Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1

2 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και περιορισμός της αστικής διάχυσης Αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα Πολυκεντρικότητα Η πολυκεντρικότητα που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα προσεγγίζεται σε συνδυασμό με τη διαπιστωμένη ιεραρχία του αστικού συστήματος σε τρία επίπεδα, τα οποία μάλιστα αποτελούνται από ομάδες αστικών κέντρων με μεγάλη διαφορά στο πληθυσμιακό τους μέγεθος, στην οικονομική τους δυναμική και στο ρόλο προτύπου και οδηγού που ασκούν στην ελληνική οικονομία. Επιδιώκεται, η ενδυνάμωση των δύο μητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα σε ότι αφορά και το διεθνή τους ρόλο. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η δυναμική της Θεσσαλονίκης ως ενός αστικού κέντρου των Βαλκανίων, ένα ρόλο που αναμένεται να αναλάβει με μεγάλη ένταση κατά τα επόμενα χρόνια Βασικό στόχο αποτελεί η ανάπτυξη της Ελλάδας ως περιφερειακού κέντρου της Νότιαςανατολικής Ευρώπης με έμφαση στο ρόλο της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής στη κατεύθυνση της δημιουργίας ενός προτύπου ανάπτυξης που θα αναφέρεται στο σύνολο των χωρών της Νότιοανατολικής Ευρώπης. Μπορεί να αποτελέσει κέντρο οικονομικής, εμπορευματικής, ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας μέσα από την ανάπτυξη ενός προτύπου περιφερειακού μοντέλου. Στο αναπτυξιακό αυτό πρότυπο, που το χαρακτηρίζει η εξωστρέφεια, εντάσσονται όλες οι πόλεις της ενδοχώρας και ειδικότερα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης οι πόλεις του άξονα της Εγνατίας και οι πόλεις της ευρύτερης γειτονικής περιοχής μέσα σε πλαίσιο συνεργασίας και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και της απασχόλησης της περιφέρειας, μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικές δυναμικές οντότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: πόλεις δηλαδή σαν την Πάτρα και το Ηράκλειο με ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων όπως έρευνα και καινοτομία, νέων γεωργικών προϊόντων, το τουρισμό, πολιτισμό, κλπ. Όσον αφορά στα μεσαία αστικά κέντρα όλης της χώρας, αυτά μπορούν να διακριθούν σε πόλεις με αναπτυξιακή εξειδίκευση ή ρόλο με σκοπό τη δημιουργία σημαντικής δυναμικής σε σχέση με τις 2

3 δραστηριότητες της ευρύτερής τους περιοχής. Συγκεκριμένα μεσαία αστικά κέντρα του νησιωτικού και ορεινού χώρου μπορούν να αναλάβουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό ρόλο. Τα αστικά κέντρα αυτής της κατηγορίας, ενδυναμώνονται τόσο προς την κατεύθυνση της στήριξης και βελτίωσης της λειτουργικότητας των ημερήσιων συστημάτων τους και της ευρύτερης ζώνης επιρροής τους, ενώ επιδιώκεται η στήριξη και διαφοροποίηση των στοιχείων εκείνων που τους προδίδουν διεθνή χαρακτήρα και ακτινοβολία (τουρισμό, παραγωγική εξειδίκευση, υπηρεσίες, πολιτισμός, μεταφορική υποδομή κλπ) Τα αστικά κέντρα, τέλος, επιπέδου ακτινοβολίας νομού ή και τοπικού επιπέδου υποστηρίζονται, ώστε να γίνει δυνατή η βελτιωμένη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των λειτουργιών που αυτά έχουν αναλάβει ενώ παράλληλα επιδιώκεται και η εξειδίκευσή τους στον τομέα της παραγωγής και των υπηρεσιών. Επιδιώκεται επίσης επαναπροσδιορισμός της σχέσης των αστικών κέντρων της ενδοχώρας με την ύπαιθρό τους (και στα νησιά και στις ορεινές περιοχές ) και δημιουργία διασυνδέσεων ώστε να αντιμετωπισθούν προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με τη στασιμότητα στην ανάπτυξη τους, με την αστική διάχυση και την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική υποβάθμιση της υπαίθρου. Τμήματα των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που αναπτύσσεται η αλιεία, λόγω των διαρθρωτικών οικονομικών αδυναμιών πλήττονται και δημιουργούνται υποβαθμισμένες κοινωνικές συνθήκες. Για να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και να αποτελέσουν ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση ανθρώπων και επιχειρήσεων θα πρέπει να σχεδιαστούν δράσεις στα κέντρα των αγροτικών περιοχών που θα λαμβάνουν υπόψη τη διαρθρωτική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις ευρύτερες αγροτικές περιοχές. Δικτύωση Η δικτύωση αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή στρατηγική των αστικών κέντρων της χώρας, η οποία επιδιώκεται κατά δύο τρόπους: Σε σχέση με το ιεραρχημένο αστικό σύστημα της χώρας και το επιδιωκόμενο πολυκεντρικό σύστημα αστικών κέντρων. Σε σχέση με την ενδυνάμωση τοπικά αναδυόμενων δικτύων γειτονικών αστικών κέντρων Με τη δικτύωση της πρώτης κατηγορίας επιδιώκεται η ολοκλήρωση και ενδυνάμωση των λειτουργικών συστημάτων και αστικών κέντρων της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας (μητροπολιτικά κέντρα της χώρας, δευτερεύοντα αστικά κέντρα), η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη ολοκλήρωση τους, οδηγώντας σε περιορισμό των δυσλειτουργιών που ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν, ιδιαίτερα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κατοίκων και δραστηριοτήτων που αυτά συγκεντρώνουν, αλλά και σε σχέση με τις διαθέσιμες υποδομές. 3

4 Με τη δικτύωση της δεύτερης κατηγορίας επιδιώκεται και ανάπτυξη συμπληρωματικών ενοτήτων μεταξύ γειτονικών και αστικών κέντρων οι οποίες θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη χρήση των υφισταμένων τεχνικών και κοινωνικών υποδομών συγκροτώντας νέες αστικές ενότητες, οι οποίες θα συμβάλουν αφενός μεν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στο να εξελιχθούν σε πόλο έλξης επιχειρήσεων προς εγκατάσταση. Αστική διάχυση Η βελτίωση και η ανάπτυξη υποδομών και ο περιορισμός της αστικής διάχυσης αποτελούν το τρίτο στοιχείο της στρατηγικής της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η αστική διάχυση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αστική επέκταση αλλά τελικά δεν παύει να αποτελεί φθορά φυσικών πόρων. Σε περιπτώσεις όπου η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς έλεγχο, μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα υποβαθμίσεως του αστικού περιβάλλοντος και σημαντικό παράγοντα αύξησης και κόστους υποδομών και αστικών οργανώσεων μια και αυτή θα ακολουθεί αντί να κατευθύνει τις εξελίξεις. Με την έννοια αυτή, η αστική διάχυση θα πρέπει κατά το δυνατόν να αντιμετωπίζεται μέσα από τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, έτσι ώστε και οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι να μην αποτελούν τροχοπέδη της ανάπτυξης και παραγωγικής διαδικασίας και των ιδιωτικών επενδύσεων. Η βελτίωση και η ανάπτυξη των υποδομών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της παραγωγικής βιώσιμης ανάπτυξης και συνδέεται με τις εξελίξεις και στο εσωτερικό των αστικών κέντρων: σχεδόν σε όλες τις πόλεις της χώρας, η αστική ανάπτυξη οδήγησε σε έλλειμμα υποδομών και σε σχέση με τα στοιχεία που συνδέονται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και σε σχέση με τα στοιχεία που καθιστούν τα αστικά κέντρα πόλους έλξης επιχειρήσεων προς εγκατάσταση. Μια πρόσθετη συνέπεια αποτυπώνεται στην αλλαγή χρήσεων γης, την υποβάθμιση συγκεκριμένων περιοχών και ευρύτερα στις ανακατατάξεις μέσα στον αστικό ιστό. Έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης να αντιμετωπισθούν τα ελλείμματα αυτά. Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων Ιδιαίτερο στοιχείο της παραγωγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αποτελεί η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές των αστικών κέντρων. Η ένταση των προβλημάτων αυτών σε συγκεκριμένες περιοχές των αστικών κέντρων είναι αναμενόμενη καθώς σε αυτά συγκεντρώνονται πολλές πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ή που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να ακολουθήσουν και να προσαρμοστούν στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών στα αστικά κέντρα συμβάλλει αφενός στον περιορισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά και στην βελτίωση 4

5 των αστικών κέντρων με ευρύτερες θετικές επιπτώσεις στο σύνολο των αστικών λειτουργιών και ιδιαίτερα στις λειτουργίες κατοίκησης και παραγωγής. Επιπρόσθετα ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για αστικά κέντρα των συνοριακών περιοχών της Χώρας καθώς και για εκείνα τα κέντρα από τα υπόλοιπα που δέχονται με μεγαλύτερη έκταση τις επιπτώσεις και μετά το 1989 και της παγκοσμιοποίησης δηλ. την σκεπτική του ανταγωνισμού και την αναπροσαρμογή που αυτός συνεπάγεται. Η κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και η επίλυση των υπαρκτών προβλημάτων αποτελούν τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής, αφού ευρύτερα η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να συνδυάζει ταυτόχρονα και στοιχεία ανταγωνισμού, στοιχεία που συνδέονται με την παραγωγική διαδικασία, αλλά στοιχεία αλληλεγγύης, στοιχεία που συνδέονται με τον χαρακτήρα των αστικών κέντρων ή έστω τμημάτων τους ως κοινοτήτων. Η μελλοντική περιφερειακή αναπτυξιακή πορεία της χώρας και ειδικότερα η παρακολούθηση της αστικής ανάπτυξης θα μπορούσε να υποστηριχθεί με τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Περιφερειακής Πολιτικής. Αντικείμενο του Παρατηρητηρίου θα είναι η παρακολούθηση και εξέταση πολιτικών για την ανάπτυξη των πόλεων και κατ επέκταση των περιφερειών της Ελλάδας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς χώρου. Ειδικότερα θα μελετώνται τα ιδιαίτερα χωρικά σύνολα στη βάση της ανάλυσης και σύνθεσης των δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών, παραγωγικών και άλλων αναπτυξιακών στοιχείων, καθώς και των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, τόσο σε τοπικό όσο και σε Περιφερειακό Επίπεδο. Επίσης, θα αναπτύσσει και θα παρέχει τεχνογνωσία για τη συλλογή και επεξεργασία τοπικών και περιφερειακών στοιχείων, θα εκπονεί μελέτες και θα συνεργάζεται με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προωθώντας συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. 5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για το Περιβάλλον!

Τα πάντα για το Περιβάλλον! Ιούλιος Αύγουστος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Τα πάντα για το Περιβάλλον! Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος συμμετείχαμε εθελοντικά σε μια προσπάθεια του Δήμου Ζηρού για τον συμβολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ;

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; ΕΑΠ ΕΛΠ40 4 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER

marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER HERMAWAN KARTAJAYA IWAN SETIAWAN Ευχαριστούµε την εταιρεία Coca-Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. και την τράπεζα EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F.

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F. Η απελευθέρωση της oικονοµικής επιστήµης Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση Drucilla K. Barker & Susan F. Feiner Επιστηµονική Επιµέλεια - Εισαγωγή Αντιγόνη Λυµπεράκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Υποστρατήγου ε.α Κωνσταντίνου Λουκόπουλου* Η ανάγκη υλοποίησης δομικών αλλαγών στη Δομή Διοικήσεως του ΝΑΤΟ (NATO Command Structure),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Δ. Δασκαλοπούλου Σ. Κ. Αρχοντάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής ε πιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κ. Πετράκη 185 ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος όγκος χρησιμοποιήθηκε αρχικώς για να προσδιορίσει μια φλεγμονώδους

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία Αλλάζοντας στάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold Η Ηθική της Γης του Aldo Leopold Ελένη Καπετανάκη Μπριασούλη, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μάης 2009 Γιατί, πάνω απ όλα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ηθικό ζήτημα Αφιερωμένο σ όσους αγάπησαν,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Ι. Βαρθαλίτης 1179 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πόνος του ασθενούς με νεοπλασματικά νοσήματα χαρακτηρίζεται ως σωματικός, σπλαχνικός ή νευροπαθής.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών όρασης μηχανών για εφαρμογές αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Λεωνίδας Κωτούλας Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης

Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης ΣΥΝΟΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ I Από την Παρανάγνωση στη "Φιλολογική Ανάγνωση" 1. Από την παρανάγνωση/παρερµηνεία (το κυνήγι των "Grundgedanken" τύπου Λεκατσά-Λυπουρλή

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα