Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 171 Γενικό Μέρος Ενότητα 5.1 & 5.2 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εισαγωγή στα θέµατα ασφάλειας 1. Εισαγωγή Το µάθηµα περιλαµβάνει την άκρως συνοπτική παρουσίαση θεµάτων που σχετίζονται µε το Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής και ιδιαιτέρως µε τα θέµατα ασφαλείας. ιδακτικοί Στόχοι Στοιχειώδεις γνώσεις για ον τρόπο λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων Βασικές γνώσεις για την ασφάλεια των σχολικών δικτύων και Η.Υ. 2. Βασικές έννοιες ικτύων Το ιαδίκτυο διασυνδέει µια µεγάλη ποικιλία συστηµάτων και αποτελεί το µέσο επικοινωνίας για µια ακόµη µεγαλύτερη ποικιλία εφαρµογών. Το πρότυπο αναφοράς TCP/IP έπαιξε ένα σηµαντικό ρόλο στην επικράτηση του. Το πρότυπο αναφοράς του ιαδικτύου µπορεί να οργανωθεί σε τέσσερα επίπεδα: Επίπεδο φυσικού µέσου-διασύνδεσης Επίπεδο δικτύου Επίπεδο µεταφοράς Επίπεδο εφαρµογών. Το πρότυπο αναφοράς αυτό αποτελείται από δυο πρωτόκολλα επικοινωνίας το πρωτόκολλο ελέγχου µεταφοράς (TCP) και το πρωτόκολλο ιαδικτύου (IP). Σε κάθε κόµβο του ιαδικτύου έχει αντιστοιχισθεί µια διαφορετική διεύθυνση (διεύθυνση ΙP), η οποία έχει τη µορφή Χ.Υ.Ζ.W, όπου κάθε γράµµα αντιστοιχεί σε έναν ακέραιο από 0 έως 255. Το Σύστηµα Ονοµασίας Περιοχών (DNS, Domain Name System), επιτρέπει την αντιστοίχιση µιας ΙΡ διεύθυνσης µε ένα συµβολικό όνοµα (για παράδειγµα τη διεύθυνση µε το συµβολικό όνοµα που αντιστοιχεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ Η.Υ. πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια πακέτων δεδοµένων που αποτέλλονται προς το δίκτυο, δροµολογούνται και παραδίδονται στον παραλήπτη, ενώ ελέγχεται και η ακεραιότητα των δεδοµένων. Οι ΙΡ διευθύνσεις διακρίνονται σε διευθύνσεις τάξης-α, τάξης-b,

2 172 Γενικό Μέρος τάξης-c, τάξης-d. Eκτός των άλλων, το πρότυπο αναφοράς καθορίζει µια µοναδική διεύθυνση για κάθε εφαρµογή που καταχωρίζεται σε κάθε σταθµό εργασίας και έτσι εξασφαλίζεται ότι κάθε δροµολογούµενο πακέτο αντιστοιχείται µε την ορθή εφαρµογή. Οι διευθύνσεις αυτές αποκαλούνται θύρες (ports). Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων χρησιµοποιούνται και µια σειρά από ενδιάµεσες συσκευές και διατάξεις: Η γέφυρα διαχειρίζεται τη διακίνηση της πληροφορίας ανάµεσα σε τοπικά δίκτυα µε τον ίδιο τύπο πρωτοκόλλου. Η πύλη διακίνηση της πληροφορίας ανάµεσα σε δίκτυα που έχουν ενδεχοµένως διαφορετικό τύπο πρωτοκόλλου. Ο δροµολογητής διαβιβάζει πακέτα δεδοµένων στον προορισµό τους. 3. Θέµατα ασφαλείας

3 173 Γενικό Μέρος «Κακόβουλα» λογισµικά Spyware Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τους Η.Υ. προέρχεται από τα λεγόµενα «κακόβουλα» λογισµικά όπως οι ιοί και οι ούρειοι Ίπποι (Trojan Horses), τα worms. Τα κακόβουλα λογισµικά περιλαµβάνουν επίσης τις κατηγορίες spyware, adware, tracking cookies, dialers. Με τον όρο spyware χαρακτηρίζουµε συνήθως το λογισµικό που εγκαθίσταται λαθραία, χωρίς τη γνώση ή την άδεια του χρήστη, µε στόχο να υποκλέψει πληροφορίες ή να ελέγξει τη λειτουργία του Η/Υ. Αντίθετα προς τους ιούς (virus, worms), τα spyware δεν διαδίδονται µε πολλαπλασιασµό, δηλαδή δεν αντιγράφουν τον εαυτό τους. Ένας Η/Υ που έχει προσβληθεί από spyware, δεν µεταδίδει-εξαπλώνει τη «µόλυνσή του» µέσω του δικτύου. Συνήθως η εγκατάσταση του spyware πραγµατοποιείται µε εξαπάτηση του χρήστη κατά την επίσκεψή του σε ιστοσελίδες. Ο χρήστης µπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του για την εκτέλεση µιας λειτουργίας, κατά την επίσκεψη σε ιστοσελίδα, που όµως το µήνυµα είναι παραπλανητικό, ενώ η λειτουργία αντιστοιχεί στην εγκατάσταση του spyware. Σε άλλη περίπτωση µπορεί το λογισµικό που προσφέρεται στο χρήστη να µεταφέρει µαζί και spyware ή κατά την εγγραφή σε υπηρεσίες P2P ο χρήστης να οδηγείται και στη λήψη spyware. Ένα spyware πρόγραµµα σπανίως συναντάται µόνο του. Συνήθως σε ένα «µολυσµένο» Η/Υ συνυπάρχουν πολλά spyware-adware, το οποία επηρεάζουν αισθητά την απόδοση του Η/Υ, επιβαρύνουν το φόρτο εργασίας του σκληρού δίσκου και αυξάνουν την κίνηση του δικτύου. Επίσης µπορούν να υπάρξουν και προβλήµατα ευστάθειας του συστήµατος, ενώ τα «συµπτώµατα» να είναι παραπλανητικά και να οδηγούν ακόµη και σε ενδείξεις προβλήµατος hardware. Προγράµµατα για τη διαγραφή ή προστασία του Η/Υ ενάντια σε spyware έχουν αναπτυχθεί, αντίστοιχα προς τη λειτουργία των προγραµµάτων anti-virus Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα spyware και adware προγράµµατα δεν είναι πάντοτε επικίνδυνα για τη λειτουργία του Η/Υ. Σε κάθε περίπτωση όµως δεν παύουν να επιβαρύνουν τη λειτουργία του Η/Υ και του δικτύου, κυρίως στέλνοντας πληροφορίες στο δηµιουργό τους. Κάποιες από τις κακόβουλες ενέργειες είναι : Υποκλέπτουν πληροφορίες που διακινεί ο χρήστης µέσω του ιαδικτύου. Συντοµεύσεις και εικονίδια δικτυακών τόπων τοποθετούνται στην επιφάνεια εργασίας, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. ιαδικτυακοί τόποι καταχωρούνται στη λίστα των επιθυµητών διευθύνσεων, χωρίς τη συγκατάθεση του

4 174 Γενικό Μέρος Adware Dialers χρήστη. Η δραστηριότητα του φυλλοµετρητή (browser) παρακολουθείται και καταγράφεται. Μεταβάλλουν τη διεύθυνση και δροµολογούν το φυλλοµετρητή σε δικές τους τοποθεσίες. Εµφανίζουν αναδυόµενα διαφηµιστικά παράθυρα (pop-ups ads) Γραµµές εργαλείων και εργαλεία αναζήτησης προστίθενται στο φυλλοµετρητή, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Προτιµήσεις και προσωπικές πληροφορίες, αποκτώνται και διοχετεύονται προς τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Η σελίδα έναρξης, καθώς και άλλες ρυθµίσεις τροποποιούνται, µη επιτρέποντας τη διόρθωσή τους από το χρήστη. Εµποδίζουν - καθυστερούν τη λειτουργία του Η/Υ. εσµεύουν χώρο του σκληρού δίσκου Αυξάνουν τη δικτυακή κίνηση Εγκαθιστούν επιπλέον λογισµικά. Ο όρος adware χρησιµοποιείται περισσότερο για κάθε πρόγραµµα που εµφανίζει διαφηµιστικά µηνύµατα. Ακόµα και ένα πρόγραµµα διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που διανέµεται χωρίς χρέωση και ως αντάλλαγµα εµφανίζει διαφηµιστικά µηνύµατα, συγκαταλέγεται στην κατηγορία adware. Εντούτοις και τα adware µπορούν να θεωρηθούν ως spyware, όταν η λειτουργία τους βασίζεται σε πληροφορίες που συλλέγουν κατασκοπεύοντας τον Η/Υ στον οποίο έχουν εγκατασταθεί. Τα cookies (web cookies ή HTTP cookies ή tracking cookies) µπορούν να θεωρηθούν ως τα λιγότερο κακόβουλα, αφού τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητα για την ευκολότερη περιήγησή µας. Για παράδειγµα η αυτόµατη αναγνώριση του χρήστη κατά την είσοδό του σε ένα τόπο. Παρόλα αυτά κάποια προγράµµατα προστασίας τα χαρακτηρίζουν ως αντικείµενα µε στόχο την προώθηση ή διαφήµιση και γι αυτό τα περιλαµβάνουν στη λίστα προς αποµάκρυνση Οι dialers είναι λογισµικά που δηµιουργούν µια νέα dial-up (τηλεφωνική) σύνδεση στον Η/Υ και κάνουν κλήσεις, από αυτή, σε αριθµούς υψηλής χρέωσης (π.χ. 090 ), που δεν ανήκουν σε εταιρίες παροχής πρόσβασης στο ιαδίκτυο. Είναι η χειρότερη περίπτωση κακόβουλου λογισµικού, τουλάχιστον από οικονοµικής πλευράς, αφού το ύψος του τηλεφωνικού λογαριασµού µπορεί να φτάσει σε εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ. Οι dialers, ακόµη και αν υπάρχουν στον Η/Υ, δεν µπορούν να λειτουργήσουν αν ο Η/Υ δεν συνδέεται στο τηλεφωνικό δίκτυο µέσω PSTN (απλή τηλεφωνική γραµµή) ή ISDN γραµµής. Οι

5 175 Γενικό Μέρος Spam Phishing dialers ανιχνεύονται και αφαιρούνται µε anti-virus και antispyware προγράµµατα ή και µε ειδικά anti-dialers προγράµµατα (dialerspy). Μπορούν να ανιχνευτούν όµως εύκολα και από το χρήστη, µε έλεγχο των dial-up συνδέσεων δικτύου του Η/Υ. Επίσης µπορεί να ζητηθεί η συνδροµή της τηλεφωνικής εταιρίας, µε στόχο τον έλεγχο των κλήσεων και του ύψους του λογαριασµού. Είναι τα µε ενοχλητικό περιεχόµενο. Στο spam (http://www.goonline.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=641) mail συγκαταλέγονται ανεπιθύµητες διαφηµίσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και sites καθώς επίσης και διάφοροι άλλοι τύποι (ανεπιθύµητα newsletters, chain mails κτλ). Για τη µείωση των λαµβανόµενων spam s, δεν πρέπει να γίνεται απάντηση σε άγνωστα µηνύµατα, καθώς µπορεί να εκληφθεί ως απόκριση για την αποστολή περισσότερων µηνυµάτων. Ακόµα και η αίτηση για διαγραφή (Remove) ενηµερώνει τον spammer ότι πρόκειται για ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση, γεγονός που µπορεί να γίνει αφορµή για τη λήψη ακόµη περισσότερων µηνυµάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγεται η εγγραφή σε λίστες αλληλογραφίας (mailing lists). Συχνά οι spammers διαθέτουν µεθόδους συλλογής ηλεκτρονικών διευθύνσεων, τις οποίες βρίσκουν κυρίως σε επίσηµους δικτυακούς τόπους. Επίσης δεν θα πρέπει γνωστοποιείται το , όπως οι φόρµες εγγραφής σε διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες. Ορισµένα προγράµµατα διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (όπως το Outlook της Microsoft) παρέχουν τη δυνατότητα αποκλεισµού ορισµένων αποστολέων (block address). Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης µπορεί να περιορίσει τον αριθµό των εισερχοµένων spam mails και να τα διαχειριστεί καλύτερα, εφόσον γνωρίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα τους. Ωστόσο, η λύση αυτή δεν είναι ριζική, καθώς είναι σχεδόν πάγια τακτική των spammers η χρήση πλαστής ηλεκτρονικής διεύθυνσης αποστολέα ή και διαφορετικής για κάθε αποστολή (spoofing). Ο όρος Phishing χρησιµοποιείται για να δηλώσει µια προσπάθεια απόσπασης- υποκλοπής προσωπικών στοιχείων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν σε µη εξουσιοδοτηµένες οικονοµικές συναλλαγές. Συνήθως πραγµατοποιείται µέσω πλαστών ιστοσελίδων, που απαιτούν εγγραφή ή µιµούνται επίσηµες σελίδες αξιόπιστων οργανισµών (π.χ. τράπεζες, υπουργεία), σε συνδυασµό µε την αποστολή ενηµερωτικών spam s.

6 176 Γενικό Μέρος 4. Προστασία Πρώτη φροντίδα για την προστασία των ψηφιακών δεδοµένων απέναντι στους κινδύνους που εγκυµονεί το ιαδίκτυο δεν είναι άλλη από την επιλογή και την χρήση ενός firewall προγράµµατος. Ενός firewall που µπορεί να διατίθεται ως µέρος µιας ολοκληρωµένης σουίτας προγραµµάτων ασφαλείας (Norton & McAfee Internet Security), δωρεάν firewalls (ZoneAlarm) ή ακόµη και ως γηγενές χαρακτηριστικό του πυρήνα ενός λειτουργικού συστήµατος (Linux). Ένα από τα πιο σηµαντικά κριτήρια επιλογής Internet firewall θα πρέπει να είναι οι λεγόµενες λειτουργίες ελέγχου της εξερχόµενης κυκλοφορίας (traffic), δίνοντάς σας επιλογές αποδοχής, απόρριψης (πρόσκαιρης ή µόνιµης) της αποστολής των packets που επιχειρεί να στείλει µια εφαρµογή. Μια συνηθισµένη περίπτωση εφαρµογής που ενσωµατώνει firewall, περιλαµβάνει τέσσερις λειτουργίες ασφαλείας, ένα firewall, διαχείριση προγραµµάτων, κλείδωµα της σύνδεσης, και ζώνες οι οποίες σας ενηµερώνουν για κάθε πρόγραµµα που προσπαθεί να συνδεθεί µε το διαδίκτυο. Το firewall επίσης αποτελεί εργαλείο προστασίας κατά εισβολών στο σύστηµα από hackers. Ωστόσο, πέρα από τα τεχνικά µέσα, εκείνο που εξασφαλίζει την καλύτερη προστασία από όλα τα κακόβουλα λογισµικά είναι ο ίδιος ο χρήστης ο οποίος πρέπει να είναι προσεκτικός στις επιλογές του, να γνωρίζει τους κινδύνους του ιαδικτύου και να ελέγχει προσεκτικά τα s που λαµβάνει. 5. Προτεινόµενες ραστηριότητες ραστηριότητα 1η Από τη διεύθυνση : κατεβάστε το AVG Anti-Virus Free Edition. ιαπιστώστε µε ποιο τρόπο πραγµατοποιείται η εγκατάσταση του. ραστηριότητα 2η Παρακολουθείστε το video clip για τη λειτουργία των ιών Σχολιάστε τους τρόπους µε τους οποίους µεταδίδονται οι ιοί ραστηριότητα 3η Από τη διεύθυνση : κατεβάστε το Spybot και διαπιστώστε µε ποιο τρόπο πραγµατοποιείται η εγκατάσταση του.

7 177 Γενικό Μέρος ιαβάστε και σχολιάστε την παρακάτω πραγµατική περίπτωση fishing . ραστηριότητα 4η MR.AHMED SALEH DIRECTOR PROJECT IMPLEMENTATION, FEDERAL AIRPORT AUTHORITY OF NIGERIA (FAAN) LAGOS-NIGERIA. TELEPHONE: ATTN:MD/CEO I AM A DIRECTOR IN THE FEDERAL AIRPORT AUTHORITY OF NIGERIA.I SEEK THE ASSISTANCE OF A RELIABLE FOREIGN COMPANY OR INDIVIDUAL INTO WHOSE BANK ACCOUNT l CAN TRANSFER THE SUM OF US$25.5M (TWENTY FIVE MILLION, FIVE HUNDRED THOUSAND UNITED STATES DOLLARS).. l HAVE PUT IN MOTION THE MACHINERY FOR THE TAKE OFF OF THIS TRANSACTION AND FURTHER ACTION WILL COMMENCE IMMEDIATELY l HEAR FROM YOU. l HAVE AGREED THAT AFTER THE TRANSFER OF THE MONEY INTO YOUR ACCOUNT, YOU SHALL BE ENTITLED TO 30% OF THE TOTAL SUM, I SHALL TAKE 65% WHILE 5% HAS BEEN MAPPED OUT TO REIMBURSE ALL LOCAL AND INTERNATIONAL EXPENSES THAT MAY BE INCURRED IN THE COURSE OF THE TRANSACTION.. PLEASE IF THIS PROPOSAL IS ACCEPTABLE TO YOU, INDICATE BY RETURN MAIL. SHOULD INCASE YOU HAVE ANY QUESTION, FEEL FREE TO ASK. INCLUDE YOUR PRIVATE TELEPHONE AND FAX NUMBERS WHILE REPLYING. I EXPECT YOUR RESPONSE. 6. Ερωτήσεις 1. Aντίστοιχα µε την προστασία από τους ιούς υπάρχουν τα λεγόµενα προγράµµατα γονεϊκής προστασίας (parental control). Εντοπίστε πληροφορίες για αυτά στο ιαδίκτυο. Θεωρείτε ότι είναι ασφαλή και ότι πρέπει να τα χρησιµοποιούν οι γονείς; 7. Ασκήσεις Επισκεφτείτε τη σελίδα και επιλέξτε τον έλεγχο port scan. Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα σχολιάστε τις θύρες και τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε αυτές. 8. Βιβλιογραφία - ικτυογραφία

8 178 Γενικό Μέρος ικτυογραφία AVG internet security AVG antivirus και AVAST antivirus Norton Antivirus PC TOOLS antivirus AVIRA antivirus Υλικό για ιούς ωρεάν λογισµικά προστασίας Ενδεικτικές ψηφιακές πηγές Κατάλογος των Spyware και adware, µε τον αντίστοιχο πίνακα ενεργειών, καθώς επίσης και µε τα σχετιζόµενα αρχεία και καταχωρήσεις στη Registry. Ασφαλής πλοήγηση στο ιαδίκτυο Αντιµετώπιση spyware Πρόγραµµα προστασία ανοικτού κώδικα ωρεάν πρόγραµµα προστασίας οκιµαστική έκδοση λογισµικού προστασίας (µε πλήρη λειτουργία προστασίας real time).

9 179 Γενικό Μέρος Αντιµετώπιση dialers, spyware και άλλων κακόβουλων λογισµικών ικτυακοί τόποι µε ενηµερωτικά στοιχεία ρυθµίσεις Win XP firewall (video clip) ενηµερωτικό υλικό για firewall, spam, phishing COMODO Firewall ZONE ALARM Firewall Ηλεκτρονικές πηγές για Antivirus Firewall (Πλήρες άρθρο µε εικόνες και επεξήγηση για τη λειτουργία των Firewall) ικτυακός τόπος ενηµέρωσης και παροχής προγραµµάτων εναντίον του spam On line εργαλείο ελέγχου του firewall (των θυρών του Η/Υ) Ενδεικτική βιβλιογραφία Βιβλιογραφία Πανέτσος Σπύρος (2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Εκδόσεις Τζιόλας.

Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας

Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας 221 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητες 5.1 & 5.2 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας 1. Εισαγωγή Το μάθημα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι δίκτυο υπολογιστών και τι διαδίκτυο; Πώς λειτουργεί και πάνω σε ποιες αρχές στηρίζεται; Τι χρειαζόµαστε για να συνδεθούµε στο internet; Ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Εισαγωγή Παρόλο που το διαδίκτυο προσφέρει τεράστια πλεονεκτήµατα και µεγάλες ευκαιρίες, η χρήση του συνεπάγεται και διάφορους κινδύνους. Έχοντας αυτό κατά νου, οι τράπεζες λαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ.: 1648 Επιβλέπων: Δρ Ράντος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα εργασίας: Ζαχαριουδάκη Δέσποινα Κυριακάκης Μανώλης Ρίζου Μαρία Ρομπογιαννάκη Αγγελική Ρουκουνάκης Γιώργος

Ομάδα εργασίας: Ζαχαριουδάκη Δέσποινα Κυριακάκης Μανώλης Ρίζου Μαρία  Ρομπογιαννάκη Αγγελική Ρουκουνάκης Γιώργος Ομάδα εργασίας: Ζαχαριουδάκη Δέσποινα Κυριακάκης Μανώλης Ρίζου Μαρία Ρομπογιαννάκη Αγγελική Ρουκουνάκης Γιώργος Β1 Β2 Β3 Β3 Β3 Επιβλέπων Καθηγητής: Δετοράκης Ιωάννης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... Σφάλμα!

Διαβάστε περισσότερα

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1.1 Κακόβουλο Λογισµικό (Malware) Πρόκειται για προγράµµατα (κώδικας) που αποσκοπούν σε επιθέσεις κατά της Εµπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας ή/και της ιαθεσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυο διαδίκτυο ιαδίκτυο Ιντερνέτ Ίντερνετ

ιαδίκτυο διαδίκτυο ιαδίκτυο Ιντερνέτ Ίντερνετ Εισαγωγή στο Internet ιαδίκτυο Στην γενική του έννοια, διαδίκτυο (ίντερνετ) είναι ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που (δια)συνδέει άλλα δίκτυα. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος internet προκύπτει από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB Πτυχιακή εργασία του Νικολαΐδη Περικλή ΑΕΜ: 715 Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009 Αγαπητέ Χρήστη του Kaspersky Internet Security 2009! Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε αυτό το έντυπο να σας βοηθήσει στο έργο σας και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι µια µηχανή κατασκευασµένη κυρίως από ηλεκτρονικά κυκλώµατα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και µηχανικά συστήµατα, και έχει ως σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αυτοπροστασίας στις διαδικτυακές επικοινωνίες

Μέτρα αυτοπροστασίας στις διαδικτυακές επικοινωνίες Μέτρα αυτοπροστασίας στις διαδικτυακές επικοινωνίες Δρ. Βασίλειος Σταθόπουλος Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο, 1 Νοεμβρίου 2008 επιμέλεια κειμένου Π. Κοτζανικολάου, Β. Σταθόπουλος Περιεχόμενα Υπηρεσίες επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΝΤΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Π. ΛΙΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Οδηγός χρήσης Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Πνευµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παράνομη χρήση, Απειλές, Μέθοδοι Προστασίας και Υποστήριξης της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ασημάκης Σιδηρόπουλος

Ασημάκης Σιδηρόπουλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Δίκτυα Υπολογιστών υπό Κακόβουλο Έλεγχο (Botnets):

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ BP6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3 Ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ BP6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3 Ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ BP6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ασφάλεια των νέων στο διαδίκτυο Το Διαδίκτυο είναι σήμερα καθημερινό εργαλείο στη ζωή μας: για την αναζήτηση πληροφοριών για επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail)

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Μέρος 2 ο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Ms Outlook για το Office 2010 Μαρία Ζάππα Κασαπίδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 2 1. Εκκίνηση του προγράμματος 4 1.1 Ρυθμίσεις κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Περιεχόμενα Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Ο Διαδικτυακός Κόσμος... 5 Προτερήματα Διαδικτύου...5 Προκλήσεις του Διαδικτύου...6 Ασφάλεια και Διαδίκτυο...6 Ψηφιακό χάσμα...7

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΚΥΔ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σας ενημερώνει σχετικά με θέματα που αφορούν σε ηλεκτρονικές απάτες. Η ενημέρωση μάς προστατεύει. Phishing Pharming Spam Scam Blog

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets) με Χρήση Honeypots ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεοφύλακτος Ελευθέριος

Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets) με Χρήση Honeypots ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεοφύλακτος Ελευθέριος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets)

Διαβάστε περισσότερα