ΘΩΡΑΚΑΣ. Κάτω ήμισυ θωρακικού τοιχώματος περιβάλλει και προστατεύει κοιλιακά σπλάγχνα (παρά τα θωρακικά).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΩΡΑΚΑΣ. Κάτω ήμισυ θωρακικού τοιχώματος περιβάλλει και προστατεύει κοιλιακά σπλάγχνα (παρά τα θωρακικά)."

Transcript

1 ΘΩΡΑΚΑΣ

2 ΘΩΡΑΚΑΣ Μεταξύ λαιμού και κοιλιάς. Θωρακική κοιλότητα σχήμα κόλουρου κώνου (στενή πάνω, αυξάνει κάτω) Θωρακικός κλωβός: πλευρές, πλευρικοί χόνδροι, στέρνο, ΘΜΣΣ. Το σχήμα παρέχει αντοχή ενώ οι διαρθρώσεις και η ευκαμψία των πλευρών επιτρέπουν την απορρόφηση εξωτερικών χτυπημάτων και συμπιέσεων χωρίς κατάγματα. Έδαφος: διάφραγμα, εγκολπωμένο προς τα άνω (ωθείται από τα σπλάγχνα κοιλιάς). Κάτω ήμισυ θωρακικού τοιχώματος περιβάλλει και προστατεύει κοιλιακά σπλάγχνα (παρά τα θωρακικά).

3 ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ Προστατεύει ζωτικά όργανα θώρακα και κοιλιάς που είναι γεμάτα αέρα ή υγρά από εξωτερικές δυνάμεις Ανθίσταται στις αρνητικές (υποατμοσφαιρικές) εσωτερικές πιέσεις που γεννώνται από την ελαστική έκπτυξη των πνευμόνων και τις εισπνευστικές κινήσεις. Παρέχει έκφυση για την υποστήριξη του βάρους άνω άκρων Παρέχει θέσεις πρόσφυσης για μυς που κινούν και διατηρούν τη θέση άνω άκρων σε σχέση με τον κορμό και έκφυση μυών της κοιλιάς, λαιμού, ράχης αναπνοής.

4

5 ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΠΛΕΥΡΕΣ Κυρτά, επίπεδα οστά, μικρό βάρος, εξαιρετικά ανθεκτικά. Σπογγώδη οστέινη ουσία που περιέχει ΜΟ (ερυθροποιητικός) Γνήσιες: 1 η -7 η : καταφύονται άμεσα στο στέρνο μέσω των δικών τους πλευρικών χόνδρων Νόθες: 8 η, 9 η, 10 η : ο χόνδρος κάθε μίας συνδέεται με το χόνδρο της υπερκείμενης και η σύνδεση με το στέρνο είναι έμμεση. Νόθες ασύντακτες: 11 η, 12 η (10 η ): υποτυπώδεις χόνδροι, δε συνδέονται με το στέρνο, απολήγουν μέσα στους μυς οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος.

6 πλευρά

7

8 ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΠΛΕΥΡΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΠ) Τυπικές πλευρές (3 η -9 η ) Κεφαλή: σφηνοειδές σχήμα, 2 αρθρικές επιφάνειες: 1. διάρθρωση με σπόνδυλο με την ίδια αρίθμηση, 2. διάρθρωση με υπερκείμενο σπόνδυλο ακρολοφία κεφαλής: χωρίζει αρθρικές επιφάνειες Αυχένας: συνδέει κεφαλή με σώμα Φύμα: ένωση αυχένα με σώμα, μικρή αρθρική επιφάνεια που αρθρώνεται με εγκάρσια απόφυση σπονδύλου και μία αδρή μη αρθρική επιφάνεια για πρόσφυση πλευρικού μεσεγκάρσιου συνδέσμου Σώμα: λεπτό, πλατύ, κυρτό περισσότερο προς την πλευρική γωνία, που η πλευρά στρέφεται προς τα πρόσω και έξω. Η γωνία σηματοδοτεί το έξω όριο πρόσφυσης εν τω βάθει μυών ράχης στις πλευρές. Η κοίλη έσω επιφάνεια έχει πλευρική αύλακα, παράλληλη με κάτω χείλος πλευράς που παρέχει προστασία στα μεσοπλεύρια νεύρα και αγγεία.

9 ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΠΛΕΥΡΕΣ Άτυπες πλευρές : 1 η : ευρύτερη (σώμα πλατύ, σχεδόν οριζόντιο), βραχύτερη, καμπυλωμένη. Έχει μία μονήρη αρθρική επιφάνεια στην κεφαλή για άρθρωση με Θ1 σπ. μόνο και 2 εγκάρσιες αύλακες που διασχίζουν την άνω επιφάνεια της για τα υποκλείδια αγγεία. Οι αύλακες χωρίζονται από το σκαληνό φύμα και χείλος, πάνω στα οποία καταφύεται ο πρόσθιος σκαληνός.

10 ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 2 η : λεπτότερη και λιγότερο καμπυλωμένο σώμα, μακρύτερη από την 1 η πλευρά. Η κεφαλή έχει 2 αρθρικές επιφάνειες για άρθρωση με Θ1 και Θ2 σπ. Το κύριο άτυπο χαρακτηριστικό τη είναι μία αδρή επιφάνεια στην άνω επιφάνεια της, το τράχυσμα του πρ. οδοντωτού από όπου εκφύεται ο ομώνυμος μυς.

11 ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 10 η -12 η : όπως και η 1 η πλευρά έχουν μία αρθρική επιφάνεια και αρθρώνονται με ένα σπ. 11 η και 12 η : είναι βραχείες και δεν έχουν αυχένα και φύμα

12 7. Σώμα 8. Μίσχος 9. Εγκάρσια πλευρική απόφυση 10. Κάτω αρθρική επιφάνεια

13

14

15

16

17

18

19 ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΜΥΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ-ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ Ανελκτήρες πλευρών: 12 μυς ριπιδοειδείς,. Έξω μεσοπλεύριοι: 11 ζεύγη, εκτείνοντα από τα φύματα (πίσω) μέχρι πλευροχόνδριες ενώσεις (μπροστά). Μπροστά οι μύες αντικαθίστανται από έξω μεσοπλεύριους υμένες. Οι πιο δραστήριο μυς στην εισπνοή. Έσω μεσοπλεύριοι: 11 ζεύγη, κάτω και κατά ορθή γωνία από τους έξω. Φέρονται προς τα άνω χείλη υποκείμενων πλευρών. Εκτείνονται από το στέρνο ως τις γωνίες των πλευρών. Προς τα πίσω αντικαθίστανται από τους έσω μεσοπλεύριους υμένες. Οι κατώτεροι συνεχίζονται με του έσω λοξούς μυς. Είναι ασθενέστεροι από τους έξω, πιο δραστήριοι κατά την εκπνοή, ιδίως οι μεσόστεες μοίρες. Εσώτατοι μεσοπλεύριοι: βαθύτερες μοίρες έσω μεσοπλεύριων από τους οποίους χωρίζονται από μεσοπλεύρια αγγεία και νεύρα.

20

21

22

23

24

25

26

27

28 ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ Επεκτείνουν τις πλευρές προς τα εμπρός Συμβάλλουν στην ελαστικότητα θωρακικού τοιχώματος (ευλύγιστη κατάφυση) Οι χόνδροι αυξάνουν σε μέγεθος στις πρώτες 7 πλευρές και μετά βαθμιαία ελαττώνονται. Οι πρώτοι 7 καταφύονται άμεσα και ανεξάρτητα στο στέρνο, ο 8 ος,9 ος, 10 ος, αρθρώνονται με υπερκείμενους πλευρικούς χόνδρους, σχηματίζονται ένα συνεχές αρθρωμένο χονδρικό πλευρικό χείλος ή τόξο. Ο 11 ος και 12 ος πλευρικός χόνδρος σχηματίζουν καλύμματα στα πρόσθια άκρα αντίστοιχων πλευρών και δεν καταφύονται σε άλλο οστό ή χόνδρο. Οι πρώτοι 10 πλευρικοί χόνδροι αγκυροβολούν στο πρόσθιο άκρο της πλευρά στο στέρνο περιορίζοντας την ολική κίνηση.

29 ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Ξεχωρίζουν τις πλευρές και πλευρικούς χόνδρους μεταξύ τους. Παίρνουν το όνομα τους από την πλευρά που σχηματίζει το άνω όριο: 4 ο μεσοπλεύριο μεταξύ 4 ης και 5 ης πλευράς. Υπάρχουν 11 μεσοπλεύρια διαστήματα και 11 μεσοπλεύρια νεύρα. Τα μεσοπλεύρια διαστήματα καταλαμβάνονται από μεσοπλεύριους μυς, και υμένες, μεσοπλεύρια νεύρα και αγγεία που ταυτοποιούνται από τον αριθμό διαστήματος. Κάτω από τη 12 η πλευρά, ο χώρος ονομάζεται υποπλεύριος χώρος, και το Θ12 νεύρο είναι το υποπλεύριο νεύρο. Τα μεσοπλεύρια διαστήματα είναι ευρύτερα εμπρός και έξω και διευρύνονται περισσότερο κατά την εισπνοή. Περαιτέρω διευρύνονται μέσω της έκτασης και πλάγια κάμψης ΘΜΣΣ προς την αντίθετη πλευρά.

30 ΘΩΡΑΚΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Άνω ημιμόριο ράχης. Παρέχουν πρόσφυση στις πλευρές. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: πλευρικές αρθρικές επιφάνειες

31 ΘΩΡΑΚΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Θ5-Θ8 τυπικοί: κάθετες αρθρικές επιφάνειες σχηματίζουν τόξο με κέντρο στο ΜΣΔ και επιτρέπου στροφή (μέγιστη σε όλη τη ΣΣ) και μερικώς πλάγια κάμψη. Ο κλωβός των πλευρών, η υπερκάλυψη ακανθωδών αποφύσεων και ο κάθετος προσανατολισμός αρθρικών επιφανειών περιορίζει κάμψηέκταση και πλάγια κάμψη. Θ1-Θ4: μοιάζουν με αυχενικούς. Θ1: άτυπος, μικρή οριζόντια προέχουσα ακανθώδη απόφυση (σχεδόν όσο του Α7). Έχει πλήρη πλευρική γλήνη στο άνω χείλος (άρθρωση με 1 η πλευρά) και πλευρικό ημιγλήνιο στο κάτω χείλος για άρθρωση με 2 η πλευρά. Θ9-Θ12: μοιάζουν με οσφυϊκούς: έχουν φύματα παρόμοια με επικουρικές αποφύσεις και θηλοειδείς αποφύσεις Θ12: το άνω ημιμόριο είναι θωρακικό με πλευρικές γλήνες και αρθρικές επιφάνειες που επιτρέπου στροφικές κινήσεις και κάτω ημιμόριο οσφυϊκό αφού στερείται γληνών και έχει αρθρικές επιφάνειες που επιτρέπουν μόνο κάμψη και έκταση. Υπόκειται σε μεταβατικές τάσεις και είναι πιο επιρρεπής σε κατάγματα.

32 ΘΩΡΑΚΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Πλευρικές αρθρικές επιφάνειες για άρθρωση με πλευρές. 7 αποφύσεις. 4 πλευρικά ημιγλήνια (ζεύγη άνω και κάτω) για άρθρωση με κεφαλές πλευρών 2 πλευρικές αρθρικές επιφάνειες πάνω στις εγκάρσιες αποφύσεις για άρθρωση με φύματα πλευρών 1 ακανθώδη απόφυση, μακρές και κεκλιμένες προς τα κάτω.

33

34 Πλευρικές αρθρικές επιφάνειες Ημιγλήνια. Σε ζεύγη, επίπεδες, στα άνω και κάτω χείλη σωμάτων τυπικών θωρακικών σπ. Μεταξύ τους παρεμβάλλεται ΜΣΔ. Κάτω ημιγλήνιο ενός ανώτερου σπ. με το άνω ημιγλήνιο κατώτερου σπ. και το οπ. έξω χείλος ΜΣΔ σχηματίζουν μονήρη γλήνη για να δεχτεί κεφαλή πλευράς που έχει ίδιο αριθμό με κατώτερο σπόνδυλο. (πλευρά 6 με το άνω ημιγλήνιο Θ6) Οι άτυποι Θ. σπ. (1, 10, 11,12) φέρνουν ολόκληρες πλευρικές γλήνες.

35 Πλευρικές αρθρικές επιφάνειες Στο Θ1 οι άνω πλευρικές αρθρικές επιφάνειες δεν είναι ημιγλήνια αλλά πλευρικές γλήνες, επειδή δεν υπάρχουν ημιγλήνια στον Α7 σπ. Η πλευρά Θ1 αρθρώνεται μόνο με Θ1 σπόνδυλο. Έχει όμως τυπικό κάτω ημιγλήνιο. Ο Θ10 έχει μόνο ένα αμφοτερόπλευρα ζεύγος ολόκληρων πλευρικών γληνών, εν μέρει στο σώμα και εν μέρει στο μίσχο. Οι Θ11 και Θ12 έχουν ένα μόνο μονήρες ζεύγος πλευρικών γληνών πάνω στους μίσχους.

36 Ακανθώδεις αποφύσεις. Είναι μακρές και λοξές προς τα κάτω και υπερκαλύπτουν το υποκείμενο σπόνδυλο εμποδίζοντας αιχμηρά αντικείμενα να τραυματίσουν ΝΜ. Οι άνω αρθρικές επιφάνειες των άνω αρθρικών αποφύσεων στρέφονται προς τα πίσω και έξω. Οι κάτω αρθρικές επιφάνειες κάτω αρθρικών αποφύσεων στρέφονται προς τα πρόσω και έσω. Οι άμφω επίπεδες διαρθρώσεις μεταξύ αντίστοιχων αρθρικών επιφανειών παρακείμενων Θ.σπ. καθορίζουν ένα τόξο που έχει σαν κέντρο ένα άξονα περιστροφής μέσα στο σπ. Σώμα. Έτσι επιτρέπονται μικρές στροφικές κινήσεις παρακείμενων σπ. που περιορίζονται από το θωρακικό κλωβό.

37 ΘΩΡΑΚΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΣΩΜΑ ΣΠ. ΤΡΗΜΑ ΕΓΚ. ΑΠΟΦΥΣΕΙΣ (4) ΑΡΘΡ. ΑΠΟΦΥΣΕΙΣ (2) ΑΚΑΝΘΩΔΕΙΣ ΑΠΟΦΥΣΕΙΣ (1) Σχήμα καρδιάς, πλευρικά ημιγλήνια για άρθρωση με πλευρές Κυκλικό και μικρότερο από αυτό των αυχενικών και οσφυϊκών σπονδύλων (χωράει ο δείκτης, άπω φάλαγγα) Μακρές και ισχυρές που εκτείνονται προς τα πίσω και πλάγια, το μήκος ελαττώνεται από το Θ1 προς το Θ12. Οι Θ1-Θ10 έχουν πλευρικές αρθρικές επιφάνειες για άρθρωση με φύμα πλευράς Οι άνω κατευθύνονται προς τα πίσω και έξω. Οι κάτω κατευθύνονται προς τα εμπρός και έσω Το επίπεδο αρθρικών επιφανειών βρίσκεται σε ένα τόξο με κέντρο στο σπ. σώμα. Μακρές κεκλιμένες προς τα πίσω και κάτω. Οι κορυφές εκτείνονται στο επίπεδο υποκείμενου σπ. σώματος

38

39

40

41

42 ΣΤΕΡΝΟ Πλατύ επίμηκες οστό Οι 3 μοίρες του (λαβή, σώμα, ξιφοειδής απόφυση) ενώνονται με συγχορδώσεις που οστεοποιούνται στη μέση ηλικία. Λαβή: ευρύτερη, παχύτερη, τραπεζοειδές σχήμα. Το άνω χείλος έχει ψηλαφητό κοίλο κέντρο (σφαγιτιδική εντομή). Η εντομή εμβαθύνεται από τα έσω άκρα των κλειδών που είναι μεγαλύτερα από τις κλειδικές εντομές στη λαβή οι οποίες τα δέχονται και σχηματίζοντας τις στερνοκλειδικές διαρθρώσεις. Ο πλευρικός χόνδρος της 1 ης πλευράς καταφύεται σφιχτά στο χείλος της λαβής (συγχόρδωση 1 ης πλευράς).

43 ΣΤΕΡΝΟ Η λαβή και το σώμα βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα από την ένωση τους, τη λαβοστερνική διάρθρωση, σχηματίζοντας μία προβάλλουσα στερνική γωνία (του Louis). Σώμα: μακρύτερο, στενότερο και λεπτότερο από τη λαβή, μεταξύ Θ5-Θ9 σπονδύλων. Επίπεδη πρόσθια επιφάνεια που σηματοδοτείται από 3 εγκάρσιες ακρολοφίες που αντιπροσωπεύουν τις γραμμές σύγκλισης 4 αρχικών στερνιδίων (αρχέγονα τμήματα στέρνου).

44 ΣΤΕΡΝΟ Ξιφοειδής απόφυση: μικρότερη, λεπτή και επιμήκης. Κάτω άκρο στο επίπεδο Θ10 σπ. Ποικίλη: μυτερή, αποστρογγυλεμένη, δισχιδής, κυρτή ή παρεκκλίνει προς τη μία πλευρά, Οστεοποιείται μετά τα 40. Η ένωση με το σώμα (ξιφοστερνική άρθρωση)δείχνει το κατώτερο όριο κεντρικής μοίρας θωρακικής κοιλότητας. Αποτελεί τη θέση της υποστερνικής γωνίας που σχηματίζεται με το δεξιό και αριστερό πλευρικό τόξο.

45

46

47 ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ Κεντρικό διαμέρισμα-μεσοθωράκιο: όργανα εκτός πνευμόνων: καρδιά και αγγεία, οισοφάγος Δεξιά και αριστερή πνευμονική κοιλότητα: πνεύμονες Οι δομές που περικλείει, το έδαφος και τα τοιχώματα συνεχώς σε κίνηση. Οι μυς θωρακικού τοιχώματος συνεργάζονται με το διάφραγμα και τους κοιλιακούς μυς και μεταβάλλουν τον όγκο της θωρακικής κοιλότητας σε κάθε αναπνοή.

48 ΑΝΩ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ: λοξό προς τα πρόσω και έξω, νεφροειδές σχήμα. Μήκος 6,5εκ. οβελιαία, 11εκ. εγκαρσίως. Όρια: Θ1, ζεύγος πλευρών, άνω χείλος λαβής στέρνου τραχεία, οισοφάγος, αγγεία και νεύρα κεφαλής, τραχήλου και άνω άκρου ΚΑΤΩ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ: λοξό προς τα πρόσω γιατί το οπίσθιο θωρακικό τοίχωμα είναι μακρύτερο από το πρόσθιο. Το διάφραγμα χωρίζει πλήρως τις 2 κοιλότητες. Τρήματα οισοφάγου και ΚΚΦ και αορτικό. Όρια: Θ12, 11 η και 12 η πλευρά και πλευρικά τόξα, ξιφοστερνική άρθρωση. Το διάφραγμα ανυψώνεται έως Θ4 και τα κοιλιακά όργανα (ήπαρ, σπλήνας, στόμαχος) βρίσκονται πάνω από το επίπεδο κάτω θωρακικού στομίου.

49 ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Μεσοσπονδύλιες διαρθρώσεις Αρθρώσεις σπονδυλικών τόξων: επίπεδες μεταξύ άνω και κάτω αρθρικών αποφύσεων

50 ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΟΣΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Μεσοσπονδύλιεςσωμάτων σύμφυση Παρακείμενα σπ. Σώματα, - ΜΣΔ Πρ. και οπ. επιμήκης Μικρή στροφική κίνηση Μεσοσπονδύλιες αρθρώσεις σπ. τόξων επίπεδες Άνω και κάτω αρθρικές αποφύσεις Λεπτός αρθρικός θύλακος Σπονδυλοπλευρικές επίπεδη Κεφαλή πλευράς με άνω και κάτω ημιγλήνιο και ΜΣΔ Ακτινωτός και μεσάρθριος κεφαλής πλευράς 1 η, 11 η 12 η πλευρά αρθρώνονται μόνο με 1 σπ. ίδιου αριθμού Πλευρεγκάρσιες Φύμα πλευράς με εγκ. απόφυση σπ. με ίδιο αριθμό Πλάγιος και άνω πλευρεγκάρσιος 11 η και 12 η πλευρά δεν αρθρώνονται με εγκ. αποφύσεις σπ. Ίδιου αριθμού Πλευροχόνδριες Πρωτογενής συγχόρδωση Πλευρικό τόξο με στέρνο Συνδέονται μέσω περιοστέου Δεν παρατηρείται κίνηση. Ο πλευρικός χόνδρος παρέχει ευλυγισία

51 ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΟΣΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Μεσοχόνδριες επίπεδη Πλευρικοί χόνδροι 6 ης και 7 ης, 7 ης και 8 ης, 8 ης και 9 ης Στερνοπλευρικές 1 η πρωτογενής συγχόρδωση 2 η -7 η επίπεδη διάρθρωση 1 ος πλευρικός χόνδρος με λαβή στέρνου, 2 ος -7 ος πλευρικών χόνδρων με το στέρνο Στερνοκλειδική Εφιππιοειδής Στερνικό άκρο κλείδας με λαβή στέρνου και 1 ο πλευρικό χόνδρο Μεσοχόνδριοι σύνδεσμοι Πρ. και οπ. ακτινωτός στερνοπλευρικός ενδαρθρικός Στερνοκλειδικοί (πρ. και οπ.), πλευροκλειδικός συνδ Μεταξύ 9 ης και 10 ης είναι ινώδης (συνδέσμωση) Δεν υπάρχουν αρθρικές κοιλότητες. Ινώδης χόνδρος καλύπτει αρθρικές επιφάνειες Διάρθριος δίσκος τη διαιρεί σε 2 διαμερίσματα

52 Sobotta, Atlas of human anatomy Volume1, Head Neck, Upper Limb 14th edition 2006, Elsevier, Munich ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΗ

53

54 ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΟΣΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Λαβοστερνική Ξιφοστερνική 2γενής συγχόρδωση (σύμφυση) 1γενής συγχόρδωση Λαβή και σώμα στέρνου Σώμα και ξιφοειδής απόφυση Σε μεγάλη ηλικία συνοστεώνοντα ι

55 ΣΠΟΝΔΥΛΟΠΛΕΥΡΙΚΕΣ Κεφαλή πλευράς με άνω ημιγλήνιο ίδιο αριθμού σπ. και κάτω ημιγλήνιο ανώτερου σπ και ΜΣΔ (Θ6 πλευρά με άνω ημιγλήνιο Θ6 και κάτω ημιγλήνιο Θ5). Η ακρολοφία της κεφαλής της πλευράς προσφύεται στο ΜΣΔ μέσω ενδαρθρικού συνδέσμου κεφαλής πλευράς διαιρώντας την κοιλότητα σε 2 αρθρικές κοιλότητες. Ο ινώδης θύλακος είναι ισχυρότερος προς τα πρόσω και σχηματίζει τον ακτινωτό σύνδεσμό κεφαλής πλευράς. Οι κεφαλές συνδέονται τόσο στενά με σπ. σώματα που εκτελούνται μόνο ελαφρές κινήσεις ολίσθησης στα πλευρικά ημιγλήνια (περιστροφή γύρω από τον ενδραρθικό σύνδεσμο) όμως μία ελαφρά κίνηση μπορεί να παράξει σχετικά μεγαλύτερη επέκταση στο άπω στερνικό άκρο της πλευράς.

56

57 ΠΛΕΥΡΕΓΚΑΡΣΙΕΣ Ισχυροί πλευρεγκάρσιοι σύνδεσμοι περιορίζουν τις κινήσεις σε ελαφρά ολίσθηση. Θ1-Θ6: αρθρικές επιφάνειες φυμάτων είναι κυρτές και εφαρμόζουν στις κοίλες αρθρικές επιφάνειες εγκ. αποφύσεων. Ως αποτέλεσμα επιτελείται στροφή γύρω από εγκάρσιο άξονα που διέρχεται από την κεφαλή και τον αυχένα της πλευράς. Θ7-Θ10: οι αρθρικές επιφάνειες των φυμάτων και εγκ. αποφύσεων είναι επίπεδες και επιτρέπουν κινήσεις ολίσθησης.

58

59 ΣΤΕΡΝΟΠΛΕΥΡΙΚΕΣ Ο χόνδρος της 1 ης πλευράς αρθρώνεται με τη λαβή στέρνου μέσω ινώδους συνδέσμου (συγχόρδωση). Οι χόνδροι 2 ης -7 ης πλευράς αρθρώνονται με το στέρνο με διαρθρώσεις επιτρέποντας κίνηση κατά την αναπνοή (ινοχόνδρινες αρθρικές επιφάνειες στους χόνδρους και το στέρνο).

60

61

62

63

64

65

66

67 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ Κάθετη διάσταση: σύσπαση διαφράγματος που κατέρχεται, συμπιέζοντας κοίλα σπλάγχνα. Προσθιοπίσθια διάσταση: συσπώνται μεσοπλεύριοι μυς. Κίνηση ανώτερων πλευρών (2 ης έως 6 ης ) στις σπ.πλ. διαρθρώσεις γύρω από άξονα που φέρεται διαμέσου του αυχένα των πλευρών και προκαλεί τα πρ. άκρα των πλευρών να ανέρχονται (κίνηση χεριού αντλίας). Επειδή οι πλευρές φέρονται λοξά προς τα κάτω, η ανύψωσή τους έχει ως αποτέλεσμα την πρόσθια-οπίσθια κίνηση στέρνου, ιδίως κάτω άκρου του, με μια ελαφρά κίνηση να συμβαίνει κατά τη λαβοστερνική γωνία (πριν συνοστεωθεί). Εγκάρσια διάσταση: συσπώνται οι μεσοπλεύριοι μυς, ανυψώνεται η μεσότητα των πλευρών(έξω μοίρες) των κατώτερων πλευρών (κίνηση κουβά). Συνδυασμός: θωρακικός κλωβός κινείται εμπρός, άνω και έξω.

68 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ Κατά την εισπνοή αυξάνεται ο ενδοθωρακικός όγκος και οι διαστάσεις του θώρακα. Οι αλλαγές στις πιέσεις, οδηγούν τον αέρα στους πνεύμονες (μέσω μύτης, στόματος, λάρυγγα και τραχείας). Κατά την εκπνοή, το διάφραγμα, οι μεσοπλεύριοι και οι άλλοι μυς χαλαρώνουν, μειώνεται ο ενδοθωρακικός όγκος και αυξάνει η ενδοθωρακική πίεση. Συνακόλουθα, η ενδοκοιλιακή πίεση μειώνεται και τα κοιλιακά σπλάγχνα αποσυμπιέζονται. Αυτό επιτρέπει τον ελαστικό ιστό των πνευμόνων να υποχωρήσει και να αποβάλλουν τον περισσότερο αέρα.

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 ΠΡ. ΜΥΣ ΘΩΡΑΚΑ που καταφύονται στην ωμική ζώνη Δρουν στο ΑΑ αλλά είναι και επικουρικοί μυς της αναπνοής (μείζων θωρακικός, ελάσσων θωρακικός, πρ. οδοντωτός), βοηθώντας την ανύψωση των πλευρών όταν η εισπνοή είναι βαθιά και βίαιη (δρόμος ταχύτητας).

82 ΠΡ. ΜΥΣ ΘΩΡΑΚΑ που καταφύονται στην ωμική ζώνη ΜΥΣ ΕΚΦΥΣΗ ΚΑΤΑΦΥΣΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μείζων θωρακικός (κλειδική+ στερνική κεφαλή) Ελάσσων θωρακικός -Πρ. έσω ήμισυ κλείδας -Πρ. επιφ. στέρνου+6 πλ. χόνδρους+ απον. έξω λοξού μυ Έξω χείλος αύλακας τ. μακράς κεφαλής δικέφαλου βραχιόνιου μυ 3 η -5 η πλευρά Κορακοειδής απόφυση (έσω, άνω) Υποκλείδιος Συμβολή 1 ης πλευράς χόνδρου Πρ. Οδοντωτός 1 η -8 η πλευρά (έξω επιφάνεια) Κάτω επιφάνεια μέσου 1/3 κλείδας Έσω χείλος ωμοπλάτης Έξω θωρακικό ν. (Α5- Α6) Έσω θωρακικό ν. (Α7, Α8, Θ1) Έσω θωρακικό ν. (Α8, Θ1) Υποκλείδιο ν. (Α5-Α6) Μακρό Θωρακικό ν. (Α5, Α6, Α7) Κλειδική: κάμψη Στερνική: έκταση (επαναφορά) Προσαγωγή, έσω στροφή, έλκει ωμοπλάτη πρόσω και κάτω Σταθεροποιεί ωμοπλάτη (την έλκει κάτω και πρόσω) Αγκυροβολεί και καθέλκει κλείδα Έλκει ωμοπλάτη προς τα πρόσω, τη συγκρατεί, τη στρέφει

83 ΠΡΟΣΘΙΟΠΑΛΓΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Προσφύσεις στο θωρακικό κλωβό.

84 ΜΥΣ ΜΥΣ ΕΚΦΥΣΗ ΚΑΤΑΦΥΣΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΙ Έξω λοξός Έξω επιφάνεια 5-12 πλευράς Λευκή γραμμή, πρ. ήμισυ λαγόνιας ακρολοφίας Θωρακοκοιλια κά νεύρα Θ7- Θ11, και υποπλεύριο ν. Πλάγια κάμψη Έσω λοξός Θωρακοσφϋική περιτονία,2/3 πρ. λαγόνιας ακρολοφίας, συνδ. ιστός κάτω από βουβωνικό σύνδεσμο Κάτω χείλος πλευράς, λευκή γραμμή, λαγονοκτενικό όγκωμα Θωρακοκοιλια κά νεύρα Θ6- Θ12, και πρώτα οσφυϊκά ν. Συμπιέζει και υποστηρίζει τα σπλάγχνα, κάμπτει και στρέφει τον κορμό Εγκάρσιος κοιλιακός Έσω επιφάνεια χόνδρων 7-12 πλευράς, Θωρακοσφϋική περιτονία, λαγόνιας ακρολοφίας, συνδ. ιστός κάτω από βουβωνικό σύνδεσμο Λευκή γραμμή, ηβική ακρολοφία, λαγονοκτενικό όγκωμα Συμπιέζει και υποστηρίζει τα σπλάγχνα ΚΑΘΕΤΟΙ Ορθός κοιλιακός Ηβικά σύμφυση, ηβική ακρολοφία, Ξιφοειδή απόφυση, επιφάνεια χόνδρων 5-12 πλευράς, Θωρακοκοιλια κά νεύρα Θ6- Θ12 Κάμψη κορμού, Συμπιέζει τα σπλάγχνα, σταθεροποιεί και ελέγχει κλίση πυέλου Πυραμοειδής (80% πληθυσμού) Ηβικά σύμφυση, ηβικός σύνδεσμός Λευκή γραμμή Τείνει λευκή γραμμή.

85

86

87

88

89 ΣΚΑΛΗΝΟΙ Κατέρχονται από ΑΜΣΣ προς 1 η και 2 η πλευρά. Δρουν κυρίως στη ΣΣ αλλά χρησιμεύουν ως επικουρικοί αναπνευστικοί σταθεροποιώντας αυτές τις πλευρές και επιτρέποντας στους μυς που συνδέονται με τις κατώτερες πλευρές να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ανύψωση κατά τη βαθιά ή βίαιη εισπνοή.

90 ΣΚΑΛΗΝΟΙ ΜΥΣ ΜΥΣ ΕΚΦΥΣΗ ΚΑΤΑΦΥΣΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πρόσθιος σκαληνός Εγκ. Αποφ. Α3- Α6 Πλευρά 1η Α4-Α6 Κάμψη κεφαλής (ατλαντοϊνιακή άρθρωση) Μέσος σκαληνός Εγκ. σποφ. Α5- Α7 1 η πλευρά Οπ. Κλ. Αυχ. Νωτ. Ν. Πλάγια κάμψη λαιμού, ανύψωση 1 ης πλευράς (βαθιά εισπνοή) Οπίσθιος σκαληνός Εγκ. σποφ. Α5- Α7 2 η πλευρά Πρ. Κλ. Αυχ. Νωτ. Ν. Πλάγια κάμψη λαιμού, ανύψωση 2 ης πλευράς (βαθιά εισπνοή)

91

92

93

94

95 ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΜΥΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ-ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ Οπ. άνω οδοντωτός: ανυψώνει 4 άνω πλευρές, αυξάνει ΠΡ-ΟΠ διάσταση, ανυψώνει στέρνο. Οπ. κάτω οδοντωτός: χαμηλώνουν κατώτερες πλευρές για να μη συρθούν πάνω από το διάφραγμα. Περισσότερο ιδιοδεκτική λειτουργία παρά κινητική. Πηγή χρόνιου πόνου (μυοπεριτονιακού)

96

97

98

99

100 ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΜΥΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ-ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ Ανελκτήρες πλευρών: 12 μυς ριπιδοειδείς,. Έξω μεσοπλεύριοι: 11 ζεύγη, εκτείνοντα από τα φύματα (πίσω) μέχρι πλευροχόνδριες ενώσεις (μπροστά). Μπροστά οι μύες αντικαθίστανται από έξω μεσοπλεύριους υμένες. Οι πιο δραστήριο μυς στην εισπνοή. Έσω μεσοπλεύριοι: 11 ζεύγη, κάτω και κατά ορθή γωνία από τους έξω. Φέρονται προς τα άνω χείλη υποκείμενων πλευρών. Εκτείνονται από το στέρνο ως τις γωνίες των πλευρών. Προς τα πίσω αντικαθίστανται από τους έσω μεσοπλεύριους υμένες. Οι κατώτεροι συνεχίζονται με του έσω λοξούς μυς. Είναι ασθενέστεροι από τους έξω, πιο δραστήριοι κατά την εκπνοή, ιδίως οι μεσόστεες μοίρες. Εσώτατοι μεσοπλεύριοι: βαθύτερες μοίρες έσω μεσοπλεύριων από τους οποίους χωρίζονται από μεσοπλεύρια αγγεία και νεύρα.

101 ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΟΙ Ισομετρική δράση: αυξάνουν τόνο χωρίς κίνηση. Παράγουν κίνηση στη βίαιη εισπνοή. Η εκπνοή είναι παθητική εκτός αν κάποιος εκπνέει αντίθετα προς αντίσταση (φουσκώνει μπαλόνι) ή εξωθεί αέρα πιο γρήγορα από το σύνηθες (βήχας πταρμός, φυσάω μύτη, φωνάζω δυνατά). Η ελαστική επαναφορά πνευμόνων και η αποσυμπίεση κοιλιακών σπλάγχνων εξωθούν εισπνεόμενο αέρα. Ο κύριος ρόλος των μεσοπλεύριων μυών είναι η αύξηση του μυϊκού τόνου και η υποστήριξη του μεσοπλεύριου διαστήματος το οποίο ανθίσταται κατά την παράδοξη κίνηση όταν στην εισπνοή οι εσωτερικές θωρακικές πιέσεις είναι χαμηλότερες (αρνητικές). Σε υψηλή βλάβη ΝΜ, παραλύουν μεσοπλεύριοι (χαλαρή παράλυση),αλλά όχι το διάφραγμα. Κατά τη σύσπαση του διαφράγματος, η ενδοθωρακική πίεση μειώνεται και τα μεσοπλεύρια διαστήματα εισέλκονται μειώνοντας τη ζωτική χωρητικότητα. Όταν μετά η παράλυση γίνει σπαστική, το θωρακικό τοίχωμα σκληραίνει και η ζωτική χωρητικότητα αυξάνει.

102 ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΜΥΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ-ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ Υποπλεύριοι: λεπτά μυϊκά οδοντώματα. Αναμειγνύονται με έσω μεσοπλεύριους. Εγκάρσιοι θωρακικοί: συνεχίζονται με εγκάρσιο κοιλιακό μυ, αδύνατοι εκπνευστικοί μυς, ιδιοδεκτική λειτουργία.

103

104 ΜΥΣ ΕΚΦΥΣΗ ΚΑΤΑΦΥΣΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Οπ. άνω Οδοντωτός Οπ. κάτω Οδοντωτός Αυχ. Συνδ. Ακανθ. Αποφ. Α7-Θ3 Ακανθ. Αποφ. Θ11-Ο2 Άνω χείλος 2 ης - 4 ης πλευράς Κάτω χείλος 8 ης - 12 ης πλευράς 2 ο -5 ο μεσοπλεύριο ν. Πρ. κλάδος Θ9- Θ12 νωτιαίων ν. Ιδιοδεκτικότητα (ανύψωση άνω 4 πλευρών) Ιδιοδεκτικότητα (κατάσπαση πλευρών) Ανελκτήρες πλευρών Εγκ. Αποφ. Θ7- Θ11 Υποκείμενες πλευρές μεταξύ φύματος και γωνίας Οπ. Κλάδοι Α8- Θ11 νωτιαίων ν. Ανύψωση πλευρών Έξω μεσοπολεύριοι Ανύψωση πλευρών (βίαιη εισπνοή) Έσω μεσοπολεύριοι Εσώτατοι μεσοπλεύριοι Κάτω χείλος πλευρών Άνω χείλος πλευρών Μεσοπλεύρια νεύρα Μεσόσοτεη μοίρα: κατάσπαση Μεσοχόνδρια μοίρα: ανύψωση Βίαιη εκπνοή

105 ΜΥΣ ΕΚΦΥΣΗ ΚΑΤΑΦΥΣΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Υποπλεύριος Εγκάρσιος θωρακικός Έσω επιφάνεια κατώτερων πλευρών Οπ. Επιφάνεια κάτω μοίρας στέρνου Άνω χείλος υποκείμενης 2 ης και 3 ης πλευρας Έσω επιφάνεια πλευρικών χόνδρων Μεσοπλεύρια νεύρα Όπως έσω μεσοπλεύριοι Ιδιοδεκτικότητα Κατάσπαση πλευρών

106 ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 75% ΕΞΩ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΟΙ 25% ΣΤ.ΚΛ. ΜΑΣΤ. (ανυψώνει στέρνο) ΣΚΑΛΗΝΟΙ (ανύψωση πλευράς 1-2) ΕΣΩ ΜΕΣΟΠΟΛΕΥΡΙΟΙ (ανύψωση πλευρών) ΕΛΑΣΣΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ (ανύψωση πλευρών 3-5) ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΕΣΩ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΟΙ μεσόστεη μοίρα (πιέζει πλευρές 1-11) ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ (ανέρχεται παθητικά) ΟΡΘΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ (πιέζει μικρές πλευρές, ωθεί διάφραγμα προς τα άνω συμπιέζοντας κοιλιακά όργανα) ΕΞΩ ΛΟΞΟΣ (όπως ορθός κοιλιακός)

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123 Palv Patm=0. Για να έχω εισροή αέρα θα πρέπει η Palv να γίνει αρνητική <0. Όταν ο θώρακας εκπτύσσεται, μειώνεται η Pip (ενδοπλεύρια), αυξάνει η Ptp (διαπνευμονική) και τελικά μειώνεται η Palv

124 Palv Patm=0. Για να έχω εκροή αέρα θα πρέπει η Palv να γίνει θετική >0. Όταν ο θώρακας επανέρχεται, αυξάνει η Pip (ενδοπλεύρια), Μειώνεται η Ptp (διαπνευμονική) και τελικά αυξάνει η Palv

125

126

127

128

129

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μύες Θώρακα - Κορμού

Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες μαστικής περιοχής Μύες πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος Μύες κοιλιακού τοιχώματος Μύες ράχης Μύες οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος 1 2 3 1 Μείζων θωρακικός 1 Ελάσσων θωρακικός 2 3Υποκλείδιος

Διαβάστε περισσότερα

Άνω και κάτω στόμιο θώρακα Το κάτω στόμιο αφορίζεται από το πλευρικό τόξο και την ξιφοειδή απόφυση. Το άνω από τις 2 πρώτες πλευρές

Άνω και κάτω στόμιο θώρακα Το κάτω στόμιο αφορίζεται από το πλευρικό τόξο και την ξιφοειδή απόφυση. Το άνω από τις 2 πρώτες πλευρές Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ Ο οστεοχόνδρινος θωρακικός κλωβός σχηματίζεται: 1. Ραχιαία, από τμήμα της Σπονδυλικής Στήλης (12 θωρακικοί σπόνδυλοι & μεσοσπονδύλιοι δίσκοι), 2. Κυκλοτερώς, από 12 ζεύγη πλευρών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΑ ΘΩΡΑΚΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.

ΟΣΤΑ ΘΩΡΑΚΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΟΣΤΑ ΘΩΡΑΚΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ.: Άτλας Ακτινολογικών Προβολών βασικές προβολές ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ.: Οδηγός μελέτης για τις βασικές ακτινολογικές προβολές (ebook) Bontrager. Κ, Lampignano

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ Θώρακας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ / 110 ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ / 110 Σκελετός του θωρακικού τοιχώματος / 112 Θωρακικά στόμια / 117 Διαρθρώσεις του θωρακικού τοιχώματος / 117 n ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1. Αρθρώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οι μύες Οι μύες είναι όργανα, τα οποία προσφύονται στα οστά και έχουν σημαντική κινητικότητα Με την σύσπαση τους κινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας.

ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας. ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας. 01/37 Σκελετικός Μύς: Το ένα άκρο, προσφύεται στο οστό που ο µυς αυτός κινεί, η κατάφυση, ενώ το άλλο, προσφύεται στο οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Σχηματίζονται μεταξύ παρακείμενων πλευρών και καταλαμβάνονται από τους μεσοπλεύριους μύες. Έσω θωρακική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣΤΟΣ Φωτεινή Μάλλη 1 ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Το τοίχωμα αυτό αποτελείται κυρίως από οστά (τους σπονδύλους, τις πλευρές και το στέρνο) και μύες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 6: Άνω άκρο ωμική ζώνη Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ . Σπονδυλική στήλη-περιγραφή οστών θωρακικού κλωβού και

Διαβάστε περισσότερα

Α) Θωρακικό τοίχωµα. 2 υπεζωκοτικές κοιλότητες. µεσοθωράκιο

Α) Θωρακικό τοίχωµα. 2 υπεζωκοτικές κοιλότητες. µεσοθωράκιο Θωρακικό Τοίχωµα Ι. Γενικά Α. Θώρακας Θωρακικό τοίχωµα Θωρακική κοιλότητα Α) Θωρακικό τοίχωµα Δέρµα και περιτονίες σπόνδυλοι Οστά πλευρές στέρνο Μαστοί Στόµια θώρακα Μύες θώρακα Μεσοπλεύρια διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Όρια της κοιλιάς Άνω: Πλευρικό τόξο 7-12 Ξιφοειδής απόφυση: επίπεδο 10ου πλευρικού χόνδρου = Ο3 Κάτω : Ηβικά οστά και λαγόνια ακρολοφία:

Διαβάστε περισσότερα

Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις. Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα

Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις. Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα Άθροισμα βραχέων οστών - 33-34 σπόνδυλοι στο ραχιαίο τμήμα μέσου επιπέδου κορμού 24 κινητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ι. ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Α. Οστά = στερεά µορφή συνδετικού ιστού 1. αποτελούν τον κύριο στηρικτικό ιστό του σώµατος 2. το σκελετικό σύστηµα περιλαµβάνει 205 οστά Β. Το σκελετικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 5η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 5: Κορμός κοιλιακοί και ραχιαίοι μύες Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΡΔΙΑ Ινομυώδες κοίλο όργανο Εντόπιση: στο θώρακα - λοξή θέση Κορυφή: προς τα κάτω, εμπρός και αριστερά Βάση: προς τα πίσω, άνω και δεξιά Δεξιές κοιλότητες: δεξιός κόλπος - δεξιά κοιλία Αριστερές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σκελετός της Πυέλου

Ο Σκελετός της Πυέλου Ο Σκελετός της Πυέλου E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Η Πύελος το κατώτερο σηµείο του κορµού προς τα κάτω συνέχεια της κοιλιάς η πυελική κοιλότητα = κατώτερο τµήµα της κοιλιακής χώρας εντοπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το ανθρώπινο σώμα προμηθεύεται οξυγόνο και αποβάλει διοξείδιο του άνθρακα με την αναπνοή. Η αναπνοή έχει δύο φάσεις: την εισπνοή κατά την οποία ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Άρθρωση Ονομάζεται η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων οστών μεταξύ τους με την παρεμβολή ενός μαλακότερου ιστού Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΒΗΜΑ 1 α ΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ; ΒΗΜΑ 1 Β ΠΟΙΟΙ ΜΥΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ; Μύες για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μύες του προσώπου. Λέγονται και «μιμικοί». Κινητική νεύρωση Προσωπικό νεύρο -VII Αισθητική νεύρωση τρίδυμο νεύρο -V Α) Κογχική ομάδα 1. Σφιγκτήρας των βλεφάρων 2. Επισκύνιος

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΟΝΤΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσμολογία. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Συνδεσμολογία. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Συνδεσμολογία Ioannis Lazarettos MD PhD Συνδεσμολογία 2 Συνδεσμολογία Άρθρωση Σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών Κίνηση Δίαρθρωση ΟΧΙ Κίνηση Συνάρθρωση (Συνδέσμωση Συγχόνδρωση - Συνοστέωση) 3 Διάρθρωση Αρθρικές

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο θώρακας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο θώρακας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο θώρακας 1.1 Η επιφανειακή ανατομία του θωρακικού τοιχώματος 2 1.2 Ο θωρακικός κλωβός ως σύνολο 6 1.3 Οι αρθρώσεις του θωρακικού τοιχώματος 11 1.4 Ο μαστικός αδένας 14 1.5 Οι μύες και τα αγγειονευρώδη

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνική Χώρα. Ι. Βουβωνικός Χώρα

Βουβωνική Χώρα. Ι. Βουβωνικός Χώρα Βουβωνική Χώρα Ι. Βουβωνικός Χώρα Α. Βουβωνικός Σύνδεσµος (του Poupart) Δεν είναι πραγµατικός σύνδεσµος Είναι η αναδίπλωση προς τα έσω του ελευθέρου κάτω χείλους του έξω λοξού µυός από την εκφυσή του από

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Άσκησης σε Δυσμορφίες Σπονδυλικής Στήλης. Νικόλαος Κωφοτόλης, PT, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής, Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων

Επίδραση της Άσκησης σε Δυσμορφίες Σπονδυλικής Στήλης. Νικόλαος Κωφοτόλης, PT, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής, Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων Επίδραση της Άσκησης σε Δυσμορφίες Σπονδυλικής Στήλης Νικόλαος Κωφοτόλης, PT, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής, Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Είναι μια ιδιαίτερη πολύπλοκη κατασκευή με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του προσώπου και της κεφαλής

Μύες του προσώπου και της κεφαλής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ Μύες του προσώπου και της κεφαλής 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΟΪΝΙΑΚΟΣ* Επικράνιος Κρανίο - πλάγια άποψη Ινιακή γαστέρα (ινιακός μ.) Από τα δύο έξω τριτημόρια της άνω αυχενικής γραμμής του ινιακού

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά Άνω Άκρο Ι. Ώµική Ζώνη Α. Οστά 1. Ωµοπλάτη Η ωµογλήνη χρησιµεύει για την άρθρωση µε την κεφαλή του βραχιονίου Η κλειδική επιφάνεια του ακρωµίου είναι για την άρθρωση µε την κλείδα Η εντοµή της ωµοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης Κάτω Άκρο Κνήµη ΙV. Κνήµη Α. Οστά Η κνήµη & η περόνη είναι τα οστά της κνήµης. Τα σώµατα τους συνδέονται µε ένα µεσόστεο υµένα που αποτελείται από ισχυρές λοξές ίνες. 1. Κνήµη Το δεύτερο µεγαλύτερο οστό

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Άνω Άκρου Μύες Ωμικής Ζώνης Μύες Βραχίονα Πρόσθιοι Μύες Οπίσθιοι Μύες Μύες Αντιβραχίου Μύες Πρόσθιας Επιφάνειας Μύες Κερκιδικού Χείλους Μύες Οπίσθιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΠΙΣΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Η πνευμονική αρτηρία (pulmonary trunk) εκφύεται από τον αρτηριακό κώνο της δεξιάς κοιλίας. Έχει κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικό Σενάριο 1 (S1)

Kλινικό Σενάριο 1 (S1) Kλινικό Σενάριο 1 (S1) Προσδιορισμός των ζητημάτων που προκύπτουν από την περίπτωση της κας Φ. & Εισαγωγή στην ανατομία του θώρακα Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc IST/UH_W5_13/14_Tutorial 2_S1 Intro

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οστά και ανθρώπινος σκελετός Η οστεολογία αναφέρετε στην μελέτη των οστών. Οστά ονομάζονται σκληρά όργανα που παράγονται από

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κινησιολογία : Έννοιες : Βαρύτητα : Κέντρο βάρους : Άρθρωση : Τροχιά κίνησης : Εύρος τροχιάς(rom) : Ροπή : Μοχλός : Μοχλοί :

Κινησιολογία : Έννοιες : Βαρύτητα : Κέντρο βάρους : Άρθρωση : Τροχιά κίνησης : Εύρος τροχιάς(rom) : Ροπή : Μοχλός : Μοχλοί : Κινησιολογία : Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ανθρώπινη κίνηση.βοηθάει να γίνονται οι κινήσεις με ασφάλεια,επάρκεια και αποτελεσματικότητα και αναλύει την κίνηση. Έννοιες : Πρόσθιος (μπροστινός)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κυκλοφορικό σύστημα Αιμοφόρο 1. 2. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Λεμφοφόρο Αρτηρίες Λεμφικά τριχοειδή Φλέβες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΓΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΙΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Κάτω Άκρου Μύες Πυέλου Έξω Έσω Μύες Μηρού Πρόσθιοι Μύες Έσω (Προσαγωγοί) Οπίσθιοι Μύες Μύες Κνήμης Πρόσθιοι Οπίσθιοι Έξω (Περονιαίοι) Μύες Άκρου Ποδός

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Οστά της κεφαλής Οστά του κορμού Οστά των άνω άκρων και της ωμικής ζώνης Οστά των κάτω άκρων και της πυελικής ζώνης

O ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Οστά της κεφαλής Οστά του κορμού Οστά των άνω άκρων και της ωμικής ζώνης Οστά των κάτω άκρων και της πυελικής ζώνης O ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Χονδρικά διαιρείται σε: Οστά της κεφαλής Οστά του κορμού Οστά των άνω άκρων και της ωμικής ζώνης Οστά των κάτω άκρων και της πυελικής ζώνης ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Τα οστά της κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΥΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΥΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΥΟΛΟΓΙΑ 1 ΜΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ Η ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ΜΥΕΣ Υπόκεινται στην βούληση µας, επειδή ελέγχονται από το εγκεφαλονωτιαίο σύστηµα µε τις εντολές του οποίου συσπώνται για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 12: Κινησιολογική ανάλυση απλών κινήσεων Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΙΝΙΑΚΟ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΚΕΦΑΛΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΟΣΤΑ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ ρίνα φάρυγγας στοματική κοιλότητα ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ λάρυγγας τραχεία 2 βρόγχοι πνεύμονες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑ 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποτελείται από την καρδιά και τα αγγεία( αρτηρίες, φλέβες, τριχοειδή αγγεία). Η καρδιά με τους παλμικούς ρυθμούς στέλνει το αίμα στο σώμα. Οι αρτηρίες παίρνουν το αίμα από την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΑΚΡΟ. αντιβράχιο αγκώνας - βραχιόνιο Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΩ ΑΚΡΟ. αντιβράχιο αγκώνας - βραχιόνιο Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟ αντιβράχιο αγκώνας - βραχιόνιο Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ.: Άτλας Ακτινολογικών Προβολών βασικές προβολές ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ.: Οδηγός μελέτης για τις βασικές ακτινολογικές προβολές

Διαβάστε περισσότερα

Μύες και Νεύρα Πυέλου

Μύες και Νεύρα Πυέλου Μύες και Νεύρα Πυέλου Μυοσκελετικό Σύστημα Τύποι Μυικού Ιστού Σκελετικός (40% ΣΒ, εκούσια νεύρωση (ΣΝΣ), γραμμωτά κύτταρα, πρόσφυση στο σκελετό) Καρδιακός (μυοκάρδιο, γραμμωτά κύτταρα/ακούσια σύσπαση,

Διαβάστε περισσότερα

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α. Η μέλισσα είναι έντομο που: α. έχει σπονδυλική στήλη β. μπορεί να κολυμπάει γ. πετάει με τη βοήθεια μεμβρανωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Φωτεινή Μάλλη Πνευμονολόγος Αναπλ. Καθηγητρια ΤΕΙ Νοσηλευτικής Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΘ Καθηγητής-Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14 ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λεκάνη - Ισχία Απλή ακτινογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σε ασθενείς με σκολίωση στην σπονδυλική στήλη. Η πάθηση αυτή, είναι από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ορισμός : Είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιεί γνώσεις από τη μηχανική της φυσικής, την ανατομία και τη φυσιολογία. Η Βαρύτητα Έλκει όλα τα σώματα προς το έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 7η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο Εγκέφαλος και ο Νωτιαίος Μυελός περιβάλλονται από (3) τρεις υμένες, τις μήνιγγες : 1. Τη σκληρά μήνιγγα 2. Την αραχνοειδή μήνιγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Τιπεριλαμβάνει; Ρινική κοιλότητα Φάρυγγας Λάρυγγας Τραχεία Βρογχιόλια Βρόγχοι Κυψελίδες Όριοανώτερου κατώτερουασ Φωνητικές χορδές Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Α Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΑΠΝΟΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ο όρος αναπνοήαναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ ΗΚΑΡΔΙΑ Η καρδιά που το μέγεθός της είναι λίγο μεγαλύτερο από μία γροθιά, είναι μία διπλή αυτόνομη μυώδης αντλία. Ενώ το βάρος της κυμαίνεται από 280 340 γραμμάρια. Είναι η κεντρική αντλία του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφική απεικόνιση ωμικής ζώνης. Περικλής Παπαβασιλείου,PhD Τεχνολόγος Ακτινολόγος

Ακτινογραφική απεικόνιση ωμικής ζώνης. Περικλής Παπαβασιλείου,PhD Τεχνολόγος Ακτινολόγος Ακτινογραφική απεικόνιση ωμικής ζώνης Περικλής Παπαβασιλείου,PhD Τεχνολόγος Ακτινολόγος Ανατομία ωμικής ζώνης 1. 1η πλευρά 3. 4η και 7η πλευρά 4. κλείδα 5. ακρωμιοκλειδική άρθρωση 6. ακρώμιο 7. εντομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Φωτεινή Μάλλη Πνευμονολόγος Εκλ. Αναπλ. Καθηγητρια ΤΕΙ Νοσηλευτικής Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΘ Καθηγητής-Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γαλανοπούλου Αγγελική

Γαλανοπούλου Αγγελική Γαλανοπούλου Αγγελική ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ.: Άτλας Ακτινολογικών Προβολών βασικές προβολές ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ.: Οδηγός μελέτης για τις βασικές ακτινολογικές προβολές (ebook) Bontrager. Κ, Lampignano J.:Textbook of

Διαβάστε περισσότερα

Οστεολογία Ι. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Οστεολογία Ι. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Οστεολογία Ι Ioannis Lazarettos MD PhD Οστεολογία Οστά Τα οστά αποτελούνται από ένα οργανικό υπόστρωμα από ινώδη συνδετικό ιστό εμποτισμένο με μεταλλικά άλατα (σκληρότητα & ελαστικότητα) Δομή Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

5. Στήριξη και κίνηση

5. Στήριξη και κίνηση 5. Στήριξη και κίνηση 5.4 Το µυοσκελετικό σ ύ σ τ η µ α του ανθρώπου κεφαλή ΤΟ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣYΣΤΗΜΑ (ΣΚΕΛΕΤΟΣ) ΤΟY ΑΝΘΡΩΠΟY άνω άκρα Ο σκελετός των άκρων κάτω άκρα Ο σκελετός του κορµού θώρακας σ π ο ν δ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αποτελούνται από γραμμωτές μυϊκές ίνες. ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Διακρίνονται σε: 1.Δερματικούς ή μιμικούς μυς, που προσφύονται στο δέρμα της κεφαλής, το οποίο κινούν και μεταβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό a) όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία b) υπάρχουν κύτταρα µε το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Παροχή οξυγόνου σε ιστούς Απομάκρυνση διοξειδίου άνθρακα από ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ. Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ. Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Οστεολογια Το συνολο των οστων του οργανισμου συνιστα τον σκελετο. Η μελετη των οστων είναι η Οστεολογια. Τα οστα είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Η σταθερότητα της ΣΣ επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μιας σειράς από ανατομικές δομές οι οποίες έχουν έτσι εξελιχθεί ώστε να ανθίστανται σε όλες τις δυνάμεις οι οποίες μπορεί δυνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων vs. Αποκατάσταση της αιτίας του πόνου και της δυσλειτουργίας

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων vs. Αποκατάσταση της αιτίας του πόνου και της δυσλειτουργίας ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Αντιμετώπιση συμπτωμάτων vs. Αποκατάσταση της αιτίας του πόνου και της δυσλειτουργίας Ο πατέρας της Οστεοπαθητικής Dr A. T. Still, διατύπωσε την άποψη στις αρχές του 20ου αιώνα ότι

Διαβάστε περισσότερα

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική Μύες Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική κινητικότητα, την σπλαχνική κινητικότητα και τη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Ανιόντα Δεµάτια του Νωτιαίου Μυελού Ανιόντα Δεµάτια της Πρόσθιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Πλάγιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Οπίσθιας Δέσµης Κατιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα