Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)"

Transcript

1 Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α. Ομαδοποίηση επιθημάτων Β. Διερεύνηση των παράγωγων ουσιαστικών Γ. Αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων Στη συνέχεια, προτείνουμε ένα σενάριο αξιοποίησης των εργαλείων αναζήτησης στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής για τη διδακτική προσέγγιση των ουσιαστικών που παράγονται από ρήματα. Το σενάριο μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Στην πρότασή μας προβλέπεται η αξιοποίηση των εργαλείων έρευνας που παρέχουν το περιβάλλον της Σύνθετης Αναζήτησης στο ΛΚΝ και βοηθητικά των Σωμάτων Κειμένων της Πύλης (http://www.greeklanguage.gr/greeklang/modern_greek/tools/corpora/index.html) και του Εθνικού Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Οι μαθητές επιλέγουν Επίθημα από το πεδίο Τύπος λήμματος και πληκτρολογούν την ακολουθία «ουσιαστ%από ρήματα» 1 στο πεδίο Ερμήνευμα. Στα αποτελέσματα προβάλλονται τα επιθήματα με την προσθήκη των οποίων παράγονται ουσιαστικά από ρήματα (μεταρηματικά ουσιαστικά). Επειδή ο κατάλογος που λαμβάνουμε με την προηγούμενη αναζήτηση δεν είναι εξαντλητικός, μπορεί να γίνει ακόμη μία συμπληρωματική αναζήτηση με τον όρο «επίθημα%ουσιαστικ%ρήμα από» στο πεδίο Ερμήνευμα. Από το σύνολο των λημμάτων που συγκεντρώνονται μέσα από τις δύο αναζητήσεις απορρίπτουμε τα επιθήματα αυτά που το λεξικό χαρακτηρίζει ως ατονημένα, γιατί εφόσον έπαψαν να είναι παραγωγικά για το σχηματισμό νέων λεξημάτων δεν έχουν σημασιακή διαφάνεια. Έτσι, συγκροτείται ο ακόλουθος κατάλογος λημμάτων. 1

2 -άλα -άρι 3 -άτορας -έας -εία 1 -ειά -ητό -ια 1 -ιά 3 -ίδι -ιμο & -σιμο & -ξιμο & -ψιμο -ισμα -ιο 2 -ιό -μα2 -μός & -αμός & -εμός & -ημός & -ωμός & -γμός & -σμός -ούδι 2 -ούρα 1 -ση -σιά & -ξιά & -ψιά -τήρας -τήρι -τήριο -τής & -της & -ητής ή -ήτης & -ωτής & -στής ή -στης & -ιστής 2 & -κτής ή -κτης & - πτης -φτης & -χτής ή -χτης -τορας -τρα 1 & -ίστρα 1 -τρα 2 & -ίστρα 2 -τρα 3 -τρο 1 Καλό είναι ο εκπαιδευτικός να αιτιολογήσει την επιλογή αυτού του όρου αναζήτησης, ώστε να βρίσκουν οι μαθητές νόημα σε αυτή τη διαδικασία. 2

3 Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης Ο δάσκαλος δίνει σε όλους τους μαθητές την οδηγία να επιλέξουν Επίθημα από το πεδίο Τύπος Λήμματος και να πληκτρολογήσουν στο πεδίο Ερμήνευμα την ακολουθία «ουσιαστικ%ρήμα». Οι μαθητές διαπιστώνουν ότι (από παράγοντες καθαρής σύμπτωσης) στα αποτελέσματα προβάλλονται και άλλα επιθήματα εκτός από αυτά με τα οποία παράγονται ουσιαστικά από ρήματα (π.χ. -ηδόν). Αναλαμβάνουν να ξεχωρίσουν αυτά που τους ενδιαφέρουν και να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν πληρέστερη λίστα. 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Επιμέρους βήματα: Α. Ομαδοποίηση επιθημάτων. 1. Ανατίθεται στους μαθητές να ομαδοποιήσουν τα επιθήματα με κριτήριο τα γένη των παράγωγων ουσιαστικών που σχηματίζουν. Η ομαδοποίηση αυτή είναι σκόπιμη αφενός για πρακτικούς λόγους, επειδή εξυπηρετεί τον καταμερισμό εργασιών σε ομάδες μαθητών. Αφετέρου, είναι σκόπιμη και για λόγους ουσίας, γιατί αποτελεί ένα χρήσιμο και εύκολο πρώτο βήμα στην πορεία επεξεργασίας και κατανόησης του υλικού που παίρνουν από την αναζήτηση στο λεξικό. Ακολουθεί πίνακας με ταξινομημένα τα επιθήματα κατά γραμματικό γένος. Αρσενικά 1.-άτορας 2. έας 3. -μός & -αμός & -εμός & -ημός & -ωμός & - γμός & -σμός 4. τήρας 5. -τής & -της & -ητής ή - ήτης & -ωτής & - στής ή -στης & - ιστής 2 & -κτής ή - κτης & -πτης -φτης & -χτής ή -χτης 6. τορας Θηλυκά 1. -άλα 2. -εία 1 3. ειά 4. ήθρα 5. -ια ιά ούρα ση 9. σιά & -ξιά & -ψιά 10. -τρα 1& -ίστρα τρα 2& -ίστρα 2 Ουδέτερα 1. -άρι 3 2. ητό 3. ίδι 4. ιμο & -σιμο & -ξιμο & - ψιμο 5. -ιο 2 6. ιό 7. ισμα/ 8. -μα ούδι τήρι 11. τήριο 12. τρο/ 13. -τρα 3 3

4 2. (Εργασία σε ομάδες) Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μέσα από το ΛΚΝ πληροφορίες στις οποίες καταγράφονται οι σημασίες των επιθημάτων, δηλαδή οι σημασίες τις οποίες προσδίδουν στα παράγωγα που σχηματίζουν. Ο δάσκαλος αναθέτει στους μαθητές να διακρίνουν ποιες είναι αυτές οι βασικές σημασίες, να τις καταγράψουν και να ομαδοποιήσουν τα επιθήματα με κριτήριο τη σημασία των ουσιαστικών που παράγουν. Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τους μαθητές να στηριχθούν κατ αρχήν στο γλωσσικό τους αίσθημα και τους υποδεικνύει να συμβουλεύονται, όποτε κρίνουν σκόπιμο, τις πληροφορίες που δίνονται στο ερμηνευτικό μέρος των σχετικών λημμάτων του λεξικού. Εφιστά την προσοχή τους στο γεγονός ότι ορισμένες από τις παραγωγικές καταλήξεις είναι πολύσημες, δηλαδή με την εφαρμογή τους σε κάποια ρηματική βάση παράγονται ουσιαστικά ορισμένου γραμματικού γένους, τα οποία δηλώνουν διαφορετικές κατηγορίες σημασιών. Επίσης, τους υπενθυμίζει ότι ορισμένα από τα επιθήματα που έχουν επιλέξει δεν εφαρμόζονται μόνο σε ρηματικές βάσεις, οπότε δε θα λάβουν υπόψη τις σημασίες που προκύπτουν από την εφαρμογή τους σε μη ρηματικές βάσεις. Ακολουθεί παράδειγμα καταγραφής των επιμέρους σημασιών των επιθημάτων και ομαδοποίησή τους με κριτήριο τις σημασίες τους Καταλήξεις με τις οποίες παράγονται ουσιαστικά που δηλώνουν πρόσωπο: - άτορας, -έας, -τήρας, -τής, τρα1. Ειδικότερα: Πρόσωπο που ενεργεί (γενικά) ή φορέα ιδιότητας σχετικής με το ρήμα-βάση: -άτορας, -έας, -τήρας, -τής, τρα1 Πρόσωπο που ασκεί επάγγελμα: -έας, -τής, - τρα1 Καταλήξεις με τις οποίες παράγονται ουσιαστικά που δηλώνουν ενέργεια, πράξη (μίας φοράς ή επαναλαμβανόμενη) ή αποτέλεσμα ενέργειας: -μός, - τήρας, -άλα, -ειά, -εία, -ιά3, -ούρα, -σια, -ητό, -ίδι, -ιμο, -τήρι, -μα, -ισμα, -ση. Καταλήξεις με τις οποίες παράγονται ουσιαστικά που δηλώνουν αντικείμενο (όργανο, εργαλείο ή μέσο ενέργειας): -έας, -τήρας, -τής, -τρα2, -τήρι, -τήριο, - τρο 4

5 Καταλήξεις που δηλώνουν τόπο ενέργειας: -εία1, -τήρι, -τήριο Καταλήξεις που σχηματίζουν παράγωγα των οποίων η σημασία δεν μπορεί να να ταξινομηθεί: -ια1, -σιά (σημασίες 2 και 3), -ιό, -ιο Β. Διερεύνηση των παράγωγων ουσιαστικών (Εργασία καταμερισμένη σε ομάδες) Στο βήμα αυτό οι μαθητές αναλαμβάνουν να διερευνήσουν τα ουσιαστικά που παράγονται από ρηματική βάση με την εφαρμογή των παραγωγικών καταλήξεων που έχουν ήδη εντοπίσει. Η τεχνική που εφαρμόζουν είναι η εξής: κάθε ομάδα μαθητών πληκτρολογεί στο πεδίο Λήμμα το χαρακτήρα «*» μαζί με κάποια (διαφορετική κάθε φορά) παραγωγική κατάληξη (π.χ. «*ισμα») και από το πεδίο Τύπος Λήμματος επιλέγουν την ένδειξη Ουσιαστικό (το τελευταίο δεν είναι πάντα απαραίτητο, μια και συνήθως η επιλογή του επιθήματος καθορίζει και τη γραμματική κατηγορία του λήμματος). Με βάση το υλικό που προκύπτει από κάθε αναζήτηση μπορούμε να προτείνουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες. 1. Από την ενδεχομένως πολυάριθμη λίστα των αποτελεσμάτων επιλέγουν και καταγράφουν μόνο τα ουσιαστικά αυτά που κρίνουν με βεβαιότητα ότι είναι παράγωγα από ρήματα με την προσθήκη του συγκεκριμένου επιθήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απορρίψουν τα ουσιαστικά που λήγουν σε μια ακολουθία χαρακτήρων που απλώς συμπίπτει με το επίθημα. Δε θα τους ζητηθεί να διαμορφώσουν εξαντλητική λίστα με όλα τα ουσιαστικά που παράγονται με την προσθήκη ενός συγκεκριμένου επιθήματος, πράγμα που δεν εξυπηρετεί κάποιον διδακτικό στόχο. Ο εκπαιδευτικός θα θέσει μία κατά προσέγγιση τιμή-στόχο για τον αριθμό των παραγώγων που θα χρειαστεί να ανιχνεύσουν οι μαθητές για κάθε επίθημα, την οποία θα καθορίσει ανάλογα με την παραγωγικότητα κάθε επιθήματος Αφού έχουν διαμορφώσει κάποιους καταλόγους με παράγωγα ουσιαστικά, ελέγχουν δειγματοληπτικά τις πληροφορίες που δίνονται στο ερμηνευτικό μέρος των 2 Αν ο εκπαιδευτικός θέλει να περιορίσει τον αριθμό των ευρημάτων για κάποιο επίθημα, υποδεικνύει στους μαθητές να πληκτρολογήσουν στο πεδίο Λέξη και κάποιο αρχικό γράμμα, π.χ. «κ*ισμα». 5

6 σχετικών λημμάτων, για να εξετάσουν αν συμφωνούν με τα ερμηνεύματα του λεξικού για τα αντίστοιχα επιθήματα. 3. Αν κάποιο επίθημα είναι πολύσημο (όπως για παράδειγμα τα της, -τήριο), ομαδοποιούν τα ουσιαστικά που έχουν καταγράψει ανάλογα με τις σημασίες τους. Γ. Αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν στα σώματα κειμένων της Πύλης (http://www.greek-language.gr/greeklang/modern_greek/tools/corpora/index.html) ή στον Εθνικό Θησαυρό της Ελληνικής γλώσσας του ΙΕΛ (http://hnc.ilsp.gr/) ορισμένα από τα πολύσημα παράγωγα ουσιαστικά που θα εντοπίσουν κατά το προηγούμενο βήμα της δραστηριότητας και να διερευνήσουν τις σημασίες με τις οποίες εμφανίζονται, π.χ. εισηγητής, γύρισμα, άκουσμα. 6

Ενδεικτικό σενάριο για τη διδασκαλία δύο πολύσημων μορφημάτων: μετα-, νεο-

Ενδεικτικό σενάριο για τη διδασκαλία δύο πολύσημων μορφημάτων: μετα-, νεο- Ενδεικτικό σενάριο για τη διδασκαλία δύο πολύσημων μορφημάτων: μετα-, νεο- Στη συνέχεια, προτείνεται ένα ενδεικτικό σενάριο διδακτικής προσέγγισης των μορφημάτων μετα- και νεο-, που μπορεί να εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 48/2012 -ΦΕΚ 97 Α/27.4.2012 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα