Ανδρουλάκης Γεώργιος 1, Εμβαλωτής Αναστάσιος 2, Μπονίδης Κυριάκος 3, Σταμοβλάσης Δημήτριος 4, Κακλαμάνη Σταματίνα 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανδρουλάκης Γεώργιος 1, Εμβαλωτής Αναστάσιος 2, Μπονίδης Κυριάκος 3, Σταμοβλάσης Δημήτριος 4, Κακλαμάνη Σταματίνα 5"

Transcript

1 Ανδρουλάκης Γεώργιος 1, Εμβαλωτής Αναστάσιος 2, Μπονίδης Κυριάκος 3, Σταμοβλάσης Δημήτριος 4, Κακλαμάνη Σταματίνα 5 1 Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 2 Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πρόεδρος ΙΠΕΜ/ΔΟΕ 3 Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 4 Λέκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 5 Λέκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης

2 Η παρουσίαση συνοπτικά 1. Μεθοδολογικές επιλογές 2. Το ερευνητικό υλικό 3. Μέθοδοι ανάλυσης του ερευνητικού υλικού 4. Η ερευνητική διαδικασία 5. Το προφίλ των εκπαιδευτικών 6. Χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων 7. Μονομεταβλητή ανάλυση 8. Διμεταβλητή Ανάλυση 9. Η ποιοτική έρευνα

3 1. Μεθοδολογικές Επιλογές [1/3] Τύπος Έρευνας Περιγραφική έρευνα μεικτής μεθοδολογίας (βλ. ενδεικτικά Teddlie & Tashakkori Denscombe Creswell & Plano Clark Johnson et al Greene Miller & Gatta Johnson & Christensen Tashakkori & Teddlie Creswell 1994) Πληθυσμός Αναφοράς Το σύνολο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Ολοήμερα Σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ). Οι σχολικές μονάδες αναφοράς ήταν οι 801 που αναφέρονταν στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

4 1. Μεθοδολογικές Επιλογές [2α/3] Ποσοτική Προσέγγιση Επισκόπηση με χρήση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε με πρωτοβουλία της επιστημονικής ομάδας, αφού ελήφθησαν υπόψη (α) οι προτεινόμενοι από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος άξονες ανάλυσης, (β) η σχετική βιβλιογραφία (βλ. ενδεικτικά Κωνσταντίνου 2007) και ο περιοδικός (εξειδικευμένος και μη) έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, (γ) οι δεκάδες αναρτήσεις και τα σχόλια των bloggers στο διαδίκτυο για σχετικά θέματα και τέλος (δ) οι συζητήσεις με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ. Το ερωτηματολόγιο στην ημι-τελική μορφή του ελέγχθηκε ως προς τη δομική του εγκυρότητας και την εγκυρότητα περιεχομένου και υποβλήθηκε σε πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση.

5 1. Μεθοδολογικές Επιλογές [2β/3] Ποιοτική Έρευνα Ελήφθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων αναφοράς κατά πρόσωπο και σε εστιασμένες ομάδες (focus groups). Επιχειρήθηκε να εκπροσωπηθούν εκπαιδευτικοί και των δύο φύλων, όλων των ειδικοτήτων, διαφορετικού χρόνου προϋπηρεσίας και σχέσης εργασίας.

6 1. Μεθοδολογικές Επιλογές [3α/3] Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση της εμπειρίας και των απόψεων εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Ολοήμερα Σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ). Ειδικότερα, η έρευνα στόχευε να καταγράψει (και ενδεχομένως) να ερμηνεύσει τις απόψεις των δασκάλων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας, Πληροφορικής, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Γερμανικής ή Γαλλικής Γλώσσας) αναφορικά με: τον τρόπο στελέχωσης του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ), τον τρόπο οργάνωσης του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ), το ωράριο του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ), τη χρηματοδότηση του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ) τις υποδομές και τον εξοπλισμό που υφίσταται ή απαιτείται για τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ), τις σχέσεις των εκπαιδευτικών του πρωινού προγράμματος με τους/ις εκπαιδευτικούς του ολοήμερου και τη μεταξύ τους συνεργασία, τα διδακτικά αντικείμενα που εισάγει ή διευρύνει το Ολοήμερο Σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ),

7 1. Μεθοδολογικές Επιλογές [3β/3] τον τρόπο επιλογής και διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο Ολοήμερο Σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ), το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, άλλο έντυπο και ψηφιακό υλικό) που έχει διατεθεί στους/τις εκπαιδευτικούς ή εφαρμόζεται στο σχολείο χωρίς να έχει διατεθεί, την εκτίμηση/φιλοδοξία του ΥπΠΔΒΜΘ ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις, η τσάντα να μένει στο σχολείο, τις εκτιμήσεις των μαθητών/τριών, καθώς και των γονέων απέναντι στο Ολοήμερο Σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ), τις προοπτικές του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ), τις προτάσεις για το Ολοήμερο Σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ)

8 2. Το Ερευνητικό Υλικό [1/5] Στη Μονάδα Επεξεργασίας Ερευνητικού Υλικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έφθασε το υλικό της ποσοτικής προσέγγισης. Στη βάση δεδομένων καταχωρίστηκαν 625 σχολικές μονάδες, από τις οποίες παραλήφθηκαν ερωτηματολόγια και απαντητικά δελτία. Ο εξαντλητικός έλεγχος πληρότητας και αξιοπιστίας στη διαδικασία εκκαθάρισης της βάσης δεδομένων επέτρεψε τη διατήρηση περιπτώσεων (ερωτηματολογίων) από 622 σχολικές μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν καταχωριστεί τα δεδομένα τεσσάρων σχολικών μονάδων που έφτασαν εκπρόθεσμα και δεν συμπεριελήφθησαν στην επεξεργασία (ούτε στη βάση δεδομένων), τα δεδομένα των (4) σχολικών μονάδων πιλοτικής εφαρμογής. Η επεξεργασία που παρουσιάζεται αναφέρεται σε περιπτώσεις. Η τελική κατανομή (Μάιος 2011) των σχολικών μονάδων και του πλήθους των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα κατά εκπαιδευτική περιφέρεια εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί

9 2. Το Ερευνητικό Υλικό [2α/5] Πίνακας 1: Η τελική κατανομή των σχολικών μονάδων και το πλήθος των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα κατά εκπαιδευτική περιφέρεια

10 2. Το Ερευνητικό Υλικό [2β/5] Πίνακας 2: Το σχέδιο λήψης συνεντεύξεων κατά εκπαιδευτική περιφέρεια

11 2. Το Ερευνητικό Υλικό [3/5] Ο αριθμός των 805 σχολικών μονάδων δεν ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις σχολικές μονάδες αναφοράς, καθώς στην πορεία της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ορισμένες σχολικές μονάδες εμφανίζονταν εκ παραδρομής στις βάσεις δεδομένων του ΥπΔΒΜΘ, ενώ για άλλες εκδόθηκαν μεταγενέστερες διορθωτικές πράξεις (ενδεικτικά: 15ο Δ.Σ. Αχαρνών, 2ο Δ.Σ. Ταύρου, 1ο Δ.Σ. Αγ. Νικολάου, 52ο Δ.Σ. Ηρακλείου).

12 2. Το Ερευνητικό Υλικό [4/5] Για τον έλεγχο των κατανομών και την επίδραση του δείκτη αστικότητας στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, τα δεδομένα εισήχθησαν σε ειδικά διαμορφωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) εγκατεστημένο στη Μονάδα Αξιοποίησης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Εκπαιδευτική Έρευνα (EduGIS Επ. Υπεύθυνος: Α. Εμβαλωτής). Η χωρική ανάλυση δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ ενδεικτικά παραδείγματα θεματικής χαρτογράφησης εμφανίζονται στους χάρτες που ακολουθούν

13 2. Το Ερευνητικό Υλικό [5α/5] Χάρτης 1: Η γεωγραφική κατανομή των ΟΣΕΑΕΠ

14 2. Το Ερευνητικό Υλικό [5β/5] Χάρτης 2: Εκτίμηση συγκεντρώσεων απόκρισης κατά νομό

15 2. Το Ερευνητικό Υλικό [5γ/5] Χάρτης 2: Εκτίμηση συγκεντρώσεων απόκρισης κατά Σχολική Μονάδα

16 3. Μέθοδοι Ανάλυσης του Ερευνητικού Υλικού [1/2] Για τα δεδομένα που προέκυψαν από τη χορήγηση του ερωτηματολογίου Μετά την εισαγωγή και εκκαθάριση της βάσης δεδομένων έγιναν οι αναγκαίοι έλεγχοι αξιοπιστίας. Ακολούθησε η μονομεταβλητή και η διμεταβλητή ανάλυση με βάση τους άξονες του σχεδίου και μια σειρά διερευνητικών παραγοντικών αναλύσεων (factor analysis) που προτάθηκαν από την επιστημονική ομάδα. Οι αναλύσεις συστάδων (cluster analysis) δεν απέδωσαν και η ανάλυση μετατοπίστηκε σε ανάλυση αντιστοιχιών (correspondence analysis). Η υιοθέτηση δομικών μοντέλων εξισώσεων (SEMs) έδωσε κάποια πρώτα ευρήματα, τα οποία αναλύονται διεξοδικότερα.

17 3. Μέθοδοι Ανάλυσης του Ερευνητικού Υλικού [2/2] Για τα δεδομένα που προέκυψαν από τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις και τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου Αρχικά καθορίστηκαν οι θεματικοί άξονες των αναλύσεων και συγκροτήθηκε το παραγωγικό σύστημα κατηγοριών. Με βάση το παραγωγικό σύστημα αποδελτιώθηκαν, με μονάδα καταγραφής το θέμα, οι αναφορές που εμπίπτουν σε αυτό, καθώς και οι σχετικές με τη θεματική της έρευνας δηλώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί ως κατηγορίες. Στη συνέχεια ταξινομήθηκαν τα δελτία κατά κατηγορία, ελέγχθηκε η λειτουργικότητα του συστήματος κατηγοριών, δομήθηκαν οι υποκατηγορίες και εντέλει συγκροτήθηκε το οριστικό επαγωγικό σύστημα των (υπο-)κατηγοριών. Στη δεύτερη φάση ακολούθησε η ανάλυση σε μακρο-επίπεδο: βάσει του συστήματος (υπο)κατηγοριών, επιχειρήθηκε, με το παράδειγμα της Δόμησης Περιεχομένου, η περιγραφή του σχετικού με τη θεματική της έρευνας περιεχομένου των συνεντεύξεων συνολικά κατά υποκατηγορία και βασική κατηγορία με την πρακτική της παράφρασης. Στην τρίτη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, επιχειρήθηκε η ανάλυση σε μικρο-επίπεδο: από το σύνολο των παραθεμάτων που παραφράστηκαν, επιλέχθηκαν τα Πρότυπα, τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα, με κριτήριο τη μεγάλη συχνότητα, την ακραία διατύπωση, τα πρωτότυπα και ενδιαφέροντα μηνύματα, αλλά και το προφίλ των εκπαιδευτικών (ειδικότητα, τόπος σχολείου, φύλο, εργασιακό καθεστώς). Τα σημαντικότερα πρότυπα παρατέθηκαν με το μέγιστο δυνατό συγκείμενό τους, τουλάχιστον ένα σε κάθε βασική κατηγορία, με στόχο να τεκμηριώσουν κατά πρώτο λόγο τις παραφράσεις και κατά δεύτερο λόγο να προσφέρουν τη δυνατότητα εναλλακτικής ή κριτικής ανάγνωσης στο μελετητή του μετα-κειμένου.

18 4. Η ερευνητική διαδικασία Σε κάθε σχολική μονάδα έφθασε, σε ειδική συσκευασία, ικανός αριθμός ερωτηματολογίων και απαντητικών δελτίων προκειμένου να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων). Στη συσκευσία συμπεριλαμβάνονταν οδηγίες προς τη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να συλλεγεί και επιστραφεί το υλικό (ερωτηματολόγια και απαντητικά δελτία), καθώς και ειδική συσκευασία για την αποστολή του υλικού στη Μονάδα Επεξεργασίας Ερευνητικού Υλικού (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) Εστάλησαν δύο (2) επιστολές υπενθύμισης και μια διευκρινιστική επιστολή. Στο ΙΠΕΜ δημιουργήθηκε ειδικός μηχανισμός εποπτείας του σχεδίου συλλογής εμπειρικού υλικού. Κάθε μέλος του ΙΠΕΜ ανέλαβε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα. Η αρμοδιότητα των υπευθύνων κάθε χωρικής ενότητας ήταν να επικοινωνούν με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων αναφοράς, στοχεύοντας στη βελτίωση του ποσοστού επιστροφών (αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και απαντητικών δελτίων).

19 5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [1/7] Το φύλο Η κατανομή κατά φύλο είναι 73% γυναίκες εκπαιδευτικοί και 27% άνδρες εκπαιδευτικοί.

20 5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [2/7] Η ηλικία Στους δασκάλους η μέση ηλικία είναι 42 έτη. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων είναι νεότεροι, με μέση ηλικία 38 έτη.

21 5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [3/7] Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία Οι δάσκαλοι παρουσιάζουν μέσο όρο συνολικής προϋπηρεσίας 16,3 έτη, ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων εμφανίζουν σαφώς μικρότερη συνολική προϋπηρεσία 9,2 ετών.

22 5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [4/7] Οι Βασικές Σπουδές Το 73,2% των εκπαιδευτικών είναι δάσκαλοι και το 26,8% εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων: το 36,1% δηλώνει βασικές σπουδές στην αγγλική γλώσσα και φιλολογία, το 4,3% στη γαλλική γλώσσα και φιλολογία, το 21,7% είναι πτυχιούχοι τμημάτων πληροφορικής, το 10,4% απόφοιτοι τμημάτων θεατρικών και μουσικών σπουδών και το 27,6% απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΦΑΑ.

23 5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [5/7] Επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών Δάσκαλοι Οι μισοί περίπου δάσκαλοι (53,4%) έχουν πρόσθετους τίτλους σπουδών (μετεκπαίδευση ή/και μεταπτυχιακούς τίτλους). Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων εμφανίζουν μικρότερο ποσοστό (34,8%).

24 5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [6/7] Χωρική αναφορά της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται οι εκπαιδευτικοί Αστικότητα > κατοίκων Αστικότητα κατοίκων Αστικότητα κατοίκων Αστικότητα κατοίκων Αστικότητα κατοίκων Το σύνολο σχεδόν των ΟΣΕΑΕΠ αναφέρεται σε αστικές περιοχές με πληθυσμό > κατοίκων.

25 5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [7/7] Εργασιακή - υπηρεσιακή κατάσταση Η πλειονότητα των δασκάλων κατέχει οργανική θέση στη σχολική μονάδα αναφοράς (65%), ενώ το 21% είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί. Διαφορετική είναι η εικόνα για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων: οργανική θέση δηλώνει ότι κατέχει το 24%, αποσπασμένοι είναι το 29%, ενώ σε ποσοστό 37,6% δηλώνουν αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι.

26 6. Τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας [1/2] Αριθμός τμημάτων κατά ΟΣΕΑΕΠ Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι εργάζονται σε σχολική μονάδα ΟΣΕΑΕΠ με 12 (κατά μέσο όρο) τμήματα Τμήματα διδασκαλίας: Οι δάσκαλοι εργάζονται σε ένα τμήμα του ΟΣΕΑΕΠ, ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων αναλαμβάνουν συνήθως περισσότερα από 6 τμήματα. Αριθμός μαθητών ανά τμήμα: Ο μέσος όρος μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται σε 17 μαθητές.

27 6. Τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας [2/2] Εκτίμηση για το μέγεθος των τμημάτων Οι δάσκαλοι θεωρούν ότι ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα του ΟΣΕΑΕΠ είναι κανονικός ή/και ικανοποιητικός. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θεωρούν ότι ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα είναι υπερβολικός.

28 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [1/32] Βαθμός ενημέρωσης για τους στόχους του ΟΣΕΑΕΠ Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ελλείψεις στην ενημέρωση για τους σκοπούς του ΟΣΕΑΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας δηλώνουν περισσότερο (έναντι των δασκάλων) ενημερωμένοι.

29 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [2/32] Επιμόρφωση για ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος στο ΟΣΕΑΕΠ Το 79% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά στο ερώτημα αναφορικά με την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις στοχεύσεις του ΟΣΕΑΕΠ.

30 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [3/32] Επάρκεια ενημέρωσης αναφορικά με την εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος στο ΟΣΕΑΕΠ Αρνητική είναι και η αξιολόγηση των όποιων επιμορφωτικών πρωτοβουλιών πραγματοποιήθηκαν. Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας κρίνουν λιγότερο αυστηρά έναντι των δασκάλων.

31 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [4/32] Μορφή επιθυμητής επιμόρφωσης αναφορικά με την εφαρμογή του την εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος στο ΟΣΕΑΕΠ Η συντριπτική πλειοψηφία ζητά η επιμόρφωση να είναι ενδοσχολική, να υλοποιείται από ειδικούς του αντικειμένου και ενδεχομένως να παρουσιάζει περιοδικότητα. Η ανάληψη επιμορφωτικών πρωτοβουλιών από το σχολικό σύμβουλο αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά, ενώ η συμμετοχή σε προγράμματα (αποκλειστικά) επιμόρφωσης από απόσταση παρουσιάζει χαμηλές συγκεντρώσεις προτίμησης.

32 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [5/32] Άποψη για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Καταγράφεται δυσαρέσκεια για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών ειδικότητας: το 45% των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων δηλώνουν απολύτως δυσαρεστημένοι και η πλειονότητα τοποθετείται σαφώς στον αρνητικό πόλο της κλίμακας.

33 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [6/32] Εκτίμηση αναφορικά με την επάρκεια χρηματοδότησης Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι οικονομικές απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία των ΟΣΕΑΕΠ είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ δηλώνει ότι η χρηματοδότησή του ΟΣΕΑΕΠ (στο οποίο εργάζονται) δεν είναι επαρκής.

34 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [7/32] Ο τρόπος οργάνωσης του ΟΣΕΑΕΠ σε «ζώνες» και «περιόδους» Η οργάνωση του ΟΣΕΑΕΠ σε ζώνες και περιόδους εκτιμάται μάλλον ως δυσλειτουργική. Εντοπίζεται διαφορά στις εκτιμήσεις μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικότητας, με τους δεύτερους να εμφανίζονται περισσότερο ανεκτικοί, γεγονός που αποτυπώνεται σε συγκεντρώσεις γύρω από τις μεσαίες τιμές.

35 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [8/32] Το ωράριο του ΟΣΕΑΕΠ Οι δάσκαλοι κρίνουν ότι δεν είναι λειτουργικό, άποψη την οποία δεν συμμερίζονται οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας.

36 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [9/32] Εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το χρόνο αποχώρησης των μαθητών Οι δάσκαλοι, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας, δηλώνουν ότι (ο χρόνος αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο) δημιουργεί προβλήματα και καθίσταται αντιπαιδαγωγικός και δυσλειτουργικός.

37 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [10/32] Η σίτιση των μαθητών Αναφορικά με τη σίτιση των μαθητών, διαπιστώνεται συμφωνία όλων (δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικότητας), στο γεγονός ότι δεν πληρούνται στοιχειώδεις προϋποθέσεις.

38 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [11/32] Απαραίτητες υποδομές και εξοπλισμός για την εύρυθμη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ Συμφωνία και συναντίληψη δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων προκύπτει και αναφορικά με τον απαραίτητο εξοπλισμό ο οποίος (θα πρέπει να) καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου συνολικά, αλλά και εκείνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο τύπο σχολείου. Η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή, σύμφωνα με το σύνολο των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, απέχει κατά πολύ από τις απαιτήσεις. Με εξαίρεση την ύπαρξη Εργαστηρίου Πληροφορικής, η υποδομή των σχολείων εκτιμάται ότι δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ΟΣΕΑΕΠ.

39 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [12/32] Σχέσεις των εκπαιδευτικών του πρωινού προγράμματος με τους/ις εκπαιδευτικούς της ολοήμερης και της απογευματινής ζώνης Δεν αναδύονται σοβαρά προβλήματα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών που εργάζονται σε διαφορετική ζώνη, καθώς η πλειονότητα διαπιστώνει την ύπαρξη πολύ καλών ή και άριστων σχέσεων. Το ποσοστό όμως αυτών που αποτιμούν τις σχέσεις ως τυπικές δεν είναι αμελητέο.

40 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [13/32] Συνδρομή από το σχολικό σύμβουλο και παροχή βοήθειας αναφορικά με τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ Προβλήματα εντοπίζονται αναφορικά με την παροχή βοήθειας στο εκπαιδευτικό έργο από το σχολικό σύμβουλο. Για το συγκεκριμένο ζήτημα οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας εμφανίζονται περισσότερο επικριτικοί.

41 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [14/32] Η άποψη των εκπαιδευτικών για τα διδακτικά αντικείμενα που εισάγει ή διευρύνει το ΟΣΕΑΕΠ Υπάρχει συμφωνία ως προς την επιλογή και εφαρμογή του συνόλου σχεδόν των διδακτικών αντικειμένων, με εξαίρεση τη διδασκαλία των Αγγλικών στις πρώτες τάξεις. Διαφοροποιείται όμως η ένταση της συμφωνίας, αποδίδοντας υψηλότερα ποσοστά απόλυτης συμφωνίας για αντικείμενα που εισάγονται στο ΟΣΕΑΕΠ και προωθούν δραστηριότητες περισσότερο ευχάριστες για τους μικρούς μαθητές. Ακολουθούν τα μαθήματα που επέχουν το ρόλο ενισχυτικής διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας υποστηρίζουν τα νέα γνωστικά αντικείμενα (εκτός της διδασκαλίας των Αγγλικών στις μικρότερες τάξεις) με μεγαλύτερη ένταση.

42 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [15/32] Επιτυγχάνονται, κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών οι βασικοί στόχοι του ΟΣΕΑΕΠ; Το σύνολο των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι βασικοί στόχοι επετεύχθησαν σε μικρό βαθμό, αν και εντοπίζονται διακυμάνσεις στην αξιολόγησή τους και διαφοροποιήσεις στις απόψεις των ειδικοτήτων. Οι δάσκαλοι εμφανίζονται αυστηρότεροι στην κριτική τους, όπως και οι εκπαιδευτικοί των Αγγλικών

43 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [16/32] Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ Οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στα προβλήματα των υποδομών και του εξοπλισμού, οργάνωσης και απόδοσης προσφερόμενου διδακτικού έργου (απόρροια της ανομοιομορφίας των αναγκών των μαθητών) και σε προβλήματα συνεργασίας με τους γονείς. Έμφαση δίνεται στην απουσία κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς, την επιμόρφωση, το ωράριο και τη σχολειοποίηση της ζωής των μαθητών.

44 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [17/32] Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ Η υλικοτεχνική υποδομή Η κόπωση των μαθητών/τριών

45 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [18/32] Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ Η σχολειοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών/τριών Η ανυπαρξία κινήτρων για τους/τις εκπαιδευτικούς

46 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [19/32] Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ Η (ανεπαρκής) επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Η συνεργασία με τους γονείς

47 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [20/32] Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ Το ωράριο λειτουργίας Η απουσία ελκυστικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων

48 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [21/32] Η επίτευξη των παιδαγωγικών στοχεύσεων του ΟΣΕΑΕΠ Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι παιδαγωγικές προτεραιότητες επετεύχθησαν σε ικανοποιητικό βαθμό

49 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [22/32] Η επίτευξη των γνωστικών στοχεύσεων του ΟΣΕΑΕΠ Οι γνωστικές προτεραιότητες είναι αυτές στις οποίες το σχολείο ανταποκρίθηκε περισσότερο ικανοποιητικά.

50 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [23/32] Πόσο εφικτή θεωρούν (οι εκπαιδευτικοί) την επίτευξη των γενικών στοχεύσεων του ΟΣΕΑΕΠ; Μετριοπαθής είναι η στάση των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι κατά κανόνα θεωρούν ότι οι στόχοι είναι μερικώς και όχι απολύτως εφικτοί. Στόχοι που άπτονται των προγραμμάτων σπουδών, του περιεχομένου και της δομής της διδασκαλίας για την πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι μερικώς εφικτοί. Η εφαρμογή του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών που προτείνεται στο πλαίσιο του ΟΣΕΑΕΠ, αλλά και της συνεργασίας των εμπλεκομένων μερών δεν θεωρείται εφικτή.

51 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [24/32] Το εκπαιδευτικό υλικό στο ΟΣΕΑΕΠ Ως προς το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών επιλέγει την παραγωγή ή/και προσαρμογή υλικού, το οποίο, είτε αγοράζει, είτε προκύπτει από το υλικό που διαθέτει η Πολιτεία. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εκφράζει πολύ έντονα την επιθυμία να διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό από την Πολιτεία, ανεξαρτήτως τύπου (έντυπο ή ψηφιακό), με διακυμάνσεις όμως ως προς την ένταση της αναγκαιότητας. Οι δάσκαλοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην υποστήριξη του μαθήματος από τα ψηφιακά βοηθήματα. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανάγκη για προγράμματα σπουδών σαφή ως προς τους στόχους κάθε διδακτικής ενότητας, καθώς και στην ανάγκη για βιβλία του δάσκαλου και του μαθητή.

52 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [25/32] Πόσο εφικτός είναι ο στόχος κατά την εφαρμογή του ολοήμερου σχολείου αναμορφωμένου προγράμματος, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις, η τσάντα να μένει στο σχολείο ; Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι ο στόχος να μένει η τσάντα στο σχολείο δεν επετεύχθη και δηλώνουν μάλλον απαισιόδοξοι με την ισχύουσα λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ (οι δάσκαλοι σε ποσοστό 65% δηλώνουν ότι ο συγκεκριμένος στόχος είναι ανέφικτος).

53 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [26/32] Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τις εκτιμήσεις των μαθητών αναφορικά το ΟΣΕΑΕΠ [1/2] Οι δάσκαλοι, σε γενικές γραμμές, με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, εκτιμούν ότι οι μαθητές δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το αναμορφωμένο πρόγραμμα, εστιάζοντας στο γεγονός της εξουθένωσης (και σωματικής) των μαθητών.

54 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [27/32] Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τις εκτιμήσεις των μαθητών αναφορικά το ΟΣΕΑΕΠ [2/2] Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων εμφανίζουν μια περισσότερο θετική και αισιόδοξοι εκτίμηση, ενώ και αυτοί σημειώνουν (με μικρότερη όμως ένταση) το πρόβλημα κόπωσης των μαθητών.

55 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [28/32] Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τις εκτιμήσεις των γονέων αναφορικά το ΟΣΕΑΕΠ Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών δεν προκύπτει ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τις απόψεις των γονέων για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ. Η γενική εκτίμηση είναι ότι αυτή είναι μάλλον θετική για τη λειτουργία του σχολείου, η θεώρηση όμως εστιάζει στην κουστωδιακή λειτουργία του σχολείου.

56 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [29/32] Ποιες είναι (κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών) οι προοπτικές του ΟΣΕΑΕΠ; Η πλειονότητα των δασκάλων θεωρεί αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ, με ορισμένους να εισηγούνται έως και την κατάργησή του. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, σε ηπιότερους τόνους, περιορίζονται στο αίτημα ρεαλιστικών στοχεύσεων και επαρκέστερου σχεδιασμού με έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών.

57 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [30/32] Η επιθυμία/πρόθεση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να εργάζονται στο ΟΣΕΑΕΠ Διχασμένες εμφανίζονται οι εκτιμήσεις των δασκάλων ως προς την πρόθεση συνέχισης της εργασίας τους στο ΟΣΕΑΕΠ, με το 51% δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται. Αντίθετα, το 83% των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων δηλώνει πρόθυμο να συνεχίσει να εργάζεται.

58 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [31/32] Από τη συνολική εμπειρία (των εκπαιδευτικών), τι άποψη έχουν σχηματίσει, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του Αναμορφωμένου Προγράμματος; Το εύρημα συνάδει και ερμηνεύεται (και) από τη γενική εκτίμηση των ερωτώμενων αναφορικά με την εμπειρία τους στο ΟΣΕΑΕΠ: Τέσσερις στους δέκα δασκάλους ισχυρίζονται ότι η εμπειρία είναι αρνητική ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων τοποθετούνται μάλλον θετικά. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί με έμφαση το υψηλό ποσοστό των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται ουδέτερα.

59 7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [32/32] Θεωρούν επιβεβλημένη (οι εκπαιδευτικοί) την ανάπτυξη ενός Νέου Αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θεωρούν επιβεβλημένη την ανάπτυξη ενός νέου αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ.

60 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [1/26] Χαρακτηριστικά του σχολείου Ο μέσος όρος μαθητών ανά τμήμα αυξάνεται συναρτήσει του βαθμού αστικότητας της περιοχής του σχολείου. Γενικώς, το μέγεθος των τμημάτων θεωρείται ικανοποιητικό. Η γνώμη των εκπαιδευτικών διαφοροποιείται σε σχέση με την προϋπηρεσία: οι νεότεροι εκπαιδευτικοί και εκείνοι που εργάζονται σε μεγάλα αστικά κέντρα εκτιμούν την αναλογία μαθητών ανά τμήμα υπερβολική.

61 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [2/26] Ενημέρωση για τους σκοπούς του ΟΣΕΑΕΠ Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν λίγο ή αρκετά ενημερωμένοι αναφορικά με τους σκοπούς και τις επιμέρους στοχεύσεις του ΟΣΕΑΕΠ. Στατιστικά σημαντική διαφορά εμφανίζεται όταν η ενημέρωση συναρτάται με το φύλο, με τους άνδρες να δηλώνουν περισσότερο ενημερωμένοι.

62 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [3/26] Εμπειρία επιμόρφωσης στους στόχους του ΟΣΕΑΕΠ Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 10 έτη παρουσιάζουν μικρή θετική μετατόπιση αναφορικά με την εμπειρία επιμόρφωσης στους στόχους του ΟΣΕΑΕΠ. Διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις περιοχές χαμηλής αστικότητας, με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτές τις περιοχές να μετατοπίζονται προς το όχι (δεν έχουν επιμορφωθεί).

63 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [4/26] Επάρκεια επιμόρφωσης Προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση κατά φύλο με τους άνδρες να τοποθετούνται θετικότερα ως προς την επάρκεια επιμόρφωσης. Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται σε συνάρτηση με την προϋπηρεσία: οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 10 έτη τοποθετούνται σε θετικότερες κρίσεις ως προς την επάρκεια, αν και ο μέσος όρος παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός.

64 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [5/26] Επιθυμητή μορφή επιμόρφωσης Φύλο Διαπιστώνονται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις κατά φύλο, με την προτεραιότητα στον τύπο επιμόρφωσης να αποδίδεται στην ενδοσχολική επιμόρφωση από ειδικούς, και τις γυναίκες να επιλέγουν το συγκεκριμένο τύπο περισσότερο σε σχέση με τους άντρες. Η κατανομή του φύλου ενδεχομένως ερμηνεύει τις χαμηλές συγκεντρώσεις στην επιλογή της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

65 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [6/26] Οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη προϋπηρεσία επιλέγουν τη διαρκή ενδοσχολική επιμόρφωση, τοποθετούνται αρνητικά στο ενδεχόμενο επιμόρφωσης στα ΠΕΚ, την επιμόρφωση στο Πανεπιστήμιο και την εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη προϋπηρεσίας, τοποθετούνται με θετικότερες κρίσεις στο ενδεχόμενο εισαγωγική ενδοσχολική επιμόρφωσης από ειδικούς του αντικειμένου και την επιμόρφωση από απόσταση.

66 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [7/26] Αστικότητα Όσο μειώνεται ο δείκτης αστικότητας της περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένο το ΟΣΕΑΕΠ εμφανίζεται θετικότερη μετατόπιση στην επιλογή ενδοσχολική επιμόρφωση από ειδικούς του αντικειμένου και της ενδοσχολικής επιμόρφωσης από το σχολικό σύμβουλο. Αντίθετα, όσο αυξάνεται η αστικότητα της περιοχής εμφανίζεται αρνητική μετατόπιση της γνώμης για την επιμόρφωση στο Πανεπιστήμιο. Η επιλογή της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εμφανίζεται συρρικνωμένη ιδιαίτερα στις περιοχές χαμηλής αστικότητας.

67 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [8/26] Η μισθοδοσία για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Προϋπηρεσία Οι εκπαιδευτικοί είναι δυσαρεστημένοι από τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη προϋπηρεσία είναι περισσότερο δυσαρεστημένοι.

68 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [9/26] Ζητήματα λειτουργικότητας Φύλο Διαφορές εντοπίζονται στην εξέταση των απόψεων αναφορικά με τη λειτουργικότητα του ωραρίου, το χρόνο αποχώρησης των μαθητών και τον τρόπο χρηματοδότησης του ΟΣΕΑΕΠ, όταν αυτές συναρτώνται με το φύλο. Οι γυναίκες εκτιμούν ότι το ωράριο και ο χρόνος αποχώρησης των μαθητών είναι δυσλειτουργικές συνθήκες, ενώ οι άνδρες εστιάζουν στη χρηματοδότηση, η οποία κρίνεται επίσης χαμηλή και παράγοντας δυσλειτουργίας του σχολείου.

69 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [10/26] Προϋπηρεσία Ο χρόνος προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών επηρεάζει τις απόψεις σχετικά με τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ και στους ελεγχόμενους άξονες. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί με λίγα έτη προϋπηρεσίας και με πολλά έτη προϋπηρεσίας (31-35), εμφανίζουν θετική μετατόπιση της άποψής τους αναφορικά με το ωράριο του ΟΣΕΑΕΠ, το χρόνο αποχώρησης των μαθητών, τη σίτιση των μαθητών, τις εφημερίες των εκπαιδευτικών και τον τρόπο χρηματοδότησης του ΟΣΕΑΕΠ

70 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [11/26] Αστικότητα Εμφανίζεται στατιστικά σημαντική επίδραση της περιοχής του σχολείου στη γνώμη των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί των περιοχών υψηλής αστικότητας, εκφράζουν εντονότερη δυσαρέσκεια για το ωράριο και τις εφημερίες, ενώ οι εκπαιδευτικοί των μικρότερων αστικών κέντρων αναδεικνύουν τα προβλήματα σίτισης των μαθητών.

71 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [12/26] Οικονομικές απαιτήσεις για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ Προϋπηρεσία Οι εκπαιδευτικοί με λίγα έτη προϋπηρεσίας εμφανίζουν μικρή, αλλά στατιστικά σημαντική μετατόπιση προς την αρνητική εκτίμηση για τις επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις. Αστικότητα Εντοπίζεται στατιστικά σημαντική επίδραση της περιοχής του σχολείου: οι εκπαιδευτικοί από περιοχές χαμηλότερης αστικότητας, απαντούν συχνότερα ότι το ΟΣΕΑΕΠ έχει αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις.

72 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [13/26] Επάρκεια χρηματοδότησης Προϋπηρεσία Οι απαντήσεις διαφοροποιούνται σε συνάρτηση με την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη προϋπηρεσία θεωρούν ανεπαρκέστερη την χρηματοδότηση

73 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [14/26] Αναγκαίος εξοπλισμός για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ Αστικότητα Η αναγκαιότητα ύπαρξης αναγνωστήριου/βιβλιοθήκης, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, αίθουσας ανάπαυσης και χαλάρωσης και τραπεζαρίας τονίζεται εντονότερα όσο αυξάνεται ο δείκτης αστικότητας της περιοχής.

74 8. Διμεταβλητή Ανάλυση [15/26] Υποδομές και διαθέσιμος εξοπλισμός του ΟΣΕΑΕΠ Προϋπηρεσία Οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη προϋπηρεσία τοποθετούνται θετικότερα αναφορικά ε την επάρκεια του διαθέσιμου εξοπλισμού. Αστικότητα Οι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία μεγάλων αστικών κέντρων δηλώνουν ότι ο διαθέσιμος εξοπλισμός είναι σε καλύτερη κατάσταση, σε σύγκριση με εκείνους των σχολείων που είναι εγκατεστημένα σε περιοχές μικρότερης αστικότητας.

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια 4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια Η διερεύνηση του επιπέδου οργάνωσης, του τρόπου λειτουργίας και του βαθμού επίτευξης των στόχων του Ο.Δ.Σ. ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς ΕΚ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 10,6 Αιτωλ/νίας 2,5 Ανατ. Αττική 3,5 Ανατ. Θεσ/νίκη 6,1 Αργολίδα 1,0 Αρκαδίας 3,0

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών

4.2. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών 4.2. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς Γ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 12,9 Αιτωλ/νίας 1,3 Ανατ. Αττική 2,9 Ανατ. Θεσ/νίκη 5,1 Αργολίδα 1,3 Αρκαδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12 5ο Δημοτικ ό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμ ορφωμένο Ε κπαιδευτικ Πρόγραμμα ό (ΕΑΕΠ) Σχολική χρο νιά 2011-12 Ποιο είναι το σχολείο μας; Ø Το νέο 5 ο 12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας προέκυψε μετά από

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Δρ Αικατερίνη Σουσαμίδου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Ενότητα 6η: Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δώσε το δικό σου «παρών» στο συλλογικό προβληματισμό Ενημερώσου από την ιστοσελίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Συμπερασμάτων Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης

Σύνοψη Συμπερασμάτων Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης «Αποτίμηση της υλοποίησης των Πράξεων με τίτλο: Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στο πλαίσιο του Υποέργου 8: «Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης» των Αξόνων Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-04Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-04Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Θεοδώρα Δρούλια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Έκθεση εκπαιδευτικού έργου Α μέρος: Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών (κοινό για όλα τα μαθήματα) ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάθημα:..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Έκθεση εκπαιδευτικού έργου Α μέρος: Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών (κοινό για όλα τα μαθήματα) ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάθημα:.. Α μέρος: Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών (κοινό για όλα τα μαθήματα) ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάθημα:.. Όνομα καθηγητή/ριας : Σχολείο &Τμήμα: Ημερομηνία: Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

κ.κ. Περιφερειακοί Δ/ντές κ.κ. Προϊστάμενοι Ε.Π.Κ. Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

κ.κ. Περιφερειακοί Δ/ντές κ.κ. Προϊστάμενοι Ε.Π.Κ. Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 580 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-ΖΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-ΖΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων IHPCBG: Επένδυση για την υγεία και ευημερία των παιδιών σε Βουλγαρία και Ελλάδα IHPCBG: Investment in the health and the prosperity of the children in the Bulgarian Greek region 10-12 Οκτωβρίου 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κινηματογράφος και Ιστορία: Διδάσκοντας με τη δύναμη του οπτικοακουστικού μηνύματος» ΣΧΕΤ.: /

ΘΕΜΑ : «Κινηματογράφος και Ιστορία: Διδάσκοντας με τη δύναμη του οπτικοακουστικού μηνύματος» ΣΧΕΤ.: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (Αρ. Απόφ. Μονομ. Πρωτ. Αθήνας 7355/2007) Τ.Θ. 3872, 10210 Αθήνα Τηλ.: 698 30 100 28 http://clubs.pathfinder.gr/anagnorisi E-mail: anagnorisi@pathfinder.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ποσοτική έρευνα πεδίου µε κλειστές ερωτήσεις. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Εκπαιδευτικοί ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας

ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ποσοτική έρευνα πεδίου µε κλειστές ερωτήσεις. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Εκπαιδευτικοί ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας 8 ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τα πρώτα συµπεράσµατα της έρευνας του ΚΕΜΕΤΕ Στο πλαίσιο της οργάνωσης του 8 ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2007 -2- I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ξεκίνησε στις 1-3-2006 όπως προβλεπόταν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης»

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 Το Έργο «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

29 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. ΕΚΘΕΣΗ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

29 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. ΕΚΘΕΣΗ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 29 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ Μάιος 2011 1 1.Ιεράρχηση των Προτεραιοτήτων/Επιλογή Σχεδίων Δράσης α)η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Από: ΔΜΕ, Κυπριανό Δ. Λούη (μέσω Γ. Κούμα, Προϊσταμένης Γραφείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Από: ΔΜΕ, Κυπριανό Δ. Λούη (μέσω Γ. Κούμα, Προϊσταμένης Γραφείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς: Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Από: ΔΜΕ, Κυπριανό Δ. Λούη (μέσω Γ. Κούμα, Προϊσταμένης Γραφείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) Ημερομηνία: 24 Ιουνίου 2016 Θέμα: Εισήγηση υλοποίησης σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα