την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 20-22

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 20-22"

Transcript

1 Περιεχόμενα Σελίδες Ευχαριστήρια επιστολή του Υπουργού Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν Γενικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα 3 Έκθεση Προόδου 3-11 Στόχοι του υλοποιηθέντος προγράμματος 3-4 Memorandum of Cooperation 5-6 Γενικές Πληροφορίες ως προς την υλοποίηση του προγράμματος 7-11 Λίγα λόγια για το Αφγανιστάν 7 Η επιστημονική ομάδα υλοποίησης του προγράμματος 7-9 Η πορεία εξέλιξης του προγράμματος 9-11 Υλοποίηση του προγράμματος-δράσεις Δράση 1: Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση Αφίσα ομιλίας στα πλαίσια της ενημέρωσης 14 Έντυπο υλικό που μοιράστηκε την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας Φωτογραφίες των αφισών που τοιχοκολλήθηκαν την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας Δράση 2:Παροχή Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού και Φαρμακευτικού Υλικού Συμβάσεις που υπογράφτηκαν για την ανακαίνιση του Δημόσιου Ψυχιατρείου και της Νευροψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Καμπούλ 23,24,26 Φωτογραφικό υλικό 25,28 Δράση 3: Εκπαιδευτικό-Επιστημονικό έργο Εισαγωγική φάση της εκπαίδευσης Φωτογραφικό υλικό Αφίσα που τοιχοκολλήθηκε ενόψει εκπαιδευτικού σεμιναρίου 33 Τελική φάση της εκπαίδευσης Το περιεχόμενο των μαθημάτων Το εξώφυλλο του εγχειριδίου στα Αγγλικά και στα Ντάρι 36,37 Πληροφορίες για την τηλεεκπαίδευση Τα θέματα των εξετάσεων Το δίπλωμα που απονεμήθηκε στους εκπαιδευόμενους 46 Αφίσες που τοιχοκολλήθηκαν ενόψει των μαθημάτων Δράση 4: Σχεδιασμός Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο Συνεδρίαση του Mental Health Task Force Αφίσα Ομιλίας στο Mental Health Task Force 54 Οργανόγραμμα του Τομέα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν Δράση 5:Δημιουργία Ιστοσελίδας 59 Ενδεχόμενες Τροποποιήσεις του Μηνιαίου Χρονοδιαγράμματος 60 Δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του Μηνιαίου Χρονοδιαγράμματος Αλλαγές στη σύμβαση χρηματοδότησης 62 Δικαιούχοι του προγράμματος Έλεγχος και αξιολόγηση του προγράμματος 68 1

2 Έκθεση Αξιολόγησης από το Δ/ντή του τομέα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Δημοσίας Υγείας του Αφγανιστάν Dr. Ruhullal Nassery Παράρτημα με φωτογραφικό Υλικό Δελτίο τύπου(21/10/2005) 2

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΔΑΣ) ΠΡΟΣ: ΥΔΑΣ-2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γενικές Πληροφορίες 1. Όνομα της Οργάνωσης: ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2. Όνομα επιτόπιου διαχειριστή προγράμματος Μαριλένα Παπαναστασίου Πατέλης Νικόλαος 3. Αριθμός Συμβολαίου: ΑΝΑΠ Τίτλος του προγράμματος: Αναβάθμιση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της Καμπούλ και σχεδιασμός ανάπτυξης ψυχικής υγείας σε εθνικό επίπεδο 5. Χώρα και περιοχή αναφοράς: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ (Καμπούλ) 3

4 Έκθεση Προόδου: 6. Στόχοι του υλοποιηθέντος προγράμματος. Το πρόγραμμα αφορούσε στο σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εθνικό επίπεδο και στην αναβάθμιση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της Καμπούλ. Στόχοι του Προγράμματος ήταν: 1. Η υποστήριξη του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, ανακαίνιση και συντήρηση των χώρων του νοσοκομείου για τη λειτουργία κέντρου κατάρτισης και έρευνας. 2. η κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού και άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας που εργάζονται εκεί 3. ο σχεδιασμός της ανάπτυξης του τομέα ψυχικής υγείας σε συνεργασία με τη διεύθυνση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου και το Υπουργείο Δημοσίας Υγείας του Αφγανιστάν 4. η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος αποκατάστασης και η πιλοτική ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας σε Νοσοκομείο της περιφέρειας Όλες οι δράσεις του εγκεκριμένου προγράμματος είχαν απώτερους στόχους: τη συμβολή στην ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας στη χώρα τη συμβολή στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου, μέσω της ενίσχυσης του γενικότερου επιπέδου προσφοράς υπηρεσιών υγείας την προώθηση πολιτικών για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ψυχικά πασχόντων και των οικογενειών τους ανάδειξη της δράσης της Ελλάδας που πραγματοποιείται μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και της Hellenic Aid στο Αφγανιστάν 4

5 Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα αναμενόταν να συμβάλει στη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Το Υπουργείο Υγείας του Αφγανιστάν, χωρίς να διαφοροποιήσει τους αρχικούς στόχους του προγράμματος, προσανατόλισε τη συνεργασία μας προς την επίλυση μειζόνων προβλημάτων του τομέα της ψυχικής υγείας, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο Συνεργασίας που παρατίθεται και που έγινε αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. MEMORANDUM OF CO-OPERATION Between the Ministry of Public Health (MOPH) and Klimaka NGO The following text represents an agreement of co-operation between the Ministry of Public Health, Mental Health Directorate and Klimaka under the support and 5

6 supervision of the Greek Ministry of Foreign Affairs (Hellenic Aid), Department of International Development and Co-operation (YDAS). The support of the Greek government to the development of our country through Klimaka s projects in our region is highly appreciated. The offered services in the frame of the approved development aid program of Klimaka are welcomed by our administration and we intend to offer any possible support and assistance. Klimaka responds to the needs of Mental Health in Afghanistan and, provided the safety parameters and other country specific factors allow it, intends to continue in offering assistance where needed. The co-operation between the MOPH and Klimaka NGO include the following projects in different levels: a. At the level of MOPH All projects in this paragraph are part of our continuous co-operation for the future, as it has been in the past. 1. Assisting and supporting the Mental Health Directorate by the below mentioned projects and in every other possible way 2. Participating in Mental Health Task Force of the MOPH 3. Offering assistance in developing policies in Primary Healthcare issues 4. Suggesting strategies for Mental Health Service 5. Preparing standard policy documents according to the international guidelines b. Specialised Training on Mental Health 1. Trainers training on Mental Health (starting Sept. 2005) 2. Ongoing supervision for trainers (simultaneously with trainers training program) 3. Advanced and specialised psychiatric training for Doctors in Greece (start day depends on both MOPH and the Greek Ministry of Foreign Affairs) 4. Presentations and lectures on Mental Health and Primary Healthcare issues (ongoing) 5. Specialised training material for trainers and mental health professionals, including training material of psychiatry in Dari. (starting immediately) c. At the level of Mental Healthcare Facilities (hospitals, day clinics, etc.) 1. Training for the scientific personnel through educational presentations on Mental Health programs (starting immediately) 2. Needs assessment of facilities and equipment (ongoing) 3. Stigma combating strategies (starting late 2005) 4. Supporting OPD units and promoting integration of Mental Health Services in general hospitals (starting late 2005) d. Services in relevant fields 6

7 1. Specialised Internet site on Mental Health integrated in the official site of MOPH (ongoing) 2. Specialised tele-education programs on Mental Health, that will enable continuous training (starting late 2005) 3. Training on tele-education technology usage (starting late 2005) The above time plan is set according to Klimaka s schedule for co-operation, but Klimaka is not responsible for any change that might occur as a result of factors Klimaka cannot control. The Ministry of Public Health intends to allow Klimaka to use any available facility for the trainers training and other scientific events, conferences etc whenever this is possible. We hope that the excellent co-operation between our Ministry and the Ministry of Foreign Affairs of the Greek government will continue in the years to come, beyond the time limits of this program. A first goal for the future would be to transfer our experience on tele-psychiatry from Greece to Afghanistan and try to establish a telepsychiatry system between hospitals and Mental Health Units. For the Ministry of Public Health For Klimaka Dr. S.Shukrullah Wahidi Director General Preventive Medicine And Primary Care Dr. Nikolaos Patelis Representative of Klimaka in Afghanistan 6. Γενικές πληροφορίες ως προς την ολοκλήρωση του προγράμματος. Λίγα λόγια για το Αφγανιστάν Το Αφγανιστάν είναι μια χώρα που μέχρι τώρα έχει δοκιμαστεί πολύ σκληρά, τόσο από τις πολεμικές συγκρούσεις όσο και από τις φυσικές καταστροφές που την έχουν πλήξει. Οι αντιξοότητες αυτές ανέπτυξαν και συντηρούν τις συνθήκες στέρησης και φτώχειας που επικρατούν εκεί και που πολλές φορές κάνουν τη διαβίωση δύσκολη. Παράλληλα το υγειονομικό επίπεδο της χώρας είναι χαμηλό. Το Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή έχει σημαντικές ελλείψεις στο χώρο της υγείας, τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικών υποδομών όσο και σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού. Ο αριθμός των Αφγανών γιατρών, νοσηλευτών και 7

8 λοιπών επαγγελματιών υγείας είναι πολύ μικρός. Όσον αφορά τον τομέα της ψυχικής υγείας, τα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας είναι ελάχιστα και ανεπαρκή, ο αριθμός των κλινών είναι πολύ μικρός σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού, ενώ τα φάρμακα που διατίθενται είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Οι Αφγανοί γιατροί που ασκούν ψυχιατρική είναι ελάχιστοι, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητας, αλλά ασκούν την ψυχιατρική εμπειρικά. Η Κλίμακα, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης μέσα από τις πρώτες εμπειρίες στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας (προηγούμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Κλίμακας στην περιφέρεια Gazni), προχώρησε στην οργάνωση και την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος. Ο σχεδιασμός του προγράμματος αυτού έγινε με γνώμονα τις ανάγκες του Αφγανιστάν στον τομέα της ψυχικής υγείας όπως αυτές προσδιορίστηκαν μέσα από τις πληροφορίες που έλαβε η Κλίμακα μετά από επιτόπιες επαφές με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου και τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καμπούλ, τον εκπρόσωπο του Π.Ο.Υ. στο Αφγανιστάν, εκπροσώπους του συλλόγου ψυχολόγων της Καμπούλ και τους Ψυχιάτρους που στελεχώνουν το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Καμπούλ. Η Επιστημονική ομάδα που υλοποίησε το πρόγραμμα Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο σύνολο των προβλεπόμενων δράσεών του και θεωρούμε ότι στέφθηκε με επιτυχία στηριζόμενο στο ανθρώπινο δυναμικό της Κλίμακας, κυρίως επαγγελματιών της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών επιστημών, με υψηλή κατάρτιση και εμπειρία στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι Έλληνες επαγγελματίες υγείας που μετέβησαν στο Αφγανιστάν επελέγησαν έτσι ώστε ν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα αιτήματα των Αφγανών ψυχιάτρων. Η επιστημονική ομάδα αποτελούντο από τους: 1. Παπαναστασίου Μαριλένα: Δρ. Ανοσοβιολογίας, Συμβουλευτική Ψυχολόγος σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 2. Πατέλη Νικόλαο: Ειδ.Ψυχίατρος 3. Σώκου Κατερίνα: Κοινωνιολόγο της Υγείας, εκπρόσωπο Π.Ο.Υ, Δ/α του Ινστιντούτου Υγείας του Παιδιού 4. Κακούλα Γιάννη: Ψυχολόγο, Επιστημονικά Υπεύθυνο Διαπολιτισμικών Κέντρων Ημέρας, Πρόεδρο του Κοιν. Συνεταιρισμού του 3 ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής 5. Αλεξάκη Γιάννη: Νομικό Σύμβουλο, εξειδικευμένο σε θέματα ψυχικής υγείας και δικαιωμάτων ψυχικά ασθενών 8

9 6. Παπατσώρη Αναστάσιο: Φυσιοθεραπευτή σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 7. Γεωργιάδη Λεωνίδα: Υπεύθυνο Πληροφορικής και συστημάτων επικοινωνίας Η Ομάδα Υλοποίησης του Προγράμματος, που στήριζε, αξιολογούσε και συντόνιζε το πρόγραμμα από την Αθήνα, αποτελούντο από τους: 1. Κατσαδώρο Κυριάκο: Ψυχίατρο, Πρόεδρο ΔΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, Συντονιστή έργου του προγράμματος 2. Κωνσταντακόπουλο Γιώργο: Ψυχίατρο(Αιγινήτειο Νοσοκομείο) 3. Γιωτάκο Ορέστη: Στρατιωτικό Ψυχίατρο, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης 4. Σακκά Παρασκευή: Νευρολόγο Ψυχίατρο, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Alzheimer και συναφών διαταραχών 5. Μπέλλου Ευαγγελία: Ψυχίατρο(Ευαγγελισμός) 6. Μπουγιάκο Θεόδωρο: Ψυχίατρο(Στρατιωτικό Νοσοκομείο 414) 7. Νικολάου Κωνσταντίνο: Ψυχίατρο(Νοσοκομείο Υγεία), Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Alzheimer και συναφών διαταραχών 8. Χατήρα Καλιόπη:Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης(Κλίμακα) 9. Κουλουμβάκη Δανάη: Ε.Α Ταξίαρχο Υγειονομικού, Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης(Κλίμακα) 10. Μπεκιάρη Ελένη: Ιατρό, Σύμβουλο Trafficking(Κλίμακα) 11. Προύσκα Κων/νο: Ψυχολόγο, Δρ. Γεροντολογίας, Επιστημονικά Υπεύθυνο Μονάδων Ψυχικής Υγείας(Οικοτροφεία). 12. Λιανό Γιώργο: Σύμβουλο συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας 13. Κολεζάκης Μανώλης: Δρ. Πληροφορικής συστημάτων υγείας 14. Αλαμάνου Άντα: Επόπτρια Δημοσίας Υγείας, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας 15. Ιορδανίδου Κατερίνα: Οικονομολόγο 16. Ιορδάνη Ελένη: Μεταφράστρια Η πορεία εξέλιξης του προγράμματος Η πορεία εξέλιξης του προγράμματος ήταν συνοπτικά η εξής: Η πρώτη φάση προετοιμασίας του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο αυτή συγκροτήθηκε η επιστημονική ομάδα που υλοποίησε το πρόγραμμα(αναφέρεται παραπάνω), τα μέλη της οποίας συνεργάζονταν στενά μεταξύ τους, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων και να εξασφαλιστεί η επιτυχής αντιμετώπιση δυσχερειών. Παράλληλα η ομάδα 9

10 επικοινωνούσε με το τμήμα ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας του Αφγανιστάν, με το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και της Ιατρικής Σχολής της Καμπούλ, με το Δημόσιο Ψυχιατρείο της Καμπούλ,με εκπροσώπους του συλλόγου ψυχολόγων, καθώς και με τον πρέσβη του Αφγανιστάν στο Βέλγιο. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε η προετοιμασία του εκπαιδευτικού προγράμματος (διαμόρφωση της διδακτέας ύλης με βάση πηγές της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και επιλογή του επιστημονικού προσωπικού που θα υλοποιούσε το πρόγραμμα ). Έγινε έρευνα αγοράς σχετικά με την προμήθεια εποπτικού, ηλεκτρονικού και λοιπού υλικού. Έγιναν οι πρώτες ενέργειες για τη δημιουργία ιστοσελίδας και βάσης δεδομένων με θέματα ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Τμήματος Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν. Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2005, οπότε και εξασφαλίστηκε η ασφαλής μετάβαση στη χώρα μέσω των ενεργειών της οργανωτικής ομάδας και μέχρι το τέλος του προγράμματος, επιτόπιοι διαχειριστές βρίσκονταν στο Αφγανιστάν. Κατά τη φάση υλοποίησης του προγράμματος, η κλιμάκωση των επαφών με το Αφγανικό Υπουργείο Δημόσιας Υγείας οδήγησε στη στενή συνεργασία των επιτόπιων διαχειριστών του προγράμματος με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Οι εκπρόσωποι της Κλίμακας βρίσκονταν στο Υπουργείο σε καθημερινή βάση και τους διατέθηκε χώρος εργασίας ο οποίος εξοπλίστηκε από την Κλίμακα, ώστε να ασκήσουν συμβουλευτική δράση σε όλη την πορεία σχεδιασμού της στρατηγικής ανάπτυξης της ψυχικής υγεία. Σε αυτή τη φάση η επιστημονική ομάδα που συντόνιζε το πρόγραμμα από την Ελλάδα βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με το Αφγανιστάν έτσι ώστε να παρέχει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό της πολιτικής ανάπτυξης. Επίσης οι επιτόπιοι διαχειριστές συνεργάζονταν στενά με την Ιατρική Κοινότητα της χώρας ούτως ώστε να επαναπροσδιοριστούν και να καταγραφούν οι ελλείψεις στον τομέα της ψυχικής υγείας, καθώς και με τους εκπροσώπους του Π.Ο.Υ. στο Αφγανιστάν, με εκπροσώπους άλλων Μ.Κ.Ο. και άλλους φορείς. Οι επιτόπιοι διαχειριστές του προγράμματος σε στενή συνεργασία με το προσωπικό των νοσοκομείων και των δομών ψυχικής υγείας, έχοντας την έγκριση του Υπουργείου Υγείας, εκτιμούσαν και επαναπροσδιόριζαν τις ανάγκες, ώστε να συνταχθεί έκθεση που περιλάμβανε τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν και τις προτάσεις μας πάνω σε αυτές. Η έκθεση αυτή κατατέθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, στην επιτροπή ψυχικής υγείας, στον Υπουργό Υγείας του Αφγανιστάν, και στους υπεύθυνους πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αντίγραφο εστάλη στην Ελληνική Πρεσβεία στο Πακιστάν. Ακόμη, έγινε επαναπροσδιορισμός των αναγκών του 10

11 Δημόσιου Ψυχιατρείου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σε ιατροφαρμακευτικό και άλλο εξοπλισμό. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις εισηγήσεις του Υπουργού αποτέλεσε τη βάση της συμφωνίας συνεργασίας της Κλίμακας με το Υπουργείο. Πραγματοποιήθηκαν πολλές επίσημες παρουσιάσεις της δράσης της Hellenic Aid και της Κλίμακας σε σχέση με την ψυχική υγεία, όπως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλί Αμπάντ, στα πλαίσια συγκέντρωσης όπου παρευρίσκονταν το επιστημονικό προσωπικό του Νοσοκομείου και εκπρόσωποι του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας, στο σύλλογο των Αφγανών ψυχολόγων, στο νοσηλευτικό προσωπικό του Δημόσιου Ψυχιατρείου κ.λ.π. Μοιράστηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για την Hellenic Aid και την Κλίμακα. Την ίδια περίοδο γίνονταν διαπραγματεύσεις με το Τμήμα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας σχετικά με την κατασκευή δικτυακού τόπου με αντικείμενο την Ψυχική Υγεία, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι την οριστική διαμόρφωση της ιστοσελίδας και οδήγησαν στην κατάθεση σειράς εισηγήσεων. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις που στόχευαν στην εξεύρεση πλαισίου διαχείρισης του ιστότοπου, της δομής και του περιεχομένου του. Έγιναν οι πρώτες εκτιμήσεις της υπάρχουσας υποδομής στο Αφγανιστάν που θα επέτρεπε τόσο τη δημιουργία της ιστοσελίδας όσο και τη μελλοντική τηλεεκπαίδευση. Η υπάρχουσα υποδομή ήταν ανεπαρκέστατη, ενώ η άγνοια των Αφγανών ως προς τις νέες τεχνολογίες σε συνάρτηση με το φόβο τους προς το καινούριο, δυσκόλευε την όλη κατάσταση. Η διεργασία της εκπαίδευσης των Αφγανών ψυχιάτρων ήταν συνεχιζόμενη, και είχε δυναμικό χαρακτήρα με την έννοια ότι επαναπροσδιοριζόταν από την επιστημονική ομάδα με βάση τις ανάγκες και τα αιτήματα των Αφγανών. Η επιλογή των εκπαιδευόμενων έγινε μέσω εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας. Σκοπός ήταν να εκπροσωπούνται στην ομάδα των εκπαιδευομένων τόσο το προσωπικό του Δημόσιου Ψυχιατρείου όσο και της Νευροψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μεταφράστηκε στα Ντάρι το εκπαιδευτικό υλικό και διανεμήθηκε στους Αφγανούς Ψυχιάτρους τόσο της Καμπούλ όσο και της περιφέρειας, υπό τη μορφή ψυχιατρικού εγχειριδίου. Το υλικό αυτό τοποθετήθηκε επίσης στo δικτυακό τόπο που δημιουργήθηκε. Ανακαινίστηκε η Νευροψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλί Αμπάντ, όπου και δημιουργήθηκε ψυχιατρική βιβλιοθήκη. Ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε και στο Δημόσιο Ψυχιατρείο της Καμπούλ. Έγινε δωρεά φαρμακευτικού, παραϊατρικού και άλλου υλικού. 11

12 Καθ όλη αυτή την περίοδο η Κλίμακα συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις του Mental Health Task Force και της National Technical Coordination Committee(επιτροπής υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας με σκοπό των συντονισμό των δράσεων των Μ.Κ.Ο.). Επίσης μέσω του επιτόπιου διαχειριστή του προγράμματος ήρθαν σε επαφή αντιπρόσωποι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλί Αμπάντ με το Διοικητή του Ελληνικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου στο στρατόπεδο Kaia της ISAF με στόχο τη συνεργασία των δύο πλευρών στην περίθαλψη ασθενών. Η σύντομη αυτή παρουσίαση του προγράμματος, αλλά και η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων που ακολουθεί, δεν αρκούν για να περιγράψουν το πρόγραμμα της Κλίμακας στο Αφγανιστάν σε όλη του την έκταση. Οι προσδοκίες, οι στόχοι, αλλά κι οι αγωνίες και οι φόβοι των συμμετεχόντων, θα ήταν δύσκολο να αποτυπωθούν σε μια αναφορά, όσο εκτενής κι αν ήταν αυτή. Η προσπάθεια που καταβλήθηκε σε όλα τα επίπεδα, οι δεσμοί που αναπτύξαμε με μια ξένη προς εμάς χώρα, η συναισθηματική μας επένδυση στο πρόγραμμα κι οι εμπειρίες που αποκομίσαμε, συνθέτουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του όλου εγχειρήματος. Υλοποίηση του Προγράμματος ΔΡΑΣΕΙΣ Δράση 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Αφορούσε το στόχο: ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των αφγανικών αρχών και της ιατρικής κοινότητας όσο και της κοινής γνώμης για θέματα ψυχικής υγείας με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα και τη συμβολή στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και του στίγματος των ψυχικά πασχόντων και των οικογενειών τους. a) Καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνταν επιτόπιες επαφές από τα μέλη της ελληνικής αποστολής με: Τον Πρέσβη του Αφγανιστάν στο Βέλγιο και διαπιστευμένο για την Ελλάδα τον Υπουργό, Υφυπουργό και Γ. Δ/ντη Δημοσίας Υγείας του Αφγανιστάν 12

13 Τον Δ/ντη του Τομέα Ψυχικής Υγείας του Αφγανικού Υπουργείου Υγείας Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Καμπούλ Τον Διοικητή του Δημόσιου Ψυχιατρείου της Καμπούλ Τον Διοικητή της Νευροψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλί Αμπάντ Τον Πρόεδρο της Αφγανικής Ένωσης των Ψυχολόγων Τον εκπρόσωπο της Π.Ο.Υ. στο Αφγανιστάν Τον Διοικητή και Υποδιοικητή της Ελληνικής Δύναμης της ISAF. Μέλη της επιστημονικής κοινότητας της Καμπούλ (ιατρούς, πρακτικούς ψυχίατρους, νοσηλευτές κ.λ.π) Οι ανωτέρω επαφές στόχευαν τόσο στον εντοπισμό των αναγκών της Αφγανικής Ιατρικής κοινότητας (έτσι ώστε οι υλοποιούμενες δράσεις να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές ), όσο και στην προώθηση της δράσης της Hellenic Aid στο Αφγανιστάν. Συγκεκριμένα έγινε ενημέρωση για τις δράσεις της Υ.Δ.Α.Σ HELLENIC AID του Υπουργείου Εξωτερικών, για το αναπτυξιακό πρόγραμμα στο Αφγανιστάν, για την ταυτότητα και τις δράσεις της Κλίμακας. Πρωταρχικός στόχος των επαφών αυτών ήταν η εκτενής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Αφγανικών Αρχών και της Αφγανικής ιατρικής κοινότητας για θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Αναπτύχθηκαν αναλυτικά οι σύγχρονες πολιτικές για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, την αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών, την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, το ρόλο του νομικού και δεοντολογικού πλαισίου στην ιατρική και ψυχιατρική πράξη κ.λ.π b) Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, κάθε ομιλία που διεξαγόταν στην Καμπούλ συνοδευόταν από ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες που σχετίζονταν με το περιεχόμενο της ομιλίας με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Ενδεικτικά επισυνάπτεται η αφίσα που τοιχοκολλήθηκε ενόψει ενημερωτικής ομιλίας για τη δράση της Hellenic Aid και την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. 13

14 Presentation of Klimaka and Hellenic Αid. Psychiatric Reformation in Greece Neuropsychiatric Dep. of Ali-Abad University Hospital May 9 th -11 th, 2005 Organized by Klimaka NGO in collaboration with Mental Health Department, Ministry of Public Health. Coordinator and Trainer: Dr. Papanastasiou Maria-Eleni, Representative of Klimaka NGO, Councelling Psychologist 14

15 c) Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου) δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Με τη βοήθεια των Αφγανών επαγγελματιών υγείας τοιχοκολλήθηκαν αφίσες και μοιράστηκαν φυλλάδια τόσο στην Καμπούλ όσο και σε επαρχιακές περιοχές(όπως στην επαρχία Γαζνί).Το ενημερωτικό υλικό περιείχε γενικές πληροφορίες για την ψυχική υγεία και τις διαταραχές αυτής. Το υλικό είχε μεταφραστεί στις δύο κύριες γλώσσες του Αφγανιστάν (Ντάρι και Πάστου) και είχε δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο, ώστε να είναι κατανοητό από τον γενικό πληθυσμό. Επισυνάπτεται ενδεικτικά ένα από τα φυλλάδια που μοιράστηκαν στα Ντάρι (καθώς και η μετάφραση του κειμένου σα αγγλικά), καθώς και φωτογραφίες των τοιχοκολλημένων αφισών στους δρόμους της Καμπούλ. Η καμπάνια ευαισθητοποίησης για την ημέρα ψυχικής υγείας ήταν αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας όλων των μελών της ομάδας, Αφγανών και Ελλήνων. Τα ίδια φυλλάδια κυκλοφόρησαν και στην Ελλάδα από την Κλίμακα με αφορμή την Παγκόσμια μέρα Ψυχικής Υγείας. Mental health affects our everyday life and our physical health as well. Mental disorders concern everybody and in most cases they can be healed. A few words about mental health NOBODY is immune to mental illness. It can affect every person, of both sexes, of all races, social classes, age groups and of any educational background. 15

16 Around the world, 450 million people are affected by a mental disorder, including alcohol and drug abuse. Mental illness is not contagious. It is not a personal failure or something that we should feel ashamed of guilty of. It is an illness as all other physical illnesses and it can be treated. Psychiatric reform Psychiatric reform is the inclusion of people with mental disorders in our society, giving them the chance to work and live without limitations. With the proper therapeutic treatment, social support and social acceptance all people with mental disorders can live a normal constructive life. Mental disorders can be treated. Prejudice پيش داورى) ) can be treated as well! Mental Health is related to if we feel good we can solve our problems we deal with stress 16

17 we can live harmoniously with other people and our environment we are optimists or pessimists How can we preserve and promote mental health We try to know ourselves better. We express our feelings in a mature way. We learn to see the bright side of life. We take part in activities that we like and we are good at. We develop personal skills that help us solving our everyday problems. We offer our help to everybody in need. We care about our relations with other people. We are tolerant, responsible and honest to other people. We respect diversity. We learn to enjoy life! Say no to exclusion If you notice that you have one of the following symptoms for long periods of time, ask a mental health expert for help. Do not let problems to be solved by time. Time cannot heal, but you can! 17

18 You feel loneliness, indifference, lack of interest You feel aggressiveness, illogical suspicions or the feeling that somebody else controls your actions You see or hear things that do not exist You overreact emotionally You cannot concentrate, talk logically or take decisions You are indifferent for your personal hygiene You have difficulty in your relations with other people 18 ميزان / مطابق 10 ا کتوبر روز جهانی صحت روانی صحت روانی به همه ارتباط دارد ما با هم ديگر ا نرا جشن ميگيريم کمک کشور يونان به محروميت ) ین ( بگوي يد 18

19 اگر فکر ميکنيد که از مد ت زياد به اين طرف اعراض يا (نشانه های مرضی) ذيل را داريد از ماهر امراض روانی کمک بجوي يد. نگذاريد که مشکلات " توسط زمانه حل شوند ". زمانه معالجه نميتواند ولی شما منتوانيد! شما احساس تنهاي ی بی تفاوتی وبی علاقه گی مينماي يد. شما احساس عصبانيت ) تجاوز بر ديگران ( و شک بی دليل مينماي يد يا اينکه فکر می کنيد که کسی ديگر اعمال و حرکات شما را کنترول مينمايد. شما چيز های را می بينيد يا ميشنويد که وجود ندارند. شما بسيار زياد احساساتی و هيجانی هستيد. شما تمرکز فکری نداريد به ترتيب گپ زده نميتوانيد يا تصميم گرفته نميتوانيد. شما در مقابل نظافت شخصی تان بی تفاوت هستيد. شما در روابط تان با مردم ديگر دچار مشکل هستيد. صحت روانی زندگی روزمره وصحت جسمانی مارا متا ثر می سازد. اين موضوع به صحت روانی ارتباط دارد اگر: ما احساس خوب داريم. ما ميتوانيم مشکلات خويش را حل کنيم. ما فشار روحی را تحمل نموده ميتوانيم. ما ميتوانيم با مردم و محيط خويش بصورت معقول و هم ا هنگ زندگی کنيم. ما نسبت به زندگی خوش بين هستيم. چگونه ميتوانيم صحت روانی خويش را حفظ نموده و انرا بهبود بخشيم ما کوشش ميکنيم تا خود را بهتر درک کنيم. ما احساسات خويش را به طريق مناسب و معقول اظهار ميکنيم. ما می ا موزيم که جهت مثبت و روشن زندگی راببينيم. ما در ا نعده فعاليت ها سهم می گيريم که ا نرا خوش داريم و با ا ن احساس راحت ميکنيم. ما ا نعده مهارت های شخصی را انکشاف داده و ياد ميگيريم که در حل مشکلات روزمره با ما کمک ميکنند ما در مورد روابط با مردم محتاط می باشيم. ما در مقابل مردم ديگر برده بار مسو ل و صادق هستيم. ما به تنوع يا (اختلاف) احترام داريم. امراض روانی به هر کس ارتباط می گيرد و در اکثريت حالات اين امراض قابل تداوی هستند. نکاتی چند در مورد صحت روانی هيچ کس در مقابل امراض روانی مصو ن نيست يا از ا ن معاف بوده نميتواند. اين امراض ميتواند هر کس را متا ثر بسازد از هر دو جنس ) مرد و زن) از تمام نژاد ها از تمام صنوف اجتماعی درهر سن و سال و با هرنوع سابقه تحصيلی. در سراسر جهان حدود 450 ميليون نفر به مرض روانی مصاب ميباشند منجمله اعتياد به الکهول و مواد مخدر. مريضی روانی ساری نمی باشد. اينگونه مريضی ناشی از ضعف يا ناتوانی شخصی نبوده و چيزی نيست که ما بايد در مورد ا ن احساس گناه و خجالت نماي يم. مريضی روانی مانند امراض جسمانی يک بيماری بوده و قابل علاج ميباشد. اصلاح روانی ريفورم يا اصلاح روانی عبارت از مجموعه افراد مصاب به امراض روانی در جامعه ما ميباشد که بدون در نظر داشت محدوديت ها فرصت کار و زندگی به ا ن ها داده ميشود. 19

20 20 با اجرای تداوی مناسب حمايت و قبوليت اجتماعی تمام افراد مصاب به امراض روانی ميتوانند زندگی سودمند داشته باشند. امراض روانی را ميتوان علاج نمود. تعصب در اين مورد را نيز ميتوان علاج نمود.

21 21

22 22

23 d) Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία στα πλαίσια συνάθροισης πολιτών στο εμπορικό κέντρο της Καμπούλ όπου τα μέλη της επιστημονικής ομάδας της Κλίμακας απάντησαν σε ερωτήσεις. e) Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια του βραδινού δελτίου ειδήσεων του ιδιωτικού σταθμού Αriana T.V., ενώ δόθηκαν συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας. f) Η Κλίμακα συμμετείχε στην υπεύθυνη επιτροπή για τον σχεδιασμό και εκπόνηση έργου κατασκευής Δημόσιου Ψυχιατρείου (150) εκατόν πενήντα κλινών. Η θέση της Κλίμακας ήταν ότι η κατασκευή ενός τέτοιου ιδρύματος θα ενίσχυε το κοινωνικό στίγμα και θα καθιστούσε δυσχερή την απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η θέση της Κλίμακας έγινε αποδεκτή τόσο από τους άλλους συμμετέχοντες στην επιτροπή όσο και από τον υπεύθυνο ψυχικής υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ. Σ. Αζιμί. Η Κλίμακα πρότεινε τη διάθεση ποσού αντίστοιχου με το κόστος κατασκευής του ιδρύματος στην ενσωμάτωση των δομών και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, κάτι που θα οδηγούσε στην ευρύτερη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού και την μείωση του κοινωνικού στίγματος των ψυχικά πασχόντων. 23

24 Δεδομένου ότι η ψυχική υγεία είναι ένα παραμελημένο κομμάτι της Αφγανικής πραγματικότητας, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση ήταν ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να αναγνωριστεί, τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και από το ευρύ κοινό, ο ρόλος που παίζει η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην ευημερία του κάθε ατόμου. Δράση 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αφορούσε το στόχο: Βελτίωση της κτιριακής και τεχνικής υποδομής της Νευροψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλί Αμπάντ και του Δημόσιου Ψυχιατρείου της Καμπούλ. Ανάπτυξη των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. a) Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση της Νευροψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλί Αμπάντ. Ανακαινίσθηκαν τα γραφεία των ιατρών και οι βοηθητικοί τους χώροι, το δωμάτιο του εφημερεύοντος ιατρού, το γραφείο του διευθυντή της κλινικής, το W.C, βοηθητικοί και κοινόχρηστοι χώροι. Επίσης έγινε μερική συντήρηση του εξωτερικού περιβόλου της κλινικής, όπου και αναρτήθηκε επιγραφή «Νευροψυχιατρική Κλινική, Ηellenic Aid, Κλίμακα» σε τρεις γλώσσες (αγγλικά, πάστου, ντάρι). Επισυνάπτεται η συμφωνία που έγινε και με βάση την οποία υλοποιήθηκε η ανακαίνιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Kabul, November 29 th 2005 Agreement This document stands as an agreement between (1) Klimaka NGO, represented by Dr Nikolaos Patelis and (2) contractor Ebrahim Faizi, citizen of Afghanistan and resident of Kabul. 24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα του, το ΓΟΝ «Άγιοι, το ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ) Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

«Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πρόληψης»

«Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πρόληψης» ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πρόληψης» Το Πρόγραμμα «Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πρόληψης» χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αγία Παρασκευή, 30 03 2010 Αριθ. Πρωτ. 1167/30 3 2010 Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων Projects για το εργαστήριο των Βάσεων Δεδομένων Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Δεκέμβριος 2013 1. Το πολυκατάστημα Το πολυκατάστημα έχει ένα σύνολο από εργαζομένους. Κάθε εργαζόμενος χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια. 11 13 Μαΐου 2012

Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια. 11 13 Μαΐου 2012 Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια 11 13 Μαΐου 2012 Αμφιθέατρο Ι, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Αικ. Κωνσταντοπούλου Παιδίατρος

Αικ. Κωνσταντοπούλου Παιδίατρος H πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα Δημοσιεύθηκε: 13 Saturday November @ GTB Standard Time Θεματική Ενότητα: Υγεία Η πρόληψη αποσκοπεί στην ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης ή εξελικτικής επιδείνωσης νόσου,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μαθηµατικών & Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας

Τµήµα Μαθηµατικών & Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας Τµήµα Μαθηµατικών & Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας Έκθεση Αναφοράς Θερινού Σχολείου Μαθηµατικών 2002 Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική αναπτυξιακή επιλογή της Ελλάδας στο σημερινό, ολοένα και πιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η

Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών Περίληψη Κεφαλαίου: Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η κοινωνική οικονομία προσφέρει μία διαφορετική προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 IOYNΙΟΣ 2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ/ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Επιστημ. Υπεύθυνος: Καθηγ. Β. Κουϊκόγλου Τηλ. : 28210

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις της εκπαίδευσης των Logistics σε φοιτητές και σε ειδικευµένo και µη-ειδικευµένο προσωπικό επιχειρήσεων.

Οι προκλήσεις της εκπαίδευσης των Logistics σε φοιτητές και σε ειδικευµένo και µη-ειδικευµένο προσωπικό επιχειρήσεων. Θέµα συζήτησης πρός έρευνα Οκτώβριος 00 Οι προκλήσεις της εκπαίδευσης των Logistics σε φοιτητές και σε ειδικευµένo και µη-ειδικευµένο προσωπικό επιχειρήσεων. ηµήτριος Παρασκευαδάκης BA(Hons) MSc SCM paraskevadakis@postmaster.co.uk

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Γιάννης Ι. Πασσάς Γλώσσα Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Αρχή πάντων ορισµός εστί Γλώσσα: Κώδικας ση4είων ορισ4ένης 4ορφής (γλωσσικής), 4ε τα ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ Με χαρά παρατηρούμε ότι στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από το 1 st CSR Forum με θέμα «Από την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα στην Επιχειρηματική ευκαιρία», που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ Πατήσια, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί Γονείς, Σας γνωστοποιείται ότι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Περίληψη. Στο κείμενο τονίζεται η σημασία της ανθρώπινης επικοινωνίας και η ανάγκη της πραγμάτωσής της σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Η ψυχολογική υποστήριξη του καρκινοπαθούς και της οικογένειάς του

Κεφάλαιο 23 Η ψυχολογική υποστήριξη του καρκινοπαθούς και της οικογένειάς του Κεφάλαιο 23 Η ψυχολογική υποστήριξη του καρκινοπαθούς και της οικογένειάς του Γ. Α. Ρηγάτος Τα τελευταία είκοσι χρόνια ολοένα και περισσότερο οι γιατροί απομακρύνονται από το παραδοσιακό μονοδιάστατο βιοϊατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Περίληψη Ενότητας: Η ενίσχυση και υποστήριξη τ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στα προγράμματα δράσ και αποτελεί βασικό στόχο πολλών φορέων στήριξ τ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών Περίληψη Κεφαλαίου: Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας, τα στάδια εντοπισμού της και τους γενικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2015-2016 - Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας 2 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ WWW.TEX.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Αθήνα 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. H EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Great talent can come from anywhere, free your mind Το ταλέντο μπορεί να εμφανιστεί από οπουδήποτε, ελευθερώστε το μυαλό σας 1 Επιχειρηματίας Entrepreneur Γαλλική προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νοημοσύνη

Υπολογιστική Νοημοσύνη Υπολογιστική Νοημοσύνη Σημερινή Διάλεξη Περιεχόμενο μαθήματος Διαδικαστικά Εργασίες Μαθήματος Εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος Εφαρμογές 1 Περιεχόμενο μαθήματος οµή και Χαρακτηριστικά ενός Γενετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Αναζητώντας την αλήθεια στη ζωή μας Το βιβλίο των Θρησκευτικών της Στ τάξης του Δημοτικού σχολείου είναι το αποτέλεσμα της τρίχρονης συνεργασίας της συγγραφικής ομάδας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

«Εξατομικεύοντας την επιλογή των πόρων των ψηφιακών βιβλιοθηκών για την υποστήριξη της σκόπιμης μάθησης» Άννα Μαρία Ολένογλου

«Εξατομικεύοντας την επιλογή των πόρων των ψηφιακών βιβλιοθηκών για την υποστήριξη της σκόπιμης μάθησης» Άννα Μαρία Ολένογλου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εργασία στο μάθημα «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες» Παρουσίαση του άρθρου (ECDL, 2008, LNCS,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ της ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Είδαμε ότι τα πολιτικά κόμματα, εκτός των άλλων, διατυπώνουν στόχους, συγκεντρώνουν και αρθρώνουν συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω, Υπεύθυνη Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...i Οργάνωση και Λειτουργία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου...1 Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού...5 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...i Οργάνωση και Λειτουργία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου...1 Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού...5 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...i Οργάνωση και Λειτουργία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου...1 1. To έργο και οι αρμοδιότητες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου... 1 2. Οργανόγραμμα... 2 3. Προσωπικό... 4 Παραγωγή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. Μαριλένα Παναγή Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

To νέο ΕΣΠΑ 2014 2020. Προτεραιότητες και Αρχιτεκτονική

To νέο ΕΣΠΑ 2014 2020. Προτεραιότητες και Αρχιτεκτονική ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ To νέο ΕΣΠΑ 2014 2020 Προτεραιότητες και Αρχιτεκτονική Σμάρω Ζησοπούλου ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Νέα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας. EnergyRes 09

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας. EnergyRes 09 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας EnergyRes 09 Μιχάλης Σπανός Διευθύνων Εταίρος, EuroCharity Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων A.E. 20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2009 Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ευχόμαστε σε όλους μια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2 Προτεινόμενα Θέματα Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έχει αποδείξει ότι στα θέματα του 1 ου σταδίου δεν αρκεί μονάχα η επίγνωση της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη και κλείσιμο εργασιών του συνεδρίου με θέμα «Η παιδαγωγική ηγεσία ως μετασχηματιστικός μηχανισμός για βελτίωση της σχολικής μονάδας»

Σύνοψη και κλείσιμο εργασιών του συνεδρίου με θέμα «Η παιδαγωγική ηγεσία ως μετασχηματιστικός μηχανισμός για βελτίωση της σχολικής μονάδας» Σύνοψη και κλείσιμο εργασιών του συνεδρίου με θέμα «Η παιδαγωγική ηγεσία ως μετασχηματιστικός μηχανισμός για βελτίωση της σχολικής μονάδας» Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014 Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις

Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις οποίες τα άτομα μιας οργανωμένης κοινωνίας συνεργάζονται μεταξύ τους δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο ορισμός που δίνεται από το DSM IV και το ICD 10 ορίζει τη νοητική υστέρηση ως την ύπαρξη νοητικού πηλίκου μικρότερου από 70, όπως αυτό ορίζεται από τα ψυχομετρικά τεστ. Πρέπει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα