Μεταδιδόμενα με το αίμα παθογόνα. Δρ. Ε. Λευκού Αιματολόγος Επιμελήτρια Β Αιμοδοσία Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταδιδόμενα με το αίμα παθογόνα. Δρ. Ε. Λευκού Αιματολόγος Επιμελήτρια Β Αιμοδοσία Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Μεταδιδόμενα με το αίμα παθογόνα Δρ. Ε. Λευκού Αιματολόγος Επιμελήτρια Β Αιμοδοσία Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Σεμινάριο Αιμοδοσίας για Νοσηλευτές και Τεχνολόγους Θεσσαλονίκη Σεπτεμβρίου 2012

2 Προεπισκόπηση παρουσίασης Εισαγωγή- Ιστορική αναδρομή Γενικό μέρος: Χαρακτηριστικά των λοιμογόνων παραγόντων που έχουν σημασία στην Αιμοδοσία Εργαστηριακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο παραγώγων αίματος Ειδικό μέρος: Σύφιλη, Ηπατίτιδες, HIV, HTLV, κ.α, Παρασιτικές λοιμώξεις Βακτηριακή επιμόλυνση Επίλογος-Συμπεράσματα

3 Ιστορική αναδρομή

4 Ιστορική αναδρομή 1941: η σύφιλη μεταδίδεται με τη μετάγγιση Δεκαετία 50: Οι ηπατίτιδες μεταδίδονται με τη μετάγγιση (μελέτες σε φυλακισμένους στις ΗΠΑ). Δεκαετία 70: HBsAg : SGPT 1985: HIV-1Ab 1988: HTLV-1 Ab 1990: HCV Ab 1ης γενιές 1992: ΗΙV-1/2 Αb 1992: ΗCV 2.0 Ab 1996: HCV NAT 1999: HIV NAT 2002: HIV, HCV &HBV NAT 2003: WNV: Ερευνητική εφαρμογή 2005: WNV: Διαγνωστική εφαρμογή

5 Γενικό μέρος

6 Tι ψάχνουμε στην Αιμοδοσία? Παθογόνα που τεκμηριωμένα προκαλούν νόσο μετά από μετάγγιση Αποδεδειγμένα μεταδίδονται με τη μετάγγιση και σχετίζονται με εμφάνιση νόσου στον λήπτη HIV, Ηπατίτιδες, Σύφιλη Παθογόνα με πιθανή κλινική σημασία, ή υπό μελέτη Παροδικές λοιμώξεις αιμοδοτών (βακτηρίδια, ΗΑV, B19, WNV) Ζωονόσοι (Τ. CRUZI, PTLV, ERV, BSE) Mη τεκμηριωμένη μετάδοση μετά από μετάγγιση (εντεροϊοί, SARS, γρίπη) Μη τεκμηριωμένη νόσηση μετά από μετάγγιση (GBV, TTVs, SEN-v, HERVs, XMRV, HTLV)

7 Χαρακτηριστικά λοιμογόνων παραγόντων Για να μπορεί να μεταδοθεί με το αίμα ο λοιμογόνος παράγοντας πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Παρουσία στο αίμα για μακρά περίοδο, και ενίοτε σε υψηλούς τίτλους Σταθερότητα σε θερμοκρασία αίματος 4 ο C ή χαμηλότερη Μακρά περίοδο επώασης πριν την εμφάνιση κλινικών σημείων Ασυμπτωματική φάση ή μόνο ήπια συμπτωματολογία και άρα μη δυνατότητα αποκλεισμού του Αιμοδότη.

8 WHO recommendations 2004 Informal Consultation on the Screening of Donated Blood for Transfusion-Transmissible Infections Όλα τα παράγωγα αίματος πρέπει να ελέγχονται για τις ακόλουθες λοιμώξεις και με τις εξής : HIV-1 and HIV-2: έλεγχος είτε για συνδυασμό HIV antigenantibody είτε μόνο για HIV antibodies Hepatitis B: έλεγχος για το επιφανειακό αντιγόνο HBsAg Hepatitis C: έλεγχος είτε για συνδυασμό HCV antigen-antibody είτε μόνο για αντισώματα HCV. Syphilis (Treponema pallidum): έλεγχος για ειδικά αντισώματα Screening για άλλες λοιμώξεις όπως ελονοσία, Chagas disease ή HTLV, πρέπει να στηρίζεται σε τοπικές επιδημιολογικές μελέτες επιπολασμού.

9 Στόχος εργαστηριακών εξετάσεων στην Αιμοδοσία Αντισώματα που υποδεικνύουν μία άνοση απάντηση στον λοιμογόνο παράγοντα. Αντιγόνα που παράγονται από το λοιμογόνο παράγοντα και υποδηλώνουν την παρουσία του. Nucleic acid (RNA/DNA) του λοιμογόνου παράγοντα.

10 Εργαστηριακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην Αιμοδοσία Ανοσολογικές μέθοδοι -Immunoassays (IAs): Ανοσοενζυμικές μέθοδοι (Enzyme immunoassays-eias) Χημειοφωταύγεια (Chemiluminescent immunoassays -CLIAs) Τεχνικές αιμοσυγκόλλησης (Haemagglutination-HA)/particle agglutination (PA) Rapid/simple single-use assays (rapid tests) Nucleic acid amplification technology (NAT) assays -individual donations -ID -mini-pools (MP) -multiplex NAT

11 Ειδικό μέρος

12 Σύφιλη

13 Σύφιλη Βacterium Treponema pallidum. Μέθοδοι ανίχνευσης: Βασίζονται στα αντισώματα καρδιολιπίνης και είναι η μέθοδος VDRL (Venereal Diseases Research Laboratory) ή η RPR (rapid plasma reagin). Αυτόματοι αναλυτές: μεγάλος αριθμός θετικών αποτελεσμάτων (ασθενείς με αντισώματα θετικά, όχι όμως ενεργό νόσο) Ψευδώς θετικά αποτελέσματα: σε ασθενείς με ΣΕΛ ή αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα

14 - Ηπατίτιδες

15 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α Ένας RNA εντεροιός της οικογένειας Picornaviridae Μεταδίδεται με την πρωκτο-στοματική οδό, και σπάνια με την Αιμοδοσία. Δεν αποτελεί υποχρεωτική εξέταση σε όλες τις Αιμοδοσίες. Λογω του ότι ο ιός δε φέρει λιπιδικό περίβλημα στις παλαιότερες μεθόδους κλασματοποίησης παραγώγων αίματος, ήταν ανθεκτικός.αποτέλεσμα: εμφάνιση επιδημιών ηπατιτιδας-α σε αιμορροφιλικούς ασθενείς Οι σύγχρονες μέθοδοι κλασματοποίησης και αδρανοποίησης είναι ασφαλέστερες.

16 Ηπατίτιδα Ε Ο ιός της ηπατίτιδας Ε (HEV) ανήκει στην οικογένεια των Caliciviridae και έχει πολλές ομοιότητες με τον ιό της ηπατίτιδας Α. Συνήθως μεταδίδεται με την πρωκτοστοματική οδό, αλλά μπορεί να μεταδοθεί και με την μετάγγιση.

17 Ηπατίτιδες Α+ Ε Λόγω του ότι ο ιοί δε φέρουν λιπιδικό περίβλημα στις παλαιότερες μεθόδους κλασματοποίησης παραγώγων αίματος, ήταν ανθεκτικοί. Αποτέλεσμα: εμφάνιση επιδημιών ηπατιτιδας-α σε αιμορροφιλικούς ασθενείς Οι σύγχρονες μέθοδοι κλασματοποίησης και αδρανοποίησης είναι ασφαλέστερες, αν και όχι τελείως ασφαλείς.

18 Ηπατίτιδα Β Ένας DNA ιός 3.2 kilobase (kb). Μεταδίδεται αιματογενώς και σεξουαλικά. Το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού εκτιμάται ότι έχει μολυνθεί από τον ιό. Περίπου άνθρωποι είναι χρόνιοι φορείς και μόλις ένα 2% ανά έτος γίνονται οροαρνητικοί.

19 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β Τεχνικές 1ης και 2ης γενιάς : τεχνικές ηλεκτροφόρησης Τεχνικές 3ης γενιάς: αντιδραστήρια στερεής φάσης Τεχνικές 4ης γενιάς: ELISA Τεχνικές 5ης γενιάς: Χημειοφωταύγεια 1980: έλεγχος HBcAb (έναντι αντιγόνων πυρήνα ιού) ΝΑΤ: δεν εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη Κίνδυνος: οccult HBV, αρνητικό anti- Hbs και NAT, θετικό anti- HBc Κίνδυνος μετάδοσης HBV + αίματος: 1: ανά μονάδα μετάγγισης

20 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C (non-a, non-b) Non-A, non-b ηπατίτιδα 1989: τυποποίηση ιού ηπατίτιδας RNA ιός της οικογένειας Flaviviridae Αντιδραστήρια 3ης γενιάς: έλεγχος πολλαπλών αντιγονικών επιτόπων ιού. Τέλη 90: ΝΑΤ Σήμερα η ΝΑΤ υποχρεωτική σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες.

21 ΗCV-Eπιδημιολογικά στοιχεία Σύμφωνα με την WHΟ: έχουν μολυνθεί με τον ιό της HCV. Η Aίγυπτος έχει το μεγαλύτερο επιπολασμό. Στις ΗΠΑ ΤΟ 1.8% του πληθυσμού εκτιμάται ότι έχει θετικά αντισώματα.

22 Hπατίτιδα C (HCV) Κίνδυνος μετάδοσης ηπατίτιδας C από μετάγγιση: Δεκαετία 70: 1/10 μονάδες μετάγγισης -<1/ μονάδες μετάγγισης ΝΑΤ: 1/ μονάδες Σχέση οφέλους/κόστους Ορολογικές μέθοδοι>νατ

23 - Ηπατίτιδα G -Transfusion Transmitted virus (TTV)

24 ΙΟΣ HTLV Τ-λεμφοτρόπος ιός, συνδέεται με εμφάνιση: Τ-λευχαιμίας / λεμφώματος στον άνθρωπο και μίας απομυελινωτικής νόσου που ονομάζεται HTLV-I μυελοπάθεια/ Τροπική σπαστική παραπάρεση myelopathy(ham/tsp). Υπάρχουν διάφοροι τύποι του ιού, οι πιο συχνοί είναι ο HTLV-Ι, HTLV-II

25 ΗΤLV-κλινική σημασία Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου φορείς του HTLV-1. Κυρίως: Ιαπωνία, κεντρική Αφρική, στην Καραίβική, Νότια Αμερική. Ελλάδα: αιμοδότες % θετικά δείγματα (0.008 HTLV-1, 0.001% HTLV-2) 1 στους ανθρώπους, που φέρουν τον ιό θα αναπτύξουν κακοήθεια που σχετίζεται με αυτόν. O εκτιμώμενος κίνδυνος στην Ιαπωνία για έναν φορέα HTLV-I εκτιμάται γύρω στο 6.6% για τους άντρες και 2.1% για τις γυναίκες.

26 ΗΤLV Δε γίνεται σε όλα τα κράτη ο έλεγχος Στην Ελλάδα υποχρεωτική εξέταση Δε μεταδίδεται με το fresh frozen plasma, διότι η μετάδοση απαιτεί την παρουσία μολυσμένων κυττάρων Κίνδυνος μετάδοσης με τη μετάγγιση: 1/ στις ΗΠΑ.

27 ΗΙV AIDS

28 HIV 1981: η 1η περιγραφή ασθενή με AIDS 1982: 3 αιμορροφιλικοί ασθενείς μολύνθηκαν 1984: τυποποίηση ιού HIV 1985: Αντιδραστήριο ελέγχου 1995: αντιδραστήριο με αντιγόνο p24 (Combo αντιγόνο και αντίσωμα) 1999: ΝΑΤ

29 Τύποι του ιού HIV Οι δύο κύριοι τύποι του ιού είναι ο HIV-1 και ο HIV-2 Ο HIV-1 προκαλεί επιδημίες σε πολλά μέρη του κόσμου και ο υπότυπος του HIV-1 group M ευθύνεται για το 99% των λοιμώξεων παγκοσμίως Ο τύπος HIV-2 συνήθως βρίσκεται σε χώρες της Δυτικής Αφρικής και της Ινδίας.

30 Μέθοδοι ανίχνευσης ΗIV Ορολογικοί δείκτες anti-hiv-1, συμπεριλαμβανόμενης της ομάδας O, + anti-hiv-2 HIV p24 αντιγόνο (p24 Ag) Νουκλεϊκό οξύ του ιού (HIV RNA)

31 HIV ΗΠΑ: > ασθενείς έχουν μολυνθεί από μετάγγιση (συνολικά φορείς και ασθενείς στις ΗΠΑ) Κίνδυνος μετάγγισης 1/ / μονάδα μετάγγισης στις ΗΠΑ (2,135,000), 1/ στον Καναδά 1 / μέχρι 1/ σε χώρες της Ευρώπης.

32 HIV Σχέση οφέλους / κόστους: Μεγάλη για τις ορολογικές τεχνικές Μικρή για τη ΝΑΤ Παράθυρο: -16 ημέρες με αντιδραστήρια Combo -11 ημέρες με τη ΝΑΤ

33 Παράθυρα στη διάγνωση Ηπατίτιδα Β: 23 ημέρες με ΝΑΤ, 35 με Εlisa Ηπατίτιδα C: 7-14 ημέρες με ΝΑΤ, 56 ημέρες με Elisa πολλαπλών αντιγονικών επιτόπων. HIV: NAT 7-11 ημέρες, από ημέρες με Combo Elisa

34 Ιστορικό και επιλογή Αιμοδότη

35 Άλλοι ρετροιοί Primate T-lymphotropic viruses (PTLVs): -HTLV, STLV SFV XMVRV - συνδέεται με καρκίνο προστάτη και σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, υπό μελέτη

36 Μεγαλοκυτταροϊός- CMV O μεγαλοκυτταροϊός (Human cytomegalovirus -CMV) είναι ένας DNA ιός.

37 WHO-Recommendations for CMV 1 Δε χρειάζεται CMV- screened ολικού αίματος για μεταγγίσεις ανοσοεπαρκών ατόμων. 2 Όλα τα παράγωγα αίματος και αφαίρεσης που πρόκειται να χορηγηθούν σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, νεογνά ή έγκυες πρέπει να ελέγχονται για παρουσία CMV λοίμωξης. 3 Το Screening πρέπει να γίνεται με ανοσοενζυμική μέθοδο υψηλής ευαισθησίας. 4 Μόνο φιάλες με αρνητικά CMV αντισώματα πρέπει να χορηγούνται σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. 5. Σε περιοχές που δε γίνεται screening πρέπει να γίνεται επιλεκτικά λευκαφαίρεση σε όλες τις μονάδες που χορηγούνται σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα.

38 Parvovirus B19 Ο Parvovirus Β19 είναι ένας μη καψιδικός ιός που συνήθως μεταδίδεται με το αναπνευστικό και στην πορεία μολύνει και τα αιμοποιητικιά κύτταρα. Μεταδίδεται επίσης και καθέτως από τη μητέρα στο έμβρυο, όπ. ως και με τη μετάγγιση παραγώγων αίματος. Η αιματογενής μετάδοση είναι συχνή λόγω του ότι ο ιός δεν έχει κάψα με αποτελέσμα να μην εξουδετερώνεται από τις τεχνικές αδρανοποίησης Προκαλεί απλαστικές κρίσεις σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

39 Παρασιτικές λοιμώξεις

40 Ελονοσία Προκαλείται από το πλασμώδιο της ελονοσίας ( 4 τύποι: P. falciparum, P. vivax, P. malariae and P. ovale). Τα παράσιτα είναι σταθερά στο ολικό αίμα για τουλάχιστον 18 ημέρες όταν διατηρούνται στους +4oC και για ακόμη περισσότερο σε μεγαλύτερη ψύξη.

41 Ελονοσία Περίπου άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν μολυνθεί και έχουμε θανάτους ετησίως Συναγερμός για εμφάνιση νέων κρουσμάτων ελονοσίας στην Ελλάδα Γαλλία: υποχρεωτικός έλεγχος Ελλάδα: όχι έλεγχος

42 Νόσος Chagas Trypanosoma cruzi Κεντρική και νότιο Αμερική: ανίχνευση αντισωμάτων

43 Παρασιτικές λοιμώξεις- Μπαμπεσίωση Babesia microti, B. divergens and several Babesia-like agents Κρότωνες ελαφιών Κυρίως στις HΠΑ Δεν υπάρχει αποδεκτή μέθοδος ανίχνευσης Η λευκαφαίρεση δεν ελαττώνει τον κίνδυνο μετάδοσης επειδή το παράσιτο είναι ενδοερυθροκυτταρικό.

44 Λεϊσμανίαση Η λεϊσμάνια donovani ανήκει στην οικογένεια των ενδοκυτταρικών παρασίτων. Μεταδίδεται με δήγμα σκνίπας του γένους Phlebotomus. Έχουν αναφερθεί μεταδόσεις με μετάγγιση αίματος σε ενδημικές περιοχές. Στις ΗΠΑ οι στρατιώτες που επιστρέφουν από το Ιράκ αποκλείονται για 1 χρόνο από μετάγγιση.

45 Άλλα νεώτερα λοιμογόνα

46 ΙΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ 1999: επιδημία στις ΗΠΑ Ευρώπη: χρονικές εξάρσεις-επιδημίες : Συναγερμός- αυξημένος αριθμός κρουσμάτων στην Ελλάδα και προληπτικός έλεγχος όλων των φιαλών. Μέθοδος ελέγχου: ανίχνευση RNA ιού

47 ΝΟΣΟΣ CREUTZFELD-JACOB Η νόσος των τρελών αγελάδων Μεταδίδεται η μορφή vcjd, που προκαλείται από το ισομερές prion PrP Sc Κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία Ελλάδα: Αποκλείονται αιμοδότες που ζήσανε στην Μεγάλη Βρετανία για διάστημα >6 μηνών μεταξύ Δεν υπάρχει αποδεκτή ειδική εξέταση, αλλά προληπτικά γίνεται αδρανοποίηση σε πολλαπλά επίπεδα και χρήση μικροφίλτρων κατά την κλασματοποίηση

48 Ιός γρίππης Η1Ν1 Υπάρχουν στοιχεία ότι ο ιός προκαλεί μί σύντομη ιαμία πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων. Η ιαιμία που προκαλεί ο H1N1 είναι πολύ χαμηλή σε τίτλο και μπορεί να μην ανιχνεύεται με τη ΝΑΤ, αλλά και η περίοδος ιαιμίας πολύ σύντομη. Ζητούμε από τους αιμοδότες εάν εμφανίσουν πυρετό ή συμπτώματα γρίππης έως και 15 ημέρες μετά τη μετάγγιση να το αναφέρουν στην Αιμοδοσία.

49 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

50 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ Είναι συχνότερη στα αιμοπετάλια (1/5000 μονάδες αιμοπεταλίων ή %) σε σχέση με τα ερυθρά ( 1/ μονάδες συμπυκνωμ[ενων ερυθρών, ή %) λόγω της συντήρησης των αιμοπεταλίων σε θερμοκρασία δωματίου, που ευνοεί την ανάπτυξη των μικροβίων. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης τα βακτήρια μπορεί να καταστραφούν παρουσία αντισώματος και συμπληρώματος ή να φαγοκυτταρωθούν από τα λευκά αιμοσφαίρια. Η πλειονότητα των ασθενών που δέχονται τη μετάγγιση λαμβάνει ήδη αντιβιοτικά για την κύρια νόσο.

51 Είδη βακτηριδίων Yersinia, Proteus, Pseudomonas, Escherichia, Klebsiella, Acinetobacter, and Serratia. Gram-positive organisms: Propionibacterium, Staphylococcus, Bacillus, and Enterococcus Yersinia enterocolitica

52 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ Κίνδυνος ανάπτυξης βακτηριαιμίας μετά μετάγγιση: 1/ μονάδες αιμοπεταλίων και 1/ ερυθρά Θάνατος λόγω βακτηριαιμίας από μετάγγιση: 1/ αιμοπετάλια και 1/ μονάδες ερυθρών. Συχνότερα αίτια: εισροή μικροβίων δέρματος από το σημείο της παρακέντησης του δότη

53 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ- Πρόληψη Προληπτικά μέτρα: ασκοί συλλογής που φέρουν μικρό δορυφορικό ασκό, χωρητικότητας περίπου 30 ml. Iστορικό αιμοδότη για αποκλεισμό ενεργούς βακτηριαιμίας και καλός καθαρισμός τοπικός του σημείου της φλεβοκέντησης.

54 ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Προσθήκη ουσιών όπως το ψωραλένιο, η ριβοφλαβίνη, το Methylene Βlue Έκθεση σε UV ακτινοβολία Βλάβη πυρηνικών οξέων Καταστροφή παθογόνων

55 ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Πλάσμα και αιμοπετάλια Γαλλία και Βέλγιο: εφαρμογή καθολικής αδρανοποίησης ΗΠΑ: όχι, λόγω κόστους Πιθανότητα εμφάνισης νέων, αγνώστων λοιμογόνων αιτιών. Νέες μέθοδοι που ενδεχομένως να ελαχιστοποιήσουν τα παράθυρα Μέλλον?????

56 Μέλλον? Συνθετικό- ανασυνδυασμένο αίμα??????????

57 Υποκατάστατα αίματος Τρεις κύριοι τύποι υποκατάστατων αίματος έχουν αναπτυχθεί και μελετούνται: 1. Τροποποιημένη (e.g., crosslinked) αιμοσφαιρίνη: έχει μεγάλη ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου αλλά και αύξησης του όγκου: είναι ισχυρώς αντιγονική σε μεγάλες δόσεις και προκαλεί αλλεργικε ς αντιδράσεις. Έχει υψηλή γλοιότητα. Η in vivo σταθερότητα της είναι μικρή, με αποτέλεσμα να ελευθερώνονται προΐόντα αποδόμησης στην κυκλοφορία. 2. Λιποσωμιακή με κάψα αιμοσφαιρίνη, που προσομοιάζει περισσότερο στα ερυθρά αιμοσφάρια. Έχει προβλήματα στην παραγωγή και στη βιοδιαθεσιμότητα του. 3. Ανάπτυξη υπερφθοροκαρβονικών γαλακτωμάτων (perfluorocarbon emulsions) που έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου. Αποδομούνται στο δικτυοερυθροκυτταρικό σύστημα (σπλην, ήπαρ) με αποτέλεσμα να προκσλούν [παροδική διόγκωση των οργάνων.

58 Μέλλον Παραγωγή ερυθρών από έμβρυα από IVF Στη Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποίησαν > 100 έμβρυα και δημιούργησαν embryonic stem cell σειρές. Μία από αυτές τις σειρές που ονομάστηκε RC-7, εξελίχθηκε σε αιμοποιητικά αρχέγονα κύτταρα και στη συνέχεια σε ερυθρά αιμοσφάιρια που περιείχαν αιμοσφαιρίνη. Ο σκοπός τους είναι να παραχθούν O-αρνητικά blood group. Prof Marc Turner, of Edinburgh University, and clinical director of the Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS)

59 ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ Ενημέρωση στα Σχολεία Ομιλίες- διαφήμιση στους Αιμοδότες

60 Συμπεράσματα

61 Συμπεράσματα Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής λοίμωξης μεταδιδόμενης με τη μετάγγιση είναι η ΜΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ!!! Η μετάγγιση δεν είναι πανάκεια, αλλά πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες ενδείξεις. Το ιστορικό και η ορθή επιλογή των Αιμοδοτών είναι από τους πιο σημαντικούς τρόπους στην αποφυγή λοιμώξεων.

62 Συμπεράσματα Οι εργαστηριακές μέθοδοι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν τελευταίας γενιάς, και η διαδικασία να ακολουθείται κατά γράμμα. Η προσθήκη ΝΑΤ μείωσε αρκετά, αλλά δεν εξαφάνισε την περίοδο παραθύρου. Σε περιόδους επιδημιών νέων λοιμογόνων, να υπάρχει δυνατότητα πρόσθεσης νέων μεθόδων.

63 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 μετάγγιση αποτελεί συνήθως ασφαλή θεραπευτική μέθοδο, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μηδενικό κίνδυνο, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Δρ.Σαγκανα Ευμορφία Διευθ.Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Δυτικής Αττικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετάγγιση αίματος είναι μια ζωτική σημασιας θεραπευτική πράξη. Ενέχει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Αισθητικής Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Εισηγητής : Ηλίου Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη 2009 Προλογος Η ηπατίτιδα που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Φύλλα Κατάρτισης Νοσημάτων

Οδηγίες Φύλλα Κατάρτισης Νοσημάτων 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Οδηγίες Φύλλα Κατάρτισης Νοσημάτων ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΛΟΡΟΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάρτιος 2012 Αρ. 13 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Ιογενείς ηπατίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη 120 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΑΜΠΑ Οι αναισθησιολόγοι ως γιατροί της πρώτης γραμμής είναι παρόντες τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα ΟΡΙΣΜΟΣ Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήματα (ΣΜΝ) αποτελούν οµάδα µεταδοτικών νοσημάτων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς (ιούς, μικρόβια) που µεταδίδονται -σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Επείγουσα Ιατρική

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Επείγουσα Ιατρική ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 277 Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Επείγουσα Ιατρική ΦΩΤΕΙΝΗ Σ. ΔΡΑΜΠΑ Οι αναισθησιολόγοι ως γιατροί της πρώτης γραμμής είναι παρόντες τόσο στην προνοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ελονοσία Αύγουστος 2012

Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ελονοσία Αύγουστος 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ελονοσία Αύγουστος 2012 Κύρια Σημεία H ελονοσία μεταδίδεται με το νύγμα μολυσμένου θηλυκού κουνουπιού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Αφροδίσια νοσήματα και AIDS. Πώς τα αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ I. ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΣ 2009 II. ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συμπληρώνεται, επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

21 o πανελλήνιο συνέδριο AIDS

21 o πανελλήνιο συνέδριο AIDS 090701_01_AIDS2009_Poster_A2.indd 1 09/09/2009 5:51 ΜΜ Τόμος 17, Supplement 1, Νοέμβριος 2009 Volume 17, Supplement 1, November 2009 Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α AIDS H e l l e n i c A r c h i v e s 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Διαχρονική μελέτη της συχνότητας των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ελλάδα και Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις νευρολογικά/νευρομυικά γενετικά νοσήματα παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2004 L 91/25 Ο ΗΓΙΑ 2004/33/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρµογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένες τεχνικές απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Κεντρο Ελεγχου ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Κεντρο Ελεγχου ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κεντρο Ελεγχου ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ (ΣΚΑΕ) ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗσ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗσ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ (1996-2011) ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β. ΠΥΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΟΣΗΜΑΤΑ»

ΝΟΣΗΜΑΤΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΟΣΗΜΑΤΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΣΗΜΑΤΑ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΞΕΚΑΡ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας 1. Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Λοιμογόνος παράγοντας Η ηπατίτιδα Α είναι μια οξεία αυτοπεριοριζόμενη νόσος του ήπατος που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων)

Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων) 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Πρωτόκολλα Συνεργασίας Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων) ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα