ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ΣΤΕΦ/Τμήμα Μηχανολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά Κωνσταντίνος Κράλλης Νοέμβριος 2002

2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ Καύση ονομάζεται κάθε εξώθερμη χημική αντίδραση ενός υλικού με το οξυγόνο ή άλλο οξειδωτικό (π.χ. χλώριο, υπεροξείδιο υδρογόνου) που συντελείται με έντονο ρυθμό ώστε η θερμότητα που απελευθερώνεται να είναι τεχνικά εκμεταλλεύσιμη. Με βάση τον ορισμό αυτό η καύση δεν περιλαμβάνει τη βραδεία οξείδωση του σιδήρου ή του άνθρακα στο περιβάλλον. Κατά την καύση η χημική ενέργεια του καυσίμου μετατρέπεται σε θερμική (εσωτερική ενέργεια ή ενθαλπία στα καυσαέρια). Η ενέργεια αυτή αξιοποιείται με τους εξής τρόπους: Εκτόνωση των καυσαερίων σε εμβολοφόρους κινητήρες ή αεριοστροβίλους Άμεση εκτόνωση (πυραυλοκινητήρες, πυροβόλο όπλα) Μεταφορά θερμότητος σε άλλο μέσο για παραγωγή ισχύος (ατμομηχανές ατμοστρόβιλοι) ή χρήση σε διεργασίες Άμεση μετάδοση της θερμότητας σε διεργασίες (κλίβανοι, οξυγονοκολλήσεις) Το οξυγόνο ή άλλο οξειδωτικό που απαιτείται για την καύση προέρχεται από τις εξής πηγές: Λαμβάνεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα Συνυπάρχει στο καύσιμο (στις εκρηκτικές ύλες και τα προωθητικά) Χορηγείται σαν καθαρό οξυγόνο (στους πυραυλοκινητήρες και τις οξυγονοκολλήσεις) Στην ενεργειακή τεχνολογία η καύση γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με το οξυγόνο του αέρα και αυτή η παραδοχή γίνεται στη συνέχεια των σημειώσεων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Για την επίτευξη της καύσης είναι αναγκαία η παρουσία ενός καυσίμου, αέρα και μια πηγή εναύσεως. Συνήθως η πηγή εναύσεως είναι ηλεκτρικός σπινθήρας ή φλόγα. Σε ορισμένα συστήματα καυσίμου αέρα είναι δυνατή και η αυτανάφλεξη με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από βραδεία οξείδωση (π.χ. σε σωρούς γαιανθράκων) ή με θέρμανση λόγω συμπίεσης (π.χ. μηχανές diesel). ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Στα αέρια καύσιμα η ανάφλεξη από εξωτερική πηγή είναι πολύ εύκολη και μπορεί να γίνει σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, αρκεί να υπάρχει η απαιτούμενη αναλογία αέρα. Η ανάφλεξη των μειγμάτων αέρα καυσίμου γενικά απαιτεί πολύ μικρό ποσό ενέργειας (π.χ. σπινθήρας κάτω από 0.5 J). Στα υγρά καύσιμα οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Στην περίπτωση αυτή δεν καίγεται το ίδιο το υγρό καύσιμο αλλά οι ατμοί που εκλύονται από την επιφάνειά του είτε λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του καυσίμου είτε λόγω της θέρμανσής του από τη φλόγα. Η δυνατότητα έκλυσης ατμών εξαρτάται από την πτητικότητα, η οποία εκφράζεται με ακρίβεια από την τάση ατμών. Επειδή η τάση ατμών εξαρτάται από τη θερμοκρασία, ένα υγρό καύσιμο χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες θερμοκρασίες:

3 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 3 Σημείο αναφλέξεως: Είναι η κατώτερη θερμοκρασία στην οποία αν θερμανθεί το καύσιμο και πλησιάσει σε πηγή θερμότητας αρχίζει να καίγεται, αλλά δεν διατηρεί την καύση αν απομακρυνθεί η εξωτερική πηγή. Σημείο καύσεως: Είναι η κατώτερη θερμοκρασία στην οποία το καύσιμο, αν έλθει σε επαφή με φλόγα, αναφλέγεται και συνεχίζει να καίγεται μετά την απομάκρυνση της φλόγας. Σημείο αυταναφλέξεως: Είναι η θερμοκρασία στην οποία το καύσιμο αναφλέγεται στην παρουσία αέρα, χωρίς την ύπαρξη εξωτερικής πηγής εναύσεως (φλόγας, σπινθήρα). Το σημείο αναφλέξεως (flash point) είναι πολύ σημαντικό για την ασφαλή διακίνηση και αποθήκευση του υγρού καυσίμου. Καύσιμα με μεγάλη πτητικότητα παράγουν ατμούς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε περίπτωση διαρροής είναι πολύ εύκολο να προκληθεί πυρκαϊά από σπινθήρα ή φλόγα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υγραέρια, η βενζίνη και η αιθυλική αλκοόλη, καθώς και πλήθος οργανικών ουσιών που χρησιμοποιούνται από την χημική βιομηχανία (ακετόνη, ισοπροπυλική αλκοόλη, αιθέρας, βενζόλιο κλπ). Λιγότερο πτητική και επομένως ασφαλέστερη στο χειρισμό της είναι η κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) και ακόμα ασφαλέστερο είναι το πετρέλαιο diesel. Το μαζούτ αναφλέγεται πολύ δύσκολα λόγω της μικρής τάσης ατμών του, σε βαθμό που να προκαλεί δυσκολίες στην εκκίνηση διαφόρων εγκαταστάσεων καύσεως. Στα στρατιωτικά οχήματα μάχης (άρματα μάχης, ΤΟΜΠ κλπ) για πολλά χρόνια κυριαρχούσαν οι βενζινοκινητήρες με αποτέλεσμα να υπάρχει σχεδόν βέβαιη ανάφλεξη σε κάθε πλήγμα από πυροβόλο όπλο. Ο κίνδυνος αυτός μειώθηκε σημαντικά σε νεώτερες σχεδιάσεις με την υιοθέτηση κινητήρων τεχνολογίας diesel. ΚΑΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η εστίες στερεών καυσίμων βασίζονται σε μια από τις ακόλουθες τεχνολογίες: Καύση τεμαχίων καυσίμου σε εσχάρα. Η μέθοδος έχει εγκαταλειφθεί πλέον στις βιομηχανικές εφαρμογές και χρησιμοποιείται μόνο σε μικρούς λέβητες βιομάζας κλπ. Καύση κονιοποιημένου καυσίμου μεταφερόμενου σε ρεύμα αέρα. Αποτελεί την κυριότερη μέθοδο σήμερα σε βιομηχανική χρήση. Καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη. Είναι νεώτερη μέθοδος με αρκετά πλεονεκτήματα, και πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα. Επιτρέπει την καύση προβληματικών καυσίμων (π.χ. απορρίμματα) και έχει πλεονεκτήματα όσον αφορά τον έλεγχο αερίων εκπομπών. Τα στερεά καύσιμα καίγονται σε δύο στάδια, τα οποία σε κάποιο βαθμό προχωρούν παράλληλα. Πρώτα με την επίδραση της θερμοκρασίας ο κόκκος του καυσίμου θερμαίνεται και αποβάλλονται τα πτητικά συστατικά τα οποία καίγονται με φλόγα. Μετά την έκλυση των πτητικών παραμένει το εξανθράκωμα. Το στάδιο αυτό δεν υπάρχει ή δεν

4 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 4 εμφανίζεται έντονα σε καύσιμα με πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα και μικρή περιεκτικότητα σε πτητικά (κώκ, ανθρακίτης, ξυλάνθρακες κλπ). Κατόπιν ολοκληρώνεται η καύση του εξανθρακώματος. Στη φάση αυτή οξυγόνο διαχέεται προς τους κόκκους του καυσίμου και αντιδρά με τον άνθρακα παράγοντας μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα. Τα αέρια αυτά κατόπιν διαχέονται έξω από τους κόκκους. Το μονοξείδιο του άνθρακα, εφόσον υπάρχει, καίγεται με γαλάζια φλόγα μικρής φωτεινότητας. Ο κόκκος του εξανθρακώματος θερμαίνεται και ακτινοβολεί έντονα. Σο τέλος καταναλώνεται όλος ο άνθρακας και τυχόν υπολείμματα άλλων καύσιμων στοιχείων και παραμένει η τέφρα (άκαυστα υλικά). Είναι προφανές ότι το δεύτερο στάδιο είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί ομαλά σε μικρό χρόνο όταν τα τεμαχίδια του άνθρακα είναι μεγάλα, όπως συμβαίνει σε εστίες τύπου εσχάρας. Στις εστίες αυτές αναγκαστικά τροφοδοτείται μεγάλη περίσσεια αέρα. Εναλλακτικές μέθοδοι, οι οποίες βελτιώνουν την καύση στερεών καυσίμων σε σχέση με τις εστίες τύπου εσχάρας, είναι οι καυστήρες κονιοποιημένου άνθρακα και η τεχνολογία της ρευστοποιημένης κλίνης. Η ανάφλεξη των στερεών καυσίμων είναι αρκετά δύσκολη σε συνθήκες περιβάλλοντος και δύσκολα επιτυγχάνεται εντελώς αυτοματοποιημένα. Σχεδόν πάντα απαιτείται αρχικά η έναυση της εστίας με υγρό ή αέριο καύσιμο και αφού αυτή αποκτήσει κατάλληλη θερμοκρασία αρχίζει η τροφοδοσία στερεού καυσίμου. Ιδιαίτερα επίπονη είναι η έναυση εστιών τύπου εσχάρας. ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ Το φαινόμενο της αυτανάφλεξης είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε στερεά καύσιμα (λιγνίτες και λιθάνθρακες) και σε μερικές κατηγορίες απορριμμάτων. Κατά την αποθήκευση λεπτόκοκκου άνθρακα σε σωρούς η βραδεία οξείδωση με το οξυγόνο του αέρα (που γίνεται εντονότερη αν υπάρχει υγρασία) παράγει μικρά ποσά θερμότητας. Αν η σωροί είναι μεγάλοι, η απώλεια από την επιφάνειά τους δεν επαρκεί για αποβολή της θερμότητας με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους να φθάσει τη θερμοκρασία αυτανάφλεξης, η οποία δεν είναι πολύ μεγάλη ( C). Αν επέλθει ανάφλεξη, η κατάσβεση είναι αρκετά δύσκολη και μπορεί να γίνει είτε με διάσπαση του σωρού και χρήση πυροσβεστικών μέσων ή με κάλυψη του σωρού με λεπτόκοκκα αδρανή υλικά.

5 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 5 ΑΝΑΦΛΕΞΕΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΟΝΕΩΝ Μια ειδική περίπτωση που έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την βιομηχανική ασφάλεια είναι η ανάφλεξη αιωρημάτων σκόνης σε αέρα. Αυτό φυσικά προϋποθέτει η σκόνη να αποτελείται από καύσιμο σε λεπτό διαμερισμό, αλλά στην κατηγορία αυτή ανήκουν και υλικά που σε μεγάλα τεμάχια δεν αναφλέγονται (αλουμίνιο, ζάχαρη, άλευρα κλπ). Οι εκρήξεις αυτές συμβαίνουν συχνά σε αγωγούς αερομεταφοράς των ουσιών αυτών και σε χώρους αποθήκευσης. Η συνηθέστερη αιτία ανάφλεξης είναι οι σπινθήρες που προέρχονται από ηλεκτροστατικά φορτία τα οποία παράγονται από την τριβή. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΑΤΆ W. GUMZ) 0 C ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Μαλακό ξύλο 220 Σκληρό ξύλο 300 Τύρφη (ξηρή) Φαιάνθρακες (Λιγνίτες) Λιθάνθρακες πισσούχοι Ανθρακίτης 485 Ξυλάνθρακες Κώκ Γραφίτης 658 Αιθάλη ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Βενζίνη Βενζένιο (βενζόλιο) Πετρέλαιο (γκαζόιλ) ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Μονοξείδιο του άνθρακα Υδρογόνο Μεθάνιο 645 Προπάνιο Βουτάνιο Ακετυλένιο 335 Φωταέριο Αέριο Ελάχιστη Ενέργεια Ανάφλεξης (mj) Υδρογόνο H Ακετυλένιο C 2 H Μεθάνιο CH Προπάνιο C 3 H Βουτάνιο C 4 H Εξάνιο C 6 H

6 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 6 Βενζένιο (βενζόλιο) C 6 H Κυκλοπροπάνιο C 3 H Κυκλοεξάνιο C 6 H Υλικό σκόνη Ελάχιστη Ενέργεια Ανάφλεξης (mj) Ελάχιστη πυκνότητα ανάφλεξης (g/m 3 ) Αλουμίνιο Ελαστικό (Καουτσούκ) Άνθρακας Καζεϊνη Μαγνήσιο Πολυαιθυλένιο Θείο Πριονίδι Συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ) ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΛΟΓΑΣ Για τον καθορισμό της θερμοκρασίας που αποκτά το καυσαέριο κατά την καύση ενός καυσίμου θεωρούμε ότι η διεργασία γίνεται σε τρία στάδια: Πρώτα όλη η θερμότητα εκλύεται από τη φλόγα σε θερμοκρασία 298 K (Θερμογόνος Δύναμη). Η θερμότητα αυτή μετατρέπεται σε αισθητή θερμότητα στα καυσαέρια, τα οποία αποκτούν την αδιαβατική θερμοκρασία της φλόγας. Κατόπιν τα καυσαέρια εκτονώνονται ή ψύχονται. Αυτή η ανάλυση καταρχήν επιτρέπεται γιατί στη θερμοδυναμική οι ανταλλαγές θερμότητας και έργου εξαρτώνται μόνο από την αρχική και τελική κατάσταση ισορροπίας και είναι ανεξάρτητες του δρόμου. Αν υποθέσουμε μια αδιαβατική εστία (μια εστία με πυρίμαχη μόνωση στα τοιχώματα χωρίς σωλήνες θέρμανσης ρευστού, χρησιμοποιείται για καύση αερίων μικρής θερμογόνου δυνάμεως, σαν προεστία ) τότε θεωρητικά προσεγγίζουμε στην πράξη τις παραπάνω συνθήκες. Σε ατμοπαραγωγούς, μηχανές diesel κλπ όμως η καύση ολοκληρώνεται σε μεγαλύτερο χρόνο με ταυτόχρονη εκτόνωση (παραγωγή έργου) ή μετάδοση θερμότητος. Η ζώνη της φλόγας γενικά μεταδίδει πολύ μεγάλα ποσά θερμότητας προς τα τοιχώματα με ακτινοβολία. Στην περίπτωση αυτή η μέγιστη θερμοκρασία που παρατηρείται είναι πολύ μικρότερη από την αδιαβατική, παρόλο που η παραγόμενη θερμότητα είναι η ίδια.

7 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 7 Στην περίπτωση της αδιαβατικής καύσης καταρχήν ισχύει το ακόλουθο ενεργειακό ισοζύγιο, ανά μονάδα μάζας καυσίμου: όπου: ( h h ) = h h ) Η + µ µ u L Le La h Le : η ενθαλπία του αέρα καύσεως στη θερμοκρασία εισαγωγή του στο θάλαμο καύσεως h La : η ενθαλπία του αέρα στη θερμοκρασία περιβάλλοντος (αναφοράς) h G,max : η ενθαλπία των καυσαερίων μετά την καύση h Ga : η ενθαλπία των καυσαερίων στη θερμοκρασία περιβάλλοντος (αναφοράς) μ G : η ποσότητα καυσαερίων ανά μονάδα μάζας καυσίμου μ L : η ποσότητα αέρα καύσης ανά μονάδα μάζας καυσίμου H u : η κατώτερη θερμογόνος δύναμη των καυσαερίων Λύνοντας ως προς h Gmax λαμβάνουμε: G ( G, max Ga h Gmax = H u + µ ( h h ) + µ h L Le µ G La G Ga Για τους υπολογισμούς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι h La = h Ga = 0 (διότι μας ενδιαφέρουν μόνο οι διαφορές ενθαλπίας), στους 25 0 C, ή ακόμα και σε όποια θερμοκρασία θέλουμε. Με την ρύθμιση αυτή η σχέση γίνεται: h Gmax = H u + µ h µ G L Le Οι ενθαλπίες μπορούν να εκφρασθούν σαν συναρτήσεις της θερμοκρασίας, σαν ολοκλήρωμα ως προς t της ειδικής θερμότητας από την θερμοκρασία αναφοράς μέχρι την τελική θερμοκρασία. Η απλούστερη έκφραση, που χρησιμοποιεί μια μέση τιμή της ειδικής θερμότητας c p μεταξύ T 0 και T είναι: T h( T ) = c p ( t) dt = c p ( T T 0 ) T 0 Αν αντικαταστήσουμε τις συναρτήσεις αυτές στην αρχική εξίσωση, έχουμε μια εξίσωση πρώτου βαθμού με άγνωστο το T, το οποίο και είναι η αδιαβατική θερμοκρασία της φλόγας. Αν θέλουμε ακριβέστερα αποτελέσματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολυώνυμα που μας δίνουν την ειδική θερμότητα συναρτήσει της θερμοκρασίας και να τα ολοκληρώσουμε ως προς t. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση που μας δίνει το T δεν είναι απλή πρωτοβάθμια αλλά μπορεί να λυθεί εύκολα με αλγεβρικές ή αριθμητικές μεθόδους. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε μια αριθμητική τιμή για τη θερμοκρασία της φλόγας για κάθε καύσιμο και κάθε αναλογία αέρα. Επίσης μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε τη δυνατότητα αύξησης της αδιαβατικής θερμοκρασίας της φλόγας λόγω προθέρμανσης του αέρα, την επίπτωση της αύξησης της αναλογίας αέρα

8 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 8 καυσίμου, την αύξηση της αδιαβατικής θερμοκρασίας της φλόγας αν χρησιμοποιήσουμε καθαρό οξυγόνο αντί αέρα κλπ. Ο υπολογισμός όμως αυτός, ενώ είναι ακριβής όσον αφορά την αρχική και τελική κατάσταση, δεν είναι ακριβής όσον αφορά την πραγματικά επιτυγχανόμενη αδιαβατική θερμοκρασία φλόγας και δίνει μεγαλύτερη τιμή από την πραγματική. Αυτό οφείλεται ότι τα τελικά προϊόντα καύσεως (CO 2, H 2 O, SO 2, N 2 ) σε υψηλές θερμοκρασίες διασπώνται μερικά. Έτσι το μείγμα των καυσαερίων σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να περιέχει πλήθος χημικών ενώσεων που σε συνήθεις συνθήκες είναι ασταθείς, και οι οποίες είναι σε χημική ισορροπία με τα τελικά προϊόντα (dissociation). Για τον προσδιορισμό της πραγματικής αδιαβατικής θερμοκρασίας της φλόγας γίνεται επαναληπτικός υπολογισμός με την μέθοδο δοκιμής σφάλματος. Με τη μέθοδο αυτή αρχικά υπολογίζεται η αδιαβατική θερμοκρασία φλόγας χωρίς dissociation. Κατόπιν υπολογίζονται οι σταθερές χημικής ισορροπίας για την διάσπαση των προϊόντων καύσης στη θερμοκρασία αυτή, με βάση τις οποίες υπολογίζεται μια νέα σύσταση καυσαερίων. Η νέα σύσταση καυσαερίων όμως αντιστοιχεί σε μια χαμηλότερη θερμοκρασία. Ο υπολογισμός επαναλαμβάνεται μέχρι να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών υπολογισμών. Ο αλγόριθμος που επιλύει τα το πρόβλημα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α. (JANNAF) για στρατιωτικούς σκοπούς (σχεδιασμό πυραυλοκινητήρων) και συνοδεύεται από μεγάλη βάση δεδομένων με θερμοδυναμικές ιδιότητες (ενθαλπίες σχηματισμού) των προϊόντων καύσης και των προϊόντων διάστασής τους. ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΣ - ΚΑΥΣΕΩΣ Σε κάθε σύστημα καυσίμου οξειδωτικού η καύση είναι εφικτή σε ορισμένες αναλογίες μόνο. Όταν το μείγμα είναι πολύ πτωχό (έχει μικρή αναλογία καυσίμου) ή πολύ πλούσιο (έχει πολύ μεγάλη αναλογία καυσίμου), τότε η ταχύτητα του μετώπου της φλόγας μηδενίζεται και η καύση σταματά. Με τον τρόπο αυτό ορίζονται τα άνω και κάτω όρια αναφλέξεως και καύσεως. Τα όρια αυτά εξαρτώνται από την θερμοκρασία και την πίεση και επίσης επηρεάζονται από την παρουσία άλλων ενεργών και αδρανών συστατικών. Ανάμεσα στα δυο αυτά όρια υπάρχει η περιοχή των εύφλεκτων μειγμάτων, σε ένα σημείο της οποίας η ταχύτητα του μετώπου της φλόγας αποκτά την μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει πλησίον της στοιχειομετρικής αναλογίας (λ = 1). Στη στοιχειομετρική αναλογία επιτυγχάνεται επίσης η μέγιστη θερμοκρασία της φλόγας. Όρια αναφλέξεως (% vol) Θερμοκρασία φλόγας (K) Μέγιστη ταχύτητα φλόγας (m/s) Μείγμα Κάτω Άνω H 2 + O CO + O 2 (+ vapor) CH 4 + O C 2 H 2 + O H 2 + air

9 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 9 CO + air CH 4 + air C 2 H 2 + air C 2 H 4 + air C 2 H 6 + air C 3 H 8 + air n-c 4 H 10 + air C 6 H 6 + air C 2 H 4 O + air ΦΛΟΓΕΣ Οι φλόγες διακρίνονται σε δύο βασικά είδη: Φλόγες διάχυσης και φλόγες σε προαναμειγμένα μείγματα. Στην πρώτη περίπτωση το καύσιμο και το οξυγόνο διαχέονται στο χώρο καύσης από αντίθετες κατευθύνσεις με μηχανισμό μοριακής διάχυσης ή τυρβώδους ανάμειξης και το μέτωπο της φλόγας σταθεροποιείται στο χώρο που εμφανίζεται στοιχειομετρική αναλογία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φλόγα του κεριού, της λυχνίας θυέλλης (κηροζίνης), του λύχνου ασετυλίνης κλπ. Στη δεύτερη περίπτωση σχηματίζεται μείγμα αέρα καυσίμου το οποίο οδεύει με ταχύτητα ίση και αντίθετη με την ταχύτητα με την οποία το μέτωπο της φλόγας επιστρέφει προς το μείγμα. Αυτή η φλόγα υπάρχει στην πιο χαρακτηριστική της μορφή στους πιεστικούς καυστήρες φυσικού αερίου και υγραερίου. Η καύση σε κυλίνδρους Μ.Ε.Κ. γίνεται με ανάλογο τρόπο, μόνο που στην περίπτωση αυτή η φλόγα δεν σταθεροποιείται αλλά διαδίδεται και καταλαμβάνει όλο το θάλαμο καύσεως. Σε πολλές άλλες ενδιάμεσες περιπτώσεις υπάρχει μια αρχική ανάμειξη καυσίμου πρωτογενούς αέρα και παραγωγή μιας αρχικής φλόγας, η οποία όμως είναι πολύ πλούσια σε καύσιμο. Η καύση ολοκληρώνεται με μια φλόγα διάχυσης που καταναλώνει το υπόλοιπο καύσιμο με τον δευτερογενή αέρα. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά διαδεδομένη χρησιμοποιείται σε αεριοστροβίλους, καυστήρες στερεών καυσίμων, ατμολέβητες (staged combustion), και ατμοσφαιρικούς καυστήρες αερίων (γκαζάκια υγραερίου κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές ο αέρας που συμμετέχει στην καύση κατατάσσεται σε: Πρωτογενής αέρας καύσεως: Ο αέρας που αναμειγνύεται άμεσα με το καύσιμο στον καυστήρα. Δευτερογενής αέρας καύσεως: Ο αέρας που διοχετεύεται στο χώρο καύσεως από άλλη διαδρομή και ολοκληρώνει την καύση. Τριτογενής αέρας: Ο αέρας που αραιώνει τα καυσαέρια και υποβιβάζει τη θερμοκρασία τους (σε αεριοστροβίλους και άλλες ειδικές διατάξεις). Οι ορισμοί αυτοί μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε εστίας και θαλάμου καύσεως. Με την σταδιακή χορήγηση του αέρα μπορούμε να κρατήσουμε την θερμοκρασία στο χώρο καύσεως χαμηλή ώστε να μειωθούν οι καταπονήσεις των υλικών και να μειωθεί η παραγωγή οξειδίων του αζώτου.

10 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 10 Οι υπολογισμοί μετάδοσης θερμότητος από φλόγα είναι εξαιρετικά δύσκολοι, γιατί προϋποθέτουν καλή γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μετάδοση θερμότητος με ακτινοβολία. Συγκεκριμένα απαιτούνται το μέγεθος, το σχήμα και η θερμοκρασία της φλόγας καθώς και το χρώμα και η φωτεινότητά της. Ο προσδιορισμός των μεγεθών αυτών πειραματικά είναι δύσκολος, δαπανηρός και έχει μικρή ακρίβεια. Ειδικά μικρές αποκλίσεις στην εκτίμηση των θερμοκρασιών προκαλούν μεγάλα υπολογιστικά σφάλματα διότι ο ρυθμός μετάδοσης είναι ανάλογος της τετάρτης δύναμης της θερμοκρασίας. Για τους λόγους αυτούς διεξάγεται εντατική έρευνα στον τομέα της υπολογιστικής ρευστομηχανικής για συστήματα καύσεως και σύγκριση με αποτελέσματα πειραματικών μετρήσεων ώστε να βρεθούν τουλάχιστον κάποιες ημι-εμπειρικές σχέσεις κατάλληλες για το σχεδιασμό συσκευών. Αυτό έχει γίνει εφικτό σε μερικές κατηγορίες συσκευών και φλογών, σε άλλες όμως οι έρευνες συνεχίζονται.

11 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 11 ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ Τα περισσότερα φαινόμενα που απαρτίζουν την ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζονται με την καύση γιατί οφείλονται σε ουσίες (species) που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από εγκαταστάσεις καύσης και είναι αυτούσια καύσιμα και προϊόντα καύσης. Αυτές οι ουσίες λέγονται πρωτογενείς ρυπαντές. Από αντιδράσεις των πρωτογενών ρυπαντών στην ατμόσφαιρα παράγονται οι δευτερογενείς ρυπαντές. Ουσία Καθαρή ατμόσφαιρα Αέρας με ρύπανση SO ppb ppb CO 120 ppb ppb NO ppb ppb NO ppb ppb O ppb ppb Δευτερογενείς ρυπαντές είναι το όζον (O 3 ), το τριοξείδιο του θείου (SO 3 ) και μεγάλο μέρος του NO 2 (παράγεται από οξείδωση του NO), καθώς και ορισμένα σταγονίδια. Μονοξείδιο του άνθρακα Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι προϊόν ατελούς καύσεως καυσίμων που περιέχουν άνθρακα. Παράγεται για ένα από τους εξής λόγους: Ο αέρας δεν επαρκεί για ολοκλήρωση της καύσης (φραγμένοι εναλλάκτες intercooler κλπ) ή το μείγμα ρυθμίζεται πολύ πλούσιο. Ο αέρας δεν αναμειγνύεται ικανοποιητικά με το καύσιμο (π.χ. σε καυστήρες άνθρακα τύπου εσχάρας) με αποτέλεσμα να έχουμε πλούσιο μείγμα τοπικά. Η φλόγα έρχεται σε επαφή με ψυχρές επιφάνειες και σβήνει πριν ολοκληρωθεί η καύση (π.χ. σε Μ.Ε.Κ., σε ψυχρές εγκαταστάσεις κατά την έναρξη λειτουργίας). Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι τοξικό (δηλητηριώδες) αλλά είναι ελαφρό και δεν δημιουργεί πρόβλημα εφόσον υπάρχει υψηλή καπνοδόχος. Είναι όμως εξαιρετικά επικίνδυνο εφόσον δημιουργείται μέσα σε χώρους ενδιαίτησης ατόμων από θερμάστρες χωρίς καπνοδόχο (π.χ. θερμάστρες κηροζίνης). Επίσης με τον αέρα σχηματίζει εκρηκτικά μείγματα και μπορούν να προκληθούν εκρήξεις αν προκληθεί σπινθήρας, π.χ. στα ηλεκτρόφιλτρα. Στις Μ.Ε.Κ. το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να μετατραπεί σε διοξείδιο του άνθρακα με καταλυτικό μετατροπέα. Η μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα γίνεται φωτομετρικά ή με ηλεκτροχημικό αισθητήρα. Οξείδια του Αζώτου Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ 2, συνοπτικά NO x ) παράγονται από το άζωτο του αέρα (thermal NO x ) και από το άζωτο του καυσίμου (fuel derived NO x ). Οι ενώσεις αυτές είναι σταθερές μόνο σε υψηλή θερμοκρασία και αν τα καυσαέρια κρυώσουν σταδιακά διασπώνται

12 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 12 αργά. Στην ατμόσφαιρα υπάρχει και ποσότητα του οξειδίου N 2 O το οποίο όμως προέρχεται από βακτηριακή δράση στο έδαφος. Τα οξείδια του αζώτου στην ατμόσφαιρα, και ιδίως το NO 2, αποτελούν σημαντικό παράγοντα της φωτοχημικής ρύπανσης. Η εμφάνισή NOx στα καυσαέρια σε σημαντική ποσότητα οφείλεται στην ταχεία ψύξη των καυσαερίων με αποτέλεσμα να μην γίνει δυνατή η διάσπαση των οξειδίων του αζώτου. Σημειώνεται ότι όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία στο θάλαμο καύσεως, τόσο περισσότερα οξείδια αζώτου παράγονται από το άζωτο του αέρα (thermal NOx) και τόσο περισσότερα εμφανίζονται στα καυσαέρια. Επίσης η παραγωγή NOx ευνοείται σε μείγματα με περίσσεια αέρα. Για το λόγο αυτό, όταν είναι επιθυμητή η μείωση των NOx, η καύση γίνεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία (π.χ. καύση σε δυο στάδια, καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη). Η παραγωγή NOx που οφείλονται στο άζωτο του καυσίμου (fuel NOx) μπορεί να μειωθεί μόνο με αλλαγή καυσίμου. Ο περιορισμός των NOx μπορεί να γίνει με διέλευση των καυσαερίων από ειδικό καταλύτη (π.χ. SINOX) και ταυτόχρονη προσθήκη αμμωνίας ή ουρίας. Η μέτρηση των οξειδίων του αζώτου γίνεται με ηλεκτροχημικό αισθητήρα ή φωτομετρικά. Οξείδια του Θείου Το θείο που περιέχεται σε πολλά ορυκτά καύσιμα (γαιάνθρακες, πετρέλαιο) καίγεται και παράγει διοξείδιο του θείου. Το διοξείδιο του θείου συνδυάζεται με συμπυκνώματα υδρατμών και παράγει θειώδες οξύ το οποίο είναι διαβρωτικό για τις εγκαταστάσεις. Το SO 2 που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα εν μέρει οξειδώνεται προς SO 3. Τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις και πέφτουν στο έδαφος με τη βροχή. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο της όξινης βροχής το οποίο καταστρέφει τα φυτά και τη ζωή σε λίμνες, με εξαίρεση τις περιοχές που υπάρχουν ασβεστολιθικά πετρώματα. Ο μόνος τρόπος να μειωθεί η παραγωγή SO 2 είναι η χρήση καυσίμων μειωμένου θείου. Καύσιμα με αμελητέα περιεκτικότητα θείου είναι το φυσικό αέριο, το υγραέριο και η βενζίνη. Η κηροζίνη έχει μικρή περιεκτικότητα ενώ το πετρέλαιο diesel, το μαζούτ και οι γαιάνθρακες έχουν σημαντική περιεκτικότητα. Σήμερα διακινείται στην ελληνική αγορά πετρέλαιο χαμηλού θείου, το οποίο έχει υποστεί αποθείωση στο διυλιστήριο. Τα καυσαέρια μπορούν να καθαρισθούν από το SO 2 με δέσμευσή του σε αιώρημα οξειδίου του ασβεστίου με παραγωγή γύψου. Το κόστος (πάγιο και λειτουργικό) τέτοιων εγκαταστάσεων καθαρισμού είναι μεγάλο. Το διοξείδιο του θείου μπορεί να μετρηθεί φωτομετρικά ή με δέσμευσή του σε διάλυμα και χημική ανάλυση. Οργανικές ενώσεις Οι οργανικές ενώσεις στα καυσαέρια είναι προϊόντα της ατελούς καύσεως. Εμφανίζονται μαζί με το μονοξείδιο του άνθρακα κυρίως στα πλούσια μείγματα και σε περιπτώσεις κακής

13 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 13 ανάμειξης καυσίμου αέρα. Στην ίδια κατηγορία υπάγονται και οι διαφυγές πτητικών συστατικών από τις δεξαμενές αποθήκευσης των εγκαταστάσεων καύσης, αν και η αντιμετώπισή τους γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Ιπτάμενη τέφρα Τα άκαυστα στερεά που υπάρχουν στα καύσιμα είναι γαιώδεις προσμίξεις και ανόργανα άλατα. Αυτά υπάρχουν σε μικρές ποσότητες στο μαζούτ και τη βιομάζα και σε σχετικά μεγάλες στους γαιάνθρακες. Κατά την καύση τα συστατικά αυτά παράγουν την τέφρα, της οποίας ένα μέρος συλλέγεται στον πυθμένα, ένα μικρό μέρος επικάθεται σε διάφορες επιφάνειες της εγκατάστασης και το υπόλοιπο παρασύρεται από τα καυσαέρια παράγοντας την «ιπτάμενη τέφρα». Αυξημένη ιπτάμενη τέφρα παράγουν και οι λέβητες τύπου ρευστοποιημένης κλίνης, αφού στην παραγωγή της συμμετέχει και το υλικό πλήρωσης. Η ιπτάμενη τέφρα συλλέγεται με ειδικές εγκαταστάσεις αποκονίωσης. Το μεγαλύτερο μέρος μπορεί να συλλεγεί με κυκλώνες ή πολυκυκλώνες, ενώ μείωση μέσα στα όρια που προβλέπει ο νόμος απαιτεί μεθόδους όπως τα σακκόφιλτρα (bughouse) και τα ηλεκτρόφιλτρα (electrostatic precipitators). Ο προσδιορισμός της ιπτάμενης τέφρας σε ρεύμα καυσαερίων γίνεται σταθμικά, με διέλευση μεγάλης ποσότητας καυσαερίων μέσα από ελαφρό φίλτρο κυτταρίνης και ζύγιση του φίλτρου πριν και μετά. Συνεχής ένδειξη είναι δυνατή με ειδικά όργανα (οπασίμετρα) που παρακολουθούν την εξασθένιση οπτικής δέσμης που διέρχεται μέσα από τα καυσαέρια. Αιθάλη - καπνός Η αιθάλη προέρχεται από τον άνθρακα που υπάρχει στα διάφορα καύσιμα και του οποίου η καύση δεν ολοκληρώνεται για διάφορους λόγους (π.χ. πρόωρη σβέση της φλόγας). Η παρουσία αιθάλης στη ζώνη της φλόγας είναι επιθυμητή γιατί αυξάνει τη φωτεινότητα της φλόγας και την μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία. Η αιθάλη στα καυσαέρια μετράται με άμεση παρατήρηση με το χάρτη Ringelman ή με απορρόφηση καυσαερίων μέσα από διηθητικό χάρτη (μέθοδος Bacharach). Μεγάλες συγκεντρώσεις αιθάλης μπορούν να μετρηθούν όπως η ιπτάμενη τέφρα. Διοξείδιο του άνθρακα Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι ρύπος με την έννοια των υπολοίπων αφού δεν προκαλεί ουσιαστικά προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, είναι όμως ανεπιθύμητη εκπομπή σε πλανητικό επίπεδο γιατί συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η ποσότητα που παράγεται είναι σε άμεση συνάρτηση με την περιεκτικότητα του καυσίμου σε άνθρακα, με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερη κατά την καύση γαιανθράκων, σημαντικά μειωμένη κατά την καύση φυσικού αερίου και μηδενική κατά την καύση υδρογόνου. Η μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται συνήθως για προσδιορισμό του λόγου αέρα με απορρόφηση σε διάλυμα καυστικού καλίου ή με φωτομετρική μέθοδο. Υπάρχουν επίσης μέθοδοι που στηρίζονται στην θερμική αγωγιμότητα ή την πυκνότητα του διοξειδίου του άνθρακα.

14 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 14

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Ευγενιδείου) 11.1 Είδη Στερεών Καυσίμων Τα στερεά καύσιμα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα φυσικά στερεά καύσιμα (γαιάνθρακες, βιομάζα) Τα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ Τί είναι Καύση Καύση µπορούµε να ονοµάσουµε κάθε εξώθερµη χηµική αντίδραση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης.

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης. Ατμόσφαιρα Η γη, όπως και ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, αναπτύχθηκε μέσα από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και αερίων, πριν από 4,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Τότε η γη, περικλειόταν από ένα αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

«Ατομική Θέρμανση Κατοικιών»

«Ατομική Θέρμανση Κατοικιών» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ατομική Θέρμανση Κατοικιών» Μέλη Ομάδας Εργασίας: Αμανατίδης Άνθιμος Γραμματικόπουλος Αθανάσιος Μπεζεργιάννη Στέλλα Τσιπούρας Αντώνιος Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 28/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ Έκρηξη είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση Ατμοσφαιρική Ρύπανση Τι είναι ατμοσφαιρική ρύπανση; Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η εισαγωγή στον αέρα χημικών, αιωρούμενων στερεών ή οργανισμών που προκαλούν προβλήματα υγείας στους ανθρώπους ή σε άλλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Κοιτάσματα Κάθε κοίτασμα φυσικού αερίου περιέχει και βαρύτερους υδρογονάνθρακες σε υγρή μορφή, οι οποίοι κατά την εξόρυξη ξη συλλέγονται για να αποτελέσουν τα λεγόμενα υγρά φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ BONPET Το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ, είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη Το φαινόμενου του θερμοκηπίου Μέση θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα Ατμόσφαιρα ονομάζεται το αέριο τμήμα του πλανήτη, το οποίο τον περιβάλλει και τον ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών του Τα αέρια της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 8 ο Παραγωγή Ντίζελ Ντιζελοκινητήρας Ιδιότητες Ντίζελ Μαζούτ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ανάπτυξη Αγοράς Ντίζελ Ανακάλυψη αργού πετρελαίου (1859)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος

14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος 14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος 14.1 Βασικές αρχές Η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού διεργασιών η θερµότητας µπορεί να γίνεται µε ορθολογικό και θερµοδυναµικώς βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων Τμήμα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ατμολεβήτων - Ατμοστροβίλων και Θερμικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνος: Dr.-Ing. Ν. Ορφανουδάκης, Αν. Καθηγητής ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η Δειγματοληψία καυσαερίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μ.Ε.Κ. I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα αυτοκίνητα εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης δηλαδή κινητήρες στους οποίους η καύση και η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου

Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου Η περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο, εξαρτάται από το είδος του αργού πετρελαίου από το οποίο προήλθε. Το θείο περιέχεται στο καύσιμο σαν ετεροάτομο στους υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου

Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου ΕΔΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Α Βιομηχανική περιοχή Βόλου Τ.Κ. 38500 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σ. Χ. ΜΠΙΚΟΣ, Θ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Τµήµα Marketing & Υποστήριξης Πωλήσεων ΕΠΑ Α.Ε. Κύρια Σηµεία Συνοπτικά στοιχεία χρήσης ΦΑ Ανάλυση βιοµηχανικής χρήσης ΦΑ ύσκολες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 Είναι θερμικές μηχανές που μετατρέπουν την χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική και μέρος αυτής για την παραγωγή μηχανικού έργου,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Περιεχόμενα 3 Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Πρόλογος Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18 ου και αρχές του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων 1 Επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση πετρελαίου; Σοβαρότατες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από τις εκπομπές ρύπων πετρελαίου Επιπτώσεις στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 21/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ O κίνδυνος πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης

Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης Τετάρτη 27/3/2013 Σ. Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Kane 5 0 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Kane 5 0 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Kane 5 0 1 Παλαιολόγου 32 Αγ. Ι. Ρέντης ΤΚ 18233 Τηλ:(+30)2104810582 Τηλ/Fax:(+30)2104820054 Ο αναλυτής καυσαερίων Kane 501: Μετράει: Διοξείδιο του Άνθρακα, Θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα