- 1 - ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ(;) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ (FORCIBLE HUMANITARIAN INTERVENTION)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 1 - ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ(;) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ (FORCIBLE HUMANITARIAN INTERVENTION)"

Transcript

1 - 1 - ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ(;) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ (FORCIBLE HUMANITARIAN INTERVENTION) Υπό Βασιλείου Γ. Μακρή Στρατιωτικού ικαστή Β 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Η Ανθρωπιστική Επέµβαση στη Γενικότερη Προβληµατική της Ερµηνείας του Άρθρου 2(4) του Χάρτη και της Χρήσης Βίας στις ιακρατικές Σχέσεις 1. Γενικά 2. Ιστορική θεώρηση της ανθρωπιστικής επέµβασης 2.1. Μέχρι το Περίοδος Περίοδος Ειδικά η περίπτωση του Κοσόβου 3.1. Η υπόθεση του Κοσόβου στο ιεθνές ικαστήριο ΙΙΙ. Η Καθαρά Νοµική Συζήτηση και τα (Νοµικά) Επιχειρήµατα, Υπέρ και Κατά 1. Ανάλυση της πρακτικής των κρατών και των επιχειρηµάτων τους 2. Υπάρχει ευθύνη προστασίας -; 3. Η περίπτωση του Darfur : αδυναµία, απροθυµία και σκοπιµότητες εναντίον της ευθύνης προστασίας και του δικαιώµατος ανθρωπιστικής επέµβασης IV. Η προσέγγιση του ζητήµατος από τον γράφοντα. Οδεύουµε προς τη ηµιουργία Κανόνα ιεθνούς Εθιµικού ικαίου-; V. Συµπεράσµατα (Οι π η γ έ ς παρατίθενται στο τέλος του κειµένου. Οι αναφορές, στο κείµενο που ακολουθεί, στα βιβλία & τα άρθρα των πηγών, γίνεται µε την απλή παράθεση του ο- νόµατος του συγγραφέα και της σελίδας του έργου) 1 Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε ως εργασία του γράφοντος στα πλαίσια του δευτέρου έτους του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ιεθνών Σπουδών) του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, στο µάθηµα ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων.

2 - 2 - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Α Π.Π. Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος Β Π.Π. εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος Γ.Γ./Ο.Η.Ε., Γ.Γ. Γενικός Γραµµατέας του Ο.Η.Ε. Γ.Σ., Γ.Σ./Ο.Η.Ε. Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. Η.Ε. Ηνωµένα Έθνη Ην. Β. Ηνωµένο Βασίλειο Ε Α Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων όπ.π. όπως παραπάνω, όπως προηγουµένως Σ.Α. Συµβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Σ.τ.Ε. Συµβούλιο της Επικρατείας Χάρτης Χάρτης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών Charter of the United Nations AMIS African Mission in Sudan AU African Union ECOMOG Economic Community of West African States Monitoring Group ECOWAS Economic Community of West African States FRY Federal Republic of Yugoslavia ICC International Criminal Court ICJ International Court of Justice ILM International Legal Materials ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia KFOR Kosovo Force KLA Kosovo Liberation Army NAC North Atlantic Council NATO North Atlantic Treaty Organization S.C. Security Council UNAMID United Nations Mission in Darfur

3 - 3 - Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανθρωπιστική επέµβαση µε χρήση βίας (forcible humanitarian intervention) 2 εννοείται η χρήση βίας εναντίον ενός κράτους για την προστασία του πληθυσµού (ή µέρους του πληθυσµού) που διαβιεί στο κράτος αυτό και ο οποίος αποτελεί το στόχο µεγάλης έκτασης και ιδιάζουσας βαρύτητας παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωµάτων του, εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας ή εγκληµάτων πολέµου από την κυβέρνηση του κράτους αυτού, ή µε την ανοχή της, ή εξαιτίας της αδυναµίας ή απροθυµίας της να παρέµβει αποτελεσµατικά προς άρση του προβλήµατος. 3 Το δίκαιο της χρήσης βίας στις σχέσεις µεταξύ των κρατών αποτελεί ακόµη και σήµερα (65 χρόνια µετά τη λήξη του Β Π.Π. και την ίδρυση του Ο.Η.Ε. ) ένα από τα πλέον αµφιλεγόµενα και απαιτητικά κεφάλαια του διεθνούς δικαίου και µάλιστα ένα κεφάλαιο στο οποίο οι περιεχόµενες λύσεις, τουλάχιστον από τη σκοπιά του γραπτού διεθνούς δικαίου, είναι ανεπαρκείς ή, έστω, οριακά, µόνον, επαρκείς για την εξεύρεση των νόµιµων και δίκαιων λύσεων. Στα πλαίσια του πονήµατος αυτού, θα εκθέσω αρχικά τη βασική προβληµατική της ανθρωπιστικής επέµβασης µε χρήση βίας σε σχέση µε το περιεχόµενο και την ερµηνεία του άρθρου 2(4). Ακολούθως θα παραθέσω ορισµένα ιστορικά στοιχεία για το θέµα, µε έµφαση στην µετά το 1945 εποχή και ιδιαίτατα στην περίπτωση της επιχείρησης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο το 1999, η οποία άλλαξε για πάντα τον τρόπο µε το οποίο θεωρούµε και προσεγγίζουµε το ζήτηµα. Στη συνέχεια θα εκτεθούν οι αναλυτικές προσεγγίσεις της πρακτικής των κρατών και των επιχειρηµάτων τους, όπως αυτές προκύπτουν από τα έργα που παρατίθενται στις πηγές, καθώς και ορισµένα στοιχεία επί του ερωτήµατος εάν, τελικά, υπάρχει ευθύνη προστασίας όταν διαπιστώνεται ότι µία µεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή υπάρχει εν εξελίξει, ερώτηµα το οποίο έχει αρχίσει να τίθεται ηχηρά εδώ και µία δεκαετία περίπου. Στα πλαίσια αυτά θα παρατεθούν και ορισµένα στοιχεία και σκέψεις για την πρόσφατη περίπτωση της µεγάλου εύρους ανθρωπιστικής καταστροφής στο Darfur του Σουδάν. Θα ακολουθήσει ένα κεφάλαιο µε τις προσωπικές απόψεις του γράφοντος επί του θέµατος. Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνω, τελικά, την άποψη ότι η περίπτωση της ε- πέµβασης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο το 1999 (υπό τις γενικότερες συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα και χωρίς να µας απασχολεί, αποκλειστικά και µόνον στα πλαίσια της νοµικής 2 Αναφέρεται εξίσου συχνά στη βιβλιογραφία και απλά ως ανθρωπιστική επέµβαση (humanitarian intervention). 3 Βλ. και Antonopoulos, 418.

4 - 4 - αξιολόγησής µας, ο τρόπος µε τον οποίο διεξήχθη), πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µία περίσταση forcible humanitarian intervention ιδιάζουσας ιδιαιτερότητας, η οποία, συγχρόνως, εξέφρασε µία δυναµική και έθεσε ένα προηγούµενο µε αυξηµένο ειδικό βάρος. Η νοµι- µότητά της µπορεί να στηριχθεί στην αδυναµία δράσης του Συµβουλίου Ασφαλείας (Σ.Α.) προς αντιµετώπιση ανθρωπιστικών καταστροφών ιδιάζουσας βαρύτητας και στην µη-κάλυψη από το Χάρτη αυτής ειδικά της περίπτωσης (: αδυναµία δράσης του Σ.Α. για οποιονδήποτε λόγο), και όχι σε µία διαφορετική ερµηνεία του άρθρου 2(4). Εκφράζω επίσης τη γνώµη ότι είναι ορθή η άποψη του Cassese (29), ότι δηλαδή, αυτή η συγκεκρι- µένη περίσταση παραβίασης του διεθνούς δικαίου µπορεί σταδιακά να οδηγήσει στην α- ποκρυστάλλωση ενός γενικού κανόνα διεθνούς δικαίου που θα παρέχει εξουσιοδότηση για την άσκηση ενόπλων αντιµέτρων, µε αποκλειστικό σκοπό τον τερµατισµό µεγάλης κλίµακας ωµοτήτων που ισοδυναµούν µε εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και συνιστούν α- πειλή για την [διεθνή] ειρήνη, αλλά και τη γνώµη ότι, πάντα κατά την προσωπική µου θεώρηση, µπορεί ακόµη και να υποστηριχθεί ότι ο κανόνας αυτός έχει ήδη αποκρυσταλλωθεί και είναι διαθέσιµος προς εφαρµογή στο µέλλον από οµάδα κρατών (υπό τις προϋποθέσεις & τους περιορισµούς του Cassese), όποτε κάτι τέτοιο κριθεί πολιτικά σκόπιµο και αναγκαίο. Για την υποστήριξη αυτής της τελευταίας σκέψης, χρησιµοποιώ κάποια επιχειρήµατα από τον τρόπο χειρισµού της κρίσης στο Νταρφούρ και τα πιθανά αίτια γι αυτό, καθώς και από την ρητορική που έχει αναπτυχθεί τελευταία στα Η.Ε. για την (υποτιθέ- µενη) υποχρέωση προστασίας. ΙΙ. Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡ- ΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(4) ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ ΙΑ- ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1. Γενικά Ο Χάρτης του Ο.Η.Ε. 4 απαγορεύει τη χρήση βίας από τα κράτη στο άρθρο 2(4), το οποίο ορίζει ότι [a]ll Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations. 5 Στην πρά- 4 Για την Ελλάδα : κυρωτικός αναγκ. νόµος 585/1945, ΦΕΚ 242 τ. Α / Ο Χάρτης υιοθετήθηκε την (τότε, ακόµη, ο πόλεµος µε την Ιαπωνία δεν είχε ακόµη τερµατιστεί ) και τέθηκε σε ισχύ την Η απαγόρευση αυτή δεν έχει αποτρέψει, ωστόσο, το ξέσπασµα 100 και πλέον µεγάλων συγκρούσεων από το 1945 µέχρι σήµερα και το θάνατο περισσότερων από 20 εκατοµµυρίων ανθρώπων εξ αιτίας αυτών. (Gray σε Evans, 589)

5 - 5 - ξη, τα κράτη εξακολουθούν να χρησιµοποιούν στις µεταξύ τους σχέσεις, απειλές για χρήση βίας και βία, συγχρόνως όµως καταβάλλουν (συχνά) αγωνιώδεις προσπάθειες για την αποφυγή διεθνούς καταδίκης για τις πράξεις τους αυτές, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα του διεθνούς δικαίου και, σχεδόν πάντα, µία ποικιλία επιχειρηµάτων, τόσο καθαρά νοµικών όσο και πολιτικών, οικονοµικών, ανθρωπιστικών κ.λπ. Κάθε συζήτηση για την απειλή ή τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή περιστάσεις, ξεκινάει αναγκαστικά από τις προβλέψεις του Χάρτη. Υπάρχει διαφωνία ακόµη επί του εάν η απαγόρευση της χρήσης βίας στο Χάρτη αποτύπωσε έναν υπάρχοντα, κατά τη στιγµή της συγκρότησης του Ο.Η.Ε., κανόνα εθιµικού δικαίου 6, ή εάν ήταν µία επαναστατική νέα πρόβλεψη (η οποία, βέβαια, από το 1945 µέχρι σήµερα έχει περιβληθεί και εθιµική ισχύ) και άρα θα πρέπει να ερµηνεύεται κατ αρχήν στενά, µε την έννοια, ακριβώς, ότι η απαγόρευση αυτή ήταν εκ προοιµίου στοχευµένη και άρα καλύπτει συγκεκριµένο εύρος. 7 Ο Χάρτης, µε το άρθρο 2(4), σκοπεύει όχι απλά στην απαγόρευση της µονοµερούς χρήσης βίας από τα κράτη, αλλά και (πολύ περισσότερο) στην εγκαθίδρυση ενός συστήµατος κεντρικού ελέγχου της απειλής /χρήσης βίας, µέσω του Σ.Α., όταν αυτό ενεργεί υπό το Κεφ. VII. Η σύντοµη και περιεκτική απαγόρευση του άρθρου 2(4) θεωρείται ότι αποκρυσταλλώνει κανόνα διεθνούς εθίµου και µάλιστα ius cogens, όπως αποφάνθηκε και το ICJ στην Υπόθεση της Νικαράγουα, 8 η ερµηνεία της, ωστόσο, έχει προκαλέσει αρκετές θεωρητικές αντιπαραθέσεις. Στο ζήτηµα της νοµιµότητας της ανθρωπιστικής επέµβασης που εξετάζουµε εδώ, ενδιαφέρει η έννοια και το περιεχόµενο της πρόβλεψης εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασύµβατο προς τους σκοπούς των Η.Ε. ( against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations ). Ο πυρήνας του προβλήµατος έχει να κάνει µε το κεφαλαιώδες (και σχεδόν µεταφυσικών διαστάσεων) ερώτηµα, εάν, τελικά, µπορεί να υπάρξει 6 I. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, Oxford 1963, 66 και Brownlie, 729 et seq. 7 Π.χ. Bowett, Self-Defence in International Law, Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, ορισµένοι θεωρητικοί του διεθνούς δικαίου, κυρίως Αµερικανοί, υποστήριξαν ότι το άρθρο 2(4) περιέχει µία περιορισµένου εύρους απαγόρευση, η οποία θα πρέπει να ερµηνεύεται σε συνδυασµό µε το ευρύτερο πλαίσιο που θέτει ο Χάρτης, κατά τρόπο ώστε η απαγόρευση της απειλής /χρήσης βίας να εξαρτάται, κάθε φορά, και από το εάν λειτουργεί αποτελεσµατικά το σύστηµα συλλογικής ασφάλειας του Ο.Η.Ε. υπό το Κεφ. VII. (Gray σε Evans, 593) Ο Σκόρδας (823) αναφέρει ότι η έναρξη του Ψυχρού Πολέµου και η αποδυνάµωση του Σ.Α., αντιµετωπίστηκαν µε την παραδικαιϊκη ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Γ.Σ. για τη διατήρηση της ειρήνης, η νοµι- µότητα της οποίας, ιδίως ως προς την χρήση βίας έχει αµφισβητηθεί κανονιστική βάση των αρµοδιοτήτων αυτών της Γ.Σ. αποτέλεσε η απόφαση Uniting for Peace της (UNGA Res. 377(A)V), η οποία υιοθετήθηκε µε αφορµή τον πόλεµο της Κορέας. Ως προς την αµφισβήτηση αναφέρουµε, ενδεικτικά, ότι επ αυτού ο Dinstein (275), για παράδειγµα, σηµειώνει ότι a [G.A.] resolution falls conspicuously short of a [S.C.] decision, which (by dint of Chapter VII) can legitimize an otherwise unlawful use of force. 8 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.A.), Merits, Judgment, 1986.

6 - 6 - απειλή /χρήση βίας (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της αυτοάµυνας) που θα είναι συµβατή µε τους σκοπούς των Η.Ε. και η οποία, τελικά, δεν θα βλάπτει την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία ενός κράτους ; 9 Γενικώς γίνεται δεκτό ότι ο κανόνας της απαγόρευσης απειλής /χρήσης βίας επιδέχεται δύο εξαιρέσεις : (α) τη µονοµερή χρήση βίας στα πλαίσια ατοµικής ή συλλογικής αυτοάµυνας (και, επιπλέον, µονοµερώς, στην περίπτωση εκδήλωσης αντιµέτρων ανάλογων προς την αυτοάµυνα), 10 και (β) τη χρήση βίας στα πλαίσια συλλογικής δράσης κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το Σ.Α./Ο.Η.Ε. υπό τα Κεφ. VII και VIII του Χάρτη. 11 Για αρκετά χρόνια η θεωρητική αυτή διαµάχη είχε περιορισµένη πρακτική αξία, επειδή και τα ί- δια τα κράτη σπάνια επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ερµηνευτικά το άρθρο 2(4) µε στενό τρόπο. Ακόµη και στις περιπτώσεις που ασκούσαν βία, δεν ισχυρίζονταν ότι οι πράξεις τους ήταν δικαιολογηµένες επειδή δεν είχαν ως σκοπό να πλήξουν την εδαφική ακεραιότητα ή/και την πολιτική ανεξαρτησία ενός τρίτου κράτους, ούτε καν επειδή το σύστηµα του Ο.Η.Ε. δεν λειτουργούσε ικανοποιητικά, ούτε, ακόµη, επειδή το άρθρο 2(4) θα έπρεπε να ερµηνεύεται στενά, προκειµένου να δικαιολογούνται περιπτώσεις χρήσης βίας στα πλαίσια ανθρωπιστικών επεµβάσεων ή για την ανατροπή κυβερνήσεων εξόφθαλµα και ακραία αντιδηµοκρατικών. 12 Έτσι η χρήση του επιχειρήµατος που είχε χρησιµοποιήσει το Ην.Β. στην περίπτωση της Υπόθεσης Corfu Channel, 13 παρέµεινε ένα µάλλον µεµονωµένο παράδειγµα διατύπωσης ισχυρισµού περί στενής ερµηνείας του άρθρου 2(4) του Χάρτη. 14 Η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι άρχισε να αλλάζει από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ιδίως µε την περίσταση της επέµβασης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, το 1999, αν και ο χειρισµός από τον Ο.Η.Ε. και τη διεθνή κοινότητα των καταστάσεων ανθρωπιστικής κατα- 9 Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό έχει σχέση, βέβαια, και µε τη νοµιµότητα άλλων περιπτώσεων χρήσεως βίας µεταξύ κρατών, όπως τη διάσωση υπηκόων του επεµβαίνοντος κράτους στο έδαφος άλλου κράτους (rescue of nationals), τις επεµβάσεις υπέρ της δηµοκρατίας (pro-democratic intervention) και τις επεµβάσεις προς υποστήριξη δικαιωµάτων αυτοδιάθεσης (self-determination) των λαών. 10 Counter-measures analogous to self defence (βλ. Antonopoulos, επόµ. σηµ.). 11 Antonopoulos, , Παζαρτζή, , Σκόρδας, Οι δικαιολογίες αυτές, για παράδειγµα, δεν χρησιµοποιήθηκαν ούτε στις θεωρητικά κατ αρχήν ευκολότερες, περιπτώσεις των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Entebbe το 1976, ή των Η.Π.Α. στη Grenada το 1983 (: τα ε- πιχειρήµατα που χρησιµοποιήθηκαν από τα κράτη αυτά, βασίζονταν στο δικαίωµα αυτοάµυνας, στην δε περίπτωση της επέµβασης στη Γρενάδα, επιπλέον και στο δικαίωµα που έδινε η πρόσκληση από τον Γενικό Κυβερνήτη της χώρας). 13 Corfu Channel, Merits, Judgment, ICJ Reports 1949, 4, σελ Το Ην. Β. παραβίασε βιαίως τα χωρικά ύδατα της Αλβανίας, µε σκοπό να συλλέξει στοιχεία προκειµένου να ανακαλύψει ποιο κράτος ήταν υπεύθυνο για τη ναρκοθέτηση, µε νάρκες θαλάσσης, που προκάλεσε την καταστροφή δύο πολεµικών του πλοίων. Ενώπιον του ICJ ισχυρίστηκε ότι η πράξη του αυτή δεν παραβίαζε το άρθρο 2(4), επειδή δεν στρεφόταν εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Αλβανίας. Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισµό αυτό και έκτοτε η απόρριψη αυτή έχει ερµηνευτεί µε αντιδιαµετρικά αντίθετους τρόπους είτε ότι αποτελεί γενική απόρριψη της στενής ερµηνείας του άρθρου 2(4), είτε ότι έχει εφαρµογή µόνο στη συγκεκριµένη περίπτωση. Το ICJ, στην Υπόθεση της Νικαράγουα ( 202, σελ. 14) ερµήνευσε το σχετικό dictum της Corfu Case ως blanket condemnation of intervention. (Gray σε Evans, 593 και Gray, 32)

7 - 7 - στροφής στη Ρουάντα και το Νταρφούρ, δηµιούργησε περαιτέρω ασάφειες και προβληµατισµούς (για όλα αυτά, βλ. παρακάτω). 2. Ιστορική θεώρηση της ανθρωπιστικής επέµβασης 2.1. Μέχρι το 1919 Κατά τον Brownlie, 15 ιστορικά έχουν υπάρξει δύο µοντέλα ανθρωπιστικής ε- πέµβασης : το µοντέλο που είχε διαµορφωθεί µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα και το µοντέλο που συνδέεται µε την επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο και την Γιουγκοσλαβία. 16 Προς τα τέλη του 19ου αι. η πλειοψηφία των θεωρητικών του διεθνούς δικαίου δεχόταν την ύπαρξη δικαιώµατος ανθρωπιστικής επέµβασης 17 ένα κράτος που έκανε κατάχρηση της κυριαρχίας του, µε πράξεις βίαιης και απάνθρωπης συµπεριφοράς εννοείται, σε µεγάλη κλίµακα σε βάρος προσώπων υπό την εξουσία του, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια αυτών, εθεωρείτο ότι ήταν αυτοδικαίως υπόλογο έναντι των λοιπών κρατών, οποιοδήποτε από τα οποία µπορούσε, εάν ήθελε, να επέµβει προς άρση της αδικίας από την επέµβαση, δεν µπορούσε να προκύψει, ωστόσο, µεταβολή κυριαρχίας. Το δόγµα αυτό εµπεριείχε πολλές ασάφειες, χρησιµοποιήθηκε δε, όπως ήταν αναµενόµενο, και ως µανδύας ιµπεριαλιστικών επιδιώξεων της εποχής. 18 εν επέζησε κατά την µετά το 1919 εποχή. Αναφορά στην ανθρωπιστική επέµβαση γίνεται ήδη από την εποχή του Hugo Grotius, ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωµα επέµβασης προς διάσωση υπηκόων που καταπιέζονταν από τον µονάρχη τους, έστω και αν οι ίδιοι δεν είχαν δικαίωµα εξέγερσης ή επανάστασης(!) 19 Το δόγµα της ανθρωπιστικής επέµβασης υπό την µοντέρνα του µορφή θεωρείται ότι διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1791 µε τη ιακήρυξη του Phillnitz από την Ρωσία και την Πρωσία, ως απάντηση στα γεγονότα που ελάµβαναν χώρα στην επαναστατηµένη Γαλλία. 20 εν αναλήφθηκε περαιτέρω δράση, ωστόσο ήδη στη ιακήρυξη αυτή α- νευρίσκονται δύο έννοιες κλειδιά του δόγµατος της ανθρωπιστικής επέµβασης : η θεώρηση ότι φαινοµενικά εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο 15 Brownlie, 741 et seq. 16 Κατά τον συγγραφέα αυτό, ό.π., η συµπεριφορά αυτή του ΝΑΤΟ είναι δύσκολο να καταταγεί σε κάποια από τις υπάρχουσες περιπτώσεις άσκησης βίας από τα κράτη, έστω και σε µία από αυτές των οποίων η νοµιµότητα ερίζεται όπως είναι και αυτή της (γνήσιας) ανθρωπιστικής επέµβασης, αφού της δράσης του Οργανισµού είχαν προηγηθεί, ήδη από τον Οκτώβριο του 1998, απειλές κατά της Γιουγκοσλαβίας, οι οποίες συνδέονταν ευθέως µε την αποδοχή µίας ατζέντας πολιτικών απαιτήσεων για το status του Κοσσόβου. 17 Βλ. και Παζαρτζή, Ο Brownlie αναφέρει ως παράδειγµα την εισβολή των Η.Π.Α. στην Κούβα το Hugo Grotius, War and Peace, 583 4, σε Neff, Στη ιακήρυξη αυτή τα δύο κράτη δήλωναν ότι θεωρούν επισφαλή τη θέση στην οποία είχε περιέλθει ο βασιλιάς της Γαλλίας ως an object of common interest to all the sovereigns of Europe και όχι αποκλειστικά και µόνον της Γαλλίας. Εξήγγειλαν επίσης τη βούλησή τους to act promptly in mutual agreement with the necessary forces, προκειµένου να αποκαταστήσουν τον καταρρακωµένο µονάρχη στο ύψος που του αρµόζει. (Neff, ό.π.)

8 - 8 - κοινού και ευρύτερου προβληµατισµού µεταξύ τρίτων κρατών, έστω και αν ελλείπει το στοιχείο του άµεσου επηρεασµού των υποθέσεων των τρίτων, και η πρόθεση της χρήσης βίας προς αποκατάσταση των πραγµάτων. Ακολούθησαν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι και ανθρωπιστικής φύσεως ευαισθησίες έ- παιξαν ρόλο στη δράση των κρατών, αλλά το συγκεκριµένο στοιχείο δεν ήταν αυτό που τελικά βάρυνε. Έτσι, ως η χρονολογικά επόµενη και σηµαντική περίπτωση γνήσιας κατά το µάλλον ή ήττον ανθρωπιστικής επέµβασης, αναφέρεται η επέµβαση των µεγάλων δυνάµεων υπέρ των επαναστατηµένων Ελλήνων κατά τη δεκαετία του 1820, που είχε ως αποτέλεσµα την αναγκαστική αποδοχή από την Οθωµανική αυτοκρατορία της δηµιουργίας ενός ελληνικού βασιλείου. 21 Επόµενη περίπτωση επέµβασης µε ικανοποιητική δόση του ανθρωπιστικού στοιχείου, ήταν η επέµβαση Γαλλικών δυνάµεων, το έτος 1860, στο Λίβανο και συγκεκριµένα στο όρος Λίβανος για τη διάσωση Μαρωνιτών Χριστιανών (5.000 είχαν ήδη θανατωθεί από Μουσουλµάνους) της αποστολής της Γαλλικής δύναµης, ωστόσο, προηγήθηκε, συµφωνία µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία. 22 Έντονο ήταν το ανθρωπιστικό στοιχείο και στην επέµβαση των µεγάλων δυνάµεων στην κρίση της Κρήτης, κατά τα έτη Πάντως µε βάση τα θετικιστικά κριτήρια και standards του διεθνούς δικαίου του 19ου αι., η ανθρωπιστική επέµβαση δεν θεωρείτο πόλεµος. (Neff, 219) 2.2. Περίοδος Κατά την περίοδο διαπιστώνουµε τρεις περιπτώσεις πρακτικής κρατών, οι οποίες θα µπορούσαν, κατ αρχήν, να ιδωθούν υπό το φως του δόγµατος της ανθρωπιστικής επέµβασης : η επέµβαση της Ινδίας στο Ανατολικό Πακιστάν /Μπαγκλαντές το 1971, 24 η δράση του Βιετνάµ στην Καµπότζη το και η δράση της Τανζανίας στην Ουγκάντα το Αξίζει να σηµειωθεί όµως, ότι καµία από τις χώρες αυτές δεν επικαλέστηκε, για την επέµβασή της, δικαίωµα εθιµικού δικαίου για ανθρωπιστική ε- πέµβαση και οι τρεις έκαναν λόγο για άσκηση του δικαιώµατός τους προς νόµιµη άµυνα. 21 Σε µία κοινή επιστολή τους το 1830 προς τον Σουλτάνο, οι µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις διατράνωναν ότι ενεργούσαν µε σκοπό [t]o fulfill an imperious humanitarian duty όσο για τα κίνητρά τους, αυτά ήταν, κατά τη δική τους θεώρηση, the wholly selfless ones of safeguarding the general peace of Europe and consolidating the Ottoman Empire itself (Neff, 224). 22 Neff, ό.π., Harris, Antonopoulos, Όπου οι δυνάµεις του Πακιστάν χρησιµοποιούσαν αυξηµένη βία για να καταπνίξουν τις τοπικές αποσχιστικές τάσεις. 25 Η δράση του Βιετνάµ κατέληξε τελικά στην ανατροπή του καθεστώτος των Ερυθρών Χµέρ, οι οποίοι κατά την περίοδο είχαν διαπράξει τροµακτικές (σχεδόν αδιανόητες, ως πράξεις ανθρώπων σε βάρος ανθρώπων) ωµότητες σε βάρος του πληθυσµού της Καµπότζης. (Η δράση αυτή καταδικάστηκε, ωστόσο, από τη Γ.Σ.) 26 Η δράση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Idi Amin. 27 Μερικές φορές αναφέρεται και η επέµβαση της Γαλλίας στην Κεντρική Αφρική το Αυτή όµως έγινε κατόπιν προσκλήσεως της κυβέρνησης της συγκεκριµένης χώρας. (Η πρόσκληση, µαζί µε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, αναφέρονται ως νοµικές βάσεις και της επέµβασης των Η.Π.Α. στον Παναµά, το 1989.)

9 - 9 - Το αυτό πρέπει να λεχθεί και για την επέµβαση των Η.Π.Α. στη Γρενάδα το 1983 στην περίπτωση αυτή οι Η.Π.Α. έκαναν σαφές ότι δεν επικαλούνταν κάποιο δόγµα ανθρωπιστικής επέµβασης για να δικαιολογήσουν τη χρήση βίας από µέρους τους, αλλά το δικαίωµά τους να προστατεύσουν τους πολίτες που είχαν ιθαγένεια των Η.Π.Α. και ζούσαν στη Γρενάδα ως πτυχή του δικαιώµατος αυτοάµυνας των Η.Π.Α., σε συνδυασµό µε το δικαίωµα επέµβασης που τους έδωσε η πρόσκληση από τον Γενικό Κυβερνήτη της µικρής αυτής χώρας. Το 1984 το Υπουργείο Εξωτερικών του Ην. Β. µε έγγραφό του δηµοσιοποίησε τη θέση του επί του ζητήµατος της ανθρωπιστικής επέµβασης, η οποία ήταν αρνητική, θεωρούσε το υποτιθέµενο δικαίωµα ανθρωπιστικής επέµβασης µε χρήση βίας very controversial και κατέληγε στο συµπέρασµα, αναφορικά µε το δικαίωµα αυτό, ότι, the best case that can be made in support of humanitarian intervention is that it cannot be said to be unambiguously illegal Περίοδος Η περίοδος χαρακτηρίζεται κατ αρχάς από τις εξουσιοδοτήσεις για χρήση βίας που παρείχε το Σ.Α., υπό το Κεφ. VII, σε περιπτώσεις εκτεταµένων και σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων εδώ εντάσσονται οι περιπτώσεις της Σοµαλίας (1992), της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης (1992) και της Ρουάντα (1994). Και στις τρεις περιπτώσεις, οι αντίστοιχες καταστάσεις, οι οποίες συνιστούσαν εσωτερικές /εµφύλιες συγκρούσεις, χαρακτηρίστηκαν από το Σ.Α. ως απειλή για την ειρήνη, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Χάρτη. 30 Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η δράση ορισµένων Περιφερειακών Οργανισµών µε σκοπούς συλλογικής ασφάλειας. Εδώ εντάσσεται η δράση του ECOWAS στη Λιβερία, τη Σιέρρα Λεόνε και την Γουινέα Bissau, 31 καθώς και η δράση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο και το έδαφος της FRY (για την οποία βλ. εκτενώς παρακάτω). Την περίοδο αυτή επίσης και συγκεκριµένα τον Απρίλιο του 1991, µετά το τέλος του πρώτου πολέµου στον Περσικό Κόλπο ( Operation Dessert Strom ) και σαν συνέπεια της δράσης του καθεστώτος του Σαντάµ Χουσεΐν κατά τον Κούρδων του Β. Ιράκ και των 28 UK Foreign Office Policy Document No (Harris, 949 και 57 BYIL (1986), 614) 29 Antonopoulos, Αποφάσεις 794(1992), 757(1992) και 929(1994), αντίστοιχα. 31 Η δράση του ECOWAS στις χώρες αυτές, δεν είχε χαρακτηριστικά humanitarian intervention. (Antonopoulos, 432 et seq., Brownlie, 744, Αντωνόπουλος, 260). Επ αυτού βλ. και παρακάτω.

10 Σιιτών Μουσουλµάνων του Ν. Ιράκ, 32 οι Η.Π.Α., το Ην. Β. και η Γαλλία, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Ιράκ και χωρίς εξουσιοδότηση οποιουδήποτε είδους από το Σ.Α., δη- µιούργησαν safe heavens στο βόρειο τµήµα της χώρας (επιχείρηση Provide Comfort ) αποσύρθηκαν τον Ιούλιο του 1991 και αντικαταστάθηκαν (µε τη σύµφωνη γνώµη του Ιράκ αυτή τη φορά) από άνδρες του Ο.Η.Ε. 33 Τα ίδια κράτη δηµιούργησαν επίσης no-fly zones στο βορρά (για την προστασία των Κούρδων) και το νότο του Ιράκ (για την προστασία των µουσουλµάνων (Shiites & Marsh Arabs)). Η πρωτοβουλία αυτή το 1999 έγινε πιο προωθηµένη από Η.Π.Α. και Ην. Β. (η Γαλλία είχε αποσυρθεί), µε τον εµπλουτισµό της µε προληπτικές αεροπορικές επιθέσεις κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων και τοποθεσιών εκτόξευσης πυραύλων του Ιράκ, µε την επίκληση επιχειρηµάτων αυτοάµυνας. Αν και δεν έτυχαν εξουσιοδότησης από τον Ο.Η.Ε., οι παραπάνω πρωτοβουλίες δεν καταδικάστηκαν ποτέ από το Σ.Α., ούτε από τη Γ.Σ., 34 ωστόσο τα κράτη διχάστηκαν επί της νο- µιµότητάς τους (ιδιαίτερα αντέδρασαν Ρωσία και Κίνα). Το ενδιαφέρον είναι ότι το Ην. Β., µεταβάλλοντας τη µέχρι τότε προσέγγισή του στο ζήτηµα της ανθρωπιστικής επέµβασης, έκανε λόγο για ύπαρξη customary international law principle of humanitarian intervention και επιχειρηµατολόγησε περαιτέρω ότι international law in this field develops to meet new situations and that is what we are seeing now in the case of Iraq. 35 Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι επίσης ότι οι Η.Π.Α. και η Γαλλία δεν επικαλέστηκαν δικαίωµα ανθρωπιστικής επέµβασης για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Οι no-fly zones παρέµειναν σε ισχύ ουσιαστικά µέχρι την έναρξη της επιχείρησης Iraqi Freedom! Μέχρι σχετικά πρόσφατα το δικαίωµα για βίαιη µονοµερή ανθρωπιστική επέµβαση δεν ετίθετο από τα κράτη ως νοµική βάση για την δικαιολόγηση της µονοµερούς χρήσης βίας από την πλευρά τους. Όπως είδαµε, στις περιπτώσεις Ινδίας /Μπαγκλαντές, 1971, Τανζανίας /Ουγκάντα, 1979 και Βιετνάµ /Καµπότζη 1978, τα τρία αυτά κράτη χρησιµοποίησαν επιχειρηµατολογία που βασιζόταν κυρίως στο δικαίωµα αυτοάµυνας. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, µάλιστα, περισσότερο ορισµένοι θεωρητικοί του διε- 32 Το Σ.Α. µε την Απόφαση 687(1990) είχε επιβάλει κατάπαυση του πυρός, την οποία δέχθηκε το Ιράκ. Η Α- πόφαση εκείνη, όµως, δεν περιείχε προβλέψεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του πληθυσµού. 33 Το Σ.Α. είχε ήδη εκδώσει και την Απόφαση 688(1990) (µε ψήφους ), µε την οποία ζητούσε από το Ιράκ να σταµατήσει τη δράση του κατά των δύο συγκεκριµένων οµάδων πληθυσµού και να επιτρέψει την πρόσβαση σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η Απόφαση 688(1990) δεν ήταν υπό το Κεφ. VII και επιπλέον ανέφερε στο κείµενό της το άρθρο 2(7) του Χάρτη (: [n]othing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII). Βλ. Και Παζαρτζή, και Aust, Aπόψεις A. Aust, (τότε) FCO, Legal Counselor, στην Foreign Affaires Committee του House of Commons, 1992 (σε Harris, 950).

11 θνούς δικαίου, παρά τα ίδια τα κράτη, επιχειρηµατολογούσαν υπέρ της ύπαρξης δικαιώµατος (βίαιης) ανθρωπιστικής επέµβασης, ως δικαιολογητικής βάσης για τη µονοµερή χρήση βίας από τα κράτη. Οι ίδιοι αυτοί συγγραφείς (π.χ. Lillich, D Amato, Teson) αγνόησαν σκόπιµα ορισµένες αποφάσεις της Γ.Σ. που αποκλείουν απολύτως την δια της βίας επέµβαση (Friendly Relations Declaration, 36 Definition of Aggression 37 ) και ερµήνευσαν κατά το δοκούν τα κρίσιµα dicta της Υπόθεσης Νικαράγουα, είτε ως λανθασµένα είτε ως έχοντα εφαρµογή µόνο στα συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά που έκρινε το ικαστήριο. 38 Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, µε χρονικό σηµείο έναρξης τη διατύπωση των επιχειρηµάτων του Ην. Β. για την ανωτέρω περιγραφόµενη δράση του (µαζί µε τις Η.Π.Α. και τη Γαλλία) στο Ιράκ το 1991 /1992, και κορύφωση την περίπτωση της δράσης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο το 1999, διαπιστώνεται µία αλλαγή στην πρακτική των κρατών και η έναρξη δη- µιουργίας δύο στρατοπέδων : των κρατών µελών του ΝΑΤΟ (κατά βάση), από τη µία πλευρά και της Ρωσίας /Κίνας /κρατών του Non-Aligned Movement, από την άλλη. Ορισµένα κράτη φθάνουν, πλέον, µέχρι του σηµείου να δέχονται, υπό προϋποθέσεις βέβαια, την ύπαρξη αυτόνοµου δικαιώµατος ανθρωπιστικής επέµβασης στο διεθνές δίκαιο. 3. Ειδικά η περίπτωση του Κοσόβου Στις 24 Μαρτίου 1999 το ΝΑΤΟ 39 ξεκίνησε την επιχείρηση Allied Force εναντίον της τότε FRY του Σλόµπονταν Μιλόσεβιτς και ενώ στην Γιουγκοσλαβική επαρχία του Κοσσόβου 40 βρισκόταν σε εξέλιξη µία µη-διεθνής ένοπλη σύγκρουση µεταξύ των δυνά- µεων ασφαλείας της FRY και του KLA, η οποία είχε αρχίσει να κορυφώνεται από τον Φεβρουάριο του Οι δυνάµεις της FRY διεξήγαγαν τις επιχειρήσεις τους µε τρόπο που χαρακτηριζόταν από έλλειψη διάκρισης και προκαλούσε δεινά σε όλο τον αλβανικής εθνό- 36 GA Res 2625 (1970) 37 GA Res 3314 (1974) 38 Gray, 35, όπου αναφέρει τον Kritisiotis, 19 MJIL (1998), 1005 και τον Teson, Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality (2 nd ed. 1997), Αµέσως µετά το πέρας του Ψυχρού Πολέµου το ΝΑΤΟ εγκατέλειψε τον κύριο αρχικό του σκοπό (: αυτόν του Περιφερειακού Οργανισµού συλλογικής (αυτό)άµυνας) και επαναπροσδιόρισε το ρόλο του ώστε να αποτυπώσει την απαρχή µίας νέας και πολλά υποσχόµενης εποχής στην Ευρώπη. Το νέο στρατηγικό δόγµα του ΝΑΤΟ του 1991 παρέµενε µεν αµυντικό, προέβλεπε, όµως, επιπλέον, ότι οι κίνδυνοι για τα µέλη της συµµαχίας προέρχονται όχι τόσο από απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας των κ.-µ. αλλά από ανατροπές στην παγκοσµία ισορροπία, µε αιτιολογία τις σοβαρές οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές ανισορροπίες, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών και εθνοτικών διαφορών και των εδαφικών διεκδικήσεων χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτού του νέου του ρόλου, το ΝΑΤΟ ενεπλάκη στη σύγκρουση των ε- τών στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και χρησιµοποίησε βία χωρίς να υπάρχει κατάσταση συλλογικής αυτοάµυνας υπέρ κάποιου µέλους του. Σ αυτήν την περίπτωση, βέβαια, υπήρχε σαφής εξουσιοδότηση από το Σ.Α. Στο επαναδιατυπωµένο στρατηγικό δόγµα του ΝΑΤΟ του 1999 η φράση the Alliance is purely defensive in purpose εξαφανίστηκε (Simma, Gray). 40 Το Κόσοβο περιοχή ιστορικής σηµασίας τόσο για τους Σέρβους όσο και για τους Αλβανούς, κατοικείται κατά πλειοψηφία από Αλβανούς και απολάµβανε εκτεταµένης και ουσιαστικής αυτονοµίας υπό το Σύνταγµα του 1974 της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το 1989 /1990, η πολιτική των Σέρβων, υπό τον Μιλόσεβιτς, άλλαξε και το συνταγµατικό αυτό καθεστώς καταργήθηκε, σαν συνέπεια των διεκδικήσεων και των αυτονοµιστικών τάσεων των Αλβανών. (Antonopoulos, )

12 τητας πληθυσµό, άσχετα εάν είχε ξεκινήσει από τις περιοχές στις οποίες κατ εξοχήν δρούσε ο KLA. Στους αλβανικής εθνικότητας πολίτες της FRY είχαν προκληθεί σηµαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και περιουσιακά στοιχεία, ενώ µεγάλα κύµατα προσφύγων είχαν κατευθυνθεί προς την Αλβανία και τη FYROM. Η κατάσταση είχε χαρακτηριστεί από το Σ.Α. ως απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. 41 Η επιχείρηση του ΝΑ- ΤΟ διήρκεσε 78 ηµέρες και εκδηλώθηκε αποκλειστικά µε την προσβολή επίγειων στόχων από αέρος (µε τη χρήση αεροσκαφών και πυραύλων), δεν περιορίστηκε δε στο Κόσοβο αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες εδαφικές περιοχές της FRY χαρακτηριζόταν από σφοδρότητα, ένταση, διάρκεια και έλλειψη διάκρισης και, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε σηµαντικές παράπλευρες απώλειες, τόσο στον άµαχο πληθυσµό όσο και σε µη στρατιωτικές υ- ποδοµές του κράτους της FRY. 42 Το ΝΑΤΟ δεν επικαλέστηκε ευθέως και µε σαφήνεια δικαίωµα ανθρωπιστικής επέµβασης για τη χρήση βίας από µέρους του υπέρ των Αλβανών του Κοσσόβου. Στην αρχική εξουσιοδότηση από το NAC τον Ιανουάριο του 1999 για την έναρξη βοµβαρδισµών στο Κόσοβο, γινόταν λόγος µόνο για απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας της περιοχής και οριζόταν ότι στρατηγική του ΝΑΤΟ ήταν ο τερµατισµός της βίας στο Κόσοβο και η αποτροπή µίας ανθρωπιστικής καταστροφής. 43 Όταν η επιχείρηση Allied Force ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1999, η δικαιολόγηση του ΝΑΤΟ επικεντρώθηκε σε ηθικούς και πολιτικούς λόγους και όχι σε καθαρά νοµικά επιχειρήµατα ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ είπε ότι ε- πειδή όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης στην κρίση του Κοσσόβου είχαν αποτύχει, η Συµµαχία αναλάµβανε δράση προς υποστήριξη των πολιτικών στόχων της διεθνούς κοινότητας, ο δε στρατιωτικός αντικειµενικός σκοπός ήταν η διακοπή των πράξεων βίας που διέπραττε ο στρατός των Σέρβων και η εξασθένιση της δυνατότητάς του να προκαλέσει περαιτέρω ανθρωπιστική καταστροφή. Με τον τρόπο αυτό η Συµµαχία ήλπιζε να συµβάλλει στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να πείσει τη Γιουγκοσλαβία 41 Αποφάσεις Σ.Α. 1160(1998) της 31 Μαρ και 1199(1998) της 23 Σεπ Το παγκόσµιο ενδιαφέρον είχε προκαλέσει η προσβολή του πύργου της τηλεόρασης του Βελιγραδίου, ο οποίος αποτέλεσε, βέβαια, κανονικό στόχο και όχι παράπλευρη απώλεια. Όπως είναι γνωστό, το άρθρο 52 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι, το οποίο είναι πλέον εθιµικό δίκαιο, ορίζει ότι in so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.. Είναι εξαιρετικά αµφίβολο εάν η προσβολή των ραδιοφωνικών /τηλεοπτικών εγκαταστάσεων πληροί το κριτήριο των δύο σταδίων του άρθρου αυτού (effective contribution definite military advantage). Όπως έχει πει, για την περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας, ο δικαστής Aldrich (ο οποίος είχε λάβει µέρος και στις εργασίες σύνταξης του Πρωτοκόλλου Ι) : even if one were to conclude that certain television studios in Yugoslavia were, through their propaganda, making an effective contribution to military action, it would not necessarily follow that their destruction offers a definite military advantage as required by art. 52 of Protocol I. (G. Aldrich, Yugoslavia s Television Studios as Military Objective, 1999, International Law Forum 149, ) 43 ελτίο Τύπου ΝΑΤΟ 99/12, 30 Ιαν

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΚ («ΙΡΑΚΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ») ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΗΣ ΒΙΑΣ

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΚ («ΙΡΑΚΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ») ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΗΣ ΒΙΑΣ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΚ («ΙΡΑΚΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ») ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΗΣ ΒΙΑΣ Κ. Αντωνόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ Εισαγωγή Η στρατιωτική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΟΒΟ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΜ: 300.344)

ΚΟΣΟΒΟ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΜ: 300.344) ΚΟΣΟΒΟ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΜ: 300.344) ΚΟΣΟΒΟ Πρωτεύουσα : Πρίστινα Πληθυσµός : 1.804.838 ( 2007 ) Έκταση : 10,908 km 2 ΑΕΠ : 5 δις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20.3.2004 L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Αριστείδης Ν. Χατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. 17/3/2014 ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Πόλεμοι λιγότερο φονικοί, βία παντού

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Πόλεμοι λιγότερο φονικοί, βία παντού σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο πόλεμος του Βιετνάμ(1965-1975) ήταν η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Εργασίας Koufa Foundation Ιδρύματος Κ. Κούφα Working Paper Series

Κείμενα Εργασίας Koufa Foundation Ιδρύματος Κ. Κούφα Working Paper Series Κείμενα Εργασίας Koufa Foundation Ιδρύματος Κ. Κούφα Working Paper Series No. 1/2014 Ζητήματα του δικαίου χρήσης βίας στην Ουκρανία Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Issues Arising from the Use of Force in Ukraine

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η περιορισµένη εφαρµογή του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. (υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου). Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016

Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ Προς Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 07 Οκτωβρίου 2016 Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016 Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα, και

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν μεσαίες, μικρές ή και πολύ μικρές δυνάμεις. Παρόλο που η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαιρετισμός Του κ. Α/ΓΕΣ, ως Εκπροσώπου του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στo Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων«ΑΘΗΝΑ 2011» Θεσσαλονίκη, 03 Ιουν 11 - 1 - Κύριοι πρέσβεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 22 Νοεµβρίου 2002 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ;

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; AQUA 2010 23_10_2010 Φωτοπούλου Αντωνία-Αγγελική Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας & Κατάρτισης ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΤΟΪΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.

Η ΝΑΤΟΪΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΝΑΤΟΪΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3 εργαστεί ο πραγµατογνώµονας, τις δυσκολίες χειρισµών και συλλογής στοιχείων αλλά και της πρόσβασης στο ακίνητο διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης (απαγόρευση εισόδου κ.λ.π.). Το κύρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 35 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ήλωση για την πρόληψη της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ Ο πόλεμος αποτελούσε ανέκαθεν ρήξη των διακρατικών σχέσεων. Κατά την κλασσική αντίληψη, όπως διατυπώθηκε από τον Κλαούζεβιτς, ο πόλεμος απηχούσε την με άλλα μέσα συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα Τηλ./fax: ,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα Τηλ./fax: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα 10672 Τηλ./fax: 2103615812, www.law.uoa.gr Εφαρµογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 8957/20-09-1999] Θέµα: Υπαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ... 31

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την προαναφερόμενη σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την προαναφερόμενη σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2014 (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONCL 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του

Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δη- µοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971*

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Αλλαγές στο Ενεργειακό Τοπίο Πολλά φαίνεται να αλλάζουν με την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι φανερό πως

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/02/2016 25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) δημοσιοποίησε την 25 η έκθεση για τους βίαιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα