ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013"

Transcript

1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Cisco ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Β Κατεύθυνσης ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:00 ΩΡΑ: 7:45 09:45 π.μ Οδηγίες: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου. β) Να γράφετε με μελάνι μαύρο ή μπλε. (τα σχήματα μπορείτε να τα κάνετε με μολύβι). γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. δ) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις να γράφονται στο γραπτό σας και όχι στο εξεταστικό δοκίμιο. Τα σχήματα, όπου χρειάζεται να μεταφέρονται στο γραπτό σας. ε) Σε όλες τις ερωτήσεις, εκτός από αυτές του Μέρους Α να φαίνεται ο τρόπος απάντησης τους. Ορθές απαντήσεις χωρίς την παρουσίαση της απαιτούμενης εργασίας δε θα λαμβάνονται υπόψη. στ) Να συμμορφώνεστε πρόθυμα με τις οδηγίες των επιτηρητών. ζ) Η ΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α, το ΜΕΡΟΣ Β και το ΜΕΡΟΣ Γ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έντεκα (11) σελίδες. Σελίδα 1 από 11

2 ΜΕΡΟΣ Α (40 Μονάδες): Να απαντήσετε στις 20 πιο κάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση/απαντήσεις σημειώνοντας στο γραπτό σας τον αριθμό ερώτησης και τα γράμματα που αντιστοιχούν σε σωστές επιλογές. Όπου δεν αναφέρεται ο αριθμός των απαντήσεων, επιλέξετε μόνο μία απάντηση. Εάν επιλέξετε περισσότερες από τον καθορισμένο αριθμό παίρνετε 0 μονάδες. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 2 μονάδες. 1. A doctor uses an application to access patient data (which is stored on a central computer at the hospital) from her home computer over the Internet. What type of application is she using? (Choose two.) a. Local b. Network c. Centralized d. General use e. Business/Industry specific f. Server 2. In which case would a custom built desktop computer be more suitable? a. To hold the mailboxes of all employees of a company b. For a user with no technical knowledge to access the Internet c. For a graphic design student to access the Internet and to create animations. d. For a sales manager to use in the office and when he visits customers 3. What type of peripheral device is a USB NIC? a. Input device b. Output device c. Storage device d. Networking device 4. Which of the following is an example of multi-boot operating system installation? a. Install a second OS and choose which one to use when the computer is switched on b. Install a second OS so that both run simultaneously c. Install the same OS on multiple computers d. Install a new version of the same OS maintaining the computer s settings Σελίδα 2 από Which of the following is a characteristic of a Gnu Public License (GPL) operating system? a. It has no GUI b. You usually have to pay for each computer you install it c. Support is unstructured and provided by the users community d. Its development is controlled by a single company 6. Which term is used to describe the process of placing one message format into another so that the message can be delivered across the appropriate medium? a. flow control b. encapsulation c. encoding d. multicasting 7. Hosts A, B, C and D are connected to a hub. Host A wishes to send the same data to hosts B and D. Which of the following are true? (Choose two.) a. Host A sends a unicast frame b. Host A sends a broadcast frame c. Host A sends a multicast frame d. The hub forwards the frame to B and D e. The hub forwards the frame to all hosts f. The hub rejects the frame 8. Which item ιs included in a network logical diagram? a. IP addressing scheme b. length of cable runs c. physical location of networking devices d. specific layout of interconnections between networking devices and hosts 9. An ISP require a CMTS device on their network to connect end users a. using analog technology b. using wireless technology c. using digital subscriber line technology d. using cable technology

3 10. Which address is used by the router to direct a packet between networks? a. source IP address b. destination IP address c. source MAC address d. destination MAC address 11. Refer to the graphic. What type of cable is shown? a. rollover cable b. straight-through cable c. crossover cable d. console cable 12. What type of cabling would be more appropriate for connecting two buildings in a school, which are 200 meters apart? a. Coaxial cable b. UTP cable c. Optical fibre d. Ethernet cable 13. Which of the following are true about the IP address ? (Choose two.) a. It is a Class A address b. Its default subnet mask is c. Its network part is d. It is a broadcast address e. Its host part is Which of the following are private IP addresses? (Choose two.) a b c d e What are two benefits of wireless over wired networking? (Choose two.) a. speed b. mobility c. security d. reduced installation time e. no interference from other devices 16. In a wireless network, what is required to create an Extended Service Set (ESS)? a. Only STAs with a common SSID b. STAs, one Access Point and a common SSID c. STAs and multiple Access points with a common SSID d. STAs and multiple Access Points each with a different SSID 17. Which application is most likely used to translate to ? a. DHCP b. DNS c. ARP d. IMAP 18. What is a major characteristic of a Worm? a. malicious software that copies itself into other executable programs b. tricks users into running the infected software c. a set of computer instructions that is inactive until triggered by a specific event d. exploits weaknesses to propagate itself across a network 19. A workstation on a particular network cannot reach the Internet. What is the first step if the bottom-up troubleshooting method is used? a. Check the cabling b. Try to access a web page c. Check the workstation TCP/IP configuration d. Replace the NIC 20. How does remote-access software help in the troubleshooting process? a. Remote access uses a live chat feature b. Users have to be present so that they can view LEDs and change cables if necessary c. Diagnostics can be run without a technician being present at the site d. FAQs can be consulted more easily Σελίδα 3 από 11

4 ΜΕΡΟΣ B (40 Μονάδες): Να απαντήσετε στις πέντε (5) πιο κάτω ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 8 μονάδες. 1. Μία μικρομεσαία εταιρεία (FooBar Ltd.) έχει το πιο κάτω δίκτυο. Όλοι οι υπολογιστές στο εσωτερικό δίκτυο παίρνουν τις ρυθμίσεις τους από το δρομολογητή (router) Firewall μέσω DHCP, στον οποίο είναι ενεργοποιημένη και η υπηρεσία Network Address Translation (NAT). IP address: IP address: IP address: SSID: FooBarCo SSID Broadcast: Enabled Authentication: PSK Encryption: WEP IP address: ΝΑΤ Enabled DHCP Enabled DHCP IP Range Τον τελευταίο μήνα καταγράφηκαν τα ακόλουθα προβλήματα ασφάλειας: Μέσω τηλεφώνου ένας εισβολέας (attacker), παριστάνοντας υπάλληλο τεχνικής υποστήριξης εξασφάλισε κωδικούς πρόσβασης στον mail server και τον χρησιμοποίησε για να αποστείλει SPAM. Ένας εισβολέας κατάφερε με Brute Force Attack να έχει ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο. O διακομιστής (server) www δέχτηκε επίθεση Denial of Service (DoS). (α) Να συμπληρώσετε τα κενά (να γράψετε τις λέξεις που λείπουν με τη σειρά). Η παράνομη εξασφάλιση πληροφοριών μέσω τηλεφώνου που περιγράφεται ονομάζεται γενικότερα pretexting ονομαζόταν phishing. ενώ εάν γινόταν μέσω θα Οι υπολογιστές του εσωτερικού δικτύου, έχουν private IP addresses και δε φαίνονται στο Διαδίκτυο. Μέσω NAT, οι IP addresses στα εξερχόμενα πακέτα μεταφράζονται από τον router Firewall σε public IP addresses και αντίστροφα για τα εισερχόμενα πακέτα. (β) Να εξηγήσετε σύντομα τους πιο κάτω όρους. (4 μον.) SPAM: Αποστολή του ιδίου ηλ. μηνύματος συνήθως διαφημιστικού περιεχομένου σε κατάλογο αποδεκτών Σελίδα 4 από 11

5 Denial of Service attack: Συνεχείς παράνομες προσπάθειες για πρόσβαση σε υπολογιστή (διακομιστή) ώστε να σπαταλύνται οι πόροι του και να αδυνατούν να συνδεθούν οι πραγματικοί χρήστες (γ) Να εξηγήσετε σύντομα τι είναι Brute Force Attack και προτείνετε δύο μέτρα καλύτερης προστασίας του Wireless Access Point. Δοκιμή στα τυφλά πιθανών κωδικών με την ελπίδα να βρεθεί αυτός που ταιριάζει. Για περισσότερη προστασία, SSID Briadcast=Disabled, Authentication=EAP, Encryption=WPA MAC Address Filtering=Enabled σε κατάλογο αποδεκτών 2. Το μοντέλο OSI αποτελείται από 7 επίπεδα (layers), στο καθένα από τα οποία αντιστοιχούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα (protocols) και μονάδες δεδομένων πρωτοκόλλου (Protocol Data Units, PDUs). (α) Τα ονόματα των επιπέδων, πρωτοκόλλων και PDUs δίνονται ανακατεμένα πιο κάτω. Να αντιγράψετε τον πίνακα που ακολουθεί στο γραπτό σας και να τα τοποθετήσετε τα στην κατάλληλη θέση του πίνακα. (6 μον.) Network UDP Segment Data Link IP Presentation Packet SMTP Session Frame Transport Ethernet OSI Layer OSI Layer Name Protocol PDU 7 Application SMTP User Data 6 Presentation 5 Session 4 Transport UDP Segment 3 Network IP Packet 2 Data Link Ethernet Frame 1 Physical Bits (β) Να δώστε από ένα παράδειγμα προβλήματος στο δίκτυο που να σχετίζεται με: Το OSI Layer 1 Προβληματικό ή λανθασμένο καλώδιο Το OSI Layer 3 Λανθασμένη ρύθμιση (IP addr. S/N Mask, Def. Gateway) Σελίδα 5 από 11

6 3. (α) Να αναφέρετε τη βασική διαφορά των δύο transport protocols TCP και UDP. Ποιο θα επιλέγατε για μια εφαρμογή ζωντανής μετάδοσης του προγράμματος ενός ραδιοσταθμού από το Διαδίκτυο και γιατί; (3 μον.) UDP=Connectionless, unreliable, fast TCP=Connection-oriented, reliable, slow UDP: Less delay, can accept lost packets Στο πιο κάτω δίκτυο ο διακομιστής (server) main.abc.com.cy παρέχει ταυτόχρονα υπηρεσίες www και telnet. IP address: Default Gateway: IP address: Default Gateway: S 0/0/0 IP address: IP address: Default Gateway: Fa 0/0 IP address: Fa 0/1 IP address: (β) Με ποιο μηχανισμό ο main.abc.com.cy αναγνωρίζει σε ποια από τις 2 υπηρεσίες που παρέχει θα διοχετεύσει τα δεδομένα από ένα πακέτο που έλαβε; Η κάθε υπηρεσία αντιστοιχεί σε προκαθορισμένο (Destination) TCP port Που είναι διαφορετικό από όλες τις άλλες (γ) Ο main.abc.com.cy παίρνει το πιο κάτω Ethernet frame. Να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν, αντιγράφοντας και συμπληρώνοντας τον πίνακα στο γραπτό σας: (3 μον.) Destination Source Destination Source Destination Source MAC MAC IP IP Port Port 5555:4444: :1111: Data Trailer Ερώτημα Απάντηση Αιτιολόγηση (γ1) Ποιος υπολογιστής το αποστέλλει Το PC01 Source IP Address (γ2) Σε ποιά υπηρεσία απευθύνεται Telnet Port 23 (γ3) Ποιο θα είναι το Destination Port της ανταπόκρισης που θα αποσταλεί ως απάντηση σε αυτό το Frame 1234 Αντιστρέφεται ο ρόλος των source και destination port Σελίδα 6 από 11

7 4. Οι χρήστες του Host Α και του Host B διαμαρτύρονται ότι δε μπορούν να επικοινωνήσουν με το server IP address: SSID: theshop WEP Key: 18AB3356CF SSID: THESHOP WEP Key: 18AB3356CF Ο υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης αρχικά επιβεβαίωσε ότι ο Host A δε μπορούσε κατεβάσει την αρχική ιστοσελίδα από το Στη συνέχεια εκτέλεσε την εντολή netstat a (χωρίς να εντοπίσει κάποιο πρόβλημα) και στη συνέχεια εκτέλεσε τις ακόλουθες εντολές: Ηost A>ipconfig /all Physical Address...: 0042.E256.72A3 IP Address...: Subnet Mask...: Default Gateway...: DNS Servers...: Ηost Α> tracert Tracing route to [ ] over a maximum of 30 hops: 1 3 ms 6 ms 6 ms ms 4 ms 8 ms * 8 ms * Request timed out. 4 * 8 ms * Request timed out.... Από τα αποτελέσματα και αφού συμπέρανε ότι η κάρτα δικτύου λειτουργούσε, υποπτεύθηκε ότι ένα συγκεκριμένο καλώδιο είχε πρόβλημα. Το εντόπισε και το επιδιόρθωσε. (α) Ποια συστηματική προσέγγιση εντοπισμού προβλημάτων (troubleshooting approach) έχει ακολουθήσει ο τεχνικός υποστήριξης και από πού το συμπεράνατε; Top-Down, επειδή ξεκίνησε από την εφαρμογή (web browser, Layer 7) και προχώρησε στο Layer 4 (netstat) Layer 3 (tracert) Layer 1 (καλώδιο) (β) Ποιο καλώδιο παρουσίασε το πρόβλημα; Να αιιτιολογήσετε την απάντηση σας. Μεταξύ των Routers GATE και POP, επειδή η εντολή tracert είχε ανταπόκριση μέχρι τον (GATE), αλλά όχι τον (POP) Σελίδα 7 από 11

8 (γ) Ο Host B εξακολουθεί να μην επικοινωνεί με το αλλά ούτε και απαντά σε ping από τον Host A. Το αποτέλεσμα της εντολής ipconfig /all φαίνεται πιο κάτω. Να αναφέρετε και να αιτιολογήστε δύο προβλήματα στις ρυθμίσεις του δικτύου, προτείνοντας την ορθή ρύθμιση, μεταφέροντας τον πιο κάτω πίνακα στο γραπτό σας και συμπληρώνοντάς τον. (4 μον.) Ηost Β>ipconfig /all Physical Address...: 0042.F432.EB12 IP Address...: Subnet Mask...: Default Gateway...: DNS Servers...: Λανθασμένη ρύθμιση Ορθή ρύθμιση Αιτιολόγηση SSID: THESHOP theshop Διαφορά στα κεφαλαία/μικρά δηλώνει διαφορετικό SSID και δεν συνδέεται στο δίκτυο IP Addr Ανήκει σε άλλο Class C δίκτυο από ότι ο Host A και το Def. Gateway 5. Το σχεδιάγραμμα δικτύου που ακολουθεί ανήκει σε ένα οργανισμό που έχει δυο γειτονικά κτίρια. Όλη η καλωδίωση έγινε με UTP (Ethernet). Σε όλες τις περιπτώσεις το Subnet Mask είναι PC-W IP address: Default Gateway: MAC Address: 2222:1111:AAAA (1) PC-W IP address: Default Gateway: MAC Address: 2222:1111:BBBB WEST IP address: Default Gateway: MAC Address: AAAA:BBBB:CCCC (2) SW01 R1 R2 IP address:??? MAC Address: 1111:2222:3333 IP address: MAC Address: 1111:2222:7777 IP address: MAC Address: 1111:2222:8888 (3) SW02 (4) EAST IP address: Default Gateway: MAC Address: AAAA:BBBB:DDDD HUB01 IP address: MAC Address: 1111:2222:4444 PC-E IP address: Default Gateway: MAC Address: 2222:1111:CCCC IP address: MAC Address: 1111:2222:5555 (α) Τι είδους καλώδιο Ethernet (straight-through, κλπ.) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο καθένα από τα σημεία (1), (2), (3) και (4); (β) Από τα στοιχεία που δίνονται, ποιο πρέπει να είναι το IP Address στο Ethernet interface του R1 προς το SW01 (γκρίζο πλαίσιο); (1 μον.) Σελίδα 8 από 11

9 (γ) Το switch SW1 παραλαμβάνει το πιο κάτω Ethernet Frame. Destination MAC Source MAC Destination IP Source IP Data Trailer (3 μον.) 1111:2222: :1111:ΒΒΒΒ (γ1) Ποια συσκευή αποστέλλει το Ethernet Frame; Το PC-W (γ2) Για ποια συσκευή προορίζεται το πακέτο (packet) που περιέχει το Frame; O EAST (γ3) Ποιές ενέργειες θα κάνει το SW1 σχετικά με το Frame, εάν έχει καταχωρημένα τα ακόλουθα στο MAC Table του; MAC Address Ψάχνει για το destination MAC Address στο MAC table, 2222:1111:ΑΑΑΑ Port 3 δεν το βρίσκει και αποστέλλει το Frame σε όλες τις θύρες εκτός της :1111:ΒΒΒΒ 4 (δ) Να συμπληρώστε τα κενά ώστε το ακόλουθο Ethernet Frame να αποστέλλεται από το PC-W ταυτόχρονα προς όλους τους hosts που βρίσκονται στο ίδιο τοπικό δίκτυο (LAN segment) μαζί του. Θα πρέπει να μεταφέρετε το σχήμα στο γραπτό σας. Destination MAC Source MAC Destination IP Source IP Data Trailer FFFF:FFFF:FFFF 2222:1111:AAAA Σελίδα 9 από 11

10 ΜΕΡΟΣ Γ (20 Μονάδες): Να απαντήσετε στην πιο κάτω άσκηση. Ένα πολυκατάστημα, το Gigashop, έχει στις κεντρικές εγκαταστάσεις του (Downtown) συνολικά 32 συσκευές δικτύου (υπολογιστές, ταμειακές μηχανές, servers, κ.λπ.) στο παράρτημα, East 23 συσκευές δικτύου και στο παράρτημα West 17 συσκευές δικτύου. Ο τεχνικός δικτύων πρέπει να χρησιμοποιήσει την διεύθυνση δικτύου (network address) για να δημιουργηθούν υποδίκτυα (subnets) τόσο για τις κεντρικές εγκαταστάσεις όσο και για τα νέα παραρτήματα. Τα σχέδια της Gigashop δεν προβλέπουν τη δημιουργία άλλων παραρτημάτων στα επόμενα χρόνια, αλλά είναι πιθανό να εγκαταστήσουν περισσότερες συσκευές δικτύου στο κάθε υποδίκτυο (Downtown, East και West). (α) Σε ποιο class ανήκει η διεύθυνση δικτύου ; Class C (1 μον.) (β) Πόσα bits πρέπει να δανειστούμε από το host portion για να καλυφθούν οι πιο πάνω ανάγκες; 2^n>3=> n=2 => 2^n= 4 (γ) Πόσες χρησιμοποιήσιμες διευθύνσεις διατίθενται σε κάθε υποδίκτυο; h=8-2=6 2^h-2=62 (δ) Γράψετε το subnet mask σε δυαδικό και δεκαδικό σύστημα = (δ) Πόσοι επιπρόσθετοι hosts μπορούν να υπάρξουν στο υποδίκτυο του Gigashop Downtown με το σχεδιασμό σας; (Σημείωση: Στο κάθε υποδίκτυο θα πρέπει να προστεθεί ένας δρομολογητής, router, για να επικοινωνούν τα υποδίκτυα μεταξύ τους.) =29 (ε) Να μεταφέρετε τον πιο κάτω πίνακα στο γραπτό σας και να τον συμπληρώσετε (πιθανό να προκύπτουν με το σχεδιασμό σας επιπρόσθετα subnets που δεν ζητείται να σημειωθούν). (9 μον.) Τοποθεσία Subnet Subnetwork address Host address range Broadcast address Downtown East West Σελίδα 10 από 11

11 (στ) Στο Gigashop Downtown οι υπολογιστές παίρνουν τις ρυθμίσεις δικτύου αυτόματα από ένα διακομιστή (server). Μετά την αλλαγή σε υποδίκτυα, μερικοί υπολογιστές δεν πήραν τις ορθές ρυθμίσεις και δεν επικοινωνούν με το δίκτυο. (στ1) Ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται για την αυτόματη ρύθμιση; DHCP (στ2) Ποια εντολή πρέπει να εκτελέσουμε στον κάθε υπολογιστή για να λύσουμε το πρόβλημα των λανθασμένων ρυθμίσεων; Ipconfig /renew Τέλος Δοκιμίου Συντονιστής ΒΔ Ο Διευθυντής Σωκράτης Μυλωνάς Οι εισηγητές : Ανδρέας Φιλίππου Σωκράτης Μυλωνάς Παναγιώτης Πιττάκης Σελίδα 11 από 11

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014 ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα CISCO ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45 9:45 Όνομα Μαθητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Ημερομηνία Εξέτασης: Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router WF250 11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς Version 1.0 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2. Εγκατάσταση Συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1. Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL

Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1. Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1 Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL GK8624 Τέταρτη έκδοση Μάιος 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps Οδηγός Χρήστη DSL-N12U Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps GK7218 δεύτερη έκδοση Φεβρουάριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η

Διαβάστε περισσότερα

DSL-G31 ADSL 2/2+ Ασύρματος Δρομολογητής Μόντεμ (Για ASUS EZ περιβάλλον χρήστη)

DSL-G31 ADSL 2/2+ Ασύρματος Δρομολογητής Μόντεμ (Για ASUS EZ περιβάλλον χρήστη) DSL-G31 ADSL 2/2+ Ασύρματος Δρομολογητής Μόντεμ (Για ASUS EZ περιβάλλον χρήστη) Εγχειρίδιο Χρήστη GK4862 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Επιλογή διαθέσιμων κρυπτογραφικών εργαλείων για την ασφαλή θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet INTRACOM-TELECOM - Documentation Section ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων:

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Κεφάλαιο 4 Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Υλικό, Λογισμικό, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα 4.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera 1 / 66 Περιγραφή 1. Εισαγωγή.. 4 1.1 Προσδιορισµός.4 1.2 Προσοχή 4 1.2.1 Περιβάλλον Εγκατάστασης.. 4 1.2.2 Μεταφορά..4 1.2.3 Συντήρηση και Προστασία..5 1.2.4 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα T1 T Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 2 VG 121F VoIP Gateway 5 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 5 Πλαίσιο Υποδοχών 6 Απαιτήσεις Συστήματος 7 3 Διαδικασία Εγκατάστασης Υλικού 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

802.11b/g Wireless PCI Card

802.11b/g Wireless PCI Card AirData 54 PCI 802.11b/g Wireless PCI Card Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Version 1.0 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 3 2 Το AirData 54 PCI Wireless Card 3 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 4 2.2 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Data Tank Gateway Συγχαρητήρια Συγχαρητήρια για την αγορά του Freecom Data Tank

Διαβάστε περισσότερα

PCI-G31. Κάρτα Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (Για ασύρματα δίκτυα 802.11g & 802.11b) Εγχειρίδιο Χρήστη

PCI-G31. Κάρτα Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (Για ασύρματα δίκτυα 802.11g & 802.11b) Εγχειρίδιο Χρήστη PCI-G31 Κάρτα Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (Για ασύρματα δίκτυα 802.11g & 802.11b) Εγχειρίδιο Χρήστη GK4063 / Φεβρουάριος 2009 Copyright 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL NPD5040-01 EL Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή Σημειώσεις... 3 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο... 3 Ενδείξεις "Προσοχή", "Σημαντικό" και "Σημείωση"... 3 Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος... 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα για Μάρκετινγκ & ηµοσκοπήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα για Μάρκετινγκ & ηµοσκοπήσεις ... Εργασία Πληροφοριακά Συστήµατα για Μάρκετινγκ & ηµοσκοπήσεις Personal Firewalls Comparison -McAfee Firewall 2.1.3 -TermiNET 1.76.13 -Tiny Personal Firewall 2.0.13 -BlackIce Defender 2.1 -ZoneAlarm

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Job Profile)...3 Τομέας δραστηριοτήτων...3 Επαγγελματικά Καθήκοντα...3

Διαβάστε περισσότερα

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Οδηγός Χρήστη RT-N56U Εκπληκτική απόδοση και στιλ Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Το πολύ λεπτό και στυλάτο μοντέλο RT-N56U διαθέτει διπλή ζώνη 2.4GHz και 5GHz για αξεπέραστη ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΙ Κρήτης. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Πτυχιακή Εργασία Υλοποίηση τεχνικών για τον έλεγχο κωδικών, την πιστοποίηση ταυτότητας και τον έλεγχο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο: IPCAM. Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου

Μοντέλο: IPCAM. Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: IPCAM Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Κύρια χαρακτηριστικά... 3 1.2 Διαβάστε πριν τη χρήση... 3 1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας... 4 1.4 Όψεις

Διαβάστε περισσότερα

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911 Kablosuz yaşam 300 Mbps Wireless ADSL2+ Router 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router Εγχειρίδιο Χρήστη Air 5440 Air 5340 7/24 people support 801 100 0911 ΠEPIEXOMENA Σύνοψη Εγχειριδίου 3 Ασφάλεια και Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Το Firstspot και άλλες λύσεις σε προγράμματα captive portal..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Το Firstspot και άλλες λύσεις σε προγράμματα captive portal.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Το Firstspot και άλλες λύσεις σε προγράμματα captive portal.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο To περιβάλλον Εργασίας του Firstspot Παράμετροι των ρυθμίσεων... 3.1 Dispatcher

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Επίπεδo Εφαρμογής Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 Δημιουργώντας μια δικτυακή εφαρμογή Γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Αγαπητοί χρήστες, Ευχαριστούμε θερμά για την αγορά του Freecom Dual Drive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 21 & 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-86 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 21 & 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-86 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Β ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-86 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Τι περιγράφουν και σε τι αναφέρονται (διατάξεις, συσκευές) τα κατωτέρω χαρακτηριστικά μεγέθη; α) MHz β) GByte γ) nsec δ) MIPS ε) msec. MHz: Συχνότητα,

Διαβάστε περισσότερα