώστε η σύνταξή του να αναληφθεί νόμιμα από μελετητές. Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η αμοιβή της μελέτης θα πρέπει να έχει καταβληθεί, πριν τη δημοπρασία και την ανάθεση κατασκευής του έργου. Προτάσεις: Για τις διαδικασίες ανάθεσης και το φάκελο του έργου 1. Κατάργηση της διαδικασίας του άρθρου 6 του Ν. 3316/05 περί σταδιακής ανάθεσης προκαταρκτικών και εν συνεχεία προμελετών ή οριστικών μελετών. 5 από 15

6 2. Διατήρηση της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05 για την ανάθεση προμελετών ή και απευθείας οριστικών μελετών, στις περιπτώσεις που υφίστανται προκαταρκτικές μελέτες ή και προμελέτες (με την επιφύλαξη των λοιπών προτάσεων σχετικά με την αναμόρφωση του νόμου μελετών). 3. Πρόβλεψη διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης προκαταρκτικών μελετών χωρίς επόμενα στάδια, σε περιπτώσεις ανώριμων έργων που απαιτούν διερεύνηση, προκειμένου να συνταχθούν αρκετά στοιχεία για την εν συνεχεία ανάθεση με ξεχωριστή σύμβαση των επόμενων σταδίων μελέτης. Η ανάθεση μπορεί να γίνει είτε στα πλαίσια σύνθετης σύμβασης (παροχής υπηρεσιών συμβούλου) ή, ανάλογα με το ύψος της αμοιβής, με συμφωνίες-πλαίσιο (για ομάδα έργων και κυρίως από κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες) ή κλειστές διαδικασίες σε περίπτωση που συντρέχουν συνθήκες κατεπείγοντος ή άλλες ειδικές συνθήκες. Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι στις ανωτέρω περιπτώσεις, να περιληφθεί στις υποχρεώσεις του αναδόχου μελετητή η σύνταξη στοιχείων Φακέλου Εργου για την μετέπειτα προκήρυξη των επόμενων σταδίων. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να περιληφθεί στον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών κονδύλιο για τη σύνταξη φακέλου έργου, με βάσει το οποίο θα αμείβεται η σχετική εργασία. Σε κάθε περίπτωση (σύνταξη από τις υπηρεσίες ή μετά από ανάθεση σε ιδιώτες), ο Φάκελος έργου πρέπει να εγκρίνεται πριν την ένταξή του στα τεύχη διαγωνισμού και κατά προτίμηση από ανεξάρτητο (από την Προϊσταμένη Αρχή) όργανο. 4. Πρόβλεψη δυνατότητας για ενιαία διαδικασία ανάθεσης προκαταρκτικής μελέτης μαζί με τα πιο προωθημένα στάδια μελετών (προμελέτη ή απευθείας οριστική μελέτη), στην περίπτωση που υπάρχουν υφιστάμενες αναγνωριστικές μελέτες που όμως δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις πληρότητας προκαταρκτικών μελετών. Στην περίπτωση αυτή, η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται βάσει συνοπτικής τεχνικής προσφοράς που θα συντάξουν με τα διαθέσιμα στοιχεία. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, θα προβλέπεται και ελάχιστη απαίτηση τεχνικής / επαγγελματικής καταλληλότητας των υποψηφίων, ανάλογη με το είδος και μέγεθος του έργου και των απαιτούμενων υπηρεσιών. Ο Φάκελος έργου θα περιέχει βασικά στοιχεία μεγεθών του προς μελέτη έργου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και για τη σύνταξη τεύχους προεκτιμώμενης αμοιβής. Θα υπάρχει και πρόβλεψη προσαρμογής (θετικής ή αρνητικής) του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, μετά από την καλύτερη γνώση των έργων και των απαιτούμενων 6 από 15

7 μελετών (π.χ. στην Προμελέτη). Ουσιαστικά, πρόκειται για την ίδια διαδικασία που ήδη εφαρμόζεται σήμερα κατά το άρθρο 7, η οποία όμως θα επιτρέπει τη σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης και συνεπώς θα γίνεται καλύτερη εκτίμηση των συνθηκών του έργου, σε περιπτώσεις ανώριμων έργων που απαιτούν διερεύνηση. Η αύξηση του συνολικού χρόνου εκπόνησης δε θα είναι σημαντική. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι, σε περιπτώσεις έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων προκαταρκτικής μελέτης, εκπονούνται Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χωρίς υπάρχοντα στοιχεία ή καθυστερεί η εκπόνησή τους προκειμένου να γίνουν οι γενικές διατάξεις των έργων και συνεπώς προκύπτουν επιπλέον καθυστερήσεις ενώ συχνά δεν τηρείται και η σχετική νομοθεσία περί ιεράρχησης εργασιών (εγκ. 38/2005 Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων). Για τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας μελετών 1. Υπάρχει η ανάγκη αναθεώρησης και προσαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών του ΠΔ 696/74, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να τεθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο εκπόνησής τους. Παράλληλα, πρέπει οι νέες προδιαγραφές να αντικαταστήσουν υποχρεωτικά όλους τους επί μέρους κανονισμούς υπηρεσιών με επικαλυπτόμενο αντικείμενο. Η σύνταξη των προδιαγραφών μπορεί να γίνει από επιτροπές που θα συγκληθούν για το σκοπό με συμμετοχή μηχανικών με σχετική εμπειρία, είτε με ανάθεση σε ιδιώτες μελετητές. Απαραίτητο είναι να εφαρμοστεί διαδικασία δημοσιοποίησης και ελέγχου από τους ενδιαφερόμενους / σχετιζόμενους μελετητές. Ο ΣΜΥΕ-ΔΥΠ προτίθεται από πλευράς του να συμμετάσχει ενεργά στην έκδοση προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων, ως το εξειδικευμένο και πλέον αρμόδιο επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους μελετητές των έργων της κατηγορίας αυτής. 2. Είναι κρίσιμος παράγων η αναβάθμιση των επιβλεπουσών υπηρεσιών με κατάλληλες ειδικότητες για τον έλεγχο των μελετών, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται σωστά όλο το φάσμα του μελετητικού έργου. Ο τρόπος επίτευξης αυτού του γενικού στόχου είναι ένα ξεχωριστό και δυσχερές θέμα, που πρέπει να περιλαμβάνει θέματα εξειδίκευσης, αναδιοργάνωσης και στελέχωσης των αρμοδίων Υπηρεσιών, ώστε να διεξάγεται ενδελεχής και αποτελεσματικός έλεγχος των μελετών. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα χρήσης παράλληλης επίβλεψης, όπως γίνεται σήμερα σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, με τον έλεγχο από ανεξάρτητο μηχανικό. 7 από 15

8 3. Καταλογισμός ευθυνών σε δημόσιους λειτουργούς ή μελετητές οι οποίοι ευθύνονται για σοβαρά ή/και επαναλαμβανόμενα λάθη. Ταυτόχρονα όμως, προστασία των λειτουργών και μελετητών από προσπάθειες αδικαιολόγητων αλλαγών στις εγκεκριμένες μελέτες. 4. Προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης των ιδιωτών μελετητών, με σκοπό την αποζημίωση του Δημοσίου λόγω αδυναμιών/λαθών στις μελέτες και καθυστερήσεις από υπαιτιότητα του μελετητή. 5. Σκόπιμη είναι και η εξέταση σύστασης μηχανισμού ενημέρωσης των ιδιωτών μελετητών και δημοσίων λειτουργών, ανεξάρτητου ή με σχετική κινητοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών και επιστημονικών συνδέσμων και σωματείων, για την αποφυγή επανάληψης λαθών και αδυναμιών τους. Για τις αμοιβές μελετών 1. Βελτίωση του Κώδικα Προεκτιμωμένων αμοιβών. Σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν στα επιμέρους άρθρα του Κανονισμού αμοιβών και τις ανάγκες συμπλήρωσης τροποποίησης δε δίνονται εδώ, ο ΣΜΥΕ-ΔΥΠ είναι όμως στη διάθεση του Υπουργού και της εκάστοτε ομάδας εργασίας για την παροχή απόψεων. 2. Αναθεώρηση των αμοιβών, τελική εκκαθάριση με συντελεστή τκ έτους έγκρισης και παραλαβής και με βάση το τελικό μελετητικό αντικείμενο και όχι το προεκτιμώμενο. 8 από 15

9 Άξονας Β. Διαφάνεια και αξιοκρατία στη διαδικασία ανάθεσης Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και ιδιαίτερα της τεχνικής προσφοράς αποτελεί ίσως ένα από τα κρισιμότερα σημεία στη διαδικασία των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων μελετών. Θεωρούμε δεδομένο ότι η διαδικασία αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς που προβλέπεται σήμερα από το Ν. 3316/2005 δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην ανάθεση ενός έργου. - Σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά συμμετοχής, το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες αποδεικνύεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τις οδηγίες 17 και 18/2004 ΕΚ και τις προσαρμοσμένες στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις. Επιπλέον, από τις άνω οδηγίες προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης επιπλέον κριτηρίων που περιλαμβάνουν τη χρηματοοικονομική ικανότητα, τεχνική / επαγγελματική ικανότητα σε ένα ελάχιστο επίπεδο, ανάλογα με το προς ανάθεση αντικείμενο. Η ελληνική πρακτική κατά την εφαρμογή του Ν. 3316/05 δεν περιλαμβάνει κριτήρια χρηματοοικονομικής ικανότητας, ενώ η τεχνική / επαγγελματική ικανότητα ζητείται από σπάνια έως καθόλου πλέον από τις αναθέτουσες αρχές. Συνεπώς, η συμμετοχή σε διαγωνισμό είναι δυνατή αρκεί ένα συγκεκριμένο γραφείο να διαθέτει την απαιτούμενη τάξη στην κατηγορία πτυχίου που ζητείται από την Προκήρυξη, μη λαμβανομένης υπόψη της φύσης του έργου και των ειδικών θεμάτων που απαιτούν γνώση και εμπειρία για τη διασφάλιση της ποιότητας της μελέτης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα πρακτική σύνταξης οικονομικών προσφορών, οδηγεί σε αναγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης αποκλειστικά και μόνο στο στάδιο βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς. Ετσι, οι επιτροπές βρίσκονται αντιμέτωπες με πληθώρα τεχνικών κλπ εκθέσεων που καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν μέσα σε εύλογο χρόνο και μη διαθέτοντας πολλές φορές τη σχετική γνώση για να το κάνουν ορθά και αντικειμενικά. - Σε ότι αφορά την Τεχνική Προσφορά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αφηρημένα και δε μπορούν να εξασφαλίσουν αντικειμενικότητα, αλλά αντίθετα, επιτρέπουν την κατά υποκειμενικό τρόπο αξιολόγηση των προσφορών. Τόσο η σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης όσο και αυτή της Μεθοδολογίας δεν προσφέρουν ουσιαστικά καμία πραγματική εικόνα και δυνατότητα διαμόρφωσης άποψης σχετικά με την εμπειρία και την ικανότητα των υποψηφίων μελετητών για την εκπόνηση της μελέτης καθώς και τα απαιτούμενα περιγραφής έχουν τυποποιηθεί πλέον σε τέτοιο βαθμό που η δημιουργία άποψης των Επιτροπών Ανάθεσης σχετικά με τις ικανότητες των υποψηφίων να 9 από 15

10 καταλήγει σε πλείστες περιπτώσεις σε στρεβλά και άσχετα με την ουσιαστική αναζήτηση αποτελέσματα. Σε ότι αφορά τους συμμετέχοντες ιδιώτες, η σύνταξη της τεχνικής προσφοράς αποτελεί μεγάλο φόρτο ενώ ακόμη και σε περιπτώσεις που γίνεται προσπάθεια για μία καλύτερη διερεύνηση των στοιχείων του φακέλου του έργου και σύνταξη ποιοτικών εκθέσεων, δεν εξασφαλίζεται ότι θα γίνει από πλευράς Επιτροπής η πλέον κατάλληλη και ποιοτικά καλύτερη επιλογή. - Ενστάσεις. Η προβλεπόμενη από τον Ν. 3316/05 διαδικασία ενστάσεων είναι απολύτως αναποτελεσματική, αφού καταλήγει στο να αποφαίνεται η ίδια η Επιτροπή, κατά των αποφάσεων της οποίας γίνονται οι ενστάσεις, δεδομένου ότι υφίσταται άμεση σχέση Προϊσταμένης Αρχής και Προέδρου Επιτροπής Ανάθεσης, ο οποίος κατά κανόνα είναι υφιστάμενος της Προϊσταμένης Αρχής και σε κάθε περίπτωση του ιδίου Εργοδότη (Υπουργείου, Δήμου κλπ). Έτσι, οι ενστάσεις καταλήγουν στο ΣτΕ, χωρίς να έχουν εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό από κάποιο άλλο ανεξάρτητο αρμόδιο όργανο, που θα πρέπει με τεκμηριωμένο τρόπο να αποφανθεί επί της ένστασης. - Οικονομική προσφορά. Σήμερα οι οικονομικές προσφορές δίνονται με κατώτατο όριο προσφοράς το 20% κάτω από την προεκτιμώμενη αμοιβή. Αποτέλεσμα αυτού είναι συνήθως οι συμμετέχοντες να εξαντλούν το ποσοστό αυτό, εκφυλλίζοντας τη διαδικασία. Παρ όλα αυτά, η άρση του κατωτάτου ορίου θα οδηγήσει σε τεράστιες στρεβλώσεις τις διαδικασίες αυτές, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί εξασφάλισης της ποιότητας των μελετών. Επίσης, λόγω συχνών ελλείψεων και ανακριβειών στις προεκτιμώμενες αμοιβές, οι υποψήφιοι έρχονται αντιμέτωποι με λάθη τα οποία συχνά αποδέχονται σιωπηρά, λόγω επίπτωσης σε περίπτωση επισήμανσης αυτών, στην οικονομική τους προσφορά (βλ. και παρ πρότυπων προκηρύξεων κατά το άρθρο 7) και του άμεσου κινδύνου μη ανάληψης της εργασίας σε περίπτωση που αναδειχθούν πρώτοι στα άλλα υποκριτήρια. Βεβαίως, οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα ερωτήσεων και απαντήσεων εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής με τη μορφή διευκρινίσεων, σε πολλές όμως περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει μέσα στα τιθέμενα χρονικά πλαίσια. Εξάλλου, μετά τη μελέτη των στοιχείων του έργου και μόνο, μπορούν να διαπιστωθούν ελλείψεις και λάθη που δεν αφορούν απλώς σε λανθασμένες πράξεις αλλά αποτελούν βασικές ελλείψεις στο μελετητικό αντικείμενο. - Θέματα ανταγωνισμού. Αναφέρεται εδώ ότι συχνό είναι και το φαινόμενο προκήρυξης συμβάσεων υπηρεσιών ή και μελετών, παρακάμπτοντας τις διαδικασίες του Ν. 3316/05 και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν την απαίτηση εγγραφής των συμμετεχόντων στα 10 από 15

11 επίσημα μητρώα. Αναφέρονται μελέτες έργων ΣΔΙΤ, μελέτες φορέων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα (πχ Εγνατία Οδός) και άλλες περιπτώσεις, στις οποίες δε γίνεται εφαρμογή του Ν.3316/05 όπως θα έπρεπε, αλλά γίνεται επίκληση άλλων άσχετων διατάξεων. Επίσης, έχει εξελιχθεί σε μάστιγα η εκπόνηση πάσης φύσεως συνήθων τεχνικών μελετών από ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι μελέτες βαπτίζονται «ερευνητικά έργα», και έτσι εκπονούνται με χρήση προσωπικού, εξοπλισμού και χώρων των ΑΕΙ, ελαχιστοποιώντας το κόστος και στρεβλώνοντας τις συνθήκες ανταγωνισμού. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερο έντονο σε ότι αφορά τα υδραυλικά έργα και τις μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. Προτάσεις: Για τα Δικαιολογητικά συμμετοχής: 1. Συχνότερη ή και υποχρεωτική με ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. άνω κάποιου ορίου προεκτιμώμενης αμοιβής πλήρους μελέτης) χρήση του άρθρου της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και οπωσδήποτε σε σύνθετες μελέτες ή μελέτες σημαντικών έργων αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην καταλήγει σε «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς (Ο ΣΜΥΕ-ΔΥΠ έχει επανειλημμένα καταγγείλει σχετικές προκηρύξεις). Με το άρθρο αυτό θα ζητείται η απόδειξη εμπειρίας σε παρόμοια έργα με ειδικά προαπαιτούμενα κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα ή ιδιαιτερότητα του έργου που θα μελετηθεί. 2. Παράλληλα υποχρεωτική χρήση της παραγράφου περί παρουσίασης των στελεχών του διαγωνιζόμενου με στοιχεία σπουδών, επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία παρουσιασμένα σε βιογραφικά σημειώματα που θα ζητούνται τόσο για το συντονιστή όσο και για τα μέλη ομάδα μελέτης που συνιστούν το βασικό στελεχιακό δυναμικό του υποψηφίου και έλεγχος της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην εκπόνηση της μελέτης. Για την Τεχνική Προσφορά και τις Ενστάσεις: 1. Επανεξέταση των κριτηρίων και του τρόπου αξιολόγησής τους. Η σημερινή διαδικασία αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, ήτοι της Τεχνικής Έκθεσης, της Έκθεσης Μεθοδολογίας, της Έκθεσης Ομάδας Μελέτης, του Οργανογράμματος και 11 από 15

12 του Χρονοδιαγράμματος, παρ ότι έχουν δοθεί και ορισμένες διευκρινίσεις (βλ. εγκ. Ε.10/ κλπ) είναι εξαιρετικά αφηρημένη και επιτρέπει πολλαπλές ερμηνείες. Πρέπει (α) να επανεξεταστεί το περιεχόμενο και ο στόχος της τεχνικής προσφοράς, (β) να καθοριστεί σαφώς το περιεχόμενο των Πρακτικών αξιολόγησης ώστε να αποδίδουν πιστά την εικόνα των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων για λόγους διαφάνειας και αξιοκρατίας, και πιθανώς τρόπο βαθμολόγησης επιμέρους τμημάτων των εκθέσεων. 2. Εισαγωγή πιο αντικειμενικών κριτηρίων στη διαδικασία. Τέτοια κριτήρια είναι η γενική και ειδική εμπειρία (υπήρχε στον προϋπάρχοντα Ν.716/77) αλλά και ο φόρτος (υπήρχε και στον Ν. 3316/05, μέχρι την αφαίρεσή του με τροπολογία). Η εμπειρία αποτελεί ένα απαραίτητο εχέγγυο στην εξασφάλιση της ποιότητας μιας μελέτης και στην ικανότητα του διαγωνιζόμενου να εκτελέσει το έργο που επιθυμεί να αναλάβει. Ο φόρτος είναι ένα αντικειμενικό κριτήριο που μπορεί να συνυπάρχει με άλλα κριτήρια, προϋποθέτει όμως την αποσαφήνισή του με την ύπαρξη διατάξεων τέτοιων που να εγγυώνται αντικειμενικότητα και διαφάνεια στο σαφή καθορισμό του. 3. Επανεξέταση της σύνθεσης και στελέχωσης των Επιτροπών Αξιολόγησης. Θα πρέπει να διερευνηθεί η σκοπιμότητα σύνθεσης στην οποία η Προϊσταμένη Αρχή δε θα έχει την πλειοψηφία. Ο τρόπος εκλογής του εκπροσώπου του ΤΕΕ θα πρέπει επίσης να αντικειμενικοποιηθεί. Θα πρέπει να συγκροτηθεί στο ΤΕΕ επίσημος κατάλογος εκπροσώπων-μελών των Επιτροπών, ο οποίος να απαρτίζεται από μελετητές. Οι εκπρόσωποι, κατά περίπτωση, να ορίζονται με κλήρωση από εκπροσώπους-μέλη μη σχετιζόμενους με τους υποψηφίους, που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες συναφείς με την προς ανάθεση μελέτη. Τα άλλα μέλη θα πρέπει επίσης να διορίζονται επιλεγόμενα από προκαθορισμένες ομάδες στελεχών των Δημοσίων Υπηρεσιών, με αδιάβλητο τρόπο. 4. Για τις ενστάσεις κλπ σε οποιοδήποτε στάδιο, θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ, την πρόβλεψη ανεξάρτητου αποφαινόμενου οργάνου ή δευτεροβάθμιας επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων και προσφυγών για την ορθή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων. Για την Οικονομική Προσφορά: 12 από 15

13 1. Προτείνεται η διατήρηση του κατωτάτου ορίου, σε συνδυασμό με την επανεξέταση του Κώδικα Προεκτιμωμένων Αμοιβών. Αποδοχή προσφορών με ελεύθερη έκπτωση χωρίς περιορισμούς και χωρίς τις καίριες προϋποθέσεις της εξασφάλισης της ποιότητας των μελετών είναι δεδομένο ότι θα οδηγούσε σε σημαντικότατη επιδείνωση τόσο του επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών, όσο και του κλάδου των επιχειρηματιών (εταιρειών και ιδιωτών) που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. 2. Δεδομένου του δεσμευτικού χαρακτήρα των φακέλων έργου και των αντίστοιχων προεκτιμώμενων αμοιβών, για την αντιμετώπιση των συχνά εμφανιζόμενων λαθών και ελλείψεων στις αρχικές εκτιμήσεις για το έργο, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στην τελική προσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου, πέραν του «βασικού σχεδίου» της σύμβασης, ειδικά όταν αυτό προκύπτει ότι είχε εκτιμηθεί με λανθασμένο τρόπο. Για τα θέματα ανταγωνισμού 1. Απόλυτη και χωρίς εξαιρέσεις απαίτηση εφαρμογής του Ν3316/05 ή όποιου άλλου νομικού πλαισίου ισχύει για τις τεχνικές μελέτες σε όλες τις περιπτώσεις (ΣΔΙΤ, συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, κλπ). 2. Θεσμική πρόβλεψη για τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και τις περιπτώσεις στις οποίες εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μέλη ΔΕΠ μπορούν να εκπονούν τεχνικές μελέτες και αποσαφήνιση του ερευνητικού ή μη χαρακτήρα των έργων που αναλαμβάνουν. 13 από 15

14 Άξονας Γ. Μείωση κόστους και χρόνου της διαδικασίας ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών - Χρόνοι ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης. Ο Ν.3316/05 έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δεσμευτικός σε ότι αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης και τούτο προκύπτει και από τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο στάδιο αξιολόγησης, βαθμολόγησης των προσφορών μέχρι την ανακήρυξη του Αναδόχου. - Διαδικασία σύνταξης των φακέλων συμμετοχής από τους ενδιαφερομένους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τεχνική προσφορά. Είναι δυσανάλογα μεγάλος ο φόρτος τεχνικής και γραμματειακής εργασίας, και απαιτεί ανάλωση πολλών ανθρωποημερών εργασίας, μηχανικών και γραμματειακού προσωπικού για τη σύνταξη και υποβολή των προσφορών. Αντίστοιχα, ο φόρτος είναι μεγάλος και για τις Αναθέτουσες Αρχές, χωρίς τούτο να είναι οπωσδήποτε απαραίτητο για τις συνήθεις τουλάχιστον μελέτες - Ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι από τον Ν.3316/05 προβλέπεται η έκδοση μίας σειράς από Π.Δ. και Υ.Α. από τις οποίες μερικές δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα ο Ν.3316/05 να λειτουργεί πλημμελώς και αναποτελεσματικά. Θεωρούμε ότι μια από τις βασικότερες επιπτώσεις του γεγονότος αυτού είναι η χρονική επιβάρυνση των διαδικασιών. - Γενικά θέματα. Σε ότι αφορά τους χρόνους των προκηρύξεων, πέρα από τους ελάχιστους χρόνους που προβλέπονται για τις δημοσιεύσεις και οι οποίοι δε μπορούν να συντμηθούν, θεωρούμε ότι μπορεί να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος δημοσίευσης στο ΕΔ του ΤΕΕ. Σε ότι αφορά τις προκηρύξεις, είναι γενικά θετικό στοιχείο η τυποποίησή τους, αλλά είναι αρνητικά στοιχεία η πολυπλοκότητα, η συνθετότητα και οι συνεχείς τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι απόλυτα σαφές τι και πότε ισχύει, σε συνάρτηση με τη καθυστέρηση έκδοσης των απαιτουμένων Π.Δ. και Υ.Α. για την εφαρμογή του νόμου. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπονται δυσανάλογα με το κόστος της μελέτης έξοδα για τα κηρύκεια (δημοσιεύσεις σε εφημερίδες). Προτάσεις: Για την επίσπευση της διαδικασίας αξιολόγησης: 14 από 15

15 1. Να τεθούν χρονικοί περιορισμοί στους φορείς ανάθεσης επί ποινή ακύρωσης της διαδικασίας. 2. Να εξασφαλιστεί η αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία των Επιτροπών με διευκόλυνση του έργου τους από την προϊσταμένη αρχή. 3. Να ληφθούν υπ όψη οι καθυστερήσεις που προκαλεί ο όγκος των τεχνικών προσφορών όπως προβλέπονται σήμερα, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στο ανωτέρω σχετικό εδάφιο. 4. Να ενσωματωθούν στο νέο πλαίσιο προβλέψεις ηλεκτρονικής ενημέρωσης των υποψηφίων ή και ανταλλαγής στοιχείων, με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι οδηγίες 17 και 18/2004/ΕΚ και με τις κατάλληλες προσαρμογές στην ελληνική πραγματικότητα, προκειμένου να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες (αποστολή πρακτικών επιτροπών ηλεκτρονικά ή με φαξ, υποβολή ερωτήσεων, λήψη των στοιχείων της προκήρυξης κλπ). Για τη διαδικασία σύνταξης των φακέλων συμμετοχής 1. Να αποσαφηνιστεί και να απλοποιηθεί το περιεχόμενο, να καθοριστεί λίστα περιεχομένων των εκθέσεων και να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση η τήρηση των υποδειγμάτων αυτών, τα οποία καθίστανται υποχρεωτικά. Για τα θέματα των προκηρύξεων 1. Βελτίωση των προτύπων διακηρύξεων με βάση την εμπειρία που έχει αποκομιστεί και όσο το δυνατόν τυποποίησή τους. Προσαρμογή σε όποιες βελτιώσεις προκύψουν από τις υπόλοιπες αναγκαίες προσαρμογές του νομικού πλαισίου. 2. Έκδοση των προβλεπομένων ΠΔ και ΥΑ του νόμου ή γενικά εξασφάλιση της πληρότητας του θεσμικού πλαισίου για οποιοδήποτε νόμο ισχύει. 3. Αποσαφήνιση των διαδικασιών δημοσίευσης και περιορισμός του κόστους που αναλογεί στο μελετητή σε εύλογα επίπεδα. 15 από 15

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 310/2015 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 16-7-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Αριθμ. Πρωτ.: 5920 Τ.Κ. 382 21 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75101 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Έκδοση 1.0 Αύγουστος 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www. ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 Που γεννήθηκα, που κατοικώ; η γεωγραφική κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Εγχειρίδιο Εφαρμογής Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η διαδικασία της υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε συγκεκριμένες Φοιτητικές και Σπουδαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πύλης - 2 - Ομάδα έργου

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πύλης - 2 - Ομάδα έργου ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πύλης - 2 - Ομάδα έργου Ζιάκας Σταύρος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παιδής Στέφανος, Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2ου ΕΚΦΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΘΕΩΡΙΑ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη Εάν τρίψουμε ένα πλαστικό στυλό σε ένα μάλλινο ύφασμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και άλλες διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. Ο Ν.

Διαβάστε περισσότερα

2. Περίληψη των τοποθεσιών. 3. Τοποθεσίες. 4. Κάρτες εδάφους

2. Περίληψη των τοποθεσιών. 3. Τοποθεσίες. 4. Κάρτες εδάφους Σκοπός του παιχνιδιού Με την έξυπνη ανάπτυξη των αποικιών τους, οι παίκτες δημιουργούν τα βασίλειά τους, στοχεύοντας στην απόκτηση του μεγαλύτερου πλούτου μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Από τον απλό ηλιακό φούρνο με ένα κουτί πίτσας σε ένα ηλιακό φούρνο με 2 χαρτόκουτες και 1 ανακλαστήρα Ωραία, φτιάξαμε ένα απλό ηλιακό φούρνο από ένα κουτί πίτσας και ψήσαμε φέτες ψωμί για τοστ με τυρί.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΡΕΚΛΗΣΣΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΡΕΚΛΗΣΣΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ) ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΡΕΚΛΗΣΣΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΑΤΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Την πάσα ελπίδα μου, και όλες μου τις ελπίδες, εις σε ανατίθημι. Μήτηρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου: Ο Αύγουστος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 3/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 3/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ανάγκη να μειωθεί το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία )

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) Προπτυχιακή Εργασία Αθανασοπούλου Ιωάννα Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------- Ιστορικά Η Γέννηση του εργατικού δικαίου Η εργασία ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Η διδασκαλία του Μαρξ προκαλεί σ' όλο τον πολιτισμένο κόσμο τη μεγαλύτερη εχθρότητα και το μίσος όλης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014 βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014 βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014 βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη *

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Ωριμάσαμε ως συντεταγμένη δημοκρατική κοινωνία με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, περιφερειακή οργάνωση και τοπική αυτοδιοίκηση έως σήψης λίγο πριν την απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να εξηγηθεί η σειριακή αναζήτηση. Η λειτουργία της αναζήτησης σε πίνακα είναι η εύρεση της θέσης στην οποία υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή που ενδιαφέρει το χρήστη. Οι πιο γνωστές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 30/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

ΤΟ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20 /3 /2012 ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Σωτηρία Λούκα Τηλέφωνο : 210-2692880 81 Fax : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών 8 Μάρτη 8 Μάρτη πριν από λίγες μέρες. Για ακόμα μια φορά αντιμετωπίστηκε ως μέρα γιορτής. Διαφημίσεις Ηondos center. Ανακοινώσεις από «ευαισθητοποιημένους» σε θέματα ισότητας. Οι επιφανειακές αναφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8.

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1 Η σταχτοπούτα της ζωής μας!... 15 Κεφάλαιο 2 Συνδέοντας τα κομμάτια: o εαυτός μας!... 23 Κεφάλαιο 3 Οι σχέσεις μας είναι ο καθρέφτης μας!... 27 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ιατρικές ιδιότητες Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για το μακιγιάζ και το χτένισμα Φύλαγαν τα εργαλεία τους σε κασετίνες ΜΑΤΙΑ : Χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα