ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ της ΝΤΙΣΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης Ταχυνάκης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (με την κατεύθυνση) ΙΟΥΛΙΟΣ

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -Σωματείο -Επιτροπή εράνων -Εταιρία Αστικού Δικαίου ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -Ομόρρυθμη Εταιρία -Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρία -Κατά Μετοχές Ετερόρρυθμη Εταιρία -Η Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρία - Ανώνυμη Εταιρία -Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης - Συνεταιρισμός ή Συνεργατική Εταιρία -Συμπλοιοκτησία ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΤΣΙ: Α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: -Στις Προσωπικές Εταιρίες (αμιγώς είναι μόνο η Ομόρρυθμη Εταιρία) -Στις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες ή Κατά Μετοχές Εταιρίες (αμιγώς είναι μόνο η Ανώνυμη Εταιρία) Β. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Ή ΜΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: -Εταιρίες που έχουν Νομική Προσωπικότητα (Ομόρρυθμη, Απλή, Κατά Μετοχές Ετερόρρυθμη, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρία και ο Συνεταιρισμός) -Εταιρίες χωρίς Νομική Προσωπικότητα (Αφανής και η Συμπλοιοκτησία) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Εξαιρέσεις της ελευθερίας εκλογής: -που θέτει ο ίδιος ο νόμος -παράγοντες ξένοι προς τις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων (όπως π.χ. ο φορολογικός) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 3

4 ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ν.Δ. 3323/55: ρυθμίζει την φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων Φορολογικά Τεκμήρια(Δαπανών διαβίωσης-«πόθεν Έσχες») Ν.Δ. 3843/53: ρυθμίζει την φορολογία των νομικών προσώπων. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -Ρύθμιση με το Ν.2190/1920 -Τα βιβλία της Α.Ε. -Τα όργανα της Α.Ε ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ( Νομικό, Δημοσιονομικό) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ -Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία «Α» -Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «Β» ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε «ΠΡΟΜΙΛ Α.Ε.» ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 4

5 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Η υπό ευρεία έννοια η εταιρία κατατάσσεται από τους νομικούς μεταξύ των κοινωνιών σκοπού. Ειδικότερα ως εταιρία υπό ευρεία έννοια θεωρείται η ένωση προσώπων ιδιωτικού δικαίου που συγκροτείται με δικαιοπραξία για την επιδίωξη σκοπού κοινού για όλα τα μέλη της ενώσεως και καθοριζόμενου από την δικαιοπραξία αυτή. Τέτοιες εταιρίες αποτελούν: σωματείο η επιτροπή εράνων η εταιρεία του αστικού δικαίου οι εταιρείες του εμπορικού δικαίου. Το σωματείο και η επιτροπή εράνων και η αστική εταιρία ρυθμίζονται από τον Αστικό Κώδικα. Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου ονομάζονται έτσι, διότι προβλέπονται και ρυθμίζονται από το ελληνικό εμπορικό δίκαιο, είναι δε οι εξής: -ομόρρυθμη εταιρία -απλή ετερόρρυθμη εταιρία -η κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία -η συμμετοχική ή αφανής εταιρία -η ανώνυμη εταιρία -η εταιρία περιορισμένης ευθύνης -ο συνεταιρισμός ή συνεργατική εταιρία -η συμπλοιοκτησία. Η εταιρία αποτελεί σύμβαση και επομένως για την έγκυρη σύσταση μιας εταιρίας του εμπορικού δικαίου, απαιτείται να υπάρχουν όλοι οι γενικοί όροι που απαιτούνται για την έγκυρη κατάρτιση οποιασδήποτε συμβάσεως. -ικανότητα -δήλωση βουλήσεως -συμφωνία δηλώσεως και βουλήσεως -περιεχόμενο σύννομο -πρόταση και -αποδοχή. 5

6 H δήλωση πρέπει να περιβάλλεται τον απαιτούμενο τύπο, η δε βούληση να είναι απαλλαγμένη ελαττωμάτων. Η ανάπτυξη των γενικών αυτών όρων ανήκει, συστηματικά στο αστικό δίκαιο. Εκτός όμως από τους παραπάνω γενικούς όρους ειδικά για την σύσταση εταιρίας απαιτείται να υπάρχουν επί πλέον και οι εξής ειδικοί όροι: -κοινές εισφορές -συμμετοχή όλων των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας -πρόθεση για εταιρική συνεργασία -έγγραφο -δημοσιότητα Οι δύο τελευταίοι όροι απαιτούνται μόνο σε εταιρίες που έχουν νομική προσωπικότητα. Το έγγραφο που περιέχει τους όρους συγκροτήσεως και λειτουργίας της εταιρίας ονομάζεται Καταστατικό. Το είδος του εγγράφου που απαιτείται από το νόμο, δεν είναι το ίδιο για όλες τις εταιρίες. Για άλλες αρκεί η σύνταξη ιδιωτικού εγγράφου, ενώ για ορισμένες εταιρίες απαιτείται δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο. Συμβολαιογραφικό έγγραφο απαιτείται για την ανώνυμη εταιρεία και την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Η διαφορετική αυτή ρύθμιση οφείλεται στην μεγαλύτερη οικονομική σημασία των εταιριών αυτών. Η δημοσιότητα των εταιρειών απαιτείται για να γνωστοποιούνται κατά επίσημο τρόπο στους τρίτους η ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά της εταιρίας, ενδεχόμενα η μεταβολή του νομικού τύπου της εταιρίας (μετασχηματισμός μεταμόρφωση) οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της εταιρικής συμφωνίας. Η δημοσιότητα αυτή είναι αναγκαία όχι μόνο για το συμφέρον των εταιριών, που κατ αυτόν τον τρόπο καθιστούν γνωστούς τους όρους λειτουργίας τους κι ενισχύουν έτσι την πίστη τους, αλλά βασικά για την προάσπιση των συμφερόντων των παντός τρίτων (δανειστών, προσώπων που πρόκειται να συνάψουν σχέσεις με την εταιρία, μελλοντικών αγοραστών μετόχων ή ομολογιών της εταιρίας, ακόμη και του κράτους). Εξ άλλου η δημοσιότητα των εμπορικών εταιριών είναι αναγκαία προκειμένου να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα. 6

7 Στις ανώνυμες εταιρίες η δημοσιότητα επιτυγχάνει με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), τόσο του καταστατικού της εταιρίας όσο και της αποφάσεως του οικείου νομάρχη που παρέχει την άδεια συστάσεως και εγκρίνει το καταστατικό της. Συνέπειες της εμπορικότητας των εταιριών. Όπως και στα φυσικά πρόσωπα, η εμπορική ιδιότητα επιφέρει διάφορες συνέπειες, που επέρχονται και όταν η εμπορική ιδιότητα αφορά εταιρία νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων βέβαια εκείνων των συνεπειών που δεν μπορούν από την φύση τους να εφαρμοσθούν σε νομικό πρόσωπο (προσωποκράτηση κλπ). Ειδικότερα οι χαρακτηριστικότερες συνέπειες είναι οι εξής: α) Οι εμπορικές εταιρίες οφείλουν να τηρούν τα βιβλία που οφείλει να τηρεί κάθε έμπορος (Εμπ Ν. Άρθρο 8 & 9) : -ημερολόγιο -βιβλίο αντιγραφής απογραφών και -βιβλίο αντιγραφής επιστολών. Εκτός από τα βιβλία αυτά που είναι κοινά για όλους τους εμπόρους, (είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα), ορισμένες εταιρίες έχουν υποχρέωση τηρήσεως πρόσθετων βιβλίων που καθορίζονται από τους ειδικούς νόμους που τις διέπουν (πχ. άρθρο 8 β ν. 2190/20 για το βιβλίο ονομαστικών μετοχών ανωνύμου εταιρίας κλπ.) Πρέπει να σημειωθεί, ότι τα βιβλία αυτά είναι διαφορετικά από τα λογιστικά βιβλία που επιβάλλονται από τους προϊσχύσαντες και τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και που σκοπό έχουν την διενέργεια του φοροτεχνικού ελέγχου για τον καθορισμό της φορολογητέας ύλης, ενώ άλλος είναι ο σκοπός των βιβλίων που επιβάλλονται από τον εμπορικό νόμο και τους ειδικούς για κάθε είδος εταιρίας νόμους. β) Οι εμπορικές εταιρίες, αν παύσουν τις πληρωμές των χρεών τους, κηρύσσονται σε πτώχευση. Είναι μία συνέπεια που επέρχεται μόνο σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν την εμπορική ιδιότητα. γ) Υπόκεινται στις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον ν. 184/14 «περί συστάσεως εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων» δηλ. οφείλουν να αναγγέλλουν την άσκηση της εμπορίας στο οικείο επιμελητήριο. 7

8 δ) «Πάσα σύμβασης μεταξύ εμπόρου και εμπορικής εταιρίας, μεταξύ εμπορικών εταιριών, αφορώσα αποκλειστικώς εις την ασκουμένη υπ αυτών εμπορίαν και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανωνύμου εταιρίας εφ όσον καταρτίζονται εγγράφως» υπόκειται στο ηπιότερο (σε σχέση με τις αστικές συμβάσεις) τέλος χαρτοσήμου 2%. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΤΣΙ: Α) Με βάση την σημασία που έχει για κάθε εταιρικό τύπο η προσωπικότητα των εταίρων ή αντίθετα το κεφάλαιο που εισφέρουν, γίνεται η πρώτη βασική διάκριση των εταιριών σε: 1) Προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες μεριδίων και 2) κεφαλαιουχικές εταιρίες ή εταιρίες κατά μετοχές. Στις πρώτες (προσωπικές), το πρόσωπο των εταίρων έχει βαρύνουσα σημασία για την ζωή της εταιρίας. Με άλλα λόγια, εκείνοι που πρόκειται να ιδρύσουν προσωπική εταιρία, δίδουν βασική σημασία στα συγκεκριμένα πρόσωπα με τα οποία θα συνεργασθούν ως εταίροι, εξάλλου οι εταίροι συμβάλλουν προσωπικά στην πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού. Συνέπεια τούτου είναι ότι η εταιρική ιδιότητα είναι συνδεδεμένη με την προσωπικότητα κάθε εταίρου, γι αυτό και η ιδιότητα αυτή δεν μπορεί να μεταβιβασθεί χωρίς την συναίνεση των υπολοίπων εταίρων, η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει σε όλους τους εταίρους, για την έγκυρη λήψη αποφάσεων που αφορούν την συγκρότηση και οργάνωση της εταιρίας απαιτείται συμφωνία όλων των εταίρων (ανεξάρτητα από την κεφαλαιακή μερίδα καθενός) για όσα θέματα απαιτείται πλειοψηφία αυτή 8

9 υπολογίζεται επί των προσώπων και όχι επί των κεφαλαίων, και τέλος μεταβολές της προσωπικής καταστάσεως των εταίρων (θάνατος ή ανικανότητα, πτώχευση) επιφέρουν κατά κανόνα την λύσης της εταιρίας. Είναι εξ άλλου εμφανές από όσα είπαμε παραπάνω, αφ ενός ότι οι εταιρίες της μορφής αυτής παρουσιάζουν σχετική ευπάθεια, αφού η ύπαρξή τους συνδέεται στενά με τα πρόσωπα των εταίρων, αφ ετέρου δε ότι για να συσταθεί και προοδεύσει μία τέτοια εταιρία, απαιτείται να υπάρχει μεταξύ των εταίρων συνεχώς πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεδομένου και του γεγονότος ότι, όπως είπαμε, η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει κατά κανόνα σε όλους τους εταίρους, οι εταιρίες της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν παρά να αποτελούνται από μικρό αριθμό εταίρων. Στις (δεύτερες) κεφαλαιουχικές εταιρίες βαρύνουσα σημασία για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού έχει η περιουσιακή συμβολή των εταίρων, το κεφάλαιο που εισφέρουν και όχι τα πρόσωπα που απαρτίζουν τις εταιρίες αυτές. Αντίθετα προς ό,τι συμβαίνει με τις προσωπικές εταιρίες, οι εταίροι δεν μετέχουν ως εταίροι στην διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων (δεδομένου ότι η διοίκηση αυτή, αν ανατεθεί στους εταίρους, τούτο οφείλεται στο ότι εκλέχτηκαν από την συνέλευση των εταίρων). Για τις υποχρεώσεις της εταιρίας δεν ευθύνονται τα πρόσωπα των εταίρων, αλλά μόνον οι καταβολές τους, γι αυτό και οι τρίτοι που πρόκειται να συναλαγούν με την εταιρία ενδιαφέρονται να εξακριβώσουν την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας και όχι των εταίρων της, στην περιουσία των οποίων δεν έχουν (οι τρίτοι) δικαίωμα. Τα δικαιώματα του εταίρου στην κεφαλαιουχική εταιρεία είναι ανάλογα προς την περιουσιακή του συμβολή, δηλ. ανάλογα προς την σχέση του κεφαλαίου που εισέφερε προς το συνολικό κεφάλαιο. Έτσι αν η κεφαλαιακή μερίδα ενός εταίρου είναι το 10%, το ποσοστό αυτό καθορίζει και τη συμμετοχή του εταίρου στα κέρδη και είναι αδύνατο να ορισθεί ό,τι ο εταίρος θα έχει διαφορετικό ποσοστό στα κέρδη από ότι είχε στο κεφάλαιο. Τουναντίον είναι δυνατό, αν έχει συμφωνηθεί να ισχύει σε προσωπικές εταιρίες (αλλά και αν δεν έχει συμφωνηθεί οι εταίροι ελλείψει εναντίας συμφωνίας να μετέχουν στα κέρδη και τις ζημιές κατ ίσα μέρη ανεξαρτήτως εισφοράς). 9

10 Δεδομένου, ότι, η προσωπικότητα των εταίρων είναι εντελώς αδιάφορη, επιτρέπεται η ελεύθερη μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας, χωρίς να επέρχεται λύση της εταιρίας. Αυτό, μαζί με το γεγονός ότι ο εταίρος όπως σημειώσαμε, ευθύνεται μέχρι σαφώς προσδιορισμένο ποσό, συντελεί ώστε ευκολότερα να δέχεται να μετάσχει κανείς σε κεφαλαιουχική εταιρία, δεδομένου ότι γνωρίζει, ότι αφ ενός δεν διακινδυνεύει το σύνολο της περιουσίας του και αφ εταίρου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή (υπό την προϋπόθεση υπάρξεως ενδιαφερόμενου αγοραστή) να μεταβιβάσει σε άλλον την μερίδα συμμετοχής του, χωρίς να εξαρτάται από την συναίνεση των υπολοίπων εταίρων. Ενώ, υπάρχουν διατάξεις που καθορίζουν το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για να ιδρυθεί μια κεφαλαιουχική εταιρία, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη προκειμένου για αμιγώς προσωπικές εταιρίες. Ο λόγος είναι προφανής: στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, το κεφάλαιο της εταιρίας είναι η μόνη εγγύηση για την ικανοποίηση των δανειστών της εταιρίας και γι αυτό ενδιαφέρεται ο νομοθέτης να υπάρχει ένα ελάχιστο μέγεθος κεφαλαίου κατά την ίδρυση της εταιρίας. Όχι δε μόνο αυτό, αλλά ο νομοθέτης ενδιαφέρεται το κεφάλαιο αυτό να είναι πραγματικό γι αυτό μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι αν υπάρχουν εισφορές άλλες εκτός από τα χρήμα (π.χ. μηχανήματα, εμπορεύματα, γήπεδα, οικοδομές κ.λ.π.) η αποτίμηση και εμφάνιση των εισφορών αυτών δεν μπορεί να γίνει με την αξία που θα καθαρίσουν οι εταίροι, αλλά με την αξία που θα καθορίσει ειδική επιτροπή που ορίζει ο νόμος (άρθρο για ΑΕ 9 Ν. 2190/20 άρθρο 5N 3190/55 για ΕΠΕ). Υπάρχουν επίσης ειδικές διατάξεις που καθορίζουν τον τρόπο εμφανίσεως και αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της κεφαλαιουχικής εταιρίας στις μεταγενέστερες μετά την ίδρυση χρήσεις (π.χ. άρθρα 42 α, 42 δ, 43 ν. 2190/20). Τέτοιες διατάξεις είναι ανύπαρκτες, προκειμένου, για τις αμιγώς προσωπικές εταιρίες, στις οποίες επομένως η αποτίμηση γίνεται ελεύθερα από τους ίδιους τους εταίρους. Και εδώ ο λόγος της διαφορετικής ρυθμίσεως είναι προφανής: ενώ η υπερτίμηση των εισφορών των εταίρων (και επομένως η τεχνητή διόγκωση του εταιρικού κεφαλαίου), μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τους δανειστές της εταιρίας (αφού υπάρχουν και οι ατομικές περιουσίες των εταίρων), στις κεφαλαιουχικές εταιρίες η υπερτίμηση των εισφορών (και των περιουσιακών στοιχείων που 10

11 μεταγενέστερα αποκτά η εταιρία), είναι δυνατό να ζημιώσει τους δανειστές αν η πραγματική αξία των στοιχείων δεν είναι αρκετή για να ικανοποιήσει όλους τους. Εκτός από τα παραπάνω και για να υπάρχει πρόσθετη εγγύηση για την διατήρηση του κεφαλαίου που εμφανίζεται στον Ισολογισμό, οι κεφαλαιουχικές εταιρίες είναι υποχρεωμένες από το νόμο (άρθρο 44 ν. 2190/20) ένα ορισμένο ποσοστό από τα ετήσια κέρδη τους να μην τα διανέμουν στους εταίρους, αλλά να το παρακρατούν για την σύσταση αποθεματικού, που μοναδικός προορισμός του είναι η εξάλειψη της ζημίας που εμφανίσθηκε σε μία χρήση (τακτικό αποθεματικό). Οι εταιρίες αυτές δημιουργούν συνήθως και άλλα αποθεματικά που δεν επιβάλλονται από το νόμο. Αν δεν υπήρχε το αποθεματικό αυτό, το κεφάλαιο που εμφανίζεται στον Ισολογισμό θα είχε υποστεί ουσιαστικά μείωση στην περίπτωση υπάρξεως ζημίας. Το κεφάλαιο ασφαλώς θα έχει ουσιαστικά μειωθεί και στην περίπτωση που το υπάρχον αποθεματικό δεν επαρκεί για να καλύψει την ζημία, δηλ. όταν η ζημία είναι μεγαλύτερη από το υπάρχον αποθεματικό. Υποχρέωση δημιουργίας τέτοιου αποθεματικού δεν υπάρχει στις αμιγώς προσωπικές εταιρίες, αντίθετα είναι δικαίωμα των εταιριών αυτών, αν θέλουν να δημιουργήσουν αποθεματικό ή αποθεματικά. Η μείωση εξ άλλου του κεφαλαίου των κεφαλαιουχικών εταιριών, δεν είναι ελεύθερη, αλλά πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του νόμου. Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου δέον επί ποινή ακυρότητας να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές αυτής (άρθρο 4 1 ν. 2190/20). Άλλο βέβαια το ζήτημα, ότι και στις προσωπικές εταιρίες επιβάλλεται η δημοσιότητα σε περίπτωση μειώσεως του κεφαλαίου. Στις προσωπικές εταιρείες αντικείμενο εισφοράς, που να καθιστά τον εισφέροντα εταίρο, μπορεί να αποτελέσει οτιδήποτε όπως π.χ. η προσωπική εργασία ενός εταίρου (χωρίς να εισφέρεται καθόλου υλικό κεφάλαιο). Αντίθετα στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, όπου το κεφάλαιο είναι η μοναδική ασφάλεια των δανειστών της εταιρίας δεν είναι δεκτό οτιδήποτε ως εταιρική εισφορά, αλλά μόνο περιουσιακά στοιχεία που έχουν θετική και βέβαια αξία και μπορούν ρευστοποιούμενα να χρησιμεύσουν για την ικανοποίηση των δανειστών της εταιρίας. Αμιγώς προσωπική εταιρία είναι μόνο η ομόρρυθμη εταιρία, αμιγώς δε κεφαλαιουχική μόνον η ανώνυμη εταιρία. 11

12 Κατά βάση προσωπικές εταιρίες είναι: η απλή ετερόρρυθμη, η αφανής εταιρία και ο συνεταιρισμός, αλλά και στις τρείς αυτές εταιρίες υπάρχουν κεφαλαιουχικά στοιχεία. Κατά βάση κεφαλαιουχικές εταιρίες είναι η κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης και η συμπλοιοκτησία, αλλά αντίστοιχα και στις εταιρίες αυτές υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο. Β) Διάκριση με βάση την ύπαρξη ή μη νομικής προσωπικότητας. Βάση της διακρίσεως αποτελεί το αν η εταιρεία έχει νομική αυτοτέλεια και αυθυπαρξία έναντι των προσώπων που την απαρτίζουν. Έτσι διακρίνονται: α) Οι εταιρίες που έχουν νομική προσωπικότητα και β) Εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα είναι: -η ομόρρυθμη, -η απλή και κατά μετοχές ετερόρρυθμη, -η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, -η ανώνυμη εταιρία και -ο συνεταιρισμός. Η νομική προσωπικότητα των εταιριών αυτών είτε αναφέρεται ρητά στο νόμο που τις διέπει (π.χ. άρθρο 9 1 ν. 3190/55 προκειμένου για την ΕΠΕ είτε συνάγεται από το γενικό πνεύμα της νομοθεσίας που διέπει. Εταιρίες εξ άλλου χωρίς νομική προσωπικότητα είναι: -η αφανής (ή συμμετοχική) και -η συμπλοιοκτησία. Συνέπειες νομικής προσωπικότητας της εμπορικής εταιρίας 12

13 Η απόκτηση νομικής προσωπικότητας από μια εταιρία έχει μεγάλη πρακτική σημασία, ιδιαίτερα δε στον τομέα των εμπορικών εταιριών, δεδομένου ότι στις εμπορικές συναλλαγές η ταχύτητα και η ασφάλεια θεωρούνται προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτών των συναλλαγών. Γενικά η απόκτηση νομικής προσωπικότητας προσδίδει στην εταιρία άνεση κινήσεως και δράσεως καθώς και ευκαμψία, αφού η εταιρία δρα αυτοτελώς, ως ξεχωριστό πρόσωπο και ανεξάρτητα από τη δράση των φυσικών (ή και νομικών) προσώπων που την απαρτίζουν. Ειδικότερα ως προς τις πιο χαρακτηριστικές συνέπειες της νομικής προσωπικότητας παρατηρούμε τα εξής: i) Η εταιρία νομικό πρόσωπο, είναι νέο πρόσωπο αυτοτελές και ανεξάρτητο από τα πρόσωπα που την απαρτίζουν. Για τον λόγο αυτό είναι δυνατό η εταιρία να συμμετάσχει ως εταίρος σε άλλη εταιρία, είτε κεφαλαιουχική είτε προσωπική. Επίσης η εταιρία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις και με τα απαρτίζοντα αυτή μέλη. Η θέληση και οι πράξεις των οργάνων της εταιρίας, είναι θέληση και πράξεις αυτής της ίδιας της εταιρείας. ii) Η εταιρία νομικό πρόσωπο έχει ικανότητα δικαίου και ικανότητα προς δικαιοπραξία και επομένως είναι η ίδια φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και όχι το σύνολο των εταίρων. Όμως η εταιρία νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να συνάπτει έννομες σχέσεις ή να αποκτά δικαιώματα κλπ. που προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού προσώπου (Α.Κ. 62) όπως να συντάσσει διαθήκη, να προσωποκρατείται κλπ. (υπάρχει όμως δυνατότητα να προσωποκρατηθούν οι διοικούντες την εταιρία). iii) Η εταιρία έχει δικιά της περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) που είναι ανεξάρτητη από την προσωπική περιουσία των εταίρων και που διατίθεται αποκλειστικά για την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και για την ικανοποίηση των δανειστών της εταιρίας. Η περιουσία δηλ. της εταιρίας είναι αποκλειστικά υπέγγυα στους δανειστές του νομικού προσώπου και στην περιουσία αυτή, κατά κανόνα, δεν έχουν κανένα δικαίωμα οι ατομικοί δανειστές των εταίρων. Και αντίστροφα, οι δανειστές της εταιρίας δεν έχουν δικαίωμα να ικανοποιηθούν από την ατομική περιουσία των εταίρων (εξαίρεση όμως, όπως είδαμε, υφίσταται επί των ομορρύθμων εταίρων ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας). 13

14 Από την παραπάνω αρχή της αυτοτέλειας της εταιρικής περιουσίας προκύπτει επίσης, ότι δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός μεταξύ απαιτήσεων που έχει η εταιρία κατά τρίτων και απαιτήσεων που έχουν τρίτοι κατά εταίρων (και αντίστροφα). iv) Η εταιρία έχει δικό της όνομα (επωνυμία) με το οποίο διακρίνεται και συναλλάσσεται. v) H εταιρία έχει δική της κατοικία που ονομάζεται ειδικότερα έδρα. vi) Η εταιρία έχει δική της ιθαγένεια. Η ιθαγένεια της εταιρίας κρίνεται από την έδρα της, έτσι όταν η εταιρία έχει την έδρα της στην Ελλάδα, θεωρείται ως «ημεδαπή» εταιρία, με όλες τις παραπέρα συνέπειες (φορολογία κλπ.). Η κατ αυτόν τον τρόπο οριζόμενη ιθαγένεια, δεν επηρεάζεται κατά κανόνα από το γεγονός ότι τα μέλη της εταιρίας έχουν διαφορετική ιθαγένεια, η από το γεγονός ότι αλλού βρίσκεται η έδρα εκμεταλλεύσεως της εταιρίας ή από το γεγονός ότι το κεφάλαιο της εταιρίας προέρχεται από άλλη χώρα. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Κατά κανόνα οι μέλλοντες να συνεργασθούν δια της ιδρύσεως εταιρίας είναι ελεύθεροι να εκλέξουν οποιονδήποτε τύπο εταιρίας αναγνωρίζει η ελληνική νομοθεσία, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, την σοβαρότητα και διάρκεια του σκοπού που θα επιδιώξουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και εκτίμηση κλπ. Στον κανόνα όμως αυτόν της ελευθερίας εκλογής μεταξύ των αναγνωρισμένων τύπων εταιριών, υπάρχουν εξαιρέσεις: -που θέτει ο ίδιος νόμος -παράγοντες ξένοι προς τις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων Οι βασικότερες εξαιρέσεις είναι οι παρακάτω: Ιδιωτική ασφαλιστική επιχείρηση και τραπεζική εχείρηση αξιών, δεν μπορούν να ιδρυθούν και λειτουργήσουν παρά μόνο ως ανώνυμες εταιρίες. Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου μόνο ως ανώνυμες εταιρίες μπορούν να λειτουργήσουν (ν.δ. 608/70 αρ. 1 1). Συνεταιρισμός επιτρέπεται να συσταθεί μόνο για την προαγωγή της ιδιωτικής οικονομίας των μελών του διά της συνεργασίας. 14

15 Ως περιορισμός επίσης (έμμεσης μορφής) κατά επιλογή του εταιρικού τύπου θεωρείται και το γεγονός ότι για να ιδρυθεί μία ανώνυμη εταιρία ΕΠΕ κλπ πρέπει να υπάρχει το ελάχιστο όριο του κεφαλαίου που ορίζει ο νόμος. Ομοίως το γεγονός ότι ο συνεταιρισμός δεν μπορεί να ιδρυθεί με πρόσωπα λιγότερα των επτά. Είναι όμως αλήθεια, ότι η επιλογή του εταιρικού τύπου δεν γίνεται πάντοτε με κριτήριο την υιοθέτηση του εταιρικού εκείνου τύπου που ταιριάζει καλλίτερα στις ειδικές συνθήκες κάθε περιπτώσεως, διότι στην επιλογή αυτή πολλές φορές επιδρούν και υπεισέρχονται παράγοντες που είναι ξένοι προς τις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων. Μεταξύ των κυριοτέρων από τους παράγοντες αυτούς, είναι και ο φορολογικός, οφειλόμενος στο γεγονός ότι ορισμένοι εταιρικοί τύποι ευνοούνται από την φορολογική νομοθεσία, υπό την έννοια παροχής προς αυτούς απαλλαγών ή διευκολύνσεων. Όχι σπάνια άλλωστε, η σύσταση εταιρίας είναι εικονική, δηλ. συνιστάται εταιρία δια προσλήψεως εικονικού, δηλ. κατά φαινόμενο μόνον εταίρου (συνήθως συγγενικού προσώπου ή άλλου με το οποίο υπάρχει στενή σχέση εμπιστοσύνης), με αποκλειστικό σκοπό καταστρατηγήσεως του νόμου. Η τακτική αυτή ακολουθείται για να κατανεμηθεί το από την εικονική εταιρία εισόδημα σε όσο το δυνατό περισσότερα πρόσωπα και να μειωθεί έτσι ο φορολογικός συντελεστής επί του συνολικού εισοδήματος δεδομένου, ότι το σύστημα που εφαρμόζεται στην χώρα μας, για την φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, είναι προοδευτικό. Η προσπάθεια αυτή μειώσεως του φορολογικού βάρους δια συστάσεως εικονικής εταιρίας έχει απασχολήσει τον φορολογικό νομοθέτη και είναι ανάγλυφη στην διοικητή και δικαστική (φορολογική) νομολογία. Λόγοι που κατά την νομολογία κρίθηκαν ότι στοιχειοθετούν εικονικότητα της συνεργασίας που εμφανιζόταν υπό την μορφή της προσωπικής εταιρίας, είναι π.χ: Α) Το ασήμαντο του εταιρικού κεφαλαίου με σύγκριση με τον κύκλο εργασιών της επιχειρήσεως και ιδιαίτερα το ποσό της εισφοράς ενός από τους εταίρους. Β) Η μη προσφορά προσωπικής εργασίας από τον υιό στην επιχείρηση που φερόταν ότι λειτουργούσε ως εταιρία μεταξύ πατέρα και υιού και ιδιαίτερα η αδυναμία διαθέσεως της απαιτούμενης εισφοράς από τον υιό, λόγω ελλείψεως πόρων. Γ) Η μεγάλη ηλικία ενός των εταίρων, ιδιαίτερα σε περίπτωση που υπάρχει συγγενικός δεσμός και τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν με παρόμοιες εργασίες. 15

16 Δ) Η συμμετοχή τέκνου, που σπουδάζει στο εξωτερικό σε εταιρία μεταξύ αυτού και του πατέρα του. Ε) Η παροχή από το καταστατικό υπεραυξημένων εξουσιών σε έναν ή δύο από τους εταίρους κλπ. Πρέπει να σημειωθεί, ότι τέτοιες καταστρατηγήσεις είναι πολλές φορές συμφυείς προς βασικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων εταιρικών τύπων, σε σημείο που να είναι σχεδόν αδύνατο να επέμβει ο νομοθέτης, χωρίς να καταστρέψει τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά, ή να καταφέρει σοβαρά πλήγματα στην χρηματοδότηση κ.λ.π. της εταιρείας. Ιδιαίτερα όμως προσφέρεται για τέτοιες καταστρατηγήσεις λόγω της φύσεώς της η ανώνυμη εταιρία, ιδίως όταν έχει εκδώσει ανώνυμες μετοχές. Μέτοχος που κατέχει τέτοιες μετοχές, μεταβιβάζει εικονικά ένα μέρος των μετοχών του σε πρόσωπα της εμπιστοσύνης του και επιτυγχάνει έτσι να εμφανίσει μικρό εισόδημα από μετοχές και συνεπώς μικρό φορολογικό συντελεστή επί του συνολικού πραγματικού του εισοδήματος, σ ένα σύστημα προοδευτικής φορολογίας. Είναι επίσης δυνατό να αποφευχθεί η καταβολή φόρου κληρονομίας, όταν πεθάνει ο μέτοχος, εάν ενόσω αυτός ζει, μεταβιβασθούν εικονικά οι μετοχές του προς του μελλοντικούς κληρονόμους του. Μια άλλη μορφή φοροαποφυγής υπάρχει, όταν ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με σκοπό την απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, στην περίπτωση αυτή, επιτυγχάνεται με τις εταιρίες αυτές η μετατροπή της ακίνητης περιουσίας σε κινητή, δεδομένου ότι με την μεταβίβαση των μετοχών συντελείται, από οικονομική (όχι νομική) άποψη, μεταβίβαση αυτών τούτων των ακινήτων χωρίς όμως καταβολή του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 16

17 Για την πάταξη της φοροδιαφυγής των παραπάνω μορφών, αφ ενός απαγορεύθηκε το 1950 με νόμο στη χώρα μας η εφεξής έκδοση ανωνύμων μετοχών (αν. ν. 1527/50 «περί μετατροπής των ανωνύμων μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών εις ονομαστικές» και ν. 1644/51 που εκύρωσε, τροποποίησε και συμπλήρωσε τον παραπάνω), αφ ετέρου δε επιβλήθηκε η «ονομαστικοποίηση» των μετοχών που μέχρι τότε ήταν τυχόν ανώνυμες. Το μέτρο όμως αυτό είχε δυσμενή επίδραση στον θεσμό της Α.Ε. και έπληξε κατά καίριο τρόπο την κεφαλαιαγορά. Προκάλεσε σημαντική μείωση του αριθμού των ιδρυομένων νέων ανωνύμων εταιριών, χωρίς ταυτόχρονα να ασκήσει ουσιώδη επίδραση την απόδοση του φόρου. Τελικά, εν όψει της αποτυχίας του μέτρου και των δυσμενών αντικτύπων που είχε, καταργήθηκε (με το ν.δ. 3330/55) η υποχρεωτική «ονομαστικοποίηση» των μετοχών και επανήλθε το προηγούμενο καθεστώς που επέτρεπε και την έκδοση ανωνύμων μετοχών. Εν τούτοις κατ εξαίρεση, η υποχρέωση εκδόσεως ονομαστικών μετοχών διατηρήθηκε για ορισμένες εταιρίες λόγω του είδους των επιχειρήσεων που ασκούν (τραπεζιτικές, ασφαλιστικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές ανώνυμες εταιρίες, καθώς και εταιρίες που ασκούν επιχείρηση παραγωγής φωταερίου, κατασκευής παντός είδους πολεμικού, υλικού κτλ. Ν.δ. 3330/55 άρθρο 3, κωδικ. Ν. 2190/20 αρθρ. 11 α ). Αργότερα η ίδια υποχρέωση επιβλήθηκε και σε ανώνυμες εταιρίες, που ο σκοπός και η δραστηριότητά τους είναι κυρίως η εκμίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση αστικών ακινήτων, εφ όσον τα κεφάλαιά τους, περιλαμβανομένων και των αποθεματικών, είναι επενδεδυμένα σε αστικά ακίνητα σε ποσοστό ανώτερο από το 60% (ν. 4459/65 άρθρ. 13 παρ. 1) και αυτό για να αποτραπεί η φοροδιαφυγή. Εκείνος που μελετά διαχρονικά την φορολογική νομοθεσία διαπιστώνει ότι ο νομοθέτης κινείται μεταξύ των δύο αυτών πόλων, δηλ. αφ ενός προσπαθεί να «κτυπήσει» έμμεσα ή άμεσα την φοροδιαφυγή που γίνεται μέσω των ανωνύμων μετοχών, αφ ετέρου δε προσέχει ώστε να μην καταφέρει καίριο πλήγμα κατά του μηχανισμού της κεφαλαιαγοράς. Έτσι π.χ. σαν έμμεσο μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θεωρείται το ότι τα μερίσματα, προερχόμενα από ονομαστικές μετοχές, φορολογούνται με 17

18 μικρότερο συντελεστή, σε σχέση με μερίσματα προερχόμενα από ανώνυμες μετοχές (αρ. 10 αν.ν. 148/67). Σαν άμεσο εξ άλλου μέτρο θεωρείται η διάταξη του αρ. 30 ν.δ. 3323/55 κατά το οποίο «Κομισταί ανωνύμων μετοχών ή εισηγμένων στο Χρηματιστήριο υποχρεούνται κατά την εξαργύρωση των μερισματαποδείξεων σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.δ. 105/69 ότι τυγχάνουν κύριοι ή επικαρπωτές των μετοχών. Ο ενεργών την εξαργύρωση των μερισματοαποδείξεων υποχρεούται να αρνηθεί ταύτην, εφ όσον δεν προσκομίζεται η ως άνω υπεύθυνος δήλωση. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς και άλλα παραδείγματα τέτοιων καταστρατηγήσεων, στην προσπάθεια να αποφευχθεί ή να μειωθεί η φορολογία του εισοδήματος του νομικού προσώπου ή των μετόχων, και των μέτρων που λαμβάνει ο νομοθέτης άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο επιτυχών για να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή της μορφής αυτής. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ένα παράδειγμα που αφορά μετάθεση εισοδήματος, από χώρες όπου ισχύει βαριά φορολογία αυτού, σε χώρες όπου η αντίστοιχη φορολογία είναι σχετικά ελαφρότερη: Η αλλοδαπή εταιρία Α. με έδρα σε χώρα του εξωτερικού, ιδρύει στην χώρα μας άλλη εταιρία Β. η συμμετέχει στο κεφάλαιό της. Αν υποτεθεί ότι ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος στην χώρα μας είναι υψηλότερος από τον συντελεστή που ισχύει στην χώρα της έδρας της Α. οι μεταξύ της Α και Β συναλλαγές γίνονται σε εικονικές τιμές (δια της υπερτιμολογήσεως ή υποτιμολογήσεως ανάλογα με την περίπτωση των αγαθών και υπηρεσιών), με συνέπεια να επέρχεται μετάθεση κερδών στην χώρα με το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, στο παράδειγμά μας στην χώρα όπου η έδρα της Α. Μεταπολεμικά η τακτική αυτή ήταν πολύ συνηθισμένη στις συναλλαγές μεταξύ των λεγομένων εταιριών ελέγχου και των υποτελών εταιριών. Έτσι στο παράδειγμα ων δύο εταιριών, προκειμένου η Β (ημεδαπή) εταιρία να αγοράσει από την Α (αλλοδαπή) το τίμημα αγοράς που επιβάλλεται στην Β είναι υψηλότερο από την τιμή που ισχύει στην αγορά, ή που θα ίσχυε, αν αγοραστής ήταν τρίτο πρόσωπο μη εξαρτώμενο ή κατευθυνόμενο από την Α. Η αντίστροφα, προκειμένου η Β να πουλήσει στην Α πρώτες ύλες, προϊόντα κτλ. Ή να της προσφέρει υπηρεσίες, το τίμημα καθορίζεται κατώτερο από ό,τι θα καθοριζόταν εάν πελάτης ήταν τρίτο πρόσωπο. 18

19 Και στις δύο περιπτώσεις (υπερτιμολόγηση-υποτιμολόγηση) το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: το κέρδος της Β (ημεδαπή) εταιρίας εμφανίζεται μικρότερο από ό,τι θα εμφανιζόταν εάν αντί των εικονικών τιμών είχαν γίνει πραγματικές τιμολογήσεις, ενώ το κέρδος της Α (αλλοδαπής) κατά το ίδιο ποσό μεγαλύτερο. Εξ άλλου προκύπτει και πρόβλημα παράνομης εξαγωγής ή μειωμένης εισαγωγής συναλλάγματος. Άλλωστε η τακτική αυτή εφαρμόσθηκε σε τέτοια έκταση, ώστε τα διάφορα κράτη να αναγκασθούν να λάβουν μέτρα για την περιστολή ης φοροδιαφυγής αυτής. Στην χώρα μας με ρητή διάταξη του φορολογικού νόμου (ν.δ. 3843/58 αρθ. 8 παρ. 4), προβλεπόταν ότι σε συναλλαγές μεταξύ εταιριών του τύπου που αναφέραμε, εάν το τίμημα ή το αντάλλαγμα ορίζεται εις ποσό καταφανώς ανώτερο ή κατώτερο κατά περίπτωση, εκείνου όπερ θα επραγματοποιείτο εάν η σύμβασις εγένετο μετ άλλου προσώπου κατά τας εν τη αγορά κρατούσας συνθήκας, η εντεύθεν προκύπτουσα διαφορά θεωρείται κατά τεκμήριο ως κέρδος της ημεδαπής εταιρίας. Αλλά η παραπάνω ρύθμιση ήταν περιορισμένη, υπό την έννοια ότι αφ ενός κάλυπτε μόνο την φορολογία εισοδήματος, αφ ετέρου αφορούσε μόνο συναλλαγές μεταξύ αλλοδαπής και ημεδαπής εταιρίας που τελεί υπό τον έλεγχο της πρώτης. Με νομοθέτημα που ψηφίσθηκε κατά το έτος 1980 (ν. 1041/80 ΦΕΚ 75 Α /2.4.80) διευρύνεται η προσπάθεια περιστολής της φοροδιαφυγής. Κατά το άρθρο 55 του παραπάνω νόμου, αν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων ή μεταξύ αλλοδαπής και ημεδαπής επιχειρήσεως συνάπτονται συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών, το δε τίμημα ή αντάλλαγμα ορίζεται σε ποσό αδικαιολόγητα ανώτερο ή κατώτερο από εκείνο που θα επραγματοποιείται αν η σύμβαση γινόταν με άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τις συνθήκες που κρατούν στην αγορά, η διαφορά που προκύπτει θεωρείται, κατά τεκμήριο, ως κέρδος της επιχειρήσεως που εισέπραξε μικρότερο ή πλήρωσε μεγαλύτερο τίμημα ή αντάλλαγμα. Εξ άλλου με άλλη διάταξη του ίδιου νόμου (1041/80) ορίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση αφορά όχι μόνο την φορολογία εισοδήματος, αλλά και «τους πάσης φύσεως φόρους καταναλώσεως, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα τέλη, εισφορές και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων» Κατά των παραβατών επιβάλλονται όχι μόνο διοικητικές κυρώσεις, αλλά και ποινικές. Εξ άλλου με την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, η Ελλάδα καθιέρωσε από τους μηχανισμούς που προβλέπονται από την υπ αρ. 77/799/ οδηγία της κοινότητας περί αμοιβαίας συνδρομής των κρατών-μελών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Παράλληλα στο διεθνές πεδίο, και κυρίως στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, καθόσον αφορά τον τομέα καταπολεμήσεως της φοροδιαφυγής και ειδικότερα την 19

20 αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερτιμολογήσεων κατά την εισαγωγή και των υποτιμολογήσεων κατά την εξαγωγή, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εκάστοτε τα κατάλληλα μέτρα για την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας μας και της πρακτικής προς τα διεθνώς κρατούντα. ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η φορολογία εισοδήματος στην χώρα μας ρυθμίζεται από δύο βασικά νομοθετήματα: το ν.δ. 3323/55 και το ν.δ. 3843/53 Από αυτά το πρώτο προβλέπει να ρυθμίζει την φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, και το δεύτερο την φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.δ. 3323/55. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Πριν από την εισαγωγή του ν.δ 3323/55 κάθε κατηγορία εισοδήματος υποβάλλονταν σε φορολογία με διαφορετικό συντελεστή, γι αυτό και ο φόρος αυτός ήταν γνωστός ως αναλυτικός φόρος εισοδήματος (1640/19). Επίσης υποβάλλονταν τόσες δηλώσεις όσες οι πηγές του εισοδήματος. Με το ν.δ 3323/55 υποβάλλονταν μία ενιαία δήλωση, τα εισοδήματα ανεξάρτητα από την πηγή προελεύσεως τους φορολογούνταν με ενιαίο φορολογικό συντελεστή γι αυτό ο φόρος εισοδήματος ήταν γνωστός και ως ενιαίος φόρος εισοδήματος, ενώ αναγνωρίζονταν πριν από την άθροιση των επί μέρους εισοδημάτων μειώσεις σε ορισμένα εισοδήματα που ευνοούνταν. Ο συντελεστής αυξάνονταν όσο αυξάνονταν το κλιμάκιο εισοδήματος και συνεπώς το συνολικό φορολογητέο εισόδημα. Αντίθετα ο συντελεστής της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν και είναι σταθερός και ανεξάρτητος υπό το ύψος του εισοδήματος. 20

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ) Ενότητα 2: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Λογιστικής του ΑΤΕΙ Σερρών Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ι Ε Ν Τ Υ Π Α Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ Γενικά Περί Εταιριών Μετατροπή Ατοµικής Επιχείρησης σε Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Πολύχρονης Καραοτεργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο).

Εισηγητής : Πολύχρονης Καραοτεργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο). Γν.ΝΣΚ 591/2012 (Β' ΤΜΗΜΑ) Συνεδρίαση της 26-11-2012 Σύνθεση Προεδρεύων : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος, λόγω κωλύματος του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα για τα οικονομικά έτη 2013-2014 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Αθήνα, Μάιος 2015 www.zeya.com Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 1. Μερίσματα και άλλες διανομές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ: ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 54/20.3.

Νόμος 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 54/20.3. Νόμος 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 54/20.3.2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Άρθρο 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα