Eνδιαφέρουσα περίπτωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eνδιαφέρουσα περίπτωση"

Transcript

1 Eνδιαφέρουσα περίπτωση Σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών Χασάπη-Κελεπέση Β. Κατσαρού Α. Πετρίδης Α. Καπελάρη Μ.Α. Λιόσης Γ. Παπαδημητράκη Ε. Παπανίκου Σ. Πανούση Σ. Ραγιαδάκου Δ. Υφαντή Α. Αντωνίου Χ Γ Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός, Α Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός Γ Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός, Α Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις παιδιών με σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών. Πρόκειται για ένα σπάνιο, πιθανόν γενετικά καθοριζόμενο νόσημα που χαρακτηρίζεται από αδυ - ναμία αύξησης των μαλλιών σε μήκος. Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα, τη φυσιολογική εικόνα του στελέχους των τριχών και τον αυξημένο αριθμό τελογενών τριχών στο τριχοριζόγραμμα. Short Anagen Syndrome Chasapi-Kelepesi V., Katsarou-Katsari A., Petridis A., Kapelari M.A., Liosis G., Papadimitraki E., Papanikou S., Panousi S., Ragiadakou D., Yfanti A., Antoniou Ch. Summa ry We describe two cases of children affected with short anagen syndrome, a rare congenital anomaly of abnormally short scalp hair. Diagnosis of this uncommon condition is based on the inability to grow long hair, the presence of normal hair shafts and the increase in the number of hairs in telogen. ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ Σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών, τελογενείς τρίχες, τριχοριζόγραμμα KEY WORDS Short anagen syndrome, telogen, trichogram ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών είναι μια πολύ σπάνια νόσος. Έχει αναγνωρισθεί πρόσφατα και έχουν περιγραφεί ελάχιστα περιστατικά στη διεθνή βιβλιογραφία. Χαρακτηρίζεται από αδυναμία των μαλλιών να αυξάνονται σε μήκος. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει γενετικά καθοριζόμενες κα- Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22: , 2011

2 108 Β. Χασάπη-Κελεπέση, Α. Κατσαρού, Α. Πετρίδης και συν. ταστάσεις, όπου τις περισσότερες φορές παρατηρείται ευθραυστότητα των τριχών και συσχέτιση με άλλα δερματολογικά ή συστηματικά νοσήματα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Περίπτωση (1) Κορίτσι ηλικίας 5 ετών, προσήλθε με τη μητέρα του για εκτίμηση της κατάστασης των τριχών του τρι - χωτού κεφαλής (Εικόνα 1). Η μητέρα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν χρειάζεται να κόβει τα μαλλιά του παιδιού διότι δεν αυξάνονται σε μήκος. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν πολύ κοντά, ξανθά μαλλιά, με κανονική κατανομή αλλά αραιά σε πυκνότητα. Το μήκος τους δεν ξεπερνούσε τα 4,5 cm. Το δέρμα του τριχωτού της κεφαλής ήταν φυσιολογικό. Η δοκιμασία έλξης (pull test) από διάφορες περιοχές του τριχωτού κεφαλής ήταν θετική. Τα φρύ δια, τα βλέφαρα και η κατανομή των τριχών στο υπόλοιπο σώμα ήταν φυσιολογικά. Δεν παρατηρήθηκε καμία ανωμαλία στο δέρμα, τα δόντια και τα νύχια. Το κορίτσι ήταν το μοναδικό τέκνο υγιών γονέων. Η μητέρα δεν ανέφερε προβλήματα κατά την κύηση. Το παιδί γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό. Κατά τη γέννηση είχε κοντά ανοιχτόχρωμα μαλλιά. Ο παιδίατρος επιβεβαίωσε ότι η σωματική και διανοητική ανά πτυξη του παιδιού ήταν φυσιολογική. Ο εργαστηριακός έλεγχος για διερεύνηση α- ναιμίας καθώς και της θυρεοειδικής λειτουργίας ήταν εντός φυσιολογικών ορίων Περίπτωση (2) Κορίτσι ηλικίας 4 ετών, προσήλθε με τη μητέρα του η οποία ανέφερε ότι ποτέ δεν έχει κόψει τα μαλλιά του παιδιού (Εικόνα 2). Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν ξανθά μαλλιά μήκους 3,5 cm, λεπτής υφής, κανονικής πυκνότητας και κατανομής. Δεν παρατηρήθηκε ερυθρότητα ή άλλα σημεία φλεγμονής στο τριχωτό της κεφαλής. Μεγάλος αριθμός τριχών αποσπώνταν εφαρμόζοντας τη δοκιμασία έλ - ξης σε διάφορες περιοχές του τριχωτού κεφαλής. Τα φρύδια και τα βλέφαρα καθώς και τα νύχια και τα δόντια ήταν φυσιολογικά. Η σωματική και διανοητική ανάπτυξη του παιδιού ήταν συμβατή με την ηλικία του. Η μητέρα ανέφερε ότι δεν υπήρξαν προβλήματα κατά την κύηση, τον τοκετό και τη νεογνική ηλικία. Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν αρνητικός για αναιμία ή δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένος. Åé êü íá 1 Åé êü íá 2 ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

3 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΥΒΙΩΝ ΑΝΑΓΕΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ 109 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Το μήκος των τριχών μετρήθηκε και στις δύο περιπτώσεις και ήταν 4,5 cm στην περίπτωση (1) και 3,5 cm στην περίπτωση (2). Κατά την μικροσκοπική εξέταση του στελέχους των τριχών στο κοινό μικρο - σκόπιο δεν παρατηρήθηκαν ανωμαλίες. Το τριχοριζόγραμμα μετά από μικροσκοπική εξέταση 100 τρι - χών αποσπώμενων με λαβίδα από διαφορετικές θέσεις του τριχωτού κεφαλής αποκάλυψε στην 1η περίπτωση αναγενείς τρίχες: 35,2%, τελογενείς τρίχες: 61,9% και δυστροφικές τρίχες: 2,8%, ενώ στην 2η περίπτωση αναγενείς τρίχες: 43% και τελογενείς τρίχες: 55,69% και δυστροφικές τρίχες: 1,26%. Δεν βρέθηκαν αναγενείς τρίχες χαρακτηριστικές του συνδρόμου χαλαρών αναγενών τριχών. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι ασθενείς μας έπασχαν από μια σπάνια συγγενή ανωμαλία των μαλλιών, η οποία χαρακτηριζόταν από κοντά μαλλιά. Η διαφορική διάγνωση αφορά πολλά σύνδρομα που έχουν σαν κλινική εικόνα κοντά μαλλιά, τα οποία οφείλονται σε ευθραυστότητα και θραύση του στελέχους των τριχών όπως μονιλέθριξ, περιεστραμμένες τρίχες, τριχοθειοδυστροφία [Πίνακας 1], και ελάχιστα σύνδρομα, που η πυκνότητα είναι σχεδόν κανονική και οι τρίχες είναι φυσιολογικές εκτός από το μήκος τους, όπως τριχοοδοντική δυσπλασία, απλή κληρονομική υποτρίχωση, σύνδρομο χαλαρών αναγενών τριχών (loose anagen hair syndrome, LAHS) [Πίνακας 2]. Η διάγνωση του συνδρόμου των βραχύβιων αναγενών τριχών σε σχέση με τις παθήσεις που παρατη - ρούνται κοντά μαλλιά και οφείλονται σε ευθραυστότητα του στελέχους, στηρίζεται στην φυσιολογική εικόνα του στελέχους των τριχών μετά από παρατήρηση στο κοινό μικροσκόπιο. Όσον αφορά τη διαφορική διάγνωση με το σύνδρομο χαλαρών αναγενών, βασίζεται στα διαγνωστικά κριτήρια που θέτουν τη διάγνωση του LAHS: αριθμός χαρακτηριστικών αναγενών τριχών >70% στο τριχοριζόγραμμα και έλλειψη τελογενών τριχών. 3 Έχει παρατηρηθεί τόσο σε παλαιότερες όσο και πρόσφατες μελέτες, ότι η αδυναμία αύξησης του μήκους των τριχών, όταν δεν υπάρχει διαταραχή του στελέχους είναι αποτέλεσμα μικρής διάρκειας του ανα γενούς σταδίου των τριχών. Το 1987 ο Kersey 6 πρώτος απέδειξε ότι τα κοντά μαλλιά σ' ένα ασθενή με τριχοοδοντικό σύνδρομο ο- φείλονταν σε μικρή διάρκεια της αναγενούς φάσης. Το 1993 ο Headington 7 σε μία ανασκόπηση για την τελογενή τριχόρροια υπέθεσε ότι ίσως σε μερικά άτομα η αυξημένη απώλεια να οφείλεται σε μικρής διάρκειας αναγενή φάση του κύκλου των τριχών, ιδιο παθούς αιτιολογίας. Το 1999 ο Whitmore 2 περιέγραψε την περίπτωση μιας γυναίκας 19 ετών με ιστορικό κοντών αραιών μαλλιών, στέλεχος τριχών φυσιολογικό και αυξημένο ποσοστό τελογενών τριχών, ευρήματα συμβατά με το σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών. Το 1999 ο de Berker 4 στην ανασκόπησή του για τη συγγενή υποτρίχωση διατύπωσε την άποψη ότι η μικρή διάρκεια του αναγενούς σταδίου δίνει εξήγη - ση για την μη αύξηση των τριχών. Το 2000 οι Barraud-Klenovsek και Trüeb 5 ανακοίνωσαν δύο περιπτώσεις συγγενούς υποτρίχωσης σχετιζόμενες με μικρής διάρκειας αναγενή φάση. Το 2005 οι Antaya et al. 8 περιέγραψαν την περίπτωση ενός κοριτσιού 10 ετών με σύνδρομο βρα - χύβιων αναγενών τριχών και πρότειναν διαγνωστικές μεθόδους για την τεκμηρίωσή του: μέτρηση μήκους τριχών, δοκιμασία έλξης, προσδιορισμό μέσης τιμής αύξησης τριχών, μικροσκοπική εξέταση στελέχους τριχών στο κοινό μικροσκόπιο και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, προσδιορισμό αναλογίας ανα γενών/τελογενών τριχών και ιστολογική εξέταση δέρματος τριχωτού κεφαλής. Το 2010 οι Nihki Avashia B.S. et al. 9 ανακοίνωσαν την πρώτη περίπτωση συνδρόμου βραχύβιων ανα γενών τριχών σε μια γυναίκα 38 ετών Αφρικανικής καταγωγής. Οι ασθενείς μας είχαν κοντά μαλλιά από τη γέννηση, φυσιολογική εικόνα στελέχους τριχών κατά την παρατήρηση στο κοινό μικροσκόπιο και μεγάλο ποσοστό τελογενών τριχών με μειωμένο αριθμό, φυσιολογικών όμως, αναγενών τριχών στο τριχοριζό - γραμ μα, χαρακτηριστικά τα οποία επιβεβαιώνουν τη διάγνωση του συνδρόμου βραχύβιων αναγενών τρι - χών. Το κύριο πρόβλημα στο σύνδρομο βραχύβιων α- ναγενών τριχών είναι η ελάττωση της διάρκειας της αναγενούς φάσης. 8 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μικρό μήκος τριχών και αυξημένο αριθμό τελογενών τρι - χών στο τριχοριζόγραμμα. Η διάρκεια της αναγενούς φάσης η οποία καθορίζει το μήκος των τριχών, βρίσκεται υπό τον έλεγχο γενετικών παραγόντων αλλά επηρεάζεται και τροποποιείται με την ηλικία, το φύλο, τις ορμόνες και περι βαλλοντικούς παράγοντες. Τα κριτήρια για τη Ôüìïò 22, Ôåý ïò 3, Iούλιος - Σεπτέμβριος 2011

4 110 Β. Χασάπη-Κελεπέση, Α. Κατσαρού, Α. Πετρίδης και συν. Παθήσεις τριχών με μαλλιά που δεν μακραίνουν και ευθραυστότητα στελέχους Μικροσκοπικά Κηρονο- Ηλικία Χαρακτηριστικά Ανωμαλίες από χαρακτηριστικά μικότητα έναρξης τριχών άλλα όργανα τριχών Θεραπεία Ðß íá êáò 1 Τριχοθειο- Αυτοσωματική Νωρίς στην Αραιά, κοντά εύθραυστα Πιθανή φυλλώδης Επιπέδωση και Μη ειδική (φωτοδυστροφία 1 υπολειπόμενη παιδική ηλικία μαλλιά αλωπεκία, προσ- ιχθύαση, ονυχοδυστρο- συστροφή στελέχους προστασία) βολή φρυδιών και φία, καθυστέρηση (σαν "κορδέλλα" ή βλεφαρίδων ανάπτυξης, διανοητική "κορδόνι"), καθυστέρηση, υπογονι- τριχόσχιση, εικόνα μότητα, φωτοευαισθησία "ουράς τίγρης" στο μικροσκόπιο πολωμένου φωτός Μονιλέθριξ 1 Αυτοσωματική Από τη γέννηση Κοντές, εύθραυστες Σπάνια συνδακτυλία, Ελλειψοειδούς σχή- Ετρετινάτη, τοπικά επικρατούσα ως την εφηβεία κομβολογιοειδείς τρίχες, καταρράκτης, ανωμαλίες ματος, σκούρου χρώ- μινοξιδίλη, αποθυλακικές υπερκερατωσικές νυχιών και δοντιών ματος περιοχές, εναλ- φυγή καταπόνησης βλατίδες, περιθυλακικό λασσόμενες με ίσα τριχών ερύθημα, αλωπεκία, πιθανή διαστήματα ανοιχτού προσβολή τριχών οφρύων, χρώματος στενές βλεφαρίδων, μασχαλών, περιοχές. εφηβαίου. Περιεστραμ- Αυτοσωματική Από τη γέννηση Ασημόχροα, λαμπερά Νευροαισθητηριακή κώ- Επιπεδωμένες τρίχες Πιθανή βελτίωση μένες τρίχες 1 επικρατούσα. ως την ηλικία μαλλιά, κοντά, εύθραυστα, φωση, Σύνδρομα Björnstad, με συστροφές συνήθως μετά την εφηβεία Αυτοσωματική των 2 ετών αλωπεκία ινιακής περιο- Crandall, Bazex, κατά 180 ο (3-10 κατά υπολειπόμενη. χής και κροταφικών χώρων Rapp-Hodgkin, Menkes ακανόνιστα διαστήματα) Σποραδική συνήθως πιθανή προσβολή γύρω από το μακρό οφρύων και βλεφαρίδων άξονά τους. ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΥΒΙΩΝ ΑΝΑΓΕΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ 111 Παθήσεις τριχών με μαλλιά που δεν μακραίνουν χωρίς ευθραυστότητα στελέχους Μικροσκοπικά Κηρονο- Ηλικία Χαρακτηριστικά Ανωμαλίες από χαρακτηριστικά μικότητα έναρξης τριχών άλλα όργανα τριχών Θεραπεία Ðß íá êáò 2 Σύνδρομο Άγνωστη Γέννηση - Νωρίς Κοντά, αραιά μαλλιά, --- τελογενείς/αναγενείς τρίχες Τοπικά βραχύβιων στην παιδική χωρίς αλωπεκία μινοξιδίλη; αναγενών ηλικία τριχών 2 Σύνδρομο Αυτοσωματική Μέχρι την ηλικία α) Αραιά μαλλιά μικρού --- >80% αναγενείς τρίχες χωρίς Βελτίωση αργά χαλαρών επικρατούσα των 2 ετών μήκους έσω και έξω επιθηλιακό έλυτρο, στην παιδική αναγενών ή σποραδικό β) Κατά τόπους ατημέλητα πτύχωση περιτριχίου, παρα- ηλικία τριχών 3 μαλλιά μορφωμένος βολβός, στέλεχος γ) Εύκολα, ανώδυνα απο- τριχών φυσιολογικό σπώμενες τρίχες Απλή Αυτοσωματική Γέννηση - Λεπτά, κοντά, αραιά κληρονομική επικρατούσα. παιδική ηλικία μαλλιά υποτρίχωση 4 Αυτοσωματική υπολειπόμενη. Χ-φυλοσύνδετη υπολειπόμενη --- Τριχοοδοντική Αυτοσωματική Παιδική ηλικία Κοντά, λεπτά μαλλιά, Oξύαιχμα δόντια αναγενείς/τελογενείς τρίχες --- δυσπλασία 5 επικρατούσα λεπτά φρύδια σε ή έλλειψη δοντιών μερικές περιπτώσεις Ôüìïò 22, Ôåý ïò 3, Iούλιος - Σεπτέμβριος 2011

6 112 Β. Χασάπη-Κελεπέση, Α. Κατσαρού, Α. Πετρίδης και συν. διάγνωση του συνδρόμου βραχύβιων αναγενών τρι - χών είναι: 1. Κοντά μαλλιά από τη γέννηση, αδυναμία αύξησης τριχών σε μήκος, χωρίς αλωπεκία και απουσία σημείων φλεγμονής τριχωτού κεφαλής. 2. Φυσιολογική εικόνα στελέχους τριχών (απουσία ευθραυστότητας και θραύσης στελέχους). 3. Σημαντική αύξηση τελογενών τριχών στο τριχορι - ζόγραμμα καθώς και αύξηση του λόγου τελογενών/αναγενών τριχών. Οι δυνατότητες για θεραπεία είναι περιορισμένες. Έχει χρησιμοποιηθεί διάλυμα μινοξιδίλης 5% αλλά η αποτελεσματικότητά της δεν έχει αποδειχθεί. 10 Πιστεύεται ότι η μινοξιδίλη ρυθμίζει την αύξηση των τριχών, εισάγοντας από την τελογενή στην αναγενή φάση και παρατείνει τη διάρκεια της αναγενούς φάσης. 11 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παράταση του χρόνου αύξησης των τριχών. Έτσι η χρήση της μινοξιδίλης μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική θεραπεία σε τέτοια περιστατικά. ΣΥΜΠEΡΑΣΜΑ Το σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών έχει πρόσφατα περιγραφεί και είναι ελάχιστες οι αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα περιστατικά που περιγράψαμε είναι τα πρώτα στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα παθογνωμονικά κριτήρια για τη διάγνωση περιλαμβάνουν: (1) μικρό μήκος μαλλιών, (2) φυσιο-λογικό στέλεχος τριχών, (3) μικρής διάρκειας αναγενή φάση και μειωμένο αριθμό αναγενών τρι - χών, (4) αυξημένο αριθμό τελογενών τριχών. Τα πολύ κοντά μαλλιά δημιουργούν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Απαιτείται σημαντική προσπάθεια για την εύρεση θεραπευτικών λύσεων, για τη δύσκολη αυτή κατάσταση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Whiting DA. Structural abnormalities of the hair shaft. J Am Acad Dermatol 1987; 16(1): Whitmore SE, Tausk FA. Short anagen syndrome. J Clin Dermatol 1999; 2: Li VW, Baden HP, Kvedar JC. Loose anagen syndrome and loose anagen hair. Dermatol Clin 1996; 14: de Berker D. Congenital hypotrichosis. Int J Dermatol 1999; 38: Barraud-Klenovsek MM, Trüeb RM. Congenital hypotrichosis due to short anagen. Br J Dermatol 2000; 143: Kersey PJW. Tricho-dental syndrome in a disorder with a short hair cycle. Br J Dermatol 1987; 116: Headington JT. Telogen effluvium. Arch Dermatol 1993; 129: Antaya RJ, Sideridou E, Olsen EA. Short anagen syndrome. J Am Acad Dermatol 2005; 53:s Nidhi Avashia BS et al. Short anagen syndrome in an African American Woman. J Am Acad Dermatol 2010; 63: Van Egmond S, Hoedemaker C, Sinclair R. Short anagen hair nevus: improvement after treatment with 5% Minoxidil. Int J Dermatol 2007; 46: Olsen EA. Pattern hair loss in men and women. In: Olsen EA, editor. Disorders of hair growth: diagnosis and treatment. New York: Mc Graw-Hill; 2003, pp Áë ëç ëï ãñá ößá: B. Xασάπη Γ Δερματολογική Κλινική, Íï óï êï ìåßï Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Á. Óõã ãñüò, Äñá ãïý ìç 5, Êá é óá ñéá íþ, Αθήνα ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

Τριχοριζόγραμμα - Φωτοτριχοριζόγραμμα

Τριχοριζόγραμμα - Φωτοτριχοριζόγραμμα Ανασκόπηση Τριχοριζόγραμμα - Φωτοτριχοριζόγραμμα Τσελέ Ε.Δ. Χασάπη-Κελεπέση Β. Αντωνίου Χ. Ειδικ/νη Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας Νοσοκομείο Α. Συγγρός Εργαστήριο Φυσιολογίας - Παθήσεων τριχών, Γ Δερματολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας. Βasic Principles of Psychodermatology. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ.

Ανασκόπηση. Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας. Βasic Principles of Psychodermatology. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ. Ανασκόπηση Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ. Β Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Β Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα;

Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα; Ανασκόπηση Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα; Κυριαζοπούλου Μ. Στρατηγός Α. Α Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

Ελκωτική παιδική πανσκληρωτική εντοπισμένη σκληροδερμία: Περιγραφή περιστατικού

Ελκωτική παιδική πανσκληρωτική εντοπισμένη σκληροδερμία: Περιγραφή περιστατικού Mελέτη Περίπτωσης Ελκωτική παιδική πανσκληρωτική εντοπισμένη σκληροδερμία: Περιγραφή περιστατικού Ζακοπούλου Ν. Βέρρα Π. Ζώτου Δ. Φραγκούλης Μ. Ζουριδάκη Ε. Μονάδα Ελκών, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού

Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού Τζουβέκα Ε.Π. Αντωνίου Χ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Αυγερινού Γ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων &

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε;

Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε; Eιδικό Άρθρο Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε; Μπαλαμώτη Ε. Βαβούλη Χ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας. Βasic Principles of Psychodermatology. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ.

Ανασκόπηση. Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας. Βasic Principles of Psychodermatology. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ. Ανασκόπηση Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ. Β Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Β Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή. Hormonal Contribution and Investigation in Acne Delli F., Mantekou-Lefaki I.

Aνασκόπηση. Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή. Hormonal Contribution and Investigation in Acne Delli F., Mantekou-Lefaki I. Aνασκόπηση Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή Δελλή Φ-Σ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Ðå ñß ëç øç Η τρέχουσα αντίληψη για την παθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Aγγειακές δυσπλασίες. Vascular Malformations. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α.

Ανασκόπηση. Aγγειακές δυσπλασίες. Vascular Malformations. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α. Ανασκόπηση Aγγειακές δυσπλασίες Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α. Ειδικευόμενη Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές. Hyperpigmentary Skin Lesions. Therapeutic Approaches. Ðå ñß ëç øç.

Ανασκόπηση. Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές. Hyperpigmentary Skin Lesions. Therapeutic Approaches. Ðå ñß ëç øç. Ανασκόπηση Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές Τύρος Γ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Στις μελαγχρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σημείωμα του Εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το τεύχος (1 ο μερος) καθώς και ένα ακόμη τεύχος (2 ο μέρος) που θα ακολουθησει εντός του έτους είναι αφιερωμένο στην Δερματοχειρουργική. Οι εκδότες μου έκαναν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Σύνδρομο Χειρός-Ποδός Διαμαντοπούλου Κ. Γεροδήμου Μ. Τσακνάκης Δ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Κρατικής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α.

Διευθύντρια Κρατικής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α. Ανασκόπηση Χημική απολέπιση Ποτουρίδου Ε. Αρμύρα Κ. Διευθύντρια Κρατικής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç

Διαβάστε περισσότερα

Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ανασκόπηση Κλινική περίπτωση δυσχερούς διάγνωσης σπογγοειδούς μυκητίασης Φαχαντίδης Π. Απάλλα Ζ. Σωτηρίου Ε. Ιωαννίδης Δ. Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ðå ñß ëç øç Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού

Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού Θεραπευτική Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού Γεροχρήστου Μ. Σταυρόπουλος Π. Κρατική Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

H δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία

H δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία Ανασκόπηση H δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία Λάλλας Α. Σιδηρόπουλος Θ. Σωτηρίου Ε. Χαϊδεμένος Γ. Απάλλα Ζ. Dermatology and Skin Cancer Unit, Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS, Reggio Emilia, Italy

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

Aνασκόπηση. Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα Aνασκόπηση Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα Zησίμου - Πολιτοπούλου Χ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χρ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής: Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις

Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής: Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις Θεραπευτική Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής: Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις Δεσινιώτη Κ. Τζομπανάκη Σ. Κατσάμπας Α. Αντωνίου Χ. Παν/κή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός

Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Θεραπευτική Yπεριδρωσία και τοπικές αγωγές Τύρος Γ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Η πρωτοπαθής εστιακή υπεριδρωσία είναι μια σχετικά συχνή νόσος.

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Η φωτοδυναμική θεραπεία στην ακμή. Photodynamic Therapy for Acne Treatment Dessinioti K., Katsambas A., Antoniou Ch. Ðå ñß ëç øç.

Aνασκόπηση. Η φωτοδυναμική θεραπεία στην ακμή. Photodynamic Therapy for Acne Treatment Dessinioti K., Katsambas A., Antoniou Ch. Ðå ñß ëç øç. Aνασκόπηση Η φωτοδυναμική θεραπεία στην ακμή Δεσινιώτη Κ. Κατσάμπας Α. Αντωνίου Χρ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Οι πηγές φωτός (κόκκινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από το Reliable Cancer Therapies

Διαβάστε περισσότερα

Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός

Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ανασκόπηση Eπιπλοκές δερματικών εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέος και αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών Σγόντζου Θ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ðå ñß

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού H ροδόχρους νόσος στην εποχή των βιολογικών θεραπειών Δελλή Φ. Επιμελήτρια, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Ðå ñß ëç øç Η βλατιδοφλυκταινώδης ροδόχρους (ΒΦΡ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕIA ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ-ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΡΑΠΕIA ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ-ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕIA ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ-ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΝΟΣ. Α. ΣΥΓΓΡΟΣ ΤΡΙΧΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Θεραπευτική Καραμπίδου Κ. Καλαποθάκου Κ. Αυγερινού Γ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Βιβλιογραφική Ενημέρωση Βιβλιογραφική Ενημέρωση Bιβλιογραφική Ενημέρωση Ιωαννίδης Δ. Bακιρλής Ε. Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης 1. Ολέθρια «θανατηφόρα» μελανώματα Η δυσανάλογη

Διαβάστε περισσότερα