30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» για το Έργο «Κωδικοποίηση της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και εφαρμογή Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης: CPV: Κριτήριο Ανάθεσης: Διοικητική Μεταρρύθμιση ,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο 20% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης ,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ) Υποέργο 1: Υποέργο 2: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία Διενέργειας: 8/11/2013 Ημερομηνία Αποστολής Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) 19/9/2013 Ημερομηνία Αποστολής σε ελληνικό τύπο 19/9/2013 Ημερομηνία Αποστολής στην ΕτΚ - ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων 19/9/2013 Ημερομηνία Αποστολής στον νομαρχιακό τύπο 19/9/2013 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2 αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 7 Συντομογραφίες - Γενικά 8 Συντομογραφίες Έργου 9 Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. 9 Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. 10 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 11 A.1 Σκοπός και στόχοι Έργου 11 A.2 Περιβάλλον Έργου 12 A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 12 A Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 13 A Συνοπτική παρουσίαση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) 14 A Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο. 14 A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) 16 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 16 A Θεματικές Ομάδες Εργασίας 16 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 16 A Επιτροπή για τη σύνταξη και αναθεώρηση διατάξεων που ρυθμίζουν την πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο. 16 A.3 Αντικείμενο Έργου 17 A.3.1 Ενότητα Α: Ενέργειες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου. 18 A.3.2 Ενότητα Β: Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ. 20 Κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενότητας θα πραγματοποιηθούν κατ ελάχιστον οι κάτωθι ενέργειες : 20 A.3.3 A Συγκέντρωση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση της υφιστάμενης ύλης. 20 A A Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και επεξεργασία του συνόλου της ύλης 21 Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων της κωδικοποιημένης ύλης στο πλαίσιο της Καλής Νομοθέτησης. 31 A Προτάσεις ρυθμιστικού πλαισίου (Νομοθετική Κωδικοποίηση) 32 Ενότητα Γ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. 32 A Υφιστάμενη Υποδομή ΤΠΕ του ΑΣΕΠ 33 A Ομάδες Χρηστών του συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Νομοθετικής, Κανονιστικής και λοιπής Σχετικής Ύλης. 49 A Αρχιτεκτονική 50 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

3 αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Υπηρεσίες Εισαγωγής δεδομένων 60 A Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 60 A Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 62 A Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας 63 A Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 63 A Συμβατότητα και Ομαλή Ολοκλήρωση 63 A Χρηστικότητα - Προσβασιμότητα 64 A Απόδοση Συστήματος 65 A Διαλειτουργικότητα 66 A Ασφάλεια 68 A.3.4 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 69 A ΦΑΣΗ Α: Ενέργειες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου. 69 A ΦΑΣΗ Β: Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ. 70 A ΦΑΣΗ Γ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. 73 A ΦΑΣΗ Δ: Εκπαίδευση 74 A ΦΑΣΗ Ε: Πιλοτική Λειτουργία 75 A ΦΑΣΗ ΣΤ: Δοκιμαστική Λειτουργία 76 A.3.5 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 77 A Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 78 A Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 78 A Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 8079 A Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 8180 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 81 A.4.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 81 A.4.2 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 83 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 83 A Μέλη Ομάδας Έργου 83 A.4.3 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 83 A.4.4 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 84 A.4.5 Διαδικασία παραλαβής Έργου 84 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 86 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 86 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 86 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 86 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

4 αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 87 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 87 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 87 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 87 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 87 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 88 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 89 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 89 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 90 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 93 B Οι Έλληνες Πολίτες 93 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 95 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 98 B Οι συνεταιρισμοί 100 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 102 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 104 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 105 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 106 B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 111 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 112 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 112 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 112 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 114 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 114 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 116 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 116 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 117 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 117 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 117 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 119 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 119 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 119 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 120 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

5 αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 121 B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 121 B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 125 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 125 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 127 B.4.3 Προσφυγές 128 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 128 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 129 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 129 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 131 B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 132 B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 132 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 132 B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 133 B.5.7 Υπεργολαβίες 135 B.5.8 Εμπιστευτικότητα 136 B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα 137 B.5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 137 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 138 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 138 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 138 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 139 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 140 C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 141 C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 142 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 143 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 145 C.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 145 C.3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 146 C.3.3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 147 C Σημασιολογικό Μοντέλο 147 C Περιβάλλον Διαχείρισης Σημασιολογικού Μοντέλου 147 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

6 αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C Υποσύστημα Τεκμηρίωσης Περιεχομένου 148 C Yποσύστημα Σημασιολογικά Διασυνδεδεμένων Δεδομένων 148 C Απαιτήσεις Ευχρηστίας 149 C Παραδοτέα 149 C.3.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 150 C Υπηρεσίες περιόδου πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας 150 C Εκπαίδευση 151 C Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης 152 C Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 153 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 155 C.4.1 Υπηρεσίες Υποέργου C Ανάπτυξη Εφαρμογών (υποέργο 2) βλ C.3.3, 155 C Άλλες υπηρεσίες υποέργου 2 βλ, C.3.4, Α Υπηρεσίες Εισαγωγής Δεδομένων 155 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 156 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 156 Υπηρεσίες τεκμηρίωσης Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.156 Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας 156 C.4.2 Υπηρεσίες Υποέργου 1 βλ, C.3.2, 156 C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 157 C.4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 157 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

7 αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «Κωδικοποίηση της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και εφαρμογή αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών». «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ Ταξινόμηση κατά CPV : Νομικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ, ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ,00 ΦΠΑ : ,00 ) Η κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Υποέργο έχει ως εξής : Υποέργα 1 Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α Φ.Π.Α Συνολική Δαπάνη , , , , , ,00 Σύνολο , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο 20% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης ,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

8 αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον Κωδικό Πράξης ΣΑ 2011ΣΕ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/09/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.4.5 Διαδικασία παραλαβής ΈργουΔιαδικασία παραλαβής Έργου, από την υπογραφή της σύμβασης. 14/10/2013 8/11/2013 και ώρα 12:00 Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε. 8/11/2013 και ώρα 12:00 Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 10 pt Συντομογραφίες Γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ Δ.Μ. ΕΥΣΣΕΠ ΕΣΠΑ ΚτΠ Α.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

9 αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντομογραφίες Έργου ΥΠ. Δ.Μ &Η.Δ ΠΕΣ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ.a.3.5) Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη ΕΕΠΣ ΕΠΠΕ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η ΚτΠ Α.Ε. η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Προμηθειών. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού Προμηθειών. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

10 αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. Έργο Κανονισμός Προμηθειών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Προϋπολογισμός Έργου Πmin Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/ ) Ένα πλήρες και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συγκριτικό κόστος της χαμηλότερης αποδεκτής Οικονομικής Προσφοράς που υπερβαίνει το όριο του 75% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε., γ. την Προσφορά του Αναδόχου, δ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

11 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός και στόχοι Έργου Η Ελληνική έννομη τάξη διακρίνεται από το φαινόμενο της πολυνομίας, το οποίο απορρέει από την προσπάθεια του νομοθέτη είτε να ρυθμίσει την πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων είτε να καλύψει ή και να συμπληρώσει κενά της νομοθεσίας. Η πληθώρα των κανόνων που θεσπίζονται καθημερινά με διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) προκαλεί ασάφειες, αντινομίες, επαναλήψεις, αντιφάσεις και καταργήσεις διατάξεων με αποτέλεσμα να δημιουργείται το αίσθημα της αβεβαιότητας ως προς τον κανόνα δικαίου που ισχύει σε κάθε περίπτωση. Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί την ανάγκη εισαγωγής νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος, με περαιτέρω ενίσχυση του φαινομένου της πολυνομίας που έχει ως αποτέλεσμα: Επιβάρυνση των συναλλασσόμενων πολιτών και επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες με υπέρογκο διαχειριστικό κόστος για τη συμμόρφωσή τους με τις ρυθμίσεις, Επιβάρυνση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης με περιττό εσωτερικό κόστος διεκπεραίωσης περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών, Δυσχέρεια στη διασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων της δημόσιας διοίκησης και της αντιμετώπισης της διαφθοράς. Συνεπώς, το φαινόμενο της «πολυνομίας» στερεί από την έννομη τάξη τα πλεονεκτήματα της σαφήνειας, της προσβασιμότητας και της ασφάλειας δικαίου, που πρέπει να χαρακτηρίζουν το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με τα προστάγματα της καλής νομοθέτησης. Για την επίλυση ή τουλάχιστον τον περιορισμό του συνόλου των παραπάνω φαινομένων είναι αναγκαίο να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία κατά τομέα πολιτικής και θεματική ενότητα. Το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και ακολούθως η νομοθετική και κανονιστική ύλη που διέπει αυτό χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και την πληθώρα των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Με το παρόν Έργο επιδιώκεται να συγκεντρωθούν - ενοποιηθούν οι διάσπαρτες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της πολυνομίας, της γραφειοκρατίας και να εδραιωθεί το αίσθημα του Κράτους δικαίου. Ειδικότερα με το παρόν Έργο αποσκοπείται: Η αποτελεσματική συγκέντρωση, ταξινόμηση και οργάνωση μίας μεγάλης, πολύπλοκης νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. Η δημιουργία σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης, με ενοποίηση, εκκαθάριση και συστηματική ταξινόμηση των διατάξεων που εφαρμόζονται από το, ΑΣΕΠ, ώστε το σχετικό νομικό πλαίσιο να παρουσιάζεται με απλό και εύληπτο τρόπο στο σύνολο των εμπλεκομένων στον τομέα των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου αυτοί να γνωρίζουν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και εν συνεχεία η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νέου σχεδίου κώδικα (Νομοθετική Κωδικοποίηση). Η αντιμετώπιση της δυσκολίας που συναντούν όχι μόνο οι πολίτες αλλά και το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα σχετικά με την άμεση ηλεκτρονική εύρεση της σχετικής ύλης. Η εξοικείωση των τελικών χρηστών με τις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου αναμένεται να έχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Ενοποιημένο και σαφές κωδικοποιημένο νομοθετικό κείμενο (σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης) διαθέσιμο στο σύνολο των πολιτών, καθώς και στο σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και οργανωτικών δομών που αφορούν στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. Μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της καταγραφής των ειδικότερων σχετικών νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων, ούτως ώστε να είναι σαφείς προς τον πολίτη οι διαδικασίες που αφορούν στην πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα (όπως πχ διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας σε διαγωνισμό πρόσληψης που διεξάγει το ΑΣΕΠ). Προτάσεις για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αποσαφηνίζει τις ισχύουσες ρυθμίσεις και θα οδηγεί στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με νέες ρυθμίσεις (νέο σχέδιο Κώδικα Νομοθετική Κωδικοποίηση). Δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών και μηχανισμών συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και διάθεσης του νομοθετικού, κανονιστικού και λοιπού σχετικού υλικού. Ενημέρωση με άμεσο, εύληπτο και εύκολο τρόπο για θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από το ΑΣΕΠ, με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου αναζήτησης και ανάκτησης της πληροφορίας (Μείωση Διοικητικών Βαρών). Οι άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση του Έργου είναι οι πολίτες, τα υπηρεσιακά στελέχη του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και το σύνολο των εμπλεκομένων στον τομέα των προσλήψεων. A.2 Περιβάλλον Έργου A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΕΦΔ - ΕΥΣΣΕΠ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Βλ. παρ. Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠ. Δ.Μ &Η.Δ - ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ Βλ. παρ. Α ΕΕΠΣ - Βλ. παρ. A.2.1.4A Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A.2.1.5A Θεματικές Ομάδες εργασίας - Βλ. παρ. A.2.1.6A Επιτροπή για τη σύνταξη και αναθεώρηση διατάξεων που ρυθμίζουν την πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο Βλ. παρ. A Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. A.2.1.7A A Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Το παρόν Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » («Δ.Μ ») είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και της ενίσχυσης της λογοδοσίας και της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Το (Ε.Π.) «Διοικητική Μεταρρύθμιση » αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης για τη μετάβαση από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών αποτελεσμάτων και υπηρεσιών καθώς και στη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό και διοικητική ανασυγκρότηση, κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε εκπαίδευση και αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ποιότητας στην πράξη. Άξονας 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Ο Γενικός στόχος του άξονα 1 του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθμιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασµού δοµών και διαδικασιών. Στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της χώρας για την 4η προγραμματική περίοδο, και στην κατεύθυνση του να προσδιορισθούν οι δημόσιες εκείνες πολιτικές που είναι αναγκαίο να ενισχυθούν μέσω του Ε.Π. προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αναμενόμενα οφέλη, έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: Με δεδομένη την ανάγκη οι παρεμβάσεις του Ε.Π. να επικεντρωθούν στους κρίσιμους για την Ανάπτυξη τομείς δημοσίων πολιτικών, ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κάλεσε με έγγραφό του τους ομoλόγους του των παραγωγικών υπουργείων, να προσδιορίσουν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένα πεδία διοικητικών και οργανωτικών επεμβάσεων στους τομείς τους. Κατόπιν των σχετικών διαβουλεύσεων που ακολούθησαν, προσδιορίσθηκαν οι κάτωθι θεματικές περιοχές, για τις οποίες υπάρχει η πολιτική βούληση και η απαραίτητη ωριμότητα να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο Ε.Π.: Βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος του επιχειρείν. Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών για την καλύτερη εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών. Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη (διακριτές δράσεις). Μεταναστευτική Πολιτική. Δικαιοσύνη Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας των μηχανισμών απονομής της Δικαιοσύνης. Κοινωνική Ασφάλιση (διακριτές δράσεις). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αγροτική Πολιτική (διακριτές δράσεις). Επιπλέον η ενδυνάμωση της Πολιτικής Προστασίας προστέθηκε λόγω των καταστροφών του θέρους του 2007 στις θεματικές προτεραιότητες. Με αντίστοιχες διαδικασίες, μπορεί να εμπλουτισθούν οι ως άνω θεματικές περιοχές. Επίσης, η αρχή της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας θα αποτελέσει οριζόντια προτεραιότητα (και στις επιλεγείσες θεματικές περιοχές). A Συνοπτική παρουσίαση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» είναι εταιρία η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του ν. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), και του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1081/τ.Β/ ) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Βασικός σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων. γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο ν. 3614/2007 (άρθρο 32). δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». ε) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωσή της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο Ελληνικό Διοικητικό περιβάλλον. A Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο. Το ΑΣΕΠ συστάθηκε με το ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» ως Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα. H διαδικασία προσλήψεων από το ΑΣΕΠ διέπεται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ κατανέμονται στην Ολομέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, σε Τμήματα και σε Μονομελείς συνθέσεις. Η τοποθέτηση των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, στα Τμήματα και στις Μονομελείς συνθέσεις, γίνεται με Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ. Στο ΑΣΕΠ υπάρχουν πέντε (5) Tμήματα, καθένα από τα οποία συγκροτείται από τρεις (3) συμβούλους. Το ΑΣΕΠ έχει έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη,του οποίου οι αρμοδιότητες περιορίζονται στον έλεγχο των διαγωνισμών και την επιλογή του εποχικού προσωπικού. Το ΑΣΕΠ έχει ως αποκλειστικές αρμοδιότητες: Την επιλογή του τακτικού προσωπικού του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Τον έλεγχο δημόσιων φορέων που διεξάγουν τις διαδικασίες πρόσληψης οι ίδιοι (δηλαδή τον έλεγχο προκηρύξεων, πινάκων κατάταξης και προσληπτέων) κατά την επιλογή μόνιμου ή με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (εποχικό προσωπικό). Τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για τους εκπαιδευτικούς. Τον καταλογισμό στους υπευθύνους του συνόλου των αποδοχών τού παρανόμως απασχοληθέντος προσωπικού. Την επισήμανση στη Βουλή και στον Πρωθυπουργό των παραβιάσεων των περιορισμών του άρθρου 103 παρ. 2 3 του Συντάγματος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Την κλήση των εκπροσώπων των υπηρεσιών και νομικών προσώπων για παροχή οδηγιών ώστε να τηρούνται ενιαίες αρχές σε θέματα προσλήψεων. Τον έλεγχο κατάταξης σε οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα και των ΝΠΔΔ που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου. Τον έλεγχο κατάταξης σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις υπαλλήλων πρωτοβαθμίων ΟΤΑ που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου. Κατά τη λειτουργία του, το ΑΣΕΠ πέτυχε να ανατρέψει παγιωμένες νοοτροπίες και πρακτικές, καταδεικνύοντας τη δυνατότητα της Ανεξάρτητης Αρχής να εκπληρώσει με επιτυχία το θεσμικό της ρόλο και να διασφαλίσει αμεροληψία και διαφάνεια στον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της απασχόλησης στη Δημόσια Διοίκηση, και καταξιώθηκε ως ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου των προσλήψεων στο Δημόσιο με γνώμονα τη διαφύλαξη της αρχής της αξιοκρατίας και τη θωράκιση του κράτους δικαίου. Με τη διεύρυνση του φάσματος δραστηριοτήτων του ΑΣΕΠ στη διάρκεια της πορείας του, αλλά και με την ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα που έχει αποκτήσει λόγω της συνταγματικής του κατοχύρωσης, αναγνωρίζεται και παγιώνεται η συμβολή του τόσο στην αναβάθμιση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων όσο και στην αναβάθμιση της διοίκησης υπό λειτουργική έννοια: συστηματική διενέργεια νομικών πράξεων και υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για την επίτευξη σκοπών χάριν του δημόσιου συμφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς οι στόχοι του ΑΣΕΠ επικεντρώνονται εφεξής όχι μόνο στην επιτέλεση της αποστολής του, αλλά και στην αρτιότερη λειτουργική διεκπεραίωση των σκοπών του, με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, αξιοπιστία και οικονομία, χωρίς να αποδυναμώνεται ο αξιοκρατικός και διαφανής χαρακτήρας του συστήματος. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει κατά τα τελευταία έτη προκειμένου να ανταποκριθεί το ΑΣΕΠ στη διττή αυτή πρόκληση, υπό το πρίσμα μάλιστα του συνεχώς αυξανόμενου τόσο σε ποσότητα όσο και σε πολυπλοκότητα έργου του, μπορεί να συνοψιστεί στην ουσιαστική επένδυση και προσήλωσή του στην βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) Ο Κύριος του Έργου και η ΚτΠ Α.Ε. έχουν συνάψει «Προγραμματική Συμφωνία». Στην εν λόγω συμφωνία περιγράφεται το αντικείμενό της, το πλαίσιο συνεργασίας καθώς και οι κύριες φάσεις υλοποίησης του Έργου. Η Προγραμματική Συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας, η οποία απαρτίζεται από στελέχη του Κυρίου του Έργου και της ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί τη στρατηγική Επιτροπή διοίκησης του Έργου. A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. «Διαδικασία παραλαβής Έργου»). A Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου και την ΚτΠ Α.Ε. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την ΚτΠ Α.Ε. A Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η ΚτΠ Α.Ε δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την ΚτΠ Α.Ε. επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό, προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. A Επιτροπή για τη σύνταξη και αναθεώρηση διατάξεων που ρυθμίζουν την πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο. Παράλληλα με το υπό ανάθεση Έργο θα συγκροτηθεί μια «Επιτροπή για τη σύνταξη και αναθεώρηση διατάξεων που ρυθμίζουν την πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο», όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 13 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α 234), με έργο αφενός την ουσιαστική αξιολόγηση της κωδικοποιημένης ύλης και των προτάσεων αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου που θα προκύψουν από την υλοποίηση του παρόντος Έργου από τον Ανάδοχο και αφετέρου την ανάπλαση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των προσλήψεων μέσω της δημιουργίας ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου προσλήψεων. Σε περίπτωση συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής για τη σύνταξη και αναθεώρηση διατάξεων που ρυθμίζουν την πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου, ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο των εργασιών του να συνεργάζεται με τα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ μέλη της και να τους προσκομίζει κάθε σχετικό υλικό που τυχόν του ζητηθεί, προκειμένου τα μέλη αυτής να φέρουν εις πέρας τις υπό ανάθεση εργασίες τους. A.3 Αντικείμενο Έργου Με το παρόν Έργο θα υλοποιηθεί αρχικά η συγκέντρωση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση του συνόλου της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και ακολούθως η κωδικοποίηση/ταξινόμηση της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και η επεξεργασία του συνόλου της ύλης, που αφορά στη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. Ειδικότερα, με το παρόν Έργο θα υλοποιηθεί η συγκέντρωση, ενοποίηση, εκκαθάριση και συστηματική ταξινόμηση των νομοθετικών κειμένων και κανονιστικών διατάξεων, καθώς επίσης και της λοιπής ύλης του συγκεκριμένου τομέα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων σχετικών νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων. Η εν λόγω κωδικοποίηση θα αφορά, ενδεικτικά, τη νομοθετική και κανονιστική ύλη των κάτωθι: α) πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε με γραπτό διαγωνισμό είτε με σειρά προτεραιότητας (βάσει κριτηρίων), β) πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, γ) πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, δ) πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικά προγράμματα, ε) πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών - εποχιακών αναγκών, στ) πρόσληψη προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, ζ) λειτουργικά θέματα του ΑΣΕΠ, η) θέματα διαδικασιών διαγωνισμών που διεξάγονται μέσω ΑΣΕΠ και φορέων και αφορούν στην πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού και τη σύναψη συμβάσεων έργου. Εν συνεχεία, στο πλαίσιο της Καλής Νομοθέτησης θα πραγματοποιηθεί Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων της κωδικοποιημένης ύλης. Η Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων αποτελεί το βασικότερο μέσο για την επίτευξη των στόχων της καλής νομοθέτησης. Η Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου αξιολογούνται οι πιθανές επιπτώσεις μιας ρύθμισης και παρουσιάζεται το εύρος των εναλλακτικών επιλογών που είναι διαθέσιμες. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων θα δοθούν προτάσεις ρυθμιστικού πλαισίου οι οποίες θα έχουν τη μορφή ενός ολοκληρωμένου νέου σχεδίου κώδικα (Νομοθετική Κωδικοποίηση), στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί το σύνολο των (νομοθετικών και κανονιστικών) διατάξεων του ήδη ισχύοντος νομικού πλαισίου καθώς και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνοδευόμενες από κείμενο επεξηγήσεων ή αιτιολογιών (προτάσεις ρυθμιστικής ανάπλασης). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Τέλος, με το παρόν έργο θα δημιουργηθεί η απαιτούμενη πληροφοριακή υποδομή, στην οποία θα συγκεντρωθεί το σύνολο της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης και η οποία θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, νομολογία, αρθρογραφία, αποφάσεις Ολομέλειας ΑΣΕΠ, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφόρηση που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. Μέσω της ανωτέρω πληροφοριακής υποδομής θα καταστεί δυνατή η διάχυση της καταγραφείσας ύλης στο προσωπικό του ΑΣΕΠ, φορείς του δημοσίου, αλλά και στο ευρύ κοινό. Το προκηρυσσόμενο έργο θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων Υποέργων: Υποέργο 1 «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» και Υποέργο 2 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». Το αντικείμενο των δύο υποέργων νοείται ως ενιαίο, και αναλύεται στις ακόλουθες ενότητες εργασιών: Ενότητα Α: Ενέργειες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου [Υποέργα 1 και 2]. Ενότητα Β: Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ [Υποέργο 1]. Ενότητα Γ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα [Υποέργο 2]. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι απαιτούμενες εργασίες, καθώς και οι προδιαγραφές αυτών, για κάθε ενότητα εργασιών του Έργου. A.3.1 Ενότητα Α: Ενέργειες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου [Υποέργα 1 και 2]. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου, η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε μηνιαία βάση. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη έκδοση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΚτΠ Α.Ε. Για την ομαλή, ορθή και ποιοτική υλοποίηση του Έργου κρίνεται αναγκαίο να καταρτιστεί από τον Ανάδοχο «Μεθοδολογία Υλοποίησης» του Έργου, προκειμένου να καθοριστούν αναλυτικά: η προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου, ο σχεδιασμός διοίκησης και διασφάλισης της ποιότητας του Έργου, οι επιμέρους μεθοδολογίες καθώς και οι διαδικασίες και οι ενέργειες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση αυτού. Ειδικότερα, ο ανάδοχος για την κατάρτιση της Μεθοδολογίας Υλοποίησης, θα αξιοποιήσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει κατά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (βλ. Ενότητα Β). Η «Μεθοδολογία Υλοποίησης» θα περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τα ακόλουθα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 1. Τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την ορθή υλοποίηση του. 2. Μεθοδολογία υλοποίησης Διοικητικής Κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθετικής και κανονιστικής ύλης. 3. Λεπτομερή καταγραφή όλων των φάσεων του Έργου και των επιμέρους υποφάσεων αυτών. 4. Τις βασικές μετρικές εισόδου και εξόδου κάθε Φάσης / υποφάσης του Έργου. 5. Ακριβή καθορισμό των ενεργειών που απαιτούνται και θα εκτελεστούν στο πλαίσιο κάθε φάσης, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους. 6. Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου. 7. Οριστικοποίηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων του Έργου καθώς και οριοθέτηση / αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της Σύμβασης, της Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου. 8. Οριστικοποίηση / εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση του προτεινόμενου σχεδιασμού. 9. Μεθοδολογία και πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών, αφού εξεταστεί το επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. 10. Καταγραφή πιθανών προβλημάτων και κινδύνων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 11. Καθορισμό της παρακολούθησης και υλοποίησης καθώς και των εργαλείων υποστήριξης του Έργου. Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει τα εργαλεία υποστήριξης για κάθε φάση υλοποίησης του Έργου. Ο ανάδοχος πρέπει να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και αναλυτική περιγραφή του τρόπου προτυποποίησης των διαδικασιών κωδικοποίησης, της διαχείρισης αυτών και της εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των σχεδιαζόμενων ενεργειών. Επιπλέον, ο Ανάδοχος στο πλαίσιο «Μεθοδολογία Υλοποίησης» θα πρέπει να καταρτίσει την ανάλυση και σχεδίαση των απαιτήσεων για την ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών που θα παρέχει το ΑΣΕΠ προς τους πολίτες, το Δημόσιο και τρίτους. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Ανάδοχος θα προβεί στα ακόλουθα: 1. Οριστικοποίηση υπηρεσιών (νομικού περιεχομένου) προς ηλεκτρονικοποίηση. Ο Ανάδοχος θα ιεραρχήσει τις υπηρεσίες ανάλογα με τη συχνότητα ζήτησης κάθε μίας και τα χαρακτηριστικά των ομάδων/ φορέων που εξυπηρετούνται από αυτή (πλήθος, δυνατότητα να κάνουν αποτελεσματική χρήση της μέσω του διαδικτύου, αντίκτυπος στην ομάδα/ φορέα από την ηλεκτρονικοποίηση της υπηρεσίας). 2. Προσδιορισμό των εσωτερικών τμημάτων του ΑΣΕΠ που θα υλοποιούν ή θα υποστηρίζουν τις υπηρεσίες που θα ηλεκτρονικοποιηθούν. 3. Ανάλυση και πλήρη σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη του συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Νομοθετικής, Κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης. 4. Ανάλυση και πλήρη σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν κατά την υλοποίηση του παρόντος Έργου. 5. Καταγραφή των ειδικών απαιτήσεων των χρηστών. 6. Προσδιορισμό της μεθοδολογίας και των αρχικών σεναρίων ελέγχου για την αποδοχή του νέου συστήματος. 7. Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος. 8. Οριστικοποιημένο Σχέδιο Εισαγωγής ηλεκτρονικών δεδομένων, που καθορίζει εύρος, πηγές και διαδικασίες εισαγωγής και ελέγχου ορθότητας αυτής. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 9. Σύνταξη οδηγού για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των παραλαβών του Έργου. Η «Μεθοδολογία Υλοποίησης» κρίνεται αναγκαίο να επικαιροποιείται καθ όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου στις περιπτώσεις που προκύπτουν νέα ή απρόβλεπτα δεδομένα καθώς και σε κάθε περίπτωση που θα απαιτείται για την διασφάλιση της ομαλής και επιτυχούς υλοποίησης του Έργου. A.3.2 Ενότητα Β: Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ [Υποέργο 1]. Κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενότητας θα πραγματοποιηθούν κατ ελάχιστον οι κάτωθι ενέργειες : 1. Συγκέντρωση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση της υφιστάμενης ύλης. 2. Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και επεξεργασία του συνόλου της ύλης. 3. Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων της κωδικοποιημένης ύλης στο πλαίσιο της Καλής Νομοθέτησης. 4. Προτάσεις ρυθμιστικού πλαισίου (Νομοθετική Κωδικοποίηση). A Συγκέντρωση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση της υφιστάμενης ύλης. Η κωδικοποίηση νομοθεσίας αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, η οποία αναλύεται σε επιμέρους στάδια και αρχίζει με τη συγκέντρωση και καταγραφή της σχετικής με την κωδικοποίηση ύλης. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση κάθε νομοθετικής και κανονιστικής ρύθμισης, καθώς επίσης και λοιπής σχετικής ύλης (νομολογίας, αρθρογραφίας, αποφάσεων Ολομελείας ΑΣΕΠ, γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ κ.λπ), που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων σχετικών νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων. Ο Ανάδοχος πρέπει αρχικά να καταγράψει και να συγκεντρώσει το σύνολο της εν ισχύι νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. Ειδικότερα, η ανωτέρω ύλη ορίζεται ως κατωτέρω: Νομοθετική και κανονιστική ύλη: Επίκεντρο και αφετηρία αυτής είναι οι διατάξεις του νόμου για το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα (ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά από επανειλημμένες τροποποιήσεις). Επεκτείνεται, επίσης, αφενός στις διατάξεις νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων (νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις κλπ.) που το κύριο αντικείμενό τους είναι στο ίδιο ή άμεσα συναφές πεδίο (επιλογή προσωπικού και σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα) και αφετέρου στις σχετικές ή συναφείς μεμονωμένες διατάξεις νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων με άλλο κύριο αντικείμενο. Η ύλη αυτή περιλαμβάνει κάθε είδους νομοθετική ή κανονιστική πράξη, δηλαδή πράξη με κανονιστικό χαρακτήρα που θέτει κανόνα με γενικό και αφηρημένο περιεχόμενο (ρύθμιση). Περιλαμβάνονται διατάξεις πράξεων ανεξαρτήτως της τυπικής ισχύος τους (Σύνταγμα, Νόμος, Κανονισμός της Βουλής, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Προεδρικό Διάταγμα, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμός, Οργανισμός κ.λπ.) και ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους από το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο (διεθνείς συμβάσεις κ.λπ.) ή το δίκαιο της ΕΕ (Ευρωπαϊκές Συνθήκες, Κανονισμός, Οδηγία κ.λπ.). Η βασική μονάδα στην οποία θα διαρθρώνεται η επεξεργασία και παρουσίαση της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

21 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ νομοθετικής και κανονιστικής ύλης θα είναι αυτή του άρθρου, δηλαδή μίας ενάριθμης διάταξης με συστηματική ενότητα που περιέχει ορισμένη συνεκτική ρύθμιση. Λοιπή σχετική ύλη α) Νομολογία: Ως τέτοια νοείται το σύνολο των αποφάσεων δικαστηρίων ή δικαστικών οργάνων ή σχηματισμών, με τις οποίες εφαρμόζονται και ερμηνεύονται διατάξεις της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης. β) Διοικητική πρακτική: Ως τέτοια νοείται το σύνολο των αποφάσεων φορέων της εκτελεστικής εξουσίας, όπως του ΑΣΕΠ, άλλων ανεξάρτητων αρχών ή άλλων οργάνων της διοίκησης ή της αυτοδιοίκησης, με τις οποίες εφαρμόζονται σε συγκεκριμένη περίπτωση ή ερμηνεύονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης υπόθεσης (π.χ. γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ) ή και αφηρημένα (π.χ. εγκύκλιοι Υπουργείων, αποφάσεις Ολομέλειας του ΑΣΕΠ) οι διατάξεις της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης. γ) Λοιπό υλικό: Ως τέτοιο νοείται οποιαδήποτε νομική πληροφορία συμβάλλει στην κατανόηση και ερμηνεία της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και δεν ανήκει σε μία από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες, π.χ. επιστημονική ερμηνεία των διατάξεων, σχετικά άρθρα, μελέτες κ.λπ. Ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση αυτής της υποφάσης πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή το σύνολο της συγκεντρωθείσας ύλης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων ευρημάτων (2 αντίτυπα). A Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και επεξεργασία του συνόλου της ύλης Ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της προηγούμενης δραστηριότητας καθώς και την εγκεκριμένη από την Αναθέτουσα Αρχή «Μεθοδολογία Υλοποίησης Διοικητικής Κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθετικής και κανονιστικής ύλης», θα προβεί στην αντιστοίχιση και ανάλυση του νομοθετικού και κανονιστικού υλικού των εν ισχύι τυπικών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων καθώς και της αναλογούσας νομολογιακής ύλης με κύριο κριτήριο τη χρονική περίοδο αναφοράς κάθε διάταξης. Στην παρούσα Διοικητική Κωδικοποίηση περιλαμβάνεται, κατά περίπτωση, η απλοποίηση διατάξεων, η κατάργηση παρωχημένων διατάξεων και η ένταξη σε ενιαίο κείμενο των νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων, καθώς, και η, μετά την ένταξη, κατάργησή τους ως αυτοτελών διατάξεων. Επίσης, κατά περίπτωση θα προσδιοριστεί και θα πραγματοποιηθεί η απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση η αντιστοίχιση του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: Νομοθετική διάταξη Θεματική Ενότητα Διάρθρωση των περιεχομένων Διάρκεια εφαρμογής και περίοδο αναφοράς Απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά Απάλειψη μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής Αντιστοίχιση κανονιστικών πράξεων και νομολογίας με τη νομοθετική διάταξη αναφοράς αυτών. Προσδιορισμό αυτοτελών διατάξεων Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

22 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ο ανάδοχος πρέπει στην παρούσα Φάση να πραγματοποιήσει μια πλήρη, αξιόπιστη και λειτουργική Διοικητική Κωδικοποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά την επιλογή προσωπικού και το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, η οποία θα περιλαμβάνει τις σχετικές (νομοθετικές και κανονιστικές) διατάξεις του νομικού πλαισίου όπως εκάστοτε ισχύουν με την αντίστοιχη συναφή νομοθετική, κανονιστική και λοιπή σχετική ύλη για την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων. Σε περίπτωση που ορισμένες κανονιστικές διατάξεις δεν μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ξεχωριστό σχέδιο Κωδικοποίησης αυτών των διατάξεων. Ειδικές διατάξεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στη Διοικητική Κωδικοποίηση θα καταγραφούν στο τέλος του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει και την επεξεργασία του συνόλου της ύλης. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τα κάτωθι: Α. Διαδικασία Διοικητικής Κωδικοποίησης. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Διοικητικής Κωδικοποίησης, θα συγκεντρώσει το σύνολο της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και θα το παρουσιάσει συστηματοποιημένο σε ένα χρηστικό σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, που θα συντάξει προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία, το οποίο (σχέδιο) θα προκύψει, αφού προηγηθεί η εκκαθάριση επαναλαμβανόμενων και ανενεργών/(ρητώς ή σιωπηρώς) καταργημένων διατάξεων, με ενοποίηση, ταξινόμηση και ομαδοποίηση γενικών και ειδικών διατάξεων κατά θεματική ενότητα (π.χ. α) πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε με γραπτό διαγωνισμό είτε με σειρά προτεραιότητας, β) πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία κ.ά), με αναφορά των περιεχομένων και λημμάτων του κώδικα και με παραπομπές σε άλλες σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, η κωδικοποίηση νομοθεσίας αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, η οποία αναλύεται σε επιμέρους στάδια και αρχίζει με τη συγκέντρωση και καταγραφή της σχετικής με την κωδικοποίηση ύλης (βλ.παρ. A.3.2.1). Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι οι διατάξεις των τυπικών νόμων κωδικοποιούνται χωριστά από τις διατάξεις των κανονιστικών διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων και άλλων πράξεων της διοίκησης. Στο σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης που θα περιλαμβάνονται διατάξεις τυπικών νόμων μπορεί να περιληφθούν κατ εξαίρεση διατάξεις κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων, αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες της κωδικοποίησης, δηλ. αν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους χωρίς αλλοίωση της έννοιας της κακοποιούμενης διάταξης του νόμου, όπως στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες συμπληρώνεται ή τροποποιείται η διάταξη ή επεκτείνεται ή περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της με προεδρικό διάταγμα ή με άλλη κανονιστική διοικητική πράξη που εκδόθηκε με βάση σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση. Στο παρόν σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης δεν θα συμπεριληφθούν οι κανονισμοί των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης δεν θα κωδικοποιηθούν οι νόμοι που κυρώνουν διεθνείς συμβάσεις. Ως διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος όμως, τόσο οι Κανονισμοί όσο και οι νόμοι που κυρώνουν διεθνείς συμβάσεις θα ληφθούν υπόψη στην κωδικοποίηση, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ως συνέπεια την τροποποίηση ή την κατάργηση ρυθμίσεων της εθνικής νομοθεσίας. Εθνικά νομοθετήματα που ενσωματώνουν κοινοτικές οδηγίες στην ελληνική έννομη τάξη θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης, είναι δε σκόπιμο να γίνεται σχετική επισήμανση, λόγω της αυξημένης τυπικής ισχύος των κοινοτικών οδηγιών (σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος). Στην παρούσα κωδικοποίηση ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει συγκεκριμένη μεθοδολογία που περιγράφεται στο «Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας», ή κάθε άλλη υφιστάμενη θεσμοθετημένη μεθοδολογία, η οποία περιέχει τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των Κωδίκων. Επίσης ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα εν ισχύι πρότυπα καλής νομοθέτησης που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

23 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Καθ όλη τη διάρκεια της κωδικοποίησης, στο κείμενο του καταρτιζόμενου σχεδίου, πρέπει να παρατίθενται και να διατηρούνται κατά τρόπο εμφανή οι τροποποιήσεις (προσθήκες, διαγραφές, αναδιάρθρωση κειμένου) και οι παρεμβάσεις της ομάδας εργασίας σε όλα τα στάδια επεξεργασίας. Επίσης, στα πλαίσια της διαδικασίας κωδικοποίησης, πρέπει δίπλα σε κάθε παράγραφο άρθρου του σχεδίου να υπάρχει περιθώριο, στο οποίο να αναφέρονται οι διατάξεις που κωδικοποιούνται στη συγκεκριμένη παράγραφο. Στον παράτιτλο πρέπει να αναφέρονται διατάξεις σχετικές ή συναφείς, οι οποίες εξηγούν τυχόν απόκλιση του κειμένου του σχεδίου σε σχέση με το κωδικοποιούμενο κείμενο, όπως στις περιπτώσεις μεταβολής του τίτλου υπουργείων ή υπηρεσιών, μεταφοράς αρμοδιοτήτων και μεταβολής των χρησιμοποιούμενων όρων. Η βασική διάταξη που κωδικοποιείται πρέπει να αναφέρεται πάντα πρώτη στον παράτιτλο κάθε παραγράφου. Οι λοιπές διατάξεις που ασκούν άμεση επιρροή στο κείμενο πρέπει να αναφέρονται στον παράτιτλο μετά την πρώτη διάταξη. Νέα άρθρα που παρατίθενται στο σχέδιο κατά τη διαδικασία πρέπει να λαμβάνουν ένα μοναδικό αριθμό (π.χ. 1α, 2α), ώστε να μην ανακύπτει ανάγκη αναρίθμησης των επόμενων άρθρων και τυχόν εσωτερικές παραπομπές να έχουν σταθερό σημείο αναφοράς. Επίσης, πρέπει να αριθμούνται πλέον τα άρθρα με την τελικώς διαμορφούμενη αύξουσα σειρά, αφού ληφθεί μέριμνα για την αναρίθμηση και των τυχόν εσωτερικών παραπομπών. Για την καλύτερη χρήση του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης κανονιστικών πράξεων από τον εφαρμοστή και τον ερμηνευτή των διατάξεών του, στο τελικό κείμενο του σχεδίου αυτού πρέπει οι κωδικοποιούμενες και οι σχετικές και συναφείς διατάξεις καθώς και οι τυχόν σχετικοί κοινοτικοί κανόνες που μνημονεύουνται σε αυτές, είτε να διατηρούνται ως παράτιτλοι δίπλα σε κάθε άρθρο ή παράγραφο της κωδικοποίησης, είτε να αναγράφονται κάτω από τον τίτλο κάθε άρθρου, ο τρόπος, όμως, παράθεσης των διατάξεων αυτών πρέπει να είναι ομοιόμορφος. Αντιθέτως, οι διατάξεις αυτές δεν πρέπει να διατηρούνται στο κείμενο του τελικού σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης των νομοθετικών διατάξεων, αλλά να αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα αντιστοιχίας διατάξεων. Ειδικότερα: 1. Περιεχόμενο Σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης Η Κωδικοποίηση αφορά ισχύουσες διατάξεις, όπερ σημαίνει ότι τυχόν καταργηθείσες, ρητώς ή σιωπηρώς, θα πρέπει να απαλείφονται. Τυχόν καταργηθείσες σιωπηρώς διατάξεις που δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση θα καταγραφούν στο τέλος του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης νομοθετικών διατάξεων, ενώ στο σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης κανονιστικών διατάξεων ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα. Η σχετική (περί διαγραφής) απόφαση αποτελεί προϊόν λεπτής ερμηνευτικής επεξεργασίας. Η απάλειψη είναι ευχερής, όταν υπάρχει ρητή διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης ή σχετική απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, όταν αυτό ασκεί την αρμοδιότητα του άρθρου 100 παρ. 1 στοιχ. ε του Συντάγματος για την άρση της αμφισβήτησης περί της ουσιαστικής αντισυνταγματικότητας διάταξης τυπικού νόμου. Αντιθέτως, είναι δυσχερέστερη, όταν πρόκειται περί σιωπηρής κατάργησης, όπως όταν, με νεότερη διάταξη, ρυθμίζεται ακριβώς το ίδιο αντικείμενο ή γενικότερα το ρυθμιστικό πεδίο της μεταγενέστερης καλύπτει απολύτως την προγενέστερη ρύθμιση, ενόψει του ερμηνευτικού κανόνα ότι δεν μπορούν να συνισχύουν δύο διατάξεις για το ίδιο αντικείμενο και της αρχής ότι μεταγενέστερος νόμος καταργεί προγενέστερο. Επισημαίνεται ότι σιωπηρή κατάργηση επέρχεται, εκτός των άλλων, και σε περίπτωση αντίθεσης προς μεταγενέστερο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τυχόν μεταβατικές διατάξεις των κωδικοποιούμενων πράξεων, οι οποίες έχουν απωλέσει πλέον το αντικείμενο εφαρμογής τους, πρέπει να απαλείφονται. Η πιθανολόγηση ότι υφίστανται εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες ρυθμίζονται με τις μεταβατικές αυτές διατάξεις, δεν συνιστά καθ εαυτή λόγο κωδικοποίησης των μεταβατικών διατάξεων. Όταν κάποια κωδικοποιούμενη διάταξη θέτει προθεσμία που έχει παρέλθει, για την έκδοση κανονιστικής πράξης, η μνεία της προθεσμίας αυτής στην κωδικοποίηση παραλείπεται, εκτός αν από την οικεία διάταξη συνάγεται η ανάγκη αναγραφής της. Ο ανάδοχος, κατά τη σύνταξη του σχεδίου Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

24 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Διοικητικής Κωδικοποίησης, πρέπει να διαθέτει ευχέρεια να αναδιατυπώνει τις σχετικές διατάξεις, ώστε να χαρακτηρίζονται από λιτότητα, συνεκτικότητα και φραστική ομοιομορφία. Η αναδιατύπωση συνιστά πτυχή της ευχέρειας αυτής, στην οποία κατ εξοχήν περιλαμβάνεται και η επέλευση των αναγκαίων μεταβολών, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί μεταφορά αρμοδιοτήτων ή οργανωτική αναδιάρθρωση. Στις περιπτώσεις διατάξεων, με τις οποίες προβλέπεται η έκδοση απόφασης από περισσότερους υπουργούς, στο κείμενο του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης η απόφαση αυτή θα μνημονεύεται ως εξής: «με κοινή απόφαση των Υπουργών...». Ως προς τη σειρά αναγραφής των υπουργών, ακολουθείται η διατύπωση της κωδικοποιούμενης διάταξης, ενώ ως προς τον τίτλο των υπουργών ακολουθείται η ονομασία τους κατά το χρόνο της κωδικοποίησης. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να τίθεται στον κώδικα ρητή πρόβλεψη για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των κανονιστικών πράξεων, των οποίων η έκδοση προβλέπεται από τις κωδικοποιούμενες διατάξεις, έστω και αν δεν περιέχεται σχετική ρήτρα στις διατάξεις αυτές, εκτός εάν προβλέπεται άλλος τρόπος δημοσίευσης κατά το νόμο περί Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 2. Ομοιομορφία ως προς την εμφάνιση και τη διατύπωση. Οι διατάξεις του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης πρέπει να χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία ως προς τη δόμηση και τη διατύπωση του περιεχομένου τους, στο μέγιστο δυνατό βαθμό προκειμένου για κείμενο που αποτελεί κωδικοποίηση και όχι εξ υπαρχής νομοθέτηση. Συγκεκριμένα, η συντομία, σαφήνεια και περιεκτικότητα κατά τη διατύπωση των άρθρων συνιστά κύριο στόχο της Διοικητικής Κωδικοποίησης. Οι προτάσεις πρέπει να είναι σύντομες και εύληπτες. Πρέπει να αποφεύγονται πλατειασμοί και πολύπλοκες διατυπώσεις που πολλές φορές δημιουργούν ασάφεια. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται οι μακρές, δαιδαλώδεις και σχοινοτενείς φράσεις που απαρτίζονται από πλήθος επιμέρους παρενθετικών ή αναφορικών προτάσεων, καθιστώντας δυσχερή ή και αδύνατη την κατανόηση. Η κατανομή των νοημάτων σε περισσότερες αυτοτελείς, μικρές, περιεκτικές και ακριβόλογες προτάσεις συμβάλλει στην ευχερέστερη κατανόηση του κειμένου της Διοικητικής Κωδικοποίησης. Οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών της φράσης πρέπει να είναι γραμματικά σωστές. Δεν πρέπει να καταλείπεται περιθώριο αμφισβήτησης εάν, για παράδειγμα, το αντικείμενο αφορά το ρήμα της κύριας πρότασης ή το ρήμα της δευτερεύουσας πρότασης. Το κείμενο πρέπει να χωρίζεται σε εύκολα αφομοιώσιμες υποδιαιρέσεις, διότι ένα κείμενο υπερβολικά πυκνό μπορεί να είναι δυσχερώς κατανοητό. Η κατάτμηση αυτή δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να καταλήξει σε υπέρμετρο και τυπολατρικό κατακερματισμό του κειμένου των διατάξεων. Δεν είναι απαραίτητο από άποψη ερμηνείας ούτε ευκταίο από άποψη σαφήνειας να εξαντλείται το αντικείμενο των ρυθμίσεων ορισμένου θέματος σε ένα μόνο άρθρο. Είναι προτιμότερο οι σχετικές ρυθμίσεις να περιλαμβάνονται σε περισσότερα άρθρα που συγκεντρώνονται στο ίδιο κεφάλαιο. Όταν υπάρχει ανάγκη, είναι προτιμότερο να αυξάνεται ο αριθμός των άρθρων παρά οι παράγραφοι που περιέχονται σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται μεταγενέστερες μεταβολές, τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις διατάξεων του κώδικα, καθώς και οι παραπομπές άλλων νομοθετημάτων σε αυτές. Η εφαρμογή των παραπάνω υποχρεώσεων τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η αναδιάρθρωση των διατάξεων δεν συνεπάγεται αλλοίωση της έννοιας των κωδικοποιούμενων κανόνων ή δημιουργία ερμηνευτικών προβλημάτων. Επίσης, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή από τον Ανάδοχο, αν η κείμενη νομοθεσία παραπέμπει σε κωδικοποιούμενη διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν διάσπαση εκτεταμένης ή σχοινοτενούς διάταξης σε περισσότερες παραγράφους ή άλλες ενότητες κατ εφαρμογή των προαναφερθεισών υποχρεώσεων, μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο αλλοίωσης της έννοιας των διατάξεων που παραπέμπουν στην κωδικοποιούμενη διάταξη. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, σκόπιμο είναι να αποφεύγεται οποιαδήποτε επέμβαση στη δομή της κωδικοποιούμενης διάταξης. Επίσης, η λελογισμένη χρήση όρων της επιστήμης ή της καθομιλουμένης είναι αποδεκτή, εφόσον κινείται στο πλαίσιο της επίσημης νεοελληνικής (δημοτικής) γλώσσας και στις απαιτήσεις ενός δημόσιου κειμένου που υπερβαίνει τα στενά όρια μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και μίας περιορισμένης χρονικής περιόδου. Η χρήση μιας μετοχής ή μιας φράσης ή μιας παγιωμένης έκφρασης, που πάντως δεν έχει αντικατασταθεί από κάποια άλλη αντίστοιχη της δημοτικής, δεν πρέπει να θυσιάζεται σε τυπολατρικούς κανόνες, οι οποίοι οδηγούν σε λεκτική χαλαρότητα, εξεζητημένη Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

25 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ απλούστευση και αλλοίωση του ύφους ενός επίσημου νομικού κειμένου, όπως είναι το κείμενο της Διοικητικής Κωδικοποίησης. Εξάλλου, ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να καταβάλλεται κατά τη διατύπωση του κειμένου του κώδικα για την εξασφάλιση της επιβαλλόμενης ομοιομορφίας στους όρους σε σχέση και με τη λοιπή νομοθεσία. Η ανομοιομορφία, ιδίως στην ορολογία, ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις ακόμη και στο ουσιαστικό περιεχόμενο της Διοικητικής Κωδικοποίησης, προκαλώντας ερμηνευτικά ζητήματα. Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση και η ερμηνεία μιας διάταξης, πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τη συνοχή του κειμένου. Μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ της τυπικής συνοχής, που αφορά τις πτυχές της ορολογίας, και της ουσιαστικής συνοχής με ευρεία έννοια, που αφορά τη λογική του συνόλου της Διοικητικής Κωδικοποίησης. Η συνοχή του κειμένου εξασφαλίζεται με την χρήση του ίδιου γλωσσικού ιδιώματος, των ίδιων γραμματικών κανόνων και ίδιων όρων για να αποδίδονται οι ίδιες έννοιες. Δηλαδή, ταυτόσημοι όροι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν διαφορετικές έννοιες. Ο στόχος έγκειται στη μη ύπαρξη διφορούμενων εννοιών, αντιφάσεων ή αμφιβολιών ως προς τη σημασία μίας έννοιας. Επομένως, ο ίδιος όρος πρέπει να χρησιμοποιείται με ομοιόμορφο τρόπο όταν πρέπει να αποδοθεί η ίδια έννοια, ενώ όταν αποσκοπείται η απόδοση διαφορετικής έννοιας πρέπει να επιλέγεται άλλος όρος. Στο σύνολο του σχεδίου της Διοικητικής Κωδικοποίησης πρέπει να υπάρχει σεβασμός των ορισμών. Επομένως οι ορισμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται με ομοιόμορφο τρόπο και το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αφίσταται των ορισμών που δίδονται. 3. Ενότητα Ο ίδιος ο σκοπός του εγχειρήματος της κωδικοποίησης υπαγορεύει την πιστή τήρηση του κανόνα της ενότητας ως προς την κωδικοποιούμενη ύλη. Οι νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις που κωδικοποιούνται πρέπει να είναι συναφείς ως προς το αντικείμενό τους, όπως άλλωστε προβλέπει και το Σύνταγμα (άρθρο 74, παρ. 5, εδάφιο τρίτο). Αυτό σημαίνει ότι τυχόν μη συναφείς, σχετικές διατάξεις των κωδικοποιούμενων νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων πρέπει να επισημαίνονται, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο της Κωδικοποίησης. Όπως είναι ευνόητο, οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν. 4. Τίτλοι Ο τίτλος του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης πρέπει να είναι αρκούντως γενικός, συνοπτικός και περιεκτικός αποδίδοντας το περιεχόμενό του. Ειδικότερα, πρέπει να προτιμώνται διατυπώσεις απλές και ευσύνοπτες, οι οποίες επιτρέπουν την ευχερή, αλλά ακριβή προϊδέαση του αναγνώστη. Σκόπιμη είναι η χρήση του όρου «Κώδικας»/ «Κωδικοποίηση» και, σε κάθε περίπτωση, της ονομαστικής κατά την εισαγωγική διατύπωση του τίτλου, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η χρήση προθέσεων ή επιρρημάτων. Ο τίτλος των Βιβλίων, Μερών, Τμημάτων και Κεφαλαίων πρέπει να είναι επίσης γενικός, συνοπτικός και να αποδίδει το περιεχόμενό τους. Ο τίτλος μιας υποδιαίρεσης της Κωδικοποίησης (π.χ. Μέρους) δεν επιτρέπεται να ταυτίζεται με τον τίτλο άλλης, του ίδιου ή διαφορετικού επιπέδου (π.χ. Κεφαλαίου). Κάθε άρθρο φέρει τίτλο, για τον οποίο ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο για τους τίτλους των Βιβλίων, Μερών, Τμημάτων και Κεφαλαίων. Κατά κανόνα, ο τίτλος άρθρου που υποδιαιρείται σε παραγράφους πρέπει να αναφέρεται στο περιεχόμενο περισσότερων ή όλων των παραγράφων, ενώ η σειρά της μνείας των θεμάτων στον τίτλο πρέπει καταρχήν να είναι αντίστοιχη με τη σειρά των παραγράφων. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

26 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 5. Διαίρεση της Κωδικοποίησης Αναλόγως προς το περιεχόμενο και την έκταση, το κείμενο της Κωδικοποίησης μπορεί να διαιρείται σε «Βιβλία», «Μέρη», «Τμήματα», «Κεφάλαια» και «Άρθρα». Τα «Μέρη» μπορούν να χρησιμοποιούνται, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο λόγω του περιεχομένου, της έκτασης και της διάρθρωσης της ύλης. Τα «Βιβλία», τα «Μέρη» και τα «Τμήματα» αριθμούνται λεκτικά και αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα (π.χ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ). Τα «Κεφάλαια» αριθμούνται με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου (π.χ. Α, Β, κλπ). Σε κάθε περίπτωση προηγείται το αριθμούμενο υποσύνολο του κώδικα και ακολουθεί ο αριθμός (π.χ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ). Τα άρθρα αριθμούνται με αραβική αρίθμηση (π.χ. 1, 2, κλπ.). Στην περίπτωση αυτή προηγείται η μνεία του άρθρου με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και ακολουθεί ο αριθμός (π.χ. Άρθρο 1). Μία ομάδα ομοιογενών άρθρων, άρθρων δηλαδή των οποίων οι επί μέρους ρυθμίσεις μπορούν να αναχθούν σε ευρύτερο αντικείμενο, σκόπιμο είναι να συγκροτείται σε «Κεφάλαιο», το οποίο θα έχει ως τίτλο το ευρύτερο αυτό αντικείμενο. Κατ ανάλογο τρόπο ομάδες ομοιογενών Κεφαλαίων μπορούν να συγκροτούνται σε «Τμήμα» που να έχει ως τίτλο ευρύτερο αντικείμενο ικανό να καλύψει τα θέματα των επί μέρους Κεφαλαίων του Τμήματος. Ομάδες Τμημάτων μπορούν να συγκροτούνται σε «Μέρος» που να έχει ως τίτλο ευρύτερο αντικείμενο ικανό να καλύψει τα θέματα των επί μέρους Τμημάτων, ενώ ομάδες «Μερών» μπορούν να συγκροτούνται σε «Βιβλίο» που να έχει ως τίτλο ευρύτερο αντικείμενο ικανό να καλύψει τα θέματα των επί μέρους «Μερών» του Βιβλίου. Ένα «Βιβλίο» μπορεί, κατά περίπτωση, να διαιρεθεί ή να μη διαιρεθεί σε «Τμήματα». Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές υποδιαιρέσεις του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης. 6. Διάρθρωση κειμένου Άρθρα της Διοικητικής Κωδικοποίησης Κάθε υποδιαίρεση του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης πρέπει να χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια σε σχέση με την ύλη που ρυθμίζεται με αυτό. Η δομή κάθε άρθρου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη. Η ομοιογένεια έχει την έννοια της αποτύπωσης στο κείμενο του άρθρου όσων κανόνων έχουν το ίδιο ειδικότερο αντικείμενο (π.χ. οι διατάξεις, με τις οποίες ορίζονται αφενός οι προϋποθέσεις για την πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο τομέα με γραπτό διαγωνισμό και αφετέρου οι προϋποθέσεις για την πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο τομέα με σειρά προτεραιότητας πρέπει να περιλαμβάνονται σε χωριστά άρθρα) ή, κατ εξαίρεση, και συναφών διατάξεων, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Μολονότι το ζήτημα τούτο κρίνεται κατά περίπτωση, ανάλογα και με τις ιδιαιτερότητες σχετικών ρυθμίσεων, είναι προτιμότερο να δημιουργούνται περισσότερα άρθρα με ομοιογένεια παρά λιγότερα με ετερογενή ύλη, όπως αναφέρεται και ανωτέρω. Σε σχέση με τη δομή των άρθρων σημειώνονται τα ακόλουθα: (α) τα άρθρα είναι δυνατόν, αναλόγως του ουσιαστικού περιεχομένου τους, να υποδιαιρεθούν σε παραγράφους. Οι παράγραφοι χαρακτηρίζονται από νοηματική αυτοτέλεια, αρχίζουν με την τήρηση εσοχής, αριθμούνται δε με αραβικούς αριθμούς (1,2,3 ). Εάν το άρθρο έχει μία μόνο παράγραφο, η μοναδική αυτή παράγραφος δεν αριθμείται, δηλ. δεν τίθεται προ αυτής ο αριθμός 1. (β) κάθε παράγραφος αποτελείται από ένα ή περισσότερα εδάφια. Ως εδάφιο ορίζεται μία λεκτική περίοδος μεταξύ δύο τελειών. Τα εδάφια δεν αριθμούνται και διατυπώνονται σε συνεχόμενη γραφή, δηλ. χωρίς να αλλάζει η γραμμή στο κείμενο. (γ) αν το περιεχόμενο μιας παραγράφου ή το περιεχόμενο ενός αριθμού που δεν υποδιαιρείται σε παραγράφους περιέχει απαρίθμηση περιπτώσεων, αυτές αριθμούνται με μικρά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (δηλ. α,β,γ, κλπ), κάθεμία δε από αυτές αρχίζει με την τήρηση εσοχής. Εφόσον υπάρχει ανάγκη παράθεσης υποπεριπτώσεων, αυτές δηλώνονται με δύο όμοια γράμματα του ελληνικού επίσης αλφαβήτου (δηλαδή αα, ββ,γγ, κλπ). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

27 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Η διαίρεση αυτή πρέπει να τηρείται κυρίως διότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία κατά την κατάρτιση του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης και η σαφήνεια κατά την παραπομπή στις διατάξεις του από άλλες νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις ή κώδικες. Όταν ένα άρθρο περιλαμβάνει απαρίθμηση, πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε κάθε στοιχείο της να συνδέεται άμεσα, νοηματικά και συντακτικά με την εισαγωγική φράση. Για το σκοπό αυτό είναι καλύτερο να αποφεύγεται η παρεμβολή αυτόνομων φράσεων ή εδαφίων σε μία απαρίθμηση. Όσα εκτίθενται παραπάνω ως προς την αρχή της ενότητας και την αρχή της ειδίκευσης κατά τη διαίρεση του κειμένου της Κωδικοποίησης σε άρθρα, εφαρμόζονται αναλόγως και κατά την υποδιαίρεση των άρθρων σε παραγράφους κλπ. 7. Κατάστρωση του Κειμένου Σειρά Διατάξεων Οι διάφορες διατάξεις πρέπει να καταχωρίζονται με συστηματικό τρόπο. Ο γενικοί κανόνες, οι γενικές δηλαδή αρχές που ρυθμίζουν τον πυρήνα ενός συγκεκριμένου θέματος, προηγούνται των δευτερευουσών διατάξεων, ήτοι των διατάξεων που περιέχουν τις παρεπόμενες και ειδικότερες ρυθμίσεις όταν βεβαίως υπάρχουν τέτοιες, ενώ, εξάλλου, η ρύθμιση των κύριων θεμάτων προηγείται της ρύθμισης των δευτερευόντων θεμάτων. Επίσης, οι διατάξεις που θέτουν κανόνες προηγούνται των διατάξεων που ορίζουν παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις. Από άποψη περιεχομένου των διατάξεων, η κατάστρωση του κειμένου καταρχήν πρέπει, χάριν ομοιομορφίας, να ακολουθεί την εξής σειρά: Προηγούνται τυχόν γενικές διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ορισμοί, και ακολουθούν οι ουσιαστικές και οι οργανωτικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι διακριτές οι ποινικές διατάξεις, οι τελικές διατάξεις και οι μεταβατικές διατάξεις. Ορισμοί Διατάξεων: Γενικές Διατάξεις: Γενικές διατάξεις είναι αυτές που περιέχουν γενικές αρχές και αποτελούν το υπόβαθρο του όλου περιεχομένου της κωδικοποιούμενης ύλης (π.χ. σκοπός, πεδίο εφαρμογής), καθώς και οι διατάξεις που έχουν γενική εφαρμογή, όπως προσδιορισμοί της έννοιας διαφόρων «όρων» που χρησιμοποιούνται στο κωδικοποιούμενο κείμενο. Επισημαίνεται ότι οι ορισμοί πρέπει να παρατίθενται στην αρχή του κωδικοποιητικού κειμένου, εκτός αν αφορούν ορισμένα μόνο μέρη της κωδικοποιούμενης ύλης, οπότε θα πρέπει να παρατίθενται στο οικείο μέρος, κατά προτίμηση στην αρχή του. Ουσιαστικές διατάξεις: Με το όρο «ουσιαστικές διατάξεις» νοούνται οι διατάξεις που δεν αναφέρονται σε θέματα διαδικασίας, αλλά περιέχουν ουσιαστικές ρυθμίσεις, όπως η θέσπιση προϋποθέσεων ή κωλυμάτων για την άσκηση δικαιώματος, υποχρεώσεων, απαγορεύσεων και ειδικότερων όρων για την ανάπτυξη ορισμένης δραστηριότητας. Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις: διατάξεις που αναφέρονται στη σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία και στις αρμοδιότητες των οργάνων, καθώς και στη διαδικασία που τηρείται για την έκδοση των πράξεών τους. Ποινικές διατάξεις Ποινικές διατάξεις είναι αυτές που προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των επιτακτικών ή απαγορευτικών διατάξεων του κωδικοποιημένου κειμένου. Μεταβατικές διατάξεις: Η Κωδικοποίηση πρέπει να διατηρεί αμετάβλητες τις ρυθμίσεις διαχρονικού δικαίου των κωδικοποιούμενων διατάξεων. Για τον σκοπό αυτόν, επιβάλλεται να περιλαμβάνει στο τέλος, σε ειδικό κεφάλαιο ή άρθρο, τις μεταβατικές διατάξεις που υπήρχαν στην υπό κωδικοποίηση ύλη, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι κωδικοποιημένες μεταβατικές διατάξεις περιλαμβάνονται προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα της Κωδικοποίησης. Για παράδειγμα, οι διατάξεις αυτές δεν προσδιορίζονται με αναφορά στο κωδικοποιούμενο κείμενο από όπου προέρχονται αλλά στο κεφάλαιο, το άρθρο ή την παράγραφο της Κωδικοποίησης. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

28 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Εξάλλου, ενδέχεται ορισμένες μεταβατικές διατάξεις να έχουν καταστεί πλέον άνευ αντικειμένου και ως εκ τούτου να είναι σκόπιμη η απάλειψή τους. Είναι προφανές ότι η επιλογή αυτή πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην ανακύπτουν προβλήματα διαχρονικού δικαίου από την εφαρμογή της Κωδικοποίησης. Διατάξεις που καταργούνται ή διατηρούνται σε ισχύ: Καταργητικές είναι οι διατάξεις, με τις οποίες καταργούνται στο σύνολό τους ή εν μέρει διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος της Κωδικοποίησης, στην οποία περιλαμβάνονται οι προγενέστερες καταργητικές διατάξεις, ενώ αντίθετα διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις είναι διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος της Κωδικοποίησης. 8. Παραπομπή σε άλλες Διατάξεις Όταν είναι αναγκαία η μνεία άλλων νομοθετημάτων, αυτή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ενιαίο σε όλη την Κωδικοποίηση. Συγκεκριμένα, για λόγους ακρίβειας και διευκόλυνσης του χρήστη, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του νομοθετήματος και το έτος δημοσίευσής του. Κατά την πρώτη μνεία του νομοθετήματος πρέπει να δηλώνεται σε παρένθεση το τεύχος και ο αριθμός του φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Πρέπει επίσης να αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο και η παράγραφος αυτού, όπου γίνεται η παραπομπή. Η παραπομπή γίνεται με αναφορά πρώτα του άρθρου και μετά της παραγράφου, του εδαφίου κ.ο.κ. Όπου γίνεται παραπομπή σε εδάφιο, το εδάφιο αναφέρεται ολογράφως με τη σειρά του (π.χ. εδάφιο πρώτο, δεύτερο κ.λπ. και όχι εδάφιο 1) Σε κάθε περίπτωση αποφεύγονται οι διασταυρούμενες ή διαδοχικές παραπομπές. Εφόσον δεν προκύπτει σαφώς από την κωδικοποιούμενη διάταξη αν η παραπομπή γίνεται σε διάταξη, όπως αυτή ισχύει και θα ισχύει κάθε φορά (γνήσια παραπομπή), ή, αντιθέτως, όπως ισχύει κατά το χρόνο της παραπομπής, ανεξάρτητα από τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις της (μη γνήσια παραπομπή), το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί κατά την κωδικοποίηση με την αναγκαία αναμόρφωση της κωδικοποιούμενης διάταξης, εφόσον έχει επικρατήσει πάγια και αδιαμφισβήτητη λύση για το θέμα αυτό. Εν αμφιβολία δεν τροποποιείται το κείμενο. Αν απαιτείται να γίνει ερμηνεία, όπως όταν η διάταξη, στην οποία γίνεται παραπομπή έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί, είναι αναγκαία η απαίτηση της κρίσης του Φορέα ως προς την έννοια της παραπομπής. Εφόσον καταλείπεται αμφιβολία η παραπομπή πρέπει να θεωρείται ως γνήσια. 9. Συντομογραφίες Κυριότερες συντομογραφίες που πρέπει να ακολουθήσει ο Ανάδοχος κατά την σύνταξη του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης είναι οι ακόλουθες: Νόμοι: Οι νόμοι μνημονεύονται ως «ν.» Προεδρικά Διατάγματα Τα προεδρικά διατάγματα μνημονεύονται ως «π.δ.». Στη γενική πτώση, η συντομογραφία είναι «π.δ/τος». Συντομογραφία χρησιμοποιείται μόνο όταν μνημονεύεται συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα με τα στοιχεία του (π.δ. 118/2007). Αντιθέτως, η συντομογραφία δεν χρησιμοποιείται σε άλλες περιπτώσεις, όπως στις εξουσιοδοτικές διατάξεις (π.χ. «με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται» και όχι «με π.δ. που εκδίδεται»). Παράγραφοι: Οι παράγραφοι μνημονεύονται ως «παρ.» Εδάφιο: Το εδάφιο αναφέρεται ως «εδάφιο» και αριθμείται ολογράφως. Όταν συναντάται ο όρος «περίοδος» σε κωδικοποιούμενο κείμενο, στο κωδικοποιητικό κείμενο γίνεται χρήση του πλέον κατάλληλου από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν. Περίπτωση Η περίπτωση μνημονεύεται ως «περ.» Υποπερίπτωση Η υποπερίπτωση ως «υποπερ.» Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

29 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Στοιχείο Το στοιχείο αναφέρεται ως «στοιχ.» Υπουργική Απόφαση: Η υπουργική απόφαση συνήθως αναφέρεται ολογράφως και με αναφορά στον υπουργό που την εξέδωσε. Σε περίπτωση που τέτοια αναλυτική παραπομπή μπορεί να αποφευχθεί, η παραπομπή γίνεται ως «Υ.Α». Αντίστοιχα, η κοινή υπουργική απόφαση, όταν δεν ενδείκνυται η αναλυτική αναφορά της, μνημονεύεται ως «Κ.Υ.Α.». Όταν στο κείμενο του νόμου επαναλαμβάνεται συχνά επωνυμία ή τίτλος, μπορεί αντ αυτών να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη συντομογραφία. Στην περίπτωση αυτή, στην πρώτη διάταξη, στην οποία εμφανίζεται η επωνυμία ή ο τίτλος, πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και μέσα σε παρένθεση η συντομογραφία. Στη συνέχεια πλέον παρατίθεται η συντομογραφία. 10. Χρήση Κεφαλαίων Πρέπει να αποφεύγεται η τάση που παρατηρείται σε κείμενα νομοθετημάτων να γράφονται με κεφαλαία τα αρχικά ουσιαστικών και επιθέτων. Στην ελληνική γλώσσα, ως γνωστόν, κεφαλαιογραφούνται μόνον τα κύρια ονόματα, τα εθνικά ονόματα, τα ονόματα των μηνών και των ημερών, τα τοπωνύμια, οι τιμητικοί τίτλοι και τα αρκτικόλεξα ονομασιών νομικών προσώπων, οργανισμών, αυτοτελών υπηρεσιών κ.λπ. Τα αρκτικόλεξα παρατίθενται με την παρεμβολή τελείας στα κατάλληλα σημεία. Κατ εξαίρεση, αρκτικόλεξα που έχει καθιερωθεί να αναφέρονται χωρίς τελείες ή αρκτικόλεξα ευρέως χρησιμοποιούμενα αναγράφονται χωρίς τελείες. Οι αρχές και τα όργανα του κράτους (π.χ Υπουργοί, Υπουργεία) γράφονται με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο όταν αναφέρονται στο φορέα συγκεκριμένου αξιώματος ή ιδιότητας (π.χ. Υπουργός Οικονομικών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου). Επίσης λέξεις όπως «Κράτος», «Χώρα», «Επικράτεια» «Δημόσιο» γράφονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. Αντιθέτως, όταν πρόκειται για γενική αναφορά γράφονται με μικρά στοιχεία (π.χ. οι καθ ύλην αρμόδιοι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς περιφέρειας)». 11. Ξένοι Όροι Πρέπει κατά κανόνα να αποφεύγεται η χρήση ξένων όρων ή λέξεων. Εάν οι κωδικοποιούμενες διατάξεις περιλαμβάνουν ξένους όρους ή λέξεις, χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο, πρέπει, κατά την κωδικοποίηση, να αποδίδονται στην ελληνική γλώσσα, εφόσον έχει διαπλαστεί σχετικώς δόκιμος όρος. Εάν υπάρχει ελληνικός όρος, ο οποίος δεν έχει επικρατήσει, παρατίθεται και ο ξενόγλωσσος εντός παρενθέσεως. 12. Πίνακας Αντιστοιχίας Διατάξεων Το σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης νομοθετικών διατάξεων συνοδεύει υποχρεωτικώς παράρτημα κωδικοποιούμενων διατάξεων, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι διατάξεις που κωδικοποιούνται, σε ποιο άρθρο του Κώδικα και σε ποια παράγραφό του κωδικοποιείται η κάθε διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στην κωδικοποίηση. Το νομοθέτημα, από το οποίο προέρχεται η κωδικοποιούμενη διάταξη, πρέπει να αναφέρεται στο παράρτημα με τον αριθμό, το έτος και το φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος και αριθμός φύλλου δημοσίευσής του). Τα νομοθετήματα καταχωρούνται στο παράρτημα αυτό με σειρά αναγραφής κατά την τυπική ισχύ τους και από το παλαιότερο στο νεώτερο νομοθέτημα, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν. 13. Συντονισμός κωδικοποίησης και τρέχουσας νομοθετικής εργασίας Το έργο της κωδικοποίησης αποβλέπει στη συγκέντρωση, εκκαθάριση και συστηματική ταξινόμηση των διατάξεων που ισχύουν σε ορισμένους νομοθετικούς τομείς. Ενόψει τούτου, αν εκκρεμεί στη Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

30 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Βουλή σχέδιο νόμου με αντικείμενο που επηρεάζει την ύλη του σχεδίου Κωδικοποίησης, είναι σκόπιμο να αναμένεται η ψήφιση του νόμου αυτού, ώστε να ληφθεί υπόψη στην κωδικοποίηση. Β. Επεξεργασία του συνόλου της ύλης i) Επιστημονική επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένων. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει το σύνολο των κειμένων της συγκεντρωθείσας ύλης σε ουσιαστική επιστημονική επεξεργασία, που θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα εξής: - Επαλήθευση της ακρίβειας και πιστότητας του κειμένου. - Επιλογή των κρίσιμων διατάξεων ή χωρίων του κειμένου και διαγραφή των μη σχετικών ή επουσιωδών. - Ειδικά για τα κείμενα της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης: Ενσωμάτωση των τροποποιήσεων, προσθηκών, καταργήσεων κ.λπ., ώστε να αποδίδεται το κείμενο όπως εκάστοτε ισχύει. Ενσωμάτωση παρατηρήσεων (με αγκύλη κάτω από την εκάστοτε διάταξη) όπου επισημαίνονται οι τροποποιήσεις κ.λπ. και το είδος, ο αριθμός και το έτος της πράξης με την οποία καθεμία συντελέστηκε. Ενσωμάτωση εναλλακτικών εκδοχών του κειμένου όπου θα παραλείπονται διαδοχικά (κατά φθίνουσα χρονική σειρά) οι τροποποιήσεις κ.λπ., ώστε να αποδίδεται το κείμενο στην ιστορική του μορφή, όπως διαδοχικά ίσχυσε. - Επισήμανση και παραπομπή σε άλλα κείμενα της συγκεντρωθείσας ύλης με τα οποία το υπό επεξεργασία κείμενο συσχετίζεται. ii) Σύνταξη περιλήψεων. Για κάθε κείμενο της συγκεντρωθείσας ύλης που θα επεξεργάζεται, ο Ανάδοχος θα συντάσσει επιστημονική περίληψη, η οποία θα περιέχει τις ουσιώδεις πληροφορίες και θα προτάσσεται του κειμένου. Για τη σύνταξη των περιλήψεων θα αξιοποιούνται όπου υπάρχουν υπηρεσιακές περιλήψεις ή παρουσιάσεις σε νομικά εγχειρίδια, περιοδικά ή μελέτες. Ως περίληψη του άρθρου νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης θα νοείται ο τίτλος της (όπου υπάρχει) και, αν δεν υπάρχει, θα συντάσσεται ανεπίσημος τίτλος. Θα καταβάλλεται προσπάθεια η περίληψη να συντάσσεται σε απλή νομική γλώσσα, ωστόσο (για λόγους νομικής ασφάλειας) χωρίς να θυσιάζεται η ακρίβεια. iii) Ορισμός λέξεων-κλειδιών. Για κάθε κείμενο της συγκεντρωθείσας ύλης που θα επεξεργάζεται, ο Ανάδοχος θα ορίζει λέξειςκλειδιά, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, οι οποίες θα κατευθύνουν την αναζήτηση στη βάση δεδομένων. Τέλος ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση αυτής της Φάσης πρέπει να παραδώσει το σύνολο του υλικού σε έντυπη και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, συστηματικά επεξεργασμένο, διαρθρωμένο και ταξινομημένο ανά θεματικά πεδία, διαδικασίες κλπ., επιστημονικά επιμελημένο για την παρουσίαση (περιλήψεις, λέξεις κλειδιά κλπ.) και τη συσχέτισή του και τεχνικά επεξεργασμένο και μορφοποιημένο ώστε να μπορεί να εισαχθεί σε Πληροφοριακό Σύστημα, ως περιεχόμενο αυτής. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

31 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων της κωδικοποιημένης ύλης στο πλαίσιο της Καλής Νομοθέτησης. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων για το σύνολο της εν ισχύ νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. Η Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των κανονιστικών επιπτώσεων. Η μέθοδος επιβάλλει, πριν τη λήψη απόφασης για την υιοθέτηση μίας κανονιστικής ρύθμισης, το συνυπολογισμό στο μέγιστο δυνατό βαθμό των ενδεχόμενων επιπτώσεών της στην οικονομία και την κοινωνία. Αποτελεί συνεπώς ένα μέσο υποβοήθησης των φορέων παραγωγής πολιτικής (policy making) στο στάδιο προετοιμασίας των κανονιστικών ρυθμίσεων. Η Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων αποτελεί την πλέον διαδεδομένη διεθνώς μεθοδολογία αξιολόγησης των επιπτώσεων της νομοθεσίας. Μέσα από την εφαρμογή της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων γίνεται εφικτός ο προσδιορισμός των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σε μία σειρά από τομείς όπως αναφέρονται ενδεικτικά, η επιχειρηματικότητα, η ανταγωνιστικότητα, η αγορά, η απασχόληση, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, το περιβάλλον και η προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες μεταξύ άλλων. Σκοπός της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων αποτελεί, μέσα από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της νομοθεσίας, να εντοπιστούν και να αναλυθούν τα αποτελέσματα τα οποία επέφερε ή και πρόκειται να επιφέρει η εφαρμογή της. Βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων αναπλάθεται ρυθμιστικά το κανονιστικό πλαίσιο και ανασχεδιάζονται οι δομές και οι διαδικασίες οι οποίες αφορούν την εφαρμογή του, με σκοπό την αξιολόγηση αρχικά και την βελτίωση στη συνέχεια της αποτελεσματικότητας, της ανταποκρισιμότητας και της εφαρμοστικότητας των ρυθμίσεων της νομοθεσίας. Η Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων συνδράμει στην προώθηση της κανονιστικής μεταρρύθμισης θετικά ως προς: Tην βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας Tον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και την υλοποίηση των ρυθμίσεων Tην ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των επιπτώσεων της νομοθεσίας Tην απλούστευση και εξορθολογισμό των νομοθετικών ρυθμίσεων Tον περιορισμό της γραφειοκρατίας και των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από αυτή Tην καλύτερη εκτίμηση των διακινδυνεύσεων εφαρμογής Tην αποτελεσματικότερη, βασιζόμενη σε στοιχεία και εξισορροπημένη λήψη πολιτικών αποφάσεων Tην ενημέρωση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της ρύθμισης. Η Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων θα συμβάλλει στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της υπό κωδικοποίηση νομοθεσίας, με σκοπό αφενός την κανονιστική αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας στην πολιτική προώθησης της επιλογής προσωπικού και το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και αφετέρου στην ανάπλασή της, μέσα από τον εντοπισμό και την ανίχνευση των προβλημάτων εφαρμογής και την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των αρχικών στόχων και προβλημάτων τα οποία είχαν ως σκοπό να επιλύσουν τα συγκεκριμένα νομοθετήματα. Ειδικότερα σε σχέση με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων συμβάλλει στην ανανέωση επικαιροποίηση της νομοθεσίας και την ανάπλαση των ρυθμιστικών κειμένων μέσα από την άρση των επικαλύψεων, των συναρμοδιοτήτων, των επαναλήψεων, των ακυρώσεων και των αντικρουόμενων ρυθμίσεων, οι οποίες συχνά προκύπτουν από τη συνεχή και σε βάθος χρόνου εξέλιξη και ανάπτυξη της νομοθεσίας. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

32 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Προτάσεις ρυθμιστικού πλαισίου (Νομοθετική Κωδικοποίηση) Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας, ο Ανάδοχος, έχοντας υπόψη την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων για το σύνολο της εν ισχύι νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα καθώς και πάσης φύσεως δυσλειτουργίες, ανορθολογισμούς και ερμηνευτικές ατέλειες (π.χ. αντιφατικές ρυθμίσεις, κενά δικαίου), θα προβεί στην εκπόνηση Ρυθμιστικών Προτάσεων, ήτοι θα παρουσιαστούν εναλλακτικές δυνατότητες νομοθετικών τροποποιήσεων και προσαρμογών, καθώς και αναγκαίων νέων ρυθμίσεων, ώστε να προκύψει μία πλήρης και συγκροτημένη πρόταση αναμόρφωσης του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου, ήτοι ένα ολοκληρωμένο νέο σχέδιο κώδικα (Νομοθετική Κωδικοποίηση). Ειδικότερα ο ανάδοχος θα προβεί στη δημιουργία ενός σχεδίου Κώδικα για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, το οποίο καταρχάς θα συγκεντρώνει με πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία και θα διαρθρώνει σε ενιαίο συστηματικό κείμενο το σύνολο των (νομοθετικών και κανονιστικών) διατάξεων του νομικού πλαισίου όπως ακριβώς ισχύει κατά τη στιγμή της παράδοσης του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης (περιλαμβανομένων των ειδικών διατάξεων που δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν στη Διοικητική Κωδικοποίηση), και περαιτέρω θα περιέχει εντοπισμένες και αιτιολογημένες προτεινόμενες παρεμβάσεις (προσθήκη, κατάργηση, τροποποίηση ή αυθεντική ερμηνεία διατάξεων ή νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων) με σκοπό τη βελτίωση και εξορθολογισμό του ισχύοντος συστήματος. Το σχέδιο θα συνοδεύεται από κείμενο επεξηγήσεων ή αιτιολογιών. Επίσης θα περιλαμβάνει σε εντοπισμένα σημεία πολλαπλές εναλλακτικές προτάσεις και θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμο ως ένα σχέδιο κειμένου νομοθετικής πολιτικής. A.3.3 Ενότητα Γ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. Κατά την υλοποίηση της παρούσας ενότητας, θα πραγματοποιηθεί η δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος, στο οποίο θα συγκεντρωθεί το σύνολο της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής ύλης και το οποίο θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, νομολογία, αρθρογραφία, αποφάσεις Ολομέλειας ΑΣΕΠ, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφόρηση που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. Μέσω της ανωτέρω πληροφοριακής υποδομής θα καταστεί δυνατή η διάχυση της καταγραφείσας ύλης στο προσωπικό του ΑΣΕΠ, φορείς του δημοσίου, αλλά και στο ευρύ κοινό. Ο Ανάδοχος του έργου θα φροντίσει να αξιοποιήσει την υφιστάμενη υποδομή ΤΠΕ του ΑΣΕΠ όπως αυτή παρουσιάζεται στην A Επιπλέον οφείλει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου «Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών ΑΣΕΠ» (ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση) εφόσον αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος με τις αντίστοιχες υποδομές της διαδικτυακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» και του «ΡΑΠΤΑΡΧΗ» ώστε να υφίσταται η δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο της Νομοθετικής, Κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα από τους χρήστες των τελευταίων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασιών Γ θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

33 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 1. Ανάπτυξη απαιτούμενων υποσυστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής για την υποστήριξη και διάχυση της Νομοθετικής, Κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα καθώς και για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) προς τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους χρήστες αυτών. 2. Εγκατάσταση αυτών στις υποδομές που θα τα φιλοξενούν, παραμετροποίηση συστημικού λογισμικού/εφαρμογών. A Υφιστάμενη Υποδομή ΤΠΕ του ΑΣΕΠ Tο υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια υποσυστήματα: Υποσύστημα Υποστήριξης Εσωτερικών Λειτουργιών του ΑΣΕΠ Εφαρμογή Διαχείρισης Διαγωνισμών (Σύστημα Πλήρωσης Θέσεων - ΣΠΘ) που διεξάγει το ΑΣΕΠ (Oracle forms/reports 6i) Εφαρμογή Διαχείρισης Υπηρεσιών προς τους Δημόσιους Φορείς (Oracle forms/reports 6i) Εφαρμογή Αξιολόγησης Διαγωνισμών (Oracle forms/reports 6i) Εφαρμογή Διοικητικής Υποστήριξης (Oracle forms/reports 6i) Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (J2EE) Εφαρμογή για τη Μετάδοση Πληροφοριακού Περιεχομένου με teletext Σύστημα σάρωσης (scanning) για την ταχύτερη έκδοση των αποτελεσμάτων των γραπτών διαγωνισμών Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης (www.asep.gr J2EE) του ΑΣΕΠ που περιλαμβάνει: 1. εύκολη και δυναμική αναζήτηση θέσεων και αποτελεσμάτων 2. καρτέλα διαγωνισμού 3. υπολογισμό μορίων 4. ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις 5. ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ( εγγεγραμμένοι χρήστες μέχρι σήμερα) 6. online υπηρεσίες I. ηλεκτρονική αίτηση ταυτοποίησης. Επισημαίνεται ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2012 το ΑΣΕΠ είχε εγκρίνει συνολικά αιτήματα ταυτοποίησης II. ηλεκτρονική υποβολή αίτησης III. ηλεκτρονική υποβολή ένστασης IV. επισκόπηση του συνόλου των ηλεκτρονικών αιτήσεων που έχουν υποβάλει V. διαχείριση του προφίλ τους 7. εύρεση αποφάσεων συμβασιούχων Π.Δ. 164/2004 και Π.Δ. 180/ τελευταία νέα 9. ενημέρωση των υποψηφίων με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) στα κινητά τους τηλέφωνα 10. εφαρμογή ενημέρωσης δημόσιων φορέων Άλλα υποσυστήματα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

34 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Εφαρμογή πληροφοριακών αναφορών (Oracle APEX) Εφαρμογή διαχείρισης υπαλλήλων (Oracle forms/reports 6i) Εσωτερικό Intranet (Joomla) Εσωτερικό helpdesk (Joomla) Εφαρμογή Αξιολόγησης Αιτημάτων Χορήγησης Βεβαίωσης Φορέων (ΣΟΧ & ΣΜΕ) (Ms Access) Εφαρμογή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Φορέων (ΣΟΧ & ΣΜΕ) (excel) Εφαρμογή παρουσίασης αποτελεσμάτων προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Java client - server) Εφαρμογή Αξιολόγησης Αιτημάτων Κοινωφελούς Εργασίας (ΚΟΧ) (PHP-My Sql) Εφαρμογή αποθήκης για την αυτοματοποιημένη διαχείριση των φακέλων των αιτήσεων η οποία περιλαμβάνει: Ωρομέτρηση α) πρωτοκόλληση των αιτήσεων των υποψηφίων με χρήση barcode (MS visual studio) β) ηλεκτρονική καταγραφή της χωροθέτησης των φακέλων (Oracle APEX) και γ) ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης και χρέωσης των αιτήσεων (Oracle APEX) Υφιστάμενο (προ Γ ΚΠΣ) ΟΠΣ (Oracle forms/reports 6i) Υφιστάμενο (προ Γ ΚΠΣ) πρωτόκολλο HRMS (Oracle forms/reports 6i) Εξοπλισμός Μια συνοπτική καταγραφή των δικτύων του κεντρικού κτιρίου του ΑΣΕΠ είναι η παρακάτω: Α/Α ONOMA ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εξωτερικό (asep.local) Microsoft Domain Ενιαίο τοπικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών με κεντρική διαχείριση. Συνδέεται στο Διαδίκτυο μέσω του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης Σύζευξις. Σε αυτό θα ενοποιηθούν όλα τα υπόλοιπα δίκτυα και Θα αναβαθμιστεί σε επίπεδο εικονοποίησης (virtualization). 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Workgroup Απομονωμένο τοπικό δίκτυο. Θα ενσωματωθεί στο ενιαίο δίκτυο Domain asep.local. 3. Σύστημα Binary Workgroup Απομονωμένο τοπικό δίκτυο με scanners. 4. Σύστημα Anova Workgroup Απομονωμένο τοπικό δίκτυο με scanners. 5. Σύστημα Mellon Workgroup Απομονωμένο τοπικό δίκτυο με scanners. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

35 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 6. Οικονομικό Workgroup Απομονωμένο τοπικό δίκτυο της Διεύθυνσης Οικονομικού με πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω ADSL γραμμής. Συγκεκριμένα στο δίκτυο αυτό είναι συνδεδεμένοι όλοι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικού (20 Pc s) και εξυπηρετείται από δύο (2) servers HP HP ProLiant ML150 G6 E5502 1P 2GB-U B110i Nonhot Plug SATA 160GB 460W PS Server, Intel Xeon E5502 (2 core, 1.86 GHz, 4MB L3, 80W) 7. Internet Corner Workgroup Γραμμή ADSL με δύο (2) υπολογιστές για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο γραφείο κοινού. 8. Test Backup & Workgroup Εφεδρικό κύκλωμα ADSL για δοκιμές και έλεγχο συστημάτων της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης & Αυτοματισμού. 9. Τμήμα Διαδικτύου Workgroup Γραμμή ADSL με δύο (2) υπολογιστές του Τμήματος Διαδικτύου. 10. Γραφείο Προέδρου Cross Καλώδιο Καλωδιακή σύνδεση μεταξύ δύο (2) απομονωμένων υπολογιστών στο γραφείο Προέδρου για τις ανάγκες προετοιμασίας των γραπτών διαγωνισμών. Σημειώνεται ότι εκτός κεντρικού κτιρίου ΑΣΕΠ δικτυακές υποδομές υπάρχουν και σε άλλα δύο (2) κτίρια. Το κτίριο του ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης έχει τοπικό δίκτυο Workgroup 10 Η/Υ με σύνδεση στο Internet και τηλεφωνία μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Νησίδα 3) και το κτίριο της κεντρικής αποθήκης του ΑΣΕΠ στην Παλλήνη έχει σύνδεση 4 υπολογιστών στο διαδίκτυο μέσω γραμμής ADSL. Και τα δύο δίκτυα συνδέονται μέσω web διεπαφής, με το κεντρικό πρωτόκολλο του ΑΣΕΠ και με την εφαρμογή της αποθήκης. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του ΑΣΕΠ, για τα δίκτυα 1 και 2 του παραπάνω πίνακα, βρίσκεται εγκατεστημένος κυρίως στο κεντρικό Data Center στον 1 ο όροφο του κτιρίου και αποτελείται από: 1. Ένα εξωτερικό σύστημα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - ΟΠΣ) με σύνδεση στο internet μέσω του δικτύου «Σύζευξις» που περιλαμβάνει εφαρμογές γραφείου, πρωτόκολλο, portal asep.gr, βάση δεδομένων διαγωνισμών, domain asep.local, intranet, εφαρμογή αποθήκης, εφαρμογή διαχείρισης προσωπικού και χρησιμοποιεί : CISCO IDS 4215 SENSOR, 80 Mbps Δύο (2) Cisco Firewall PIX 525 Statefull Failover Δύο (2) support servers DELL 1600 (Domain Controllers) Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

36 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ένας (1) Backup server DELL 1600 Έναν (1) IDS server (PC) WIN2K server SP4 Έναν (1) ISA server (vm) Έναν (1) File & Print server DELL 1600 (με 6 δίσκους 300GB έκαστος raid 5) Έναν (1) server DELL 1600 (για εφαρμογή ωρομέτρησης) Έναν (1) virtual server για εφαρμογές helpdesk, intranet Έναν (1) virtual server για εφαρμογές προσωπικού, αποθήκης Έναν (1) virtual server για εφαρμογή πρωτοκόλλου Έναν (1) application server DELL 1600 (Red Hat Linux) για εφαρμογή πρωτοκόλλου Έναν (1) ESX Server HP Proliant DL380G7 2x4 core 2,4GHz 16MB RAM Δύο (2) web servers IBM xseries x225 (portal, πρωτόκολλο) Δύο (2) application servers IBM xseries x365 (portal, ΟΠΣ shared forms) Έναν (1) application server DELL 1600 (Enterprise Linux) (portal) Δύο (2) database servers IBM xseries x445 (ops, portal, πρωτόκολλο) Ένα (1) Disk Storage IBM FASTT600-DS4300 (ops, portal, πρωτόκολλο) που συνδέεται στους x445 και x365 IBM servers με 1,5 TB raw capacity (1 TB raid5) Δύο (2) database servers Sun SunFire V480 (Solaris 10) {Test Bed} που συνδέεται σε ένα (1) Disk Storage EMC Clarion CX300 {Test Bed} με 750 GB raw capacity (500 GB raid 5) Ένα (1) Tape Library IBM 3583 LTO Ultrium Ένα (1) Cisco AAA (Triple A) Παρατήρηση: Οι παραπάνω servers (εκτός από αυτούς που αναγράφεται το λειτουργικό σύστημα δίπλα) έχουν λειτουργικό σύστημα WIN2003 server Standard or Enterprise Edition. Η υπηρεσία mail server για το domain asep.gr παρέχεται μέσω του δικτύου «Σύζευξις». 2. Ένα εσωτερικό σύστημα, (απομονωμένο) χωρίς καμία φυσική σύνδεση των servers στο internet και επίσης χωρίς καμία φυσική σύνδεση με το εξωτερικό σύστημα, που περιλαμβάνει την εφαρμογή πλήρωσης θέσεων και χρησιμοποιεί: Δύο (2) δικτυακούς εκτυπωτές Tally T6218 Δύο (2) Database servers Sun SunFire V480 (Solaris 10) (εσωτερικό ΟΠΣ-ΣΠΘ) που συνδέονται σε ένα (1) Disk Storage Sun 3510 Έναν (1) Database servers Sun SunFire V480 (Solaris 9) (υφιστάμενου προ Γ ΚΠΣ ΟΠΣ) Έναν (1) File & Print server DELL 1600 Έναν (1) NMS server DELL 1600 Ένα Tape Library Sun L25 (για το backup υφιστάμενου προ Γ ΚΠΣ ΟΠΣ) Ένα εξωτερικό Tape Drive LTO2 (backup εσωτερικού ΟΠΣ-ΣΠΘ) Τα 3 επόμενα, απομονωμένα ως προς το ενιαίο δίκτυο, συστήματα χρησιμοποιούνται για σάρωση των απαντητικών φύλλων (Scanning) των υποψηφίων των γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, και για την εξαγωγή αυτόματης βαθμολογίας η οποία συνυπολογίζεται στη τελική βαθμολογία του υποψηφίου. Τα συστήματα αυτά περιέχουν τoν παρακάτω εξοπλισμό: 3. Σύστημα τηw εταιρείας Binary. Περιλαμβάνει Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

37 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ έναν υπολογιστή (Pentium 4) ο οποίος παίζει τον ρόλο εξυπηρετητή με λειτουργικό WIN2003 server και database Paradox. 5 (πέντε) ακόμη υπολογιστές (P4) με λειτουργικό WINXP professional που χρησιμοποιούνται σαν σταθμοί εργασίας στους οποίους είναι συνδεδεμένοι 4 (τέσσερεις OMR scanners και ένα scanner χειρός. Υπάρχει ακόμη ένα switch για την διασύνδεση αυτών μεταξύ τους, ένας εκτυπωτής Kyocera 1010 και ένα UPS 3 KVA 4. Σύστημα της εταιρείας Αnnova. Περιλαμβάνει: έναν εξυπηρετητή DELL SC1600 με λειτουργικό WIN2003 server και database My SQL 3 (τρείς) ακόμη υπολογιστές (P4) με λειτουργικό WINXP professional που χρησιμοποιούνται σαν σταθμοί εργασίας στους οποίους είναι συνδεδεμένοι 2 (δύο) OMR scanners και ένα scanner χειρός. Υπάρχει ακόμη ένα switch για την διασύνδεση αυτών μεταξύ τους, ένας εκτυπωτής Canon Inkjet και ένα UPS 3 KVA 5. Σύστημα της εταιρείας Mellon. Περιλαμβάνει: Data Center 1 Rack στο οποίο περιέχονται 2 (Δύο) Fujitsu-Siemens εξυπηρετητές με τα εξής χαρακτηριστικά: Intel Xeon E5530 4C/8T 2.4 GHz 8MB RAM. Στους δύο αυτούς εξυπηρετητές υπάρχει εγκατεστημένος o VMWare ESXi hypervisor πάνω στον οποίο υπάρχουν 2 (δύο) εικονικές μηχανές με Win Srv Std 2008 R2 OLP NL GOV, SQL Srv Std 2008 OLP NL GOV, SQLCAL 2008 (File server, SQL server) και 1 (μία) εικονική μηχανή με Debian Linux (Application server). 5 (πέντε) ακόμη υπολογιστές (QUAD Core) με λειτουργικό WINXP professional που χρησιμοποιούνται σαν σταθμοί εργασίας. Ένας Fujitsu-Siemens Heavy Duty Scanner (Fujitsu fi-5900c) - Εκτυπωτής και ένα switch. To Data Center του ΑΣΕΠ υποστηρίζεται από γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος ικανή να παράγει ρεύμα για τουλάχιστον 12 ώρες (με γεμάτο ρεζερβουάρ) και 2 UPS APC-MGE 80 KVA έκαστο συνδεδεμένα σε παράλληλη διάταξη (failover). Τα δύο (2) UPS είναι εγκατεστημένα σε ξεχωριστό χώρο, στο 1ο υπόγειο του κτιρίου, ο οποίος κλιματίζεται με 2 κλιματιστικά BTU έκαστο (split Units) και υπάρχει πυρανίχνευση και πυροπροστασία με αέριο CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) καθώς και μηχανισμός ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συστήματος κατά την είσοδο έξοδο του προσωπικού στον χώρο. To Data Center μοιράζεται σε δύο υποχώρους, (βλ. σχήμα 1) στον έναν των οποίων βρίσκονται τα κύρια λειτουργικά στοιχεία (ικριώματα, δίκτυα, ηλεκτρικοί πίνακες, μονάδες κλιματισμού) και στον δεύτερο τα στοιχεία υποστήριξης, όπως σύστημα ελέγχου εισόδου, κεντρικές μονάδες συστήματος πυρόσβεσης, BMS κλπ. Επίσης υπάρχουν τρείς (3) κλιματιστικές μονάδες Down flow 25KW έκαστη και ένα (1) κλιματιστικό Stand By BTU έκαστο split Units. Υπάρχει εγκατάσταση εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας με αέριο Argonite. Υπάρχει εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού για την περίπτωση που ενεργοποιηθεί το σύστημα κατάσβεσης με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. Υπάρχει εγκατάσταση ελεγχόμενης και ασφαλούς πρόσβασης (Access Control) τόσο για το Data Center του ΑΣΕΠ, όσο και για το χώρο του 1 ου υπογείου όπου και βρίσκονται τα δύο (2) κεντρικά UPS APC-MGE 80 KVA. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

38 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Υπάρχει εγκατάσταση BMS (Building Management System) το οποίο συνδέεται με το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης το σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας και το σύστημα εξαερισμού του Data center καθώς και με αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας που βρίσκονται τόσο στο Data center όσο και στον χώρο που βρίσκονται εγκατεστημένα τα UPS. Οι πληροφορίες που παρέχει το BMS είναι διαθέσιμες τόσο με απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή από τον οποίο ελέγχεται το BMS όσο και από διαδραστική οθόνη που βρίσκεται έξω από την πόρτα του Data Center. Στον χώρο Data Center υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση 60 servers (10 RACKS Χ 15 ΚW ισχύ έκαστο) και των ανάλογων ενεργών συσκευών δικτύου. Από την παρούσα εγκατάσταση χρησιμοποιούνται ήδη τα 6 RACKS. Η διαγραμματική απεικόνιση του Data Center παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήμα 1. Σχήμα 1. Διάγραμμα Data Center Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

39 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Δικτυακή υποδομή Περιλαμβάνει τις συσκευές του δικτύου, όπως δρομολογητές, μεταγωγείς (switches), τείχη προστασίας (firewalls) και τερματικές συσκευές, που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ, καθώς και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης Σύζευξις. Το ΑΣΕΠ έχει εγκαταστημένη οριζόντια καλωδίωση ανά όροφο. Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους του κτιρίου, έχει τοποθετηθεί ένας κατανεμητής ανά όροφο ο οποίος βρίσκεται σε ξεχωριστό δωμάτιο (Telecom Room). Τα καλώδια του δικτύου κορμού ξεκινούν από τον κεντρικό κατανεμητή (Data Center 1ου ορόφου) και καταλήγουν στους ενδιάμεσους κατανεμητές. Στο κτίριο του ΑΣΕΠ έχουν εγκατασταθεί οπτικές ίνες που συνδέουν τον κατανεμητή κάθε ορόφου με τον κεντρικό κατανεμητή των οπτικών ινών που βρίσκεται στο χώρο λειτουργίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων (Data Center). Oι οπτικές ίνες συνδέονται στον κεντρικό κατανεμητή οπτικών ινών ο οποίος συνδέεται με τους συγκεντρωτές που υλοποιούν τη φυσική διασύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων του 1ου ορόφου με τα οπτικά switches κάθε ορόφου. Συνεπώς, το δίκτυο δεδομένων κάθε ορόφου είναι προσπελάσιμο από όλα τα δίκτυα των άλλων ορόφων. Σημειώνεται ότι το ισόγειο του κτιρίου είναι διαχωρισμένο σε δύο επί μέρους τμήματα, τα οποία έχουν ανεξάρτητο κατανεμητή το καθένα και η διασύνδεσή τους με το Data Center γίνεται ακριβώς όπως και για κάθε άλλο όροφο του κτιρίου (δηλαδή με οπτικές ίνες). Για την υλοποίηση του δικτύου υπολογιστών του κάθε ορόφου έχουν εγκατασταθεί Fast Ethernet Switches Cisco Catalyst 2950SX SI. Από το ισόγειο μέχρι και τον 4ο όροφο έχουν προβλεφθεί 96 δικτυακές συνδέσεις ανά όροφο, ενώ από τον 5ο μέχρι και τον 6ο όροφο έχουν προβλεφθεί 48 δικτυακές συνδέσεις ανά όροφο. Για την υλοποίηση του κάθετου δικτύου κορμού έχει αξιοποιηθεί η οπτική ίνα που συνδέει τους ορόφους του κτιρίου με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Backbone 10 Gigabyte Ethernet (10 Gbps) δικτύου κορμού. Συγκεκριμένα έχουν εγκατασταθεί, στο κεντρικό Data Center του 1ου ορόφου, δύο (2) κύριοι μεταγωγείς Cisco Catalyst Ο ένας λειτουργεί ως κύριος κεντρικός μεταγωγός και ο δεύτερος ως εφεδρικός. Οι δύο πανομοιότυποι κεντρικοί μεταγωγείς συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους για την υλοποίηση αυτόματου μηχανισμού εφεδρείας. Επίσης στον εφεδρικό μεταγωγό συνδέονται και οι εφεδρικές οπτικές συνδέσεις από τους μεταγωγούς των ορόφων. Το δίκτυο του ΑΣΕΠ απεικονίζεται στο Σχήμα 2: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

40 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

41 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Σχήμα 2. Τοπικό Δίκτυο ΑΣΕΠ Στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ έχει δημιουργηθεί ένα domain με όνομα asep.local (Δίκτυο υπ αριθμ. 1 του πίνακα εξοπλισμού), όπου ρόλο domain controller και DNS Server έχουν οι δύο (2) support servers DELL 1600 (ο ένας είναι Domain Controller και ο άλλος έχει τη διαχείριση του ιομορφικού λογισμικού). Επίσης, ένας server DELL 1600 χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εφαρμογής λήψης αντιγράφων ασφάλειας και ένας server DELL 1600 έχει τον ρόλο του File και Print Server. Επιπλέον έχουν εγκατασταθεί δύο servers, εκ των οποίων ο ένας (HP Proliant) περιέχει ένα virtual machine που αναλαμβάνει το ρόλο του Proxy (ISA server vm) και ο άλλος αποτελεί το διαχειριστικό εργαλείο του IDS. Το ρόλο του web server έχουν οι δύο WEB servers (IBM xseries x226) οι οποίοι λειτουργούν σε διάταξη Network Load Balancing (NLB). Οι διαδικτυακές εφαρμογές αυτές επικοινωνούν μέσω κατάλληλης διεπαφής με τους application servers (IBM xseries x365 - Oracle 10g Application Server) οι οποίοι λειτουργούν σε διάταξη Cluster του λειτουργικού. Οι application servers επικοινωνούν με τους database servers (IBM xseries x445 - Oracle 10g Database Server). Οι database servers σε αντίθεση με τους application servers λειτουργούν σε διάταξη Oracle Cluster. Υπάρχει, επίσης, ένα απομονωμένο τοπικό δίκτυο (Δίκτυο υπ αριθμ. 2 του πίνακα εξοπλισμού), όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός των κεντρικών συστημάτων του ΑΣΕΠ, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα πλήρωσης θέσεων, το οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Αυτοματισμού. Ο κεντρικός εξοπλισμός στο δίκτυο αυτό αποτελείται από δύο Servers Sun 480 Solaris, στους οποίους φιλοξενείται η εφαρμογή πλήρωσης θέσεων. Η μεταφορά δεδομένων (πχ. μητρώο υποψηφίων, αποτελέσματα διαγωνισμών) γίνεται με εξωτερικό μέσο αποθήκευσης και όχι απευθείας, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητά τους. Η τοπολογία αυτή απεικονίζεται στο Σχήμα 3: Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

42 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Σχήμα 3. Τοπολογία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1 Σκοπός και έννοια 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο περιορισμός της πολυνομίας, η διαρκής κωδικοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΣΧ-Ο3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΣΧ-Ο3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (πρ. ΕΥ Εφ/γής Πρ/των ΚΠΣ ΥΠΕΣ) Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ιτέας 2 & Ευρυτανίας Ταχ. Κώδικας : 115 23 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Η ανεύρεση και ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας αποτελεί σήμερα έργο δυσχερές λόγω της πληθώρας

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ,00 (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ) όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης

για το Έργο ,00 (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ) όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νοµοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δηµοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νοµοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Ζ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Ζ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα

Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα Χαρακτηριστικά Σχεδίου Δράσης Είναι κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο επταετούς διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21/11/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 12/11/2013 Αρ. πρωτ.: 3388 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων

Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων Πρωτ. ΥΕΕΠ: 661 Αθήνα, 22.10. 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΧ-4ΨΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΨΧ-4ΨΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΘΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΘΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα