A.Kανελόπουλος,Χ.Κ.Γιαννακόπουλος,Ι.Ιγνατιάδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A.Kανελόπουλος,Χ.Κ.Γιαννακόπουλος,Ι.Ιγνατιάδης"

Transcript

1 H ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ NANCY A.Kανελόπουλος,Χ.Κ.Γιαννακόπουλος,Ι.Ιγνατιάδης ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝ ΚΑΤ ΑΘΗΝΑ

2 Kατάγματα της Διάφυσης του Μηριαίου Αποτέλεσμα Μεγάλης Βίας (μεγαλύτερες ηλικίες) Παθολογικά Κατάγματα Αποτέλεσμα Κακοποίησης [80% των παιδιών με # μηριαίου που δεν περπατούν 30% παιδιών < 4 ετών ] Galpin. J Pediatr Orthop 14: , 1994

3 Η επεμβατική αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης του μηριαίου σε παιδιά : μειώνει το χρόνο στο νοσοκομείο μειώνει τη πιθάνοτητα βράχυνσης και πώρωσης σε πλημμελή θέση Ευκολότερη κινητοποίηση και νοσηλεία ασθενή Η συντηρητική αντιμετώπιση με spica συνοδεύεται από: ψυχωτικές αντιδράσεις συναισθηματικές κα γαστρεντερικές διαταραχές επιβράδυνση κοινωνικής και μορφωτικής ανάπτυξης

4 Συντηρητική Αντιμετώπιση Καταγμάτων Μηριαίου Μείωση μυικής δύναμης τετρακεφάλου (CYBEX) > 15% στο 39% των ασθενών 23% ασθενών ΜΗ αναστρέψιμη ατροφία 2 έτη p-op Hennrikus et al. The function of the quadriceps muscle after a fracture of the femur in patients less than 17 years old. J Bone Joint Surg 1993, 75(A), Mείωση BMD ισχίου 4.3% σε # μηριαίου-κνήμης 2.3 έτη p-op εάν ακινητοποίηση > 8 εβδομάδες Ηenderson et al. Residual bone mineral density and muscle strength after fractures of the tibia or femur in children. J Bone Joint Surg 1992, 74(A),211218

5 Κόστος Αντιμετώπισης: Άμεσο και Έμμεσο Πιο οικονομική μέθοδος η άμεση εφαρμογή spica. Όλες οι άλλες μέθοδοι ισοδύναμες. Newton, Mubarak. Financial aspects of femoral shaft fracture treatment in children and adolescents. J Pediatr Orthop, 1994,14, Όμως προκαλεί σημαντική κοινωνική και οικογενειακή επιβάρυνση. Ένας γονέας εκτός εργασίας για 3 εβδομάδες Μη αποδεκτή η επάνοδος στο σχολείο ανάγκη κατ οίκον διδασκαλίας για 8 εβδομάδες Hughes et al. Pediatric femur fractures: Effects of spica cast treatment on family and community. J Pediatr Orthop 1995,15,

6 Kατάγματα της Διάφυσης του Μηριαίου 30% aπώλεια μάζας του τετρακεφάλου Hennrikus et al: The function of the quadriceps muscle after a fracture of the femur in patients less than 17 yrs old J Bone Joint Surg 75(A): , % ασθενών ΜΗ αναστρέψιμη ατροφία 2 έτη p-op

7 Aνάγκη για γρήγορη κινητοποίηση και κοινωνική επανένταξη ιδιαίτερα των εφήβων Newton PO, Mubarak SJ: Financial aspects of femoral shaft fracture treatment in children and adolescents. J Pediatr Orthop 14: , 1994.

8 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Σκελετική Έλξη Έλξη+spica άμεσα spica Εξωτερική Οστεοσύνθεση Πλάκα και Κοχλίες Ενδομυελική Ηλωση Ηλικία μέγεθος παιδιού - Τύπος και θέση κατάγματος - Συνοδές κακώσεις Εκπαίδευση και προτιμήσεις χειρουργού

9 Kατάγματα της Διάφυσης του Μηριαίου ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Πώρωση σε πλημμελή θέση Ραιβότητα - Στροφή - Βράχυνση Επανακάταγμα(10% μετά ExFix) Kaθυστερημένη Πώρωση (ανοικτά #,εγκάρσια, ExFix ) AAOS BULLETIN % Orthopaedic Malpractice Judgements about pediatric femur fractures

10 Kατάγματα της Διάφυσης του Μηριαίου Παραδεκτά Όρια 0-2 ετών 300 ραιβότητα/βλαισότητα 2.5 εκ. βράχυνση 2-6 ετών 150 ραιβότητα/βλαισότητα 2 εκ. βράχυνση Kasser POSNA 1995

11 Kατάγματα της Διάφυσης του Μηριαίου Παραδεκτά Όρια 6-10 ετών 100 ραιβότητα/βλαισότητα 1.5 εκ. βράχυνση άνω των 10 ετών 50 ραιβότητα/βλαισότητα 0.5 εκ. βράχυνση Kasser POSNA 1995

12 Kατάγματα της Διάφυσης του Μηριαίου Αντιμετώπιση Συντηρητική 0-4 ετών Spica +/- Έλξη έως 4 μηνών Pavlik Harness

13 Kατάγματα της Διάφυσης του Μηριαίου Χειρουργική Αντιμετώπιση 5-12 ετών ESIN vs Ex Fix > 12 ετών IMN

14 Συντηρητική Αντιμετώπιση μικρότερα παιδιά σταθερά κατάγματα Χειρουργική Αντιμετώπιση < 6 έτη για σημαντικό τραυματισμό 6-10 έτη με μέτριας βαρύτητας τραυματισμό, κοινωνικοοικονομικούς λόγους >10 έτη για όλα τα κατάγματα Πολυτραυματίες, Πολυκαταγματίες, Κάκωση κεφαλής, Ανοικτά κατάγματα, Δερματολογικά νοσήματα, Πνευμονικές νόσοι, Αδυναμία διατήρησης ανάταξης, Αιωρούμενο γόνατο, Παθολογικά κατάγματα, Νευραγγειακή βλάβη

15 Ήλοι Enders Εnder J, Simon-Weidner R. Die Fixierung der trochanteren Brueche mit runden elastischen Condylennaegeln. Acta Chir Austriaca, 1970,1:40-42 Mann et al. Closed Ender nailing of femoral shaft fractures in adolescents. J Pediatr Orthop 1986,6, stainless steel mm Ημιελαστική οστεοσύνθεση = συγκράτηση κατάγματος, αλλά ανεπαρκής για άμεση κινητοποίηση του άκρου. Αναγκαία η εξωτερική ακινητοποίηση

16 Elastic Stable Intramedullary Nailing (ESIN) Metaizeau Le traitement chirurgical des os longs chez l enfant J. Chir , Κράμα Τιτανίου 2-4 mm Μικρή πιθανότητα στροφικής παραμόρφωσης Όχι ψευδαρθρώσεις Πρώιμη κινητοποίηση Mείωση κόστους 70% Ιnterlocking ESIN Linhart ESIN for unstable femoral fractures in children: preliminary results of a new method.

17 Kατάγματα της Διάφυσης του Μηριαίου 2 ομάδες 14 παιδιών με κάταγμα μηριαίου έλξη και hip spica vs Enders Ender group: λιγότερες επιπλοκές, όχι τραύμα αυξητικού χόνδου, φλεγμονή, σημαντική γωνίωση, κόστος μικρότερο $, μικρή ψυχολογική επιβάρυνση σε παιδιά και γονείς Kissel EW, Miller ME: Closed Ender nailing of femur fractures in older children. J Trauma 1989; 29:

18 ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΣ (II) Xρονική περίοδος παιδιά, ηλικίας 9-12 ετών (μ.ο 11.2 έτη) με κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου 5 άρρενες και 2 θήλεις ασθενείς Αιτία του κατάγματος τροχαίο ατύχημα 3 εγκάρσια και 4 βραχέα λοξά κατάγματα

19 ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΣ (II) Συνοδές κακώσεις ΕνδομυελικήΉλωση με Ελαστικούς Ήλους ΝANCY

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διάρκεια επέμβασης< 1 ώρα Παραμονή στο Νοσοκομείο 3 ημέρες Μετάγγιση Μετεγχειρητική Παρακολούθηση 6-14 μήνες Πώρωση εντός 9 εβδομάδων(6-12) Κινητικότητα Ισχίου πλήρης ανώδυνη Καμία Δυσκαμψία γόνατος μετά την αφαίρεση των υλικών

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ι) Πλήρης φόρτιση εντός 30 ημερών Παρακολούθηση σχολείου δυνατή μετά από 1-2 εβδομάδες Φλεγμονή, βράχυνση > 2 εκ, στροφή >100 γωνιακή παραμόρφωση ή θραύση των ήλων

22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΙΙ) Μήκος μηριαίου - Άσηπτη νέκρωση Επανακάταγμα - Παλινδρόμηση Υλικών Αφαίρεση Υλικών σε όλους τους ασθενείς Ικανοποίηση γονέων σε όλες τις περιπτώσεις

23 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (Ι) Ακτινοδιαπερατό τραπέζι - Aκτινοσκόπηση Ανατομική ανάταξη προεγχειρητικά (βελόνη Steinman) Όχι σε όψιμη επέμβαση Συμμετρικά, ισοϋψή σημεία εισόδου Προκύρτωση

24 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΙΙ) Διαδοχική προώθηση ήλων δια του οστού και της καταγματικής εστίας μέχρι τη μετάφυση Bouncing off Eνσφήνωση Ήλων - Στήριξη τριών σημείων Ήλοι ίδιας διαμέτρου

25 Υπολογισμός μήκους του των ήλων Λάθος

26 Σταθεροποίηση στην εστία του # με την ελαστικότητα των ήλων Ενσφήνωση των Ήλων στις Μεταφύσεις

27 3 Σημεία Στήριξης 3 1 2

28 Άμεση φόρτιση του άκρου

29 H γωνίωση των δύο ήλων πρέπει να είναι ίδια

30 H κορυφή της γωνίωσης των ήλων πρέπει να είναι στο ύψος της εστίας του κατάγματος

31 Υπολογισμός της κατάλληλης διαμέτρου ήλων Προκύρτωση του ήλου με γωνία 300 με french bender Τα δύο άκρα του ήλου πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο

32 Διάνοιξη της οπής εισόδου με τρυπάνι ή awl

33 Είσοδος των ήλων στην μυελική κοιλότητα ΛΑΘΟΣ

34 Λυγισμός και διατομή άκρου των ήλων

35

36

37

38 Ασθενής # 1

39 Ασθενής # 2

40 Ασθενής # 2

41 Ασθενής # 2

42 Ασθενής # 2

43 Ασθενής # 2

44 Ασθενής # 2

45 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Ταχεία σταθεροποίηση του # Άμεση κινητοποίηση Πώρωση σε ανατομική θέση Στροφική σταθερότητα Ερεθισμός μαλακών μορίων (5/7) Γενική αναισθησία Ανάγκη Αφαίρεσης Υλικών Άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής???

46 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ * Η αντιμετώπιση των καταγμάτων του μηριαίου σε παιδιά με ελαστική ενδομυελική ήλωση κατά Nancy είναι ασφαλής και απλή μέθοδος αντιμετώπισης, με μικρή νοσηρότητα. * Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα τεχνική και απαιτητική

47 Πλεονεκτήματα Ενδομυελικής Ήλωσης Έλεγχος μήκους, ευθυγράμμισης, στροφής Κατάλληλο ιδίως για συντριπτικά κατάγματα Πρώιμη κινητοποίηση Διατήρηση εύρους κίνησης γειτονικών αρθρώσεων Μικρό ποσοστό ψευδάρθρωσης, πώρωσης σε πλημμελή θέση, φλεγμονής Μειονεκτήματα Από ελάσσονα τροχαντήρα μέχρι 5 εκ. εγγύς του συζευκτικού χόνδρου Διάμετρος μυελικής κοιλότητας < 8 εκ. Οστεονέκρωση μηριαίας κεφαλής ;;;; Επιφυσιόδεση μείζονα τροχαντήρα (ραιβό ισχίο) Απαιτητική τεχνικά επέμβαση

48 Επανακάταγμα Συχνότερο σε εγκάρσια και λοξά κατάγματα Τελικοτελική ανάταξη Εξαρτάται από την ακαμψία της εξωτερικής οστεοσύνθεσης Μεγάλη ακαμψία -- αποφόρτιση -- πτωχός πώρος Περισσότερες και μεγαλύτερες βελόνες Αυξημένη απόσταση μεταξύ βελονών Μικρή ακαμψία -- ελαστικότητα κατασκευής -- καλός πώρος, αλλά πιθανή γωνίωση Λιγότερες, μικρότερες, βελόνες Μεγαλύτερη απόσταση -- μεταξύ βελονών -- από την εστία του κατάγματος -- από το δέρμα

49 Καλός σχηματισμός πώρου Συντριπτικά κατάγματα Κατάγματα στις μεταφύσεις Επικάλυψη κατεαγότων άκρων Δυναμοποίηση στις 4-6 εβδομάδες

50 Πλεονεκτήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Φορητή Έλξη Απλή εφαρμογή Αποφυγή καταγματικής εστίας και συζευκτικών χόνδρων Απλή αφαίρεση Διευκόλυνση νοσηλείας Ταχεία κινητοποίηση Μειονεκτήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Μη αποδοχή από τους ασθενείς και τους γονείς Καθυστερημένη πώρωση και επανακάταγμα Φλεγμονές βελονών Νέα χειρουργική επέμβαση Overgrowth

51 Εξωτερική Οστεοσύνθεση σε κατάγματα του Μηριαίου Συντριπτικά κατάγματα Κατάγματα στις μεταφύσεις Ανοικτά κατάγματα Πλεονεκτήματα Οστεοσύνθεσης με Πλάκα και Κοχλίες Ανατομική ανάταξη Καλός έλεγχος του κατάγματος Καλύτερη νοσηλεία Όχι ανισοσκελία Μειονεκτήματα Οστεοσύνθεσης με Πλάκα και Κοχλίες Αυξημένος χειρουργικός τραυματισμός Μεγαλύτερη απώλεια αίματος Αυξημένος μετεγχειρητικός πόνος και Μετεγχ. Ουλή Πιθανή δυσκαμψία γόνατος

52 AAOS BULLETIN % Orthopaedic Malpractice Judgements about pediatric femur fractures Έλεγχος βαρύτητας τραυματισμού μαλακών μορίων :Τηλεσκοπικό Τέστ Γενική αναισθησία - Δύναμη βράχυνσης στο περιφερικό άκρο του μηριαίου μέχρι τελικού σημείου - Πλάγια ακτινογραφία Συντηρητική αντιμετώπιση εάν βράχυνση < 3 εκ. Καλύτερη συσχέτιση με το τελικό αποτέλεσμα από την ηλικία, το φύλο, τη θέση και τον τύπο του κατάγματος, το μηχανισμό τραυματισμού και την επικάλυψη σε ακτινογραφίες σε ανάπαυση Buehler et al. A prospective study of early spica casting outcomes in the treatment of femoral shaft fractures in children. J Pediatr Orthop, 1995,15,30-35

53 Επίπτωση # μακρών οστών Οστό % Κερκίδα Βραχιόνιο Κνήμης Κλείδα Μηριαίο

54 Επίπτωση Καταγμάτων

55 Κατάγματα του Μηριαίου 1.6 % οστικών κακώσεων σε παιδιά (+ υποτροχαντήρια και υπερκονδύλια) άρρενες - θήλεις 2.6: 1 Δικόρυφη κατανομή συχνότητας

56

57

58 Κατάγματα του Μηριαίου Η ταχεία αύξηση του πάχους του φλοιού επιδρά στη μείωση της επίπτωσης των καταγμάτων του μηριαίου στο πέρας της παιδικής ηλικίας

59 Αποδεκτή Παρεκτόπιση Ηλικία Ραιβότητα/ Βλαισότητα Πρόσθια/ Οπίσθια Βράχυνση 0-2 έτη mm 2-5 έτη mm 6-10 έτη mm 11 έτη-maturity mm

60 Παιδί 3 ετών άμεση εφαρμογή spica 3 μήνες αργότερα πώρωση του κατάγματος

61 Παιδί 8 ετών άμεση εφαρμογή spica. Αρχική βράχυνση 2 εκ 4 μήνες αργότερα πώρωση του κατάγματος σε βράχυνση

62 Παιδί 2 ετών άμεση εφαρμογή spica. Μη αποδεκτή θέση Εφαρμογή νέας spica και γυψοτομή

63 Παιδί 6 ετών ένα μήνα μετά την άμεση εφαρμογή spica. Ραιβότητα 4 μήνες αργότερα ραιβότητα 250

64 Spica 90-90

65 Overhead traction: σύνδρομο διαμερίσματος Nicholson, 1995

66 Παιδί 14 ετών - Επιπλοκή σκελετικής έλξης από το κνημιαίο κύρτωμα- Ανάκυρτο γόνυ - επιφυσιόδεση ΚΚΕκτομή οστικής γέφυρας και παρεμβολή λίπους Έλξη πάντα στο οπίσθιο τμήμα του ΚΚ

67 Έλξη 90-90

68 Εξωτερική Οστεοσύνθεση 4 μήνες αργότερα πώρωση σε καλή θέση

69 Βελόνες κοντά στο κάταγμα

70 Παιδί 9 ετών - 5 μήνες αργότερα

71 Παιδί 8 ετών - 10 εβδομάδες αργότερα

72 Μεμονωμένο # μηριαίου σε παιδί 11.5 ετώνενδομυελική ήλωση - Αρχικά σημεία AVN 8 μήνες pop

73 15 μήνες pop ΑVN

74 Αγγείωση Μηριαίας Κεφαλής Β: ascending cervical artery

75 Αγγείωση Μηριαίας Κεφαλής

76 Παιδί 15 ετών 3 έτη pop ΙΜ ήλωση ΑΤD σύξηση 1.5 εκ Μερική επιφυσιόδεση τροχαντήρα και υπέρμετρη αύξηση μηριαίου

77 NOF Οστεοσύνθεση με πλάκα και κοχλίες οστεομεταμόσχευση

78 Παιδί 14 ετών Οστεοσύνθεση με πλάκα και κοχλίες - οστεομεταμόσχευση

79 Αναγκαίος χρόνος για πώρωση καταγμάτων μηριαίου Skak et al. Acta Orthop Scand, 1988, 59:

80 Κατάγματα του Μηριαίου α) Οστεοσάρκωμα β) NOF

81 Δυναμικό ανακατασκευής κατά την παιδική ηλικία # κατά τον τοκετό - spica cast με ανεπαρκή κάμψη του ισχίου- 3 εβδομάδες 450 γωνίωση και επικάλυψη 1.5 εκ. 12 μήνες πρόσθια γωνίωση μειώθηκε και βράχυνση < 1.5 εκ.

82 Α φυσιολογικό μηριαίο ισορροπία δυνάμεων Β # εγγύς άκρου Κάμψη (λαγονοψοϊτης) Απαγωγή (απαγωγοί) Έξω στροφή (βραχείς έξω στροφείς )

83 C # μεσότητας Μικρότερη παρεκτόπιση λόγω εξισορρόπησης από τους προσαγωγούς και τους εκτείνοντες D # περιφερικού άκρου Μικρή μετατόπιση εγγύς τμήματος επειδή οι περισσότεροι μύες προσφύονται στο ίδιο οστικό τμήμα

84 Ε. υπερκονδύλια # Υπερέκταση περιφερικού τμήματος λόγω της έλξης του γαστροκνήμιου μυός

85 Μακρόχρονη ραιβότητα διάφυσης μηριαίου οδηγεί σε υποπλασίαέξω μηριαίου κονδύλου και αντισταθμιστική βλαισότητα μετά από διόρθωση της ραιβότητας της διάφυσης

86 Συχνότερο Επακόλουθο # Μηριαίου Ανισοσκελία Παιδιά > 10 ετών βράχυνση Παιδιά 2-10 ετών επιμήκυνση Παιδιά < 2 ετών Μέση επιμήκυνση 1.5 εκ -- Βράχυνση εντός γύψου μέχρι 2-3 εκ. ανάλογα με την ηλικία πχ σε παιδί 6 ετών 2.5 εκ. ενώ σε παιδί 14 ετών 1 εκ. Βράχυνση > 3 εκ,άμεση spica, 2-10 ετών-- Αφαίρεση,Έλξη μέχρι εξίσωσης, Νέα spica Aνεπαρκής βράχυνση 6 εβδ. Οsteoclasis -διάταση με ExFix ή Επέμβαση εξίσωσης

87 Υπέρμετρη Αύξηση, Truesdell,1921 Παιδιά 2-10 ετών μ.ο 0.9 εκ( ) Κατά τα πρώτα δύο χρόνια Όχι σαφής σχέση μεταξύ τύπου # και αύξησης

88 Γωνιώδης Παραμόρφωση Ανακατασκευή με το χρόνο - στην εστία του # με εναπόθεση οστού στο κοίλο του # 74% ανακατασκευής στις επιφύσεις Καλύτερη ανακατασκευή στην κατεύθυνση κίνησης της γειτονικής άρθρωσης, πχ για το μηριαίο πρόσθια και οπίσθια γωνίωση ΟΚ, ενώ ραιβότητα και βλαισότητα πιο αργά

89 Στροφική Παραμόρφωση Σε 1/3 ασθενών με # μηριαίου και spica στροφή Anteversion στην εστία του # > 100 Παιδιά ανεκτή στροφή 250 Αργότερα 100

90 Ψευδάρθρωση σπάνια σε έφηβους, φλεγμονή, απώλεια οστού, βλάβη μαλακών μορίων συνήθως σε # κνήμης # μηριαίου μόνο 15% ψευδαρθρώσεων σε παιδιά

91 Μυική Αδυναμία Απαγωγοί, 4 κέφαλος, οπίσθιοι μηριαίοι QT ισχύς μείωση 30%, one leg hop test 18% Ατροφία 1 εκ. 42% Απώλεια μυικής ισχύος σε συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση

92 Φλεγμονή Σπάνια, κυρίως σε βελόνες ΕxFix

93 Nευροαγγειακός Τραυματισμός Σπάνια, 1.3% # μηριαίου τραυματισμοί αγγείων(ρήξη έσω χιτώνα, διατομή, ψευδοαναευρύσματα) Συνήθως σε # μηριαίο SH περιφερικού άκρου μηριαίου Άμεσο τραύμα και ισχιακό νεύρο Ιατρογενής τραυματισμός περονιαίου νεύρου(4/110 έλξεις 90/90,καλή πρόγνωση)

94 Σύνδρομο Διαμερίσματος Τρία κύρια διαμερίσματα - σπάνιο στο μηρό

95 Δυνάμεις Παρεκτόπισης Α. Απαγωγοί Β. Λαγονοψοϊτης Γ. Προσαγωγοί Δ..Γαστροκνήμιος

96 Πλαίσιο Boehler -Braun Bελόνη στους κονδύλους σε περιφερικά # βελόνη και στην πτέρνα για πρόληψη recurvation Έξω στροφή του άκρου Πλαίσιο Harris-Aufranc με προσθήκη Pearson - Έλξη από ΚΚ

97 Roller traction/ suspension system Μία γραμμή έλξης και μία αιώρησης

98 Έλξη 90/90 Υποτροχαντήρια # τραύμα γλουτού

99 Λειτουργικός Νάρθηκας # Μηριαίου

100 Είσοδος ενδομυελικού ήλου από το τροχαντηρικό βοθρίο

101 Single hip Spica Απαγωγή Ελαφρά έσω στροφή

102 Έλξη Bryant Overhead traction both limbs Pulleysweights not fixed traction Keep legs well abducted Use restraint

103 και στα δύο άκρα κάμψη ισχίων 450 κάμψη γονάτων 300

104 Έλξη Russel Δερματική έλξη κάτω άκρου Υποστήριξη γόνατος Τροχαλίες Α,Β Δύο μαξιλάριακάμψη γόνατος 2-3 κιλά βάρος Απαγωγή Ανύψωση κρεβατιού Αντιστροφικό στήριγμα ποδός

105 Σε εκσεσημασμένη εξωτερική στροφή Έλξη και στα δύο πόδια Internal rotator moleskin

106 Balanced traction in Harris splint

107 Σκελετική Έλξη από τους Μηριαίους Κονδύλους

108 Cast Brace

109 Έλξη

110

111

112

113

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Ιδιαιτερότητες των παιδιών 1) Κακώσεις στην επιφυσιακή πλάκα (πλημμελή πώρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΩΡΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr Κατάγματα περιοχής ισχίου Ισχίο Μεγάλη μηχανική επιβάρυνση Προσβάλεται από οστεοπόρωση Συνθήκες οστικής αιμάτωσης Κατάγματα περιοχής ισχίου Πολύ συχνά κατάγματα Επιδημία Μεγάλη νοσηρότητα Μεγάλη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

6-8 Φεβρουαρίου 6-8. Ενδοµυελικών ν. Ηλώ. Ηλώσεω. Ετή. Ετήσ ι. Συµπόσιο ο. Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου. www.ctmi.

6-8 Φεβρουαρίου 6-8. Ενδοµυελικών ν. Ηλώ. Ηλώσεω. Ετή. Ετήσ ι. Συµπόσιο ο. Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου. www.ctmi. Ετήσιο Συµπόσιο Ενδοµυελικών Τµήµατος Ηλώσεων 6-8 Φεβρουαρίου 2015 Με πρακτική άσκηση Υπό την αιγίδα Συνεδριακό-Πολιτιστικό Κέντρο ηµητσάνας www.ctmi.gr/iloseis Συµπόσιο Ετή Με πρακτική άσκηση Συµπόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 1 Α. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Η Ορθοπαιδική είναι η ειδικότητα της ιατρικής, η οποία ασχολείται µε τις παθήσεις και τις κακώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 12 Κωνσταντίνος Δίτσιος Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α.1. Κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου οστού. Εισαγωγή Τα κατάγµατα της διάφυσης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το κάταγμα μηριαίου δημιουργεί οικογενειακό πρόβλημα

Όταν το κάταγμα μηριαίου δημιουργεί οικογενειακό πρόβλημα 1 EEXOT Τόμος 66, (1): 1-6, 2015 Όταν το κάταγμα μηριαίου δημιουργεί οικογενειακό πρόβλημα Νικόλαος Γ. Μαρκέας 1, Παναγιώτης Δ. Μεγαλοοικονόμος 2, Ευστάθιος Αθανασάκης 1 1 Β Ορθοπαιδική κλινική Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης - Σαµδάνης Βασίλειος 4 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Α.1. Οστεοαρθρίτιδα Ποδοκνηµικής Αρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ. Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Είναι ενδαρθρικά κατάγματα σε μια μεγάλη φορτιζόμενη άρθρωση, το γόνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική

Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Εισαγωγή Η επεμβατική αντιμετώπιση των παθήσεων του ισχίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το:

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Ιntercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel, Πάφο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995 2004 ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ IΙ ΤΡΑΥΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υπεύθυνος μαθήματος καθ. Κ.Ν. Μαλίζος Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική θεραπεία

Χειρουργική θεραπεία Χειρουργική θεραπεία Γεώργιος Χρ. Μπάμπης Επικ. Καθηγητής Ορθοπεδικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α' Ορθοπεδική Κλινική Νοσοκομείου Π.Γ.Ν. ΚΑΤ και Π.Π.Ν. Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» οστεοαρθρίτιδα των μεγάλων αρθρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Γιγής Π. Ιωάννης 2 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Α.1. Σύνδροµο Υπακρωµιακής Προστριβής (Shoulder Impingement Syndrome) Oι κινήσεις έσω και έξω στροφής του ώµου αλλά και η καθήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΣΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα. 263 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου τύπου 13-C κατά AO/OTA. Παρουσίαση τριών ασθενών: τρόπος αντιμετώπισης και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα Β. Κεχαγιάς, Γ. Μαραγκουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 21, No 2-2008 ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 2-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τύποι Οστών 11/6/2015 ΟΣΤΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τύποι Οστών 11/6/2015 ΟΣΤΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Όταν αναφερόμαστε στο μυοσκελετικό σύστημα εννοούμε ΟΣΤΑ-ΜΥΕΣ-ΔΕΡΜΑ-ΠΕΡΙΤΟΝΙΕΣ- ΤΕΝΟΝΤΕΣ-ΑΓΓΕΙΑ-ΝΕΥΡΑ-κ.λ.π. 1 ΟΣΤΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Η κύρια λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης ΤΟΜΟΣ 24, Τεύχος 2-2011 Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace VOLUME 24, No 2-2011

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης

Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Η.Ε ΛΑΜΠΙΡΗΣ Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης ιδακτορική ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

O οστίτης ιστός αποτελεί το 17% του σώματος και δέχεται σημαντικά φορτία. Ground Reaction Force (άλμα) 12x το βάρος του σώματος

O οστίτης ιστός αποτελεί το 17% του σώματος και δέχεται σημαντικά φορτία. Ground Reaction Force (άλμα) 12x το βάρος του σώματος Χ. Γιαννακόπουλος O οστίτης ιστός αποτελεί το 17% του σώματος και δέχεται σημαντικά φορτία. Ground Reaction Force (άλμα) 12x το βάρος του σώματος Ο οστίτης ιστός έχει την ικανότητα σχεδόν πλήρους αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Εργασία της: ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα