- 1 - ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ(;) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ (FORCIBLE HUMANITARIAN INTERVENTION)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 1 - ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ(;) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ (FORCIBLE HUMANITARIAN INTERVENTION)"

Transcript

1 - 1 - ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ(;) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ (FORCIBLE HUMANITARIAN INTERVENTION) Υπό Βασιλείου Γ. Μακρή Στρατιωτικού ικαστή Β 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Η Ανθρωπιστική Επέµβαση στη Γενικότερη Προβληµατική της Ερµηνείας του Άρθρου 2(4) του Χάρτη και της Χρήσης Βίας στις ιακρατικές Σχέσεις 1. Γενικά 2. Ιστορική θεώρηση της ανθρωπιστικής επέµβασης 2.1. Μέχρι το Περίοδος Περίοδος Ειδικά η περίπτωση του Κοσόβου 3.1. Η υπόθεση του Κοσόβου στο ιεθνές ικαστήριο ΙΙΙ. Η Καθαρά Νοµική Συζήτηση και τα (Νοµικά) Επιχειρήµατα, Υπέρ και Κατά 1. Ανάλυση της πρακτικής των κρατών και των επιχειρηµάτων τους 2. Υπάρχει ευθύνη προστασίας -; 3. Η περίπτωση του Darfur : αδυναµία, απροθυµία και σκοπιµότητες εναντίον της ευθύνης προστασίας και του δικαιώµατος ανθρωπιστικής επέµβασης IV. Η προσέγγιση του ζητήµατος από τον γράφοντα. Οδεύουµε προς τη ηµιουργία Κανόνα ιεθνούς Εθιµικού ικαίου-; V. Συµπεράσµατα (Οι π η γ έ ς παρατίθενται στο τέλος του κειµένου. Οι αναφορές, στο κείµενο που ακολουθεί, στα βιβλία & τα άρθρα των πηγών, γίνεται µε την απλή παράθεση του ο- νόµατος του συγγραφέα και της σελίδας του έργου) 1 Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε ως εργασία του γράφοντος στα πλαίσια του δευτέρου έτους του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ιεθνών Σπουδών) του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, στο µάθηµα ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων.

2 - 2 - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Α Π.Π. Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος Β Π.Π. εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος Γ.Γ./Ο.Η.Ε., Γ.Γ. Γενικός Γραµµατέας του Ο.Η.Ε. Γ.Σ., Γ.Σ./Ο.Η.Ε. Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. Η.Ε. Ηνωµένα Έθνη Ην. Β. Ηνωµένο Βασίλειο Ε Α Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων όπ.π. όπως παραπάνω, όπως προηγουµένως Σ.Α. Συµβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Σ.τ.Ε. Συµβούλιο της Επικρατείας Χάρτης Χάρτης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών Charter of the United Nations AMIS African Mission in Sudan AU African Union ECOMOG Economic Community of West African States Monitoring Group ECOWAS Economic Community of West African States FRY Federal Republic of Yugoslavia ICC International Criminal Court ICJ International Court of Justice ILM International Legal Materials ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia KFOR Kosovo Force KLA Kosovo Liberation Army NAC North Atlantic Council NATO North Atlantic Treaty Organization S.C. Security Council UNAMID United Nations Mission in Darfur

3 - 3 - Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανθρωπιστική επέµβαση µε χρήση βίας (forcible humanitarian intervention) 2 εννοείται η χρήση βίας εναντίον ενός κράτους για την προστασία του πληθυσµού (ή µέρους του πληθυσµού) που διαβιεί στο κράτος αυτό και ο οποίος αποτελεί το στόχο µεγάλης έκτασης και ιδιάζουσας βαρύτητας παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωµάτων του, εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας ή εγκληµάτων πολέµου από την κυβέρνηση του κράτους αυτού, ή µε την ανοχή της, ή εξαιτίας της αδυναµίας ή απροθυµίας της να παρέµβει αποτελεσµατικά προς άρση του προβλήµατος. 3 Το δίκαιο της χρήσης βίας στις σχέσεις µεταξύ των κρατών αποτελεί ακόµη και σήµερα (65 χρόνια µετά τη λήξη του Β Π.Π. και την ίδρυση του Ο.Η.Ε. ) ένα από τα πλέον αµφιλεγόµενα και απαιτητικά κεφάλαια του διεθνούς δικαίου και µάλιστα ένα κεφάλαιο στο οποίο οι περιεχόµενες λύσεις, τουλάχιστον από τη σκοπιά του γραπτού διεθνούς δικαίου, είναι ανεπαρκείς ή, έστω, οριακά, µόνον, επαρκείς για την εξεύρεση των νόµιµων και δίκαιων λύσεων. Στα πλαίσια του πονήµατος αυτού, θα εκθέσω αρχικά τη βασική προβληµατική της ανθρωπιστικής επέµβασης µε χρήση βίας σε σχέση µε το περιεχόµενο και την ερµηνεία του άρθρου 2(4). Ακολούθως θα παραθέσω ορισµένα ιστορικά στοιχεία για το θέµα, µε έµφαση στην µετά το 1945 εποχή και ιδιαίτατα στην περίπτωση της επιχείρησης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο το 1999, η οποία άλλαξε για πάντα τον τρόπο µε το οποίο θεωρούµε και προσεγγίζουµε το ζήτηµα. Στη συνέχεια θα εκτεθούν οι αναλυτικές προσεγγίσεις της πρακτικής των κρατών και των επιχειρηµάτων τους, όπως αυτές προκύπτουν από τα έργα που παρατίθενται στις πηγές, καθώς και ορισµένα στοιχεία επί του ερωτήµατος εάν, τελικά, υπάρχει ευθύνη προστασίας όταν διαπιστώνεται ότι µία µεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή υπάρχει εν εξελίξει, ερώτηµα το οποίο έχει αρχίσει να τίθεται ηχηρά εδώ και µία δεκαετία περίπου. Στα πλαίσια αυτά θα παρατεθούν και ορισµένα στοιχεία και σκέψεις για την πρόσφατη περίπτωση της µεγάλου εύρους ανθρωπιστικής καταστροφής στο Darfur του Σουδάν. Θα ακολουθήσει ένα κεφάλαιο µε τις προσωπικές απόψεις του γράφοντος επί του θέµατος. Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνω, τελικά, την άποψη ότι η περίπτωση της ε- πέµβασης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο το 1999 (υπό τις γενικότερες συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα και χωρίς να µας απασχολεί, αποκλειστικά και µόνον στα πλαίσια της νοµικής 2 Αναφέρεται εξίσου συχνά στη βιβλιογραφία και απλά ως ανθρωπιστική επέµβαση (humanitarian intervention). 3 Βλ. και Antonopoulos, 418.

4 - 4 - αξιολόγησής µας, ο τρόπος µε τον οποίο διεξήχθη), πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µία περίσταση forcible humanitarian intervention ιδιάζουσας ιδιαιτερότητας, η οποία, συγχρόνως, εξέφρασε µία δυναµική και έθεσε ένα προηγούµενο µε αυξηµένο ειδικό βάρος. Η νοµι- µότητά της µπορεί να στηριχθεί στην αδυναµία δράσης του Συµβουλίου Ασφαλείας (Σ.Α.) προς αντιµετώπιση ανθρωπιστικών καταστροφών ιδιάζουσας βαρύτητας και στην µη-κάλυψη από το Χάρτη αυτής ειδικά της περίπτωσης (: αδυναµία δράσης του Σ.Α. για οποιονδήποτε λόγο), και όχι σε µία διαφορετική ερµηνεία του άρθρου 2(4). Εκφράζω επίσης τη γνώµη ότι είναι ορθή η άποψη του Cassese (29), ότι δηλαδή, αυτή η συγκεκρι- µένη περίσταση παραβίασης του διεθνούς δικαίου µπορεί σταδιακά να οδηγήσει στην α- ποκρυστάλλωση ενός γενικού κανόνα διεθνούς δικαίου που θα παρέχει εξουσιοδότηση για την άσκηση ενόπλων αντιµέτρων, µε αποκλειστικό σκοπό τον τερµατισµό µεγάλης κλίµακας ωµοτήτων που ισοδυναµούν µε εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και συνιστούν α- πειλή για την [διεθνή] ειρήνη, αλλά και τη γνώµη ότι, πάντα κατά την προσωπική µου θεώρηση, µπορεί ακόµη και να υποστηριχθεί ότι ο κανόνας αυτός έχει ήδη αποκρυσταλλωθεί και είναι διαθέσιµος προς εφαρµογή στο µέλλον από οµάδα κρατών (υπό τις προϋποθέσεις & τους περιορισµούς του Cassese), όποτε κάτι τέτοιο κριθεί πολιτικά σκόπιµο και αναγκαίο. Για την υποστήριξη αυτής της τελευταίας σκέψης, χρησιµοποιώ κάποια επιχειρήµατα από τον τρόπο χειρισµού της κρίσης στο Νταρφούρ και τα πιθανά αίτια γι αυτό, καθώς και από την ρητορική που έχει αναπτυχθεί τελευταία στα Η.Ε. για την (υποτιθέ- µενη) υποχρέωση προστασίας. ΙΙ. Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡ- ΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(4) ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ ΙΑ- ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1. Γενικά Ο Χάρτης του Ο.Η.Ε. 4 απαγορεύει τη χρήση βίας από τα κράτη στο άρθρο 2(4), το οποίο ορίζει ότι [a]ll Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations. 5 Στην πρά- 4 Για την Ελλάδα : κυρωτικός αναγκ. νόµος 585/1945, ΦΕΚ 242 τ. Α / Ο Χάρτης υιοθετήθηκε την (τότε, ακόµη, ο πόλεµος µε την Ιαπωνία δεν είχε ακόµη τερµατιστεί ) και τέθηκε σε ισχύ την Η απαγόρευση αυτή δεν έχει αποτρέψει, ωστόσο, το ξέσπασµα 100 και πλέον µεγάλων συγκρούσεων από το 1945 µέχρι σήµερα και το θάνατο περισσότερων από 20 εκατοµµυρίων ανθρώπων εξ αιτίας αυτών. (Gray σε Evans, 589)

5 - 5 - ξη, τα κράτη εξακολουθούν να χρησιµοποιούν στις µεταξύ τους σχέσεις, απειλές για χρήση βίας και βία, συγχρόνως όµως καταβάλλουν (συχνά) αγωνιώδεις προσπάθειες για την αποφυγή διεθνούς καταδίκης για τις πράξεις τους αυτές, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα του διεθνούς δικαίου και, σχεδόν πάντα, µία ποικιλία επιχειρηµάτων, τόσο καθαρά νοµικών όσο και πολιτικών, οικονοµικών, ανθρωπιστικών κ.λπ. Κάθε συζήτηση για την απειλή ή τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή περιστάσεις, ξεκινάει αναγκαστικά από τις προβλέψεις του Χάρτη. Υπάρχει διαφωνία ακόµη επί του εάν η απαγόρευση της χρήσης βίας στο Χάρτη αποτύπωσε έναν υπάρχοντα, κατά τη στιγµή της συγκρότησης του Ο.Η.Ε., κανόνα εθιµικού δικαίου 6, ή εάν ήταν µία επαναστατική νέα πρόβλεψη (η οποία, βέβαια, από το 1945 µέχρι σήµερα έχει περιβληθεί και εθιµική ισχύ) και άρα θα πρέπει να ερµηνεύεται κατ αρχήν στενά, µε την έννοια, ακριβώς, ότι η απαγόρευση αυτή ήταν εκ προοιµίου στοχευµένη και άρα καλύπτει συγκεκριµένο εύρος. 7 Ο Χάρτης, µε το άρθρο 2(4), σκοπεύει όχι απλά στην απαγόρευση της µονοµερούς χρήσης βίας από τα κράτη, αλλά και (πολύ περισσότερο) στην εγκαθίδρυση ενός συστήµατος κεντρικού ελέγχου της απειλής /χρήσης βίας, µέσω του Σ.Α., όταν αυτό ενεργεί υπό το Κεφ. VII. Η σύντοµη και περιεκτική απαγόρευση του άρθρου 2(4) θεωρείται ότι αποκρυσταλλώνει κανόνα διεθνούς εθίµου και µάλιστα ius cogens, όπως αποφάνθηκε και το ICJ στην Υπόθεση της Νικαράγουα, 8 η ερµηνεία της, ωστόσο, έχει προκαλέσει αρκετές θεωρητικές αντιπαραθέσεις. Στο ζήτηµα της νοµιµότητας της ανθρωπιστικής επέµβασης που εξετάζουµε εδώ, ενδιαφέρει η έννοια και το περιεχόµενο της πρόβλεψης εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασύµβατο προς τους σκοπούς των Η.Ε. ( against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations ). Ο πυρήνας του προβλήµατος έχει να κάνει µε το κεφαλαιώδες (και σχεδόν µεταφυσικών διαστάσεων) ερώτηµα, εάν, τελικά, µπορεί να υπάρξει 6 I. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, Oxford 1963, 66 και Brownlie, 729 et seq. 7 Π.χ. Bowett, Self-Defence in International Law, Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, ορισµένοι θεωρητικοί του διεθνούς δικαίου, κυρίως Αµερικανοί, υποστήριξαν ότι το άρθρο 2(4) περιέχει µία περιορισµένου εύρους απαγόρευση, η οποία θα πρέπει να ερµηνεύεται σε συνδυασµό µε το ευρύτερο πλαίσιο που θέτει ο Χάρτης, κατά τρόπο ώστε η απαγόρευση της απειλής /χρήσης βίας να εξαρτάται, κάθε φορά, και από το εάν λειτουργεί αποτελεσµατικά το σύστηµα συλλογικής ασφάλειας του Ο.Η.Ε. υπό το Κεφ. VII. (Gray σε Evans, 593) Ο Σκόρδας (823) αναφέρει ότι η έναρξη του Ψυχρού Πολέµου και η αποδυνάµωση του Σ.Α., αντιµετωπίστηκαν µε την παραδικαιϊκη ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Γ.Σ. για τη διατήρηση της ειρήνης, η νοµι- µότητα της οποίας, ιδίως ως προς την χρήση βίας έχει αµφισβητηθεί κανονιστική βάση των αρµοδιοτήτων αυτών της Γ.Σ. αποτέλεσε η απόφαση Uniting for Peace της (UNGA Res. 377(A)V), η οποία υιοθετήθηκε µε αφορµή τον πόλεµο της Κορέας. Ως προς την αµφισβήτηση αναφέρουµε, ενδεικτικά, ότι επ αυτού ο Dinstein (275), για παράδειγµα, σηµειώνει ότι a [G.A.] resolution falls conspicuously short of a [S.C.] decision, which (by dint of Chapter VII) can legitimize an otherwise unlawful use of force. 8 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.A.), Merits, Judgment, 1986.

6 - 6 - απειλή /χρήση βίας (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της αυτοάµυνας) που θα είναι συµβατή µε τους σκοπούς των Η.Ε. και η οποία, τελικά, δεν θα βλάπτει την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία ενός κράτους ; 9 Γενικώς γίνεται δεκτό ότι ο κανόνας της απαγόρευσης απειλής /χρήσης βίας επιδέχεται δύο εξαιρέσεις : (α) τη µονοµερή χρήση βίας στα πλαίσια ατοµικής ή συλλογικής αυτοάµυνας (και, επιπλέον, µονοµερώς, στην περίπτωση εκδήλωσης αντιµέτρων ανάλογων προς την αυτοάµυνα), 10 και (β) τη χρήση βίας στα πλαίσια συλλογικής δράσης κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το Σ.Α./Ο.Η.Ε. υπό τα Κεφ. VII και VIII του Χάρτη. 11 Για αρκετά χρόνια η θεωρητική αυτή διαµάχη είχε περιορισµένη πρακτική αξία, επειδή και τα ί- δια τα κράτη σπάνια επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ερµηνευτικά το άρθρο 2(4) µε στενό τρόπο. Ακόµη και στις περιπτώσεις που ασκούσαν βία, δεν ισχυρίζονταν ότι οι πράξεις τους ήταν δικαιολογηµένες επειδή δεν είχαν ως σκοπό να πλήξουν την εδαφική ακεραιότητα ή/και την πολιτική ανεξαρτησία ενός τρίτου κράτους, ούτε καν επειδή το σύστηµα του Ο.Η.Ε. δεν λειτουργούσε ικανοποιητικά, ούτε, ακόµη, επειδή το άρθρο 2(4) θα έπρεπε να ερµηνεύεται στενά, προκειµένου να δικαιολογούνται περιπτώσεις χρήσης βίας στα πλαίσια ανθρωπιστικών επεµβάσεων ή για την ανατροπή κυβερνήσεων εξόφθαλµα και ακραία αντιδηµοκρατικών. 12 Έτσι η χρήση του επιχειρήµατος που είχε χρησιµοποιήσει το Ην.Β. στην περίπτωση της Υπόθεσης Corfu Channel, 13 παρέµεινε ένα µάλλον µεµονωµένο παράδειγµα διατύπωσης ισχυρισµού περί στενής ερµηνείας του άρθρου 2(4) του Χάρτη. 14 Η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι άρχισε να αλλάζει από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ιδίως µε την περίσταση της επέµβασης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, το 1999, αν και ο χειρισµός από τον Ο.Η.Ε. και τη διεθνή κοινότητα των καταστάσεων ανθρωπιστικής κατα- 9 Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό έχει σχέση, βέβαια, και µε τη νοµιµότητα άλλων περιπτώσεων χρήσεως βίας µεταξύ κρατών, όπως τη διάσωση υπηκόων του επεµβαίνοντος κράτους στο έδαφος άλλου κράτους (rescue of nationals), τις επεµβάσεις υπέρ της δηµοκρατίας (pro-democratic intervention) και τις επεµβάσεις προς υποστήριξη δικαιωµάτων αυτοδιάθεσης (self-determination) των λαών. 10 Counter-measures analogous to self defence (βλ. Antonopoulos, επόµ. σηµ.). 11 Antonopoulos, , Παζαρτζή, , Σκόρδας, Οι δικαιολογίες αυτές, για παράδειγµα, δεν χρησιµοποιήθηκαν ούτε στις θεωρητικά κατ αρχήν ευκολότερες, περιπτώσεις των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Entebbe το 1976, ή των Η.Π.Α. στη Grenada το 1983 (: τα ε- πιχειρήµατα που χρησιµοποιήθηκαν από τα κράτη αυτά, βασίζονταν στο δικαίωµα αυτοάµυνας, στην δε περίπτωση της επέµβασης στη Γρενάδα, επιπλέον και στο δικαίωµα που έδινε η πρόσκληση από τον Γενικό Κυβερνήτη της χώρας). 13 Corfu Channel, Merits, Judgment, ICJ Reports 1949, 4, σελ Το Ην. Β. παραβίασε βιαίως τα χωρικά ύδατα της Αλβανίας, µε σκοπό να συλλέξει στοιχεία προκειµένου να ανακαλύψει ποιο κράτος ήταν υπεύθυνο για τη ναρκοθέτηση, µε νάρκες θαλάσσης, που προκάλεσε την καταστροφή δύο πολεµικών του πλοίων. Ενώπιον του ICJ ισχυρίστηκε ότι η πράξη του αυτή δεν παραβίαζε το άρθρο 2(4), επειδή δεν στρεφόταν εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Αλβανίας. Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισµό αυτό και έκτοτε η απόρριψη αυτή έχει ερµηνευτεί µε αντιδιαµετρικά αντίθετους τρόπους είτε ότι αποτελεί γενική απόρριψη της στενής ερµηνείας του άρθρου 2(4), είτε ότι έχει εφαρµογή µόνο στη συγκεκριµένη περίπτωση. Το ICJ, στην Υπόθεση της Νικαράγουα ( 202, σελ. 14) ερµήνευσε το σχετικό dictum της Corfu Case ως blanket condemnation of intervention. (Gray σε Evans, 593 και Gray, 32)

7 - 7 - στροφής στη Ρουάντα και το Νταρφούρ, δηµιούργησε περαιτέρω ασάφειες και προβληµατισµούς (για όλα αυτά, βλ. παρακάτω). 2. Ιστορική θεώρηση της ανθρωπιστικής επέµβασης 2.1. Μέχρι το 1919 Κατά τον Brownlie, 15 ιστορικά έχουν υπάρξει δύο µοντέλα ανθρωπιστικής ε- πέµβασης : το µοντέλο που είχε διαµορφωθεί µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα και το µοντέλο που συνδέεται µε την επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο και την Γιουγκοσλαβία. 16 Προς τα τέλη του 19ου αι. η πλειοψηφία των θεωρητικών του διεθνούς δικαίου δεχόταν την ύπαρξη δικαιώµατος ανθρωπιστικής επέµβασης 17 ένα κράτος που έκανε κατάχρηση της κυριαρχίας του, µε πράξεις βίαιης και απάνθρωπης συµπεριφοράς εννοείται, σε µεγάλη κλίµακα σε βάρος προσώπων υπό την εξουσία του, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια αυτών, εθεωρείτο ότι ήταν αυτοδικαίως υπόλογο έναντι των λοιπών κρατών, οποιοδήποτε από τα οποία µπορούσε, εάν ήθελε, να επέµβει προς άρση της αδικίας από την επέµβαση, δεν µπορούσε να προκύψει, ωστόσο, µεταβολή κυριαρχίας. Το δόγµα αυτό εµπεριείχε πολλές ασάφειες, χρησιµοποιήθηκε δε, όπως ήταν αναµενόµενο, και ως µανδύας ιµπεριαλιστικών επιδιώξεων της εποχής. 18 εν επέζησε κατά την µετά το 1919 εποχή. Αναφορά στην ανθρωπιστική επέµβαση γίνεται ήδη από την εποχή του Hugo Grotius, ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωµα επέµβασης προς διάσωση υπηκόων που καταπιέζονταν από τον µονάρχη τους, έστω και αν οι ίδιοι δεν είχαν δικαίωµα εξέγερσης ή επανάστασης(!) 19 Το δόγµα της ανθρωπιστικής επέµβασης υπό την µοντέρνα του µορφή θεωρείται ότι διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1791 µε τη ιακήρυξη του Phillnitz από την Ρωσία και την Πρωσία, ως απάντηση στα γεγονότα που ελάµβαναν χώρα στην επαναστατηµένη Γαλλία. 20 εν αναλήφθηκε περαιτέρω δράση, ωστόσο ήδη στη ιακήρυξη αυτή α- νευρίσκονται δύο έννοιες κλειδιά του δόγµατος της ανθρωπιστικής επέµβασης : η θεώρηση ότι φαινοµενικά εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο 15 Brownlie, 741 et seq. 16 Κατά τον συγγραφέα αυτό, ό.π., η συµπεριφορά αυτή του ΝΑΤΟ είναι δύσκολο να καταταγεί σε κάποια από τις υπάρχουσες περιπτώσεις άσκησης βίας από τα κράτη, έστω και σε µία από αυτές των οποίων η νοµιµότητα ερίζεται όπως είναι και αυτή της (γνήσιας) ανθρωπιστικής επέµβασης, αφού της δράσης του Οργανισµού είχαν προηγηθεί, ήδη από τον Οκτώβριο του 1998, απειλές κατά της Γιουγκοσλαβίας, οι οποίες συνδέονταν ευθέως µε την αποδοχή µίας ατζέντας πολιτικών απαιτήσεων για το status του Κοσσόβου. 17 Βλ. και Παζαρτζή, Ο Brownlie αναφέρει ως παράδειγµα την εισβολή των Η.Π.Α. στην Κούβα το Hugo Grotius, War and Peace, 583 4, σε Neff, Στη ιακήρυξη αυτή τα δύο κράτη δήλωναν ότι θεωρούν επισφαλή τη θέση στην οποία είχε περιέλθει ο βασιλιάς της Γαλλίας ως an object of common interest to all the sovereigns of Europe και όχι αποκλειστικά και µόνον της Γαλλίας. Εξήγγειλαν επίσης τη βούλησή τους to act promptly in mutual agreement with the necessary forces, προκειµένου να αποκαταστήσουν τον καταρρακωµένο µονάρχη στο ύψος που του αρµόζει. (Neff, ό.π.)

8 - 8 - κοινού και ευρύτερου προβληµατισµού µεταξύ τρίτων κρατών, έστω και αν ελλείπει το στοιχείο του άµεσου επηρεασµού των υποθέσεων των τρίτων, και η πρόθεση της χρήσης βίας προς αποκατάσταση των πραγµάτων. Ακολούθησαν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι και ανθρωπιστικής φύσεως ευαισθησίες έ- παιξαν ρόλο στη δράση των κρατών, αλλά το συγκεκριµένο στοιχείο δεν ήταν αυτό που τελικά βάρυνε. Έτσι, ως η χρονολογικά επόµενη και σηµαντική περίπτωση γνήσιας κατά το µάλλον ή ήττον ανθρωπιστικής επέµβασης, αναφέρεται η επέµβαση των µεγάλων δυνάµεων υπέρ των επαναστατηµένων Ελλήνων κατά τη δεκαετία του 1820, που είχε ως αποτέλεσµα την αναγκαστική αποδοχή από την Οθωµανική αυτοκρατορία της δηµιουργίας ενός ελληνικού βασιλείου. 21 Επόµενη περίπτωση επέµβασης µε ικανοποιητική δόση του ανθρωπιστικού στοιχείου, ήταν η επέµβαση Γαλλικών δυνάµεων, το έτος 1860, στο Λίβανο και συγκεκριµένα στο όρος Λίβανος για τη διάσωση Μαρωνιτών Χριστιανών (5.000 είχαν ήδη θανατωθεί από Μουσουλµάνους) της αποστολής της Γαλλικής δύναµης, ωστόσο, προηγήθηκε, συµφωνία µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία. 22 Έντονο ήταν το ανθρωπιστικό στοιχείο και στην επέµβαση των µεγάλων δυνάµεων στην κρίση της Κρήτης, κατά τα έτη Πάντως µε βάση τα θετικιστικά κριτήρια και standards του διεθνούς δικαίου του 19ου αι., η ανθρωπιστική επέµβαση δεν θεωρείτο πόλεµος. (Neff, 219) 2.2. Περίοδος Κατά την περίοδο διαπιστώνουµε τρεις περιπτώσεις πρακτικής κρατών, οι οποίες θα µπορούσαν, κατ αρχήν, να ιδωθούν υπό το φως του δόγµατος της ανθρωπιστικής επέµβασης : η επέµβαση της Ινδίας στο Ανατολικό Πακιστάν /Μπαγκλαντές το 1971, 24 η δράση του Βιετνάµ στην Καµπότζη το και η δράση της Τανζανίας στην Ουγκάντα το Αξίζει να σηµειωθεί όµως, ότι καµία από τις χώρες αυτές δεν επικαλέστηκε, για την επέµβασή της, δικαίωµα εθιµικού δικαίου για ανθρωπιστική ε- πέµβαση και οι τρεις έκαναν λόγο για άσκηση του δικαιώµατός τους προς νόµιµη άµυνα. 21 Σε µία κοινή επιστολή τους το 1830 προς τον Σουλτάνο, οι µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις διατράνωναν ότι ενεργούσαν µε σκοπό [t]o fulfill an imperious humanitarian duty όσο για τα κίνητρά τους, αυτά ήταν, κατά τη δική τους θεώρηση, the wholly selfless ones of safeguarding the general peace of Europe and consolidating the Ottoman Empire itself (Neff, 224). 22 Neff, ό.π., Harris, Antonopoulos, Όπου οι δυνάµεις του Πακιστάν χρησιµοποιούσαν αυξηµένη βία για να καταπνίξουν τις τοπικές αποσχιστικές τάσεις. 25 Η δράση του Βιετνάµ κατέληξε τελικά στην ανατροπή του καθεστώτος των Ερυθρών Χµέρ, οι οποίοι κατά την περίοδο είχαν διαπράξει τροµακτικές (σχεδόν αδιανόητες, ως πράξεις ανθρώπων σε βάρος ανθρώπων) ωµότητες σε βάρος του πληθυσµού της Καµπότζης. (Η δράση αυτή καταδικάστηκε, ωστόσο, από τη Γ.Σ.) 26 Η δράση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Idi Amin. 27 Μερικές φορές αναφέρεται και η επέµβαση της Γαλλίας στην Κεντρική Αφρική το Αυτή όµως έγινε κατόπιν προσκλήσεως της κυβέρνησης της συγκεκριµένης χώρας. (Η πρόσκληση, µαζί µε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, αναφέρονται ως νοµικές βάσεις και της επέµβασης των Η.Π.Α. στον Παναµά, το 1989.)

9 - 9 - Το αυτό πρέπει να λεχθεί και για την επέµβαση των Η.Π.Α. στη Γρενάδα το 1983 στην περίπτωση αυτή οι Η.Π.Α. έκαναν σαφές ότι δεν επικαλούνταν κάποιο δόγµα ανθρωπιστικής επέµβασης για να δικαιολογήσουν τη χρήση βίας από µέρους τους, αλλά το δικαίωµά τους να προστατεύσουν τους πολίτες που είχαν ιθαγένεια των Η.Π.Α. και ζούσαν στη Γρενάδα ως πτυχή του δικαιώµατος αυτοάµυνας των Η.Π.Α., σε συνδυασµό µε το δικαίωµα επέµβασης που τους έδωσε η πρόσκληση από τον Γενικό Κυβερνήτη της µικρής αυτής χώρας. Το 1984 το Υπουργείο Εξωτερικών του Ην. Β. µε έγγραφό του δηµοσιοποίησε τη θέση του επί του ζητήµατος της ανθρωπιστικής επέµβασης, η οποία ήταν αρνητική, θεωρούσε το υποτιθέµενο δικαίωµα ανθρωπιστικής επέµβασης µε χρήση βίας very controversial και κατέληγε στο συµπέρασµα, αναφορικά µε το δικαίωµα αυτό, ότι, the best case that can be made in support of humanitarian intervention is that it cannot be said to be unambiguously illegal Περίοδος Η περίοδος χαρακτηρίζεται κατ αρχάς από τις εξουσιοδοτήσεις για χρήση βίας που παρείχε το Σ.Α., υπό το Κεφ. VII, σε περιπτώσεις εκτεταµένων και σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων εδώ εντάσσονται οι περιπτώσεις της Σοµαλίας (1992), της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης (1992) και της Ρουάντα (1994). Και στις τρεις περιπτώσεις, οι αντίστοιχες καταστάσεις, οι οποίες συνιστούσαν εσωτερικές /εµφύλιες συγκρούσεις, χαρακτηρίστηκαν από το Σ.Α. ως απειλή για την ειρήνη, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Χάρτη. 30 Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η δράση ορισµένων Περιφερειακών Οργανισµών µε σκοπούς συλλογικής ασφάλειας. Εδώ εντάσσεται η δράση του ECOWAS στη Λιβερία, τη Σιέρρα Λεόνε και την Γουινέα Bissau, 31 καθώς και η δράση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο και το έδαφος της FRY (για την οποία βλ. εκτενώς παρακάτω). Την περίοδο αυτή επίσης και συγκεκριµένα τον Απρίλιο του 1991, µετά το τέλος του πρώτου πολέµου στον Περσικό Κόλπο ( Operation Dessert Strom ) και σαν συνέπεια της δράσης του καθεστώτος του Σαντάµ Χουσεΐν κατά τον Κούρδων του Β. Ιράκ και των 28 UK Foreign Office Policy Document No (Harris, 949 και 57 BYIL (1986), 614) 29 Antonopoulos, Αποφάσεις 794(1992), 757(1992) και 929(1994), αντίστοιχα. 31 Η δράση του ECOWAS στις χώρες αυτές, δεν είχε χαρακτηριστικά humanitarian intervention. (Antonopoulos, 432 et seq., Brownlie, 744, Αντωνόπουλος, 260). Επ αυτού βλ. και παρακάτω.

10 Σιιτών Μουσουλµάνων του Ν. Ιράκ, 32 οι Η.Π.Α., το Ην. Β. και η Γαλλία, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Ιράκ και χωρίς εξουσιοδότηση οποιουδήποτε είδους από το Σ.Α., δη- µιούργησαν safe heavens στο βόρειο τµήµα της χώρας (επιχείρηση Provide Comfort ) αποσύρθηκαν τον Ιούλιο του 1991 και αντικαταστάθηκαν (µε τη σύµφωνη γνώµη του Ιράκ αυτή τη φορά) από άνδρες του Ο.Η.Ε. 33 Τα ίδια κράτη δηµιούργησαν επίσης no-fly zones στο βορρά (για την προστασία των Κούρδων) και το νότο του Ιράκ (για την προστασία των µουσουλµάνων (Shiites & Marsh Arabs)). Η πρωτοβουλία αυτή το 1999 έγινε πιο προωθηµένη από Η.Π.Α. και Ην. Β. (η Γαλλία είχε αποσυρθεί), µε τον εµπλουτισµό της µε προληπτικές αεροπορικές επιθέσεις κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων και τοποθεσιών εκτόξευσης πυραύλων του Ιράκ, µε την επίκληση επιχειρηµάτων αυτοάµυνας. Αν και δεν έτυχαν εξουσιοδότησης από τον Ο.Η.Ε., οι παραπάνω πρωτοβουλίες δεν καταδικάστηκαν ποτέ από το Σ.Α., ούτε από τη Γ.Σ., 34 ωστόσο τα κράτη διχάστηκαν επί της νο- µιµότητάς τους (ιδιαίτερα αντέδρασαν Ρωσία και Κίνα). Το ενδιαφέρον είναι ότι το Ην. Β., µεταβάλλοντας τη µέχρι τότε προσέγγισή του στο ζήτηµα της ανθρωπιστικής επέµβασης, έκανε λόγο για ύπαρξη customary international law principle of humanitarian intervention και επιχειρηµατολόγησε περαιτέρω ότι international law in this field develops to meet new situations and that is what we are seeing now in the case of Iraq. 35 Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι επίσης ότι οι Η.Π.Α. και η Γαλλία δεν επικαλέστηκαν δικαίωµα ανθρωπιστικής επέµβασης για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Οι no-fly zones παρέµειναν σε ισχύ ουσιαστικά µέχρι την έναρξη της επιχείρησης Iraqi Freedom! Μέχρι σχετικά πρόσφατα το δικαίωµα για βίαιη µονοµερή ανθρωπιστική επέµβαση δεν ετίθετο από τα κράτη ως νοµική βάση για την δικαιολόγηση της µονοµερούς χρήσης βίας από την πλευρά τους. Όπως είδαµε, στις περιπτώσεις Ινδίας /Μπαγκλαντές, 1971, Τανζανίας /Ουγκάντα, 1979 και Βιετνάµ /Καµπότζη 1978, τα τρία αυτά κράτη χρησιµοποίησαν επιχειρηµατολογία που βασιζόταν κυρίως στο δικαίωµα αυτοάµυνας. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, µάλιστα, περισσότερο ορισµένοι θεωρητικοί του διε- 32 Το Σ.Α. µε την Απόφαση 687(1990) είχε επιβάλει κατάπαυση του πυρός, την οποία δέχθηκε το Ιράκ. Η Α- πόφαση εκείνη, όµως, δεν περιείχε προβλέψεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του πληθυσµού. 33 Το Σ.Α. είχε ήδη εκδώσει και την Απόφαση 688(1990) (µε ψήφους ), µε την οποία ζητούσε από το Ιράκ να σταµατήσει τη δράση του κατά των δύο συγκεκριµένων οµάδων πληθυσµού και να επιτρέψει την πρόσβαση σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η Απόφαση 688(1990) δεν ήταν υπό το Κεφ. VII και επιπλέον ανέφερε στο κείµενό της το άρθρο 2(7) του Χάρτη (: [n]othing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII). Βλ. Και Παζαρτζή, και Aust, Aπόψεις A. Aust, (τότε) FCO, Legal Counselor, στην Foreign Affaires Committee του House of Commons, 1992 (σε Harris, 950).

11 θνούς δικαίου, παρά τα ίδια τα κράτη, επιχειρηµατολογούσαν υπέρ της ύπαρξης δικαιώµατος (βίαιης) ανθρωπιστικής επέµβασης, ως δικαιολογητικής βάσης για τη µονοµερή χρήση βίας από τα κράτη. Οι ίδιοι αυτοί συγγραφείς (π.χ. Lillich, D Amato, Teson) αγνόησαν σκόπιµα ορισµένες αποφάσεις της Γ.Σ. που αποκλείουν απολύτως την δια της βίας επέµβαση (Friendly Relations Declaration, 36 Definition of Aggression 37 ) και ερµήνευσαν κατά το δοκούν τα κρίσιµα dicta της Υπόθεσης Νικαράγουα, είτε ως λανθασµένα είτε ως έχοντα εφαρµογή µόνο στα συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά που έκρινε το ικαστήριο. 38 Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, µε χρονικό σηµείο έναρξης τη διατύπωση των επιχειρηµάτων του Ην. Β. για την ανωτέρω περιγραφόµενη δράση του (µαζί µε τις Η.Π.Α. και τη Γαλλία) στο Ιράκ το 1991 /1992, και κορύφωση την περίπτωση της δράσης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο το 1999, διαπιστώνεται µία αλλαγή στην πρακτική των κρατών και η έναρξη δη- µιουργίας δύο στρατοπέδων : των κρατών µελών του ΝΑΤΟ (κατά βάση), από τη µία πλευρά και της Ρωσίας /Κίνας /κρατών του Non-Aligned Movement, από την άλλη. Ορισµένα κράτη φθάνουν, πλέον, µέχρι του σηµείου να δέχονται, υπό προϋποθέσεις βέβαια, την ύπαρξη αυτόνοµου δικαιώµατος ανθρωπιστικής επέµβασης στο διεθνές δίκαιο. 3. Ειδικά η περίπτωση του Κοσόβου Στις 24 Μαρτίου 1999 το ΝΑΤΟ 39 ξεκίνησε την επιχείρηση Allied Force εναντίον της τότε FRY του Σλόµπονταν Μιλόσεβιτς και ενώ στην Γιουγκοσλαβική επαρχία του Κοσσόβου 40 βρισκόταν σε εξέλιξη µία µη-διεθνής ένοπλη σύγκρουση µεταξύ των δυνά- µεων ασφαλείας της FRY και του KLA, η οποία είχε αρχίσει να κορυφώνεται από τον Φεβρουάριο του Οι δυνάµεις της FRY διεξήγαγαν τις επιχειρήσεις τους µε τρόπο που χαρακτηριζόταν από έλλειψη διάκρισης και προκαλούσε δεινά σε όλο τον αλβανικής εθνό- 36 GA Res 2625 (1970) 37 GA Res 3314 (1974) 38 Gray, 35, όπου αναφέρει τον Kritisiotis, 19 MJIL (1998), 1005 και τον Teson, Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality (2 nd ed. 1997), Αµέσως µετά το πέρας του Ψυχρού Πολέµου το ΝΑΤΟ εγκατέλειψε τον κύριο αρχικό του σκοπό (: αυτόν του Περιφερειακού Οργανισµού συλλογικής (αυτό)άµυνας) και επαναπροσδιόρισε το ρόλο του ώστε να αποτυπώσει την απαρχή µίας νέας και πολλά υποσχόµενης εποχής στην Ευρώπη. Το νέο στρατηγικό δόγµα του ΝΑΤΟ του 1991 παρέµενε µεν αµυντικό, προέβλεπε, όµως, επιπλέον, ότι οι κίνδυνοι για τα µέλη της συµµαχίας προέρχονται όχι τόσο από απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας των κ.-µ. αλλά από ανατροπές στην παγκοσµία ισορροπία, µε αιτιολογία τις σοβαρές οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές ανισορροπίες, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών και εθνοτικών διαφορών και των εδαφικών διεκδικήσεων χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτού του νέου του ρόλου, το ΝΑΤΟ ενεπλάκη στη σύγκρουση των ε- τών στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και χρησιµοποίησε βία χωρίς να υπάρχει κατάσταση συλλογικής αυτοάµυνας υπέρ κάποιου µέλους του. Σ αυτήν την περίπτωση, βέβαια, υπήρχε σαφής εξουσιοδότηση από το Σ.Α. Στο επαναδιατυπωµένο στρατηγικό δόγµα του ΝΑΤΟ του 1999 η φράση the Alliance is purely defensive in purpose εξαφανίστηκε (Simma, Gray). 40 Το Κόσοβο περιοχή ιστορικής σηµασίας τόσο για τους Σέρβους όσο και για τους Αλβανούς, κατοικείται κατά πλειοψηφία από Αλβανούς και απολάµβανε εκτεταµένης και ουσιαστικής αυτονοµίας υπό το Σύνταγµα του 1974 της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το 1989 /1990, η πολιτική των Σέρβων, υπό τον Μιλόσεβιτς, άλλαξε και το συνταγµατικό αυτό καθεστώς καταργήθηκε, σαν συνέπεια των διεκδικήσεων και των αυτονοµιστικών τάσεων των Αλβανών. (Antonopoulos, )

12 τητας πληθυσµό, άσχετα εάν είχε ξεκινήσει από τις περιοχές στις οποίες κατ εξοχήν δρούσε ο KLA. Στους αλβανικής εθνικότητας πολίτες της FRY είχαν προκληθεί σηµαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και περιουσιακά στοιχεία, ενώ µεγάλα κύµατα προσφύγων είχαν κατευθυνθεί προς την Αλβανία και τη FYROM. Η κατάσταση είχε χαρακτηριστεί από το Σ.Α. ως απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. 41 Η επιχείρηση του ΝΑ- ΤΟ διήρκεσε 78 ηµέρες και εκδηλώθηκε αποκλειστικά µε την προσβολή επίγειων στόχων από αέρος (µε τη χρήση αεροσκαφών και πυραύλων), δεν περιορίστηκε δε στο Κόσοβο αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες εδαφικές περιοχές της FRY χαρακτηριζόταν από σφοδρότητα, ένταση, διάρκεια και έλλειψη διάκρισης και, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε σηµαντικές παράπλευρες απώλειες, τόσο στον άµαχο πληθυσµό όσο και σε µη στρατιωτικές υ- ποδοµές του κράτους της FRY. 42 Το ΝΑΤΟ δεν επικαλέστηκε ευθέως και µε σαφήνεια δικαίωµα ανθρωπιστικής επέµβασης για τη χρήση βίας από µέρους του υπέρ των Αλβανών του Κοσσόβου. Στην αρχική εξουσιοδότηση από το NAC τον Ιανουάριο του 1999 για την έναρξη βοµβαρδισµών στο Κόσοβο, γινόταν λόγος µόνο για απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας της περιοχής και οριζόταν ότι στρατηγική του ΝΑΤΟ ήταν ο τερµατισµός της βίας στο Κόσοβο και η αποτροπή µίας ανθρωπιστικής καταστροφής. 43 Όταν η επιχείρηση Allied Force ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1999, η δικαιολόγηση του ΝΑΤΟ επικεντρώθηκε σε ηθικούς και πολιτικούς λόγους και όχι σε καθαρά νοµικά επιχειρήµατα ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ είπε ότι ε- πειδή όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης στην κρίση του Κοσσόβου είχαν αποτύχει, η Συµµαχία αναλάµβανε δράση προς υποστήριξη των πολιτικών στόχων της διεθνούς κοινότητας, ο δε στρατιωτικός αντικειµενικός σκοπός ήταν η διακοπή των πράξεων βίας που διέπραττε ο στρατός των Σέρβων και η εξασθένιση της δυνατότητάς του να προκαλέσει περαιτέρω ανθρωπιστική καταστροφή. Με τον τρόπο αυτό η Συµµαχία ήλπιζε να συµβάλλει στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να πείσει τη Γιουγκοσλαβία 41 Αποφάσεις Σ.Α. 1160(1998) της 31 Μαρ και 1199(1998) της 23 Σεπ Το παγκόσµιο ενδιαφέρον είχε προκαλέσει η προσβολή του πύργου της τηλεόρασης του Βελιγραδίου, ο οποίος αποτέλεσε, βέβαια, κανονικό στόχο και όχι παράπλευρη απώλεια. Όπως είναι γνωστό, το άρθρο 52 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι, το οποίο είναι πλέον εθιµικό δίκαιο, ορίζει ότι in so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.. Είναι εξαιρετικά αµφίβολο εάν η προσβολή των ραδιοφωνικών /τηλεοπτικών εγκαταστάσεων πληροί το κριτήριο των δύο σταδίων του άρθρου αυτού (effective contribution definite military advantage). Όπως έχει πει, για την περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας, ο δικαστής Aldrich (ο οποίος είχε λάβει µέρος και στις εργασίες σύνταξης του Πρωτοκόλλου Ι) : even if one were to conclude that certain television studios in Yugoslavia were, through their propaganda, making an effective contribution to military action, it would not necessarily follow that their destruction offers a definite military advantage as required by art. 52 of Protocol I. (G. Aldrich, Yugoslavia s Television Studios as Military Objective, 1999, International Law Forum 149, ) 43 ελτίο Τύπου ΝΑΤΟ 99/12, 30 Ιαν

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΟΒΟ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΜ: 300.344)

ΚΟΣΟΒΟ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΜ: 300.344) ΚΟΣΟΒΟ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΜ: 300.344) ΚΟΣΟΒΟ Πρωτεύουσα : Πρίστινα Πληθυσµός : 1.804.838 ( 2007 ) Έκταση : 10,908 km 2 ΑΕΠ : 5 δις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Εργασίας Koufa Foundation Ιδρύματος Κ. Κούφα Working Paper Series

Κείμενα Εργασίας Koufa Foundation Ιδρύματος Κ. Κούφα Working Paper Series Κείμενα Εργασίας Koufa Foundation Ιδρύματος Κ. Κούφα Working Paper Series No. 1/2014 Ζητήματα του δικαίου χρήσης βίας στην Ουκρανία Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Issues Arising from the Use of Force in Ukraine

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαιρετισμός Του κ. Α/ΓΕΣ, ως Εκπροσώπου του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στo Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων«ΑΘΗΝΑ 2011» Θεσσαλονίκη, 03 Ιουν 11 - 1 - Κύριοι πρέσβεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Αριστείδης Ν. Χατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. 17/3/2014 ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ Ο πόλεμος αποτελούσε ανέκαθεν ρήξη των διακρατικών σχέσεων. Κατά την κλασσική αντίληψη, όπως διατυπώθηκε από τον Κλαούζεβιτς, ο πόλεμος απηχούσε την με άλλα μέσα συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ;

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; AQUA 2010 23_10_2010 Φωτοπούλου Αντωνία-Αγγελική Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας & Κατάρτισης ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι:

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι: BULLETIN 74 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (HAIRCUT) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ) Προδικαστική Ένσταση: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ... 31

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Αλλαγές στο Ενεργειακό Τοπίο Πολλά φαίνεται να αλλάζουν με την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι φανερό πως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική και Ανθρωπιστικές Παρεμβάσεις. Περίπτωση της Λιβύης.

Ηθική και Ανθρωπιστικές Παρεμβάσεις. Περίπτωση της Λιβύης. Ηθική και Ανθρωπιστικές Παρεμβάσεις. Περίπτωση της Λιβύης. Του Ματθαίου Γρ. Σκούρα Υπτγου ε.α., Μέλους ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ Master Στρατηγικών Μελετών ΓΕΝΙΚΑ Η έννοια των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων (Humanitarian Interventions,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Θέμα: Μη έγκαιρη και εμπεριστατωμένη απάντηση σε αίτημα διαγωνιζόμενου για την παραβίαση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Πέµπτη 3 Μαΐου 2012 www.geostrategy.gr Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Χρήστος Μηνάγιας και Βασίλης Γιαννακόπουλος Νέες τουρκικές προκλήσεις Στις 27 Απριλίου 2012, δηλαδή εννέα ηµέρες πριν τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... Σελ. ΙΧ ΧΙ ΧΙΧ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Το ISIS καταρρέει. Λύση του δράματος ή εξάπλωση. της κρίση ;

Το ISIS καταρρέει. Λύση του δράματος ή εξάπλωση. της κρίση ; Το ISIS καταρρέει. Λύση του δράματος ή εξάπλωση Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015 της κρίση ; Του Γεωργίου Κ. Φίλη Ph.D.* Τη στιγμή αυτή οι τύχες του πολέμου τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία φαίνεται να έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας

Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας IP/05/1644 Βρυξέλλες, 20 εκεµβρίου 2005 Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει δικαστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος 1 ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ Ιούλιος 2009 www.geostrategy.gr Γιαννακόπουλος Βασίλειος 2 Εισαγωγή Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ιράκ είναι ένα «τεχνητό κοσμικό κράτος». Η ενότητά του ουσιαστικά δεν υφίσταται ούτε εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ) Έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο (Search and Rescue SAR)* Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί γνωµοδοτικό σηµείωµα το οποίο συντάχθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 3 Σεπτεµβρίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε www.hlhr.gr Υπόµνηµα προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε Ζητήµατα νοµιµότητας και σκοπιµότητας που προκύπτουν από την κύρωση της από

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α. 10.1 Εισαγωγή Η διατλαντική σχέση υπήρξε το κλειδί στην ασφάλεια και την ευηµερία µας από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μετά τον Β

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωµα της υγείας στις ιδιωτικές σχέσεις Ζήσης Κωνσταντίνου Χατζηµπύρρος, 9-2-2004. Ι. Εισαγωγή

Το δικαίωµα της υγείας στις ιδιωτικές σχέσεις Ζήσης Κωνσταντίνου Χατζηµπύρρος, 9-2-2004. Ι. Εισαγωγή Το δικαίωµα της υγείας στις ιδιωτικές σχέσεις Ζήσης Κωνσταντίνου Χατζηµπύρρος, 9-2-2004 Περιεχόµενα Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Η απόφαση ΜονΠρΑθ 24377/1994 (Ασφ.) 1. Τα πραγµατικά περιστατικά 2. Η κρίση του ικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει κατηγορίες ποσοστών αναφορικά µε τις ερωτήσεις οι οποίες έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τη σύγκριση άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα