Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB"

Transcript

1 Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB AUTO MON TUE WED THU FRI SAT SUN ALL OVERRIDE ON 12 AM 12 OFF 12 PM MODE DRY AUTO COOL HEAT FAN TURBO QUIET SWING SLEEP TURBO SWING ROOM TEMP. SET TEMP. QUIET F C DELAY TIMER FAN TIMER ON TIMER OFF SLEEP ON / OFF Αρ. ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. MODE Επιλογή του τρόπου λειτουργίας (Cool/Heat/Auto/ Dry/Fan (Ψύξη/ Θέρμανση/Αυτόματη/Αφύγρανση/Ανεμιστήρας)) 2. TURBO Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Τούρμπο 3. SWING Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της παλινδρόμησης Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας παλινδρόμησης 4. QUIET Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας 5. SET TEMP UP Αύξηση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας σε C ή F 6. SET TEMP DOWN Μείωση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας σε C ή F 7. SLEEP Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Sleep (Ύπνος) 8. OFF TIMER Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας ρύθμισης OFF TIMER (Χρονοδιακόπτης OFF) του Συμβάντος 1 και 2 9. ON TIMER Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας ρύθμισης ON TIMER (Χρονοδιακόπτης ON) του Συμβάντος 1 και DELAY TIMER Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης 11. FAN Επιλογή της ταχύτητας Ανεμιστήρα (Auto/High/Med/Low (Αυτόματη/Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή)) 12. ON/OFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας με παράκαμψη όλων των ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη 13. REAL TIME CLOCK (RTC - Ρολόι πραγματικού χρόνου) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας ρύθμισης Real Time Clock (RTC - Ρολόι πραγματικού χρόνου) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Τούρμπο και η αθόρυβη λειτουργία είναι μόνο για επιλεγμένα μοντέλα. i 8-OM-SLM9-0312(1)SIESTA-GR.indd i 4/17/13 8:11:24 AM

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1 Κουμπί MODE Πατήστε το κουμπί MODE για να αλλάξετε τη λειτουργία σε COOL (Ψύξη), HEAT* (Θέρμανση), AUTO* (Αυτόματη), DRY (Αφύγρανση), FAN (Ανεμιστήρας). Ελέγξτε την οθόνη για να δείτε σε ποιον τρόπο λειτουργίας έχει ρυθμιστεί το χειριστήριο. Οι λειτουργίες *HEAT (Θέρμανση), AUTO (Αυτόματη) και DRY (Αφύγρανση) είναι διαθέσιμες μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. 1.2 Ταχύτητα ανεμιστήρα TURBO Πατήστε το κουμπί TURBO μία φορά για να ενεργοποιήσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα Τούρμπο. Εμφανίζεται το σύμβολο Τούρμπο. Για να απενεργοποιήσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα Τούρμπο και να επιστρέψετε στην προηγούμενη ταχύτητα ανεμιστήρα, πατήστε πάλι μία φορά το κουμπί Turbo. Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί FAN ή το κουμπί QUIET ή απενεργοποιήσει τη μονάδα, η ταχύτητα τούρμπο απενεργοποιείται. Η ταχύτητα αυτή ενεργοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας COOL (Ψύξη) και HEAT (Θέρμανση) σε επιλεγμένα μοντέλα. 1.3 Αυτόματη παλινδρόμηση αέρα Πατήστε το πλήκτρο SWING για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη παλινδρόμηση του αέρα. Για να κατανέμετε τον αέρα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο SWING και αναμείνατε έως ότου η περσίδα κινηθεί κατά την επιθυμητή κατεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο ακόμα μια φορά. Μέθοδος επιλογής τρόπου λειτουργίας παλινδρόμησης (για το μοντέλο κασέτας E) Πατήστε το κουμπί SWING ( ) για 4 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης πεδίου. Ενώ βρίσκεστε στον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης πεδίου, εμφανίζεται μόνο η ένδειξη ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ( ). Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας και για να επιλέξετε την εναλλαγή του ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ( ) από Τρόπο λειτουργίας παλινδρόμησης 1 σε Τρόπο λειτουργίας παλινδρόμησης 3. Υπάρχουν 3 διαφορετικοί ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ, οι οποίοι είναι: Τρόπος λειτουργίας παλινδρόμησης 1 Τρόπος λειτουργίας παλινδρόμησης 2 Τρόπος λειτουργίας παλινδρόμησης 3 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ δεν ενεργοποιείται αν δεν είναι ενεργοποιημένο το κουμπί SWING. Η λειτουργία παλινδρόμησης υποδηλώνεται από το λογότυπο: Αν δεν αλλάξει κανένας τρόπος λειτουργίας εντός 4 δευτερολέπτων, η μονάδα θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον επιλεγμένο ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ( ). 1.4 Ταχύτητα ανεμιστήρα QUIET Πατήστε το κουμπί QUIET μία φορά για να ενεργοποιήσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα αθόρυβης λειτουργίας. Εμφανίζεται το σύμβολο QUIET. Για να απενεργοποιήσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα Quiet και να επιστρέψετε στην προηγούμενη ταχύτητα ανεμιστήρα, πατήστε πάλι μία φορά το κουμπί QUIET. Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί FAN ή το κουμπί TURBO ή απενεργοποιήσει τη μονάδα, η ταχύτητα αθόρυβης λειτουργίας απενεργοποιείται. Η ταχύτητα αυτή ενεργοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας COOL (Ψύξη) και HEAT (Θέρμανση) σε επιλεγμένα μοντέλα. 1.5 Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ή Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας και ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας το κουμπί ή μία φορά, η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1 C ή 1 F. Το προεπιλεγμένο διάστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι από 16 C έως 30 C (60 F έως 86 F). Όταν έχει οριστεί η Επιλογή 20-30ºC, το όριο του διαστήματος ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι 20ºC έως 30ºC (68 F έως 86 F). Πατώντας και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα, η ρύθμιση της θερμοκρασίας εναλλάσσεται μεταξύ ºC και ºF. Δεν επιτρέπεται καμία ρύθμιση θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας FAN (Ανεμιστήρας) (Δεν εμφανίζεται η ρύθμιση θερμοκρασίας). Δεν υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας δωματίου. 1.6 Λειτουργία SLEEP (Ύπνος) Πατήστε το κουμπί SLEEP για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας ύπνου. Η λειτουργία SLEEP (Ύπνος) δεν είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας DRY (Αφύγρανση) και FAN (Ανεμιστήρας). 1.7 ON TIMER και OFF TIMER Η μονάδα διαθέτει 2 χρονοδιακόπτες συμβάντων, δηλαδή τον Χρονοδιακόπτη 1 και τον Χρονοδιακόπτη 2, όπου κάθε συμβάν έχει ένα ON TIMER (Χρονοδιακόπτης ON) και ένα OFF TIMER (Χρονοδιακόπτης OFF). Η δραστηριότητα πατήματος των κουμπιών Timer ON και Timer OFF εμφανίζεται στον Πίνακα 1,1 ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετά ραση της αρ ικής οδηγίας 1 8-OM-SLM9-0312(1)SIESTA-GR.indd 1 4/17/13 8:11:25 AM

3 Πίνακας 1,1: Ακολουθία πατήματος των κουμπιών Timer ON και Timer OFF και συμβάντων. ΚΟΥΜΠΙ TIMER ON ΚΟΥΜΠΙ TIMER OFF ON Timer 1 ON Timer 2 OFF Timer 1 OFF Timer 2 Απενεργοποιημένο Απενεργοποιημένο Απενεργοποιημένο Απενεργοποιημένο Ενεργοποιημένο Απενεργοποιημένο Ενεργοποιημένο Απενεργοποιημένο Απενεργοποιημένο Ενεργοποιημένο Απενεργοποιημένο Ενεργοποιημένο Ενεργοποιημένο Ενεργοποιημένο Ενεργοποιημένο Ενεργοποιημένο Όλοι οι χρονοδιακόπτες είναι χρονοδιακόπτες που ενεργοποιούνται από συμβάντα και μπορούν να παρακαμφθούν από το κουμπί ON/OFF και τη λειτουργία Παράκαμψης. Ρύθμιση των χρονοδιακοπτών του Συμβάντος 1 και Συμβάντος 2 Η διαδικασία για το Timer ON και Timer OFF είναι η ίδια. 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Timer ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε τρόπο λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη. (Το εικονίδιο ON 1 ή OFF 1 αναβοσβήνει) 2. Πατήστε το UP ή DOWN για να επιλέξετε να ρυθμίσετε τον Χρονοδιακόπτη 1 ή Χρονοδιακόπτη 2. (Αν αναβοσβήνει το 1 υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί ο Χρονοδιακόπτης 1 και αν αναβοσβήνει το 2 υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί ο Χρονοδιακόπτης 2) 3. Πατήστε πάλι το κουμπί Timer ON/OFF για επιβεβαίωση. (Στη συνέχεια αναβοσβήνει η ένδειξη της ημέρας) 4. Πατήστε το UP ή DOWN για να επιλέξετε την ημέρα. 5. Πατήστε πάλι το κουμπί Timer ON/OFF για να επιβεβαιώσετε την ημέρα. (Στη συνέχεια αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας) 6. Πατήστε το UP ή DOWN για να αλλάξετε την ώρα. 7. Πατήστε πάλι το κουμπί Timer ON/OFF για να επιβεβαιώσετε την ώρα. (Στη συνέχεια αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών) 8. Πατήστε το UP ή DOWN για να αλλάξετε τα λεπτά. 9. Πατήστε πάλι το κουμπί Timer ON/OFF για να επιβεβαιώσετε τα λεπτά. Κάθε χρονοδιακόπτης (Timer 1 ON ή Timer 1 OFF ή Timer 2 ON ή Timer 2 OFF) ρυθμίζεται ξεχωριστά μόνο μετά από την ολοκλήρωση και των 7 βημάτων. Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 5 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια ρύθμισης του χρονοδιακόπτη, εξέρχεται αυτόματα από τον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης και δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή. Ο χρονοδιακόπτης ON/OFF ελέγχεται κάθε 1 λεπτό. Δεν συνιστάται να ρυθμίσετε το ON TIMER και OFF TIMER με τις ίδιες τιμές. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενεργός χρονοδιακόπτης θα λάβει προτεραιότητα όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1.2. Παράδειγμα: Ρυθμίσεις ON TMR 2: DAY TUE, TIMER 5.00pm Ρυθμίσεις OFF TMR 1: DAY TUE, TIMER 5.00pm Αποτέλεσμα όταν το RTC φτάσει στις 5.00pm την TUE: όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, καμία ενέργεια. όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, η μονάδα ενεργοποιείται. Πίνακας 1,2: Προτεραιότητα χρονοδιακόπτη Προτεραιότητα Χρονοδιακόπτης 1 (Υψηλότερη) ONTMR2 2 OFFTMR2 3 ONTMR1 4 (Χαμηλότερη) OFFTMR1 Με τη λήψη IR, το ασύρματο τηλεχειριστήριο IR θα παρακάμψει τις ρυθμίσεις των ON TIMER 2 και OFF TIMER OM-SLM9-0312(1)SIESTA-GR.indd 2 4/17/13 8:11:25 AM

4 1.8 Λειτουργία DELAY TIMER Πατήστε το κουμπί DELAY TIMER μία φορά για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη καθυστέρησης για 1 ώρα. Η ένδειξη OVERRIDE εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Πατήστε το ίδιο κουμπί πάλι για να αυξηθεί η ρύθμιση στις 2 ώρες. Εμφανίζεται η ένδειξη OVERRIDE. Πατήστε το κουμπί πάλι για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη καθυστέρησης. Μόλις ολοκληρωθεί ο χρονοδιακόπτης καθυστέρησης, η λειτουργία χρονοδιακόπτη καθυστέρησης απενεργοποιείται και το λογότυπο είναι OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ). Όλοι οι υπόλοιποι χρονοδιακόπτες ενεργοποιούνται. 1.9 Λειτουργία ταχύτητας FAN Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει πατώντας το κουμπί FAN: Χαμηλή > Μεσαία > Υψηλή > Αυτόματη > *Η ταχύτητα FAN (Ανεμιστήρας) δεν είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας DRY (Αφύγρανση) Κουμπί ON/OFF Έναρξη της λειτουργίας: Πατήστε το κουμπί ON/OFF, η οθόνη LCD εμφανίζει όλες τις ενδείξεις και η μονάδα ενεργοποιείται. Διακοπή της λειτουργίας: Πατήστε το κουμπί ON/OFF, η οθόνη LCD εμφανίζει μόνο το ρολόι πραγματικού χρόνου και η μονάδα απενεργοποιείται Ρυθμίσεις τροφοδότησης Η μονάδα ξεκινάει με την τελευταία ρύθμιση κατάστασης του κύριου πίνακα ελέγχου κατά τη διάρκεια της τροφοδότησης. Αν οι πληροφορίες της τελευταίας κατάστασης δεν είναι διαθέσιμες, η μονάδα χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι οι εξής: Μονάδα : Απενεργοποιημένη Λειτ: Ψύξη Ταχύτητα ανεμιστήρα: Υψηλή RTC: 12:00AM, MONDAY Παλινδρόμηση: Απενεργοποιημένη Τρόπος λειτουργίας παλινδρόμησης: Στάνταρ Χρονοδιακόπτες: Απενεργοποίηση Τούρμπο: Απενεργοποίηση Αθόρυβη λειτουργία: Απενεργοποιημένη Λειτουργία ύπνου: Απενεργοποιημένη Παράκαμψη: Απενεργοποίηση 1.12 Εμφάνιση Real Time Clock (RTC - Ρολόι πραγματικού χρόνου) Το RTC εμφανίζεται στην οθόνη κατά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της μονάδας εκτός όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή κωδικός σφάλματος. Ορισμός ρύθμισης RTC 1. Πατήστε το κουμπί RTC μία φορά για να ενεργοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης RTC. (Αναβοσβήνει η ένδειξη της ημέρας) 2. Πατήστε το UP ή DOWN για να επιλέξετε την ημέρα. 3. Πατήστε πάλι το RTC για να επιβεβαιώσετε την ημέρα. (Στη συνέχεια αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας) 4. Πατήστε το UP ή DOWN για να αλλάξετε την ώρα. 5. Πατήστε πάλι το RTC για να επιβεβαιώσετε την ώρα. (Στη συνέχεια αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών) 6. Πατήστε το UP ή DOWN για να αλλάξετε τα λεπτά. 7. Πατήστε πάλι το RTC για να επιβεβαιώσετε τα λεπτά. Το RTC ρυθμίζεται μόνο μετά από την ολοκλήρωση και των 7 βημάτων, αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 5 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια ρύθμισης του RTC, εξέρχεται αυτόματα από τον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης και δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή στη ρύθμιση Κλείδωμα κουμπιών Τα κουμπιά μπορούν να κλειδώσουν για την αποτροπή αλλαγής των ρυθμίσεων. Πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά TURBO και QUIET για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος κουμπιών. Η ένδειξη KEYLOCK εμφανίζεται/εξαφανίζεται από την οθόνη LCD. Όταν κλειδωθούν όλα τα κουμπιά, μόνο τα κουμπιά ON/OFF, TURBO και QUIET (για ξεκλείδωμα) μπορούν να πατηθούν. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 8-OM-SLM9-0312(1)SIESTA-GR.indd 3 4/17/13 8:11:25 AM

5 1.14 Εφεδρική παροχή ισχύος από μπαταρία Η εφεδρική παροχή ισχύος από μπαταρία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του RTC και των προγραμματιζόμενων χρονοδιακοπτών 7 ημερών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για τουλάχιστον 1 μήνα συνεχόμενα για κάθε νέο σετ μπαταριών που εγκαθίστανται. Για τις μονάδες χωρίς εφεδρική παροχή ισχύος από μπαταρία, η προεπιλεγμένη ρύθμιση θα είναι 12:00 π.μ. τη Δευτέρα και ο χρονοδιακόπτης θα είναι κενός όταν επανέλθει το ρεύμα Ένδειξη σφάλματος Αν εντοπιστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική κατάσταση, εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος. Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται χρησιμοποιώντας τμήματα του RTC (αναβοσβήνει), που σημαίνει ότι όποτε προκύπτει σφάλμα, εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος αντί για το RTC. Η μορφή για τον κωδικό σφάλματος είναι ως εξής: Κωδικός Σφάλματος DX Περιγραφή σφάλματος Ανοικτός ή βραχυκυκλωμένος αισθητήρας δωματίου Ανοικτός αισθητήρας εσωτερικού πηνίου Ανοικτός αισθητήρας εξωτερικού πηνίου Υπερφόρτιση συμπιεστή/βραχυκυκλωμένος αισθητήρας εσωτερικού πηνίου/βραχυκυκλωμένος αισθητήρας εξωτερικού πηνίου Διαρροή αερίου Βλάβη αντλίας νερού Παρουσία αισθητήρα εξωτερικού πηνίου (Μοντέλο MS) Σφάλμα υλικού (Βραχυκύκλωμα ακίδας διακόπτη τύπου Tact) Σφάλμα τροφοδοσίας εσωτερικού ανεμιστήρα Σφάλμα EEPROM E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EE Κωδικός Σφάλματος CW Περιγραφή σφάλματος Ανοικτός ή βραχυκυκλωμένος αισθητήρας δωματίου Ανοικτός ή βραχυκυκλωμένος σωλήνας νερού Ανεπαρκής θερμοκρασία σωλήνα νερού Βλάβη/Εσφαλμένη θερμοκρασία σωλήνα νερού Σφάλμα της αντλίας νερού Σφάλμα υλικού (Βραχυκύκλωμα ακίδας διακόπτη τύπου Tact) Σφάλμα τροφοδοσίας εσωτερικού ανεμιστήρα E1 E2 E4 E5 E6 E8 E9 Διαγνωση Σφαλματων (Μόνο για Αναστροφέα) Αν εντοπιστεί κάποια μη φυσιολογική κατάσταση, στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο ARCWB αναβοσβήνει ο κωδικός σφάλματος ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ 00 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ A1 ΣΦΑΛΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PCB A3 ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ A5 ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ (ΨΥΞΗ)/ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) A6 ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ AH ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ C4 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (1) C5 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (2) C7 ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΡΙΟΥ ΠΕΡΣΙΔΩΝ C9 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 4 8-OM-SLM9-0312(1)SIESTA-GR.indd 4 4/17/13 8:11:25 AM

6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ E1 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F3 F6 HO H3 H6 H7 H8 H9 J1 J3 J5 J6 J7 J8 J9 L1 L3 L4 L5 L8 L9 LC P1 P4 PJ U0 U2 U4 U7 UA UF UH ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΦΑΛΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ PCB ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΟΤΕΡ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ/ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΣΦΑΛΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΟΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΑΣΗΣ (DC) ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC) ΣΦΑΛΜΑ EXV ΣΦΑΛΜΑ 4-ΟΔΗΣ ΒΑΝΑΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΡΟΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ/ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ/ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC) ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ/ΣΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΡΟΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΥΞΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ΣΦΑΛΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ PCB ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΚΤΡΑΣ ΣΦΑΛΜΑ IPM/ΣΦΑΛΜΑ IGBT ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (PCB ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ PCB ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ) ΑΝΟΙΚΤΗ ΦΑΣΗ Ή ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΑΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΡΑΣ ΣΦΑΛΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΑΕΡΙΟ ΤΑΣΗ DC ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΟΥΣ ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (PCB ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ PCB IPM) ΣΦΑΛΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ/ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ/ ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΑΕΡΙΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ (ΑΛΛΑ ΔΩΜΑΤΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΆ 5 8-OM-SLM9-0312(1)SIESTA-GR.indd 5 4/17/13 8:11:26 AM

7 2.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ Η μονάδα διαθέτει επιλογή 2 βραχυκυκλωτήρων για τον έλεγχο της λειτουργίας του πίνακα. Πίνακας 2,0: Σύνοψη των ρυθμίσεων υλικού ΕΠΙΛΟΓΗ Με βραχυκυκλωτήρα Χωρίς βραχυκυκλωτήρα Εύρος ρυθμ. θερμ. Εύρος ρύθμ. θερμ. από 20 C 30 C Εύρος ρύθμ. θερμ. από 16 C 30 C (Προεπιλογή) TURBO_QUIET Απενεργοποίηση ταχύτητας ανεμιστήρα τούρμπο και αθόρυβης λειτουργίας (Προεπιλογή) Ενεργοποίηση ταχύτητας ανεμιστήρα τούρμπο και αθόρυβης λειτουργίας * Ισχύει μόνο για το μοντέλο με ενσωματωμένα τα χαρακτηριστικά Τούρμπο και Αθόρυβη λειτουργία. 3.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 Εξαρτήματα Τα παρακάτω εξαρτήματα περιλαμβάνονται μαζί με αυτό το εγχειρίδιο. Αν λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο Τηλεχειριστήριο Ξυλόβιδα (2 τεμάχια) και κοχλίας κίνησης (2 τεμάχια) Εγχειρίδιο οδηγιών Μπαταρία 3.2 Οδηγός βήμα προς βήμα I. Ανοίξτε πρώτα το κλιπ στο επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου κα στη συνέχεια το κάτω κλιπ. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου από το κάτω κάλυμμα. II. Στερεώστε το κάτω κάλυμμα στον τοίχο με τις 2 παρεχόμενες βίδες. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το καλώδιο σύνδεσης μέσω της επάνω κεντρικής υποδοχής του καλύμματος όπως φαίνεται. III. Εισαγάγετε πρώτα το κάτω κλιπ και στη συνέχεια ασφαλίστε το επάνω μέρος. LCD οθόνη τηλεχειριστηρίου (πάνω θήκη) Καλώδια σύνδεσης MODE TURBO SWING QUIET DELAY TIMER TIMER TIMER SLEEP FAN ON / OFF 2 x Ξυλόβιδα LCD οθόνη τηλεχειριστηρίου (Κάτω κάλυμμα) 6 8-OM-SLM9-0312(1)SIESTA-GR.indd 6 4/17/13 8:11:26 AM

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8-OM-SLM9-0312(1)SIESTA-GR.indd 7 4/17/13 8:11:26 AM

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS (4)-DAIKIN Αρ. εγγράφου: R D MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS (4)-DAIKIN Αρ. εγγράφου: R D MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Αρ. εγγράφου: R08019037090D Ενδείξεις τηλεχειριστηρίου BRC52A61/62/63

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο Ελληνικά QUIET OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C Ένδειξη ασύρματου χειριστηρίου BRC52A61/62/63 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ U-CROWN

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ U-CROWN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ U-CROWN ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οδηγίες Συμβατότητας: Τα μοντέλα UCROWN υιοθετούν RF (Radio Frequency) ασύρματα χειριστήρια. Η κλιματιστική μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου

Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου Περιεχόμενα 1. Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου...01 2. Οθόνη LCD...04 3. Βασικές λειτουργίες...05 4. Αντιμετώπιση προβλημάτων του τηλεχειριστηρίου σας... 15 Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας I.Ελεγκτής 1. Βασικές λειτουργίες 1.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 1.1.1 Όταν η κύρια μονάδα δεν είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη, η λειτουργία ON / OFF του συστήματος ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Η εξωτερική εμφάνιση κα μερικές λειτουργίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για την βελτίωση του προϊόντος. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η Carrier έχει αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL. Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01. System Air Conditioner ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH EΛΛHNIKA RUSSIAN

USER S MANUAL. Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01. System Air Conditioner ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH EΛΛHNIKA RUSSIAN USER S MANUAL Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01 PORTUGUÊS ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS System Air Conditioner RUSSIAN EΛΛHNIKA DEUTSCH E S F I P D G R A DB98-27997A(2) Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό ενχειρίδιο προγραμματιζόμενου θερμοστατη AutoHeat

Τεχνικό ενχειρίδιο προγραμματιζόμενου θερμοστατη AutoHeat Τεχνικό ενχειρίδιο προγραμματιζόμενου θερμοστατη AutoHeat Επτά τρόποι λειτουργίας: Άνεση, Νυχτερινή, Αντιπαγωτική, Fil-Pilote, Chrono, Χρονοδιακόπτης-2h, Stand-by. - Λειτουργία "Άνεσης": Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFO-A485W RFI-A605W RFO-A605W

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFO-A485W RFI-A605W RFO-A605W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFI-A605W RFO-A485W RFO-A605W 1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ Νο Ονοµασία πλήκτρου Λειτουργία 1 ON/OFF Πιέζοντας το, η συσκευή ανάβει ή σβύνει 2 MODE Πιέζοντας διαδοχικά επιλέγουµε το είδος

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Models/ Μοντέλα: VMCRI-8 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Remote Controller Cassette Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Θερμοστάτης LTC 530 Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ. Technical support

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ. Technical support ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW 9K 12K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. 3 Επιλέξτε χώρα. 1 Πατήστε Register (Εγγραφή) 4 Εισαγάγετε όνομα χρήστη. 2 Εισαγάγετε διεύθυνση

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. 3 Επιλέξτε χώρα. 1 Πατήστε Register (Εγγραφή) 4 Εισαγάγετε όνομα χρήστη. 2 Εισαγάγετε διεύθυνση 1120490401 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Toshiba Home AC Control Επισκεφτείτε το κατάστημα εφαρμογών στη συσκευή σας για να πραγματοποιήσετε λήψη καινα εγκαταστήσετε την εφαρμογή Toshiba Home AC Control. Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ιαιρούμενης σειράς R410A ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ενεργοποίησης WiFi

Οδηγίες ενεργοποίησης WiFi Λειτουργία ενεργοποίησης Βεβαιωθείτε ότι η «έξυπνη» συσκευή σας χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Android ή IOS. Η κλιματιστική μονάδα μπορεί να συνδεθεί το πολύ με 4 συσκευές. Μέθοδος 1: Στο επίσημο site

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες Θερμοστάτης LTC 730 Οδηγίες Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED, και εμφανίζει την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας.

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. 1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. Efergy Aircontrol Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας έχει σύνδεθει στο ίδιο WiFi δίκτυο, που είναι τοποθετημένη η συσκευή AirControl. Κάντε λήψη της

Διαβάστε περισσότερα

RI-AX098W/RO-AX098W RI-AX128W/RO-AX128W RI-AX188W/RO-AX188W RI-AX248W/RO-AX248W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

RI-AX098W/RO-AX098W RI-AX128W/RO-AX128W RI-AX188W/RO-AX188W RI-AX248W/RO-AX248W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RI-AX098W/RO-AX098W RI-AX128W/RO-AX128W RI-AX188W/RO-AX188W RI-AX248W/RO-AX248W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΟΜΠΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ON/OFF ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας BRC0A Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Λειτουργία............ 0.......... Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας... Χαρακτηριστικά και λειτουργίες...

Διαβάστε περισσότερα

OPERATING MANUAL. Part No.:R OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English

OPERATING MANUAL. Part No.:R OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English OPERATING MANUAL Operating Manual Wired Remote Controller Bedienungsanleitung Kabelfernbedienung Mode D emploi Télécommande reliée par fi l Bedieningsaanwijzing Niet-draadloze Afstandsbediening Manual

Διαβάστε περισσότερα

REMOTE CONTROLLER S R G B S L S Q R O S K H U M K E L H R D E C Z B S B G

REMOTE CONTROLLER S R G B S L S Q R O S K H U M K E L H R D E C Z B S B G United Technologies turn to the experts^ REMOTE CONTROLLER OWNER'S MANUAL United Technologies turn to the experts^ G B OWNER'S MANUAL ENGLISH S R KORISNICKO UPUTSTVO SRPSKI S Q MANUAL! I PERDORIMIT SHQIP

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ Τηλ.: ,

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ Τηλ.: , ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com Ο θερμοστάτης UTH

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων Κωδικός Σφάλματος A0 Μονάδα Πιθανά Αίτια Σφάλμα συσκευής εξωτερικής προστασίας Ενεργοποίηση συσκευής εξωτερικής προστασίας Εσφαλμένη τοπική ρύθμιση Ατέλεια PCB εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης TP9000 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Δωματίου και Οικιακός Χρονοδιακόπτης Ζεστού Νερού Εγχειρίδιο εγκατάστασης 32 1.0 Βασικές ρυθμίσεις 1.0 Προδιαγραφές προϊόντος... 33 1.1 Εγκατάσταση...34

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AIR COOLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AIR COOLER www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AIR COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: CLAC-600N Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη στην επιλογή του Evaporative

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models VCI-26 / VCI-45 / VCI-50 Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual 66129901378 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GR.10.2018.Rv1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα electro έχει IP44 και μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους με υγρασία, όπως είναι το λουτρό, στις ζώνες όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models VCI-26 / VCI-45 / VCI-50 Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual 66129901378 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Απλοποιημένο χειριστήριο Dikin Altherm EKRUCBS Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Απλοποιημένο χειριστήριο Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου. Κωδικοί Μοντέλων SMVH09B-2B2A3NH(I) SMVH12B-2B2A3NH(I) SMVH18B-2B2A3NG(I) SMVH24B-2B2A3NG(I)

Οδηγίες χρήσης. Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου. Κωδικοί Μοντέλων SMVH09B-2B2A3NH(I) SMVH12B-2B2A3NH(I) SMVH18B-2B2A3NG(I) SMVH24B-2B2A3NG(I) Οδηγίες χρήσης Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου Κωδικοί Μοντέλων SMVH09B-2B2A3NH(I) SMVH12B-2B2A3NH(I) SMVH18B-2B2A3NG(I) SMVH24B-2B2A3NG(I) Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Για τη σωστή λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας - + BRC1H51W BRC1H51K BRC1H51S Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 2 1.1 Για τον χρήστη... 2 1.2 Για τον τεχνικό εγκατάστασης... 2 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Μονάδα οροφής μονομπλόκ Μοντέλα: UATYQ20ABAY1 UATYQ25ABAY1 UATYQ30ABAY1 UATYQ45ABAY1 UATYQ50ABAY1 UATYQ55ABAY1 UATYQ65ABAY1 UATYQ75ABAY1 UATYQ90ABAY1 UATYQ110ABAY1 UATYQ115ABAY1

Διαβάστε περισσότερα

*Οδηγίες για τους χρήστες Το όνομα και η λειτουργία κάθε μέρους Λειτουργία κι ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου Χρήση του τηλεχειριστηρίου

*Οδηγίες για τους χρήστες Το όνομα και η λειτουργία κάθε μέρους Λειτουργία κι ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου Χρήση του τηλεχειριστηρίου Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας - + BRC1H519W BRC1H519K BRC1H519S Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 2 1.1 Για τον χρήστη... 2 1.2 Για τον τεχνικό εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR.

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. XC Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1. Βιδώστε μία βίδα στον τοίχο. 2. Κρεμάστε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για προγραμματιστή ποτίσματος ΝΑ4000

Οδηγίες χρήσης για προγραμματιστή ποτίσματος ΝΑ4000 Οδηγίες χρήσης για προγραμματιστή ποτίσματος ΝΑ4000 Τεχνικά χαρακτηριστικά. 1. Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 0,5bar Μέγιστη πίεση λειτουργίας 12bar 2. Μέγιστη θερμοκρασία νερού 40 ο C. Τοποθέτηση: 1. Αφαιρέστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Μονάδα οροφής μονομπλόκ Μοντέλα: UATYQ20ABAY1 UATYQ25ABAY1 UATYQ30ABAY1 UATYQ45ABAY1 UATYQ50ABAY1 UATYQ55ABAY1 UATYQ65ABAY1 UATYQ75ABAY1 UATYQ90ABAY1 UATYQ110ABAY1 UATYQ115ABAY1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο φορητής μονάδας κλιματισμού. Manual de Utilizare. Benutzer's Betriebshandbuch A I R Σ Υ Σ

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο φορητής μονάδας κλιματισμού. Manual de Utilizare. Benutzer's Betriebshandbuch A I R Σ Υ Σ A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N Κ I N G Λ Ι Μ Model: MGHP-12 MGHP-12BS Α Τ Ι S Y S T E Σ Μ Ο M S Υ Owner s Manual Remote Controller of portable AC Unit Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο φορητής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat Danfoss Heating User Guide Οδηγίες χρήσης Index 1.0 Οδηγίες χρήσης...18 1.1 Εισαγωγή στον προγραμματιζόμενο θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 2 1.1 Για τον χρήστη... 3 1.2 Για τον τεχνικό εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

EVI-09/EVO-09 EVI-12/EVO-12 EVI-18/EVO-18 EVI-24/EVO-24 EV1I-18/E1VO-18 E1VI-24/E1VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit.

EVI-09/EVO-09 EVI-12/EVO-12 EVI-18/EVO-18 EVI-24/EVO-24 EV1I-18/E1VO-18 E1VI-24/E1VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. EVI-09/EVO-09 EVI-12/EVO-12 EVI-18/EVO-18 EVI-24/EVO-24 EV1I-18/E1VO-18 E1VI-24/E1VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λειτουργία και συντήρηση Σηµειώσεις λειτουργίας...4

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

DWD-SV5821 Ρυθμίσεις προγράμματος

DWD-SV5821 Ρυθμίσεις προγράμματος Ρυθμίσεις προγράμματος LCD Οθόνη, Λειτουργίες Κουμπιών PR LD6 LD5 LD1 LD2 LD3 LD4 LD7 LD 8 LD 9 LD 10 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 PR Κουμπί επιλογής 16 προγραμμάτων, ON/OFF. SW1 Εκκίνηση/Παύση SW2 Διακόπτης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΌΧΟΥ R32. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) Για γενική δημόσια χρήση

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΌΧΟΥ R32. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) Για γενική δημόσια χρήση R32 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΌΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) Για γενική δημόσια χρήση Εσωτερική μονάδα RAS-18J2KVRG-E RAS-B22, 24J2KVRG-E Εξωτερική μονάδα RAS-18, 22, 24J2AVRG-E 1120650253 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχια Μονάδα Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

OPERATING MANUAL. Part No.:R OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English

OPERATING MANUAL. Part No.:R OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English OPERATING MANUAL Operating Manual Wired Remote Controller Bedienungsanleitung Kabelfernbedienung Mode D emploi Télécommande reliée par fi l Bedieningsaanwijzing Niet-draadloze Afstandsbediening Manual

Διαβάστε περισσότερα