ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Αρ. Μελέτης 7/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Αρ. Μελέτης 7/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: «Προµήθεια αναλώσιµων και λοιϖών υλικών» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /νση Ηλεκτρολογικού Γραφείο Προγ/σµού & Μελετών ΑΡΙΘΜ: 7/2012 ΜΕΛΕΤΗ: «Προµήθεια αναλώσιµων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά Τα υλικά θα ϖροέρχονται αϖό εργοστάσιο κατασκευής ϖιστοϖοιηµένο κατά ISO 9000:2004 και θα φέρουν σήµανση CE. ΠΙΝΑΚΑΣ 1, Κ.Α , υϖηρεσία 20 για /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 1. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ Το σύστηµα ανίχνευσης του ανιχνευτή βασίζεται σε δύο θερµίστορ αρνητικού συντελεστή θερµοκρασίας (NTC) συνδεόµενους κατά τρόϖο ϖου να εξασφαλίζει αυτόµατη ϖροσαρµογή στις συνθήκες ϖεριβάλλοντος. Ο ανιχνευτής εϖικοινωνεί και αναφέρει στον κεντρικό ϖίνακα σε δύο διαφορετικά εϖίϖεδα κινδύνου. Ο ανιχνευτής φέρει λυχνία LED και έχει τη δυνατότητα συνδέσεως και µε οϖτικό εϖαναλήϖτη αϖοµακρυσµένο αϖό αυτόν. Ο ανιχνευτής είναι σηµειακής αναγνώρισης και ϖέραν του µικροϋϖολογιστή διαθέτει και στοιχείο διακοϖής γραµµής. Τα στοιχεία σηµειακής αναγνώρισης ϖεριέχονται στη βάση του ανιχνευτή. Έτσι όταν η κεφαλή ανιχνεύσεως αλλαχθεί τα στοιχεία σηµειακής αναγνώρισης µεταφέρονται στη µνήµη του νέου ανιχνευτή και δεν χρειάζεται εϖαναϖρογραµµατισµός. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Θερµοκρασίες αϖόκρισης: 10 K/λεϖτό 54 62οC Θερµοκρασία λειτουργίας: -25οC έως 50οC Σχετική υγρασία: µέγιστο 95% κατά DIN Τάση λειτουργίας: 16V έως 28V µε διαµόρφωση Ρεύµα ηρεµίας: 200µΑ Χρονικό διάστηµα αυτοελέγχου: ανά 15 λεϖτά Ταχύτητα µετάδοσης σήµατος: 167 Βd Προστασία ϖεριβλήµατος: IP53 κατά IEC529 Χρώµα (λευκό): RAL 9010 Προστασία αϖό Η/Μ ϖαρεµβολές: 50V/m (1MHz έως 1 GHz) Κανονισµοί: ΕURONORM 54-5 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: ISO ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Η βάση του ανιχνευτή ϖεριλαµβάνει τους ακροδέκτες συνδέσεως της καλωδιακής γραµµής και το στοιχείο σηµειακής αναγνώρισης στο οϖοίο αϖοθηκεύεται η διεύθυνση του ανιχνευτή. Όταν αλλάζεται η κεφαλή του ανιχνευτή η νέα κεφαλή ϖρογραµµατίζεται αυτόµατα και σωστά. Οι ακροδέκτες της βάσης εϖιτρέϖουν καλωδίωση µε καλώδιο διατοµής mm² (AWG 24 έως AWG14). 1

2 Στη µνήµη του µικροϋϖολογιστή του ανιχνευτή είναι καταγεγραµµένοι 8 αλγόριθµοι υϖολογισµού µε τους οϖοίους ο ανιχνευτής αξιολογεί το ϖεριβάλλον όϖου εγκαθίσταται, βελτιστοϖοιεί την ευαισθησία του στο καϖνό και εξασφαλίζει "ανοσία" σε λανθασµένους συναγερµούς. Χάρη στα τέσσερα εϖίϖεδα κινδύνου στα οϖοία είναι δυνατός ο ϖρογραµµατισµός του ανιχνευτή και τη δυνατότητα αντιστάθµισης µετρουµένων τιµών ο ανιχνευτής έχει τη δυνατότητα διατήρησης σταθερού εϖιϖέδου ενεργοϖοίησης καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Ο ανιχνευτής διαθέτει δυνατότητα αυτοελέγχου κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ή κατόϖιν εντολής. Αϖό το κέντρο ελέγχου είναι δυνατή η διάγνωση κατάστασης του ανιχνευτή. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Θερµοκρασία λειτουργίας: -25οC έως +60οC Σχετική υγρασία: µέγιστο 95% κατά DIN Τάση λειτουργίας: 16V έως 28V µε διαµόρφωση Ρεύµα ηρεµίας: 200µΑ Χρονικό διάστηµα αυτοελέγχου: ανά 15 λεϖτά Ταχύτητα µετάδοσης σήµατος: 167 Βd Προστασία ϖεριβλήµατος: IP43 κατά IEC529 Προστασία αϖό Η/Μ ϖαρεµβολές: 50V/m (1MHz έως 1 GHz) Κανονισµοί Λειτουργίας: EURONORM 54-7/9 Αρχή ανιχνεύσεως: ϖηγή φωτοηλεκτρικής ακτινοβολίας θερµοκρασιακά αντισταθµισµένη. 3. BUS ΦΑΣΕΩΝ υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Ενδεικτικός τύϖος του Bus : ΑΒΒ PS1-5-1 Ie 63A 1SAM R ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ 25 mm 2 Aγωγός γυµνός χάλκινος, ϖολύκλωνος διατοµής 25mm ΑΚΡΟ ΕΚΤΗΣ (ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙ) Ακροδέκτες (ϖαϖουτσάκι) 10, 16, 25 και 35mm αντίστοιχα 9. ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ( ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) 1X40A ιϖολικός, ονοµαστικής τάσης 230/240V~50ΗΖ, oνοµαστικής έντασης ΙΝ=40Α, ονοµαστικό ρεύµα διαρροής Ι N=30mA. 2 στοιχείων. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE και βαθµό ϖροστασίας ΙΡ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ( ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) 3X40 A Τετραϖολικός, ονοµαστικής τάσης 230/240V~50ΗΖ, oνοµαστικής έντασης ΙΝ=40Α, ονοµαστικό ρεύµα διαρροής Ι N=30mA. 4 στοιχείων. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE και βαθµό ϖροστασίας ΙΡ40 11., 25. ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Κ 16 Α, Κ 25 Α Οι µικροαυτόµατοι για την ϖροστασία κινητήρων θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 µέρος 11 µε χαρακτηριστική καµϖύλη τύϖου Κ, µε αντίδραση θερµικού 1,05-1,2 Ιον και µαγνητικού 8-14 Ιον, 2

3 κατάλληλοι για ϖροστασία µικρών κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα µε ϖροστατευόµενη έναντι εϖαφής κλέµα. Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα αϖό- ζευξης 3,0 kα, µέσο όρο ζεύξεων-αϖοζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό υϖερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό βραχυκυκλώµατα. Το κέλυφος των µικροαυτόµατων θα είναι αϖό συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Το ϖλάτος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5 mm (µονοϖολικός) και η στερέωσή τους στους ϖίνακες θα γίνεται ϖάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN µε τη βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Για την ϖροστασία αϖό βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα αϖό 35 ka ϖρέϖει, σύµφωνα µε το VDE 100, 31 να ϖροτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτική ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 100 Α. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ S , 14., 15., 16. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Β 6Α, Β 10Α, Β 16Α, Β 25Α Οι µικροαυτόµατοι για την ϖροστασία αγωγών θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 µέρος 11 µε χαρακτηριστική καµϖύλη τύϖου Β µε αντίδραση θερµικού 1,13-1,45 Ιον και µαγνητικού 3-5 Ιον, κατάλληλοι για ϖροστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώµατα φωτισµού, ρευµατοδοτών και συσκευών χωρίς κινητήρες µε ϖροστατευόµενη έναντι εϖαφής κλέµα. Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα αϖό- ζευξης 3,0 kα, µέσο όρο ζεύξεων-αϖοζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό υϖερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό βραχυκυκλώµατα. Το κέλυφος των µικροαυτόµατων θα είναι αϖό συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Το ϖλάτος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5 mm (µονοϖολικός) και η στερέωσή τους στους ϖίνακες θα γίνεται ϖάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN µε τη βοήθεια κατάλληλου µάνδαλου. Για την ϖροστασία αϖό βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα αϖό 35 ka ϖρέϖει, σύµφωνα µε το VDE 100, 31 να ϖροτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτική ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 100 Α. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ SH201L 13. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Κ 16Α Οι µικροαυτόµατοι για την ϖροστασία κινητήρων θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 µέρος 11 µε χαρακτηριστική καµϖύλη τύϖου Κ µε αντίδραση θερµικού 1,05-1,2 Ιον και µαγνητικού 8-14Ιον, κατάλληλοι για ϖροστασία µικρών κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα µε ϖροστατευόµενη έναντι εϖαφής κλέµα. Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα αϖό- ζευξης 3,0 kα, µέσο όρο ζεύξεων-αϖοζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ο- νοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό υϖερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό βραχυκυκλώµατα. Το κέλυφος των µικροαυτόµατων θα είναι αϖό συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Το ϖλάτος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5 mm (µονοϖολικός) και η στερέωσή τους στους ϖίνακες θα γίνεται ϖάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά 3

4 DIN EN µε τη βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Για την ϖροστασία αϖό βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα αϖό 35 ka ϖρέϖει, σύµφωνα µε το VDE 100, 31 να ϖροτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτι- κή ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 100 Α. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ S200K 17., 18., 20., 22. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 10, 16, 20, 25 Α Μικροαυτόµατοι ράγας µονοϖολικοί και ονοµαστικής τάσεως UΝ=220/230V, ενδεικτικού τύϖου ΑΒΒ. Θα στηρίζονται κουµϖωτά σε ράγα σιδηροδρόµου των ϖινάκων φωτισµού, θα έχουν ϖροστασία έναντι βραχυκυκλωµάτων 3ΚΑ και το ϖερίβληµα τους θα είναι αϖό ενισχυµένο µονωτικό ϖλαστικό. Η καµϖύλη εντάσεως χρόνου θα είναι τύϖου Β. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE. Θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και οι χαρακτηριστικές καµϖύλες εντάσεως χρόνου του µικροαυτοµάτου. Οι διαστάσεις φαίνονται ϖαρακάτω: 19., 21. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 16 Α, 20A Μικροαυτόµατοι ράγας µονοϖολικοί και ονοµαστικής τάσεως UΝ=220/230V, ενδεικτικού τύϖου ΑΒΒ. Θα στηρίζονται κουµϖωτά σε ράγα σιδηροδρόµου των ϖινάκων φωτισµού, θα έχουν ϖροστασία έναντι βραχυκυκλωµάτων 3ΚΑ και το ϖερίβληµα τους θα είναι αϖό ενισχυµένο µονωτικό ϖλαστικό. Η καµϖύλη εντάσεως χρόνου θα είναι τύϖου C. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE. Θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και οι χαρακτηριστικές καµϖύλες εντάσεως χρόνου του µικροαυτοµάτου. Οι διαστάσεις φαίνονται ϖαρακάτω: 6Α 16Α,20Α 23., 24 ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Β 20Α, Β 40Α Οι µικροαυτόµατοι για την ϖροστασία αγωγών θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 µέρος 11 µε χαρακτηριστική καµϖύλη τύϖου Β µε αντίδραση θερµικού 1,13-1,45 Ιον και µαγνητικού 3-5 Ιον, κατάλληλοι για ϖροστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώµατα φωτισµού, ρευµατοδοτών και συσκευών χωρίς κινητήρες µε ϖροστατευόµενη έναντι εϖαφής κλέµα. Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα αϖό- ζευξης 3,0 kα, µέσο όρο ζεύξεων-αϖοζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό υϖερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό βραχυκυκλώµατα. Το κέλυφος των µικροαυτόµατων θα είναι αϖό συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Το ϖλάτος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5 mm (µονοϖολικός) και η στερέωσή τους στους ϖίνακες θα γίνεται ϖάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN µε τη βοήθεια κατάλληλου µάνδαλου. Για την ϖροστασία αϖό βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα αϖό 35 ka ϖρέϖει, 4

5 σύµφωνα µε το VDE 100, 31 να ϖροτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτική ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 100 Α. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ SH203L ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΙΟ Ασφάλεια φυσίγγειο, 16Α, 20Α, 25Α και 32Α αντίστοιχα 30. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΙΠΟΛΙΚΟΣ 40Α Οι διακόϖτες ϖροστασίας διαρροής ( Π ) θα είναι σύµφωνοι µε τις αϖαιτήσεις των VDΕ Θα είναι διϖολικοί ή τετραϖολικοί για αϖόζευξη µονοφασικών ή τριφασικών κυκλωµάτων. Οι διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες ώστε να µϖορούν να τοϖοθετηθούν σε ράγες ϖινάκων µε σύστηµα µανδάλωσης. Θα έχουν ϖλήκτρο ζεύξης και αϖόζευξης, κοµβίο δοκιµής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσµολογίας τους. Θα ϖεριλαµβάνουν µετασχηµατιστή έντασης στον οϖοίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωµάτων ϖου ϖροστατεύουν. Όταν ϖροκληθεί εϖικίνδυνη διαρροή, η τάση ϖου δηµιουργείται εξ εϖαγωγής στο δευτερεύον κύκλωµα του µετασχηµατιστή, εϖενεργεί σε ϖηνίο αϖόζευξης και έτσι εϖιτυγχάνεται η ακαριαία διακοϖή του. Η αϖαιτούµενη αντίσταση γείωσης RΕ καθορίζεται αϖό την σχέση: RΕ ± 24V/I Ν, όϖου I Ν είναι η ένταση διαρροής ϖρος γη (σφάλµα). Τα χαρακτηριστικά του Π ϖρέϖει να ικανοϖοιούν τις αϖαιτήσεις: - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µέχρι 100 Α ϖρέϖει I Ν 30 ma και ο χρόνος διακοϖής κυκλώµατος t 0,04 sec για I Ν 0,25Α - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µεγαλύτερη αϖό 100 Α ϖρέϖει I Ν 300 ma και t 0,3 sec για I Ν 1,5Α. Ενδεικτικός τύϖος: ΑΒΒ FH202AC 31. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 40Α Οι διακόϖτες ϖροστασίας διαρροής ( Π ) θα είναι σύµφωνοι µε τις αϖαιτήσεις των VDΕ Θα είναι διϖολικοί ή τετραϖολικοί για αϖόζευξη µονοφασικών ή τριφασικών κυκλωµάτων. Οι διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες ώστε να µϖορούν να τοϖοθετηθούν σε ράγες ϖινάκων µε σύστηµα µανδάλωσης. Θα έχουν ϖλήκτρο ζεύξης και αϖόζευξης, κοµβίο δοκιµής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσµολογίας τους. Θα ϖεριλαµβάνουν µετασχηµατιστή έντασης στον οϖοίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωµάτων ϖου ϖροστατεύουν. Όταν ϖροκληθεί εϖικίνδυνη διαρροή, η τάση ϖου δηµιουργείται εξ εϖαγωγής στο δευτερεύον κύκλωµα του µετασχηµατιστή, εϖενεργεί σε ϖηνίο αϖόζευξης και έτσι εϖιτυγχάνεται η ακαριαία διακοϖή του. Η αϖαιτούµενη αντίσταση γείωσης RΕ καθορίζεται αϖό την σχέση: RΕ ±24V/I Ν, όϖου I Ν είναι η ένταση διαρροής ϖρος γη (σφάλµα). Τα χαρακτηριστικά του Π ϖρέϖει να ικανοϖοιούν τις αϖαιτήσεις: 5

6 - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µέχρι 100 Α ϖρέϖει I Ν 30 ma και ο χρόνος διακοϖής κυκλώµατος t 0,04 sec για I Ν 0,25Α - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µεγαλύτερη αϖό 100 Α ϖρέϖει I Ν 300 ma και t 0,3 sec για I Ν 1,5Α. Ενδεικτικός τύϖος: ΑΒΒ FH204AC 32. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 63Α υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Οι διακόϖτες ϖροστασίας διαρροής ( Π ) θα είναι σύµφωνοι µε τις αϖαιτήσεις των VDΕ Θα είναι διϖολικοί ή τετραϖολικοί για αϖόζευξη µονοφασικών ή τριφασικών κυκλωµάτων. Οι διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες ώστε να µϖορούν να τοϖοθετηθούν σε ράγες ϖινάκων µε σύστηµα µανδάλωσης. Θα έχουν ϖλήκτρο ζεύξης και αϖόζευξης, κοµβίο δοκιµής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσµολογίας τους. Θα ϖεριλαµβάνουν µετασχηµατιστή έντασης στον οϖοίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωµάτων ϖου ϖροστατεύουν. Όταν ϖροκληθεί εϖικίνδυνη διαρροή, η τάση ϖου δηµιουργείται εξ εϖαγωγής στο δευτερεύον κύ- κλωµα του µετασχηµατιστή, εϖενεργεί σε ϖηνίο αϖόζευξης και έτσι εϖιτυγχάνεται η ακαριαία διακοϖή του. Η αϖαιτούµενη αντίσταση γείωσης RΕ καθορίζεται αϖό την σχέση: RΕ ± 24V/I Ν, όϖου I Ν είναι η ένταση διαρροής ϖρος γη (σφάλµα). Τα χαρακτηριστικά του Π ϖρέϖει να ικανοϖοιούν τις αϖαιτήσεις: - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µέχρι 100 Α ϖρέϖει I Ν 30 ma και ο χρόνος διακοϖής κυκλώµατος t 0,04 sec για I Ν 0,25Α - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µεγαλύτερη αϖό 100 Α ϖρέϖει I Ν 300 ma και t 0,3 sec για I Ν 1,5Α. Ενδεικτικός τύϖος: ΑΒΒ FH204AC 33. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ (ΑΕΡΟΣ) Αυτόµατος τηλεχειριζόµενος διακόϖτης αέρος (ρελέ), ενδεικτικού τύϖου ΑΒΒ, κατηγορίας χρήσης AC-3 και ονοµαστικής έντασης 3Χ50Α µετά τριών κυρίων εϖαφών και βοηθητικών κλειστών και ανοικτών εϖαφών, τάσεως ϖηνίου 220V. Θα κουµϖώνει σε ράγα. 34. ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ Ενδεικτικού τύϖου ΑΒΒ Ε931/32 32 Α /400V 35. ΒΑΣΗ ΡΑΓΑ ΓΙΑ NEOZED 63A Όϖως το δείγµα της Υϖηρεσίας ΒΙ Α ΓΙΑ ΒΙΣΜΑ (6x30, 8x40, 10x50) Όϖως το δείγµα της Υϖηρεσίας, σε κυτίο 100τµχ ΒΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΦΙΣΕΡ) Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 Όϖως το δείγµα της Υϖηρεσίας, σε κυτίο 100τµχ. 43. ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 6

7 Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ CA , 45. ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ/ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ Γέφυρες για µικροαυτόµατους σε κυτίο 12 τεµ ΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ (cable-ties) 100x2,5mm, 160x2,5mm, 200x2,5mm, 250x4,8mm, 290x3,6mm, 350x4,8mm. 51. ΙΑΚΟΠΤΗΣ DIMMER Ο διακόϖτης θα έxει 4 τουλάχιστον ϖρορυθµιζόµενες στάθµες και ρυθµιζόµενες ταχύτητες ανόδου και καθόδου του φωτισµού. Ο τηλεχειρισµός θα µϖορεί να γίνεται ενσύρµατα µε ειδικό χειριστήριο στιγµιαίας εϖαφής µε ενδεικτικές λυχνίες στάθµης και είναι ασφαλής γιατί γίνεται µε χαµηλή τάση 12 V. Θα δίνει την δυνατότητα για κεντρικό έλεγχο, οµαδοϖοίηση, take/give control και θα µϖορεί να συνδεθεί µε συστήµατα αυτοµατισµού, συναγερµούς και computers. Θα είναι κατασκευασµένος µε θυρίστορ κι έχει αϖόδοση σε ϖλήρες φορτίο 98% ϖου σηµαίνει εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας και ϖολλαϖλασιάζουν την ζωή των λαµϖτήρων λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας λειτουργίας του ικανοϖοιούν τις διεθνείς ϖροδιαγραφές ΒS800 και VDΕ Τεχνικά χαρακτηριστικά : Τάση λειτουργίας : V/50-60Hz Ισxύς φορτίου : 2 kw, 3 kw, 5 kw Οδήγηση : Hard firing RF - Θόρυβος : Σύµφωνα µε VDΕ 0871 και ΒS 800 Αϖόδοση : 98% Αϖώλειες άνευ φορτίου : 8 W max Τάση ελέγχου : 0-12 V DC Ρεύµα ελέγχου : 0.2 ma Μόνωση µονάδας/χειριστήριο : V Τρόϖος ελέγχου φορτίου : 2 θυρίστορ (SCR) Θερµοκρασία λειτουργίας : 0-40 C Χρόνος ανόδου - risetime : 400 µs.min Πτώση τάσης (VIN-VOUT) : 5 V σε max ένταση Σταθεροϖοίηση (Load min / Load max) : 2 V Μinimum φορτίο : 80 W Κατάλληλο για οδήγηση εϖαγωγικών φορτίων. Οι διακόϖτες dimmer θα είναι τοϖοθετηµένοι σε µϖρούζινη ϖλάκα ϖάχους 1 mm. Ενδεικτικός τύϖος : LEGRAND Mosaic 52. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΠΛΟΣ Μη στεγανός διακόϖτης 10Α/250V διϖλός, κατάλληλος για χωνευτή τοϖοθέτηση σε τοίχο, διµερείς, ϖορσελάνης µε δύο ϖλήκτρο, και τετραγωνικό κάλυµµα χρώµατος λευκού. Ενδεικτικός τύϖος : LEGRAND Mosaic. 53. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 16 Α-250 V, ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ιακόϖτης στεγανός, εξωτερικός, µονός κατάλληλος για εξωτερική εγκατάσταση. Θα έχει ονοµαστικά µεγέθη λειτουργίας UΝ=250V και ΙΝ=16Α. Η ασφάλεια λειτουργίας τους θα εξασφαλίζεται µε το σήµα CE. 54. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 16 Α-250 V, ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ Θα είναι στεγανός αϖλός, κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση. Θα έχει ονοµαστικά µεγέθη λειτουργίας UΝ=250V και ΙΝ=16Α. Η ασφάλεια λειτουργίας τους θα εξασφαλίζεται µε το σήµα CE. 55. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ Μη στεγανός διακόϖτης 10Α/250V, κατάλληλος για χωνευτή τοϖοθέτηση σε τοίχο, διµερείς, ϖορσελάνης µε ϖλήκτρο, και τετραγωνικό κάλυµµα χρώµατος λευκού. 7

8 Ενδεικτικός τύϖος : LEGRAND Mosaic. 56. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ Στεγανός διακόϖτης 10Α/250V, κατάλληλος για ορατή ή και χωνευτή τοϖοθέτηση, διµερείς, ϖορσελάνης µε ϖλήκτρο, χρώµατος λευκού ή ϖροστασίας IP43 κατά DIN ,63.,60., 62. ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ 20 Α, 32Α, 45Α, 80 Α Θα έχουν εξωτερική µορφή ϖαρόµοια µε µικροαυτόµατους τύϖου L, για ονοµαστικές εντάσεις µέχρι 100Α µε σαφή εϖισήµανση των θέσεων εντός-εκτός λειτουργίας, κατάλληλοι για τουλάχιστον χειρισµούς υϖό φορτίο. Το κέλυφός τους είναι αϖό συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες και στερεώνονται σε ράγες µε κατάλληλο µάνδαλο. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ Ε ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Α Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ SACE A, 36kA 59. ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Α υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ SACE A, 36kA 61. ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Α υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ SACE A, 50kA 64. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 16 Α-250 V, ΙΠΛΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ Θα είναι στεγανός και διϖλός, αλλερετούρ, κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση. Θα έχει ονοµαστικά µεγέθη λειτουργίας UΝ=250V και ΙΝ=16Α. Η ασφάλεια λειτουργίας τους θα εξασφαλίζεται µε το σήµα CE. 65. ΙΑΤΡΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ιάτρητη µεταλλική γαλβανιζέ ταινία (τσέρκι) 13mm. Σε ταινία 10 µέτρων. 66. ΙΠΟΛΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 32 Α υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά 8

9 Θα έχουν εξωτερική µορφή ϖαρόµοια µε µικροαυτόµατους τύϖου L, για ονοµαστικές εντάσεις µέχρι 100Α µε σαφή εϖισήµανση των θέσεων εντός-εκτός λειτουργίας, κατάλληλοι για τουλάχιστον χειρισµούς υϖό φορτίο. Το κέλυφός τους είναι αϖό συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες και στερεώνονται σε ράγες µε κατάλληλο µάνδαλο. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ Ε ,68. ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 18, 36W Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισµού 18 και 36W, ως δείγµα υϖηρεσίας. 69. Ενδεικτικά λαµϖάκια Τα ενδεικτικά λαµϖάκια λειτουργίας ϖρέϖει να είναι κατάλληλα για εγκατάσταση στην εξωτερική ϖλευρά ενός εϖίτοιχου ϖίνακα. 70. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ Ε249-C 71. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΠΛΗ Ως δείγµα υϖηρεσίας 72. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΟ BOX ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 170x115x(µετ ) mm Ενδοδαϖέδιο κουτί ϖαροχής ρεύµατος, φωνής και δεδοµένων διαστάσεων 170x115x(µετ ) mm ϖλήρες κατάλληλο για τοϖοθέτηση σε ψευτοϖάτωµα. Θα ϖεριλαµβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό ϖου θα ϖεριγραφεί ϖαρακάτω καθώς εϖίσης και όλα τα υλικά ϖου το καθιστούν λειτουργικό, ϖλαίσια, κονέκτορες, ϖλάκες στήριξης, κάλυµµα (το κάλυµµα θα είναι γκρι χρώµατος). Όλα τα ϖλαστικά στοιχεία του κουτιού θα είναι κατασκευασµένα αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Το Box θα ϖεριλαµβάνει: α) Ένα κουτί µίας θέσης, ϖου τοϖοθετείται στο ψευτοϖάτωµα µε ένα στοιχείο τοϖοθέτησης µηχανισµών. β) Ένα κάλυµµα για το κουτί γκρι χρώµατος. γ) Ένα ϖλαίσιο ενός στοιχείου (δύο µηχανισµών) για το ϖαραϖάνω box. δ) Μία ϖλάκα για δύο 45x45 στοιχεία. ε) Ένα ρευµατοδότη shcuko λευκό 45x45. ζ) Μία λήψη Data-Voice RJ-45 CAT5e UTP λευκό. Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Συνολική φόρτιση : 400 kgr Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima S110-1, Cima M102-9, Cima S105-1, Cima K01-9, Cima MD67), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e. 73. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΟ BOX ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 170x155x(µετ ) mm Ενδοδαϖέδιο κουτί ϖαροχής ρεύµατος, φωνής και δεδοµένων διαστάσεων 170x155x(µετ ) mm ϖλήρες κατάλληλο για τοϖοθέτηση σε ψευτοϖάτωµα. Θα ϖεριλαµβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό ϖου θα ϖεριγραφεί ϖαρακάτω καθώς εϖίσης και όλα τα υλικά ϖου το καθιστούν λειτουργικό, ϖλαίσια, κονέκτορες, ϖλάκες στήριξης, κάλυµµα (το κάλυµµα θα είναι γκρι χρώµατος). Όλα τα ϖλαστικά στοιχεία του θα είναι κατασκευασµένα αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. 9

10 Το Box θα ϖεριλαµβάνει : α) Ένα κουτί δύο στοιχείων µε χωρητικότητα 4 µηχανησµών, ϖου τοϖοθετείται στο ψευτοϖάτωµα µε ένα στοιχείο τοϖοθέτησης µηχανισµών. Β) Ένα κάλυµµα για το κουτί γκρι χρώµατος. Γ) Ένα ϖλαίσια δύο στοιχείων (τεσσάρων µηχανισµών) για το ϖαραϖάνω box. ) Μία ϖλάκα για τέσσερα 45x45 στοιχεία. Ε) Ένα ρευµατοδότη shcuko λευκό 45x45. Στ) Ένα ρευµατοδότη shcuko κόκκινο 45x45. Ζ) Μία ϖρίζα µε διϖλή λήψη Data-Voice RJ-45 CAT5e UTP λευκό. Συνολική φόρτιση : 600 kgr Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima S210-1, Cima M202-9, Cima S205-1, Cima K01-9, Cima Κ01-6, Cima MD67), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e. 74. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΟ BOX ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 170x210x(µετ ) mm Ενδοδαϖέδιο κουτί ϖαροχής ρεύµατος, φωνής και δεδοµένων διαστάσεων 170x210x(µετ ) mm ϖλήρες κατάλληλο για τοϖοθέτηση σε ψευτοϖάτωµα. Θα ϖεριλαµβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό ϖου θα ϖεριγραφεί ϖαρακάτω καθώς εϖίσης και όλα τα υλικά ϖου το καθιστούν λειτουργικό, ϖλαίσια, κονέκτορες, ϖλάκες στήριξης, κάλυµµα (το κάλυµµα θα είναι γκρι χρώµατος). Όλα τα ϖλαστικά στοιχεία του θα είναι κατασκευασµένα αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. Το Box θα ϖεριλαµβάνει : α) Ένα κουτί τριών στοιχείων µε χωρητικότητα 6 µηχανισµών, ϖου τοϖοθετείται στο ψευτοϖάτωµα µε ένα στοιχείο τοϖοθέτησης µηχανισµών. Β) Ένα κάλυµµα για το κουτί γκρι χρώµατος. β) Ένα ϖλαίσιο τριών στοιχείων (έξι µηχανισµών) για το ϖαραϖάνω box. γ) Μία ϖλάκα για δύο στοιχείων. δ) Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko µε ενδεικτική λυχνία λευκό. ε) Ένα ρευµατοδότη shcuko κόκκινο 45x45. στ) Ένα ρευµατοδότη shcuko ϖορτοκαλί 45x45. ζ) ύο ϖρίζες µε διϖλή λήψη Data-Voice RJ-45 CAT5e UTP λευκό. Συνολική φόρτιση : 600 kgr Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima S310-1, Cima M302-9, Cima S305-1, Cima 1-9, Cima 62-9, Cima Κ01-6, Cima Κ01-7, Cima MD67), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e. 75. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΟ BOX ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 170x265x(µετ ) mm Ενδοδαϖέδιο κουτί ϖαροχής ρεύµατος, φωνής και δεδοµένων διαστάσεων 170x265x(µετ ) mm ϖλήρες κατάλληλο για τοϖοθέτηση σε ψευτοϖάτωµα. Θα ϖεριλαµβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό ϖου θα ϖεριγραφεί ϖαρακάτω καθώς εϖίσης και όλα τα υλικά ϖου το καθιστούν λειτουργικό, ϖλαίσια, κονέκτορες, ϖλάκες στήριξης, κάλυµµα (το κάλυµµα θα είναι γκρι χρώµατος). Όλα τα ϖλαστικά στοιχεία του θα είναι κατασκευασµένα αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. Το Box θα ϖεριλαµβάνει : α) Ένα κουτί τεσσάρων στοιχείων µε χωρητικότητα 8 µηχανισµών, ϖου τοϖοθετείται στο ψευτοϖάτωµα µε ένα στοιχείο τοϖοθέτησης µηχανισµών. β) Ένα κάλυµµα για το κουτί γκρι χρώµατος. γ) Ένα ϖλαίσιο τεσσάρων στοιχείων (οκτώ µηχανισµών) για το ϖαραϖάνω box. δ) Μία ϖλάκα κονέκτορα εϖικλινή µε κλείστρα για data voice. ε) Μία ϖλάκα δύο στοιχείων. στ Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko µε ενδεικτική λυχνία λευκό. ζ) Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko κόκκινο. η) Ένα ρευµατοδότη shcuko ϖορτοκαλί 45x45. θ) Τέσσερις λήψεις Data-Voice RJ-45 CAT5e UTP λευκό. Συνολική φόρτιση : 900 kgr 10

11 Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima S410-1, Cima M402-9, Cima S405-1, Cima 1-9, Cima Κ01-6, Cima Κ01-7, Cima MD67), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e. 76. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΟ BOX ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210x300x(µετ ) mm Ενδοδαϖέδιο κουτί ϖαροχής ρεύµατος, φωνής και δεδοµένων διαστάσεων 210x300x(µετ ) mm ϖλήρες κατάλληλο για τοϖοθέτηση σε ψευτοϖάτωµα. Θα ϖεριλαµβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό ϖου θα ϖεριγραφεί ϖαρακάτω καθώς εϖίσης και όλα τα υλικά ϖου το καθιστούν λειτουργικό, ϖλαίσια, κονέκτορες, ϖλάκες στήριξης, κάλυµµα (το κάλυµµα θα είναι γκρι χρώµατος). Όλα τα ϖλαστικά στοιχεία του θα είναι κατασκευασµένα αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. Το Box θα ϖεριλαµβάνει : α) Ένα κουτί έξι στοιχείων µε χωρητικότητα 12 µηχανισµών, ϖου τοϖοθετείται στο ψευτοϖάτωµα µε ένα στοιχείο τοϖοθέτησης µηχανισµών. β) Ένα κάλυµµα για το κουτί γκρι χρώµατος. γ) ύο ϖλαίσια τριών στοιχείων (δώδεκα µηχανισµών συνολικά) για το ϖαραϖάνω box. δ) ύο ϖλάκες κονέκτορες εϖικλινής µε κλείστρα για data voice. ε) ύο ϖλάκες δύο στοιχείων. στ) Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko µε ενδεικτική λυχνία λευκό. ζ) Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko κόκκινο. η) Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko ϖορτοκαλί. θ) Τέσσερις λήψεις Data-Voice RJ-45 CAT5e UTP λευκό. Συνολική µέγιστη φόρτιση : kgr Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima S610-1, Cima M302-9, Cima S605-1, Cima 1-9, Cima 1-6, Cima 1-7, Cima MD67), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e. 77. Εϖιλογικός διακόϖτης υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Ο εϖιλογικός διακόϖτης θα ϖρέϖει να είναι κατάλληλος για εγκατάσταση στην εξωτερική ϖλευρά της ϖόρτας ενός εϖίτοιχου ϖίνακα. Θα είναι ικανός να ρυθµίζει την λειτουργία σε κατάσταση AUTO- O- HAND µε την αντίστοιχη κατάλληλη καλωδίωση. 78. BOX ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 153x215x49 mm Πλήρες εϖίτοιχο box 3 στοιχείων µε ϖλαίσιο διαστάσεων 153x215x49 mm το οϖοίο θα ϖεριλαµβάνει τα ακόλουθα : ένα διϖλό ρευµατοδότη κόκκινου χρώµατος, µία διϖλή ϖρίζα RJ45 UTP CAT 5e και ένα µικροαυτόµατο διακόϖτη κίνησης 10 Α µε κάλυµµα. Το κουτί θα είναι κατασκευασµένο αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima Complete Cima Pro Boxes SBC300, Cima 1-6 διϖλός ρευµατοδότης, Cima S195S, Cima S80C95U -9), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e , ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ IP54 11

12 Οι ηλεκτρικοί ϖίνακες φωτισµού και κινήσεως εσωτερικών χώρων τύϖου ερµαρίου θα είναι. ε ϖ ίτοιχοι στεγανοί, ϖροστασίας IP 54 (Ρ43) κατά DIN Οι ϖίνακες αυτοί θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ϖρό τυϖα, όϖως EN 60947, EN , IEC 947, IEC 439-1, VDE 0660, κατάλληλοι για δίκτυο 230/400 V, και θα αϖοτελούνται αϖό τα ϖαρακάτω: Μεταλλικά ερµάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοϖοθέτηση σύµφω- να µε τα σχέδια. Μεταλλικό ϖλαίσιο και ϖόρτα. Μεταλλική ϖλάκα. Οι ϖίνακες θα είναι βαµµένοι σε χρώµα RAL, ίδιο µε αυτό των ϖινάκων του ηµαρχείου. 85. ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Θερµοµαγνητικός διακόϖτης ϖροστασίας κινητήρων µε την κατάλληλη βοηθητική εϖαφή. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ ΜS Βοηθητική εϖαφή ΗΚ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Θερµοµαγνητικός διακόϖτης ϖροστασίας κινητήρων µε την κατάλληλη βοηθητική εϖαφή. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ ΜS Βοηθητική εϖαφή ΗΚ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Θερµοµαγνητικός διακόϖτης ϖροστασίας κινητήρων µε την κατάλληλη βοηθητική εϖαφή. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ ΜS Βοηθητική εϖαφή ΗΚ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ Ως δείγµα υϖηρεσίας 89., 90., 91. ΚΑΛΩ ΙΟ H05VV-R 5x16,5x10, 5x4, Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύϖου HO5VV, ονοµαστικής τάσης 300/500 V, κατά ΕΛΟΤ 563, VDE 0281, BS 6004 (ΝΥM κατά VDE 0250) µε αγωγούς χαλκού, θερµοϖλαστική µόνωση PVC των αγωγών, εσωτερική εϖένδυση ελαστικού και εξωτερικό µανδύα PVC, κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους. 92. ΚΑΛΩ ΙΟ H05VV-U 3x2,5 Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύϖου HO5VV, ονοµαστικής τάσης 300/500 V, κατά ΕΛΟΤ 563, VDE 0281, BS 6004 (ΝΥM κατά VDE 0250) µε αγωγούς χαλκού, θερµοϖλαστική µόνωση PVC των αγωγών, εσωτερική εϖένδυση ελαστικού και εξωτερικό µανδύα PVC, κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε 12

13 ξηρούς ή υγρούς χώρους. 93., 94. ΚΑΛΩ ΙΟ UTP 5e 4 ζευγών, 25 ζευγών Kαλώδια τοϖικών ψηφιακών δικτύων, χωρίς θωράκιση µε αγωγούς αϖό ανοϖτηµένο χαλκό διατοµής AWG 24 (0,5 mm), συνεστραµένων ζευγών, µε µόνωση ϖολυαιθυλενίου (ΡΕ), τύϖου UTP, κατηγορίας 5+, σύµφωνα µε τα ϖρότυϖα ISO/IEC IS 11801, EN και EIA/TIA-568 Α Cat.5, κατάλληλα για εσωτερικά ψηφιακά δίκτυα τηλεφώνων και δεδοµένων (DATA). 95. ΚΑΛΩ ΙΟ UTP 6e 4 ζευγών Kαλώδια τοϖικών ψηφιακών δικτύων, χωρίς θωράκιση µε αγωγούς αϖό ανοϖτηµένο χαλκό διατοµής AWG 24 (0,5 mm), συνεστραµένων ζευγών, µε µόνωση ϖολυαιθυλενίου (ΡΕ), τύϖου UTP, κατηγορίας 5+, σύµφωνα µε τα ϖρότυϖα ISO/IEC IS 11801, EN και EIA/TIA-568 Α Cat.6, κατάλληλα για εσωτερικά ψηφιακά δίκτυα τηλεφώνων και δεδοµένων (DATA). 96., 97., 98. ΚΑΛΩ ΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, HO7V-U (ϖαλαιού τύϖου ΝΥΑ) 1,5-2,5 4 mm 2 Καλώδια αϖό µονόκλωνους (U) χάλκινους αγωγούς αϖό µόνωση PVC, τάσεως 450/750 V και τάσεως δοκιµής 2,5 KV. Η εξωτερική και εσωτερική εϖένδυση θα είναι αϖό PVC. Προϋϖόθεση: Τα µήκη των καλωδίων θα είναι σε κουλούρες των 100 µ ΚΑΛΩ ΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΑΟ5VV-U (R) (ϖαλαιού τύϖου ΝΥΜ) 3x1,5-3x2,5-3x4 3x6 5x1,5 5x2,5 5x4 mm 2 Καλώδιο ανθυγρό µε χάλκινους αγωγούς µονόκλωνους (U) (ϖολύκλωνους- R), τάσεως 300/500 V, τάσεως δοκιµής 2KV. Η εξωτερική και εσωτερική εϖένδυση θα είναι αϖό PVC. Προϋϖόθεση: Τα µήκη των καλωδίων θα είναι σε κουλούρες των 100 µ ΚΑΛΩ ΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΗΟ5VV-F (ϖαλαιού τύϖου NYMHY) διατοµών 3x4mm 2 (ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ) Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύϖου HO5VV, ονοµαστικής τάσης 300/500V, κατά ΕΛΟΤ 563, VDE 0281, BS 6004 (ΝΥM κατά VDE 0250) µε αγωγούς χαλκού, θερµοϖλαστική µόνωση PVC των αγωγών, εσωτερική εϖένδυση ελαστικού και εξωτερικό µανδύα PVC, κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους ΚΑΛΩ ΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ 2x2x0,6mm 2 Θα είναι µε χάλκινους αγωγούς µονόκλωνους στατικής θωρακίσεως διατοµής 0.6 mm 2 αναλόγων ζευγών. Η µόνωση/εϖένδυση θα είναι αϖό PVC. Προϋϖόθεση: Τα µήκη των καλωδίων θα είναι σε κουλούρες των 100µ ΚΑΝΑΛΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Κανάλι διανοµής ϖλαστικό σχετικών διαστάσεων, 12x13-2,5x2,5-6x4 4x2,5 cm ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΟ ΠΟΜΠΕ Κανάλι διανοµής εϖιδαϖέδιο ϖοµϖέ σχετικών διαστάσεων, 50x12 60x15 75x , 116. ΚΥΤΙΟ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΣ Με καϖάκι, εξωτερικό, σε διαστάσεις, 100x100, 150x110, τύϖου σταυρός όϖως δείγµα υϖηρεσίας 117. ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΑΥΡΗ Λαµαρίνα χαλύβδινη («µαύρη») διαστάσεων 2000x1000x1mm. 119, 118. ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙ Α ΓΙΑ Φ6, 10-5/8 Λαµαρινόβιδες κατάλληλες για διάµετρο 6mm και 10-5/8, ως δείγµα Υϖηρεσίας. 120,121. ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙ Α ΣΤΑΥΡΩΤΗ Λαµαρινόβιδες µεγεθών 3Χ35 και 3Χ50 σε κυτίο των 100τµχ. Όϖως δείγµα Υϖηρεσίας. 13

14 122., 123. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ (ΙΩ ΙΝΗΣ), 2 ΑΚΡΩΝ, 78mm, 240V 75W και 150W Λαµϖτήρας αλογόνου 240V, δύο άκρων, µήκους 78mm, ισχύος 75W και 150W αντίστοιχα, 600 και 1800 lumen αντίστοιχα, 2000 ώρες λειτουργίας ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ (ΙΩ ΙΝΗΣ), Ε14, 230V, 40W Λαµϖτήρας αλογόνου 230V, µε κάλυκα Ε14, ισχύος 40W, χρωµατικής αϖόχρωσης 2700 ο Κ, 490 Lumen, ενδ. τύϖου OSRAM T ECO FS ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ, dichroic 50W Λαµϖτήρας αλογόνου 12V, µε κάλυκα GU5.3, ισχύος 50W, γωνία δέσµης 38 ο, θερµοκρασία χρώµατος 3050 ο Κ, 4000 ώρες λειτουργίας ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 100W Λαµϖτήρας αλογόνου ισχύος 100W µε κάλυκα GY6,35 12V, θερµοκρασία χρώµατος 3000Κ 127. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ QPAR 16, 35W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα GU10, δέσµη φωτός 20 ο και θερµοκρασία χρώµατος 2900 ο Κ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ QR-LP 111 8D έσµη φωτός 4 ο κάλυκας G53 και θερµοκρασία χρώµατος 3000 ο Κ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Q-DE W Λαµϖτήρας αλογόνου Q-DE 12 ισχύος 150W µε κάλυκα Rx7s 130. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 150W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα Ε27 και θερµοκρασία χρώµατος 2800 ο Κ 131. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ 146W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα G12 και θερµοκρασία χρώµατος 4200 ο Κ, φωτεινή ροή Lumen, 146W, µε καυστήρα χαλαζία διϖλού άκρου σε συµϖαγές σωληνωτό εξωτερικό ϖερίβληµα 132. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ CDM-T 250W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα G12 και θερµοκρασία χρώµατος 4200 ο Κ, φωτεινή ροή Lumen, διάρκεια ζωής ώρες 133. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ CDM-T 150W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα G12 και θερµοκρασία χρώµατος 2950 ο Κ, φωτεινή ροή Lumen, διάρκεια ζωής ώρες 134. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ CDM-T 250W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα G12 και θερµοκρασία χρώµατος 3070 ο Κ, φωτεινή ροή Lumen, διάρκεια ζωής ώρες 135. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ 150W Λαµϖτήρας µεταλλικών αλογονιδίων CDM-TD 150W/942, κάλυκας Rx7s και χρωµατική αϖόδοση 4200 Ο Κ, φωτεινή ροή Lumen 136. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ 70W Λαµϖτήρας µεταλλικών αλογονιδίων CDM-TD 70W/830, κάλυκας Rx7s και χρωµατική αϖόδοση 3000 Ο Κ, φωτεινή ροή 6500 Lumen 137. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΑΦΑΝΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ Ε14 ( V/3-5W) ιαφανής λαµϖτήρας στρογγυλός. Στεγανή λυχνιολαβή Ε14. Τάση λειτουργίας 230V-250V/3-5W. Συµµόρφωση κατά CE. (Θα ϖροσκοµισθεί δείγµα εφ όσον ζητθεί) 138. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΑΓΗΣ 36W 14

15 Λαµϖτήρας συµϖαγής φθορισµού ενδ. τύϖου Sylvania CF-L 36W/840, τεσσάρων ακίδων, θερµοκρασία χρώµατος 4000 ο Κ, 2900 Lumen ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Κάλυκας G13 και θερµοκρασία χρώµατος 2700 ο Κ 141. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-D 13W Κάλυκας G24D-Q1, και θερµοκρασία 2700 ο Κ 142. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-D 18W Κάλυκας G24D-Q2, και θερµοκρασία 2700 ο Κ 143. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-D 26W Κάλυκας G24D-Q3, και θερµοκρασία 2700 ο Κ 144. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-D 32W Κάλυκας G24D-Q3, και θερµοκρασία 2700 ο Κ 145 ΛΥΧΝΙΑ SPOT 35W Λυχνία spot Φ51 mm, µε γυαλί ϖροστασίας, γωνία φωτισµού 38 o, διχρωικό καθρέϖτη, ισχύος 35W, τάσεως 12V, θερµοκρασία χρώµατος 3000 o Κ ϖερίϖου. Ενδεικτικός τύϖος: Halogen Decostar 51 ή Halogen Dichroic GU5.3,12V,35W 146. ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Λυχνίες αλογονιδίων µετάλλων ισχύος 100W ενδεικτικού τύϖου JM-E ή CDO-TT 100W, µε κάλυκα E ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Λυχνίες αλογόνου ισχύος 300 W, µε κάλυκα G5.3 και ευρεία δέσµη εστίασης. Ενδεικτικού τύϖου ALO 300W 2 άκρων της PHILIPS ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Λυχνίες αλογόνου ισχύος 100 W, ενδεικτικού τύϖου QR111/G53 της PHILIPS, µε δέσµες 8 και 15 µοίρες ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Λυχνίες αλογόνου ισχύος 55 W, Θα είναι ενδεικτικού τύϖου QR-CBC 51 της PHILIPS ή BP 50W ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Λυχνίες αλογόνου ισχύος 50W/75W/100W, µε κάλυκα Ε27. Θα είναι ενδεικτικού τύϖου halogena PAR20/50W, PAR30/75W, PAR30/100W της PHILIPS αντίστοιχα. Κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V ΛΥΧΝΙΑ ΓΛΟΜΠΟΛΟΥΞ. Λυχία ϖυρακτώσεως,γλοµϖολουξ Φ95, 60W, µε κάλυκα E27, κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11W, 18W, 23 W Οι συµϖαγείς λυχνίες φθορισµού ενδεικτικού τύϖου DULUX EL LONGLIFE E27 της OSRAM ή GENIE της PHILIPS είναι λυχνίες εξοικονόµησης ενέργειας µε µικρές διαστάσεις, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό κύκλωµα εκκίνησης, 11W, 18W, 23W αντίστοιχα και κάλυκα Ε27, όϖως και ο κοινός λαµϖτήρας. Τάση λειτουργίας V ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 18W Λυχνίες εξοικονόµησης ενέργειας τύϖου PLC XTRA της PHILIPS µε ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό κύκλωµα εκκίνησης, 18W, δύο ακίδων και µε κάλυκα G24d-2.Τάση λειτουργίας V,µε τα ϖλεονεκτήµατα ϖου αναφέρονται στο

16 158. ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 26 W Λυχνίες εξοικονόµησης ενέργειας τύϖου TC-D της SYLVANIA ή PLC της PHILIPS µε ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό κύκλωµα εκκίνησης, 26W, δύο ακίδων και µε κάλυκα G24d-3.Τάση λειτουργίας V Έχουν εϖίσης τα ακόλουθα ϖλεονεκτήµατα: 1. Ζεστό φως, όϖως η κοινή λυχνία ϖυρακτώσεως 2. Καλή αϖόδοση χρωµάτων 3. Υψηλή αϖόδοση φωτισµού 4. Οκταϖλάσια διάρκεια ζωής 5. Οϖοιαδήϖοτε θέση λειτουργίας 6. Μικρό βάρος 7. 80% οικονοµία στην κατανάλωση ρεύµατος 8. Ηλεκτρονική λυχνία: έχει άµεση έναυση χωρίς τρεµόσβυσµα ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ MINION KEΡAKI 12W Οι συµϖαγείς λυχνίες φθορισµού ενδεικτικού τύϖου AMB/K12 της PHILIPS, είναι λυχνίες εξοικονόµησης ενέργειας µε µικρές διαστάσεις, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό κύκλωµα εκκίνησης, 12W και κάλυκα Ε14, όϖως και ο κοινός λαµϖτήρας. Τάση λειτουργίας V, µε τα ϖλεονεκτήµατα ϖου αναφέρονται στο ΛΥΧΝIA ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΩ Ι ΙΩΝ (metal halide) W Λυχνία αλογονιδίων µετάλλων ισχύος W, κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V και για λειτουργία µε εκκινητή και στραγγαλιστικό ϖηνίο αντιστοίχου ισχύος, σωληνωτής µορφής και κάλυκα Ε40 (Rx7s για την λυχνία 150W). H φωτεινή τους ροή αντίστοιχα θα είναι , και Lm. Θερµοκρασία χρώµατος 4000 ο Κ έως 4500 ο Κ. είκτη χρωµατικής αϖόδοσης (Ra) 65/ ΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W, 36W, 58W Λυχνία φθορισµού κουµϖωτή µε 2 ϖοδαράκια, κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V, ισχύος 18/36/58W µε λευκό χρώµα, φωτεινή ροή 1350/3350/5200 Lm, διάµετρο ϖερίϖου 26mm και µήκος 590/1200/1500 mm. Ενδεικτικού τύϖου L18/36/58W/ ή TLD 18/36/58W/ ΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 32W/54 Λυχνία φθορισµού διαµέτρου σωλήνος 26 mm, κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V, ισχύος 32W, για λειτουργία µε εκκινητή και στραγγαλιστικό ϖηνίο, να αϖοδίδει φως λευκό ουδέτερο, θερµοκρασία χρώµατος 4000 ο Κ, δείκτη χρωµατικής αϖόδοσης Ra 85 έως και 86 και Φωτεινή ροή 2300Lm 167. ΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 40W/54 Λυχνία φθορισµού διαµέτρου σωλήνος 26 mm, κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V, ισχύος 40W, για λειτουργία µε εκκινητή και στραγγαλιστικό ϖηνίο, να αϖοδίδει φως λευκό ουδέτερο, θερµοκρασία χρώµατος 4000 ο Κ, δείκτη χρωµατικής αϖόδοσης Ra 85 έως και 86 και Φωτεινή ροή 3200Lm ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 1. Εϖωνυµία, διεύθυνση του κατασκευαστή του λαµϖτήρα. 2. ιεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής. 3. Τύϖος της λυχνίας. 4. Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας. 5. Ποια η φωτεινή ροή της λυχνίας: α. Μετά 100 ώρες λειτουργίας. β. Μετά 2000 ώρες λειτουργίας. γ. Μετά 4000 ώρες λειτουργίας. δ. Μετά 6000 ώρες λειτουργίας. 6. Ποιο το ρεύµα εναύσεως σε Α 7. Ποιο το ρεύµα λειτουργίας σε Α 16

17 8. Ποιος ο χρόνος ζωής της λυχνίας. Σηµείωση: α) Συµϖληρωµένα ερωτηµατολόγια ϖρέϖει να δοθούν εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού αϖό τους διαγωνιζοµένους κατά την υϖοβολή της ϖροσφοράς τους. β) είγµατα των λυχνιών ϖρέϖει να δοθούν σε κάθε ζήτηση στην εϖιτροϖή αξιολόγησης ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Σχάρες καλωδίων µεταλλικές, εσωτερικών χώρων, τυϖοϖοιηµένης κατασκευής, αϖό διάτρητη λαµαρίνα, γαλβανισµένη σε θερµό λουτρό, ϖάχους 0,8 1,5 mm, αναλόγως των διαστάσεων. Οι σχάρες µϖορεί να φέρουν καϖάκι, αϖό λαµαρίνα, χωρίς όµως διάτρηση, εϖίσης γαλβανισµένη σε θερµό λουτρό. Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι βιοµηχανικού τύϖου µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή στηρίξεώς των (καµϖύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως κλϖ.) εϖίσης γαλβανισµένα σε θερµό λουτρό ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Ως δείγµα υϖηρεσίας 179. ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΡΟΦΕΙΟ. Μϖαλαντέζα καρούλι µε 33µ µε καλώδιο 3x2.5, θερµικό ϖροστασίας, 4 ϖρίζες σούκο, ενδεικτική λυχνία και φρένο. 16Α 250V µε ξετυλιγµένο καλώδιο, 10Α 250V µε τυλιγµένο καλώδιο 180. ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 Ως δείγµα υϖηρεσίας ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ (Βλέϖε εϖίτοιχοι ϖίνακες) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Εξωτερικά εϖίτοιχα κανάλια διανοµής ϖλαστικά, αϖό PVC άριστης ϖοιότητας, ορθογωνικής διατοµής, ενδεικτικών διαστάσεων 20x12.5, 32x12.5, 40x16, 60x16, 75x20, 100x34, 100x50 και 130x50 mm, ενδεικτικού τύϖου LEGRAND DLP, µε ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης, αλλαγής διεύθυνσης και τοϖοθέτησης των µηχανισµών των διακοϖτών και ρευµατοδοτών σ αυτά. Το κανάλι, ανάλογα µε τη διατοµή του, θα µϖορεί να είναι µονοµερές, διµερές ή τριµερές για το διαχωρισµό των εγκαταστάσεων και θα ϖεριλαµβάνει όλα τα ε- ξαρτήµατα για την εύκολη τοϖοθέτησή του, όϖως ακραία καλύµµατα ρυθµιζόµε- νες εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες, διακλαδώσεις κλϖ. ειδικά τεµάχια. Το κανάλι θα φέρει εϖίσης όλα τα ειδικά εξαρτήµατα ϖου θα καθιστούν εύκολη την τοϖοθέτηση διακοϖτών, ρευµατοδοτών κλϖ. λήψεων. Οι διακόϖτες, ρευµα- τοδότες κλϖ. θα µϖορούν να τοϖοθετηθούν είτε χωνευτά στο κανάλι είτε εξωτε- ρικά, όταν αϖαιτείται χώρος στο κανάλι για την διέλευση αγωγών ή καλωδίων. 17

18 186., 187. ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΠΕΝΤΕ / ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΑΚΟΠΤΗ Θα είναι ϖέντε (τεσσάρων αντίστοιχα) θέσεων για φις σούκο, αϖό ϖλαστικό υλικό ανθεκτικό σε κρούσεις, µε διακόϖτη τουλάχιστον 16 A. Το καλώδιο θα είναι εύκαµϖτο (ΗΟ5VV-F) 3x1,5mm2 µε φις σούκο και θα έχει µήκος τουλάχιστον 1m ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ως δείγµα υϖηρεσίας 189. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ Με µεταξοτυϖία (clear decorative) κωδ. GBH024FRG PHILIPS ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2x45, 3x32, 3x45, 3x63 Α ιακόϖτης ϖλήκτρου (ραγοδιακόϖτης) τάσεως 380V, διϖολικός/τριϖολικός µε µοχλό χειρισµού εντός-εκτός και σύστηµα µανδαλώσεως σε ράγα για τοϖοθέτηση σε ϖίνακες. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE. Θα αναφέρεται το εργοστάσιο ΙΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ 2ΝΟ Ιe 40A υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές εϖαφές και θα εϖενεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. Ενδεικτικός τύϖος: Merlin Gerin multi 9 CT Ie 40A ΡΕΛΑΙ ΡΑΓΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 20Α, 40A Ρελαί ράγας τεσσάρων εϖαφών. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE. Θα αναφέρεται το εργοστάσιο ΡΕΛΕ ΡΤΕΥΜΑΤΩΘΗΣΗΣ (καστάνιας) Ρελέ ρευµατώθησης (καστάνιας) 16 Α Ενδεικτικός τύϖος: ΑΒΒ Ε ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ Ie 25A Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. 18

19 Ενδεικτικός τύϖος: Merlin Gerin multi 9 CT Ie 25A 199. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ Ie 40A υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές εϖαφές και θα εϖενεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. Ενδεικτικός τύϖος : Merlin Gerin multi 9 CT Ie 40A 200. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ Ie 40A υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές εϖαφές και θα εϖενεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. Ενδεικτικός τύϖος: Merlin Gerin multi 9 CT ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ Ie 63A υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές εϖαφές και θα εϖενεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. Ενδεικτικός τύϖος: Merlin Gerin multi 9 CT Ie 63A 202. ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ 4KW υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά 19

20 Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές εϖαφές και θα εϖενεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. Ενδεικτικός τύϖος: ABB A ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ 5,5kw υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Ενδεικτικός τύϖος : ABB A ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ Ενδεικτικού τύϖου Legrand Mosaic ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Θα είναι στεγανός, σούκο 16Α V µε καϖάκι. Οι ακροδέκτες του ρευµατοδότη θα είναι µε βίδα ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ Ως δείγµα υϖηρεσίας 207. ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, αϖλός 16Α V. Οι ακροδέκτες του ρευµατοδότη θα είναι µε βίδα ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ12, Φ16, Φ38 Εύκαµϖτος ϖλαστικός σωλήνας (σϖιράλ), τύϖου Heliflex, ονοµαστικής διατοµής Φ12, Φ16, Φ32 αντίστοιχα ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ Ταινία κολλητική λεϖτή διϖλής όψεως. 212.,213. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Μονωτική ταινία ϖλάτους 19mm και µήκους 33m σε λευκό και µαύρο χρώµα, ενδεικτικού τύϖου ΤΕSSA ή SCOTCH ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Μονωτική ταινία ϖλάτους 19mm και µήκους 33m σε διαφόρους χρωµατισµούς, ενδεικτικού τύϖου ΤΕSSA ή SCOTCH ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ (κουµϖωτά) Τα ταµϖελάκια θα είναι ϖλαστικά κα θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση στην εξωτερική ϖλευρά ενός εϖίτοιχου ϖίνακα ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΜΠΑΡΕΤΑ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 125Α 20

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30/6699.01.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 31681410-0, 31680000-6

Κ.Α. 30/6699.01.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 31681410-0, 31680000-6 Ποσότητα ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών (Ηλεκτρολογικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ιαφόρων αναλώσιµων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ και λοιπών υλικών ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 20 Α, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

3 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 20 Α, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθµός Απόφασης: 74 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της µε αρ. 20/2012 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 1.1. Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest 2 1.2. ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (2016)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. Πλαστήρα 9 (Κτίριο ΚΕΠΕΣ) 574 00 ΣΙΝΔΟΣ Πληροφορίες: Νικοπούλου Αναστασία Τηλέφωνο: 2310-570-746

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ. Είδος Μονάδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ. Είδος Μονάδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:.τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: Προµήθεια ειδων διακόσµου και φωταγώγησης οδών /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 10.02.6691.01.72 ιεύθυνση : Κλεάνθους 18 10.02.6691.01.73

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Χρονοδιακοπτών ΑΒΒ D1 - AT

Τεχνική Προδιαγραφή Χρονοδιακοπτών ΑΒΒ D1 - AT D1 - AT Περιεχόμενα 1. Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες D1...2 2. Ημερήσιοι αναλογικοί χρονοδιακόπτες AT...4 3. Εβδομαδιαίοι αναλογικοί χρονοδιακόπτες AT...5 1/5 1. Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες D1 Οι ψηφιακοί χρονοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για : «Επέκταση & ανακαίνιση δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών: - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 S W E E T L I N E ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ SWEETLINE ΧΩΝΕΥΤΟΙΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗh ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 11011Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk8i4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 28Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (2016)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. Πλαστήρα 9 (Κτίριο ΚΕΠΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ)

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία ΡΟΗ PANELS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία Μονοφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες ΡΟΗ - PANELS κατάλληλοι για χρήση µε µία υποβρύχια ή επιφανειακή αντλία ισχύος εώς και 2,2 / 3,00, αποτελούµενοι από θερµοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 14PROC002009589 2014-04-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Halogen free RoHS compliance CU2032 CU2028 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες διανομής, ESTETICA ΙΡ 40, IK 08 (6 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: 46.599,20 ΕΥΡΩ Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. ΑΠΑΝΗ. 28 Κλέµες 6,0 mm² TEM. 0,70 50 35,00

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. ΑΠΑΝΗ. 28 Κλέµες 6,0 mm² TEM. 0,70 50 35,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Εθνικής Αµύνης 4 Πληροφορίες: Μπαλγκουρανίδης Χρήστος Τηλ.:2531350103

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2015. Απλότητα που μας εμπνέει Chiara modular

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2015. Απλότητα που μας εμπνέει Chiara modular Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2015 Απλότητα που μας εμπνέει Chiara modular Chiara Ιταλική φινέτσα Όπως δηλώνει και το όνομα της σειράς, οι διακόπτες Chiara χαρακτηρίζονται από την απλότητα, την κομψότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Φ Υ Λ Λ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Νο 1 α/α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED, ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Κατασκευαστής φωτιστικού/ μοντέλο : 1. Φωτιστικό τεχνολογίας led με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μελέτη Κατασκευή Πολυτελών κατοικιών - Ανακαινίσεις Διακοσμήσεις - Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 93/15

ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 93/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023939 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων 1. Γραµµή Ισχύος Παραγωγικών Συσκευών Αναµικτήριο Α: (3~), Συνολική Ισχύς 25.300W ισοκατανεµηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ: 2221355157

Διαβάστε περισσότερα

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά neo φωτισμοσ ασφαλειασ σ. 339 KickspotTM Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs Φωτιστικά ασφαλείας αυτόνομα neo σ. 344 U21NEW Aυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 6 W Σύστημα LVS2 σ. 347 Φωτιστικά ασφαλείας Autotest / Διευθυνσιοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων

Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων προϊοντα για φωτοβολταϊκεσ εγκαταστασεισ / ΜΑΪΟΣ 2012 Προστασία και ασφάλεια στις εγκαταστάσεις Για συνεχές και εναλασσόμενο ρεύμα ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ Αυτόματες ασφάλειες Aσφαλειοαποζεύκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055 5005 ΣΕΙΡΑ 2655 Φωτιστικό Σώμα Φθορισμού για απευθείας εγκατάσταση στην οροφή Το βάψιμο γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε λευκό χρώμα, αφού προηγηθεί φωσφάτωση του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙ ΗΣ αβεε παρουσιάζουν πα- ρουσιάζεται πελάτης - ανθρώπινο δυναµικό της - ποιότητα προϊόντος

ΠΕΤΡΙ ΗΣ αβεε παρουσιάζουν πα- ρουσιάζεται πελάτης - ανθρώπινο δυναµικό της - ποιότητα προϊόντος NEWS 07/09/2012 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Η ΠΕΤΡΙ ΗΣ αβεε είναι µια σύγχρονη βιοµηχανία παραγωγής και εµπορίας φωτιστικών σωµάτων, µε παρουσία στην αγορά εδώ και 55 χρόνια περίπου. Οι παραγωγικές και αποθηκευτικές της

Διαβάστε περισσότερα