Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού."

Transcript

1 Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό που συντάσσεται µε την πυελική ζώνη. Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του υ οστού. Αρθρικός θύλακος της άρθρωσης του ισχίου Ο αρθρικός ινώδης θύλακος του ισχίου είναι πολύ δυνατός και πυκνός συγκριτικά µε τον αδύνατο αρθρικό ινώδη θύλακο του ώµου. Η διαφορά στη σύνδεση του ινώδη θύλακα του ισχίου και του ώµου µε τις αρθρικές επιφάνειες είναι άλλο ένα παράδειγµα κατασκευαστικής διαφοράς ανάµεσα στις δύο αρθρώσεις. Ο ινώδης θύλακος της άρθρωσης του ισχίου εφαρµόζεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της κοτύλης µε την επαφή του στο κοτυλιαίο χείλος. Ο ινώδης θύλακος καλύπτει τον αυχένα σαν µανίκι και εφαρµόζει στη βάση του αυχένα. Σύνδεσµοι της άρθρωσης του ισχίου Ένας απ τους τέσσερις συνδέσµους του ινώδη θύλακα σχηµατίζει ένα δακτύλιο γύρω από το αυχένα που σχηµατίζει το στρογγύλο σύνδεσµο. Οι άνω και κάτω σύνδεσµοι του ινώδη θύλακα ονοµάζονται σύµφωνα µε τις προσφύσεις που έχουν µε στα οστά. Οι άνω σύνδεσµοι, οι οποίοι έχουν ίνες που απλώνονται κατά µήκος είναι ο λαγονοµηρικός και ο ηβοµηρικός σύνδεσµος. Ο κάτω σύνδεσµος λέγεται ισχιοµηρικός σύνδεσµος. Κινήσεις στην άρθρωση του ισχίου Το ισχίο είναι η άρθρωση που ενώνει τον κορµό µε τα κάτω άκρα. Πραγµατοποιεί κινήσεις σε 3 άξονες µε 3 βαθµούς ελευθερίας κίνησης. Ο εγκάρσιος άξονας, βρίσκεται σε ένα µετωπιαίο επίπεδο, γύρω από τον οποίο πραγµατοποιούνται οι κινήσεις της κάµψης και της έκτασης Ο οβελιαίος άξονας, βρίσκεται σε ένα οβελιαίο επίπεδο, γύρω από τον οποίο πραγµατοποιούνται τις κινήσεις της προσαγωγής και απαγωγής Ο κάθετος άξονας, ο οποίος συµπίπτει µε τον επιµήκη άξονα του άκρου, όταν αυτό βρίσκεται στην όρθια θέση. Γύρω από τον οποίο πραγµατοποιούνται οι κινήσεις της έσω και έξω στροφής. Κινήσεις της άρθρωσης του ισχίου: Κάµψη Έκταση: Κάµψη είναι η κίνηση µε την οποία πλησιάζει η πρόσθια επιφάνεια του µηρού στον κορµό. Το εύρος της κάµψης ποικίλει ανάλογα. Έτσι η παθητική κάµψη είναι µεγαλύτερη εύρους από την ενεργητική κάµψη. Επίσης η θέση της άρθρωσης του γόνατος καθορίζει το εύρος της κάµψης. Πιο συγκεκριµένα, όταν το γόνατο είναι σε έκταση, η κάµψη στο ισχίο φτάνει τις 90 µοίρες, ενώ όταν το γόνατο είναι σε κάµψη τότε µπορεί να φτάσει τις τουλάχιστον τις 120 µοίρες κάµψη. Έκταση είναι η κίνηση µε την οποία το κάτω άκρο αποµακρύνεται από τα µετωπιαίο επίπεδο. Το εύρος της έκτασης είναι σηµαντικά µικρότερο από αυτό της κάµψης και περιορίζεται από την τάση του λαγονοµηρικού συνδέσµου. Η ενεργητική έκταση είναι µικρότερη από την παθητική έκταση. Απαγωγή Προσαγωγή: Απαγωγή είναι η αποµάκρυνση πάνω στο µετωπιαίο επίπεδο από την µέση γραµµή του σώµατος. Η απαγωγή φθάνει στο µέγιστο όταν η γωνία των δύο άκρων είναι ορθή γωνία. Η πύελος έχει κλίση 45 µοίρες µε το οριζόντιο επίπεδο και στρέφεται προς το πόδι στήριξης.

2 Προσαγωγή είναι η προς τα έσω κίνηση του άκρου, προς την γραµµή συµµετρίας. Κατά την ουδέτερη θέση (κάτω άκρα σε επαφή) δεν υπάρχει προσαγωγή. Ενώ η κίνηση προσαγωγή είναι η κίνηση επαναφοράς στην ουδέτερη θέση και επιπλέον από µία θέση απαγωγής. Έξω έσω στροφή Με δεδοµένο ότι το γόνατο είναι σε έκταση τότε ορίζουµε σαν έξω στροφή την κίνηση η οποία φέρει τις άκρες των δακτύλων να βλέπουν προς τα έξω και έσω στροφή την κίνηση η οποία φέρει τις άκρες των δακτύλων να βλέπουν προς τα έσω. Πιο λειτουργική θέση εκτίµησης του εύρους κίνηση των στροφών στο ισχίο είναι η πρηνή µε το γόνατο λυγισµένο σε 90 µοίρες (µηρός κνήµη κάθετα). Ενέργεια µυών στην άρθρωση του ισχίου Κάµψη Έκταση Απαγωγή Προσαγωγή Έξω στροφή Έσω στροφή Λαγονοψοϊτη Μεγάλος Μέσο γλουτιαίο Μέγα Μέσο γλουτιαίο Μέσος Τετράγωνο Μέσος Τείνων την πλατιά περιτονία (ΤΠΠ) Μακρό Ραπτικό Μεγάλος Βραχύ (ίνες που καταφύονται στον ΤΠΠ) Τείνων την Ηµιϋµενώδης Μεγάλος πλατιά (µοίρα περιτονία καταφύεται στο γλουτιαίο τράχυσµα) Κτενίτη Ηµιτενοντώδης Απιοειδής Ισχνό Μακρό Ισχνό Τετράγωνο (πρόσθιες ίνες) (πρόσθιες ίνες) Έσω θυροειδής Τείνων την πλατιά περιτονία (ΤΠΠ) Μέσος Μακρά κεφαλή δικέφ. υ Έσω θυροειδή Κτενίτη Λαγονοψοϊτη Μέγαλος Τετράγωνο Έξω θυροειδή ς Απιοειδής Έξω θυροειδή Προσαγωγούς (εκτός από τον ισχνό) Απιοειδής Ραπτικό Άνω δίδυµο Κάτω δίδυµο Μέγαλος ς (καταφύεται φύµα προσαγωγού) στο του Μύες που δρουν στην άρθρωση του ισχίου Μεγάλος Έκφυση: Έχει επιπολής και εν τω βάθει µοίρα. Η επιπολής µοίρα εκφύεται από το οπίσθιο 1/3 του έξω χείλους της λαγόνιας ακρολοφίας, την οπίσθια άνω λαγόνια άκανθα, το επιπολής πέταλο της θωρακοοσφυϊκής περιτονίας(και άρα έµµεσα από την µέση ιερή ακρολοφία),τα πλάγια χείλη του ιερού οστού και τον κόκκυγα. Η εν τω βάθει µοίρα εκφύεται από την πτέρυγα του λαγονίου οστού πίσω από την οπίσθια γλουτιαία γραµµή, από την οπίσθια επιφάνεια του µείζονα ισχιοϊερού συνδέσµου και από την περιτονία του µέσου γλουτιαίου µυός. Κατάφυση: Είναι πλατύς µυς και οι ίνες του φέρονται λοξά από άνω και έσω προς τα κάτω και έξω. Η άνω µοίρα και το επιπολής µέρος της κάτω καταφύονται στην λαγονοκνηµιαία ταινία και η υπόλοιπη κάτω µοίρα, στο γλουτιαίο τράχυσµα του υ οστού. Μέσος : Έκφυση: Εξωτερική επιφάνεια λαγονίου οστού, µεταξύ λαγόνιας ακρολοφίας, οπίσθιας και πρόσθιας γλουτιαίας γραµµής και γλουτιαία απονεύρωση. Κατάφυση: Οι ίνες του συγκλίνουν και εισέρχονται στην πλάγια επιφάνεια του µείζονα τροχαντήρα του υ οστού.

3 Εκφυση :Eξω επιφάνεια του λαγονίου οστού. Κατάφυση:πρόσθιο χείλος του µείζονος τροχαντήρα και θύλακoς της κατά ισχίον άρθρωσης Λαγονοψοϊτης Τον λαγονοψοϊτη στην πραγµατικότητα τον απαρτίζουν δύο µύες, ο µείζων ψοϊτης (psoas mazor) και ο λαγόνιος µυς (iliacus).οι δύο αυτοί µύες έχουν τελείως διαφορετικές εκφυτικές περιοχές (ο ένας από την κατώτερη Σ.Σ. και ο άλλος από την πύελο). Ωστόσο και οι δύο αυτοί µύες καταφύονται στο ίδιο σηµείο ( οστό) και µάλιστα µε κοινό καταφυτικό τένοντα. Η κοινή αυτή καταφυτική τους µοίρα έχει ως αποτέλεσµα οι µύες αυτοί να θεωρούνται ως ένας ενιαίος µυς που ονοµάστηκε λαγονοψοϊτης. Έκφυση: Η εκφυτική µοίρα του µείζονα ψοϊτη τοπογραφικά βρίσκεται στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης. Έτσι ο µείζων ψοϊτης εκφύεται από το κάτω χείλος των σπονδυλικών σωµάτων του 12 ου θωρακικού και όλων των οσφυϊκών σπονδύλων µε πέντε τενόντια τόξα. Ακόµα, από τις πρόσθιες επιφάνειες των εγκάρσιων αποφύσεων (πλευροειδών αποφύσεων) των οσφυϊκών σπονδύλων και από τα πλάγια των µεσοσπονδύλιων δίσκων. Ο λαγόνιος εκφύεται από το λαγόνιο οστό από τα 2/3 της άνω µοίρας του λαγόνιου βόθρου, από το έσω κράσπεδο της λαγόνιας ακρολοφίας, από την έσω επιφάνεια της πρόσθιας άνω και κάτω λαγόνιας άκανθας και του χώρου που σχηµατίζεται µεταξύ τους. Επίσης εκφυτικές ίνες του µυ προέρχονται και από τον οσφυολαγόνιο σύνδεσµο, από το ιερό και την ανώνυµη γραµµή. Κατάφυση: Η πορεία του µείζονα ψοϊτη είναι από πίσω και πάνω, προς τα εµπρός και κάτω, µπροστά από την πύελο και πίσω από τον βουβωνικό σύνδεσµο. Η πορεία του λαγόνιου µυός είναι από πάνω και έξω, προς τα κάτω και έσω. Η κατεύθυνση των δύο µυών συγκλίνει κατά την έκφυσή τους και τελικά ενώνονται σχηµατίζοντας τον καταφυτικό τένοντα του λαγονοψοϊτη, ο οποίος καταφύεται σε οστική επιφάνεια του υ οστου, τον ελάσσονα τροχαντήρα. Τείνοντας την πλατειά περιτονία: Έκφυση: Από το πρόσθιο τµήµα του έξω χείλους της λαγόνιας ακρολοφίας έως την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα. Κατάφυση:Καταφύεται στον καθεκτικό σύνδεσµο της επιγονατίδας µέσω των µεσοπρόσθιων τενόντιων ινών του. Επίσης, το οπισθιοπλάγιο ήµισυ του τένοντα του µυός καταφύεται κάτω από το γόνατο, στα πλάγια του κνηµιαίου κυρτώµατος (φύµα Gerdy) µέσω της λαγονοκνηµιαίας ταινίας. Ηµιτενοντώδης : Εκφύεται µε κοινό βραχύ τένοντα µε την µακρά κεφαλή του δικέφαλου υ, από την άνω έσω µοίρα του ισχιακού κυρτώµατος(οπίσθια επιφάνεια).φέρεται προς τα κάτω, προς την έσω επιφάνεια της κνήµης και καταλήγει µε χαρακτηριστικό µακρό τένοντα στον χήνειο πόδα, στο σχηµατισµό του οποίου συµµετέχουν επίσης ο ισχνός και ο ραπτικός µυς. Ο χήνειος πόδας, που µε την σειρά του καταλήγει στην άνω µοίρα της έσω επιφάνειας της κνήµης, επί τα εντός του κνηµιαίου κυρτώµατος και στην κνηµιαία περιτονία. Ηµιϋµενώδης Προσφύσεις: Είναι ηµιπτεροειδής µυς που εκφύεται µε πλάτυ τένοντα στην οπίσθια επιφάνεια του ισχιακού κυρτώµατος, µεταξύ του κοινού τένοντα του δικέφαλου και του ηµιτενοντώδη (πίσω και επί τα εντός του) και της έκφυσης του µεγάλου προσαγωγού. Ο καταφυτικός του τένοντας κάτω από τον έσω πλάγιο σύνδεσµο αποσχίζεται σε τρεις τενόντιες δεσµίδες:την εγκάρσια, που προσφύεται στην αύλακα του υπογλήνιου χείλους του έσω κνηµιαίου κονδύλου, την κάθετη, που προσφύεται στην περιτονία του ιγνυακού µυός και την λοξή, που προσφυόµενη στο οπίσθιο τοίχωµα του αρθρικού θυλάκου του γόνατος αποτελεί το λοξό ιγνυακό σύνδεσµο. Λόγω του χωρισµού του αυτού σε τρεις δεσµίδες,ο τένοντας του ηµιϋµενώδους αποκαλείται συχνά εν τω βάθει χήνειο πόδι. ικέφαλος Μηριαίος Προσφύσεις:Έχει δύο εκφυτικές κεφαλές, τη µακρά και τη βραχέα. Η µακρά κεφαλή,που είναι διαρθρική και ατρακτοειδής, εκφύεται από την οπίσθια επιφάνεια του ισχιακού

4 κυρτώµατος και από την άπω µοίρα του µείζονα ισχιοϊερού συνδέσµου,µε κοινό βραχύ τένοντα µε τον ηµιτενοντώδη. Η βραχεία κεφαλή,που είναι µονοαρθρική και πλατεία, εκφύεται από το µέσο τριτηµόριο του έξω κρασπέδου της τραχείας γραµµής, από τα δύο άνω τριτηµόρια της υπερκονδύλιας γραµµής και το έξω µεσοµύϊο διάφραγµα.οι δύο κεφαλές συνενώνονται και καταφύονται στην έξω επιφάνεια της κεφαλής της περόνης, ον έξω κνηµιαίο κόνδυλο και την κνηµιαία περιτονία, µε ισχυρό κοινό τένοντα. Μέγας Προσαγωγός: Έκφυση: Εκφύεται από την πρόσθια επιφάνεια του κάτω κλάδου του ηβικού οστού και από τον κάτω κλάδο του ισχιακού οστού µέχρι το ισχιακό κύρτωµα. Η µεγάλη γαστέρα του µυός φέρεται προς τα κάτω, επί της έσω πλευράς του µηρού και διαιρείται σε δύο µοίρες. Κατάφυση:Η µια µοίρα καταφύεται αµέσως µε µυϊκές ίνες στο έσω κράσπεδο της τραχείας γραµµής και η άλλη καταφύεται µε τένοντα στο φύµα του µεγάλου προσαγωγού στο έσω υπερκονδύλιο κύρτωµα. Μακρός ς: Έκφυση-Κατάφυση:Εκφύεται από τον άνω κλάδο του ηβικού οστού και καταφύεται στο µέσο τριτηµόριο του έσω κρασπέδου της τραχείας γραµµής.ο µακρός ς βρίσκεται µπροστά από τον µεγάλο. Προς τα πάνω όµως, µεταξύ των δύο παρεµβάλλεται ο βραχύς ς.οι ίνες του µακρού προσαγωγού φέρονται προς τα κάτω µέχρι τον πόρο των προσαγωγών. Βραχύς ς: Εκφυση-Κατάφυση:Εκφύεται από τον κάτω κλάδο του ηβικού οστού, κοντά στην ηβική σύµφυση,και καταφύεται στο άνω τριτηµόριο του έσω κρασπέδου της τραχείας γραµµής.οι δύο δεσµίδες του καλύπτονται κατώτερα από το µακρό και ανώτερα από τον κτενίτη. Ισχνός ς Έκφυση-Κατάφυση:Εκφύεται από τον κάτω κλάδο του ηβικού οστού, κοντά στην ηβική σύµφυση και ως ο µόνος από τους προσαγωγούς µυς που δρα σε δύο αρθρώσεις, φέρεται και καταφύεται στην έσω επιφάνεια της κνήµης, µαζί µε τους τένοντες του ηµιτενοντώδη και του ραπτικού,σχηµατίζοντας τον χήνειο πόδα. Είναι ο πιο έσω από τους µύες του µηρού και βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρµα του µηρού. Ο ισχνός αποτελεί το εσωτερικό σύνορο του µυϊκού διαµερίσµατος των προσαγωγών. Απιοειδής Έκφυση:Εκφύεται µε οδοντώµατα από την πρόσθια έξω επιφάνεια του ιερού, ανάµεσα στο πρώτο και το τρίτο τµήµα επί τα εκτός των πρόσθιων ιερών τµηµάτων και από το χείλος της µείζονος ισχιακής εντοµής. Μέρος των ινών προσφύονται στο τµήµα του µείζονος ισχιακού τρήµατος, στον θύλακα της οσφυολαγόνιας άρθρωσης και στον ελάσσονα ισχιοϊερό σύνδεσµο. Κατάφυση:Καταφύεται στην πρόσθια και έσω επιφάνεια της κορυφής του µείζονα τροχαντήρα. Συγκεκριµένα, οι ίνες διαπερνούν το µείζων ισχιακό τρήµα και προσφύονται στην έσω πλευρά και άνω επιφάνεια του µείζονα τροχαντήρα του υ οστού. Έσω Θυροειδής: Έκφυση: Εκφύεται από την έσω επιφάνεια του θυροειδούς υµένα, κάτω ηβοϊσχιακό κλάδο, έσω επιφάνεια ανώνυµου οστού και θυροειδής περιτονία Κατάφυση:Έσω επιφάνεια του µείζονα τροχαντήρα και πάνω από τον τροχαντήριο βόθρο. Έξω θυροειδής: Έκφυση:Έξω επιφάνεια των κλάδων του ηβικού οστού, κάτω κλάδος ισχιακού οστού και θυροειδής υµένας. Κατάφυση:Τροχαντήριος βόθρος. Άνω δίδυµος Έκφυση:Έξω επιφάνεια ισχιακής άκανθας. Κατάφυση:Έσω επιφάνεια µείζονος τροχαντήρα. Κάτω δίδυµος Έκφυση:Άνω µοίρα ισχιακού κυρτώµατος. Κατάφυση:Έσω επιφάνεια µείζονος τροχαντήρα. Τετράγωνος ς Έκφυση:Από το έξω χείλος του ισχιακού κυρτώµατος.

5 Κατάφυση:Στην οπίσθια µεσοτροχαντήρια γραµµή και µεσοτροχαντήριο φύµα. Κτενίνης: Έκφυση:Ο µυς εκφύεται από την κτενιαία και από την θυροειδή ακρολοφία. Κατάφυση:Καταφύεται στην κτενιαία γραµµή του υ οστού. Ραπτικός: Έκφυση:Ο µυς εκφύεται µε τενόντιες ίνες από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα. Κατάφυση:Καταφύεται µε τένοντα, ο οποίος εξαπλώνεται στην κνηµιαία περιτονία, προς τα έσω και κάτω του κνηµιαίου κυρτώµατος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ PLATZER WERNER, εγχειρίδιο ανατοµικής του ανθρώπου, τόµος 1,µυοσκελετικό σύστηµα, Λίτσας 1985 TREVOR WESTON, άτλας ανατοµίας, MARSHALL CAVENDISH BOOKS,1992 NETTER H.FRANK,ATLAS OF HUMAN ANATOMY,CIBA-GEIGY,1991 NETTER H. FRANK,The CIBA collection of medical illustration.vol 8.Musculoskeletical system.ciba-geigy 1987 STANLEY HOPPELFELD,PHYSICAL EXAMINATION OF THE SPINE AND EXTREMITIES, APPLETON- CENTURY-CROFTS BROER M.R., AN INTRODUCTION TO KINESIOLOGY,ENLEWOOD,1968 KAPANJI I.A. THE PHYSIOLOGY OF THE JOINTS, LONDON 1975 ΟΥΚΑΣ Μ.Ν.ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ,ΛΊΤΣΑΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Εργασία της: ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Στοιχεία ανατοµίας Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο και στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σπονδυλοθεραπεία (NMT) Επαγγελματική Εκπαίδευση 1ου Έτους Σεμινάριο Ανατομικής Ψηλάφησης Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σύλλογος Σπονδυλοθεραπείας & Συναισθηματικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Ξ Η Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Ι Ο Υ Χ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Σ Ε Α Θ Λ Η Τ Η

Ρ Η Ξ Η Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Ι Ο Υ Χ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Σ Ε Α Θ Λ Η Τ Η ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ρ Η Ξ Η Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Ι Ο Υ Χ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Σ Ε Α Θ Λ Η Τ Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΣΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ]

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ] Κατατακτήριες Εξετάσεις Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Δεκέμβριος 2014 Ανατομία 1) Αναφέρατε τα κύρια χαρακτηριστικά των παρακάτω οστών: α) Βραχιόνιο Το βραχιόνιο οστό είναι το μόνο οστό του βραχίονα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠOνος στην περιοχh του βουβωνα-ισχiου στους αθλητeς

ΠOνος στην περιοχh του βουβωνα-ισχiου στους αθλητeς 27 KEΦΑΛΑΙΟ Γ ΠOνος στην περιοχh του βουβωνα-ισχiου στους αθλητeς Ι.Θ. ΛΑΖΑΡΕΤΤΟΣ Ο πόνος στη βουβωνική χώρα αποτελεί ένα συνηθισμένο πρόβλημα των αθλητών. Έχει υπολογισθεί ότι 5% των αθλητικών κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. Ζούμπος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ. Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Είναι ενδαρθρικά κατάγματα σε μια μεγάλη φορτιζόμενη άρθρωση, το γόνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΣΙΚΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ «Οι κακώσεις του θώρακα, της αυχενικής και θωρακικής µοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. Η σηµασία των κακώσεων αυτών στην καθηµερινή ζωή.»

Διαβάστε περισσότερα

Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης

Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης A' MEΡOΣ Γ. ΓΟΥΔΕΕΝΟΣ 1, Ι. ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 2, Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΘΩΤΙΚΑ ZAMST: ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ!

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΘΩΤΙΚΑ ZAMST: ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ! ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΘΩΤΙΚΑ ZAMST: ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ! F R O M J A P A N www.zamst.com ZAMST: ακριβώς εκεί που τα χρειάζεστε, όταν τα χρειάζεστε! Toshiyuki Hirama Dr Mitsutoshi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα