ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΥΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΥΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΥΟΛΟΓΙΑ 1

2 ΜΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ Η ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ΜΥΕΣ Υπόκεινται στην βούληση µας, επειδή ελέγχονται από το εγκεφαλονωτιαίο σύστηµα µε τις εντολές του οποίου συσπώνται για να εκτελέσουν τις διάφορες κινήσεις. Βρίσκονται σε στενή σχέση µε τα οστά (στα οποία προσφύονται) και γι αυτό ονοµάζονται σκελετικοί µύες, υπάρχουν επίσης, και οι σπλαχνικοί ή λείοι µύες που βρίσκονται στα τοιχώµατα των εσωτερικών οργάνων δηλ. των σπλάχνων (στοµάχι, έντερο, µήτρα, ουροδόχος κύστη κ.λ.π.) και δεν υπόκεινται στην βούληση µας ελεγχόµενοι από το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Ένας τυπικός σκελετικός µύς αποτελείται από την γαστέρα δηλαδή το κεντρικό µυώδες τµήµα του, το οποίον συσπάται, και τα δύο άκρα του, δηλαδή τις προσφύσεις του στα οστά (συνήθως), τα οποία διακρίνονται σε: - έκφυση, που είναι το λιγότερο κινητό και το κεντρικώτερο άκρο. - κατάφυση, δηλαδή το πλέον κινητό και περιφερικότερο άκρο. Η κατάφυση είναι γνωστή και µε την ονοµασία τένοντας, όρος που χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στους µύες των άκρων. Οι προσφύσεις (καταφύσεις), ορισµένων µυών (π.χ. των πλαγίων κοιλιακών) είναι πλατιές και λεπτές και γι αυτό ονοµάζονται απονευρώσεις. Πολλοί µύες έχουν περισσότερες από µία έκφυση ή κατάφυση (π.χ. τραπεζοειδής, πλατύς ραχιαίος, µείζων θωρακικός, δικέφαλος βραχιόνιος). Νεύρωση ενός µυός εννοούµε το κινητικό νεύρο (ή τα νεύρα) που µεταφέρει στο συγκεκριµένο µύ, την εντολή από τον εγκέφαλο για την επιτέλεση των κινήσεων του. Ενέργεια (ή ενέργειες) ενός µυός, είναι το σύνολο των κινήσεων που προκύπτουν από την σύσπαση του. Ένας µύς µπορεί να έχει πολλές και διαφορετικές ενέργειες, µπορεί να συσπάται κατά τµήµατα και αρκετά συχνά µπορεί να συνεργάζεται µε άλλους µύες για την επιτέλεση µίας κίνησης (συναγωνιστές) ή να ανταγωνίζεται κάποιους άλλους κάνοντας την αντίθετη κίνηση (ανταγωνιστές). 2

3 ΙΑΙΡΕΣΗ ΜΥΩΝ 1) ΜΥΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ερµατικοί ή µιµικοί - Μύες θόλου κρανίου 1 - Μύες προσώπου - στόµατος - ρινός - ωτός - βλέφάρων Μασητήριοι 2) ΜΥΕΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Πρόσθιοι - µύες άνω του υοειδούς - µύες κάτω του υοειδούς Προσθιοπλάγιοι Πλάγιοι Οπίσθιοι 3) ΜΥΕΣ ΚΟΡΜΟΥ Μύες οπίσθιας επιφάνειας (ράχης) - Ωµοραχιαίοι - Πλευροραχιαίοι - Ιδίως ραχιαίοι Μύες πρόσθιας επιφάνειας Μύες θώρακα (Ιδίως θωρακικοί - Ωµοθωρακικοί) Μύες κοιλίας (πρόσθιοι πλάγιοι, οπίσθιοι) Έσω µύες κορµού 2 4) ΜΥΕΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Μύες ώµου (ωµικής ζώνης) Μύες βραχίονα (πρόσθιοι, οπίσθιοι) Μύες πήχυ (πρόσθιοι, οπίσθιοι, µύες κερκιδικού χείλους) Μύες άκρας χειρός (µύες θέναρος, οπισθέναρος, ελµινθοειδείς και µεσόστεοι ) 5) ΜΥΕΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ Μύες πυέλου (Έξω, Έσω) Μύες µηρού (Πρόσθιοι, Οπίσθιοι, Έσω ή Προσαγωγοί) Μύες κνήµης (Πρόσθιοι, Οπίσθιοι, Έξω ή Περονιαίοι) Μύες Άκρου ποδός (Ραχιαίοι και πελµατιαίοι) 1 Οι µύες του θόλου του κρανίου µπορούν να θεωρηθούν και σαν ανεξάρτητη οµάδα, µη υπαγόµενη στους δερµατικούς, οπότε θα έχουµε τρεις οµάδες µυών κεφαλής (θόλου, προσώπου και µασητήριους). 2 Οι έσω µύες του κορµού (δηλαδή το διάφραγµα) µπορούν να υπαχθούν στην οµάδα µυών της κοιλίας, ως έσω κοιλιακοί, οπότε θα έχουµε τέσσερεις οµάδες κοιλιακών µυών (πρόσθιους, πλάγιους, οπίσθιους και έσω). 3

4 ΜΥΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ερµατικοί (µιµικοί) Μασητήριοι [Μύες θόλου Μύες προσώπου] Κατηγορία (οµάδα) : ερµατικοί ή µιµικοί Μασητήριοι Σύσταση (κατασκευή) : Λεπτοί, αδύνατοι. Σχετικά ογκωδέστεροι και ισχυρότεροι. Πρόσφυση (έκφυση κ κατάφυση) : Έκφυση από οστά, Έκφυση από διάφορα οστά αλλά κατάφυση κυρίως κατάφυση στην κάτω γνάθο. στο δέρµα όπου ασκούν την δράση τους. Νεύρωση : Προσωπικό νεύρο Τρίδυµο νεύρο (γ κλάδος) Ενέργεια : Κινήσεις δέρµατος Έλξη κάτω γνάθου προσώπου που δηµιουργούν προς τα πάνω (κλείσιµο τις διάφορες εκφράσεις στόµατος). (ανάλογα µε τα συναισθήµατα: λύπη, χαρά, θυµός, έκπληξη κ.λ.π.). ΜΥΕΣ ΘΟΛΟΥ - Μετωποϊνιακός - Πυραµοειδής Μετωποϊνιακός : Σχηµατίζεται από την συνένωση δύο µυών (µετωπιαίου και ινιακού) µε διαφορετική έκφυση από τα δύο οµώνυµα οστά αλλά µε κοινή κατάφυση, την επικράνια απονεύρωση, έναν πλατύ και λεπτό τένοντα που ενώνει τους δύο µύες και προσφύεται στον θόλο του κρανίου του οποίου καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος. Ενέργεια : Έλξη δέρµατος θόλου, πρόκληση ρυτίδων µετώπου µε έντονο άνοιγµα µατιών (έκπληξη, χαρά, προσήλωση βλέµµατος, µέθη). 4

5 ΜΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Μύες στόµατος - Επιπολής (επιφανειακή στοιβάδα) - Μέση στοιβάδα - Εν τω βάθει στοιβάδα Μύες βλεφάρων Μύες ρινός Μύες ωτός [υποτυπώδεις (ατροφικοί)] ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΥΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ - Σφικτήρες βλεφάρων (Μύες βλεφάρων) Σύγκλειση βλεφάρων - Επιπολής στοιβάδα στόµατος - Ζυγωµατικός Γέλιο (Γωνία στόµατος προς τα πάνω και έξω). - Γελαστήριος Χαµόγελο (Γωνία στόµατος προς τα πίσω). - Τετράγωνος άνω χείλους Αµφισβήτηση, περιφρόνηση (ρινοχειλική αύλακα προς τα κάτω και έξω). - Τρίγωνος κάτω χείλους Λύπη, κακή διάθεση (γωνία στόµατος προς τα κάτω). - Μέση στοιβάδα στόµατος - Κυνικός Κυνισµός (γωνία στόµατος πάνω και µέσα). - Τετράγωνος κάτω χείλους Ειρωνεία, τρόµος 3 (έλξη κάτω χείλους προς τα κάτω). - Εν τω βάθει στοιβάδα στόµατος - Γενειακός Θυµός, αγανάκτηση (δέρµα γενείου προς τα πάνω). - Βυκανητής Φύσηµα, σάλπισµα, κατά τη µάσηση τεντώνει την παρειά (αποφυγή τραυµατισµού) και συγκράτηση τροφής ανάµεσα στα δόντια - Τοµικοί Φιλί, θηλασµός (χείλη και γωνίες στόµατος προς τα εµπρός). 3 Στην έκφραση του τρόµου συµµετέχει επίσης και το µυώδες πλάτυσµα (προσθιοπλάγιος µυς του τράχηλου) τον οποίο επίσης έλκει το κάτω χείλος προς τα κάτω. 5

6 Σφιγκτήρας του στόµατος (σχηµατίζεται από µυϊκές ίνες προερχόµενες κυρίως από τους άλλους µύες του στόµατος). - Σύγκλειση στοµατικής σχισµής. - Προβολή των χειλέων (φιλί). ΜΑΣΗΤΗΡΙΟΙ ΜΥΕΣ Ονοµασία Έκφυση Κατάφυση Νεύρωση Ενέργεια - Μασητήρας Ζυγωµατικό Κάτω γνάθος γ κλάδος Σύγκλειση στόµατος 4 οστό και τόξο. Τριδύµου (έλξη κάτω γνάθου προς τα πάνω). - Κροταφίτης Κροταφικό Κάτω γνάθος γ κλάδος Σύγκλειση στόµατος οστό κροταφικό Τριδύµου (έλξη κάτω γνάθου πεδίο. προς τα πάνω). - Έσω πτερυγοειδής Σφηνοειδές Κάτω γνάθος γ κλάδος Σύγκλειση στόµατος υπερώιο και Τριδύµου (έλξη κάτω γνάθου άνω γνάθος προς τα πάνω). - Έξω πτερυγοειδής Σφηνοειδές οστό Κάτω γνάθος γ κλάδος Πλάγια µετατόπιση Τριδύµου κάτω γνάθου. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΜΥΕΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΤΡΑΧΗΛΟΣ : - Πρόσθιοι (Άνω και κάτω του υοειδούς) - Προσθιοπλάγιοι (Μυώδες πλάτυσµα, στερνοκλειδοµαστοειδής) - Πλάγιοι (Σκαληνοί µύες) - Οπίσθιοι 4 Ανταγωνιστές των µασητηρίων είναι οι πρόσθιοι µύες του τραχήλου που βρίσκονται πάνω από το υοειδές οστό, οι οποίοι έλκουν την γνάθο προς τα κάτω, ανοίγοντας το στόµα. Επίσης, σχηµατίζουν το έδαφος της στοµατικής κοιλότητας. 6

7 Στερνοκλειδοµαστοειδής Οµάδα µυών που ανήκει : Προσθιοπλάγιοι µύες του τραχήλου. Έκφυση : Στέρνο (λαβή) και κλείδα (στερνικό άκρο). Κατάφυση : Μαστοειδής απόφυση κρανίου, ινιακό οστό. Νεύρωση : Παραπληρωµατικό νεύρο και κλάδοι αυχενικού πλέγµατος. Ενέργειες : - Στροφή κεφαλής προς την αντίθετη πλευρά (σε σύσπαση του ενός στερνοκλειδοµαστοειδούς). - Έκταση (τέντωµα) της κεφαλής (όταν συσπώνται και οι δύο στερνοκλειδοµαστοειδείς). - Ανύψωση στέρνου και κλείδας (Υποβοήθηση αναπνοής). - Κάµψη κεφαλής προς τα εµπρός (και από τους δύο στερνοκλειδοµαστοειδείς σε συνεργασία µε τους προσπονδυλικούς µύες) ιδιαίτερα σε συγκεκριµένη στάση του σώµατος (ύπτια, δηλαδή ξαπλωτή). ΚΟΡΜΟΣ i) ΡΑΧΗ (Οπίσθια επιφάνεια κορµού) - Ωµοραχιαίοι µύες - Πλευροραχιαίοι µύες - Ιδίως ραχιαίοι µύες Τραπεζοειδής Οµάδα µυών που ανήκει : Ωµοραχιαίοι µύες της ράχης. Έκφυση : - Ινιακό οστό κρανίου. - Αυχενικοί σπόνδυλοι (ακανθώδεις αποφύσεις) και αυχενικός σύνδεσµός. - Θωρακικοί σπόνδυλοι (ακανθώδεις αποφύσεις). Κατάφυση : Κλείδα και ωµοπλάτη (άκανθα και ακρώµιο) Νεύρωση : Παραπληρωµατικό νεύρο και κλάδοι αυχενικού πλέγµατος. Ενέργειες : Συνήθως συσπάται κατά τµήµατα, οπότε έχουµε : α) επί του ώµου : - Ανύψωση του ώµου και του υπόλοιπου άνω άκρου πάνω από το επίπεδο του ώµου, σε σύσπαση του άνω τµήµατος του τραπεζοειδούς. - Έλξη του ώµου (κυρίως της ωµοπλάτης) προς την σπονδυλική στήλη, σε σύσπαση του µέσου τµήµατος. - Έλξη του ώµου προς τα πίσω και κάτω σε σύσπαση του κάτω τµήµατος. 7

8 β) επί της κεφαλής : - Στροφή της κεφαλής προς το αντίθετο πλάγιο (όταν συσπάται το άνω τµήµα του ενός τραπεζοειδούς). - Έκταση της κεφαλής (όταν συσπώνται και οι δύο). Πλατύς ραχιαίος Οµάδα µυών που ανήκει : Ωµοραχιαίοι µύες της ράχης. Έκφυση : α) Σπονδυλική έκφυση : κατώτεροι θωρακικοί (Θ 5 Θ 12 ), οσφυϊκοί (όλοι) και ιεροί σπόνδυλοι. β) Θωρακική (πλευρική) έκφυση : κατώτερες πλευρές (9 12). γ) Λαγόνια έκφυση : λαγόνια ακρολοφία ανώνυµου οστού. Κατάφυση : Άνω τµήµα βραχιονίου οστού (αύλακα δικεφάλου). Νεύρωση : Θωρακοραχιαίο νεύρο (βραχιόνιο πλέγµα). Ενέργειες : - Έλξη βραχίονα προς τα πίσω και κάτω. - Σταθεροποίηση ωµοπλάτης. - Έλξη πλευρών προς τα κάτω (Υποβοήθηση αναπνοής). - Αναρρίχηση (σε συνεργασία µε τον µείζονα θωρακικό). i i) ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - Μύες θώρακα - Μύες κοιλίας - Έσω µύες του κορµού - ΘΩΡΑΚΑΣ - Ιδίως θωρακικοί - Ωµοθωρακικοί Μείζων θωρακικός Οµάδα µυών που ανήκει : Ωµοθωρακικοί µύες του θώρακα. Έκφυση : α) Κλειδική έκφυση : Κλείδα β) Στερνοπλευρική έκφυση : Στέρνο και χόνδροι των πλευρών (2 ης 6 ης ). γ) Κοιλιακή έκφυση : Απονευρώσεις κοιλιακών µυών (θήκη ορθού κοιλιακού). Κατάφυση : Άνω τµήµα βραχιονίου οστού (κάτω από το µείζον όγκωµα). Νεύρωση : Μείζον θωρακικό νεύρο (βραχιόνιο πλέγµα). Ενέργειες : - Προσαγωγή βραχίονα και υπολοίπου άνω άκρου (δηλαδή το κατεβάζει και το πλησιάζει στον κορµό). - Μετατόπιση του ήδη ανασηκωµένου βραχίονα προς τα εµπρός και έσω (κολύµβηση). 8

9 - Επί σταθεροποιηµένου άνω άκρου, ανύψωση του κορµού (έλξη σε µονόζυγο, αναρρίχηση) 5. - Αναπνευστικές κινήσεις. - Έσω στροφή. - ΚΟΙΛΙΑ - Πρόσθιοι κοιλιακοί (Ορθός κοιλιακός, πυραµοειδής) - Πλάγιοι κοιλιακοί (Έξω λοξός, έσω λοξός, Εγκάρσιος) - Οπίσθιοι κοιλιακοί (Τετράγωνος οσφυϊκός) Ορθός κοιλιακός (δεξιός και αριστερός) Οµάδα µυών που ανήκει : Βρίσκεται στο κέντρο της κοιλιάς σχηµατίζοντας το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωµα. Περιβάλλεται από την θήκη του (βλ.παρακάτω). Έκφυση : Στέρνο και χόνδροι πλευρών (5 7). Κατάφυση : Περιοχή ηβικής σύµφυσης. Νεύρωση : Κατώτερα µεσοπλεύρια, κλάδοι οσφυϊκού πλέγµατος. Ενέργειες : Βλέπε «Κοινές Ενέργειες», (παρακάτω). Πλάγιοι κοιλιακοί (Έξω λοξός, Έσω λοξός, Εγκάρσιος) Βρίσκονται στα πλάγια του ορθού, τον οποίον όµως περιβάλλουν µε τις απονευρώσεις (πλατιές καταφύσεις) τους, σχηµατίζοντας την θήκη του ορθού. Αποτελούν το πλάγιο κοιλιακό τοίχωµα όπου και συναντούµε µε την εξής σειρά, από την επιφάνεια προς το βάθος : - Έξω λοξός (επιφανειακά) - Έσω λοξός (καλυπτόµενος από τον έξω) - Εγκάρσιος (στο βάθος, καλυπτόµενος από τους άλλους δύο). Έκφυση : Από τις κατώτερες πλευρές (έξω λοξός και εγκάρσιος), την λαγόνια ακρολοφία, τον βουβωνικό σύνδεσµο και τους οσφυϊκούς σπονδύλους (έσω λοξός και εγκάρσιος). Κατάφυση : Θήκη ορθού και Λευκή γραµµή (κοινή κατάφυση για όλους) Κατώτερες πλευρές (έσω λοξός µόνο). Νεύρωση : Κατώτερα µεσοπλεύρια, κλάδοι οσφυϊκού πλέγµατος. Ενέργειες : Βλέπε «Κοινές» και «Ιδιαίτερες Ενέργειες» (παρακάτω). 5 Στις συγκεκριµένες ενέργειες (έλξη, αναρρίχηση), συµµετέχουν και άλλοι µύες όπως ο πλατύς ραχιαίος. 9

10 Ενέργειες Πρόσθιων και Πλάγιων κοιλιακών µυών. Α) Κοινές : - Προστασία κοιλιακών οργάνων (σπλάχνων). i. Παθητική (σχηµατίζουν το κοιλιακό τοίχωµα). ii. Ενεργητική (συσπώνται όταν πάσχει κάποιο σπλάχνο). - Αύξηση ενδοκοιλιακής πίεσης µε την σύσπαση τους µε αποτέλεσµα την υποβοήθηση λειτουργιών όπως η ούρηση, η αφόδευση και ο τοκετός. Η αυξηµένη πίεση επίσης βοηθά την άρση βαρών ελαττώνοντας την φόρτιση που δέχονται οι οσφυϊκοί (κυρίως) σπόνδυλοι. - Συµµετοχή (βοηθητικά) στις αναπνευστικές κινήσεις (εκπνοή), µε έλξη των κατώτερων πλευρών προς τα κάτω. - Κάµψη κορµού προς τα εµπρός: όταν η πύελος είναι σταθεροποιηµένη (σε έδαφος, κρεβάτι, καναπέ κ.λ.π.) η σύσπαση των συγκεκριµένων µυών µπορεί να µετατοπίσει τον κορµό προς τα εµπρός και πάνω, δηλαδή από την ύπτια (ξαπλωτή) θέση σε καθιστή (π.χ στην άσκηση των κοιλιακών). Η ίδια κίνηση γίνεται και σε ορθία θέση (σκύψιµο) µε συµµετοχή και του λαγονοψοΐτη. Β) Ιδιαίτερες ενέργειες των Πλαγίων κοιλιακών (µόνο) : - Κάµψη του κορµού προς τα πλάγια µε συµµετοχή και των µυών της ράχης. - Στροφή του κορµού προς τα πλάγια. ΘΗΚΗ ΟΡΘΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ Σχηµατίζεται από τις απονευρώσεις των πλάγιων κοιλιακών µυών οι οποίες καλύπτουν τον ορθό κοιλιακό µυ από µπροστά (πλήρως), αλλά και από πίσω (ατελώς το κατώτερο τµήµα δεν καλύπτεται). ΛΕΥΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Σχηµατίζεται από την συνένωση στο κέντρο της κοιλίας, µεταξύ ξιφοειδούς και ηβικής σύµφυσης, των απονευρώσεων των πλαγίων κοιλιακών και των δύο θηκών (δεξιάς και αριστερής). Αποτέλεσµα αυτής της συνένωσης είναι η στέρεη συγκράτηση των δύο ορθών κοιλιακών ώστε να µην δηµιουργείται χάσµα µεταξύ αυτών και εποµένως προβολή των υποκείµενων σπλάχνων. 10

11 ΕΣΩ ΜΥΕΣ ΚΟΡΜΟΥ ιάφραγµα Έκφυση: - Στερνική (ξιφοειδής). - Πλευρική (6 κατώτερες πλευρές). - Οσφυϊκή (οσφυϊκοί σπόνδυλοι). Κατάφυση: Τενόντιο κέντρο. Νεύρωση: Φρενικό νεύρο (αυχενικό πλέγµα). Ενέργειες: - ιαχωρισµός θώρακα από κοιλιά. - Βασικός εισπνευστικός µυς. - Αυξηµένη ενδοκοιλιακή πίεση. ΑΝΩ ΑΚΡΟ - Μύες ώµου - Μύες βραχίονα - Μύες πήχυ - Μύες άκρας χειρός ελτοειδής Οµάδα µυών που ανήκει : Μύες του ώµου (ωµικής ζώνης). Έκφυση : Κλείδα και ωµοπλάτη. Κατάφυση : Σώµα βραχιονίου οστού ( ελτοειδές φύµα). Νεύρωση : Μασχαλιαίο νεύρο (κλάδος βραχιονίου πλέγµατος 6 ). Ενέργεια : Ανύψωση βραχίονα προς τα εµπρός, πίσω και πλάγια (απαγωγή) µέχρι το ύψος του ώµου. Οι δύο πρώτες κινήσεις γίνονται από το πρόσθιο και οπίσθιο τµήµα του µυός αντίστοιχα, ενώ η τρίτη κυρίως από το πλάγιο µε υποβοήθηση και από τα άλλα δύο. ικέφαλος βραχιόνιος Οµάδα µυών που ανήκει : Πρόσθιοι µύες του βραχίονα. Έκφυση : Ωµοπλάτη (η µακρά κεφαλή από το υπεργλήνιο φύµα η βραχεία κεφαλή από την κορακοειδή απόφυση). Κατάφυση : Κερκίδα (κερκιδικός τένοντας - κύρια κατάφυση). Ωλένη (ωλένιος τένοντας δευτερεύουσα κατάφυση). Νεύρωση : Μυοδερµατικό νεύρο. Ενέργεια : Κάµψη και υπτιασµός του πήχυ. Επίσης κάµψη βραχίονα, δηλαδή κίνηση προς τα εµπρός (δράση στον ώµο). 6 Όλοι οι µύες του άνω άκρου, νευρώνονται από τους κλάδους του βραχιόνιου πλέγµατος. 11

12 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΗΧΥ ΜΥΕΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Υποδιαίρεση σύµφωνα µε την εντόπιση : Πρόσθιοι Οπίσθιοι Νεύρωση : Μυοδερµατικό νεύρο Κερκιδικό νεύρο Ενέργεια : Κάµψη πήχυ Έκταση πήχυ ΜΥΕΣ ΠΗΧΥ (ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ) Εντόπιση : Πρόσθιοι Οπίσθιοι Μύες κερκιδικού χείλους Νεύρωση : Μέσο (κυρίως) Κερκιδικό νεύρο Κερκιδικό νεύρο και ωλένιο νεύρο Ενέργεια : Κάµψη άκρου χεριού Έκταση άκρου χεριού Κερκιδική έκταση και (και δακτύλων) (και δακτύλων) απαγωγή άκρου χεριού ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ - Μύες πυέλου (Έσω, Έξω) - Μύες µηρού (Πρόσθιοι, Οπίσθιοι, Έσω ή Προσαγωγοί) - Μύες κνήµης (Πρόσθιοι, Οπίσθιοι, Έξω ή Περονιαίοι) - Μύες άκρου ποδός (Ραχιαίοι, Πελµατιαίοι) Μέγας γλουτιαίος Οµάδα µυών που ανήκει : Έξω µύες πυέλου. Έκφυση : Ιερό οστό, κόκκυγας και ανώνυµο οστό (εξωτερική επιφάνεια και λαγόνια ακρολοφία). Κατάφυση : Οπίσθια επιφάνεια µηριαίου οστού (γλουτιαίο τράχυσµα), λαγονοκνηµιαία ταινία. 12

13 Νεύρωση : Ενέργειες : Κάτω γλουτιαίο νεύρο (κλάδος ιερού πλέγµατος). - Έκταση µηρού (ανταγωνιστής του λαγονοψοΐτη ο οποίος τον κάµπτει). - Η δράση του εκδηλώνεται στην βάδιση και περισσότερο στο τρέξιµο αλλά και στην άνοδο της σκάλας και στην ανόρθωση από καθιστή θέση. - Συµβάλλει στην διατήρηση ορθίου του κορµού (µαζί µε τους ραχιαίους). - Έξω στροφή. - Απαγωγή (ανώτερο τµήµα), προσαγωγή (κατώτερο τµήµα). Τετρακέφαλος µηριαίος Αποτελείται από τέσσερεις κεφαλές : - Ορθό µηριαίο (κεντρικά) - Έξω πλατύ - Έσω πλατύ - Μέσο πλατύ (στο βάθος, πίσω από τον ορθό µηριαίο) Οµάδα µυών που ανήκει : - Πρόσθιοι µύες µηρού. Έκφυση : Ανώνυµο (η µία κεφαλή ορθός µηριαίος) και µηριαίο οστό (οι άλλες τρεις). Κατάφυση : Κοινή στην επιγονατίδα και το κνηµιαίο κύρτωµα (µε την προέκταση της κατάφυσης επιγονατιδικός σύνδεσµος). Νεύρωση : Μηριαίο νεύρο (κλάδος οσφυϊκού πλέγµατος). Ενέργειες : - Έκταση της κνήµης. - Κάµψη µηρού (µόνο ο ορθός µηριαίος). - Σταθεροποίηση άρθρωσης του γόνατος. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ Εντόπιση : Πρόσθιοι Οπίσθιοι Έσω ή Προσαγωγοί Νεύρωση : Μηριαίο νεύρο Ισχιακό νεύρο Θυροειδές νεύρο (οσφυϊκό πλέγµα) (ιερό πλέγµα) (οσφυϊκό πλέγµα) Ενέργεια : Έκταση κνήµης Κάµψη κνήµης Προσαγωγή κάτω άκρου (συµπλησίαση µε το αντίθετο άκρο) 13

14 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ Εντόπιση : Πρόσθιοι Οπίσθιοι Έξω ή Περονιαίοι Νεύρωση : Περονιαίο νεύρο Κνηµιαίο νεύρο Περονιαίο νεύρο (κλάδος ισχιακού νεύρου) (κλάδος ισχιακού νεύρου) (κλάδος ισχιακού νεύρου) Ενέργεια : Ραχιαία κάµψη Πελµατιαία κάµψη Ανύψωση έξω χείλους άκρου ποδιού άκρου ποδιού άκρου ποδιού και έκταση δακτύλων και κάµψη δακτύλων Γαστροκνήµιος (µαζί µε υποκνηµίδιο σχηµατίζει τον τρικέφαλο). Οµάδα µυών που ανήκει : Οπίσθιοι µύες της κνήµης. Έκφυση : Μηριαίοι κόνδυλοι (για τις δύο κεφαλές του γαστροκνήµιου ενώ ο υποκνηµίδιος εκφύεται από κνήµη και περόνη). Κατάφυση : Πτέρνα, µε τον Αχίλλειο τένοντα, που είναι κοινός για τον γαστροκνήµιο και τον υποκνηµίδιο. Νεύρωση : Κνηµιαίο νεύρο. Ενέργειες : - Πελµατιαία κάµψη άκρου ποδιού (κοινή ενέργεια). - Κάµψη µηρού προς την κνήµη (µόνο από τον γαστροκνήµιο). - Σταθεροποίηση γόνατος και ποδοκνηµικής, συµβάλλουν στην διατήρηση της όρθιας στάσης (κοινή ενέργεια). 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οι μύες Οι μύες είναι όργανα, τα οποία προσφύονται στα οστά και έχουν σημαντική κινητικότητα Με την σύσπαση τους κινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας.

ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας. ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας. 01/37 Σκελετικός Μύς: Το ένα άκρο, προσφύεται στο οστό που ο µυς αυτός κινεί, η κατάφυση, ενώ το άλλο, προσφύεται στο οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μύες του προσώπου. Λέγονται και «μιμικοί». Κινητική νεύρωση Προσωπικό νεύρο -VII Αισθητική νεύρωση τρίδυμο νεύρο -V Α) Κογχική ομάδα 1. Σφιγκτήρας των βλεφάρων 2. Επισκύνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων 01/40 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης 5.2. Μύες του βραχίονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του προσώπου και της κεφαλής

Μύες του προσώπου και της κεφαλής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ Μύες του προσώπου και της κεφαλής 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΟΪΝΙΑΚΟΣ* Επικράνιος Κρανίο - πλάγια άποψη Ινιακή γαστέρα (ινιακός μ.) Από τα δύο έξω τριτημόρια της άνω αυχενικής γραμμής του ινιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αποτελούνται από γραμμωτές μυϊκές ίνες. ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Διακρίνονται σε: 1.Δερματικούς ή μιμικούς μυς, που προσφύονται στο δέρμα της κεφαλής, το οποίο κινούν και μεταβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Μύες Θώρακα - Κορμού

Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες μαστικής περιοχής Μύες πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος Μύες κοιλιακού τοιχώματος Μύες ράχης Μύες οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος 1 2 3 1 Μείζων θωρακικός 1 Ελάσσων θωρακικός 2 3Υποκλείδιος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ρ. Ε Υ Ρ Ι Π Ι Δ Ο Υ Π Ο Λ Υ Κ Α Ρ Π Ο Σ Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ C. D. A. C O L L E G E L I M A S S O L

Δ Ρ. Ε Υ Ρ Ι Π Ι Δ Ο Υ Π Ο Λ Υ Κ Α Ρ Π Ο Σ Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ C. D. A. C O L L E G E L I M A S S O L ΜΥΟΛΟΓΙΑ Δ Ρ. Ε Υ Ρ Ι Π Ι Δ Ο Υ Π Ο Λ Υ Κ Α Ρ Π Ο Σ Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ C. D. A. C O L L E G E L I M A S S O L 2 0 1 4-2 0 1 5 ΜΥΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ: -Μυες κρανιακου θολου -Μιμικοι μυες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 12: Κινησιολογική ανάλυση απλών κινήσεων Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Κάτω Άκρου Μύες Πυέλου Έξω Έσω Μύες Μηρού Πρόσθιοι Μύες Έσω (Προσαγωγοί) Οπίσθιοι Μύες Μύες Κνήμης Πρόσθιοι Οπίσθιοι Έξω (Περονιαίοι) Μύες Άκρου Ποδός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΒΗΜΑ 1 α ΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ; ΒΗΜΑ 1 Β ΠΟΙΟΙ ΜΥΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ; Μύες για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Άνω Άκρου Μύες Ωμικής Ζώνης Μύες Βραχίονα Πρόσθιοι Μύες Οπίσθιοι Μύες Μύες Αντιβραχίου Μύες Πρόσθιας Επιφάνειας Μύες Κερκιδικού Χείλους Μύες Οπίσθιας

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Το ερειστικό σύστημα αποτελούν τα οστά του σκελετού, οι αρθρώσεις και οι σύνδεσμοι.

ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Το ερειστικό σύστημα αποτελούν τα οστά του σκελετού, οι αρθρώσεις και οι σύνδεσμοι. 1 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το ερειστικό σύστημα αποτελούν τα οστά του σκελετού, οι αρθρώσεις και οι σύνδεσμοι. Οστά του σκελετού Διακρίνονται σε οστά του κορμού(σπονδυλικής στήλης, κρανίου, θώρακα) και στα οστά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΙΝΙΑΚΟ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΚΕΦΑΛΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΟΣΤΑ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 6: Άνω άκρο ωμική ζώνη Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης Κάτω Άκρο Κνήµη ΙV. Κνήµη Α. Οστά Η κνήµη & η περόνη είναι τα οστά της κνήµης. Τα σώµατα τους συνδέονται µε ένα µεσόστεο υµένα που αποτελείται από ισχυρές λοξές ίνες. 1. Κνήµη Το δεύτερο µεγαλύτερο οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Όρια της κοιλιάς Άνω: Πλευρικό τόξο 7-12 Ξιφοειδής απόφυση: επίπεδο 10ου πλευρικού χόνδρου = Ο3 Κάτω : Ηβικά οστά και λαγόνια ακρολοφία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά Άνω Άκρο Ι. Ώµική Ζώνη Α. Οστά 1. Ωµοπλάτη Η ωµογλήνη χρησιµεύει για την άρθρωση µε την κεφαλή του βραχιονίου Η κλειδική επιφάνεια του ακρωµίου είναι για την άρθρωση µε την κλείδα Η εντοµή της ωµοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

[ Το Ανθρώπινο Σώµα]

[ Το Ανθρώπινο Σώµα] [ Το Ανθρώπινο Σώµα] Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το παρών θεωρητικό εκπαιδευτικό υλικό έχει ως στόχο την πλήρης κατανόηση της ανατομίας του ανθρώπινου σώματος, στους σπουδαστές του Οργανισμού μας,

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία κεφαλής και τραχήλου

Μυολογία κεφαλής και τραχήλου ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Μυολογία κεφαλής και τραχήλου Δρ. Νάντια Θεολόγη-Λυγιδάκη Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Ειδική Επιστήμων, Συνεργάτης Κλινικής ΣΓΠΧ Οι μύες Είναι τα όργανα που με την σύσπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Άρθρωση Ονομάζεται η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων οστών μεταξύ τους με την παρεμβολή ενός μαλακότερου ιστού Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Άνω και κάτω στόμιο θώρακα Το κάτω στόμιο αφορίζεται από το πλευρικό τόξο και την ξιφοειδή απόφυση. Το άνω από τις 2 πρώτες πλευρές

Άνω και κάτω στόμιο θώρακα Το κάτω στόμιο αφορίζεται από το πλευρικό τόξο και την ξιφοειδή απόφυση. Το άνω από τις 2 πρώτες πλευρές Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ Ο οστεοχόνδρινος θωρακικός κλωβός σχηματίζεται: 1. Ραχιαία, από τμήμα της Σπονδυλικής Στήλης (12 θωρακικοί σπόνδυλοι & μεσοσπονδύλιοι δίσκοι), 2. Κυκλοτερώς, από 12 ζεύγη πλευρών

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής)

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής) ΜΥΣ Οι μύες είναι όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Σχηματίζονται από μυϊκό ιστό. Μαζί με τους τένοντες συμβάλουν στην κίνηση των οστών. Είδη των μυών Ο μυς της καρδιάς, Οι λείοι, και Οι γραμμωτοί. Ο μυς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Στοιχεία ανατοµίας Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο και στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική Μύες Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική κινητικότητα, την σπλαχνική κινητικότητα και τη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 5: Κορμός κοιλιακοί και ραχιαίοι μύες Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ι. ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Α. Οστά = στερεά µορφή συνδετικού ιστού 1. αποτελούν τον κύριο στηρικτικό ιστό του σώµατος 2. το σκελετικό σύστηµα περιλαµβάνει 205 οστά Β. Το σκελετικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Νευρικό Σύστημα ΙIΙ. Ioannis Lazarettos MD PhD Orthopaedic Surgeon

Νευρικό Σύστημα ΙIΙ. Ioannis Lazarettos MD PhD Orthopaedic Surgeon Νευρικό Σύστημα ΙIΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Νωτιαία Νεύρα Επίπεδο έκφυσης από φαιά ουσία ΝΜ (Μυελοτόμιο) Μυελοτόμιο 2 Κινητικές ρίζες (Πρόσθια Κέρατα) 2 Αισθητικές ρίζες (Οπίσθια Κέρατα) Νωτιάιο γάγγλιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οστά και ανθρώπινος σκελετός Η οστεολογία αναφέρετε στην μελέτη των οστών. Οστά ονομάζονται σκληρά όργανα που παράγονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14 ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λεκάνη - Ισχία Απλή ακτινογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 5η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνική Χώρα. Ι. Βουβωνικός Χώρα

Βουβωνική Χώρα. Ι. Βουβωνικός Χώρα Βουβωνική Χώρα Ι. Βουβωνικός Χώρα Α. Βουβωνικός Σύνδεσµος (του Poupart) Δεν είναι πραγµατικός σύνδεσµος Είναι η αναδίπλωση προς τα έσω του ελευθέρου κάτω χείλους του έξω λοξού µυός από την εκφυσή του από

Διαβάστε περισσότερα

Κινησιολογία : Έννοιες : Βαρύτητα : Κέντρο βάρους : Άρθρωση : Τροχιά κίνησης : Εύρος τροχιάς(rom) : Ροπή : Μοχλός : Μοχλοί :

Κινησιολογία : Έννοιες : Βαρύτητα : Κέντρο βάρους : Άρθρωση : Τροχιά κίνησης : Εύρος τροχιάς(rom) : Ροπή : Μοχλός : Μοχλοί : Κινησιολογία : Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ανθρώπινη κίνηση.βοηθάει να γίνονται οι κινήσεις με ασφάλεια,επάρκεια και αποτελεσματικότητα και αναλύει την κίνηση. Έννοιες : Πρόσθιος (μπροστινός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 7η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ. διάφορες μέθοδοι (0-180 / / 360 / ΟΜΕΣ)

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ. διάφορες μέθοδοι (0-180 / / 360 / ΟΜΕΣ) ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ διάφορες μέθοδοι (0-180 / 180-0 / 360 / ΟΜΕΣ) μέσα μέτρησης (γωνιόμετρα, ηλεκτρογωνιόμετρα, μεζούρα, βιντεοκάμερες, τρισδιάστατα συστήματα ανάλυσης κίνησης, γωνιόμετρο με υπερήχους ή ποτενσιόμετρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σκελετός της Πυέλου

Ο Σκελετός της Πυέλου Ο Σκελετός της Πυέλου E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Η Πύελος το κατώτερο σηµείο του κορµού προς τα κάτω συνέχεια της κοιλιάς η πυελική κοιλότητα = κατώτερο τµήµα της κοιλιακής χώρας εντοπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφική απεικόνιση ωμικής ζώνης. Περικλής Παπαβασιλείου,PhD Τεχνολόγος Ακτινολόγος

Ακτινογραφική απεικόνιση ωμικής ζώνης. Περικλής Παπαβασιλείου,PhD Τεχνολόγος Ακτινολόγος Ακτινογραφική απεικόνιση ωμικής ζώνης Περικλής Παπαβασιλείου,PhD Τεχνολόγος Ακτινολόγος Ανατομία ωμικής ζώνης 1. 1η πλευρά 3. 4η και 7η πλευρά 4. κλείδα 5. ακρωμιοκλειδική άρθρωση 6. ακρώμιο 7. εντομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Οστά της κεφαλής Οστά του κορμού Οστά των άνω άκρων και της ωμικής ζώνης Οστά των κάτω άκρων και της πυελικής ζώνης

O ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Οστά της κεφαλής Οστά του κορμού Οστά των άνω άκρων και της ωμικής ζώνης Οστά των κάτω άκρων και της πυελικής ζώνης O ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Χονδρικά διαιρείται σε: Οστά της κεφαλής Οστά του κορμού Οστά των άνω άκρων και της ωμικής ζώνης Οστά των κάτω άκρων και της πυελικής ζώνης ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Τα οστά της κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαιτητική αντιµετώπιση της νόσου του καρκίνου του λάρυγγα. Εισηγητής: Κριαράς Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μύες και Νεύρα Πυέλου

Μύες και Νεύρα Πυέλου Μύες και Νεύρα Πυέλου Μυοσκελετικό Σύστημα Τύποι Μυικού Ιστού Σκελετικός (40% ΣΒ, εκούσια νεύρωση (ΣΝΣ), γραμμωτά κύτταρα, πρόσφυση στο σκελετό) Καρδιακός (μυοκάρδιο, γραμμωτά κύτταρα/ακούσια σύσπαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 7: Άνω άκρο - αγκώνας Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΑΚΡΟ. αντιβράχιο αγκώνας - βραχιόνιο Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΩ ΑΚΡΟ. αντιβράχιο αγκώνας - βραχιόνιο Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟ αντιβράχιο αγκώνας - βραχιόνιο Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ.: Άτλας Ακτινολογικών Προβολών βασικές προβολές ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ.: Οδηγός μελέτης για τις βασικές ακτινολογικές προβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ. Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ. Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Οστεολογια Το συνολο των οστων του οργανισμου συνιστα τον σκελετο. Η μελετη των οστων είναι η Οστεολογια. Τα οστα είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας.

Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας. Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσμολογία. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Συνδεσμολογία. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Συνδεσμολογία Ioannis Lazarettos MD PhD Συνδεσμολογία 2 Συνδεσμολογία Άρθρωση Σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών Κίνηση Δίαρθρωση ΟΧΙ Κίνηση Συνάρθρωση (Συνδέσμωση Συγχόνδρωση - Συνοστέωση) 3 Διάρθρωση Αρθρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 7 - Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ Επειδή µιά εικόνα αξίζει χιλιάδες λέξεις προτιµήθηκε η παράθεση εννιά εικόνων που περιγράφουν λεπτοµερώς την ανατοµία και τις γενικώς παρατηρούµενες παθήσεις του ίππου στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

5. Στήριξη και κίνηση

5. Στήριξη και κίνηση 5. Στήριξη και κίνηση 5.4 Το µυοσκελετικό σ ύ σ τ η µ α του ανθρώπου κεφαλή ΤΟ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣYΣΤΗΜΑ (ΣΚΕΛΕΤΟΣ) ΤΟY ΑΝΘΡΩΠΟY άνω άκρα Ο σκελετός των άκρων κάτω άκρα Ο σκελετός του κορµού θώρακας σ π ο ν δ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Προγραμμάτων

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ευλυγισία & Ισορροπία Μ. Μιχαλοπούλου Δ. Π. Θράκης Διατάσεις με καρέκλα Κάθισμα σε καρέκλα και Αυτί στον ώμο (κατέβασμα του αυτιού προς τον ώμο). Το σαγόνι βλέπει τον ώμο. Κυκλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας

Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Α εξάμηνο Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας 1. Ανατομία και κλάδοι της - εισαγωγή 2. Τοπογραφική ανατομία της κεφαλής - εγκεφάλου 3. Τοπογραφική ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Σχηματίζονται μεταξύ παρακείμενων πλευρών και καταλαμβάνονται από τους μεσοπλεύριους μύες. Έσω θωρακική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

01/ ΚΑΜΨΕΙΣ TOY ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ...06

01/ ΚΑΜΨΕΙΣ TOY ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ...06 1 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 01 / ΚΑΜΨΕΙΣ TOY ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ...06 02 / ΚΑΜΨΕΙΣ ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ... 07 03 / ΚΑΜΨΕΙΣ TOY ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΠΑΓΚΟ... 08 04 / ΚΑΜΨΕΙΣ TOY ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σπονδυλοθεραπεία (NMT) Επαγγελματική Εκπαίδευση 1ου Έτους Σεμινάριο Ανατομικής Ψηλάφησης Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σύλλογος Σπονδυλοθεραπείας & Συναισθηματικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ERGON IASTM METHOD. Τreatment Protocols

ERGON IASTM METHOD. Τreatment Protocols ERGON IASTM METHOD Τreatment Protocols Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook: Ergon Technique Δείτε τα videos μας στο κανάλι μας στο YouTube: Ergon Technique Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.ergontechnique.com)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 9: Κάτω άκρο - ισχίο Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑ 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποτελείται από την καρδιά και τα αγγεία( αρτηρίες, φλέβες, τριχοειδή αγγεία). Η καρδιά με τους παλμικούς ρυθμούς στέλνει το αίμα στο σώμα. Οι αρτηρίες παίρνουν το αίμα από την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Τράχηλος. Ι. Γενικά. οισοφάγο τραχεία θυρεοειδής αδένας παραθυρεοειδής αδένες

Τράχηλος. Ι. Γενικά. οισοφάγο τραχεία θυρεοειδής αδένας παραθυρεοειδής αδένες Τράχηλος Ι. Γενικά Α. Ο τράχηλος περιλαµβάνει πολλά & σηµαντικά µορφώµατα (όπως αγγεία, νεύρα, κλπ) που συνδέουν την κεφαλή µε τον κορµό & άνω άκρο τις καρωτίδες αρτηρίες τις σφαγίτιδες φλέβες τα πνευµονογαστρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Βασικές έννοιες

Ενότητα 1: Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ενότητα 1: Βασικές έννοιες - - - - - - - - 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μαθησιακά αποτελέσματα Κλινικό σενάριο Ιστορική ανασκόπηση: Μια ματιά στο παρελθόν Εισαγωγή Ορολογία της Κινησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό a) όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία b) υπάρχουν κύτταρα µε το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εξέταση και αξιολόγηση των κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης 1 1. Κατακόρυφος άξονας 2 3 2. Λοβίο του αυτιού 3. Ακρώμιο 4 5 6 7 8 4. Ομφαλός 5. Πρόσθια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μία στερεά μορφή του συνδετικού ιστού. Σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού και είναι ο κύριος στηρικτικός ιστός του σώματος. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΟΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 8: Άνω άκρο - καρπός Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 8η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις αιτίες των συχνότερων παθήσεων, και πως μπορούν να λειτουργούν προληπτικά με την σωστή εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

8 οστά εγκεφαλικού κρανίου 1 Μετωπιαίο 2 βρεγματικά 2 κροταφικά. 1 ηθμοειδές 1 ινιακό

8 οστά εγκεφαλικού κρανίου 1 Μετωπιαίο 2 βρεγματικά 2 κροταφικά. 1 ηθμοειδές 1 ινιακό 8 οστά εγκεφαλικού κρανίου 1 Μετωπιαίο 2 βρεγματικά 2 κροταφικά 1 σφηνοειδές 1 ηθμοειδές 1 ινιακό Κάτω γνάθος 1 ύνιδα 1 Άνω γνάθοι 2 Ζυγωματικά οστά 2 Ρινικά οστά 2 ακρυικά οστά 2 Υπερώια οστά 2 Κάτω ρινικές

Διαβάστε περισσότερα

Τράχηλος ΙΙ. E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια

Τράχηλος ΙΙ. E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Τράχηλος ΙΙ E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Όρια του πρόσθιου τραχηλικού τριγωνου Κάτω χείλος της κάτω γνάθου Πρόσθια µέση γραµµή του τραχήλου Στερνοκλειδοµαστοειδής Υπογενείδιο τρίγωνο Υοειδές

Διαβάστε περισσότερα